Arbeid, Effekt og Virkningsgrad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid, Effekt og Virkningsgrad"

Transkript

1 GRUPPE NR. DATO STUD.ASS. DELTATT: Arbeid, Effekt og Virkningsgrad Mål Gi en forståelse for de sentrale begrepene arbeid, effekt, og virkningsgrad. Motivasjon/Innledning Arbeid og effekt er kjente begreper fra videregående skole. Men begrepene defineres forskjellig avhengig av anvendelse. For en mariningeniør er dette definisjoner som MÅ kunnes og forstås uavhengig av studieretning. Begrepene brukes ikke bare om motorer og maskiner, men også i et bredt spekter av fag fra kjemi til konstruksjonsteknikk! Virkningsgrad er også et meget sentralt begrep. Det brukes for å vise hvor effektivt et system er. Altså hvor mye man får ut i forhold til hva man putter inn. Dere vil høre mye om virkningsgrad ved snakk om maskiner, pumper og framdriftssystemer (propeller og vannjet). Med andre ord systemer som omdanner én type energi til en annen. Fortrengningspumper I denne oppgaven skal dere jobbe med fortrengningspumper. Det finnes en rekke forskjellige designprinsipper for fortrengningspumper. De forskjellige størrelsene og konstruksjonsmessige løsningene fører til at pumpene har ulik leveringsmengde, leveringstrykk og rotasjonshastighet, alt etter hva de skal benyttes til. Fortrengningspumper kan pumpe alle typer væske og gass, men fluidene må fortrinnsvis ikke inneholde partikler. Disse skaper slitasje på pumpens deler og fører til større lekkasjer i pumpa og dermed redusert virkningsgrad. Større elementer i fluider kan for enkelte pumper føre til totalhavari fordi partikkelen ikke får plass inne i pumpa. Dermed må enten partiklene eller pumpa deformeres. Fortrengningspumpene kan deles inn i 4 hovedgrupper: Stempelpumper, tannhjulspumper, impellerpumper og skruepumper. TMR4100 Marin teknikk intro 1

2 Stempelpumper Stempelpumpene er bygd opp på samme måte som en forbrenningsmotor med veivaksel, stempelstenger (råde), stempler og ventiler. Men en stempelpumpe blir i motsetning til motoren dreid rundt av ekstern kraftkilde og har kun to takter; innsugning og utblåsning (se Ottomotoren i lab 3 - motorlab). Slike pumper blir ofte benyttet til saktegående hydraulikk og til kompressorer. Figur 1 Stempelpumpe Tannhjulspumper Det finnes ulike utforminger av disse også, men alle har roterende tannhjul, hvor tennenes inngrep med hverandre skaper endring i volum. Bruksområde for slike pumper er i likhet med stempelpumpen ofte i kompressorer, men i motsetning til stempelpumpene blir den hovedsaklig benyttet i hurtiggående hydraulikk ettersom internlekkasjene ofte er større for slike pumper. Se figur 2 for eksempel på utforming av tannhjulspumpe. Legg merke til hvilken vei tannhjulene går i forhold til retningen på strømmen. Figur 2 Tannhjulspumpe TMR4100 Marin teknikk intro 2

3 Skruepumper Prinsippet for skruepumper er det samme som for tannhjulspumper, men væsken fraktes her aksialt. Fordelen med skruepumper er blant annet at man får jevn flyt av væske uten pulseringer som i både stempel- og tannhjulspumpene (ut fra figur 3 er det bortimot umulig å forstå hvordan en skruepumpe virker, men husk at det er en fortrengingspumpe og hvilke fordeler den har i forhold til de andre fortregningspumpene). Figur 3 Skruepumpe Arbeid Arbeid er et kjent begrep både fra fysikken og fra dagliglivet. Det er to måter å regne ut arbeid på: Nm F N sm Arbeid Kraft Vei TMR4100 Marin teknikk intro 3

4 r F Arbeid Kraft Vei Nm FN sm Dersom vi sveiver en omdreining, vil loddet heves med en strekning som tilsvarer omkretsen av tommelen. Omkretsen av en sirkel er som kjent 2 r. Arbeid Kraft Radius 2 Nm FN rm 2 Moment Kraft arm M d Nm FN lm F M d g Arbeidet pr. omdreining blir da: Arbeid Moment 2 Nm M Nm 2 d Figur 4 Arbeid fra dreiemoment I denne labben blir dere kjent med begge måtene å regne ut arbeid på. Ved å sveive en trommel tilfører dere dreiemoment og yter dermed et arbeid på loddet. Effekt Effekt er også et kjent begrep fra videregående. Ofte er vi mer interessert i hvor lang tid vi trenger på å utføre et arbeid, enn hvor stort arbeidet er. Vi vil vite hvor raskt vi kan tømme en tank, hvor fort vi kan varme opp en væskemengde eller hvor raskt vi kan forflytte oss fra A til B. Effekt er med andre ord hvor raskt du kan gjøre et arbeid. Matematisk beskrives arbeid slik: Arbeid Effekt Tid P att Nm t s TMR4100 Marin teknikk intro 4

5 Virkningsgrad Virkningsgrad sier noe om hvor energigunstig et system virker. En motor med 100% virkningsgrad ville vært optimal og umulig å forbedre ettersom den ville produsert like mye rotasjonsenergi som energien til drivstoffet den hadde forbrent. I virkeligheten ligger derimot virkningsgraden til en motor på ca 25%! I denne labben er internlekkasje hovedårsaken til redusert virkningsgrad. Ved pumping har man også tap til såkalt strømningsarbeid. Dette er energi benyttet til å skape interne strømninger i væska vi pumper. Eller for å ta et eksempel fra en robåt, effekten du bruker til å skape bevegelse rundt årene i vannet når du ror. Hadde man utviklet en åre som ikke skapte slik bevegelse, ville man kunne rodd mye raskere. Dette samme gjelder for propeller. Her er fremdriftseffekten over 50 % lavere enn hva motoren leverer inn på propellen. Virkningsgraden sier noe om hvor mye av produsert effekt som blir utnyttet. Når man har et system ønsker man høyets mulig virkningsgrad for å utnytte energien best mulig. P P ut inn att att TMR4100 Marin teknikk intro 5

6 Lab: Kontaktperson: Sted: Utstyr: Litteratur: Knut Aaberge Dahl Introlab Lodd, styrepumper, wire, kraftmåler Hvis du har lyst til å se noen enkle animasjoner av ulike typer fortrengningspumper, kan du gå inn på Gå inn på Produkter Pumper Fortrengningspumper, og se på Bredel, ilden og Mono. Forberedelser: Sikkerhet: Orden: Se opp for loddet og vær forsiktig under sveivingen. Si ifra til stud.ass. dersom noe er galt med utstyret. Sørg for at papirer og lignende blir ryddet vekk. TMR4100 Marin teknikk intro 6

7 Oppgaver: 1) Beregn teoretisk arbeid som skal til for å løfte loddet 1 meter. Loddets vekt er 16 kg. 2) Ved hjelp av den mekaniske sveiva A (til høyre på figur 5) som er direkte koblet til trommelen skal dere nå heise opp loddet. Beregn faktisk arbeid som skal til for å løfte loddet 1 meter. Bruk en fiskevekt til å måle kraften på sveiva. 3) Hva er virkningsgraden til den mekaniske sveiva? Hvorfor er den ikke 100 %? Figur 5 Trommel, mekanisk sveiv og hydraulisk vinsj (pumper) 4) Ta tiden mens du løfter loddet. Hvor stor effekt klarer du å yte på sveiva? 5) Regn ut momentet på akslingen. Bruk en fiskevekt til å måle kraften på sveiva. Multipliser kraften med kraftens arm, dvs avstanden fra sveivas håndtak til sentrum av akslingen. 6) Juster lengden på armen til sveiva. Blir det lettere eller tyngre å sveive? Hvorfor? Endres momentet på akslingen? Endres arbeidet som skal til får å løfte loddet 1 meter? Vi skal nå se på den hydrauliske vinsjen B (til venstre på figur 5). Denne består av to tannhjulspumper, den ene er koblet direkte på sveiva, den andre er koblet til wiretrommelen og virker som en motor i systemet. Hydraulikkslanger under benken leder hydraulikkoljen fra pumpa gjennom motoren og tilbake igjen. 7) Lag en prinsippskisse for den hydrauliske vinsjen. Tegn inn retningen på sveiva og på wiretrommelen. Tegn også inn retningen på hydraulikkolja. 8) Nå skal dere heise opp loddet ved hjelp av den hydrauliske vinsjen. Beregn arbeidet som skal til for å løfte loddet 1 meter. Bruk en fiskevekt til å måle krafta på sveiva. Figur 6 Pumpene sett fra siden 9) Hva er virkningsgraden til den hydrauliske sveiva? Er den bedre eller dårligere enn virkningsgraden til den mekaniske vinsjen? 10) Nevn noen fordeler og ulemper med hydraulikksystemer generelt. TMR4100 Marin teknikk intro 7

8 PS! Grunnen til at den hydrauliske sveiva ikke går rundt når vi bruker den mekaniske sveiva er fordi det er koblet inn en frikrans mellom wiretrommelen og tannhjulpumpa til høyre på figur 5. Dermed pumpes ikke olje gjennom den høyre pumpa når den mekaniske sveiva brukes. Samme prinsipp som på sykkel, pedalene går ikke rundt når du triller med en bakke. TMR4100 Marin teknikk intro 8

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En del spørsmål, merkelige teorier, myter og meninger om dekk og dekkslitasje på motorsykkel har vel de fleste av oss hørt opp gjennom tiden. Noe er nok helt riktig,

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker?

Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker? Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker? Har vi tillräcklig samordning av undervisningen i praktik och teori? Hur anpassar vi våra undervisningsmetoder till våra elevers

Detaljer

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet.

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Lærerkompendium Digital sløyd, Vil Tempo Gigante Innledning Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Digital sløyd er et kurs

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Det som i all hovedsak skiller stafetter fra individuelle o-løp, er bruk av gaflinger. Gaflinger vil si at løpere på samme etappe løper innom forskjellige poster,

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer