Brenner for fremtidens befal. Terrorangrepet. Libya. Avdelingsbefal. side side 6-7. side 8-9. side 22-25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brenner for fremtidens befal. Terrorangrepet. Libya. Avdelingsbefal. side 12-13. side 6-7. side 8-9. side 22-25"

Transkript

1 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 August 2011 Brenner for fremtidens befal side Befalsbladet 2/2004 Terrorangrepet side 6-7 Avdelingsbefal side 8-9 Libya side 22-25

2

3 Ny langtidsplan - nye utfordringer Inneværende langtidsplan løper til utgangen av For Norges Offisersforbund vil arbeidet med nytt langtidsdokument (LTD) foregå i flere faser. Første fase er gjennom påvirkning av Forsvarssjefens råd. Etter dette vil arbeidet rette seg mot ledelsen i Forsvarsdepartementet (FD) og Regjeringen. Når Regjeringen har lagt frem sin anbefaling, tentativt i mars 2012, vil fokus bli på stortingspolitikerne som skal vedta planen senvåren Forsvarsjefen (FSJ) er godt i gang med å utarbeide sine anbefalinger, og NOF deltar i referansegruppen til dette arbeidet. Også i denne studien er økonomi den mest fremtredende faktoren for justeringer. Fasen vi er i nå, er på mange måter «upløyd mark» i forhold til det vi har vært igjennom tidligere. Et eksempel er FS 07, hvor vi hadde egne personer med fra arbeidstakerorganisasjonene på heltid. Samtidig som det legges frem en ny langtidsplan, har statsråden gjort det klart at vi nå skal over på en kontinuerlig langtidsplanlegging, mot tidligere planer for fire år. FSJs endelige produkt, som skal overleveres i begynnelsen av november, vil ikke være gjenstand for sentral drøfting, men organisasjonenes kommentarer skal følge dokumentet frem til politisk behandling. Arbeidet er omfattende, og vi må nok også denne gang påregne harde slag. Spesielt vil basestrukturen i Luftforsvaret bli en utfordring, og endringer i denne vil også medføre endringer for personell i INI og FLO. I tillegg ser vi konturene av mer splitting mellom Hæren og Heimevernet (HV), hvor det innenfor HV blir sett på distriktsstruktur og mer fokus på oppgavene her i Norge. Hæren dreies mer mot innsats utenfor kongeriket og blir mer profesjonalisert, noe som i stor grad vil kunne påvirke verneplikten. Forslagene vil medføre debatter basert på fornuft, men også med følelser involvert. I denne sammenhengen oppfordrer vi våre medlemmer og lokalavdelinger om å gjennomføre denne debatten med respekt og verdighet. Vi går nå inn i en mer intensiv fase av FSJs fagmilitære råd. Lokalt og gjennom DIF-sjefene bidras det ved å frembringe informasjon, fakta og anbefalinger. Jeg oppfordrer alle lokale tillitsvalgte om å be om å bli informert om i hvilken grad aktuell sjef er involvert, og videre kreve drøfting av de anbefalinger som fremsendes sentralt. Selv om verken FSJ eller FD til nå har hensyntatt vår anbefaling om å inkludere befalsordningen i det arbeidet som pågår med den nye langtidsplanen, så oppfatter vi positive signaler om vilje til å ta fatt i dette i neste runde. Dette arbeidet, som av respekt for de militært ansatte absolutt er påkrevd, må startes snarest uten tap av mer tid Norges Offisersforbund og mange med oss, krever å få på plass en ny helhetlig befalsordning! LEDER Evner vi å ta vare på enkeltindividet, gjør vi personellet i stand til å gjøre sin jobb.

4 1 Befalsbladet 2/2004 side 6-7 TidsskrifT for Norges offisersforbund Nr. 3 AugusT 2011 side 8-9 side side Befalsbladet_0311.indd NR. 3 August 2011 Utgiver: Norges Offisersforbund Ansvarlig redaktør: Egil André Aas Redaktør: Margrethe Bratt Redaksjonskomité: Kennet Bergland, Jean-Bobér Rooseboom de Vries, Truls Erik Paulsen, Dennis Oxaas Redaksjonen: Redaksjonen avsluttet 9. august 2011 Annonsehenvendelser: Norsk Militærteknisk Forlag Fred. Olsens gate 1, 0152 Oslo Tlf , fax E-post: Redaksjonell og teknisk produksjon: Stiftelsen LO Media, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Kristian Brustad - redaksjonell Sheila Hegge Olsen - grafisk Trykk: BK Grafiske, Sandefjord Befalsbladet er trykket i et Svane-merket trykkeri. ISSN Meninger og opplysninger i signerte artik ler står for forfatterens egen regning og uttrykker ikke nødvendigvis redaksjonens syn. Brenner for fremtidens befal Terrorangrepet Avdelingsbefal Libya Innhold Forsiden: Befalsopptaket. Foto: Simen Aker Grimsrud Leder 3 Terrorangrepet 6 Helhetlig befalsordning 8 Befalsopptaket 10 Seksuell trakassering 16 Medflyttere taper 20 Libya - med fokus på risiko 22 TEMA: Libya og materiell 26 Barna i fokus 34 Ammunisjonskassen 36 NOFKA 38 NEON 39 Pensjonistspalta 42 Litt av hvert 43 Forbundskontoret Forbundsleder: Egil André Aas Tlf E-post: MIL: Forhandlingsleder: Eigil Jespersen Tlf E-post: MIL: Forhandler: David Robert Coyle Tlf E-post: MIL: Forhandler: Staale I. Reiten Tlf E-post: MIL Forhandler: Odd-Einar Eilertsen Tlf E-post: Norges Offisersforbund Møllergata 10, 0179 Oslo Sentralbord tlf.: Faks: Militær linje: Internett: E-post: Forhandler: Jean-Bobér Rooseboom de Vries Tlf E-post: Områdetillitsvalgte Utvalg Troms og Finnmark I Pål B. Nygaard Tlf /MIL: Mobil: E-post: Troms og Finnmark II Jan Helge Andersen Tlf E-post: Nordland Bjørn Tore Woll Tlf E-post: Vestlandet Thor Manum Tlf /MIL: E-post: Midt-Norge Terje Sæterøy Tlf E-post: Norges Offisersforbunds Elevorganisasjon (NEON) Såvi Stubseid, leder, FIH, Jørstadmoen E-post: Utvalg Nestleder: Torbjørn Bongo Tlf E-post: MIL: Leder markedsavd.: Chris Lindseth Tlf E-post: MIL Kontorsekretær/sentralbord: Elisabeth Lange Tlf E-post: Informasjonsmedarbeider: Margrethe Bratt Tlf E-post: Kompetansemedarbeider: Truls Erik Paulsen Tlf: E-post: Rekrutteringsmedarbeider: Dennis Oxaas Tlf: E-post: Økonomiansvarlig: Vigdis Berntsberg Lundahl Tlf: E-post: Østlandet I Torbjørn Liestøl, Tlf /MIL: Mobil: E-post: Østlandet II Christian Huse Tlf E-post: Østlandet III Sverre Mejlænder-Larsen Tlf E-post: Omstillingstillitsvalgt/HTV FLO Kennet Bergland Tlf E-post: Pensjonistutvalg (PU) Terje With Tlf E-post: Norges Offisersforbunds Kedettutvalg (NOFKA) Carl W. Wilhelmsen, leder E-post:

5 E-post: Det er vår oppgave å ivareta dine behov knyttet til eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret, på en best mulig måte. For å få til dette er vi avhengig av god dialog med våre leietakere og brukere. Gjennom dialog ønkser vi å lytte til, forstå og følge opp det vi har lovet. La oss gjøre en avtale. Tlf: SOM AVTALT

6 22. juli 2011 En mørk sky 22. juli 2011 ble en dag hele nasjonen vil være merket av for all fremtid. Terroren har vist sitt sanne ansikt. Norge blir aldri det samme! Vi er alle i sorg over de ufattelige handlingene som ble utført på en så kaldblodig måte, og gjennom media er det gitt skildringer av de grusomme opplevelsene i Oslo og på Utøya som vi alle har vanskeligheter med å forstå. Ondskapen som er utøvd er en grusom påminnelse om alvoret og ansvaret som påligger våre folkevalgte institusjoner når det gjelder vår sikkerhet både lokalt og sentralt. Handlingene er skildret som et mini Holocaust og kanskje er dette så nært en beskrivelse av noe sammenlignbart en kan komme! Oppi alt dette uforståelige har vår politiske ledelse, politi, helsevesen, Forsvaret, brannvesen, hjelpeorganisasjoner og frivillige gjort en fantastisk innsats. Hele nasjonen har stått oppreist gjennom dette grufulle og gitt klare meldinger om at vi vil hegne om våre ukrenkelige verdier: Trygghet, åpenhet og demokrati. Våre røtter er bunnsolide og vil vokse seg enda sterkere i årene som kommer. På vegne av Norges Offisersforbund fordømmer jeg de feige og grusomme handlingene på det sterkeste og overbringer vår dypeste medfølelse med de pårørende. Den mørke skyen vil passere, og tryggheten vi hadde skal vinnes tilbake! Tryggheten vi hadde skal vinnes tilbake. Sjefen for HV-02, Stein Erik Lauglo, måtte avbryte ferien; han var i jobb timen etter bomben gikk av. Bomben gjorde deler av hovedstaden om til en krigssone. 150 heimevernsoldater var klare til å bistå politiet i Oslo innen fredag kveld 22. juli. Margrethe Meyer Bratt (tekst) Stein Erik og familien var på handletur på CC Vest; Stein Erik ventet i bilen mens samboeren skulle gjøre et ærend. Jeg hørte smellet godt; så langt unna hørtes det ut som torden. Det var litt grått denne dagen, og det var naturlig at det kunne tordne og komme noen byger. Radioen i bilen ble avbrutt av en ekstra nyhetssending like over halv fire. Det gikk ikke lang tid før Stein Erik fikk telefon om at han måtte forbedrede eventuell innkalling av mannskaper. På Drammensveien inn til Oslo møtte jeg beredskapstroppen til politiet på vei ut av byen, sier Stein Erik. Da han kom på kontoret litt senere skjønte han hvorfor: beredskapstroppen var på vei til Utøya. Reaksjonsevnen til Heimevernet. Heimevernet (HV) har som ansvar å beskytte landets innbyggere, infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner. Før jeg hadde kommet til Lutvann, var det flere områdesjefer som hadde ringt meg; to hadde allerede møtt opp. At områdesjefene reagerer raskt er veldig betryggende for meg, da vet jeg at jeg har dedikerte folk med meg, sier sjefen for HV-02, Stein Erik Lauglo. En områdesjef har ansvar for sitt område og planlegging av objektsikring. HV-02 Oslo og Akershus 6 Befalsbladet 3/2011

7 HV på post Foto: Forsvaret Heimevernsdistrikt er delt inn i 25 områder. Områdene består av mannskaper som har lokalkjennskap til sitt område eller objekt. At områdene har lokalkunnskap til sitt ansvarsområde er avgjørende. Dette er en av Heimevernets styrker, sier Lauglo. I løpet av kvelden var 150 heimevernsoldater i Innsatsstyrken Derby klare til å løse oppdrag. I løpet av natten ble vaktholdet ved forsvarsbygget forsterket. Ved midnatt fikk vi melding om å ta over vaktholdet av Stortinget neste morgen. Samarbeid med Oslo politidistrikt. Politiet har hovedansvaret i slike situasjoner, de kan bruke Forsvaret og HV som verktøy etter anmodning ifølge bistandsinstruksen. HV-02 og Oslo politidistrikt har et meget godt samarbeid. Liaisonoffiserer fra HV-02 var tidlig på plass hos staben i Oslo politidistrikt. Oslopolitiet ba tidlig om støtte, og det ble formalisert i løpet av kvelden 22. juli, sier Stein Erik Lauglo. Sjefen for HV-02 kalte også inn avdelingens presse- og informasjonsoffiser for å ivareta avdelingens kommunikasjon utad. På vakt ble heimevernsoldatene briefet om hvordan de skulle møte publikum og hva de kunne gi av informasjon. Samfunnet fungerer også etter en slik katastrofe. Folk skal bevege seg og bruke byen, væpnede militære vakter kan skremme, sier Lauglo. Jeg er glad vi har voksne mennesker med militær trening, sivil erfaring og livserfaring. Dette gjør at vi har større forståelse og kan håndtere publikum bedre enn soldater inne til førstegangstjeneste. Krise og krig, innland og utland. Stein Erik Lauglo var nestkommanderende i RC-Nord i Afghanistan i 2009, og er glad for de erfaringene han fikk i den perioden. I Afghanistan er ansatte hele tiden forberedt på det som skjer, og logistikken er på plass. I Afghanistan var det enklere å håndtere ekstreme situasjoner fordi vi var bedre forberedt. I Afghanistan må vi lære å samarbeide med politi, sivile, hjelpeorganisasjoner og resten av samfunnet, på samme måte som dette var en viktig faktor i Oslo. Sjefen for HV-02 har noen dager igjen av en avbrutt ferie før han er tilbake på jobb. Det er mange tanker som har blitt fordøyd i ferien, og hans tanker har gått til ofrene, pårørende og alle som er berørt av denne tragedien. Etter jeg avsluttet oppdraget har jeg tenkt mye, og terroren er ennå litt uvirkelig, men jeg gleder meg til å komme på jobb. Jeg ser fram til å skryte av folkene for innsatsen de viste disse dagene, det meget betryggende. Jeg håper det går bra med alle og at vi kan dra gode erfaringer for vår gjennomføring på tross av den tragiske hendelsen, sier Stein Erik. Heimevernet har soldater fordelt på 11 distrikter og har til sammen 245 områder over hele Norge. Vi må ikke glemme dem som ikke var på jobb disse dagene. Heimevernet står sammen om et godt utdanning- og treningssystem, og utviklingen av Heimevernet. Denne situasjonen har vist at Heimevernet er relevant, har reaksjonsevne og utholdenhet til å løse oppdrag i krisesituasjoner. For at vi skal kunne løse denne type oppdag i fremtiden må vi sørge for at Heimevernet blir gitt rammer for årlig trening. Heimevernet soldater Land-, sjø- og luftkapasiteter 11 distrikter 1 sjøheimevernskommando 15 innsatsstyrker 245 områder over hele landet Opprettet 6. desember 1946 Heimevernet (HV) er bindeleddet mellom Forsvaret og det sivile samfunn, og en viktig del av totalforsvaret. HV samarbeider med mange offentlige sivile instanser. Hvert HV-distrikt har nær kontakt med politimyndighetene i sitt ansvarsområde. De mannskapene og offiserene er til daglig sivilister. Heimevernet har som ansvar å beskytte landets innbyggere, infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner gjennom sine oppdrag. Disse kan være: styrkebeskyttelse uttak og rullering av forhåndslagret materiell -sikring av infrastruktur, nøkkelpersonell og materiell -overvåkning og kontroll -HV skal støtte forsvarsgrenene og totalforsvaret i fred, krise og krig -HV skal bidra med støtte til det sivile samfunn, paragraf 13-operasjoner Befalsbladet 3/2011 7

8 Stopp kompetansesløsingen! Avdelingsbefal Krever ny helhetlig befalsordning Helt fra Stortinget vedtok avdelingsbefalsordningen i 2004, har Norges Offisersforbund krevd at denne må erstattes. Nå krever Landsstyret en ny helhetlig befalsordning, og hvor hovedkravet er at aldersgrensen for avdelingsbefal på 35 år må fjernes. Torbjørn Bongo (tekst) Avdelingsbefalshistorikk. Det er sju år siden Stortinget vedtok å innføre avdelingsbefalstilsetning for en del av befals- og offiserskorpset. Mange av de uheldige sidene som NOF og BFO advarte mot den gang, ser ut til å bli en realitet. Norges Offisersforbund advarte mot at det ville være både umoralsk å holde personell midlertidig ansatt i 15 år, og sløsing med kompetanse å skulle si opp personell på toppen av sin karriere. Forsvarssjefen ser ut til å være enig, og ønsker en endring. Hovedutfordringen ser ut til å være knyttet til at personellet gis en tilsetning kun frem til 35 år. Denne tilsetningen gir ikke et livslangt perspektiv og nødvendig forutsigbarhet, etter de første årene i tjeneste. Noe som resulterer i at en stor andel av personellet slutter lenge før 35-årsalderen. Forsvaret evner ikke å gi personellet karriereveiledning, planlegging og forutsigbarhet utover tre år. For personellet som står ut hele avdelingsbefalsperioden og ønsker å fortsette og som Forsvaret trenger, virker porten for ordinær yrkesbefalstilsetning å være altfor trang. Dette ser igjen ut til å være knyttet til en for streng praktisering av krav om Grunnleggende Offisers Utdanning (GOU) for å anbefale tilsetning. Tilbakemeldingene viser at det er forskjell i erfaringer mellom de ulike forsvarsgrenene og DIF-ene. Både Sjøforsvaret og særlig Luftforsvaret, evner i større grad å gi yrkestilsetning til det personellet de ønsker og behøver, selv om disse forsvarsgrenene også ønsker føringer fra sentralt nivå som gir rom for flere yrkestilsatte og på et tidligere stadium. Befalsordningen. Ansettelsesregimet er en del av befalsordningen. Befalsordningen i helhet består i tillegg av utdannings-, grads-, avansements-, disponerings- og lønnssystemene. Disse elementene er gjensidig avhengige av og påvirker hverandre. Vi er i disse dager i ferd med å sluttføre arbeidet med et befalsordningsdirektiv som beskriver alle lover, forskrifter, vedtak og avtalte ordninger som påvirker disse forholdene. Hærens spesiallistbefalsutredning. Hæren har laget en egen utredning, spesialistbefalsutredningen, som beskriver en modell hvor avdelingsbefal hvis de yrkestilsettes, døpes om til yrkestilsatt spesialistbefal. Videre at yrkestilsatt befal splittes i to kategorier: generalister og spesialister, at det innføres et Non Commission Officer (NCO)/underoffisers gradssystem, egne utdanningsordninger og baserer seg på nye regler om pensjon i Forsvaret. Hovedutfordringen er at denne modellen ikke representerer noe nytt ansettelsesregime i forhold til dagens modell, ved av avdelingsbefalstilsetning videreføres. Og det er uklart hvor mange som vil få tilbud om yrkestilsetning. Dermed bidrar den ikke til å løse det som fremstår som hovedutfordringen med å sikre forutsigbarhet i livslangt perspektiv for personellet. Det er ikke gjort vurderinger av positive og negative Hærens modell: Prinsippskisse for ansettelse i Hærens modell. sider ved splitting av yrkesbefalet og innføring av NCO-systemet. Og disse forslagene fremstår heller ikke som forutsetninger for å løse utfordringene med ansettelse. I tillegg har forbundet fått signaler i det pågående arbeidet med nytt langtidsdokument at antall avdelingstilsatte i Hæren, skal øke på bekostning av yrkestilsatte. Dette er en utvikling som ikke virker hensiktsmessig relatert til utfordringene med å øke forutsigbarheten for personellet. NOF-modell for befalsordning. Forbundet har arbeidet med en modell for en ny helhetlig befalsordning, hvor vi ønsker å ha forslag på alle områdene som påvirker befalsordningen. I forhold til ansettelse ønsker vi en modell som medfører at personellet får en avklaring på yrkestilsetning senest i alderen 8 Befalsbladet 3/2011

9 Avdelingsordningen Avdelingsbefalsordningen ble innført i 2005 som en del av lov om personell i Forsvaret. Loven innførte avdelingsbefalstilsetning som en ny kategori, i tillegg til yrkesbefal og kontraktsbefal. Avdelingsbefal skulle ha samme rettigheter som yrkesbefal, men kun være midlertidig tilsatt frem til 35 år, med mulighet for tre ekstra år. Begrunnelsen var behov for å holde en gitt alderspyramide i Forsvaret. Restriksjoner i gradsopprykk, mulighet til å søke stillinger mv., er innført senere som egne selvpåførte restriksjoner. Ny modell ansettelse NOF: Forslag fra NOF fra hvordan kontrakts- og ansettelsesmodellen kan være. FD har etter innføring gitt pålegg om å øke antall avdelingsbefalstilsatte, på bekostning av yrkestilsatt befal, i tillegg til at avdelingsbefal skulle erstatte kontraktsbefal. Kontraktsbefal skulle kun nyttes i ekstraordinære tilfeller. Revisjon av ordningen NOF har de senere årene ved flere anledninger tatt opp at Forsvaret bør lempe på sine egne føringer for ordningen, og argumentert for at antall yrkestilsatte økes. Karriere: Forslag til flere lønnsrammer på hvert gradsnivå. Med denne modellen vil ogsåden som står lengere i grad få lønnsutvikling år, som samsvarer med nivået hvor vi dag mister mange. I forhold til lønn og særlig for å hensyn ta horisontalkarriere, ønsker vi å etablere nye tilleggs lønnsrammer på hvert gradsnivå. Dette for å sikre de som står lenge på ett gradsnivå, en ny og bedre lønnsutvikling. Det vil og være naturlig at lang erfaring på et gradsnivå synliggjøres gjennom årsstriper, merker eller annet tillegg på uniformen. Landsstyret peker ut retningen. I juni staket Landsstyret i NOF ut kursen for dette arbeidet. I første runde må Forsvaret ta ansvar selv, og rydde opp i de pålegg og begrensninger som er selvpåført. Det må bli lettere å gi yrkestilsetning, utdanningsplaner må lages og følges og lønnssystemene må justeres for å belønne horisontal karriere. I neste runde, og med forankring i regjering og storting, må det iverksettes et arbeid med justering av hele befalsordningen. Hovedkravet er aldersgrensen på 35 år må fjernes. Dette arbeidet må starte snarest, dagens sløsing med kompetansen kan ikke fortsette. FSJ uttalte på landsmøte i NOF høsten 2010 at avdelingsbefalsordningen ikke fungerte og inviterte til revisjon av ordningen. Hovedproblemet var at befalet sluttet for tidlig. FSJ nedsatte sitt utvalg vinteren Mandatet la til rette for en revisjon av ordningen. Utvalget legger frem sin rapport høsten Hæren har laget en egen utredning spesialistbefalsutredningen. Denne medfører splitting av de yrkestilsatte i generalister og spesialister og innføring av NCO/underoffiserskorps. Utredningen foreslår ikke en ny ansettelsesmodell, men en ny yrkestilsatt befalskategori. (NCO = Non Commission Offisers) Befalsbladet 3/2011 9

10 FOS Sommerens vakreste eventyr HOPPER I DET: Kandidatene lurer på hvor mange grader det er i vannet. Varmt nok, er svaret de får av befal Vegard Hermansen (t.h.). Så må de hoppe uti og legge på svøm. Blod, svette og tårer. Samhold og kameratskap. I slutten av juni gikk sommerens vakreste eventyr av stabelen på Kjevik utenfor Kristiansand. Simen Aker Grimsrud (tekst) Tor Erik Schrøder (foto) Det er varmt nok, er svaret Vegard Hermansen (19) gir til alle som spør. Kandidatene ser skeptiske ut. Hermansen står på brygga nedenfor flyplassen på Kjevik og sender grupper på fem og fem uti vannet. Det er første dag av Fellesopptak og seleksjon (FOS), og håpefulle kandidater blir testet i svømmeferdigheter, kondisjon og styrke. Mens andre nettopp har kommet på jobb, har fremtidens befalselever vært i aksjon i flere timer allerede. Friskt i vannet Hermansen blir 1. juli offisielt sersjant. På FOS får han for første gang brukt det han har lært om lederskap i praksis. FOS er for befalet sommerens vakreste eventyr. I flotte omgivelser på Sørlandet samles befal fra alle grener. Fra hele landet. Det er lærerikt å stå på den andre siden. Jeg husker jo godt at jeg selv var her som kandidat, sier Hermansen. Tåka ligger tjukk som grøt over fjorden og det er regn i lufta. Gradestokken viser 14 grader. I vannet er det friskt. Jeg må jo bare fortelle kandidatene at det er varmt nok, men jeg misunner dem ikke. Hadde det vært fint vær, hadde jeg nok kasta meg uti selv, smiler 19-åringen. Gode minner FOS er en spesiell begivenhet for alt befal. Ekstra spesielt er det imidlertid for de nygraduerte sersjantene. Det blir sagt at FOS er kos for befalene, og det er sant. Men når jeg tenker tilbake på da jeg kom hit som kandidat, er det bare positive minner. Det er de tre ukene jeg husker best av mitt liv, fastslår Ole Skjæret. Selv om det er en uke siden gradueringsfesten, må han vente noen dager før han blir sersjant. Det er noe han ser fram til. Jeg går vesentlig opp i lønn 1. juli, og det skal bli en deilig forandring, mener det unge befalet. Blir sett opp til Puljefører Skjæret har et stramt tidsskjema å følge for å få kandida- 10 Befalsbladet 3/2011

11 SLITSOMT: Kandidatene ble testet i løping og svømming ved stranden på Kjevik. DISIPLIN: Christian Engø (i uniform) ser for seg en framtid i Forsvaret. Han setter pris på orden og disiplin. tene i puljen rundt til de forskjellige postene. Han synes jobben er spennende og utfordrende. Vi har jo vært i kandidatenes sko selv, og sett opp til befalene. Det er stas å være en de ser opp til, mener han. I tre uker skal rundt 1300 kandidater kjempe om en plass på en av befalsskolene i Forsvaret. De håpefulle skal testes, veies og måles. Kun de beste kommer inn. Stemningen er spent og nervøs. Guttene og jenta i pulja mi har det bra, men de er litt nervøse. Jeg merker at de er veldig ivrige og vil vise sitt beste i øvelsene, men jeg prøver å roe dem litt ned og motivere dem, forteller Skjæret. Ivrige kandidater Tåka har begynt å lette, men tunge skyer ligger fortsatt over militærbasen på Kjevik. Ved porten til det militære flyområdet står flere titalls kandidater og tripper på startstreken, i håp om å komme ned på 10-tallet på 3000 meter. Det er gøy å få jobbe med de som skal inn på befalsskolen for luftforsvaret, siden jeg har gått der selv, mener Christian Engø, puljefører og nygradert sersjant. Kandidatene i Engøs pulje fyker ut av startblokkene og parkerer harene som løper i gule og oransje vester allerede i den første svingen. Mange har tydeligvis store forhåpninger om å komme godt under kravet. Det er alltid noen som går alt for hardt ut, så er de kjørt etter tre minutter, fastslår befalet i start- og målområdet. Liker disiplin For Engø har den første dagen på FOS vært en fin erfaring. Han ser fram til tre uker som puljefører i felten. Det har vært annerledes å stå på denne siden. Jeg har hele opplegget klart for kandidatene mine, så de vet hele tiden når det er spisepauser og når de skal på neste test. Casene kan jeg imidlertid ikke fortelle dem om. Engø går på en treårig flyteknisk utdanning. Han har ett år igjen, pluss et pliktår. Sersjanten er ikke i tvil om at han ønsker en framtid i Forsvaret. Han setter pris på orden og disiplin. Med sommerjobb på FOS får han vedlikeholdt kunnskapen han lærte på befalsskolen. I og med at jeg er ferdig med felt, og har gått over til teknisk, er det fint å få frisket opp, mener Engø. Her får jeg brukt det jeg har lært, fastslår han. Befalsbladet 3/

12 god overtalelsesevne? «Kanskje jeg har en

13 Helge Larsen Bjerke (19) utmerket seg som en ledertype på Luftforsvarets befalsskole på Kjevik. I sommer fikk han NOFs bestemannspris.» Simen Aker Grimsrud (tekst og foto) Beviset har han hengende på veggen. Et diplom som viser at han, sammen med en medelev, var flinkest i årets kull. Den gjeve prisen kunne en stolt Helge Larsen Bjerke motta under gradueringsfesten i slutten av juni. Det var skikkelig kult, gliser Bjerke. A i ledelse Så veldig mye mer har ikke Helge rukket å tenke på kåringen. Rett etter gradueringsfesten ventet nemlig tre uker som puljefører på FOS. Det er rart å sitte her og tenke på at jeg har gått her i ett år allerede. Jeg har utviklet meg mye, mener den sympatiske 19-åringen. Gjennom hele året har han og de andre elevene blitt testet i ledelse, fysiske og militære øvelser. Helge fikk en høythengende A i ledelse. Selv blir han brydd når han får spørsmål om hva som gjør han til en god leder. Nei, si det. De andre elevene har sagt til meg at «så lenge du sier at vi skal gjøre noe, så bare gjør vi det uten å tenke over det». Kanskje jeg har en god overtalelsesevne, undrer den ferske sersjanten og smiler lurt. Rolig og streng Bjerke fremstår som sindig og reflektert. Han påpeker at han stort sett prøver å holde hodet kaldt. Det er unødvendig å stresse hvis man ikke må, mener 19-åringen, som påpeker at han på ingen FEM TIL: Selv om årets bestemann er en blid fyr, fikk kandidatene merke at han også kan være streng. Helge Larsen Bjerke mener de fremtidige befalselevene må få vite at disiplin er viktig i Forsvaret. måte er for snill som leder. Det har også puljen hans på FOS fått merke. Jeg har nok vært litt streng med pulja mi, spesielt med tider. Det er viktig at de forstår at det må være litt disiplin i Forsvaret. Vurderer Krisgsskolen På videregående gikk Lillehammergutten to år på data og elektronikklinja. Etter jul reiser Bjerke til Bodø for å ta fatt på lærlingtiden som fører til fagbrev som dataelektroniker. Om to år er han ferdig med både lærlingtid og pliktår. Jeg ser på en karriere i Forsvaret som en kjempemulighet. Jeg har vært inne på tanken om å gå på Krigsskolen og kanskje ta en ingeniørutdanning, forteller Bjerke. Å dra på utenlandsoppdrag er imidlertid den ferske sersjanten mer skeptisk til. I hvert fall på nåværende tidspunkt. Det er noe jeg har tenkt på, men det er mye å ta hensyn til. Jeg har både familie og venner hjemme, og jeg føler meg ikke klar for å dra nå. Men det hadde så klart vært en kjempeerfaring, mener årets bestemann på Kjevik. Hva bestemannsprisen vil ha å si for en videre karriere i Forsvaret, vil han ikke spekulere så mye i. Det er selvfølgelig status å bli kåret til bestemann, men det er vanskelig å si om det vil bety noe mer. Det gir meg selvtillit, og navnet mitt er blitt kjent i Forsvaret. I tillegg til heder, ære og diplom, vanket det et reisegavekort pålydende kroner fra GIL til årets bestemann. Det kommer godt med når de tre ukene på FOS er unnagjort. Da har jeg fire uker ferie. Det blir nok en tur til Syden, smiler Bjerke. Befalsbladet 3/

14 I hjertet av FOS HEKTISK: Dagene på operasjonssentralen er varme og hektiske, forteller Kjell Henning Boye (t.v.). Her er han i aksjon sammen med operasjonsbefalene Per Kristian Kirkbakk og Tara Müller. Telefonene ringer i ett sett. Utenfor døra til operasjonssentralen er køen lang. Her ligger hjertet av FOS. Simen Aker Grimsrud (tekst og foto) På operasjonssentralen sitter fire operasjonsbefal med ansvar for de forskjellige skolene. Inne på det varme kontoret står ikke telefonene stille. Det prates høyt og skrives så blekket spruter. Her sørger de for at det stramme tidsskjemaet blir fulgt til punkt og prikke. Alle uforutsette hendelser skal meldes inn til «opsen». Det er ganske hektisk. Vi må forholde oss til mange forskjellige folk, forteller Kjell Henning Boye, operasjonsbefal for KIIT, HVBS, FTBS og BSES, idet han tar en kort kaffepause. Stram timeplan. Operasjonssentralen er det koordinerende leddet på FOS. Med rundt 1300 kandidater og en stram timeplan, er det viktig å holde tunga rett i munnen. Timeplanene ble satt opp lang tid i forveien. Nå må vi sørge for at den blir fulgt, sier Boye. Det er dessuten hit de kommer, alle som har blitt skadet, vil trekke seg eller har andre problemer. Operasjonssentralen sørger for at alt og alle blir tatt hånd om. Vi er mellomleddet for alt. Du kan kanskje si at vi er kulelageret i hjulet. Hjertet på FOS, smiler operasjonsbefalet. Døgnbemanning. Boye er med på FOS for første gang. Han merker at dagene i operasjonssentralen blir lange. Vi har døgnbemanning, og sover i opsen. Etter en uke på Kjevik, skal FOS videre til Evje for feltøvelser. Da flytter operasjonssentralen etter. Det er greit å ha kjente fjes å forholde seg til. Vi går på tvers av forsvarsgrener. Alle kontakter oss hvis det er noe, og alt som er viktig, blir loggført hos oss. Du kan si at vi fikser alt, forteller Boye. Som en liten festival. Operasjonsbefal Per Kristian Kirkbakk jobber i operasjonssentralen for fjerde gang. Selv om det er mer enn nok å gjøre, setter han pris på ukene han får jobbe på FOS. Det er jo gøy når det står på, for det er litt av et sirkus, mener han. Selv om det er mye jobb, er det også en fin anledning til å treffe nye og gamle kjente, og utveksle erfaringer med andre befal. Det blir som en liten festival, fastslår Kirkbakk. 14 Befalsbladet 3/2011

15 Forsvarets framtid Sivile jobber kan lokke med høyere lønninger, men trygghet, fleksibilitet og et godt arbeidsmiljø gjør at en framtid i Forsvaret frister for unge sersjanter. Simen Aker Grimsrud (tekst og foto) Jørgen Lillegård (19), Martin Rabstad (19), Marius Krey (20), Thomas Nordangen (20) og Tor Egil Langård (19) er nygraduerte sersjanter. I sommer jobbet de som puljeførere på FOS. Nå må de begynne å tenke på framtida. Det er status for meg å si at jeg jobber i Forsvaret. Det er noe folk ser opp til, mener Martin Rabstad. Å gå med uniform med flagg på, bringer fram en stolthetsfølelse. Helt siden jeg var liten, har jeg drømt om Forsvaret, sier Jørgen Lillegård. Trygghet. De fem guttene skal alle ta fatt på lærlingtida etter utdanningen på Kjevik. Lillegård, Krey, Nordangen og Langård sikter mot et fagbrev som flyteknikre, mens Lillegård får fagbrev i dataelektronikk. Grunnen til at jeg vil bli i Forsvaret, er at det er en sikker arbeidsplass, sier Langård, som til høsten reiser til Ørland for å jobbe med F16-system. Men det er ingen hemmelighet at man ikke blir rik som flytekniker i Forsvaret. Sivile jobber kan lokke med langt høyere lønninger, men det er andre faktorer som gir guttene lyst til å satse på Forsvaret. Etter lærlingtiden vil vi ligge mellom og kroner under snittet for flyteknikere. Men det er et veldig godt arbeidsmiljø, og en sikker arbeidsplass med mange muligheter for å søke seg rundt, sier Krey. For lav lønn. For Thomas Nordangen (20) betyr lønna mer når han skal velge arbeidssted. Han har gått befalsskolen på Kjevik, og skal ta lærlingtiden som flytekniker på Rygge. KARRIERE I FORVARET: Marius Krey (f.v.), Tor Egil Langård, Jørgen Lillegård og Martin Rabstad vurderer alle en framtid i Forsvaret. I sommer jobbet de på FOS. Forsvaret lønner etter grad, og ikke utdanning. Lønnsgapet mellom å jobbe som flytekniker i Forsvaret og sivilt er for stort, mener han. Nordangen ser mulighetene for å kunne søke seg til nye tjenestesteder rundt om i landet som et godt argument for å satse på en videre militær karriere, men har ikke bestemt seg for hvor han vil jobbe i framtida. Han erkjenner at lønna spiller en viktig rolle. Treffer du ei jente fra Bergen, kan du søke deg dit. Det er det fine med Forsvaret. Likevel er nok lønna viktigst for meg. Men hvis miljøet er godt, kan det hende jeg fortsetter i Forsvaret, sier Nordangen. Vil bli ingeniør. Martin Rabstad skal til høsten reise til Lofoten for å ta fatt på lærlingtiden. Der skal han jobbe med radarsystemet Sindre 2. Han har planer om å ta en ingeniørutdanning etter det. Hvis Forsvaret støtter meg, ser jeg for meg at jeg tar dataingeniørutdanning i Forsvaret. Hvis ikke, blir jeg nødt til å slutte. Men jeg satser på at det går greit, sier 19-åringen. Rabstad gikk data-/elektronikklinja på videregående. Det var lærlingtiden som var den største motivasjonen til å søke seg til Forsvaret, forteller han. Utenlandstjeneste frister. Det er ikke bare en trygg arbeidsplass og godt arbeidsmiljø som gjør at guttene ser for seg en framtid i Forsvaret. Mulighetene for å dra på utenlandstjeneste frister noen av dem. Jeg håper å kunne dra på utenlandstjeneste. Det høres spennende ut, sier Lillegård. Risikoen det medfører, er ikke noe han går og tenker på. Som flytekniker anser han det som relativt trygt: Jeg skal sitte på hangaren og reparere helikopter, så det er ikke så stor fare for meg. Å søke utenlandstjeneste er også økonomisk gunstig, uten at det synes å være det viktigste for guttene. Det handler ikke bare om å tjene gode penger. Jeg tenker vel mest at det er en opplevelse, fastslår Marius Krey. Befalsbladet 3/

16 Kvinner Sa fra til sjefen fikk dårlig tjenesteuttalelse Tonje Andreassen føler at hennes mannlige sjef er blitt for nærgående. Han snakker vulgært til henne. Det føles ubehagelig. Simen Aker Grimsrud (tekst og foto) En dag tar han tak i buksehempene til sin unge, kvinnelige underordnede og løfter henne opp. Andreassen gir klar beskjed om at hun ikke liker sjefens oppførsel. Det ender med at hun får en dårlig tjenesteuttalelse. Historien er ikke unik. I 2008 avdekket en helse- og medarbeiderundersøkelse i Forsvaret at én av ti kvinner under 36 år har opplevd seksuell trakassering på jobb det siste halvåret. Det er tre ganger så mange som ved andre arbeidsplasser i samfunnet. Skulle meldt fra. I dag jobber Andreassen som kullsjef for andre klasse ved ingeniørutdanningen på Jørstadmoen, hvor hun stortrives. Det har gått mange år siden 36-åringen selv fikk et ubehagelig møte med seksuell trakassering i Forsvaret. Sjefen min misbrukte sin stilling. Da jeg sa fra til ham, førte det til at jeg fikk en dårlig tjenesteuttalelse, forteller hun til Befalsbladet. Men hun meldte aldri fra til en sjef høyere opp i systemet. Det turte hun ikke. UROVEKKENDE: I 2011 bør kvinner være en naturlig del av kollegiet. Når over 10 prosent av unge kvinner i Forsvaret er blitt utsatt for seksuell trakassering, er det tydeligvis ikke sånn i alle ledd, mener oberstløytnant Liv Judith Olsen. Nå hadde jeg tatt det opp med en gang, uten tvil. Jeg angrer på at jeg ikke meldte fra den gangen. Det er viktig at sånt blir tatt med en gang, så det ikke går utover andre senere, sier hun. Voldtekt. Gjennom sine mange år i Forsvaret har hun sett flere tilfeller av seksuell trakassering. Også et grovt tilfelle. En ung, kvinnelig soldatkollega ble voldtatt av troppssjefen. Det var ille. Og det var hun som måtte flytte. Mitt inntrykk er at når det skjer grove tilfeller i Forsvaret, er det den som blir utsatt for det som må flytte. Det er noen som misbruker stillingen sin som befal, mener Andreassen. At det først og fremst er unge kvinner som opplever seksuell trakassering i Forsvaret, synes hun ikke er rart. Jeg tror erfarne damer er flinkere til å si fra og stoler mer på seg selv og sine egne analyser. Spesielt som ung kan det hende du tror du må være grei mot sjefen, og at mannen mistolker signalene. Da må man si fra, mener hun. Skeptisk til rapporteringssystem. Fra høsten av skal alle alvorlige saker bli etterforsket av politiet, og ikke internt i Forsvaret. Det mener Andreassen er et riktig steg å gå. Når slike saker kjøres internt i Forsvaret, kan man risikere at saken blir behandlet av venner av den som har gjort det. Er det mistanke om brudd på norsk lov, må det gå til det sivile rettsvesen, fastslår Andreassen. Det nye rapporteringssystemet som skal innføres, er hun imidlertid mer skeptisk til. Andreassen minner om at det kan se fint ut på papiret, uten å fungere i praksis. Hun tror en viktigere faktor vil være å øke kvinneandelen. Det ville gitt større sikkerhet. Vi 16 Befalsbladet 3/2011

17 BLE TRAKASSERT: Tonje Andreassen ble utsatt for seksuell trakassering i Forsvaret for mange år siden. I dag angrer hun på at hun ikke meldte fra til en sjef høyere opp i systemet. ville hatt flere å diskutere med og ville ikke blitt så aleine, påpeker hun. Urovekkende. Liv Judith Olsen er en av få kvinnelige oberstløytnanter i Forsvaret. At én av ti unge kvinner i Forsvaret har blitt utsatt for seksuell trakassering, overrasker den tidligere sjefen for Luftforsvarets Befalsskole. Det er veldig urovekkende. I 2011 bør kvinner være en naturlig del av kollegiet. Når over 10 prosent av unge kvinner i Forsvaret er blitt utsatt for seksuell trakassering, er det tydeligvis ikke sånn i alle ledd, mener hun. Etter mange år i Forsvaret, kjenner hun seg igjen i at det er mye vitsing. Også av seksuell karakter. Men vi som er litt eldre kan kanskje slå mer tilbake. Det er nok ikke like lett for de unge, mener Olsen. Kvinner må bli naturlig del. Hun er redd slike tall skader Forsvaret, og kan være negativt for rekrutteringen av kvinner. Det er viktig at vi får flere kvinner i viktige posisjoner. Det må bli naturlig at kvinner er en del av Forsvaret, mener oberstløytnanten. Olsen synes det er positivt at det nå settes fokus på å få bukt med seksuell trakassering. Hun er imidlertid usikker på om et nytt rapporteringssystem er veien å gå. Jeg tror ikke en handlingsplan er nok. Det blir fullt fokus, men det blir så unaturlig. Jeg mener man må begynne med holdningsarbeid fra bunnen av. At alle, uavhengig av kjønn, har en plass i Forsvaret, må innarbeides fra rekrutt til befal. Alle sjefer må slå hardt ned på seksuell trakassering i egne rekker, fastslår Olsen. Befalsbladet 3/

18 Skal få bukt med seksuell trakassering Fra høsten av skal alle sjefer i Forsvaret månedlig rapportere om seksuell trakassering i sin forsvarsavdeling til departementet. Alle alvorlige saker skal bli behandlet i sivil rett. Simen Aker Grimsrud (tekst og foto) I 2008 avdekket en undersøkelse at én av ti kvinner under 36 år i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering. Etter forespørsel fra Norges Offisersforbund, ble det i mai 2011 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på hvordan man kan kvitte seg med seksuell trakassering i Forsvaret. Staale I. Reiten i Norges Offisersforbund (NOF) sitter i utvalget som la fram sin innstilling til Forsvaret 1. juni. Han er representant for de militære organisasjonene i Forsvaret. Det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering i Forsvaret. Undersøkelsen fra 2008 viste i overkant av 10 prosent av kvinner under 36 år har opplevd seksuell trakassering. Det er veldig bekymringsfullt, fastslår Reiten. Rapporteringsplikt. Nå vil arbeidsgruppen at alle sjefer i Forsvaret skal være pliktet til å rapportere om det finnes seksuell trakassering og mobbing i deres avdeling. Rapportene skal til slutt ende på departementets bord. Sjefene skal også fortelle hva de har gjort for å forebygge at slike hendelser finner sted. Nå vil sjefene bli pliktige til å rapportere. Dette medfører at den enkelte sjef i Forsvaret må ha det på dagsordenen hele tiden. Sjefene i Forsvaret må ha en klar holdning til at seksuell trakassering ikke er akseptabelt, og det må forplante seg nedover i systemet, sier Reiten. Etter planen skal det nye rapporteringssystemet tre i kraft 1. september i år. Reiten forteller at den videre prosessen kun er en formalitet, og at rapporteringen mest sannsynlig vil skje månedlig. Han tror det vil føre til en holdningsendring blant forsvarsansatte. Vi håper at dette skal gjøre det lettere å være kvinne i Forsvaret, sier Reiten. Alvorlige saker ut. Arbeidsgruppa kom også fram til at det nå skal bli slutt på at alvorlige saker blir behandlet internt i Forsvaret. I et møte med Krigsadvokaten fikk gruppa vite at over ti saker har vært så alvorlige at de havnet på Krigsadvokatens bord. Ingen av sakene skal ha blitt sendt videre til politiet. Da må vi tro at sakene ikke var så alvorlige. For de alvorligste sakene har ingenting i Forsvaret å gjøre. Det er politiet som er gode til å etterforske disse, fastslår Reiten. NOF er redd for at det kan bli sådd tvil om straffeavgjørelser som tas internt i Forsvaret. TRYGGHET: I løpet av sine to år i Forsvaret har Alexandra Ves ringssystem i Forsvaret, hvor alle sjefer må være mer bevisst Hvis du vet at sjefen din er pålagt å ta det videre, og at det Men det går begge veier. Du må være sterk og si ifra hvis du Vi ønsker ikke at Forsvaret kommer i en stilling hvor de prøver å dysse ned saker fordi den mistenkte kjenner folk. I alvorlige saker som håndteres internt, vil det i ettertid alltid kunne bli sådd tvil om dommen, mener Reiten. Vil ha flere kvinner. Han tror mye av årsaken til de høye tallene er at For- 18 Befalsbladet 3/2011

19 tergaard (t.v.) og Mariell Halstensen, som jobber med rekruttering og opptak på Haakonsvern, selv aldri blitt utsatt for seksuell trakassering. De er positive til et nytt rapportepå seksuell trakassering. blir tatt på alvor, er det en trygghet, mener jentene. De legger ikke skjul på at det er en del spøking og mye gutteprat i Forsvaret. mener noen går for langt. Men det er nok noen det går sterkere inn på, mener Vestergaard. svaret er en svært mannsdominert arbeidsplass. Kun rundt åtte prosent er kvinner. Forskning har vist at når andelen menn på en arbeidsplass er så høy, vil man få flere slike saker. Derfor er det viktig å jobbe mer med holdningsarbeid i bedrifter som er så mannsdominerte, påpeker Reiten. Han erkjenner at en slik trend ikke kan snus over natten, men påpeker at målrettet, langsiktig holdningsarbeid er nøkkelen. NOF er heller ikke i tvil om at en høyere andel kvinner i Forsvaret vil hjelpe mot kvinnesynet mange har i Forsvaret. Den langsiktige målsettingen til departementet er en kvinneandel på 25 prosent. Saker om seksuell trakassering hjelper ikke på rekrutteringen av kvinner, og er nok også noe av årsaken til at mange kvinner slutter tidligere enn menn. Dessuten gir det Forsvaret dårlig omdømme og tar fokus bort fra det vi skal gjøre i hverdagen, mener Reiten. Befalsbladet 3/

20 Medflyttere Beordring til arbeidsledighet Forsvarsansatte som blir beordret til nye tjenestesteder, taper store summer fordi medflytter må si opp jobben. Eiving Myklebostad mener dagens ordning er ødeleggende for familielivet. 20 Befalsbladet 3/2011

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Leksjon 3. Øvelser. Tilhørende filmer: Alle filmene på kursportalen under leksjon 3. Hverdagslydighet - Leksjon 3 - Familiehunden.

Leksjon 3. Øvelser. Tilhørende filmer: Alle filmene på kursportalen under leksjon 3. Hverdagslydighet - Leksjon 3 - Familiehunden. Leksjon 3 Øvelser Kontakttrening - distraksjoner Innkalling - trinn 3 Gå pent i bånd - repetisjon Sitt og bli - trinn 2 Gå på teppet - trinn 2 Passeringstrening - trinn 1 Ikke klikke når det ringer på

Detaljer

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Oppdrag/mandat Hvorfor klarer ikke Norge å få opp kvinneandelen i Forsvaret? Problemstillinger 1. Hva er kvinners opplevelser og erfaringer med

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer