Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thon Hotel Harstad 21. mars 2015"

Transkript

1 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

2 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP: FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. ÅRSMØTESAK 5 INNKOMNE SAKER FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. ÅRSMØTESAK 6 Handlingsplan FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. ÅRSMØTESAK 7 Kontingent: FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. ÅRSMØTESAK 8 Budsjett NK Troms 2015: FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. ÅRSMØTESAK 9 Valg: FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Feil! Bokmerke er ikke definert. Side. 2

3 Årsmøtesak 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Godkjenning av stemmeberettigede (navneopprop/telling) Antall stemmeberettigede: 20 Antall kor: 13 Følgende kor var representert: Bardu Korforening, Dyrøy Korforening, Dølakoret, Fjellklang, Gisundkoret, Kjølenkoret, Kore Griffen, Korkompagniet (tidl Gausvik Blandet kor), Kvæfjord Blainnakor, Malangskoret, Mellembygd Mannskor, Sangkoret Lurlokk, Skånland Sangkor Valg av møteledere Valgt ble: Roar Haugen (Korkompagniet) og Berit Simonsen (Dølakoret) Valg av møtesekretærer Valgt ble: Bengt-Magne Luneng (Dølakoret) og Øyvind Pedersen (Kore Griffen) Valg av protokollvitner Valgt ble: Ole-Vidar Richardsen, leder (Gisundkoret) og Stein Kristoffersen (Mellembygd Mannskor) Valg av redaksjonskomité (3) Valgt ble: Arve Johansen, leder (Kjølenkoret), Sissel Østrem Nilsen (Fjellklang) og Ole-Vidar Richardsen (Gisundkoret) Valg av tellekorps Valgt ble: Lars Nymo (Bardu korforening) og Edel Danielsen (Skånland Sangkor) Valg av reisefordelingskomite Valgt ble: Kjell Småback (kasserer/gausvik Blandet kor)) og Stein Kristoffersen (Mellembygd Mannskor) Side. 3

4 Årsmøtesak 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkalling til årsmøte utsendt i h.h.t. vedtektene. SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning av stemmeberettigede b. Valg av to møteledere c. Valg av to møtesekretærer d. Valg av to protokollvitner e. Valg av tre til redaksjonskomité f. Valg av tellekorps g. Valg av reisefordelingskomite 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsmelding 2014 NK Troms 4. Revidert regnskap Innkomne saker 6. Handlingsplan/aktivitetsplan Kontingent 8. Budsjett Valg Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og utsendte saksdokumenter. Side. 4

5 Årsmøtesak 3 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 3.1 INNLEDNING Årsmeldinga skal søke å vise virksomheten i Norges Korforbund Troms i Styret har vektlagt aktiviteter som har bidratt til utvikling og styrking av korvirksomhet i fylket, i henhold til vedtatte handlingsplan. 3.2 TILLITSVALGTE Styret: Leder: Harold Jenssen Nestleder: Berit Simonsen Kasserer: Kjell Småback Sekretær: Grethe Pedersen Styremedlem: Gørill Hallangen Mus.fag.styremedlem: Siv Johansen Kjølenkoret Dølakoret Gausvik blandet kor Koré Griffen Gisundkoret Sangkoret Lurlokk Vararepresentanter: 1. vararepresentant: Leif Arne Heimro Malangskoret 2. vararepresentant: Bjørg Larsen Aalmo, Sangkoret Lurlokk Musikkfaglig vararepresentant: Asbjørg Utby Bardu Korforening Revisorer: Revisor: Odd Magne Utnes Revisor: Marius Nilsen, Kvæfjord Mannskor Valgkomite: Leder: Hilde T. Bjerke Wikeland Dølakoret Medlemmer: Odd Bjørnar Rasmussen Sørreisa Mannskor Roar Haugen Gausvik Blandet kor Vara: Lars Helgesen Mellembygd Mannskor Styremøter: Antall møter: 4 Antall saker: 40 Arbeidssituasjonen i styret: Også i 2014 har styret fordelt korene i forbundet på flere av styremedlemmene, dvs. styremedlemmene skal ha et visst antall kor som sine kor. Gjennom denne ordningen har vi oppnådd bedre kontakt med medlemskorene ved lederne. Vi kjenner bedre til det enkelte kor sine aktiviteter, hva som går bra, og hva korene sliter med. Ordningen er ment for Side. 5

6 at styret i NK Troms skal kunne gi korene best mulig hjelp/service, samt bistå korene der hvor de selv føler at de trenge det mest. Denne fadderordningen fungerer meget godt i de fleste korene, men vi opplever til stadighet at kor glemmer å meddele både til styret i NK Troms og til Norges Korforbund sentralt om at man har skiftet leder eller dirigent. Dette resulterer til tider i mye ekstraarbeid for oss i styret når vi får høre at nei, det er tre år siden jeg var leder. Men det finnes også kor hvor det kan være problematisk å få kontakt på grunn av manglende telefonnummer. HUSK: Gode kommunikasjonslinjer gjør tjenestene lettere! Styrets arbeid skjer ved en åpen og god dialog. Det råder en meget god kjemi innad i styret, noe som gjør at styrearbeidet oppleves både interessant og givende, men samtidig til visse tider også utfordrende. Styret vil i fortsettelsen legg vekt på å intensivere kontakten med korene i NK Troms. Representasjon/aktiviteter: Ekstraordinært landsmøte i Norges Korforbund og ekstraordinært årsmøte i Studieforbundet KOR 19. januar på Gardermoen: Harold Jenssen, Berit Simonsen, Tom Gunnar Ask og Kjell Småback Årsmøte på Finnsnes med ledermøte 14. februar og årsmøtet 15. februar. Landsmøte i NK i Bergen 27. og 28. september: Berit Simonsen, Kjell Småback og Leif Arne Heimro. Regionsmøtet/NK Nord i Bergen, 26. september: Berit Simonsen Ekstraordinært årsmøte i Studieforbundet KOR: Berit Simonsen Kvæfjord Mannskor 80-årsjubileum: Kjell Småback 3.3 MEDLEMMER PR Bardu Korforening, Bardu Bel Chorus, Harstad Blandakoret Samklang, Tromsø Chorus Borealis, Bardufoss Dyrøy Korforening, Brøstadbotn Dølakoret, Øverbygd Enevja, Grovfjord Finnsnes Korforening, Finnsnes Fjellklang, Ibestad Freidig Mannskor, Bardu Gausvik blandet kor, Sandtorg Gisundkoret, Silsand Harstad Guttekor, Harstad Harstad Mandskor, Harstad Kjølenkoret, Gratangen/Lavangen Koré Griffen, Bjarkøy Kvæfjord Blainnakor, Borkenes Kvæfjord Mannskor, Borkenes Kåfjordkoret, Olderdalen Funky Music, Harstad Funky Music, Bardufoss/Finnsnes Lyngen kirke-og bygdekor, Lyngseidet Malangskoret, Mortenhals Mellembygd Mannskor, Rundhaug Side. 6

7 Mine Damer, Harstad Mollis, Storslett Sangkompagniet, Harstad Sangkoret Lurlokk, Harstad Sangkoret Vaarbud, Harstad Sangkoret Vårkvad, Sjøvegan Skjervøykoret, Skjervøy Skånland Sangkor, Evenskjer Sørreisa Mannskor, Sørreisa Sør-Senja Mannskor, Vangsvik Sørvik Sangkor, Sørvik/Harstad Tovik Korforening, Tovik Tromsø Arbeiderforenings Mandskor, Tromsø Vokal Nord, Tromsø Vox Arctica, Harstad 39 kor med 1033 sangere til sammen 3.4 ORGANISASJON Med bakgrunn i handlingsplan for vedtatt på landsmøtet september 2012 la styret fram følgende aktivitetsplan for NK Troms for denne perioden, samt minimumsaktivitet for distriktsledd i NK, vedtatt av sentralstyret. Styret la til rette for og inviterte til følgende aktiviteter/kurs i 2014: Aktivitetsplan Aktivitet Sted Dato Ansvarlig Aha for unge menn-prosjektkor Harstad-Narvik Høst Styret Opplæring i kordrift Lokalt Januar-februar Styret Korslag(Narvikmodellen) Tromsø-Harstad-Finnsnes Våren Styret Nordkor-festivalen(NK Nord) Narvik Mars 2014 Marita Funky Music premiere Harstad/Narvik Bardufoss/Finnsnes febr-apr 2014 Styret Inspirasjons/Årsmøtehelg NK Troms Finnsnes Februar 2014 Styret Troms Korfestival Ingen søkere i 2014 Høst 2014? Styret Prosjekt Opera hele Norge/Your Song? Harstad/Narvik/Bardufoss/Finnsnes/Tromsø Styret/NK Nord AHA for unge menn: Dag Erik Enoksen hadde idéen om AHA for unge menn, men dette er ikke kommet i gang. Opplæring i kordrift: NK sentralt har planer om å lage en kurspakke med tanke på å skolere tillitsvalgte i organisasjonen. Dette skulle formidles til distriktsleddene. Så langt har vi har ikke fått noen melding om at kurspakken er ferdigstilt. Styret i NK Troms vil rette oppmerksomheten mot Korhåndboka som finnes på NKs nettsider. Korslag (Narvikmodellen): På grunn av kapasitetsproblemer og at korkonsulent Marita Havaas Olsen jobbet med gjennomføring av korslaget i Narvik har det hittil ikke vært mulig å gjennomføre dette prosjektet. Nordkor- festivalen: Dette er en nord-norsk korfestival som ble arrangert i Narvik i midten av mars. Her deltok flere kor fra NK Troms. Festivalen hadde et variert innhold med tilbud til korsangere. Festivalen fikk rosene omtale både fra deltakere og arrangører. Funky Music prosjektkor: Alle tidligere prosjekter i regi av NK Nord har vært konsentrert rundt Harstad området. Interessen fra Midt Troms og Side. 7

8 Tromsø-området har nærmest vært fraværende når det gjelder de ulike prosjektkorene som har vært tilbudt. Funky Music er det første korprosjektet som ble gjennomført flere steder i Troms fylke. Funky Music Bardufoss/Finnsnes og Harstad/Narvik ble en stor suksess. Styret i NK Troms var medarrangør og tilrettelegger på Bardufoss og Finnsnes. Inspirasjons og årsmøtehelg på Finnsnes: Ble gjennomført med de deltakende kor. Troms Korfestival: Styret har anmodet korene i Troms om å arrangere Korfestivalen. Invitasjoner til samtlige kor er sendt skriftlig og direkte kontakt med enkeltkor med anmodning om å påta seg å arrangere Korfestivalen. Siste Korfestival ble avholdt i Harstad våren 2013 i forbindelse med Harstad Mandskor og NK Troms sitt 100 årsjubileum. Her fikk blant annet 21 deltakere fra 4 ulike kor overrakt sine fortjenstmedaljer og diplom av president og daglig leder i Norges Korforbund. Fortjenstmedaljer Sør-Senja Mannskor hadde i oktober markering og feiring av fem av sine medlemmer. Nestleder Berit Simonsen representerte NK Troms og delte ut fortjenstmedaljer og diplom for lang virksomhet i NK. To av sangerne mottok fortjenstmedalje og diplom for å ha sunget i kor i 50 år, og tre sangere fikk fortjenstmedaljer og diplom for sunget i kor i40 år. Styret anmoder korene om å bli flinkere å melde inn til NK Troms om sine medlemmer som har gjort seg fortjent til NKs hederstegn. NK Troms har hederstegn (nål) etter å ha sunget i kor i 25 år. NK sentralt har fortjenstmedaljer og diplom for sangere som har sunget i kor i 40, 50, 60 og 70 år, samt hederstegn (pin) for å ha sunget i kor i 75 år. Frafall av medlemskor! Norges Korforbund har i 2014 lagt bak seg et turbulent år på landsbasis. Dette har bidratt til at Norges Korforbund nå har mistet kor og dermed også medlemmer! NK Troms har i 2014 beholdt sine medlemskor, men med noe redusert antall medlemmer. Vi har imidlertid i 2014 hatt to prosjektkor Funky Music fordelt på Harstad-Narvik og Bardufoss-Finnsnes. Våre prosjektkor som får sitt medlemskap i NK i ett år, i likhet med våre øvrige medlemskor, får del i alle NKs medlemsfordeler. Styret i NK Troms ønsker å finne en balanse mellom ulike arrangementer, det være seg fylkesfestival, prosjektkor, landsfestival og arrangementer i andre distriktsledd. VO-hjelp Styret ga for første gang i historien sine medlemskor et tilbud om hjelp til å fylle ut søknadsskjema for voksenopplæringsmidler, VO. De aller fleste korene henter ikke ut de midler som er mulig fra Side. 8

9 denne ordningen. Enkelte kor kan få tildelt opp mot kroner pr. år, hvis man utnytter ordningen maksimalt. Det viste seg imidlertid at det var ingen av våre kor i Troms som ønsket bistand til dette arbeidet! Studieforbundet KOR Troms og Finnmark. Studieforbundet KOR (SfK) ble opprettet i august Dette er nå Norges Korforbund sin studieorganisasjon, samtidig som vi etter 11år meldte oss ut av Folkeuniversitetet (FO). SfK har som ett av sine prioriterte mål å få økt timestøtten til korene gjennom VOmidlene. Det er Norges Korforbund som utgjør organisasjonen SfK, det vil si at NKs fylkeslag, 27 til sammen, er medlemmer i SfK. På samme måte er fylkeslagene NK Troms og NK Finnmark medlemmer i SfK Troms og Finnmark. Styret i SfK Troms og Finnmark består av: Harold Jenssen - leder, sentralstyremedlem i NK, Tom Gunnar Ask - nestleder, og leder av NK Finnmark, Jonny Grimsø, er styremedlem og kasserer. SfK Troms og Finnmark kan søke om administrasjons- og driftsmidler fra de to fylkeskommunene Troms og Finnmark. Dette betyr at tilskudd fra Troms bare kan brukes til aktiviteter for korene i Troms! Fordelen med ordningen er at SfK som får offentlige tilskudd fra fylkeskommunene, kan arrangere blant annet solistkurs for korsangere, kurs i korsang og formidling, dirigentkurs osv. Dermed kan styret i NK Troms slippe å bruke sine midler til denne aktiviteten, og i stedet overlate denne kursvirksomheten til SfK Troms og Finnmark. De innsparte midlene kan brukes til mer oppsøkende virksomhet og besøksrunder rundt om til korene. Målet vårt må være at alle korene i NK Troms SKAL søke VO-midler, og da hente ut det som er mulig av denne ordningen. 3.5 Musikk NK Troms har som mål å støtte kor og dirigenter i deres faglige utvikling, inspirere og legge til rette for kvalitetsheving. Styret har vedtatt at musikkfaglig styremedlem Siv Johansen skal ta seg av dirigentnettverksutbygginga, og vi ønsker å invitere korene til samarbeid om dirigentutvikling og rekruttering. Side. 9

10 Det kan ikke sies at vi har nådd målet på dette området for Bortsett fra indirekte tilknytning til Nordkor-festivalen i Narvik mars 2014, samt ferdigstilling av «Funky Music» prosjektet, har NK Troms ingen egne aktiviteter å vise til når det gjelder faglig utvikling for distriktsleddets kor og dirigenter. 8. november 2014 ble Korslaget arrangert i Narvik for andre gang. Dette var et arrangement initiert og sponset av Sparebanken Narvik. Korkonsulent for NK Nord, Marita Havaas Olsen, samt Harold Jenssen, leder i NK Nord, var engasjert i prosessen. Sparebanken Narvik hadde bestemt at sangerne skulle komme fra bankens dekningsområde: Narvik, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Ballangen og Tysfjord. Dette var altså ikke et rent NK Troms/NK Nord arrangement. NK Troms har forsøkt å gjennomføre den aktivitetsplanen som ble vedtatt av årsmøtet Målet for 2015 skal være å få engasjert kor i hele fylket, og vi håper og tror at «Vi synger nyåret inn» konsertene i Salangen, på Bjarkøy og i Harstad siste søndag i januar 2015 var starten på et nytt, aktivt år! 3.6 Synlighet Synlighet i vår organisasjon gjøres best ved enhetlig kommunikasjon fra flest mulig steder i organisasjonen. Planmessig og bevisst arbeid både mot politikere og media bør økes. Helhetlig kommunikasjon og profil må likevel ikke gå på bekostning av lokal tilhørighet og identitet. Økt kunnskap om eget forbund finner vi bl.a. i Korbladet og Det er viktig å videreformidle kunnskap om det som til en hver tid skjer i organisasjonen både på lands-, regions- og fylkesplan. Fra begynnelsen av 2010 har regionene og distriktsleddene i Norges Korforbund fått muligheten til å få presentert sine tilbud gjennom Korbladet. Dette vil vi fortsette med også i tiden framover. Korbladet kom ut kun to ganger i år. Styret jobber stadig for å heve korenes kvalitetsnivå både musikalsk og organisatorisk. Dette gjøres blant annet ved å tilby kurs og opplæringstiltak av ulike slag. I tillegg er det viktig å informere om samarbeidsmuligheter på tvers av geografiske grenser og kunstneriske uttrykksformer. Side. 10

11 Styret anmoder korene om å bli enda flinkere til å melde fra, både til NK Troms og NK sentralt, om lederskifte og endrede e-postadresser, samt korrekt kontaktinfo. Husk at styrereferatene er viktige kilder til informasjon om vår virksomhet. 3.7 Økonomi Regnskapet for 2014 viser en sunn økonomisk utvikling. Årets driftsresultat, overskudd kr ,01 - gir NK Troms en egenkapital som ivaretar økonomisk handlefrihet ut fra de planlagte aktiviteter. Regnskapet viser noe mindre inntekter enn budsjettert, størst avvik har kontingentinntekt med kr Oppgjør for fylkesfestival 2013 er i samsvar med budsjett. På kostnadssiden skyldes merforbruket på «Ledermøter/Landsmøter» at det i 2014 ble avviklet både et ekstraordinært og et ordinært landsmøte. Det er i 2014 ikke betalt ut aktivitetstilskudd, kostnader til kurs og Dur-tiltak. Budsjettet for 2015 er satt opp etter forventet aktivitet i henhold til aktivitetsplanen. Momskompensasjon. For femte året på rad er statens ordning med momskompensasjon iverksatt. Tildelingen beregnes på bakgrunn av søkers driftsutgifter foregående år. NK Troms har fått overført momskompensasjonen for 2013 som fordeler seg med totalt kr , Avslutning Styret har også det siste året fordelt korene i NK Troms mellom seg i en «fadderordning». Dette er gjort for at styret skal ha best mulig kjennskap til det korene jobber med, hvordan de jobber, og om det er noe NKT kan bidra med for å gi korene en «lettere» korhverdag. Tilbakemeldingene viser at flere kor sliter med rekruttering, noen har vanskeligheter med å ha stabil dirigentsituasjon, mens andre Side. 11

12 kor sliter med å ha økonomien som skal til for å kunne drifte koret på en betryggende og god måte. Styret anmoder korene om å benytte det kontaktnettet som finnes på kor.no i tillegg til «fadderordningen». Styret i NK Troms vil til slutt takke alle tillitsvalgte i våre medlemskor, i utvalg og komiteer og i sentrale enheter i Norges Korforbund for det arbeidet hver og en bidrar med. Et arbeid som er tuftet på frivillighet, og som er med på å gjøre vår organisasjon til det den er i dag. Harold Jenssen(sign) Berit Simonsen(sign) Grethe Pedersen(sign) Leder Nestleder Sekretær Gørill Hallangen(sign) Kjell Småback(sign) Siv Johansen(sign) Styremedlem Kasserer Musikkfaglstyremedl. Leif Arne Heimro(sign) Fast møtende vara Til årsmeldingen: Harold Jenssen orienterte om pkt 3.4 Organisasjon/Fortjenstmedaljer, pkt 3.4 Organisasjon/Studieforbundet KOR Troms og Finnmark. Harold Jenssen og Kjell Småback orienterte om pkt 3.7 Økonomi Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for Vedtaket ble fattet enstemmig og uten styrets stemmer, ihht vedtektene. Utenom sakslista: Side. 12

13 Sangkoret Lurlokk underholdt årsmøtet med tre flotte sanger underveis i årsmøtet. ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP: Side. 13

14 4.1 Regnskap for NK Troms 2014: Side. 14

15 Side. 15

16 Side. 16

17 Til regnskap for 2014: Kasserer Kjell Småback gjennomgikk regnskapet. Småback leste også opp revisjonsberetningen, som anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet. Vedtak: Årsmøtet godkjenner revidert regnskap for 2014 for NK Troms ÅRSMØTESAK 5: INNKOMNE SAKER 5.1 Ingen innkomne saker ved fristens utløp. Side. 17

18 ÅRSMØTESAK 6: HANDLINGSPLAN/AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSLEDD Tiltak ORGANISASJON Minimumsaktivitet: Distriktsleddene skal alene/sammen med andre distriktsledd i regionen tilby organisasjonsopplæring og informere om medlemsfordelene i Norges Korforbund. Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal årlig ha tett kontakt med medlemskorene og tilstrebe ringerunde og besøk i alle kor. o Innføre felles maler for budsjett, kontoplan/regnskap og årsmelding DL ene. o DL lager lokalt tilpasset velkomstpakke til nye medlemskor som et supplement til den hovedkontoret sender ut. 2. MUSIKK Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal alene/sammen med andre distriktsledd i regionen tilby kurs for korsangere, dirigenter og hjelpedirigenter. o Distriktsleddet skal ha god struktur på informasjonsflyt om kurs og prosjekter via sine distriktssider på kor.no. o Lage infobrosjyre (årshjul/kalender) om aktivitetstilbud som distribueres til enkeltmedlemmer (også på papir). o Lage oversikt med kontaktinfo over distriktenes kor og sende disse til skolene. o Oppfordre til å bruke andre kunst- og kulturinnslag på konserter og prosjekter. o Holde kontakt med Musikkrådene og møte på deres møter. 3. SYNLIGHET Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal alene/sammen med andre distriktsledd i regionen tilby kurs i mediebruk som f.eks. nettsider og sosiale medier. o Være aktiv overfor pressen ved å tilrettelegge stoff/bilder som grunnlag for omtale. o Sikre at distriktsleddenes sider på kor.no er oppdaterte o Sikre forhåndsomtale av arrangement i pressen Side. 18

19 o Oppnevne PR-ansvarlig i DL-styrene. o Lage DL-sider på Facebook. Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal ha en enhetlig profil i henhold til Norges Korforbunds profilhåndbok. o Vurdere å tilby møteplasser for dirigenter på kortreff, stevner o.l. o Markedsføre dirigentnettverk for å stimulerer og motivere dirigenter. o Bruke NK profilering på alle DL-arrangement. o Oppfordre korene til å bruke NK sin logo o Dele ut NK-pins til deltakere på kurs og prosjekter. o Vise interesse/overvære korenes konserter. o Tilstrebe å delta i lokal kulturdebatt for å synliggjøre Norges Korforbunds synspunkter. o Være til stede på arenaer hvor kultur debatteres. o Delta på arrangement i regi av Musikkrådene. o Skrive kronikker om korsang. o Legge ut PR-materiell på skole, bibliotek, kommunehus o.l. 4. VEKST Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal styrke samarbeidet med aktuelle samarbeidspartnere (som kulturskole, kommune, kororganisasjoner, vg. skoler, folkehøyskole, etc.) og mellom kor i og utenfor Norges Korforbund. (A, B, C). o Vurdere tilskuddsordninger for deltakelse SKS (Sommerkorkolen på Toneheim). o Vurdere samarbeid med andre kororganisasjoner der dette er naturlig. Minimumsaktivitet: Distriktsleddet skal alene/sammen med andre distriktsledd i regionen initiere nyskapende tiltak og prosjekter. o Tilbyr korte kurs/informere om NK i forbindelse med DLårsmøtene og andre arrangement. Side. 19

20 Landsmøtet i NK 2014 vedtok å forlenge handlingsplanen som var vedtatt i 2012, fram til Derfor følger NK Troms det som omhandler distrikts-leddene i denne handlingsplanen. Vi legger fram følgende aktivitetsplan for : Aktivitetsplan Aktivitet Sted Dato Ansvarlig Opplæring i kordrift Lokalt Høst 2015 Styret Årsmøte og ledersamling Harstad mars Styret Korslag basert på yrkesgrupper Tromsø-Harstad-Finnsnes- Balsfjord-Målselv Høst 2015 Styret Troms Korfestival??? 2015 Styret Prosjekt Musicals in Consert Harstad/Narvik/Bodø/Lofoten NK Nord Dirigentopplæring Troms 2015 Styret Medlemsrekruttering Troms 2015 Styret Vi synger inn det nye året Kirker i Troms jan.16 Styret ÅRSMØTESAK 7: KONTINGENT Forslag: Èn felles kontingent i Norges Korforbund, kr 300. I tillegg kommer regional servicekontingent på kr 25 som skal være lik i hele landet. Vedtak: Årsmøtet vedtar ingen endringer av kontingenten og regional servicekontingent til NK for Samlet kontingent blir kr. 325,- pr. medlem. Side. 20

21 ÅRSMØTESAK 8: Budsjett NK Troms 2015 Inntekter Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Kontingenter , , ,00 Momskompensasjon , , ,00 Andel fylkesfestival , , ,00 Andre inntekter , , ,00 Sum , , ,00 Utgifter Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Årsmøte , , ,00 Styremøter , , ,00 Ledermøter, landsmøter , , ,00 Gaver 2 015, , ,00 Aktivitetstilskudd , , ,00 Representasjon konserter/festivaler ,50 0, ,00 DUR 0, , ,00 Kurs 0, , ,00 Kontorutstyr/administrasjon 1 614, , ,00 Styregodtgjørelse, honorar , , ,00 Andre driftsutgifter 6 139, , ,00 Sum , , ,00 Finansinntekter 163,68 Finansutgifter 633,00 Resultat , , ,00 Vedtak: Årsmøtet vedtok det fremlagte budsjettet for 2015 Side. 21

22 ÅRSMØTESAK 9: VALG Styrets sammensetning NAVN KOR VELGE S FOR Leder Berit Simonsen Dølakoret 1 år Ny Nestleder Roar Haugen Korkompagniet 2 år Ny Økonomiansv Kjell Småback Korkompagniet 2 år Ikke på valg Sekretær Grethe Pedersen Korè Griffen 2 år Ikke på valg Styremedlem Leif A. Heimro Malangskoret 2 år Ny Musikkfaglig Siv C. Johansen Sangkoret Lurlokk 2 år Ikke på valg styremedlem 1. Vararep. Bjørg Aalmo Sangkoret Lurlokk 1 år Ny 2. Vararep. Stein Mellembygd 1 år Ny Kristoffersen Mannskor Musikkfaglig vara Asbjørg Utby Bardu Korforening 1 år Gjenvalg Revisorer NAVN KOR VELGES FOR Revisor Odd Magne 1 år Gjenvalg Utnes Revisor Marius Nilsen Kvæfjord 1 år Gjenvalg Mannskor Vara. Joar Bjerke Wikeland Dølakoret 1 år Ny Valgkomite NAVN KOR VELGES FOR Leder Harold Jenssen Kjølenkoret 1 år Ny Medlem Lars Helgesen Mellembygd 1 år Ny Mannskor Medlem Odd-Bjørnar Sørreisa 1 år Gjenvalg Rasmussen Mannskor Vara Øyvind Pedersen Kore Griffen 1 år Ny Side. 22

23 Møtet avsluttet lør 20/3-15 kl Referent: Bengt-Magne Luneng (Dølakoret) Protokollvitne 1: Ole-Vidar Richardsen (Gisundkoret) Sign Protokollvitne 2: Stein Kristoffersen (Mellembygd Mannskor) Sign Side. 23

Årsmøte NK Vestfold og Telemark Idrettens hus 08.03.2015

Årsmøte NK Vestfold og Telemark Idrettens hus 08.03.2015 Stiftet 16.03.2013 Årsmøtesak 1: Årsmøte NK Vestfold og Telemark Idrettens hus 08.03.2015 Åpning av årsmøtet v/ leder Bernt Olav Dullum Konstituering av årsmøte a) Godkjenning av stemmeberettigede Antall

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM For 2011 og 2012 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2011-2013 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Hans Marthinsen styremedlem Tromsø Sandnessund

Detaljer

Referat fra. årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014

Referat fra. årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014 Stiftet 16.03.2013 Årsmøtesak 1: Åpning av årsmøtet v/ leder Olav Sørebø Konstituering av årsmøte Referat fra årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014 a) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE

PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE BERGEN, 27. - 28. SEPTEMBER 2014 1 PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE BERGEN, 27. - 28. SEPTEMBER 2014 ÅPNING AV LANDSMØTET Styreleder for NK Hordaland, Jarl

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011.

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011. VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE Vedtatt 12.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND NORDMØRE, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Elin Persson 22.11. Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner)

Elin Persson 22.11. Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner) Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 22. 23, november 2014 hhv kl. 12.00 17.00/10.00-14.00 Sted: Norges korforbund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2009-2011 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2009-2011 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2007 2009 (10) 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2007 2009 (10) Styremedlemmer: Ivar Solberg Styreleder Tromsø Ultima Thule m.fl. Inger Strand Styremedlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

ÅRSMØTESAK 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET

ÅRSMØTESAK 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I STUDIEFORBUNDET KOR, STJØRDAL, SCANDIC HELL HOTELL, MANDAG 23.03.2015 ÅRSMØTESAK 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Innledning av styreleder i SfK Grete Daling. a) Godkjenning av stemmeberettigede:

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. november 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund.

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon

Møtebok Offentlig versjon Møtebok Offentlig versjon MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag, 12.06.2015 - kl. 12:00-17:00 Sted: Falstadsenteret, Levanger Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Norges Korforbund Vestfold og Telemark

Norges Korforbund Vestfold og Telemark vestfold-telemark Norges Korforbund Vestfold og Telemark 1900 medlemmer i 60 medlemskor NK-Vestfold og Telemark er en del av region Sør-Øst. Arrangerer: Koriade Kurshelg Distriktssamlinger Prosjektkor

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 Saksdokumenter 20.3.2013 1 ÅRSMØTE 2013: Sakliste: Sak 1 Konstituering 1.1. Valg av referent 1.2. Opprop og godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 28.februar 2014, kl 11:00 18:45 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer,

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 4. april 2014, kl 10:00 18:00 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer, Tom

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

KONGELIG NORSK BÅTFORBUND

KONGELIG NORSK BÅTFORBUND KONGELIG NORSK BÅTFORBUND REGION TROMS/FINNMARK Årsmøte 2012 1 ÅRSMØTEPROGRAM 2012 Rica Ishavshotell, Tromsø Lørdag 25. februar kl. 11.00 Sakliste: Sak 1 Konstituereing 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

Årsmelding for 2013 og 2014

Årsmelding for 2013 og 2014 Årsmelding for 2013 og 2014 VOFO Troms 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. AKTIVITETER 5. TILSKUDDSORDNINGER 6. ØKONOMI 7. SAMARBEID 8. ANDRE OPPLYSNINGER 9. SLUTTORD 1. INNLEDNING

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 7. juni 2013 på Sortland 1. Sted: Middelskolen, Sortland 2. Tid: 2100-2320 3. Til stede: Styret: Gisle Stensvold, Iris M. Amundsen, Randi

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 10. juni 2011 i Alta 1. Sted: Alta ungdomsskole, Alta 2. Tid: Kl. 20.00 21.30 3. Til stede: Styret: Hege Arntsen, leder Rolf A. Åsheim,

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 6. juni 2003 i Harstad 1. Sted: Rainbow Hotell, Harstad 2. Tid: 1600-1930 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. Breines -

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer