Arbeid med skjønnlitteratur. Anne Håland, NY GIV, Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med skjønnlitteratur. Anne Håland, NY GIV, Finnmark"

Transkript

1 Arbeid med skjønnlitteratur Anne Håland, NY GIV, Finnmark

2 Kvifor litteraturundervisning? Norskfaget Faget sine eigne tekstar Elevene skal lære å orientere seg i mangfoldet av tekster, og faget skal gi rom for både opplevelse og refleksjon. Samfunnsfaget Utvikla empati Årsak-verknad Kulturforståing 2

3 Diskuterer rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme (RLE) Samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet (RLE) Kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø (Samf) Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samf)

4 2. Den litterære samtalen 3.Å lesa med fordobling 1. Høgtlesing Ulike måtar å 4. Personleg tilnærming til tekst arbeida med 4 7. Tekst til tekststrategiar litteratur på 6. Å lesa med rollekort 5. Bruk av lesestopp

5 Høgtlesing Gir alle lik tilgang til tekst. Ein sosial aktivitet. Det å dela ein tekst bind elevgruppa også sammen. Utviklar ordforråd og gir nye omgrep. Mønster for skriving. Tilgang til tekstar ein ikkje ville lese sjølv Planlagd, ikkje pausefyll 5

6 Den litterære samtalen (Skardhamar, 2002) Identifikasjonsspørsmål Band mellom litteraturen og lesaren: Har du vore forelska nokon gong? samtale om innhold og form i sammensatte tekster (kompetansemål etter 4. trinn) - Refleksjonsspørsmål - Skal få lesaren til å reflektera over innhald og språk: Kvifor trur du hovudpersonen handlar slik han gjer? Kvifor ler me av denne teksten? Er det noko med innhaldet? Er det noko med språket? - Overføringsspørsmål - Relatera lesinga til eige liv Kunne dette ha skjedd? 6 Opne spørsmål, ikkje kontrollspørsmål!

7 Gorm er en snill orm av Camilla Kuhn Boka i bruk på 5. trinn

8 Ein litterære samtale på 5. trinn Identifikasjonsspørsmål Band mellom litteraturen og lesaren: «Kva veit de om ormar? Kva et dei?» Me drap ein hoggorm på fjellet, og ut kom det mange mus - Refleksjonsspørsmål - Skal få lesaren til å reflektera over innhald og språk - Kvifor er Gorm eigentleg så snill? Eller er han eigentleg snill? Kva er den vonde kloa som krafsar i magen? Kanskje det er samvit. Gorm føler seg ikkje bra. Det kan vera at han ikkje tåler mus, han er jo ikkje så vant med å eta mus. - Kva i all verda skal denne slutten bety? Passar tittelen Gorm er ein snill orm? Eg trur ikkje ormen visste kva han gjorde. Eg meiner ormen er snill for ormar skal jo eta mus. Men det var slemt.

9 Overføringsspørsmål Relatera lesinga til eige liv Kva kan me sjå av likskapar mellom desse foreldra og og slik de meiner foreldre er? Masete, foreldre ønskjer at ungane skal eta anna mat, ønskjer at me skal bli som dei, vil at du skal vera normal, opptekne av pengar, vil at alt skal vera gratis.

10 Nokre råd for litterære samtalar Planlegging: 1. Lese teksten- kva moglegheiter gir denne teksten for samtale 2. Førebudd nokre tenkte spørsmål- gjerne undrande spørsmål som du ikkje veit svaret på sjølv Impulsive: 1. Vera open for elevane sine responsar 2. La elevane kome tydeleg til orde med sine kommentarar og refleksjonar 10

11 Å lesa med fordobling Tolkar teksten Stiller spørsmål Lagar hypotesar Ord kan ha overførte tydingar Konkret ytre handling Universell tematikk 11

12 Fugl av Lisa Aisato

13 Boka i bruk på 5. trinn Undrande og open start «Eg skjønar ikkje denne boka», «Kan de hjelpa meg?» Høgtlesing Refleksjonar samtalar omkring tekst og bilete undervegs To-delt logg Kva handla boka om (motivet) Kva handla boka eigentleg om (temaet i overført tyding- tolking) 13

14

15

16 Personleg tilnærming til tekst Startsetningar: Då eg las la eg merke til at Eg likte godt at fordi Eg vart irritert over.fordi Eg undra meg over at Eg trur at.. fordi Eg forstår ikkje at Det var rart at Dersom eg var ville eg Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer (4. trinn) Vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold (7. trinn) Kvifor starter? Legg vekt på tolking og eigen refleksjon og ikkje vekt på referat av handlinga (jf. kompetansemåla). 16

17 Albin Prek av Ingeborg Kringeland Hald 7. trinn

18 Bruk av startsetningar under lesinga Jeg la merke til at Albin er mye redd fordi han kan bli oppdaget eller skutt at Albin kjente armene til faren rundt seg selv om faren var død Jeg lurer på om Albin kommer seg ned fra fjellet om Amanda og Lisa vil hjelpe Albin, for de har jo skjønt at han er i trøbbel Bruk av reflekjonane: 1. Diskusjon i grupper 2. Læraren gir skriftleg respons 18

19 Å lesa med lesestopp 1. Lese- eller lyttetid 2. Tenke- og samtaletid Gjerne to og to, vanskeleg å melda seg ut Støttande stillas Planlagde lesestopp slik at elevane får høve til å: reflektera, lytta, forstå, tolka, referera, samanlikna, presentera, vurdera 3. Loggtid Skriftleggjera eigne reaksjonar Gjerne med utgangspunkt i startsetningar 4. Samtaletid 19

20 Garmanns gate av Stian Hole

21 Boka i bruk på 4. trinn Første lesestopp: «Hva tenker Garman på der han kikker inn i frimerkemannen sin hage?» Stiller seg bak lerretet og gir Garman sine tankar (dublering) Har Frimerkemannen noen venner?

22 Å lesa med rollekort: Opplyseren Skal beskrive et avsnitt i teksten som skaper bilder i leserens hode Kobleren - Skal koble den nye teksten opp mot noe han kjenner fra før Avsnittsguiden Skal finne et avsnitt i teksten som han ønsker å framheve Ordkunstneren Skal finne ord som han mener må framheves, det kan være nye ord, vanskelige ord osv. Regissøren Skal hjelpe gruppa med å komme i gang, og å gjennomføre samtalen. Han har også ansvar for å oppsummere samtalen.

23 Opplysar Eg såg på ein måte at dei to mennene er tyver. Sjølom dei ikkje er banditter. Så he eg ein følelse om at dei er banditter aligavel. Ordkunstnar Nye- morgonlyset s. 49 Morosame- sneia s. 50 Vanskelege- velforvarande s

24 Tekst til tekst-strategiar Å relatera teksten til andre tekstar ein har lese «röra seg i texter och sätta texter i rörelse» (Caroline Liberg 2004)

25 Dyrenes skjønnhet av Kristin Roskifte 5. trinn

26 Nokre råd til slutt: 1. Hald deg oppdatert på ny barne- og ungdomslitteratur Hjelp: biblioteket, fylkesbiblioteket, bokhandel, bruk nettet, eksempelvis: www. barnebokkritikk.no og 2. Planlegg lesesituasjonar Ikkje pausefyll 3. Kopla lesinga til ulike måtar å arbeida med litteratur på Ulike typar stillas slik at alle elevane kan få meining ut av teksten og ei djupare meining ut av teksten enn det dei ville greidd på eiga hand. 4. Kopla lesinga til kompetansemål i Kunnskapsløftet Mange av kompetansemåla i Kunnskapsløftet kan oppnåast gjennom arbeid med litteratur, men også kompetansemål i andre fag slik som naturfag, samfunnsfag og RLE. 26

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Bok i bruk. på første til fjerde trinn. Lesesenter et

Bok i bruk. på første til fjerde trinn. Lesesenter et Bok i bruk på første til fjerde trinn 2006 Lesesenter et Redaktør og prosjektleder: Anne Håland Utgitt i 2006 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Tekstskaping som leseundervisning

Tekstskaping som leseundervisning Tekstskaping som leseundervisning 9 Tekstskaping som leseundervisning I denne artikkelen vil eg fokusera på tekstskaping som leseundervisning. Lorentzen meiner at teksten vert lettlest når elevane har

Detaljer

Tekst, tid og tolking

Tekst, tid og tolking Notat 14/2005 Pål Hamre Tekst, tid og tolking R94/L97 og L06 i hermeneutisk perspektiv VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Pål Hamre Høgskulen i Volda 0805-8075 Pål Hamre http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering

Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Askermodellen en modell for skriveopplæring og vurdering Fagskriving er en tverrfaglig disiplin. God fagskriving er viktig for å lykkes i de aller fleste fag. En felles utfordring for lærerne er hvordan

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer