Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE"

Transkript

1 - for alle til glede, kunnskap og vekst Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE C60 &14, ref 13/ side 1 av 16

2 Stokke bibliotek i 2012 Utlån og besøk: Tendensen på landsbasis er at utlånet går ned og slik har det også vært i Stokke de siste årene. Vi gleder oss derfor stort over en økning i utlånet i 2012 på 15 % og et meget stabilt besøk til og med en liten økning på 2 %. Målrettet formidling til skoler og barnehager har også i 2012 hatt høy prioritet og etterspørselen er stor. Formidlingen gir resultat i økt leselyst og leseevne blant barn. 30 klasser har besøkt biblioteket og 33 klasser har fått besøk av bibliotekar i klasserommet. 77 bokkasser er pakket til skoler og barnehager 5312 bøker har på den måten nådd ut til barna i tillegg til de de låner på skolebiblioteket eller direkte i biblioteket. Bibliotekplan Vestfold har som ett av hovedmålene å synliggjøre bibliotekene i Vestfold. Det mest effektive tiltaket var sommerlesekampanjen der barn i klasse i hele Vestfold leste, skrev enkle bokanmeldelser, vant armbånd og var med i trekningen av hovedpremier. Utlånet av barne- og ungdomsbøker økte kraftig i sommermånedene og vi registrerte mange nye lånere også blant foreldre som de håpefulle tok med seg til biblioteket! 124 barn deltok i Stokke og skrev tilsammen 619 bokanmeldelser som ble hengt opp på bibliotekets lesetre. Dette bidrar imidlertid også til et økt press på mediesamlingen, og mediebudsjettet er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet. Mediebudsjettet indeksreguleres ikke og dette innebærer i praksis en reell nedgang fra år til år i kjøpekraften. Bøker og media har hatt en høyere prisindeks de senere årene enn gjennomsnittsindeksen mediabestanden rammes derfor ekstra hardt av at budsjettsummene står stille. Personalet ved biblioteket er kunnskapsrike, engasjerte og dedikerte mennesker som bidrar til at kommunens innbyggere får et godt bibliotektilbud selv med stramme økonomiske rammer de fortjener stor takk! C60 &14, ref 13/ side 2 av 16

3 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Biblioteket er underlagt Lov om folkebibliotek der 1 Målsetting, sier: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Målet for Stokke bibliotek er å oppfylle lovens intensjoner og å være en god arbeidsplass for de ansatte. Stokke bibliotek inngår som en del av Seksjon kultur og fritid i Sektor oppvekst, kunnskap og kultur i kommunen. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) er politisk styringsorgan. Stokke bibliotek er en del av og deltar i felles planarbeid for å synliggjøre bibliotekenes tjenester og gi Vestfolds innbyggere et best mulig bibliotektilbud. Biblioteket er tilknyttet en transporttjeneste mellom bibliotekene. Biblioteket tilbyr: Lån av bøker, lydbøker, tidsskrifter, språkkurs, dvd-er, dataspill Mediebestanden totalt: enheter (2011: 45956), tilvekst 2012: 2690 (2011: 3595), avgang: 3508 (2011: 3299) Utlån: (2011: 46509) = økning på 7182 = 15,4% Mediebudsjettet er stramt, nesten halvert i forhold til på begynnelsen av 2000-tallet. Innbyggertallet i kommunen er også jevnt stigende det blir altså flere som skal dele de samme kronene. I tillegg har prisindeksen på bøker/media vært høyere enn gjennomsnittsindeksen de siste årene. Dette gir en meget anstrengt situasjon i forhold til anskaffelse av alle typer media, og det er ikke til å unngå at det blir lange ventelister på den mest populære litteraturen. Det er også en utfordring å opprettholde den gode bredden i samlingen. Økt etterspørsel etter litteraturformidling til skoler og barnehager øker også behovet for flere eksemplarer av mange titler. Slitasjen på samlingen er også stor. Utlånet har gått ned siden 2005, men viste en gledelig økning på hele 15,4% i Økningen er klart størst for utlån til barn og unge. Litteratur på utlånstoppen 2012: For voksne: Margaret Skjelbred: Du skal elske lyset Jørn Lier Horst: Vinterstengt Karin Holmqvist: Rapsgubbene Karin Holmqvist: Potensgiverne Gaute Heivoll. Før jeg brenner ned For barn: John Boyne: The boy in the striped pyjamas Jeff Kinney: Diary of a wimpy kid Bjørn Ingvaldsen: Au da Heidi Linde: Jug! Jeff Kinney: Rodrick ruler C60 &14, ref 13/ side 3 av 16

4 Fjernlån tilgang til alt som finnes i norske bibliotek Alle norske bibliotek samarbeider om å skaffe lånerne det de er på jakt etter enten det er litteratur på forsknings-, studie- eller fritidsnivå. Vi har tilgang til alle biblioteks mediebaser og kan bestille med et tastetrykk. Bibliotekene er også knyttet sammen med en transportordning slik at ønsket litteratur fraktes hurtig og kostnadseffektivt dit låneren ønsker det. Dette gir en effektiv utnyttelse av de enkelte samlingene. I 2012 lånte vi inn: 941enheter (2011: 960) og sendte 614 enheter til andre bibliotek (2011: 251) Nasjonalt lånekort Det samme lånekortet kan brukes i alle norske bibliotek. Alt som er lånt, kan også leveres tilbake der det passer best geografisk. Takket være den transportordningen Vestfold fylkesbibliotek har forhandlet fram for bibliotekene i Vestfold, er det forutsigbare kostnader forbundet med frakten, uavhengig av mengde. Artotek Stokke bibliotek er et av meget få bibliotek i Norge som har en grafikksamling til utlån. Samlingen startet som en donasjon på 50-tallet, og er bygget ut slik at den nå inneholder ca. 300 bilder. De siste årene har det ikke vært økonomi til å kjøpe inn nye bilder, kun reparere de eksisterende. Bildene kan lånes av voksne, bosatt i kommunen, eller til institusjoner i kommunen. Kulturskolen bruker bildene flittig i sin undervisning. Hvert år er det ca. 300 utlån fra samlingen. Tilgang til trådløst nettverk, pc-er med internett + tekstbehandling, kopimaskin/skriver Biblioteket har 4 pc-er (2 for voksne, 2 for barn) med tilknyttet skriver til bruk for publikum. Dette er 1 pc mindre enn i fjor, men det ser ut til at etterspørselen sakte men sikkert går ned. Vi har derfor ikke prioritert å erstatte en ødelagt maskin. Mange har eget utstyr og kobler seg til vårt trådløse nettverk. Det er imidlertid stadig bruk for personalets ikt-kompetanse enten det gjelder å skrive ut billetter, søke i baser, skrive søknader eller NAV-registreringer. 3 av maskinene er gamle og kan ikke lenger oppgraderes til ønsket funksjonalitet. Utskifting ble utsatt grunnet kommunens innkjøpsstopp. Totalt registrerte brukere av faste maskiner + trådløst nettverk i 2012: 2381 (2011: 2805) Litteraturformidling i biblioteket og eksternt (skoler, barnehager, foreninger osv.) I forslaget til revidert biblioteklov, er det et nytt punkt der bibliotekenes formidling av litteraturen får større plass. I Stokke har vi i flere år hatt stort fokus på formidling, særlig til skoler og barnehager, og ser at både etterspørselen øker og at det gir resultater. En 50% stilling i barneavdelingen er dedikert til oppgaven, og til tross for permisjon/sykmelding i denne stillingen store deler av året, har vi klart å opprettholde tilbudet. I tillegg legger vi vekt på den daglige, personlige formidlingen til den enkelte låner i biblioteket, både voksne og barn, og bidrar også med informasjon om litteratur i forskjellige fora. C60 &14, ref 13/ side 4 av 16

5 o Antall formidlinger i skoler: 33 (ca. 800 elever) o Antall besøk av klasser i biblioteket (orientering om biblioteket + litteraturformidling): 30 (560 elever) o Antall besøk av barnehager: 7 (105 barn + 15 voksne) o Bokkasser sendt til barnehager og skoler: 77 (5312 bøker) o 6 garderobebibliotek er utplassert i barnehager slik at foreldre enkelt kan låne bøker hjem. o Formidling til voksne utenfor biblioteket: 2 (92 tilstede) Møteplass/et sted å være bibliotekets lokaler er åpne for alle, uansett alder, etnisitet, utdannelse eller politisk ståsted Stokke bibliotek ligger sentralt plassert i kommunen, i funksjonelle og hyggelige lokaler. Mange kommer hit for å ha et sted å oppholde seg, eller for å lese aviser/tidsskrifter, bruke pc-er/internett, gjøre lekser eller treffe kjente. Fremmedspråklige, enten de er flyktninger eller andre typer innvandrere/asylsøkere, er flittige bibliotekbrukere. De benytter både pc-ene, mediesamlingen (f.eks. ordbøker, språkkurs, informasjon om det norske samfunnet) og muligheten til å låne litteratur på eget språk (fjernlån fra Deichmanske biblioteks fremmedspråklige samling). Åpningstidene kunne derfor ha vært bedre og dette er et klart mål fremover. Åpningstider 2012: Mandag: 11-19, tirsdag torsdag: 11-16, fredag: stengt, lørdag: Medio juni medio august: Mandag: 11-17, tirsdag torsdag: 11-14, fredag stengt, lørdag: Hjemmeside med informasjon og mulighet for litteratursøk og tilgang til egne låneropplysninger/en viss grad av selvbetjening Biblioteket administrerer sine egne sider under Stokke kommunes hjemmesider og egne sider under Mikromarc bibliotekets fagsystem. Her finnes en selvbetjeningsmulighet der det kan søkes i basen, egne lån kan fornyes og forespørsler kan sendes til biblioteket. Mange benytter seg av dette og deler av bibliotekets tjenester gjøres derved tilgjengelige også utenom åpningstiden. Mikromarc-systemet har registrert virtuelle besøk i løpet av 2012, og vi ser at både bestillinger og fornyelser av lån gjøres til alle døgnets tider, også midt på natten. Hjemmesider: Mikromarc Informasjon via Facebook F.o.m. høsten 2012 har biblioteket hatt egen profil på Facebook. Her legges det løpende ut aktuell informasjon C60 &14, ref 13/ side 5 av 16

6 Utstillinger Via utstillinger setter biblioteket fokus på aktuelle temaer og hendelser og løfter fram deler av mediesamlingen. I tillegg til visning av eget materiale, brukes biblioteket som arena bl.a. for kulturskolens kunstutstillinger og for lokale kunstnere/kunsthåndverkere her gis det plass til mye lokal, spennende aktivitet og kreativitet. Det var i alt 48 store og små utstillinger i Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni Juli: August : September: Oktober: November: Desember: Historiske romaner. Hobby. Eventyr Charles Dickens. Karneval. Kjærlighet. Samefolkets dag Påskekrim. Påskehobby. Hagebøker. 8. mars. Koranen Vår. Kjærlighet/samliv. UKM-bilder Kunstutstilling. 17. mai. Tegneserier. Vår Reiseguider. Sommerlektyre. Sommer Spenning Sicilia. Skolestart. Kjærlighetsdikt T. Heyerdahl. Albert Åberg. Helleristninger. Høst Karsten + Petra. YME-produkter. Mat & helse Thorbjørn Egner. Halloween. Forf. i forbindelse med Litteraturuka. Julehobby. Advent. Julebøker. Klær fra Husflidsfjøset. Collageutstilling fra Soletunet Jul. Gryteklut-utstilling fra Husflidslaget Arrangement I egen regi eller i samarbeid med andre, har det vært 15 arrangement i biblioteket med til sammen ca 600 deltakere. I tillegg kommer alle klassebesøkene, teatertur m/50 deltakere i regi av Bibliotekets venner og 2 formidlinger for voksne utenfor biblioteket (nesten 100 tilstede). Verdens bokdag ble også markert med egen stand utenfor biblioteket og biblioteket deltok på Flerkulturell dag i Bokemoa. Samarbeidspartnere om arrangement: Bibliotekets venner (BV), Den kulturelle skolesekken (DKS), Den kulturelle spaserstokken (DKSS), Senter for seniorutvikling, Litteraturuka i Vestfold (LIV), Norsk bibliotekforening, avd. Vestfold, skolene m.fl. Oversikt over arrangement: Januar: o Humor-program med Tore Nærland. Arr.: BV. o Der ingen skulle tru at nokon kunne bu med Oddgeir Bruaset. Arr.: DKSS Februar: o St- Petersburg og Peter den store med Astrid Bjønness. Arr.: BV Mars: o Brevet til Jørgen. Familieforestilling med Tone Bolstad o Sang og musikk ved Freddy Langgrind / Årsmøte BV April: o Kjærlighet i misnøyens tid ved Sissel Gran. Arr.: BV o Verdens bokdag Mai: o Flerkulturell dag i Bokemoa Blide barn var nysgjerrige på bibliotekets stand på den flerkulturelle dagen. Her får de informasjon av bibliotekar Wenche Roald Naas C60 &14, ref 13/ side 6 av 16

7 Juni: o Boksalg på Stokkedagen o Sommermøte NBF, Vestfold September: o Sicilia til fots i historiske fotspor ved Lise Foss. Arr.: BV o Det handler om kjærlighet. Lyrikk og musikk ved Sille Holte og Birgitta J. Halbakken. Arr.: DKSS Oktober: o Helleristninger i Østfold ved David Vogt. Arr.: BV November: o Bokpresentasjon ved Jon Håkon Aulie o Teatertur Evita. Arr.: BV o Muntre musikanter og sinte folk ved Gro Hansen og Pia Vang. (LIV) o Bibliotekmysterier. (LIV) o Forfattermøte med Trude Marstein. Intervjuer Finn Stenstad. (LIV) o Litteratur og musikk: Marianne Fastvold / Trond Romstad (LIV) + Utdeling av Stokke kommunes kulturpris og kulturstipend o Biblioteksjefens beste bokprat ved Senter for seniorutvikling. (LIV) o Biblioteksjefen anbefaler bokprat for Vestfold brystkreftforening Fra arrangement i Litteraturuka der kulturpris og kulturstipend for Stokke ble delt ut. Fra venstre: Musiker Trond Romstad, forfatter Marianne Fastvold, kulturprisvinner Sverre Andersen, ordfører Erlend Larsen, stipendvinner Jon Håkon Aulie og leder av HOOK, Øyvind Nilsen Boken kommer-tjeneste til funksjonshemmede/eldre/andre som ikke selv kan komme til biblioteket Iflg. bibliotekloven har alle rett til et bibliotektilbud, og biblioteket har derfor en Boken-kommertjeneste til funksjonshemmede eller eldre som enten bor hjemme eller i institusjon. 6 hjemmeboende lånere har benyttet tilbudet i 2012 og har fått 5-6 besøk hver. I tillegg besøkes 1 institusjon med 3 avdelinger der det plasseres ut bokdepoter. Tjenesten er ressurskrevende det reklameres derfor ikke for den, men vi tar i mot nye brukere hvis behovet melder seg. C60 &14, ref 13/ side 7 av 16

8 Salg av lokalhistorisk litteratur Biblioteket forestår salg av diverse lokalhistorisk materiale. Spesielt bygdebøkene og Arv og Ætt er populære. Tilbudet omfatter: o Stokke en bygdebok / Lorens Berg o Stokke bygdebok / Christensen, Hagelund. 3 bind + tilleggshefter o Stokke Arv og Ætt o Stokke historielag 50 år / Svein-Erik Bergsholm o Stokke idrettslag 75 år / Arne Trygve Jacobsen o Sånn var det / Bjørg Randi Grønnerud o Hans Gerhard Sørensen / red. Einar Wexelsen o Melsomvik ladested, orlogshavn og idyll før og nå o Melsomvik og 1905 o En gate i Melsomvik Losgaten / utg. av Melsomvik og omegn vel o Den hule eika nifse noveller/ av elevene ved Melsom barneskole 2003 o Postkort med motiv tegnet av H. G. Sørensen o Stokke-filmene Avisleseplasser med kaffeservering Biblioteket har en hyggelig leseplass der tidsskrifter og aviser er plassert. Her er det mulighet for en kaffekopp, og mange benytter stedet i løpet av dagen. Faste lesere kommer daglig og benytter ofte anledningen til å slå av en prat med andre. Ordførerens time i biblioteket Mange benytter lavterskeltilbudet om å få en prat med ordføreren. Han har vært på plass i biblioteket 1-2 ganger i måneden på ettermiddagstid og til sammen 28 personer har benyttet anledningen til å ta opp saker de er opptatt av. Transportarbeiderbibliotek på Furulund Dette transportarbeiderbiblioteket er nå det eneste som er i drift i Norge etter at de 2 andre måtte gi opp da prosjektmidlene tok slutt. Furulund er et populært hvilested for transportarbeidere, og ble derfor valgt som sted da det skulle etableres et bibliotektilbud for disse i Vestfold. Tilbudet om å låne lydbøker på Furulund fungerer fordi eier og personalet der er veldig positive til tiltaket og derfor stiller plass til rådighet og følger opp utlånet. En finansieringsordning for å sikre tilvekst mangler fremdeles, men takket være tilskudd fra Vestfold fylkesbibliotek og Furulunds eier, har det vært mulig å skaffe noen nye titler også i Utlånet er jevnt godt i 2012 ( 320 i 2011), og gir et tilbud til en brukergruppe som ellers har problemer med å rekke andre bibliotek i normal åpningstid. Lydbøkene på Furulund er tilgjengelige nesten hele døgnet. Personalets informasjons- og litteraturkompetanse Med den utviklingen som skjer på bibliotekområdet, og for å kunne gi brukerne en best mulig service og tjeneste, er det viktig med kontinuerlig oppdatering av personalets kunnskap. Det er derfor en C60 &14, ref 13/ side 8 av 16

9 prioritert oppgave at flest mulig skal delta på aktuelle kompetansegivende og inspirerende kurs og møter til tross for at budsjettposten til kurs er altfor liten. I tillegg deltar biblioteket som samarbeidspartner i mange fora, og alt dette medførte at 1 eller flere av de ansatte var representert i følgende faglige sammenhenger i 2012: o Kulturvirksomhetens lederforum i Stokke o Kulturdirektøren i Vestfolds ledersamlinger, seminar og inspirasjonsdager o Biblioteksjefmøter i Vestfold o Styremøter Bibliotekets venner o Jurymøter Litteraturprisen for Vestfold o Arbeidsmøter/konferanser Litteraturuka i Vestfold o Brukermøte Mikromarc o Prosjektmøter digitale medier o Arbeidsmøter i Kontaktutvalget for samarbeid med skolene o Rektormøter og andre møter med skolesektoren o Møte med styrerne i barnehagene o Samarbeidsmøter med Kulturskolen og Den kulturelle spaserstokken o Kurs/seminar Bibliotekutvikling/effektivisering o Temadager merkevarebygging o Barne- og ungdomsbokforum i regi av fylkesbiblioteket o Lesenettverk Vestfold seminar om litteratur og leseombud o IBBYs orientering om barne- og ungdomslitteratur o Ungdomsbokgilde o Bokgilde for voksenlitteratur o Forlagenes orienteringer om årets bøker o Rom for dannelse. Konferanse o God oppvekst i Stokke. Konferanse o Utviklingsarbeid, tema prosjekt. Kurs o Personvern, opphavsrett, sikkerhet på nett. Seminar o Kurs i sosiale medier o E-borger og digital kompetanse. Kurs o Statistikk-kurs o Fagforum IKT søkekurs o Formidlingskurs o Flerkulturelle bibliotektjenester. Seminar o Fagforbundskurs om kultur o Inspirasjonsforedrag om barnebibliotekutforming o Publikumsutvikling og litterære arrangement. Kurs o Inspirasjonsforedrag Nestor o Websak-kurs o Basware-kurs o HMS-kurs o Verneombudsmøter o Møter i forbindelse med lønnsforhandlinger og medbestemmelse o Kurs arrangert av NAV o Årsmøter NBF og BF i Vestfold. Sommermøte NBF o AKS-arrangement o Studietur til Lørenskog o Bistand ved intervju/ansettelse av biblioteksjef på Tjøme C60 &14, ref 13/ side 9 av 16

10 Samarbeidspartnere Bibliotekets venner Kulturskolen (inkl. den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken) Stokke historielag Norsk Senter for Seniorutvikling (Nestor) Folkeakademiet Soletunet og Engveien eldresenter Voksenopplæringen Skatt Sør Lag og foreninger Vestfold fylkesbibliotek Alle bibliotekene i Vestfold Skoler og barnehager i Stokke Bibliotekets Venner i Stokke Foreningen er en spesielt viktig støttespiller for biblioteket som gjør det mulig å gjennomføre mange flere arrangement for publikum enn det bibliotekets egne ressurser tillater. Styret står for både planlegging og gjennomføring av flotte tiltak for publikum i samarbeid med bibliotekets ansatte. De er en fantastisk ressurs for et bibliotek av Stokkes størrelse. Foreningen bidrar til at Stokkes befolkning føler en tilhørighet til biblioteket og at biblioteket settes på kartet på en god og positiv måte. De sørger også for at informasjon om alle typer arrangement i biblioteket når ut til hele kommunen. Medlemsavgiften (kr. 100,- pr. år), inntekter fra kunstlotteri og inngangspenger danner foreningens økonomiske grunnlag, og alt brukes uavkortet til glede for bibliotekets brukere: Honorar til forfattere og foredragsholdere, tekniske hjelpemidler til arrangement (f.eks. lydanlegg, mikrofoner) og bevertning. Fra årsmøtet i Bibliotekets venner: Biblioteksjef Hanne Ottoson takker styret ved leder Ragnhild Pedersen for innsatsen. Samarbeid bibliotek skole Kontaktutvalget skal analysere og vurdere bibliotektilbudet til barn og unge i Stokke slik at de sikres en best mulig tjeneste. Utvalget har medlemmer både fra biblioteket og skolen og har hatt 1 møte i 2012 og ellers kontakt pr. epost. På bibliotekets hjemmeside ligger det en egen tilbudsliste der lærere kan se hvilke muligheter som finnes, og etterspørselen etter både bokkasser, klassebesøk, orienteringer for lærere, elever og foreldre har vært stor og tilbakemeldingene er mange og positive. Biblioteket har partnerskapsavtale med Vear skole og har i 2012 hatt 6 elever fra klasse i arbeid noen dager. Bibliotekar har også vært på skolen og informert om biblioteket som arbeidsplass. Samarbeid bibliotek barnehage Barnehagene i kommunen er flinke til å bruke biblioteket og kommer stadig innom på korte eller lengre besøk. De bestiller også mange bokkasser i løpet av året i forbindelse med temaer de holder på med eller de C60 &14, ref 13/ side 10 av 16

11 ønsker bøker til ren lystlesing for ungene. Garderobebibliotekene gjør det også enkelt for foreldrene å låne med seg bøker hjem dette er veldig populært. Etter avtale kan både skoleklasser og barnehagegrupper komme til biblioteket også utenom åpningstiden, og mange benytter seg av dette. Skatt sør Veiledningstjenesten for Skatt sør, avdeling Stokke, har holdt til på et kontor i 2. etasje i biblioteket og vært bemannet av en ligningsfunksjonær 3 timer pr. uke. Skatt Sør har hatt problemer med å bemanne tjenesten deler av 2012, og tjenesten opphører fra Det har i perioder (ved utsendelse av skattekort, selvangivelse o.l.) vært stor etterspørsel etter tjenesten og biblioteket har bistått med informasjon om alternative steder å henvende seg. Informasjon Bibliotekplan Vestfold har satt fokus på bedre markedsføring av bibliotekene og det jobbes aktivt for å nå ut til flere med informasjon om bibliotekenes tilbud bl.a felles brosjyrer i forbindelse med Litteraturuka i november og Bibliotekdagene i februar. Stokke bibliotek har dessuten benyttet følgende kanaler til å informere om arrangement o.a.: Nytt fra Stokke kommune Kommunens fellesannonse i Tønsbergs blad Bibliotekets hjemmeside Vestfold Blad Stokkemagasinet Kulturkalender Tønsbergs blad og Sandefjords blad Facebook Plakater i biblioteket og rundt i kommunen Informasjon i bibliotekets skranke Personalet: Biblioteksjef 100 % Avdelingsbibliotekar barn 100 % Bibliotekar 75 % Bibliotekar 50 % Konsulent 75 % Vikar Vikar Hospitant Hanne Ottoson Wenche Roald Naas Anne Marie Fure Hege Marie Strand Eldbjørg Norvang Asta Haugen (bibliotekar) Tone Bahus Rødningen (bibliotekar) Anita Klophmann Personalmøter avholdes hver 3 uke og medarbeidersamtaler 1 gang årlig. Bibliotekets adresse: Stokke bibliotek Nygaards allé 1 postboks Stokke Tlf E-post: eller Hjemmeside: Facebook: C60 &14, ref 13/ side 11 av 16

12 Vedlegg MEDIABESTAND 2012 BØKER Fag tilvekst Fag avgang Bestand Fag Skjønn tilvekst Skjønn avgang Bestand skjønn Total bestand BØKER Barn Voksen Sum ANDRE MEDIER Lydbøker Video Annet* Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand Total bestand andre media Barn Voksen Sum *Herunder grafikk, kart, mikroformer, multimedia, mv. ABONNEMENT Tidsskrifter Aviser Tilvekst Avgang Bestand Tilvekst Avgang Bestand Total bestand abonnement Sum TOTALBESTAND Alle medier Stokke bibliotek Utlån pr. innb siste 5 år: Stokke 5,2 4,8 4,7 4,4 4,2 4,8 Vestfold 7,06 6,41 6,47 6,27 6,38 Hele landet 5,3 5,18 5,24 5,12 5,08 (Tall på landsbasis er ikke klare) C60 &14, ref 13/ side 12 av 16

13 UTLÅN fordelt på media År BØKER ANDRE MEDIER Fag Skjønn Sum Lydbøker Video Annet Sum * ** * Startet med utlån av CD-Rom til barn i ** Grunnet overgang fra Mikromarc 2 til Mikromarc 3 var detaljstatistikk usikker for 2011 Mediakroner pr. innb siste år: Stokke 50,43 26,57 21,- 23,20 25,50 28,55 Vestfold 33,96 30,38 28,38 29,64 30,14 Norge 29,91 30,16 29,72 28,77 28,34 (Tall på landsbasis er ikke klare) Driftsutgifter pr. innb. 5 siste år: Stokke 225,52 207,80 208,58 221,56 234,90 Vestfold 274,20 274,80 284, Norge 268,20 274,77 276, (Tall på landsbasis er ikke klare) C60 &14, ref 13/ side 13 av 16

14 Oversiktsstatistikk ÅR INNB UTLÅN ÅRSVERK ÅRSVERK PR INNB UTLÅN PR. INNB UTLÅN PR. ÅRS- VERK MEDIA I KR PR. INNB KOM MENTAR ,61 0,44 4, , ,61 0,44 4, , ,61 0,60 3, , ,61 0,60 3, , ,11 0,68 3, , ,36 0,71 4, , ,36 0,71 4, , ,53 0,74 4, , ,53 0,74 4, , ,78 0,76 4, , ,78 0,76 4, , ,78 0,76 4, , ,78 0,74 5, ,67 Ekslbuss ,78 0,48* 5, , ,78 0,47 5, , ,78 0,47 5, , ,78 0,47 5, ,78 0,47 5, , ,75 0,46 5, ,4** 0,41 4, , ,37 4, ,36 4, , ,36 0,36 4,2 4, *Årsverk pr innbyggere standard beregningsgrunnlag fra ** 4,75 årsverk fram til 1.8, 4 årsverk fra ,50 28,55 C60 &14, ref 13/ side 14 av 16

15 Regnskap media (i 1000 kr) Budsjett media (i 1000 kr) Regnskap media pr. innb Driftsregnskap (i 1000 kr) Driftsutg. Pr. innb Lønn + media Pr. innb Årsverk pr innb.* Besøk pr. innb NØKKELTALL År Innb. Pr. 1.1 Personale i Tilvekst Utlån Besøk Barn 0-12 Voksne Samlet årsverk media Barn Voksne Sum , , , , , , **4, **=4,75 årsverk fram til 1.8, 4 årsverk fra 1.8 DRIFTSRESULTAT med økonomi År , ,6 232,6 0,48 3, , ,1 230,6 0,47 3, , ,9 238,5 0,47 4, , ,2 223,3 0,47 4, , ,6 214,1 0,47 4, , ,2 221,- 0,46 4, ,41 3, ,37 3, ,36 3, , ,36 3, , ,36 3,5 C60 &14, ref 13/ side 15 av 16

16 Lesetreet med bokanmeldelser Gro Hansen og Pia Vang som muntre musikanter Fullsatt bibliotek gleder seg til foredrag med psykolog Sissel Gran C60 &14, ref 13/ side 16 av 16

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Årsberetning 2009. Stokke bibliotek. - for alle til glede, kunnskap og vekst STOKKE KOMMUNE

Årsberetning 2009. Stokke bibliotek. - for alle til glede, kunnskap og vekst STOKKE KOMMUNE - for alle til glede, kunnskap og vekst Stokke bibliotek Årsberetning 2009 STOKKE KOMMUNE Årsrapport Stokke bibliotek 2009 se også www.stokke.kommune.no/biblioteket 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Stokke bibliotek

Detaljer

Stokke bibliotek Årsberetning 2011 STOKKE KOMMUNE

Stokke bibliotek Årsberetning 2011 STOKKE KOMMUNE - for alle til glede, kunnskap og vekst Stokke bibliotek Årsberetning 2011 STOKKE KOMMUNE 146 C00, ref 12/255-2 www.stokke.kommune.no/biblioteket side1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE Stokke bibliotek i 2011

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK 2017 Biblioteket fortsatte med åpningstidene onsdag og torsdag 11-19, fredag 11-15.30, lørdag 11-14. Søndag, mandag og tirsdag er det stengt. Biblioteket har vært bemannet

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani Sult Et litterært Foretagende der tilbydes Deres Arbeidsplads for ogsaa at kunne stille Deres aandelige Sult i Deres Spisepause. Som rådmann i Nord-Aurdal kommune er eg stolt av å ha ansvaret for Nord-Aurdal

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2005

Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747). Lovgrunnlag Folkebibliotekloven: Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold

KOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold 2014 KOMPETANSEKALENDEREN En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold ÅR VÅR VÅR Kulturdirektøren Folkehelse www.folkehelse.vfk.no Fylkesbiblioteket www.vestfoldfylkesbibliotek.no Time Out Kulturledere

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Erfaringer med norgeslån fredag 19. mars 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2004

Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

17 medarbeidere - hvem er vi:

17 medarbeidere - hvem er vi: 17 medarbeidere - hvem er vi: Ingrid Ericson ST, bibliotek i vgs., litteraturformidling, turnéer. Morten O. Haugen NT, kultur, bibliotek, samisk, statistikk Karina Bording Halgunset ST, kultur- og bibliotekbuss,

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben

BIBLIOTEKET. Biblioteket. Oppegård og Frogn arkivdepot. i Kolben BIBLIOTEKET Biblioteket i Kolben Oppegård og Frogn arkivdepot Generelt Oppegård bibliotek omfatter: Biblioteket i Kolben Flåtestad bibliotek Arkivdepot for Frogn og Oppegård kommuner Biblioteket i Kolben

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 SEL BIBLIOTEK

ÅRSMELDING 2009 SEL BIBLIOTEK ÅRSMELDING 2009 SEL BIBLIOTEK Mål for tjenesten: Biblioteket skal være viktig for lokalsamfunnet. Videreføre tilgang til bibliotektjenester, med 3 avdelinger (fra Kommuneplan 2005-2012) Biblioteket skal

Detaljer

Oppegård bibliotek. Årsmelding 2011. Biblioteket Hjertet i Kolben Folloarkivet

Oppegård bibliotek. Årsmelding 2011. Biblioteket Hjertet i Kolben Folloarkivet Oppegård bibliotek Årsmelding 2011 Biblioteket Hjertet i Kolben Folloarkivet Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - www.oppegard.folkebibl.no Generelt Oppegård bibliotek omfatter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Bibliotekstatistikk 2007

Bibliotekstatistikk 2007 Bibliotekstatistikk 2007 Folkebibliotekene i utvalgte framstillinger Bibliotekstatistikk 2007 : folkebibliotekene i - utvalgte framstillinger Utgitt 20.08.2008 Revidert utgave 17.09.2008 fylkesbibliotek

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk Bibliotekarvandring fra Løten til Stange Bibliotekrommet Førsteinntrykk Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får deretter aviskroken til venstre,

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014 Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 statusrapport 2014 Fokusområde 1 Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena Strategi 1.1 Vestfoldbibliotekene skal være aktive arenaer for debatt og aktualitet Tiltak

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek KROKEN bibliotek høsten 2016 Kroken bibliotek Biblioteket holder til inne på Kroken skole, og er åpent for alle. Hos oss får du nye bøker, romaner, faktabøker, bildebøker, tegneserier, lydbøker og barne-

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Skjemaet skal fylles ut av de folke- og fylkesbibliotek som driver mobil bibliotekvirksomhet (bokbuss, bokbil eller bokbåt). Ved interkommunalt samarbeid

Detaljer

Jeg besøkte Ringsaker. Skjemaet gjelder både Brumunddal og Moelv.

Jeg besøkte Ringsaker. Skjemaet gjelder både Brumunddal og Moelv. Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Jeg besøkte Ringsaker. Skjemaet gjelder både Brumunddal og Moelv. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Et lokale som ikke er gammelt men heller ikke

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

BIBLIOTEKET. Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK

BIBLIOTEKET. Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK BIBLIOTEKET Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2006 1. Samlet vurdering Oppegård bibliotek er en virksomhet i Oppegård kommune som består av hovedbiblioteket på Kolbotn og

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2017 Ullensaker bibliotek Program Litteraturfestivalen i Akershus Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen

Detaljer

Norgeslån i praksis. 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus

Norgeslån i praksis. 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Norgeslån i praksis 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus 1 Bakgrunn Norgeslån 2008. Norgeslånere de begynte å bestille! Akershus 22 kommuner 500.000 mennesker. Transportordning

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Presentasjon, Biblioteksjefmøte Tønsberg 22. mai 2014 Eiri Elvestad, Førsteamanuensis i sosiologi, Eiri.Elvestad@hbv.no Sigrunn Tvedten, Høgskolelektor

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet ABM-utvikling utlyste midler Hovedmålgruppen for Leseåret 2010: voksne som leser lite Satsingsområdene: Arbeidsplassbibliotek Familielæring Unge voksne motvirke frafall i den videregående

Detaljer

Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom. 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus

Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom. 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån 2008. Norgeslånere de begynte å bestille! Akershus 22 kommuner 500.000

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket

TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE. Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern. Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket TILSTANDSRAPPORT OKTOBER 2014 VERDAL BIBLIOTEK OG VERDAL KULTURSKOLE Eli Kristoffersen og Sven-Øyvind Bern Bilde 1: Sykkelparkering ved biblioteket Innhold Innhold... 2 Biblioteket... 3 Tilbud til barn

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet

Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen. onsdag 10. november 2010. Leseløftet Velkommen til stor litteraturdag på Oslo Lufthavn, Gardermoen onsdag 10. november 2010 Over 50 000 mennesker passerer Oslo Lufthavn, Gardermoen, daglig og 13 000 mennesker har sin arbeidsplass her. Mange

Detaljer

Andebu Hof Holmestrand Horten Lardal Larvik Re Sande Sandefjord Stokke Svelvik Tjøme Tønsberg/Nøtterøy. I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek

Andebu Hof Holmestrand Horten Lardal Larvik Re Sande Sandefjord Stokke Svelvik Tjøme Tønsberg/Nøtterøy. I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek BIBLIOTEK DAGENE VESTFOLD Foto: Siv-Elin Nærø Buicken står her fremdeles Lars Saabye Christensen og Tom Stalsberg Markering av Valentindagen. Raushetens tid ved Kathrine Aspaas Kurs for alle i hvordan

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Inngangsparti Åpent, luftig, STORT! Litt wow-følelse når en kommer inn. Infotavle til venstre ved inngangsdøra

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Våren 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2017 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Høsten 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Årsrapport 2013-2014 LÆRINGSSENTERT

Årsrapport 2013-2014 LÆRINGSSENTERT Årsrapport 2013-2014 LÆRINGSSENTERT Sandefjord videregående skole, 9. juli 2014 Innledning I flere år har vi hatt problemer med ustabil statikktelling ved inngangsdørene. I år fungerer endelig telleprogrammet

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Tynset til Eidskog 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Bakgrunnsinfo: Eidskog kommune har 6250 innbyggere, og er en kommune med stort areal og spredt

Detaljer

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017 Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold 2014-2016 Januar 2017 1 Innhold Innledning... 3 Økonomi... 3 Samlingsutvikling... 3 Innkjøp... 3 Norsk kulturfonds innkjøpsordning for litteratur... 4 Utviklingen i

Detaljer