URANLEGG MED HOVEDUR MPU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "URANLEGG MED HOVEDUR MPU"

Transkript

1 URANLEGG MED HOVEDUR MPU INSTALLASJON VEDLIKEHOLD OG PROGRAMMERINGSANVISNING 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Det står info i manualen som ikke er listet opp her i innholdsfortegnelsen. Dette gjelder generell info om menypunkter som ikke skal endres av bruker. Montasje og tilkopling side 3 Daglig drift side 4 Manuell utkopling av reléer (for ferier etc) side 4 Vedlikehold side 4 Menykart side 5 Stille hovedur side 6 Synkronisere biur mot hovedur side 6 Manuell switching av reléer side 6 Programmering av koplingsautomatikk for reléutganger Generell info side 7 Helligdagskalender side 8 Perioder side 9 Koplingstidspunkter side 10 Timere side 12 Tilleggsinformasjon/tekniske data Side 13 2

3 SEKSJON A. MONTASJE OG TILKOPLING Kabinettet åpnes ved å sette en skrutrekker inn i hullet nederst, og trekke fronten forsiktig ut nede. NB: Dersom du kopler ut flatkabelen mellom prosessorkortet i fronten og relékortet i bunnen, pass på at du setter den riktig på plass igjen etterpå. Pluggen skal stå i sokkelen ved siden av kabelskoene fra powersupplymodulen, og med den lille styrepinnen mot kabelskoene. Uret skrues fast på en plan flate, med skruer i de 3 festehullene i bakplaten. (1 i midten oppe, og 1 på hver side nede) Kople biurkursene til utganger for dette. Det er to utganger til biur. Hver utgang kan drive opp til 100 biur, men man kan ikke kople til mer enn 130 biur totalt (på grunn av strømforsyningens kapasitet) Biurutgangene er merket med et lite ursymbol. I tillegg er utgang 1 merket med 1,1 og 1,2. Utgang 2 er merket med 2,1 og 2,2. Kople eventuell DCF mottaker til klemmer DCF + og Reléutganger koples til utstyret de skal styre. Det er 4 individuelt programmerbare Reléer med hver sin vekslende potensialfrie kontakt. Relé 1 er tilkoplet klemme nr: 1(NO) 2(C) og 3(NC) Relé 2 er tilkoplet klemme nr: 4(NO) 5(C) og 6(NC) Relé 3 er tilkoplet klemme nr: 7(NO) 8(C) og 9(NC) Relé 4 er tilkoplet klemme nr: 10(NO) 11(C) og 12(NC) NB: Det er ingen tilgjengelig strømforsyning for drift av eksternt utstyr (skoleklokker etc.) i kabinettet. Reléene er beregnet for maks 4A ohmsk last. Bruk eventuelt en ekstern hjelpekontaktor for å bryte større strømmer. 230V nettspenning skal koples inn via medfølgende støyfilter til klemmer L1 N PE. Plugg inn kabel til prosessorkort dersom du koplet denne ut tidligere. NB. Pass på å få den riktig på plass, da feil innkopling vil knekke prosessorkortet. Se info lenger opp. Front hektes på i topp og trykkes fast i nedkant. 3

4 SEKSJON B. DAGLIG BETJENING, VEDLIKEHOLD 1. DAGLIG DRIFT FORKLARING AV DISPLAY A. Displayvisning med hovedur i normal drift: Eksempel linje 1: Fr 12: 00: Funksjon: Dag Time Minutt Sekund Dato Måned År I linje 2 vises navn på gjeldende periodeprogram, for eksempel langdag (se meny 4.2, periodeprogram) NB! Dersom det er helligdag i følge helligdagskalenderen vil man se dette ved at det ikke vises noe periodenavn på nederste linje. B. Utvidet statusinformasjon: Trykk på? I linje 2 på display vises nå : I : : : : De to prikkene lengst til venstre angir status for biurlinjene, og øker i størrelse hver gang det går ut puls til biurene. De 8 prikkene til høyre for I angir status for de 8 reléene. Liten prikk er hvilestilling, stor prikk er aktivisert. MANUELL UTKOPLING AV RELÉER Dersom man ønsker å kople ut reléene midlertidig uten å røre programmene, kan bryter nederst til høyre på kabinettet settes på 0. Dette vil kople ut alle reléer samtidig. For å kople inn igjen reléene, settes bryteren tilbake til 1 2A. VEDLIKEHOLD HOVEDUR Det er ingen regelmessige vedlikeholdsoperasjoner nødvendig for uret. For renhold benytt en tørr eller lett fuktet klut, og tørk av kabinettet. Det må ikke under noen omstendighet komme vann inn i kabinettet. 2B. VEDLIKEHOLD BIUR Biur kan tørkes av med en klut fuktet i mildt såpevann. For øvrig er det ingen vedlikeholdsoperasjoner foreskrevet. 4

5 KART OVER MENYSYSTEMER I MPU. Hvilke menyer som er tilgjengelige kan variere med konfigurasjonen og bestykningen av uret.! Endring av parametere som ikke er detaljbeskrevet lenger ut i manualen gjøres på eget ansvar, og kan forårsake funksjonsfeil. HOVEDMENY UNDERMENY NIVÅ 1 UNDERMENY NIVÅ 2 1. Hovedur 2. Biur 3. Manuell reléstyring 3.1 manuell switching 3.2 deaktivering 4. Releautomatikk 4.1 Helligdagskalender 4.2 Perioder 4.3 Koplingstider 4.4 Slett koplingstider for en hel periode 4.5 Kopier koplingstider for en hel periode 5. Oppsett 5.1 Hovedursoppsett Hastighetskorrigering hovedur Displaykontrast Sommer/vintertidsoppsett Språkinstillinger DCF reset DCF tidssone offset Synkronisering Helligdagskalenderparametere 5.2 Biursparametere 5.3 Reléparametere Varighet timere Relékanaler Periodiske pulser 5.4 Eksternt kommunikasjonsinterface Kommunikasjonsparametere Kommunikasjonsprotokoll sending Kommunikasjonsprotokoll mottak Status eksternt interface 5.5 Brukernivå 6. Funksjonstest 6.1 DCF synkroniseringsstatus Siste gyldige DCF telegram Siste DCF telegram HEX code Status DCF synkronisering Status DCF offset 6.2 Informasjon Neste sommer/vintertidsskifter Intern temperatur i hoveduret Spenning på internt powersupply Versjonsnummer Feillogg Siste tidskorrigering 6.3 Nullstilling Watch dog reset EEprom reset Full reset Dvalemodus for lagring Justering 6.4 Minimonitor 6.5 Test tilkoplete komponenter reléer I/O porter Biurlinjer Tastatur Tastaturteller A/D konverter 6.6 Status tilkoplet kommunikasjonsinterface 5

6 SEKSJON C. PROGRAMMERING Start programmering med å trykke på pil opp og pil ned samtidig. Nederste displaylinje skifter nå til en meny (hvilken, avhenger av hva som ble programmert sist gang man var i programmeringsmodus) Uret har flere undermenyer enn de som er detaljbeskrevet i denne manualen. Menyer som ikke er detaljbeskrevet er kun for kyndig personell, og skal ikke endres av bruker. Meny 1, Programmering av tid og dato for hovedur: Bla med pil opp og ned til display viser 1 master clock. Trykk pil høyre. (Display viser stop slave line? ) Trykk enter.(display viser input hours ) Bruk talltastatur og piltaster til å legge inn riktig tid og dato i displayet. Når displayet viser riktig verdi, trykk enter. (Display viser set time? ) Bekreft med enter. (Display viser nå 1 master clock ) For å avslutte programmering trykk CL til du er ute. Meny 2, Synkronisering av biur mot hovedur: (må alltid gjøres etter at man har stilt hovedur) Bla med pil opp og ned til display viser 2 slave clk Trykk pil høyre. (Display viser Set line ) Velg hvilke biurlinje du skal stille med pil opp og ned (normalt er det kun line 1 som benyttes) Trykk pil høyre (Cursor flyttes inn, og display viser input stat ) En o over cursoren angir utkoplet biurlinje, og en a over cursoren angir aktiv biurlinje. Velg status med pil opp og ned. Trykk pil høyre. (Cursor flyttes inn, og display viser set hours ) Her skal du taste inn klokkeslettet som biurene ute i anlegget viser. IKKE SE PÅ HVA KLOKKEN FAKTISK ER, ELLER HVA HOVEDURET VISER.. KUN HVA BIURENE UTE I ANLEGGET VISER. NÅR DU LEGGER INN TIDEN SOM VISES PÅ BIURENE KAN HOVEDURET KALKULERE HVOR MANGE PULSER SOM MÅ SENDES FOR Å SYNKRONISERE MED TIDEN SOM HOVEDURET VISER Når du har tastet inn riktig verdi, trykk enter. Display viser store changes. Trykk enter igjen for å bekrefte. (biurene begynner nå å stege hurtig fram til riktig tid) For å komme ut av menyen trykk CL til du er ute. Meny 3, Manuell betjening av reléutganger. (benyttes først og fremst til testing) Bla med pil opp og ned til display viser 3 manual switching Trykk pil høyre for å gå inn i menyen. (Display viser 31 switch ) Trykk pil høyre. (Display viser input switchoff ) Velg hvilket relé du skal betjene med pil opp og pil ned Trykk pil høyre når du har riktig relénummer. Tast så 0 for å slå av relé, 1 for å slå på relé, eller 2 for å slå på relé i en tidsbestemt periode. Dersom du tastet 2, må du også taste inn hvor lang tid reléet skal aktiviseres (i minutter og sekunder). Trykk enter for å bekrefte. (Display viser set status? ) Trykk enter igjen for å utføre kommandoen. For å komme ut av menyen trykk CL til du er ute. 6

7 Meny 4, Programmering av koplingsautomatikk for reléutganger. (program) Programmeringen av reléutgangene i dette hoveduret er basert på at man først setter opp perioder. En periode bestemmer hvilke dager i uken, og eventuelt innenfor avgrensede datoer i året, de forskjellige koplingstidspunktene skal være gyldige. Når man så senere legger inn et koplingstidspunkt, legger man det under ønsket periode. Det kan programmeres opp til 57 slike perioder. Husk at du må lage flere perioder dersom du har forskjellige koplingstider for hver dag i uken. Et eksempel: Torsdag er langdag. Mandag, tirsdag, onsdag, og fredag, er like hverandre. Lag en periode som er gyldig fra til ma, ti, on, fr., og kall det normaldag. Lag en periode som er gyldig fra til to., og kall det langdag (-- på årstall betyr at programmet ikke er begrenset til et enkelt år, men gjentas hvert år) Deretter programmerer man klokkeslettene under dagprogram, og forteller hvilken periode hvert klokkeslett skal gjelde for. Uret inneholder også en helligdagskalender. Denne kan benyttes til å overstyre (kansellere) programmerte koplingstidspunkter på faste og flytende helligdager. Fra fabrikken er helligdagskalenderen programmert med internasjonale standard helligdager (katolsk kirke), men man kan selv gå inn og legge til/fjerne/endre dette. Helligdagskalenderen opererer enten globalt (D00), eller man kan legge inn helligdager som kun skal være gyldig på enkelte periodeprogrammer (D01-57). Skal man legge inn en helligdag som skal være gyldig på 2 eller flere perioder, men ikke på alle, må dagen legges inn en gang per periodeprogram. 7

8 Undermeny 4.1 Helligdagskalender. (holiday calender) NB: en dato uten påfølgende årstall -- betyr at datoen gjentaes hvert år. (eks 17. Mai) Gå inn i helligdagskalenderen: Bla med pil opp og ned til display viser 4 program Trykk pil høyre, og bla med pil opp og ned til display viser 41 holiday calender Trykk pil høyre. (Display viser nå selection ) Nå kan du bla gjennom de innlagte helligdagene med pil opp og ned. Endre en innlagt dag: Trykk eg fram til display viser selection (se punkt gå inn i helligdagskalenderen) Trykk pil høyre for å flytte cursor inn til datoen Bruk pil opp og ned for å endre dato og periode. For å lagre trykk enter. Display viser store line? Trykk enter igjen for å lagre, eller CL for å avbryte. Legge til en dag: Trykk deg fram til display viser selection. (se punkt gå inn i helligdagskalenderen) Trykk? (Display viser nå insert=1 delete=2) Tast 1 (Display lager nå en ny linje 01 uten datoinformasjon) Bruk piltaster til å legge inn ønsket dato og periode(00 = alle perioder). For å lagre trykk enter. Display viser store line? Trykk enter igjen for å lagre, eller CL for å avbryte. Slette en dag: Trykk deg fram til display viser selection (se punkt gå inn i helligdagskalenderen) Bla deg fram til den linjen du vil slette vises i display. Trykk? (Display viser nå insert=1 delete=2) Tast 2 (Display viser nå delete line? ) Bekreft med enter. Gå ut av helligdagskalenderen, og lagre endringer Når du har endret alle datoene du skal må alle endringene lagres i minnet. Trykk CL (Display viser nå store holiday? ) Trykk enter for å bekrefte (Trykker du CL nå går du ut uten å lagre noen endringer) Gå ut av menyene: Trykk CL gjentatte ganger for å komme ut til standard driftsmodus. (Hver gang du trykker CL hopper du tilbake til et høyere menynivå, og til slutt vil du ende ute i driftsmodus) 8

9 Undermeny 4.2 Programmering av perioder. (program periode) Gå inn i periodemenyen: Bla med pil opp og ned til display viser 4 program Trykk pil høyre, og bla med pil opp og ned til display viser 42 program periods Trykk pil høyre. (Display viser selection ) Nå kan du bla gjennom innlagte perioder med pil opp og ned. NB. Linjene kommer først med alle startdatoer, og så med alle sluttdatoer. For å se hvilke som hører sammen må du se på periodenummeret bakerst på linjen Dxx Forklaring av display: [ W D00] 01 = linje nummer = dato + evt år W = punkt for å gå opp til øverste linje for valg av dager. D00 = periodenummer (kan være 01 til 57) På øverste linje i display vises hvilke dager i uken perioden er gyldig. Endre en linje: Trykk deg fram til display viser selection (se punkt gå inn i periodemenyen) Velg linjen du skal endre med pil opp og ned. Trykk pil høyre for å flytte cursor inn i linjen, og benytt og talltastatur for å endre. For å endre dager, sett cursor ved W og trykk pil opp for å komme til øverste linje. Velg dager med talltastatur 1=ma 2=ti osv. For å komme ned igjen til nederste linje, trykk CL. For å lagre linjen, trykk enter (Display viser store line? ) Bekreft med enter. Legge til en linje: Bla deg fram til display viser selection (se punkt gå inn i periodemenyen) Trykk? (Display viser insert=1 delete=2 ) Tast 1 (Display lager nå en ny linje 01) Trykk pil høyre for å flytte cursor inn i linjen, og benytt og talltastatur for å endre. For å endre dager, sett cursor ved W og trykk pil opp for å komme til øverste linje. Velg dager med talltastatur 1=ma 2=ti osv. For å komme ned igjen til nederste linje, trykk CL. For å lagre linjen, trykk enter (Display viser store line? ) Bekreft med enter. Slette en linje: Bla de fram til display viser selection (se punkt gå inn i periodemenyen) Velg den linjen du ønsker å slette. Trykk? (Display viser insert=1 delete=2 ) Tast 2 (Display viser delete line? ) Trykk enter for å bekrefte. Gå ut av periodeprogrammering, og lagre endringene: Etter å ha endret alle de linjene du skal må du lagre alle endringene til minnet. Trykk CL Display viser nå store period? Bekreft med enter (Trykker du CL nå går du ut uten å lagre noen endringer) Gå ut av menyene: Trykk CL gjentatte ganger for å komme ut til standard driftsmodus. (Hver gang du trykker CL hopper du tilbake til et høyere menynivå, og til slutt vil du ende ute i driftsmodus) 9

10 Undermeny 4.3 Programmering av koplingstidspunkter(input day) Gå inn i koplingstidspunktmenyen: Bla med pil opp og ned til display viser 4 program Trykk pil høyre, og bla med pil opp og ned til display viser 43 input day Trykk pil høyre. (Display viser input day ) Gi periodeprogrammet navn: Gå inn i menyen som forklart I avsnittet over. Velg den perioden du ønsker å lage koplingstider for (01-57) Trykk enter. (Display viser nå input day name ) Her kan du gi perioden et navn (for eksempel langdag ) Bokstavene velger du med tastaturet på samme måte som du velger bokstaver med tastaturet på en mobiltelefon. (se bakerst i manualen for oversikt over bokstavene) Bruk pil høyre for å flytte deg til en ny bokstavposisjon. Når navnet er som du ønsker, trykk enter. (Display viser nå selection ) Forklaring av display: På nederste linje står det for eksempel: 01 00:00:00 01 off 01 = fortløpende programlinjenummer i minnet. 00:00:00 = Tidspunkt i timer minutter og sekunder. 01 = Relé som skal styres (01 04) off = hva skal reléet gjøre. (off = slippe, active = trekke til, timxx = Timer) Legge til og slette koplingstidspunkter for valgt periode: Gå inn i menyen, og navngi eventuelt perioden som forklart ovenfor. Displayet viser selection Ved hjelp av pil opp og ned kan du bla gjennom eksisterende koplingstidspunkter. Slette en linje: bla deg fram til aktuell linje med pil opp og ned, trykk?, og bekreft med enter. Legge til en linje: Trykk pil høyre for å flytte cursor inn. Benytt talltastatur til å legge inn klokkeslett i timer minutter og sekunder. Velg så hvilket relé som skal styres (01-08), og hva som skal gjøres: active = relé trekker til og blir inne. Off = relé slipper. Tim xx (xx=01-32)= reléet trekker i en bestemt tid og slipper så igjen. Hvor lenge programmeres under punkt for hver av timerene Det å ha flere timere kan for eksempel benyttes til å la klokken ringe lengre når det ringer inn enn ut. Man setter da alle tidspunkter for å ringe inn til en timer, og alle tidspunkter for å ringe ut til en annen. Trykk enter for å lagre linjen (display viser store line? ) Bekreft med enter.! Det nye koplingstidspunktet legges nå automatisk inn på en ledig programlinje, så du endrer ikke på det koplingstidspunktet som sto på linjen da du startet. Så snart du har trykket enter, kan du gå inn igjen og endre de parametere som avviker til neste koplingstidspunkt. Trykk så enter igjen for å lagre dette på en ny linje. Gjenta med alle koplingstidspunkter som skal gjelde for denne perioden. 10

11 For å lagre all koplingstidene til minnet, trykk CL (Display viser store day? ) Bekreft med enter. Gjenta eventuelt prosedyren for andre perioder. Gå ut av menyene: Trykk CL gjentatte ganger for å komme ut til standard driftsmodus. (Hver gang du trykker CL hopper du tilbake til et høyere menynivå, og til slutt vil du ende ute i driftsmodus) Undermeny 4.4 Slette alle koplingstidspunkter og navn for en periode Bla med pil opp og ned til display viser 4 program Trykk pil høyre, og bla med pil opp og ned til display viser 44 delete day Trykk pil høyre (Display viser delete day number ) Bla med pil opp og ned til ønsket periodenummer vises, og trykk enter. Display viser delete realy? Bekreft med enter eller avbryt med CL Alle koplingstider og navnet på perioden er nå slettet. Perioden finnes imidlertid fortsatt. Skal denne slettes refereres til Meny 4.2 Gå ut av menyene: Trykk CL gjentatte ganger for å komme ut til standard driftsmodus. (Hver gang du trykker CL hopper du tilbake til et høyere menynivå, og til slutt vil du ende ute i driftsmodus) Undermeny 4.5 Kopiere alle koplingstidspunkter fra en periode til en annen. Bla med pil opp og ned til display viser 4 program Trykk pil høyre, og bla med pil opp og ned til display viser 45 copy day Trykk pil høyre (Display viser copy day number ) Bla med pil opp og ned til du finner den perioden du skal kopiere koplingstidspunkter fra. Trykk enter (Display viser copy into day number ) Bla med pil opp og ned til du finner den perioden du skal kopiere til. Trykk enter (Display viser copy day? ) Bekreft med enter. Trykk CL for å gå ut til forrige meny. Går du nå inn i meny 4.3 vil du se at du har fått en eksakt kopi med samme navn og de samme koplingstidene på det periodenummeret du kopierte til. Endre eventuelt navn, og slett/legg til koplingstidspunkter for å tilpasse den nye perioden. 11

12 Meny 5, Oppsett Her kan du stille inn diverse parametere. Vær forsiktig med å stille på noe du ikke vet hva er, da dette kan påvirke driften av uret. Undermeny 5.1 hovedurinnstillinger Ikke gjør noen innstillinger i denne menyen uten å konferere med Leverandør. Undermeny 5.2 biurinnstillinger Her stiller du inn parametere i forhold til typen biur som er tilknyttet. Man kan stille inn om det er minuttpuls/halvminuttpuls/sekundpuls, man kan stille varighet på puls og så videre. Dette er innstillinger som normalt ikke skal røres med mindre dere bytter biurtype. Undermeny 5.3 reléinnstillinger Her stiller du inn parametere for reléfunksjon. I 2 av de underliggende menyene her er det ikke noe som skal røres Det gjelder relays-channel, og period. pulse Endringer her kan forårsake feilfunksjon, og frarådes på det sterkeste Timer Bla med pil opp og ned til display viser 5 set up Trykk pil høyre, og bla med pil opp og ned til display viser 53 relays Trykk pil høyre, og bla med pil opp og ned til display viser 531 timer Trykk pil høyre, og bla med pil opp og ned til ønsket timer (01-32) vises. Trykk pil høyre, og legg inn varighet i minutter og sekunder med talltastatur. Trykk enter for å lagre (Display viser store changes? ) Bekreft med enter eller avbryt med CL Trykk CL gjentatte ganger for å komme ut av programmeringsmodus. Meny 6. Funksjonstest og nullstilling Denne menyen er kun for servicepersonell, og enhver endring av parametere her gjøres på eget ansvar. 12

13 SEKSJON D. TILLEGGSINFO 3.1 Bokstavenes plassering på tastaturet Bokstavene velges ved å trykke flere ganger på tastene. Følgende bokstaver ligger under hver tast: 1: a b c 1 A B C 1 2: d e f 2 D E F 2 3: g h i 3 G H I 3 4: j k l 4 J K L 4 5: m n o 5 M N O 5 6: p q r 6 P Q R 6 7: s t u 7 S T U 7 8: v w x 8 V W X 8 9: y z. 9 Y Z. 9 0:, / 0!? 0?: ä ö ü? b &? 3.2 Tekniske spesifikasjoner Forsyningsspenning: Strømforbruk full last: Driftstemperatur: Nøyaktighet: Minne backup: Minne: Biurlinjer: Reléutganger: 230VAC 110VA 0-40 grader Celsius +- 0,1 sekund per dag ved 25 grader Celsius >5 år 256KB Eprom, 32KB RAM, 256Byte EEprom 2 stk. Maks 1A per linje (Maks 1,3A totalt) 8 stk. maks 4A ohmsk last/230vac Norsk importør: PHONO*elektro-akustikk as TLF: FAX: e post: web: 13

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN

OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN Når du har koplet på strøm, backupbatteriet og et LCD kodetastatur kan du programmere sentralen. Følg anvisningen i displayet. Rokonet Please Wait... Etter

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel Installasjon, programmering, bruk. Norsk Importør: HONO*elektro-akustikk as Pb. 1020 Hoff 0218 OSLO Tlf: 22 50 87 00 www.phono.no

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1

Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1 Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1 Versjon 1.0-06.02.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Koblingsskisse, timeout med WTN+trykknapp 1.2 2. Innstillinger av utstyr 3. Bruk av systemet 1-Stage 4. Bruk av systemet

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

2. Montering, tilslutning og drift 3-5. 3. Betjening 6. 4. Visere 6. 5. Innstilling 7. 6. Forandre innstilling 8. 6.1 Klokke og ukedag 8

2. Montering, tilslutning og drift 3-5. 3. Betjening 6. 4. Visere 6. 5. Innstilling 7. 6. Forandre innstilling 8. 6.1 Klokke og ukedag 8 N 1. Innhold 2 1. Innhold 2. Montering, tilslutning og drift 3-5 3. Betjening 6 4. Visere 6 5. Innstilling 7 6. Forandre innstilling 8 6.1 Klokke og ukedag 8 6.2 Måned og år 9 6.2.1 AU = automatisk innstilling

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 3. Introduksjon til prosjektet Hringr 29 Sammenlikninger hvis og hvis-ellers Vi mennesker bruker sammenlikninger hundrevis av ganger hver eneste dag. Når vi utfører oppgaver, når vi tenker og når vi jobber.

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Bruksanvisning. BroadLink RM2

Bruksanvisning. BroadLink RM2 Bruksanvisning BroadLink RM2 Utgivelse 2. September 2014 Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller. Innhold Side 3... Laste ned APP Side 3... App installering Side 4... Koble til Wi-Fi-nettverk

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Tastatur 3. Daglig bruk av vekten 4. Programmeringsfunksjoner 5. Prisendring 6. Programmering av PLU 7. Tekstprogrammering 8

Innholdsfortegnelse: Tastatur 3. Daglig bruk av vekten 4. Programmeringsfunksjoner 5. Prisendring 6. Programmering av PLU 7. Tekstprogrammering 8 1 Innholdsfortegnelse: Tastatur 3 Daglig bruk av vekten 4 Programmeringsfunksjoner 5 Prisendring 6 Programmering av PLU 7 Tekstprogrammering 8 Dato og tidsinnstillinger 10 Programmering av hurtigtaster

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Plus + Bruksanvisning

Plus + Bruksanvisning 1186950-23.02.2010 Plus + Bruksanvisning 1 Bruks- og monteringsanvisning (NO) 2 Plus + Batteridrevet styringsenhet for varmeovner med radiomottaker, termostater og annet teknisk utstyr ved bruk av apparatmottaker.

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet!

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet! UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RXTX av meldinger og ingen ting annet! For å fullføre denne installasjon trenger du en PC med Windows XP/Vista/7, fast Internett forbindelse og en TNC

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

CompTrol 1002. Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK

CompTrol 1002. Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK CompTrol 1002 Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK Innhold 1. Betjenings- og indikatorelementer...3 2. Innkobling...7 3. Menypunkter...8 4. Alarmer og feil...11

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLASJONSINSTRUKSJONER RX2-A, RX3-A, TX2-A, TX2-B, TX2-E, TX1-C NORSK/NORWEIGAN IM-T0-RX003-A03-NO FREKVENSBANK/ DRIFTSFREKVENS/ DRIFTSFREKVENS CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 433.05

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll 2 RefleX² vern og kontroll RefleX² - 205 Overstrømvern Retningsbestemt jordfeilvern Fase-ubalanse vern Automatisk gjeninnkobling Kommunikasjon (IEC 60 870-5-103) 2-trinn I>, 2-trinn Io GIK og fase-ubalanse

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk 94164-02 2004-06 SP405 Brukerveiledning Ukeur Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk Innhold 1 Innledning...2 1.1 Sammenkobling av SP405/eksisterende styringspanel...2 2 Den første tilkobling...3

Detaljer

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05 TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER Versjon 1.05 Triple Winner Etterfylling: Bruk etterfyllingsnøkkelen (nøkkelen til venstre). Vri etterfyllingsnøkkelen med dørene lukket og disse fem mulighetene blir presentert.

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer