Teknologisk Institutt. Produktutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologisk Institutt. Produktutvikling"

Transkript

1 Teknologisk Institutt Produktutvikling

2 Fra idé til ferdig produkt Gjennom en rekke internasjonale produktutviklingsprosjekter har Teknologisk Institutt vist seg å være en attraktiv samarbeidspartner når innovative ideer skal realiseres. prosjektledelse og administrasjon idé- og konseptutvikling PROSJEKT- FINANSIERING UTVIKLING OG RÅDGIVING Prototyping, testing og produksjon KOMMERSIALISERING design, konstruksjon og materialvalg elektronikkutvikling automasjon og instrumentering havbruk kjemi og vannteknologi Enten dere ønsker bistand i hele produktutviklingen, eller har behov for å supplere egen ekspertise og kapasitet, kan vi bistå med utvikling og videreutvikling av produkter. Våre ingeniører og teknikere har bred teknologisk kompetanse og bransjeerfaring. Fagmiljøer innen design, mekanisk konstruksjon, testing og simulering, elektronikkutvikling, instrumentering og automasjon jobber tett sammen for å sikre en helhetlig utviklingsprosess. I våre laboratorier kan vi utvikle prototyper til elektroniske komponenter og utføre 3D rapid prototyping av ABS-plast. Vi har også mulighet til å teste hvordan bruksmiljøet vil påvirke produktet før det settes i produksjon. Vårt miljølaboratorium er akkreditert for å teste et stort spenn av produkter og komponenter, fra enkle husholdningsartikler til tung teknologi innen luft- og romfart. Vi løser de fleste utfordringer inhouse og har i tillegg sterke faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Testing i akkrediterte laboratorier Med fokus på testing gjennom hele prosessen kan du eliminere mange usikkerhetsmomenter knyttet til produktets kvalitet og holdbarhet. Dette bidrar til å minimere risikoen for returer når produktet lanseres. 3D Multicam Tar nøyaktige 3D-bilder av installasjoner helt ned på 2000 meters dyp.

3 Millioner til produktutvikling Hvert år bevilges det titalls millioner til produktutvikling i norske bedrifter. Ved siden av å bistå bedriften din med utvikling av produkter kan vi også bistå med å få utviklingen finansiert. Som EØS-medlem har norske bedrifter samme rettigheter som bedrifter i EU-land til å søke støtte til forskning og teknologisk utvikling fra EU. Vi har spesialisert oss på å søke midler fra EUs Rammeprogram for Forskning og Utvikling. Midler fra EU gir små og mellomstore bedrifter en unik mulighet til å finansiere utviklingen av teknologiske produkter. Gjennom «Research for the benefit of SMEs» bevilges det årlig store beløp til bedrifter med gode konsepter, slik at bedriftene kan kjøpe nødvendige forsknings- og utviklingstjenester. I løpet av de siste 10 årene har TI bidratt til at over 70 norske bedrifter har fått sine teknologiske nyvinninger finansiert av EU. Vi har også inngående kunnskap om det norske virkemiddelapparatet for forskningsfinansiering. Internasjonale nettverk For at et prosjekt skal finansieres av EU må det basere seg på sam arbeid på tvers av landegrenser. Dette gir din bedrift en unik mulighet til å danne internasjonale nettverk for videre partnerskap og lansering av produkter utenfor Norge. Teknologisk Institutt har et omfattende nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, som kan tilføre prosjektet ditt den spiss kompetansen som kreves for å lykkes med produktet på det kommersielle markedet. Ved siden av utvikling av produkter kan TI bistå din bedrift med: Idé- og konseptutvikling Å etablere og optimalisere prosjektpartnerskap Å skrive profesjonelle søknader for å få ditt prosjekt finansiert Prosjektreferanser Forsknings- og utviklingsarbeidet som har ledet frem til resultatene presentert i brosjyren har mottatt finansiell støtte fra den Europeiske Unions Syvende Rammeprogram som administreres av REA (Research Executive Agency) i henhold til hvert av prosjektenes Grant Agreement.

4 Ny oppdrettsteknologi C ClosedFishCage Ustabile og uforutsigbare miljøforhold i tradisjonelle oppdrettsanlegg gjør fisken syk og utsetter den for skadelige organismer som lakselus. Samtidig forurenser anleggene havbunnen. Som et svar på disse utfordringene har vi i samarbeid med Plastsveis utviklet ClosedFishCage (CFC). CFC kombinerer teknologi fra landbasert oppdrett med kostnadseffektiviteten til sjøbasert oppdrett. Resultatet er et lukket, sjøbasert merdsystem som stenger parasitter ute, gir fisken optimale vekst forhold og reduserer anleggets miljøpåvirkning. Kampen mot lakselusa Lakselus er i dag næringens største og mest alvorlige problem. Inn satsen for å bekjempe lakselusa koster næringen årlig over én milliard kroner. Mens de tradisjonelle merdene er helt åpne mot omgivelsene, er et av de innovative elementene i CFC en svært holdbar og fleksibel plastduk som omkranser merden. Ved å benytte seg av denne teknologien unngår man at lakselus og andre organismer kommer i kontakt med fisken. Fiskehelse Fiskens helse påvirkes av temperatur og oksygenkonsentrasjon. I tradisjonelle oppdrettsanlegg styres dette blant annet av anleggets beliggenhet, strøm, vær, sesong og algevekst. I lukkede merder kan disse faktorene kontrolleres i større grad. CFC har et integrert kontrollsystem som kontinuerlig overvåker vannkvaliteten og sørger for mer stabil og optimal temperatur, vannstrøm og O 2 -distribusjon i merden. Anlegg basert på CFC-teknologien har også muligheten til å rense avløpsvannet. Dette reduserer påvirkningen på økosystemet rundt anlegget betraktelig. Oppsamlet avfall kan utnyttes videre, for eksempel til produksjon av biogass. Koordinator: Plastsveis AS Partnere: Buraschi Bsm Trading s.r.l. Studsgaard Sejlmageri Sea Farms Systems Cultimar Fjord Marin Holding Seawork Ltd. Teknologisk Institutt as Gdansk University of Technology Technologías Avanzadas Inspiralia Hva har TI bidratt med: Søknad til EU om finansiell støtte Prosjektadministrasjon Design av løsning Dimensjonering og beregninger for vann Utvikling av styringssystemer for overvåkning av drift Utvikling av styringssystemer for overvåkning av miljø Overvåkning av krefter i fortøyningsliner

5 losedfishcage Foto: SAS Trygg flygning Kravene til service og vedlikehold av fly er svært strenge. For å ivareta flysikkerheten må bolter skrues til med nøyaktig styrke, og flyets instrumenter må vise riktig informasjon om høyde og posisjon. Vi kalibrerer utstyr for både SAS og Widerøe. Bredt bredbånd Bruken av fiberoptikk er stadig økende i Norge. For å sikre full utnyttelse av båndbredden må utstyret som brukes til installasjon og drift være kalibrert. Vi kalibrerer utstyr for en rekke leverandører av fiberoptikk. Alltid beredt Redningsskøytene er viktig for sjø sikkerheten langs landets kyst. De skal være operative 24 timer i døgnet. Da er godt Miljøvennlig, vedlikehold lukket avgjørende. Vi kalibrerer utstyret som brukes til å kontrollere oppdrettsanlegg. maskineriet i Redningsselskapets skøyter.

6 Stanser skip i drift s ShipArrestor Fra tid til annen hender det at skip mister motorkraft og havner i ukontrollert drift. Dette utgjør en stor potensiell trussel for både menneske- og dyreliv, miljø, og økonomi. For å unngå at skip driver i land, grunnstøter eller treffer oljerigger og andre offshoreinstallasjoner i slike situasjoner, har vi i samarbeid med Miko Marine AS utviklet et nytt verktøy, ShipArrestor. Redusert risiko Dersom et skip havner i drift nær land, grunner eller offshoreinstallasjoner er det lite tid til rådighet for å få om bord slep og forhindre en potensiell katastrofe. Samtidig er prosessen komplisert, og arbeidet kompliseres ofte ytterligere av vanskelige værog bølgeforhold. ShipArrestor skal gi slepeberedskapen nødvendig tid til å komme frem til skipet, og dermed bidra til å redusere risikoen for grunnstøting eller kollisjon og påfølgende oljesøl. Lasso og drivanker Verktøyet består av en lasso som festes til ankervinsjen på skipet og en 200 meter lang slepewire. I enden av slepewiren er det montert et stort drivanker. Drivankeret sørger for at skipet dreies opp mot vinden og reduserer rullebevegelsen betraktelig. Samtidig reduseres avdriftshastigheten på skipet med %. Hele prosessen utføres ved hjelp av helikopter. Dermed unngår man å sette personell i fare, samtidig som bergingsarbeidet kan startes opp raskere. Koordinator: Miko Marine AS Partnere: NorLense AS OPUS Marine H. Haberkorn Le Floch Depollution Teknologisk Institutt as Ship Stability and Research Centre Dr. Vernikov Magnetics Hva har TI bidratt med: Søknad til EU om finansiell støtte Design av sjøanker, festearrangement og kobling Materialvalg Testing og prototyping Prosjektadministrasjon

7 hiparrestor Reduserer risikoen Foto: SAS Trygg flygning Kravene til service og vedlikehold av fly er svært strenge. For å ivareta flysikkerheten må bolter skrues til med nøyaktig styrke, og flyets instrumenter må vise riktig informasjon om høyde og posisjon. Vi kalibrerer utstyr for både SAS og Widerøe. Bredt bredbånd Bruken av fiberoptikk er stadig økende i Norge. For å sikre full utnyttelse av båndbredden må utstyret som brukes til installasjon og drift være kalibrert. Vi kalibrerer utstyr for en rekke leverandører av fiberoptikk. Alltid beredt for grunnstøting Redningsskøytene er viktig for sjø sikkerheten langs landets eller kollisjon kyst. når De skal være operative 24 timer i døgnet. Da er godt vedlikehold skip havner i avgjørende. Vi kalibrerer utstyret som brukes til å kontrollere ukontrollert maskineriet i drift. Redningsselskapets skøyter.

8 Presisjon til sjøs OptiPort Industrihavner blir stadig travlere, og skipene som besøker dem blir stadig større. Ettersom utvidelse av havnene viser seg å være vanskelig, og i enkelte tilfeller umulig, er det et voksende behov for verktøy som kan øke effektiviteten i trange farvann. Samtidig må sikkerheten ivaretas. Bærbart navigasjonsverktøy I det EU-finansierte prosjektet OptiPort har vi, i samarbeid med den danske bedriften Marimatech, utviklet et bærbart navigasjons verktøy for loser (PPU). Verktøyet er allerede tatt i bruk av loser verden over, og det er forventet at teknologien vil bli brukt i alle los-assisterte operasjoner innen få år. Høy presisjon PPUen kombinerer avanserte navigasjonsløsninger, bevegelsessensorer og elektronisk programvare. Verktøyet kan lese data om skipets posisjon, fart og kurs med langt større nøyaktighet enn til svarende løsninger på markedet. Det gjør at man også kan forutse et fartøys forventede posisjon med svært høy presisjon. Dette er avgjørende for å operere effektivt og sikkert i trange områder. Teknologisk Institutt bidro med utvikling av elektronikken i OptiPort og skrev søknaden som gjorde at prosjektet mottok over Euro i prosjektstøtte fra EUs Rammeprogram for Forskning og Utvikling. Prosjektet ble avsluttet i desember 2008 og det ferdige produktet ble lansert på markedet til samme tid. Koordinator: Marimatech AS Partnere: SevenCs Gram and Juhl Wadimplast Radiokomunikace Spol s.r.o. ECI Security Ltd. Port of Sainte Nazaire PERA, UK Teknologisk Institutt as Hva har TI bidratt med: Søknad til EU om finansiell støtte Elektronikkutvikling Firmware-utvikling Prosjektadministrasjon

9 OPTIPORT Foto: Audi SAS Trygg flygning Kravene til service og vedlikehold av fly er svært strenge. For å ivareta flysikkerheten må bolter skrues til med nøyaktig styrke, og flyets instrumenter må vise riktig informasjon om høyde og posisjon. Vi kalibrerer utstyr for både SAS og Widerøe. Bredt bredbånd Bruken av fiberoptikk er stadig økende i Norge. For å sikre full utnyttelse av båndbredden må utstyret som brukes til installasjon og drift være kalibrert. Vi kalibrerer utstyr for en rekke leverandører av fiberoptikk. Alltid beredt Redningsskøytene er viktig for sjø sikkerheten langs landets kyst. De skal være operative 24 timer i døgnet. Større Da er godt nøyaktighet vedlikehold og sikker avgjørende. Vi kalibrerer utstyret som brukes til navigasjon å kontrollere i maskineriet trange farvann. i Redningsselskapets skøyter.

10 Miljøvennlig varmtvannsbereder EcoWaterHeater Over 30 % av husholdningene i Europa bruker elektriske systemer for oppvarming av vann. I en gjennomsnittshusholdning står varmtvannsberederen for hele 15 % av strømforbruket. Mer energi effektive løsninger vil derfor ha en stor miljø gevinst. OSO Hotwater har i en årrekke hatt et aktivt miljøfokus og er en foregangsbedrift når det gjelder utvikling av nye og mer miljøvennlige løsninger for oppvarming av vann. I samarbeid med bedriften har vi utviklet en ny generasjon elektrisk varmtvannsbereder. Den nye teknologien er nærmere 40 % mer energieffektiv enn tilsvarende produkter på markedet i dag. Blant de innovative elementene er bedre utnyttelse av isolasjonen og et ny utviklet styringssystem som kontrollerer varmeelementene. Teknologien lar brukerne selv angi når på døgnet de har behov for varmt vann. Varmtvannsberederen bruker minimalt med strøm i periodene det brukes lite varmtvann, i motsetning til tradisjonelle beredere hvor varme elementene alltid er på. Dermed spares husholdningen for unød vendige strømutgifter og miljøet skånes. Hva har Teknologisk Institutt bidratt med: Søknad til EU om finansiell støtte Design og konstruksjon Utvikling av prototype Utvikling av styringssystem (SmartControl) Konseptutvikling Prosjektadministrasjon

11 Biologisk rensesystem BioFoulControl Teknologisk Institutt har lang erfaring fra prosjekter innen vannbehandling. I samarbeid med Normex AS har vi utviklet et biologisk rensesystem for å hindre begroing i maritime saltvannskjølere. Systemet er mer kostnadseffektivt, miljøvennlig og brukervennlig sammenliknet med dagens løsninger. I saltvannskjølere på store skip fester det seg vanligvis mikroorganismer som hindrer vannsirkulasjonen. Dette gjør at kjøleeffekten reduseres betraktelig, noe som påvirker motorenes ytelse og i lengden kan føre til havari. Denne formen for begroing koster den globale maritime næringen hundretalls milliarder årlig i form av arbeid knyttet til rensing av komponenter og systemer som feiler grunnet begroing. Systemet ble testet om bord i forsyningsskipet Far Seeker, mens søsterskipet Far Searcher benyttet et kopperbasert rensesystem. Testene avslørte at kjølesystemet som ble behandlet med BioFoulControl-systemet ikke viste noen tegn til begroing, mens sjøvannet som ble behandlet med den kobberbaserte metoden ble rammet av markerte kolonier av mikroorganismer. Hva har Teknologisk Institutt bidratt med: Søknad til EU om finansiell støtte Utvikling av nytt system som genererer mikrobobler fra en blanding av ozon og sjøvann for kostnads effektiv dispersjon av ozon og hindring av bioakkumulering Validering av pilotanlegg Prosjektstyring i samarbeid med Normex AS Bakteriefri vaskeklut CleanCloth Spredning av sykdommer i hjemmet er ofte relatert til krysskontaminering via hender, flater og andre bakterieholdige gjenstander, deriblant kjøkkenkluten. I samarbeid med Norwex AS utvikler vi derfor CleanCloth. Med CleanCloth er målet å utvikle en vaskeklut med konstant og kontinuerlig antibakteriell virkning. Det betyr at ingen bakterier er igjen i kluten tre timer etter bruk, samtidig som vekst av bakterier hindres. I Europa rapporteres det årlig om lag 24 millioner tilfeller av sykdom som følge av mikrobiell forurensning, men studier viser at dette tallet i virkeligheten er langt høyere. De primære årsakene inkluderer Salmonella, Campylobacter, parasitter og listeria. Hva har Teknologisk Institutt bidratt med: Søknad til EU om finansiell støtte Valg av biocid/antibakteriell agent Valg av biocid/polymer compound Lede og gjennomføre sluttbrukertester Evaluering av rengjøringseffektivitet Ledelse av teknisk arbeid

12