Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thon Hotel Harstad 21. mars 2015"

Transkript

1 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

2 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP: FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. ÅRSMØTESAK 5 INNKOMNE SAKER FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. ÅRSMØTESAK 6 Handlingsplan FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. ÅRSMØTESAK 7 Kontingent: FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. ÅRSMØTESAK 8 Budsjett NK Troms 2015: FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. ÅRSMØTESAK 9 Valg: FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. Side. 2

3 Årsmøtesak 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Godkjenning av stemmeberettigede (navneopprop/telling) Antall stemmeberettigede: 20 Antall kor: 13 Følgende kor var representert: Bardu Korforening, Dyrøy Korforening, Dølakoret, Fjellklang, Gisundkoret, Kjølenkoret, Kore Griffen, Korkompagniet (tidl Gausvik Blandet kor), Kvæfjord Blainnakor, Malangskoret, Mellembygd Mannskor, Sangkoret Lurlokk, Skånland Sangkor Valg av møteledere Valgt ble: Roar Haugen (Korkompagniet) og Berit Simonsen (Dølakoret) Valg av møtesekretærer Valgt ble: Bengt-Magne Luneng (Dølakoret) og Øyvind Pedersen (Kore Griffen) Valg av protokollvitner Valgt ble: Ole-Vidar Richardsen, leder (Gisundkoret) og Stein Kristoffersen (Mellembygd Mannskor) Valg av redaksjonskomité (3) Valgt ble: Arve Johansen, leder (Kjølenkoret), Sissel Østrem Nilsen (Fjellklang) og Ole-Vidar Richardsen (Gisundkoret) Valg av tellekorps Valgt ble: Lars Nymo (Bardu korforening) og Edel Danielsen (Skånland Sangkor) Valg av reisefordelingskomite Valgt ble: Kjell Småback (kasserer/gausvik Blandet kor)) og Stein Kristoffersen (Mellembygd Mannskor) Side. 3

4 Årsmøtesak 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkalling til årsmøte utsendt i h.h.t. vedtektene. SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning av stemmeberettigede b. Valg av to møteledere c. Valg av to møtesekretærer d. Valg av to protokollvitner e. Valg av tre til redaksjonskomité f. Valg av tellekorps g. Valg av reisefordelingskomite 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsmelding 2014 NK Troms 4. Revidert regnskap Innkomne saker 6. Handlingsplan/aktivitetsplan Kontingent 8. Budsjett Valg Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og utsendte saksdokumenter. Side. 4

5 Årsmøtesak 3 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 3.1 INNLEDNING Årsmeldinga skal søke å vise virksomheten i Norges Korforbund Troms i Styret har vektlagt aktiviteter som har bidratt til utvikling og styrking av korvirksomhet i fylket, i henhold til vedtatte handlingsplan. 3.2 TILLITSVALGTE Styret: Leder: Harold Jenssen Nestleder: Berit Simonsen Kasserer: Kjell Småback Sekretær: Grethe Pedersen Styremedlem: Gørill Hallangen Mus.fag.styremedlem: Siv Johansen Kjølenkoret Dølakoret Gausvik blandet kor Koré Griffen Gisundkoret Sangkoret Lurlokk Vararepresentanter: 1. vararepresentant: Leif Arne Heimro Malangskoret 2. vararepresentant: Bjørg Larsen Aalmo, Sangkoret Lurlokk Musikkfaglig vararepresentant: Asbjørg Utby Bardu Korforening Revisorer: Revisor: Odd Magne Utnes Revisor: Marius Nilsen, Kvæfjord Mannskor Valgkomite: Leder: Hilde T. Bjerke Wikeland Dølakoret Medlemmer: Odd Bjørnar Rasmussen Sørreisa Mannskor Roar Haugen Gausvik Blandet kor Vara: Lars Helgesen Mellembygd Mannskor Styremøter: Antall møter: 4 Antall saker: 40 Arbeidssituasjonen i styret: Også i 2014 har styret fordelt korene i forbundet på flere av styremedlemmene, dvs. styremedlemmene skal ha et visst antall kor som sine kor. Gjennom denne ordningen har vi oppnådd bedre kontakt med medlemskorene ved lederne. Vi kjenner bedre til det enkelte kor sine aktiviteter, hva som går bra, og hva korene sliter med. Ordningen er ment for Side. 5

6 at styret i NK Troms skal kunne gi korene best mulig hjelp/service, samt bistå korene der hvor de selv føler at de trenge det mest. Denne fadderordningen fungerer meget godt i de fleste korene, men vi opplever til stadighet at kor glemmer å meddele både til styret i NK Troms og til Norges Korforbund sentralt om at man har skiftet leder eller dirigent. Dette resulterer til tider i mye ekstraarbeid for oss i styret når vi får høre at nei, det er tre år siden jeg var leder. Men det finnes også kor hvor det kan være problematisk å få kontakt på grunn av manglende telefonnummer. HUSK: Gode kommunikasjonslinjer gjør tjenestene lettere! Styrets arbeid skjer ved en åpen og god dialog. Det råder en meget god kjemi innad i styret, noe som gjør at styrearbeidet oppleves både interessant og givende, men samtidig til visse tider også utfordrende. Styret vil i fortsettelsen legg vekt på å intensivere kontakten med korene i NK Troms. Representasjon/aktiviteter: Ekstraordinært landsmøte i Norges Korforbund og ekstraordinært årsmøte i Studieforbundet KOR 19. januar på Gardermoen: Harold Jenssen, Berit Simonsen, Tom Gunnar Ask og Kjell Småback Årsmøte på Finnsnes med ledermøte 14. februar og årsmøtet 15. februar. Landsmøte i NK i Bergen 27. og 28. september: Berit Simonsen, Kjell Småback og Leif Arne Heimro. Regionsmøtet/NK Nord i Bergen, 26. september: Berit Simonsen Ekstraordinært årsmøte i Studieforbundet KOR: Berit Simonsen Kvæfjord Mannskor 80-årsjubileum: Kjell Småback 3.3 MEDLEMMER PR Bardu Korforening, Bardu Bel Chorus, Harstad Blandakoret Samklang, Tromsø Chorus Borealis, Bardufoss Dyrøy Korforening, Brøstadbotn Dølakoret, Øverbygd Enevja, Grovfjord Finnsnes Korforening, Finnsnes Fjellklang, Ibestad Freidig Mannskor, Bardu Gausvik blandet kor, Sandtorg Gisundkoret, Silsand Harstad Guttekor, Harstad Harstad Mandskor, Harstad Kjølenkoret, Gratangen/Lavangen Koré Griffen, Bjarkøy Kvæfjord Blainnakor, Borkenes Kvæfjord Mannskor, Borkenes Kåfjordkoret, Olderdalen Funky Music, Harstad Funky Music, Bardufoss/Finnsnes Lyngen kirke-og bygdekor, Lyngseidet Malangskoret, Mortenhals Mellembygd Mannskor, Rundhaug Side. 6

7 Mine Damer, Harstad Mollis, Storslett Sangkompagniet, Harstad Sangkoret Lurlokk, Harstad Sangkoret Vaarbud, Harstad Sangkoret Vårkvad, Sjøvegan Skjervøykoret, Skjervøy Skånland Sangkor, Evenskjer Sørreisa Mannskor, Sørreisa Sør-Senja Mannskor, Vangsvik Sørvik Sangkor, Sørvik/Harstad Tovik Korforening, Tovik Tromsø Arbeiderforenings Mandskor, Tromsø Vokal Nord, Tromsø Vox Arctica, Harstad 39 kor med 1033 sangere til sammen 3.4 ORGANISASJON Med bakgrunn i handlingsplan for vedtatt på landsmøtet september 2012 la styret fram følgende aktivitetsplan for NK Troms for denne perioden, samt minimumsaktivitet for distriktsledd i NK, vedtatt av sentralstyret. Styret la til rette for og inviterte til følgende aktiviteter/kurs i 2014: Aktivitetsplan Aktivitet Sted Dato Ansvarlig Aha for unge menn-prosjektkor Harstad-Narvik Høst Styret Opplæring i kordrift Lokalt Januar-februar Styret Korslag(Narvikmodellen) Tromsø-Harstad-Finnsnes Våren Styret Nordkor-festivalen(NK Nord) Narvik Mars 2014 Marita Funky Music premiere Harstad/Narvik Bardufoss/Finnsnes febr-apr 2014 Styret Inspirasjons/Årsmøtehelg NK Troms Finnsnes Februar 2014 Styret Troms Korfestival Ingen søkere i 2014 Høst 2014? Styret Prosjekt Opera hele Norge/Your Song? Harstad/Narvik/Bardufoss/Finnsnes/Tromsø Styret/NK Nord AHA for unge menn: Dag Erik Enoksen hadde idéen om AHA for unge menn, men dette er ikke kommet i gang. Opplæring i kordrift: NK sentralt har planer om å lage en kurspakke med tanke på å skolere tillitsvalgte i organisasjonen. Dette skulle formidles til distriktsleddene. Så langt har vi har ikke fått noen melding om at kurspakken er ferdigstilt. Styret i NK Troms vil rette oppmerksomheten mot Korhåndboka som finnes på NKs nettsider. Korslag (Narvikmodellen): På grunn av kapasitetsproblemer og at korkonsulent Marita Havaas Olsen jobbet med gjennomføring av korslaget i Narvik har det hittil ikke vært mulig å gjennomføre dette prosjektet. Nordkor- festivalen: Dette er en nord-norsk korfestival som ble arrangert i Narvik i midten av mars. Her deltok flere kor fra NK Troms. Festivalen hadde et variert innhold med tilbud til korsangere. Festivalen fikk rosene omtale både fra deltakere og arrangører. Funky Music prosjektkor: Alle tidligere prosjekter i regi av NK Nord har vært konsentrert rundt Harstad området. Interessen fra Midt Troms og Side. 7

8 Tromsø-området har nærmest vært fraværende når det gjelder de ulike prosjektkorene som har vært tilbudt. Funky Music er det første korprosjektet som ble gjennomført flere steder i Troms fylke. Funky Music Bardufoss/Finnsnes og Harstad/Narvik ble en stor suksess. Styret i NK Troms var medarrangør og tilrettelegger på Bardufoss og Finnsnes. Inspirasjons og årsmøtehelg på Finnsnes: Ble gjennomført med de deltakende kor. Troms Korfestival: Styret har anmodet korene i Troms om å arrangere Korfestivalen. Invitasjoner til samtlige kor er sendt skriftlig og direkte kontakt med enkeltkor med anmodning om å påta seg å arrangere Korfestivalen. Siste Korfestival ble avholdt i Harstad våren 2013 i forbindelse med Harstad Mandskor og NK Troms sitt 100 årsjubileum. Her fikk blant annet 21 deltakere fra 4 ulike kor overrakt sine fortjenstmedaljer og diplom av president og daglig leder i Norges Korforbund. Fortjenstmedaljer Sør-Senja Mannskor hadde i oktober markering og feiring av fem av sine medlemmer. Nestleder Berit Simonsen representerte NK Troms og delte ut fortjenstmedaljer og diplom for lang virksomhet i NK. To av sangerne mottok fortjenstmedalje og diplom for å ha sunget i kor i 50 år, og tre sangere fikk fortjenstmedaljer og diplom for sunget i kor i40 år. Styret anmoder korene om å bli flinkere å melde inn til NK Troms om sine medlemmer som har gjort seg fortjent til NKs hederstegn. NK Troms har hederstegn (nål) etter å ha sunget i kor i 25 år. NK sentralt har fortjenstmedaljer og diplom for sangere som har sunget i kor i 40, 50, 60 og 70 år, samt hederstegn (pin) for å ha sunget i kor i 75 år. Frafall av medlemskor! Norges Korforbund har i 2014 lagt bak seg et turbulent år på landsbasis. Dette har bidratt til at Norges Korforbund nå har mistet kor og dermed også medlemmer! NK Troms har i 2014 beholdt sine medlemskor, men med noe redusert antall medlemmer. Vi har imidlertid i 2014 hatt to prosjektkor Funky Music fordelt på Harstad-Narvik og Bardufoss-Finnsnes. Våre prosjektkor som får sitt medlemskap i NK i ett år, i likhet med våre øvrige medlemskor, får del i alle NKs medlemsfordeler. Styret i NK Troms ønsker å finne en balanse mellom ulike arrangementer, det være seg fylkesfestival, prosjektkor, landsfestival og arrangementer i andre distriktsledd. VO-hjelp Styret ga for første gang i historien sine medlemskor et tilbud om hjelp til å fylle ut søknadsskjema for voksenopplæringsmidler, VO. De aller fleste korene henter ikke ut de midler som er mulig fra Side. 8

9 denne ordningen. Enkelte kor kan få tildelt opp mot kroner pr. år, hvis man utnytter ordningen maksimalt. Det viste seg imidlertid at det var ingen av våre kor i Troms som ønsket bistand til dette arbeidet! Studieforbundet KOR Troms og Finnmark. Studieforbundet KOR (SfK) ble opprettet i august Dette er nå Norges Korforbund sin studieorganisasjon, samtidig som vi etter 11år meldte oss ut av Folkeuniversitetet (FO). SfK har som ett av sine prioriterte mål å få økt timestøtten til korene gjennom VOmidlene. Det er Norges Korforbund som utgjør organisasjonen SfK, det vil si at NKs fylkeslag, 27 til sammen, er medlemmer i SfK. På samme måte er fylkeslagene NK Troms og NK Finnmark medlemmer i SfK Troms og Finnmark. Styret i SfK Troms og Finnmark består av: Harold Jenssen - leder, sentralstyremedlem i NK, Tom Gunnar Ask - nestleder, og leder av NK Finnmark, Jonny Grimsø, er styremedlem og kasserer. SfK Troms og Finnmark kan søke om administrasjons- og driftsmidler fra de to fylkeskommunene Troms og Finnmark. Dette betyr at tilskudd fra Troms bare kan brukes til aktiviteter for korene i Troms! Fordelen med ordningen er at SfK som får offentlige tilskudd fra fylkeskommunene, kan arrangere blant annet solistkurs for korsangere, kurs i korsang og formidling, dirigentkurs osv. Dermed kan styret i NK Troms slippe å bruke sine midler til denne aktiviteten, og i stedet overlate denne kursvirksomheten til SfK Troms og Finnmark. De innsparte midlene kan brukes til mer oppsøkende virksomhet og besøksrunder rundt om til korene. Målet vårt må være at alle korene i NK Troms SKAL søke VO-midler, og da hente ut det som er mulig av denne ordningen. 3.5 Musikk NK Troms har som mål å støtte kor og dirigenter i deres faglige utvikling, inspirere og legge til rette for kvalitetsheving. Styret har vedtatt at musikkfaglig styremedlem Siv Johansen skal ta seg av dirigentnettverksutbygginga, og vi ønsker å invitere korene til samarbeid om dirigentutvikling og rekruttering. Side. 9

10 Det kan ikke sies at vi har nådd målet på dette området for Bortsett fra indirekte tilknytning til Nordkor-festivalen i Narvik mars 2014, samt ferdigstilling av «Funky Music» prosjektet, har NK Troms ingen egne aktiviteter å vise til når det gjelder faglig utvikling for distriktsleddets kor og dirigenter. 8. november 2014 ble Korslaget arrangert i Narvik for andre gang. Dette var et arrangement initiert og sponset av Sparebanken Narvik. Korkonsulent for NK Nord, Marita Havaas Olsen, samt Harold Jenssen, leder i NK Nord, var engasjert i prosessen. Sparebanken Narvik hadde bestemt at sangerne skulle komme fra bankens dekningsområde: Narvik, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Ballangen og Tysfjord. Dette var altså ikke et rent NK Troms/NK Nord arrangement. NK Troms har forsøkt å gjennomføre den aktivitetsplanen som ble vedtatt av årsmøtet Målet for 2015 skal være å få engasjert kor i hele fylket, og vi håper og tror at «Vi synger nyåret inn» konsertene i Salangen, på Bjarkøy og i Harstad siste søndag i januar 2015 var starten på et nytt, aktivt år! 3.6 Synlighet Synlighet i vår organisasjon gjøres best ved enhetlig kommunikasjon fra flest mulig steder i organisasjonen. Planmessig og bevisst arbeid både mot politikere og media bør økes. Helhetlig kommunikasjon og profil må likevel ikke gå på bekostning av lokal tilhørighet og identitet. Økt kunnskap om eget forbund finner vi bl.a. i Korbladet og Det er viktig å videreformidle kunnskap om det som til en hver tid skjer i organisasjonen både på lands-, regions- og fylkesplan. Fra begynnelsen av 2010 har regionene og distriktsleddene i Norges Korforbund fått muligheten til å få presentert sine tilbud gjennom Korbladet. Dette vil vi fortsette med også i tiden framover. Korbladet kom ut kun to ganger i år. Styret jobber stadig for å heve korenes kvalitetsnivå både musikalsk og organisatorisk. Dette gjøres blant annet ved å tilby kurs og opplæringstiltak av ulike slag. I tillegg er det viktig å informere om samarbeidsmuligheter på tvers av geografiske grenser og kunstneriske uttrykksformer. Side. 10

11 Styret anmoder korene om å bli enda flinkere til å melde fra, både til NK Troms og NK sentralt, om lederskifte og endrede e-postadresser, samt korrekt kontaktinfo. Husk at styrereferatene er viktige kilder til informasjon om vår virksomhet. 3.7 Økonomi Regnskapet for 2014 viser en sunn økonomisk utvikling. Årets driftsresultat, overskudd kr ,01 - gir NK Troms en egenkapital som ivaretar økonomisk handlefrihet ut fra de planlagte aktiviteter. Regnskapet viser noe mindre inntekter enn budsjettert, størst avvik har kontingentinntekt med kr Oppgjør for fylkesfestival 2013 er i samsvar med budsjett. På kostnadssiden skyldes merforbruket på «Ledermøter/Landsmøter» at det i 2014 ble avviklet både et ekstraordinært og et ordinært landsmøte. Det er i 2014 ikke betalt ut aktivitetstilskudd, kostnader til kurs og Dur-tiltak. Budsjettet for 2015 er satt opp etter forventet aktivitet i henhold til aktivitetsplanen. Momskompensasjon. For femte året på rad er statens ordning med momskompensasjon iverksatt. Tildelingen beregnes på bakgrunn av søkers driftsutgifter foregående år. NK Troms har fått overført momskompensasjonen for 2013 som fordeler seg med totalt kr , Avslutning Styret har også det siste året fordelt korene i NK Troms mellom seg i en «fadderordning». Dette er gjort for at styret skal ha best mulig kjennskap til det korene jobber med, hvordan de jobber, og om det er noe NKT kan bidra med for å gi korene en «lettere» korhverdag. Tilbakemeldingene viser at flere kor sliter med rekruttering, noen har vanskeligheter med å ha stabil dirigentsituasjon, mens andre Side. 11

12 kor sliter med å ha økonomien som skal til for å kunne drifte koret på en betryggende og god måte. Styret anmoder korene om å benytte det kontaktnettet som finnes på kor.no i tillegg til «fadderordningen». Styret i NK Troms vil til slutt takke alle tillitsvalgte i våre medlemskor, i utvalg og komiteer og i sentrale enheter i Norges Korforbund for det arbeidet hver og en bidrar med. Et arbeid som er tuftet på frivillighet, og som er med på å gjøre vår organisasjon til det den er i dag. Harold Jenssen(sign) Berit Simonsen(sign) Grethe Pedersen(sign) Leder Nestleder Sekretær Gørill Hallangen(sign) Kjell Småback(sign) Siv Johansen(sign) Styremedlem Kasserer Musikkfaglstyremedl. Leif Arne Heimro(sign) Fast møtende vara Til årsmeldingen: Harold Jenssen orienterte om pkt 3.4 Organisasjon/Fortjenstmedaljer, pkt 3.4 Organisasjon/Studieforbundet KOR Troms og Finnmark. Harold Jenssen og Kjell Småback orienterte om pkt 3.7 Økonomi Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for Vedtaket ble fattet enstemmig og uten styrets stemmer, ihht vedtektene. Utenom sakslista: Side. 12

13 Sangkoret Lurlokk underholdt årsmøtet med tre flotte sanger underveis i årsmøtet. ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP: Side. 13

14 4.1 Regnskap for NK Troms 2014: Side. 14

15 Side. 15

16 Side. 16

17 Til regnskap for 2014: Kasserer Kjell Småback gjennomgikk regnskapet. Småback leste også opp revisjonsberetningen, som anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet. Vedtak: Årsmøtet godkjenner revidert regnskap for 2014 for NK Troms ÅRSMØTESAK 5: INNKOMNE SAKER 5.1 Ingen innkomne saker ved fristens utløp. Side. 17

18 ÅRSMØTESAK 6: HANDLINGSPLAN/AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSLEDD Tiltak ORGANISASJON Minimumsaktivitet: Distriktsleddene skal alene/sammen med andre distriktsledd i regionen tilby organisasjonsopplæring og informere om medlemsfordelene i Norges Korforbund. Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal årlig ha tett kontakt med medlemskorene og tilstrebe ringerunde og besøk i alle kor. o Innføre felles maler for budsjett, kontoplan/regnskap og årsmelding DL ene. o DL lager lokalt tilpasset velkomstpakke til nye medlemskor som et supplement til den hovedkontoret sender ut. 2. MUSIKK Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal alene/sammen med andre distriktsledd i regionen tilby kurs for korsangere, dirigenter og hjelpedirigenter. o Distriktsleddet skal ha god struktur på informasjonsflyt om kurs og prosjekter via sine distriktssider på kor.no. o Lage infobrosjyre (årshjul/kalender) om aktivitetstilbud som distribueres til enkeltmedlemmer (også på papir). o Lage oversikt med kontaktinfo over distriktenes kor og sende disse til skolene. o Oppfordre til å bruke andre kunst- og kulturinnslag på konserter og prosjekter. o Holde kontakt med Musikkrådene og møte på deres møter. 3. SYNLIGHET Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal alene/sammen med andre distriktsledd i regionen tilby kurs i mediebruk som f.eks. nettsider og sosiale medier. o Være aktiv overfor pressen ved å tilrettelegge stoff/bilder som grunnlag for omtale. o Sikre at distriktsleddenes sider på kor.no er oppdaterte o Sikre forhåndsomtale av arrangement i pressen Side. 18

19 o Oppnevne PR-ansvarlig i DL-styrene. o Lage DL-sider på Facebook. Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal ha en enhetlig profil i henhold til Norges Korforbunds profilhåndbok. o Vurdere å tilby møteplasser for dirigenter på kortreff, stevner o.l. o Markedsføre dirigentnettverk for å stimulerer og motivere dirigenter. o Bruke NK profilering på alle DL-arrangement. o Oppfordre korene til å bruke NK sin logo o Dele ut NK-pins til deltakere på kurs og prosjekter. o Vise interesse/overvære korenes konserter. o Tilstrebe å delta i lokal kulturdebatt for å synliggjøre Norges Korforbunds synspunkter. o Være til stede på arenaer hvor kultur debatteres. o Delta på arrangement i regi av Musikkrådene. o Skrive kronikker om korsang. o Legge ut PR-materiell på skole, bibliotek, kommunehus o.l. 4. VEKST Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal styrke samarbeidet med aktuelle samarbeidspartnere (som kulturskole, kommune, kororganisasjoner, vg. skoler, folkehøyskole, etc.) og mellom kor i og utenfor Norges Korforbund. (A, B, C). o Vurdere tilskuddsordninger for deltakelse SKS (Sommerkorkolen på Toneheim). o Vurdere samarbeid med andre kororganisasjoner der dette er naturlig. Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal alene/sammen med andre distriktsledd i regionen initiere nyskapende tiltak og prosjekter. o Tilbyr korte kurs/informere om NK i forbindelse med DLårsmøtene og andre arrangement. Side. 19

20 Landsmøtet i NK 2014 vedtok å forlenge handlingsplanen som var vedtatt i 2012, fram til Derfor følger NK Troms det som omhandler distrikts-leddene i denne handlingsplanen. Vi legger fram følgende aktivitetsplan for : Aktivitetsplan Aktivitet Sted Dato Ansvarlig Opplæring i kordrift Lokalt Høst 2015 Styret Årsmøte og ledersamling Harstad mars Styret Korslag basert på yrkesgrupper Tromsø-Harstad-Finnsnes- Balsfjord-Målselv Høst 2015 Styret Troms Korfestival??? 2015 Styret Prosjekt Musicals in Consert Harstad/Narvik/Bodø/Lofoten NK Nord Dirigentopplæring Troms 2015 Styret Medlemsrekruttering Troms 2015 Styret Vi synger inn det nye året Kirker i Troms jan.16 Styret ÅRSMØTESAK 7: KONTINGENT Forslag: Èn felles kontingent i Norges Korforbund, kr 300. I tillegg kommer regional servicekontingent på kr 25 som skal være lik i hele landet. Vedtak: Årsmøtet vedtar ingen endringer av kontingenten og regional servicekontingent til NK for Samlet kontingent blir kr. 325,- pr. medlem. Side. 20

21 ÅRSMØTESAK 8: Budsjett NK Troms 2015 Inntekter Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Kontingenter , , ,00 Momskompensasjon , , ,00 Andel fylkesfestival , , ,00 Andre inntekter , , ,00 Sum , , ,00 Utgifter Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Årsmøte , , ,00 Styremøter , , ,00 Ledermøter, landsmøter , , ,00 Gaver 2 015, , ,00 Aktivitetstilskudd , , ,00 Representasjon konserter/festivaler ,50 0, ,00 DUR 0, , ,00 Kurs 0, , ,00 Kontorutstyr/administrasjon 1 614, , ,00 Styregodtgjørelse, honorar , , ,00 Andre driftsutgifter 6 139, , ,00 Sum , , ,00 Finansinntekter 163,68 Finansutgifter 633,00 Resultat , , ,00 Vedtak: Årsmøtet vedtok det fremlagte budsjettet for 2015 Side. 21

22 ÅRSMØTESAK 9: VALG Styrets sammensetning NAVN KOR VELGE S FOR Leder Berit Simonsen Dølakoret 1 år Ny Nestleder Roar Haugen Korkompagniet 2 år Ny Økonomiansv Kjell Småback Korkompagniet 2 år Ikke på valg Sekretær Grethe Pedersen Korè Griffen 2 år Ikke på valg Styremedlem Leif A. Heimro Malangskoret 2 år Ny Musikkfaglig Siv C. Johansen Sangkoret Lurlokk 2 år Ikke på valg styremedlem 1. Vararep. Bjørg Aalmo Sangkoret Lurlokk 1 år Ny 2. Vararep. Stein Mellembygd 1 år Ny Kristoffersen Mannskor Musikkfaglig vara Asbjørg Utby Bardu Korforening 1 år Gjenvalg Revisorer NAVN KOR VELGES FOR Revisor Odd Magne 1 år Gjenvalg Utnes Revisor Marius Nilsen Kvæfjord 1 år Gjenvalg Mannskor Vara. Joar Bjerke Wikeland Dølakoret 1 år Ny Valgkomite NAVN KOR VELGES FOR Leder Harold Jenssen Kjølenkoret 1 år Ny Medlem Lars Helgesen Mellembygd 1 år Ny Mannskor Medlem Odd-Bjørnar Sørreisa 1 år Gjenvalg Rasmussen Mannskor Vara Øyvind Pedersen Kore Griffen 1 år Ny Side. 22

23 Møtet avsluttet lør 20/3-15 kl Referent: Bengt-Magne Luneng (Dølakoret) Protokollvitne 1: Ole-Vidar Richardsen (Gisundkoret) Sign Protokollvitne 2: Stein Kristoffersen (Mellembygd Mannskor) Sign Side. 23

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

Norges Korforbund. norges første. bladet. side 4, 5, 6, 7. konserten som forestilling side 12. God latin side 14

Norges Korforbund. norges første. bladet. side 4, 5, 6, 7. konserten som forestilling side 12. God latin side 14 Norges Korforbund 1 2012 bladet Det norske jentekor. Foto: Roar Barros-Ødegård norges første NM i kor side 4, 5, 6, 7 konserten som forestilling side 12 God latin side 14 TIDSKRIFT FOR NORSK KORSANG NR

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer