VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT / STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE"

Transkript

1 VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT / STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE...3 BA Billedkunst Kunstakademiet...3 Kunstteori...3 Maleri...3 Foto video/film...3 Skulptur installasjon - performance...4 Digital kunst...4 Opptak...4 MA Billedkunst Kunstakademiet...5 Opptak:...5 FAGPERSONALE...6 GJESTELÆRERE...14 ÅPENT PROGRAM FOR BA STUDENTER, 1. OG 2. ÅR...18 Fordypningsgrupper...18 Group Tutorials...20 Studentpresentasjoner...20 PROGRAM FOR BA STUDENTER, 3. ÅR...22 ÅPEN UNDERVISNING FOR BÅDE BA OG MA STUDENTER...23 Presentasjon av faglig ansatte...23 Teoriseminar...24 Seminar...26 Tutorials...31 Kurs/tekniske kurs...32 PROGRAM FOR MA STUDENTER...35 Midlertidig undervisningsplan...35 INFORMASJON OM DIVERSE PROGRAMMER...36 Åpent forum - vårsemester Utstillinger: Galleri 21:24 / Galleri 21: BIBLIOTEK...38 ADMINISTRASJON...39 SIKKERHETSINSTRUKS...40 Bruk av farlig utstyr og maskiner...40 Sikkerhetsrutiner...41 Brannrutiner...41 Ansvar og konsekvenser

3 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE BA Billedkunst Kunstakademiet 180 studiepoeng Studieleder: Michael O Donnell. E-post: Bachelorutdanningen i billedkunst er et selvstendig og avsluttende studium der målet skal være å gi den enkelte student tilstrekkelig innføring i faget til at studenten skal kunne bruke kompetansen for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Studiet omfatter fordypningsområdene kunstteori, maleri, foto-film/video, skulpturinstallasjon/performance og digital kunst. Innenfor rammen av disse fordypningsområdene gir studiet innføring i kunstrelaterte teoretiske emner, faglig spesialisering gjennom profesjonsorienterte kurs og seminarer som gir innføring i kunstneriske verktøy og metoder, samt kunstnerisk praksis som omfatter studentenes eget atelierarbeid. Bestått utdanning gir studenten kompetanse til å søke opptak til mastergradsstudier enten ved Kunsthøgskolen i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner. I bachelorstudiet i billedkunst skal studentene utvikle en individuell kunstnerisk uttrykksform og samtidig forstå hvordan deres kunstneriske integritet kan fungere som en kraftfull og integrert del av samfunnet i dag. Studiet er variert, komplekst og fleksibelt slik at det kan forholde seg til en kunstscene som er i stadig forandring. Studiet fremmer en konseptuell forståelse av hva en kunstnerisk produksjon innebærer. I studiets faglige profil legges vekt på intellektuelle, metodiske og analytiske ferdigheter. Den tekniske siden av utdanningen lærer studentene hvordan de skal bearbeide og virkeliggjøre sin kunnskap og kompetanse i mange forskjellige områder av samfunnet. Deler av studiet kan tas i utlandet via skolens utvekslingsavtaler. Studiet er bygget opp av et første semester med en sammensetning av obligatoriske og valgfrie emner, deretter av åpne programmer, og et program for siste semester. Studiet er basert på ulike arbeids- og undervisningsformer, fra forelesninger til individuelt arbeid. Studentenes kunstneriske arbeid er kjernen i studiet og støttes av forskjellige former for veiledning, individuelt og i grupper, og av den teoretiske undervisningen som danner grunnlag for den intellektuelle utvikling. Kunstteori I kunstteori inngår kunsthistorie og andre humanistiske og estetiske disipliner som filosofi, psykoanalyse, semiologi og mediateori. Samtidig er kunstteori i samspill med estetisk praksis til enhver tid. Teoriundervisningen skal bygge opp metodiske og analytiske ferdigheter og studentenes forståelse for sin egen kunstneriske virksomhet i samfunnet. Maleri Maleriet er den todimensjonale framstilling av kunstneriske problemstillinger. Maleriet har en unik posisjon som den moderne kunstens hukommelse og har en basisfunksjon i studiet av billedkunst. Foto video/film Foto video/film er de mest fremtredene todimensjonale formene for representasjon både som hovedkomponenter innen mediet og som dokumentasjon og uttrykksformer innen kunsten. 3

4 Som et medium for kunstnerisk uttrykk kan de fungere både som et verktøy for representasjon og som et kunstverk i seg selv. Skulptur installasjon - performance Skulptur er den tredimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Rom- og formproblematikk er sentrale studieområder. Installasjonens utvidelse av skulpturbegrepet svarer til behovet for et større betydningsregister som åpner for flermediale løsninger. Performance/happening er en tredimensjonal framstilling som innebærer en scenisk plassering av subjektet i verket. Digital kunst Kunst formidlet gjennom teknologi. Kunstnere som arbeider innenfor dette feltet har ofte en interdisiplinær tilnærmingsmåte. Det kunstneriske uttrykket kan formidles gjennom en rekke former fra bilderedigering til robotikk. Vi tilbyr konseptuel, estetisk undervisning i datateknologi, bilde, video- og lydmanipulasjon, 3D modellering, animasjon, programmering, webteknologi, mobile media, interfacing, diverse interaktive verktøy og real time teknikker. Opptak For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Opptaksprøven er todelt. Til første del leveres det inn selvstendig utførte arbeider. Opptaksjuryen vurderer de innsendte arbeidene, og et begrenset antall av søkerne tas ut til neste ledd som består av en praktisk opptaksprøve som foregår ved skolen i en uke. Det gjennomføres intervju av den enkelte kandidat. Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig opptak ca. 25 studenter. Søknadsfrist er 1. april hvert år. Opptaksprøven til studiet gjennomføres i juni måned. Søknadsskjema kan lastes ned på eller fås ved henvendelse til Seksjon for studier og etterutdanning. 4

5 MA Billedkunst Kunstakademiet 120 Studiepoeng: Studieleder: Henrik Plenge Jakobsen. E-post: Fullført utdanning gir rett til graden master i billedkunst. (Master of Fine Art) Mastergradsstudiet i billedkunst utdanner kunstnere som er selvstendige, aktive bidragsytere i samtidskunst og relaterte samfunnsområder. Studiet kvalifiserer for kunstnerisk virksomhet på internasjonalt nivå, og for annen virksomhet i samfunnet der det stilles krav til estetisk kompetanse og innovasjon. Mastergradsstudiet sikter mot utvidelse av studentenes erfaringsområde kombinert med en fordypning i teoretiske problemstillinger. Kjernen i studiet er studentens eget kunstneriske arbeid og et teoretisk prosjekt knyttet til dette. Studiet innebærer fordypning innenfor kunstteori, maleri, foto, skulptur installasjon performance og digital kunst med fokus på ett område eller flere områder i kombinasjon, samt fordypning i teoretiske emner. Det legges vekt på en transdisiplinær orientering og aktivt samarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Studiet kombinerer selvstudium, teoretisk undervisning, kunstnerisk praksis og forskning. Mastergradsstudiet i billedkunst består av tre hoveddeler: - Teoretiske emner og seminarer - Kunstnerisk praksis - Et teoretisk arbeid, mastergradsoppgaven, relatert til det kunstneriske prosjektet. Teoriemnene bygger opp under kunstnerisk praksis og arbeid med mastergradsoppgaven. Studentenes deltakelse i utformingen av programmet inngår i studiet. Kunstnerisk praksis: Studenten skal videreutvikle et sammenhengende kunstnerisk arbeid som uttrykker selvstendighet og innovativ kreativitet. Emnegruppen omfatter atelierarbeid, veiledning, workshops, utstillinger, forestillinger og presentasjoner. Det forventes at studenten skal sette sin virksomhet i en internasjonal kontekst ved aktivt å oppsøke internasjonalt kunstmiljø og arbeide med å bygge opp egne nettverk Mastergradsoppgaven som velges kan være knyttet til eget kunstnerisk prosjekt, eller det kan være et selvvalgt teoretisk prosjekt. Tema for mastergradsoppgaven presenteres ved søknad til studiet. I mastergradsoppgaven skal studenten vise sin evne til å anvende teori og metode i et prosjekt. Opptak: Krav for opptak er bestått bachelorgrad i billedkunst eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng. Søkerne vurderes ut fra en prosjektbeskrivelse for masterprosjektet, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptak foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Søknadsfrist er 20. januar hvert år. 5

6 FAGPERSONALE Michael O Donnell Telefon: E-post: Professor i skulptur, studieleder for BA-progammet i billedkunst Michael O'Donnell studerte ved Royal College of Art i London. Han har en omfattende utstillingsvirksomhet, i Norge og i utlandet, og arbeider hovedsakelig med skulptur / objekt/ installasjon. De senere arbeidene hans er i stor skala og inkluderer et interplay mellom skulpturelle multiple objekter; video, lys og foto. Hans arbeider er basert innen konseptet av monumentet og monumentalitet og bruker ofte repetisjon som et ironisk virkemiddel. Han driver galleriene 21.24, og 21.26, og er faglig koordinator for internasjonale forhold via Sokrates/ Erasmus. I tillegg er han engasjert i flere utsmykkingsprosjekter og samarbeider med NORAD om et undervisningsprogram for afrikanske kunstnere. Henrik Plenge Jakobsen Telefon: E-post: Professor, studieleder for MA-programmet i billedkunst I have been working as artist since 1994, when I graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Furthermore, I have attended the Institut des Hautes Etudes en Art Plastique and the Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, both in Paris. I perceive myself primarily as what could be labelled as an artist working in the post conceptual tradition. Consequently, consider the idea or the analysis as the starting point, and the execution and materialisation of the idea as secondary. I regard the adaptation and reflection of the political, economical and social aspects of our time to be one of the main tasks of art making. I believe that art operates through symbols and that it belongs to the realm of fiction but I also believe that art always is defined in relation to the given social, historical or political context. My artistic production consists of a number of recurring themes around which the entire oeuvre evolves mainly with sculpture and installation art as the key medias/techniques employed. The production includes projects and interventions in galleries, museums and in public space. One of the main ideas of my artistic practice is to act on the offensive. I often employ an extrovert aesthetics as a way of presenting a critical diagnosis of basic conditions and phenomena of our lives. My production includes several works that invites the beholder to take part in the artwork itself. Here, the artwork is situated somewhere between object and action. In these cases, the artwork can be said to function as a kind of social enzyme. More information: 6

7 Stian Grøgaard Telefon: E-post: 1.amanuensis i kunstteori, ansvarlig for teoriundervisningen ved akademiet siden Mag.art. i filosofi med tilleggsfagene litteraturvitenskap og sosiologi. Utdannelse fra Statens kunstakademi , Eikaas-klassen. Redigerte UKS forum , medlem av redaksjonsrådet i Morgenbladet ved oppstarten i 1993, og i redaksjonen for filosofitidsskriftet Agora siden Har i ulike arbeider forsøkt å koble den filosofiske estetikken - fra tysk idealisme (Kant, Hegel) til Frankfurterskolen (Benjamin, Adorno) og nyere Fransk Teori (Bourdieu, Derrida) - mer direkte til interne refleksjoner om kunst. Oversettelser av sentrale dokumenter (bl.a. i "Kunstnere om kunst", Oktober forlag 1992). Intervjuer med tilreisende kunstnere og forskere, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Mel Bochner, Helmut Federle, Sven Olov Wallenstein, Jay Bernstein, Friederich Kittler. Teoriundervisningen har til oppgave å sette samtidskunsten inn i et historisk og teoretisk perspektiv. Det særegne ved denne undervisningen er imidlertid at det er estetisk praksis som til enhver tid bestemmer hvilke perspektiver som har relevans. Undervisningsformen varierer fra forelesninger og seminarer til mer prosjektrettet individuell veiledning. Eline Mugaas Telefon: E-post: Arbeidstid: mandager Høgskolelektor, ansvarlig for fordypningsgruppe fotografi, video og film. BFA i 1993 fra the Cooper Union i New York Eline Mugaas jobber med fotografi og har hatt flere separat utstillinger på Galleri Riis. Hun har de siste årene jobbet med forstålelse av landskap i det urbane rom. Gunter Reski Telefon: E-post: Professor i maleri, ansvarlig for fordypningsgruppe maleri If in recent years written text appears with increasing frequency in my paintings, it is not wholly surprising, since there have for some time been motifs in them looking for eloquent plots: "Belly with seven navels" or a tree trunk in which the belly of a pregnant woman appears are examples of these. 7

8 My work is about mixing and destabilising the so-called text-picture-relationship, which is rarely a happy one. Broadly speaking one can say that texts and pictures are brothers and sisters, conditioned by one other without particularly liking one another. If one can level the hierarchic status of the two media one can achieve a synergy between the two poles. The text is always pulled into the picture or absorbed into it as a kind of lettered banner in space. In this way the two components in the image are established on approximately the same level. For example: If I paint a quick copy of a photo of a GDR policeman holding up a pair of antlers, but replace the antlers with ribbons of lines from a poem, the interaction of the two levels produces an entirely new and different effect. In the context of a medium as diverse and differentiated as painting I consider it important to extend working practice beyond the parameters of the laws inherent in the medium, whether it be by the use of text, or by exploiting the potential of wall-painting, or the reflective possibilities of new surface stimuli. Stein Rønning Telefon: E-post: Professor i skulptur, ansvarlig for fordypningsgruppe skulptur/installasjon/performance Utdannelse fra Trondheim og Bergen. Har undervist ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, fakultet for arkitektur og siden 1996 ved Statens kunstakademi. Jeg arbeider med spørsmål som hefter ved kunstverket når det fremstår som objekt, med skulptur og tegning og anvender tradisjonelle og ortodokse materialer. Det har bakgrunn i en interesse for kunstverket i og for seg selv og en formening om at kunstverket må besitte en bevissthet om seg selv i sin egen fremstilling, også når det vil tenke seg ut av seg selv, spesielt i en situasjon hvor artefaktet er dominant faktor. Petr Svarovsky Telefon: E-post: Høgskolelærer i elektronisk kunst, ansvarlig for fordypningsgruppe digital art Petr Svarovsky studied New Media Art at the Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic. He works with various types of digital technologies i.e. Virtual sets, interactive sound systems, advanced Virtual Reality systems. In collaboration with programmers, sound engineers and VR specialists he has realized several projects exhibited all around Europe. He provides workshops and lectures focused on digital technologies basics - image editing and manipulation, digital video editing and postproduction, sound editing and mastering, Web programming and Internet multimedia content creating. He is also available for single tutorials in electronic media. Information on his work can be found at Gard Olav Frigstad 8

9 Telefon: E-post: Lærer i teori ved Kunstakademiet siden Utdannet ved Universitetet i Oslo og Freie Universität i Berlin. Mag. art i filosofi med støttefagene sosialantropologi og allmenn litteraturvitenskap. Har undervist ved Universitetet i Oslo, Stavanger og Kunstakademiet i Trondheim. Kunstkritiker i Aftenposten og KUNST Gir årlige skrivekurs og har gitt kurs ved akademiet om Wittgenstein, metaforteori og billedteori. Vil være tilgjengelig gjennom hele vårsemesteret som veileder for de skriftlige oppgavene både for BA og MA. Bodil Furu Telefon: E-post: Tilstede: onsdager og torsdager Ansvarlig for veiledning i video. Bodil Furu (1976) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo Hennes arbeidsfelt er video og lyd, som strekker seg fra dokumentarfilm til musikk skrevet for kor. Hun jobber med det dokumentariske på ulike måter, fra det konvensjonelle til det mer fiksjonspregede og eksperimentelle. Hun er presentert med videoarbeider på utstillinger og filmfestivaler i Norge og internasjonalt, og deltar høsten 2006 på Busan Biennalen, Sør Korea. I april 2005 hadde det dokumentariske korverket Folkemusikk urfremføring under musikkfestivalen Happy Days, Oslo. I 2004 deltok hun på Momentum og UKS Biennalen. Hun fikk hederlig omtale av juryen for filmen Errol Nordstedt alias Eddie Meduza under Kortfilmfestivalen i Grimstad Anna Gudmundsdottir Telefon: E-post: Tilstede: onsdager Veiledning maleri / tegning Anna Gudmundsdottir aroused attention with her painting at the last manifesta in Frankfurt 2002 with a large wall piece at the Städel Institute. A pig skin coloured background, interlocking picture motifs were drawn through several rooms in a work entitled "Put the system in your box - Pick it up - Eat it - Get sick, Find another system in your box - Run away from it - Get sick, Find some new places to put your dick - Eat it - Get sick, CONGRATULATION!" In the way she works, Anna Gudmundsdottir translates found picture material, interwoven collage-like, into an overall painterly production ranging across several hundred square meters. She combines the picture motifs, mainly illustrations taken from historical encyclopedias, with her own painting into a new image world. Regardless of their original context, pictures, as representations of certain historical situations, are subjected to a transformation of meaning in the new montage. Through the translation using spray technique and a linear colour 9

10 application, the original techniques (engraving, drawing, photography) are also cancelled out, whereby the entire space becomes picture surface and canvas. Dirkjan van der Linde Telefon: E-post: Veiledning; dataassistert konstruksjon. Line Bøhmer Løkken Telefon: E-post: Tilstede: onsdag, torsdag Utdannet ved Högskolan för Fotografi och Film på Gøteborgs Universitet. Jeg har gjennom årene arbeidet med fotografi på ulike måter, ofte i kombinasjon med objekter. Jeg er interessert i måten vi ser verden på, og forsøker å utfordre vårt blikk og synliggjøre andre perspektiv. Har de siste årene jobbet med boken som konsept og ramme for mine kunstverk. Jeg ser på boken som et fritt og uavhengig rom for visning av kunst. Har produsert og gitt ut flere artisbooks. Germain Ngoma Telefon: E-post: Tilstede: Ansvar: Metall, plast, gips, støping. Marianne Selsjord Telefon: E-post: Amanuensis i data og maleriets teknikker. Utdannet fra grafikklinjen ved BKHS og som malerikonservator fra Universitetets Oldsaksamling, polykrom skulptur og maleri), og arbeider som utøvende billedkunstner innen maleri og digitale medier. Jeg underviser i maleriets teknikker og materialer og 3dmodellerings/animasjonprogrammet Alias Wavefront Maya. Mitt viktigste ståsted i undervisningen er å bevisstgjøre studenten om betydningen av materialets egenart og å vise muligheter for å utvide grensene mellom forskjellige materialbruk/uttrykksformer. Solide tekniske basiskunnskaper er nødvendig for å oppnå et overbevisende resultat, uansett kunstnerisk område og materiale. 10

11 Digitale og fysiske kunstneriske uttrykksformer kan være like interessante og anvendbare både i kjente og nye sammenhenger.. Det er vi som stiller premissene og bestemmer relasjonene mellom dem. Foruten å arbeide med forskjellige innfallsvinkler til maleri, arbeider jeg for tiden med et sanntids 3dkunst"spill" prosjekt som skal munne ut i en rominstallasjon og også legges ut som internett-basert multiplayer sanntids "spill". Se Jan Skomakerstuen Telefon: E-post: Høgskolelærer i grafikk Skomakerstuen er utdannet ved Statens kunstakademi Har i hovedsak jobbet med installasjon som uttrykksform. Han etterstreber en hard minimalistisk regi av rommene, med elementer hentet fra infrastruktur, industri og arkitektur og med en utstrakt bruk av lys og lyd. Andre viktige uttrykksformer for Jan Skomakerstuen er Landart - arbeider med lys i og rundt vann og improvisert elektronisk støy. Hai Nguyen Dinh Hai Nguyen Dinh jobber med kompleks musikkkomposisjon som i høy grad er rettet mot liveopptredener. I hans hovedprosjekt "Next Life" benytter han seg av musikk, video, programmert lys og dans, elementer som han er opptatt av å sette i et dramaturgisk tenkt uttrykk. Hai N. D. foretrekker å jobbe med regi fremfor improvisajon fordi han veldig gjerne ønsker å manipulere, og derfor også invitere tilskueren til hans univers av høyt tempo, dramatikk og ukonvensjonelle melodi- og rytmeskifter. Hai N. D. jobber også innen galleri og med dataspill og film, men hans hovedvirksomhet dreier seg om sceneproduksjoner. Han har blant annet samarbeidet med Katrine Bølstad, Goro Tronsmo og Unn Fahlstrøm og er involvert i et prosjekt med Knut Åsdam det kommende året. Janne Talstad Telefon: E-post: Assistent MA-programmet. Janne Talstad er billedkunstner utdannet fra bl.a. Statens Kunstakademi. Arbeider primært med videoinstallasjon, fotografi og tegning. Jobber også som konsulent i utsmykkingssaker. 11

12 Christian Tviberg Telefon: E-post: Systemansvarlig. Verksted for elektronisk kunst Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Thomas Kvam Telefon: Stipendiat; knyttet til det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendprosjekt: Videokunstens utvidelse den digitale filmens retorikk Billedkunstens bruk av levende bilder utfordres og gis nye muligheter i utvikling av digital filmteknologi. Filmens overlegne billedkvalitet har til nå vært utilgjengelig for kunstnere flest, enten fordi den er for teknisk vanskelig eller for kostbar. Slik har DV-videoens begrensende visuelle egenskaper blitt en estetisk og konseptuel norm. I dag gis billedkunsten nye muligheter gjennom HD-video. Kanskje videoen kan forlates til fordel for en digital filmkunst? Kvam vil med utgangspunkt i den historiske avantgardens eksperimentelle filmpraksis og vår tids digitale mediekunst, undersøke den digitale filmens muligheter som kunstnerisk materiale, og utvikle en filmsimulator som utfordrer tradisjonell forståelse av kunstvideoen og filmen i kunstrommet. Per Gunnar Tverbakk Telefon: E-post: Stipendiat. Per Gunnar Tverbakk (f. 1964) er utdannet fra Vestlandets Kunstakademi, Bergen og Hochschule für Bildende Künste, Hamburg. I perioden var han daglig leder av Galleri Otto Plonk i Bergen. I 1999 arbeidet han som utstillingsansvarlig ved NIFCA (Nordic Institute for Contemporary Art), Helsinki. Han var intendant i Kunstnernes Hus i perioden Siden har han arbeidet som freelance kurator og konsulent for ulike organisasjoner og private foretak, bl.a. Utsmykkingsfondet for Offentlige Bygg, Telenors Kunstsamling og Oslo T-banedrift AS. Tverbakk var sammen med Caroline Corbetta kurator for den nordiske kunstbiennalen Momentum Fra 2003 til og med september 2005 jobbet han som prosjektleder for Kunst i Nordland Kunstneriske Forstyrrelser, et stedsspesifikt, internasjonalt kunstprosjekt initiert av Nordland Fylkeskommune, Kultur- og Miljøavdelingen med støtte fra Norsk Kulturråd. For tiden er Tverbakk stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo og deltar i det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Tverbakks forskningsprosjekt heter Rom for innblanding og tar utgangspunktet i kunstpraksiser som finner sted utenfor det tradisjonelle institusjonsrommet. Tverbakk skal kuratere tre stedsspesifikke kunstprosjekter for å undersøke innblandningsmetoder og henvendelsesmåter som kunstnere gjør bruk av når de interagerer med utvalgte lokaliteter, posisjoner og identiteter (sites) i samfunnet. 12

13 Studentassistenter Hilde Honerud Foto Tilstede: torsd Tom Danielsen Video Tilstede: torsd Lars Myrvold Trykkteknikk Tilstede: torsd Anders Langstrand Lyd Tilstede: torsd

14 GJESTELÆRERE Peder Anker (january) Oslo. Ph.D. in History of Science from Harvard University, MA in History of Science from Harvard University, MA in Philosophy from University of Oslo, Former academic positions include a Post Doc at the Center for Development and the Environment (University of Oslo) , and a lectureship at the Department of History of Science, Harvard University Thomas Bayerle (February) Artist, Frankfurt Thomas Bayerle has been a key artist on the German art scene for decades, and was professor at the Staedelschule in Frankfurt AM Jakob S. Boeskov, ( February) Artist Copenhagen / Los Angeles Thanks to Jakob S. Boeskov, Denmark was represented among the other weapon-producing nations at one of the world s largest weapon fairs, China Police 2002, in Beijing. Boeskov participated as a representative of the fictitious weapons firm Empire North, which under the Nazi-inspired slogan The Logical Solution presented the so-called ID Sniper. Surrounded by the newest equipment in sophisticated technological warfare, Boeskov performed as a serious weapons dealer throughout the fair. The weapon, ID Sniper, is envisioned as a tool to make the authorities fight against terror efficient, to give the police the possibility to control and observe suspicious persons during mass demonstrations and so on. The idea is that one uses the rifle to shoot a GPS microchip into the suspect, who will only feel a small prick, like a mosquito bite. In this way it is possible without violent clashes and problematic arrests to keep an eye on suspicious persons comings and goings via satellite. In spite of the fact that Boeskov only could present the weapon as a model, he received positive responses from many interested parties including representatives from various authorities. ( Pernille Albrethsen ) Yvette Brackman Artist, Copenhagen. Yvette Brackman is currently professor at the Royal Academy of fine art in Copenhagen. Kristina Bræin (January) Kristina Bræin s installations have a fleeting and fragile presence about them. Bræin places everyday objects, often building or painting materials, in a given space but without ever bringing the statement to closure in the traditional sense of the word. Instead, she lets the feeling of process, of building, of painting, or of constructing linger on. The given room is the crucial other partner in the dialogue that makes the work. Everything in the space plays a part in this dialogue with the artist s vision. It is a give-and-take situation, whereby the artist unfolds the qualities of the space rather than close them around a pre-defined statement.åøå (Maaretta Jaukkuri) Johanna Billing (February) artist, Stockholm 14

15 Gigiotto del Vecchio (February) Naples/Milan, curator/ critic Jim Drain Anders Eiebakke (January/February) Artist, Oslo Matias Faldbakken ( February/March) Oslo, Artist & Writer. Dan Graham He was born in Urbana, Illinois, but moved to Winfield Park, New Jersey at age 3, and then to Westfield, NJ at age 13. Dan s early childhood experience of New Jersey informed some of his early minimal art pieces. Dan and Robert Smithson photographed New Jersey together during the mid to late sixties. Dan was romantically linked to artist Lee Lozano, rock artist Laurie Anderson, and artist Judith Barry among others. Dan has served as a visiting teacher internationally, and was especially influential in Halifax (at NSCAD) and Vancouver. Dan Graham has been identified as a minimal artist, conceptual artist, performance artist, rock music writer, art critic, architecture critic and writer pop culture critic, educator, sculptor, and collaborator with architects and other artists. While widely appreciated in Europe and Japan, Dan has received less recognition in the United States than his contemporaries and friends, who include Robert Smithson, Gordon Matta-Clark, Vito Acconci, Sol Lewitt, Carl Andre, Dan Flavin and many others. Gavin Jantjes Gavin Jantjes was born in 1948 in Capetown, South Africa. He studied at the Michaelis School of Fine Art, University of Cape Town, and the Hochschule für bildende Künste, Hamburg, where he received his MA degree in He was a founding member of the German Anti- Apartheid movement and he served as a consultant for the United Nations High Commissioner for Refugees. In 1982 he settled in Britain where he curated a number of exhibitions, lectured widely and served on the advisory boards of the Tate Gallery, Liverpool ( ), and a trustee of the Serpentine Gallery, London ( ). He was a member of the Arts Council of Great Britain ( ) and served as the Arts Council's consultant for the creation of the Institute of New International Visual Art (INIVA), for which he coordinated the "New Internationalism" symposium. His book, A Fruitful Incoherence: Dialogues with Artists on Internationalism was published by INIVA. In 1998 he became artistic director of the Henie- Onstad Kunstsenter in Oslo, he is currently a curator at the National Museum, Oslo. Kerstin Kartscher Mike Nelson Mike Nelson works with large-scale installations. His international career took off after his multi-room labyrinth piece was shown at the Venice Biennale in He was also short-listed for the Turner Prize in the same year. He will be available for personal tutorials. His strength lies within a close personal dialogue, which he builds up during personal tutorials and is interested in a close analysis of students working language and its development potential. Régine Debatty 15

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Eksamen SOS1001, vår 2017

Eksamen SOS1001, vår 2017 Eksamen SOS1001, vår 2017 BOKMÅL Oppgave 1, 2 og 3 teller likt (33,3 %) i karaktervurderingen. Hver enkelt oppgave må bestås for å bestå eksamen i sin helhet. Merk at alle oppgavene kan besvares kort (ca.

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd 1893-1896, Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram over polhavet [electronic resource] : den norske polarf rd 1893 We wish to

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer