STRATEGIPLAN FLYPLASSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN FLYPLASSER"

Transkript

1 STRATEGIPLAN FLYPLASSER 21. sep stamlufthavner (inkl. Longyearbyen) 27 regionale lufthavner 25 allmennflyplasser Fullstendig nedlagt: 1. Honningsvåg Valan 2. Hammerfest 3. Mo i Rana Røssvoll Redusert/bruk som GA: 1. Vardø Svartnes 2. Narvik Framnes 3. Svolvær Helle 4. Leknes Fygle 5. Mosjøen Kjærstad 6. Sandane Anda Nyanlegg: 1. Honningsvåg Porsangnes (ny REG) 2. Hammerfest Grøtnes (ny REG) 3. Lofoten Gimsøy (ny STAM) 4. Mo i Rana Steinbekkhaugen (ny STAM) 5. Haukeli (ny GA) 6. Oslo Follo (ny GA) Viktigste utbygginger: 1. Kautokeino (utbygg til REG) 2. Brønnøysund (utbygg til STAM) 3. Førde Bringeland (utbygg til STAM) 4. Hønefoss Eggemoen (utbygg til REG) Knut Olaf Sunde

2 INNLEDNING Strategiplan flyplasser 09/2007 En rekke utfordringer i Norges transportsektor må løses med langsiktige planer. Geografien, spredt bosetting, vesentlige næringsinteresser i distriktene, økonomi og natur- og miljøhensyn må balanseres. Interessante forslag om høyhastighets-jernbaner kan bare løse transportbehov på enkelte strekninger. Lufttransport er logistisk overlegen når det gjelder antall mulige forbindelser mellom punktene i systemet. Med relativt lave kostnader punktvis (flyplasser) oppnår man et høyt antall mulige direkte forbindelser som ikke er mulig å oppnå med jernbane i Norge. Selv med svært tunge investeringer i ny jernbaneinfrastruktur vil det ikke kunne erstatte lufttransporten. Et samspill med konkurranse og utnyttelse av de ulike transportformenes fortrinn vil gi best utnyttelse av ressursene. TRANSPORTFORMENES FORDELER Mens sykkel- og gangtrafikk er meget miljøvennlig og fleksibelt på helt lokale strekninger, er byenes kollektivtrafikk uovertruffent for å utnytte kapasiteten i det lokale transportsystemet og dermed bidra til forholdsvis lav ressursbruk. Biltrafikk er ekstremt fleksibelt på regionale strekninger på tvers av kollektive trafikkstrømmer, og uten godstransport på veiene kommer godset ikke frem dit det skal. På tunge relasjoner i Sør-Norge går allerede mye gods på jernbanen, og utbygging av høyhastighetsbaner vurderes. De kan bli svært viktige for gods- og persontransport der de evt. bygges. Lufttransportens fleksibilitet og hurtighet vises best på lange strekninger der det ikke er aktuelt med andre transportformer på iallfall 40 år og på tvers av de store trafikkstrømmene. Det er god distrikts- og næringspolitikk å muliggjøre raske og forholdsvis rimelige reiser mellom små steder, på tvers av rutetrafikken. Eksempler på slike relasjoner er Trysil-Volda, Mo i Rana-Sundsvall, Rakkestad-Esbjerg, Narvik-Røst, Arendal-Sogndal eller Skien-Jönköping. Betydningen av turisme som næring forventes å øke. Flyplasser muliggjør direkte reiser på lange strekninger, med sjeldne avganger og høy kabinfaktor. Disse må ha lange nok rullebaner til at sannsynlige flytyper kan operere. Det kan dreie seg om Fagernes, Brønnøysund, Lofoten, Hammerfest og Kautokeino. FLEKSIBEL LUFTFART De fleste regionalflyplassene i Norge (kortbaneplassene) ble bygget i løpet av 20 år fra slutten av tallet. Krav til regularitet, sikkerhetsstandarder og forskrifter til utforming av flyplasser er skjerpet siden da, slik at ikke alle flyplassene er gunstige å videreutvikle. I tillegg har vesentlige veiutbygginger i løpet av 40 år knyttet tettsteder og regioner sammen slik at transportbehovene endrer seg. Samtidig øker person- og godstransport kontinuerlig. Fremover vil det være mer attraktivt med noe lenger reisetid til en større flyplass med bedre regularitet og rutetilbud i mange sammenhenger, mens tidsfaktoren blir mer kritisk i andre sammenhenger. De fleste regional-lufthavnene er med dagens driftsopplegg i større eller mindre grad bedriftsøkonomisk ulønnnsomme hver for seg. Staten kjøper lufthavntjenster og flyruter gjennom anbudsrutene på kortbanenettet. Når ulike forhold fører til at nytten av tjenestene vurderes til å være for liten i forhold til ressursbruken, risikerer noen av kortbaneflyplassene å miste sitt rutetilbud: Staten legger ned lufthavnen ved å trekke sitt engasjement. En fremtidsrettet forvaltning av luftfartens infrastruktur utnytter fordeler med forskjellige typer luftfart: charter- og taxiflyging med små luftfarttøyer er en svært rask og kostnadseffektiv transportform for enkelte behov. Dette er en fleksibel erstatning for anbudsrutene på enkelte flyplasser. En liten bedrift vil kunne bestille et lite fly med alt fra fire til f.eks seter på samme måte som man bestiller en ordinær flybillett. Kanskje har bedriften behov for den samme ruten noen ganger i måneden, eller et varierende transportbehov til ulike reisemål i inn- og utland. Bedrifts-charter- og taxi-flyging har et visst omfang alt i dag, men vil med en samordnet forvaltning av infrastrukturen få praktisk betydning for langt flere bedrifter og på vesentlig flere reiserelasjoner. 2

3 STATUS FOR 2007 Strategiplan flyplasser 09/2007 I 2007 eier og driver Staten ved Avinor 46 lufthavner, hvorav 12 i samarbeid med Forsvaret. Omfanget av dette nettet vurderes kontinuerlig. Det har vært konkrete forslag om å legge ned bl.a Narvik Framnes, Fagernes Leirin, Vardø Svartnes og Sandane Anda. Samtidig vurderes å bygge nye flyplasser for Honningsvåg og Hammerfest av operative grunner. Sist Avinor (da Luftfartsverket) åpnet en ny flyplass var Båtsfjord lufthavn i En periode har det lokalt og sentralt vært vurdert å bygge en ny og større flyplass på Helgeland til erstatning for en eller flere av flyplassene der. Avinor har foreløpig lagt dette på is, mens Rana kommune jobber videre for å bygge ny flyplass øst for Mo i Rana, ved Steinbekkhaugen. Videre har det vært vurdert å bygge en ny og større flyplass i Lofoten til erstatning for en eller flere av kortbaneflyplassene der. I Sogn og Fjordane diskuteres det hvordan fylket og kommunene skal forholde seg til lufthavnstrukturen i fylket. I 2007 er det dessuten rutetrafikk på de ikke-statlige lufthavnene Ørland (hovedflystasjon), Stord Sørstokken, Farsund Lista, Skien Geiteryggen, Notodden Tuven og Sandefjord Torp. Høsten 2007 åpner også Moss Rygge. Tronrud Engineering bygger ut Hønefoss Eggemoen etappevis målet er sannsynligvis rutetrafikk. Til slutt gjenstår realiseringen av småflyplass for Osloområdet, vedtatt etablert av Stortinget i forbindelse med utbyggingen av Gardermoen. STRATEGIPLANEN Forslaget er å se de ulike typene flyplasser og lufttrafikk i sammenheng og muliggjøre utfyllende bruk. Enhetlig utforming og regelverk gjør operasjoner forutsigbare og sikre. Inndelingen i stamlufthavner, regionale lufthavner og allmennflyplasser kommuniserer tydelig tjenestetilbud til både publikum og luftfartsvirksomheter. På stamlufthavner dominerer kommersiell rutetrafikk. Alle stamlufthavnene er internasjonale lufthavner, hvilket betyr at de har tollbehandling. De er størst og viktigst i nasjonal sammenheng. På regionale lufthavner dominerer anbudsruter og charter-trafikk. På allmennflyplasser dominerer chartertrafikk, taxi-fly og småfly. Allmennflyplassene (GA general aviation) har en utfyllende funksjon og dekker geografiske områder der det ikke er aktuelt med rutetrafikk. GA-flyplassene avlaster også lufthavner med stor trafikk. GA-flyplassene er viktige i beredskapssituasjoner og for ambulanseflyging. Tradisjonelt instrumentlandingssystem er kostbart og ikke aktuelt for de små kortbaneflyplassene. Et system for sattelittbasert presisjonslanding er under utvikling. Det blir løsningen for rimelig å bruke også små flyplasser i dårlige sikt- og værforhold. Konseptet er utmerket for Norges geografi og eksisterende infrastruktur. Planen viser 23 stamlufthavner (STAM/INTL): 2 bygges nye til erstatning for 4 regionale lufthavner 1 2 oppgraderes til stamlufthavner 2 17 er statlige stamlufthavner i er ikke-statlige stamlufthavner i regionale lufthavner (REG): 18 er statlige regionale lufthavner i bygges nye til erstatning for 2 som nedlegges (av operative/ekspansjons-grunner) 6 7 er ikke-statlige flyplasser i Lofoten Gimsøy erstatter Svolvær Helle og Leknes Fygle. Mo i Rana Steinbekkhaugen erstatter Mo i Rana Røssvoll og Mosjøen Kjærstad. 2 Brønnøysund Brønnøy og Førde Bringeland. 3 Kirkenes Høybuktmoen, Lakselv Banak, Alta Elvebakken, Tromsø Langnes, Bardufoss Bardu, Harstad-Narvik Evenes, Bodø Hernes, Trondheim Værnes, Kristiansund Kvernberget, Molde Årø, Ålesund Vigra, Bergen Flesland, Haugesund Karmøy, Stavanger Sola, Kristiansand Kjevik, Oslo Gardermoen, Svalbard Longyear. 4 Sandefjord Torp og Moss Rygge. 5 Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Hasvik, Sørkjosen, Andøya, Stokmarknes, Værøy, Røst, Sandnessjøen, Rørvik, Namsos, Ørsta-Volda, Florø, Sogndal, Fagernes, Røros. 6 Honningsvåg Porsangnes erstatter Valan. Hammerfest Grøtnes erstatter den gamle lufthavnen. 7 Kautokeino, Fosen Ørland, Stord, Farsund, Notodden, Skien, Hønefoss. 3

4 25 allmennflyplasser (GA): 6 er statlige regionale lufthavner i er ikke-statlige ikke-standardiserte allmennflyplasser i bygges nye 10 TJENESTER Ved oppgradering, utbygging og fastsetting av driftsrutiner tilstrebes et enhetlig opplegg ihht. Luftfartstilsynets Bestemmelser for sivil luftfart. Åpningstidene bør harmoniseres. Nød, ambulanse og beredskap er unntatt fra begrensninger. Stamlufthavnene er normalt døgnåpne, alternativt nattestengt eller med natt-restriksjoner av miljøhensyn. De regionale lufthavnene har mindre trafikk. Standard åpningstid bør være kl Landing og avgang bør være tillatt utenom åpningstid for fartøyer som ikke er pålagt lufttrafikktjeneste om ikke nattrestriksjoner av miljøhensyn er aktuelt. Omfanget av slike nattoperasjoner er svært beskjedent. Allmennflyplassene har normalt ikke lufttrafikktjeneste. Standard åpningstid bør være kl med adgang til landing etter kl. 23. Enkelte av flyplassene har usjenert beliggenhet og behøver ikke restriksjoner. For andre er det aktuelt å begrense f.eks treningsflyging til enkelte tider og ukedager. KORT BEGRUNNELSE FOR VALG AV LØSNINGER Finnmark Fra Vardø til Vadsø lufthavn Kiby er det 71 km og 0: Vadsø er Finnmark fylkes administrasjonssenter og har drøye 6000 innbyggere. Vardø har ca innbyggere. Hvis det er mulig å utvide Vadsø lufthavn og reiseavstanden ut fra distriktspolitiske og økonomiske hensyn er akseptabel, kan Vardø Svartnes legges ned som regionallufthavn og fortsette driften som allmennflyplass. Av operative hensyn vurderer Avinor å stenge Honningsvåg Valan og bygge ny regionallufthavn på Porsangnes. Flyplassen på Valan har kun midlertidig driftstillatelse med strenge vilkår. 8 Vardø, Narvik Framnes, Svolvær, Leknes, Mosjøen, Sandane. 9 Hattfjelldal, Melhus, Frøya, Oppdal, Lesja, Voss, Fyresdal, Arendal, Tønsberg, Geilo, Frya, Tynset, Koppang, Trysil, Elverum, Hamar, Rakkestad. 10 Haukeli og Oslo Follo. 11 Alle avstander og reisetider fra Anslag ved nybygg for egen regning. 4

5 Strategiplan flyplasser 09/2007 Hammerfest lufthavn har få ekspansjonsmuligheter og har dårlig sikkerhet og regularitet. Avinor vurderer å bygge ny. Hammerfest og Kvalsund kommuner planlegger ny regionallufthavn på Grøtnes sør for Hammerfest. (Kart: Hammerfest kommune) Kautokeino kommune ønsker å bygge ut den gamle militære flystripa rett utenfor Kautokeino til regionallufthavn. Deler av Samferdselskomiteen på Stortinget har også arbeidet for dette. Fra Kautokeino til Alta lufthavn er det 130 km og 1:46. Regionallufthavn i Kautokeino vil ha stor betydning lokalt og være svært viktig for turismen i Finnmark. Terrenget er flatt og utbygging vil være relativt rimelig. Narvik Fra Narvik til Harstad-Narvik lufthavn Evenes er det 75 km og 0:55. I dag går en større del av flyreiser til Narvik over Evenes enn over Framnes. Statens Vegvesen planlegger Hålogalandsbrua over Rombaken, med innkorting på 17 km og 15 min. Fra Narvik til Evenes blir det etter dette 58 km og 0:40. Narvik kommune har satt realisering av Hålogalandsbrua som forutsetning for nedleggelse av rutetilbudet ved Narvik lufthavn Framnes. Narvik Framnes kan da drives videre som allmennflyplass. Lofoten Gimsøy i Lofoten har store flate områder. Dette er sannsynligvis eneste område i Lofoten hvor stamflyplass kan bygges. Gimsøy ligger omtrent midt mellom Svolvær og Leknes. Fra Svolvær til Gimsøy er det 34 km og 0:28. Ny tunnel på E10 gjennom Lyngværfjellet kan gi innkorting til 29 km og 0:24. Fra Leknes til Gimsøy er det 47 km og 0:36. Å-Gimsøy er 107 km og 1:20. Tunnel-innkorting av E10 på Flakstadøy kan gi 98 km og 1:13. Svolvær og Leknes lufthavner kan etter realisering av stamlufthavn på Gimsøy drives videre som allmennflyplasser. 5

6 Helgeland Brønnøysund ligger langt fra andre lufthavner. Byen er viktig for næring, turisme og offentlig virksomhet. Lufthavnen kan forholdsvis enkelt utvides. Mosjøen lufthavn Kjærstad har i følge Avinor vanskelige operative forhold. Fra Mosjøen til Mo i Rana Steinbekkhaugen er det 95 km og 1:16. Forbedringer av E6 kan bringe dette ned i 90 km og 1:05. Tog Mosjøen-Mo i Rana tar 1:01. Toget kan korrespondere med flybuss videre fra Mo i Rana. Til sammenligning vil Flytoget fra Oslo Gardermoen til Drammen fra 2008 bruke ca. 1:00. Mot Sandnessjøen kommer store vegutbygginger de neste årene. Bl.a rv. 78 Toventunnellen vil nok bringe reisetiden fra 1:06 til 0:55. Med stamflyplass ved Mo i Rana, som Rana kommune planlegger, og regionallufthavn i Sandnessjøen, kan det være akseptabelt å legge ned rutetilbudet ved Mosjøen Kjærstad og fortsette driften som allmennflyplass. 6

7 Sogn og Fjordane Førde lufthavn Bringeland ligger mest sentralt i regionen. Florø, derimot, har størst trafikk og har endel trafikk knyttet til offshore-næringen. Florø er dessuten utvidet de siste årene. Fra Sogndal og Sandane til Florø er det for langt til å satse på Florø alene. Dermed er også Sogndal alene utelukket. Sandane har svært begrensede utvidelsesmuligheter og har ikke god nok regularitet. Igjen står kun Førde med mest sentral beliggenhet. Kortsiktige forbedringer av veien fra Sandane til Førde lufthavn kan bety 94 km og 1:05. Tung satsing på E39 som fjernvei vil kunne gi en reisetid ned i 0:50. Førdes beliggenhet i forhold til Høyanger og steder som Oppedal på sørsiden av Sognefjorden taler for å satse på utbygging av Førde lufthavn Bringeland til stamflyplass. Både Sogndal og Florø lufthavner videreutvikles som regionale lufthavner pga. beliggenhet i forhold til befolkning, næringsinteresser og reisevei. Sogndal lufthavn kan få stor betydning for turisme, og er viktig for næringsgrunnlaget lenger inn i Sognefjorden på steder som Gaupne, Luster og Lærdal. Med Sandane lufthavn Andas begrensede muligheter og reisevei på rundt en time både til Førde og Ørsta-Volda lufthavner i sikte, kan det være akseptabelt å legge ned rutetrafikken og drive Anda videre som allmennflyplass. Øvre Telemark/Setesdal Området Røldal/Hovden/Haukeligrend ligger svært langt fra alternative flyplasser. Tilgjengelighet, beredskap og ambulanseflyging, næringsvirksomhet og turisme er grunner for å vurdere en allmennflyplass i dette området. Anleggskostnadene for en slik flyplass kan være svært lave. Fra Haukeligrend til Haugesund lufthavn er det 202 km og 2:29 og til Notodden lufthavn 151 km og 1:50. Steder i nærheten av Haukeligrend er Vinje (26 km og 0:18), Røldal (55 km og 0:40) og Hovden (27 km og 0:22). Øvre Setesdal, Øvre Telemark og indre Ryfylke får med en allmennflyplass bedre kommunikasjoner. Oslo Der store lufthavner har tett rutetrafikk, er det hensiktsmessig å skille rutetrafikk og annen trafikk, slik man på veiene der det er mye trafikk skiller tung fra lett trafikk. Oslo lufthavn Fornebu ble nedlagt i 1998 fordi kapasiteten var sprengt og det var få ekspansjonsmuligheter og en dårlig miljøsituasjon. Stortinget vedtok ny lufthavn på Gardermoen og ny allmennflyplass, men fordi det var vanskelig å enes om lokalisering er allmennflyplassen ennå ikke bygget. Situasjonen er ikke god for allmenntrafikken i Osloområdet. Store deler av aktiviteten kan ikke finne sted hverken på Gardermoen eller Kjeller, og andre flyplasser er tilbakeholdne med driftsopplegg: de er kort sagt ikke til allmenn bruk. Etablering av en allmennflyplass løser dette problemet permanent og avlaster stamlufthavnene i Oslofjord-regionen. Mer om dette kan leses her i artikkelen "Allmennflyet i Oslo-området" (www.kosunde.no/sketches.php) Beliggenheten er av avgjørende betydning. Oslo med korridorene mot Lillestrøm, Ski og Drammen må ha forholdsvis kort reisevei. I en samlet vurdering der verneområder, næringsstruktur, miljøhensyn, 7

8 operative forhold, bosettingsmønster, transportmuligheter og reisevei spiller inn, peker nordvestre Follo seg ut. Fra Oslo sentrum til lokasjonen i Follo er det 31 km og 0:25, fra Lillestrøm 50 km og 0:39, fra Asker 34 km og 0:29, fra Drammen 37 km og 0:31, fra Drøbak 6 km og 0:07 og fra Ski 15 km og 0:12. OPPSUMMERING Det er viktig å inkludere allmennflyplassene i strategiplanen for luftfart. Viktigste grunner er: fleksibel transport som utfyller lufthavner med rutetrafikk viktig for ambulansetrafikk og beredskap positivt for etablering og utvikling av næringsvirksomhet i distrikter rekruttering av flygere gode rammer for luftsportsaktiviteter sikre gode vilkår for allmennfly også ved operasjon på stam- og regional-lufthavner Videre operasjon av regionale lufthavner som allmennflyplasser utnytter tidligere investeringer i infrastruktur og innebærer vesentlig effektivisering i drift. På denne måten reduseres ulempene når Staten avvikler kjøp av lufthavntjenester og anbudsruter. Enhetlig drift av allmennflyplassene kan oppnås med en paraply-organisasjon der allmennflyplassene er forpliktende medlemmer. Eierne av allmennflyplassene er i dag Avinor, kommuner, fylker, bedrifter og private. Det kan søkes individuelle løsninger for finansiering av oppgradering og utbygging. Økonomi til drift kan være en kombinasjon av beskjedent tilskudd fra Avinor for drift av utfyllende GA-nett av transporthensyn i distrikter avgifter på bruk enhetlig prispolitikk private investeringer kommunale og regionale tilskudd 8

9 LISTE LUFTHAVNER, FLYPLASSER, FLYFELT I PLANEN 9 Strategiplan flyplasser 09/2007 Det tas ikke ansvar for at informasjon gjengitt her er korrekt. Listen gir uttrykk for tenkt fremtidig status. Dette materialet kan ikke brukes i praktisk flyplanlegging. Navn Type Lengde AIS Status Kirkenes lufthavn Høybuktmoen STAM x 40 H L TWR allmenn oppgrader fra 1905 m Lakselv lufthavn Banak STAM MIL 2784 x 45 H L TWR allmenn Alta lufthavn Elvebakken STAM x 40 H L TWR allmenn Tromsø lufthavn Langnes STAM x 45 H L TWR allmenn Bardufoss lufthavn Bardu STAM MIL 2443 x 45 H L TWR allmenn flystasjon Harstad-Narvik lufthavn Evenes STAM x 45 H L TWR allmenn Lofoten lufthavn Gimsøy STAM x 45 H L TWR allmenn NY flypl. for Svolvær og Leknes Bodø lufthavn Hernes STAM MIL 3394 x 45 H L TWR allmenn hovedflystasjon Mo lufthavn Steinbekkhaugen STAM x 45 H L TWR allmenn NY flypl. for Røssvoll og Kjærstad Brønnøysund lufthavn Brønnøy STAM x 45 H L TWR allmenn utbygg fra 1199 m Trondheim lufthavn Værnes STAM MIL 2759 x 45 H L TWR allmenn Kristiansund lufthavn Kvernberget STAM x 45 H L TWR allmenn Molde lufthavn Årø STAM x 45 H L TWR allmenn Ålesund lufthavn Vigra STAM x 45 H L TWR allmenn Førde lufthavn Bringeland STAM x 45 H L TWR allmenn utbygg fra 940 m Bergen lufthavn Flesland STAM MIL 2990 x 45 H L TWR allmenn Haugesund lufthavn Karmøy STAM x 45 H L TWR allmenn Stavanger lufthavn Sola STAM MIL 2556 x 60 H L TWR allmenn flystasjon Kristiansand lufthavn Kjevik STAM x 45 H L TWR allmenn opgrader fra 1990 m Sandefjord lufthavn Torp STAM x 45 H L TWR allmenn Oslo lufthavn Gardermoen STAM MIL 3600 x 45 H L TWR allmenn flystasjon Moss lufthavn Rygge STAM MIL 2900 x 45 H L TWR allmenn Svalbard lufthavn Longyear STAM x 45 H L AFIS allmenn Vadsø lufthavn Kiby REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 877 m Båtsfjord lufthavn Gierdogaisa REG x 30 H L AFIS allmenn Berlevåg lufthavn Valen REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 919 m Mehamn lufthavn Mehamn REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 880 m Honningsvåg lufthavn Porsangnes REG x 30 H L AFIS allmenn NY flypl. erstatter gammel Hammerfest lufthavn Grøtnes REG x 45 H L AFIS allmenn NY flypl. erstatter gammel Hasvik lufthavn Seivåg REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 970 m Kautokeino lufthavn Jorbjávri REG x 45 H L AFIS allmenn utbygg fra 1200 m grus Sørkjosen lufthavn Storslett REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 919 m Andøya lufthavn Andenes REG MIL 2468 x 45 H L TWR allmenn Stokmarknes lufthavn Skagen REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 886 m Værøy heliport Ørntuva REG H 800 x 30 H - AFIS ikke allmenn Røst lufthavn Valvågen REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 880 m Sandnessjøen lufthavn Stokka REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 1086 Rørvik lufthavn Ryum REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 880 m Namsos lufthavn Høknesøra REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 838 m Fosen lufthavn Ørland REG MIL 2714 x 45 H L TWR allmenn hovedflystasjon Ørsta-Volda lufthavn Hovden REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 866 m Florø lufthavn Floreland REG x 45 H L AFIS allmenn utbygg fra 1199 m Sogndal lufthavn Sognefjord REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 943 m Stord lufthavn Sørstokken REG x 30 H L AFIS allmenn Farsund lufthavn Lista REG x 45 H L AFIS allmenn Notodden lufthavn Tuven REG x 40 H L AFIS allmenn Skien lufthavn Geiteryggen REG x 30 H L AFIS allmenn Hønefoss lufthavn Eggemoen REG x 45 H L AFIS allmenn utbygg fra 800 m Fagernes lufthavn Leirin REG x 45 H L AFIS allmenn Røros lufthavn Stormoen REG x 45 H L TWR allmenn Vardø flyplass Svartnes GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Narvik flyplass Framnes GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Svolvær flyplass Helle GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Leknes flyplass Fygle GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Mosjøen flyplass Kjærstad GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Hattfjelldal flyplass Arbor GA x 20 H L - allmenn oppgrader fra 715 m + L Melhus flyplass Ler GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 700 m gress Frøya flyplass Flatval GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 730 m Oppdal flyplass Fagerhaug GA x 18 H L - allmenn

10 Lesja flyplass Bjorli GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 835 m Sandane flyplass Anda GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Voss flyplass Bømoen GA x 30 H L - allmenn Haukeli flyplass x GA x 30 H L - allmenn NY flyplass Fyresdal flyplass Moland GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 800 m Arendal flyplass Gullknapp GA x 45 H L - allmenn utbygg fra 1000 m Tønsberg flyplass Jarlsberg GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 800 m Geilo flyplass Dagali GA x 45 H L - allmenn Gudbrandsdal flyplass Frya GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 800 m Tynset flyplass Foslia GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra gress Koppang flyplass Atna GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 500 m grus Trysil flyplass Sæteråsen GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 800 m Elverum flyplass Starmoen GA x 20 H L - allmenn Hamar flyplass Stafsberg GA x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 944 m Oslo flyplass Follo GA x 30 H L AFIS allmenn NY flyplass Rakkestad flyplass Åstorp GA x 18 H L - allmenn Rena flystasjon Landsørkje MIL x 30 H - - ikke allmenn Jan Mayen flyplass MIL x 30 G L - ikke allmenn Setermoen flyfelt Artillerisletta MIL x ikke allmenn Salangen flyfelt Elvenes priv x ikke allmenn Rognan flyfelt Saltdal priv x 20 G - - ikke allmenn Overhalla flyfelt priv x ikke allmenn Grong flyfelt Bjørgan priv x 40 G - - ikke allmenn Snåsa flyfelt Grønøra priv x 60 G - - ikke allmenn Innherad flyfelt Gaundalen priv x ikke allmenn Frosta flyfelt Holmberg priv x ikke allmenn Meråker flyfelt Øian priv x ikke allmenn Agdenes flyfelt Breivika priv x ikke allmenn Bøverfjord flyfelt Gravvold priv x ikke allmenn Surnadalsøra flyfelt Fiske priv x ikke allmenn Sunndal flyfelt Vinnu priv x ikke allmenn Aukra flyfelt Gossen priv x 12 G - - ikke allmenn Stryn flyfelt Markene priv x ikke allmenn Bergen flyfelt Herdla priv x ikke allmenn Bergen-Os flyfelt Vaksinen priv x ikke allmenn Evje flyfelt Evjemoen priv x ikke allmenn Setesdal flyfelt Valle priv x 20 H L - ikke allmenn Lunde flyfelt Nome priv x ikke allmenn Holmestrand flyfelt Ruteig priv x ikke allmenn Sande flyfelt Teien priv x ikke allmenn Hokksund flyfelt Losmoen priv x ikke allmenn Lier flyfelt Sylling priv x ikke allmenn Gjøvik flyfelt Bøverbru priv x ikke allmenn Gjøvik flyfelt Reinsvoll priv x 20 G - - ikke allmenn Dokka flyfelt Husodden priv x ikke allmenn Dokka flyfelt Thomlevold priv x ikke allmenn Gol flyfelt Klanten priv x ikke allmenn Lillehammer flyfelt Mesnali priv x 20 G - - ikke allmenn Vinstra flyfelt Wadahl priv x ikke allmenn Folldal flyfelt Grimsmoen priv x 20 G - - ikke allmenn Engerdal flyfelt Sølenstua priv x 10 G - - ikke allmenn Trysil flyfelt Ljørdalen priv x 30 G - - ikke allmenn Rena flyfelt Æra priv x 10 H - - ikke allmenn Våler flyfelt Haslemoen priv x ikke allmenn Kongsvinger flyfelt Gjølstad priv x ikke allmenn Årnes flyfelt Maarud priv x ikke allmenn Årnes flyfelt Gulli priv x ikke allmenn Sørumsand flyfelt Haga priv x 18 - L - ikke allmenn Kløfta flyfelt Stokka priv x ikke allmenn Lillestrøm flyfelt Kjeller priv MIL 1600 x 30 H - - ikke allmenn Ski flyfelt Kjeppestad priv x ikke allmenn Vestby flyfelt Grønberg priv x ikke allmenn Spydeberg flyfelt priv x ikke allmenn Trøgstad flyfelt priv x ikke allmenn 10

11 Mysen flyfelt Eidsberg priv x ikke allmenn Råde flyfelt Huseby priv x ikke allmenn Fredrikstad flyfelt Torsnes priv x ikke allmenn Ny Ålesund flyfelt Hamnerabben priv x 20 G L - ikke allmenn Svea flyfelt Sveagruva priv x 20 G L - ikke allmenn Honningsvåg lufthavn Valan x 30 H L - - nedlegges og stenges Hammerfest lufthavn x 30 H L - - nedlegges og stenges Mo lufthavn Røssvoll x 29 H L - - nedlegges og stenges Privat initiativ Knut Olaf Sunde September KILDER St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan St.meld nr. 38 ( ) Norsk Luftfartsplan Forskrift om utforming av store flyplasser BSL E 3/2, FOR (www.lovdata.no) Lov om sjøflyplasser Avinor Luftfartsverkets infrastrukturplan (4. apr. 2002) Støysonekart for Florø, Gardermoen, Molde, Sandnessjøen, Vigra, Ørland, Brønnøysund (Avinor) Støymålern (Norsk forening mot støy) ICAO (www.icao.int) Tronrud Engineering (www.tronrud.no) Rygge Sivile Lufthavn Førde kommune Hammerfest kommune Rana kommune Rana Blad Finnmark Dagblad Norsk Aeroklubb (www.nak.no) AOPA Norge (www.aopa.no) Jeppesen Airfield Manual Norway Driftshåndbok Jarlsberg flyplass Driftshåndbok Kjeller flyplass Wikipedia.org NASA SATS small aircraft transportation system (www.nasa.gov) avstand og reisetid 11

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Narvik lufthavn, Framnes

Narvik lufthavn, Framnes Narvik lufthavn, Framnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Tom Strøm, Narvik Gjennomført i mars 2013 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Anders Amundsen Totalt antall sider inkludert forsiden: 64 Molde, 2013.06.03 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Berlevåg lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i mai/juni 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum, Anne Blix Gulstad og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Leknes lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte TØI rapport 1111/2010 Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte Joachim Rønnevik Anne Gjerdåker ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1175-0 Papirversjon ISBN 978-82-480-1165-1 Elektronisk

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI rapport 807/2005 Luftfartens samfunnsnytte Dokumentasjon av nytte og skisse til et løpende rapporteringssystem Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand ISSN 0808-0808-1190 ISBN

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Samferdsel og regional utvikling

Samferdsel og regional utvikling TØI-rapport 1106/2010 Forfattere: Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Anne Gjerdåker, Joachim Rønnevik og Thorkel Askildsen Oslo 2010, 69 sider Sammendrag: Samferdsel og regional utvikling Denne rapporten omhandler

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer