LEIAR. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Infoside. Side 4 og 5 - Er det Jesu likklede? Side 6 og 7 -NMS gjenbruk. Side 8 og 9 - Visste du at...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIAR. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Infoside. Side 4 og 5 - Er det Jesu likklede? Side 6 og 7 -NMS gjenbruk. Side 8 og 9 - Visste du at..."

Transkript

1

2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Infoside Side 4 og 5 - Er det Jesu likklede? Side 6 og 7 -NMS gjenbruk Side 8 og 9 - Visste du at... MAF Side 10 og 11 - Bli med på tur Side 12, 13 og 14 - Korsveien av Roland Lengauer. Side 15 - Kirkekalender Side 16 - Andakt Opplag: 3200 Frist stoff til neste nr: 24. mai 2013 LEIAR Uvanleg tidleg påske er årsaka til at dette nummeret av «Brobyggeren» kjem ut etter høgtida i år. Derfor har også Prosten sin andakt falle ut hos oss i år. Men me får koma sterkare tilbake ved neste høve i så måte. Det blei ei påske med mykje fint vær her i sør, men med stor rasfare lenger nord somme stader. Ulukkene vart me heller ikkje sparte for i år. Fjellet kan vera lumsk og farleg og brått kan ulukka vera eit faktum. Mykje folk var ute i påskefjellet då værtilhøva var så innbydande. Mange påskebrune fjes var å sjå på jobben etter ferien i år. Kyrkja i Hana har vore staden for ei sjeldan utstilling no i fastetida og i påsken. Kunstnaren Lengauer har laga fjorten kunstverk over lidingsvegen Kristus gjekk mot Golgata. Desse er sette i montre og plasserte ved dei fjorten søylene som held kyrkjetaket oppe. Desse kunstverka er omtalte i ein eigen artikkel lenger ute i bladet og det er vel verdt å bruka litt tid på å lesa gjennom den. Påskebodskapen står svært sentralt i kyrkjeåret og enkelte menigheter kan melda om fulle kyrkjer i påsken. Andre stader, gjerne nær og i byar der folk ofte dreg til hyttene i påskehelga, er det litt mindre folk i påskehelga enn vanleg. Forteljingane om Jesu liding og korleis han oppstod påskemorgon, er elles ikkje så lett å formidla til borna våre. Eivind Skeie har skrive ei fin lita bok, utgitt på Iko Forlag, der påskebodskapen blir formidla i ord og bilete på ein god pedagogisk måte for barn. Skeie fortel ut frå apostelen Peter sin synsvinkel og boka heiter: «Peters påske» Det verkar som om fleire fagfolk i vårt skulesystem har fått augene opp for kva fåkunne på religionsfronten etter kvart kan føra til. Lektorar ropar eit varsku om at morgondagens skule kan bli konfliktfylt på grunn av eit svekka religionsfag. RLE-faget er ikkje obligatorisk ved våre lærarhøgskular, og mange studentar tar andre valfag i staden for RLE- faget. Konsekvensen blir dermed at faget blir skadelidande ute i våre skular. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen frå SV tar signala frå lektorane, men kan ikkje lova at faget skal bli gjort obligatorisk. I møte med dei mange ulike religionar som etter kvart blir representerte her i vårt land, bør våre elevar vera sikre på kva kristendomen og mange av dei andre religionane står for. Dersom elevane blir trygge på sin eigen religiøse identitet, kan dei lettare visa toleranse for andre som representerer ein annan religion og har andre etiske retningsliner ut frå sin eigen kultur. Det gode og nye no er, at fagfolk og politikarar etter kvart har sett problemet, tek det på alvor og seier STOPP! Det lovar vår. 2

3 LURA arrangerer tur til: SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIKK OG LINDESNES FYR, 15. JUNI 2013 Vi starter fra parkeringsplassen ved Lura kirke kl Vi kjører E-39 sørover mot Lyngdal og Vigeland, nesten til Mandal. Men før vi kommer så langt, svinger vi av mot Sjølingstad Uldvarefabrikk som ligger gjemt i skogen 3 km fra hovedveien. Fabrikken startet sin virksomhet i 1898 med fremstilling av garn og vevde produkt, og holdt det gående til vedtak om avvikling ble fattet i Etter oppslag i aviser og lokale initiativ startet arbeidet med å bevare fabrikken. Ideen var å skape en levende museumsfabrikk. I dag fremstilles bunadsstoff til både Vest-Agder bunaden og Setesdalbunaden her. Det veves også sjal til bunad, vadmel, tepper og pledd. Vi får en interessant omvisning i fabrikken og mulighet for et godt kjøp i museumsbutikken. Så setter vi kursen mot Norges sydligste punkt, Lindesnes fyr. Her ble Norges første fyrlys tent 27. februar Det besto av 30 talglys som brant på toppen av et tre-etasjers tårn! I dag er fyret automatisert, men er et populært utfartssted. Vi begynner med å spise en deilig varm lunsj med dessert og kaffe i Restaurant Fyrgryta. Etterpå går vi bort til Fjellhallen som er Vest-Agder fylkes 1000-årssted. Hallen sto ferdig i 2004, og rommer bl.a utstillingslokaler og kafe. Her blir vi møtt av vår guide som først vil la oss se en flott film som viser de fire årstidene på fyret. Deretter legges det opp til omvisning på fyret tilpasset vår gruppe. Etter en opplevelsesrik dag setter vi kursen hjem til Sandnes igjen. Den norske kirke HANA MENIGHET Åsveien Sandnes Visjon: Å gi videre et livsnært budskap om Jesus, som gir LIVSGLEDE, LIVS- MOT og LIVSHÅP Mål: Å kjenne Gud og gjøre ham kjent! Hana Kirke Telefon: Telefon: E-post: Web: Pris for turen alt inkludert kr. 770,- Reiseleder: Annelise Bernhardsen, og sjåfør: Halvard Kommedal Påmelding til Annelise: Tlf / Menighetsrådsleder Bjarte Skogøy D Ø P T E Ung Kirke: E-post: sandnes.kirken.no Herre, gi dem å vokse opp i din kirke som dine barn. Sofie Jamieson Isak Olai Ebert Jonsson Ada Regine Berg (Julebygda) Sverre Alexander Tronstad Brovold Lilly Vielle Grande Aabogen Sofie Carvalho Eilertsen Olivia Ea Flakk Hammer Matheus Wiik Noah Skjevik Andersen (Sørnes Kyrkje) Tilde Andrea Os Kirkhus Ylva Kjærland-Haga Caroline Østebø Braut Ludvig Bjørnstad Mina Fredheim Hetlevik Marcus Eide Olsen Sara Lovra Taylor Bankgiro Menighetens driftskonto Bankgiro givertjeneste lønn/men. stillinger Bankgiro menighetsblad

4 Adresser og telefoner: Daglig.leder: Torstein Skretting sandnes.kirken.no Vikarierende Sokneprest Synøve Roalkvam sandnes.kirken.no Vikarierende Kapellan Rune Rasmussen Menighetsmusiker Ghislain Gourvennec sandnes.kirken.no Ungdomsarbeider Rado Rabenorolahy Trosopplæringsmedarbeider Hilde Bjerga sandnes.kirken.no Tripp Trapp åpen barnehage Styrer Anne Elisabeth Veggeland sandnes.kirken.no ER DET JESU LIKKLEDE? Jostein Andreassen er forfatter av boka Likkledet i Torino Et tegn for vår tid, utkommet på Luther forlag i I denne tankevekkende artikkelen deler han av sin 30-årige interesse for likkledet. Våren 2010 ble Likkledet i Torino stilt ut i domkirken der i byen, lengst nordvest i Italia. I løpet av en drøy måned kom det to millioner mennesker fra hele verden for å se, deriblant undertegnede. Det ble en sterk opp levelse. Under framvisningen i 1978 kom det hver dag i 35 dager! Dette likkledet er i særklasse det objekt i verdenshistorien som vitenskapelig sett er grundigst undersøkt. Kledet er et vevd tøystykke av lin på drøye 4 x 1 meter, og det bærer avtrykket av en korsfestet og tornekronet mann. Mange er overbevist om at dette er Jesu likklede. Har de rett? Blomsterstøvets hemmelighet Den sveitsiske professoren Max Frei-Sulzer er en av mange som har deltatt i forsøket på å løse gåtene omkring Likkledet i Torino. Han hadde doktorgrad på blomsterstøv og visste utmerket godt at hver enkelt blomsterart har et svært egenartet utseende på sitt pollen. I blomstringstiden fyker dette rundt overalt i vinden. DØDE Ped. medarbeider Helga Fykse sandnes.kirken.no Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Gunnar Bergstrøm Gudrun Sægrov Ola Dalane Magne Sola Gunvor Herdis Heggheim Bjørg Schjetne Judith Hebnes Margit Thidesen Bjørg Berheim Laurentse Øgreid Torfinn Haga Gyda Vikesdal Margot Tengesdal Judit Hov Inge Einar Skjæveland 4

5 I 1973 tok Frei-Sulzer pollenprøver fra kledet, og han brukte de neste to årene på å analysere dem. I mikroskop fant han ca 50 forskjellige slags pollen, og disse blomsterartene kunne han etter hvert fastslå stammet fra Torino-området, fra Sør- Frankrike, fra Istanbul-området, fra Urfa-området i Sør-Tyrkia og fra Jerusalem. Dette er helt i tråd med Likkledets tradisjonelle og skrevne historie. De siste 40 årene har en mengde vitenskapsmenn og -kvinner fra femti ulike forskningsgrener forsket på kledet. I 1988 ble det tatt en C-14-datering av kledet, og konklusjonen ble at Likkledet var laget en gang mellom år 1260 og Senere viste det seg imidlertid at denne prøven ble tatt på et hjørne av kledet som var blitt reparert etter en brannskade i Det var med andre ord den innvevde lappen som ble tidfestet. Svindel eller sannhet? Men la oss tenke oss at en svindler laget kledet rundt år Da må denne svindleren ha vært utrolig dyktig: Han må ha oppfunnet fotograferingskunsten 530 år før oppdagelsen egentlig ble gjort. Personen på kledet er nemlig gjengitt som et fotografisk negativ, uten spor av maling eller andre stoffer. Svindleren må ha oppdaget blodomløpet 330 år før William Harvey. Rester av vene- og arterieblod befinner seg på helt riktige steder på kledet. Svindleren må ha utstyrt kledet med ulike typer pollen fra flere steder rundt Middelhavet. Dette var 300 år før mikroskopet ble oppfunnet. Hvordan kunne en person på 1300-tallet vite at hver enkelt plantearts pollen har sitt spesielle utseende? Man må nemlig mikroskopere dette ganger for å kunne se det. Han framskaffet romerske mynter, leptoner, fra år 29 og 30 og la dem over øynene på den døde personen. Myntavtrykkene på kledet har innskriften TIBERIOU KAISAROS ( tilhørende keiser Tiberius, som var keiser på Jesu tid). Svindleren må på en genial måte ha greid å plassere ca 120 slagmerker av en romersk pisk på kledet. Det er så nøyaktig utført at en kan se av mønsteret at den ene som slo, har vært litt høyere av vekst enn den andre. Han skapte et bilde ved en metode som også i vår tid er helt ukjent: Bildet er retningsløst og oppfattes best på fem meters avstand. Det har tredimensjonale proporsjoner når det betraktes gjennom moderne apparater. Hvem kunne skape et slikt bilde for 700 år siden? Det vrimler av store og små blodflekker på kledet, både fra piskeslagene og fra tornekronen. Disse har størknet og klistret seg til hud og hår på mannen. Men alle flekkene viser seg ved omhyggelig mikroskopering å være urørte. Det finnes ingen tegn til at kledet er blitt revet av for å befri ham fra det. Den korsfestede mannen har simpelthen forsvunnet ut av kledet og etterlatt et fotografisk avtrykk på stoffet. Vi kjenner bare én eneste person gjennom historien som både er korsfestet på romersk vis og som ble tornekronet: Jesus fra Nasaret. KONKLUSJON Vi kunne ha forlenget listen med en lang rekke detaljer som viser at kledet etter all sannsynlighet er Jesu eget likklede. Stadig flere personer interesserer seg for kledet, og det finnes masse stoff om det på internett. Et godt sted å starte er Fordi vitenskapelige undersøkelser blir sannhetsvitner om Jesu oppstandelse, er Likkledet i Torino blitt et tegn for vår tid. Vitenskap og tro ser faktisk ut til å gi samme svar. Det pirrer i hvert fall min nysgjerrighet! Jostein Andreassen Redaksjon Menighetsblad: Helge Berge - redaktør Olaug Refvem Asbjørn Sørbø R. Karin Johnsen Elisabeth R.Kuvåssæter 5 5

6 Tekst og foto: Asbjørn Sørbø Etter kort, eller kanskje helst lang tids diskusjon, har kona på Hana endelig fått mannen med på å pusse opp på gjesterommet. Men hva skal de gjøre med kommoden de har hatt siden de giftet seg en gang i forrige århundre? Den passer jo ikke inn lenger. Kan jo ikke kaste den fine gamle kommoden. Men er det ikke kommet en gjenbruksbutikk på Havannasenteret? Nettopp! De vil nok ha kommoden. Nå er nemlig ikke trenden lenger bruk og kast, men bruk og gjenbruk. Det Norske Misjonsselskap har etter hvert mange gjenbruksbutikker. Butikken på Hana var faktisk nr. 41 i rekken da den åpnet 1. juni i fjor, og 1. februar i år åpnet butikk nr. 42 på Hinna. Gjenbruksbutikkene driver etter 3M-prinsippet : Misjon Overskuddet går til Det Norske Misjonsselskap (NMS). Miljø Gjenbruk er miljøvennlig. Trivelige butikklokaler Møteplass Butikkene har en møteplass med gratis kaffe, hvor du kan sitte ned og slå av en prat med kjente og ukjente. Jeg har tatt turen innom Havannasenteret og snakket med butikksjef Per Inge Fjelde. Han er veldig godt fornøyd med omsetningen. På åpningsdagen i fjor solgte de for kr , og i slutten av februar i år passerte salgsinntektene 1 mill. Målet er å klare 1 mill. i netto det første driftsåret. Butikken startet med å leie 240 m2, men varene strømmet inn, så dette ble snart for lite. Nå leier de også et tilstøtende rom på 150 m2. 6 Butikksjef Per Inge Fjelde Det er stadig folk som stikker innom butikken. Noen har varer å levere, andre vil kjøpe. Eller bare snuse litt rundt for å se om de finner noe spennende. Vareutvalget er nemlig stort: Møbler, serviser, kjøkken utstyr, bilder, speil, pyntegjenstander, lamper, lysekroner, sportsutstyr, grammofonplater, kassetter, CD/ DVD osv. Eller hva med et fint gammelt gulvur eller en bærepose med bøker for 50 kr? Det hender også at det kommer inn rene antikviteter, sier Per Inge. Konfirmantene i Ganddal menighet har en mekkegruppe som fikser opp gamle sykler. Disse syklene får butikken gratis for å selge. Ett av mange fine kaffeservis

7 Har du noe stående, som du ikke bruker lenger, så kom med det! Kanskje andre kan ha nytte av det. Da må vi vel også nevne at de ikke kan ta imot TV-apparater eller hvitevarer. Av klær kan de bare ta imot skinnvarer og bunader. Er det store ting, kommer mannfolkgjengen og henter varene. Gjenstandene må være hele og rene, og det må være ting som kan selges. Vi driver ikke skraphandel eller loppe marked, presiserer Per Inge. Et styre på fem personer har det overordnede ansvaret for butikken, mens Per Inge får hjelp av ca 40 damer og over 20 menn i den daglige driften. Alle damene og noen av mennene jobber i butikken, der de tar 3- timers vakter med visse mellomrom. Resten av mannfolkene kjører og henter varer, eller bringer varer ut til kunder. Alle jobber gratis og medvirker dermed til et godt overskudd til NMS, som driver misjons- og bistandsarbeid i mange land. Selv om staben er stor, er nye medarbeidere velkomne, både i butikken og i transporttjenesten. Spesielt ønsker Per Inge seg noen handymen som kan hjelpe til i butikken Fint gammelt orgel med montering/demontering av større gjenstander, småreparasjoner og div. Håpet var også å få en egen varebil til transporten, og det er nå dannet en egen bilkubb som har klart å skaffe en slik bil. Det er bilklubben som eier og drifter denne bilen, uten utgifter for NMS eller butikken. Staselig gulvur. Gjenbruksbutikk må jo være et vinn-vinn foretak. Enten kan du levere ting du ikke lenger har bruk for, eller du kan kjøpe ting du har bruk for (eller i det minste har lyst på). Den tredje muligheten er å melde deg til tjeneste i butikken. Turid Sørbø og Liv Røst tar seg en passiar Tid for en drøs i kaffikroken. Per Inge Fjelde, Gunnar Retland, Gerhard Espedal Uansett støtter du en god sak. Til slutt må vi kanskje nevne at åpningstidene er mandag fredag og lørdag Hver gang jeg passerer Havannasenteret lurer jeg på hvor langt rivingen av det gamle bygget er kommet, og om en gravemaskin snart også tar et javs inn i de eksisterende butikkene. Men Per Inge sier at gjenbruksbutikken har en leiekontrakt på 10 år, så denne delen av bygget blir stående. I tilknytning til dette bygget (mot vest) skal NCC Bolig bygge tre terasseblokker med til sammen ca 80 leiligheter. Havannasenteret heter visst nå forresten, Hana Sanz. Boligdelen skal hete Sanz Terrasse. 7 7

8 Sakset fra: MAF FLIGHT MAGAZINE VISSTE DU AT det i 1948 ble startet et kristent flyselskap med det formål å fly til livgivende formål istedenfor å bringe død og ødeleggelse. Organisasjonen har etter en trang fødsel, beskrevet som de syv magre år, ekspandert til å bli en verdensomspennende organisasjon med 135 propellfly i 35 land. (se Stuart King, en av grunderne i Flight Mission, er i dag 90 år, og han brenner fremdeles for å få være med å dele Guds kjærlighet med de som lever i isolasjon og nød. Han ble som 19-åring under andre verdenskrig ingeniøroffiser i RAF. Da krigen tok slutt, fikk han høre om denne ideen å bringe hjelp til områder i verden som så sårt trengte det. Flyet skulle være redskapet til å nå ut med hjelpen. Mission Aviation Fellowship ble startet. «MAF- er Guds visjon, Guds verk og Guds vilje» sier 90-års jubilanten. «Uten Gud og uten bønn som grunnlag for alt vårt arbeid i begynnelsen og i dag, ville ikke MAF vært der vi er nå,» slår Stuart King fast. Den 9. februar 1948 dro han sammen med medpiloten Jack Hemmings av sted for å kartlegge behovene i Afrika. Uten GPS hadde de store problemer med å orientere seg og finne landemerker i det flate og ensartede landskapet under seg. Men som et Guds under nådde de Juba i Sudan akkurat idet solen gikk ned. De dro tilbake til Storbritannia sikre på at Sudan var det landet med størst behov for MAF sine tjenester. 64 år senere, med moderne GPS-teknologi, er de avsidesliggende flystripene mye lettere å finne. Ettersom MAF har vokst gjennom årene, har Gud gitt ofte på mirakuløs vis. «Vårt første fly krasjet, det andre og tredje ble ødelagt. Og på et tidspunkt var det ingen penger i kassen. Men Gud har alltid sørget for oss,» sier Stuart. Etter hvert har utallige mennesker fått helsehjelp, utdanning, mat og muligheter til å høre evangeliet. Og det hele begynte med at noen få mennesker, som Stuart, meldte seg til Herrens tjeneste og sa: «Herre, jeg drar dit du sender meg.» Behovet for hjelp bare øker.» For å tjene mer effektivt, trenger vi mer penger. Men Gud har alltid vært trofast. Og vi fortsetter å stole på Gud i bønn,» sier Stuart King. Vi skal fortsatt arbeidet for å hjelpe mennesker uten håp. Kjernen i alt vi gjør, er å vise og dele Guds kjærlighet. Vi må fortsette å hjelpe i områder der fly er den mest effektive, og ofte eneste måten. Dette var vårt opprinnelige kall, og er fortsatt vårt kall i dag,» sier 90-åringen. MAF NORGE Etter flere år som leder og oppstarter av organisasjonen Barnevakten, skiftet Øystein Samnøen jobbsete vinteren 2012 og satte seg bak lederspakene i MAF Norge. På spørsmålet hva som ga han lyst til å jobbe i MAF, svarer han slik: «Jeg var fascinert av MAF sin store innsats for å hjelpe både enkeltmennesker og organisasjoner i områder som er uframkommelige, eller hvor få eller ingen andre bygger luftbroer mellom mennesker i nød og mennesker som kan hjelpe. Jeg synes MAF formidler Guds kjærlighet på en flott måte ved å fly inn både praktisk hjelp og evangeliets livgivende ord. Hvilke muligheter og utfordringer står MAF overfor på verdensbasis, spør vi Øystein. 8

9 På flysiden har vi to hovedutfordringer: Økende drivstoffpriser og at en del av flyene våre benytter den gamle drivstofftypen Avgas som er dyr, og stadig mindre tilgjengelig. På kort sikt må vi samle inn mer for å møte prisøkningen slik at det ikke går ut over flytilbudet vårt. På lang sikt jobber vi med å fornye flyflåten vår for å skape bedre driftsøkonomi og større miljøvennlighet. Det er mennesker som muliggjør MAF, ikke minst pilotene og flymekanikerne våre. I mange av våre regionale programmer er kvalifisert personell som er villig til å jobbe hardt og målrettet under de rammevilkår MAF operer med, en mangelvare. De fleste av våre mannskaper har ikke utbetalt lønn fra organisasjonen, men dekker sitt eget underhold gjennom gaver fra kirker og private givere. Noen av våre mannskaper har lønnsavtale med andre misjonsorganisasjoner, men tjenestegjør i regi av MAF. Vårt operative arbeid er fullt av dyktige, engasjerte og selvoppofrende menn og kvinner, mødre og fedre, som gir avkall på mye for å skape håp og fremtid gjennom MAFs hvite vinger. LA OSS TA FRAM ET EKSEMPEL: Jostein Rensel, markedssjef i MAF Norge, har vært på befaring. «Man blir rørt av å se hvordan MAF muliggjør helsetjeneste for folket i Lesotho!» sier Jostein. Midt inne i Sør-Afrika ligger fjellandet Lesotho, et selvstendig kongedømme som grenser til Sør-Afrika på alle sider. Det er det eneste landet i verden der hele landets areal ligger over tusen meter. Transporten i et slikt land byr på mange utfordringer. Landet har over seks tusen kilometer med uasfalterte veier. For mange av Lesothos innbyggere blir luftbroen som MAF skaper ved sin tilstedeværelse, livsviktig. MAF har fem Cessna 206 fly, som flyr mellom 20 rulle baner i fjellområdene. Gjennom disse flystripene betjener de seks helseklinikker som gir helsetilbud til omtrent tre hundre tusen mennesker bosatt i fjellområdene Jostein Rensel forteller: «Vi flyr fagpersonell som leger, sykepleiere og helsesøstre. I tillegg utfører vi mange ambulanseflygninger der vi frakter svært syke pasienter fra klinikkene til sykehuset i hovedstaden Maseru slik at de kan få hjelp der. MAF redder ikke bare liv ved å transportere mennesker til og fra sykehus, men de formidler også håpet gjennom evangeliet. I dette programmet her nede har MAF en egen sykehusprest, han heter Saferi. Han besøker pasientene vi er i kontakt med. Mange av de vi flyr, har aldri sett en ambulanse, aldri vært i et fly og kjenner ingen på sykehuset de kommer til. Saferi besøker dem jevnlig for å skape trygghet, formidle trøst og tro. Mange er nysgjerrige på hvorfor MAF gjør dette til og med uten å ta betaling. Aids og tuberkulose er store helsemessige utfordringer i fjellandsbyene. Det gjorde inntrykk på meg å møte Efilda, en ung kvinnelig leder på en liten klinikk langt oppe i høyfjellet, helt uten strømforsyninger bortsett fra noen solcellepaneler. Denne helsestasjonen er bygget like ved siden av en liten flystripe. Hvis MAF ikke lenger kunne fly, måtte klinikken legges ned. Jeg har med egne øyne sett at vi flyr for livet i Lesotho, og jeg har fått smake litt av hva det betyr for enkeltmennesker der nede,» sier Jostein Rensel. 9 9

10 BLI MED PÅ TUR FRA LURA TIL: VALDRES OG JOTUNHEIMEN, AUGUST Mandag 5. august. Sandnes Beitostølen. Vi starter fra Lura kirke kl Vi kjører på kjente veier gjennom Rennfast, Ølen og Etne, langs Åkrafjorden og til Odda. Så følger vi Sørfjorden gjennom vakre Hardanger inn til Eidfjord. Her spiser vi dagens lunsj. Etter en god pause, går ferden videre over Hardagervidda og Golsfjellet til Fagernes. Herfra er ikke veien lang opp til det kjente vintersportstedet Beitostølen, hvor vi skal bo 5 netter på koselige Bergo Hotell. På Beitostølen er det flere hoteller, store hyttefelt og butikker. Tirsdag 6. august. På Beitostølen. I dag skal vi ha en rolig dag på Beitostølen. Etter en god frokost skal vi besøke Beito Ysteri. Dette er et nyåpnet moderne besøksysteri som tar imot melk fra lokale gårder og støler. Vi følger melken fra den blir levert og til det ferdige produkt. Etterpå skal vi besøke det vakre Lyskapellet på Beitostølen Helsesport senter. Erling og Anna Stordal hadde en drøm om å bygge et kapell her, men fikk ikke fullført drømmen før de døde. I sitt testamente ønsket de at midlene etter dem skulle brukes til dette formålet. Mange engasjerte seg i planene, og i oktober år 2000 kunne biskop Rosemarie Køhn vigsle kapellet. Dagens lunsj spiser vi på hotellet. Onsdag 7. august. Utflukt til Brimiland. Vi følger veien over Valdresflya nesten ned til Randen, men før vi kommer så langt tar vi av opp mot den fiskerike innsjøen Tesse. Her ligger Brimiland. Området står ikke avmerket på noe kart, men finnes likevel mellom Vågå og Lom i Ottadalen med Jotunheimen som nærmeste nabo. Brimiland er ikke først og fremst et geografisk område, men en drøm om å kunne dele opplevelser sammen, kjenne nærhet til naturen og til råvarene den gir. Her skal vi få møte den folkekjære mesterkokken og sjalottlaukens far Arne Brimi. Han skal lage en tre retters lunsj til oss ute i skogen over åpen ild. Etter et deilig måltid, kan vi besøke Brimi seter som selger stølsprodukter. Torsdag 8. august. Båttur på Bygdin. Etter frokost kjører vi det korte stykket opp til Bygdin. Her er utgangspunktet for Norges høyest beliggende båtrute. Vi går om bord i M/B Bitihorn som har gått i rute på innsjøen Bygdin siden På turen får vi se mange av Jotunheimens imponerende topper. Inne ved Eidsbugarden møter vi bussen igjen, og vi skal spise en god lunsj på trivelige Fonnsbu turisthytte som drives av Turistforeningen. Hytten er også kjent fra NRK s serie Fjellfolk, og for sin hjemmelagede mat basert på gode lokale råvarer. 10 Gamle Forusvei 6 Tlf Aspervik,tlf.: Butikk Hanavegen 8 Tlf: Installasjonsavdeling Daleveien 29. Tlf: Adr. Hanaveien SANDNES Tlf

11 Gode og mette setter vi oss i bussen og kjører langs den store innsjøen Tyin ned til E-16. Så går ferden et stykke langs Vangsmjøsa. Her svinger vi av og tar opp over vakre Slettefjell. Vi får flotte utsyn under veis. Høyeste punkt er 1300 moh. Herfra er det ikke langt før vi er tilbake på Beitostølen. Fredag 9. augsust. Utflukt til Handes Rakfisk og Sørre Hemsing. I dag skal vi oppleve en smak av det tradisjonelle Valdres. Etter frokost kjører vi nedover mot Fagernes, og så oppover i Vestre Slidre til Røn. Her finner vi familiebedriften Handes Rakfisk. Vi blir tatt i mot av vertskapet som vil fortelle oss om tradisjoner omkring rakfisk og hvordan dette produktet blir fremstilt. Det blir også smaksprøver. Så samles vi i bussen igjen og kjører nordover et stykke til vi finner den gamle koselige Valdresgården Sørre Hemsing. Husene med med sine solsvidde tømmervegger er fra og tallet. Her blir vi tatt imot av vertskapet som har fått hederstegnet Olavsrosa for måten de driver gården og tar vare på gamle tradisjoner. Vi får høre gårdens historie, og skal spise deilig rømmegrøt med spekemat. Hjemturen går via Slettefjell tilbake til hotellet. Lørdag 10. august. Beitostølen Sandnes. Så er vi kommet frem til den dagen hvor vi må forlate Beitostølen. Dette vil også bli en dag med mange flotte natur opplevelser. Vi finner veien til E-16 og følger den over Filefjell ned mot Lærdal. Vi skal kjøre gjennom den flotte Lærdasltunnelen til Aurland og Flåm. Her spiser vi dagens lunsj på Fretheim hotell. Så følger vi Nærøydalen ti mot Voss og videre til Kvanndal, hvor vi tar fergen over til Utne. Ferden går så på kjente veier igjen, på vestsiden av Sørfjorden denne gang. Vi tar en stopp ved Åkrafjordtunet, før vi tar fatt på siste delen av hjemturen. Pris for turen kr ,- pr. person i dobbeltrom. Prisen inkluderer: Buss leie med alle sjåførutgifter. Bompenger og ferger. 5 overnattinger med frokost og middag på Bergo Hotell. 6 lunsjer. Alle utflukter og inngangspenger. Reiseleder. Tillegg: Enkeltrom kr Eventuell reise og avbestillingsforsikring. Turen arrangeres i samarbeid med Kjosavik Buss. Reiseleder: Annelise Bernhardsen og sjåfør Halvard Kommedal. Påmelding til Annelise: Tlf / HEI!! ER DU GLAD I BARN??? VIL DU VÆRE MED OG GI DEM NOE VERDIFULLT NOE DE KAN HA MED SEG HELE LIVET?? Da kan du bli med som medarbeider i søndagsskolen i kirka. Der trengs du veldig!! Dina Lea spør etter deg ta kontakt. Da vil hun bli glad! Mailadresse til Dina: Gravmonumenter i stort og variert utvalg. Firma Bjarne Hov N. Hana Sandnes Telefon Geir Vølstad Rørl.Gunnar Larsen as Gravarsveien Sandnes Tel: fax: mobile: Livets merkedager MINNESTUND Kronen Gaard byr på verdige og fine minnestunder i flotte og rolige omgivelser. Tlf VELDE PUKK Hana Kirke Kom besøk oss på nett! 11

12 Korsveien av Roland Lengauer Tekst: R. Karin Johnsen. Foto: Helge Berge Denne påsken har Korsveien av Roland Lengauer vært en del av kirkens utsmykning og aktiviteter. Den består av 14 montre med malte skulpturelle relieffer som hver for seg framstiller en fase i Jesu lidelseshistorie. Denne serien av hendelser starter der Jesus blir dømt til døden og ender med hans begravelse. Syv av scenene er direkte fra evangeliene i Bibelen og syv er hentet fra katolsk fortellertradisjon om Jesu lidelsesvei. Stasjonene har stått ved hver av de 14 søylene som bærer kirkerommet; dette passer godt siden Jesu lidelse, død og begravelse er selve fundamentet for kirkens tro på oppstandelsen og det evige liv. Jesu siste timer før han døde var ikke Jesu siste dag! Om kunstneren: Roland Lengauer ble født i 1941 med norsk mor og tysk far. Han var et såkalt Lebensborn-barn og hadde dermed ingen lett oppvekst. Som tenåring fikk han kontakt med sin far og familie i Tyskland og her tok han kunstnerutdannelsen. Han tok avstand fra nazismen, ble selv pasifist og konverterte til katolsk tro. Han flyttet etter hvert til Stavanger og ble intendant ved Stavanger kunstforening fra 1976 til Han hadde en sterk kunstnerpersonlighet og kom ofte i konflikt med byens etablerte i kulturlivet og politikken. Han testamenterte sin kunst til kommunen til tross for at Stavanger kommune ikke viste større interesse for hans kunst. Stavanger kunstmuseum (del av MUST) forvalter i dag denne samlingen som Korsveien er en del av. Lengauer døde i Om kunsten: Korsveien (1987) er laget av et materiale som stivner raskt og deretter malt. Figurene er støpt inn på bakgrunnen slik at hver av stasjonene skildrer en av beretningene i lidelseshistorien. Stilen er naivistisk og formene er overdrevne på en sterk uttrykksfull måte. Treskulpturer fra tysk sengotikk har mange fellestrekk; som den lidende Kristus på korset eller Pietaframstillinger der den sørgende Maria holder den døde sønnen sin i fanget (se forrige nummer av Brobyggeren). Lengauer var og påvirket av mysteriespillene i Oberammergau i Syd-Tyskland, som skildrer lidelseshistorien med sterke scener. Tekstene til hver stasjon: Korsveien forteller det samme som stoppestedene på Via Dolorosa ( Smertens vei ) i Jerusalem. Tilsvarende billedtema finnes i mange kirker. Organiserte korsvei-andakter er vanlige i katolske kirker. Den enkelte kan og gå alene fra bilde til bilde for å minnes Kristi lidelseshistorie og for å be. I Hana kirke har vi hatt to korsvandringer: en med bibeltekstene, sang og bønn og en på Langfredag der tekster fra Korsveien av Paul Claudel ble lest. Kantor spilte musikk av Marcel Duprés som var komponert til disse tekstene. Forfatteren Paul Claudel har levd seg inn i lidelseshistorien; hva Kristus måtte gjennomgå og følgene av dette for menneskeheten. Her har jeg tatt med noen av hans tekster, egne kommentarer, katolske bønner og evangelietekster til å følge bildene 1. stasjon: Jesus blir dømt til døden Lesning: Pilatus spurte jødene: Hva skal jeg gjøre med Jesus, som kalles Messias? Alle som en ropte: Han skal korsfestes! Pilatus spurte: Hva ondt har han da gjort? Men de skrek bare enda høyere: Han skal korsfestes! Matt 27, stasjon: Jesus mottar korset. Da overga Pilatus Jesus til dem for at han skulle korsfestes. Så tok de Jesus med seg. Og han bar selv sitt kors og gikk ut til det sted som kalles Hodeskallen, på hebraisk: Golgata. Joh.19.16

13 3. stasjon: Jesus faller første gang under korset Det står ikke noe om at Jesus falt 3 ganger under korset i evangeliene, men hører til i katolsk korsvei. 4. stasjon: Jesus møter sin mor Heller ikke dette møtet forteller evangeliene noe om, men i en katolsk korsvandring kan denne bønnen bes: -Evige, allmektige Gud, du ville at din Sønns mor skulle stå ved hans side og lide med ham da han hang på korset. La din Kirke, som sammen med Maria deler Kristi lidelse, også få del i hans oppstandelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.- 5. stasjon: Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset De førte Jesus ut for å korsfeste ham. En viss Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus, som var på vei inn fra landet, tvang de til å bære hans kors. Mark 15, 20b stasjon: Veronika rekker Jesus svetteduken Historien om Veronika er en legende som dukket opp noen hundre år etter Kristus. Et eksempel på katolsk folkefromhet og skal ikke forstås som en faktisk hendelse men som en oppbyggelig fortelling. Noen utdrag fra Claudel: Alle disipler har flyktet. Selv Peter fornekter lidenskapelig! En kvinne kaster seg midt i forhånelsen og døden- frem og søker mot Jesus og tar hans ansikt mellom sine hender. Lær oss, Veronika, å trosse frykten for andre menneskers mening. For enhver kristen er Kristi sanne bilde, hvor uverdig et bilde han enn måtte være. 7. stasjon: Jesus faller annen gang under korset 8. stasjon: Jesus trøster Jerusalems kvinner En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner, som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa: Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres. Luk 23, stasjon: Jesus faller tredje gang under korset 10. stasjon: Jesus blir avkledt Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. De kledde av ham og hengte en skarlagenrød soldatkappe på ham, flettet en krone av torner og satte på hodet hans og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, hånte ham og sa: Vær hilset du jødenes konge! og de spyttet på ham, tok stokken og slo ham i hodet. Matt.27,

14 14 Claudel skriver her: Her er plassen hvor himmelens hvetekorn treskes. Faderen er naken; templets forheng revet sønder. Man legger hånd på Gud; kjødets kjød skjelver. Verden er rammet i sin grunnvoll. Universet ryster, like ned til det dypeste dyp! Og vi siden de har tatt fra ham kledningen og kjortelen, vevet i ett stykke - La oss heve blikket; våge synet av den Nakne Jesus. De lot deg ikke beholde noe, Herre. De tok alt. Han har ikke lenger noe forsvar; han er naken. Blottet; utlevert til alle mennesker. Lengauer har klart å framstille hvordan Jesus brutalt blir tresket ; ikke bare klærne men også huden rives av slik at vi ser hans blødene hjerte gjennom hans hudløse bryst. Kjortelen ligner tempelforhenget som revnet i to. (Matt. 27,51) 11. stasjon: Jesus blir naglet til korset De korsfestet ham sammen med to forbrytere, den ene til høyre og den andre til venstre for ham. Men Jesus sa: Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Luk 23, stasjon: Jesus dør på korset Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst: Far i dine hender overgir jeg min ånd! Da han hadde sagt det, utåndet han. Luk stasjon: Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang Denne hendelsen står ikke i evangeliene men i katolsk tradisjon er Maria med den døde Kristus: Pieta, et viktig motiv. Maria er symbolet for Kirken. Claudel skriver i denne stasjonen: Her slutter lidelsen. Her begynner medlidelsen. Kristus er ikke lenger på korset: han er hos Maria som har tatt imot ham. Likesom hun samtykket den gang han ble henne lovet, tar hun imot ham nu når alt er fullbragt. Kristus som har lidd for alles øyne, er atter skjult i morens skjød. Kirken tar sin elskede til seg i sine armer, for evig tid. Det som er av Gud, og det som er av moren, og det som mennesket har gjort. Alt dette tar hun til seg, under sin kappe, for evig tid. Hun har tatt Kristus til seg. Hun ser ham, hun rører ved ham, hun ber, hun gråter, hun tilber! Hun er liksvøpet og salvelsen; hun er kisten og myrrhaen. Hun er presten og alteret og karet og det rom hvor nattverden ble innstiftet. Her slutter korset. Her begynner Kirken. 14. stasjon: Jesus blir gravlagt Josef fra Arimatea tok Jesu kropp, svøpte det i et rent linklede og la det i en ny grav, som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk. Matt 27,59-60 I den siste stasjonen skriver Claudel blant annet: Hastig blir seglet tatt bort og klippen åpnet, for at Jesus, den gjennomborede, skal hvile før han står opp fra de døde, stiger opp til sin Far i himmelen. Og ikke bare åpnes klippen, også mitt kjød, også mennesket, din skapning, dypere enn all jorden, åpner seg for deg. Nu, når hans hjerte er åpnet, hans hender gjennomboret, finnes der intet kors ved vår side som ikke fylles av hans kropp, finnes der ingen synd i vårt hjerte som ikke sones av hans sår. Kom til oss fra det alter hvor du er skjult! Kom oss i møte, du verdens Frelser. Herre! Din skapning, dypere enn all jorden, åpner seg for Deg. Dette er selve grunnen for lidelsen: menneskets frelse fra all synd og evig liv ved Kristi oppstandelse. Så var det ikke den siste dagen i Jesu liv som blir skildret i Korsveien!

15 Kirkekalenderen VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE I HANA KIRKE Se også:www.hanakirke.no Søndag 21. april 11:00 Familiegudstjeneste. Tårnagentene deltar. Nattverd, Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec Tårnagenter Søndag 28. april 11:00 Temagudstjeneste. Gleden i Herren Filipperne 3,1-4,7 Nattverd, Dåp, Rune Rasmussen, Ghislain Gourvennec. Søndag 5. mai 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. Torsdag 9. mai Kr. Himmelfartsdag Lørdag 11. mai 12:00 Friluftsgudstjeneste Dalsnuten. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. MRK sted og tid! 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. 14:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. Søndag12. mai 11:00 Gudstjeneste. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. Nattverd, dåp. Sprell Levende søndagsskole! Søndag 19. mai 11:00 English service. Rune Rasmussen. Feel free to invite your friends to this English service English service in Hana Church. Baptism and communion. Søndag 26. mai 11:00 Familiegudstjeneste. Miljøagentene deltar. Nattverd, Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec Søndag 2. juni 11:00 Gudstjeneste. Nattverd, Dåp, Terje Tengesdal, Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. Sprell Levende søndagsskole! Søndag 9. juni 11:00 Temagudstjeneste. Alt som er sant, edelt og rent Filipperne 4,8-23. Nattverd. Rune Rasmussen, Ghislain Gourvennec. Søndag 16. juni 11:00 Gudstjeneste. Nattverd, Dåp, Synøve Roalkvam. Sprell Levende søndagsskole! Søndag 23. juni 11:00 Gudstjeneste. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. Nattverd. IKKE GUDSTJENESTER I HANA DISSE DATOER: Vi har noen søndager i året det ikke er gudstjenester i Hana Kirke. Vi oppfordrer menigheten til å oppsøke våre nabomenigheter disse søndagene: Søndag 30. juni Søndag 14. juli Søndag 28. juli Søndag 11. august Ikke gudstjeneste i Hana Ikke gudstjeneste i Hana Ikke gudstjeneste i Hana Ikke gudstjeneste i Hana ANDRE ARRANGEMENTER: Torsdag 2. mai 18:00 Torsdagstreff Tirsdag 14. mai Fokuskveld: Tre eksempler på trofaste medarbeidere Filipperne 2,19-30 Tirsdager 10:00 Vi minner om «Alltid på en tirsdag» som har treff alle tirsdager klokken 10:00. LURA TRYKKERI AS Gravmonumenter - Utstilling Tilbehør - Litteratur Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd 15

16 Andakt I en tale sa Jesus: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile». (Matt ) Vår glatte fasade forteller ikke alt om oss. I sangen står det: «Alle har sitt, stort eller litt, bare i himlen for sorger er fritt». Masken vi har tatt på oss, kan skjule mye som føles tungt å bære, altfor tungt for «de små armane» som Ajax skriver om. Mange har prøvd det, og Jesus vet om det. Han vet også om at det ofte er synd, forsømmelse og feiltrinn som tynger. Det er tidløse menneskebyrder. John Bunyan tegner i sin bok «Pilegrims vandring» et bilde av en person som bærer en tung sekk på ryggen, og får legge den av ved korsets fot. Dette var også godt illustrert i «Godt Nytt» -utgaven av NT (1986) med bilder av forskjellige byrder. Jesus vil hjelpe oss å bære byrdene. Han gjør det ikke med fordømmelse. Dette visste Johannes. Han sier i 1. Joh. 3.20: «For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.» Matteus har også et trøstens ord om dette i kapittel 12, vers 20. Det samme finner vi i Det Gamle Testamentet hos profeten Jesaja: «Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier». Ikke rart at det står videre i vers 21: «Og til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp». Er så dette vårt håp og vår tro? Den franske religionsfilosofen, matematikeren og naturfilosofen Blaise Pascal skal ha sagt følgende: «Hvis Gud ikke eksisterer; vil en ikke tape noe ved å tro på han. Men hvis Gud eksisterer, vil en tape alt ved ikke å tro». Den som tar imot Jesus, taper ingen ting. Alt er bare vinning. Et langt liv har lært meg dette: «Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste». Polykarp var biskop i Smyrna i Lilleasia i det 2. århundret da det brøt ut forfølgelser av de kristne. Han ble ført fram for landshøvdingen som sa: «Forbann Kristus, så skal du slippe fri». Men Polykarp svarte: «I 86 år har jeg tjent ham, og aldri har han gjort meg annet enn godt. Hvordan kan jeg da forbanne ham, min Herre og Frelser?» For en tro og hengivenhet! Han måtte gå i døden, men ble ikke engang bundet da han sto på bålet. Skulle noen spørre som fangevokteren i Filippi da han spurte Paulus og Silas: «Hva skal jeg gjøre gode herrer for å bli frelst?» Da kan svaret for alle som lurer på dette, være: «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst!» (Ap. gj ) De gamle sa at å tro på Jesus er å komme til han med sine synder. Luther sier det slik: «Tro er en levende, urokkelig tillit til Guds nåde». Måtte vi alle åpne våre hjerter og ta imot denne usigelige godheten som Guds kjærlighet vil gi oss. Einar Lindland

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk 2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk Side 8 og 9 - Historien om StoreUlf og de 7 ulvungane forts.

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Gudsfrykt og disiplin

Gudsfrykt og disiplin BRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENTER FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.3/2008 Pris NOK 80,00 10.årgang

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer