Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A Meld St 24 Program åpen høring Meld. St. 24 ( ) Finansmarknadsmeldinga / / Arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden nnholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden U 2012/ /2012 Arbeiderpartiets stortingsgruppe m.fl. Konkurransegrunnlag for kjøp av prosjektadministrative PA - tjenester Avtale på prosjektadministrative tjenester - PA - Høyer Finseth / /2012 Terje Bergquist Fremsettelse av grunnlovsforslag i inneværende periode - spørsmål om språk Utvalg for omarbeiding av grunnloven til moderne bokmål og nynorsk U 2012/ /2012 Arbeiderpartiets stortingsgruppe m.fl. Side: 1 av 18

2 Trusselvurdering Trusselvurdering - sikkerhet - stortingsrepresentant 2009/ /2012 B iht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse - Oslo september 2014 Notat Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse - Oslo september 2014 N 2012/ /2012 O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Prop 73 S nnspill Prop. 73 S ( ) Et forsvar for vår tid 2012/ / LO Troms Meld St 21 Svar på komiteens brev av Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk 2012/ / Miljøverndepartementet Statsråden Side: 2 av 18

3 Meld St 24 Svar på spørsmål i brev av og Meld. St. 24 ( ) Finansmarknadsmeldinga / /2012 Uttalelse fra landsmøtet i Noregs Mållag om trosopplæringsmateriell Henvendelser - skole og utdanning / / Noregs Mållag Avtale på prosjektadministrative tjenester - PA - avtalenr Høyer Finseth Avtale på prosjektadministrative tjenester - PA - Høyer Finseth / /2012 Høyer Finseth Deltakelse på åpningen av Stavanger konserthus FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Stavanger kommune Side: 3 av 18

4 Er politiets utdanning tilpasset utfordringene? Politiet - bemanning - ressurser - vaktordninger / /2012 Dag Sjåvik Anskaffelsesprotokoll for avtale for kjøp av prosjektadministrative tjenester Avtale på prosjektadministrative tjenester - PA - Høyer Finseth / / Rigmor Nymoen Meld St 2 FrP Svar på spørsmål og 166 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - regionale helseforetak - kraftanlegg - pensjonskostnader - pensjonsreformen 2012/ /2012 Forbundsdelegasjon til Stortinget - norsk-tyske vennskapsgruppe - godkjent notat nternasjonalt sekretariat - lunsj og andre småbesøk til Stortinget 2012/ /2012 O 4.2 Kollegiale organer uttalelser Anne Kjersti Amundsen Side: 4 av 18

5 Kopi av brev til KOD - Uttalelse til søknad om overflytting av kommuner fra Aust-Agder til Vest-Agder Kopi av brev til / fra Kommunal- og regionaldepartementet / / La Aust-Agder leve! Nei til ett Agder! Tilbud på kjøp av telefoni - bredbånd og TV - trippeltjenester til Stortingets administrasjons boliger Avtale på trippeltjenester til Stortingets leiligheter - internet - TV og fasttelefoni - Viken fibernett / /2012 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Viken Fibernett Henvendelse - NAV - rot mellom etater Norge Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Dok8:127 S Forslag om å begrense mulighetene for gjenopptakelse av utlendingssaker DOK8:127 S Forslag om å begrense mulighetene for gjenopptakelse av utlendingssaker 2012/ / Fremskrittspartiets stortingsgruppe Side: 5 av 18

6 Vestnordisk Råds årsmøte Færøyene notat Vestnordisk Råd - årsmøter N 2009/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Anskaffelsesprotokoll for kjøp av trippeltjenester til Stortingets leiligheter - internet - TV og fasttelefoni Avtale på trippeltjenester til Stortingets leiligheter - internet - TV og fasttelefoni - Viken fibernett / / Rigmor Nymoen Avtale på trippeltjenester til Stortingets leiligheter - internet - TV og fasttelefoni - Viken Fibernett Avtale på trippeltjenester til Stortingets leiligheter - internet - TV og fasttelefoni - Viken fibernett / / Viken Fibernett Prop 117 S FrP Svar på spørsmål 1 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon Prop. 117 S ( ) Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal-Leirvik og nedlegging av Narvik Lufthavn, Framnes (Nordland) 2012/ /2012 Samferdselsdepartementet Statsråden Side: 6 av 18

7 Meld St 2 KrF Svar på spørsmål og 83 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - mva fritak elbiler - svensk modell drivstoffutgifter - miljøbiler - maksimalpris barnehager - brystrekonstruksjon 2012/ /2012 Anmodning om møte - nye arbeidstidsbestemmelser for flyvende personell TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk Flygerforbund Meld St 2 V Svar på spørsmål og 111 i brev av fra Venstres fraksjon - CO2 avgiften - miljøavgift klimagasser - NOx - leasing av elbiler - gebyr Brønnøysundregistrene - vrakpant 2012/ /2012 Meld St 2 H Svar på spørsmål og 167 i brev av fra Høyres fraksjon - barnehagepriser - leasing og batteriskift i elbiler - kontantstøtte - KT investeringer i helseforetakene - alderspensjonister 2012/ /2012 Side: 7 av 18

8 Tildeling av plass barnehageplass Søknad barnehageplass U 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Anskaffelsesprotokoll for kjøp av tjenester vedr brannsikkerhet Avtale på rådgivende ingeniørtjenester innen brannteknikk RBR - forsikringsattest - ansvarsforsikring - Cowi / / Rigmor Nymoen Kopi av brev til komiteen - klage på søknad om omsorgslønn Helsevesenet - henvendelser / /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Kopi av brev til FKD - nnspill til stortingsmelding om utvikling av norsk sjømatnæring - Sjømatmeldingen Kopi av brev til / fra Fiskeri- og kystdepartementet FKD / / Nordland Fylkes Fiskarlag Side: 8 av 18

9 Tildeling barnehageplass Søknad barnehageplass U 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger nvitasjon til seminar Cyberspace : Roller ansvar og myndighet i det offentlige - NUP JUK - justiskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk Utenrikspolitisk nstitutt Avtale på rådgivende ingeniørtjenester innen brannteknikk RBR - forsikringsattest - ansvarsforsikring Avtale på rådgivende ingeniørtjenester innen brannteknikk RBR - forsikringsattest - ansvarsforsikring - Cowi / / Cowi Tildeling barnehageplass Søknad barnehage U 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 9 av 18

10 Foreløpig invitasjon - Forskningspolitisk seminar Oslo Hotel Bristol NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Forskerforbundet Foreløpig invitasjon - Forskningspolitisk seminar Oslo Hotel Bristol KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Forskerforbundet Tildeling barnehageplass Søknad barnehageplass U 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Henvendelse - medisiner Helsevesenet - henvendelser / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 10 av 18

11 UFK Søknad om samtykke til komitebesøk til Svalbard UFK - Forespørsler - besøk - møter 2012 N 2011/ /2012 O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Tildeling barnehageplass Søknad barnehageplass - Sak DL U 2008/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Er politiets utdanning tilpasset utfordringene? Politiet - utdanning 2012/ /2012 Dag Sjåvik Meld St 2 KrF Svar på spørsmål 82 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - brukerstyrt personlig assistanse 2012/ /2012 Side: 11 av 18

12 Meld St 2 H Svar på spørsmål 133 og 134 i brev av fra Høyres fraksjon - samhandlingsreformen økonomiske virkemidler 2012/ /2012 Meld St 2 V Svar på spørsmål 69 i brev av fra Venstres fraksjon - proveny av å avvikle vedtatt timetallsutvidelse 2012/ /2012 Anskaffelse av avtale på konsulenttjenester innen testledelse og virksomhetssøk - konkurransegrunnlag - åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av avtale på konsulenttjenester innen testledelse og virksomhetssøk 2012/ /2012 Magali Hersløv Meld St 2 FrP Svar på spørsmål 158 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - befolkning og status i arbeidsmarkedet 2012/ /2012 Side: 12 av 18

13 Meld St 2 H Svar på spørsmål 116 i brev av fra Høyres fraksjon - Briskeby videregående skole for hørselshemmede 2012/ /2012 Meld St 2 KrF Svar på spørsmål 62 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - økt lærertetthet kompensasjon i kommunene 2012/ /2012 Henvendelse vedrørende pakistansk - norsk parlamentarisk vennskapsforening - beslutning nternasjonalt sekretariat - lunsj og andre småbesøk til Stortinget 2012/ / Anne Kjersti Amundsen Henvendelse om markering kl besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2012 Norsk Sykepleieforbund og Ergoterapeutene Side: 13 av 18

14 Henvendelse om konsert på Eidsvolls plass kl besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Oslo Politidistrikt - Stovner politistasjon Besøk av parlamentarikere fra Pakistan - notat nternasjonalt sekretariat - lunsj og andre småbesøk til Stortinget N 2012/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Tildeling av barnehageplasser for oversikt Barnehageplasser - avtale Kanvas - perioden Sak DL N 2008/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger da Børresen Henvendelser om markering kl besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2012 Tanja Wahl Side: 14 av 18

15 Henvendelse - ber om svar på brev av erfaringer med helsevesenet Helsevesenet - henvendelser / /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Barnehageplasser perioden Barnehageplasser - avtale Kanvas - perioden Sak DL U 2008/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Kanvas Henvendelse om markering kl besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2012 Mothers of Lale Park nvitasjon til seminar om tegneserier - rom for rutene - Serieteket - Deichmanske bibliotek Grünerløkka FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Serieteket - Deichmanske bibliotek Grünerløkka Side: 15 av 18

16 Henvendelse om markering og kl og og kl besvart henvendelsen Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Ma Hastim Movement Dokument 8:72 S Svar spørsmål i brev av vurdering av forslag om tiltak for økt boligbygging Dokument 8:72 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, Trond Helleland, ngjerd Schou og André Oktay Dahl om tiltak for økt boligbygging 2012/ /2012 Kommunal- og regionaldepartementet Statsråden Henvendelse om stand kl besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2012 Kjelsås skole Prop 107 L Svar på spørsmål 1-3 i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon Prop. 107 L ( ) Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. 2012/ / Side: 16 av 18

17 Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse Strasbourg program Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse Strasbourg / /2012 Europarådet Henvendelse - vedlegg til brev av medisiner Helsevesenet - henvendelser / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Møtereferat - statusrapport til styringsgruppen - nytt trådløst nettverk Anskaffelse av trådløst nettverk til Stortingets bygningsmasse 2011/ /2012 Øivind Stensrud m.fl. UFK Forespørsel om møte med UNCEFs representant fra Jemen UFK - Forespørsler - besøk - møter / /2012 UNCEF Side: 17 av 18

18 Meld St 21 nnspill Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk 2012/ / Elopak AS nvitasjon til European Patent Academy Seminar OS P for government officials and public decision makers - Luxemburg NÆK - næringskomiteen - Utenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Patentstyret Stortingets gjennomgåelse av benådningssaker for perioden Ref.sak, nr. 4 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2011 til 31. desember / /2012 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden Side: 18 av 18

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m 24. april Dagsorden 2249 Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m D a g s o r d e n (nr. 64): 1. Innstilling fra valgkomiteen om endringer i vararepresentasjonen i Stortingets

Detaljer

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m 24. april Dagsorden 2249 Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m D a g s o r d e n (nr. 64): 1. Innstilling fra valgkomiteen om endringer i vararepresentasjonen i Stortingets

Detaljer