LEIAR. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Infoside. Side 4 og 5 - Er det Jesu likklede? Side 6 og 7 -NMS gjenbruk. Side 8 og 9 - Visste du at...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIAR. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Infoside. Side 4 og 5 - Er det Jesu likklede? Side 6 og 7 -NMS gjenbruk. Side 8 og 9 - Visste du at..."

Transkript

1

2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Infoside Side 4 og 5 - Er det Jesu likklede? Side 6 og 7 -NMS gjenbruk Side 8 og 9 - Visste du at... MAF Side 10 og 11 - Bli med på tur Side 12, 13 og 14 - Korsveien av Roland Lengauer. Side 15 - Kirkekalender Side 16 - Andakt Opplag: 3200 Frist stoff til neste nr: 24. mai 2013 LEIAR Uvanleg tidleg påske er årsaka til at dette nummeret av «Brobyggeren» kjem ut etter høgtida i år. Derfor har også Prosten sin andakt falle ut hos oss i år. Men me får koma sterkare tilbake ved neste høve i så måte. Det blei ei påske med mykje fint vær her i sør, men med stor rasfare lenger nord somme stader. Ulukkene vart me heller ikkje sparte for i år. Fjellet kan vera lumsk og farleg og brått kan ulukka vera eit faktum. Mykje folk var ute i påskefjellet då værtilhøva var så innbydande. Mange påskebrune fjes var å sjå på jobben etter ferien i år. Kyrkja i Hana har vore staden for ei sjeldan utstilling no i fastetida og i påsken. Kunstnaren Lengauer har laga fjorten kunstverk over lidingsvegen Kristus gjekk mot Golgata. Desse er sette i montre og plasserte ved dei fjorten søylene som held kyrkjetaket oppe. Desse kunstverka er omtalte i ein eigen artikkel lenger ute i bladet og det er vel verdt å bruka litt tid på å lesa gjennom den. Påskebodskapen står svært sentralt i kyrkjeåret og enkelte menigheter kan melda om fulle kyrkjer i påsken. Andre stader, gjerne nær og i byar der folk ofte dreg til hyttene i påskehelga, er det litt mindre folk i påskehelga enn vanleg. Forteljingane om Jesu liding og korleis han oppstod påskemorgon, er elles ikkje så lett å formidla til borna våre. Eivind Skeie har skrive ei fin lita bok, utgitt på Iko Forlag, der påskebodskapen blir formidla i ord og bilete på ein god pedagogisk måte for barn. Skeie fortel ut frå apostelen Peter sin synsvinkel og boka heiter: «Peters påske» Det verkar som om fleire fagfolk i vårt skulesystem har fått augene opp for kva fåkunne på religionsfronten etter kvart kan føra til. Lektorar ropar eit varsku om at morgondagens skule kan bli konfliktfylt på grunn av eit svekka religionsfag. RLE-faget er ikkje obligatorisk ved våre lærarhøgskular, og mange studentar tar andre valfag i staden for RLE- faget. Konsekvensen blir dermed at faget blir skadelidande ute i våre skular. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen frå SV tar signala frå lektorane, men kan ikkje lova at faget skal bli gjort obligatorisk. I møte med dei mange ulike religionar som etter kvart blir representerte her i vårt land, bør våre elevar vera sikre på kva kristendomen og mange av dei andre religionane står for. Dersom elevane blir trygge på sin eigen religiøse identitet, kan dei lettare visa toleranse for andre som representerer ein annan religion og har andre etiske retningsliner ut frå sin eigen kultur. Det gode og nye no er, at fagfolk og politikarar etter kvart har sett problemet, tek det på alvor og seier STOPP! Det lovar vår. 2

3 LURA arrangerer tur til: SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIKK OG LINDESNES FYR, 15. JUNI 2013 Vi starter fra parkeringsplassen ved Lura kirke kl Vi kjører E-39 sørover mot Lyngdal og Vigeland, nesten til Mandal. Men før vi kommer så langt, svinger vi av mot Sjølingstad Uldvarefabrikk som ligger gjemt i skogen 3 km fra hovedveien. Fabrikken startet sin virksomhet i 1898 med fremstilling av garn og vevde produkt, og holdt det gående til vedtak om avvikling ble fattet i Etter oppslag i aviser og lokale initiativ startet arbeidet med å bevare fabrikken. Ideen var å skape en levende museumsfabrikk. I dag fremstilles bunadsstoff til både Vest-Agder bunaden og Setesdalbunaden her. Det veves også sjal til bunad, vadmel, tepper og pledd. Vi får en interessant omvisning i fabrikken og mulighet for et godt kjøp i museumsbutikken. Så setter vi kursen mot Norges sydligste punkt, Lindesnes fyr. Her ble Norges første fyrlys tent 27. februar Det besto av 30 talglys som brant på toppen av et tre-etasjers tårn! I dag er fyret automatisert, men er et populært utfartssted. Vi begynner med å spise en deilig varm lunsj med dessert og kaffe i Restaurant Fyrgryta. Etterpå går vi bort til Fjellhallen som er Vest-Agder fylkes 1000-årssted. Hallen sto ferdig i 2004, og rommer bl.a utstillingslokaler og kafe. Her blir vi møtt av vår guide som først vil la oss se en flott film som viser de fire årstidene på fyret. Deretter legges det opp til omvisning på fyret tilpasset vår gruppe. Etter en opplevelsesrik dag setter vi kursen hjem til Sandnes igjen. Den norske kirke HANA MENIGHET Åsveien Sandnes Visjon: Å gi videre et livsnært budskap om Jesus, som gir LIVSGLEDE, LIVS- MOT og LIVSHÅP Mål: Å kjenne Gud og gjøre ham kjent! Hana Kirke Telefon: Telefon: E-post: Web: Pris for turen alt inkludert kr. 770,- Reiseleder: Annelise Bernhardsen, og sjåfør: Halvard Kommedal Påmelding til Annelise: Tlf / Menighetsrådsleder Bjarte Skogøy D Ø P T E Ung Kirke: E-post: sandnes.kirken.no Herre, gi dem å vokse opp i din kirke som dine barn. Sofie Jamieson Isak Olai Ebert Jonsson Ada Regine Berg (Julebygda) Sverre Alexander Tronstad Brovold Lilly Vielle Grande Aabogen Sofie Carvalho Eilertsen Olivia Ea Flakk Hammer Matheus Wiik Noah Skjevik Andersen (Sørnes Kyrkje) Tilde Andrea Os Kirkhus Ylva Kjærland-Haga Caroline Østebø Braut Ludvig Bjørnstad Mina Fredheim Hetlevik Marcus Eide Olsen Sara Lovra Taylor Bankgiro Menighetens driftskonto Bankgiro givertjeneste lønn/men. stillinger Bankgiro menighetsblad

4 Adresser og telefoner: Daglig.leder: Torstein Skretting sandnes.kirken.no Vikarierende Sokneprest Synøve Roalkvam sandnes.kirken.no Vikarierende Kapellan Rune Rasmussen Menighetsmusiker Ghislain Gourvennec sandnes.kirken.no Ungdomsarbeider Rado Rabenorolahy Trosopplæringsmedarbeider Hilde Bjerga sandnes.kirken.no Tripp Trapp åpen barnehage Styrer Anne Elisabeth Veggeland sandnes.kirken.no ER DET JESU LIKKLEDE? Jostein Andreassen er forfatter av boka Likkledet i Torino Et tegn for vår tid, utkommet på Luther forlag i I denne tankevekkende artikkelen deler han av sin 30-årige interesse for likkledet. Våren 2010 ble Likkledet i Torino stilt ut i domkirken der i byen, lengst nordvest i Italia. I løpet av en drøy måned kom det to millioner mennesker fra hele verden for å se, deriblant undertegnede. Det ble en sterk opp levelse. Under framvisningen i 1978 kom det hver dag i 35 dager! Dette likkledet er i særklasse det objekt i verdenshistorien som vitenskapelig sett er grundigst undersøkt. Kledet er et vevd tøystykke av lin på drøye 4 x 1 meter, og det bærer avtrykket av en korsfestet og tornekronet mann. Mange er overbevist om at dette er Jesu likklede. Har de rett? Blomsterstøvets hemmelighet Den sveitsiske professoren Max Frei-Sulzer er en av mange som har deltatt i forsøket på å løse gåtene omkring Likkledet i Torino. Han hadde doktorgrad på blomsterstøv og visste utmerket godt at hver enkelt blomsterart har et svært egenartet utseende på sitt pollen. I blomstringstiden fyker dette rundt overalt i vinden. DØDE Ped. medarbeider Helga Fykse sandnes.kirken.no Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Gunnar Bergstrøm Gudrun Sægrov Ola Dalane Magne Sola Gunvor Herdis Heggheim Bjørg Schjetne Judith Hebnes Margit Thidesen Bjørg Berheim Laurentse Øgreid Torfinn Haga Gyda Vikesdal Margot Tengesdal Judit Hov Inge Einar Skjæveland 4

5 I 1973 tok Frei-Sulzer pollenprøver fra kledet, og han brukte de neste to årene på å analysere dem. I mikroskop fant han ca 50 forskjellige slags pollen, og disse blomsterartene kunne han etter hvert fastslå stammet fra Torino-området, fra Sør- Frankrike, fra Istanbul-området, fra Urfa-området i Sør-Tyrkia og fra Jerusalem. Dette er helt i tråd med Likkledets tradisjonelle og skrevne historie. De siste 40 årene har en mengde vitenskapsmenn og -kvinner fra femti ulike forskningsgrener forsket på kledet. I 1988 ble det tatt en C-14-datering av kledet, og konklusjonen ble at Likkledet var laget en gang mellom år 1260 og Senere viste det seg imidlertid at denne prøven ble tatt på et hjørne av kledet som var blitt reparert etter en brannskade i Det var med andre ord den innvevde lappen som ble tidfestet. Svindel eller sannhet? Men la oss tenke oss at en svindler laget kledet rundt år Da må denne svindleren ha vært utrolig dyktig: Han må ha oppfunnet fotograferingskunsten 530 år før oppdagelsen egentlig ble gjort. Personen på kledet er nemlig gjengitt som et fotografisk negativ, uten spor av maling eller andre stoffer. Svindleren må ha oppdaget blodomløpet 330 år før William Harvey. Rester av vene- og arterieblod befinner seg på helt riktige steder på kledet. Svindleren må ha utstyrt kledet med ulike typer pollen fra flere steder rundt Middelhavet. Dette var 300 år før mikroskopet ble oppfunnet. Hvordan kunne en person på 1300-tallet vite at hver enkelt plantearts pollen har sitt spesielle utseende? Man må nemlig mikroskopere dette ganger for å kunne se det. Han framskaffet romerske mynter, leptoner, fra år 29 og 30 og la dem over øynene på den døde personen. Myntavtrykkene på kledet har innskriften TIBERIOU KAISAROS ( tilhørende keiser Tiberius, som var keiser på Jesu tid). Svindleren må på en genial måte ha greid å plassere ca 120 slagmerker av en romersk pisk på kledet. Det er så nøyaktig utført at en kan se av mønsteret at den ene som slo, har vært litt høyere av vekst enn den andre. Han skapte et bilde ved en metode som også i vår tid er helt ukjent: Bildet er retningsløst og oppfattes best på fem meters avstand. Det har tredimensjonale proporsjoner når det betraktes gjennom moderne apparater. Hvem kunne skape et slikt bilde for 700 år siden? Det vrimler av store og små blodflekker på kledet, både fra piskeslagene og fra tornekronen. Disse har størknet og klistret seg til hud og hår på mannen. Men alle flekkene viser seg ved omhyggelig mikroskopering å være urørte. Det finnes ingen tegn til at kledet er blitt revet av for å befri ham fra det. Den korsfestede mannen har simpelthen forsvunnet ut av kledet og etterlatt et fotografisk avtrykk på stoffet. Vi kjenner bare én eneste person gjennom historien som både er korsfestet på romersk vis og som ble tornekronet: Jesus fra Nasaret. KONKLUSJON Vi kunne ha forlenget listen med en lang rekke detaljer som viser at kledet etter all sannsynlighet er Jesu eget likklede. Stadig flere personer interesserer seg for kledet, og det finnes masse stoff om det på internett. Et godt sted å starte er Fordi vitenskapelige undersøkelser blir sannhetsvitner om Jesu oppstandelse, er Likkledet i Torino blitt et tegn for vår tid. Vitenskap og tro ser faktisk ut til å gi samme svar. Det pirrer i hvert fall min nysgjerrighet! Jostein Andreassen Redaksjon Menighetsblad: Helge Berge - redaktør Olaug Refvem Asbjørn Sørbø R. Karin Johnsen Elisabeth R.Kuvåssæter 5 5

6 Tekst og foto: Asbjørn Sørbø Etter kort, eller kanskje helst lang tids diskusjon, har kona på Hana endelig fått mannen med på å pusse opp på gjesterommet. Men hva skal de gjøre med kommoden de har hatt siden de giftet seg en gang i forrige århundre? Den passer jo ikke inn lenger. Kan jo ikke kaste den fine gamle kommoden. Men er det ikke kommet en gjenbruksbutikk på Havannasenteret? Nettopp! De vil nok ha kommoden. Nå er nemlig ikke trenden lenger bruk og kast, men bruk og gjenbruk. Det Norske Misjonsselskap har etter hvert mange gjenbruksbutikker. Butikken på Hana var faktisk nr. 41 i rekken da den åpnet 1. juni i fjor, og 1. februar i år åpnet butikk nr. 42 på Hinna. Gjenbruksbutikkene driver etter 3M-prinsippet : Misjon Overskuddet går til Det Norske Misjonsselskap (NMS). Miljø Gjenbruk er miljøvennlig. Trivelige butikklokaler Møteplass Butikkene har en møteplass med gratis kaffe, hvor du kan sitte ned og slå av en prat med kjente og ukjente. Jeg har tatt turen innom Havannasenteret og snakket med butikksjef Per Inge Fjelde. Han er veldig godt fornøyd med omsetningen. På åpningsdagen i fjor solgte de for kr , og i slutten av februar i år passerte salgsinntektene 1 mill. Målet er å klare 1 mill. i netto det første driftsåret. Butikken startet med å leie 240 m2, men varene strømmet inn, så dette ble snart for lite. Nå leier de også et tilstøtende rom på 150 m2. 6 Butikksjef Per Inge Fjelde Det er stadig folk som stikker innom butikken. Noen har varer å levere, andre vil kjøpe. Eller bare snuse litt rundt for å se om de finner noe spennende. Vareutvalget er nemlig stort: Møbler, serviser, kjøkken utstyr, bilder, speil, pyntegjenstander, lamper, lysekroner, sportsutstyr, grammofonplater, kassetter, CD/ DVD osv. Eller hva med et fint gammelt gulvur eller en bærepose med bøker for 50 kr? Det hender også at det kommer inn rene antikviteter, sier Per Inge. Konfirmantene i Ganddal menighet har en mekkegruppe som fikser opp gamle sykler. Disse syklene får butikken gratis for å selge. Ett av mange fine kaffeservis

7 Har du noe stående, som du ikke bruker lenger, så kom med det! Kanskje andre kan ha nytte av det. Da må vi vel også nevne at de ikke kan ta imot TV-apparater eller hvitevarer. Av klær kan de bare ta imot skinnvarer og bunader. Er det store ting, kommer mannfolkgjengen og henter varene. Gjenstandene må være hele og rene, og det må være ting som kan selges. Vi driver ikke skraphandel eller loppe marked, presiserer Per Inge. Et styre på fem personer har det overordnede ansvaret for butikken, mens Per Inge får hjelp av ca 40 damer og over 20 menn i den daglige driften. Alle damene og noen av mennene jobber i butikken, der de tar 3- timers vakter med visse mellomrom. Resten av mannfolkene kjører og henter varer, eller bringer varer ut til kunder. Alle jobber gratis og medvirker dermed til et godt overskudd til NMS, som driver misjons- og bistandsarbeid i mange land. Selv om staben er stor, er nye medarbeidere velkomne, både i butikken og i transporttjenesten. Spesielt ønsker Per Inge seg noen handymen som kan hjelpe til i butikken Fint gammelt orgel med montering/demontering av større gjenstander, småreparasjoner og div. Håpet var også å få en egen varebil til transporten, og det er nå dannet en egen bilkubb som har klart å skaffe en slik bil. Det er bilklubben som eier og drifter denne bilen, uten utgifter for NMS eller butikken. Staselig gulvur. Gjenbruksbutikk må jo være et vinn-vinn foretak. Enten kan du levere ting du ikke lenger har bruk for, eller du kan kjøpe ting du har bruk for (eller i det minste har lyst på). Den tredje muligheten er å melde deg til tjeneste i butikken. Turid Sørbø og Liv Røst tar seg en passiar Tid for en drøs i kaffikroken. Per Inge Fjelde, Gunnar Retland, Gerhard Espedal Uansett støtter du en god sak. Til slutt må vi kanskje nevne at åpningstidene er mandag fredag og lørdag Hver gang jeg passerer Havannasenteret lurer jeg på hvor langt rivingen av det gamle bygget er kommet, og om en gravemaskin snart også tar et javs inn i de eksisterende butikkene. Men Per Inge sier at gjenbruksbutikken har en leiekontrakt på 10 år, så denne delen av bygget blir stående. I tilknytning til dette bygget (mot vest) skal NCC Bolig bygge tre terasseblokker med til sammen ca 80 leiligheter. Havannasenteret heter visst nå forresten, Hana Sanz. Boligdelen skal hete Sanz Terrasse. 7 7

8 Sakset fra: MAF FLIGHT MAGAZINE VISSTE DU AT det i 1948 ble startet et kristent flyselskap med det formål å fly til livgivende formål istedenfor å bringe død og ødeleggelse. Organisasjonen har etter en trang fødsel, beskrevet som de syv magre år, ekspandert til å bli en verdensomspennende organisasjon med 135 propellfly i 35 land. (se Stuart King, en av grunderne i Flight Mission, er i dag 90 år, og han brenner fremdeles for å få være med å dele Guds kjærlighet med de som lever i isolasjon og nød. Han ble som 19-åring under andre verdenskrig ingeniøroffiser i RAF. Da krigen tok slutt, fikk han høre om denne ideen å bringe hjelp til områder i verden som så sårt trengte det. Flyet skulle være redskapet til å nå ut med hjelpen. Mission Aviation Fellowship ble startet. «MAF- er Guds visjon, Guds verk og Guds vilje» sier 90-års jubilanten. «Uten Gud og uten bønn som grunnlag for alt vårt arbeid i begynnelsen og i dag, ville ikke MAF vært der vi er nå,» slår Stuart King fast. Den 9. februar 1948 dro han sammen med medpiloten Jack Hemmings av sted for å kartlegge behovene i Afrika. Uten GPS hadde de store problemer med å orientere seg og finne landemerker i det flate og ensartede landskapet under seg. Men som et Guds under nådde de Juba i Sudan akkurat idet solen gikk ned. De dro tilbake til Storbritannia sikre på at Sudan var det landet med størst behov for MAF sine tjenester. 64 år senere, med moderne GPS-teknologi, er de avsidesliggende flystripene mye lettere å finne. Ettersom MAF har vokst gjennom årene, har Gud gitt ofte på mirakuløs vis. «Vårt første fly krasjet, det andre og tredje ble ødelagt. Og på et tidspunkt var det ingen penger i kassen. Men Gud har alltid sørget for oss,» sier Stuart. Etter hvert har utallige mennesker fått helsehjelp, utdanning, mat og muligheter til å høre evangeliet. Og det hele begynte med at noen få mennesker, som Stuart, meldte seg til Herrens tjeneste og sa: «Herre, jeg drar dit du sender meg.» Behovet for hjelp bare øker.» For å tjene mer effektivt, trenger vi mer penger. Men Gud har alltid vært trofast. Og vi fortsetter å stole på Gud i bønn,» sier Stuart King. Vi skal fortsatt arbeidet for å hjelpe mennesker uten håp. Kjernen i alt vi gjør, er å vise og dele Guds kjærlighet. Vi må fortsette å hjelpe i områder der fly er den mest effektive, og ofte eneste måten. Dette var vårt opprinnelige kall, og er fortsatt vårt kall i dag,» sier 90-åringen. MAF NORGE Etter flere år som leder og oppstarter av organisasjonen Barnevakten, skiftet Øystein Samnøen jobbsete vinteren 2012 og satte seg bak lederspakene i MAF Norge. På spørsmålet hva som ga han lyst til å jobbe i MAF, svarer han slik: «Jeg var fascinert av MAF sin store innsats for å hjelpe både enkeltmennesker og organisasjoner i områder som er uframkommelige, eller hvor få eller ingen andre bygger luftbroer mellom mennesker i nød og mennesker som kan hjelpe. Jeg synes MAF formidler Guds kjærlighet på en flott måte ved å fly inn både praktisk hjelp og evangeliets livgivende ord. Hvilke muligheter og utfordringer står MAF overfor på verdensbasis, spør vi Øystein. 8

9 På flysiden har vi to hovedutfordringer: Økende drivstoffpriser og at en del av flyene våre benytter den gamle drivstofftypen Avgas som er dyr, og stadig mindre tilgjengelig. På kort sikt må vi samle inn mer for å møte prisøkningen slik at det ikke går ut over flytilbudet vårt. På lang sikt jobber vi med å fornye flyflåten vår for å skape bedre driftsøkonomi og større miljøvennlighet. Det er mennesker som muliggjør MAF, ikke minst pilotene og flymekanikerne våre. I mange av våre regionale programmer er kvalifisert personell som er villig til å jobbe hardt og målrettet under de rammevilkår MAF operer med, en mangelvare. De fleste av våre mannskaper har ikke utbetalt lønn fra organisasjonen, men dekker sitt eget underhold gjennom gaver fra kirker og private givere. Noen av våre mannskaper har lønnsavtale med andre misjonsorganisasjoner, men tjenestegjør i regi av MAF. Vårt operative arbeid er fullt av dyktige, engasjerte og selvoppofrende menn og kvinner, mødre og fedre, som gir avkall på mye for å skape håp og fremtid gjennom MAFs hvite vinger. LA OSS TA FRAM ET EKSEMPEL: Jostein Rensel, markedssjef i MAF Norge, har vært på befaring. «Man blir rørt av å se hvordan MAF muliggjør helsetjeneste for folket i Lesotho!» sier Jostein. Midt inne i Sør-Afrika ligger fjellandet Lesotho, et selvstendig kongedømme som grenser til Sør-Afrika på alle sider. Det er det eneste landet i verden der hele landets areal ligger over tusen meter. Transporten i et slikt land byr på mange utfordringer. Landet har over seks tusen kilometer med uasfalterte veier. For mange av Lesothos innbyggere blir luftbroen som MAF skaper ved sin tilstedeværelse, livsviktig. MAF har fem Cessna 206 fly, som flyr mellom 20 rulle baner i fjellområdene. Gjennom disse flystripene betjener de seks helseklinikker som gir helsetilbud til omtrent tre hundre tusen mennesker bosatt i fjellområdene Jostein Rensel forteller: «Vi flyr fagpersonell som leger, sykepleiere og helsesøstre. I tillegg utfører vi mange ambulanseflygninger der vi frakter svært syke pasienter fra klinikkene til sykehuset i hovedstaden Maseru slik at de kan få hjelp der. MAF redder ikke bare liv ved å transportere mennesker til og fra sykehus, men de formidler også håpet gjennom evangeliet. I dette programmet her nede har MAF en egen sykehusprest, han heter Saferi. Han besøker pasientene vi er i kontakt med. Mange av de vi flyr, har aldri sett en ambulanse, aldri vært i et fly og kjenner ingen på sykehuset de kommer til. Saferi besøker dem jevnlig for å skape trygghet, formidle trøst og tro. Mange er nysgjerrige på hvorfor MAF gjør dette til og med uten å ta betaling. Aids og tuberkulose er store helsemessige utfordringer i fjellandsbyene. Det gjorde inntrykk på meg å møte Efilda, en ung kvinnelig leder på en liten klinikk langt oppe i høyfjellet, helt uten strømforsyninger bortsett fra noen solcellepaneler. Denne helsestasjonen er bygget like ved siden av en liten flystripe. Hvis MAF ikke lenger kunne fly, måtte klinikken legges ned. Jeg har med egne øyne sett at vi flyr for livet i Lesotho, og jeg har fått smake litt av hva det betyr for enkeltmennesker der nede,» sier Jostein Rensel. 9 9

10 BLI MED PÅ TUR FRA LURA TIL: VALDRES OG JOTUNHEIMEN, AUGUST Mandag 5. august. Sandnes Beitostølen. Vi starter fra Lura kirke kl Vi kjører på kjente veier gjennom Rennfast, Ølen og Etne, langs Åkrafjorden og til Odda. Så følger vi Sørfjorden gjennom vakre Hardanger inn til Eidfjord. Her spiser vi dagens lunsj. Etter en god pause, går ferden videre over Hardagervidda og Golsfjellet til Fagernes. Herfra er ikke veien lang opp til det kjente vintersportstedet Beitostølen, hvor vi skal bo 5 netter på koselige Bergo Hotell. På Beitostølen er det flere hoteller, store hyttefelt og butikker. Tirsdag 6. august. På Beitostølen. I dag skal vi ha en rolig dag på Beitostølen. Etter en god frokost skal vi besøke Beito Ysteri. Dette er et nyåpnet moderne besøksysteri som tar imot melk fra lokale gårder og støler. Vi følger melken fra den blir levert og til det ferdige produkt. Etterpå skal vi besøke det vakre Lyskapellet på Beitostølen Helsesport senter. Erling og Anna Stordal hadde en drøm om å bygge et kapell her, men fikk ikke fullført drømmen før de døde. I sitt testamente ønsket de at midlene etter dem skulle brukes til dette formålet. Mange engasjerte seg i planene, og i oktober år 2000 kunne biskop Rosemarie Køhn vigsle kapellet. Dagens lunsj spiser vi på hotellet. Onsdag 7. august. Utflukt til Brimiland. Vi følger veien over Valdresflya nesten ned til Randen, men før vi kommer så langt tar vi av opp mot den fiskerike innsjøen Tesse. Her ligger Brimiland. Området står ikke avmerket på noe kart, men finnes likevel mellom Vågå og Lom i Ottadalen med Jotunheimen som nærmeste nabo. Brimiland er ikke først og fremst et geografisk område, men en drøm om å kunne dele opplevelser sammen, kjenne nærhet til naturen og til råvarene den gir. Her skal vi få møte den folkekjære mesterkokken og sjalottlaukens far Arne Brimi. Han skal lage en tre retters lunsj til oss ute i skogen over åpen ild. Etter et deilig måltid, kan vi besøke Brimi seter som selger stølsprodukter. Torsdag 8. august. Båttur på Bygdin. Etter frokost kjører vi det korte stykket opp til Bygdin. Her er utgangspunktet for Norges høyest beliggende båtrute. Vi går om bord i M/B Bitihorn som har gått i rute på innsjøen Bygdin siden På turen får vi se mange av Jotunheimens imponerende topper. Inne ved Eidsbugarden møter vi bussen igjen, og vi skal spise en god lunsj på trivelige Fonnsbu turisthytte som drives av Turistforeningen. Hytten er også kjent fra NRK s serie Fjellfolk, og for sin hjemmelagede mat basert på gode lokale råvarer. 10 Gamle Forusvei 6 Tlf Aspervik,tlf.: Butikk Hanavegen 8 Tlf: Installasjonsavdeling Daleveien 29. Tlf: Adr. Hanaveien SANDNES Tlf

11 Gode og mette setter vi oss i bussen og kjører langs den store innsjøen Tyin ned til E-16. Så går ferden et stykke langs Vangsmjøsa. Her svinger vi av og tar opp over vakre Slettefjell. Vi får flotte utsyn under veis. Høyeste punkt er 1300 moh. Herfra er det ikke langt før vi er tilbake på Beitostølen. Fredag 9. augsust. Utflukt til Handes Rakfisk og Sørre Hemsing. I dag skal vi oppleve en smak av det tradisjonelle Valdres. Etter frokost kjører vi nedover mot Fagernes, og så oppover i Vestre Slidre til Røn. Her finner vi familiebedriften Handes Rakfisk. Vi blir tatt i mot av vertskapet som vil fortelle oss om tradisjoner omkring rakfisk og hvordan dette produktet blir fremstilt. Det blir også smaksprøver. Så samles vi i bussen igjen og kjører nordover et stykke til vi finner den gamle koselige Valdresgården Sørre Hemsing. Husene med med sine solsvidde tømmervegger er fra og tallet. Her blir vi tatt imot av vertskapet som har fått hederstegnet Olavsrosa for måten de driver gården og tar vare på gamle tradisjoner. Vi får høre gårdens historie, og skal spise deilig rømmegrøt med spekemat. Hjemturen går via Slettefjell tilbake til hotellet. Lørdag 10. august. Beitostølen Sandnes. Så er vi kommet frem til den dagen hvor vi må forlate Beitostølen. Dette vil også bli en dag med mange flotte natur opplevelser. Vi finner veien til E-16 og følger den over Filefjell ned mot Lærdal. Vi skal kjøre gjennom den flotte Lærdasltunnelen til Aurland og Flåm. Her spiser vi dagens lunsj på Fretheim hotell. Så følger vi Nærøydalen ti mot Voss og videre til Kvanndal, hvor vi tar fergen over til Utne. Ferden går så på kjente veier igjen, på vestsiden av Sørfjorden denne gang. Vi tar en stopp ved Åkrafjordtunet, før vi tar fatt på siste delen av hjemturen. Pris for turen kr ,- pr. person i dobbeltrom. Prisen inkluderer: Buss leie med alle sjåførutgifter. Bompenger og ferger. 5 overnattinger med frokost og middag på Bergo Hotell. 6 lunsjer. Alle utflukter og inngangspenger. Reiseleder. Tillegg: Enkeltrom kr Eventuell reise og avbestillingsforsikring. Turen arrangeres i samarbeid med Kjosavik Buss. Reiseleder: Annelise Bernhardsen og sjåfør Halvard Kommedal. Påmelding til Annelise: Tlf / HEI!! ER DU GLAD I BARN??? VIL DU VÆRE MED OG GI DEM NOE VERDIFULLT NOE DE KAN HA MED SEG HELE LIVET?? Da kan du bli med som medarbeider i søndagsskolen i kirka. Der trengs du veldig!! Dina Lea spør etter deg ta kontakt. Da vil hun bli glad! Mailadresse til Dina: Gravmonumenter i stort og variert utvalg. Firma Bjarne Hov N. Hana Sandnes Telefon Geir Vølstad Rørl.Gunnar Larsen as Gravarsveien Sandnes Tel: fax: mobile: Livets merkedager MINNESTUND Kronen Gaard byr på verdige og fine minnestunder i flotte og rolige omgivelser. Tlf VELDE PUKK Hana Kirke Kom besøk oss på nett! 11

12 Korsveien av Roland Lengauer Tekst: R. Karin Johnsen. Foto: Helge Berge Denne påsken har Korsveien av Roland Lengauer vært en del av kirkens utsmykning og aktiviteter. Den består av 14 montre med malte skulpturelle relieffer som hver for seg framstiller en fase i Jesu lidelseshistorie. Denne serien av hendelser starter der Jesus blir dømt til døden og ender med hans begravelse. Syv av scenene er direkte fra evangeliene i Bibelen og syv er hentet fra katolsk fortellertradisjon om Jesu lidelsesvei. Stasjonene har stått ved hver av de 14 søylene som bærer kirkerommet; dette passer godt siden Jesu lidelse, død og begravelse er selve fundamentet for kirkens tro på oppstandelsen og det evige liv. Jesu siste timer før han døde var ikke Jesu siste dag! Om kunstneren: Roland Lengauer ble født i 1941 med norsk mor og tysk far. Han var et såkalt Lebensborn-barn og hadde dermed ingen lett oppvekst. Som tenåring fikk han kontakt med sin far og familie i Tyskland og her tok han kunstnerutdannelsen. Han tok avstand fra nazismen, ble selv pasifist og konverterte til katolsk tro. Han flyttet etter hvert til Stavanger og ble intendant ved Stavanger kunstforening fra 1976 til Han hadde en sterk kunstnerpersonlighet og kom ofte i konflikt med byens etablerte i kulturlivet og politikken. Han testamenterte sin kunst til kommunen til tross for at Stavanger kommune ikke viste større interesse for hans kunst. Stavanger kunstmuseum (del av MUST) forvalter i dag denne samlingen som Korsveien er en del av. Lengauer døde i Om kunsten: Korsveien (1987) er laget av et materiale som stivner raskt og deretter malt. Figurene er støpt inn på bakgrunnen slik at hver av stasjonene skildrer en av beretningene i lidelseshistorien. Stilen er naivistisk og formene er overdrevne på en sterk uttrykksfull måte. Treskulpturer fra tysk sengotikk har mange fellestrekk; som den lidende Kristus på korset eller Pietaframstillinger der den sørgende Maria holder den døde sønnen sin i fanget (se forrige nummer av Brobyggeren). Lengauer var og påvirket av mysteriespillene i Oberammergau i Syd-Tyskland, som skildrer lidelseshistorien med sterke scener. Tekstene til hver stasjon: Korsveien forteller det samme som stoppestedene på Via Dolorosa ( Smertens vei ) i Jerusalem. Tilsvarende billedtema finnes i mange kirker. Organiserte korsvei-andakter er vanlige i katolske kirker. Den enkelte kan og gå alene fra bilde til bilde for å minnes Kristi lidelseshistorie og for å be. I Hana kirke har vi hatt to korsvandringer: en med bibeltekstene, sang og bønn og en på Langfredag der tekster fra Korsveien av Paul Claudel ble lest. Kantor spilte musikk av Marcel Duprés som var komponert til disse tekstene. Forfatteren Paul Claudel har levd seg inn i lidelseshistorien; hva Kristus måtte gjennomgå og følgene av dette for menneskeheten. Her har jeg tatt med noen av hans tekster, egne kommentarer, katolske bønner og evangelietekster til å følge bildene 1. stasjon: Jesus blir dømt til døden Lesning: Pilatus spurte jødene: Hva skal jeg gjøre med Jesus, som kalles Messias? Alle som en ropte: Han skal korsfestes! Pilatus spurte: Hva ondt har han da gjort? Men de skrek bare enda høyere: Han skal korsfestes! Matt 27, stasjon: Jesus mottar korset. Da overga Pilatus Jesus til dem for at han skulle korsfestes. Så tok de Jesus med seg. Og han bar selv sitt kors og gikk ut til det sted som kalles Hodeskallen, på hebraisk: Golgata. Joh.19.16

13 3. stasjon: Jesus faller første gang under korset Det står ikke noe om at Jesus falt 3 ganger under korset i evangeliene, men hører til i katolsk korsvei. 4. stasjon: Jesus møter sin mor Heller ikke dette møtet forteller evangeliene noe om, men i en katolsk korsvandring kan denne bønnen bes: -Evige, allmektige Gud, du ville at din Sønns mor skulle stå ved hans side og lide med ham da han hang på korset. La din Kirke, som sammen med Maria deler Kristi lidelse, også få del i hans oppstandelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.- 5. stasjon: Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset De førte Jesus ut for å korsfeste ham. En viss Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus, som var på vei inn fra landet, tvang de til å bære hans kors. Mark 15, 20b stasjon: Veronika rekker Jesus svetteduken Historien om Veronika er en legende som dukket opp noen hundre år etter Kristus. Et eksempel på katolsk folkefromhet og skal ikke forstås som en faktisk hendelse men som en oppbyggelig fortelling. Noen utdrag fra Claudel: Alle disipler har flyktet. Selv Peter fornekter lidenskapelig! En kvinne kaster seg midt i forhånelsen og døden- frem og søker mot Jesus og tar hans ansikt mellom sine hender. Lær oss, Veronika, å trosse frykten for andre menneskers mening. For enhver kristen er Kristi sanne bilde, hvor uverdig et bilde han enn måtte være. 7. stasjon: Jesus faller annen gang under korset 8. stasjon: Jesus trøster Jerusalems kvinner En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner, som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa: Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres. Luk 23, stasjon: Jesus faller tredje gang under korset 10. stasjon: Jesus blir avkledt Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. De kledde av ham og hengte en skarlagenrød soldatkappe på ham, flettet en krone av torner og satte på hodet hans og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, hånte ham og sa: Vær hilset du jødenes konge! og de spyttet på ham, tok stokken og slo ham i hodet. Matt.27,

14 14 Claudel skriver her: Her er plassen hvor himmelens hvetekorn treskes. Faderen er naken; templets forheng revet sønder. Man legger hånd på Gud; kjødets kjød skjelver. Verden er rammet i sin grunnvoll. Universet ryster, like ned til det dypeste dyp! Og vi siden de har tatt fra ham kledningen og kjortelen, vevet i ett stykke - La oss heve blikket; våge synet av den Nakne Jesus. De lot deg ikke beholde noe, Herre. De tok alt. Han har ikke lenger noe forsvar; han er naken. Blottet; utlevert til alle mennesker. Lengauer har klart å framstille hvordan Jesus brutalt blir tresket ; ikke bare klærne men også huden rives av slik at vi ser hans blødene hjerte gjennom hans hudløse bryst. Kjortelen ligner tempelforhenget som revnet i to. (Matt. 27,51) 11. stasjon: Jesus blir naglet til korset De korsfestet ham sammen med to forbrytere, den ene til høyre og den andre til venstre for ham. Men Jesus sa: Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Luk 23, stasjon: Jesus dør på korset Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst: Far i dine hender overgir jeg min ånd! Da han hadde sagt det, utåndet han. Luk stasjon: Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang Denne hendelsen står ikke i evangeliene men i katolsk tradisjon er Maria med den døde Kristus: Pieta, et viktig motiv. Maria er symbolet for Kirken. Claudel skriver i denne stasjonen: Her slutter lidelsen. Her begynner medlidelsen. Kristus er ikke lenger på korset: han er hos Maria som har tatt imot ham. Likesom hun samtykket den gang han ble henne lovet, tar hun imot ham nu når alt er fullbragt. Kristus som har lidd for alles øyne, er atter skjult i morens skjød. Kirken tar sin elskede til seg i sine armer, for evig tid. Det som er av Gud, og det som er av moren, og det som mennesket har gjort. Alt dette tar hun til seg, under sin kappe, for evig tid. Hun har tatt Kristus til seg. Hun ser ham, hun rører ved ham, hun ber, hun gråter, hun tilber! Hun er liksvøpet og salvelsen; hun er kisten og myrrhaen. Hun er presten og alteret og karet og det rom hvor nattverden ble innstiftet. Her slutter korset. Her begynner Kirken. 14. stasjon: Jesus blir gravlagt Josef fra Arimatea tok Jesu kropp, svøpte det i et rent linklede og la det i en ny grav, som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk. Matt 27,59-60 I den siste stasjonen skriver Claudel blant annet: Hastig blir seglet tatt bort og klippen åpnet, for at Jesus, den gjennomborede, skal hvile før han står opp fra de døde, stiger opp til sin Far i himmelen. Og ikke bare åpnes klippen, også mitt kjød, også mennesket, din skapning, dypere enn all jorden, åpner seg for deg. Nu, når hans hjerte er åpnet, hans hender gjennomboret, finnes der intet kors ved vår side som ikke fylles av hans kropp, finnes der ingen synd i vårt hjerte som ikke sones av hans sår. Kom til oss fra det alter hvor du er skjult! Kom oss i møte, du verdens Frelser. Herre! Din skapning, dypere enn all jorden, åpner seg for Deg. Dette er selve grunnen for lidelsen: menneskets frelse fra all synd og evig liv ved Kristi oppstandelse. Så var det ikke den siste dagen i Jesu liv som blir skildret i Korsveien!

15 Kirkekalenderen VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE I HANA KIRKE Se også:www.hanakirke.no Søndag 21. april 11:00 Familiegudstjeneste. Tårnagentene deltar. Nattverd, Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec Tårnagenter Søndag 28. april 11:00 Temagudstjeneste. Gleden i Herren Filipperne 3,1-4,7 Nattverd, Dåp, Rune Rasmussen, Ghislain Gourvennec. Søndag 5. mai 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. Torsdag 9. mai Kr. Himmelfartsdag Lørdag 11. mai 12:00 Friluftsgudstjeneste Dalsnuten. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. MRK sted og tid! 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. 14:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. Søndag12. mai 11:00 Gudstjeneste. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. Nattverd, dåp. Sprell Levende søndagsskole! Søndag 19. mai 11:00 English service. Rune Rasmussen. Feel free to invite your friends to this English service English service in Hana Church. Baptism and communion. Søndag 26. mai 11:00 Familiegudstjeneste. Miljøagentene deltar. Nattverd, Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec Søndag 2. juni 11:00 Gudstjeneste. Nattverd, Dåp, Terje Tengesdal, Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. Sprell Levende søndagsskole! Søndag 9. juni 11:00 Temagudstjeneste. Alt som er sant, edelt og rent Filipperne 4,8-23. Nattverd. Rune Rasmussen, Ghislain Gourvennec. Søndag 16. juni 11:00 Gudstjeneste. Nattverd, Dåp, Synøve Roalkvam. Sprell Levende søndagsskole! Søndag 23. juni 11:00 Gudstjeneste. Synøve Roalkvam, Ghislain Gourvennec. Nattverd. IKKE GUDSTJENESTER I HANA DISSE DATOER: Vi har noen søndager i året det ikke er gudstjenester i Hana Kirke. Vi oppfordrer menigheten til å oppsøke våre nabomenigheter disse søndagene: Søndag 30. juni Søndag 14. juli Søndag 28. juli Søndag 11. august Ikke gudstjeneste i Hana Ikke gudstjeneste i Hana Ikke gudstjeneste i Hana Ikke gudstjeneste i Hana ANDRE ARRANGEMENTER: Torsdag 2. mai 18:00 Torsdagstreff Tirsdag 14. mai Fokuskveld: Tre eksempler på trofaste medarbeidere Filipperne 2,19-30 Tirsdager 10:00 Vi minner om «Alltid på en tirsdag» som har treff alle tirsdager klokken 10:00. LURA TRYKKERI AS Gravmonumenter - Utstilling Tilbehør - Litteratur Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd 15

16 Andakt I en tale sa Jesus: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile». (Matt ) Vår glatte fasade forteller ikke alt om oss. I sangen står det: «Alle har sitt, stort eller litt, bare i himlen for sorger er fritt». Masken vi har tatt på oss, kan skjule mye som føles tungt å bære, altfor tungt for «de små armane» som Ajax skriver om. Mange har prøvd det, og Jesus vet om det. Han vet også om at det ofte er synd, forsømmelse og feiltrinn som tynger. Det er tidløse menneskebyrder. John Bunyan tegner i sin bok «Pilegrims vandring» et bilde av en person som bærer en tung sekk på ryggen, og får legge den av ved korsets fot. Dette var også godt illustrert i «Godt Nytt» -utgaven av NT (1986) med bilder av forskjellige byrder. Jesus vil hjelpe oss å bære byrdene. Han gjør det ikke med fordømmelse. Dette visste Johannes. Han sier i 1. Joh. 3.20: «For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.» Matteus har også et trøstens ord om dette i kapittel 12, vers 20. Det samme finner vi i Det Gamle Testamentet hos profeten Jesaja: «Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier». Ikke rart at det står videre i vers 21: «Og til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp». Er så dette vårt håp og vår tro? Den franske religionsfilosofen, matematikeren og naturfilosofen Blaise Pascal skal ha sagt følgende: «Hvis Gud ikke eksisterer; vil en ikke tape noe ved å tro på han. Men hvis Gud eksisterer, vil en tape alt ved ikke å tro». Den som tar imot Jesus, taper ingen ting. Alt er bare vinning. Et langt liv har lært meg dette: «Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste». Polykarp var biskop i Smyrna i Lilleasia i det 2. århundret da det brøt ut forfølgelser av de kristne. Han ble ført fram for landshøvdingen som sa: «Forbann Kristus, så skal du slippe fri». Men Polykarp svarte: «I 86 år har jeg tjent ham, og aldri har han gjort meg annet enn godt. Hvordan kan jeg da forbanne ham, min Herre og Frelser?» For en tro og hengivenhet! Han måtte gå i døden, men ble ikke engang bundet da han sto på bålet. Skulle noen spørre som fangevokteren i Filippi da han spurte Paulus og Silas: «Hva skal jeg gjøre gode herrer for å bli frelst?» Da kan svaret for alle som lurer på dette, være: «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst!» (Ap. gj ) De gamle sa at å tro på Jesus er å komme til han med sine synder. Luther sier det slik: «Tro er en levende, urokkelig tillit til Guds nåde». Måtte vi alle åpne våre hjerter og ta imot denne usigelige godheten som Guds kjærlighet vil gi oss. Einar Lindland

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Vi har lyttet oss gjennom Jesu lidelseshistorie. Vi har hørt den før, på samme måte som nyhetssendingene fra Brussel stadig har repetert seg de siste dagene. Når voldsomme

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre «Reformasjonen» Bare nåde tommel opp På 1500-tallet begynte kirken å selge brev fra paven som lovet tilgivelse fra Gud for det som mennesker hadde gjort galt. I 1517 hengte Martin Luther 95 setninger (teser)

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer