Galnåsmyra. For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Galnåsmyra. For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,-"

Transkript

1 Galnåsmyra For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

2

3 Galnåsmyra 25 b Oppgradert og romslig leilighet i et barnevennlig område. - 3 soverom - Nytt bad med god standard fra Mye privat uteareal på forsiden og baksiden - Innflytningsklart - Nærhet til lekeplass - Leiligheten er godkjent for utbygging (må søkes) - Gangavstand til skoler, barnehage, dagligvarebutikk samt naturområder. - Kort vei til Universitetet I Nordland - Ingen dokumentavgift

4

5 V E L KO M M E N T I L 25 B I nnho l d 1. e t g : V ind f a ng, st u e, og k jøk ke n. U t v en di g b od me d inng a ng f ra p la t t ing. 2. e t g : Ga ng / t ra p p e rom, b a d og 3 sov ero m.

6

7 K J Ø K K E N 1. E TG B e l i gge nhe t L e ilig he t e n lig g e r i t ilk ny t ning t il øv re Hu n s ta d c a. 10 k m f ra B od ø se nt r u m. Tra f ik k st ille og b a r ne v e nnlig områ d e m ed l e ke p la ss i nær he t e n. God t ilk ny t ning t il n æ ro mrå d e t me d kor t e a v st a nd t il b a r ne - og u n g d o m skole, b a r ne ha g e og d a g lig v a re. L e t t a d ko m s t t il t u r og u t ma r k sområ d e r. F le re f a silit e ter i t illig g e nd e områ d e r som f otb a llb a ne, i d ret tsha ll, mm.

8

9 STUE 1. ETG Byggemåte Bygningen er oppført i betongelementer med pålagt stående tømmermannspanel og pusset betong. Utvendig tak tekket med A-papp, omtekking av tak ble utført i 1996/97. Se takst for nærmere beskrivelse.

10

11 U TG A N G T I L P R I VAT U T E O M R Å D E F R A ST U E N To mt Gnr 41, B nr 784, b nr 14 37, b nr , b n r i B od ø kommu ne. A d komst t il e ie nd omme n me d int e r ne vei er f o r kor t e a v og p å st ig ning e r. Tomt e n som er l et t he lle nd e e r op p a r b e id e t me d, p le n og n o e b e p la nt ning sa mt p la t t ing i f ront og b a ks i d e a v b olig. Eie nd omme n ha r noe u t sik t ov e r S a lt e n f j o rd en. nor ma le lysf or hold. Tomt e a re a l: m² ( a re a le t e r he n tet f ra t a k st og k a n ha a v v ik ) Tomt e t y p e : A nd e l a v e ie t t omt.

12

13 FRA INNGANGSPARTI Standard Bolig oppført ca Boligen er i nyere tid oppgradert med blant annet totalrenovert bad, høytrykkslaminat i stort sett hele 1. etg, nye innervegger i 2. etg med isolasjon og gips på begge sider. Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse. Hvitevarer fast Installasjon Stekeovn samt vaskemaskin tilstede på visning medfølger i handelen. Sovesofa samt tvbenk i 2. etg kan medfølge om ønskelig.

14

15 NYTT BAD FRA 2009 Arealer med mer Alle tall fra vedlagte takst av Takstøkonom Trond Morten Edvardsen datert. Bodø, Bta 107 m² Bra 98 m² Bra S-rom 7 m² P-rom 91 m² Bra/P-rom 1.etg 51/47 m² Bra/P-rom 2.etg 47/44 m² Byggeår: 1977 Modernisert år: Tidvis, se takst/egenoppgave. Boligtype Leilighet i boligblokk i 1-2 etg. Eierforhold Andel

16 Oppdrag /OYDY Eier Christian Rolandsen med ideell andel 1/1 Tinglyste forpliktelser/rettigheter Ingen kjente i følge andelens grunnbokblad pr Fra Knr.: 1804 Gnr.: 41 Bnr.: 784 Servitutter i grunn: RETTIGHETER IFLG. SKJØTE Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelser vedr anlegg av parkeringsplass ELEKTRISKE KRAFTLINJER Rettighetshaver: NORDLANDSNETT AS ORG.NR: Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Med flere bestemmelser Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Tilliggende rettigheter Ingen kjente Besiktigelse Besiktiget av Øyvin Dybvik Adkomst Ligger på oversiden av Riksvei 80 på Hunstad. Ta av fra Riksv. 80 ved Shell, over bruen, og til venstre. Feltet vil da være på høyresiden. Den øverste av de tre gatene er Galnåsmyra, deretter Reitmyrveien og nederst Hunstadveien. Bebyggelse Område er bebygget med borettslagsleiligheter.

17 Vann- og kloakkforhold Tilkoplet kommunale vann- og avløpsledninger via private stikkledninger. Adgang til utleie Eventuel utleie må tas opp i styret. Ferdigattest/brukstillatelse Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse finnes ikke i kommunens arkiv. Kommunale avgifter Inngår i felleskostnader. Eiendommens ligningsverdi Kr ,- ifølge skatteetatens ligningskalkulator på Fyring Varmepumpe montert i stuen. Forøvrig elektrisk oppvarming. Varmekabler i gulv på bad. Parkering Parkering på stor felles parkeringsplass. Overtagelse Klar for overtagelse etter nærmere avtale. Ansvarlig megler Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Energimerkning Boligen er ikke energimerket. Offentlige planer/ Reguleringsbest Området er regulert til bolig. Forbehold fra selger Ingen.

18 Spesielle/ uvanlige avtaleforhold Ingen kjente. Eierskifteforsikring/egenoppgave Det gjøres oppmerksom på at selger har tegnet eierskifteforsikring. Interessenter oppfordres til å gjennomgå vedlagte egenoppgave nøye før avtale inngås. Internett- og TV-leverandør Fra borettslagets hjemmeside Signal Bredbånd er vår leverandør av TV. Signalene leveres via fiber. Alle leilighetene har installert en hjemmesentral med uttak for to tv er samt to telefonlinjer og internett. Tv-signaler fra Signal Bredbånd er noe vi kjøper samlet for hele laget dvs. at hver leilighet skal være utstyrt med fiber og hjemmesentral. Internett og telefon derimot, er en frivillig sak mellom dere som beboere og leverandører av slikt. Diverse I henhold til lov om hvitvasking av , hvor formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke oppdagelsesrisikoen for hvitvaskingshandlinger og samtidig kan forhindre at man selv blir utnyttet i en slik prosess. Meglers vederlag er avtalt til fast pris kr ,- Boligen er rengjort før visning og vil ikke bli ytterligere rengjort enn slik den fremstår. Omkostninger for kjøper Registrering av eierskifte kr Registrering av pantedokument kr. 430,- Gebyr for grunnboksutskrift kr. 172,- Byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse Det gjøres oppmerksom på at byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse er basert på vedlagt takst i ht. Norsk Standard (3940), og er ikke kontrollert av megler. NS 3940 definerer bruksareal som nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (NS pkt 3.3). Areal av primærrom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. I NS 3940 er nettoareal definert som areal mellom omsluttende bygningsdeler (NS pkt 3.5). Primære rom kan for eksempel være oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre, bad og rom for kommunikasjon mellom disse. Ufullstendig prospekt Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et fullstendig prospekt. Komplett prospekt med takst, egenerklæring og eventuelle vedlegg, innhentes ved henvendelse til Aeiendom eller lastes ned på

19 OBS: Dette er en del av selgers opplysningsplikt og kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning. Takst Type takst: Verdi- og lånetakst Rapportansvarlig: Trond Morten Edvardsen Normal markedsverdi: Takst datert: Bodø, den Viktig informasjon Vi anbefaler alle å ta med seg en sakkyndig person på en eventuell visning. Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner vedrørende boligen og eiendommen ellers, vennligst studer vedlagte takst og/eller tilstandsrapport nøye. Tilbudet er uten forbindtlighet. Selger har overlatt alt salgsarbeidet til oss, også å foreta visning. Alle forhandlinger må føres med vårt kontor. Dersom De ønsker å gi bud på eiendommen ber vi Dem benytte vedlagt budskjema. Alle bud vil bli lagt frem for selgeren til avgjørelse. Vi kan bistå med utfylling av budskjema. Solgt som den er Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven 3-9: Endå eigedomen er selt som han er eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. 3-9 ved budgiving. Oppgjør Fullt oppgjør før overtagelse. Div Kjøper skal godkjennes av styret Borettslaget har sikringsordning gjennom Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Oppsigelse av avtalen kan skje innen 01.desember dog må oppsigelsen fremlegges generalforsamlingen for endelig avgjørelse. Jfr. borettslagsloven. Borettslaget har husordensregler

20 Felleskostnader: Månedlige fellesutgifter/husleie: kr ,- Andel fellesgjeld: kr ,- Borettslagets navn: Galnåsmyra Borettslag Org nr: Andelsnr: 1930 Forretningsfører: Bodø Boligbyggelag Opprinnelig innskudd: kr ,- Borettslagets totale fellesgjeld: kr ,- pr Inkludert i fellesutgiftene: Renter på lån, kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring av husene, avsetning til ytre vedlikehold, forretningsførsel, revisjon, styrehonorar, kontorutg., kontingent til NBBL, kabel-tv. Spesifikasjon av lån: Lånenummer: , Nordea Bank Norge ASA Serielån, 4 terminer per år. Rentesats per : 5.65% pa. Antall terminer til innfrielse: 90 Saldo per : Andel av saldo: Første termin: Første avdrag: ( siste termin ) Rentebytteavtale 4,8 %+margin 0,85 % til Avdragsfritt til Ut i fra dagens lånebetingelser vil første avdrag som forfaller til betaling utgjøre ca kr 635,00 per måned for denne boligen Lånenummer: , Nordea Bank Norge ASA Serielån, 4 terminer per år. Rentesats per : 2.58% pa. Antall terminer til innfrielse: 49 Saldo per : Andel av saldo: Første termin: Første avdrag: ( siste termin ) 3mnd Nibor % margin. Avdragfritt til Ut i fra dagens lånebetingelser vil første avdrag som forfaller til betaling utgjøre ca kr 464,00 per måned for denne boligen

21 Heftelser: Borettslaget har lovbestemt panterett i andelen som sikkerhet overfor de andre borettshaverne for bl.a. felleskostnader. Forretningsfører: Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om borettslaget før bud inngis. Se vedlegg for utfyllende informasjon Vedlegg: Takst, Vedtekter / husordensregler, Regnskap, budsjett, årsberetning og selgers egenoppgave. Alle vedlegg finner du bakerst i salgsoppgaven. Forkjøpsrett/godkjenning: Medlemmer av boligbyggelaget og borettslaget har forkjøpsrett. Frist for å melde forkjøpsrett er 7 dager etter at forretningsfører har fått melding om salget. Kjøper av andelen må godkjennes av borettslagets styre for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. Kjøper bærer selv risikoen for at godkjenning blir gitt og må videreselge boligen for egen regning og risiko dersom godkjenning ikke blir gitt. Om Galnåsmyra Borettslag 8 km fra Bodø sentrum Tilhører Hunstad skolekrets 304 leiligheter fordelt på 8 stk. 1-roms, 30 stk. 2-roms, 76 stk. 3-roms og 190 stk. 4-roms leiligheter. Byggeår 1976/77 (fra

22

23 Bud Fra 1. Januar 2014 er det vedtatt endringer i regler om budgivning. Dette innebærer blant annet krav til skriftlighet og legitimering. For at dette skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte vil megler kun formidle bud, samt budforhøyelser med minimumsfrist på 30 minutter. Orienter deg i god tid med megler for nærmere informasjon.

24 Budgivning Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

25 Den vesentlige endringen består i at budrunder skal dokumenteres, ved at kommunikasjonen under budgivningen skal skje skriftlig, og at budgivere må legitimere seg. Elektroniske meldinger, for eksempel e-post og SMS, eller bruk av budgivningsplattformer, vil oppfylle kravet til skriftlighet. Generelle plikter ved budgivning Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Megler skal styre budgivningen ved blant annet å avpasse tempoet slik at oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg. Megler skal ellers løpende bistå og gi råd til både selger og budgivere når det gjelder budgivningen. Skriftlig bud og aksept, signatur og kontroll av budgivers identitet Ved oppdrag som er inngått etter 1. januar 2014, kan megler bare opplyse selger eller mulige kjøpere om bud som er gitt skriftlig. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud, samt eventuell aksept eller avslag fra selger. I tillegg må budgiver ha legitimert seg og avgitt signatur overfor megler før budet formidles. Megler plikter å skriftlig opplyse de involverte i budrunden om status i budgivningen. Det skal opplyses om budets størrelse, eventuelle forbehold og akseptfrist til oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter, men bare i den grad det er nødvendig og mulig. Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

26 Forbrukerinfo Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

27 Gjennomføring av budgivning 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budskjemaet fås som vedlegg til salgsoppgaven eller kan lastes ned på Dersom du har noen spørsmål kan du kontakte megler for nærmere informasjon Advokat Sigurd A. Refvik Fagansvarlig

28 Advokat Sigurd A Refvik eiendom AS Org nr Kontakt Øyvin Dybvik m: e: Tlf: