Arrytmier. En oversikt. Bjørn Jørgensen 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arrytmier. En oversikt. Bjørn Jørgensen 2005"

Transkript

1 Arrytmier En oversikt Bjørn Jørgensen 2005

2 Basal cellefysiologi Hjertet består av 2 typer exitable celler Pacemaker (SA-AV-His-Purkinje) Kontraktile cardiomyocytter Cellemebran består av Ione pumper Kanaler Ansvarlig for membranptensialer

3 Ione Pumper Na + /K + ATPase, 3 Na + ut 2 K + inn 30% of cellulær energi

4 Ione Kanaler Makromolekylære protein tunneler Ione-Selektive Modifiseres med spenninger, elektrolytt konsentrasjoner mm Forandres morfologisk Energibrytere

5 Hvilemembranpotensialet Intracellulær K mm/l, Extracelluar K + 4 mm/l Intracelluar Na mM/L, extracelluar Na mm/l

6 Aksjonspotensialet Resultat av spontan depolarisasjon eller stimulus til hvilemembranpotensialet Komplekst samspill av ionekanaler, voltage og tid.

7 Na + kanalen Fase 0 depolarisering (ventrikkel/atrialt vev og Purkinje-fibre) Spenning og tids avhengig Påvirkes av Klasse I antiarrytmika

8 Ca 2+ Kanalene T type (pacemaker), L type (langsom) depolarisernede ionestrøm (fase 0) i SA og AV knute. Platåfasen (fase 2) i myocard L type, bindingsted til Ca 2+ kanalblokkere.

9 K + Kanalene Kalium strømmer inn/ut via mange kanaler I Kl spenningsavhengie dominerer hvilemembranpotensialet I K ansvarlige for repolarisering, 2 deler: I Kr (hurtig), I Ks (langsom) I TO forbigående utgående, utgjør fase I I Kach - acetylcholine/adenosine sensitive (medfører hyperpolarisering og APD forkortelse) I KATP - forkorter APD når ATP er uttømt.

10 Hjertes Aksjonspotensial Platåfasen

11 Arytmogenese 1. Automatisert: pacemakeraktivitet (fase 4) (Ektopisk raskt pacemakerfokus i ledningsvev) Eks: atrietakykardi, post MI ventrikulære arythmier 2. Trigget aktivitet:forstyrrelse i repolariseringen. (Etterpotensialer) Eks: Ischemiutøste ventrikulære arytmier. 3. Re-entrant: Feil i impulsutbredning (ledningsløyfe) Eks: AVNRT

12 Forstyrrelse i impulsledning Ledninsløyer Ledningsfeil (AV Blokk, Sinus exit blokk) Reentry 3 typer Forhindret ledning Forsinket Ensrettet blokk Eks: AVNRT, AVRT, AF, Aflutter, arrdannet VT

13 Behandlingsmuligheter Redusere abnormal automatisitet Hindre trigget aktivitet Modifisere ledningsvei Forlenge refraktærtid

14 Antiarytmika Sicilian Gambit

15 Klasse I Na + Kanal-blokkere Senker ledningshastighet (IC>IA>IB) Undertrykker automatisitet IA s blokkerer flere K + kanaler, inkl. APD Proarytmisk, forlenger QT-tid Antiischemisk IC forlenger refraktærtid uten å påvirke APD Liten effekt på SA/AV ved normal funksjon Proarytmisk, forlenger QT-tid IC øker mortalitet ved ischemisk hjertesykdom Kontraindisert

16 IA:AF/VT Klasse I Na + Kanal-blokkere Brukes lite, proarytmisk (Durbis) IC: AF/flutter, Atrietachycardi normal LV, uten ischemi. IB: ingen signifikant effekt i atriene Lidokaine effekt ved VF/VT Brukes ikke lenger i Norge

17 Klasse II Beta-Blokkere Reversibel binding til betareseptorene Kompetetiv inhibering av katekolaminer Reduserer pacemaker aktiviteten i SA, reduserer automatisiteten (forlenger fase 4 i SA/AV) Indirekte hemming av L-type Ca 2+ kanaler senker overledning i AV Kan derfor gi AV-blokk

18 Klasse II Beta-Blokkere Effekt ved adrenerg stimulering Reduserer mortalitet ved SCD, etter MI og hjertesvikt. Hemmer automatiserte arytmier (atrietakycardi) Hemmer reentrant rytmer: AVRT, AVNRT Kan bremse ventrikkelfrekvens ved AF Ingen ventrikulær proarytmisk tendens Plagsomme bivirkninger Bradykardi SA/AV Tretthet, nedsatt fysisk yteevne impotens, søvnproblemer mm.

19 Klasse III K + kanal blokkere Sotalol, Ibutilide, Dofetilde hemmer I Kr Amiodarone hemmers I Kr og I Ks Forlenger APD Sotalol også en BB Amiodarone har også klasse I, II, IV egenskaper

20 Klasse III K + kanal blokkere I Kr blokkere display reverse use dependence Torsade risk up to 8%! Variant of LQTS Amio no significant risk of ventrikulær proarrytmeia Possibly mediated by I Ks block

21 Klasse III K + kanal blokkere I Kr blokkere, indisert ved reenttry arrytmier (afib, atrie flutter, VT) Sotalol har vist å redusere ICD innslag Amiodarone virker på allt! Kongen av antiarytmika

22 Amiodarone. Hovedsakelig klasse III egenskaper på utgående K + -kanaler nonkompetitiv alpha antagonisme (class III) Klasse Ib egenskap på Na + kanaler. Biotilgjengelighet oral 22-86%. 1st pass metabolisme er betydelig. Aktive metabolitter (desethyl-amiodarone). Halveringstid dager. Akutte egenskaper forskjellig fra kroniske. Alvorlige og varige bivirkninger Tromboflebitt ved i.v administrering Thyreoidea, lever, hud, lunger, benmarg.

23 Klasse IV Ca 2+ kanal blokkere hemmer L-type Ca 2+ kanaler Forlenger fase 4 (redusert automatisitet) i SA/AV Forlenger ledningshastighet og refracktærtid i AV Effektiv ved PSVT og AF Kan foråsake bradycardi og AV-blokk Ingen proarytmisk effekt Men heller ingen effekt på harde endepunkter i store studier.

24 Uklassifiserbare Adenosine Endogent nucleoside Adenosine (A 1 ) reseptor agonist Activerer (I KAdo) K + utstrømning Hyperpolarisering Hemmer pacemaker vev Bremser SR Fremmer AV nodal blokk Effektivt ved AVNRT

25 Uklassifiserbare Digitoxin Hemmer Na + /K + pump Øker intracellulaæ Ca 2+ Øker Vagal tonus (CNS) Effektiv ved AF AF+hjertesvikt PSVT i graviditet Ikke proarytmisk

26 Diagnostisk tilnærming

27 Ventrikkelfrekvens? ( / / />200) Smal eller bredkomplekset? QRS bredde < 120 ms Regelmessig eller uregelmessig? Sjekk RR-intevall Synlige P-takker? A-frekvens raskere enn V-frekvens? Sjekk PR/RP-intervalet RP kortere enn PR, eller motsatt? Kortere eller lengre enn 70 ms?

28 Spesifikke arytmier

29 Sinustakyardi

30 Sinustakykardi Normal fysiologisk stimulering Neuroendokrint, baroreseptor, hypoxi, mm. Ved plagsom SR-tachy (nervøsitet) Betablokker Obs.sjekk BT først.

31 SA reentry takykardi

32 SA reentry takykardi > 100,<180 /min. Paroxysmal. Brå start og slutt. Termineres med vagalmanøver og adenosin Betablokker, tambocor, cordarone. El.fys utredning og ablasjon

33 Atrieflimmer (AF)

34 Atrieflimmer

35 AF Hyppigste forekommende SV-arrytmi Lone AF Sekundær Hypertensjon,hjertesvikt, MI, mm Paroxystisk Vedvarende Antikoagulasjon (marevan) Medikamentell (frekvensregulerende, stabilserende) Verapamil(FR), betablokker(fr), digitalis(fr), flekainid(fr/st), cordarone(fr/st). El-konvertering Lungeveneablasjon His-bundtablasjon med pacemaker

36 Ektopisk (fokal) atrietakykardi

37 Ektopisk atrietakykardi

38 Ektopisk atrietakykardi P-takker <250/min ( ) Ofte lang PR-intervall P-takk har litt annen morfologi enn SR-P-takk. Regelmessig QRS 1:1, 2:1. Diagnose sikres ved elektrofysiologi us. Sees oftes ved høyt digitalisspeil med AV-blokk Behogling avhengi av mikroreentrant eller automatisk utspring. Seponere digitalis Beta-blokker senker frekvens, cordarone kan konvertere El.konv(mikroreentrant mekanisme) Ablasjon

39 Multifokal atrietakykardi (MAT)

40 Multifocal Atrial takykardi (MAT)

41 Multifocal Atrial takykardi (MAT) Ventrikulær frekv. er irregulær (forveksles med AF). Tydelige, multifokale P-takker /min med varierende P'R intervaller minst 3 forskjellige P morfologier typisk Hos eldre, Ofte paroxysmal. Sekundær til KOLS, elektrolyttforstyrrelser Korrigere underliggende sykdom El.konv. Lite effekt

42 Makroreentrant Atrieflutter

43 Atrieflutter Uregelmessig

44 Atrieflutter 2:1

45 Atrieflutter Atriefrekvens vanligvis /min (1:1), 2:1, 3:1, 4:1 osv Regelmessig ventrikkelfrekvens Uregelmesig (2:1-3:1) Regulær SVT~150: Nesten alltid Atrieflutter! El-konv (50J) meget effektivt! Overdrive-pacing (ved Afl.etter hjertekirurgi) Medikamentell konv.:flecainid Frekvens kontroll: Verapamil, beta-blokker Ablasjon ved resistente tilbakevende A.fl.

46 Atrioventrikulær reentry takykardi (AVNRT)

47 AV Nodal Reentrant takykardi SVES Normale ledningsbane Vanligvis refraktær

48 Atrioventrikulær reentry takykardi (AVNRT) Hyppigste form for PSVT Frekvens mellom To veier i AV-knuten, langsom(alfa) og rask(beta) Substrat for rentry (forsinkelse av langsom) Neg.(retrograd)P-tak i nedreveggavledninger P-takk kan være skjult i QRS-komplekset (kort RP-intervall) Vanligst er antegrad langsom (V), retrograd rask(a) RP<PR-interval (<70msek) Pseudo-r i V1 er patognomisk. 10% er antegrad rask og retrograd langsom RP>PR-intervall

49 Atrioventrikulær reentry takykardi (AVNRT) Akutt anfallsbehogling Valsalva, carotismasasje Adenosin, Verapamil El.konv. (ustabil sirkulasjon) Forebyggende behogling Verapamil, tambocor, betablokker El.fys + ablasjon

50 Nonparoxysmal Junctional Takykardi Frekvens Forsinket automatisitet Gradvis økt/reduksjon i frekvens Som oftest sekundær tilstog Digitalis, postkirurgisk, hypokalemi, ischemi, myocarditt, hypoxi.

51 Atrioventrikulær reentry takykardi (AVRT) Aksessorisk ledningsbunt (Kent)

52 WPW WPW: preexitasjon+takyarrytmi Antegrad ledning Deltabølge og bred QRS ved SR Ned aksessorisk Refraktær AV-knute ved SR Forsvinner ved takykardi Reentry sløyfen går motsatt Retrograd ledning (skjult WPW) Normal QRS ved SR Ned AV-knuten Refraktær aksessorisk Bred QRS ved takykardi (forveksles med VT) Reentry sløyfen går motsatt

53 WPW

54 WPW

55 WPW Takykardianfall + evt. synkope hos unge Oppdages tidlig Meget farlig hvis AF inntrer (killer!) Aksessorisk bundt leder raskt 1:1 overledet AF Kan medføre VF og død AF relativt hyppig hos WPW-pasienter Behandling Ablasjon først og fremst! Flecainid evt. betablokker (sotalol) ved takykardianfall og som profylakse Verapamil er kontraindisert

56 Atrieflimmer og WPW Helt uregelmessig Bizarr QRS Rask frekvens

57 Ventrikulære Takyarrytmier

58 Ventrikkeltakykardi Klassifisering A. Monomorfe B. Polymorfe 1. Torsades de pointes C. Vedvarende D. Ikke-vedvarende E. Tollerable F. Ikke-tollerable (synkope)

59 VT generelle forhold Utspring i ventrikklene HV og VV Kan være livstruende Alvorlig tegn, må utredes! Primære Arvelige (lang QT) Sekundært til hjertesykdommer Koronarsykdom Tidligere infrakt Kardiomyopati

60 VT mekanismer Reentrant Reentry circuit (hurtig og sen bane) delvis i myokard og i ledningssytemet Automatisk Automatisk fokus intraventrikulært Trigget aktivitet Tidlig etterdepolarisasjon (fase3) Forsinket etterdepolarisasjon (fase 4)

61 Reentrant Reentrant ventrikulære arytmier Premature ventrikulær complekser Idiopatisk vv takykardi Grenblokk reentry ventrikulær takykardi og flimmer når assosiert med kronisk hjerte sykdom : Tidligere infarkt kardiomyopati

62 Automatisk Automatisk ventrikulære arytmier Premature ventrikulære komplekser ischemisk ventrikulær takykardi ventrikulær takykardi og flimmer når assosiert med akutte tilstander: infarkt or ischemi Elektrolytt og syre-base forstyrrelser hypoxemi økt sympatikus tonus

63 Automatisitet Fase 4 Fase 4 Abnormal fase 4 akkselerasjon Fogoros: Electrophysiologic Testing. 3 rd ed. Blackwell Scientific 1999; 16.

64 Trigget Trigget aktivitet ventrikulær arytmier Pause-mediert Trigget aktivitet tidlig etterdepolarisering (fase 3) Polymorf ventrikulær takykardi Katecholamin-mediert Trigget aktivitet sen etterdepolariserings (fase 4) idiopatisk høyre ventrikkel takykardi

65 Trigget Fogoros: Electrophysiologic Testing. 3 rd ed. Blackwell Scientific 1999; 158.

66 Vedvarende vs. IkkeVedvarende Vedvarende VT Episoder varer minst 30 sek Vanligst hos voksne med tidligere : infarkt ischemisk koronarsykdom kardiomyopati Ikke-Vedvarende VT Episoder varer minst 6 slag men < 30 sek

67 VT klassifisering Ventrikulær takykardi Monomorf idiopatisk VT Grenblokk reentry takykardi ventrikulær flutter ventrikulær flimmer Polymorf Torsades de pointes (TdP)

68 Monomorf VT

69 Monomorphic VT Hjertefrekvens er >100/min Rytme: Regelmessig Mechanism Reentry Abnormal automatisitet Trigget aktivitet Kjennetegn Breddeøket QRS Uniforme komplekser

70 VT-mekanismer

71 EKG Kjennetegn EKG used med permission of Dr. Brian Olshansky.

72 VT Intrakardiell registrering EGM used med permission of Texas Cardiac ArRytmeia, P.A.

73 Idiopatisk høyre ventrikkel takykardi Fokus oppstår i høyre ventrikkel utløpstraktus VV-funksjon vanligvis normal Vanligvis LBBB, inferior akse Behandling: El.konv hvis hemodynamisk ustabil beta blokkere, cordarone Ablasjon

74 Høyre ventrikkel takykardi QRS akse er fra høyre mot venstre og anterior mot posterior

75 EKG Kjennetegn Kay NG. Am J Med 1996; 100:

76 idiopatisk VT Ablasjon i RVOT RAO RAO

77 IdiopatiskVenstre ventrikkel VT RBBB/LAFB Involverer Purkinje fibrene Behandling El.konv hvis hemodynamisk ustabil Betablokker, cordarone ablasjon

78 V.ventrikkel takykardi QRS condordance i prekordialavledninger (alle QRS er i samme retning).

79 EKG Kjennetegn EKG used med permission of Kay NG.

80 Grenblokk Reentry Reentry krets ligger i høyre og venstre gren Vanligvis LBBB, når pt.er i SR Ofte raske vedvarende ikke-tollererbare Synkope Sudden cardiac death Behandling El.konv hvis hemodynamisk ustabil Cordarone ablasjon

81 Reentry VT Raske VT

82 EKG Kjennetegn P waves og QRS komplekser not present hjerte Rytme highly irregelmessig hjerte rate not defined

83 Polymorf VT

84 Polymorf VT hjerte rate: Variable Rytme: IrRegelmessig Mechanism: Reentry Trigget aktivitet Kjennetegn: Wide QRS med phasic variation Torsades de pointes

85 EKG Kjennetegn EGM used med permission of Texas Cardiac ArRytmeia, P.A.

86 Torsades de Pointes Polymorf VT/Ventrikkelflutter Frekvens: /min Rytme: Uregelmessig Kjennetegn: Ikke-vedvarende Skiftende QRS-akse Behandling: Korrigere utløsende årsak Magnesium-infusjon Overdrive-pacing (90-100) El.konv (vedvarende/ustabil pt.) Alltid sekundær til Proarytmiske medikamenter Antiarytmika(!) Nevroleptika QT-forlengende med. Bradycardi+evt. Elektrolyttforstyrrelser Lav K +, Mg +, Ca ++

87 Torsades de Pointes

88 Ventrikkelflimmer (VF) Grov uregelmessig sagtakk-ekg (>300) Kun en behandling: Defibriller!!! Utred årsak

89 Takk for oppmerksomheten! VT AVNR WPW AF

90 VT eller bredkompleks SVT? AV dissosiasjon (Ptakker uavhengi av QRS) VA sammenheng (2:1) Fusjonsslag eller capture slag Ekstrem venstre eller høyre aksedeviasjon Aksekonkordans QRS>0,14msek Ingen effekt av carotistrykk eller adenosin

91 Vurder SR-EKG Grenblokk i hvile-ekg Single VES (lik VT komplekser) Preexitasjon (AF+WPW?) Lang QT-tid (QTc>0,42?) Q-takker T-inversjon

Dagskonferanse for sykepleiere 2. desember 2008. EKG og EKG tolkning. Hjertes impulsledning 1. Huskeregel

Dagskonferanse for sykepleiere 2. desember 2008. EKG og EKG tolkning. Hjertes impulsledning 1. Huskeregel Dagskonferanse for sykepleiere 2. desember 2008 Hjertes impulsledning 1 EKG og EKG tolkning Sykepleier Gustav Østerberg Øverli MIA8 hjertetsimpulsledning.gif ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Huskeregel Alle

Detaljer

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN 20.01.15 LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD TILSTANDEN DEFINERES SOM TILSTEDEVÆRELSEN AV EN EKSTRA, UNORMAL ELEKTRISK VEI I

Detaljer

Legemiddelbehandling ved rytmeforstyrrelser. Jan Pål Loennechen St Olavs Hospital. Oversikt

Legemiddelbehandling ved rytmeforstyrrelser. Jan Pål Loennechen St Olavs Hospital. Oversikt Legemiddelbehandling ved rytmeforstyrrelser Jan Pål Loennechen St Olavs Hospital Oversikt Normal overledning i hjertet Hva er rytmeforstyrrelser/arytmier Noen prinsipper for arytmibehandling Typer rytmeforstyrrelser

Detaljer

Arytmier - Sykehuset Østfold

Arytmier - Sykehuset Østfold Prosedyre Felles SØ Arytmier - Sykehuset Østfold Endring siden forrige versjon Ny mal, revidert Hensikt Sikre riktig behandling av arytmier Målgruppe Ansatte i Sykehuset Østfold (SØ) Generelt Dokumentasjon

Detaljer

EKG i allmennpraksis. JANUARSEMINARET 2016 Bjørn Gjelsvik Knut Gjesdal (en del foiler og innspill)

EKG i allmennpraksis. JANUARSEMINARET 2016 Bjørn Gjelsvik Knut Gjesdal (en del foiler og innspill) EKG i allmennpraksis JANUARSEMINARET 2016 Bjørn Gjelsvik Knut Gjesdal (en del foiler og innspill) HVA TRENGER VI EKG TIL (i allmennpraksis)? Utredning av høyt blodtrykk/økt risiko for hjerte-kar sykdom

Detaljer

Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiogram (EKG) Elektrokardiogram (EKG) Jian Chen Hjerteavdelingen Insitutt for indremedisin Biologisk elektrisitet er det som gjør hjerte å fungere. Elektrokardiogram (EKG) er en registrering av hjertets elektrisitet.

Detaljer

Fasit til tolkning av ukjende EKG I - IV

Fasit til tolkning av ukjende EKG I - IV Fasit til tolkning av ukjende EKG I - IV Fasit til EKG I Nr 1. Akutt forveggsinfarkt Akutt forveggsinfarkt med ST-segment elevasjon i avleiing I, avl, og V 2 -V 6. Resiprok STsenkning i II, III og avf.

Detaljer

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer er uregelmessig atrieaktivitet med 350-600 impulser per minutt. Ved atrieflutter 250-350 impulser

Detaljer

Radiofrekvensablasjon av supraventrikulære takykardier ved UNN i perioden 2004 2006.

Radiofrekvensablasjon av supraventrikulære takykardier ved UNN i perioden 2004 2006. Radiofrekvensablasjon av supraventrikulære takykardier ved UNN i perioden 2004 2006. 5. årsoppgave i stadium IV medisinstudiet i Tromsø Amund Henrik Eriksen MK 03 Veileder: Einar Bugge Hjertemedisinsk

Detaljer

Profylakse og behandling av symptomgivende ventrikulære takykardier. Profylakse mot residiv av atrieflimmer.

Profylakse og behandling av symptomgivende ventrikulære takykardier. Profylakse mot residiv av atrieflimmer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Durbis Retard 250 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder: Disopyramidfosfat tilsv. disopyramid 250 mg Hjelpestoffer: sakkarose, glukose.

Detaljer

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig.

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig. Citalopram og risiko for QT-forlengelse PREPARATOMTALE citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2. Dosering og administrasjonsmåte Depresjon Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig

Detaljer

Atrieflimmer: politiske bølger

Atrieflimmer: politiske bølger Atrieflimmer: politiske bølger Mai 1991 under joggetur: Kortpustet Trykk i brystet Helikopter til Bethesda Naval Hospital EKG: AF 150/min. Tx: digitalis, procainamide og warfarin. Elektrokonvertering planlagt

Detaljer

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM ATRIEFLIMMER Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM Hva viser EKG? ATRIEFLIMMER - FOREKOMST 2% av den voksne befolkning. Økende? 0,5% i gruppen 50-59

Detaljer

Arytmier. Jian Chen Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus

Arytmier. Jian Chen Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus Arytmier Jian Chen Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus Sinusrytme Papirhastighet 25 mm/sek Rytme eksemplene Sinusrytme P-takkene kommer regelmessig og blir etterfulgt av et QRS-kompleks. PQ-tid

Detaljer

Førerkortforskriftene

Førerkortforskriftene Førerkortforskriftene Nye regler Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) Hjerte- og karsykdommer ( 25-29 helsekrav til førerkort) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?tittel=hjerte-ogkarsykdommer-10664

Detaljer

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010 Nordlandspasienten Kardiologiske problemstillinger Forekomst, diagnostikk og behandling av atrieflimmer Forekomst Diagnostiske muligheter Rytmekontroll vs frekvenskontroll Antikoagulasjon? Matteus kap.7,

Detaljer

Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted. Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken

Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted. Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken Disposisjon Definisjon, forekomst, symptomer, funn, diagnostikk, behandling, henvisning To kasuistikker

Detaljer

ELEKTROFYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER OG ABLASJONER

ELEKTROFYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER OG ABLASJONER ELEKTROFYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER OG ABLASJONER Per Ivar Hoff, Knut Gjesdal og Eivind S. Platou Introduksjon Hjerterytmen kan «erobres» ved stimulering raskere enn egenrytmen. Dette kan skje på flere måter:

Detaljer

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cordarone 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Amiodaronhydroklorid 50 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD- behandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD Implantable cardioverter- defibrillator Hjertestarter De første implantasjonene skjedde på slufen av 70- tallet Elektrodene ble sydd

Detaljer

2015 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND THE PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH

2015 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND THE PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH NCS KVALITETSUTVALGET 2015 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND THE PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH http://www.escardio.org/guidelines-&- Education/Clinical-Practice-Guidelines/

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Flecainid Sandoz 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Flecainid Sandoz 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Flecainid Sandoz 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 100 mg flekainidacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya (fingolimod)

Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya (fingolimod) Til Oslo, tirsdag 8. januar 2013 alle landets nevrologer, sykehusapotek og RELIS Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya

Detaljer

Dyssynkroni Resynkronisering ved hjertesvikt «CRT» hjertefunksjonen bli forbedret ved å aktivere septum og laterale vegg synkront.

Dyssynkroni Resynkronisering ved hjertesvikt «CRT» hjertefunksjonen bli forbedret ved å aktivere septum og laterale vegg synkront. Dyssynkroni Resynkronisering ved hjertesvikt «CRT» Ole Christian Mjølstad Klinikk for Hjertemedisin St. Olav Trondheim Ved hjertesvikt og intraventrikulær dyssynkroni kan hjertefunksjonen bli forbedret

Detaljer

a) Profylakse mot paroksysmale atriearytmier (atrieflimmer, atrieflutter og atrietakykardi).

a) Profylakse mot paroksysmale atriearytmier (atrieflimmer, atrieflutter og atrietakykardi). 1. LEGEMIDLETS NAVN Tambocor Retard 200 mg depotkapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depotkapsel inneholder 200 mg flekainidacetat 3. LEGEMIDDELFORM Depot kapsel, hard 4. KLINISKE

Detaljer

Dyssynkroni Resynkronisering ved hjertesvikt «CRT» hjertefunksjonen bli forbedret ved å aktivere septum og laterale vegg synkront.

Dyssynkroni Resynkronisering ved hjertesvikt «CRT» hjertefunksjonen bli forbedret ved å aktivere septum og laterale vegg synkront. Dyssynkroni Resynkronisering ved hjertesvikt «CRT» Ole Christian Mjølstad Klinikk for Hjertemedisin St. Olav Trondheim Ved hjertesvikt og intraventrikulær dyssynkroni kan hjertefunksjonen bli forbedret

Detaljer

Hjertesvikt-en kasuistikk

Hjertesvikt-en kasuistikk Hjertesvikt-en kasuistikk Mann f-33 Tidligere sykdommer: Hypertensjon Migrene medikamenter: Selozok Hendelse som forårsaket svikt Juni 2004 Kl 1330 under skogsarbeid akutte brystsmerter med stråling til

Detaljer

Kasuis3kk. ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken. Erik Gjertsen Drammen sykehus

Kasuis3kk. ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken. Erik Gjertsen Drammen sykehus ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken Erik Gjertsen Drammen sykehus Kasuis3kk Kvinne, f. 1963 Nedreveggs infarkt i 2007 PCI med to stenter i CX Senere, samme år:hjertestans Vellykket

Detaljer

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Sirkulasjonssystemet v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Blodet Celler (99% ery) og væske (plasma) Plasma- organiske

Detaljer

Hvorfor ICD?? ICD og/eller CRT ved hjertesvikt. En verden i utvikling! Indikasjon. Tok våre amerikanske venner notis av Danish?

Hvorfor ICD?? ICD og/eller CRT ved hjertesvikt. En verden i utvikling! Indikasjon. Tok våre amerikanske venner notis av Danish? Hvorfor ICD?? ICD og/eller CRT ved hjertesvikt Ole Christian Mjølstad Klinikk for Hjertemedisin St. Olav Trondheim En ICD gjør ikke noe annet enn å forebygge plutselig død! Den gjør ikke noe med funkjsonsnivået.

Detaljer

Intravenøs infusjon: Intravenøs infusjon kan begynnes umiddelbart etter den initiale bolusinjeksjon. Administreres som følger:

Intravenøs infusjon: Intravenøs infusjon kan begynnes umiddelbart etter den initiale bolusinjeksjon. Administreres som følger: 1. LEGEMIDLETS NAVN Tambocor 10 mg/ml injeksjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flekainidacetat 10 mg/ml 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Profylaktisk

Detaljer

FAGDAG FØR FERIEN HJERTESVIKT. SISSEL-ANITA RATH Kardiologisk sykepleier ! 22 MAI 2014

FAGDAG FØR FERIEN HJERTESVIKT. SISSEL-ANITA RATH Kardiologisk sykepleier ! 22 MAI 2014 FAGDAG FØR FERIEN HJERTESVIKT SISSEL-ANITA RATH Kardiologisk sykepleier 22 MAI 2014 Hva er hjertesvikt? Når hjertets pumpefunksjon ikke svarer til kroppens behov, aktiveres ulike kompensasjonsmekanismer.

Detaljer

Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling

Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling Arnljot Tveit Avdelingssjef, dr.med. Avdeling for medisinsk forskning Bærum sykehus Vestre Viken HF Disposisjon Trombedannelse ved atrieflimmer

Detaljer

Lang QT-syndrom (LQTS)

Lang QT-syndrom (LQTS) INFORMASJON OM Lang QT-syndrom (LQTS) Susanne Wickman, Spesialsykepleier og Kristina H. Haugaa, Overlege, PhD, Fagenhet for genetiske hjertesykdommer, Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet,

Detaljer

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning Jan Erik Nordrehaug Monitorering Daglig arytmimonitorering og auskultasjon de første 2 dager Mest vanlige arytmier: - ventrikulær ekstrasystoli (ingen

Detaljer

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cordarone 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Amiodaronhydroklorid 50 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert vevsperfusjon og etter hvert

Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert vevsperfusjon og etter hvert Moderne hjertesviktbehandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud HF Medisinsk avdeling Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert

Detaljer

Hjertesvikt behandling Kull II B, høst 2007

Hjertesvikt behandling Kull II B, høst 2007 Hjertesvikt behandling Kull II B, høst 2007 Stein Samstad Klinikk for hjertemedisin 1 Akutt lungeødem Behandling Sviktleie (Heve overkropp/senke bena) Oksygen Morfini.v. Nitroglyserin sublingualt så i.v.

Detaljer

ATRIEFLIMMER Hva er nytt? Knut Gjesdal, Arytmisenteret OUS Ullevål 5.november 2010

ATRIEFLIMMER Hva er nytt? Knut Gjesdal, Arytmisenteret OUS Ullevål 5.november 2010 ATRIEFLIMMER Hva er nytt? Knut Gjesdal, Arytmisenteret OUS Ullevål 5.november 2010 Atrieflimmer rammer mange Lloyd-Jones et al, Circulation 2004:110:1042 % Wheeldon, Eur Heart J 1995;16:302 Prevalens av

Detaljer

OVERLEVELSE AV PASIENTER MED IMPLANTERBAR CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR (ICD) VED ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS 1984-2004

OVERLEVELSE AV PASIENTER MED IMPLANTERBAR CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR (ICD) VED ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS 1984-2004 HOVEDOPPGAVE VED MEDISINSTUDIET 2007: Stud. med. Johanne Haugen Stud. med. Malin Fredholm Langlo OVERLEVELSE AV PASIENTER MED IMPLANTERBAR CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR (ICD) VED ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Idrettsutøveren: hvor går grensen mot kardial patologi?

Idrettsutøveren: hvor går grensen mot kardial patologi? Idrettsutøveren: hvor går grensen mot kardial patologi? Kristina Haugaa MD, PhD, FESC Overlege, Kardiologisk avdeling Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Norway Hvorfor må vi skille mellom idrettshjerte

Detaljer

Atrieflimmer Philipp Oursin mars 2015

Atrieflimmer Philipp Oursin mars 2015 Atrieflimmer Philipp Oursin mars 2015 AF - aldersavhengig insidens AF-Morbiditet/mortalitet? Mortalitet: Slag : Ve. ventrikkel funksjon: Doblet Risiko økt x 5 Mer invalidiserende Uavhengig av permanent/paroxysmal

Detaljer

Den nasjonale statistikken er basert

Den nasjonale statistikken er basert HJERTEFORUM NR 3-2008; VOL 21 Norsk pacemakerstatistikk for 2007 45 Eivind S. Platou, Ullevål Universitetssykehus Den nasjonale statistikken er basert på summariske rapporter og individuelle data. De individuelle

Detaljer

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 1 Befolkningsutvikling SUS 2 Befolkningsutvikling SUS Demografi hvor stor og aktuelt er utfordringen?

Detaljer

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital v/ Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital/ ISB, NTNU Trondheim Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Kronisk hjertesvikt. Oppfølging i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Kronisk hjertesvikt. Oppfølging i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Kronisk hjertesvikt Oppfølging i allmennpraksis Forekomst Ca. 10% prevalens i befolkningen >70år 50 100.000 hjertesviktpasienter

Detaljer

4. kapittel: Komplikasjoner ved akutt koronarsyndrom

4. kapittel: Komplikasjoner ved akutt koronarsyndrom Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling 4. kapittel: Komplikasjoner ved akutt koronarsyndrom 4.1 Arytmier - generelt Viktige referanser (finnes på http://www.escardio.org/knowledge/guidelines/) ACC/AHA/ESC

Detaljer

Atrieflimmer / forkammerflimmer

Atrieflimmer / forkammerflimmer / forkammerflimmer Høyspesialisert behandling ved Oslo Universitetssykehus Hele presentasjonen Innledning Anatomi / elektrofysiologi Flimmer / utløsende mekanismer EKG og atrieflimmer Symptomer / komplikasjoner

Detaljer

Ablasjonsbehandling av takyarytmier hos barn og unge291 5

Ablasjonsbehandling av takyarytmier hos barn og unge291 5 MEDISIN OG VITENSKAP Ablasjonsbehandling av takyarytmier hos barn og unge29 5 Originalartikkel Sammendrag Bakgrunn. I de senere år har man fått økt erfaring med ablasjonsbehandling av barn og unge med

Detaljer

Akutt konvertering av atrieflimmer og atrieflutter til sinusrytme som et alternativ til elektrokardioversjon.

Akutt konvertering av atrieflimmer og atrieflutter til sinusrytme som et alternativ til elektrokardioversjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Corvert 87 mikrog/ml infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ibutilidfumarat 0,1 mg/ml tilsv. ibutilid 87 mikrog/ml. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

Flymedisinske beslutningsprosesser og kasuistikker

Flymedisinske beslutningsprosesser og kasuistikker Flymedisinske beslutningsprosesser og kasuistikker Rolf Heimberg, Flymedisinsk kompetanse AS NFF- Etterutdannigskurs i flymedisin 07.09.2012 1 Disposisjon 1. Beslutningsprosess 2. Søker til kl. 1 med preeksitasjon

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Lene R. L. Peersen. I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK. Spes.spl. i kardiologi.

Lene R. L. Peersen. I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK. Spes.spl. i kardiologi. Lene R. L. Peersen lene.peersen@sshf.no Spes.spl. i kardiologi I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK ICD (implantable cardioverter defibrillator) En batteridrevet,

Detaljer

25.01.2016. Antidepressiva & Psykofarmaka. Antidepressiva Psykofarmaka. Antidepressiva. Medikament grupper. Reseptorblokade & reopptakshemming

25.01.2016. Antidepressiva & Psykofarmaka. Antidepressiva Psykofarmaka. Antidepressiva. Medikament grupper. Reseptorblokade & reopptakshemming Tarje i Rygnestad NTNU & Giftinformasjonssentralen Psykofarmaka α: 26 juli 1954 Ω: 2 februar 2013 RIP Peter Gulstad Skanning Spec iallæge i Anæs tes i & Intens ivterapi Ov e rlæge Fellow EAPCCT Psykiatrisk

Detaljer

Hypertrofi og hjertesvikt

Hypertrofi og hjertesvikt Hypertrofi og hjertesvikt Stein Olav Samstad Avdeling for Hjertemedisin og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk 1 Myocardhypertrofi Primær = kardiomyopati Sekundær til Hypertensjon Systemisk Pulmonal

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

Atrieflimmer, Hjertesvikt,

Atrieflimmer, Hjertesvikt, Hjertesykdommer Angina, Hjerteinfarkt, Atrieflimmer, Hjertesvikt, Lungeødem, ACB/ventil-opr., Pacemaker v/else Aune 1 Angina - AP O2 behovet er større enn tilbudet ischemi Årsak Aterosklerose Trombose

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Praktisk barnekardiologi Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Pasient 1 Pasient 1 2 åring med høy feber, snør og hoste temp 39 grader ører og hals litt røde ingen fremmedlyder over lungene men bilyd over

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. BRINAVESS 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske vernakalanthydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. BRINAVESS 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske vernakalanthydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN BRINAVESS 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske vernakalanthydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Syre-Base Tolke Syre-base Definisjoner og begrep Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Definisjoner og begrep ph ph = eit uttrykk for kor mange H+ ion det er i ei væske. I vevsvæsker har vi 0,00000004mol

Detaljer

Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn?

Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn? Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling OUS Et farmakologisk crescendo Sumerisk og asyrsik sivilisasjon ~ 2500 f.kr: Opium for analgesi 1785:

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Svein Faerestrand, Haukeland

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Svein Faerestrand, Haukeland Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Svein Faerestrand, Haukeland Universitetssjukhus, Bergen, Norge Oppfölgningsstrategier

Detaljer

Profylakse og behandling av ventrikulære og supraventrikulære takyarytmier.

Profylakse og behandling av ventrikulære og supraventrikulære takyarytmier. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sotalol Mylan 40 mg tabletter Sotalol Mylan 80 mg tabletter Sotalol Mylan 160 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 40 mg tabletter: Hver tablett inneholder 40 mg

Detaljer

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Hvis oksygenbehandling skal tjene et formål bør den gi Et lengre liv Bedre livskvalitet Økonomisk

Detaljer

Hjerte: Klinisk anatomi-fysiologi medikamenter. Gaute Vollan Seksjon for pacing, ICD og hjertesviktbehandling, Haukeland Universitetssykehus

Hjerte: Klinisk anatomi-fysiologi medikamenter. Gaute Vollan Seksjon for pacing, ICD og hjertesviktbehandling, Haukeland Universitetssykehus Hjerte: Klinisk anatomi-fysiologi medikamenter Gaute Vollan Seksjon for pacing, ICD og hjertesviktbehandling, Haukeland Universitetssykehus Pacemaker operasjonsstue Hjertestarter Tema «Når organene svikter»

Detaljer

4.1 Indikasjoner Profylakse og behandling av symptomgivende ventrikulære takykardier. Profylakse mot residiv av atrieflimmer.

4.1 Indikasjoner Profylakse og behandling av symptomgivende ventrikulære takykardier. Profylakse mot residiv av atrieflimmer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Durbis Retard 250 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder: Disopyramidfosfat tilsv. disopyramid 250 mg Hjelpestoffer med

Detaljer

Fastsatt av Vegdirektoratet 13.06.2016 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr.

Fastsatt av Vegdirektoratet 13.06.2016 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. Forskrift om endring i førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 13.06.2016 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196 EØS-henvisning: EØS-avtalen

Detaljer

Å leve med HJERTESTARTER

Å leve med HJERTESTARTER Å leve med HJERTESTARTER Å leve med en hjertestarter Hva er en hjertestarter? Du har nå fått lagt inn en hjertestarter eller defibrillator, også kalt ICD (Implanterbar Cardioverter Defibrillator). Det

Detaljer

Kapittel 6: Dosering av viktige medikamenter

Kapittel 6: Dosering av viktige medikamenter Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling Kapittel 6: Dosering av viktige medikamenter 6.1 Cordarone (amiodaron) I tillegg til klasse III antiarytmisk effekt er amiodaron er en nonkompetitiv antiadrenerg

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver ml konsentrat inneholder 20 mg vernakalanthydroklorid som tilsvarer 18,1 mg vernakalat fri base.

PREPARATOMTALE. Hver ml konsentrat inneholder 20 mg vernakalanthydroklorid som tilsvarer 18,1 mg vernakalat fri base. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN BRINAVESS 20 mg/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml konsentrat inneholder 20 mg vernakalanthydroklorid som tilsvarer

Detaljer

Profylakse og behandling av ventrikulære og supraventrikulære takyarytmier.

Profylakse og behandling av ventrikulære og supraventrikulære takyarytmier. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sotalol Mylan 40 mg tabletter Sotalol Mylan 80 mg tabletter Sotalol Mylan 160 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sotalolhydroklorid 40 mg og 80 mg og 160 mg. For

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM ATRIEFLIMMER OG FYSISK AKTIVITET

SAMMENHENGEN MELLOM ATRIEFLIMMER OG FYSISK AKTIVITET MED-3950 5.ÅRSOPPGAVEN PROFESJONSSTUDIET I MEDISIN VED UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SAMMENHENGEN MELLOM ATRIEFLIMMER OG FYSISK AKTIVITET à Et litteraturstudium Av: Karen Marie Rismo

Detaljer

Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006. Stein Samstad

Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006. Stein Samstad Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006 Stein Samstad 1 Vår pasient Mann 58 år, tidligere røyker Familiær opphopning av hjerte-karsykdom 1986 Akutt hjerteinfarkt 1987 Operert med aortocoronar bypass og

Detaljer

BASAL FARMAKODYNAMIKK

BASAL FARMAKODYNAMIKK BASAL FARMAKODYNAMIKK Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege Avdeling for klinisk farmakologi St.Olavs Hospital Definisjoner Farmakodynamikk Hva

Detaljer

Nordlandspasienten 10.februar 2010

Nordlandspasienten 10.februar 2010 Nordlandspasienten 10.februar 2010 Pasient 1 Mann -26.Konsultasjon legevakt. stabil AP fra 92.NG-spray før turer/belastninger På reise med hurtigruta. 2 siste netter våknet med retrosternale smerter. Ikke

Detaljer

Antikoagulasjon ved atrieflimmer - hva bør vi tenke på før oppstart?

Antikoagulasjon ved atrieflimmer - hva bør vi tenke på før oppstart? Antikoagulasjon ved atrieflimmer - hva bør vi tenke på før oppstart? Torstein Jensen Overlege, PhD, 1. amanuensis UIO Hjerteseksjonen, Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 2 Hva skjer med hjertet under Atrieflimmer?

Detaljer

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen?

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen? Thyroidea Hva forventer vi av fastlegen? Disposisjon (NB! 20 minutter) Prøvetolkning demonstrert med ulike kasuistikker Thyreostatika Thyroideascintigrafi hvorfor gjøre undersøkelsen? Radiojodbehandling;

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Medisinsk informasjonsservice Ta gjerne kontakt med sanofi-aventis Norge AS ved spørsmål om testing av plasmakonsentrasjoner ved bruk av Arava. Farmasøyt eller lege vil besvare

Detaljer

Utredning av arvelig hjertesykdom. Fagmøte i genetikk Genetikkfaget ruster seg for fremtiden Tromsø 5. og 6. november 2014

Utredning av arvelig hjertesykdom. Fagmøte i genetikk Genetikkfaget ruster seg for fremtiden Tromsø 5. og 6. november 2014 Utredning av arvelig hjertesykdom Fagmøte i genetikk Genetikkfaget ruster seg for fremtiden Tromsø 5. og 6. november 2014 «Hjertegruppa» Anette Bakken (Sykehuset i Telemark) Marte Gjøl Haug (St. Olavs

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen Terje Espevik, IKM Innhold: Diffusjonshastighet av molekyler over et lipiddobbeltlag Ionekonsentrasjoner innenfor og utenfor en typisk celle Transportere

Detaljer

Idre%sutøveren: hvor går grensen mot kardial patologi?

Idre%sutøveren: hvor går grensen mot kardial patologi? Idre%sutøveren: hvor går grensen mot kardial patologi? Kris:na MD, PhD, FESC Overlege, Kardiologisk avdeling Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Norway Hvorfor må vi skille mellom idre%shjerte og

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

Bedøvelse av fisk. Inger Hilde Zahl (PhD)

Bedøvelse av fisk. Inger Hilde Zahl (PhD) Bedøvelse av fisk Inger Hilde Zahl (PhD) Bedøvelse av fisk Bedøvelse komponenter Stress og smerte Faktorer viktige for effekt Store variasjoner mellom arter Store variasjoner innen arter Bedøvelsesmidler

Detaljer

Hjertesvikt. Hos eldre og yngre. Britt Undheim

Hjertesvikt. Hos eldre og yngre. Britt Undheim Hjertesvikt Hos eldre og yngre Britt Undheim Disposisjon: Definisjon og diagnose Epidemiologi og prognose Etiologi Diagnostikk/utredning Behandling/oppfølging Spesielt hos eldre? Kommentarer, spørsmål

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Bricanyl Turbuhaler 0,25mg/dose inhalasjonspulver Bricanyl Turbuhaler 0,5mg/dose inhalasjonspulver

1. LEGEMIDLETS NAVN. Bricanyl Turbuhaler 0,25mg/dose inhalasjonspulver Bricanyl Turbuhaler 0,5mg/dose inhalasjonspulver 1. LEGEMIDLETS NAVN Bricanyl Turbuhaler 0,25mg/dose inhalasjonspulver Bricanyl Turbuhaler 0,5mg/dose inhalasjonspulver 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose inneholder: terbutalinsulfat

Detaljer

Vanlig dosering: Voksne og barn over 12 år: 1 depottablett hver 12. time. For pasienter med nattlig astma kan hele døgndosen (15 mg) gis om kvelden.

Vanlig dosering: Voksne og barn over 12 år: 1 depottablett hver 12. time. For pasienter med nattlig astma kan hele døgndosen (15 mg) gis om kvelden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bricanyl Depot 7,5 mg depottabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder: terbutalinsulfat 7,5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner. Læringsmål IA: Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner. Læringsmål IA: Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner Læringsmål IA: 2.1.2.6 Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner Transport Passiv Aktiv Diffusjon Fasilitert diffusjon Ionekanaler

Detaljer

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon?

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? Kristian Lexow, overlege Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Eldar Søreide NRR NRR 2008 2010 Hva redder liv og hjerneceller når hjertet har stoppet?

Detaljer

En mann i 50-årene med elektrisk storm etter hjerteinfarkt 1602 6

En mann i 50-årene med elektrisk storm etter hjerteinfarkt 1602 6 Noe å lære av En mann i 50-årene med elektrisk storm etter hjerteinfarkt 1602 6 En mann i 50-årene uten tidligere hjertesykdom ble innlagt med akutt hjerteinfarkt. Det videre forløpet var komplisert og

Detaljer

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Fatigue Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Hva er fatigue Det er beskrevet som det mest stressende og plagsomme symptomet som pasienten opplever Et av de mest vanlige og meste sammensatte

Detaljer

Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet

Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør og avtalespesialist i indremedisin og hjertesykdommer Den gamle (hjerte)pasienten Man skiller ikke mellom

Detaljer

Hva er Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) og hva er indikasjonene for innsettelse?

Hva er Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) og hva er indikasjonene for innsettelse? Hva er Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) og hva er indikasjonene for innsettelse? Hjerterehabiliteringsseminar på Feiring 19.03.2015 Overlege Dag Elle Rivrud Innhold Hva er ICD? Hvem får ICD?

Detaljer

Radiofrekvenskateterablasjon av atrieflutter

Radiofrekvenskateterablasjon av atrieflutter Radiofrekvenskateterablasjon av atrieflutter Det anatomiske substrat for atrieflutter er blitt klarlagt, og radiofrekvenskateterablasjon av typisk atrieflutter er velutviklet. Forskjellige registrerings-

Detaljer

Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn?

Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn? Polyfarmasi hos gamle gagn eller ugagn? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling, Ullevål http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm 79 år gammel kvinne Osteoporose, artrose, DM type

Detaljer