Takk... Grimstad, 23. juni 2012 Sigurd M. Assev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takk... Grimstad, 23. juni 2012 Sigurd M. Assev"

Transkript

1 Forord Da Drift av lokalnettverk kom ut i første utgave i 1997, var lokale nettverk noe nytt og uprøvd for mange bedrifter og organisasjoner. Det var et stort behov for en norsk lærebok som tok for seg alle sider av nettverksdrift. På de femten årene som er gått siden den gang har det skjedd en rivende utvikling innen faget nettverksdrift og lokale nettverk er blitt normen, også i svært mange hjem. Gjennom denne utviklingen har dette hele tiden vært en aktuell lærebok. Med seks utgaver har Arne B. Mikalsen med flere greid å fange viktige emner innen nettverksdrift og holdt boka faglig oppdatert og aktuell. Det har imidlertid gått noen år siden forrige utgave, og det var på tide med en justering. Dette er sjuende utgave, og det er foretatt omfattende oppgradering av mange emner for at de fortsatt skal være aktuelle. Likevel har det vært et mål å beholde grunnholdningene i boka slik at de som er kjent med tidligere utgaver lett vil kjenne seg igjen. Kapittelinndelingen er den samme som i forrige utgave, men en del kapitler er skrevet om, og stoffet er oppgradert i forhold til utviklingen som har skjedd siden siste utgave kom ut. Etter selv å ha undervist faget i over ti år, er det med stor glede jeg nå ser frem til igjen å kunne presentere en oppdatert lærebok på norsk. Hensikt Dette er ment å være en grunnleggende bok innen emnet nettverksdrift, og den skal fylle i alle fall tre mål: 1. Boka skal fungere som en grunnleggende lærebok som gir det teoretiske grunnlaget for design og drift av lokalnettverk. Hensikten er å favne så bredt at man får den faglige oversikt som er nødvendig for å kunne gå inn i dette emnet. 2. Boka skal være så praktisk orientert at den kan brukes av folk som jobber med nettverksdrift og ønsker hjelp til å få oversikt over faget. 3. Boka skal gi en oversikt over utviklingen som skjer innen faget slik at den kan brukes som en referanse for de som trenger en oppdatering innen faget. Alle som ønsker en grunnleggende innføring i nettverksdrift på norsk vil ha glede av denne boka. Den kan fungere som en lærebok på videregående skole, men passer kanskje enda bedre på grunnleggende kurs på høgskole- /universitetsnivå. Boka kan også brukes til selvstudier og for de som vil lære mer om drift av nettverk. Videre vil mange som jobber innen faget ha glede av en bok som favner så bredt at man kan bruke den som en referanse i emner man til vanlig ikke jobber med.

2 Takk... Jeg vil først og fremst rette en varm takk til Arne B. Mikalsen for den tillit han har vist meg og det samarbeidet vi har hatt under utarbeidelsen av denne utgaven. Etter beste evne har jeg prøvd å videreføre ånden i denne boka, og det er jeg som står ansvarlig for de faglige feil som måtte finnes i denne utgaven. Alle kommentarer er velkomne på e-post: Jeg må også takke mange gode kolleger ved UiA for gode samtaler og tips i forbindelse med denne utgaven, spesielt må Sigurd K. Brinch nevnes, da han er den som har lest gjennom flest kapitler og kommet med kommentarer og korreksjoner. Grimstad, 23. juni 2012 Sigurd M. Assev iv

3 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1: INTRODUKSJON BEGREP HISTORIKK Stor-/minimaskiner og nettverk Mikromaskiner og lokalnettverk Lokalnettverk, Ethernet og Internett KLASSIFISERING AV LOKALNETTVERK Personlig nettverk - personal area network (PAN) Lokalnettverk Local Area Network (LAN) Metropolitan Area Network (MAN) Internettverk Wide Area Network (WAN) Internettverk og Internett Intranett HVORFOR LOKALNETTVERK? Ressursdeling Kommunikasjon og samarbeid Sikkerhet Kostnader LOKALNETTVERKETS LIVSSYKLUS Analyse Konstruksjon Implementering Integrasjon og systemtesting Drift og vedlikehold OPPSUMMERING OPPGAVER KAPITTEL 2: DATAKOMMUNIKASJON I LOKALNETTVERK KOMMUNIKASJONSOPPGAVER OSI OG TCP/IP SUITEN - PROTOKOLLSTABLER Fysisk lag - lag Linjelag - lag Nettverkslag lag Transportlag lag Sesjonslag lag Presentasjonslag lag Applikasjonslag lag OSI-modellens øverste lag... 35

4 PROTOKOLLDATAENHETER OG INNKAPSLING TOPOLOGI LOKALNETTSTANDARDER IEEE LLC Logical Link Control IEEE Ethernet IP-NETTVERK Ruting IP-adresser Tildeling av IP-nummer i lokalnett IP-datagram format Litt mer om IP-ruting IPv6 IP versjon TRANSPORTLAG I TCP/IP-SUITEN Adressering sockets og porter TCP Transport Control Protocol UDP User Datagram Protocol TJENESTER I TCP/IP-NETTVERK SMTP Simple Mail Transfer Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol DNS Domain Name System OPPSUMMERING KAPITTEL 3: MASKINVARE I ET LOKALNETTVERK INNLEDNING KABLER Koaksialkabler Trådparkabler (TP twisted pair) Fiberoptiske kabler Trådløse nettverk DATAMASKINER Kabinett Hovedkort Interne busser Prosessor Minne Sekundærminne - lagringsmedia Harddisker Optiske medier: CD DVD SSHD usb-penner Nettverkskort TJENERMASKINER Filtjenester Applikasjonstjenere vi

5 Rack Bladserver STRØMFORSYNING ARBEIDSSTASJONER Homogene nettverk Diskløse arbeidsstasjoner Andre faktorer MASKINVARE FOR SIKKERHETSKOPIERING Magnetbånd (tape) Andre medier OPPSUMMERING OPPGAVER KAPITTEL 4: LOKALNETTVERK DESIGN INNLEDNING TOPOLOGI Buss Ring Stjerne SEGMENTER (ETHERNET) TRADISJONELLE SAMMENKOPLINGSKOMPONENTER Repeatere Broer Huber SVITSJETEKNOLOGI Virkemåte Svitsjetyper Cut through Store-and-forward Adaptiv svitsjing Portsvitsjing og segmentsvitsjing Kombinerte hastigheter RUTERE STRUKTURERT KABLING TRÅDLØSE NETTVERK WLAN Overføringsmetoder Lokalnettstandarder IEEE Nettverksarkitektur og design i trådløse nettverk Sikkerhet VLAN Ruting mellom VLAN vii

6 LAGRINGSNETTVERK Direct Attached Storage (DAS) Network Attached Storage (NAS) Storage Area Network (SAN) OPPSUMMERING OPPGAVER KAPITTEL 5: LOKALNETTVERK OPERATIVSYSTEM INNLEDNING PEER-TO-PEER-NETTVERK FUNKSJONER OG OPPGAVER I/O-optimalisering Feiltoleranse Katalogtjeneste Multiprosessering og tidsdeling PRINT SPOOLER Logisk og fysisk utskrift Gangen i en nettverksutskrift UTSKRIFTSMILJØ Utskriftsmuligheter Skriverdriver Funksjoner for skriveradministrasjon OPPSUMMERING OPPGAVER KAPITTEL 6: DRIFT OG SIKKERHET INNLEDNING AVVEINING AV SIKKERHETSNIVÅ LAN SIKKERHET Et samfunn av brukere Grupper SIKRING AV DATA Fysisk sikkerhet Logisk sikkerhet SIKKERHETSKOPIERING Behovet for sikkerhetskopiering Hva er konsekvensene? Statiske og dynamiske data Backuprutine Tilbakehenting BRANNMURER DMZ VPN viii

7 KRYPTERING OG SIKKERHET Tradisjonelle krypteringsalgoritmer Kryptering med offentlig og privat nøkkel KATASTROFEPLANLEGGING OPPSUMMERING OPPGAVER KAPITTEL 7: NOVELL NETWARE INNLEDNING VERSJONER NetWare NetWare IntranetWare NetWare NetWare NetWare GroupWise BorderManager ManageWise EDIRECTORY Hva er edirectory? Objektorientering Objekttyper Bladobjektet (Leaf Objects) NOVELL FILSYSTEM Volumer og kataloger OPPRETTING AV BRUKERE Malbrukere (template) LOGINSCRIPT Rekkefølgen i loginscript NOVELL NETWARE SIKKERHET Loginsikkerhet Trustees/betrodd Novell NDS-sikkerhet Novell filsikkerhet OPPSUMMERING OPPGAVER KAPITTEL 8: WINDOWS SERVER INNLEDNING HISTORIKK OG VERSJONER Windows arbeidsstasjoner Windows 95/ ix

8 Windows Me (Millenium edition) Windows 2000 Professional Windows XP Windows Vista Windows Windows tjenere (NT) Windows Windows Server Windows Server 2008 og ny versjon R WINDOWS SERVER 2008 R Installasjon Oppsett av serveren Servertyper Administrasjon av W2K8 - roller Tilkopling av arbeidsstasjoner i Windows-nettverk Administrasjon av serveren ACTIVE DIRECTORY Viktige begrep Active Directory design Administrasjon av objekter i Active Directory BRUKERADMINISTRASJON Hjemmekataloger Grupper FILSIKKERHET Deling (Share) Katalog-/filrettigheter NTFS-rettigheter Kombinasjon av delings- og NTFS-rettigheter STYRING AV TILGANG TIL AD-OBJEKTER (DELEGATION OF CONTROL) TJENESTER I WINDOWS Utskriftstjener DHCP DNS GROUP POLICY Eksempel Default policy OPPSUMMERING OPPGAVER KAPITTEL 9: LINUX INNLEDNING HISTORIKK GNU ÅPEN KILDEKODE x

9 OPPBYGNING AV LINUX-SYSTEMER DISTRIBUSJONER LITT OM HVA SOM ER SPESIELT FOR LINUX-SYSTEMER Partisjonering Filsystemer Katalogstrukturen Oppstartslaster Grafiske grensesnitt INSTALLASJON PÅ PC BRUKERE OG GRUPPER Root Brukere Grupper FILER OG FILRETTIGHETER KOMMANDO SKALL Bash skallet KONSOLLPROGRAM Tekstbehandler, vi (vim) Web surfer, lynx e-post klient, mutt VANLIGE DESKTOP-PROGRAM Utviklingsverktøy TJENERPROGRAM Web basert administrasjon (Webmin) Skrivertjenste, CUPS Web-server, apache (LAMP) E-post (Sendmail, Postfix, qmail og Exim) ssh (openssh) Noen andre tjenester (dns, dhcp, nfs) SAMBA FILTJENER Innledning Installasjon Konfigurering og administrering Brukere og grupper Linux klienter Windows-klienter OPPSUMMERING OPPGAVER KAPITTEL 10: DRIFTSFILOSOFI OG STANDARDER FOR ADMINISTRASJON INNLEDNING DRIFT ETTER BRANNSLUKKINGSMETODEN xi

10 FOREBYGGENDE DRIFT Den gode sirkel DRIFTSRUTINER Brukshåntering Ytelseshåndtering Konfigurasjonshåndtering Feilhåndtering Sikkerhetshåndtering EKSEMPLER PÅ VERKTØY FOR OVERVÅKING Big Brother MRTG Multi Router Traffic Grapher STANDARDER FOR NETTVERKSADMININSTRASJON SNMP OPPSUMMERING OPPGAVER STIKKORD 443 xii

11 Kapittel 1 Begrep Introduksjon Vi lever i en verden full av datamaskiner og nettverk. Få av oss går gjennom en normal dag uten flere ganger å benytte seg av en eller flere IT-tjenester. Det kan være på jobb, på butikken, i (nett)banken eller på Internett. Det er vel ingen samfunnsendring som har vært så omgripende eller rask som utbredelsen og innføringen av Internett over alt i samfunnet. Datanettverk har vært i bruk i bedriftsmarkedet i mange år, og det er i dag en selvfølge at en bedrift har installert nettverk og kjører nettverkstjenester som filtjener, utskriftstjenester, sikkerhetskopiering og mye annet. Nettverket blir mer og mer integrert i den ansattes arbeidsdag. Vi tilpasser oss de nye verktøyene og mulighetene. IP-telefoni, moderne samarbeidsløsninger med lyd og video, webskjemaer og musikk/radio er bare eksempler på en utvikling som går stadig videre, og som bidrar til at vi blir mer og mer avhengig av nettverkene våre. I den siste tiden har også nettverk i stadig større grad blitt tatt i bruk hjemme. Salg av innretninger som bruker datanettverk til hjemmemarkedet har fått god fart de siste årene, og svært mange familier har i dag mer enn en maskin. Mellom disse enhetene ønsker vi gjerne å dele og overføre ressurser, og da er nettverk måten det gjøres på. Når IT- og nettverksutbredelsen blir mer omfattende, blir vi også stadig mer avhengige av det. Det stiller igjen større krav til driftsrutiner, sikkerhet og stabilitet til tjenestene. Dersom nettverk eller tjenester er ute av drift for en kort periode, kan det få store konsekvenser både for bedrifter og brukere. Kunnskaper om nettverk, gode driftsrutiner og høy sikkerhet i datanettverkene våre er derfor en forutsetning for at samfunnet skal fungere som det skal. Det er ikke uten grunn at knekking av sikkerhet i datanettverk (gjerne kalt cracking) er en moderne og effektiv form for krigføring. Klarer en å sette offentlige datanettverk ut av spill, vil en motstander være mer lammet enn om en sprenger veier eller broer. Lokalnettverksteknologien er forholdsvis ung (sammenliknet med fagområder som språk og matematikk blir fagområdet nesten å regne for spedbarn).

12 Drift av lokalnettverk Med slike unge teknologier følger det ofte mange nye begrep. Vi kommer tilbake til mange slike begrep utover i boka og skal bare ta for oss noen få her. Vi begynner med en definisjon på begrepet lokalnettverk: Et lokalnettverk er en fysisk sammenkopling av datamaskiner og utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk kan koples sammen med andre lokalnettverk og på den måten utgjøre en del av et internettverk. Et lokalnettverk består normalt av (minst) følgende deler: Arbeidsstasjoner Et lokalnettverk er en sammenkopling av mange datamaskiner. De maskinene i lokalnettverket som brukerne benytter i sitt daglige arbeid, er arbeidsstasjoner. Tjenermaskin En av datamaskinene i lokalnettverket har en rolle som er overordnet de andre. Dette er tjenermaskinen. Denne maskinen tjener de andre ved at arbeidsstasjonene (eller egentlig brukerne) benytter seg av tjenermaskinens tjenester. Både arbeidsstasjoner og tjenermaskiner må ha installert nettverkskort for å kunne kommunisere med kablene (og de andre enhetene i nettverket). Kabling For at det skal være fysisk mulig å kommunisere mellom datamaskinene i lokalnettverket må det være et medium for dette. Dette er vanligvis kabler. Kommunikasjon kan imidlertid foregå trådløst, noe som har blitt vesentlig mer vanlig de siste årene. Sammenkoplingskomponenter I de fleste tilfeller er det ikke tilstrekkelig med maskiner og kabling. En må også ha enheter som knytter sammen kablene mellom enhetene og grupperer lokalnettverket inn i logiske deler (segmentering). Andre ressurser De fleste lokalnettverk har delte ressurser, for eksempel skrivere. Dette var særlig tidligere en viktig grunn til at mange valgte å installere lokalnettverk. På denne måten kan en ha en skriver som mange brukere deler. Andre slike ressurser kan være båndstasjoner for backup eller videokonferanseutstyr. Figur 1.1 viser et eksempel på et enkelt lokalnettverk. Vi finner alle delene ovenfor unntatt sammenkoplingskomponenter. I nettverket nedenfor koples maskinene direkte til kabelen. Side 14

13 Kapittel 1 Introduksjon Figur 1.1 Et enkelt lokalnettverk Historikk Den som kjenner sin historie kjenner seg selv, heter det i et ordtak. Vi skal se kort på noen av de viktigste trekkene i lokalnettverkets historie. Historien i forbindelse med datamaskiner er ung, ikke minst når vi fokuserer på nettverk. Først på 60-tallet fikk utviklingen av datamaskiner fart på seg. Da laget man datamaskiner med integrerte kretser (IC er). Internetts historie er viktig i forbindelse med lokalnettverkets utvikling og utbredelse, og vi skal skjele til denne utviklingen underveis. Stor-/minimaskiner og nettverk I nettverkets urtid brukte en stormaskiner. Med stormaskiner ble det brukt en såkalt dum terminal som var koplet opp mot stormaskinen (mainframe). En dum terminal består av et tastatur som setter ut tastetrykkene som signaler på en kabel, gjerne uten formateringer i det hele tatt. Signalene går til en stormaskin, som kan gjøre noe med signalene og eventuelt gi tilbakemelding (ekko) til avsenders skjerm. En slik stormaskin kunne behandle flere slike terminaler samtidig (figur 1.2). Side 15

14 Drift av lokalnettverk Figur 1.2 Viser en stormaskin med tilkoblede terminaler Utviklingstrekket etter stormaskiner er minimaskiner. Dette er å betrakte som en nedskalert stormaskin og utgjør generasjonen mellom stormaskiner og PC-er. Et typisk eksempel på en minimaskin var Norsk Datas maskiner (ND-maskinene). Prinsipielt fungerer de som en stormaskin ved at brukerne knytter seg til maskinen gjennom terminaler. Forskjellen mellom en stormaskin og en tradisjonell minimaskin er altså hovedsakelig at stormaskinen er kraftigere enn minimaskinen. En vanlig grense kan være omtrent 100 brukere for en minimaskin. Disse var mye brukt på åttitallet og var spådd en lysende fremtid. Dessverre for Norsk Data ble fremtiden kort, og ND ble nedlagt i Stormaskiner er fremdeles i bruk, selv om utviklingen går mer og mer mot nettverk av mikromaskiner (LAN). Stormaskiner har sin styrke i at de gir stor regnekapasitet, og brukes mye ved spesielle behov (for eksempel til å beregne værprognoser for meteorologi-/værsenter). Mikromaskiner og lokalnettverk Paradigmeskiftet på åttitallet med overgangen fra minimaskiner til mikromaskiner var ikke Norsk Data forberedt på. Mikromaskinene (eller PC-ene) har blitt kraftigere og kraftigere. Prosessorene i disse har doblet sin regnekapasitet hvert andre år i lang tid nå. Dette har ført til at behovet for å bruke stor-/minimaskiner blir mindre og mindre for vanlige brukere. Men fremdeles var det et stort behov for de fordelene som nettverk ga. Lokalnettverk Side 16

15 Kapittel 1 Introduksjon ble derfor et meget viktig begrep i løpet av åttitallet. PC-er var billige, og regnekraften i dem har vokst forbi stormaskinenes kapasitet for bare kort tid siden. PC-er sammenkoplet i nettverk hadde anledning til å dele ressurser og filer, noe som gir store økonomiske (og effektivitetsmessige) fordeler. Lokalnettverk, Ethernet og Internett Utviklingen av lokalnettverk av den typen vi kjenner i dag fikk fart på seg i forbindelse med Internett- og Ethernetutviklingen. Av verdens lokalnettverk er % Ethernet. Av denne grunn fokuserer boka i hovedsak på Ethernetteknologien. Utover 90-tallet har lokalnettverket (og da særdeles Ethernet) fått en stadig større betydning i vanlige virksomheters informasjonssystem. Dr. Robert M. Metcalfe presenterte en skisse til Ethernet i sin avhandling ved Harvard-universitetet i I 1976 presenterte han Ethernet på en konferanse. Figur 1.3 viser skissen som Metcalfe presenterte her. Figur Metcalfes Ethernet-skisse Utviklingen av Ethernet fortsatte utover 70-tallet. IEEE godkjente standarden i Den fikk da betegnelsen IEEE Ethernet ble utviklet videre på 80- og 90-tallet. Det finnes i dag flere standarder, standard Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit og 100 Gigabit Ethernet som kjører på forskjellige hastigheter. Internett har sin opprinnelse i det amerikanske forsvarsdepartementet. De ville utvikle et nettverk som kunne fungere i krigssituasjoner (for eksempel dersom en by som en dataoverføring normalt ville passere, ble bombet). Side 17

16 Drift av lokalnettverk Dette prosjektet ble kalt ARPA (Advanced Research Project Agency) og ble startet i Testnettverket ble kalt ARPAnet, og var verdens første Internett. Arbeidet ble publisert første gang i Utviklingen av ARPAnet fortsatte utover 70- og 80-tallet. I 1983 bestod ARPAnet av 300 små, sammenkoplede nettverk. På denne tiden gikk prosjektet over til å bruke den nyutviklede TCP/IP-protokollen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) som også brukes i dagens Internett. I 1987 bestod Internett av ca maskiner. I 1993 hadde 10 millioner mennesker tilgang til Internett. Utviklingen videre vises i figur 1.4. I 2011 har ca 33 prosent av verdens befolkning tilgang til Internett, så det er fremdeles noe å gå på. Figur Antall Internett-brukere i verden Sammenhengen mellom Internett (TCP/IP) og Ethernet er at TCP/IP ligger på et høyere nivå enn Ethernet. Det vil si at TCP/IP er et overbygg over lokalnettstandardene. Dette ser vi nærmere på i kapittel 2. Klassifisering av lokalnettverk Innledningsvis så vi på en definisjon av begrepet lokalnettverk. Vi skal gå litt videre og se på andre viktige definisjoner innenfor nettverk. Side 18

17 Kapittel 1 Introduksjon Personlig nettverk - personal area network (PAN) Dette er blitt vanligere i det siste og omfatter personlige maskiner som telefoner, bærbare, trådløse tastatur og lignende. Lokalnettverk Local Area Network (LAN) Vi har definert lokalnettverk ovenfor som en sammenkopling av datamaskiner og utstyr innenfor et begrenset område. På engelsk brukes begrepet Local Area Network (LAN). Forkortelsen LAN brukes ofte på norsk. Metropolitan Area Network (MAN) Som navnet sier, knytter MAN sammen enheter som er plassert forholdsvis langt fra hverandre. Det kan dreie seg om en hel by eller en universitetscampus. Betegnelse blir ikke brukt så mye i dag. Internettverk Wide Area Network (WAN) WAN strekker seg over enda større avstander enn MAN, gjerne internasjonalt. WAN knytter altså sammen LAN over store avstander. WAN bruker i de fleste tilfeller offentlige telelinjer (fastlinjer) til overføring. Alternativt kan satellittkommunikasjon brukes. LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 5 LAN 4 Figur Wide Area Network Side 19

18 Drift av lokalnettverk Et eksempel på et WAN kan være et firma med flere avdelinger som ønsker å bli sammenkoplet i ett nettverk (figur 1.5). Vi kan derfor gjerne si at WAN fungerer som et stamnett (backbone) for alle organisasjonens lokale nettverk. WAN oversettes til norsk med internettverk. Internettverk og Internett Vi har sett på definisjonen av internettverk (WAN) ovenfor. Flere nett kan koples sammen slik at en i praksis ikke merker at en jobber på forskjellige LAN. Det settes da opp spesielle nettverkskomponenter mellom nettene som bare flytter over de data som skal flyttes over, og som sender data riktig veg. Ett spesielt internettverk er globalt (verdensomspennende) og har en spesiell administrasjonsform. Dette er Internett. Dette er et åpent nett med distribuert administrativt ansvar. Nettet er et dugnadsarbeid der deltakerne selv er ansvarlige for sine lokalnettverk, og det eksisterer lite begrensninger annet enn en viss form for selvjustis. Dette er et stort tema som bare i liten grad behandles i denne boka. Det er mulig å kople seg inn i dette nettet og bidra til dugnadsarbeidet. Noen bygger seg et nett og kjøper datalinjer for å kople seg til Internett. Så tilbyr de andre å kjøpe seg inn i sitt nett. De som kjøper en slik tilknytning betaler da for å knytte seg til et nett som er koplet inn i Internett. Eksempel på et slikt tilkoplingsnett er Telenor Online. De som selger slike tilkoplinger kalles ofte Internett-leverandører (eller ISP-er Internet Service Providers). Intranett Et forholdsvis nytt begrep er intranett. Intranett har stor innvirkning på lokalnettverkets bruk, og dermed på systemansvarliges oppgaver. Definisjonen på et intranett er: Lukket, bedriftsinternt nettverk intranettet kan godt strekke seg over flere avdelinger av bedriften (gjerne over flere kontinenter) og er derfor ikke å betrakte som et lokalnettverk. Bruk av standard Internett-teknologi; det vil si at det finnes mye åpen teknologi og programvare. Dette siste punktet har gitt intranettet mye vind i seilene de siste par årene, og er den nettverksanvendelsen som vokser hurtigst, til og med raskere enn Internett. Side 20

19 Kapittel 1 Introduksjon Hvorfor lokalnettverk? Siden de fleste virksomheter installerer lokalnettverk dersom de har to datamaskiner eller mer, må det være gode grunner til dette. Lokalnettverk medfører tross alt betydelige investeringer. Vi skal i denne delen se litt nærmere på hvilke konsekvenser (både positive og negative) lokalnettverk medfører. Ressursdeling En av de viktigste årsakene til at en installerer lokalnettverk er muligheten det gir for ressursdeling. Med ressurser i denne sammenhengen menes eksempelvis: Maskinvare skrivere, NAS, skannere etc. Informasjonsutveksling dvs filer. Disker med diskdeling kan en lagre data på fellesområder, eller brukere kan lagre sine private disker på felles drev. Programvare en kan legge programvare på tjenermaskin slik at flere deler på den programvaren som finnes Prosesseringskraft vi kan tenke oss en datamaskin som fungerer som databasetjener og som på den måten gjør tunge regneoperasjoner for arbeidsstasjonene i nettverket. Internett-tilknytning alle brukere i nettverket kan dele på en felles linje til Internett. Med ressursdeling kan en kjøpe bedre kvalitet eller en kan spare penger siden mange brukere deler på utstyr. Det vil for eksempel være meningsløst å kjøpe inn en skriver til hver ansatt i en virksomhet. Da er det mye bedre å kjøpe inn få skrivere med bra kvalitet. Ressursdeling gir også den fordelen at det er en driftsavdeling som har ansvaret for drift og vedlikehold av utstyret. Dette gir høyere sikkerhet og stabilitet. Kommunikasjon og samarbeid En av de store fordelene med lokalnettverk er muligheten det gir for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte og kunder utenfor. E-post og tilgang til Internett er et eksempel på dette. Lagring på fellesdrev gir mulighet for en hurtig og enkel deling av informasjon, noe som er viktig i forbindelse med samarbeid. Det finnes mange verktøy som støtter nettbasert samarbeid, og disse verktøyene må naturligvis ha et nettverk for å kunne fungere. Side 21

20 Drift av lokalnettverk Sikkerhet Sikkerhet i forbindelse med lokalnettverk kan sies å være både en fordel og en ulempe. Sikkerhet er en fordel fordi det gir mulighet for en sentral og sikker strategi for sikkerhetskopiering. All informasjon beskyttes av nettverket (blant annet av passord). På den andre siden vil sammenkopling av datamaskiner i lokalnettverk utgjøre en sikkerhetsrisiko fordi en da gjør det teknisk mulig for inntrengere å få tilgang til mange maskiner i nettverket. Kostnader Installasjon av lokalnettverk er en forholdsvis kostbar affære. Tjenermaskiner, kabling, sammenkoplingsenheter og programvare koster mye penger. Drift av nettverk er også en oppgave som krever mye ressurser og er derfor kostbart. På den andre siden vil lokalnettverket medføre en del kostnadsbesparelser. Deling av ressurser sparer innkjøp av en del individuelt utstyr. Enda viktigere er sikkerheten et lokalnettverk kan gi. Dersom en virksomhet mister data vil det medføre store kostnader. Et lokalnettverk kan gjøre det enklere å lage gode rutiner for sikkerhetskopiering, noe som i tilfelle uhell vil spare virksomheten for store summer. Lokalnettverkets livssyklus Noen ganger blir avgjørelsen om å anskaffe lokalnettverk i en organisasjon tatt på feil beslutningsgrunnlag. Før vi ser nærmere på dette, skal vi trekke en parallell. Dersom en bedrift skal gå til anskaffelse av et informasjonssystem for å forenkle rutiner (for eksempel utvikle et nytt lager- og faktureringssystem), ville det være nødvendig å gjennomføre dette som et prosjekt med alle de fasene som hører til et systemutviklingsprosjekt. Teorier i systemutvikling omtaler ofte en livssyklusmodell som består av fem faser. 1 Figur 1.6 viser de fem fasene i modellen. 1 Vannfallsmodellen ble presentert i 1970 av Winston Royce og har siden vært en viktig standard innenfor all systemutvikling. Selv om modellen regnes som noe gammeldags i dag inneholder den mange viktige momenter. Det finnes mange forskjellige utgaver/varianter av livssyklusmodellen. Side 22

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: L Ø S N I N G S F O R S L A G Eksamensdato: Onsdag 10. desember 2008 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r):

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum 1 TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk Kommunikasjon og nettverk 2 Læringsmål og pensum Mål Lære det mest grunnleggende om hvordan datanettverk fungerer og hva et datanettverk består av Pensum

Detaljer

1. Introduksjon Windows server 2000

1. Introduksjon Windows server 2000 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon Windows server 2000 Jostein Lund 30.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige 1.

Detaljer

1. Introduksjon Windows server 2008

1. Introduksjon Windows server 2008 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon Windows server 2008 Jostein Lund 02.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige 1.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: Torsdag 15. mai 2008 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV460D Drift av

Detaljer

Beskrivelse av TCP/IP Introduksjon Vi har allerede skrevet litt om TCP/IP i kapitel 1, men her ønsker vi å utdype emnet.

Beskrivelse av TCP/IP Introduksjon Vi har allerede skrevet litt om TCP/IP i kapitel 1, men her ønsker vi å utdype emnet. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

Kapittel 8: Nettverk i praksis

Kapittel 8: Nettverk i praksis Kapittel 8: Nettverk i praksis I dette kapitlet ser vi nærmere på: Hvordan komme seg på nett Forbindelse til Internett, infrastruktur, datamaskinen DHCP, ARP, NAT Alternativ infrastruktur Nettverkskomponenter

Detaljer

IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9

IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9 Figure: IT1101 Informatikk basisfag Dobbeltime 25/9 I dag: 3.5-3.7 Pensum midtsemesterprøver 27/10 og 3/11: Kapittel 1-4 i Brookshear Kapittel 1, 2.1-2.10 og 3.1 i HTML-hefte. Referansegruppe: Vidar Glosimot,

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus.

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus. 1.Utstyr - oppsett 1. Utstyr og oppsett Målsetninger: 1. Forstå grunnlaget for systemet vi skal sette opp. 2. Få tak i nødvendig datautstyr for gjennomføring av kurset. 2.1. Utstyr Dette kurset skal i

Detaljer

De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS

De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS Innledning Den mellomstore bedriften Futt og Fart, med cirka 30 ansatte, har funnet ut at deres lokalnettverk ikke lenger har de kvalitetene som bedriften nå har behov for. På grunn av stor etterspørsel

Detaljer

TTM4175: Etisk hacking. Lab E5: Nettverkssniffing

TTM4175: Etisk hacking. Lab E5: Nettverkssniffing TTM4175: Etisk hacking Lab E5: Nettverkssniffing Dagens program Forrige ukes lab Nettverk 101 Wireshark Linklaget Man-in-the-middle ARP-spoofing Oppsummering av kurset Kort om rapporten 2 Nettverk 101

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon Høsten 2002 Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Oppgave 1 a) Forklar hva hensikten med flytkontroll er. - Hensikten med flytkontroll

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

1. Introduksjon. Innledning

1. Introduksjon. Innledning Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon Arne B. Mikalsen 31.1.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO460D Drift av lokalnettverk 1. Introduksjon Resymé: I denne leksjonen

Detaljer

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette?

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette? Trådløse Systemer Arild Trobe Engineering Manager 1 Trådløse Systemer for å løse.. dette? 2 Trådløse systemer Hvorfor? 3 3. DELT TOPOLOGI 4 6 LAN WLAN (802.11X) ZigBee Bluetooth PAN WMAN (802.16) (802.20)

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Innføring i Linux. Operativsystemer

Innføring i Linux. Operativsystemer Innføring i Linux Operativsystemer Innholdsfortegnelse Linux Flytting ( porting ) av UNIX UNIX versjoner, UNIX historie GNU=GNU s not UNIX, FSF Linux Innlogging: ssh, Putty, (Telnet) Forholdet mellom UNIX

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

iseries Innføring i Client Access Express

iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express ii iseries: Innføring i Client Access Express Innhold Del 1. Innføring i Client Access Express.................... 1

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

1. Installasjon av Windows server 2003

1. Installasjon av Windows server 2003 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av Windows server 2003 Jostein Lund 10.09.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Brukerne av nettverket kan dele maskinvare (skrivere, skannere osv), programvare og lagre data på fellesområde.

Brukerne av nettverket kan dele maskinvare (skrivere, skannere osv), programvare og lagre data på fellesområde. Innledning En definisjon på begrepet lokalnettverk er: "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: Eksamensdato: Onsdag 11. mai 2005 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV460D Drift av lokalnettverk IT-kurs

Detaljer

Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen 3 in115: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse:

Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen 3 in115: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse: 1 1 Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen 3 in115: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse: bokmål 1 Dato: 19. Mai 2003 Tidsrom: kl. 0900 1300 Hjelpemidler: Ingen Oppgavesettet består av fire

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 8.1)

Kjenn din PC (Windows 8.1) Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Hva består Internett av?

Hva består Internett av? Hva består Internett av? Hva er et internett? Et internett = et nett av nett Ingen sentral administrasjon eller autoritet. Mange underliggende nett-teknologier og maskin/programvareplatformer. Eksempler:

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet Tjenester i Internett E-post, HTTP, FTP, Telnet 1 I dag SMTP - Elektronisk Post (E-post) FTP File Transfer Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol Telnet 2 Først: Noen svar på oppgaven Hvorfor studerer

Detaljer

Kapittel 7: Nettverksteknologier

Kapittel 7: Nettverksteknologier Kapittel 7: Nettverksteknologier I dette kapitlet ser vi nærmere på: Kablede nettverk: Ethernet Funksjon: buss, pakkesvitsjing, adresser Svitsjet Ethernet, kollisjonsdomene, kringkastingsdomene Ethernet

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Installasjon av webtjener

Installasjon av webtjener Installasjon av webtjener Installasjon/Konfigurering Installasjon av webtjener Oppsett av kataloger som skal være tilgjengelig på web Spesifisering av aksesskontroll - i henhold til sikkerhetspolitikk

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Lynx 7000 avansert oppsett

Lynx 7000 avansert oppsett Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Generelt om permanent lagring og filsystemer

Generelt om permanent lagring og filsystemer Generelt om permanent lagring og filsystemer Filsystem Den delen av OS som kontrollerer hvordan data lagres på og hentes frem fra permanente media Data deles opp i individuelle deler, filer, som får hvert

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett AirLink 7000AC v1 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 7000ACv1 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN).

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN). Innledning Vi har valgt brannmurer som tema og grunnen til dette er de stadig høyere krav til sikkerhet. Begrepet datasikkerhet har endret innhold etter at maskiner ble knyttet sammen i nett. Ettersom

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Sentralisert drift med. Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene?

Sentralisert drift med. Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene? Sentralisert drift med Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene? Av Knut Yrivn 10. des. 2004 Hvor kjører programmene - egentlig? Lokalt Datanett Sentralt Hva er en PC? En personlig datamaskin uten

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Teori om sikkerhetsteknologier

Teori om sikkerhetsteknologier Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 22.8.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN479D/LV473D Nettverksikkerhet Innhold 1 1 1.1 Introduksjon til faget............................

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring Bøker, CD-ROM eller Online? For deg som IT-bruker utvikler vi opplæringsprodukter med høy kvalitet til gunstige priser. DataPower Learning er en av Skandinavias største leverandører av opplæringsprodukter

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE. Kundens tekniske plattform. Bilag 3 til Driftsavtalen

Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE. Kundens tekniske plattform. Bilag 3 til Driftsavtalen Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE Kundens tekniske plattform Bilag 3 til Driftsavtalen Saksnr: 14/55 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nettverk... 3 2.1

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2002-08-23 Veiledning til 5-10: Gjennomføring av konfigurasjonskontroll Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet er tverrsektoriell

Detaljer

Skolelinux - Arkitekturbeskrivelse

Skolelinux - Arkitekturbeskrivelse Skolelinux - Arkitekturbeskrivelse Petter Reinholdtsen pere@hungry.com Skolelinux - Arkitekturbeskrivelse by Petter Reinholdtsen Published v0.1, 2002-12-07 Skolelinux er en Debian-basert Linux-distribusjon

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Kjenn din PC (Windows vista)

Kjenn din PC (Windows vista) Kjenn din PC (Windows vista) Jeg har en Dell studio XPS 1640 Gå Inn på kontrollpanel Her velger dere først System and Maintenance og deretter System (System) 1. Prosessor: Intel Core 2 Duo P8600 prosessor

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Ekstranett er flere sammensatte intranett som forbindes via Internett, men det er kun de fra de ulike intranettene som har adgang til informasjonen.

Ekstranett er flere sammensatte intranett som forbindes via Internett, men det er kun de fra de ulike intranettene som har adgang til informasjonen. Servere 1. Hva er forskjellen på Internett, intranett og ekstranett? Internett er et verdensomspennende nettverk som består av mange mindre nettverk og er basert på TCP/IP-suiten. Dette nettet kan benyttes

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

IT-forum 2011. ITA og Mac ved UiB. Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix. http://bit.ly/itamac

IT-forum 2011. ITA og Mac ved UiB. Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix. http://bit.ly/itamac http://www.cad-comic.com IT-forum 2011 ITA og Mac ved UiB http://bit.ly/itamac Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix #1 Er drift av Mac vanskelig? Nei, fordi... ... det ligner mye på Linux* TCP/IP DHCP TFTP

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN

IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN IT-REGLEMENT FOR TILSATTE / ENGASJERTE VED KUNSTHØGSKOLEN Instruks for bruk av IT-utstyr ved Kunsthøgskolen i Oslo er fastsatt av høgskoledirektøren 1.april 2006. 1 Omfang, forutsetninger 1.1 Dette reglementet

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer