STRATEGIPLAN FLYPLASSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN FLYPLASSER"

Transkript

1 STRATEGIPLAN FLYPLASSER 21. sep stamlufthavner (inkl. Longyearbyen) 27 regionale lufthavner 25 allmennflyplasser Fullstendig nedlagt: 1. Honningsvåg Valan 2. Hammerfest 3. Mo i Rana Røssvoll Redusert/bruk som GA: 1. Vardø Svartnes 2. Narvik Framnes 3. Svolvær Helle 4. Leknes Fygle 5. Mosjøen Kjærstad 6. Sandane Anda Nyanlegg: 1. Honningsvåg Porsangnes (ny REG) 2. Hammerfest Grøtnes (ny REG) 3. Lofoten Gimsøy (ny STAM) 4. Mo i Rana Steinbekkhaugen (ny STAM) 5. Haukeli (ny GA) 6. Oslo Follo (ny GA) Viktigste utbygginger: 1. Kautokeino (utbygg til REG) 2. Brønnøysund (utbygg til STAM) 3. Førde Bringeland (utbygg til STAM) 4. Hønefoss Eggemoen (utbygg til REG) Knut Olaf Sunde

2 INNLEDNING Strategiplan flyplasser 09/2007 En rekke utfordringer i Norges transportsektor må løses med langsiktige planer. Geografien, spredt bosetting, vesentlige næringsinteresser i distriktene, økonomi og natur- og miljøhensyn må balanseres. Interessante forslag om høyhastighets-jernbaner kan bare løse transportbehov på enkelte strekninger. Lufttransport er logistisk overlegen når det gjelder antall mulige forbindelser mellom punktene i systemet. Med relativt lave kostnader punktvis (flyplasser) oppnår man et høyt antall mulige direkte forbindelser som ikke er mulig å oppnå med jernbane i Norge. Selv med svært tunge investeringer i ny jernbaneinfrastruktur vil det ikke kunne erstatte lufttransporten. Et samspill med konkurranse og utnyttelse av de ulike transportformenes fortrinn vil gi best utnyttelse av ressursene. TRANSPORTFORMENES FORDELER Mens sykkel- og gangtrafikk er meget miljøvennlig og fleksibelt på helt lokale strekninger, er byenes kollektivtrafikk uovertruffent for å utnytte kapasiteten i det lokale transportsystemet og dermed bidra til forholdsvis lav ressursbruk. Biltrafikk er ekstremt fleksibelt på regionale strekninger på tvers av kollektive trafikkstrømmer, og uten godstransport på veiene kommer godset ikke frem dit det skal. På tunge relasjoner i Sør-Norge går allerede mye gods på jernbanen, og utbygging av høyhastighetsbaner vurderes. De kan bli svært viktige for gods- og persontransport der de evt. bygges. Lufttransportens fleksibilitet og hurtighet vises best på lange strekninger der det ikke er aktuelt med andre transportformer på iallfall 40 år og på tvers av de store trafikkstrømmene. Det er god distrikts- og næringspolitikk å muliggjøre raske og forholdsvis rimelige reiser mellom små steder, på tvers av rutetrafikken. Eksempler på slike relasjoner er Trysil-Volda, Mo i Rana-Sundsvall, Rakkestad-Esbjerg, Narvik-Røst, Arendal-Sogndal eller Skien-Jönköping. Betydningen av turisme som næring forventes å øke. Flyplasser muliggjør direkte reiser på lange strekninger, med sjeldne avganger og høy kabinfaktor. Disse må ha lange nok rullebaner til at sannsynlige flytyper kan operere. Det kan dreie seg om Fagernes, Brønnøysund, Lofoten, Hammerfest og Kautokeino. FLEKSIBEL LUFTFART De fleste regionalflyplassene i Norge (kortbaneplassene) ble bygget i løpet av 20 år fra slutten av tallet. Krav til regularitet, sikkerhetsstandarder og forskrifter til utforming av flyplasser er skjerpet siden da, slik at ikke alle flyplassene er gunstige å videreutvikle. I tillegg har vesentlige veiutbygginger i løpet av 40 år knyttet tettsteder og regioner sammen slik at transportbehovene endrer seg. Samtidig øker person- og godstransport kontinuerlig. Fremover vil det være mer attraktivt med noe lenger reisetid til en større flyplass med bedre regularitet og rutetilbud i mange sammenhenger, mens tidsfaktoren blir mer kritisk i andre sammenhenger. De fleste regional-lufthavnene er med dagens driftsopplegg i større eller mindre grad bedriftsøkonomisk ulønnnsomme hver for seg. Staten kjøper lufthavntjenster og flyruter gjennom anbudsrutene på kortbanenettet. Når ulike forhold fører til at nytten av tjenestene vurderes til å være for liten i forhold til ressursbruken, risikerer noen av kortbaneflyplassene å miste sitt rutetilbud: Staten legger ned lufthavnen ved å trekke sitt engasjement. En fremtidsrettet forvaltning av luftfartens infrastruktur utnytter fordeler med forskjellige typer luftfart: charter- og taxiflyging med små luftfarttøyer er en svært rask og kostnadseffektiv transportform for enkelte behov. Dette er en fleksibel erstatning for anbudsrutene på enkelte flyplasser. En liten bedrift vil kunne bestille et lite fly med alt fra fire til f.eks seter på samme måte som man bestiller en ordinær flybillett. Kanskje har bedriften behov for den samme ruten noen ganger i måneden, eller et varierende transportbehov til ulike reisemål i inn- og utland. Bedrifts-charter- og taxi-flyging har et visst omfang alt i dag, men vil med en samordnet forvaltning av infrastrukturen få praktisk betydning for langt flere bedrifter og på vesentlig flere reiserelasjoner. 2

3 STATUS FOR 2007 Strategiplan flyplasser 09/2007 I 2007 eier og driver Staten ved Avinor 46 lufthavner, hvorav 12 i samarbeid med Forsvaret. Omfanget av dette nettet vurderes kontinuerlig. Det har vært konkrete forslag om å legge ned bl.a Narvik Framnes, Fagernes Leirin, Vardø Svartnes og Sandane Anda. Samtidig vurderes å bygge nye flyplasser for Honningsvåg og Hammerfest av operative grunner. Sist Avinor (da Luftfartsverket) åpnet en ny flyplass var Båtsfjord lufthavn i En periode har det lokalt og sentralt vært vurdert å bygge en ny og større flyplass på Helgeland til erstatning for en eller flere av flyplassene der. Avinor har foreløpig lagt dette på is, mens Rana kommune jobber videre for å bygge ny flyplass øst for Mo i Rana, ved Steinbekkhaugen. Videre har det vært vurdert å bygge en ny og større flyplass i Lofoten til erstatning for en eller flere av kortbaneflyplassene der. I Sogn og Fjordane diskuteres det hvordan fylket og kommunene skal forholde seg til lufthavnstrukturen i fylket. I 2007 er det dessuten rutetrafikk på de ikke-statlige lufthavnene Ørland (hovedflystasjon), Stord Sørstokken, Farsund Lista, Skien Geiteryggen, Notodden Tuven og Sandefjord Torp. Høsten 2007 åpner også Moss Rygge. Tronrud Engineering bygger ut Hønefoss Eggemoen etappevis målet er sannsynligvis rutetrafikk. Til slutt gjenstår realiseringen av småflyplass for Osloområdet, vedtatt etablert av Stortinget i forbindelse med utbyggingen av Gardermoen. STRATEGIPLANEN Forslaget er å se de ulike typene flyplasser og lufttrafikk i sammenheng og muliggjøre utfyllende bruk. Enhetlig utforming og regelverk gjør operasjoner forutsigbare og sikre. Inndelingen i stamlufthavner, regionale lufthavner og allmennflyplasser kommuniserer tydelig tjenestetilbud til både publikum og luftfartsvirksomheter. På stamlufthavner dominerer kommersiell rutetrafikk. Alle stamlufthavnene er internasjonale lufthavner, hvilket betyr at de har tollbehandling. De er størst og viktigst i nasjonal sammenheng. På regionale lufthavner dominerer anbudsruter og charter-trafikk. På allmennflyplasser dominerer chartertrafikk, taxi-fly og småfly. Allmennflyplassene (GA general aviation) har en utfyllende funksjon og dekker geografiske områder der det ikke er aktuelt med rutetrafikk. GA-flyplassene avlaster også lufthavner med stor trafikk. GA-flyplassene er viktige i beredskapssituasjoner og for ambulanseflyging. Tradisjonelt instrumentlandingssystem er kostbart og ikke aktuelt for de små kortbaneflyplassene. Et system for sattelittbasert presisjonslanding er under utvikling. Det blir løsningen for rimelig å bruke også små flyplasser i dårlige sikt- og værforhold. Konseptet er utmerket for Norges geografi og eksisterende infrastruktur. Planen viser 23 stamlufthavner (STAM/INTL): 2 bygges nye til erstatning for 4 regionale lufthavner 1 2 oppgraderes til stamlufthavner 2 17 er statlige stamlufthavner i er ikke-statlige stamlufthavner i regionale lufthavner (REG): 18 er statlige regionale lufthavner i bygges nye til erstatning for 2 som nedlegges (av operative/ekspansjons-grunner) 6 7 er ikke-statlige flyplasser i Lofoten Gimsøy erstatter Svolvær Helle og Leknes Fygle. Mo i Rana Steinbekkhaugen erstatter Mo i Rana Røssvoll og Mosjøen Kjærstad. 2 Brønnøysund Brønnøy og Førde Bringeland. 3 Kirkenes Høybuktmoen, Lakselv Banak, Alta Elvebakken, Tromsø Langnes, Bardufoss Bardu, Harstad-Narvik Evenes, Bodø Hernes, Trondheim Værnes, Kristiansund Kvernberget, Molde Årø, Ålesund Vigra, Bergen Flesland, Haugesund Karmøy, Stavanger Sola, Kristiansand Kjevik, Oslo Gardermoen, Svalbard Longyear. 4 Sandefjord Torp og Moss Rygge. 5 Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Hasvik, Sørkjosen, Andøya, Stokmarknes, Værøy, Røst, Sandnessjøen, Rørvik, Namsos, Ørsta-Volda, Florø, Sogndal, Fagernes, Røros. 6 Honningsvåg Porsangnes erstatter Valan. Hammerfest Grøtnes erstatter den gamle lufthavnen. 7 Kautokeino, Fosen Ørland, Stord, Farsund, Notodden, Skien, Hønefoss. 3

4 25 allmennflyplasser (GA): 6 er statlige regionale lufthavner i er ikke-statlige ikke-standardiserte allmennflyplasser i bygges nye 10 TJENESTER Ved oppgradering, utbygging og fastsetting av driftsrutiner tilstrebes et enhetlig opplegg ihht. Luftfartstilsynets Bestemmelser for sivil luftfart. Åpningstidene bør harmoniseres. Nød, ambulanse og beredskap er unntatt fra begrensninger. Stamlufthavnene er normalt døgnåpne, alternativt nattestengt eller med natt-restriksjoner av miljøhensyn. De regionale lufthavnene har mindre trafikk. Standard åpningstid bør være kl Landing og avgang bør være tillatt utenom åpningstid for fartøyer som ikke er pålagt lufttrafikktjeneste om ikke nattrestriksjoner av miljøhensyn er aktuelt. Omfanget av slike nattoperasjoner er svært beskjedent. Allmennflyplassene har normalt ikke lufttrafikktjeneste. Standard åpningstid bør være kl med adgang til landing etter kl. 23. Enkelte av flyplassene har usjenert beliggenhet og behøver ikke restriksjoner. For andre er det aktuelt å begrense f.eks treningsflyging til enkelte tider og ukedager. KORT BEGRUNNELSE FOR VALG AV LØSNINGER Finnmark Fra Vardø til Vadsø lufthavn Kiby er det 71 km og 0: Vadsø er Finnmark fylkes administrasjonssenter og har drøye 6000 innbyggere. Vardø har ca innbyggere. Hvis det er mulig å utvide Vadsø lufthavn og reiseavstanden ut fra distriktspolitiske og økonomiske hensyn er akseptabel, kan Vardø Svartnes legges ned som regionallufthavn og fortsette driften som allmennflyplass. Av operative hensyn vurderer Avinor å stenge Honningsvåg Valan og bygge ny regionallufthavn på Porsangnes. Flyplassen på Valan har kun midlertidig driftstillatelse med strenge vilkår. 8 Vardø, Narvik Framnes, Svolvær, Leknes, Mosjøen, Sandane. 9 Hattfjelldal, Melhus, Frøya, Oppdal, Lesja, Voss, Fyresdal, Arendal, Tønsberg, Geilo, Frya, Tynset, Koppang, Trysil, Elverum, Hamar, Rakkestad. 10 Haukeli og Oslo Follo. 11 Alle avstander og reisetider fra Anslag ved nybygg for egen regning. 4

5 Strategiplan flyplasser 09/2007 Hammerfest lufthavn har få ekspansjonsmuligheter og har dårlig sikkerhet og regularitet. Avinor vurderer å bygge ny. Hammerfest og Kvalsund kommuner planlegger ny regionallufthavn på Grøtnes sør for Hammerfest. (Kart: Hammerfest kommune) Kautokeino kommune ønsker å bygge ut den gamle militære flystripa rett utenfor Kautokeino til regionallufthavn. Deler av Samferdselskomiteen på Stortinget har også arbeidet for dette. Fra Kautokeino til Alta lufthavn er det 130 km og 1:46. Regionallufthavn i Kautokeino vil ha stor betydning lokalt og være svært viktig for turismen i Finnmark. Terrenget er flatt og utbygging vil være relativt rimelig. Narvik Fra Narvik til Harstad-Narvik lufthavn Evenes er det 75 km og 0:55. I dag går en større del av flyreiser til Narvik over Evenes enn over Framnes. Statens Vegvesen planlegger Hålogalandsbrua over Rombaken, med innkorting på 17 km og 15 min. Fra Narvik til Evenes blir det etter dette 58 km og 0:40. Narvik kommune har satt realisering av Hålogalandsbrua som forutsetning for nedleggelse av rutetilbudet ved Narvik lufthavn Framnes. Narvik Framnes kan da drives videre som allmennflyplass. Lofoten Gimsøy i Lofoten har store flate områder. Dette er sannsynligvis eneste område i Lofoten hvor stamflyplass kan bygges. Gimsøy ligger omtrent midt mellom Svolvær og Leknes. Fra Svolvær til Gimsøy er det 34 km og 0:28. Ny tunnel på E10 gjennom Lyngværfjellet kan gi innkorting til 29 km og 0:24. Fra Leknes til Gimsøy er det 47 km og 0:36. Å-Gimsøy er 107 km og 1:20. Tunnel-innkorting av E10 på Flakstadøy kan gi 98 km og 1:13. Svolvær og Leknes lufthavner kan etter realisering av stamlufthavn på Gimsøy drives videre som allmennflyplasser. 5

6 Helgeland Brønnøysund ligger langt fra andre lufthavner. Byen er viktig for næring, turisme og offentlig virksomhet. Lufthavnen kan forholdsvis enkelt utvides. Mosjøen lufthavn Kjærstad har i følge Avinor vanskelige operative forhold. Fra Mosjøen til Mo i Rana Steinbekkhaugen er det 95 km og 1:16. Forbedringer av E6 kan bringe dette ned i 90 km og 1:05. Tog Mosjøen-Mo i Rana tar 1:01. Toget kan korrespondere med flybuss videre fra Mo i Rana. Til sammenligning vil Flytoget fra Oslo Gardermoen til Drammen fra 2008 bruke ca. 1:00. Mot Sandnessjøen kommer store vegutbygginger de neste årene. Bl.a rv. 78 Toventunnellen vil nok bringe reisetiden fra 1:06 til 0:55. Med stamflyplass ved Mo i Rana, som Rana kommune planlegger, og regionallufthavn i Sandnessjøen, kan det være akseptabelt å legge ned rutetilbudet ved Mosjøen Kjærstad og fortsette driften som allmennflyplass. 6

7 Sogn og Fjordane Førde lufthavn Bringeland ligger mest sentralt i regionen. Florø, derimot, har størst trafikk og har endel trafikk knyttet til offshore-næringen. Florø er dessuten utvidet de siste årene. Fra Sogndal og Sandane til Florø er det for langt til å satse på Florø alene. Dermed er også Sogndal alene utelukket. Sandane har svært begrensede utvidelsesmuligheter og har ikke god nok regularitet. Igjen står kun Førde med mest sentral beliggenhet. Kortsiktige forbedringer av veien fra Sandane til Førde lufthavn kan bety 94 km og 1:05. Tung satsing på E39 som fjernvei vil kunne gi en reisetid ned i 0:50. Førdes beliggenhet i forhold til Høyanger og steder som Oppedal på sørsiden av Sognefjorden taler for å satse på utbygging av Førde lufthavn Bringeland til stamflyplass. Både Sogndal og Florø lufthavner videreutvikles som regionale lufthavner pga. beliggenhet i forhold til befolkning, næringsinteresser og reisevei. Sogndal lufthavn kan få stor betydning for turisme, og er viktig for næringsgrunnlaget lenger inn i Sognefjorden på steder som Gaupne, Luster og Lærdal. Med Sandane lufthavn Andas begrensede muligheter og reisevei på rundt en time både til Førde og Ørsta-Volda lufthavner i sikte, kan det være akseptabelt å legge ned rutetrafikken og drive Anda videre som allmennflyplass. Øvre Telemark/Setesdal Området Røldal/Hovden/Haukeligrend ligger svært langt fra alternative flyplasser. Tilgjengelighet, beredskap og ambulanseflyging, næringsvirksomhet og turisme er grunner for å vurdere en allmennflyplass i dette området. Anleggskostnadene for en slik flyplass kan være svært lave. Fra Haukeligrend til Haugesund lufthavn er det 202 km og 2:29 og til Notodden lufthavn 151 km og 1:50. Steder i nærheten av Haukeligrend er Vinje (26 km og 0:18), Røldal (55 km og 0:40) og Hovden (27 km og 0:22). Øvre Setesdal, Øvre Telemark og indre Ryfylke får med en allmennflyplass bedre kommunikasjoner. Oslo Der store lufthavner har tett rutetrafikk, er det hensiktsmessig å skille rutetrafikk og annen trafikk, slik man på veiene der det er mye trafikk skiller tung fra lett trafikk. Oslo lufthavn Fornebu ble nedlagt i 1998 fordi kapasiteten var sprengt og det var få ekspansjonsmuligheter og en dårlig miljøsituasjon. Stortinget vedtok ny lufthavn på Gardermoen og ny allmennflyplass, men fordi det var vanskelig å enes om lokalisering er allmennflyplassen ennå ikke bygget. Situasjonen er ikke god for allmenntrafikken i Osloområdet. Store deler av aktiviteten kan ikke finne sted hverken på Gardermoen eller Kjeller, og andre flyplasser er tilbakeholdne med driftsopplegg: de er kort sagt ikke til allmenn bruk. Etablering av en allmennflyplass løser dette problemet permanent og avlaster stamlufthavnene i Oslofjord-regionen. Mer om dette kan leses her i artikkelen "Allmennflyet i Oslo-området" (www.kosunde.no/sketches.php) Beliggenheten er av avgjørende betydning. Oslo med korridorene mot Lillestrøm, Ski og Drammen må ha forholdsvis kort reisevei. I en samlet vurdering der verneområder, næringsstruktur, miljøhensyn, 7

8 operative forhold, bosettingsmønster, transportmuligheter og reisevei spiller inn, peker nordvestre Follo seg ut. Fra Oslo sentrum til lokasjonen i Follo er det 31 km og 0:25, fra Lillestrøm 50 km og 0:39, fra Asker 34 km og 0:29, fra Drammen 37 km og 0:31, fra Drøbak 6 km og 0:07 og fra Ski 15 km og 0:12. OPPSUMMERING Det er viktig å inkludere allmennflyplassene i strategiplanen for luftfart. Viktigste grunner er: fleksibel transport som utfyller lufthavner med rutetrafikk viktig for ambulansetrafikk og beredskap positivt for etablering og utvikling av næringsvirksomhet i distrikter rekruttering av flygere gode rammer for luftsportsaktiviteter sikre gode vilkår for allmennfly også ved operasjon på stam- og regional-lufthavner Videre operasjon av regionale lufthavner som allmennflyplasser utnytter tidligere investeringer i infrastruktur og innebærer vesentlig effektivisering i drift. På denne måten reduseres ulempene når Staten avvikler kjøp av lufthavntjenester og anbudsruter. Enhetlig drift av allmennflyplassene kan oppnås med en paraply-organisasjon der allmennflyplassene er forpliktende medlemmer. Eierne av allmennflyplassene er i dag Avinor, kommuner, fylker, bedrifter og private. Det kan søkes individuelle løsninger for finansiering av oppgradering og utbygging. Økonomi til drift kan være en kombinasjon av beskjedent tilskudd fra Avinor for drift av utfyllende GA-nett av transporthensyn i distrikter avgifter på bruk enhetlig prispolitikk private investeringer kommunale og regionale tilskudd 8

9 LISTE LUFTHAVNER, FLYPLASSER, FLYFELT I PLANEN 9 Strategiplan flyplasser 09/2007 Det tas ikke ansvar for at informasjon gjengitt her er korrekt. Listen gir uttrykk for tenkt fremtidig status. Dette materialet kan ikke brukes i praktisk flyplanlegging. Navn Type Lengde AIS Status Kirkenes lufthavn Høybuktmoen STAM x 40 H L TWR allmenn oppgrader fra 1905 m Lakselv lufthavn Banak STAM MIL 2784 x 45 H L TWR allmenn Alta lufthavn Elvebakken STAM x 40 H L TWR allmenn Tromsø lufthavn Langnes STAM x 45 H L TWR allmenn Bardufoss lufthavn Bardu STAM MIL 2443 x 45 H L TWR allmenn flystasjon Harstad-Narvik lufthavn Evenes STAM x 45 H L TWR allmenn Lofoten lufthavn Gimsøy STAM x 45 H L TWR allmenn NY flypl. for Svolvær og Leknes Bodø lufthavn Hernes STAM MIL 3394 x 45 H L TWR allmenn hovedflystasjon Mo lufthavn Steinbekkhaugen STAM x 45 H L TWR allmenn NY flypl. for Røssvoll og Kjærstad Brønnøysund lufthavn Brønnøy STAM x 45 H L TWR allmenn utbygg fra 1199 m Trondheim lufthavn Værnes STAM MIL 2759 x 45 H L TWR allmenn Kristiansund lufthavn Kvernberget STAM x 45 H L TWR allmenn Molde lufthavn Årø STAM x 45 H L TWR allmenn Ålesund lufthavn Vigra STAM x 45 H L TWR allmenn Førde lufthavn Bringeland STAM x 45 H L TWR allmenn utbygg fra 940 m Bergen lufthavn Flesland STAM MIL 2990 x 45 H L TWR allmenn Haugesund lufthavn Karmøy STAM x 45 H L TWR allmenn Stavanger lufthavn Sola STAM MIL 2556 x 60 H L TWR allmenn flystasjon Kristiansand lufthavn Kjevik STAM x 45 H L TWR allmenn opgrader fra 1990 m Sandefjord lufthavn Torp STAM x 45 H L TWR allmenn Oslo lufthavn Gardermoen STAM MIL 3600 x 45 H L TWR allmenn flystasjon Moss lufthavn Rygge STAM MIL 2900 x 45 H L TWR allmenn Svalbard lufthavn Longyear STAM x 45 H L AFIS allmenn Vadsø lufthavn Kiby REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 877 m Båtsfjord lufthavn Gierdogaisa REG x 30 H L AFIS allmenn Berlevåg lufthavn Valen REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 919 m Mehamn lufthavn Mehamn REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 880 m Honningsvåg lufthavn Porsangnes REG x 30 H L AFIS allmenn NY flypl. erstatter gammel Hammerfest lufthavn Grøtnes REG x 45 H L AFIS allmenn NY flypl. erstatter gammel Hasvik lufthavn Seivåg REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 970 m Kautokeino lufthavn Jorbjávri REG x 45 H L AFIS allmenn utbygg fra 1200 m grus Sørkjosen lufthavn Storslett REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 919 m Andøya lufthavn Andenes REG MIL 2468 x 45 H L TWR allmenn Stokmarknes lufthavn Skagen REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 886 m Værøy heliport Ørntuva REG H 800 x 30 H - AFIS ikke allmenn Røst lufthavn Valvågen REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 880 m Sandnessjøen lufthavn Stokka REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 1086 Rørvik lufthavn Ryum REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 880 m Namsos lufthavn Høknesøra REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 838 m Fosen lufthavn Ørland REG MIL 2714 x 45 H L TWR allmenn hovedflystasjon Ørsta-Volda lufthavn Hovden REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 866 m Florø lufthavn Floreland REG x 45 H L AFIS allmenn utbygg fra 1199 m Sogndal lufthavn Sognefjord REG x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 943 m Stord lufthavn Sørstokken REG x 30 H L AFIS allmenn Farsund lufthavn Lista REG x 45 H L AFIS allmenn Notodden lufthavn Tuven REG x 40 H L AFIS allmenn Skien lufthavn Geiteryggen REG x 30 H L AFIS allmenn Hønefoss lufthavn Eggemoen REG x 45 H L AFIS allmenn utbygg fra 800 m Fagernes lufthavn Leirin REG x 45 H L AFIS allmenn Røros lufthavn Stormoen REG x 45 H L TWR allmenn Vardø flyplass Svartnes GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Narvik flyplass Framnes GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Svolvær flyplass Helle GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Leknes flyplass Fygle GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Mosjøen flyplass Kjærstad GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Hattfjelldal flyplass Arbor GA x 20 H L - allmenn oppgrader fra 715 m + L Melhus flyplass Ler GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 700 m gress Frøya flyplass Flatval GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 730 m Oppdal flyplass Fagerhaug GA x 18 H L - allmenn

10 Lesja flyplass Bjorli GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 835 m Sandane flyplass Anda GA x 30 H L - allmenn REG i dag, selg som GA Voss flyplass Bømoen GA x 30 H L - allmenn Haukeli flyplass x GA x 30 H L - allmenn NY flyplass Fyresdal flyplass Moland GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 800 m Arendal flyplass Gullknapp GA x 45 H L - allmenn utbygg fra 1000 m Tønsberg flyplass Jarlsberg GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 800 m Geilo flyplass Dagali GA x 45 H L - allmenn Gudbrandsdal flyplass Frya GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 800 m Tynset flyplass Foslia GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra gress Koppang flyplass Atna GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 500 m grus Trysil flyplass Sæteråsen GA x 30 H L - allmenn oppgrader fra 800 m Elverum flyplass Starmoen GA x 20 H L - allmenn Hamar flyplass Stafsberg GA x 30 H L AFIS allmenn oppgrader fra 944 m Oslo flyplass Follo GA x 30 H L AFIS allmenn NY flyplass Rakkestad flyplass Åstorp GA x 18 H L - allmenn Rena flystasjon Landsørkje MIL x 30 H - - ikke allmenn Jan Mayen flyplass MIL x 30 G L - ikke allmenn Setermoen flyfelt Artillerisletta MIL x ikke allmenn Salangen flyfelt Elvenes priv x ikke allmenn Rognan flyfelt Saltdal priv x 20 G - - ikke allmenn Overhalla flyfelt priv x ikke allmenn Grong flyfelt Bjørgan priv x 40 G - - ikke allmenn Snåsa flyfelt Grønøra priv x 60 G - - ikke allmenn Innherad flyfelt Gaundalen priv x ikke allmenn Frosta flyfelt Holmberg priv x ikke allmenn Meråker flyfelt Øian priv x ikke allmenn Agdenes flyfelt Breivika priv x ikke allmenn Bøverfjord flyfelt Gravvold priv x ikke allmenn Surnadalsøra flyfelt Fiske priv x ikke allmenn Sunndal flyfelt Vinnu priv x ikke allmenn Aukra flyfelt Gossen priv x 12 G - - ikke allmenn Stryn flyfelt Markene priv x ikke allmenn Bergen flyfelt Herdla priv x ikke allmenn Bergen-Os flyfelt Vaksinen priv x ikke allmenn Evje flyfelt Evjemoen priv x ikke allmenn Setesdal flyfelt Valle priv x 20 H L - ikke allmenn Lunde flyfelt Nome priv x ikke allmenn Holmestrand flyfelt Ruteig priv x ikke allmenn Sande flyfelt Teien priv x ikke allmenn Hokksund flyfelt Losmoen priv x ikke allmenn Lier flyfelt Sylling priv x ikke allmenn Gjøvik flyfelt Bøverbru priv x ikke allmenn Gjøvik flyfelt Reinsvoll priv x 20 G - - ikke allmenn Dokka flyfelt Husodden priv x ikke allmenn Dokka flyfelt Thomlevold priv x ikke allmenn Gol flyfelt Klanten priv x ikke allmenn Lillehammer flyfelt Mesnali priv x 20 G - - ikke allmenn Vinstra flyfelt Wadahl priv x ikke allmenn Folldal flyfelt Grimsmoen priv x 20 G - - ikke allmenn Engerdal flyfelt Sølenstua priv x 10 G - - ikke allmenn Trysil flyfelt Ljørdalen priv x 30 G - - ikke allmenn Rena flyfelt Æra priv x 10 H - - ikke allmenn Våler flyfelt Haslemoen priv x ikke allmenn Kongsvinger flyfelt Gjølstad priv x ikke allmenn Årnes flyfelt Maarud priv x ikke allmenn Årnes flyfelt Gulli priv x ikke allmenn Sørumsand flyfelt Haga priv x 18 - L - ikke allmenn Kløfta flyfelt Stokka priv x ikke allmenn Lillestrøm flyfelt Kjeller priv MIL 1600 x 30 H - - ikke allmenn Ski flyfelt Kjeppestad priv x ikke allmenn Vestby flyfelt Grønberg priv x ikke allmenn Spydeberg flyfelt priv x ikke allmenn Trøgstad flyfelt priv x ikke allmenn 10

11 Mysen flyfelt Eidsberg priv x ikke allmenn Råde flyfelt Huseby priv x ikke allmenn Fredrikstad flyfelt Torsnes priv x ikke allmenn Ny Ålesund flyfelt Hamnerabben priv x 20 G L - ikke allmenn Svea flyfelt Sveagruva priv x 20 G L - ikke allmenn Honningsvåg lufthavn Valan x 30 H L - - nedlegges og stenges Hammerfest lufthavn x 30 H L - - nedlegges og stenges Mo lufthavn Røssvoll x 29 H L - - nedlegges og stenges Privat initiativ Knut Olaf Sunde September KILDER St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan St.meld nr. 38 ( ) Norsk Luftfartsplan Forskrift om utforming av store flyplasser BSL E 3/2, FOR (www.lovdata.no) Lov om sjøflyplasser Avinor Luftfartsverkets infrastrukturplan (4. apr. 2002) Støysonekart for Florø, Gardermoen, Molde, Sandnessjøen, Vigra, Ørland, Brønnøysund (Avinor) Støymålern (Norsk forening mot støy) ICAO (www.icao.int) Tronrud Engineering (www.tronrud.no) Rygge Sivile Lufthavn Førde kommune Hammerfest kommune Rana kommune Rana Blad Finnmark Dagblad Norsk Aeroklubb (www.nak.no) AOPA Norge (www.aopa.no) Jeppesen Airfield Manual Norway Driftshåndbok Jarlsberg flyplass Driftshåndbok Kjeller flyplass Wikipedia.org NASA SATS small aircraft transportation system (www.nasa.gov) avstand og reisetid 11

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni.

4. juni kommer altså helikopteret til Kjevik, hvor Hjeltnes & Co. skal lage kveldssending som sendes på TV 2 5. juni. PRESSEMELDING FRA TV 2: «Fly med oss» til Kjevik TV 2 og Avinor inviterer til en unik ferd over vårt langstrakte land med Arne Hjeltnes som reisefølge. 4. juni lander TV 2-helikopteret på Kristiansand

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004. av 26. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004. av 26. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014 Analyse av lufthavnstrukturen Bakgrunn og opplegg Informasjonsmøte4.september2014 NTP-prosessen Strategi/analysefase avsluttes 1.2.2015 «Planfase avsluttes 1.2.2016» «Stortingsbehandling våren 2017» Arbeidsgrupper,

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge

Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge Kjente og mistenkte PFOS-forurensete lokaliteter i Norge Hovedbruksområdene for PFOS og relaterte fluorerte miljøgifter i Norge har vært henholdsvis smussog vannavstøtende impregnering (for tekstil, lær

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 09.03.2016 : 15/01229-11 Deres dato 27.03.2015 Deres referanse: 14/08583 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Norway Passenger Airlines Market 2009. Source Document

Norway Passenger Airlines Market 2009. Source Document Norway Passenger Airlines Market 2009 Source Document Market Size and Segmentation Tabell 8 Table 8 Passasjertrafikk. Rute- og chartertrafikk 2003. Passengers, Scheduled - and Non-scheduled Traffic 2003.

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

STAGES 1, 2A AND 2B. sørlandssenteret. STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013

STAGES 1, 2A AND 2B. sørlandssenteret. STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013 sørlandssenteret the largest shopping centre in norway by 2013 STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013 K content Today's centre Sørlandssenteret 2011-2013 Stages

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

2013 Mer på skinner!

2013 Mer på skinner! 2013 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

Månedsrapport. Offshore 43 167 52 883-18,4% 123 555 147 938-16,5% SUM 4 047 045 4 024 027 0,6% 11 148 984 10 858 414 2,7%

Månedsrapport. Offshore 43 167 52 883-18,4% 123 555 147 938-16,5% SUM 4 047 045 4 024 027 0,6% 11 148 984 10 858 414 2,7% Månedsrapport Dato 11.4.2016 Mars Hittil i år 2016 2015 Endring 2016 2015 Endring PASSASJERER, terminalpassasjerer (transferpassasjerer og spedbarn* inkludert). Innland 2 455 146 2 516 763-2,4% 6 954 231

Detaljer

25 indikatorer for regional utvikling

25 indikatorer for regional utvikling ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad Tittel: 25 indikatorer for regional utvikling Forfattere: Tor

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG MANDAT Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre

Detaljer

Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor

Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020 Knut Fuglum, Avinor Innhold 1. Generelt om Avinor 2. Om norsk luftfart i et internasjonalt perspektiv 3. Om NTP-arbeidet 4. Investeringsplaner

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

RAMMEAVTALE: VIKARTJENESTER Side 1 av 5 LEVERINGSTID OG BETINGELSER

RAMMEAVTALE: VIKARTJENESTER Side 1 av 5 LEVERINGSTID OG BETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG BETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 2 av 5 1 Leveringstider Leverandøren skal ved mottak av forespørsel

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

Telenor s Landsdekkende nett. Presentasjon Fiberoptikk 2015 Tonia Faremo

Telenor s Landsdekkende nett. Presentasjon Fiberoptikk 2015 Tonia Faremo Telenor s Landsdekkende nett Presentasjon Fiberoptikk 2015 Tonia Faremo Telenors Transportnett AS-IS & Core Network Metro Network Mobilt bredbånd RAN RAN TCO Aggregation Network POTS xdsl Cu OLT Cu PCM

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 27.05.2015 kl. 12:50 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 Lufthavnstruktur Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 PROSJEKTGRUPPEN FOR LUFTHAVNSTRUKTUR SIDE 2 Lufthavnstruktur Arbeidsgruppen har bestått av Jon Inge Lian og Lars Draagen fra Avinor

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 31566/15 Saknr.: 15/2374-9 Ark.nr.: N41SAKSARKIV Dato: 28.08.2015 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 Kino Hus Sal Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 1 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 2 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 25. januar 2010 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til videre

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Folkemengde i største tettsted Folkemengde i Befolknings-endring

Folkemengde i største tettsted Folkemengde i Befolknings-endring Tabell V.3.1 Folkemengde i ene per 1.1.2014 og i største tettsted per 1.1.2013 Folkemengde i Oslo Oslo 925 228 1 274 209 17,7 Bergen Bergen 247 731 401 840 15,1 Stavanger/Sandnes Stavanger/Sandnes 203

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP:

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP: Streitlien, Mariann Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 11. april 2016 08:40 Til: Jørgensen, Rune Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse:

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Endringer i det kommersielle flyrutetilbudet innenlands i perioden 2001-2004

Endringer i det kommersielle flyrutetilbudet innenlands i perioden 2001-2004 b N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1010/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 29 Prosjekt nr: 70 04 08 Prosjekt

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AS UNDERVEISTJENESTER 2 milliarder i omsetning FLYNAVIGASJONSTJENESTER Kommunikasjonstjenester, navigasjonstjenester, overvåkningstjenester

Detaljer

I henhold til Lov for Norges Luftsportforbund (NLF) 14 og 24 innkalles det herved til følgende møter:

I henhold til Lov for Norges Luftsportforbund (NLF) 14 og 24 innkalles det herved til følgende møter: Til Klubber tilsluttet NLF NLFs styre Samtlige seksjonsstyrer Valgkomiteenes ledere Revisor Ledere av komiteer og utvalg FAI delegater Vår ref: 724688 15. januar 2015 Innkalling til seksjonsmøter og Luftsportstinget

Detaljer

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk Adresseliste Norge Saksbehandlere: Geir Borge og Eivind Raknes Telefon direkte: 755 85000 : 22.05.2015 : 11/01999-17 Deres dato Deres referanse: Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer