din Norges nyttigste pensjonskalkulator? valgfriheten Pensjonen Spørsmål du lurer på Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 9 / side 2 / side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "din Norges nyttigste pensjonskalkulator? valgfriheten Pensjonen Spørsmål du lurer på Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 9 / side 2 / side 5"

Transkript

1 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din 1 / 2011 Spørsmål du lurer på / side 9 Den nye valgfriheten / side 2 Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 5 Norges nyttigste pensjonskalkulator? / side 8

2 Fleksibel pensjonsordning Den nye valgfriheten Tekst: Sissel Grieg Viig Den nye pensjonsreformen har gitt en fleksibel pensjonsordning for deg. Det betyr at du selv blir nødt til å gjøre noen valg. Her er noen av valgene du nå blir stilt overfor. Valg som vil ha konsekvenser for din økonomiske hverdag den dagen du velger å gå av, men også valg du må diskutere med din arbeidsgiver. Du kan velge: Når du vil gå av med pensjon fra 62 år, i stedet for når du er 67 år eller eldre Om du vil kombinere jobb (lønn) og pensjon (pensjonsutbetalinger) fullt ut eller delt fra du er 62 år og utover Om du vil jobbe ut over 67 år og opp til 75 år * * Under visse forutsetninger ** Som ansatt kan du velge å ta ut enten 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent alderspensjon fra folketrygden og fra tjenestepensjonen, uavhengig av stillingsprosenten du har på jobb. 2 PENSJONEN DIN / januar 2011

3 Kort tid igjen: Nærmer du deg 62 år bør du snakke med din arbeidsgiver om hvordan ting kan ordnes til beste for deg og bedriften fremover. 1 Økonomiske konsekvenser for valg 1 Hvis du velger å gå av som 62-åring vil utbetalingene fra folketrygden fordeles over fem flere år, enn om du jobber til du er 67. Da sier det seg selv at det blir mindre utbetalinger per år fordi du må fordele pengene over flere år. Du går i tillegg glipp av fem år med lønnsinntekt og oppsparing til pensjon fra folketrygden fordi alle årene du jobber teller med når pensjonen din fra det offentlige skal utregnes. Om du også velger å gå av og ta ut penger fra tjenestepensjonen, må du huske på at du da sørger for å fordele utbetalingene over flere år, slik at pensjonsbeholdningen din for tjenestepensjon ikke går tom. Du får mer fritid, men antagelig også dårligere råd, om du ikke har spart til pensjon på egenhånd, eller har formue du kan leve av. Og du taper videre oppsparing i folketrygden og i tjenestepensjonssparingen, dersom du også velger å ta ut denne. 2 Økonomiske konsekvenser for valg 2 Du kan både velge å jobbe fullt og ta ut hele eller deler av pensjonen, eller du kan velge å jobbe deltid og bli delvis pensjonert med litt lønn og litt pensjonspenger fra du er 62 år eller eldre.** Velger du det første alternativet får du både lønn og pensjon samtidig og du får ganske god råd i denne perioden. Men du kan gå på en skikkelig økonomisk smell senere, fordi du begynner å bruke av Lengre tid igjen: Er du yngre bør du allerede nå begynne å ta stilling til en del ting og mest sannsynlig begynne å spare på egenhånd, eller bestemme deg for å jobbe lengst mulig og i tillegg spare litt på egenhånd, også. pensjonspengene dine tidligere enn hvis du hadde valgt å gå av med pensjon når du er 67 år. Velger du å være delvis pensjonist og jobbe deltid eller redusert tid samtidig, må du belage deg på de mer eller mindre samme økonomiske konsekvensene som ved valg 1. Du må selv si fra til NAV og livsforsikringsselskapet du får tjenestepensjon fra om du ønsker å gjøre dette. Du kan også endre prosenten du velger å få ut som pensjon. Det kan du gjøre hvert år med pensjonen du får fra NAV, men bare en gang før du er 67 fra pensjonen du får fra tjenestepensjonen din - og da kan du bare endre fra en tidligere valgt prosent til 100 prosent. 3 Økonomiske konsekvenser for valg 3 Velger du å jobbe lengst mulig ut over 67 år vil de økonomiske fordelene være gode for deg. Men husk at pensjon aldri kan erstatte eller sammenlignes med lønnen du har eller har hatt. Med de nye reglene kan du fra nå av nemlig jobbe så mye du vil, og nærmest så lenge du vil (75 år*), uten at dette går på bekostning av pensjonen din. I og med at alle årene du jobber teller med når pensjonen din skal beregnes, lønner det seg selvsagt økonomisk å jobbe lengst mulig fordi du også da bygger opp pensjonsbeholdningen din. Du får kanskje litt mindre fritid, men kanskje en mer meningsfull pensjonisttilværelse? Husk å avklare med arbeidsgiver hvor lenge du ønsker å stå i jobb. Skjønner ikke bryr seg ikke? Tekst: Christian Brosstad Flere undersøkelser viser at nordmenn ikke har tilstrekkelig informasjon om pensjonsreformen, og bryr seg heller ikke om å finne informasjon. Rett før jul offentliggjorde Aftenposten en stor undersøkelse og bare en av ti sier de vet nok om reformen. Hvorfor er det slik? - Når jeg snakker med folk over det ganske land, så er det mange som sier at de synes pensjon er vanskelig, forteller pensjonsekspert Grethe Holltrø i SpareBank 1 Livsforsikring. Hun har reist land og strand rundt det siste året for å snakke om pensjon. Ofte er det slik at folk ikke engang vet hvor de skal starte. Må gjøre det selv Ny reform betyr større valgfrihet for den enkelte. Det betyr at du ikke kommer deg unna. Du må sette deg inn i de nye reglene fordi du på et eller annet tidspunkt må ta noen valg som får økonomiske konsekvenser, forsetter Holltrø. Og det trenger ikke være vanskelig å komme i gang. En god start er femstegs-programmet (se egen sak side 5). Hovedfunn fra Aftenposten pensjonsbarometer n 82 % har ikke tilstrekkelig kunnskap om pensjonsreformen n 79 % har ikke søkt informasjon om konsekvensene av reformen for egen pensjon n 57 % i aldersgruppen år tror de kommer dårligere ut eller likt som i dag Undersøkelsen er gjennomført av Respons på oppdrag fra Aftenposten i perioden desember PENSJONEN DIN / januar

4 Få vet hva de får Du kan bare glemme det Tekst: Sissel Grieg Viig Tenker du på å gå av med pensjon når du er 62 år? Det kan du bare glemme hvis du tror at det du får fra folketrygden og tjenestepensjonen tilsvarer lønnen du har i dag. Og du kan bare glemme det, hvis du ikke har spart opp ekstra pensjonskapital på egenhånd eller har formue som du kan bruke. Med den nye pensjonsreformen kan du bestemme om du vil pensjonere deg helt og holdent etter du har fylt 62 år, eller om du vil jobbe deltid og ta ut hele eller deler av pensjonen din* sammen med deltidslønn. Men har du virkelig råd til å gå av som 62-åring? Hva tror du? De færreste Hvis du velger å pensjonere deg fullt ut når du er 62 år, og ikke har spart på egenhånd eller har en formue du kan høste av, vil beløpene (pensjonsutbetalingene) du får fra folketrygden og fra tjenestepensjonen bli relativt beskjedne i forhold til lønnsinntekten du er vant med (gjelder de aller fleste). Derfor vil de færreste i praksis ha råd til å pensjonere seg når de er 62 år. Hvorfor? For det første har alderspensjon aldri vært full erstatning for lønn. For å få pensjon, som tilsvarer lønn, må de fleste spare ekstra. Dersom du ønsker å gå av når du er 62 i stedet for 67 år vil din pensjonen din måtte fordeles over fem flere år, enn om du hadde jobbet til du er 67 år. Da er det lett å skjønne at utbetalingene vil bli mindre. Dessuten går du glipp av fem år med lønnsinntekt, som ville gjort at du tjente deg opp en større pensjonsbeholdning enn den du har ved 62-års alder, fordi alle årene du nå jobber teller med når pensjonen din skal utregnes. Vet du hvor mye du får i pensjon fra folketrygden og pensjonsordningen på jobben? 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 26,3 % JA 73,7 % NEI Kilde: Respons analyse for SpareBank1, 2010 I tillegg Tenker du at du vil gå av tidlig, eller vil jobbe deltid når du er i sekstiårene, bør du mest sannsynlig spare ekstra til pensjon på egenhånd i tillegg til tjenestepensjonen arbeidsgiver sparer for deg. Hvis du sparer til pensjon på egenhånd, vil utbetalingene fra dette (din private pensjonsbeholdning eller pensjonskonto) komme i tillegg til pensjonsutbetalingene fra folketrygden og tjenestepensjonen. Ditt ansvar Staten har ikke råd til å subsidiere folk som ønsker å gå av tidlig eller å jobbe redusert og fullt ut erstatte lønnstapet. Det ansvaret må du selv ta. Da er det utrolig smart å begynne og spare på egenhånd. Gjør du det vil det kunne gi deg en bedre og tryggere økonomisk fremtid som pensjonist. * Må utgjøre minst 20 prosent av G (folketrygdenes grunnbeløp som per i dag er på kroner). «Uten privat pensjonssparing, vil tidlig pensjon være en umulighet for mange» 4 PENSJONEN DIN / januar 2011

5 Ta pensjonstesten Prøv vårt 5-stegs program Det vanligste spørsmålet vi får fra folk er: «Okay, jeg skjønner at pensjon er viktig, men hvor starter jeg? Hva gjør jeg?». Prøv vårt 5-stegs program. Det forteller deg steg for steg hva du må gjøre for å skaffe deg oversikt slik at du vet hva du kan forvente å få i pensjon. Tekst: Christian Brosstad 5. Nå har du skaffet deg en viss oversikt, og da må du stille deg spørsmålet: Er du fornøyd med det du vil få som pensjonist? Hvis ikke, bør du gjøre noe med det du vil få fra folketrygden, tjenestepensjonen eller din egen private pensjonssparing nå. Et tips er å snakke med banken, forsikringsselskapet eller en pensjonsrådgiver om hva du må gjøre for å komme deg opp 4 på det økonomiske nivået du ønsker Finn ut hva du får i alderspensjon fra folketrygden. Oversikt og beregninger får du ved å gå inn på Logg deg på med «MinID» Ta en gjennomgang av din private pensjonssparing. Bruk pensjonskalkulatoren for å finne ut hvor mye du må spare for å få noenlunde det samme som du har i lønn i dag, eller ta en prat med banken din om hva de vil råde deg til Sjekk hvilken pensjonsordning du har hos din arbeidsgiver. Kontakt sjefen din eller noen i personalavdelingen om dette. Eventuelt gå inn på: 3. Finn ut om du har fripoliser eller pensjonskapitalbevis. Hvis du ikke har hatt samme jobb hele livet, er sjansen stor for at du har opparbeidet deg pensjon hos tidligere arbeidsgivere. Du har da en fripolise eller et pensjonskapitalbevis. Dette får du oversikt over på: Hvor risikovillig er du? Etter at du har gått gjennom disse stegene, bør du tenke gjennom hvilken risikoprofil du ønsker. Med risikoprofil mener vi hvor høy risiko du er villig til å ta med pensjonspengene dine - eller sagt på en annen måte: Hvor mye av pengene du bør plassere i for eksempel aksjefond. Skal du plassere 75 % eller 50 % av sparepengene dine i dette? Det er ingen fasit på hva hver og en bør spare, og hvordan hver og en vil leve livet sitt. Men vårt generelle råd er at hvis du er ung så kan du ha høyere andel av pensjonspengene dine i aksjefond (ta høyere risiko). Når du nærmer deg den alderen du vil gå av/uttaksalder, bør du trappe ned sparingen i aksjefond, og fokusere på å «sikre» pengene dine. Vi vet at det går opp og ned i aksjemarkedet og med aksjefondene. På kort sikt kan du tape penger, men det ikke noe tvil om at sparing i aksjefond gir høyere avkastning enn bank når du sparer over lang tid. Det viktigste er at du er bevisst på hvilken risikoprofil du velger på egen pensjonssparing og tjenestepensjonen din. PENSJONEN DIN / januar

6 Pensjonsreformen og den offentlige alderspensjonen Med pensjon på programmet Behovet for informasjon om ny pensjon er enormt. Den største utfordringen har NAV, som skal sørge for at vi alle blir godt informert og får rett alderspensjon fra folketrygden. Tekst og foto: Magne Gundersen Og NAV har sannelig ikke ligget på latsiden, men gjør en formidabel jobb for at du og jeg skal få den informasjonen vi trenger for å ta riktige valg om pensjon. Eget pensjonsprogram I Oslo har NAV opprettet et midlertidig pensjonsprogram, som har ny alderspensjon som eneste fokus. I tillegg har de opprettet fem regionenheter med spesialkompetanse på pensjon. - Det er en krevende reform, der de siste lovendringene ikke kom på plass før i desember 2010, sier Kristin Nymo, fagansvarlig for Pensjonsprogrammet i NAV. Ut til hele folket Det er et helt nytt og komplekst regelverk som nå innarbeides i systemene for beregning av opptjening og utbetaling. I tillegg skal NAV nå ut til hele befolkningen om hva ny pensjon betyr for hver enkelt. Forskjellig informasjonsbehov Det spesielle i 2011, er at det er hele fem ekstra årskull som kan ta ut pensjon på grunn av de endrede reglene. Samtidig kommer en kraftig økning i antall pensjonister på grunn av store etterkrigskull. - Den største utfordringen er at vi skal nå frem til HELE BEFOLKNINGEN. Ulike målgrupper har ulikt informasjonsbehov, sier kommunikasjonsrådgiver Hans Olav Mugås i NAVs pensjonsprogram. Nett-tjeneste med elektronisk søkning Og det er her NAV virkelig imponerer med nytenkning og friske virkemidler. All informasjon er lagt ut på nettet, med egne pensjonssider, pensjonskalkulator og mulighet for elektronisk søknad om pensjon. Og selvsagt er NAV på sosiale medier. På NAVs pensjonssider kan du beregne din fremtidige alderspensjon, inkludert pensjonsbeløpene du har krav på fra private eller offentlige tjenestepensjonsordninger du har eller er med i. NAVs pensjonskalkulator benytter altså reelle tall fra alle tjenestepensjonsleverandørene når du beregner din pensjon der. På sosiale medier - Vi er på Facebook og Twitter der vi gir informasjon og svarer på spørsmål. Og så har vi nettopp lansert en pensjonsapp for iphone og Android-telefoner, forteller konsulent Johan Moksnes Røthe i NAV Pensjonsprogrammet. Kristin Nymo, fagansvarlig for Pensjonsprogrammet i NAV. Mange søker elektronisk Det er imponerende hvor mange som allerede har søkt elektronisk. Av vel registrerte krav om å ta ut alderspensjon, har nærmere halvparten søkt via nettjenesten Din Pensjon på Mange av søknadene behandles automatisk, slik at søkerne får svar omtrent umiddelbart. - Tjenesten oppdateres og forbedres hele tiden etter hvert som regelverk avklares. I mai 2011 regner vi med å ha en fullverdig versjon oppe og går, sier Morten Moksnes Røthe. 6 PENSJONEN DIN / januar 2011

7 Her finner du info om alderspensjon fra folketrygden hos NAV: n Beregne og søke om alderspensjon fra folketrygden: n Alt du trenger å vite om ny alderspensjon fra folketrygden: n Kontakt med NAV om de nye pensjonsreglene Telefon: Åpningstid: Slik øker du pensjonen din: folketrygd: n Jobbe lenger og bygg opp pensjonsbeholdningen din. Alle år teller likt og har betydning for utregningen av alderspensjonen din. n Skaff deg høyere pensjonsgivende inntekt. 2. tjenestepensjon: Pensjon på iphone. Ja, du hørte riktig! Og den er gratis! n Sørg for å ha best mulig tjenestepensjon gjennom lønnsforhandlinger og lignende. Mange har bare minimumpensjon på 2 %. n Velg riktig investeringsprofil (gjelder ikke for deg som har innskuddspensjon med avkastningsgaranti). Huskeregel: Jo yngre du er, jo større risiko kan du ta. Det betyr at du bør plassere mer i aksjefond. n Har du jobbet et annet sted før, har du sikkert en fripolise eller pensjonskapitalbevis. Sjekk hvilken avkastning du har, flytt eventuelt til et bedre selskap. Tekst: Christian Brosstad I begynnelsen av januar lanserte NAV sin egen pensjonsapplikasjon for iphone, ipad og ipod Touch. Nå kan du få oversikt over nytt regelverk for alderspensjon rett i lomma. Kjeder du deg på bussen eller i sofaen, last ned appen og sett i gang. Vi har testet appen og den virker veldig lovende. Den er enkel, relevant og oversiktelig. Skulle bare ønske at jeg kunne beregne min egen pensjon helt nøyaktig men det kommer kanskje i neste versjon. Med NAV Din pensjon får du: n informasjon om de nye pensjonsreglene tilpasset din egen aldersgruppe n en enkel oversikt over NAVs nettjeneste for pensjon n svar på ofte stilte spørsmål om alderspensjon n kontakte NAV på telefon og facebook Her finner du appen: 3. PRIVAT SPARING: Det er tre ting du bør tenke på: 1. Gjøre pensjonssparing/langtidssparing til en vane 2. Gjør pensjonssparingen/langtidssparingen utilgjengelig for uttak i spareperioden 3. Ha en kortsiktig sparing i tillegg, som en buffer n Gjør pensjonssparingen til en vane. Faste trekk fra konto er smart. Du sparer uten å tenke på det. n Langsiktig sparing: Det er sparing til pensjon. Dette bør være penger som er bundet opp (må ikke være lett å få ut). Putt pensjons pengene i aksjefond,rentefond eller annet - når du er ung. Trapp ned sparingen i aksjefond når du nærmer deg alderen du vil gå av/uttaksalder. Det er viktig at du ikke tar av disse pengene. n Kortsiktig sparing: Dette er en sparing alle bør ha, og som skal være en buffer du bygger opp slik at du har råd til å bytte kjøleskapet hvis det plutselig blir ødelagt, og slik at økonomien din ikke sprekker pga uforutsette utgifter. Pengene her må være lett tilgjengelige. PENSJONEN DIN / januar

8 Bruk vår pensjonskalkulator Regn selv ut hva du får Tekst: Christian Brosstad Når du taster inn opplysningene dine i kalkulatoren, vil du få et estimat over hvor stor forskjell det er mellom lønnen du har i dag og det du vil få i pensjon. Den regner også ut hvor mye du bør spare på egenhånd for å dekke dette gapet. Ta kontakt med banken din for å begynne å spare eller for å få en mer nøyaktig beregning. Her får du et kjapp innføring i hvordan du bruker kalkulatoren: Velg hvilken årslønn du har i dag. Bruk lønnen før skatt. Kalkulatoren bruker den samme lønnen gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Det er svært få som har det, så er du tidlig i karrieren er det lurt å sette årslønnen noe høyere enn dagens lønn. Dra den grønne markøren til høyre eller venstre for å velge din alder. Alderen har noe med hvor lang tid du har igjen for å spare videre i tjenestepensjonen du har og/eller i egen sparing. Her ser du en oversikt over utbetalingene hvert år som pensjonist. Her ser du gapet mellom det du får i lønn i dag, og det du vil få i pensjon totalt sett. Hva kan du gjøre for å redusere gapet? Kryss av for om du jobber i privat næringsliv eller i offentlig sektor. Disse har forskjellige tjenestepensjonsordninger. Hvor stor er tjenestepensjonen din? Er du i tvil, spør personalavdelingen på jobben. Dra den grønne markøren mot høyre for å vise hvor stor pensjonssparing du har. Det mest vanlige er 2 %. Har du ytelsespensjon, krysser du av for det. Har bedriften du jobber i avtale om AFP? Er du i tvil, spør personalavdelingen på jobben. Hvor mye sparer du på egenhånd per måned? Dette kan for eksempel være sparing i bank, aksjefond eller lignende. Du kan selv bestemme hvor mange år du vil at tjenestepensjonen og egen pensjonssparing skal utbetales over. Minimum er 10 år, og utbetalingen må vare til du er minst 77 år. Siden det med den nye pensjonsreformen nå er fleksibel uttaksalder, kan du legge inn når du ønsker å gå av. Søylen viser forskjellen i pensjon du får om du vil gå av tidlig eller sent. 8 PENSJONEN DIN / januar 2011

9 Mister jeg pensjonssparepengene fra tjenestepensjonen hvis jeg slutter i bedriften? Nei, ikke hvis du har jobbet mer enn 12 måneder. Da har du rett til å få «med» deg det oppsparte beløpet. Etter at du har sluttet, får du et dokument fra forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tjenestepensjonsavtale med. Dette dokumentet kalles fripolise eller pensjonskapitalbevis, og er ditt bevis på at det oppsparte beløpet blir del av det du får utbetalt fra tjenestepensjonen når du blir pensjonist. Seks spørsmål og svar Mange lurer på de samme spørsmålene om pensjon. Her har vi samlet de seks vanligste spørsmål som vi gir deg svar på. Kan jeg ta ut tjenestepensjonen før 67 år? Ja, det kan du fordi myndighetene nylig har bestemt at du også har rett til å kunne ta ut pensjon/penger fra tjenestepensjonen din på samme måte som du kan med alderspensjonen fra det offentlige fra du er 62 år. Du må selv si fra til livsforsikringsselskapet. Du kan selv endre prosenten du velger å få ut som pensjon men bare en gang før du er 67 år og da bare til 100 prosent. På grunn av at dette er så store og komplisert endringer for både livsforsikringsselskapene og arbeidsgiverne, vil ikke dette tre i kraft før 1. juni i år. Hva skjer med pensjonsbeholdningen som bedriften har spart for meg hvis jeg dør? Din arbeidsgiver har mest sannsynlig innskuddsbasert tjenestepensjon, som betyr at sparesaldoen (beløpet) vil utbetales til arvinger - først til barn under 21 år, deretter ektefelle eller samboer. Hvis du ikke har arvinger, utbetales saldoen til dødsboet. Dersom din arbeidsgiver har en ytelsesbasert tjenestepensjonsavtale, har de fleste av disse avtalene en såkalt etterlattedekning, som kan betales til gjenlevende ektefelle og barn under 18 eller 21 år. Kan jeg flytte fripoliser/ pensjonskapitalbevis fra et tidligere arbeidsforhold inn i min nåværende pensjonsavtale gjennom arbeidsgiver i ny jobb? Ja, det kan du, men det forutsetter at din nåværende arbeidsgiver har en slik avtale med forsikringsselskapet som leverer tjenestepensjonen til bedriften. I så fall er dette en avtale som må gjelde for alle ansatte og ikke bare for noen. Hva er minimums- eller maksimumsbeløpet bedriften kan spare for de ansatte i en tjenestepensjonsavtale? n Minimum 2 % av lønnen mellom 6-12 G* n Maksimum 5 % av lønn mellom 1-6 G og 8 % av lønn mellom 6-12 G* n Selvstendige næringsdrivende kan spare opp til 4 % av personinntekt opptil 12 G *Folketrygdens grunnbeløp: 1 G = kroner per mai 2010 Kan jeg fortsette med samme pensjonssparing etter at jeg slutter i bedriften? Ja, og da må du gjøre det gjennom en såkalt fortsettelsesforsikring. Har du jobbet i en bedrift i 12 måneder eller mer, får du en fripolise eller et pensjonskapitalbevis når du slutter. Når du får dette fra forsikringsselskapet, som din tidligere arbeidsgiver har tjenestepensjonsavtale med, vil du få tilbud om å pensjonssparingen gjennom en fortsettelsesforsikring. PENSJONEN DIN / januar

10 Markedsanalyse - betydning for avkastning Hurra til deg som har spart offensivt Nytt år. Blanke ark. Er du en av de mange som plasserte pensjonssparingen din i aksjemarkedet (Offensiv eller 100 % aksjer) i 2010? Da gikk det ikke så verst for Oslo Børs steg med om lag 15 prosent i fjor. Tekst: Christian Brosstad 2010 har stort sett vært et godt år. Unntaket er de europeiske landene Portugal, Hellas, Italia, Spania og Irland. Selv om avkastningen har vært meget hyggelig de to siste årene er det fortsatt et stykke igjen til vi er tilbake på alltime-high sommeren 2008, forteller sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1. Vi har snakket med henne om de økonomiske fremtidsutsiktene. Fortsetter oppgangen i 2011? Utsiktene for inneværende år ser bra ut, og spesielt for norsk økonomi er utsiktene lyse, sier Holvik. For øyeblikket er det mye som peker på at oppgangen skal fortsette videre inn i 2011, og at vi til og med kanskje kan utfordre den gamle toppnoteringen fra 2008 på Oslo Børs i løpet av året. Økonomien ser bedre ut enn på lenge Veksten i USA er økende, tysk økonomi har fått fart igjen, veksten i fremvoksende markeder er fortsatt høy, og her hjemme har vi vært heldige og vært forskånet for mange av problemene med høy arbeidsledighet, lav aktivitet i produksjon og fall i boligpriser, som mange andre land opplevde under finanskrisen. Sjefsøkonom Elisabeth Holvik i SpareBank1 Hva med de neste årene? Veksten vil ta seg videre opp som følge av økt aktivitet i oljesektoren og en høy oljepris. Videre venter vi at optimismen gradvis vil bedre seg, arbeidsledigheten er lav og de fleste kan vente seg en moderat lønnsvekst samtidig som renten er lav. Også utsiktene for den globale veksten neste år ser bra ut, mener Holvik. Fem begreper du bør kjenne til med ny pensjonsreform med 1. Alleårsregelen alle årene teller Med alleårsregelen menes at alle år du er i arbeid fra det året du fyller 13 år til det året du fyller 75 år teller med i opptjening av alderspensjon fra folketrygden. 2. Pensjonsbeholdning det lønner seg å jobbe lenge I ny pensjonsreform opparbeider du (alle) en såkalt pensjonsbeholdning. Det skjer ved at det hvert år settes av 18,1 prosent av din pensjonsgivende inntekten (opp til 7,1G) til denne pensjonsbeholdningen. Dette er beholdningen du en gang skal få som alderspensjon fra folketrygden. Hvert år du jobber, vokser pensjonsbeholdningen din. Det betyr at det lønner seg å jobbe så lenge som mulig. 3. Levealderjustering forventet levealder for ditt årskull Levealderjustering har med beregning av alderspensjon å gjøre. Det betyr at de nye beregningsmåtene fra og med 2011 tar høyde for økt levealder i befolkningen. Det er dette som skal sikre at pensjonssystemet i Norge forblir bærekraftig. Levealdersjustering vil si at den årlige pensjonen din vil avhenge av forventet levealder for ditt årskull. Pensjonen din vil derfor bli justert etter et forholdstall for ulike årskull. Forholdstallet eller delingstallet vil også påvirkes av når du velger å ta ut pensjon. Jo, lenger du venter med å ta ut pensjon, desto høyere blir pensjonsutbetalingene dine. 10 PENSJONEN DIN / januar 2011

11 Brutto avkastning de siste 10 årene med en portefølje på n Offensiv og n 100 % Aksjer Offensiv 100 % Aksjer 3 beste tips til privatpersoner 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 32,5 % 41,2 % 17,1 % 21,1 % 22,4 % 29,4 % 17,1 % 22,1 % 14,5 % 22,5 % 11,7 % 12,5 % 1. Sett deg inn i pensjonsreformen og hva det har å si for deg 2. Benytt perioden med lav rente til å spare og/eller betal ned ekstra på lån -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -7,0 % -12,6 % -25,8 % -35,3 % -2,2 % -4,3 % -24,1 % -33,1 % Synes du det er vanskelig å spare så lur deg selv til å spare ved å late som om renten på lånet ditt er 2-3 % høyere enn det den er, og sett dette beløpet inn hver måned i en fast spare avtale. Så hva med pensjonspengene dine? - Husk at pensjonssparing er langsiktig sparing, sier Holvik. Når du skal spare langsiktig, er det viktig å tenke på at du skal oppnå så høy avkastning som mulig uten å ta mer risiko enn du er komfortabel med. Høyere avkastning = høyere risiko Normalt er det slik at for å kunne få en høyere avkastning på pengene, så må du akseptere å ta mer risiko, sier Holvik. Å ta mer risiko betyr også at det er større sannsynlighet for å tape penger. Det som regnes som risikofri plassering er bankinnskudd, siden det er garantert av staten inntil 2 millioner. Men sparer du i bankinnskudd vil du måtte betale skatt på avkastningen hvert år, noe du slipper hvis du sparer i pensjon eller fond. Investerer du i ulike fond og aksjer, er det forbundet med høyere forventet avkastning, men også med høyere risiko. Redusere risikoen når du nærmer deg uttaksalder Høy risiko betyr også at avkastningen kan svinge mye fra år til år, men at det historisk - over tid - pleier å gi en høyere avkastning enn å spare i mindre risikable former. Med en så lang sparehorisont som pensjonssparinger er, er det naturlig å ha en god del av sparepengene i aksjer, og heller redusere aksjeandelen når det nærmer seg tidspunktet for at du vil ta ut pensjon. Så hva betyr dette for deg? - Forvaltning av pensjonskronene er viktig for både innskuddsbasert pensjons- spareordninger og privat pensjonssparing, sier Holvik. - Pensjonen den enkelte ender opp med avhenger av hvor høy avkastning SpareBank 1 Livsforsikring får på tjenestepensjonssparingen eller på den pensjonssparingen enkelte har valgt å spare på egen hånd. Pensjonssparing er sparing over lang tid og da får hjelp av renters rentes effekt, det vil si at avkastningen vi får blir reinvestert, slik at vi også får avkastning på den. Sånn sett er det ekstra lønnsomt å tørre å ta noe mer risiko i starten av pensjonssparingen siden en da normalt vil få høyere avkastning og at en derfor har mer å reinvestere. betydning for alderspensjon du får fra folketrygden 4. Fleksibel alderspensjon Fleksibel alderspensjon betyr at du kan velge å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år, dersom du oppfyller visse vilkår. Forutsetningen er at din årlige pensjon tilsvarer eller er høyere enn minste pensjonsnivå i folketrygden. Fleksibel alderspensjon innebærer også at du kan jobbe så mye du vil ved siden av det å ta ut pensjon. Du kan også selv velge hvor mye av pensjonen du vil ta ut ved siden av den arbeidsinntekten du har. Du fortsetter også å tjene opp pensjon mens du er i arbeid, selv om du har begynt å ta ut pensjon. 5. Forholdstall for de som er født For årskullene vil den «gamle» opptjeningsmodellen fortsatt gjelde. Dermed er det de 20 beste inntektsårene som inngår i pensjonsberegningen for de som er født i denne perioden. Siden det derfor ikke beregnes en pensjonsbeholdning for disse årskullene, benyttes et forholdstall ved utregning. Som eksempel er forholdstallet til 1943-årskullet ved 67 år satt til 1. For de som er ti år yngre, det vil si født i 1953, er forholdstallet 1,053. Det betyr at de som er født i 1953 må jobbe ett år mer enn 43- kullet for å kunne ta ut samme pensjon. PENSJONEN DIN / januar

12 - Sjekk ditt pensjonsbeløp I kontoutskriften, eller når du logger inn på dine sider på finner du kjapt ut hvor stor din konto for tjenestepensjonssparingen er blitt. Nedenfor ser du eksempel på hvordan din konto for pensjonssparing kan se ut for deg som har tjenestepensjonsparing gjennom arbeidsgiver. Har du nettbank i SpareBank 1, kan du logge deg direkte på tjenestepensjonssidene «livogpensjon.no», og få tilgang derfra. Nedenfor forklarer vi litt av tallene du vil finne. Tallene er eksempler. Du får god oversikt På kontoutskriften får du oversikt over det arbeidsgiver har betalt inn for deg gjennom Kontoutskrift tjenestepensjonsavtalen for Innskuddspensjon - totalt og gjennom med investeringsvalg det siste året. for Du 2010 finner også hvordan verdien har utviklet seg for den investeringsprofilen/«sparepakken» du har valgt i din tjenestepensjon. (Gjelder ikke for deg som har innskuddspensjon med såkalt avkastningsgaranti.) Forsikrede: Fødselsdato: Forsikringstaker: Avtalenummer: Du Ansatt_Navn Kontoutskrift vil også se for en prognose Innskuddspensjon (et grovt med skissert Bedrift_Navn investeringsvalg regnestykke) for over 2010 hva pensjonsbeløpet vil utgjøre for deg når du er 67 år. en per Denne Forsikrede: kontoutskriften gir oversikt Fødselsdato: over samlede transaksjoner Forsikringstaker: og beholdningen Avtalenummer: for sparedelen av avtalen. Ansatt_Navn Bedrift_Navn Kontoføring for perioden: Denne kontoutskriften gir en oversikt over samlede transaksjoner og beholdningen per Sparesaldoen per kr ,90 for sparedelen av avtalen. 2. Innbetalt sparebeløp kr 5 544,00 3. Utbetalt beløp kr 0,00 Kontoføring 4. Verdiendring for perioden: kr 264, Omkostninger Sparesaldoen per kr ,90 0, Sparesaldoen Innbetalt sparebeløp per kr ,00 082,51 3. Utbetalt beløp kr 0,00 Beholdningsoversikt 4. Verdiendring per : kr 264,61 5. Omkostninger kr 0,00 Valgt investeringsportefølje: Moderat Sparesaldoen per kr ,51 Beholdningsoversikt FOND per : Antall Andeler Kurs Saldo MODERAT 50 2, ,74 kr ,51 Totalverdi Valgt investeringsportefølje: Moderat 50 kr ,51 Pga. avrunding kan kurs og andeler avvike noe. Det er saldo som er korrekt. FOND Antall Andeler Kurs Saldo Prognose MODERAT første 50 års pensjon i dagens kroneverdi: 2, ,74 kr kr ,00 082,51 Utbetalingsperiode: Fra alder 67 år og i 10 år. Totalverdi kr ,51 Se forutsetninger på neste side Pga. avrunding kan kurs og andeler avvike noe. Det er saldo som er korrekt. Har Prognose du spørsmål første års eller pensjon kommentarer i dagenstil kroneverdi: kontoutskriften, er det bare å ta kontakt med Service kr & Drift i ,00 SpareBank Utbetalingsperiode: 1 Livsforsikring Fra alder 67 påår telefon og i 1021 år eller med lokal rådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge. Se forutsetninger på neste side Forklaringer: Tallet viser beløpet som er innbetalt til alderspensjonen i perioden. Tallet viser det som eventuelt er utbetalt i alderspensjon. Endringer avhenger av verdiutviklingen i de forskjellige fondene. Sparesaldoen viser verdien (markedsverdien) på dine fondsandeler. Dette beløpet avhenger av hvilke fond du har i din tjenestepensjon. Her ser du en prognose over hva du med dagens sparing/innbetaling vil kunne få i pensjon ditt første år som pensjonist. I dette tallet er det lagt til grunn en del realistiske forutsetninger som du finner under forklaringene til kontoutskriften. Har du spørsmål eller kommentarer til kontoutskriften, er det bare å ta kontakt med Service & Drift i SpareBank 1 Livsforsikring på telefon eller med lokal rådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge. Lurer du på noe? Om kontoutskriften: Ring og snakk med «Service & drift» i SpareBank 1 Livsforsikring Om pensjon generelt: Ring og snakk med «Pensjonsteamet» i SpareBank 1 Livsforsikring Endre din pensjonssparing/bedriftens tjenestepensjon: Logg inn på Annet om pensjonssparing/dine avtaler: Ta kontakt med rådgiver i din lokale SpareBank 1, Sparebanken Pluss, Swedbank eller hos forsikringsmegler, som du har kjøpt SpareBank 1 Livsforsikrings tjenestepensjon og/eller pensjonsspareprodukter fra. Ansvarlig utgiver: SpareBank 1 Livsforsikring AS. Redaktører: Christian Brosstad og Sissel Grieg Viig. Redaksjonen avsluttet: Layout: Jonathan Allworthy. Trykk: Strålfors AS. Magasinet distribueres sammen med kontoutskrift. Ansvarlig utgiver/redaktører tar intet ansvar for eventuelle økonomiske tap som følge av mangelfull eller uriktig info.

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Tjenestepensjon på 1 2 3

Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon er den pensjonen som arbeidsgiver sparer for deg. Arbeidsgivere er pålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Og de fleste velger

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Egen sparing på 1 2 3

Egen sparing på 1 2 3 Egen sparing på 1 2 3 Egen sparing på 1 2 3 Skaff deg oversikt over dine verdier. Hvor store verdier har du Hvor mye løpende inntekter du trenger når du en dag skal slutte å jobbe avhenger av en rekke

Detaljer

Pensjon på Innholdsfortegnelse

Pensjon på Innholdsfortegnelse Pensjon på 1 2 3 Pensjon på 1 2 3 Drømmer du om en god økonomi som pensjonist bør du planlegge for det. Leser du dette heftet vil du lettere forstå pensjon og hva som skal til for å sikre at du får en

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Markedsføringsmateriell

Markedsføringsmateriell Markedsføringsmateriell HANDELSBANKEN TJENESTEPENSJON Gode pensjonsløsninger for næringslivet Bli en attraktiv arbeidsgiver Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetanse i dagens arbeidsmarked,

Detaljer

INNSKUDDPENSJON HC NORGE PENSJONSKASSE

INNSKUDDPENSJON HC NORGE PENSJONSKASSE INFORMASJONSBROSJYRE INNSKUDDPENSJON HC NORGE PENSJONSKASSE HC Norge AS Norcem AS Norbetong AS Norbetong Pumping AS NorStone AS Gabler AS 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sparing i innskuddspensjon...

Detaljer

Det er klokt å tenke pensjon 1963

Det er klokt å tenke pensjon 1963 nær NAV alderspensjon 62 pensjonsalder 60 særaldersgrense nøktern 65 nyttig folketrygden AFP uførepensjon aldersgrense Det er klokt å tenke pensjon Informasjon for deg som er født 1963 eller senere Din

Detaljer

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Et pensjonssystem i endring 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Agenda Bakgrunn, ny folketrygd og framdrift nytt regelverk Innskuddspensjon - nye satser og endret knekkpunkt Ytelsespensjon - hvilke

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet

Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet www.handelsbanken.no/tjenestepensjon Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet Bli en attraktiv arbeidsgiver Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetanse i dagens arbeidsmarked,

Detaljer

Ta ansvar for din egen pensjon

Ta ansvar for din egen pensjon Ta ansvar for din egen pensjon HANDELSBANKEN IPS Individuell pensjonssparing med skattefordeler Du må selv ta ansvar for din egen pensjon! Hva er individuell pensjonssparing (IPS)? Vet du hva du får i

Detaljer

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen.

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. FOTO: MATTHIAS RHOMBERG / FLICKR Sårbar pensjon Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. De fleste

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Valg av fremtidig pensjonsordning

Valg av fremtidig pensjonsordning Valg av fremtidig pensjonsordning For ansatte som i dag har pensjon i Statens Pensjonskasse Pensjonsmøter i Bane NOR oktober og november 2018 Lars Kåre Smith, leder Lønn og betingelser, lov og avtaleverk

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskri et har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen.

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskri et har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. Sårbar pensjon Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskri et har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. PUBLISERT 5. juni 2014 FOTO: MATTHIAS RHOMBERG

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? 5.mars 2015 Hva sparer vi i til alderdommen? Hvordan er pensjonsdelen bygget opp? Litt om gamle og nye produkter Kilder til kunnskap om pensjon

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Pensjonsreformen. 24. august 2011

Pensjonsreformen. 24. august 2011 Pensjonsreformen Oslo Vest Rotary Klubb 24. august 2011 Innhold Pensjon fra folketrygden Ny fleksibel alderspensjon fra 1.1.2011 AFP nye regler Hva skjer med tjenestepensjonene? Foredraget gjelder primært

Detaljer

Ola Nordmann Eksempelveien Billingstad

Ola Nordmann Eksempelveien Billingstad Ola Nordmann Eksempelveien 1 1396 Billingstad Ola Nordmann Eksempelveien 1 1396 Billingstad Oslo, 23. desember 2016 Informasjon om innskuddspensjon med investeringsvalg Velkommen som pensjonskunde hos

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Informasjon om det anbefalte forslaget til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte

Informasjon om det anbefalte forslaget til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte Informasjon om det anbefalte forslaget til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte 5.3.2018 Avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte LO, Unio, YS og Akademikerne ble 3. mars 2018 enige

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Anbefalt forslag: Avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte

Anbefalt forslag: Avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte Uravstemningsdokument Delta Anbefalt forslag: Avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte Frist for å delta i uravstemningen er 15. mai 2018 kl 16.00 Kjære Delta-medlem Den 3. mars ble YS, LO, Unio

Detaljer

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det?

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? Notat 7:2012 Stein Stugu Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? 1 Hvorfor dette notatet? 2 Tjenestepensjonsordninger i privat sektor NOTAT 7:2012 NYE FORSLAG TIL TJENESTEPENSJON 2 2.1

Detaljer

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Side: 1 av 5 Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Det er blitt skapt et inntrykk av at det generelt er fornuftig å starte utbetaling av folketrygd fra 62 år selv om man planlegger

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER

INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER Informasjon DNB Livsforsikring AS er Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing, og er en del av DNB-konsernet. Vi er pensjonsspesialisten,

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Pensjon A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Berlin 21.10.2015 53% i aldersgruppen 55-66 år vet ikke hva pensjonen blir Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av SpareBank1-gruppen i 2014. Og tendensen

Detaljer

PENSJON GULL ELLER GRÅSTEIN?

PENSJON GULL ELLER GRÅSTEIN? PENSJON GULL ELLER GRÅSTEIN? agnes.bergo@pengedoktoren.no 18.04.2013 P 1 PENGEDOKTOREN AS pengedoktoren.no Uavhengig rådgivning Selger ingen produkter Mottar ingen provisjoner Rådgivningsområder Agnes

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Anbefalt forslag til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte

Anbefalt forslag til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte Uravstemningsdokument Anbefalt forslag til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte Siste frist for å delta i uravstemningen er 15. mai 2018 Forord Unio ble sammen med LO, YS og Akademikerne

Detaljer

En ny og god offentlig tjenestepensjonsordning

En ny og god offentlig tjenestepensjonsordning En ny og god offentlig tjenestepensjonsordning 1 Kjære medlem Etter lange forhandlinger sammen med LO, Unio, YS og Akademikerne, har vi har fått på plass en avtale som sikrer ansatte i offentlig sektor

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Anbefalt forslag til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Siste frist for å delta i uravstemningen er 15. mai 2018 kl.

Anbefalt forslag til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Siste frist for å delta i uravstemningen er 15. mai 2018 kl. Anbefalt forslag til avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte Siste frist for å delta i uravstemningen er 15. mai 2018 kl. 16 Forord Unio ble sammen med LO, YS og Akademikerne 3. mars 2018 enige

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Innledning 2. Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar 2011 2. Endringer i privat AFP fra 1.januar 2011 3

Innledning 2. Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar 2011 2. Endringer i privat AFP fra 1.januar 2011 3 Notat til pensjonsutvalget under Norges Rederiforbunds overenskomst for flyttbare innretninger m.m. Beregning av AFP + 1G fra 1.januar 2011 20.mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Endringer i folketrygdens

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Aktuelle pensjonspolitiske tema for Fagforbundet Pensjonsreformen så langt Ny uføretrygd Pensjon i privat sektor Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag Pensjonspolitisk

Detaljer

Informasjon om forsikringer for ansatte i. Oppdatert pr

Informasjon om forsikringer for ansatte i. Oppdatert pr Informasjon om forsikringer for ansatte i Oppdatert pr. 01.01.17 Orientering Nobina Norge har følgende forsikringer for sine ansatte: - Innskuddsbasert pensjon avtale 26856 i DNB Livsforsikring - Sparing

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer