VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT / STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE"

Transkript

1 VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT / STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE...3 BA Billedkunst Kunstakademiet...3 Kunstteori...3 Maleri...3 Foto video/film...3 Skulptur installasjon - performance...4 Digital kunst...4 Opptak...4 MA Billedkunst Kunstakademiet...5 Opptak:...5 FAGPERSONALE...6 GJESTELÆRERE...14 ÅPENT PROGRAM FOR BA STUDENTER, 1. OG 2. ÅR...18 Fordypningsgrupper...18 Group Tutorials...20 Studentpresentasjoner...20 PROGRAM FOR BA STUDENTER, 3. ÅR...22 ÅPEN UNDERVISNING FOR BÅDE BA OG MA STUDENTER...23 Presentasjon av faglig ansatte...23 Teoriseminar...24 Seminar...26 Tutorials...31 Kurs/tekniske kurs...32 PROGRAM FOR MA STUDENTER...35 Midlertidig undervisningsplan...35 INFORMASJON OM DIVERSE PROGRAMMER...36 Åpent forum - vårsemester Utstillinger: Galleri 21:24 / Galleri 21: BIBLIOTEK...38 ADMINISTRASJON...39 SIKKERHETSINSTRUKS...40 Bruk av farlig utstyr og maskiner...40 Sikkerhetsrutiner...41 Brannrutiner...41 Ansvar og konsekvenser

3 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE BA Billedkunst Kunstakademiet 180 studiepoeng Studieleder: Michael O Donnell. E-post: Bachelorutdanningen i billedkunst er et selvstendig og avsluttende studium der målet skal være å gi den enkelte student tilstrekkelig innføring i faget til at studenten skal kunne bruke kompetansen for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Studiet omfatter fordypningsområdene kunstteori, maleri, foto-film/video, skulpturinstallasjon/performance og digital kunst. Innenfor rammen av disse fordypningsområdene gir studiet innføring i kunstrelaterte teoretiske emner, faglig spesialisering gjennom profesjonsorienterte kurs og seminarer som gir innføring i kunstneriske verktøy og metoder, samt kunstnerisk praksis som omfatter studentenes eget atelierarbeid. Bestått utdanning gir studenten kompetanse til å søke opptak til mastergradsstudier enten ved Kunsthøgskolen i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner. I bachelorstudiet i billedkunst skal studentene utvikle en individuell kunstnerisk uttrykksform og samtidig forstå hvordan deres kunstneriske integritet kan fungere som en kraftfull og integrert del av samfunnet i dag. Studiet er variert, komplekst og fleksibelt slik at det kan forholde seg til en kunstscene som er i stadig forandring. Studiet fremmer en konseptuell forståelse av hva en kunstnerisk produksjon innebærer. I studiets faglige profil legges vekt på intellektuelle, metodiske og analytiske ferdigheter. Den tekniske siden av utdanningen lærer studentene hvordan de skal bearbeide og virkeliggjøre sin kunnskap og kompetanse i mange forskjellige områder av samfunnet. Deler av studiet kan tas i utlandet via skolens utvekslingsavtaler. Studiet er bygget opp av et første semester med en sammensetning av obligatoriske og valgfrie emner, deretter av åpne programmer, og et program for siste semester. Studiet er basert på ulike arbeids- og undervisningsformer, fra forelesninger til individuelt arbeid. Studentenes kunstneriske arbeid er kjernen i studiet og støttes av forskjellige former for veiledning, individuelt og i grupper, og av den teoretiske undervisningen som danner grunnlag for den intellektuelle utvikling. Kunstteori I kunstteori inngår kunsthistorie og andre humanistiske og estetiske disipliner som filosofi, psykoanalyse, semiologi og mediateori. Samtidig er kunstteori i samspill med estetisk praksis til enhver tid. Teoriundervisningen skal bygge opp metodiske og analytiske ferdigheter og studentenes forståelse for sin egen kunstneriske virksomhet i samfunnet. Maleri Maleriet er den todimensjonale framstilling av kunstneriske problemstillinger. Maleriet har en unik posisjon som den moderne kunstens hukommelse og har en basisfunksjon i studiet av billedkunst. Foto video/film Foto video/film er de mest fremtredene todimensjonale formene for representasjon både som hovedkomponenter innen mediet og som dokumentasjon og uttrykksformer innen kunsten. 3

4 Som et medium for kunstnerisk uttrykk kan de fungere både som et verktøy for representasjon og som et kunstverk i seg selv. Skulptur installasjon - performance Skulptur er den tredimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Rom- og formproblematikk er sentrale studieområder. Installasjonens utvidelse av skulpturbegrepet svarer til behovet for et større betydningsregister som åpner for flermediale løsninger. Performance/happening er en tredimensjonal framstilling som innebærer en scenisk plassering av subjektet i verket. Digital kunst Kunst formidlet gjennom teknologi. Kunstnere som arbeider innenfor dette feltet har ofte en interdisiplinær tilnærmingsmåte. Det kunstneriske uttrykket kan formidles gjennom en rekke former fra bilderedigering til robotikk. Vi tilbyr konseptuel, estetisk undervisning i datateknologi, bilde, video- og lydmanipulasjon, 3D modellering, animasjon, programmering, webteknologi, mobile media, interfacing, diverse interaktive verktøy og real time teknikker. Opptak For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Opptaksprøven er todelt. Til første del leveres det inn selvstendig utførte arbeider. Opptaksjuryen vurderer de innsendte arbeidene, og et begrenset antall av søkerne tas ut til neste ledd som består av en praktisk opptaksprøve som foregår ved skolen i en uke. Det gjennomføres intervju av den enkelte kandidat. Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig opptak ca. 25 studenter. Søknadsfrist er 1. april hvert år. Opptaksprøven til studiet gjennomføres i juni måned. Søknadsskjema kan lastes ned på eller fås ved henvendelse til Seksjon for studier og etterutdanning. 4

5 MA Billedkunst Kunstakademiet 120 Studiepoeng: Studieleder: Henrik Plenge Jakobsen. E-post: Fullført utdanning gir rett til graden master i billedkunst. (Master of Fine Art) Mastergradsstudiet i billedkunst utdanner kunstnere som er selvstendige, aktive bidragsytere i samtidskunst og relaterte samfunnsområder. Studiet kvalifiserer for kunstnerisk virksomhet på internasjonalt nivå, og for annen virksomhet i samfunnet der det stilles krav til estetisk kompetanse og innovasjon. Mastergradsstudiet sikter mot utvidelse av studentenes erfaringsområde kombinert med en fordypning i teoretiske problemstillinger. Kjernen i studiet er studentens eget kunstneriske arbeid og et teoretisk prosjekt knyttet til dette. Studiet innebærer fordypning innenfor kunstteori, maleri, foto, skulptur installasjon performance og digital kunst med fokus på ett område eller flere områder i kombinasjon, samt fordypning i teoretiske emner. Det legges vekt på en transdisiplinær orientering og aktivt samarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Studiet kombinerer selvstudium, teoretisk undervisning, kunstnerisk praksis og forskning. Mastergradsstudiet i billedkunst består av tre hoveddeler: - Teoretiske emner og seminarer - Kunstnerisk praksis - Et teoretisk arbeid, mastergradsoppgaven, relatert til det kunstneriske prosjektet. Teoriemnene bygger opp under kunstnerisk praksis og arbeid med mastergradsoppgaven. Studentenes deltakelse i utformingen av programmet inngår i studiet. Kunstnerisk praksis: Studenten skal videreutvikle et sammenhengende kunstnerisk arbeid som uttrykker selvstendighet og innovativ kreativitet. Emnegruppen omfatter atelierarbeid, veiledning, workshops, utstillinger, forestillinger og presentasjoner. Det forventes at studenten skal sette sin virksomhet i en internasjonal kontekst ved aktivt å oppsøke internasjonalt kunstmiljø og arbeide med å bygge opp egne nettverk Mastergradsoppgaven som velges kan være knyttet til eget kunstnerisk prosjekt, eller det kan være et selvvalgt teoretisk prosjekt. Tema for mastergradsoppgaven presenteres ved søknad til studiet. I mastergradsoppgaven skal studenten vise sin evne til å anvende teori og metode i et prosjekt. Opptak: Krav for opptak er bestått bachelorgrad i billedkunst eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng. Søkerne vurderes ut fra en prosjektbeskrivelse for masterprosjektet, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptak foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Søknadsfrist er 20. januar hvert år. 5

6 FAGPERSONALE Michael O Donnell Telefon: E-post: Professor i skulptur, studieleder for BA-progammet i billedkunst Michael O'Donnell studerte ved Royal College of Art i London. Han har en omfattende utstillingsvirksomhet, i Norge og i utlandet, og arbeider hovedsakelig med skulptur / objekt/ installasjon. De senere arbeidene hans er i stor skala og inkluderer et interplay mellom skulpturelle multiple objekter; video, lys og foto. Hans arbeider er basert innen konseptet av monumentet og monumentalitet og bruker ofte repetisjon som et ironisk virkemiddel. Han driver galleriene 21.24, og 21.26, og er faglig koordinator for internasjonale forhold via Sokrates/ Erasmus. I tillegg er han engasjert i flere utsmykkingsprosjekter og samarbeider med NORAD om et undervisningsprogram for afrikanske kunstnere. Henrik Plenge Jakobsen Telefon: E-post: Professor, studieleder for MA-programmet i billedkunst I have been working as artist since 1994, when I graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Furthermore, I have attended the Institut des Hautes Etudes en Art Plastique and the Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, both in Paris. I perceive myself primarily as what could be labelled as an artist working in the post conceptual tradition. Consequently, consider the idea or the analysis as the starting point, and the execution and materialisation of the idea as secondary. I regard the adaptation and reflection of the political, economical and social aspects of our time to be one of the main tasks of art making. I believe that art operates through symbols and that it belongs to the realm of fiction but I also believe that art always is defined in relation to the given social, historical or political context. My artistic production consists of a number of recurring themes around which the entire oeuvre evolves mainly with sculpture and installation art as the key medias/techniques employed. The production includes projects and interventions in galleries, museums and in public space. One of the main ideas of my artistic practice is to act on the offensive. I often employ an extrovert aesthetics as a way of presenting a critical diagnosis of basic conditions and phenomena of our lives. My production includes several works that invites the beholder to take part in the artwork itself. Here, the artwork is situated somewhere between object and action. In these cases, the artwork can be said to function as a kind of social enzyme. More information: 6

7 Stian Grøgaard Telefon: E-post: 1.amanuensis i kunstteori, ansvarlig for teoriundervisningen ved akademiet siden Mag.art. i filosofi med tilleggsfagene litteraturvitenskap og sosiologi. Utdannelse fra Statens kunstakademi , Eikaas-klassen. Redigerte UKS forum , medlem av redaksjonsrådet i Morgenbladet ved oppstarten i 1993, og i redaksjonen for filosofitidsskriftet Agora siden Har i ulike arbeider forsøkt å koble den filosofiske estetikken - fra tysk idealisme (Kant, Hegel) til Frankfurterskolen (Benjamin, Adorno) og nyere Fransk Teori (Bourdieu, Derrida) - mer direkte til interne refleksjoner om kunst. Oversettelser av sentrale dokumenter (bl.a. i "Kunstnere om kunst", Oktober forlag 1992). Intervjuer med tilreisende kunstnere og forskere, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Mel Bochner, Helmut Federle, Sven Olov Wallenstein, Jay Bernstein, Friederich Kittler. Teoriundervisningen har til oppgave å sette samtidskunsten inn i et historisk og teoretisk perspektiv. Det særegne ved denne undervisningen er imidlertid at det er estetisk praksis som til enhver tid bestemmer hvilke perspektiver som har relevans. Undervisningsformen varierer fra forelesninger og seminarer til mer prosjektrettet individuell veiledning. Eline Mugaas Telefon: E-post: Arbeidstid: mandager Høgskolelektor, ansvarlig for fordypningsgruppe fotografi, video og film. BFA i 1993 fra the Cooper Union i New York Eline Mugaas jobber med fotografi og har hatt flere separat utstillinger på Galleri Riis. Hun har de siste årene jobbet med forstålelse av landskap i det urbane rom. Gunter Reski Telefon: E-post: Professor i maleri, ansvarlig for fordypningsgruppe maleri If in recent years written text appears with increasing frequency in my paintings, it is not wholly surprising, since there have for some time been motifs in them looking for eloquent plots: "Belly with seven navels" or a tree trunk in which the belly of a pregnant woman appears are examples of these. 7

8 My work is about mixing and destabilising the so-called text-picture-relationship, which is rarely a happy one. Broadly speaking one can say that texts and pictures are brothers and sisters, conditioned by one other without particularly liking one another. If one can level the hierarchic status of the two media one can achieve a synergy between the two poles. The text is always pulled into the picture or absorbed into it as a kind of lettered banner in space. In this way the two components in the image are established on approximately the same level. For example: If I paint a quick copy of a photo of a GDR policeman holding up a pair of antlers, but replace the antlers with ribbons of lines from a poem, the interaction of the two levels produces an entirely new and different effect. In the context of a medium as diverse and differentiated as painting I consider it important to extend working practice beyond the parameters of the laws inherent in the medium, whether it be by the use of text, or by exploiting the potential of wall-painting, or the reflective possibilities of new surface stimuli. Stein Rønning Telefon: E-post: Professor i skulptur, ansvarlig for fordypningsgruppe skulptur/installasjon/performance Utdannelse fra Trondheim og Bergen. Har undervist ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, fakultet for arkitektur og siden 1996 ved Statens kunstakademi. Jeg arbeider med spørsmål som hefter ved kunstverket når det fremstår som objekt, med skulptur og tegning og anvender tradisjonelle og ortodokse materialer. Det har bakgrunn i en interesse for kunstverket i og for seg selv og en formening om at kunstverket må besitte en bevissthet om seg selv i sin egen fremstilling, også når det vil tenke seg ut av seg selv, spesielt i en situasjon hvor artefaktet er dominant faktor. Petr Svarovsky Telefon: E-post: Høgskolelærer i elektronisk kunst, ansvarlig for fordypningsgruppe digital art Petr Svarovsky studied New Media Art at the Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic. He works with various types of digital technologies i.e. Virtual sets, interactive sound systems, advanced Virtual Reality systems. In collaboration with programmers, sound engineers and VR specialists he has realized several projects exhibited all around Europe. He provides workshops and lectures focused on digital technologies basics - image editing and manipulation, digital video editing and postproduction, sound editing and mastering, Web programming and Internet multimedia content creating. He is also available for single tutorials in electronic media. Information on his work can be found at Gard Olav Frigstad 8

9 Telefon: E-post: Lærer i teori ved Kunstakademiet siden Utdannet ved Universitetet i Oslo og Freie Universität i Berlin. Mag. art i filosofi med støttefagene sosialantropologi og allmenn litteraturvitenskap. Har undervist ved Universitetet i Oslo, Stavanger og Kunstakademiet i Trondheim. Kunstkritiker i Aftenposten og KUNST Gir årlige skrivekurs og har gitt kurs ved akademiet om Wittgenstein, metaforteori og billedteori. Vil være tilgjengelig gjennom hele vårsemesteret som veileder for de skriftlige oppgavene både for BA og MA. Bodil Furu Telefon: E-post: Tilstede: onsdager og torsdager Ansvarlig for veiledning i video. Bodil Furu (1976) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo Hennes arbeidsfelt er video og lyd, som strekker seg fra dokumentarfilm til musikk skrevet for kor. Hun jobber med det dokumentariske på ulike måter, fra det konvensjonelle til det mer fiksjonspregede og eksperimentelle. Hun er presentert med videoarbeider på utstillinger og filmfestivaler i Norge og internasjonalt, og deltar høsten 2006 på Busan Biennalen, Sør Korea. I april 2005 hadde det dokumentariske korverket Folkemusikk urfremføring under musikkfestivalen Happy Days, Oslo. I 2004 deltok hun på Momentum og UKS Biennalen. Hun fikk hederlig omtale av juryen for filmen Errol Nordstedt alias Eddie Meduza under Kortfilmfestivalen i Grimstad Anna Gudmundsdottir Telefon: E-post: Tilstede: onsdager Veiledning maleri / tegning Anna Gudmundsdottir aroused attention with her painting at the last manifesta in Frankfurt 2002 with a large wall piece at the Städel Institute. A pig skin coloured background, interlocking picture motifs were drawn through several rooms in a work entitled "Put the system in your box - Pick it up - Eat it - Get sick, Find another system in your box - Run away from it - Get sick, Find some new places to put your dick - Eat it - Get sick, CONGRATULATION!" In the way she works, Anna Gudmundsdottir translates found picture material, interwoven collage-like, into an overall painterly production ranging across several hundred square meters. She combines the picture motifs, mainly illustrations taken from historical encyclopedias, with her own painting into a new image world. Regardless of their original context, pictures, as representations of certain historical situations, are subjected to a transformation of meaning in the new montage. Through the translation using spray technique and a linear colour 9

10 application, the original techniques (engraving, drawing, photography) are also cancelled out, whereby the entire space becomes picture surface and canvas. Dirkjan van der Linde Telefon: E-post: Veiledning; dataassistert konstruksjon. Line Bøhmer Løkken Telefon: E-post: Tilstede: onsdag, torsdag Utdannet ved Högskolan för Fotografi och Film på Gøteborgs Universitet. Jeg har gjennom årene arbeidet med fotografi på ulike måter, ofte i kombinasjon med objekter. Jeg er interessert i måten vi ser verden på, og forsøker å utfordre vårt blikk og synliggjøre andre perspektiv. Har de siste årene jobbet med boken som konsept og ramme for mine kunstverk. Jeg ser på boken som et fritt og uavhengig rom for visning av kunst. Har produsert og gitt ut flere artisbooks. Germain Ngoma Telefon: E-post: Tilstede: Ansvar: Metall, plast, gips, støping. Marianne Selsjord Telefon: E-post: Amanuensis i data og maleriets teknikker. Utdannet fra grafikklinjen ved BKHS og som malerikonservator fra Universitetets Oldsaksamling, polykrom skulptur og maleri), og arbeider som utøvende billedkunstner innen maleri og digitale medier. Jeg underviser i maleriets teknikker og materialer og 3dmodellerings/animasjonprogrammet Alias Wavefront Maya. Mitt viktigste ståsted i undervisningen er å bevisstgjøre studenten om betydningen av materialets egenart og å vise muligheter for å utvide grensene mellom forskjellige materialbruk/uttrykksformer. Solide tekniske basiskunnskaper er nødvendig for å oppnå et overbevisende resultat, uansett kunstnerisk område og materiale. 10

11 Digitale og fysiske kunstneriske uttrykksformer kan være like interessante og anvendbare både i kjente og nye sammenhenger.. Det er vi som stiller premissene og bestemmer relasjonene mellom dem. Foruten å arbeide med forskjellige innfallsvinkler til maleri, arbeider jeg for tiden med et sanntids 3dkunst"spill" prosjekt som skal munne ut i en rominstallasjon og også legges ut som internett-basert multiplayer sanntids "spill". Se Jan Skomakerstuen Telefon: E-post: Høgskolelærer i grafikk Skomakerstuen er utdannet ved Statens kunstakademi Har i hovedsak jobbet med installasjon som uttrykksform. Han etterstreber en hard minimalistisk regi av rommene, med elementer hentet fra infrastruktur, industri og arkitektur og med en utstrakt bruk av lys og lyd. Andre viktige uttrykksformer for Jan Skomakerstuen er Landart - arbeider med lys i og rundt vann og improvisert elektronisk støy. Hai Nguyen Dinh Hai Nguyen Dinh jobber med kompleks musikkkomposisjon som i høy grad er rettet mot liveopptredener. I hans hovedprosjekt "Next Life" benytter han seg av musikk, video, programmert lys og dans, elementer som han er opptatt av å sette i et dramaturgisk tenkt uttrykk. Hai N. D. foretrekker å jobbe med regi fremfor improvisajon fordi han veldig gjerne ønsker å manipulere, og derfor også invitere tilskueren til hans univers av høyt tempo, dramatikk og ukonvensjonelle melodi- og rytmeskifter. Hai N. D. jobber også innen galleri og med dataspill og film, men hans hovedvirksomhet dreier seg om sceneproduksjoner. Han har blant annet samarbeidet med Katrine Bølstad, Goro Tronsmo og Unn Fahlstrøm og er involvert i et prosjekt med Knut Åsdam det kommende året. Janne Talstad Telefon: E-post: Assistent MA-programmet. Janne Talstad er billedkunstner utdannet fra bl.a. Statens Kunstakademi. Arbeider primært med videoinstallasjon, fotografi og tegning. Jobber også som konsulent i utsmykkingssaker. 11

12 Christian Tviberg Telefon: E-post: Systemansvarlig. Verksted for elektronisk kunst Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Thomas Kvam Telefon: Stipendiat; knyttet til det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendprosjekt: Videokunstens utvidelse den digitale filmens retorikk Billedkunstens bruk av levende bilder utfordres og gis nye muligheter i utvikling av digital filmteknologi. Filmens overlegne billedkvalitet har til nå vært utilgjengelig for kunstnere flest, enten fordi den er for teknisk vanskelig eller for kostbar. Slik har DV-videoens begrensende visuelle egenskaper blitt en estetisk og konseptuel norm. I dag gis billedkunsten nye muligheter gjennom HD-video. Kanskje videoen kan forlates til fordel for en digital filmkunst? Kvam vil med utgangspunkt i den historiske avantgardens eksperimentelle filmpraksis og vår tids digitale mediekunst, undersøke den digitale filmens muligheter som kunstnerisk materiale, og utvikle en filmsimulator som utfordrer tradisjonell forståelse av kunstvideoen og filmen i kunstrommet. Per Gunnar Tverbakk Telefon: E-post: Stipendiat. Per Gunnar Tverbakk (f. 1964) er utdannet fra Vestlandets Kunstakademi, Bergen og Hochschule für Bildende Künste, Hamburg. I perioden var han daglig leder av Galleri Otto Plonk i Bergen. I 1999 arbeidet han som utstillingsansvarlig ved NIFCA (Nordic Institute for Contemporary Art), Helsinki. Han var intendant i Kunstnernes Hus i perioden Siden har han arbeidet som freelance kurator og konsulent for ulike organisasjoner og private foretak, bl.a. Utsmykkingsfondet for Offentlige Bygg, Telenors Kunstsamling og Oslo T-banedrift AS. Tverbakk var sammen med Caroline Corbetta kurator for den nordiske kunstbiennalen Momentum Fra 2003 til og med september 2005 jobbet han som prosjektleder for Kunst i Nordland Kunstneriske Forstyrrelser, et stedsspesifikt, internasjonalt kunstprosjekt initiert av Nordland Fylkeskommune, Kultur- og Miljøavdelingen med støtte fra Norsk Kulturråd. For tiden er Tverbakk stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo og deltar i det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Tverbakks forskningsprosjekt heter Rom for innblanding og tar utgangspunktet i kunstpraksiser som finner sted utenfor det tradisjonelle institusjonsrommet. Tverbakk skal kuratere tre stedsspesifikke kunstprosjekter for å undersøke innblandningsmetoder og henvendelsesmåter som kunstnere gjør bruk av når de interagerer med utvalgte lokaliteter, posisjoner og identiteter (sites) i samfunnet. 12

13 Studentassistenter Hilde Honerud Foto Tilstede: torsd Tom Danielsen Video Tilstede: torsd Lars Myrvold Trykkteknikk Tilstede: torsd Anders Langstrand Lyd Tilstede: torsd

14 GJESTELÆRERE Peder Anker (january) Oslo. Ph.D. in History of Science from Harvard University, MA in History of Science from Harvard University, MA in Philosophy from University of Oslo, Former academic positions include a Post Doc at the Center for Development and the Environment (University of Oslo) , and a lectureship at the Department of History of Science, Harvard University Thomas Bayerle (February) Artist, Frankfurt Thomas Bayerle has been a key artist on the German art scene for decades, and was professor at the Staedelschule in Frankfurt AM Jakob S. Boeskov, ( February) Artist Copenhagen / Los Angeles Thanks to Jakob S. Boeskov, Denmark was represented among the other weapon-producing nations at one of the world s largest weapon fairs, China Police 2002, in Beijing. Boeskov participated as a representative of the fictitious weapons firm Empire North, which under the Nazi-inspired slogan The Logical Solution presented the so-called ID Sniper. Surrounded by the newest equipment in sophisticated technological warfare, Boeskov performed as a serious weapons dealer throughout the fair. The weapon, ID Sniper, is envisioned as a tool to make the authorities fight against terror efficient, to give the police the possibility to control and observe suspicious persons during mass demonstrations and so on. The idea is that one uses the rifle to shoot a GPS microchip into the suspect, who will only feel a small prick, like a mosquito bite. In this way it is possible without violent clashes and problematic arrests to keep an eye on suspicious persons comings and goings via satellite. In spite of the fact that Boeskov only could present the weapon as a model, he received positive responses from many interested parties including representatives from various authorities. ( Pernille Albrethsen ) Yvette Brackman Artist, Copenhagen. Yvette Brackman is currently professor at the Royal Academy of fine art in Copenhagen. Kristina Bræin (January) Kristina Bræin s installations have a fleeting and fragile presence about them. Bræin places everyday objects, often building or painting materials, in a given space but without ever bringing the statement to closure in the traditional sense of the word. Instead, she lets the feeling of process, of building, of painting, or of constructing linger on. The given room is the crucial other partner in the dialogue that makes the work. Everything in the space plays a part in this dialogue with the artist s vision. It is a give-and-take situation, whereby the artist unfolds the qualities of the space rather than close them around a pre-defined statement.åøå (Maaretta Jaukkuri) Johanna Billing (February) artist, Stockholm 14

15 Gigiotto del Vecchio (February) Naples/Milan, curator/ critic Jim Drain Anders Eiebakke (January/February) Artist, Oslo Matias Faldbakken ( February/March) Oslo, Artist & Writer. Dan Graham He was born in Urbana, Illinois, but moved to Winfield Park, New Jersey at age 3, and then to Westfield, NJ at age 13. Dan s early childhood experience of New Jersey informed some of his early minimal art pieces. Dan and Robert Smithson photographed New Jersey together during the mid to late sixties. Dan was romantically linked to artist Lee Lozano, rock artist Laurie Anderson, and artist Judith Barry among others. Dan has served as a visiting teacher internationally, and was especially influential in Halifax (at NSCAD) and Vancouver. Dan Graham has been identified as a minimal artist, conceptual artist, performance artist, rock music writer, art critic, architecture critic and writer pop culture critic, educator, sculptor, and collaborator with architects and other artists. While widely appreciated in Europe and Japan, Dan has received less recognition in the United States than his contemporaries and friends, who include Robert Smithson, Gordon Matta-Clark, Vito Acconci, Sol Lewitt, Carl Andre, Dan Flavin and many others. Gavin Jantjes Gavin Jantjes was born in 1948 in Capetown, South Africa. He studied at the Michaelis School of Fine Art, University of Cape Town, and the Hochschule für bildende Künste, Hamburg, where he received his MA degree in He was a founding member of the German Anti- Apartheid movement and he served as a consultant for the United Nations High Commissioner for Refugees. In 1982 he settled in Britain where he curated a number of exhibitions, lectured widely and served on the advisory boards of the Tate Gallery, Liverpool ( ), and a trustee of the Serpentine Gallery, London ( ). He was a member of the Arts Council of Great Britain ( ) and served as the Arts Council's consultant for the creation of the Institute of New International Visual Art (INIVA), for which he coordinated the "New Internationalism" symposium. His book, A Fruitful Incoherence: Dialogues with Artists on Internationalism was published by INIVA. In 1998 he became artistic director of the Henie- Onstad Kunstsenter in Oslo, he is currently a curator at the National Museum, Oslo. Kerstin Kartscher Mike Nelson Mike Nelson works with large-scale installations. His international career took off after his multi-room labyrinth piece was shown at the Venice Biennale in He was also short-listed for the Turner Prize in the same year. He will be available for personal tutorials. His strength lies within a close personal dialogue, which he builds up during personal tutorials and is interested in a close analysis of students working language and its development potential. Régine Debatty 15

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013, 01.12.2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

prøver i veke 39. Her vil ein kunne korleis elevane presterer i lesefart- og forståing, diktat av enkeltord og setningar og alfabetet.

prøver i veke 39. Her vil ein kunne korleis elevane presterer i lesefart- og forståing, diktat av enkeltord og setningar og alfabetet. Vekeplan 10. klasse Namn:.. Veke 38-39 Norsk: Tverrfagleg prosjekt: Samliv Samarbeide godt i grupper. Lage veggavis. Presentere eit gruppearbeid. Gjere eit rollespel. Det vil vere to timar med kartleggings-

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

TURISTHYTTER NTNU ARKITEKTHJELPEN...otium... NTNU ARKITEKTHJELPEN

TURISTHYTTER NTNU ARKITEKTHJELPEN...otium... NTNU ARKITEKTHJELPEN ...otium... Start Søk Min Tur Områder Hytter Ruter Aktiviteter Turforslag Sommerkart Vinterkart Hyttenavn: Velg Hele Norge Betjeningsgrad: Betjent Selvbetjent Ubetjent Type: DNT-hytte Privat (F.eks. :

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Enterprise Modeling and Architecture Assignments prepared by John Krogstie. Academic contact during examination:

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2015-2016 KLASSE: 9 B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Elin Johannesen Monstad ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer