Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE"

Transkript

1 - for alle til glede, kunnskap og vekst Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE C60 &14, ref 13/ side 1 av 16

2 Stokke bibliotek i 2012 Utlån og besøk: Tendensen på landsbasis er at utlånet går ned og slik har det også vært i Stokke de siste årene. Vi gleder oss derfor stort over en økning i utlånet i 2012 på 15 % og et meget stabilt besøk til og med en liten økning på 2 %. Målrettet formidling til skoler og barnehager har også i 2012 hatt høy prioritet og etterspørselen er stor. Formidlingen gir resultat i økt leselyst og leseevne blant barn. 30 klasser har besøkt biblioteket og 33 klasser har fått besøk av bibliotekar i klasserommet. 77 bokkasser er pakket til skoler og barnehager 5312 bøker har på den måten nådd ut til barna i tillegg til de de låner på skolebiblioteket eller direkte i biblioteket. Bibliotekplan Vestfold har som ett av hovedmålene å synliggjøre bibliotekene i Vestfold. Det mest effektive tiltaket var sommerlesekampanjen der barn i klasse i hele Vestfold leste, skrev enkle bokanmeldelser, vant armbånd og var med i trekningen av hovedpremier. Utlånet av barne- og ungdomsbøker økte kraftig i sommermånedene og vi registrerte mange nye lånere også blant foreldre som de håpefulle tok med seg til biblioteket! 124 barn deltok i Stokke og skrev tilsammen 619 bokanmeldelser som ble hengt opp på bibliotekets lesetre. Dette bidrar imidlertid også til et økt press på mediesamlingen, og mediebudsjettet er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet. Mediebudsjettet indeksreguleres ikke og dette innebærer i praksis en reell nedgang fra år til år i kjøpekraften. Bøker og media har hatt en høyere prisindeks de senere årene enn gjennomsnittsindeksen mediabestanden rammes derfor ekstra hardt av at budsjettsummene står stille. Personalet ved biblioteket er kunnskapsrike, engasjerte og dedikerte mennesker som bidrar til at kommunens innbyggere får et godt bibliotektilbud selv med stramme økonomiske rammer de fortjener stor takk! C60 &14, ref 13/ side 2 av 16

3 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Biblioteket er underlagt Lov om folkebibliotek der 1 Målsetting, sier: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Målet for Stokke bibliotek er å oppfylle lovens intensjoner og å være en god arbeidsplass for de ansatte. Stokke bibliotek inngår som en del av Seksjon kultur og fritid i Sektor oppvekst, kunnskap og kultur i kommunen. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) er politisk styringsorgan. Stokke bibliotek er en del av og deltar i felles planarbeid for å synliggjøre bibliotekenes tjenester og gi Vestfolds innbyggere et best mulig bibliotektilbud. Biblioteket er tilknyttet en transporttjeneste mellom bibliotekene. Biblioteket tilbyr: Lån av bøker, lydbøker, tidsskrifter, språkkurs, dvd-er, dataspill Mediebestanden totalt: enheter (2011: 45956), tilvekst 2012: 2690 (2011: 3595), avgang: 3508 (2011: 3299) Utlån: (2011: 46509) = økning på 7182 = 15,4% Mediebudsjettet er stramt, nesten halvert i forhold til på begynnelsen av 2000-tallet. Innbyggertallet i kommunen er også jevnt stigende det blir altså flere som skal dele de samme kronene. I tillegg har prisindeksen på bøker/media vært høyere enn gjennomsnittsindeksen de siste årene. Dette gir en meget anstrengt situasjon i forhold til anskaffelse av alle typer media, og det er ikke til å unngå at det blir lange ventelister på den mest populære litteraturen. Det er også en utfordring å opprettholde den gode bredden i samlingen. Økt etterspørsel etter litteraturformidling til skoler og barnehager øker også behovet for flere eksemplarer av mange titler. Slitasjen på samlingen er også stor. Utlånet har gått ned siden 2005, men viste en gledelig økning på hele 15,4% i Økningen er klart størst for utlån til barn og unge. Litteratur på utlånstoppen 2012: For voksne: Margaret Skjelbred: Du skal elske lyset Jørn Lier Horst: Vinterstengt Karin Holmqvist: Rapsgubbene Karin Holmqvist: Potensgiverne Gaute Heivoll. Før jeg brenner ned For barn: John Boyne: The boy in the striped pyjamas Jeff Kinney: Diary of a wimpy kid Bjørn Ingvaldsen: Au da Heidi Linde: Jug! Jeff Kinney: Rodrick ruler C60 &14, ref 13/ side 3 av 16

4 Fjernlån tilgang til alt som finnes i norske bibliotek Alle norske bibliotek samarbeider om å skaffe lånerne det de er på jakt etter enten det er litteratur på forsknings-, studie- eller fritidsnivå. Vi har tilgang til alle biblioteks mediebaser og kan bestille med et tastetrykk. Bibliotekene er også knyttet sammen med en transportordning slik at ønsket litteratur fraktes hurtig og kostnadseffektivt dit låneren ønsker det. Dette gir en effektiv utnyttelse av de enkelte samlingene. I 2012 lånte vi inn: 941enheter (2011: 960) og sendte 614 enheter til andre bibliotek (2011: 251) Nasjonalt lånekort Det samme lånekortet kan brukes i alle norske bibliotek. Alt som er lånt, kan også leveres tilbake der det passer best geografisk. Takket være den transportordningen Vestfold fylkesbibliotek har forhandlet fram for bibliotekene i Vestfold, er det forutsigbare kostnader forbundet med frakten, uavhengig av mengde. Artotek Stokke bibliotek er et av meget få bibliotek i Norge som har en grafikksamling til utlån. Samlingen startet som en donasjon på 50-tallet, og er bygget ut slik at den nå inneholder ca. 300 bilder. De siste årene har det ikke vært økonomi til å kjøpe inn nye bilder, kun reparere de eksisterende. Bildene kan lånes av voksne, bosatt i kommunen, eller til institusjoner i kommunen. Kulturskolen bruker bildene flittig i sin undervisning. Hvert år er det ca. 300 utlån fra samlingen. Tilgang til trådløst nettverk, pc-er med internett + tekstbehandling, kopimaskin/skriver Biblioteket har 4 pc-er (2 for voksne, 2 for barn) med tilknyttet skriver til bruk for publikum. Dette er 1 pc mindre enn i fjor, men det ser ut til at etterspørselen sakte men sikkert går ned. Vi har derfor ikke prioritert å erstatte en ødelagt maskin. Mange har eget utstyr og kobler seg til vårt trådløse nettverk. Det er imidlertid stadig bruk for personalets ikt-kompetanse enten det gjelder å skrive ut billetter, søke i baser, skrive søknader eller NAV-registreringer. 3 av maskinene er gamle og kan ikke lenger oppgraderes til ønsket funksjonalitet. Utskifting ble utsatt grunnet kommunens innkjøpsstopp. Totalt registrerte brukere av faste maskiner + trådløst nettverk i 2012: 2381 (2011: 2805) Litteraturformidling i biblioteket og eksternt (skoler, barnehager, foreninger osv.) I forslaget til revidert biblioteklov, er det et nytt punkt der bibliotekenes formidling av litteraturen får større plass. I Stokke har vi i flere år hatt stort fokus på formidling, særlig til skoler og barnehager, og ser at både etterspørselen øker og at det gir resultater. En 50% stilling i barneavdelingen er dedikert til oppgaven, og til tross for permisjon/sykmelding i denne stillingen store deler av året, har vi klart å opprettholde tilbudet. I tillegg legger vi vekt på den daglige, personlige formidlingen til den enkelte låner i biblioteket, både voksne og barn, og bidrar også med informasjon om litteratur i forskjellige fora. C60 &14, ref 13/ side 4 av 16

5 o Antall formidlinger i skoler: 33 (ca. 800 elever) o Antall besøk av klasser i biblioteket (orientering om biblioteket + litteraturformidling): 30 (560 elever) o Antall besøk av barnehager: 7 (105 barn + 15 voksne) o Bokkasser sendt til barnehager og skoler: 77 (5312 bøker) o 6 garderobebibliotek er utplassert i barnehager slik at foreldre enkelt kan låne bøker hjem. o Formidling til voksne utenfor biblioteket: 2 (92 tilstede) Møteplass/et sted å være bibliotekets lokaler er åpne for alle, uansett alder, etnisitet, utdannelse eller politisk ståsted Stokke bibliotek ligger sentralt plassert i kommunen, i funksjonelle og hyggelige lokaler. Mange kommer hit for å ha et sted å oppholde seg, eller for å lese aviser/tidsskrifter, bruke pc-er/internett, gjøre lekser eller treffe kjente. Fremmedspråklige, enten de er flyktninger eller andre typer innvandrere/asylsøkere, er flittige bibliotekbrukere. De benytter både pc-ene, mediesamlingen (f.eks. ordbøker, språkkurs, informasjon om det norske samfunnet) og muligheten til å låne litteratur på eget språk (fjernlån fra Deichmanske biblioteks fremmedspråklige samling). Åpningstidene kunne derfor ha vært bedre og dette er et klart mål fremover. Åpningstider 2012: Mandag: 11-19, tirsdag torsdag: 11-16, fredag: stengt, lørdag: Medio juni medio august: Mandag: 11-17, tirsdag torsdag: 11-14, fredag stengt, lørdag: Hjemmeside med informasjon og mulighet for litteratursøk og tilgang til egne låneropplysninger/en viss grad av selvbetjening Biblioteket administrerer sine egne sider under Stokke kommunes hjemmesider og egne sider under Mikromarc bibliotekets fagsystem. Her finnes en selvbetjeningsmulighet der det kan søkes i basen, egne lån kan fornyes og forespørsler kan sendes til biblioteket. Mange benytter seg av dette og deler av bibliotekets tjenester gjøres derved tilgjengelige også utenom åpningstiden. Mikromarc-systemet har registrert virtuelle besøk i løpet av 2012, og vi ser at både bestillinger og fornyelser av lån gjøres til alle døgnets tider, også midt på natten. Hjemmesider: Mikromarc Informasjon via Facebook F.o.m. høsten 2012 har biblioteket hatt egen profil på Facebook. Her legges det løpende ut aktuell informasjon C60 &14, ref 13/ side 5 av 16

6 Utstillinger Via utstillinger setter biblioteket fokus på aktuelle temaer og hendelser og løfter fram deler av mediesamlingen. I tillegg til visning av eget materiale, brukes biblioteket som arena bl.a. for kulturskolens kunstutstillinger og for lokale kunstnere/kunsthåndverkere her gis det plass til mye lokal, spennende aktivitet og kreativitet. Det var i alt 48 store og små utstillinger i Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni Juli: August : September: Oktober: November: Desember: Historiske romaner. Hobby. Eventyr Charles Dickens. Karneval. Kjærlighet. Samefolkets dag Påskekrim. Påskehobby. Hagebøker. 8. mars. Koranen Vår. Kjærlighet/samliv. UKM-bilder Kunstutstilling. 17. mai. Tegneserier. Vår Reiseguider. Sommerlektyre. Sommer Spenning Sicilia. Skolestart. Kjærlighetsdikt T. Heyerdahl. Albert Åberg. Helleristninger. Høst Karsten + Petra. YME-produkter. Mat & helse Thorbjørn Egner. Halloween. Forf. i forbindelse med Litteraturuka. Julehobby. Advent. Julebøker. Klær fra Husflidsfjøset. Collageutstilling fra Soletunet Jul. Gryteklut-utstilling fra Husflidslaget Arrangement I egen regi eller i samarbeid med andre, har det vært 15 arrangement i biblioteket med til sammen ca 600 deltakere. I tillegg kommer alle klassebesøkene, teatertur m/50 deltakere i regi av Bibliotekets venner og 2 formidlinger for voksne utenfor biblioteket (nesten 100 tilstede). Verdens bokdag ble også markert med egen stand utenfor biblioteket og biblioteket deltok på Flerkulturell dag i Bokemoa. Samarbeidspartnere om arrangement: Bibliotekets venner (BV), Den kulturelle skolesekken (DKS), Den kulturelle spaserstokken (DKSS), Senter for seniorutvikling, Litteraturuka i Vestfold (LIV), Norsk bibliotekforening, avd. Vestfold, skolene m.fl. Oversikt over arrangement: Januar: o Humor-program med Tore Nærland. Arr.: BV. o Der ingen skulle tru at nokon kunne bu med Oddgeir Bruaset. Arr.: DKSS Februar: o St- Petersburg og Peter den store med Astrid Bjønness. Arr.: BV Mars: o Brevet til Jørgen. Familieforestilling med Tone Bolstad o Sang og musikk ved Freddy Langgrind / Årsmøte BV April: o Kjærlighet i misnøyens tid ved Sissel Gran. Arr.: BV o Verdens bokdag Mai: o Flerkulturell dag i Bokemoa Blide barn var nysgjerrige på bibliotekets stand på den flerkulturelle dagen. Her får de informasjon av bibliotekar Wenche Roald Naas C60 &14, ref 13/ side 6 av 16

7 Juni: o Boksalg på Stokkedagen o Sommermøte NBF, Vestfold September: o Sicilia til fots i historiske fotspor ved Lise Foss. Arr.: BV o Det handler om kjærlighet. Lyrikk og musikk ved Sille Holte og Birgitta J. Halbakken. Arr.: DKSS Oktober: o Helleristninger i Østfold ved David Vogt. Arr.: BV November: o Bokpresentasjon ved Jon Håkon Aulie o Teatertur Evita. Arr.: BV o Muntre musikanter og sinte folk ved Gro Hansen og Pia Vang. (LIV) o Bibliotekmysterier. (LIV) o Forfattermøte med Trude Marstein. Intervjuer Finn Stenstad. (LIV) o Litteratur og musikk: Marianne Fastvold / Trond Romstad (LIV) + Utdeling av Stokke kommunes kulturpris og kulturstipend o Biblioteksjefens beste bokprat ved Senter for seniorutvikling. (LIV) o Biblioteksjefen anbefaler bokprat for Vestfold brystkreftforening Fra arrangement i Litteraturuka der kulturpris og kulturstipend for Stokke ble delt ut. Fra venstre: Musiker Trond Romstad, forfatter Marianne Fastvold, kulturprisvinner Sverre Andersen, ordfører Erlend Larsen, stipendvinner Jon Håkon Aulie og leder av HOOK, Øyvind Nilsen Boken kommer-tjeneste til funksjonshemmede/eldre/andre som ikke selv kan komme til biblioteket Iflg. bibliotekloven har alle rett til et bibliotektilbud, og biblioteket har derfor en Boken-kommertjeneste til funksjonshemmede eller eldre som enten bor hjemme eller i institusjon. 6 hjemmeboende lånere har benyttet tilbudet i 2012 og har fått 5-6 besøk hver. I tillegg besøkes 1 institusjon med 3 avdelinger der det plasseres ut bokdepoter. Tjenesten er ressurskrevende det reklameres derfor ikke for den, men vi tar i mot nye brukere hvis behovet melder seg. C60 &14, ref 13/ side 7 av 16

8 Salg av lokalhistorisk litteratur Biblioteket forestår salg av diverse lokalhistorisk materiale. Spesielt bygdebøkene og Arv og Ætt er populære. Tilbudet omfatter: o Stokke en bygdebok / Lorens Berg o Stokke bygdebok / Christensen, Hagelund. 3 bind + tilleggshefter o Stokke Arv og Ætt o Stokke historielag 50 år / Svein-Erik Bergsholm o Stokke idrettslag 75 år / Arne Trygve Jacobsen o Sånn var det / Bjørg Randi Grønnerud o Hans Gerhard Sørensen / red. Einar Wexelsen o Melsomvik ladested, orlogshavn og idyll før og nå o Melsomvik og 1905 o En gate i Melsomvik Losgaten / utg. av Melsomvik og omegn vel o Den hule eika nifse noveller/ av elevene ved Melsom barneskole 2003 o Postkort med motiv tegnet av H. G. Sørensen o Stokke-filmene Avisleseplasser med kaffeservering Biblioteket har en hyggelig leseplass der tidsskrifter og aviser er plassert. Her er det mulighet for en kaffekopp, og mange benytter stedet i løpet av dagen. Faste lesere kommer daglig og benytter ofte anledningen til å slå av en prat med andre. Ordførerens time i biblioteket Mange benytter lavterskeltilbudet om å få en prat med ordføreren. Han har vært på plass i biblioteket 1-2 ganger i måneden på ettermiddagstid og til sammen 28 personer har benyttet anledningen til å ta opp saker de er opptatt av. Transportarbeiderbibliotek på Furulund Dette transportarbeiderbiblioteket er nå det eneste som er i drift i Norge etter at de 2 andre måtte gi opp da prosjektmidlene tok slutt. Furulund er et populært hvilested for transportarbeidere, og ble derfor valgt som sted da det skulle etableres et bibliotektilbud for disse i Vestfold. Tilbudet om å låne lydbøker på Furulund fungerer fordi eier og personalet der er veldig positive til tiltaket og derfor stiller plass til rådighet og følger opp utlånet. En finansieringsordning for å sikre tilvekst mangler fremdeles, men takket være tilskudd fra Vestfold fylkesbibliotek og Furulunds eier, har det vært mulig å skaffe noen nye titler også i Utlånet er jevnt godt i 2012 ( 320 i 2011), og gir et tilbud til en brukergruppe som ellers har problemer med å rekke andre bibliotek i normal åpningstid. Lydbøkene på Furulund er tilgjengelige nesten hele døgnet. Personalets informasjons- og litteraturkompetanse Med den utviklingen som skjer på bibliotekområdet, og for å kunne gi brukerne en best mulig service og tjeneste, er det viktig med kontinuerlig oppdatering av personalets kunnskap. Det er derfor en C60 &14, ref 13/ side 8 av 16

9 prioritert oppgave at flest mulig skal delta på aktuelle kompetansegivende og inspirerende kurs og møter til tross for at budsjettposten til kurs er altfor liten. I tillegg deltar biblioteket som samarbeidspartner i mange fora, og alt dette medførte at 1 eller flere av de ansatte var representert i følgende faglige sammenhenger i 2012: o Kulturvirksomhetens lederforum i Stokke o Kulturdirektøren i Vestfolds ledersamlinger, seminar og inspirasjonsdager o Biblioteksjefmøter i Vestfold o Styremøter Bibliotekets venner o Jurymøter Litteraturprisen for Vestfold o Arbeidsmøter/konferanser Litteraturuka i Vestfold o Brukermøte Mikromarc o Prosjektmøter digitale medier o Arbeidsmøter i Kontaktutvalget for samarbeid med skolene o Rektormøter og andre møter med skolesektoren o Møte med styrerne i barnehagene o Samarbeidsmøter med Kulturskolen og Den kulturelle spaserstokken o Kurs/seminar Bibliotekutvikling/effektivisering o Temadager merkevarebygging o Barne- og ungdomsbokforum i regi av fylkesbiblioteket o Lesenettverk Vestfold seminar om litteratur og leseombud o IBBYs orientering om barne- og ungdomslitteratur o Ungdomsbokgilde o Bokgilde for voksenlitteratur o Forlagenes orienteringer om årets bøker o Rom for dannelse. Konferanse o God oppvekst i Stokke. Konferanse o Utviklingsarbeid, tema prosjekt. Kurs o Personvern, opphavsrett, sikkerhet på nett. Seminar o Kurs i sosiale medier o E-borger og digital kompetanse. Kurs o Statistikk-kurs o Fagforum IKT søkekurs o Formidlingskurs o Flerkulturelle bibliotektjenester. Seminar o Fagforbundskurs om kultur o Inspirasjonsforedrag om barnebibliotekutforming o Publikumsutvikling og litterære arrangement. Kurs o Inspirasjonsforedrag Nestor o Websak-kurs o Basware-kurs o HMS-kurs o Verneombudsmøter o Møter i forbindelse med lønnsforhandlinger og medbestemmelse o Kurs arrangert av NAV o Årsmøter NBF og BF i Vestfold. Sommermøte NBF o AKS-arrangement o Studietur til Lørenskog o Bistand ved intervju/ansettelse av biblioteksjef på Tjøme C60 &14, ref 13/ side 9 av 16

10 Samarbeidspartnere Bibliotekets venner Kulturskolen (inkl. den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken) Stokke historielag Norsk Senter for Seniorutvikling (Nestor) Folkeakademiet Soletunet og Engveien eldresenter Voksenopplæringen Skatt Sør Lag og foreninger Vestfold fylkesbibliotek Alle bibliotekene i Vestfold Skoler og barnehager i Stokke Bibliotekets Venner i Stokke Foreningen er en spesielt viktig støttespiller for biblioteket som gjør det mulig å gjennomføre mange flere arrangement for publikum enn det bibliotekets egne ressurser tillater. Styret står for både planlegging og gjennomføring av flotte tiltak for publikum i samarbeid med bibliotekets ansatte. De er en fantastisk ressurs for et bibliotek av Stokkes størrelse. Foreningen bidrar til at Stokkes befolkning føler en tilhørighet til biblioteket og at biblioteket settes på kartet på en god og positiv måte. De sørger også for at informasjon om alle typer arrangement i biblioteket når ut til hele kommunen. Medlemsavgiften (kr. 100,- pr. år), inntekter fra kunstlotteri og inngangspenger danner foreningens økonomiske grunnlag, og alt brukes uavkortet til glede for bibliotekets brukere: Honorar til forfattere og foredragsholdere, tekniske hjelpemidler til arrangement (f.eks. lydanlegg, mikrofoner) og bevertning. Fra årsmøtet i Bibliotekets venner: Biblioteksjef Hanne Ottoson takker styret ved leder Ragnhild Pedersen for innsatsen. Samarbeid bibliotek skole Kontaktutvalget skal analysere og vurdere bibliotektilbudet til barn og unge i Stokke slik at de sikres en best mulig tjeneste. Utvalget har medlemmer både fra biblioteket og skolen og har hatt 1 møte i 2012 og ellers kontakt pr. epost. På bibliotekets hjemmeside ligger det en egen tilbudsliste der lærere kan se hvilke muligheter som finnes, og etterspørselen etter både bokkasser, klassebesøk, orienteringer for lærere, elever og foreldre har vært stor og tilbakemeldingene er mange og positive. Biblioteket har partnerskapsavtale med Vear skole og har i 2012 hatt 6 elever fra klasse i arbeid noen dager. Bibliotekar har også vært på skolen og informert om biblioteket som arbeidsplass. Samarbeid bibliotek barnehage Barnehagene i kommunen er flinke til å bruke biblioteket og kommer stadig innom på korte eller lengre besøk. De bestiller også mange bokkasser i løpet av året i forbindelse med temaer de holder på med eller de C60 &14, ref 13/ side 10 av 16

11 ønsker bøker til ren lystlesing for ungene. Garderobebibliotekene gjør det også enkelt for foreldrene å låne med seg bøker hjem dette er veldig populært. Etter avtale kan både skoleklasser og barnehagegrupper komme til biblioteket også utenom åpningstiden, og mange benytter seg av dette. Skatt sør Veiledningstjenesten for Skatt sør, avdeling Stokke, har holdt til på et kontor i 2. etasje i biblioteket og vært bemannet av en ligningsfunksjonær 3 timer pr. uke. Skatt Sør har hatt problemer med å bemanne tjenesten deler av 2012, og tjenesten opphører fra Det har i perioder (ved utsendelse av skattekort, selvangivelse o.l.) vært stor etterspørsel etter tjenesten og biblioteket har bistått med informasjon om alternative steder å henvende seg. Informasjon Bibliotekplan Vestfold har satt fokus på bedre markedsføring av bibliotekene og det jobbes aktivt for å nå ut til flere med informasjon om bibliotekenes tilbud bl.a felles brosjyrer i forbindelse med Litteraturuka i november og Bibliotekdagene i februar. Stokke bibliotek har dessuten benyttet følgende kanaler til å informere om arrangement o.a.: Nytt fra Stokke kommune Kommunens fellesannonse i Tønsbergs blad Bibliotekets hjemmeside Vestfold Blad Stokkemagasinet Kulturkalender Tønsbergs blad og Sandefjords blad Facebook Plakater i biblioteket og rundt i kommunen Informasjon i bibliotekets skranke Personalet: Biblioteksjef 100 % Avdelingsbibliotekar barn 100 % Bibliotekar 75 % Bibliotekar 50 % Konsulent 75 % Vikar Vikar Hospitant Hanne Ottoson Wenche Roald Naas Anne Marie Fure Hege Marie Strand Eldbjørg Norvang Asta Haugen (bibliotekar) Tone Bahus Rødningen (bibliotekar) Anita Klophmann Personalmøter avholdes hver 3 uke og medarbeidersamtaler 1 gang årlig. Bibliotekets adresse: Stokke bibliotek Nygaards allé 1 postboks Stokke Tlf E-post: eller Hjemmeside: Facebook: C60 &14, ref 13/ side 11 av 16

12 Vedlegg MEDIABESTAND 2012 BØKER Fag tilvekst Fag avgang Bestand Fag Skjønn tilvekst Skjønn avgang Bestand skjønn Total bestand BØKER Barn Voksen Sum ANDRE MEDIER Lydbøker Video Annet* Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand Total bestand andre media Barn Voksen Sum *Herunder grafikk, kart, mikroformer, multimedia, mv. ABONNEMENT Tidsskrifter Aviser Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand Total bestand abonnement Sum TOTALBESTAND Alle medier Stokke bibliotek Utlån pr. innb siste 5 år: Stokke 5,2 4,8 4,7 4,4 4,2 4,8 Vestfold 7,06 6,41 6,47 6,27 6,38 Hele landet 5,3 5,18 5,24 5,12 5,08 (Tall på landsbasis er ikke klare) C60 &14, ref 13/ side 12 av 16

13 UTLÅN fordelt på media År BØKER ANDRE MEDIER Fag Skjønn Sum Lydbøker Video Annet Sum * ** * Startet med utlån av CD-Rom til barn i ** Grunnet overgang fra Mikromarc 2 til Mikromarc 3 var detaljstatistikk usikker for 2011 Mediakroner pr. innb siste år: Stokke 50,43 26,57 21,- 23,20 25,50 28,55 Vestfold 33,96 30,38 28,38 29,64 30,14 Norge 29,91 30,16 29,72 28,77 28,34 (Tall på landsbasis er ikke klare) Driftsutgifter pr. innb. 5 siste år: Stokke 225,52 207,80 208,58 221,56 234,90 Vestfold 274,20 274,80 284, Norge 268,20 274,77 276, (Tall på landsbasis er ikke klare) C60 &14, ref 13/ side 13 av 16

14 Oversiktsstatistikk ÅR INNB UTLÅN ÅRSVERK ÅRSVERK PR INNB UTLÅN PR. INNB UTLÅN PR. ÅRS- VERK MEDIA I KR PR. INNB KOM MENTAR ,61 0,44 4, , ,61 0,44 4, , ,61 0,60 3, , ,61 0,60 3, , ,11 0,68 3, , ,36 0,71 4, , ,36 0,71 4, , ,53 0,74 4, , ,53 0,74 4, , ,78 0,76 4, , ,78 0,76 4, , ,78 0,76 4, , ,78 0,74 5, ,67 Ekslbuss ,78 0,48* 5, , ,78 0,47 5, , ,78 0,47 5, , ,78 0,47 5, ,78 0,47 5, , ,75 0,46 5, ,4** 0,41 4, , ,37 4, ,36 4, , ,36 0,36 4,2 4, *Årsverk pr innbyggere standard beregningsgrunnlag fra ** 4,75 årsverk fram til 1.8, 4 årsverk fra ,50 28,55 C60 &14, ref 13/ side 14 av 16

15 Regnskap media (i 1000 kr) Budsjett media (i 1000 kr) Regnskap media pr. innb Driftsregnskap (i 1000 kr) Driftsutg. Pr. innb Lønn + media Pr. innb Årsverk pr innb.* Besøk pr. innb NØKKELTALL År Innb. Pr. 1.1 Personale i Tilvekst Utlån Besøk Barn 0-12 Voksne Samlet årsverk media Barn Voksne Sum , , , , , , **4, **=4,75 årsverk fram til 1.8, 4 årsverk fra 1.8 DRIFTSRESULTAT med økonomi År , ,6 232,6 0,48 3, , ,1 230,6 0,47 3, , ,9 238,5 0,47 4, , ,2 223,3 0,47 4, , ,6 214,1 0,47 4, , ,2 221,- 0,46 4, ,41 3, ,37 3, ,36 3, , ,36 3, , ,36 3,5 C60 &14, ref 13/ side 15 av 16

16 Lesetreet med bokanmeldelser Gro Hansen og Pia Vang som muntre musikanter Fullsatt bibliotek gleder seg til foredrag med psykolog Sissel Gran C60 &14, ref 13/ side 16 av 16

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ÅRSMELDING 2013 Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 1 Innledning Mens 2012 var preget av branntilløp, budsjettkutt, streik og omorganisering, ble

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Bibliotekaren. Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret

Bibliotekaren. Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 2 Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret Skrekkblandet fryd å skulle innfri store forventninger

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Bibliotekaren. Bredere tilbud om mastergrad i Oslo. Nettverk for store arbeidsplasser. Forskjell på læringssenter og bibliotek?

Bibliotekaren. Bredere tilbud om mastergrad i Oslo. Nettverk for store arbeidsplasser. Forskjell på læringssenter og bibliotek? Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bredere tilbud om mastergrad i Oslo Nettverk for store arbeidsplasser Forskjell på læringssenter og bibliotek? Det nærmer seg hovedoppgjør Glem Google...

Detaljer

Bibliotekaren. En biblioteklov for vår tid? Nr 7 - Juli - 2012. BF har levert sin høringsuttalelse. Resultatene etter vårens streiker

Bibliotekaren. En biblioteklov for vår tid? Nr 7 - Juli - 2012. BF har levert sin høringsuttalelse. Resultatene etter vårens streiker Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 7 - Juli - 2012 En biblioteklov for vår tid? BF har levert sin høringsuttalelse Resultatene etter vårens streiker Depotbiblioteket vokser Det nærmer

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr. 6 / 2000-8. årgang Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere Flere søker bibliotekarstudiet i Oslo Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann... og tariffoppgjøret

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2014 Georg Arnestad trakk linjene ti år fram: Flere store bybibliotek, filialdød og sterkere møteplassfunksjon Landsmøtet valgte Margunn

Detaljer

B f. Bibliotekaren. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet BIBLIOTEKARFORBUNDET. 3-2009 Mars. Å være biblioteksjef når økonomien skranter

B f. Bibliotekaren. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet BIBLIOTEKARFORBUNDET. 3-2009 Mars. Å være biblioteksjef når økonomien skranter Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet B f BIBLIOTEKARFORBUNDET 3-2009 Mars Å være biblioteksjef når økonomien skranter Innhold Lederen har ordet side 3 BFs resultatregnskap for 2008 side 5

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 4 - April - 2012 - Det er vrøvl å snakke om krise BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza Innhold Lederen har ordet side 3 BIBSYS-uro over OCLC-forsinkelser

Detaljer