SKAGEN Global. Februar Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter muligheter

2 Oppsummering Selskapsrapporteringer for siste kvartal i 2008 og for 2009 blir dårlige generelt sett. De få selskaper, foruten de med allerede kontraktert inntjening ( order backlog ), som våger seg på framtidsutsikter, kommer det ikke med mye positive nyheter for framtiden heller. I mange tilfeller er dette mer enn diskontert i aksjekurser, og visse aksjepriser har falt til netto likvide midler. Det vil si, driften får du gratis. Aksje vurderingen generelt sett er på nivåer ikke sett på ti år, basert på konservative mål, men svakere økonomiske kår må påregnes i lengre tid framover. SKAGEN Global er prissatt til en estimert ytterligere 25 prosent rabatt på nåværende nivåer i markedet. SKAGEN Global i 2009: - 15% (MSCI World Indeks; - 18%). SKAGEN Global siden start (Aug. 1997): 14 % (MSCI World Indeks: -2 % per år) Et de facto stopp i det finansielle systemet har dramatisk endret den anglosaksiske bankindustrien. Dette har påvirket økonomisk aktivitet globalt utenfor finanssektoren. Stater rundt i verden tilfører nå stimulans og prøver å øke tilliten til systemet. Sentralbanker globalt tilfører kapital og likviditet. Flere pakker og de facto 0 rente politikk global kan påregnes framover. Det er fortsatt turbulens og usikkerhet i det finansielle systemet, og vi forventer fortsatt høy volatilitet for obligasjoner, aksjer, valuta og økonomiske forventninger. En klar lyspunkt er solide tegn på at selskapsobligasjonsmarked igjen har begynt å fungere, dog fortsatt på et dyrt nivå. Råvarepriser har falt betydelig, hvilket er positivt for fremtidige rentenivåer og stimulerende for økonomien. Inflasjon kan bli en trussel på lengre sikt. Finansrelaterte tap kommer dog til å ha en kraftig deflatorisk effekt.

3 Resultater per 27 februar 2009 i NOK Hittil i kvartal 2008 Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global -15,2 % -31,9 % -11,2 % 14,2 % Verdensindeks (NOK) -17,6 % -23,6 % -14,0 % -1,8 % Meravkastning 2,4 % -8,3 % 2,8 % 16,1 % * 08. august 1997 Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualiserte

4 Kursutvikling SKAGEN Global vs. indeks Oppdatert pr 27 februar 2009

5 Markeder i 2009 i NOK (pr 27.februar) Kina (lokal) 19 % Venezuela 7 % Brasil 0 % Norge (OSEBX) -5 % Taiwan -6 % USA (Nasdaq) -7 % Thailand -8 % Hong Kong -10 % Vekstmarkedsindeksen -11 % India -12 % Estland -12 % Kina (Hong Kong) -12 % Danmark -12 % Canada -12 % Russland -13 % Indonesia -13 % Storbritannia -14 % SKAGEN Global -15 % Singapore -15 % Sverige -16 % Verdensindeksen -18 % USA (S&P 500) -18 % Nederland -18 % Belgia -18 % Tyrkia -18 % Sør-Afrika -19 % Sør-Korea -20 % Japan -21 % Frankrike -23 % Sveits -23 % Østerrike -24 % Spania -25 % Mexico -26 % Finland -27 % Tyskland -28 % Italia -29 % Ungarn -32 % Polen -37 %

6 Økonomien

7 Solid global økonomisk vekst i 2009 kan ikke forventes Globale aktivitetsindikatorer for industrien tall under 50 signaliserer svakere økonomi

8 USAs økonomi rapporterte en av de største kvartalsvise sammentrekningene som noensinne er registrert. Noen av negativene er av teknisk natur, men svak aktivitet må iberegnes fremover

9 Kinas økonomi har også fått moderert farten, men ser ut til å ha kommet seg litt. Dette er også bekreftet av landets elektrisitetsforbruk. Begge disse indikatorene er ikke-statlig statistikk (Kina hevder fortsatt at landet vil klare 8 prosent vekst i 2009)

10 Korte renter løpet mot null er nesten fullført Den neste meningsfulle handlingen vil være å stimulere lavere medium/long-term rater ved obligasjonskjøp

11 De store valutabevegelsene fortsetter i 2009; stort sett alle svekket mot USD Currency return versus USD in 2009 Chilean Peso Hong Kong Dollar Chinese RMB Thai Bath Japanese Yen Thaiwan Dollar Euro Turkish Lire South African Rand Russian Rouble -19 % Korean Won -20 % Polish Zloty -22 % Hungarian Forint -23 % -11 % -11 % -10 % -7 % -7 % -4 % 0 % 0 % 5 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % konkurranseevne blant selskaper er på flyttefot

12 Et klart lyspunkt; inflasjonen er ikke lengre et umiddelbart risikomoment.

13 Basert på de siste 5 resesjonene kan vi generelt sett forvente lavere inntjeningsnivåer en tid framover

14 Market Situation, Valuation, Historical Re-creation - including subsection How low can the market go?

15 2008 var ett av de verste aksjeårene siden 1825 (S&P 500)

16 Faktum er, de siste TI årene har vært ett av de verste i moderne tid.

17 Selskapers risikospreader, prisen på gjeld for private foretak, er fortsatt historisk høy Det er positivt at dette markedet er gjenåpnet etter at det var Praktisk talt stengt i kjølvannet av Lehman konkursen

18 Statlig hjelp (monetær & fiskal) av historiske proporsjoner bedrer en ellers vanskelig situasjon. Mer og mer synkroniserte tiltak er nødvendig. Source; Independent Strategy Vi vet enda ikke de eksakte effektene, positive og negative, av disse forestående utleggene. De er derimot netto positive for egenkapitallignende aktiva totalt sett.

19 De økonomiske pakkene har forskjellig størrelse vis-à-vis økonomien. Forvent enda mer fiskalstimuli globalt

20 Ingen gratis lunsj med all respekt for flukten til sikkerhet; her ser vi at en kraftig belåning i vestlige land øker gjeldsforsikringspremien på de samme landene. Insurance Cost increasing; Are the bond-vigilantes back, but in disguise?

21 Mer usikkerhet avler mer usikkerhet (volatilitet i aksjemarkedene i et langsiktig perspektiv) 2008 Industry Returns - Globalt Source; Societe Generale

22 Markedsrasjonalitet på vei tilbake på tross av usikkerhet? Et godt tegn på stabilisering er færre ikke-diskriminerende transaksjoner, skjønt på et lavere nivå for alle.

23 Gjeld og kreditt; reduksjon av gjeldgrad vis-a-vis underliggende aktiva vil være en mer smertefull prosess for noen enn for andre Gross external debt as % of GDP Source: Santander

24 The Leverage Agent; Bankene. Igjen, justering av gjeldsgrad vil være lettere i noen regioner enn i andre.

25 Per Popular Client Request; How low can the market go? It is the question that must align sentiment, adverse economic climate, value creation and valuation. It is not a market call, nor an ignorance of market overshoot valuation in and of itself makes no bottoms. It is also based on historical observations, which could be irrelevant, but....considering the facts known, valuation and duration, now an appropriate consideration.

26 10-year Averaged Price over Earnings indicate we are in reasonable valuation territory All decenniums are unique, the last one is no exception. It does however smooth out part of the business cycle

27 The Earnings cycle S&P 500. Earnings will fall more than the average earnings cycle, because this is not an average business cycle Industry Returns - Globalt Source; Societe Generale

28 However, earnings estimates are recalibrating for bad times. Seldom if ever are forecasted earnings below the present; now they are. Operating earnings do not include one-off issues/write-downs

29 What if the 1930 ies are repeated (S&P 500)? 2008 Industry Returns - Globalt Source; Societe Generale The worst historical case; remember the different policy actions now and then, and valuation levels

30 Extreme Valuation Example (we own NO US financials in SKAGEN Global); Long Term US Financials Price to Book 2008 Industry Returns - Globalt Source; Societe Generale In non-dynamic analysis, these assets look cheap

31 But, book value levels do not always rise (Extreme Example Financials) 2008 Industry Returns - Globalt Source; Societe Generale

32 Price/Book is the lowest in more than in two decades. World markets, even assuming a draconian 30 ies type overall book value erosion, trade around average price/book multiples.

33 Based on today s costs, it is currently cheaper to buy than to build assets. Some of these were poor investments, but systematic discounts globally are thought-provoking.

34 Focus on the trough-multiple; markets do not bottom on seemingly low multiples! Observe the 30 ies low.. Markets tend to start rising before the increase in earnings, therefore multiples of earnings are not extremely low at bottoms

35 Current Market Price over Earnings Valuation Level 1. Earnings will be lower do not confuse a P/E multiple bottom with a market bottom. 2. Much is discounted to get worse 3. Policy Mistakes are a real possibility 4. Markets look cheap, but Markets can stay irrational longer than you can stay solvent 5. This is not a Market call, and SKAGEN Global is more than 25% cheaper on multiples.

36 I nåværende marked er det viktig å holde fokus på selskapene og vår Investeringsfilosofi

37 Dagens investor, institusjonell så vel som privat, er ytterst kortsiktig gjennomsnittlig eiertid for en aksje på NYSE er kun 7 måneder! Gjennomsnittlig eiertid for aksjer på New York Stock Exchange har gått ifra seks år i 1975 til to år i 1990 til 7 måneder i dag. Dette kan øke støyfaktoren. Men, kan en naturlig edge som langsiktig investor være større i dag en på lang tid?

38 Do you feel lucky? Vårt fokus er på selskapsspesifikke investeringer, ikke bransjer per se.

39 Do you feel lucky II? Størrelse og kategori er viktig, men det er fortsatt det individuelle selskapsvalget som teller Obligasjoner er inkludert i denne illustrasjon hvilket er en viktig komponent i asset allocation og skal ikke undervurderes. Cash (not shown) er King siste 6 måneder

40 Selskapsutvelgelse Den ideelle Investeringen er Undervurdert Upopulær Underanalysert Fokus i selskapsutvelgelsen Katalysatorer for omvurdering Verdiskaping til lav pris Gjeld og risiko Forståelig og velprøvd forretningsmodell Vilje til å skape aksjonærverdier

41 En enkel investeringsidé Verdiskaping, lave vurderinger og katalysatorer for å skape meravkastning Bruke sunn fornuft Vær forsiktig Stol på årsakssammenhenger mer enn korrelasjoner En stor effekt kan skape små svingninger, og en liten effekt kan skape store svingninger

42 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global - Portfolio Update En En verden verden av av muligheter muligheter

43 Kort finansiell status SKAGEN Global Vi har ikke hatt noen selskapsspesifikke problemer av betydning blant porteføljeselskaper på grunn av finansierings- eller likviditetsskvis, selv om finansieringskostnadene for selskapene har økt generelt sett globalt. Vi har siden i våren 2008 likvidert posisjoner som muligens kan ha mer risiko om dagens kredittsituasjon fortsetter på lengre sikt. Dette har ikke hindret at valutabevegelser og et generell markedsfall har påvirket fondets verdi. De 10 største selskapene i porteføljen, som utgjør 45% av totalverdien, ble ved utgangen av februar handlet til en median P/E for 2009e på 7,4x mot 10,4x for 12 måneder siden. Tilsvarende aktuell median for Pris/bokført egenkapital er nå på 0,9x mot 1,8x for ett år siden. Dette er betydelig lavere enn for globale markedene (MSCI World) som handles på P/E 10,0x og Pris/bokført egenkapital 1,2x.

44 Nyheter fra våre hovedselskaper i 1. kvartal 2009 (se januarrapport for tilleggsnyheter/rapporteringer) Bunge: Netto tap på $210 millioner i kvartalet sammenlignet med nettinntekter på $245 millioner i samme kvartal året før. Salg falt 12% til $10,9 milliarder i samme periode. Resultatene var omtrent på linje med ledelsens reduserte guidance fra midten av januar. Det kvartalsvise tapet inkluderte $185 millioner i engangskostnader for å dekke dårlige fordringer og FX tap på rundt $225mn fordi den brasilianske realen falt 18% mot $. Selskapet, som har en historie for konservative guidance, beholdt sin EPS guidance på $6,9-$7,6 for I den senere tid, klare positive signaler for den brasilianske agri-syklusen har fått oss til å øke vår posisjon ved svekkelser. Pride leverte et bra resultat for 4Q08 med en underliggende EPS på 1,13 USD mot 1,03 i 3Q08 og 0,58 i 4Q07 drevet av bedre utnyttelse og rater innen midwater segmentet og lavere kostnader for dypvanns enhetene. Utskillelsen av lav-ende jack-up riggene i 2Q går som planlagt. Oppunder 90% av forventet EBITDA for 2009 er sikret via faste kontrakter. Banrisul rapporterte 4Q08 tall langt over både våre og markedets forventninger med en vekst i underliggende nettinntekter på 55% QoQ og 50% YoY. Selskapets Q4 EPS på Reais 0,42, takket være både høyere netto renteinntekt og fee income, men også på grunn av lavere relative låneavsetninger. Rentemarginen steg, andre inntekter steg mens kostnader, utlånstap (netto tilbakeføringer) og brutto mislighold (+10bp til 3,3%) er under kontroll. Dette bedro til en RoE på 23% for kvartalet isolert. Utbytte for 4Q08 ble doblet i forhold til 3Q08 og gir en total utbytteavkastning for 2008 på 11%.

45 Nyheter fra våre hovedselskaper i 1. kvartal 2009 (se januarrapport for tilleggsnyheter/rapporteringer) Boliden: FY2008 salg falt 7% til SEK 31 milliarder og nettoinntjening falt 75% til SEK 935 millioner, litt over forventningene på SEK 915 millioner. Nettogjeld steg med SEK 1 milliarder til totalt SEK 6 milliarder i kvartalet. Selskapet forventer også at arbeidskapitalen skal stige på grunn av den svake etterspørselen. Sett i lys av de store investeringsplanene på SEK 5,5 milliarder i 2009 og SEK 3 milliarder i 2010, ser brutto gjeldsfasiliteter på SEK 11 milliarder ikke ut til å være nok. Selskapet oppgir ikke debt covenants og annonserte en SEK 1 pr aksje dividende, som til sammen utgjorde rundt SEK 275 millioner i ekstra kontantflyt ut. Aksjene steg på nyheten vi har redusert vår posisjon i selskapet på prinsippet om at en er better safe than sorry. Comcast: Q4 nettoinntjeningen falt 32% til $412 millioner fra $602 millioneråret før. Men, netto inntjeningen ble tynget av en $600 millioner nedskrivning på en eierandel i Clearwire (JV for å bygge et nasjonalt høyhastighets trådløst nettverk. Salget økte med 9% til $8,8 milliarder. Både salg og nettoinntjening var over forventingene. Selskapet mistet flere basic kabelkunder enn ventet, og selv om dette ble utlignet av premium nettannonser, var det siste elementer også utsatt for nedgang. Selskapet guidet for færre nettannonser i 2009, men dette vil også redusere nødvendigheten av realinvesteringer og dermed øke fri kontantstrøm. Calpine: Rapporterte ett nettotap på $146 millioner, noe som var vesentlig bedre enn ventet på tross av fallende elektrisitetspriser. Ebitda var $325 millioner sammenlignet med forventinger på $252 millioner. Selskapet annonserte også en guidance for 2009, i tillegg til hedging/pris struktur for deres spark-spread portefølje hvor de har bundet inn det meste av naturgass og elektrisitetsprising på attraktive nivåer de neste to årene. Basis case for 2009 er fortjeneste (ebitda) på $1,6-1,7 milliarder (markedsforventning er $1,43 millioner). Selskapet handler på det meste på en tredjedel av replacement value i et midtsykel perspektiv, og sektoren er moden for konsolidering. Vi har økt vår posisjon.

46 Nyheter fra våre hovedselskaper i 1. kvartal 2009 (se januarrapport for tilleggsnyheter/rapporteringer) Hannover Re: 2009 EPS guidance på 4,75-5,25 er vesentlig bedre enn ventet, mye takket være bedre enn ventet fornyelsesnivåer og prising, men også på grunn av høyere investment return antagelser. Selskapet eliminerte all aksjeeksponering i Q De fortsetter å skrive business motsyklisk, og har derfor økt eksponeringen mot kreditt og surety. Selskapet vil inngå i DAX index fra og med denne måneden. Vi har solgt deler av vår posisjon på høye nivåer, men det er fortsatt en betydningsfull posisjon. Kinnevik: Q4 tallene var på linje med forventningene etter gode resultater fra Tele2 og Millicom. Selskapet opprettholdt dividende på SEK 2 pr aksje, som viste at selskapet har en solid finansiell posisjon. Kone: Nettoinntjening var 147millioner og komfortabelt over analytikernes estimater. Service/Maintanence delen av inntektsmiksen gir stabilitet fremover. Selskapet har målsetting om opp til 5 % vekst i salg og nettoinntjening i Dividenden vil bli 0,65 pr aksje for Kones annonserte tilbakekjøpsprogram av aksjer ble godkjent og starter 3. mars. Opp til 25,7 millioner aksjer (219 millioner utestående). LG Corp: Rapporterte Q4 driftstap på W123 milliarder og nettoinntjening på W83 milliarder. Dette var forventest etter svake resultater i LG Electronics. I tillegg, samtidig som de telecom og service relaterte datterselskap gjorde det bra.

47 Nyheter fra våre hovedselskaper i 1. kvartal 2009 (se januarrapport for tilleggsnyheter/rapporteringer) Magyar Telekom: Rapportert Q4 profitt på HUF 12,6 milliarder (forventet HUF 9,5 milliarder) vs HUF 733 millioner et år tidligere (inklusive nedskrivninger). Selskapet ser ingen dramatisk nedgang enda, og profitten vil være rundt regnet flat i 09 vs 08. Ebitda steg 33% til HUF 54,5 milliarder med en erklært dividende på HUF 74 (13,5% yield). Osaka Securities Exchange: Q308 driftoverskudd økte med 41% YoY takket være mye derivathandle i et volatilt market og presenterte de høyeste kvartalsvise inntekten noen sinne for selskapet. Kjøpet av Jasdaq vil vær reflektert i Osakas regnskaper fra Q408 og vil øket netto kontantposisjon for det sammenslåtte selskapet. Selskapet signerte en samarbeidsavtale med amerikanske counterparts, og Japan vil slakke på reglene for konsolidering av børser i år. Vi har økt vår posisjon. Royal Unibrew: Selskapet rapportert et tap på DKK 484 millioner for 2008, inkludert DKK 455 millioner fra de Polske operasjonene (nedskrivninger). Restrukturering og potensiell innhenting av mer kapital er nødvendig. Selskapet er fortsatt lett på ledelse og hovedeier har det vanskelig. Guider for flatt salg i Q A Royal mess indeed, men attraktive assets og brands. Vår posisjon er uforandret.

48 Bidragsytere hittil i 2009 in MNOK Pride +54 Petrobras +51 Hannover Re +48 Aberdeen Asset Mgm +12 Boliden +10 Banco Do Brasil +8 Vale Rio Doce +8 Peugeot +6 Enka Insaat +5 LG Life Services +3 Pfizer -311 Siemens -282 Nestle -181 Baywa -168 Tyco Electronics -166 Samsung Electronics -160 LG Corp -142 Kyocera -108 Richter Gedeon -107 Cheung Kong -96 Sum verdiskapning i 2009: -3,118 MNOK

49 SKAGEN Global endringer i 1. kvartal 2009 Kjøpt Mariner Energy BP Mayr-Melnhof Forest Oil Ternium Cliffs Natural Resources Bunge Banrisul Kyocera Calpine Harmony Gold (ny) Osaka Securities Magyar Telekom Solgt Petrobras Siemens LG Corp Nestle Hannover Re Banco Do Brasil (ut) Telkom Indonesia Boliden (ut) Taihei Dengyo Tui LG Life Sciences Korean Re

50 SKAGEN Global Største poster pr 27 februar 2009 Postens Kurs P/E P/E P/B Kursstørrelse 08E 09E siste mål Samsung Electronics 6,4 % 274,5k 7,3 13,7 0,7 600k Eletrobras 6,1 % 24,3 6,1 6,4 0,3 60 Nestle 5,6 % 38,3 12,9 11,8 2,7 65 Pfizer 4,3 % 12,3 5,2 5,7 1,4 20 Siemens 4,1 % 40,6 7,7 7,4 1,4 85 Cheung Kong Holdings 3,9 % 63,9 8,2 8,5 0,6 100 Pride International 3,9 % 17,2 4,8 5,4 0,7 40 Bunge 3,8 % 46,9 6,3 5,9 1,0 90 Kyocera Corp 3,7 % 5850,0 16,3 39,0 0,8 11k Petrobras 3,1 % 26,4 6,9 7,4 1,7 40 Median topp 10 44,9 % 7,1 7,4 0,9 99 %

51 Bunge Limited (BG US) $43 Info: Market cap: $ 5,3 mrd Netto gjeld: $ 3,1 mrd Aksjer utest.: 135m P/E (09e): 6x P/B: 0,6x EV/EBITDA(09e): 3,6x RoCE (09e): 11,5% Dividend yield: 1,4% Globalt jordbruksindustriselskap som operer i følgende segmenter: Agribusiness (69% av sales) Spiseolje og produkter (15% av salg) Gjødsel (13% av salg) Møllede produkter (3% av salg) : Geografisk eksponering: Europa (34% av salg) United States (24% av salg) Brasil (21% av salg) Asia (13% av salg) andre (8% av salg) Agribusiness omfatter produksjon, lager, transport og prosessering av soyabønner, rapsolje/rapsfrø, solsikkefrø, hvete og mais. Hovedaktivitet innen prosessering er pressing. Dette segmentet omfatter også aktiviteter innen sukkerbasert etanol og operer en sukkermølle og etanolproduksjonsfasilitet. Spiseolje og produkter er en forlengelse av agribusiness og selger emballert og bulk olje, margarin, majones til nærningsmiddelindustrien, mat-service selskaper og detaljister Gjødsel business er vertikalt integrert fra gruvedrift til detaljhandel og er markedsledende i alle aktiviteter i Brasil, delvis gjennom en kontrollerende andel i FOSFERTIL (FFTL4 BZ) Møllede produkter selger hvetemel og maisprodukter til diverse matvareprodusenter og matservice selskaper i utvalgte markeder. FX eksponering er $ på salg og hovedsakelig Brasiliansk real, Argentinsk pesos, canadisk dollar og euro på kostnadssiden. Triggere: Vekstmuligheter i sukkerrør og sukker-ethanol Varehandelsprofitt (arbitrasje) muligheter fremover er undervurderte Tilbakekjøpsprogram nå som kjøp av CPO er trukket tilbake Solid geografisk og konkurransemessig posisjon i neste konjekturoppgang Risk: Operasjonell leverage vil skade om etterspørselen faller dramatisk Dyre Oppkjøp Regulatorisk risiko, slik som nasjonalisering og import/eksport skatter

52 Bransjefordeling i SKAGEN Global Nyttetjenester Telekom 8,0 % 7,2 % Informasjonsteknologi Bank og finans 11,5 % 14,0 % Medisin Defensive konsumvarer Inntektsavhengige forbruksvarer 5,7 % 7,4 % 7,7 % Kapitalvarer, service og transport 21,7 % Råvarer 6,1 % Energi 10,6 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

53 Geografisk fordeling i SKAGEN Global Norge 0,5 % Japan 6,6 % Asia ex. Japan 23,0 % Sør-Amerika 13,1 % Nord-Amerika 23,4 % Øst- Europa/Midtøsten/Afrika 6,0 % Perifer-EU (Utenfor Eurosonen) 10,4 % Kjerne-EU (Eurosonen) 17,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

54 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten omtalt i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene.

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene. Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Mars 2012 Frykt for svakere vekst i Kina førte til en mindre korreksjon i vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. Juli 2011 Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Kon-Tiki Juli 2011 Viser vei i nytt farvann 1 Hovedtrekk i juli SKAGEN Kon-Tiki falt 0,8 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 Hovedtrekk vekstmarkedene november 2014 Vekstmarkedene var opp 2,8 prosent i november mens de utviklede markedene steg 6 prosent. Hittil i år er vekstmarkedene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer