Ungdomsboliger Gullhella B3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsboliger Gullhella B3"

Transkript

1 N Y T N R Ungdomsboliger Gullhella B3 Hus 1 Hus 2 ing Visn ten om på t og 23. g r a d r lø janua. 4 2 ag sønd KL Solhaugveien Borettslag 50 år Se side 6 Illustrasjon: Sjur M. Moe For Selvaag PROSPEKT: SE MIDTOPPSLAG SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2010 Nytt boliigprosjekt i Bærum Kirkeveien 71. Se side 16 Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. Se side 24 T 4 9

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 5 Gullhella, Felt B3 6 Jubilanten på Jong 8 Loppegleder 10 Liten skade kan velte stort flyttelass 13 Prisliste Gullhella B3 15 Rykkinn Borettslag 1 fikk P4-pris 16 Nytt ABBL-prosjekt, Haslum i Bærum 18 Kurs for styremedlemmer 21 Mattips 24 Vårtur til Skagen 27 Søknadsblankett Gullhella B3 Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Anne Marie Nesse Knudsen Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL-nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Anne-Lise Fængsrud mobil e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag AL. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.

3 ABBL NYTT NR Fredag 11. desember fortalte Budstikka at verken Asker eller Bærum kommune har klart å oppfylle boligprogrammet for inne værende periode. Det kan være ulike årsaker til dette. Ikke minst har «boligboblen» for nybygg, som sprakk høsten 2008, bidratt til en lav boligproduksjon det siste året. MANGE GODE BOLIGTILBUD TIL MEDLEMMENE Når begynner imidlertid markedet å normalisere seg og etterspørselen etter boliger øker. Samtidig har entreprisekostnadene falt, slik at produksjonsprisene etter hvert har blitt ganske hyggelige. ABBL har derfor funnet det gunstig å «smi» mens entreprisekostnaden er lav og vil i løpet av 2010 kunne tilby medlemmene bolig i en rekke nye, attraktive boligprosjekter. Jeg kan kort oppsummere: GULLHELLA B3 I ASKER - 43 UNGDOMS- BOLIGER TIL MEGET GUNSTIGE PRISER Utlysning (se midtoppslag) Overtakelse 2. kvartal BONDISTRANDA I ASKER CA. 210 BOLIGER Presentert gjennom en boligundersøkelse i forrige nummer av «ABBL nytt», hvor det innkom over 200 svar fra ulike interessenter. Prosjektet er under detaljprosjektering og første byggetrinn med 88 boliger vil bli utlyst i ABBL nytt nr. 2/2010 i månedsskiftet mai/juni. Overtakelse 4. kvartal KIRKEVEIEN 71 HASLUM I BÆRUM CA. 110 BOLIGER Vil bli presentert gjennom en boligundersøkelse i neste nummer av ABBL nytt. Se for øvrig egen omtale på side 16. KLEVEN GARTNERI BEKKESTUA I BÆRUM Ca. 14 tomannsboliger presentert i forrige nummer av ABBL nytt. Regulering er i gangsatt og nærmere opplysninger vil bli gitt gjennom ABBL nytt og abbl. no etter hvert som planprosessen utvikler seg. Adm. dir. Søren Pedersen Ut over disse prosjektene arbeider vi løpende med flere andre som vi vil komme tilbake til, så snart de har materialisert seg gjennom erverv eller avtaler. Til slutt vil jeg rette medlemmenes oppmerksomhet mot ABBLs annonser i Budstikka hver mandag, hvor vi utlyser brukte andelsleiligheter, hvor medlemmene har forkjøpsrett. ABBLs medlemmer har forkjøpsrett ved overdragelse til ca andelsleiligheter i Bærum (se nærmere beskrivelse på side 2). I et stigende marked kan det være svært gunstig å kunne tre inn i høyeste bud, uten selv å være med på å dra opp prisen gjennom budrundene. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 HD PVR-DEKODER PRIS MED KOMPLETT 1990,- (ORDINÆR PRIS 2990,-) * Se dine favorittprogrammer når det passer deg! Med en HD PVR-dekoder kan du ta opp, pause og spole livesendinger. I tillegg får du HD-kvalitet med 5 ganger bedre bilde på opptil 9 HD-kanaler i Grunnpakken. Med fellesavtalen KOMPLETT får alle beboere gode rabatter på dekodere. Les mer og bestill på canaldigital.no/komplett. Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT. *299 kroner i årlig kortavgift tilkommer. KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggsavtale utover Grunnpakken/Serviceavtale.

5 ABBL NYTT NR I lang tid har boligmarkedet vært preget av høye entreprisekostnader, men som en følge av den internasjonale finanskrisen, har entreprisekostnadene sunket med omtrent 15 % siden toppen, høsten Lave entreprisekostnader i Estland, kombinert med kompakte planløsninger, gjør det mulig for oss å presentere: 4-roms leiligheter til priser fra NOK inkludert garasje 3-roms leiligheter fra NOK inkludert parkeringsplass 2-roms leiligheter helt ned til NOK , også inkludert parkeringsplass Boligene blir produsert i moduler fra Kodumaja, en stor boligfabrikk i Estland, etter norsk spesifikasjon. Selvaagbygg har ansvaret som totalentreprenør og står med fullt garantiansvar overfor ABBL. Selvaagbygg og ABBL har hatt et langt og tillitsfullt samarbeid gjennom snart 50 år. GULLHELLA FELT B3 Endelig et nytt boligfelt til hyggelige priser! Her kommer en god nyhet til alle unge under 35 år, som ønsker å etablere seg i Asker. ABBL kan tilby 44 nye boliger på Gullhella, til priser langt under det som ellers tilbys i markedet. Tidligere har vi benyttet tilsvarende kontraktsmodell på Gullhella B1 og på Heimdal i Bærum. Begge steder har leveransen fra Estland vært fullt på høyde med det som har vært levert av norske produsenter. ABBL har besøkt Kodumajas fabrikk i Tartu, som for øvrig er Bærums vennskapskommune i Estland. Besøket ga oss inntrykk av en fabrikk med god logistikk, moderne produksjon og ikke minst, ansatte med høy arbeidsmoral. Fordi boligene blir såpass rimelige, er det viktig for ABBL å skjerme boligene mot spekulanter som ikke oppfyller ABBLs formål. Derfor har vi lagt inn en øvre aldersgrense for nye og fremtidige kjøpere på 35 år. Kjøpekontrakten kan ikke overdras til andre før boligen er fullt betalt og overtatt. Det er lagt inn forbud mot utleie, som riktignok kan fravikes i spesielle tilfeller som ved utdannelse, militærtjeneste og lignende. Ingen får anledning til å kjøpe mer enn en bolig, dog med unntak av Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker, som er en utleie stiftelse hvor ABBL er forretningsfører. Stiftelsen har fått anledning til å kjøpe seks boliger. Ut over dette vil det ikke bli lagt inn noen klausuler ved senere salg av bolig. Dette med bakgrunn i at det er ABBLs formål å sørge for at medlemmene får et best mulig boligtilbud. Fullt prospekt over boligene ligger som «midtoppslag» i bladet. For de som ønsker ytterligere informasjon om prosjektet, avholder vi tomtebefaring helgen 23. og 24. januar kl begge dager. VI ØNSKER ALLE INTERESSENTER VEL MØTT! På nest siste side finner du søknadsblanketten, som må være mottatt av ABBL senest 1. februar.

6 6 ABBL NYTT NR SOLHAUGVEIEN BORETTSLAG 50 ÅR JUBILANTEN PÅ JONG n Tekst og foto: Hilde Bringsli Selv om 50-års jubilanten, Solhaugveien Borettslag på Jong, «lever» i beste velgående, mener mange det er på tide med en litt fornyelse. Flotte glassverandaer står på ønskelisten for 2010! Vi skriver midten av november. Ute er det grått, vått og tåkete. Men været legger ingen demper på Ellen Christensens entusiasme og engasjement for 50 års jubilanten. Hun viser villig rundt og forteller om livet i Måneveien. Dugnad som perler på snor Da blokkene, signert arkitekt Robert Clarke Esdaile, stod ferdige januar 1960 var området en fyllplass. Denne måtte beboerne selv gjøre noe med. De første årene var det derfor duket for en rekke dug nader. Plener, stier, busker, trær, blomsterbed og sandkasser alt ble anlagt av beboerne selv. Riktignok med bistand fra en anleggsgartner. I den gamle dugnadsboken, som styret har spart på, er alt dokumentert. Her er folk listet opp med navn og utførte oppgaver. I 1963 ble dugnadene obligator iske. Ingri Borthen, som flyttet inn allerede i 1962, husker godt alle dugnadene. Ja, det var mange av dem, men det gikk jo sin gang. Det måtte til, for uteområdet var langt fra ferdig da vi flyttet inn. I en alder av 85 år, overlater hun dagens dugnader til andre. Ellen er en selvskreven deltaker og hun er fornøyd med dagens opplegg. Vi arrangerer vår- og høstdugnader. Oppmøtet er bra, og etter at vi er ferdige vanker det pølse og drikke. Dugnadene oppleves som positive og bra for bomiljøet. Borettslaget arrangerer også sommerfest. Da koser vi oss på grillplassen og området rundt. Julegrantenning hører også med. Denne begivenheten samler både store og små, men er selvsagt spesielt populær blant de minste, forteller Ellen. Godt bomiljø Bomiljøet har endret seg litt opp gjennom årene. Det har vært perioder med kommunale utleieleiligheter. Det har ikke vært bare positivt. Men det vil ikke Ellen og Ingri si noe særlig om. Begge er veldig fornøyde med livet i Måneveien. En av grunnene til at jeg flyttet hit var at vi hadde behov for mer plass, sier Ingri. Hun kom i sin tid flyttende med mann og tre barn og fikk kjøpt en fireroms leilighet på 98 kvm. Det var deilig med stor plass, og vi opplevde dette stedet som både romantisk og landlig. Det var til og med hønsehus nedenfor blokken her, det må du få med deg, kvitrer Ingri. Hun kommer heller ikke utenom utsikten. Den er helt vidunderlig. Og luften her opp da, den er frisk og god. Jeg er i det hele tatt veldig fornøyd jeg, og har alltid vært det. Ellen Christensen trives veldig godt i Måneveien. Går det som hun håper blir det flotte innglassede balkonger i Ingri deler sin entusiasme med Liv Larsen. Liv har bodd i Måneveien siden 1975, og på spørsmål om hva som er det beste med Måneveien sier hun: Da jeg flyttet hit var noe av det beste for meg at jeg allerede kjente til området og hadde lyst til å bo her på Jong. Leiligheten var fin for min lille sønn og meg. Nærhet til skole, fredelige omgivelser med lite trafikk, flott utsikt var også noe jeg satte pris på, i tillegg til grøntområder som egnet seg for lek og utfoldelse. Alt dette hadde en spesiell verdi for

7 ABBL NYTT NR nn Visste du at Fram til midten av 60 tallet var adressen til Solhaugveien Borettslag Blokkveien. Da kom det eneboliger på nabotomten, og navnet ble endret til Måneveien. Å bo i eget hus i Blokkveien passet tydeligvis ikke for alle. Helt fram til 1994 var det dagligvarebutikk i første etasje i Måneveien Blokken ble av Jongbeboerne kalt «butikk-blokka». I 1995 var det syatelie her. På 60 og 70 tallet hadde borettslaget fellesrom med frysebokser. I dette rommet ble griser og sauer kuttet opp for så å bli lagt i de ettertraktede fryseboksene. Solhaugveien Borettslag er tegnet av den anerkjente arkitekten Robert Clarke Esdaile. meg som alenemor. Måneveien var og er et godt område å bo i, sier Liv. Verken Ellen, Ingri eller Liv tråkker ned dørene til hverandre eller andre i borettslaget, men understreker at de synes bomiljøet er godt. Her hilser alle på hverandre, sier Ellen. Hun tror den spesielle arkitektoniske løsningen med gjennomgående gang mellom oppgangene, virker positivt inn, i tillegg til de sosiale arrangementene som allerede nevnt. For egen del har hun også blitt kjent med mange i kraft av styrevervene opp gjennom årene. Nye balkonger Det har foregått mye vedlikeholdsarbeid i Måneveien de siste 12 årene. Det har gitt styret mange spennende oppgaver. Klagesaker har det vært lite av, skal vi tro Ellen, og det forteller kanskje sitt at livet i Måneveien stort sett er bra for de aller fleste. Det som opptar mange nå om dagen er nye balkonger. Av alle vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter, opp gjennom årene, er dette det største. Så stort og faglig utfordrende er det at det nå er ansatt en ekstern prosjektleder. Ellen er leder for byggekommiteen, som består av representanter fra styret. Hun innrømmer glatt at dette er noe hun virkelig ivrer for, og som er årsaken til at hun igjen har trådt inn i styret. Og går det som hun, og mange med henne håper, blir balkongene både større og innglasset. Men det er et kostbart prosjekt. Og først på generalforsamlingen på nyåret blir det hele avgjort. Blir det 2/3 flertall blir det bygging allerede i Robert Clarke Esdaile ( ) var en norsk-canadisk arkitekt, skulptør og maler. Han studerte i ved McGill-universitetet i Montreal og deretter ved Cambridgeuniversitetet. Siden foreleste han ved McGill-universitetet. I årene var han arkitekt i Bærum. Fra 1955 hadde han sitt eget arkitektkontor i Oslo. I årene var han foreleser ved Arkitekthøgskolen og fra 1971 professor ved NTH. Esdaile har i tillegg til Solhaugveien Borettslag også tegnet Bjørnekollen på Haslum og utført dekorasjoner på Høvik barneskole. RENHOLD - VAKTMESTERTJENESTER - HÅNDVERKSTJENESTER NSC gjør arbeidet komplett! Vi kaller det totalpakke. Nordisk Service Consult AS ble etablert i 1997 og er i dag totalleverandør innen bygg og eiendomsdrift, med hovedfokus på renhold, vaktmestertjenester og håndverkstjenester. Vårt slagord er Vi gjør arbeidet komplett fordi vi legger stor vekt på å gjøre arbeidet godt, og HELT ferdig. Industriveien Sandvika Telefon: Faks: E-post: -

8 8 ABBL NYTT NR Loppegleder n Av: Hilde Bringsli Er du en av dem som liker å gå på loppemarkeder og i brukt butikker, men lurer på hvordan loppefunnene skal gjenvinne sin fordums prakt? Vi gir deg tips til hvordan gamle skatter blir som nye! Slitt uttrykk Ønsker du å skape et slitt uttrykk, kan du male møblet med hvit grunning og pusse det forsiktig med sandpapir på steder det ville vært naturlig at det var slitt. Det kan være fint å bruke blank maling på enkelte møbler, men vær klar over at ujevnheter blir ekstra synlige. Trege skuffer blir som nye Møbler Er du på utkikk etter små og store møbler, kan en tur til et lokalt loppemarked bli en innbringende og rimelig affære. Ofte, men selvsagt ikke alltid, kan en omgang med malekosten være nødvendig. Se eventuelt nøye på loppene før du maler. Et gammelt klenodie i mørkt tre bør du kanskje beholde som det er, så sant det ikke er veldig skadet. Har møblets overflater små til moderate fuktflekker, kan du polere det med fet møbelolje. Er det snakk om store fuktflekker må du pusse først. Start med grovt sandpapir, fortsett med fint. Husk å fjerne støvet skikkelig før du begynner å male eller polere. Flekker på teakbord kan du prøve å fjerne med grovt blekkviskelær. Tørk av og lakk over med to strøk teakolje. Har du kjøpt en kommode eller et nattbord med trege skuffer, kan du gi dem litt gli-hjelp ved å strø potetmel på sidelistene, eller smøre dem inn med stearin eller grønnsåpe. Gamle duker Krystall Krystall som har mistet glansen blir fin igjen med varmt vann og Zalo. Men kanskje har du funnet en vinkaraffel eller andre fine flasker som er flekkete innvendig? Ikke fortvil. Hell på varmt vann, blandet med riskorn eller litt grov sand. Sleng det hele litt rundt. Du kan også prøve med bare sand. Hjelper ikke denne miljøvennlige metoden, kan du bruke litt kaustisk soda. Men vær oppmerksom på at dette er etsende væske. Messing Det er lett å finne flotte messing-gjenstander, både på loppe markeder og i bruktbutikker. Er du opptatt av å kjøpe gamle ting, kjenn på vekten. Gammelt er tungt. Nytt er lett. Uansett alder, skinnende fint kan det bli. En metode er å blande 1 ss Zalo og 1 ss syv prosent eddik med 1 liter vann. Messingen dryppes i blandingen og vaskes med en oppvaskbørste. Skyll deretter med varmt vann og tørk av. Du kan også bruke en pakke sitronsyre som du blander ut i Zalo og vann. La messingen ligge i bland ingen i noen minutter, før du skyller og tørker godt av. Gamle duker i lin kan det være verdt å kikke etter. Men husk at jo eldre tekstilet er jo mer forsiktig må du være når du skal vaske det. Kanskje finner du noen jordflekker. I så fall starter du med å legge duken i saltet surmelk, 1 teskje per liter. La tekstilet ligge et par dager før du vasker det. Maskinvask kan bli litt hardt, så det kan være lurt å håndvaske. Velger du likevel å bruke maskin, kjør et skånsomt program uten sentrifugering, og velg flytende vaskemiddel.

9 ABBL NYTT NR Emalje Emaljerte kopper og kar er populære loppefunn, men de er ofte skjemmet av kalkavleiringer. Disse kan du fjerne med en skive sitron eller rabarbra som kokes opp i vann. Gule misfarginger kan fjernes med en halv sitron som er dyppet i fint salt. Skyll godt når du er ferdig og puss med et kjøkkenhåndkle. Porselen Gamle serviser, kopper og fat i porselen er populære loppefunn, men ofte er det skår og sprekker i det. Har du for eksempel funnet et fint teservise med skår som er limt, kan du rengjøre bruddstykkene med aceton og deretter bruke et tyntflytende lim. Er det snakk om porøse materialer kan du bruke blank hobbylim. Hardt, ikke-porøst porselen og stengods kan du bruke superlim på. Er det brunt belegg på porselenet kan du prøve å gni det vekk med en klut med varmt vann og fint salt. Husk at du ikke kan sette limte gjenstander i oppvaskmaskinen. Er porselenet skjemmet av små hakk, kan du prøve å kamuflere dem med hobbylakk. Steinfigurer Steinfigurer og små skulpturer hører med til sjeldenhetene, i alle fall når vi snakker om loppefunn, men av og til dukker de opp. Har figuren/ skulpturen skjemmende flekker, kan du å bruke husvask. Følg bruksanvisningen og bruk en stiv børste. Rengjøring av gullrammer Gullrammer som ikke blir rengjort har lett for å bli matte av støv og skitt. Rens rammen med en blanding like deler vann og eddik. Tørk deretter av med en våt klut, med bare rent vann. Aluminium Gamle melkespann, gryter og kjeler er fine til både innendørs og utendørs bruk, og det meste blir fint etter litt puss og rengjøring. Til aluminium kan du bruke en grøtblanding av aske og sitronsaft. Vask med stålull eller en grov klut. Misfargede gryter og kjeler kan bli fine igjen hvis du blander eddik med tre deler varmt vann. La det stå i et par timer og skyll deretter med varmt vann. Sølv og sølvplett Det er ikke så ofte man gjør sølvkupp, men sølvplett finnes det en del av. For å få det blankt kan du enten bruke sølvpuss eller du kan legge det i en balje med varmt vann tilsatt litt husholdningssoda og en bit aluminiumsfolie. Legger du det i sodavann, må det ligge en stund før du skyller av med varmt vann og tørker det med et kjøkkenhåndkle. Sølv og sølvplett «liker» å bli brukt. Bruker du det ofte, bevarer du lettere glansen enn om det ligger nedpakket i en skuff og bare brukes en sjelden gang.

10 10 ABBL NYTT NR Liten skade kan velte stort flyttelass Det kan være lurt å se litt ekstra på forsikringspapirene før du lar flyttebilen kjøre av gårde med alt du eier. Vanlig innboforsikring dekker ikke flyttelasset, sier Espen Jensen i TrygVesta. I motsetning til hva folk tror, har flyttebyråer et svært begrenset ansvar for skader på flyttelass. Og vanlig innboforsikring dekker ikke skader og tyveri under flytting, sier Espen Jensen, leder for skadeseksjonen for bygning og eiendeler i TrygVesta Forsikring. Mange byråer er uforsikret Når det oppstår skader på flyttelass, vil eventuell erstatning avhenge av hvilke forsikringer som er tegnet på forhånd. Det enkelte flyttebyrå bestemmer selv om de ønsker å ha en egen forsikring, og mange mindre eller useriøse byråer er ofte helt uforsikret. Seriøse flyttebyråer har en godsansvarsforsikring som dekker inntil 1800 kroner per kubikkmeter, men det er ikke særlig mye. En kubikkmeter rommer svært mye innbo når flyttelasset er pakket tett. Og har du kostbare gjenstander, vil disse dermed ikke være dekket, påpeker Espen Jensen. Flyttebyråer har begrenset ansvar for flyttelass, og du må selv passe på at eiendelene dine er forsikret mot tyveri eller skader. (Foto: Colourbox) Du trenger utvidet innboforsikring Når du bestiller flytting hos flyttebyrået, bør du inngå en skriftlig avtale og klarlegge om

11 ABBL NYTT NR byrået har en forsikringsavtale som dekker hele flyttelasset, eller om du selv må ordne med dette. Du kan få utvidet innboforsikringen din til å dekke flyttelasset, eller du kan tegne en egen transportforsikring. Også uflaksforsikring dekker flytteskader inntil et visst beløp, forklarer Jensen. Om du har innboforsikring i TrygVesta, som ABBL har forsikringsavtale med, vil flyttelasset ditt være dekket dersom du har tegnet ekstradekningen. Du bør nok ta en telefon til forsikringsselskapet og sjekke at dekningen er god nok før du begynner å pakke, anbefaler Espen Jensen. Kikk flyttebyrået i kortene Dersom du tegner flytteforsikring gjennom flytte byrået, må du passe på at du mottar forsikrings beviset, slik at du kan sjekke at det virkelig er tegnet forsikring og at dekningen er god nok, advarer han. Ifølge Forbrukerrådet har det hendt at useriøse aktører har stukket alle eller deler av pengene i egen lomme. Jensen anbefaler å be flyttebyrået om referanser, skrive kontrakt og avtale prisen på forhånd. Mellomlagring må forsikres Hvis du leier en varebil og flytter innboet selv, vil de nevnte forsikringene dekke skader som oppstår under flytting. I tillegg er det blitt ganske vanlig at folk bruker mellomlagring ved flytting. Da må du tegne en egen forsikring som også dekker flyttelasset i den perioden det er lagret, understreker Jensen. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mennesker var på flyttefot i Det betyr at innbo og eiendeler for flere hundre milliarder kroner ble flyttet på. Nær av dem som flyttet, byttet bolig innenfor samme kommune. Unge trenger forsikringsløsninger tilpasset deres livsstil, som ofte er svært ulik tilværelsen til dem som er godt etablert, sier konserndirektør Kjerstin Fyllingen i TrygVesta. TrygVesta med egen ungdomsforsikring I stedet for at vi forsikringsfolk skulle mene noe om hvordan unge bør forsikre seg, hentet vi inn en stor gruppe unge mennesker og lyttet til hva de hadde å si, forteller konserndirektør Kjerstin Fyllingen i TrygVesta. Resultatet ble et helt nytt forsikringskonsept for unge. Det viste seg for eksempel at ungdommene syntes at det å kunne forsikre innholdet på en pc, var mye viktigere enn å forsikre selve maskinen. Dermed tok vi det med i pakken. Det er ikke sikkert vi ville ha tenkt på det selv, sier Fyllingen. Den nye forsikringen tilbys unge mellom 18 og 28 år og er kalt for Young Living. Med Young Living får du forsikret deg selv, tingene dine og reisene dine, og du kan tilpasse den etter livsstilen din, sier Fyllingen. For eksempel kan man få en egen sportsforsikring som gir god dekning for kostbare ski, sykler eller annet sportsutstyr man bringer med seg på reise.

12

13 ABBL NYTT NR GULLHELLA B3 Prisliste Seksjon Hus Leilighetstype Etasje Rom Størrelse m 2 BRA Balkong (1) m 2 Balkong (2) m 2 Parkering eller Garasje Pris 1 1 G ca. 7,7 G E ca. 7,9 P E ca. 7,9 P F ca. 7,9 P Stiftelsen Asker 5 1 F ca. 7,9 P Stiftelsen Asker 6 1 E ca. 7,9 P E ca. 7,9 P G ca. 7,7 G G ca. 7,7 G E ca. 7,9 G E ca. 7,9 G F ca. 7,9 P F ca. 7,9 P E ca. 7,9 G E ca. 7,9 G G ca. 7,7 G D ca. 7,7 G C ca. 7,9 G B ca. 7,9 + ca. 7,9 G C ca. 7,9 G A ca. 15,8 G D ca. 7,7 G H U 3 46 ca. 9,6 G + b* Stiftelsen Asker 24 2 I U 2 37 ca. 9,9 P I U 2 37 ca. 9,9 P Stiftelsen Asker 26 2 J U 1 41 ca. 9,9 P J U 1 41 ca. 9,9 P I U 2 37 ca. 9,9 P Stiftelsen Asker 29 2 I U 2 37 ca. 9,9 P H U 3 46 ca. 9,6 G + b* Stiftelsen Asker 31 2 G ca. 7,7 G + b* E ca. 7,9 G + b* E ca. 7,9 G + b* F ca. 7,9 P F ca. 7,9 P E ca. 7,9 G + b* E ca. 7,9 G + b* G ca. 7,7 G + b* D ca. 7,7 G + b* C ca. 7,9 G + b* B ca. 7,9 + ca. 7,9 G + b* C ca. 7,9 G + b* A ca. 15,8 G + b* D ca. 7,7 G + b* *) Har bod i garasje i hus 2 Øvrige leiligheter har bod i bodkjeller i hus 2.

14 14 ABBL NYTT NR SELSKAPSLOKALER PÅ SKUI I BÆRUM HAR DU KONTROLL PÅ EL ANLEGGET DITT? Velegnet for de store anledninger Romslig kjøkken - Spisesal Separat salong Passende for personer Visste du at 38% av alle branner er forårsaket av feil i elektriske anlegg? Og at 48% av alle mennesker som døde i brann ikke hadde brannvarsler? Pettersen utfører sjekk av elanlegget ditt, slik at du får et trygt og sikkert hjem. Husk at det alltid er billigere å forebygge enn å reparere. Du kan også få redusert forsikringspremie. Kontakt oss for mer informasjon og tilbud. Åpent: Mandag-fredag Adresse: Engene 45, 3025 Drammen. Telefon: Kontakt oss: BTB Bærum Transportbyrå Eiendom ANS Ringeriksveien 219, 1340 Skui Tlf TRANSPORT Transport - Flyttetjenester Lagerservice - Varehotell Kranbiler lagercontainer Emballasje Assuranse BTB Bærum Transportbyrå AS Tlf: Fax: Epost:

15 ABBL NYTT NR RYKKINN BORETTSLAG 1 FIKK P4-PRIS OG NY GRILL I januar 2008 utlyste P4, i samarbeid med Plantasjen, en konkurranse hvor borettslag kunne få tilskudd til miljøtiltak for å forskjønne uteområdene. Borettslagets vaktmester, Helge Tvenge, hadde lenge irritert seg over en gammel, rusten grill som sto henslengt på parkeringsplassen. Han tok et foto av den gamle grillen og sendte det over til P4 sammen med et ønske om at grillen igjen måtte komme til heder og verdighet. Noen dager etter fikk han, til sin store forbauselse, beskjed om at Rykkinn Borettslag I var tatt opp som deltaker i konkurransen. Konkurransen gikk ut på at de som mente at nettopp deres borettslag fortjente et tilskudd til miljøtiltak, skulle sende melding om dette på SMS til P4. Første prisen var på inntil kroner. I tillegg ville det bli utdelt noen alternative priser. Tiltaket fikk stor oppslutning i borettslaget og ved opptelling av stemmene, viste det seg at Rykkinn Borettslag I ikke hadde vunnet første prisen, men at de hadde vunnet en av de alternative prisene på kroner. I dag står den nye grillen ferdig, til glede for borettslagets beboere. Åpning av grillplassen fant sted lørdag den 26. september. Borettslaget serverte pølser, brus og kaffe. Noen beboere kom med kake. Isbilen kom forbi og spanderte is på alle. Alle beboerne som var til stede på grillplassåpningen, var veldig fornøyde og sa at denne plassen skulle de prøve å bruke mer senere. Vaktmesteren fikk en blomst fra en av beboerne som takk for innsatsen. Gevinsten fra P4 og Plantasjen kom godt med. Kostnaden ble riktignok en del større, så borettslaget måtte legge til en del, men uten premien fra konkurransen, hadde det ikke blitt noen ny grill. Vaktmester Helge Tvenge mottok blomst som takk for initiativet og arbeidet med opparbeidelse av ny grillplass. Beboerne innvier den nye grillplassen

16 16 ABBL NYTT NR NYTT ABBL-PROSJEKT, HASLUM I BÆRUM ABBL har inngått avtale med nå værende eier av Kirkeveien 71 A på Haslum om utvikling av eiendommen fra næring til bolig. Samtidig er vi i sluttforhandlinger om kjøp av nabo eiendommen Kirkeveien 71 B. For begge eien- dommene foreligger det regulerings vedtak om bruks endring fra næring til bolig. Rammesøknad er sendt inn for Kirkeveien 71 A og vil bli etterfulgt av Kirkeveien 71 B straks kjøp av denne eiendommen er gjennomført. Kirkeveien 71 A og 71 B ble oppført som næringseiendommer tidlig på 60-tallet. Arkitekt for prosjektet var Robert Esdail, som senere ble professor ved NTH i Trondheim (se omtale på side 7).

17 ABBL NYTT NR Kirkeveien 71 bygningen vil bli beholdt, men den vil fremstå i ny drakt. Bygget har et bæresystem basert på søyler. Hele innmaten blir revet ut og bygget vil bli tilført nye fasader med tilhørende balkonger og terrasser. Det vil også bli foretatt enkelte påbygg innenfor det reguleringsplanen tillater. Samlet vil prosjektet gi ca. 110 boliger. Det vil bli oppført et nytt underjordisk parker ingsanlegg der hvor byggets inngangsside ligger i dag, med parkanlegg over garasje anlegget. Prosjektet har sentral beliggenhet på Haslum og mange av leilighetene, ikke minst i de øverste etasjene, vil få panoramautsikt over nærområdet og glimrende solforhold. Detaljer rundt leilighetsplanene er ikke endelig fastlagt, men vi vil i hovedsak satse på 3- og 4-roms leiligheter med store terrasser. Alle oppganger vil bli utstyrt med heis. Totalentreprenør for prosjektet blir Selvaagbygg, som ABBL har hatt et godt og nært samarbeid med i nesten 50 år. En av hans studenter var arkitekt Gunnar Dyrø, som under studiene fikk Kirkeveien 71 A og B som prosjektoppgave. Det er derfor svært hyggelig både for oss og ikke minst Gunnar Dyrø, at det nettopp er han som har fått oppgaven med å tegne ut det nye boligprosjektet. Gunnar Dyrø er blant annet kjent fra tidligere ABBL-prosjekter for Godthaabhaven og Tokerudkollen. Selve ombyggingen vil skje ved at mesteparten av den gamle

18 18 ABBL NYTT NR KURS FOR STYREMEDLEMMER I BOLIGSELSKAPENE ABBL har lang tradisjon for å avholde kurs for styremedlemmer i bolig selskapene. Kursene tar for seg sentrale spørsmål innenfor bolig forvaltning, som styremedlemmene vil ha nytte av i sitt daglige virke. ABBL har lang tradisjon for å avholde kurs for styremedlemmer i bolig selskapene. Kursene tar for seg sentrale spørsmål innenfor bolig forvaltning, som styremedlemmene vil ha nytte av i sitt daglige virke. Som et ledd i kursopplegget, utarbeider vi en hånd bok for styre medlemmer, som oppdateres annet hvert år. I tillegg til det faglige utbyttet, får styre medlemmene også anledning til å treffe andre styre medlemmer og dele deres erfaringer. Hyggelig håper vi det også kan være å få anledning til å møte ABBLs ansatte i en litt mer uformell atmosfære enn den man opplever i styremøter og på general forsamlinger/sameiermøter. Årets kurs ble avholdt på Thon Hotel Charlottenberg, fra fredag den 6. til søndag den 8. novem ber. Thon Hotel Charlottenberg er nærmeste nabo til et stort, nytt kjøpesenter, så deltakerne fikk også anledning til å innlede julehandelen. Lørdag ettermiddag la vi inn en tur til Magnor Glassverk, hvor deltakerne fikk en rask innføring i glassblåserkunstens hemmeligheter og ikke minst en befaring hvor man kunne betrakte Magnors design kolleksjoner, signert av blant annet Vebjørn Sand, Peer Spook og Ari Behn. Ca. 100 personer tok veien til Charlottenberg. Kursets hovedtemaer var: Vann og vannskader: Skadetyper og konsekvenser En utfyllende gjennomgang av styrets ansvar og plikter Som vanlig hadde vi også en gjennomgang av styrets arbeid for nybegynnere, mens de mer erfarne deltok i dybdeforlesningen om HMS, ny planog bygningslov, regler omkring utleie, påbygg og reseksjonering i sam eier samt fordeling av fellesutgifter og anvendelse av «nyttebegrepet». Et særlig interessant tema for mange var presentasjonen av ABBLs nye styreportal. Gjennom portalen kan styrene kommunisere med ABBL gjennom et intranett. Portalen er under etablering og ABBL vil invitere en mindre gruppe boligselskaper til å delta i et pilot prosjekt. Målt ut i fra deltakernes evaluering, var kurset meget vellykket. Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen til neste kurs, høsten 2011!

19 Tenk deg at det begynner å brenne hjemme hos deg, eller hos naboen... Visste du at nå kan hele boligsameiet tilknyttes med brannalarm til Asker og Bærum brannvesen? Da er alle i boligsameiet sikret øyeblikkelig utrykning. Raskere går det ikke. Ta kontakt på telefon for mer informasjon og tilbud. FORRETNINGSFØRSEL ET GODT TILBUD TIL BOLIGSAMEIER Riktige løsninger Riktige løsninger Effektivt og profesjonelt Effektivt og profesjonelt utført til rett tid utført til rett tid Thomas Land A/S, Ringsveien 3, 1368 Stabekk Thomas Tlf : 67 Land 11 A/S, Ringsveien - Mob : 41 3, Stabekk 80 Tlf : Mob - : ABBL er forretningsfører for ca boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at bolig selskapene får den oppfølging de trenger ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso Vi kan også forestå prosjektledelse og bygge ledelse av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker Tlf

20 Spar penger som medlem i ABBL Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser For deg i ditt hjem utfører vi blant annet: Energisparing - råd for lavere strømregninger EL-sjekken - kontroll av el-anlegget Servicebiler - rask betjening med stort lager Elektrikere - fagfolk med lang erfaring For oppdrag i Asker og Bærum, ring Åge Wiik på NORGESDESIGN AS /01 Huskeliste: -Rydde garasjen -Klippe busker -Kaste skap i kjeller -Rydde loftet BESTILLE CONTAINER!!! Tlf Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Din totalleverandør innen avfallsbehandling ALT I GLASSARBEID Alltid gode tilbud Dører og vinduer Energispareglass Verandaskjerming Bly/messinginnfatning Speil etter mål Dusj-løsninger Helglassdører Glassrekkverk Henvis til annonsen og få ABBL-rabatt

21 ABBL NYTT NR Mattips Oppskrift og foto: Hilde Bringsli. Drikkeforslag: Gaute Gusrud, Apéritif. Ostefondue fra Amsterdam Tilbehør Daggammel loff i terninger og eventuelt grønnsaker som gulrøtter, sopp, asparges og squash. Hvis ønskelig kan du også ta oppi en liten klatt tomatpesto. Fremgangsmåte Grovriv ostene. Gni deretter gryten innvendig med hvitløk. Varm vinen i gryten på forholdsvis svak varme, slik at det nesten når kokepunktet. Bland revet ost med maisennamel. Tilsett osteblandingen gradvis i den varme vinen og rør ostesausen jevn mellom hver porsjon du tilsetter. Smak til med krydder og kirsch / blankt druebrennvin. Drikkeforslag Sara de Silenrieux (49143) økologisk. Et godt hveteøl med et fruktig anslag av epler og brød, men med en fin bitterhet som kan hjelpe godt mot fonduens fedme. Eitelsbacher Karthaüserhofberg Riesling 2007 (20313). En vin med søtlig duft av epler og sitrus, fruktig anslag av grønt eple og lime, men med en syre som strammer flott opp. Sitter veldig lenge på ettersmaken. Allegrini Valpolicella Classico 2008 (55066). En vin med unge, røde og mørke bær på duften, spesielt kirsebær. Bløt og lettdrikkelig vin med en god syre og et lite bitt mot slutten. Passer godt, spesielt dersom man bruker en salt blåskimmelost i fonduen. 4 porsjoner 1 2 fedd hvitløk 4 dl tørr hvitvin Ca. 500 gram ost, fortrinnsvis Emmenthaler og Gruyère + litt blåskimmelost. 2 ss maisenna 3 ss kirsch eller blankt druebrennevin Smak til med hvit pepper og nymalt muskat.

22 22 ABBL NYTT NR

23 ABBL NYTT NR EL-INNSTALLASJON OG SERVICE Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum Varmesystemer? i ABBL-nytt! Elfagsjekk av ditt anlegg? Lys og varme? Alarmer? Telefoni? Porttelefon? ANNONSESALG Ring hytta varm? Snorre Sigurdsson Treff lokalmarkedet Telefon: i Asker og Bærum e-post: i ABBL-nytt! ANNONSESALG Snorre Sigurdsson Telefon: e-post: FARGEHANDLERE MASKINENTREPRENØRER Vi hjelper deg med klargjøring av vinterredskapen VAKTMESTERTJENESTER RØRLEGGERE PeRo_VINTER-59X80.indd :29:09 Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping Faks: Mob: TAKSERING ANNONSESALG Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum i ABBL-nytt! ANNONSESALG Snorre Sigurdsson Telefon: e-post: ALT INNEN RØRLEGGERFAGET Vann og avløpsteknikk-59x80.indd :55:16 Sanitæranlegg Nyanlegg Modernisering Vedlikehold Kjøle/varmeanlegg Industrianlegg Sprinkleranlegg Trykkluft Kompetanse innen ENØK A K T U E L L E T J E N E S T E R

24 ABBL og Stena Line inviterer til VÅRTUR til skagen og blomsterparken Jesperhus mai 2010 Opplev Nordens største blomsterpark! Parken bugner av blomster, kaktuser og sukkulenter. De utroligste dekorasjoner av alle slag pryder parken og de flere Vi i villa og Stena Line inviterer til meter høye morsomme blomsterfigurene er en fryd for øyet. Vårtur Program for til Jesperhus og Skagen Torsdag 6. mai: Frederikshavn Skagen Frederikshavn. til Skagen og Frokost blomsterparken på hotellet. Jesperh Kl Avreise fra Frederikshavn. Vi kjører til Skagen. Kl Utflukt med Sandormen til Grenen, Danmarks nordligst mai 2009 Kl Ankomst Frederikshavn. Kl Avreise fra Frederikshavn. Vi kjører via Åbybro til Mors og Jesperhus Blomsterpark. Kl Ankomst Jesperhus. Her tilbringer vi det meste av dagen med opplevelser på egenhånd. Kl Serveres lunsj. Kl Forlater vi Jesperhus og kjører til Frederikshavn hvor vi skal bo i to netter på hotell Scandic Stena Line Frederikshavn. Kl Ankomst hotell Scandic Stena Line Frederikshavn. Kl Serveres middag. 3 Tirsdag 4. mai: Oslo. Kl Avreise fra Asker st. plattform 7 til Oslo og Vippetangen. Kl Avreise med MS Stena Saga. Overfarten i dbl innv. lugar. Kl Serveres aftensbuffet med drikke i restaurant Taste. punkt. Deles inn i grupper. Onsdag 5. mai: Frederikshavn Jesperhus Frederikshavn. Kl Omvisning på mai Skagens 2009 Museum. Deles inn i grupper. Frokost om bord frem Opplev til kl 08:00. Nordens største blomsterpark! Kl Parken Serveres bugner lunsj av på Brøndums blomster, Hotel kaktuser i Skagen. Ettermid- og sukkulente rasjoner av alle slag pryder parken og de flere meter høye morsomme blomsterfigurene e dagen til egen disposisjon. Kl Forlater vi Skagen og kjører tilbake til hotell Scandic Stena Line Frederikshavn. Kl Serveres middag. Og alt dette får du for pengene: Fredag 7. mai: Frederikshavn Oslo. Frokost på hotellet. Kl Avreise fra Stena Scandic Hotel Frederikshavn. Vi kjører ned til brygga i Frederikshavn. Kl Avreise med MS Stena Saga til Oslo. Kl Serveres Skagerrakbuffet med drikke i restaurant Taste. Kl Ankomst Oslo. Kl Vi kjører tilbake til Asker og sier farvel.

25 Skagen toppen av Danmark! Til Skagen reiser man for å oppleve det spesielle, vakre lyset, maten, kunsten, kulturen, naturen og strendene. Ytterst på Grenen, der to hav møtes, kan man oppleve å stå med en fot i Skagerrak og en i Kattegat! Pris på turen: Kr 3.975, pr person i innv. dbl lugar/dbl rom. Prisen inkluderer: Båtreisen Oslo Frederikshavn t/r i innv. dbl lugar på utreise. 2 netter på hotell Scandic Stena Line Frederikshavn i dbl rom. Entrè til Jesperhus Blomsterpark og Skagens Museum. 3 frokoster, 3 lunsjer og 3 middager. Tur med Sandormen. Danske vegavgifter. Busstransport i moderne turistbuss fra Team Tour AS. Tillegg: Enkeltlugar på utreise kr 300,. Enkeltrom på hotell kr 700,. Påmelding Dersom du ønsker å bli med på turen, ber vi deg vennligst returnere vedlagte svarslipp til ABBL, Postboks 385, 1301 SANDVIKA Påmeldingen er bindende. Ja, jeg ønsker å melde meg på turen til Jesperhus og Skagen, mai Påmeldingen er bindende. Medlemsnr. i ABBL:... Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Telefon på dagtid:... Antall reisende:... Retur til: Postboks 385, 1301 Sandvika Underskrift

26 SPAR STRØM At innglassing beskytter balkongen og byggets fasade mot vær og vind, er en selvfølge. Det mange ikke vet, er at en innglasset fasade også kan redusere byggets oppvarmingsutgifter med opptil 10 %! BALKONGSYSTEMER & INNGLASSINGER

27 Gullhella B3 Søknadsblankett Medlemsnummer: Navn: Fødselsdato/år: Adresse: Postnr./sted: Tlf. dagtid: Medlemskapet ønskes overført til: Navn: Fødselsdato/år: ved eventuell tildeling av bolig. Prioritering av boligtype: (Prioriteringen er kun ment å være veiledende) Angi leilighetstype med bokstav 1. pr. 2. pr. 3. pr. Skal boligkjøpet helt eller delvis finansieres ved salg av nåværende bolig? JA NEI søkers underskrift SØKNADSFRIST: MANDAG 1. FEBRUAR 2010 Blanketten sendes: ABBL Postboks SANDVIKA Telefax:

28 28 B-BLAD Returadresse: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Kinoveien 3A, Postboks 385, 1301 SANDVIKA AKERSHUS VESTFOLD ØSTFOLD OSLO BUSKERUD Eget system for permanent grafittibeskyttelse Et av Norges største malermesterfirmaer Egen fasadeentreprenør - Buer Bratfoss AS - LEDIGE STILLINGER: Prosjektledere, malere og regnskapsmedarbeider Malermester Buer Gruppen består av Malermester Buer AS i Oslo, et av Norges største malermesterfirmaer med Farvehandel, samt datterselskaper i Oslo, Buskerud og Østfold. Gruppen er en komplett overflateleverandør innen nybygg og rehabilitering og utfører alle typer arbeider innen maler- og gulvarbeider til boliger, industri, næring og insitusjoner på hele østlandsområdet. I gruppen inngår også Buer & Bratfoss AS som en entreprenørbedrift som har komplett fasaderehabilitering som sin spesialitet. Gruppen har over 210 ansatte og en omsetning på 207 mill. NOK i Mallinggata 11, 3044 Drammen PB 344 Økern, 0513 Oslo Tlf:

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. N Y T T N R 1 2 0 1 0 Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8 Nr. 3-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag VISNING: Søndag 22.09.2013 kl. 14.00 Mandag 23.09.2013 kl. 18.00 SØKNADSFRIST:

Detaljer

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12.

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. Nr. 2-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning av Bondistranda Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. april 2013 2 Medlemsblad for Asker

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10 Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ NY renovasjonsordning i Bærum se side 10 2 ABBL NYTT nr. 3 2014 Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR 3-2014 Ansvarlig utgiver: Asker og

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Nr. 2-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ God sommer! ABBL Eiendomsmegling Se side 4 Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16 2 ABBL NYTT nr. 2 2014 Medlemsblad

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2009 Satser på rehabilitering s. 14 og 30 Trives i pensjonistbolig s. 34 Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Bli med til Todalen s. 34

Bli med til Todalen s. 34 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 1 2013 Nytt prosjekt på Innlandet s. 7 Stortrives i Nergata 8 s. 32 Bli med til Todalen s. 34 LA BOLIGBYGGELAGET FORSIKRE DET DU ER GLAD I SETTER SPOR Glød

Detaljer

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 3 2012 Styreleder Jan Olav Bjerkestrand og styremedlem Ruth Elise Sæther stortrives i Marcussundet Borettslag. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11 Samarbeidsavtale

Detaljer

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 Nr 4 2012 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Grindhaugen Borettslag s. 32 Perfekt pendlerbolig s. 36 Go KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 d ju a o ss i r f l NY PORTTELEFON? La proffen ta seg av jobben!

Detaljer