Likestilte kommuner. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likestilte kommuner. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig"

Transkript

1 Likestilte kommuner

2 ROAR Riktig Organisering Av Ressursene

3 Arbeidsgruppen Marit Johanne Berg (hovedtillitsvalgt Norsk sykepleier forbund) Roger Santokhie (utviklingsseksjonen) Rita Myrseth (assisterende virksomhetsleder, Nedre Melhus helse og omsorg)

4 Tjenesteområde/problemstilling Får menn lettere tilgang på praktisk bistand i hjemmet? Dette har blitt en «sannhet» vi ønsker å teste ut.

5 Mål Teste ut om hjelpebehov og funksjonsnivå er grunnlaget for tildeling av tjenesten og ikke kjønn.

6 Metode Datainnsamling o Data på systemnivå: IPLOS-funksjonsverdier, tildelt tjenester og mengde tjenester o Data på individnivå: søknader og vedtak o Relevant styringsdokumenter: serviceerklæringer og saksbehandlingsrutiner

7 Dataanalyse

8 Utvalget Den typiske hjemmehjelpsbruker er gjerne en eldre bruker 67 år eller eldre Dette gir et utvalg bestående av 73 menn og 221 kvinner

9 Kjønn 45 prosent menn blant de som er 67 år eller eldre men kun hver fjerde hjemmehjelpsmottaker er en mann. Det betyr at hver tiende mann i utvalget mottar hjemmehjelp mens hver femte eldre kvinne mottar hjemmehjelp. En mulig forklaring på dette som ikke er undersøkt i dette notatet er at eldre menn får mindre hjemmehjelp dersom de enten bor sammen med annen omsorgsperson (kone) eller at de i stedet får andre kommunale tjenester (institusjonsbasert).

10 Iplos-funksjonsverdier 294 brukere i utvalget så er 285 registrert med bistandsbehov 70 menn har gjennomsnittlig bistandsbehov 2,38 mens 215 kvinner har gjennomsnittlig bistandsbehov 2,23. Betyr det at menn har mer behov enn kvinner?

11 Iplos-funksjonsverdier Årsaker til at det er slike forskjeller mellom kjønnene o Menn er mer hjelpetrengende enn kvinner o Menn fremstår som mer hjelpetrengende enn kvinner, og får dermed høyere ADL-registreringer o Dersom det er ulik terskel for når tilbudet gis må vi anta at den minste gruppen er den mest hjelpetrengende, i dette tilfellet menn. Dersom terskelen for å gi tilbud senkes og gis til flere vil automatisk det gjennomsnittlige bistandsbehovet bli lavere.

12 Modeller Modell Resultat Kommentar / forklaring 1: Bare kjønn Negativ effekt av menn Negativ og signifikant effekt, det vil si at menn i gjennomsnitt har signifikant mindre kommunalt tilbud enn kvinner. Sterk effekt, men samlet sett forklarer ikke modellen mye av den samlede variasjonen i datamaterialet 2: Alder og kjønn Positiv effekt av alder Negativ effekt av menn Også denne modellen ser vi en negativ effekt av menn. Samlet sett er modellen bedre enn modell 1, alder er langt viktigere enn kjønn. 3: Alder, kvadrert alder og kjønn Positiv men kurvelineær effekt av alder Negativ effekt av menn Vi tester også kvadrert alder for å se om det er en kurvelineær sammenheng og ikke bare en lineær sammenheng slik modell 2 tester. Vi finner at det er slik, men samlet sett er modellen litt bedre men ikke så så mye bedre enn modell 2. Robust resultat ift til menn. 4: Alder, kvadert alder, kjønn og interaksjonsledd Ingen kjønnseffekt En interaksjonseffekt tester i hvilken grad menn har annen sammenheng med alder enn kvinner. Vi finner nå ikke signifikante sammenhenger, det skyldes at det er for stor korrelasjon mellom variablene i modellen. Er ikke bedre enn modell 3.

13 Modeller 5: Alder, kvadrert alder, kjønn, og interaksjonsledd også med kvadrert alder Ingen kjønnseffekt En interaksjonseffekt tester i hvilken grad menn har annen sammenheng med alder enn kvinner. Vi finner nå ikke signifikante sammenhenger, det skyldes at det er for stor korrelasjon mellom variablene i modellen. Er ikke bedre enn modell 3. 6: Alder, kjønn og dummy for de eldste gruppene 7: Alder, kjønn, andel menn i aldersgruppe 8: Alder, kvadrert alder, kjønn, dummy for de eldste gruppene, interaksjonsledd, og andel menn i aldersgruppe Negativ effekt av menn Negativ effekt av menn, positiv effekt av andel menn i aldersgruppe Ingen effekt utover modell 7 Ingen tydelig effekt av dummy på de eldste gruppene. Tyder på enten at effekten av alder er forholdsvis lineær, eller at det er alt for få observasjoner i de eldste gruppene til å gi noe signifikant resultat. Kontrollerer også for hvordan kjønnsfordelingen er for hvert alderstrinn. Dette er en modell som tar med alle variabler. Modellen forklarer ingenting utover det som er forklart i den enklere modell 7.

14 Modell 1 Sannsynlighet for hjemmehjelp, kun forskjell på kjønn.

15 Modell 5 Sannsynlighet for hjemmehjelp, modell som inkluderer kjønn, alder, kvadrert alder, interaksjonsledd.

16 Modell 8 Sannsynlighet for hjemmehjelp, med kontroll for kjønn, alder, kvadrert alder, interaksjonsledd samt kjønnsbalansen i hvert enkelt alderstrinn.

17 Resultater I forhold til befolkningen ellers så mottar langt flere kvinner enn menn hjemmehjelp De menn som mottar hjemmehjelp har registrert høyere bistandsbehov enn kvinner Det er vesentlige forskjeller i kjønnsbalansen innad i virksomhetene i Melhus kommune Når vi lager data for hele befolkningen og tester sannsynligheten for å få tjenester ser det ikke ut til at menn i større grad enn kvinner får hjemmehjelp, snarere tvert om. Flere kvinner får hjemmehjelp enn menn.

18 Alternativ tilnærminger Studere de som er gitt avslag ettersom dette er en del av det opprinnelige datagrunnlaget (ikke aktive tjenester). Datagrunnlaget inneholder nå kun avslag fra de som faktisk har mottatt tjenester. Omfanget av tjenester til brukerne, som for eksempel antall timer tjenestetid

19 Konklusjon Vi har sett på en isolert tjeneste uten å studere nærmere de andre tjenestene som kommunen tilbyr. En nærmere analyse av det samlede tilbudet vil måtte gjøres for å kunne si noe mer om det er betydelige kjønnsforskjeller blant tjenestemottakere i Melhus kommune. Dersom man ser isolert på hjemmehjelp er at kvinner i større grad enn menn mottar hjemmehjelp.

20

Gerix-data: Gil- de grunnlag for a å vurdere inntektssystemet for kommunene

Gerix-data: Gil- de grunnlag for a å vurdere inntektssystemet for kommunene 97/24 Notater 1997 Arne Støttrup Andersen Gerix-data: Gil- de grunnlag for a å vurdere inntektssystemet for kommunene Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk FORORD Gerix er betegnelsen

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Ulikt tilbud til yngre og eldre. Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1

Ulikt tilbud til yngre og eldre. Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1 Ulikt tilbud til yngre og eldre Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1 2 Fylkesmannen sitt utgangspunkt Kommunene har ansvar for nødvendige,

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn?

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Av Inger Cathrine Kann, Søren Brage, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune 1 Sammendrag I artikkelen beskriver vi resultater fra en analyse av gradert

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Elevers prestasjonsutvikling hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater»

Elevers prestasjonsutvikling hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater» Elevers prestasjonsutvikling hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater» Øyvind Wiborg, Clara Åse Arnesen, Jens B. Grøgaard, Liv Anne Støren og Vibeke Opheim

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer