Nyheter. nytt. Nr årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår"

Transkript

1 Nyheter Nr årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1

2 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet i Harstad med Roger Rør som vertskap. Det var stor optimisme for fremtida hos medlemsbedriftene. Den så mye omtalte finanskrisa har ikke innhentet vår bransje i samme grad som ellers i byggenæringen. Faktisk er det slik at medlemsbedriftene i Rørfornying Norge, som dekker det meste av landet, melder om vekst, og dermed råder fortsatt optimismen blant, dermed føler vi oss privilegert, men er samtidig klar over at vi må arbeide hardt for å sikre et godt driftsår også i Vi vet at våre NoDig-metoder gir mer igjen for hver krone som våre kunder invester. Noen benytter uttrykket NoPigg (ikke grave eller rive). Disse metodene medfører store besparelser ved å lage nye rør inne i de eksisterende rørene kontra å skifte dem ut. Vi har løsningen fra de minste til de største avløpsrørene, eller fra tak til renseanlegg innen boligrehabilitering. Vi kan med andre ord levere komplette løsninger for avløpsledninger, og dersom det ikke eksisterer rør, har vi også metoder for etablering av rør i grunn uten å grave. Selskapene i Rørfornying Norge legger ned store ressurser i produktutvikling, kompetansehevning og kvalitetssikring for å stå godt rustet til de utfordringene vi vil møte også i framtida. I denne utgaven av Rehab Nytt gir vi deg eksempler på dette. Vi er ydmyke i forhold til den gode starten vi har hatt i Det gjelder for alle våre samarbeidspartnere innen Rørfornying Norge, og ikke minst for oss i firma Olimb. nytt Ansv. redaktør: Tor-Erik Olimb, Redaktør: Odd Borgestrand, Borg Medier AS, Gullfunnet 13, 1570 Dilling, Tlf e-post: Utgis av Olimb i samarbeid med Rørfornying Norge. Opplag Tre utgaver pr år. Grafisk produksjon: RM grafika, Trykk: Stens trykkeri Sterkere på nettet Olimb og Rørfornying Norge kommer nå med nye web-løsninger. De nye sidene er utformet i samarbeid med web-leverandøren Pixelhospitalet, som har en rekke store kunder på sin referanseliste, blant annet Aftenposten, DnB Nor, Hydro, Statoil, NSB og Posten Norge. Det er merkevarebygging og bedriftsprofil som har vært fokus områdene for Olimb og Rørfornying Norge i arbeidet med den nye web-pakka, sier markedssjef hos Olimb, Peer Christian Nordby. En sterk profilering på nettet, der vi skal nå både den profesjonelle bruker og privatmarkedet, har gitt oss store utfordringer Mer synlig Mange kjenner oss og våre produkter, men vi må hele tiden jakte på nye områder å profilere oss på. Stadig flere bruker nettet hver eneste dag, og da er det viktig at vi er tilstede med informative og spennende nettsider, sier Nordby. Olimb og Rørfornying Norge er også blitt enig om å styrke markedsbudsjettet i Mens andre aktører venter på bedre tider bruker vi tiden til å vedlike holde og bygge opp vår posisjon i markedet. Det er nettopp i 2009 vi får mye igjen for å være synlige, mener Nordby. -Vi satser på god webdesign i ny profil og viser den sterke tilhørigheten til Rørfornying Norge på våre hjemmesider. Vi blir mer synlig også på søkemotoren Google gjennom sterkere profilering på olimb-as.no og rorfornying.no. Hjemmesidene våre får nå bedre beliggen het og blir dermed lettere tilgjengelig ved at folk flest kan søke på en rekke VA-relaterte ord og dermed bli anbefalt å gå til våre hjemmesider. Både nyhetsmessig og faglig tror vi dette skal bli interessante sider, avslutter Nordby, som legger til at bladet Rehab Nytt fortsatt vil bli gitt ut på papir selv om det også kan leses direkte på nettet. 2 rehabnytt

3 Nyheter Stor fallhøyde med nytt konsept Prosjektleder i vann- og avløpsetaten i Bærum kommune, Arild Rydh, fulgte ivrig med på den nye rehabiliteringsmetoden som ble utført. Ton van Geest forklarer at det er selve sluseeffekten som er avgjørende. Selv i minus 12 grader, med snø og is i anleggsområdet, gikk dette svært godt. Bitende kulde hindret ikke et vellykket pilotprosjekt med rehabilitering av en overvannsledning på 238 meter med fallhøyde på hele 38 meter i boligområdet Toppenhaug i Bærum. For første gang gjennomførte Olimb en rehabilitering der en foring ble montert med en spesiell innføringsenhet drevet av luft. Driftsleder Bjørn Mathisen hos Olimb hadde hentet inn faglig assistanse og utstyr fra Insituform Europas avdeling i Nederland for dette spesielle oppdraget. -På grunn av den store fallhøyden ville bruk av vann gitt oss meget store utfordringer, og dette prosjektet gir oss en fin mulighet til å prøve ut et nytt konsept med bruk av denne innføringsenheten, forklarer Mathisen overfor Rehab Nytt. Luft og smøring Etter hvert som foringen ble ført inn i den eksisterende overvannsledningen med en dimensjon på 380 millimeter, ble den tilført de riktige mengder luft, samtidig som man gjennom en sluse som var bygget på toppen av chip-enheten forhindret lekkasjer. Et spesielt smøremiddel sørget for jevn og kontrollert innføring av foringen gjennom den enkle, men effektive slusen. -Tilstrekkelig med luft og riktig smøremiddel er det viktigste, forklarer direktøren for Insituforms Europaoperasjoner, Ton van Geest. Ton van Geest mener bruk av trykkluft er en god løsning for denne type oppdrag, med lange strekk og stor fallhøyde. Her ville det blitt meget utfordrende å benytte den tradisjonelle innkjøringskula som Olimb benytter til vanlig. Nye muligheter Etter den vellykkede rehabiliteringen i Bærum må Olimb nå vurdere om firmaet skal leie eller gå til innkjøp av dette utstyret. -Det er ikke ofte vi har oppdrag av denne karakter, men det åpner selvsagt for nye muligheter til å gå på lange strekk med stor fallhøyde, og vi vet det finnes tusenvis av ledningsmeter rundt om i landet som har de samme dimensjoner og fallhøyder, sier driftsleder Bjørn Mathisen. -Utstyret er i seg selv ganske enkelt, og vi er svært fornøyd med måten Europaoperatøren Ton van Geest har assistert oss under dette oppdraget, sier han. Sluseeffekten Ton van Geest forklarer at det er selve sluseeffekten som er avgjørende. Selv i minus 12 grader, med snø og is i anleggsområdet, gikk dette svært godt. Nederlenderen innrømmer at hans første møte med Norge ble en kald fornøyelse, men med stor interesse og samarbeidsvilje fra Olimbs egne operatører gikk dette meget bra. Det ble noen tunge tak fordi deler av foringen forskjøv seg i den bratte bakken på Toppenhaug. Dermed var det mye mannekraft som måtte til for å få foringen på rett kjøl inn i slusa. Smøremiddelet fungerte godt, men det hadde vært ønskelig med noe større trykk. Denne gang klarte utstyret å produsere 1,2 bar, men van Geest ville gjerne hatt 1,4 bar. Da ville det gått enda lettere. Utstyret kommer opprinnelig fra USA, men det er fire enheter som er plassert rundt om i Europa. Det er et stort framskritt å bruke steam i stedet for vann. Det sier seg selv at arbeidsprosessen blir forenklet. Etter herding med steam kan rørene kuttes og en ny overvannsledning er klar for bruk av Bærum kommune, sier en stolt Ton van Geest. 3

4 Aktuelt Hallingtreff for de som vil videre Med hele 87 ivrige og debattlystne deltakere, samt et fyldig og handlingsmettet program, måtte det bli suksess på det 12. Hallingtreffet på Geilo. Dette er treffet for de som søker erfaring og kompetanse, og som vil komme seg videre innen VA-faget. Av Rolf Erik Veland Fra første møte i den nye produksjonshallen hos rørprodusenten Hallingplast AS til oppsummeringen halvannet døgn senere, var det fullt program med foredrag, visninger, debatter og erfaringsutveksling blant nye og mer erfarne deltakere. Stødig Asplan Viak as avdeling Drammen, sammen med Sandum AS, Olimb og Hallingplast AS, har god erfaring i å sette opp aktuelle programposter over temaet ledningsfornyelse og NoDig metoder, og dermed kommer deltakerne på Hallingtreffet viktige skritt videre i VA-faget.. Steinar Trageton i Hallingplast AS er alltid hyggelig vertskap med innlagt fabrikkbesøk. Etter utbyggingen av ny produksjonshall er Hallingplast blitt en av de mest moderne rørfabrikker i Europa, mener Trageton. Nabolovens regelverk var et av de store temaene under årets treff. Klargjøring av ansvarsforhold ved gravearbeider, og betydningen av bruk av NoDig for å minimere ulempene, var sentrale elementer i advokat Guttorm Jakobsens foredrag. Jakobsen viste til en rekke eksempler på rettssaker der naboer til anleggsarbeider følte seg skadelidende av de ulemper arbeidene medførte. -Der muligheten byr seg må NoDig metoder anvendes, hvis ikke må dette begrunnes, mente Jakobsen, nettopp med bakgrunn i minst mulig ulemper for naboer. Arve Hansen i Asplan Viak AS tok for seg temaet kostnadseffektiv ledningsfornyelse, der han klargjorde for de økonomiske fordeler man kunne oppnå ved hjelp av NoDig metoden. Nå settes det av ressurser til et prosjekt for å legge fram dokumenterte kostnadsbesparelser både økonomisk og miljømessig, og en egen rapport fra et av landets forskningsmiljøer er bestilt. Etter utbyggingen av ny produksjonshall er Hallingplast blitt en av de mest moderne rørfabrikker i Europa, mener daglig leder Steinar Trageton. NoDig- studio i regi av Sandum AS, Olimb og Hallingplast AS gir treffdeltakerne god innsikt i ulike metodevalg for rørfornying, i tillegg til en grundig gjennomgang av plastrør, sveisemetoder og rørdeler hos Hallingplast. Dette sveiser bokstavelig talt deltakerne sammen på en spesiell måte, og utveksling av erfaring foregår i den uformelle tonen som denne bransjen setter pris på. Et interessant aspekt ved det hele var at en delegasjon fra Stockholms-Vatten deltok, og disse ga innblikk i en noe annerledes hverdag, både når det gjaldt arbeidsutførelse ved ledningsfornyelse, så vel som andre lover å forholde seg til. Oslo vs Bergen Bykampen mellom Oslo og Bergen, der henholdsvis Lars Wermskog og Trym Trovik skulle kjempe om hvem som var best innen ledningsfornyelse, samt likheter og ulikheter omkring dette, ble fulgt med entusiasme. Kampen, med Ole Helgedagsrud fra Porsgrunn kommune og Frode Berteig fra Bærum kommune, i dommerpanelet, var både artig og informativ, og førte til ivrige kommentarer fra salen, og debatten fortsetter helt sikkert også neste år. 4

5 Aktuelt Nyutdannet rørlegger, Kristoffer Djupvik fra Porsgrunn, har hentet ny kunnskap og inspirasjon fra Hallingtreff på Geilo. Et treff midt i blinken Det mener Hallingtreffs yngste deltaker, 21-årige Kristoffer Djupvik, rørlegger i Porsgrunn kommune. Av Rolf Erik Veland Det to dagers lange fagtreffet på Geilo har bare forsterket unguttens syn på at han har valgt riktig yrke her i livet. Etter endt utdannelse som rørlegger, fikk han umiddelbart jobb i Porsgrunn kommune. Her har han hovedsakelig jobbet ute med rørfornying. Hallingtreffs NoDig temaer var derfor midt i blinken for ham. Priviligert -Jeg føler meg selvsagt priviligert over å bli tatt med til et slik flott fagtreff. Det faglige innholdet har gitt meg mye ny kunnskap, men hele rammen rundt arrangementet er vel så viktig. Her har jeg truffet folk i alle typer faggrupper, som har gitt meg mye nyttig input. Dette har vært stort, og svært inspirerende for meg, sier Kristoffer Djupvik. Boksehanskene kom på da Oslo skulle møte Bergen i bykampen om lednings fornyelse. Fra venstre Trym Trovik, Bergen, dommerne Ole Helgedagsrud, Porsgrunn og Frode Berteig, Bærum, og Lars Wermskog, Oslo kommune. Erfaringsutveksling -Er dette noe du kan gjøre nytte av i din daglige jobb? -Absolutt. Det å få forklart de forskjellige metodene for NoDig, og når det er gunstig å bruke dem, er nyttig å vite for en nykommer som meg. I tillegg har jo de forskjellige foredragene gitt meg mye ny kunnskap, og lært meg å se tingene på nye måter. Men kanskje har erfaringsutvekslingen med de erfarne gutta vært det mest verdifulle. En slik kunnskapsoverføring kan ikke verdsettes høyt nok, sier den unge og entusiastiske rørleggeren fra Porsgrunn 5

6 Aktuelt Datomerking på kunnskap? Er norske kommuner flinke nok til å overføre verdifull kunnskap fra avtroppende seniorer til nykommere som skal fylle deres stillinger, eller går kunnskap ut på dato? Bidrar stram kommuneøkonomi til at kunnskap forsvinner når seniorene takker for seg? Av Rolf Erik Veland To av de yngste og de to eldste deltakerne under Hallingtreff 2009 stilte opp i Rehab Nytts panel for å utveksle meninger om datomerking av kunnskap.. De fire er enige om er at opparbeidet erfaring, som man nødvendigvis ikke finner i lærebøkene eller i instruksjonspermene, er viktig å få overført til de som skal dra lasset videre. -Noen er gode på dette, men de er dessverre i mindretall, mener Jan Erik Oddevald. Etter at han pensjonerte seg har han drevet sitt eget konsulentfirma, 6 der han gir profesjonell rådgiving i VAspørsmål. -På den måten kan man gjerne si at min erfaring blir overført, men det er mot betaling. Etter min mening burde det offentlige vært langt mer aktive i å sikre seg denne kunnskapen mens den ennå var tilgjengelig innen organisasjonen. Det kunne man spart både penger og tid på. Slik det fungerer mange steder i dag, må hjulet på det nærmeste bli oppfunnet på nytt hver gang. Og det burde vært unødvendig, fordi man sparer seg til fant. Men ok, for meg betyr det at jeg stadig blir regnet Nei, kommune økonomien styrer, og den gir ikke rom for videreføring av erfaring og kunnskap Jan Erik Oddevald (70), VA-ansatt i Oslo kommune i mer enn 30 år.

7 Aktuelt Dessverre er kommunene for lite flinke til å nyttiggjøre den erfaringen vi gamlegutta har opparbeidet oss gjennom et langt yrkesliv. Men vi kunne selv vært flinkere til å dele kunnskapen Asbjørn Rønning (70), som har et langt yrkesliv bak seg i både privat og offentlig sektor. Vi blir som regel kastet ut i det, med prøving og feiling som resultat Geir Henning Hansen (30), VA-driftssjef i Drammen kommune. med, og det er jo alltid kjekt for en pensjonist, sier Oddevald, med et skjevt smil. -Vi svikter -Oddevald har rett i det meste, men jeg mener at vi eldre selv svikter litt når det gjelder å få overført den kunnskapen vi sitter inne med, sier Asbjørn Rønning. Også han driver sitt eget konsulentbyrå, og er fremdeles med «der det skjer» i VA-sammenhenger. -Normer og lærebøker en én ting, men det skjer så mye innen denne bransjen som man ikke kan få overført via lærebøker. Dette må vi formidle bedre til de yngre via kunnskapsdeling. Det har jeg sterk tro på, og her hadde det vært mye å hente både i privat og offentlig sektor, men da burde vi gjerne selv vært mer aktive og pågående, mener Rønning. Intern opplæring -Hva mener dere burde vært gjort annerledes for å ivareta de eldstes erfaring og kunnskap? -Jeg er enig med Oddevald og Rønning i at kunnskapsoverføringen burde skjedd internt før de eldste gikk av med pensjon, sier Geir Henning Hansen, driftsjef fra Drammen. -Noen steder gjøres dette, mens andre ikke ser seg råd til det, særlig i kommunene. Etter min mening burde det vært et myndighetskrav å få med den verdifulle kompetansen videre. Det lages nye instrukser og gode beredskapsplaner som er lette å lære hvis man er interessert nok selv, men kompetanse må komme i tillegg, sier han. Uvurderlig støtte -Av egen erfaring kan jeg si at overføring av kunnskap og erfaring fra de eldre er utrolig viktig, sier Roger Nilsen. I sin stilling innen Asplan Viak i Trondheim har den unge 30-åringen fått uvurderlig støtte og hjelp fra erfarne travere innen bedriften. -Dette kan ikke verdsettes høyt nok, så hvis jeg skulle gitt noen råd i denne sammenhengen, må det bli at ledelsen innen både privat og offentlig sektor burde vært flinkere til å bruke de eldre til å lære opp de yngre, før både de og kunnskapen forsvinner ut av døren for godt, sier Nilsen. Kunnskapsklubb? -Ja, kanskje vi gamlegutta burde samle oss i en kunnskapsklubb, der aktive pensjonister danner en rådgivingsinstans for å bringe kunnskapen videre? spør Rønning retorisk. -Før var det gjerne en rekke kurser som ga en god start for nykommere, men i dag er dette begrenset. I så måte er slike fagsamlinger som Hallingtreff et viktig fora for å dele kunnskap, hente nye impulser og knytte nye kontakter. Vi gamlinger kommer til å delta her så lenge vi er i stand til det, og jeg føler at vårt bidrag teller med i den store sammenhengen, sier Asbjørn Rønning, som får bekreftende nikk fra de tre andre. Jeg er i den heldige stilling at jeg har fått jobbe i åpent landskap og dratt nytte av den erfaring som er opparbeidet i bedriften Roger Nilsen, VA-ingeniør i Asplan Viak, Trondheim. 7

8 Reportasje Beste alternativ under Østensjøvannet Framføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen. Spesielt traséen i Østensjøveien er krev ende med hensyn til eksisterende ledninger og kabler, og i tillegg kommer hensynet til trafikkavviklingen. Derfor er byggeleder for Hafslund Fjernvarme, Harald Johnsen, godt fornøyd med den måten Olimb har utført oppdraget med framføring av fjernvarmerør under innløpet til Østen sjøvannet. I utgangspunktet var det tanken at framføring av fjernvarmerørene skulle legges under brua som går over innløpet til vannet, men røret ville bygge for mye opp fra vannflaten og være estetisk skjem mende, forteller Johnsen til Rehab Nytt. Hafslund kom også fram til at eventuell spunting ville bli et meget omfattende prosjekt, og dermed kom alternativet med styrt boring opp, et alternativ Johnsen selv ønsket å få gjennomført. Olimb har tidligere gjen nomført hammerboring for Hafslund, og kjente dermed til Olimbs kompetanse. Skreddersydd løsning Prismessig var styrt boring også et gunstig tilbud sammenlignet med spunting og nødvendig graving, forklarer Johnsen. Miljøaspektet har vært viktig her, i tillegg til at vi fikk en rask og god framdrift. Det har ikke vært noe negativt med dette prosjektet. Vi er kjempefornøyd, og personlig mener jeg samarbeidet med Olimb har vært et skreddersydd prosjekt, sier byggeleder Johnsen. Det ble boret en lengde på 150 meter, med 710 millimeter utvendig mål på de to rørene. For å forhindre at bentonitt skal lekke ut i Østensjøvannet, og dermed kunne være en fare for fuglelivet, ble det strukket siltgardiner over borestrekket. En kjølig jobb for Kjetil Rønningene(i dykkerdrakt)fra Rønningene Service as og Tallak Heitmann. 8 I forkant har det vært grunnboret både i topp og bunn av traseen, og det viste seg å være mest leire og bløt torv. Utfordringen har vært lave temperaturer og mye snø, og jeg vil karakterisere dette som en kurant, men kald jobb, sier avdelingsingeniør Øystein Olimb til Rehab Nytt. Traseen Traséen som ble boret ligger parallelt med Østensjøveien, og fjernvarmerørene ble lagt 5,5 meter under vannspeilet. I tillegg til to fjernvarmerør er det også boret en 200 millimeter for fiberkabler. Arbeidene ble avsluttet i midten av februar, mens prøveboring ble gjennomført ved juletider. Olimb benyttet sin største borerigg for denne jobben, med en kapasitet på 60 tonn. Under dette oppdraget var det ikke behov for en trekkstyrke på mer enn tonn. Øystein Olimb har opplevd Hafslund som en ryddig oppdragsgiver, der det har vært lagt stor vekt på HMS. Miljø og sikkerhet NGI har vært inne med en egen miljørisikoanalyse i forbindelse med denne etappen. Østensjøvannet er en miljøpark med egen venneforening som følger opp alt som skjer rundt vannet. Interessen for styrt boring har derfor vært meget stor, og media har også fulgt opp arbeidet vårt, opplyser Olimb. Innenfor miljøparken er det et rikt dyre- og fugleliv som skal ivaretas. Her finnes dyrket mark, sump, plener, bekker og skog, som til sammen utgjør et stort og viktig biologisk mang fold.

9 Reportasje Under boreprosessen ble det derfor innført spesielle miljømessige sikkerhetstiltak. For å forhindre at bentonitt eventuelt skullle lekke ut i Østensjøvannet, ble det strukket siltgardiner over borestrekket. Til å utføre denne delen av oppdraget ble et dykkerfirma leid inn. Alternativet hadde vært fullstendig rasering av området. Uten styrt boring måtte man både spunte og grave. Det hadde nesten vært utenkelig i dette området. Både tidsmessig og økonomisk hadde Hafslund Fjernvarme fått helt andre utfordringer, konkluderer Øystein Olimb. Olimb benyttet sin største borerigg ved Østensjøvannet. En kald jobb, men med smilet på plass hos Olimb-gutta. Fra venstre: Håkon Roer, Tallak Heitmann (bak krana) og Erik Rustad. Fjernvarme i Oslo Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med varmt vann til oppvarming og varmet tappevann. Til produksjon av fjernvarme kan det benytter ulike energikilder, alt fra spillvarme og varme fra avfallsforbrenning varme som ellers ville gått til spille, forskjellige typer varmepumper, bioenergi, gass og elektrisitet. Varmtvannet distribueres til forbrukerne gjennom isolerte rør. Rørene legges i grøfter, ofte som annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig varmetap på kun fem til ti prosent. Norges største fjernvarmeprodusent Hafslunds anlegg i Oslo produserer om lag 1 TWh (1 000 mill kwh) fjernvarme, noe som svarer til varmebehovet for cirka boenheter. I Oslo er det Her ble det boret en lengde på 150 meter, med DN500/710 på de to fjernvarmerørene under innløpet til Østensjøvannet. Smilet kommer alltid fram når jobben er vel utført. Øystein Olimb ledet arbeidene med styrt boring under innløpet til Østensjøvannet. årlige forbruket av strøm på mellom TWh. Hele Norge bruker totalt cirka 110 TWh i året i strøm, Potensialet for fjernvarme i Oslo er 2 til 2,5 TWh. Dette tilsvarer varmebehovet til boenheter. Utnytter avfall i varmeproduksjon I Oslo kommer nesten 60 prosent av fjernvarmen fra avfallsforbrenning, biobrenselanlegg, samt varmepumpe som henter ut varme fra kloakk. Med andre ord; en ressurs som ellers ville blitt sett på som avfall. Det er dokumentert at dagens fjernvarmesatsing sparer Oslo for utslippene fra tonn fyringsolje. Målet er å komme opp i en fornybarandel på minst 80 prosent når fjernvarmenettet er ferdig utbygget, i følge Hafslund Fjernvarme. Oslo miljøvennlig foregangsby I dag er en bygningsmasse tilsvarende cirka boenheter, samt 720 næringsbygg tilknyttet Hafslunds fjernvarmenett. Oslo kommune har vedtatt en ambisiøs miljøplan Kretsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning og fjernvarme i Oslo. I planene inngår det blant annet et utsorteringsanlegg. Fabrikkavsnittet skal motta husholdnings avfall og sortere ut matavfall basert på optisk identifisering av avfallet. Det skal bygges et biogassanlegg som skal produsere miljøvennlig drivstoff til for eksempel busser. Videre skal det bygges en ny ovnslinje. Denne forbrenningslinjen kommer i tillegg til de eksisterende forbrenningslinjer og vil sikre god mottaksevne for destruksjon av avfall, samt sikre kontinuerlig energi produksjon for fjernvarme. 9

10 Nyheter Morten Trevland og Nils Johan Tufte står bak selskapet Nytt Rør AS, som inngår som partner i Rørfornying Norge. Pangstart for Nytt Rør Østlandets Plast og Dykk Service AS og Mortens Rørinspeksjon har dannet et nytt felles selskap innen Rørfornying Norge. De to selskapene, som har Telemark og Vestfold som sine distrikter, er nå gått sammen i selskapet Nytt Rør AS. J eg er veldig fornøyd med resultatet av første foring på prosjektet i Larvik, sier Bjørn Idar Næss, daglig leder i Nytt Rør AS. -Vi ønsker å gå sammen om et nytt selskap for rehabilitering av rør innen vann og avløp. Dette gjør vi for å holde et sterkt fokus på rørfornying i boliger, borettslag, næringsbygg og industri i årene som kommer, sier de to daglige lederne i selskapene som står bak Nytt Rør AS, Nils Johan Tufte og Morten Trevland. ØPD AS har sitt hovedfokus som undervannsentreprenør med spisskompetanse på sveising, maskinering og montering av plastrør, mens Mortens Rørinspeksjon er en spesialbedrift innen nettopp rørinspeksjon. Bil og mannskaper En rehabiliteringsbil er nå bygget opp og de to selskapene har også bygget opp fagkompetanse hos sine medarbeidere. Bjørn Idar Næss er ansatt som daglig leder. Han har bred yrkesmessig bakgrunn. Det siste året har han vært selvstendig næringsdrivende, der han blant annet tok oppdrag for Telebryggen, som drev med salg av ulike bryggetyper i betong og tre Han har også vært ansatt som inn- kjøps sjef i Kystlink, og var i perioden prosjektleder i Porsgrunn kommune for eiendomstaksering, tilknyttet vann og avløp. Næss har også fått med seg to operatører i startfasen. Selskapet startet med en ordrereserve på nærmere to millioner kroner, og har flere oppdrag i sikte i Telemark og Vestfold. Målet er å nå en omsetning på 7 millioner kroner i løpet av Nytt Rør AS er nå i oppstartfasen med rehabilitering av et borettslag på 24 boenheter i Larvik, og har flere andre oppdrag på gang, både private boliger og borettslag, opplyser Bjørn Idar Næss -Vi har også oppdrag på privatmarkedet innen vann- og avløp, og det ser ut til at vi har et belegg på om lag 60 prosent av vår kapasitet fram mot sommerferien. Det må betegnes som godt for et nytt firma, mener Næss. Effekten av eiere som er etablert er selvsagt et stort for trinn for oss, sier han. Viktig drahjelp -Produktene våre er kjent og vi får god drahjelp gjennom den omfattende kommunale virksomheten som Olimb driver, mener Morten Trevland. -Vi har også stor etterspørsel fra forsikringsselskaper som ber oss komme med tilbud på rehabilitering av rørsystemene i borettslag med systemet Oliner, fortsetter han. Både Tufte og Trevland mener det er viktig å komme i gang nå mens andre aktører sitter på gjerdet. Selskapet vil få en god start og konkurrenter vil få en tøff kamp når de kommer inn på denne arenaen, mener de to. Det er viktig å bevisstgjøre mennesker på de produktene vi kan tilby. Morten Trevland deltok under fjorårets Dyrskue i Seljord, og fikk enorm respons. I tillegg går det nå ut informasjon til alle landets borettslag og rørleggere for å gjøre Rørfornyng Norges metoder enda bedre kjent. Vi vet at det er en rekke borettslag som sliter med sine stammer og grenrør, og med vår rehab-metode kan vi løse borettslagenes problemer til en rimelig penge. Det er mange borettslag som nå blir tvunget til fornyelse av sine ledninger, og vi er overbevist om at vi vil oppleve en formidabel vekst i vårt selskap i løpet av de kommende 10 årene, sier de to lederne i Vestfold og Telemark, og det skal omfatte rørfornying både innendørs og ikke minst utendørs. 10

11 Aktuelt ØPD har eget rørdeleverksted med sertifiserte sveisere. Alle med spisskompetanse på plastsveising innenfor speilsveis, ekstrudersveising og elektromuffe Vil etablere nærings park for rør Østlandets Plast og Dykk Service AS, som er en av aksjonærene i Nytt Rør AS, arbeider nå for etablering av en plastteknisk næringspark i Herre. Dette skjer i samarbeid med eiendomsselskapet BambleCompagniet. Daglig leder i ØPD, Nils-Johan Tufte, gleder seg over sterk vekst og har visjoner om etablering av ny rørfabrikk i Herre. 30 år etter de første forhandlingene Kristian Olimb AS, etableres det nå også et tett samarbeid mellom Østlandets Plast og Dykk Service AS og Olimb. I løpet av våren skal de to bedriftene stå side om side i et det et større prosjekt for Sarpsborg kommune. Kontrakt med Sarpsborg kommune er nå undertegnet, og ØPD har fått opp draget med å legge m med kommunale vann- og avløpsledninger i skjærgården. Olimb vil få oppdraget med styrt boring som en del av entre prisen, opplyser daglig leder i ØPD, Nils Johan Tufte til Rehab Nytt. Tredoblet omsetning Høsten 2005 kom Nils Johan Tufte inn som daglig leder, og i løpet av de tre siste årene er omsetningen økt fra ca 20 til nesten 60 millioner kroner. Inshore dykkerarbeider med sjøledninger utgjør majoriteten av omsetningen, mens produksjon av rørdeler i PE/PP utgjør det resterende. Antallet ansatte er doblet fra 15 til 30, og bedriften trenger flere medarbeidere. -Dykkerkompetanse må vi stå for selv, ved å lære dem opp lokalt. Kursene holdes på Norsk Yrkesdykkerskole på Fagerstrand, og i tillegg sørger vi for opplæring innen plastsveising, opplyser Tufte. -ØPD arbeider nå også med ISO-sertifisering. Det betyr orden i eget hus. Det er krevende å vokse så raskt som vi har gjort, men vi har god kontroll selv om det er blitt noe strekk i organisasjonen, sier Tufte. 11

12 Nyheter Bedriften har de siste årene gjennomført tunge investeringer, og trenger nå en konsolideringsfase før den igjen satser på utvidelse. I 2009 har ØPD gode ordrereserver både innen anlegg med dykking og i produksjon av rørdeler. Markedet er Sør- Norge, men ØPD har også leid ut sveisere både i Asia, Europa og Afrika. Vil etablere næringspark De mest konkrete planene er etablering av en plastteknisk næringspark i samarbeid med BambleCompagniet. -Vi vokser nå ut av lokalene, og har ei tomt på 35 dekar som egner seg godt for næring. Vi har en ypperlig beliggenhet med dypvannskai og mulighetene for produksjon og transport ut fra næringsparken er meget gode, mener Tufte. Den siste tiden har ØPD og Bamble- Compagniet vært i forhandlinger med Egeplast med tanke på etablering av en produksjonsenhet av plastrør. Egeplast er et familieeid selskap med fabrikk i Tyskland og produserer om lag tonn PE i året. Plast er ikke noe nytt i Grenlandsområdet. -Plastkompetansen er på plass hos oss, og vi vil gjerne beholde denne kompetansen i vårt distrikt. Vi ser at anleggsdrifta går bra, og vi ønsker å satse mer på rør- og deleproduksjon. Vi er en av landets største bedrifter innen plastsveising, med over 20 sertifiserte plastsveisere. Sammen med opplæringskontoret for Grenland har vi mål om å bli godkjent fagopplæringsbedrift innen plastmekanikk til høsten. Dermed kan ØPD vokse i kjølvannet av en rør produksjon. Det er her snakk om PE-rør med dimensjoner opp til 2000 millimeter, forteller en engasjert og visjonær Tufte. Marked for flere aktører - Det er sunt med konkurranse i markedet, og vi tror det er marked for flere aktører. Egeplast er i utgangspunktet 100 prosent fokusert på PE, og der med vil vi supplere de eksisterende produsentene, mener Tufte. Tufte er eksport-orientert i det han håper skal bli en realitet. I tillegg til å betjene det skandinaviske markedet ser han også for seg eksport av lange sjøledninger til Europa, Sør-Amerika, Asia og Afrika. Her er det snakk om lengder på meter. -Vi har store forventninger også til nye, patenterte teknologier som går i retning av høytrykks PE-rør. Disse vil konkurrere mot glassfiber og stålrør i flere tilfeller. Egeplast har tidligere vist at de er innovative ved å lage høyverdige pro dukter, og det er morsomt for en industri leder å være innovativ, sier den unge bedriftslederen som har bedriftens grunn legger, - sin egen bestefar, som forbilde. Fortsatt noen hindre -Det største hinderet for dette er å ta i bruk sjøarealer til lager for lange rør. Vi skal imidlertid ta hensyn til lokal båttrafikk og være til minst mulig hinder for allmenn ferdsel. Vi er et av Norges eldste industriområde og Rafnes har uansett et sikkerhetsområde. Det hyggeligste for oss er å fortelle lokalpolitikere og regionpolitikere at vi ønsker å satse på nye arbeidsplasser når andre skjærer ned. Først og fremst vil vi sikre de 30 ansatte som vi i dag har, og på sikt tenker vi oss totalt 100 medarbeidere inne på vårt område. I tillegg håper vi også å få inn andre aktører som også vil generere nye arbeidsplasser, sier Tufte. ØPD har blant annet vært med på å produsere noen prototyper for Fred Olsen på prosjekter innen fornybar energi. En videreutvikling av disse ville vært ideelle for vår fremtidige næringspark. Innovativt senter -Vårt mål er å bli et innovativt senter med fokus på plastkompetanse. Norner Innovation er nabo med oss og det gjør 12

13 Aktuelt I forbindelse med gass, vann og avløp utfører ØPD i dag rørgater for industrien, bro-, og tunnelkonstruksjoner. ØPD-Service har egne operative dykkerlag som utfører det meste innen dykkerarbeid. at vi har gode samarbeidspartnere for å utvikle et enda sterkere faglig miljø. Det er ingen grunn til at vi skal sitte med hendene i fanget når vi har så gode muligheter som i Grenland. Store rør og lange slep, da skal kundene gå til Grenland og møte Pipelife eller Egeplast, sier Nils Johan Tufte. Fortsatt gjenstår en del arbeid i forhold til lokale myndigheter, og det kan bli justeringer i planene. -For oss er det imidlertid viktig å få fram et budskap om at vi er villig til å satse, at vi har kompetanse og økonomisk ryggdekning for dette, og våre planer vil bety mye for det lokale arbeidsmarkedet i Grenland, avslutter Tufte. ØPD har investert i et helt nytt leggefartøy. Proff på marine oppdrag ØPD er en undervannsentreprenør med spisskompetanse på sveising, maskinering og montering av plastmaterialer. Firmaet er spesialister når VA-ledninger, kabler og gassrør skal sveises, inspiseres eller legges over kortere eller lengre avstander, både under og over vann. Bedriften ble i sin nåværende form etablert i 1994, men har erfaring som strekker seg 50 år tilbake i tid. Dette har gitt en unik erfaring og kompetanse som har ført til en solid forankring i denne sektoren, sier Nils-Johan Tufte, I forbindelse med gass, vann og avløp utfører ØPD i dag rørgater for industrien, bro-, og tunnel-konstruksjoner. Eksempler på referanser er E 18 Drammensbrua med 2200 meter preisolerte rør med varmekabel og diverse prosjekter på NOAH Langøya. ØPD-Service AS har 20 sertifiserte gassrør sveisere. En stor andel av oppdragene har vært utført for Naturgass Grenland. Gass og VA ØPD s produksjon er blant annet rettet mot gass og VA-entrepriser med spesialfelt på sjøledninger, relining av eksisterende ledninger, kaianlegg, undervannssprengning, undervannsinspeksjoner og innmåling, - i tillegg til sveising og brenning av stål under vann. ØPD har egne operative dykkerlag som utfører det meste innen dykkerarbeid. -Våre dykkere sveiser også plastrør, vann-avløp- og gassrør, og har meget god erfaring innen sjøledninger. Vi har utstyr for undervannsvideo og bilder, samt ekkolodd, kartplotter og GPS for dokumentasjon, forteller Tufte. Firmaet har eget rørdeleverksted med sertifiserte sveisere. Alle med spisskompetanse på plastsveising innenfor speilsveis, ekstrudersveising og elektromuffe. Flere av disse jobber på rørdeleverk stedet med prefabrikkering og skreddersøm av PE-produkter. Verkstedet har avanserte maskiner for sveising av bend, Y-gren og T-stykker. I tillegg utføres CNC-maskinering og bistand med tekniske løsninger etter kundens ønsker og behov. Produksjonen består av både standard rørdeler og ulike typer spesialkomponenter. ØPD-Service disponerer 35 mål med en 72 meter lang dypvannskai. 13

14 Reportasje Representanter fra de fleste av bedriftene som utgjør Rørfornying Norge var tilstede under årsmøtet i Harstad. Logoen skal være et kvalitetsstempel. Sterke kompe tanse krav i Rørfornying Norge Nå er den rette tid for økt markedsføring og styrking av vår merkevarebygging. Det slår daglig leder i Rørfornying Norge, Roar Haugland, fast. Lederne i selskapene som står bak Rørfornying Norge har nylig vært samlet til årsmøte i Harstad. -Det viktigste for oss nå er å fortelle markedet er at vi leverer kvalitets pro duktene våre og at vi skal stå for det vi leverer. Rørfornyeren Olimb er motoren i dette samarbeidet, og sammen med de øvrige selskapene landet rundt er vårt budskap at vi leverer nye rør for vann og avløp med minimal graving., sier styreformann Ole Kårtveit prosent økning -Vi økte aktiviteten med om lag 30 prosent i 2008, og midt i finanskrisen har vi gode ordrereserver. Året har begynt meget godt for våre medlemmer. Faktisk bedre enn fjoråret, men vi tar likevel ikke av, sier Haugland. Forventingene til 2009 er derfor i liten grad berørt av finanskrisen. De fleste medlemmene har i tillegg en solid egenkapital som ikke forhindrer dem fra å gjen nomføre nødvendige investeringer. Et budsjett som krever 30 % vekst også i 2009 er realistisk, mener Haugland. Han understreker at det nå vil settes enda strengere krav til kompetanse for gjennomføring av ulike metoder som benyttes av Rørfornying Norge. Dette skal i første omgang skje gjennom strengere opplæringsprogram og kursing. -Vi har en omfattende produktutvikling som krever at selv de mest erfarne ikke kan surfe videre på gammel kunnskap. Det vil derfor bli iverksatt ekstra tiltak i enkelte områder av landet for å oppnå enda bedre resultater. Kvalitetsstempelet Ved årsskiftet lanserte Rørfornying Norge sin nye logo. Den nye skal stå som et kvalitetsstempel for alle medlems bedrift ene. -Våre kunder skal vite at det som kommer med vårt stempel er gode produkter, - levert av kompetente medarbeidere. Haugland og styreformann Ole Kår tveit trekker også fram at Rørfornying Norge kommer med en helt ny web-pakke i løpet av våren, og årsmøtet har enstemmig gått inn for sterkere satsing på markedsføring, inklusiv deltakelse på messer og annonsekampanjer både i fag blader, på nett og ut mot kunder i det offentlige og private markedet. Haugland og Kårtveit gleder seg over tilveksten i Vestfold og Telemark. -Det blir det spennende å følge utviklingen av Nytt Rør AS. Her har 2 medlemmer gått sammen i etableringen av et selskap for økt fokus på rørfornying.

15 Reportasje Fornyer i Elverum, Bodø og Larvik Lokale representanter for Rørfornying Norge er i gang med flere boligprosjekter rundt om i landet. I samarbeid med Oliner Rørfornying AS er Flagstad kommet godt i gang med rehabilitering av 162 leiligheter i Mast moen Borettslag i Elverum. Elverum: Til venstre Kay Rønning, avd.leder rehabilitering / foring Flagstad AS, prosjektleder Morten Sand, borettslagsleder Oddbjørg Solbakken, arbeidsformann Andreas Alløw i Oliner Rørfornying AS og daglig leder Jan Flagstad i Flagstad AS. Totalt dreier det seg om fem boligblokker fra 1970-tallet, og arbeidene vil pågå fram til høsten 2009, forteller daglig leder i Flagstad AS, Jan Flagstad. Rehabilitering av innvendige rør er blitt en viktig utvidelse av virksomheten for Flagstad AS. Selskapet har også fornyet 108 leiligheter i 4 blokker i Langenga Borettslag i Hamar. Elendig tilstand Prosjektleder i HOBBL, Morten Sand, som fulgte opp prosjektet på Hamar, er også engasjert som prosjektleder for Elverums-prosjektet. Han betegner tilstanden på rørene i Mastmoen borettslaget som dårlig. Det var gjentatte lekkasjer på grunn av rørbrudd. PVC-rør fra 70-tallet er blitt sprø og forsikringsselskapet satte foten ned for ytterligere reparasjoner dekket over forsikringspolisen. -Med bakgrunn i erfaringene fra Hamar hadde jeg ingen betenkeligheter med å videreføre denne metoden også til Elverum, sier Morten Sand. -Vi har lang erfaring i samarbeid med Flagstad AS, og oppdragene bygger på lokal tillit, sier Sand. God dialog viktig Den største fordelen er at beboerne kan bo i leilighetene under prosjektperioden. Riktignok må vannet stenges på dagtid i 4 dager i snitt for hver leilighet, men alle beboere får god informasjon før stenging, og alle har vann på kveld og natt også i denne 4-dagers perioden. Sammenlignet med full oppigging og riving av vegger er støynivået minimalt, mener Sand. 86 leiligheter i Bodø Høytrykksteknikk AS i Bodø er også kommet godt i gang med fornying av 86 leiligheter i Ramnfloget Borettslag, som ligger øverst på Volden i Bodø. Dette borettslaget, som er tilknyttet Bodø Boligbyggelag, består av 5 blokker på henholdsvis tre og fire etasjer. Blokkene er oppført i 1969, forteller daglig leder i Høytrykksteknikk, Geir Munkeby. Oliner Rørfornying AS har også her stilt opp med prosjektledelse, og operatører sammen med Høytrykks teknikk. De har gjennomført for beredelsene for den første boligblokka og ferdigstilt de 4 første leilighetene med tilhørende stammer. Alle rør er i ABS-materiale, og er ikke fornyet siden bolig blokkene sto ferdigbygd for 40 år siden. Det er derfor på høy tid at også rør og stikkledninger nå blir oppgradert, sier Munkeby til Rehab Nytt. Borettslaget ble renovert i 1989/90. Blokkene ble da tilleggsisolert og fikk ny fasade med blant annet nye og større balkonger. I tillegg fikk leilighetene nye, lyddempende utgangsdører og trappeoppgangene ble oppusset. Nå er det altså rørene som blir oppgradert.. 24 leiligheter i Larvik Nytt Rør AS, som dekker Telemark og Vestfold, er nå i sluttfasen med rehabilitering av Øvre Bøkeligate 24 borettslag i Larvik. Dette borettslaget, fra midten av 1960-tallet, har 24 boenheter, opplyser daglig leder i Nytt Rør AS, Bjørn Idar Næss. -I dette borettslaget er det benyttet soilrør, og vi måtte være meget forsiktig under inspeksjon og rengjøring av de eksisterende rørene på grunn av svært dårlig beskaffenhet, forklarer Næss. Fornyingen burde nok ha skjedd for flere år siden, og vi kom inn med vår metode i siste liten, forklarer han. Løsningen er dermed blitt fornying med foring i stammene, og med hattforsterkning i overgangen til alle grenrør i tillegg til polybelegg i stikk ledningene. Rørfornyingen i lavblokka i Bøkeligate 24 i Larvik skal være sluttført i midten av mars, og arbeidene er gjennomført i samarbeid med Oliner Rørfornying AS. Operatørene Kristian Jarlskog (til høyre), og Fredrik Liljenberg i arbeid inne på et kjøkken i Mastmoen Borettslag. 15

16 Nyheter Prosjektleder Heine Karlsen, markedssjef i Olimb, Peer Christian Nordby og daglig leder i Oliner Rørfornying AS, Carl Christian Sibbern, har gode europeiske og norske samarbeidspartnere for å gjøre rørfornying til en selvfølge i offentlige og private bygg. Millionsatsing på forskning og utvikling Oliner Rørfornying AS satser nå tungt på forskning og utvikling for å gjøre et godt produkt enda bedre. Selskapet, med hovedkontor i Rygge, har satt av et drøyt årsverk på forskning og utvikling og har samarbeid og dialog med flere store europeiske aktører og leverandører, og er opptatt av å komme fram til de beste løsningene. -Vi har et sterkt fokus på å finne løsninger på alle typer oppdrag, sier daglig leder Carl Christian Sibbern. Etter en forsiktig oppstart i 2007 har Oliner Rørfornying AS nå 17 med arbeidere. Metodeleverandøren for Rørfornying Norges medlemsbedrifter har ikke funnet opp hjulet på nytt. Det smarte består i at Oliner Rørfornying AS har hentet inn og videreutviklet en utbredt metode for fornying av rørsystemer. På den måten er grunnlaget for egensuksess blitt dannet. Det betyr også et intenst samarbeid med hovedaksjonæren Olimb og de øvrige partnerne i Rørfornying Norge. Her er det lagt opp til en løpende revidering av kvalitetssystemer for alle stadier i prosessen, fra tilbud til ferdig produkt. Fullverdig system Rørfornying Norges medlemsbedrifter kan i dag, i samarbeid med Oliner Rørfornying AS, levere et fullverdig system som går fra over tak på en bygning, gjennom hele bygningskroppen, ut i det offentlige nett og helt til renseanlegget. Vi skal være profesjonell i alle ledd, både på anleggsområdet og i samarbeid med prosjektledelse fra et boligbyggelag eller fra kommunen. Da er vi sikret en trygg og god gjennomføring, og vi har noen som følger opp vår framdrift, sier Carl Christian Sibbern. Spesialkunnskap -Alle produkter som inngår i våre rørfornyingsmetoder krever spesialkunnskap hos våre operatører. Produktbeskrivelse og dokumentasjonen må være både god og oversiktlig. Våre kvalitet sikringssystemer skal ivareta de høye krav til kvalitet som markedet forhåpentligvis vil kreve av rørfornyingsprodukter- og metoder i framtida, sier Sibbern. 16

17 Aktuelt Derfor setter firmaet et spesielt fokus på opplæring og godkjent eksaminering av sitt personell i tillegg til forskning og utvikling og dokumentasjon og sporbarhet. Oliner Rørfornying Oliner Rørfornying AS har sitt hovedfokus på fornying av rør og sluk inne i bygninger, og gjennom egen forskning og generell produktkunnskap er de også opptatt av fremtidige løsninger for rørog sluktyper som det p.t. ikke er mulig å fornye. Hovedaksjonær Olimb og medlemmene i Rørfornying Norge tilbyr i tillegg rehabilitering av stikkledninger, bunnledninger, hovedledninger mv. I den metoden som Oliner Rørfornying AS anbefaler for bygninger blir eksisterende stikkledninger påført et innvendig armert polyesterbelegg som etter herding blir like sterkt og holdbart som et nytt rør. Hovedledningen blir rehabilitert med anerkjente foringer som har vært på markedet i over 30 år, og overganger mellom vertikale stammer og horisontale stikkledninger i etasjeskilleren blir forsterket med en skreddersydd hatteløsning som er under stadig utvikling. Støpeformer Ved å bruke de gamle rørene som støpeformer, unngår man å pigge opp baderomsgulv mens arbeidene pågår, og vannavstengningen er så kortvarig at folk ikke trenger å flytte ut av boligen. Avløpsrørene i et hus skal fungere, og nå er folk opptatt av å ta vare på det de har i sine boliger, slår Sibbern fast. Regjeringen har gått inn med tiltakspakker i milliardklassen, og det gir også muligheter for et større offentlig marked for Oliner Rørfornying AS. -Mange kommuner har fått en del midler, men rehabilitering med vår metode er fortsatt ny og ukjent for mange. Dermed må vi arbeide aktivt for Et lite utvalg av produktene og løsningene som Oliner Rørfornying leverer til sine oppdragsgivere i Rørfornying Norge. å fortelle hva vi gjør og vise til de referanseprosjekter vi allerede har gjennomført. Vi har faktisk rehabilitert rør i flere skoler, sykehjem, sykehus og andre offentlige bygg, sier markedssjef hos Olimb, Peer Christian Nordby. Fullgodt alternativ Han understreker at rehabilitering er et fullgodt alternativ til full utskifting, og det er liten tvil om at det er økonomisk fordelaktig i tillegg de miljømessige og praktiske gevinstene for kundene. -Vi kommer ikke med noe revolusjonerende nytt. Vi selger en god sammensetning av en rekke anerkjente og godt utprøvde produkter. Foringene som benyttes har vært på markedet i over 30 år. Forsterkning av påkoblingspunkter har vært benyttet de siste 15 årene, med gode erfaringer. Vi har også tatt med oss gode produkter og erfaringer fra offshore-industrien, forklarer Nordby. Oliner Rørfornying AS er en metodeleverandør til Rørfornying Norges medlemmer. Dette er et strategisk valg, fordi vi vil samarbeide med de beste rørfornyerne i landet. Det betyr mye for oss og for kunden at våre produkter blir håndtert av de som kan VA- og VVS faget godt rundt om i landet. Rørfornying Norge stiller meget strenge krav til sine medlemsbedrifter, og de som ikke leverer kvalitet blir også satt på dør. Det er allerede skjedd, sier markedssjef Nordby. Både Nordby og Sibbern innrømmer at de kan bli bedre på kommunikasjon ut til markedet. -I mange år har vi vært vant med at kundene kommer til oss. Til det offentlige må vi være tydelige på hva vi kan levere og hva vi ikke kan levere. Dette er et felt vi må bli mer bevisst på, mener Sibbern, og Rørfornying Norge har allerede vedtatt styrking av sine markedsaktiviteter i samarbeid med 20 år Storan ligger vid Vallgraven och Avenyn mitt i centrala Göteborg. Scandinavian Society for Trenchless Technology SSTT feirer 20 år Program Scandinavian Society for Trenchless Technology markerer 20 års jubileum under årets årsmøte i Gøteborg, 22. og 23.april. SSTT startet i 1989 som en svensk forening, men 2 år senere kom også Norge og Danmark med i foreningen. Dermed er SSTT blitt en sterk aktør innen vann- og avløp i Skandinavia. Jubileeet markeres på Stora Teatern i Gøteborg med et spennende program og egen festaften. Det er ventet god deltakelse fra alle de tre skandinaviske landene. Under konferansen vil en av foreningens virkelige ildsjeler, og hedersmedlem, Åke Johnsson, være en av de sentrale skikkelsene. Han vil både se bakover og framover på den utvikling som er skjedd gjennom 20 år i Skandinavisk VA-struktur. Under jubileumsmiddagen loves god mat og proff underholdning Under konferansen får vi også et innblikk i Gøteborg Vattens strategi tekning omkring vann- og avløpsnettet. Gøteborg benytter NoDig metodene i stor grad for å bli mer effektive i sitt arbeid. Leder for SSTT, Magnar Sekse, vil gi en oppdatert oversikt over det som skjer i de nordiske land innen ledningsrenovering, og Ingemar Bjørklund vil ta for seg revideringsarbeidet med publikasjonen P66. Det blir også en oppdatering av rottebekjempelse i avløpsledninger, der den intelligente rottefellen blir presentert. VA-yngre får også muligheten til presentere seg under konferansen. Arne Christian Vangdal fra Breivoll Inspection AS har fått tid til å markedsføre produktet som for 2 år siden ble kåret til årets nyvinning i Norge, en pipeskanner som avslører metall rørenes beskaffenhet både innvendig og utvendig. Det blir også anlending til befaring i et av Gøteborgs nye NoDig prosjekter. Det er med andre stor grunn for VA-folket til å delta på årets store NoDig konferanse i Gøteborg. For mer informasjon kan du gå inn på SSTT Årsmöte Stora Teatern Göteborg april

18 Faglig Dette er styrt boring Styrt boring i løsmasser (sand, silt, leire) muliggjør etablering av nye rør uten gravinger. Metoden tok vi i bruk i 1997, og Olimb har i løpet av drøye 10 år utført over løpemeter i dimensjoner fra 32 mm til 1200mm. Olimb har i dag tre rigger og opererer over hele landet. Av Øystein Olimb Fagansvarlig Styrt boring, Olimb Metoden Riggen og blandeanlegget for boreveske (mud) står opp på bakken. Borestrengen styres ved hjelp av et pilothode. Dette hodet kan best sammenlignes med en skje som trykkes/bores innover i massene. Pilothodet består ev en skrå plate, et sondehus og en dyse som spyler en blanding av vann og bentonitt (borevæske/mud). I pilothodet ligger det en sonde som forteller oss posisjonen på boringen. Dette gjør det mulig å styre hodet i alle rettinger, så sant man ikke treffer på stor stein, morene, fjell eller store fremmedlegemer. Når pilotboringen er gjennomført tar man av styreskjea og setter på en rymmekrone som normalt er ca % større enn det røret man skal trekke inn i bakken. Ved tilbaketrekking tilfører mann borevæske ca 3-4 ganger volumet av røret. Borevæsken spyles ut av den roterende borekrona. Avhengig av grunnforholdene er hensikten å redusere friksjon, oppnå stabiliserende effekt på borehullet og transportere de utborede massene bort fra hullet. Ved inntrekking av større dimensjoner, fra 600 mm og opp til 1200 mm blir det tilført betydelige volumer med væske. Vi bruker da et eget resirkuleringsanlegg for borevæsken. pumpeledning, er kravet til nøyaktige forundersøkelser mindre viktig. Det holder ofte med små stikkprøver og lokal kjennskap. Ved selvfallsledninger og lite fall (mindre en 1,5 %) er det en fordel å få kunnskap om eventuelle lagdelinger og masse-endringer. I mange tilfeller gjennomfører vi forundersøkelser ved hjelp av pilotboring. Fordelen med denne metoden er at hele borestrekket blir boret. Man vil kunne registrere masseendringer, men ikke så nøyaktig som ved tradisjonelle grunnundersøkelser. Olimb utførte i 2001 boring under østre rullebane og fem taxebaner på Gardermoen, mens den var i full drift. Fordelen ved styrt boring. Etablering av nye rør på stor dyp i svært bløte masser. Trafikkerte områder, veier, jernbane, industri etc. Våtmarsksområder Elver Landtak Minimale inngrep i omgivelsene. Denne metoden gjør det mulig å finne nye og enkle føringsveier for ledningsnettet. Metoden er svært besparende, både miljømessig, økonomisk og tidsmessig i forhold til tradisjonell framføring av rør i områder som vi her har nevnt. Krav til riggplass: De mindre riggen krever ca 4 x 9 m + plass for en 20 fots container i tilknytning til riggen. Den store riggen krvere: 7 x 15 m + plass for to 20 fots conteienr i tilknyting til riggen. Forundersøkelser Vi benytter oss av geologiske grunnundersøkelser ved større prosjekter, spesielt der det råder usikkerhet om lagdelinger og grunnens generelle substans. Dersom rørene skal ha en funksjon som eksempelvis varerør eller 18

19 Aktiv mot nye markeder Tilgang til vann er en viktig faktor for gjennomføringen, og det er dermed en stor fordel med tilgang til brannvannsutak fra kommunalt nett. Ansett Skal ledningene ende i bestemte groper, er man avhengige av å stå ca 20 meter bak startpunktet ved de små riggene, og opp mot 50 meter for den største riggen. Denne boringen kalles ansett, fra dagen og ned til gropa, der hvor selve boringen begynner. Rørfornying AS på Ranheim utenfor Trondheim ønsker å utvide sitt kundegrunnlag og ser at rørfornying på kraftstasjoner er et stort og interessant marked. Derfor tester firmaet nå ut ulike metoder for rørfornying målrettet mot energi. Horiontal kurveboring: Vi kan bore med radius tilnærmet 150 meter for den store riggen og 100 meter for de små riggene.. Ny bil for strømpekjøring bygges opp og er nå klar til bruk. Kompressor og aggregat i norsk elitedimensjon. Kai Meedby står for innstalleringen. 1 Borestreng 2 Fra høytrykk til styrt boremaskin 3 Fra blandeanlegg til høytrykk 4 Fra pumpe til blandeanlegg -Ved en kraftstasjon er det ulike rørvinkler som vi må forholde oss til. Utfordringen er først og fremst overgangen mellom tanker og rør dersom korrosjonen er kommet langt. Det er betydelige dimensjoner vi skal forholde oss til, og Insituform-foringer vil bli benyttet. Det ligger i vår natur å finne gode løsninger på ulike prosjekter innen energi, sier daglig leder Ola Kjærem til Rehab Nytt. Rørfornying AS på Ranheim har nå også investert i en ny rehabiliteringsbil. Firmaet har kjøpt en pent brukt MAN skapbil som nå utstyres med aggregat, kompressor og steamkjele, med kapasiteter som gjør oss i stand til å montere foringer i større lengder og med større diametre enn hva vi kan med vår gamle strømpebil. Det er også bestilt en ny spylebil til selskapet. Denne har også kamera og kan settes opp som døgnkontinuerlig vaktbil for akuttoppdrag. Finanskrise Foreløpig har ikke Rørfornying AS merket noe til den, men vi må hele tiden jobbe i markedet, for ordrereservene er ikke så store i disse tider, medgir Kjærem. -Vi har en rammeavtale med borettslag og er glad for forutsigbare oppdragsgivere. I en slik rammeavtale kan vi tilby alt fra gartnerarbeid til rørleggertjenester, rørinspeksjon, rehabilitering og vedlikehold fordi vi i tillegg til å være med i Rørfornying Norge også er heleid av entrprenøren Grunnarbeid AS, som har en solid posisjon i distriktet. Stort marked Det er i dag totalt 7 medarbeidere i Rørfornying AS, og innsalg av våre tjenester må prioriteres, mener salgs- og markedsansvarlig Jens Bjørndahl. -Potensialet i markedet i Midt-Norge er stort nok for oss. I fjor gjennomførte vi en vellykket ledningsfornyelse ved Innherred sykehus i Levanger mens sykehuset var i full drift, og der håper vi å kunne fortsette med nye oppdrag inneværende år, uten at kontrakt er inngått, sier Bjørndal. Det samme er tilfellet med Fredly Folkehøgskole i Skaun kommune, og vi har også utført en rekke oppdrag for Nidarosdomens Restaureringsarbeider der vi er klar for nye oppdrag, når de måtte komme. Vi er i dialog med de mange eiendomsforvalterne som vet at de har behov for rørfornying i sine eiendommer, sier Kjærem og Bjørndahl. 19

20 Portrettet «Jeg har vel timene mine» Han er en veteran, og har en forkjærlig het for alt mekanisk av eldre dato. Thor-Arne Eriksen sitter på en 1956 modell David Brown og brøyter snø hjemme i Son. Det kom en drøy halvmeter i løpet av et døgn. Rundt om på gårdsplassen står lastebiler i en herlig uorden, nedsnødd, - men det kommer en vår og da vil det meste gå igjen. Mannen som før jul mottok Norges Vels medalje for 30 års sammenhengende innsats i samme bedrift. Trolig har han også verdensrekord som operatør av foringer. Denne mannen har gitt jernet for sin arbeidsgiver på kryss og tvers av hele landet. I tillegg har han utført rehabiliteringsoppdrag i Italia, Russland, Finland, Sverige og Island. Thor-Arne vet nøyaktig hvor langt det er til Tana bru i Finnmark kilometer med skapbil og henger er en lang reise. På en av sine turer reiste han fra Råde mandag kveld og var framme på torsdag. Med seg i bilen hadde han kone og en baby på 3 måneder. -Det var greit med bleieskift, for da fikk jeg de nødvendige pausene underveis, «Jeg sa til Kristian Olimb at dersom han ikke gikk over til Scania kunne han begynne å skru sjæl» sier han i dag, 15 år etter den spesielle turen nordover. Allerede som 12-åringen fikk han smak på arbeidslivet. Han fullførte videregående skole, fikk jobb i betongbedriften Brynildsen, kjørte jern for onkel fra Hverven i Moss til kunder i Osloområdet, og tok også teknisk utdannelse på Rygge flystasjon på kveldstid. 22 år gammel fikk han jobb hos Olimb, og trivdes både med strømpekjøring og lastebilkjøring. Jeg har vært med på det meste i den bedriften, på godt og vondt, sier Thor- Arne. Det desidert verste er når foringene herder på vei til en jobb. Da er det ingen vei tilbake. I begynnelsen var vi usikre på hvor 20

21 Portrettet Furtebua er god å ha både i gode og vonde dager for Thor-Arne Eriksen Kona er finsk, og kjøretøyet er svensk. Da er det ingen ting å klage på. «Kona er finsk, så det er ikke alt jeg skjønner.» lang tid det tok å komme fram. En gang var jeg på vei til Finland, og båten lå i opplag i stedet for å gå på rutetid. Da måtte vi finne alternativer, og kom oss over med et skrik. Det beste med rehabiliteringsjobbene er når du kan pakke sammen og vite at du har gjort en god jobb. Det har vært mange arbeidskrevende og lange dager. Det var før HMS fikk innpass i firmaet. Da Bjarne Borge og jeg jobbet i Finland slet vi med mye dårlig utstyr og lempet mange tunge fat med polyester. Vi gikk sammen bestandig, og han slet med dårlig rygg. Dermed følte jeg at jeg måtte ta de tyngste takene. Jeg må nok betale litt for min iver rent helsemessig i dag. Jeg vil også gi skryt til ledelsen i firmaet for at de alltid har støttet oss om enkelte prosjekter ikke gikk helt etter planen. Oppgjøret kunne vi ta på bakrommet, men utad hadde vi alltid ledelsens støtte, sier Thor-Arne, og daglig leder Tor-Erik Olimb, nikker bekreftene. -Vi har hatt våre fighter fordi Thor- Arne alltid har vært veldig tydelig i sine meninger og oppfatninger, men vennskapet har vi likevel beholdt, bekrefter de to i furtebua hjemme i Son. Vi hadde et godt produkt, men det var mye slit. Vi måtte i starten grave opp hull til stikkledninger, med hodet først ned i hullet for å skjære opp grenrørene. -Jeg har vel timene mine, for å si det sånn, slår Eriksen fast med et skjevt smil. -Thor-Arne har aldri gått hjem fra en ugjort jobb, og det skal han ha ros for, skyter Tor-Erik Olimb inn. Interessen for lastebiler kom inn med morsmelka. -Bilen til fatter fra Brødrene Brynildsen kom til gården i 1962, og det var en Scania. Det er den beste bilen. Så enkelt er det, - men jeg har kjørt Volvo også, - når jeg måtte. Jeg sa til han Kristian at dersom han ikke gikk over til Scania kunne han begynne å skru sjæl. Da fikk jeg en Scania. Nå står det kjøretøy i en herlig blanding hjemme i Son, og på spørsmålet om hva kona syns om bilparken kommer det kontant: -Ho er finsk, så det er ikke alt jeg skjønner! Det var en gang ho skulle hjem til Finland, og da ga hun klar beskjed om at dersom jeg kjøpte en bil til mens hun var borte, så flyttet hun ut. Da kjøpte jeg to, - men ho bor her fortsatt. Lastebiler er en viktig del av livet, og vil alltid bli det, slår Thor-Arne fast. Han er fast inventar på de store treffene rundt om i Europa. Noen ganger har det vært problemer med overvekt på lasta, og ved en anledning måtte han lure seg hjem på nattestid fra Ålesund etter først å ha fått tilbud om nytt bopel på Vestlandet. Thor Arne Eriksen får Norges Vels medalje av ordføreren i Råde, Kjell Løkke, og omkranset av Tor-Erik og Kristian Olimb. Mye snø må fjernes hjemme i Son, og Eriksen har utstyr av gammel årgang i orden. Kontrollstasjonen til Statens Vegvesen utenfor Åndalsnes sa blankt nei til å la en bil med henger og noen tonn med overvekt kjøre tilbake til Østfold. Nå er det gjort avtale om at Thor-Arne skal jobbe hver fredag, men han har aldri gått på jobb for å få timer. Med en helsetilstand som kunne vært bedre ønsker han å gjøre en jobb, men han må ikke lenger ta de tyngste takene. Likevel vil han være til nytte når han først møter i arbeidsklær. Da han fikk Norges Vels medalje følte han seg ikke helt vel. Jeg har aldri jobbet for heder eller medaljer, men det var en trivelig fest, slår han fast. En dag håper han å være tilbake i halv eller hel stilling, - og klar for nye oppgaver for Olimb. 21

22 Aktuelt Endelig klart for testkjøring Et nytt vannledningsprodukt ble bebudet fra Olimb for et år siden, men fortsatt er ikke den første pilot kjøringen gjennomført. Teknisk leder Rolf Dalby forklarer overfor Rehab Nytt at selve produktet er klart, men at testkjøringen som var planlagt i sam arbeid med Bærum kommune måtte utsettes. Grunnen til det var at den eksisterende vannledningen i Bærum var i en så dårlig forfatning at vi ikke ønsket å kjøre et helt nytt produkt i en så korrosjonsutsatt ledning. Nå har imidlertid Bærum kommune kommet opp med et alternativt strekk som vi håper å benytte for denne viktige testen, sier Dalby. Presenteres i Gøteborg Olimb vil trolig også presentere produktet under det skandinaviske NoDig treffet, SSTT, i Gøteborg i slutten av april. -Vi er ikke i tvil om produktets egenskaper, og tror dette er et viktig bidrag for framtidas ledningsrenovering innen vann, sier Dalby. Han vil likevel gjennomføre testkjøring i fullskala i Bærum før han går ut med bastante oppfatninger om produktet. Trykk opp til 15 bar Det nye produktet, som foreløpig ikke har fått noe navn, er en impregnert armert slange som tåler trykk opp til 15 bar. Vanlig trykk i en kommunal vannledning ligger mellom 5 og 8 bar. Selve herdeprosessen tar 1-2 døgn. Når slangen er ferdig herdet blir anboringspunktene til stikkledningene frest opp innenfra, og en ny vannledning er klar for bruk, etter desinfisering og kloring fra vann verkets side. Metningspro duktet som benyttes er garantert fritt for kjemikalier når herdeprosessen er fullført, og vil dermed heller ikke påføre vannet smakstilsetninger, lover Rolf Dalby. Den nye slangen vil ha et såkalt sprengtrykk på minimum 15 bar og ha like lang levetid som et helt nytt rør. Dimensjonene som vil bli satt i produksjon i første omgang er 6 og 8 slanger, som er det mest vanlige i Norge. Kan vi friste med ti nummer i året? VVS aktuelt er VVSbransjens største fag tidsskrift. Du får 3 utgaver gratis i året sammen med Rehab Nytt. For å sikre deg de 7 resterende utgavene har vi nå et spesial tilbud. For kun kr 420,- eks mva får du alle 10 utgaver av VVS aktuelt. Sanitær Ta kontakt med Mette på telefon eller send mail til N r årgang Tema: Byggautomasjon Luft for trygg helse Advarer mot boblebad s 26 Varme og energi Grønn varme i Sandefjord s 34 VVS aktuelt dekker fagområdene >> kulde >> ventilasjon >> sanitær >> varme og energi >> byggautomasjon >> vann og avløp Vann og avløp Stoffavhengig på rør s 52 Frumherji overtar på Island Rørfornying Norges medlem på Island, Hreinsibilar ehf er nå solgt, og de nye eierne er Frumherji Ltd. Dette selskapet er det ledende selskapet på Island innen rør inspeksjon. I tillegg er selskapet i Islandsk målestokk et innflytelsesrikt selskap på en rekke områder. Dette gjelder blant annet lisens til å gjennomføre obligatoriske kjøretøy inspek sjoner, elektriske sikkerhetinspeksjoner, verifikasjoner, obligatoriske inspeksjoner av fisk prosesseringsanlegg og inspeksjoner av skip og båter. Selskapet driver også med kontroll av fisk- og sjømatprodukter og har også ansvaret for alle landets strømmålere og vannmålere. Dette betyr at selskapet må oppfylle de høyeste kravene til kompetanse, uavhengighet, upartiskhet og integritet. Den økonomiske situasjonen på Island gjør at aktiviteten nå er på vent, men Tor-Erik Olimb har stor tro på at de nye eierne av Hreinsibilar vil føre NoDig-metodene et skritt videre på Island når situasjonen igjen blir normalisert. -Jeg fikk et meget godt inntrykk av ledelsen i Frumherji, og gleder meg til fortsatt samarbeid med islendingene, sier Tor-Erik Olimb. 22

23 Kristian Olimb AS Sarpsborgveien 115, 1640 Råde Tlf , Fax e-post: S.J.T Renovasjon AS Boks 43, 4367 Nærbø Tlf , Fax e-post: Roger Rørinspeksjon AS Åsmyrveien 14, 9409 Harstad Tlf , Fax e-post: Septikservice AS Tankrenovasjon AS Holskogen 80/81, Boks 5503 Voiebyen, 4677 Kristiansand Tlf , Fax e-post: Rørfornying AS, Vikelvfaret 4, 7054 Ranheim Tlf Fax e-post: Vitek AS, Bergen Leirvikflaten 15, 5179 Godvik, Bergen Tlf Fax e-post: Flagstad AS, 2340 Løten Tlf , Fax e-post: Østlandets Plast og Dykk Service AS Rafnesveien 14, 3965 Herre Tlf Fax: E-post: Nytt Rør AS Rafnesveien 14, 3965 Herre Tlf e-post: Høytrykksteknikk AS Notveien 9, Boks 4267 Jensvoll, 8089 Bodø. Tlf Fax e-post: Mortens Rørinspeksjon AS Trevland, 3243 Kodal Telefon: , mobil: Telefaks: E-post: SIM Tankrenovasjon AS Frakkagjerdveien 206, 5563 Førresfjorden Tlf , Vakttelefon Fax e-post: Ringerike Septikservice AS Nedre Kihlemoen, 3516 Hønefoss Tlf , Fax e-post: Hreinsibilar ehf v/einar Kristján Jónss0n, Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavik, Island Tlf , Fax e-post: 23

24 Hallingplast AS produserer rør for vann, avløp og gass i PE 80 og PE 100 i alle standard SDR-klasser i dimensjoner opp til og med 1000 mm. Rør med PP-HM beskyttelseskappe opp til og med 450 mm Rør i ruller/tromler i dimensjoner til og med 180 mm Komplett elektrosveiseprogram på lager fra 20 mm til 630 mm Alle produkter er godkjent i henhold til EN og nasjonale og skandinaviske standarder Telefon: Faks: E-post: Web: Kontakt oss ved adresseendring om du kjenner noen andre som bør få bladet om du ønsker å få tilsendt flere blader for utdeling på din arbeidsplass om du ønsker samleperm til Rehab-nytt På våre internettsider finner du elektroniske utgaver av siste årets blader. Kontakt oss! Navn Adresse Kristian Olimb AS Svarsending Oslo Postnummer Antall ringpermer med innhold: Sted uten innhold: Ønsket antall Rehab-Nytt: Tlf , Fax , e-post: Postadresse: Olimb, 1640 Råde

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris.

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen desember 2007 Kan søle vekk Schtokman Den nye industrihavna på Tønsnes vil være avgjørende for Tromsøs posisjon i forhold til Schtokman, mener Johan Petter

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

fem år med Ormen lange

fem år med Ormen lange fem år med Ormen lange Mange har tatt del i industrieventyret Ormen Lange. I år feirer vi fem år med gassproduksjon på Nyhamna, men historien er langt fra ferdigskrevet. ORMEN LANGE 5 ÅR 1 2013 Ormen Lange

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen PRIVATE KAN BETALE FORUSVEI side 12 TREDOBLER OMSETNINGEN side 26 FIBERNETT ER AVGJØRENDE side 54 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 4 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil ha færre kommuner side 6-10 74,7 prosent i ny

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer