VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT / STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE"

Transkript

1 VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT / STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE...3 BA Billedkunst Kunstakademiet...3 Kunstteori...3 Maleri...3 Foto video/film...3 Skulptur installasjon - performance...4 Digital kunst...4 Opptak...4 MA Billedkunst Kunstakademiet...5 Opptak:...5 FAGPERSONALE...6 GJESTELÆRERE...14 ÅPENT PROGRAM FOR BA STUDENTER, 1. OG 2. ÅR...18 Fordypningsgrupper...18 Group Tutorials...20 Studentpresentasjoner...20 PROGRAM FOR BA STUDENTER, 3. ÅR...22 ÅPEN UNDERVISNING FOR BÅDE BA OG MA STUDENTER...23 Presentasjon av faglig ansatte...23 Teoriseminar...24 Seminar...26 Tutorials...31 Kurs/tekniske kurs...32 PROGRAM FOR MA STUDENTER...35 Midlertidig undervisningsplan...35 INFORMASJON OM DIVERSE PROGRAMMER...36 Åpent forum - vårsemester Utstillinger: Galleri 21:24 / Galleri 21: BIBLIOTEK...38 ADMINISTRASJON...39 SIKKERHETSINSTRUKS...40 Bruk av farlig utstyr og maskiner...40 Sikkerhetsrutiner...41 Brannrutiner...41 Ansvar og konsekvenser

3 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE BA Billedkunst Kunstakademiet 180 studiepoeng Studieleder: Michael O Donnell. E-post: Bachelorutdanningen i billedkunst er et selvstendig og avsluttende studium der målet skal være å gi den enkelte student tilstrekkelig innføring i faget til at studenten skal kunne bruke kompetansen for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Studiet omfatter fordypningsområdene kunstteori, maleri, foto-film/video, skulpturinstallasjon/performance og digital kunst. Innenfor rammen av disse fordypningsområdene gir studiet innføring i kunstrelaterte teoretiske emner, faglig spesialisering gjennom profesjonsorienterte kurs og seminarer som gir innføring i kunstneriske verktøy og metoder, samt kunstnerisk praksis som omfatter studentenes eget atelierarbeid. Bestått utdanning gir studenten kompetanse til å søke opptak til mastergradsstudier enten ved Kunsthøgskolen i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner. I bachelorstudiet i billedkunst skal studentene utvikle en individuell kunstnerisk uttrykksform og samtidig forstå hvordan deres kunstneriske integritet kan fungere som en kraftfull og integrert del av samfunnet i dag. Studiet er variert, komplekst og fleksibelt slik at det kan forholde seg til en kunstscene som er i stadig forandring. Studiet fremmer en konseptuell forståelse av hva en kunstnerisk produksjon innebærer. I studiets faglige profil legges vekt på intellektuelle, metodiske og analytiske ferdigheter. Den tekniske siden av utdanningen lærer studentene hvordan de skal bearbeide og virkeliggjøre sin kunnskap og kompetanse i mange forskjellige områder av samfunnet. Deler av studiet kan tas i utlandet via skolens utvekslingsavtaler. Studiet er bygget opp av et første semester med en sammensetning av obligatoriske og valgfrie emner, deretter av åpne programmer, og et program for siste semester. Studiet er basert på ulike arbeids- og undervisningsformer, fra forelesninger til individuelt arbeid. Studentenes kunstneriske arbeid er kjernen i studiet og støttes av forskjellige former for veiledning, individuelt og i grupper, og av den teoretiske undervisningen som danner grunnlag for den intellektuelle utvikling. Kunstteori I kunstteori inngår kunsthistorie og andre humanistiske og estetiske disipliner som filosofi, psykoanalyse, semiologi og mediateori. Samtidig er kunstteori i samspill med estetisk praksis til enhver tid. Teoriundervisningen skal bygge opp metodiske og analytiske ferdigheter og studentenes forståelse for sin egen kunstneriske virksomhet i samfunnet. Maleri Maleriet er den todimensjonale framstilling av kunstneriske problemstillinger. Maleriet har en unik posisjon som den moderne kunstens hukommelse og har en basisfunksjon i studiet av billedkunst. Foto video/film Foto video/film er de mest fremtredene todimensjonale formene for representasjon både som hovedkomponenter innen mediet og som dokumentasjon og uttrykksformer innen kunsten. 3

4 Som et medium for kunstnerisk uttrykk kan de fungere både som et verktøy for representasjon og som et kunstverk i seg selv. Skulptur installasjon - performance Skulptur er den tredimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Rom- og formproblematikk er sentrale studieområder. Installasjonens utvidelse av skulpturbegrepet svarer til behovet for et større betydningsregister som åpner for flermediale løsninger. Performance/happening er en tredimensjonal framstilling som innebærer en scenisk plassering av subjektet i verket. Digital kunst Kunst formidlet gjennom teknologi. Kunstnere som arbeider innenfor dette feltet har ofte en interdisiplinær tilnærmingsmåte. Det kunstneriske uttrykket kan formidles gjennom en rekke former fra bilderedigering til robotikk. Vi tilbyr konseptuel, estetisk undervisning i datateknologi, bilde, video- og lydmanipulasjon, 3D modellering, animasjon, programmering, webteknologi, mobile media, interfacing, diverse interaktive verktøy og real time teknikker. Opptak For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Opptaksprøven er todelt. Til første del leveres det inn selvstendig utførte arbeider. Opptaksjuryen vurderer de innsendte arbeidene, og et begrenset antall av søkerne tas ut til neste ledd som består av en praktisk opptaksprøve som foregår ved skolen i en uke. Det gjennomføres intervju av den enkelte kandidat. Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig opptak ca. 25 studenter. Søknadsfrist er 1. april hvert år. Opptaksprøven til studiet gjennomføres i juni måned. Søknadsskjema kan lastes ned på eller fås ved henvendelse til Seksjon for studier og etterutdanning. 4

5 MA Billedkunst Kunstakademiet 120 Studiepoeng: Studieleder: Henrik Plenge Jakobsen. E-post: Fullført utdanning gir rett til graden master i billedkunst. (Master of Fine Art) Mastergradsstudiet i billedkunst utdanner kunstnere som er selvstendige, aktive bidragsytere i samtidskunst og relaterte samfunnsområder. Studiet kvalifiserer for kunstnerisk virksomhet på internasjonalt nivå, og for annen virksomhet i samfunnet der det stilles krav til estetisk kompetanse og innovasjon. Mastergradsstudiet sikter mot utvidelse av studentenes erfaringsområde kombinert med en fordypning i teoretiske problemstillinger. Kjernen i studiet er studentens eget kunstneriske arbeid og et teoretisk prosjekt knyttet til dette. Studiet innebærer fordypning innenfor kunstteori, maleri, foto, skulptur installasjon performance og digital kunst med fokus på ett område eller flere områder i kombinasjon, samt fordypning i teoretiske emner. Det legges vekt på en transdisiplinær orientering og aktivt samarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Studiet kombinerer selvstudium, teoretisk undervisning, kunstnerisk praksis og forskning. Mastergradsstudiet i billedkunst består av tre hoveddeler: - Teoretiske emner og seminarer - Kunstnerisk praksis - Et teoretisk arbeid, mastergradsoppgaven, relatert til det kunstneriske prosjektet. Teoriemnene bygger opp under kunstnerisk praksis og arbeid med mastergradsoppgaven. Studentenes deltakelse i utformingen av programmet inngår i studiet. Kunstnerisk praksis: Studenten skal videreutvikle et sammenhengende kunstnerisk arbeid som uttrykker selvstendighet og innovativ kreativitet. Emnegruppen omfatter atelierarbeid, veiledning, workshops, utstillinger, forestillinger og presentasjoner. Det forventes at studenten skal sette sin virksomhet i en internasjonal kontekst ved aktivt å oppsøke internasjonalt kunstmiljø og arbeide med å bygge opp egne nettverk Mastergradsoppgaven som velges kan være knyttet til eget kunstnerisk prosjekt, eller det kan være et selvvalgt teoretisk prosjekt. Tema for mastergradsoppgaven presenteres ved søknad til studiet. I mastergradsoppgaven skal studenten vise sin evne til å anvende teori og metode i et prosjekt. Opptak: Krav for opptak er bestått bachelorgrad i billedkunst eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng. Søkerne vurderes ut fra en prosjektbeskrivelse for masterprosjektet, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptak foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Søknadsfrist er 20. januar hvert år. 5

6 FAGPERSONALE Michael O Donnell Telefon: E-post: Professor i skulptur, studieleder for BA-progammet i billedkunst Michael O'Donnell studerte ved Royal College of Art i London. Han har en omfattende utstillingsvirksomhet, i Norge og i utlandet, og arbeider hovedsakelig med skulptur / objekt/ installasjon. De senere arbeidene hans er i stor skala og inkluderer et interplay mellom skulpturelle multiple objekter; video, lys og foto. Hans arbeider er basert innen konseptet av monumentet og monumentalitet og bruker ofte repetisjon som et ironisk virkemiddel. Han driver galleriene 21.24, og 21.26, og er faglig koordinator for internasjonale forhold via Sokrates/ Erasmus. I tillegg er han engasjert i flere utsmykkingsprosjekter og samarbeider med NORAD om et undervisningsprogram for afrikanske kunstnere. Henrik Plenge Jakobsen Telefon: E-post: Professor, studieleder for MA-programmet i billedkunst I have been working as artist since 1994, when I graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Furthermore, I have attended the Institut des Hautes Etudes en Art Plastique and the Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, both in Paris. I perceive myself primarily as what could be labelled as an artist working in the post conceptual tradition. Consequently, consider the idea or the analysis as the starting point, and the execution and materialisation of the idea as secondary. I regard the adaptation and reflection of the political, economical and social aspects of our time to be one of the main tasks of art making. I believe that art operates through symbols and that it belongs to the realm of fiction but I also believe that art always is defined in relation to the given social, historical or political context. My artistic production consists of a number of recurring themes around which the entire oeuvre evolves mainly with sculpture and installation art as the key medias/techniques employed. The production includes projects and interventions in galleries, museums and in public space. One of the main ideas of my artistic practice is to act on the offensive. I often employ an extrovert aesthetics as a way of presenting a critical diagnosis of basic conditions and phenomena of our lives. My production includes several works that invites the beholder to take part in the artwork itself. Here, the artwork is situated somewhere between object and action. In these cases, the artwork can be said to function as a kind of social enzyme. More information: 6

7 Stian Grøgaard Telefon: E-post: 1.amanuensis i kunstteori, ansvarlig for teoriundervisningen ved akademiet siden Mag.art. i filosofi med tilleggsfagene litteraturvitenskap og sosiologi. Utdannelse fra Statens kunstakademi , Eikaas-klassen. Redigerte UKS forum , medlem av redaksjonsrådet i Morgenbladet ved oppstarten i 1993, og i redaksjonen for filosofitidsskriftet Agora siden Har i ulike arbeider forsøkt å koble den filosofiske estetikken - fra tysk idealisme (Kant, Hegel) til Frankfurterskolen (Benjamin, Adorno) og nyere Fransk Teori (Bourdieu, Derrida) - mer direkte til interne refleksjoner om kunst. Oversettelser av sentrale dokumenter (bl.a. i "Kunstnere om kunst", Oktober forlag 1992). Intervjuer med tilreisende kunstnere og forskere, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Mel Bochner, Helmut Federle, Sven Olov Wallenstein, Jay Bernstein, Friederich Kittler. Teoriundervisningen har til oppgave å sette samtidskunsten inn i et historisk og teoretisk perspektiv. Det særegne ved denne undervisningen er imidlertid at det er estetisk praksis som til enhver tid bestemmer hvilke perspektiver som har relevans. Undervisningsformen varierer fra forelesninger og seminarer til mer prosjektrettet individuell veiledning. Eline Mugaas Telefon: E-post: Arbeidstid: mandager Høgskolelektor, ansvarlig for fordypningsgruppe fotografi, video og film. BFA i 1993 fra the Cooper Union i New York Eline Mugaas jobber med fotografi og har hatt flere separat utstillinger på Galleri Riis. Hun har de siste årene jobbet med forstålelse av landskap i det urbane rom. Gunter Reski Telefon: E-post: Professor i maleri, ansvarlig for fordypningsgruppe maleri If in recent years written text appears with increasing frequency in my paintings, it is not wholly surprising, since there have for some time been motifs in them looking for eloquent plots: "Belly with seven navels" or a tree trunk in which the belly of a pregnant woman appears are examples of these. 7

8 My work is about mixing and destabilising the so-called text-picture-relationship, which is rarely a happy one. Broadly speaking one can say that texts and pictures are brothers and sisters, conditioned by one other without particularly liking one another. If one can level the hierarchic status of the two media one can achieve a synergy between the two poles. The text is always pulled into the picture or absorbed into it as a kind of lettered banner in space. In this way the two components in the image are established on approximately the same level. For example: If I paint a quick copy of a photo of a GDR policeman holding up a pair of antlers, but replace the antlers with ribbons of lines from a poem, the interaction of the two levels produces an entirely new and different effect. In the context of a medium as diverse and differentiated as painting I consider it important to extend working practice beyond the parameters of the laws inherent in the medium, whether it be by the use of text, or by exploiting the potential of wall-painting, or the reflective possibilities of new surface stimuli. Stein Rønning Telefon: E-post: Professor i skulptur, ansvarlig for fordypningsgruppe skulptur/installasjon/performance Utdannelse fra Trondheim og Bergen. Har undervist ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, fakultet for arkitektur og siden 1996 ved Statens kunstakademi. Jeg arbeider med spørsmål som hefter ved kunstverket når det fremstår som objekt, med skulptur og tegning og anvender tradisjonelle og ortodokse materialer. Det har bakgrunn i en interesse for kunstverket i og for seg selv og en formening om at kunstverket må besitte en bevissthet om seg selv i sin egen fremstilling, også når det vil tenke seg ut av seg selv, spesielt i en situasjon hvor artefaktet er dominant faktor. Petr Svarovsky Telefon: E-post: Høgskolelærer i elektronisk kunst, ansvarlig for fordypningsgruppe digital art Petr Svarovsky studied New Media Art at the Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic. He works with various types of digital technologies i.e. Virtual sets, interactive sound systems, advanced Virtual Reality systems. In collaboration with programmers, sound engineers and VR specialists he has realized several projects exhibited all around Europe. He provides workshops and lectures focused on digital technologies basics - image editing and manipulation, digital video editing and postproduction, sound editing and mastering, Web programming and Internet multimedia content creating. He is also available for single tutorials in electronic media. Information on his work can be found at Gard Olav Frigstad 8

9 Telefon: E-post: Lærer i teori ved Kunstakademiet siden Utdannet ved Universitetet i Oslo og Freie Universität i Berlin. Mag. art i filosofi med støttefagene sosialantropologi og allmenn litteraturvitenskap. Har undervist ved Universitetet i Oslo, Stavanger og Kunstakademiet i Trondheim. Kunstkritiker i Aftenposten og KUNST Gir årlige skrivekurs og har gitt kurs ved akademiet om Wittgenstein, metaforteori og billedteori. Vil være tilgjengelig gjennom hele vårsemesteret som veileder for de skriftlige oppgavene både for BA og MA. Bodil Furu Telefon: E-post: Tilstede: onsdager og torsdager Ansvarlig for veiledning i video. Bodil Furu (1976) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo Hennes arbeidsfelt er video og lyd, som strekker seg fra dokumentarfilm til musikk skrevet for kor. Hun jobber med det dokumentariske på ulike måter, fra det konvensjonelle til det mer fiksjonspregede og eksperimentelle. Hun er presentert med videoarbeider på utstillinger og filmfestivaler i Norge og internasjonalt, og deltar høsten 2006 på Busan Biennalen, Sør Korea. I april 2005 hadde det dokumentariske korverket Folkemusikk urfremføring under musikkfestivalen Happy Days, Oslo. I 2004 deltok hun på Momentum og UKS Biennalen. Hun fikk hederlig omtale av juryen for filmen Errol Nordstedt alias Eddie Meduza under Kortfilmfestivalen i Grimstad Anna Gudmundsdottir Telefon: E-post: Tilstede: onsdager Veiledning maleri / tegning Anna Gudmundsdottir aroused attention with her painting at the last manifesta in Frankfurt 2002 with a large wall piece at the Städel Institute. A pig skin coloured background, interlocking picture motifs were drawn through several rooms in a work entitled "Put the system in your box - Pick it up - Eat it - Get sick, Find another system in your box - Run away from it - Get sick, Find some new places to put your dick - Eat it - Get sick, CONGRATULATION!" In the way she works, Anna Gudmundsdottir translates found picture material, interwoven collage-like, into an overall painterly production ranging across several hundred square meters. She combines the picture motifs, mainly illustrations taken from historical encyclopedias, with her own painting into a new image world. Regardless of their original context, pictures, as representations of certain historical situations, are subjected to a transformation of meaning in the new montage. Through the translation using spray technique and a linear colour 9

10 application, the original techniques (engraving, drawing, photography) are also cancelled out, whereby the entire space becomes picture surface and canvas. Dirkjan van der Linde Telefon: E-post: Veiledning; dataassistert konstruksjon. Line Bøhmer Løkken Telefon: E-post: Tilstede: onsdag, torsdag Utdannet ved Högskolan för Fotografi och Film på Gøteborgs Universitet. Jeg har gjennom årene arbeidet med fotografi på ulike måter, ofte i kombinasjon med objekter. Jeg er interessert i måten vi ser verden på, og forsøker å utfordre vårt blikk og synliggjøre andre perspektiv. Har de siste årene jobbet med boken som konsept og ramme for mine kunstverk. Jeg ser på boken som et fritt og uavhengig rom for visning av kunst. Har produsert og gitt ut flere artisbooks. Germain Ngoma Telefon: E-post: Tilstede: Ansvar: Metall, plast, gips, støping. Marianne Selsjord Telefon: E-post: Amanuensis i data og maleriets teknikker. Utdannet fra grafikklinjen ved BKHS og som malerikonservator fra Universitetets Oldsaksamling, polykrom skulptur og maleri), og arbeider som utøvende billedkunstner innen maleri og digitale medier. Jeg underviser i maleriets teknikker og materialer og 3dmodellerings/animasjonprogrammet Alias Wavefront Maya. Mitt viktigste ståsted i undervisningen er å bevisstgjøre studenten om betydningen av materialets egenart og å vise muligheter for å utvide grensene mellom forskjellige materialbruk/uttrykksformer. Solide tekniske basiskunnskaper er nødvendig for å oppnå et overbevisende resultat, uansett kunstnerisk område og materiale. 10

11 Digitale og fysiske kunstneriske uttrykksformer kan være like interessante og anvendbare både i kjente og nye sammenhenger.. Det er vi som stiller premissene og bestemmer relasjonene mellom dem. Foruten å arbeide med forskjellige innfallsvinkler til maleri, arbeider jeg for tiden med et sanntids 3dkunst"spill" prosjekt som skal munne ut i en rominstallasjon og også legges ut som internett-basert multiplayer sanntids "spill". Se Jan Skomakerstuen Telefon: E-post: Høgskolelærer i grafikk Skomakerstuen er utdannet ved Statens kunstakademi Har i hovedsak jobbet med installasjon som uttrykksform. Han etterstreber en hard minimalistisk regi av rommene, med elementer hentet fra infrastruktur, industri og arkitektur og med en utstrakt bruk av lys og lyd. Andre viktige uttrykksformer for Jan Skomakerstuen er Landart - arbeider med lys i og rundt vann og improvisert elektronisk støy. Hai Nguyen Dinh Hai Nguyen Dinh jobber med kompleks musikkkomposisjon som i høy grad er rettet mot liveopptredener. I hans hovedprosjekt "Next Life" benytter han seg av musikk, video, programmert lys og dans, elementer som han er opptatt av å sette i et dramaturgisk tenkt uttrykk. Hai N. D. foretrekker å jobbe med regi fremfor improvisajon fordi han veldig gjerne ønsker å manipulere, og derfor også invitere tilskueren til hans univers av høyt tempo, dramatikk og ukonvensjonelle melodi- og rytmeskifter. Hai N. D. jobber også innen galleri og med dataspill og film, men hans hovedvirksomhet dreier seg om sceneproduksjoner. Han har blant annet samarbeidet med Katrine Bølstad, Goro Tronsmo og Unn Fahlstrøm og er involvert i et prosjekt med Knut Åsdam det kommende året. Janne Talstad Telefon: E-post: Assistent MA-programmet. Janne Talstad er billedkunstner utdannet fra bl.a. Statens Kunstakademi. Arbeider primært med videoinstallasjon, fotografi og tegning. Jobber også som konsulent i utsmykkingssaker. 11

12 Christian Tviberg Telefon: E-post: Systemansvarlig. Verksted for elektronisk kunst Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Thomas Kvam Telefon: Stipendiat; knyttet til det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendprosjekt: Videokunstens utvidelse den digitale filmens retorikk Billedkunstens bruk av levende bilder utfordres og gis nye muligheter i utvikling av digital filmteknologi. Filmens overlegne billedkvalitet har til nå vært utilgjengelig for kunstnere flest, enten fordi den er for teknisk vanskelig eller for kostbar. Slik har DV-videoens begrensende visuelle egenskaper blitt en estetisk og konseptuel norm. I dag gis billedkunsten nye muligheter gjennom HD-video. Kanskje videoen kan forlates til fordel for en digital filmkunst? Kvam vil med utgangspunkt i den historiske avantgardens eksperimentelle filmpraksis og vår tids digitale mediekunst, undersøke den digitale filmens muligheter som kunstnerisk materiale, og utvikle en filmsimulator som utfordrer tradisjonell forståelse av kunstvideoen og filmen i kunstrommet. Per Gunnar Tverbakk Telefon: E-post: Stipendiat. Per Gunnar Tverbakk (f. 1964) er utdannet fra Vestlandets Kunstakademi, Bergen og Hochschule für Bildende Künste, Hamburg. I perioden var han daglig leder av Galleri Otto Plonk i Bergen. I 1999 arbeidet han som utstillingsansvarlig ved NIFCA (Nordic Institute for Contemporary Art), Helsinki. Han var intendant i Kunstnernes Hus i perioden Siden har han arbeidet som freelance kurator og konsulent for ulike organisasjoner og private foretak, bl.a. Utsmykkingsfondet for Offentlige Bygg, Telenors Kunstsamling og Oslo T-banedrift AS. Tverbakk var sammen med Caroline Corbetta kurator for den nordiske kunstbiennalen Momentum Fra 2003 til og med september 2005 jobbet han som prosjektleder for Kunst i Nordland Kunstneriske Forstyrrelser, et stedsspesifikt, internasjonalt kunstprosjekt initiert av Nordland Fylkeskommune, Kultur- og Miljøavdelingen med støtte fra Norsk Kulturråd. For tiden er Tverbakk stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo og deltar i det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Tverbakks forskningsprosjekt heter Rom for innblanding og tar utgangspunktet i kunstpraksiser som finner sted utenfor det tradisjonelle institusjonsrommet. Tverbakk skal kuratere tre stedsspesifikke kunstprosjekter for å undersøke innblandningsmetoder og henvendelsesmåter som kunstnere gjør bruk av når de interagerer med utvalgte lokaliteter, posisjoner og identiteter (sites) i samfunnet. 12

13 Studentassistenter Hilde Honerud Foto Tilstede: torsd Tom Danielsen Video Tilstede: torsd Lars Myrvold Trykkteknikk Tilstede: torsd Anders Langstrand Lyd Tilstede: torsd

14 GJESTELÆRERE Peder Anker (january) Oslo. Ph.D. in History of Science from Harvard University, MA in History of Science from Harvard University, MA in Philosophy from University of Oslo, Former academic positions include a Post Doc at the Center for Development and the Environment (University of Oslo) , and a lectureship at the Department of History of Science, Harvard University Thomas Bayerle (February) Artist, Frankfurt Thomas Bayerle has been a key artist on the German art scene for decades, and was professor at the Staedelschule in Frankfurt AM Jakob S. Boeskov, ( February) Artist Copenhagen / Los Angeles Thanks to Jakob S. Boeskov, Denmark was represented among the other weapon-producing nations at one of the world s largest weapon fairs, China Police 2002, in Beijing. Boeskov participated as a representative of the fictitious weapons firm Empire North, which under the Nazi-inspired slogan The Logical Solution presented the so-called ID Sniper. Surrounded by the newest equipment in sophisticated technological warfare, Boeskov performed as a serious weapons dealer throughout the fair. The weapon, ID Sniper, is envisioned as a tool to make the authorities fight against terror efficient, to give the police the possibility to control and observe suspicious persons during mass demonstrations and so on. The idea is that one uses the rifle to shoot a GPS microchip into the suspect, who will only feel a small prick, like a mosquito bite. In this way it is possible without violent clashes and problematic arrests to keep an eye on suspicious persons comings and goings via satellite. In spite of the fact that Boeskov only could present the weapon as a model, he received positive responses from many interested parties including representatives from various authorities. ( Pernille Albrethsen ) Yvette Brackman Artist, Copenhagen. Yvette Brackman is currently professor at the Royal Academy of fine art in Copenhagen. Kristina Bræin (January) Kristina Bræin s installations have a fleeting and fragile presence about them. Bræin places everyday objects, often building or painting materials, in a given space but without ever bringing the statement to closure in the traditional sense of the word. Instead, she lets the feeling of process, of building, of painting, or of constructing linger on. The given room is the crucial other partner in the dialogue that makes the work. Everything in the space plays a part in this dialogue with the artist s vision. It is a give-and-take situation, whereby the artist unfolds the qualities of the space rather than close them around a pre-defined statement.åøå (Maaretta Jaukkuri) Johanna Billing (February) artist, Stockholm 14

15 Gigiotto del Vecchio (February) Naples/Milan, curator/ critic Jim Drain Anders Eiebakke (January/February) Artist, Oslo Matias Faldbakken ( February/March) Oslo, Artist & Writer. Dan Graham He was born in Urbana, Illinois, but moved to Winfield Park, New Jersey at age 3, and then to Westfield, NJ at age 13. Dan s early childhood experience of New Jersey informed some of his early minimal art pieces. Dan and Robert Smithson photographed New Jersey together during the mid to late sixties. Dan was romantically linked to artist Lee Lozano, rock artist Laurie Anderson, and artist Judith Barry among others. Dan has served as a visiting teacher internationally, and was especially influential in Halifax (at NSCAD) and Vancouver. Dan Graham has been identified as a minimal artist, conceptual artist, performance artist, rock music writer, art critic, architecture critic and writer pop culture critic, educator, sculptor, and collaborator with architects and other artists. While widely appreciated in Europe and Japan, Dan has received less recognition in the United States than his contemporaries and friends, who include Robert Smithson, Gordon Matta-Clark, Vito Acconci, Sol Lewitt, Carl Andre, Dan Flavin and many others. Gavin Jantjes Gavin Jantjes was born in 1948 in Capetown, South Africa. He studied at the Michaelis School of Fine Art, University of Cape Town, and the Hochschule für bildende Künste, Hamburg, where he received his MA degree in He was a founding member of the German Anti- Apartheid movement and he served as a consultant for the United Nations High Commissioner for Refugees. In 1982 he settled in Britain where he curated a number of exhibitions, lectured widely and served on the advisory boards of the Tate Gallery, Liverpool ( ), and a trustee of the Serpentine Gallery, London ( ). He was a member of the Arts Council of Great Britain ( ) and served as the Arts Council's consultant for the creation of the Institute of New International Visual Art (INIVA), for which he coordinated the "New Internationalism" symposium. His book, A Fruitful Incoherence: Dialogues with Artists on Internationalism was published by INIVA. In 1998 he became artistic director of the Henie- Onstad Kunstsenter in Oslo, he is currently a curator at the National Museum, Oslo. Kerstin Kartscher Mike Nelson Mike Nelson works with large-scale installations. His international career took off after his multi-room labyrinth piece was shown at the Venice Biennale in He was also short-listed for the Turner Prize in the same year. He will be available for personal tutorials. His strength lies within a close personal dialogue, which he builds up during personal tutorials and is interested in a close analysis of students working language and its development potential. Régine Debatty 15

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Thomas Kvam. Portfolio

Thomas Kvam. Portfolio Thomas Kvam Portfolio Thomas Kvam Reasearch Fellow, National Academy of The Art, Oslo Thomas Kvam St. Halvardsgate 25c 0192 Oslo Norway Email: mail@thomaskvam.com Tlf: +47 932 30 697 Selected works 1:

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

Kids and Internet/ Barn og Internett

Kids and Internet/ Barn og Internett Kids and Internet/ Barn og Internett A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/ Et Polsk-Norsk blikk på barn og unges digitale hverdag Editors/redaktører Beata Godejord, PhD Per Arne Godejord,

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING Winds and Waves Family and Identity in Transition DEN 8. NORDISKE KONGRESS I FAMILIETERAPI The 8 th Nordic Family Therapy Congress BERGEN 27. 30. AUGUST

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Skriftserie. Konferanserapport. No. 4-2006. IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger

Skriftserie. Konferanserapport. No. 4-2006. IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger Skriftserie Konferanserapport No. 4-2006 IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 21. og 22. november 2005 Forside: Besøk på matematikksenterets

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2010 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Tiago Bom The Cynic (Tre, grus, loopet video / Wood, gravel, looped video)

Tiago Bom The Cynic (Tre, grus, loopet video / Wood, gravel, looped video) Mo Abd- Ulla Would 1000 flowers make European Spring? It is a constant rehearsing on how to hold fast to any vision, any optimism in a world moving towards complacency, cultural conformity and corporate

Detaljer

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen C I N N H O L D N T E N T Kunsthåndverk 2014 på KODE Å formidle kunsthåndverk i sin tid Juryens forord Kunsthåndverkprisen

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Ny litteratur. Från Nordicoms databas NCOM. Danmark 102 Finland 107 Norge 110 Sverige 117 Publikationer från Nordicom om kön och medier 121

Ny litteratur. Från Nordicoms databas NCOM. Danmark 102 Finland 107 Norge 110 Sverige 117 Publikationer från Nordicom om kön och medier 121 Ny litteratur Från Nordicoms databas NCOM Danmark 102 Finland 107 Norge 110 Sverige 117 Publikationer från Nordicom om kön och medier 121 www.nordicom.gu.se/?portal=mr Danmark Forskningsförmedlare: Mogens

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL CONTEMPORARY DANCING

OSLO INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL CONTEMPORARY DANCING PROGRAM VAREN 2O14 FREDAG 17. LØRDAG 18./1 FLORENTINA HOLZINGER/VINCENT RIEBEEK (AT/NL): SPIRIT FREDAG 24. SØNDAG 26, TIRSDAG 28. FREDAG 31/1 OG LØRDAG 1/2 OSSAVY/KOLBENSTVEDT: STILL IN SILENCE TORSDAG

Detaljer