VELKOMMEN TIL BJERKVIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL BJERKVIK"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL BJERKVIK Kommunikasjonsknutepunktet i Nord-Norge Etablering i Bjerkvik Bo og leve i Bjerkvik NARVIK KOMMUNE

2 VELKOMMEN TIL BJERKVIK Bjerkvik, med sin beliggenhet, har alltid vært et sentralt sted for både bosetting og næringsutvikling. Tidligere var stedet mest kjent for de mange forsvarsarbeidsplassene. Bjerkvik preges nå av et allsidig næringsliv og sine mange fritidsmuligheter. Geografisk er Bjerkvik sentralt lokalisert i Narvik kommune i skjæringspunktet mellom Norges sentrale nord-syd veiforbindelse (E6) og E10 som er øst-vest tverrforbindelsen mellom Lofoten/Vesterålen og Sverige. Bjerkvik har ei god lokalisering til det meste, som den korte avstanden til kommunesenteret lenger sør eller hovedflyplassen lengere vest. Når Hålogalandsbrua er ferdigstilt i 2016, vil reisetiden mellom Bjerkvik og kommune senteret kortes ned med 18 km. Bjerkvik er stedet det er verdt å satse på, om du vil bosette deg her eller om du vil etablere din egen næringsvirksomhet. Bjerkvik har alt du trenger i det daglige. Her finner du alt fra dagligvarer til håndverkere. I fritiden kan du velge mellom det meste innen kunst og kultur til de fleste idrettsgrener. Det er ikke mange steder som kan vise til så dyktige idrettsutøvere innen svømming, skiskyting og orientering som Bjerkvik for å nevne noe. Bjerkvik har mange ganger vist at de kan arrangere store stevner. Dette skyldes blant annen den store stå på viljen og dugnadsinnsatsen som gjenspeiler et sted med trivsel. I Narvik kommune arbeides det i disse dager aktivt for å få ferdigstilt en kommunedelplan for Bjerkvik. Planen blir på en måte en invitasjon til deg som vil satse på Bjerkvik. I kommunen er det viktig at vi skaper gode rammevilkår for alle som vil etablere seg her. En slik forutsetning er gode skoler og barnehager noe vi mener Bjerkvik har. Beliggenhet - lokalisering for Narvik sentrum. Stedet har i underkant av 2000 innbyggere og er det sentrale kommunikasjonsknutepunktet i Nord-Norge. Bjerkvik med omegn utgjør den nordlige del av Narvik kommune mot grensen til Troms fylke og ligger i kryssningspunktet E6 / E10 hvor E6 fører mot Narvik og Tromsø. E10 (Kong Olavs vei) fører mot Harstad og Lofoten, og passerer Harstad/Narvik H Lufthavn, Evenes. E10 E går også (i østlig retning) mot Riksgrensen, inn i Sverige og videre til E4. Knutepunktet Bjerkvik - den nye bydelen i Narvik Bjerkviks beliggenhet gjør stedet til et sentralt knutepunkt i regionen og landsdelen. Den kommende Hålogalandsbrua vil knytte Bjerkvik tett opp mot Narvik med en halvering av avstanden og reisetiden. Med kortere reisetid og tryggere transport, vil Bjerkvik på en tilsvarende måte som for Ankenes (syd for Narvik) oppfattes som en reell bydel i Narvik. Med Hålogalandsbrua og god tilgang på areal til nærings- og boligformål, vil det være et meget godt alternativ for næringslivet å etablere sin virksomhet i Bjerkvik fremfor i Narvik by som har arealknapphet. Vi ønsker deg velkommen til Bjerkvik! Vennlig hilsen Tore Nysæter Ordfører i Narvik kommune

3 Tilgjengelige reisemål Figuren viser Bjerkviks beliggenhet i forhold til de større byene samt Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes. For storhandelsaktører med distribusjon til hele den nordlige landsdel er Bjerkvik - logistikkmessig - et optimalt etableringssted. Bjerkvik knyttes til Narvik sentrum Terrengmodellen til venstre viser hvordan de sentrale deler av Narvik kommune vil framstå som et sammenhengende område når Hålogalandsbrua står ferdig i 2016: Bjerkvik med arealer og infrastruktur (ekspansjonsområde) Det er kort avstand til populære utfartsmål som Bjørkliden og Abisko sykkel) og hytteliv. Narvik har 3 store kjøpesentre med stort vareutvalg, et spektakulært alpin- Øyjord med nye bolig- og næringsarealer (ekspansjonsområde) Bysentrum med handelstilbud Narvikterminalen m/jernbane, bil og båt Eksotiske Lofoten med sin vakre natur og store tilbud av fritidsaktiviteter nås via den nye riksveiforbindelsen LOFAST (2007) hvor selve veianlegget i seg selv er en stor attraksjon. Kjøretid fra Bjerkvik til Svolvær (fergefritt) er på ca 2 timer og 40 min. Hålogalandsbrua Hålogalandsbrua inngår i Nasjonal Transportplan og skal realiseres i perioden Detaljprosjekteringen foregår for tiden. Evenes Lufthavn Riksgrensen Narvik Modellbilder fra Statens vegvesen Reisetiden mellom Narvik sentrum vil bli minutter på en vegstrekning på ca 15 km. Den nye brua vil bl.a. utløse store arealer på Øyjord-halvøya som er lokalisert omtrent midt mellom Narvik sentrum og Bjerkvik. Bjerkvik og Narvik sentrum knyttes sammen på en gunstig måte som vil gi et bedre grunnlag for næringsutvikling og bofelleskap.

4 Bygninger og arealer for næringsutvikling Sysselsetting i Bjerkvik Med sin beliggenhet har Bjerkvik i snart 100 år vært et viktig lokaliseringssted for Forsvaret. Store arealeiendommer og bygninger er disponible i Bjerkvik. Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV) har gjennom ulike utviklingsprogrammer foretatt revisjoner og ombygginger av artillerienheter og beltekjøretøyer. Forsvarets personell har historisk sett vært en viktig yrkesgruppe i Bjerkvik. trumsområdet. Futurum AS kan formidle kontakt til eiere av arealer og bygninger. Bjerkvik har et variert næringsliv vurdert opp mot antall innbyggere. Foruten forsvaret er de største bedriftene representert innen transportsektoren, bygg & anlegg, handelsnæringen og ulike tjenesteytende næringer. Kommunedelplan og reguleringsplaner Lav arbeidsgiveravgift Spesielt er transportnæringen sterkt repre- Bjerkvik (Narvik kommune) er i sone 4 for arbeidsgiveravgift til folketrygden. Dette samt etableringer utenfra. Bjerkvik har et sterkt gründermiljø med stor evne til utvikling av egne virksomheter. er nest laveste sats på landsbasis med en avgiftssats på 5,1%. Eksempler: Oslo: 14,1% (Sone 1) Bodø og Tromsø 7,9% (Sone 4a) Narvik/Bjerkvik 5,1% (Sone 4) Nord-Troms/Finnmark 0,0% (Sone 5) Privat service og handel Arbeidet med ny kommunedelplan for Bjerkvik startet opp ved årsskiftet 2009/2010 og skal føre en betydelig forbedring når det gjelder tempo og framdrift for utviklingen av Bjerkvik som etableringssted og som bosted. Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Medby Næringspark som vil tilføre store tilgjengelige arealer for næringsutvikling. Planen skal være ferdig 2011/2012. Bjerkvik Hotell Medby Næringspark De største aktørene innen dagligvarehandel er forretning, hotell, fargehandel, bilverksteder, elektriske artikler, kaféer, fast-food, håndverkerbedrifter, bank, byggevarer, frisører, maskinentreprenører, tekniske service-/vedlikeholdsbedrifter m.m. Se detaljert bransjeoversikt på neste side

5 Bransjeoversikt Møbler Dagligvarer Hotell Fargehandel Bilverksteder Elektriske artikler, radio, TV Kaféer Gatekjøkken Maskinentreprenører Rørlegger El-installatør Transportselskaper Bensinstasjoner Bank Byggevarer Frisører Betongrenovering Snekkere/Byggmestere Skotøy IT-service Arealer for bolig- og næringsutvikling Barnehager og skoler Bjerkvik barnehage har 2 avdelinger med plass til 36 barn. Bjørkvang og Trollhaugen barnehager er privatdrevet og har hhv 40 og 10 plasser. Alle barnehagene har plass til barn fra 0-6 år. Bjerkvik skole er en kombinert 1-10 klasse Idrett Bjerkvik har et rikt og mangfoldig idretts- og kulturliv. Mulighetene for egenaktivitet er også til stede i Bjerkvik, og plass har stedet nok av. En stor fellesnevner for tilbudet i Bjerkvik er idrettsforeningens idrettspark som består av idrettshall, ski og Katharina Stiberg orienteringsløyper med tilhørende orienteringskart. Bjerkvik lf er kjent for store og gode arrangementer både innen vinterog sommeridretter, og nesten årlig er det ett stort arrangement. Bjerkvik har et meget godt skyttermiljø med skyttere som hevder seg svært godt på nasjonalt nivå. Bjerkvik har fostret ikke mindre enn to skytterkonger, og er i dag et av de mest aktive skytterlagene i Nord-Norge. Laget har egen elektronisk skytebane med 100m og 200m bane og en helt ny elektronisk miniatyrskytebane i leide lokaler i Bjerkvik skole. Bjerkvik svømmeklubb har sine faste treninger i svømmehallen, og Bjerkvik har en av landets beste svømmere i Katharina Stiberg som har som målsetting å delta i OL i 2012 i London. Kultur Bjerkvik har et stort og variert kulturtilbud til barn og Bjerkvik, Herjangsfjorden NARVIKREGIONEN NÆRINGS- FORENING (NRNF) (NRNF) er en er en interesseorganisasjon for for et hundretalls medlemsbedrifter. NRNF NRNF arbeider for for å hjelpe å hjelpe og og ivareta ivareta medlemmenes interesser Daglig Daglig leder leder gjennom nettverk og og kontakter Kjetil Kjetil Moe Moe samt samt påvirke påvirke premissgivere og og beslutningstakere. Bilutleie Radio-TV service Bilforretning Mekanisk verksted Renholdsservice Fysioterapi Kiropraktor Hydraulikk-rørservice Bakeri Regnskap Velværesenter Indrustriklatreskole TAXI-sentral Ny boligutvikling Areal for ny næringsutvikling Kartet ovenfor er et foreløpig arbeidskart i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Bjerkvik. Planen er under arbeid og vil kunne påvirkes av andre forhold underveis. Blant annet er det igangsatt et reguleringsplanarbeid for nye boliger i sentrum - i privat reduseres. skole. I 2009/2010 er det 12 klasser med 9 på barnetrinnet og 3 på ungdomstrinnet. Skolen har skolefritidsordning - SFO og svømmehall og ligger nært idrettsplass og idrettshall. Videregående skoler med et variert undervisningstilbud innen allmennfag, yrkesfag og kreative fag ligger i Narvik sentrum 25 min (15 min. når bru er ferdigstilt) fra Bjerkvik. Det går fast skolebussrute til Narvik. Høgskolen i Narvik tilbyr utdanning innen teknologifag på Bachelor og Masternivå samt helsefaglig utdanning (sykepleie m.m.) voksne. Musikk står meget sterkt, og man har både band med sværthøy standard. Bjerkvik musikkverksted har egne lokaler i Bjerkvik skole, lokaler som brukes både av grupper, kor og korps. Bygda har også et populært revylag som årlig arrangerer revyer. Ungdomsklubben er blitt et populært tilbud og også denne har tilholdssted ved bygdas skole. Bjerkvik Bluesband Funky Mamas Bjerkvik Musikkorps Kjente musikere fra Bjerkvik: Jenny Jensen og Vidar Vang

6 Fortid - den nære historie Framtid - veien videre Derfor bor og lever jeg i Bjerkvik med glede! Lofoten og Vesterålen smelter mer og mer sammen med Ofoten og Sør-Troms i takt med utbyggingen av vegnettet i øst-vest retning, senest med ferdigstillelsen av LOFAST (2007) og som neste prosjekt: Hålogalandsbrua. Øst-vest forbindelsen vil representere en Bjerkvik brenner 13. mai 1940 transportkorridor med direkte forbindelse fra alle 4 regioner med Ofotbanen til kontinentet En tragedie for sivilbefolkningen og sør-norge. Bjerkvik og Elvegårdsmoen ble okkupert av tyskerne under angrepet på Norge 9. april Bjerkvik vil ha en sentral beliggenhet i det nye transportmønsteret som nå avtegner seg. I Strategisk Næringsplan for Ofoten pekes det på følgende: Ketil Martinsen (47), rådgiver i Sparebanken Narvik, gift med Sanja og pappa til tre (17, 6 og 3 år). Steinar Olsen (71), pensjonist og tidligere næringsdrivende, gift med Aase, pappa til tre (52, 49 og 48 år) og Linn Thomassen (30), jobber på ESSO, samboer med Rudi Olsen, mamma til en (10 år) og på vei med Ole Henry Finvåg (46), major i HV16, V opprinnelig fra Bø i Vesterålen, gift med Maria, og tre Astrid Peacker (42), jobber på hotellet og i hjemmehjelpen, gift med Eric I området rundt Bjerkvik raste det harde kamper mellom tyske og allierte styrker under Narvikfelttoget i 2 måneder fra 9. april til 8. juni Natt til 13. mai skjøt britiske marinefartøyer Bjerkvik i brann i forbindelse med den allierte landgangen. I alt ble 95 bygninger ødelagt og 18 sivile omkom under dramatiske og tragiske omstendigheter. Ofoten og Sør-Troms fremstår i dag som en enhetlig bo- og arbeidsmarkedsregion. Området har en høy grad av arbeidsmarkedsintegrasjon med god tilgjengelighet. Kommunikasjonene internt i regionen og forbindelsene ut av regionen er i sterk utvikling. - Jeg er fra Bjerkvik, og føler at vi bor sentralt, midt mellom Narvik, Harstad, Kiruna og Tromsø. Vi bor på Prestjordnesset ved småbåthavna, og stortrives i et lokalsamfunn der folk kjenner hverandre. Aktivitets- og idrettsmiljøet er veldig godt, og vi er bestefar til åtte. - Alt er bra! Dugnadsånden er virkelig bra; ildsjeler av alle slag har bygd hallen og mye mer og skapt og skaper mye aktivitet. Rundkjøringa og veien er blitt bra. Her er fullt mulig å skape ar- enda en: - Bjerkvik er trygt for barna. Det er et godt bomiljø, og alle kjenner alle. Det er nært Narvik, så det vi eventuelt ikke får gjort i Bjerkvik, får vi gjort der. Jeg har bodd i Bjerkvik hele mitt liv, og trives veldig barn (8, 16 og 18 år) - Vi har det vi trenger i Bjerkvik, stedet er akkurat passe stort. Vi føler at vi er en del av et aktivt fellesskap. Det er lett å skape seg et nettverk. VI har skoler, butikker og et idretts- og kulturtilbud hvor vi virkelig - Muligheten til friluftsliv er utrolig stor. Jeg er født og oppvokst her, har bodd andre steder i 15 år, og det var utrolig godt komme tilbake til røttene. Idrettsmiljøet er kjempegodt, og dugnadsånden er imponerende. Folk stiller opp på hva det Senere samme dag ble Bjerkvik og Elvegårdsmoen gjenerobret av 13. DBLE Området ligger midt i Nord-Norge og har store muligheter som senter for inn- og uttransport av varer for hele landsdelen. nært naturen og havet. Jeg har i 25 år jobbet i Sparebanken Narvik, og har beidsplasser. Det er stilt og rolig, med fredelige naboer. Legekon- godt. Vi har familien rundt oss. Vi har begge jobber som er skapt av kjenner oss hjemme. Vi har bodd her siden 1994, og skulle bare være et par måtte være. Og skulle det være noe vi ikke har i Bjerkvik, er det ikke langt i nord. Dette var den første landgangsoperajon under 2. verdenskrig og sammen med gjenerobringen av Narvik 2 uker senere ga dette gjenlyd over hele verden da Hitler-Tysklands tropper her ble påført sitt første nederlag under 2. verdenskrig. Ved Bjerkvik kirke står det minnestøtter over sivile og allierte falne. Storhandelsaktører med hele landsdelen som nedslagsfelt viser økende interesse for etablering regionen. Planen peker på følgende prioriterte strategier: Utvikle aksen Øyjord-Bjerkvik som distribusjons- og handelssenter. Gjennomføre planleggingsprosesser for nye nærings-og boligarealer på Øyjord og i Bjerkvik. (Arbeidet er igangsatt). pendlet til Narvik i alle disse årene. blitt dårlige. Men med brua blir det kortere og bedre vei, og jeg satser på at det veier opp for bompengene. toret og fastlegen er fabelaktig, og her er butikker med alle slags varer. spesielt torsdager og søndager. år, men vi bygde i 1997 og stortrives. til Narvik eller for den saks skyld til Harstad. Her lever vi det gode liv.

7 Produksjon: Nor-Trykk FUTURUM AS FOKUS PÅ ETABLERING OG NÆRINGSUTVIKLING Futurum AS er nærings- og utviklingsselskapet i Narvik kommune. Vi står klar til å bistå og tilrettelegge for nye etableringer i Bjerkvik. Futurum bistår når du skal ha kontakt med myndigheter. Med vår hjelp kommer du i kontakt med rett person med en gang, og det kan treffes raske beslutninger. Vi hjelper deg med å finne lokaler/arealer som passer din virksomhet. Strategiske satsingsområder: Logistikk, transport og infrastruktur Teknologi og kompetanse Reiseliv, kulturopplevelser og handel Regionale vekstnæringer KONTAKTINFORMASJON Edel Storelvmo, direktør Tlf.: Kirstin L. Mobakken, seniorrådgiver Tlf.: Mona Gingstad, prosjektsekretær Tlf.: K Futurum gir rådgivning og veiledning i forbindelse med næringsspørsmål, bedriftsutvikling og bedriftsetablering. Vi bistår også ved etablering av offentlige arbeidsplasser. Vi påtar oss ulike prosjekt-, rådgivnings- og næringsutviklingsoppdrag, og bistår Tlf. med 48 å 11 finne E-post: eller øke finansiering til utviklingsprosjekt og nyetableringer. Tel. : (+47)

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2016-2020 INNHOLD 1 VISJON... 4 2 FORRETNINGSIDE:... 4 3 HOVEDMÅL:... 4 4 FUTURUMS AKTIVITET... 4 5 FUTURUMS EIERE... 5 6 FUTURUMS OMDØMME... 5 7 FUTURUMS MÅLING... 5 8 FUTURUMS

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten»

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten» 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Narvik kommune deltar, sammen med kommunene Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge.

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik!

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Aktiviteter i Narvik Narvik, 25.mai 2016 Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Hyggelig at jeg får anledning til å bli invitert til dere for å gi

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

utvikling og vekst Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser!

utvikling og vekst Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser! Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser! Preben N. Bussoli Tlf: 76 97 72 80 Mob: 976 977 90 preben@narvikgaarden.no Lars Skjønnås Tlf: 76 97 72 80 Mob: 932 13 919

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Takk for invitasjonen, herlig å være i Tromsø, Nordens Paris!

Takk for invitasjonen, herlig å være i Tromsø, Nordens Paris! Takk for invitasjonen, herlig å være i Tromsø, Nordens Paris! Harald Kuraas Reiselivsdirektør NRU (mai 2013) Daglig leder Destination Narvik (mai 2013) Skal bringe forprosjektet inn i en driftsfase. Brenner

Detaljer

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Hålogalandsbrua. Landsdelens viktigste stamveginvestering!

Hålogalandsbrua. Landsdelens viktigste stamveginvestering! Hålogalandsbrua Landsdelens viktigste stamveginvestering! Hammerfest Hålogalandsbrua i Nordområdestrategien! Barents Euro-Artic Region 5,4 mill people in 2005 Narvik lh Harstad/Narvik lh Resultat av ARE

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

Gjerdrums identitet. Kommunestyret 19. april 2017

Gjerdrums identitet. Kommunestyret 19. april 2017 Gjerdrums identitet Hvordan kan vi bruke vår kunnskap og forståelse av hva som er Gjerdrums mest attraktive særpreg til å styrke kvaliteten i kommuneplanens strategiske samfunnsdel? Kommunestyret 19. april

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012 Narvikregionen Næringsforening Ofoten regionråd 19.oktober 2012 1 NRNF Etablert 1992 (NHF, NRL, NHIF) Forening og Servicekontor (BA) Styret: Frank Sundermeier (styreleder) Elling Berntsen (nestleder) Styremedlemmer:

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 2 Handlingsplan 2011-2015. Mai 2011. Strategisk næringsplan-ofoten, 2011 2015, del 2, handlinger 1

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 2 Handlingsplan 2011-2015. Mai 2011. Strategisk næringsplan-ofoten, 2011 2015, del 2, handlinger 1 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 2 Handlingsplan 2011-2015 Mai 2011 Strategisk næringsplan-ofoten, 2011 2015, del 2, handlinger 1 I DEL 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE

FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE AKTØRENE BAK SATSINGEN Narvikfjellet Eiendom AS ble stiftet 2. juli 2014 og eies av Forte Narvik Invest 1 AS (50,1%) og Narvikgården AS (49,9%).

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder Frist: 01.12.2015 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: Fra: KMD Nord-Fron kommune Dato: 30.11.2015 Sluttrapport BOLYST Nord-Fron kommune benevnte Vinstra som BY fra september-2013. Det ble i den forbindelse

Detaljer

OSAVegen 39/41. muligh ie

OSAVegen 39/41. muligh ie OSAVegen 39/41 et muligh ie e Fo r U t l I trivelige omgivelser sentralt på Voss tilbyr vi to nye, store eneboliger. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrikt og

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Rapport fra verksted om regionale og lokale virkninger, Granvin kulturhus, Seljord 19.mai 2016.

Rapport fra verksted om regionale og lokale virkninger, Granvin kulturhus, Seljord 19.mai 2016. Regionale virkninger Rapport fra verksted om regionale og lokale virkninger, Granvin kulturhus, Seljord 19.mai 2016. Hensikten med verkstedet var å samle faglig kompetanse innen arealutvikling og reiseliv,

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling

Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling Ommund Heggheim Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum. 25 år med sentrumsutvikling. Underpunkter i tittel på foredraget: Planmyndigheten

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

MOBILISERING AV AKTØRER FOR Å STYRKE REISELIV OG OPPLEVELSESPRODUKSJON ROLLER OG RESSURSER.» Aust-Lofoten, organisasjon og den/de som framfører

MOBILISERING AV AKTØRER FOR Å STYRKE REISELIV OG OPPLEVELSESPRODUKSJON ROLLER OG RESSURSER.» Aust-Lofoten, organisasjon og den/de som framfører MOBILISERING AV AKTØRER FOR Å STYRKE REISELIV OG OPPLEVELSESPRODUKSJON ROLLER OG RESSURSER.» Aust-Lofoten, organisasjon og den/de som framfører Samarbeidsregionen Prosjektmål Hovedmål: Utvikle samarbeidsrelasjoner,

Detaljer

Erfaring fra ulike lobbyprosjekter Kjetil Moe. «Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen"

Erfaring fra ulike lobbyprosjekter Kjetil Moe. «Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen Erfaring fra ulike lobbyprosjekter Kjetil Moe «Næringslivets lokomotiv for utvikling og vekst i Narvikregionen" Etablert 1991 To ansatte snart tre Om lag 250 direkte medlemmer i seks kommuner (to fylker

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg?

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Næringsforeningen Sentrumsutvikling på Nord-Jæren 09.12.15 Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Spørsmål:

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Side 1 av 1 Vedlegg 7 Oppstart av planarbeid for "Omsorgsboliger Larsheimen" i Namsos kommune I henhold til plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeider med reguleringsplan

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Notodden. Befolknings- og næringsutvikling i fortid og framtid. Knut Vareide. 22 januar 2013

Notodden. Befolknings- og næringsutvikling i fortid og framtid. Knut Vareide. 22 januar 2013 Notodden Befolknings- og næringsutvikling i fortid og framtid 22 januar 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. Sterk vekst fram

Detaljer

Søknad fra NARVIK til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling.

Søknad fra NARVIK til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling. Søknad fra NARVIK til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling. Narvik ønsker å delta i nordisk nettverk for bærekraftig byutvikling. Vi har en by i omstilling, tuftet på gruvedrift av malm med

Detaljer

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Helse Nord 8038 BODØ Att. Randi Spørck Sende kun elektronisk Deres ref.: 2013/261-1 Vår ref.: 2011/4778-7 Saksbehandler/dir.tlf.: Petra Gabriele Pohl, 776 27488 Dato: 16.09.2013 Ytterligere innspill til

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Lokale og regionale virkninger

Lokale og regionale virkninger Lokale og regionale virkninger Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen-Vågsli Samarbeidsgruppemøte 23.06.16 Lillian Risvaag Metode Gjennomgang av rapporter, eks «Regionale analyser» av regionene i fylket,

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser

Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser Narvik skal være et naturlig valg for fantastiske opplevelser sterke opplevelser 2 Innledning Narvik følger vedtatt Masterplan for reiseliv i sitt arbeide med utvikling av tilbudene. Narvik har det som

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder

eneboligtomter til salgs www.malvik.kommune.no Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder eneboligtomter til salgs Tomteområdet i svebergmarka Naturskjønne omgivelser nærhet til flotte friluftsområder Beliggenhet: Området ligger mellom fjorden og E6 rett nord for Sveberg skole, med Trondheim

Detaljer

Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester

Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester På de første to møtene i forhandlingsutvalgene, har det vært drøfta spørsmål omkring 1) begrunnelse/mål for en ev kommunesammenslåing og 2)

Detaljer

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom vulkan prospekt søndre kvartal Innhold s 3 Konseptet s 4 s 6 s 8 s 12 Beliggenhet Prospektet Lokaliteter/teknisk info Kontaktinformasjon vulkan prospekt søndre kvartal For deg som brenner for noe Langs

Detaljer

978-82-7401-998-0 1 Regjeringen ønsker å overfører flere statlige og regionale oppgaver til kommunene. Vår Kommunen har ikke utfordringer når det gjelder å håndtere stadig

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Presentasjon - Gruppearbeid

Presentasjon - Gruppearbeid Presentasjon - Gruppearbeid Kommunereformen i Skaun folkemøter mars 2015 Presentasjon gruppearbeid mars 2015 1 Gruppeoppgaver Skaun kommune inviterte til 3 folkemøter hvor tema var kommunereformen. 02.03.15

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Vi er invitert til Bjerkvik på svømmestevne. Dette er et rekrutteringsstevne for de som er 14 år og yngre. Påmeldingen leveres til trener, evt. sendes på mail til lysaa@online.no

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 2 Handlingsplan 2011-2015

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 2 Handlingsplan 2011-2015 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 2 Handlingsplan 2011-2015 November 2010 Lagt ut til offentlig høring 3.11.10 Strategisk næringsplan-ofoten, 2011 2015, del 2, handlinger 1 I DEL 1 I N N

Detaljer

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Godkjent av styringsgruppen 14. Mai 2007 SNP Kongsvinger 2008 2011 Vi ønsker å: Sette fokus på næringsutvikling og næringspolitikk Målrettet innsats for

Detaljer

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Mars 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Antall sysselsatte i varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet har i perioden 2005 til 2010 hatt ei positiv

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer