VELKOMMEN TIL BJERKVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL BJERKVIK"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL BJERKVIK Kommunikasjonsknutepunktet i Nord-Norge Etablering i Bjerkvik Bo og leve i Bjerkvik NARVIK KOMMUNE

2 VELKOMMEN TIL BJERKVIK Bjerkvik, med sin beliggenhet, har alltid vært et sentralt sted for både bosetting og næringsutvikling. Tidligere var stedet mest kjent for de mange forsvarsarbeidsplassene. Bjerkvik preges nå av et allsidig næringsliv og sine mange fritidsmuligheter. Geografisk er Bjerkvik sentralt lokalisert i Narvik kommune i skjæringspunktet mellom Norges sentrale nord-syd veiforbindelse (E6) og E10 som er øst-vest tverrforbindelsen mellom Lofoten/Vesterålen og Sverige. Bjerkvik har ei god lokalisering til det meste, som den korte avstanden til kommunesenteret lenger sør eller hovedflyplassen lengere vest. Når Hålogalandsbrua er ferdigstilt i 2016, vil reisetiden mellom Bjerkvik og kommune senteret kortes ned med 18 km. Bjerkvik er stedet det er verdt å satse på, om du vil bosette deg her eller om du vil etablere din egen næringsvirksomhet. Bjerkvik har alt du trenger i det daglige. Her finner du alt fra dagligvarer til håndverkere. I fritiden kan du velge mellom det meste innen kunst og kultur til de fleste idrettsgrener. Det er ikke mange steder som kan vise til så dyktige idrettsutøvere innen svømming, skiskyting og orientering som Bjerkvik for å nevne noe. Bjerkvik har mange ganger vist at de kan arrangere store stevner. Dette skyldes blant annen den store stå på viljen og dugnadsinnsatsen som gjenspeiler et sted med trivsel. I Narvik kommune arbeides det i disse dager aktivt for å få ferdigstilt en kommunedelplan for Bjerkvik. Planen blir på en måte en invitasjon til deg som vil satse på Bjerkvik. I kommunen er det viktig at vi skaper gode rammevilkår for alle som vil etablere seg her. En slik forutsetning er gode skoler og barnehager noe vi mener Bjerkvik har. Beliggenhet - lokalisering for Narvik sentrum. Stedet har i underkant av 2000 innbyggere og er det sentrale kommunikasjonsknutepunktet i Nord-Norge. Bjerkvik med omegn utgjør den nordlige del av Narvik kommune mot grensen til Troms fylke og ligger i kryssningspunktet E6 / E10 hvor E6 fører mot Narvik og Tromsø. E10 (Kong Olavs vei) fører mot Harstad og Lofoten, og passerer Harstad/Narvik H Lufthavn, Evenes. E10 E går også (i østlig retning) mot Riksgrensen, inn i Sverige og videre til E4. Knutepunktet Bjerkvik - den nye bydelen i Narvik Bjerkviks beliggenhet gjør stedet til et sentralt knutepunkt i regionen og landsdelen. Den kommende Hålogalandsbrua vil knytte Bjerkvik tett opp mot Narvik med en halvering av avstanden og reisetiden. Med kortere reisetid og tryggere transport, vil Bjerkvik på en tilsvarende måte som for Ankenes (syd for Narvik) oppfattes som en reell bydel i Narvik. Med Hålogalandsbrua og god tilgang på areal til nærings- og boligformål, vil det være et meget godt alternativ for næringslivet å etablere sin virksomhet i Bjerkvik fremfor i Narvik by som har arealknapphet. Vi ønsker deg velkommen til Bjerkvik! Vennlig hilsen Tore Nysæter Ordfører i Narvik kommune

3 Tilgjengelige reisemål Figuren viser Bjerkviks beliggenhet i forhold til de større byene samt Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes. For storhandelsaktører med distribusjon til hele den nordlige landsdel er Bjerkvik - logistikkmessig - et optimalt etableringssted. Bjerkvik knyttes til Narvik sentrum Terrengmodellen til venstre viser hvordan de sentrale deler av Narvik kommune vil framstå som et sammenhengende område når Hålogalandsbrua står ferdig i 2016: Bjerkvik med arealer og infrastruktur (ekspansjonsområde) Det er kort avstand til populære utfartsmål som Bjørkliden og Abisko sykkel) og hytteliv. Narvik har 3 store kjøpesentre med stort vareutvalg, et spektakulært alpin- Øyjord med nye bolig- og næringsarealer (ekspansjonsområde) Bysentrum med handelstilbud Narvikterminalen m/jernbane, bil og båt Eksotiske Lofoten med sin vakre natur og store tilbud av fritidsaktiviteter nås via den nye riksveiforbindelsen LOFAST (2007) hvor selve veianlegget i seg selv er en stor attraksjon. Kjøretid fra Bjerkvik til Svolvær (fergefritt) er på ca 2 timer og 40 min. Hålogalandsbrua Hålogalandsbrua inngår i Nasjonal Transportplan og skal realiseres i perioden Detaljprosjekteringen foregår for tiden. Evenes Lufthavn Riksgrensen Narvik Modellbilder fra Statens vegvesen Reisetiden mellom Narvik sentrum vil bli minutter på en vegstrekning på ca 15 km. Den nye brua vil bl.a. utløse store arealer på Øyjord-halvøya som er lokalisert omtrent midt mellom Narvik sentrum og Bjerkvik. Bjerkvik og Narvik sentrum knyttes sammen på en gunstig måte som vil gi et bedre grunnlag for næringsutvikling og bofelleskap.

4 Bygninger og arealer for næringsutvikling Sysselsetting i Bjerkvik Med sin beliggenhet har Bjerkvik i snart 100 år vært et viktig lokaliseringssted for Forsvaret. Store arealeiendommer og bygninger er disponible i Bjerkvik. Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV) har gjennom ulike utviklingsprogrammer foretatt revisjoner og ombygginger av artillerienheter og beltekjøretøyer. Forsvarets personell har historisk sett vært en viktig yrkesgruppe i Bjerkvik. trumsområdet. Futurum AS kan formidle kontakt til eiere av arealer og bygninger. Bjerkvik har et variert næringsliv vurdert opp mot antall innbyggere. Foruten forsvaret er de største bedriftene representert innen transportsektoren, bygg & anlegg, handelsnæringen og ulike tjenesteytende næringer. Kommunedelplan og reguleringsplaner Lav arbeidsgiveravgift Spesielt er transportnæringen sterkt repre- Bjerkvik (Narvik kommune) er i sone 4 for arbeidsgiveravgift til folketrygden. Dette samt etableringer utenfra. Bjerkvik har et sterkt gründermiljø med stor evne til utvikling av egne virksomheter. er nest laveste sats på landsbasis med en avgiftssats på 5,1%. Eksempler: Oslo: 14,1% (Sone 1) Bodø og Tromsø 7,9% (Sone 4a) Narvik/Bjerkvik 5,1% (Sone 4) Nord-Troms/Finnmark 0,0% (Sone 5) Privat service og handel Arbeidet med ny kommunedelplan for Bjerkvik startet opp ved årsskiftet 2009/2010 og skal føre en betydelig forbedring når det gjelder tempo og framdrift for utviklingen av Bjerkvik som etableringssted og som bosted. Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Medby Næringspark som vil tilføre store tilgjengelige arealer for næringsutvikling. Planen skal være ferdig 2011/2012. Bjerkvik Hotell Medby Næringspark De største aktørene innen dagligvarehandel er forretning, hotell, fargehandel, bilverksteder, elektriske artikler, kaféer, fast-food, håndverkerbedrifter, bank, byggevarer, frisører, maskinentreprenører, tekniske service-/vedlikeholdsbedrifter m.m. Se detaljert bransjeoversikt på neste side

5 Bransjeoversikt Møbler Dagligvarer Hotell Fargehandel Bilverksteder Elektriske artikler, radio, TV Kaféer Gatekjøkken Maskinentreprenører Rørlegger El-installatør Transportselskaper Bensinstasjoner Bank Byggevarer Frisører Betongrenovering Snekkere/Byggmestere Skotøy IT-service Arealer for bolig- og næringsutvikling Barnehager og skoler Bjerkvik barnehage har 2 avdelinger med plass til 36 barn. Bjørkvang og Trollhaugen barnehager er privatdrevet og har hhv 40 og 10 plasser. Alle barnehagene har plass til barn fra 0-6 år. Bjerkvik skole er en kombinert 1-10 klasse Idrett Bjerkvik har et rikt og mangfoldig idretts- og kulturliv. Mulighetene for egenaktivitet er også til stede i Bjerkvik, og plass har stedet nok av. En stor fellesnevner for tilbudet i Bjerkvik er idrettsforeningens idrettspark som består av idrettshall, ski og Katharina Stiberg orienteringsløyper med tilhørende orienteringskart. Bjerkvik lf er kjent for store og gode arrangementer både innen vinterog sommeridretter, og nesten årlig er det ett stort arrangement. Bjerkvik har et meget godt skyttermiljø med skyttere som hevder seg svært godt på nasjonalt nivå. Bjerkvik har fostret ikke mindre enn to skytterkonger, og er i dag et av de mest aktive skytterlagene i Nord-Norge. Laget har egen elektronisk skytebane med 100m og 200m bane og en helt ny elektronisk miniatyrskytebane i leide lokaler i Bjerkvik skole. Bjerkvik svømmeklubb har sine faste treninger i svømmehallen, og Bjerkvik har en av landets beste svømmere i Katharina Stiberg som har som målsetting å delta i OL i 2012 i London. Kultur Bjerkvik har et stort og variert kulturtilbud til barn og Bjerkvik, Herjangsfjorden NARVIKREGIONEN NÆRINGS- FORENING (NRNF) (NRNF) er en er en interesseorganisasjon for for et hundretalls medlemsbedrifter. NRNF NRNF arbeider for for å hjelpe å hjelpe og og ivareta ivareta medlemmenes interesser Daglig Daglig leder leder gjennom nettverk og og kontakter Kjetil Kjetil Moe Moe samt samt påvirke påvirke premissgivere og og beslutningstakere. Bilutleie Radio-TV service Bilforretning Mekanisk verksted Renholdsservice Fysioterapi Kiropraktor Hydraulikk-rørservice Bakeri Regnskap Velværesenter Indrustriklatreskole TAXI-sentral Ny boligutvikling Areal for ny næringsutvikling Kartet ovenfor er et foreløpig arbeidskart i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Bjerkvik. Planen er under arbeid og vil kunne påvirkes av andre forhold underveis. Blant annet er det igangsatt et reguleringsplanarbeid for nye boliger i sentrum - i privat reduseres. skole. I 2009/2010 er det 12 klasser med 9 på barnetrinnet og 3 på ungdomstrinnet. Skolen har skolefritidsordning - SFO og svømmehall og ligger nært idrettsplass og idrettshall. Videregående skoler med et variert undervisningstilbud innen allmennfag, yrkesfag og kreative fag ligger i Narvik sentrum 25 min (15 min. når bru er ferdigstilt) fra Bjerkvik. Det går fast skolebussrute til Narvik. Høgskolen i Narvik tilbyr utdanning innen teknologifag på Bachelor og Masternivå samt helsefaglig utdanning (sykepleie m.m.) voksne. Musikk står meget sterkt, og man har både band med sværthøy standard. Bjerkvik musikkverksted har egne lokaler i Bjerkvik skole, lokaler som brukes både av grupper, kor og korps. Bygda har også et populært revylag som årlig arrangerer revyer. Ungdomsklubben er blitt et populært tilbud og også denne har tilholdssted ved bygdas skole. Bjerkvik Bluesband Funky Mamas Bjerkvik Musikkorps Kjente musikere fra Bjerkvik: Jenny Jensen og Vidar Vang

6 Fortid - den nære historie Framtid - veien videre Derfor bor og lever jeg i Bjerkvik med glede! Lofoten og Vesterålen smelter mer og mer sammen med Ofoten og Sør-Troms i takt med utbyggingen av vegnettet i øst-vest retning, senest med ferdigstillelsen av LOFAST (2007) og som neste prosjekt: Hålogalandsbrua. Øst-vest forbindelsen vil representere en Bjerkvik brenner 13. mai 1940 transportkorridor med direkte forbindelse fra alle 4 regioner med Ofotbanen til kontinentet En tragedie for sivilbefolkningen og sør-norge. Bjerkvik og Elvegårdsmoen ble okkupert av tyskerne under angrepet på Norge 9. april Bjerkvik vil ha en sentral beliggenhet i det nye transportmønsteret som nå avtegner seg. I Strategisk Næringsplan for Ofoten pekes det på følgende: Ketil Martinsen (47), rådgiver i Sparebanken Narvik, gift med Sanja og pappa til tre (17, 6 og 3 år). Steinar Olsen (71), pensjonist og tidligere næringsdrivende, gift med Aase, pappa til tre (52, 49 og 48 år) og Linn Thomassen (30), jobber på ESSO, samboer med Rudi Olsen, mamma til en (10 år) og på vei med Ole Henry Finvåg (46), major i HV16, V opprinnelig fra Bø i Vesterålen, gift med Maria, og tre Astrid Peacker (42), jobber på hotellet og i hjemmehjelpen, gift med Eric I området rundt Bjerkvik raste det harde kamper mellom tyske og allierte styrker under Narvikfelttoget i 2 måneder fra 9. april til 8. juni Natt til 13. mai skjøt britiske marinefartøyer Bjerkvik i brann i forbindelse med den allierte landgangen. I alt ble 95 bygninger ødelagt og 18 sivile omkom under dramatiske og tragiske omstendigheter. Ofoten og Sør-Troms fremstår i dag som en enhetlig bo- og arbeidsmarkedsregion. Området har en høy grad av arbeidsmarkedsintegrasjon med god tilgjengelighet. Kommunikasjonene internt i regionen og forbindelsene ut av regionen er i sterk utvikling. - Jeg er fra Bjerkvik, og føler at vi bor sentralt, midt mellom Narvik, Harstad, Kiruna og Tromsø. Vi bor på Prestjordnesset ved småbåthavna, og stortrives i et lokalsamfunn der folk kjenner hverandre. Aktivitets- og idrettsmiljøet er veldig godt, og vi er bestefar til åtte. - Alt er bra! Dugnadsånden er virkelig bra; ildsjeler av alle slag har bygd hallen og mye mer og skapt og skaper mye aktivitet. Rundkjøringa og veien er blitt bra. Her er fullt mulig å skape ar- enda en: - Bjerkvik er trygt for barna. Det er et godt bomiljø, og alle kjenner alle. Det er nært Narvik, så det vi eventuelt ikke får gjort i Bjerkvik, får vi gjort der. Jeg har bodd i Bjerkvik hele mitt liv, og trives veldig barn (8, 16 og 18 år) - Vi har det vi trenger i Bjerkvik, stedet er akkurat passe stort. Vi føler at vi er en del av et aktivt fellesskap. Det er lett å skape seg et nettverk. VI har skoler, butikker og et idretts- og kulturtilbud hvor vi virkelig - Muligheten til friluftsliv er utrolig stor. Jeg er født og oppvokst her, har bodd andre steder i 15 år, og det var utrolig godt komme tilbake til røttene. Idrettsmiljøet er kjempegodt, og dugnadsånden er imponerende. Folk stiller opp på hva det Senere samme dag ble Bjerkvik og Elvegårdsmoen gjenerobret av 13. DBLE Området ligger midt i Nord-Norge og har store muligheter som senter for inn- og uttransport av varer for hele landsdelen. nært naturen og havet. Jeg har i 25 år jobbet i Sparebanken Narvik, og har beidsplasser. Det er stilt og rolig, med fredelige naboer. Legekon- godt. Vi har familien rundt oss. Vi har begge jobber som er skapt av kjenner oss hjemme. Vi har bodd her siden 1994, og skulle bare være et par måtte være. Og skulle det være noe vi ikke har i Bjerkvik, er det ikke langt i nord. Dette var den første landgangsoperajon under 2. verdenskrig og sammen med gjenerobringen av Narvik 2 uker senere ga dette gjenlyd over hele verden da Hitler-Tysklands tropper her ble påført sitt første nederlag under 2. verdenskrig. Ved Bjerkvik kirke står det minnestøtter over sivile og allierte falne. Storhandelsaktører med hele landsdelen som nedslagsfelt viser økende interesse for etablering regionen. Planen peker på følgende prioriterte strategier: Utvikle aksen Øyjord-Bjerkvik som distribusjons- og handelssenter. Gjennomføre planleggingsprosesser for nye nærings-og boligarealer på Øyjord og i Bjerkvik. (Arbeidet er igangsatt). pendlet til Narvik i alle disse årene. blitt dårlige. Men med brua blir det kortere og bedre vei, og jeg satser på at det veier opp for bompengene. toret og fastlegen er fabelaktig, og her er butikker med alle slags varer. spesielt torsdager og søndager. år, men vi bygde i 1997 og stortrives. til Narvik eller for den saks skyld til Harstad. Her lever vi det gode liv.

7 Produksjon: Nor-Trykk FUTURUM AS FOKUS PÅ ETABLERING OG NÆRINGSUTVIKLING Futurum AS er nærings- og utviklingsselskapet i Narvik kommune. Vi står klar til å bistå og tilrettelegge for nye etableringer i Bjerkvik. Futurum bistår når du skal ha kontakt med myndigheter. Med vår hjelp kommer du i kontakt med rett person med en gang, og det kan treffes raske beslutninger. Vi hjelper deg med å finne lokaler/arealer som passer din virksomhet. Strategiske satsingsområder: Logistikk, transport og infrastruktur Teknologi og kompetanse Reiseliv, kulturopplevelser og handel Regionale vekstnæringer KONTAKTINFORMASJON Edel Storelvmo, direktør Tlf.: Kirstin L. Mobakken, seniorrådgiver Tlf.: Mona Gingstad, prosjektsekretær Tlf.: K Futurum gir rådgivning og veiledning i forbindelse med næringsspørsmål, bedriftsutvikling og bedriftsetablering. Vi bistår også ved etablering av offentlige arbeidsplasser. Vi påtar oss ulike prosjekt-, rådgivnings- og næringsutviklingsoppdrag, og bistår Tlf. med 48 å 11 finne E-post: eller øke finansiering til utviklingsprosjekt og nyetableringer. Tel. : (+47)

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Sør-Troms. Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland. www.nettfoto.com

Sør-Troms. Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland. www.nettfoto.com Sør-Troms Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland www.nettfoto.com 2 Les mer på www.sortroms-regionraad.no Foto: Liss Hennie Hansen Foto: Liss Hennie Hansen Sør-Troms består

Detaljer

Sør-Troms. Lavoppløslig - trenger nytt.

Sør-Troms. Lavoppløslig - trenger nytt. Sør-Troms Lavoppløslig - trenger nytt. 2 Les mer på www.sortroms-regionraad.no Sør-Troms består av kommunene Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland. Åtte kommuner

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Foto: Hans Olav Osbak. Vilje til vekst

Foto: Hans Olav Osbak. Vilje til vekst Foto: Hans Olav Osbak Vilje til vekst Velkommen til Åmot! Åmot er en kommune midt i Hedmark fylke, med landlig og sentral beliggenhet sør i Østerdalen. Like forbi kommunesenteret Rena passerer ferdselsårene

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Porsgrunn. med hjerte for kunnskap. Sammen om Porsgrunn

PORSGRUNN KOMMUNE. Porsgrunn. med hjerte for kunnskap. Sammen om Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Porsgrunn med hjerte for kunnskap Sammen om Porsgrunn Porsgrunn før og nå Fra skipsklokkens klang til sjøfartshistorisk vitensenter Foto: Stina Glømmi Velkommen til Porsgrunn kommune!

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Samferdselsanalyse for Ofoten

Samferdselsanalyse for Ofoten Utarbeidet av Transportutvikling AS www. transportutvikling.no 9. mars 2012 Innhold Innhold 2 1 Innledning 5 1.1 Dokumentets oppbygging og struktur 5 1.2 Problemstilling og bakgrunn 5 1.3 Prosjektmål 5

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Utredningsnotat C Salten regionråd

Utredningsnotat C Salten regionråd Utredningsnotat C Salten regionråd Oslo, 17. juni 2015 Det finnes ingen kilder i gjeldende dokument. Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Mandat og metodisk tilnærming... 3 2. Kommunikasjon

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer