OPPLEV. Haldenkanalen. når reisen er viktigere enn målet REGIONALPARK HALDENKANALEN HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLEV. Haldenkanalen. når reisen er viktigere enn målet REGIONALPARK HALDENKANALEN HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS. www.haldenkanalen."

Transkript

1 OPPLEV Haldenkanalen 2013 når reisen er viktigere enn målet REGIONALPARK HALDENKANALEN HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS

2 Fra 2007 til 2012 ble det investert over 30 millioner kroner i oppgradering av anleggene langs kanalen. Sluser, servicehus og brygger venter nå på deg i bedre stand enn noen gang tidligere. Dette økonomiske krafttaket er et stort spleiselag mellom Staten (Olje- og energidepartementet / NVE og Miljøverndepartementet / Riksantikvaren), Østfold fylkeskommune, Haldenkanal-kommunene, Østfold Energi, UNI-stiftelsen og Gjensidigestiftelsen. Fra 2013 er Haldenkanalen inne i Riksantikvarens Bevaringsprogram for Teknisk industrielle kulturminner. Dette vil i betydelig grad hjelpe oss med resterende opprusting av våre unike kulturminner. Haldenkanalen mellom Tistedal i Halden og Skulerud i Aurskog-Høland består av fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser. En 80 kilometer lang strøm av opplevelser, serverdigheter og idyll. Et levende kulturminne til disposisjon. DS «Engebret Soot» er én av i alt seks dampbåter som fortsatt er i Haldenkanalen. Opp gjennom historien har 25 dampbåter trafikkert kanalen. 2

3 Strømsfoss sluse er bindeleddet mellom Aremarksjøen og Øymarksjøen. DEN IDYLLISKE HALDENKANALEN Haldenkanalen er en del av Haldenvassdraget. Den er den eldste av de to kanalene i Norge og måler åtte mil fra Skulerud i nord til Tistedal i Halden i sør. Kanalen ble bygget i årene , men allerede i 1861 ble slusene lengst syd, på Brekke, ødelagt. Disse ble gjenoppbygd først i Ørje sluser og Strømsfoss sluse er fra Ved Ørje sluser står det en bauta over kanalbyggeren Engebret Soot, som levde fra 1786 til Det nye sluseanlegget på Brekke sto ferdig i Demningen der førte til at sluseanlegget på Krappeto ble liggende under vann. En dampbåt som var i drift fra 1862, bærer kanalbyggerens navn, DS «Engebret Soot». Denne båten er restaurert og går i charter trafikk på kanalen. Gjennom tidene har i alt 25 dampbåter trafikkert kanalen, og seks av disse er fortsatt i kanalen. Haldenkanalens historie presenteres på Haldenvassdragets Kanalmuseum, som ligger inntil Ørje sluser. Haldenkanalen ble bygget for å tjene tømmerfløtingen mellom Skulerud, en stasjon på Urskog Hølandsbanen, og Tistedal. Fra 1877, da Brekke sluser var gjenoppbygd, har kanalen vært i sammenhengende drift. Tømmertransporten opphørte i Slusene kan passeres av båter som er inntil 24 meter lange, 6 meter brede og 1,6 meter dype. I årene etter krigen, hvor privatbilismen var lite utbredt og tur bussene ennå ikke hadde overtatt markedet, var det populært å ta en dagstur som gikk med tog Oslo Halden, videre med dampskipet DS «Turisten» til Skulerud, over på den smalsporede «Tertitten» til Sørumsand og til slutt tog tilbake til Oslo. MS «Strømsfoss» ble tatt i bruk i 1985, den gang under navnet MS «Turisten». DS «Turisten» var tatt ut av tjeneste i 1963 og senket i Femsjøen fire år senere. I 1997 ble båten hevet, et omfattende restaureringsprosjekt ble satt i gang og i 2009 var DS «Turisten» tilbake i Haldenkanalen. MS «Strømsfoss» har tidligere gått som elvebåt på Rhinen. I dag er Haldenkanalen en turistattraksjon med sin vakre og delvis uberørte natur, spekket med spennende kulturminner. I sommer halvåret seiler D/S «Turisten» og M/S «Strømsfoss» daglig på kanalen, en kanal som også er åpen for båtfolket og kanoentusiastene. Langs hele kanalen er det en rekke populære fiskeplasser. For båter er det tilrettelagt for landtransport med både båthenger og lastebil mellom Tistedal (Haldenkanalen) og Halden (havet) og mellom Ørje og for eksempel Töcksfors (Dalslands kanal). 3

4 MED EGEN BÅT ELLER KANO/KAJAKK AKERSHUS 1 I nordre ende av Skulerudsjøen i Aurskog- Høland ligger Skulerud. Det var endestasjonen for den smalsporede Urskog- Hølandsbanen, der det populære toget Tertitten trafikkerte strekningen mellom Skulerud og Sørumsand. 1 2 YDERSNES Liten enkel gjestebrygge, kun for daggjester. Ikke avgift. Enkelt miljøtoalett. SKULERUD Gjestebrygge med strømtilgang, kr 100,- pr. natt. Selvbetjeningskasse på servicehuset. Servicehus m/ handikaptoalett. Dusj krever nøkkelkort som koster kr 200,- pr. sesong. Kortet gjelder også for Ørje, Tistedal og Østre Otteid. Kortet gjelder også for kloakkoppsugingsanleggene på Skulerud, Tistedal og Østre Otteid. Henvendelse tlf Ett kort pr. fritidsbåt/bil. Båtutsettingsrampe. Selvbetjeningskasse ved utsettingsrampa. Gratis trådløst nettverk i gjestehavna. Skulerud 2 OSLO AURSKO Ørje sluser i Marker ligger mellom Øymarksjøen og Rødenessjøen. Slusene ble bygget i årene , samtidig med Strømsfoss sluser. Slusene er hånddrevet, akkurat som de var ved åpningen i Haldenkanalen er en rekke avlange innsjøer forbundet av elver og kanaler øst i Østfold og Akershus. Kanalen går parallelt med riksgrensen mot Sverige. Kilden er ved Dragsjøhanken (286 m.o.h.), sør for Årnes i Akershus, og utløpet er i Iddefjorden i Halden. Kanalen består av store grunne innsjøer. Fra nord mot sør heter sjøene Flolangen, Floen, Bjørkelangen, Botnersjøen, Fossersjøen, (sideinnsjøene Setten, Mjermen og Øgderen), Skulerudsjøen, Rødenessjøen, Øymarksjøen, Aremarksjøen, Aspern og Femsjøen. Sjøene er forbundet med korte elver. Hovedstrengen dannes av Haretonelva, Lierelva, Hølandselva, Ørjeelva, Stenselva og til slutt Tista, som renner fra Femsjøen og ut i Iddefjorden. Haldenvassdraget er vernet i henhold til Verneplan I for vassdrag ØRJE Oppstrøms: Gjestebrygge med strømtilgang, kr 100,- pr. natt. Servicehus med handikaptoalett. Dusj krever nøkkelkort som koster kr 200,- pr. sesong. Kortet kan kjøpes på Sluseporten Båtcafé, Kanalmuseet og på Mosbæk bensinstasjon i Ørje. Kortet gjelder også for Skulerud, Tistedal og Østre Otteid. Ett kort pr. fritidsbåt/bil. For Ørje kan også nøkkelkort kjøpes for kr 50,- pr. dag. Kortet betales med kr 200,- og tilbakebetaling skjer når kortet leveres tilbake. Båtutsettingsrampe. Ca. 300 m gangavstand til bensinstasjon. Ørje sluser: Sluseanlegg fra m løftehøyde, 3 slusekammer. Nedstrøms: Gjestebrygge ved Kanalmuseet: kr 50,- pr. natt. Ikke strøm. Høvleritomta: Gjestebrygge: kr 50,- pr. natt. Båtutsettingsrampe: Selvbetjeningskasse ved utsettingsrampa. Ikke strøm. Gratis trådløst nettverk i gjestehavna oppstrøms Ørje. YSTERUDVIKA Båtutsettingsrampe. ØSTRE OTTEID Gjestebrygge med strømtilgang kr 100,- pr. natt. Servicehus med handikaptoalett. Dusj og klesvask krever nøkkelkort som koster kr 200,- pr. sesong. Kortet gjelder også for Skulerud, Ørje og Tistedal. Videre gjelder kortet for kloakkoppsugingsanlegget i Østre Otteid, Skulerud og Tistedal. Selvbetjeningskasse på servicehuset. Båtutsettingsrampe. Gratis trådløst nettverk i gjestehavna. ØSTFOLD Tistedal 11 E-18 MARKER 10 Brekke 4

5 G-HØLAND 12 RØMSKOG Strømsfoss sluse i Aremark har to porter og ett kammer. Slusa, som sto ferdig i 1860, ligger mellom Aremarksjøen og Øymarksjøen. Slusekanalen ble hugget ut i fjellet drøyt femti meter fra fossen og det naturlige elveløpet. Dermed ligger landhandleriet og kanaltangen på en øy i kanalen. 6 STRØMSFOSS Gjestebrygge bak landhandel og gjestebrygge vest for Kanaltangen, begge med strømtilgang, kr 100, pr. natt. Gjestebrygge øst for Kanaltangen, kr 50, pr. natt. Selvbetjeningskasse på uthus ved slusemesterboligen. Passasjerbåtbrygge nord for slusene har oppsugingsanlegg for kloakk fra båter. Ta kontakt med slusemester. Servicehus vest for slusemesterbolig med handikaptoalett. Mynt automat, kr 10,- for å dusje. Sluse fra m løftehøyde. Båtutsettingsrampe nedstrøms fossen, ved «Møllerens Hus». Gratis trådløst nettverk i sluseområdet. 4 3 Ørje Det er tre slusesteder i Haldenkanalen. Total løftehøyde er 39 m. Brekke sluser er Nord-Europas høyeste sluser med 27 m, fordelt på 4 slusekammer. Strømsfoss sluse har 2 m løftehøyde og ett slusekammer, mens Ørje sluser har 10 m løftehøyde og 3 slusekammer. 7 8 SKJÆRA Gjestebrygge. Grunn adkomst. Kun for daggjester. Ikke avgift. Enkel toalettløsning. SKODSBERG Solid steinbrygge på vestsida av kanalen. Kun for daggjester. Ikke avgift. Båtutsettingsrampe nord for Skodsberg Bru på østsida av kanalen. 6 5 Otteid Strømsfoss SVERIGE Brekke sluser i Halden ligger mellom Femsjøen og Aspern. Det opprinnelige anlegget sto ferdig i Nåværende sluser sto ferdig i TRIPPERØD Gjestebrygge. Kun for daggjester. Ikke avgift. BREKKE Gjestebrygge oppstrøms og nedstrøms slusene, kr 50,- pr. natt. Selvbetjeningskasse på uthus ved nest øverste sluseport. Enkelt miljøtoalett oppstrøms. Servicehus ved parkeringsplass med handikaptoalett og dusj. Brekke sluser: Sluseanlegg fra Nord- Europas høyeste sluseanlegg med 27 m løftehøyde. Fire slusekammer. Anleggsbrygga: Gjestebrygge, kr 50,- pr. natt, selvbetjeningskasse på uthus ved nest øverste sluseport ved Brekke sluser. Enkelt miljøtoalett. Gratis trådløst nettverk i sluseområdet. Villmarksveien AREMARK En båttur på Haldenkanalen starter eller slutter i Tistedal. DS «Turisten» og MS «Strømsfoss» har anløp her ved Tangen brygge. Tistedal i Halden kommune er et av landets eldste og mest tradisjonsrike industristeder. Norges første store industribedrift, Bomuldsspinderiet, ble anlagt her i TISTEDAL Gjestebrygge med strømtilgang, kr 100,- pr. natt. Selvbetjeningskasse på servicehuset. Servicehus: Dusj krever nøkkelkort som koster kr 200,- pr. sesong. Kortet gjelder også for Skulerud, Ørje og Østre Otteid. Videre gjelder kortet for oppsugingsanlegget i Tistedal og for oppsugingsanlegget på Skulerud og Østre Otteid. Kortet kjøpes på Best Bensinstasjon i Tistedal. Bensinstasjonen har egen brygge nedstrøms gjestehavna. Ett kort pr. fritidsbåt/ bil. Båtutsettingsrampe. RØMSKOG Øvre del av Dalslands kanal. Mulighet for båtutsetting og enkle overnattings- og toalettløsninger. 5

6 ÅPNINGSTIDER, TRANSPORT, PASSASJERBÅTER, KART Her blir båten satt på henger i Halden. Deretter går turen de få minuttene opp til Tistedalen og båten sjøsettes i Haldenkanalen. ÅPNINGSTIDER FOR SLUSENE Sluseanleggene er betjent fra lørdag 1/6 til søndag 11/8. Daglig: Ørje (kun nedover) kl. 10, 15 og 19, kr 160,- tlf Strømsfoss kl. 10, 15 og 19, kr 140,- tlf / Brekke kl. 10, 14 og 17, kr 210,- tlf / Ring for slusing på de angitte tidspunktene. Utenom slusetidene og før og etter sesong er det dobbel avgift. Sesongkort, kr 500, gir fri slusing på åpningstidene. Egne priser for kanoer/kajakker, se BÅTTRANSPORT TIL OG FRA HALDENKANALEN SAMT RUNDT ØRJE SLUSER OPPOVER Transport av fritidsbåter inntil 2,8 tonn: Mellom Halden havn (havet) og Tistedal (Haldenkanalen), kr 600, tlf Mellom Ørje (Haldenkanalen) og - Töcksfors (Dalslands Kanal), kr 600, tlf Østre Otteid (Dalslands Kanal), kr 600, tlf Drøbak (havet), kr 1.600, tlf Sandstangen i Øyeren (Glomma), kr 800, tlf Fra Øymarksjøen til Rødenessjøen («rundt» Ørje sluser), kr 200, tlf Lastebiltransport opp til 4 tonn: Per Klund, Ørje, tlf Priseks: Mellom Ørje og Töcksfors, 30 fot og 4 tonn: NOK Lastebiltransport opp til 7 tonn: Odd Kopperud, Halden, tlf Morten Juliussen, Halden tlf Priseks: Mellom Halden havn og Haldenkanalen, 30 fot og 7 tonn: NOK BÅTSTØRRELSE I KANALEN Maksmål i hovedleden Tistedal Skulerud: 1,6 m dyptgående, 6,0 m bredde, 24,0 m lengde og 5,7 m masthøyde. I Hølandselva (nordover fra Skulerud til Ydersnes) varierer maks dybde og høyde sterkt med vannføringen. BÅTSPORTKART Båtsportkart, kr 300, kan kjøpes blant annet hos Haldenvassdragets Kanalselskap AS, av slusepersonellet og hos bokhandlere i regionen. PASSASJERBÅTER MS Strømsfoss og DS Turisten, mob , DS Engebret Soot (charter), mob Nøkkelkort til servicehusene, kontaktpersoner, båtturer Ørje Skulerud, lørdagsunderholdning i Ørje sluser og mer info: se HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS STORGT. 10, ØRJE POSTBOKS 140, 1871 ØRJE. TLF FAX MOBIL E-POST: 6

7 PRAKTISKE OPPLYSNINGER GANGTID OG SLUSETID Tistedal Brekke 45 min. gangtid Brekke sluser 45 min. slusetid Brekke Strømsfoss 2 timer gangtid Strømsfoss sluse 15 min. slusetid Strømsfoss Ørje 2 timer gangtid Ørje sluser 45 min. slusetid Ørje Skulerud 2 timer gangtid GRATIS NØKKELKORT TIL DUSJ Båter som transporteres inn til Haldenkanalen får gratis nøkkelkort som gir tilgang til dusj i Tistedal og på Ørje og Skulerud. Videre kan kortet benyttes for kloakkoppsuging fra båter i Tistedal og på Skulerud. Kortet gjelder også for Østre Otteid i Dalslands Kanal. KANALTJENESTEN Kanaltjenesten skal stå til tjeneste, gi informasjon og holde Haldenkanalen ren og pen. I kanalens åpningstid nås kanaltjenesten på følgende telefonnummer: Mob for Haldenkanalen fra Brekke sluser og nordover. Mob for Femsjøen, nederst i Haldenkanalen. Kanaltjenesten har 3 båter merket «Kanal tjenesten». GRATIS PUBLIKUMSLUSING PÅ ØRJE Bli med på ¾ times båttur med slusing. Hver dag fra lørdag 29/6 til søndag 4/8, fra kl til kl Maks 10 personer/tur. Turene går fra Tangen, under E18-brua. OPPLEV SVERIGES OG NORGES KANALER I Norge og Sverige er det til sammen 11 kanaler, hvorav 2 i Norge; Haldenkanalen og Telemarkskanalen. Alle kanalene har sitt særpreg. Alle kanalene har sin historie å fortelle. Å utforske Sveriges og Norges kanaler kan bli et ferieeventyr som går over mange år. En kanalreise gjør at du vil gjenta opplevelsen, og når du kommer tilbake har du alltid nye spennende miljøer å utforske. En reise gjennom slusene er en flott opplevelse for både liten og stor. FOR MER INFO: Lørdag i slusene ØRJE juni 10. august lørdager kl FRI ENTRÉ Haldenkanalen HJELP OSS Å HOLDE HALDENKANALEN REN OG PEN. BENYTT OPPSUGINGSANLEGGENE FOR BÅTKLOAKK I TISTEDAL, PÅ STRØMSFOSS OG SKULERUD. 7

8 AKERSHUS KANOPADLING Det er duket for mange fine kanoturer langs Haldenkanalen og i nærmiljøet rundt denne. Her er det tilrettelagt flere flotte leirplasser med gapahuker. Haldenkanalen er 8 mil lang og byr på vakker natur, kulturminner og tre sluseplasser med til sammen 10 slusekammer: Ørje, Strømsfoss og Brekke, som har Nord-Europas høyeste løftehøyde, 26,7 meter. AURSKOG-HØLAND Skulerud OSLO E RØMSKOG AREMARK 1. Skjæra Området ligger på østsiden av sjøen, rett ned for Furulund/idrettshall, og tvers over sjøen fra Skolleborg. 1 gapahuk. N Ø MARKER 4-5 Ørje SVERIGE MARKER 2. Kanaltangen i Strømsfoss To gapahuker og en stor lavvo med ildsted. En gapahuk ligger helt på sydspissen og en rett ved kraftstasjonen. Nord N Ø Syd N Ø MARKER 3. Husborn friområde Skiltet friområde ved fylkesveien. Helt på grensen mellom Aremark og Marker, på østsiden av sjøen. 1 gapahuk. N Ø MARKER 4. Ørjeelva En gapahuk vest for elva, like syd for Marker Idrettspark. Gapahuken sees ikke fra vannet, men ligger på et jorde ca 100 m fra elva. N Ø MARKER 5. Høvleritomta Det er plassert en gapahuk på båtforeningens område på Ørje. Her er det brygger og enkelt toalett. N Ø MARKER 7. Sæterøya To gapahuker, en ljørkoie og et miljøtoalett. Alle bygningene er lett synlig fra sjøen. Ikke tilgjengelig med bil. N Ø RØMSKOG 8. Storøya Gapahuk med ildsted og toalett, lett synlig fra vannet. N Ø RØMSKOG 9. Venmoen Gapahuk og toalett. Ikke tilgjengelig direkte fra vannet. Det er bilvei frem via Østre Bøen, men det anbefales å parkere ved Kurøen bygdetun og følge traktorvei frem. ØSTFOLD Tistedal Brekke 2 3 Villmarksveien Otteid Strømsfoss 1 AREMARK GPS posisjonen som er angitt krever følgende innstilling: Posisjonsformat = UTM-UPS. Kartdatum = WGS 84. Kartsfæroide = WGS 84 MARKER 6. Tjuvholen Flott friområde med fin badestrand ved Rødenes kirke. Gapahujen ligger på spissen av det østre neset. Ikke bilvei fram, men det kan parkeres ved badeplassen. Utedo ved badeplassen. N Ø

9 ALLSANG-CRUISE Nyhet! Program Allsang-Cruise Opplev cruise på Haldenkanalen med MS Strømsfoss eller DS Turisten. Matservering, allsang og natur-opplevelser om bord er den best oppvarming foran deltakelse på Allsang på Grensen som sendes på TV2. Kl : Transport med buss fra Halden sentrum til Tistedal-brygge. Kl : Avgang Tistedal brygge. Det serveres middag om bord og et utvalg av Allsang-koret sørger for allsang om bord i båten. Kapteinen guider oss frem til Skotsberg. Kl : Ankomst Skotsberg brygge. Busstransport til Strømsfoss tar 10 min. og her besøker vi Møllerens Hus og Holt Landhandleri. Vi gjør en stopp her i ca. 30 min for å se oss om og kanskje handle litt. Kl Bussen tar oss tilbake til Halden sentrum hvor vi er fremme kl Dagen etterpå er det klart for deltakelse på Allsang på Grensen. Cruise på Haldenkanalen og Allsang på Grensen Haldenkanalen ble bygget i årene under ledelse av Engebret Soot. Kanalen strekker seg fra Tistedal i Halden til Skulerud i nord og er åtte mil. I dag er kanalen en attraksjon med vakker natur, kulturminner og tre sluser. Dampbåter og andre båter trafikkerer i dag kanalen i sommersesongen. Allsang på Grensen tiltrekker hver sommer om lag tilskuere. Med kjente og populære artister er arrangementet blitt ett av de mest populære allsangarrangementene i Norge. Vi introduserer nå en kombinasjon av cruise på Haldenkanalen og deltakelse på Allsang på Grensen. Priser og booking Pris pr. person kr 990,- Prisen inkluderer: Busstransfer som beskrevet i program Cruise på Haldenkanalen inklusive underholdning, guiding og middag Billett til Allsang på Grensen Datoer i 2013 Allsang-cruiset gjennomføres på følgende datoer i 2013: 18. og 25. juni 2., 9., 16., 23. og 30. juli Booking Allsang-cruise kan dukjøpe her: eller ved å ringe:

10 ELG-SAFARI Høland Gaardsmotell og Eidsverket Nyhet! Program Elg-safari Opplev elgen i sitt rette miljø i de store skogene i Aurskog-Høland kommune. Her får du også overnatte på ekte Gaardsmotell, eller på historiske Eidsverket. Fredag fra kl.16.00: Innsjekking på valgt overnattingssted. Kl : Busstransfer til Elg-safari med en liten matbit. Lørdag kl. 8 10: Frokost. Tid til egen disposisjon fram til lunsj. Kl : Lunsj. Kl : Ulike naturaktiviteter. Kl Busstransfer til elg-safari. Etter elgsafari nytes middag ute i det fri. Busstransfer tilbake til overnattingssted. Søndag kl. 8 10: Frokost og utsjekking. Elg-safari og overnatting på Høland Gaardsmotell eller Eidsverket Vil du se elg på nært hold? Her finner du tilbud om elgsafari med guide i Aurskog-Høland. Elgen, eller skogens konge, er et flott dyr, og det er en stor opplevelse å se det i sitt rette element. Dette må oppleves! Gaardsmotellet holder til midt i landlige Aurskog- Høland kommune, 45 minutter fra Oslo sentrum, 30 minutter fra Lillestrøm, og 60 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Eidsverket er et ærverdig gods på Bjørkelangen i Aurskog Høland kommune, med 250 årig historie som tilbyr overnatting i fantastiske omgivelser. Priser og booking Pris pr. person kr 1.990,- Prisen inkluderer: Overnatting i dobbeltrom Elg-safari med busstransfer 2 frokoster, 1 lunsj og 1 middag. Datoer i 2013 Elg-safari gjennomføres på følgende datoer i 2013: 30. august 1. september og september Booking Elg-safari kan du kjøpe her eller ved å ringe:

11 HISTORISKE TURER Tur 1: Ørje Skulerud 10.00: Avreise Ørje med båt : Ankomst Skulerud. Buss: Hemnes bygdetun, servering på Eidsverket : Ankomst Ørje. Tur 2: Ørje Skulerud 10.00: Avreise Ørje med båt : Ankomst Skulerud. Buss: Servering på Kurøen Bygdetun, Rømskog Spa & Resort Hotell : Ankomst Ørje. Tur 3a: Skulerud Ørje 12:45: Avreise Skulerud med båt, servering om bord : Ankomst Ørje, omvisning Haldenvassdragets kanalmuseum / Ørje sluser, på egenhånd i Ørje : Avreise Ørje med buss : Ankomst Skulerud. Tur 4a: Ørje Strømsfoss 13.00: Underholdning i slusene på Ørje : Avreise Ørje med båt : Ankomst Strømsfoss, Handel Møllerens Hus / utstilling Strømsfoss Mølle : Buss fra Strømsfoss til Ørje : Ankomst Ørje. Båttur på Haldenkanalen med ulike omvisninger i perioden juli Vi gjentar suksessen fra de to seneste årene og kjører igjen historiske båtturer på Haldenkanalen. Båten vil trafikkere strekningene Ørje Skulerud og motsatt samt Ørje Strømsfoss og motsatt. Det blir to parallelle turer hver dag, med busstur og opplevelser på land. Priser og booking Tur 4b: Strømsfoss Ørje 1530: Buss fra Ørje til Strømsfoss : Avreise Strømsfoss med båt : Ankomst Ørje. Tur 5: Ørje Strømsfoss 12.00: Avreise Ørje med båt : Ankomst Strømsfoss : Stubbefolket-forestilling i Strømsfoss : Avreise med buss : Ankomst Ørje. Pris pr. person kr Inkluderer: Båttur, busstransfer, servering dersom beskrevet i program Guiding på båt/buss og omvisning dersom beskrevet i program Kr 450,- kun båt/buss Booking Her kjøper du For nærmere info TLF Turene går følgende dager Onsdag 17. Tur 1 / Tur 3a Søndag 21. Tur 1 / Tur 3a Torsdag 25. Tur 1 / Tur 3a Torsdag 18. Tur 2 / Tur 3b Mandag 22. Tur 2 / Tur 3b Fredag 26. Tur 1 / Tur 3a Fredag 19. Tur 1 / Tur 3a Tirsdag 23. Tur 1 / Tur 3a Lørdag 27. Tur 4 / Tur 4b Lørdag 20. Tur 1 / Tur 3a Onsdag 24. Tur 1 / Tur 3a Søndag 28. Tur 5 11

12 STUBBEFOLK-WEEKEND Rømskog Spa & Resort 23. mars Program For barna Lek og moro med Stubbefolket Aktiviteter ute og inne For mor Spa og behandling (må bestilles i forkant) For far Avslapping inne og ute, og tid til å lade batteriene For hele familien Skogsturer, grilling i lavvo, nye opplevelser og godt samvær For mer info se: Familie weekend med Stubbefolket på Rømskog Spa & Resort På Rømskog Spa & Resort vil barna være hedersgjester denne helgen. Stubbefolket, som blant annet er kjent fra NRK Super, besøker det flotte hotellet. Kanskje kommer Tvelugg og Røverne også! Følg med på nettsiden Hotellet ligger vakkert til, praktisk talt i Vortungen i Rømskog, kun én times kjøretid fra Oslo. Priser og booking Pris pr. person kr 1.450,-/250,- Prisen inkluderer: 1 natt på hotellet i dobbeltrom. Frokost / lunsj / 3-retters middag Underholdning med Stubbefolket Betingelser Barna sover i ekstra seng på rommet. Booking RØMSKOG SPA & RESORT Tlf

13 OPERA- CRUISE Nyhet! Program Opera-cruise Opplev cruise på Haldenkanalen med DS «Turisten». Matservering, operahistorie og naturopplevelser om bord er den beste oppvarming foran den fantastiske oppføringen av «Nabucco» på Fredriksten festning. Kl.17.30: Buss fra Halden sentrum til Tistedal brygge Kl : Avgang Tistedal brygge. Det serveres middag om bord, og en operakjenner setter oss inn i handlingen i «Nabucco». Kapteinen guider oss frem til Skotsberg. Kl : Ankomst Skotsberg brygge. Busstransport til Strømsfoss tar 10 minutter, og her besøker vi Møllerens Hus og Holt Landhandleri. Vi gjør en liten stopp her for å se oss om og kanskje handle litt. Kl : Bussen tar oss tilbake til festningen, hvor vi er fremme kl Vi inntar plassene for «Nabucco», som starter kl Cruise på Haldenkanalen og opera på Fredriksten festning Våren 2013 presenterer Opera Østfold «Nabucco» (Nebukanesar) av Giuseppe Verdi. Nabucco er kongen av Babylon, som i storhetsvanvidd og sinnsforvirring utroper seg selv til gud, for deretter å bli kuppet av sin egen datter. Dette er historien om maktkamp, søskensjalusi og kjærlighet. Mest kjent er «Slavekoret», som på første sceneprøve på La Scala i Milano fikk scenearbeiderne til å legge fra seg alt verktøy og lytte beundrende for deretter å bryte ut i spontan applaus. Som oppvarming til en fantastisk operakveld på Fredriksten festning i Halden inviterer vi til Operacruise på Haldenkanalen. Hør historien og bli kjent med handlingen i «Nabucco» mens du nyter god mat om bord på DS «Turisten» i naturskjønne omgivelser på Haldenkanalen. Priser og booking Pris pr. person kr 1.590,- Prisen inkluderer: Busstransfer som beskrevet i program. Cruise på Haldenkanalen med underholdning, guiding og middag. Billett til «Nabucco». Datoer i 2013 Opera-cruiset gjennomføres på følgende datoer: 5., 7. og 8. juni Booking Her kan du kjøpe Operacruise: eller ring

14 EIDSVERKET- CRUISE Nyhet! Program Eidsverket-Cruise Eidsverket tilbyr overnatting i harmonisk og historisk miljø. Du får oppleve cruise på Haldenkanalen med DS Turisten, der det vil bli mat-servering og naturopplevelser. Lørdag 20. juli fra kl.16.00: Innsjekking Eidsverket. Egendisponert tid. Kl serveres 2-retters middag. Søndag 21. juli kl. 8 10: Frokost. Utsjekking på Eidsverket og avreise til Skulerud med egen bil ca. kl Kl : Avreise Skulerud med båt, servering om bord. Kl : Ankomst Ørje. Omvisning Haldenvassdragets kanalmuseum / Ørje sluser. Busstransfer tilbake til Skulerud kl Ankomst Skulerud kl Cruise på Haldenkanalen og overnatting på historiske Eidsverket Haldenkanalen ble bygget i årene under ledelse av Engebret Soot. Kanalen strekker seg fra Tistedal i Halden til Skulerud i nord og er åtte mil lang. I dag er kanalen en attraksjon med vakker natur, kulturminner og tre sluser. Dampbåter og andre båter trafikkerer kanalen i sommersesongen. På Bjørkelangen i Aurskog Høland kommune ligger Eidsverket, et ærverdig gods med en 250- årig historie, som tilbyr overnatting i et fantastisk miljø. Priser og booking Pris pr. person fra kr 1.990,- Prisen inkluderer: Busstransfer som beskrevet i program. Overnatting i dobbeltrom, frokost og 2-retters middag på Eidsverket. Cruise på Haldenkanalen inklusiv guiding og servering. Datoer i 2013 Eidsverket-cruiset gjennomføres på følgende datoer i 2013: juli Booking Eidsverket-cruise kan du kjøpe her: eller ved å ringe:

15 SYKKELTUR Aurskog Høland og Rømskog Nyhet! Program Torsdag 27. juni Fremmøte ved Bjørkelangen Stasjon kl Etter en kort orientering om programmet og en historiefortelling om Tertitten sykler vi i flotte naturomgivelser via Ulviksjøen til Nybakk i Nes kommune. Her ligger det høyeste punktet i denne delen av Akershus vel 400 moh. Deretter går turen til Kjøltjernhytta for middag og overnatting. Sykkellengde ca. 30 km. Fredag juni Etter frokost går ferden videre over Mangenskogen via naturskjønne Mangen Kapell, Urskog Fort til Eidsverket på Bjørkelangen. Her blir det middag og overnatting i herskapelige omgivelser. Sykkellengde ca. 25 km. Lørdag 29. juni Fra Eidsverket starter vi lørdag morgen på vei mot Rømskog. Turen går gjennom skogkledd landskap i en blanding av skogsbilveier og asfalt, forbi små tjern og større innsjøer, hvor vi til slutt ender opp på eventyrlige Rømskog Spa for middag og overnatting. Sykkellengde ca. 30 km. Sykkeltur i Aurskog Høland og Rømskog Mangenfjellet Turlag arrangerer 4 dagers sykkeltur med overnatting i fantastiske naturomgivelser. Det er populært med sykkelturer i Frankrike og på Rallarvegen Aurskog Høland og Rømskog har minst like mye spennende natur og by på. Turen er et lavterskeltilbud du trenger ikke være i super sykkelform. Turen er beregnet for gruppe opp til 15 personer. Hver enkelt deltager har med seg egen sykkel. Bagasje fraktes i bil. Noe medbringes på sykkel. Alt av mat organiseres av Mangenfjellet Turlag. Priser og booking Pris pr. person kr 3.490,- Prisen inkluderer: Guiding, mat og overnatting. Opplysninger Se flere detaljer om programmet på Booking eller ved å ringe: Søndag 30. juni Etter frokost går turen over skog og hei tilbake til Bjørkelangen Stasjon. Sykkellengde ca. 30 km. 15

16 KALENDER: HVA SKJER? mars Skytestevne figurjakt Marker skytebane. Tlf mars Søstra Mi (Riksteateret) Brygga Kultursal, Halden 23.mars Christine Koth på scenen Brygga Kultursal, Halden 12. april Visekveld med Geirr Lystrup Furulund, Aremark 13. april Paal Flaata Brygga Kulursal, Halden 13. april Rømskog Got Talent. Talent konkurranse Kulturhuset, Rømskog april Vårmønstring, utstilling av kjøretøy Fosby, Aremark april Halden Bruløp Halden sentrum 20. april Russe-Kick-off/russedåp Fredriksten festning, Halden 24. april Tvillingsjeler (Riksteateret) Brygga Kultursal, Halden 4. mai Vårmarked Ørje sentrum 6. mai Fredrikstenstafetten Fredriksten festning, Halden 17. mai Feiring av nasjonaldagen 25. mai Landegrensen landeveisritt sykkel Start/mål på Fredriksten festning, Halden 30. mai Konsert Kulturskolen Marker rådhus, Ørje. Tlf juni Loppemarked Sjøglimt, kl. 10 Sjøglimt leirsted, Marker. Tlf juni Kanalturen Kajakk- og kanopadling. 5., 7. og 8. juni «Nabucco» (G. Verdi). Stor utendørs operaoppsetning Halden kanalen Ørje Halden Åpent for alle. Fredriksten festning, Halden juni Grensemessa/Næringslivsmessa Kurøen, Rømskog juni Løken-dagene Løken, Aurskog Høland. Tlf juni Vikingmarked Bygdetunet Hemnes. 8. juni NM-rally Aurskog Høland Bjørkelangen. 8. juni Haldendagen Halden sentrum 8. juni Knøtteturnering Marker Idrettspark, Ørje 8. juni Gammeldans i Tangen Tangen, Ørje. Tlf juni Bjørkemart n Bjørkelangen juni Krepserittet Hemnes juni Loppemarked, kl. 10 Marker rådhus, Ørje. Tlf juni St. Hans -feiring Tangen friområde, Ørje. Tlf juni Sykkeltur i Aurskog Høland og Rømskog med overnatting Se side juni Slusefestival Tlf juni Pubkveld i Brugshallen kl. 20 Bruget, Ørje. Tlf juni Jazz i Øymark kirke, kl. 22 Tlf / juni Postkortmesse, kl Markerhallen, Ørje juni Jazz, utekonsert, kl.16 Ørje sluser. Tlf / juni Jazzkveld, kl. 20. Servering Brugshallen, Ørje. Tlf / juni 30-årsjubileum for Fangekasa Bibelcamping Fangekasa, Aremark juni Grensetur Ørje Kjølen Sportssenter. Tlf juli Bedehussang Fangekasa, Aremark. 6. juli Unionsmarathon 2013 Rømskog. Tlf juli Gummibåtfestival Tangen friområde / Rødenessjøen juli «Hælja» Fangekasa, Aremark juli Barn- og ung-uke Fangekasa, Aremark juli Historiske turer med D/S «Turisten» Haldenkanalen. Se side juli Eidsverket-cruise Se side 14. HALDEN AREMARK MARKER RØMSKOG AURSKOG-HØLAND

Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser

Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser 2015 MS Strømsfoss 50 år 2015 Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser Halden by 350 år 2015 Velkommen til Haldenkanalen og dets nærliggende by og tettsteder Haldenkanalen er en del av Haldenvassdraget

Detaljer

Hva. Åpner. Åpningstider 10 16 hverdager, Reiselivslagets. sommeravis. Bjørkelangenstasjon. skjer i sommer?

Hva. Åpner. Åpningstider 10 16 hverdager, Reiselivslagets. sommeravis. Bjørkelangenstasjon. skjer i sommer? Turistinformasjonen Bjørkelangenstasjon post@ahreiseliv.no Tlf. +47 909 31 356 og Reiselivslagets sommeravis Foto Knut R. Søderstrøm / Øivind Eriksen Åpner turistinformasjon, verkstedutsalg og café på

Detaljer

Telemarkskanalen den eventyrlige vannveien

Telemarkskanalen den eventyrlige vannveien 2015 Telemarkskanalen den eventyrlige vannveien Velkommen til Telemarkskanalen Ikke noe annet sted har jeg sett sluseanleggene skåret rett inn i hardt fjell som i Telemarkskanalen. Odd Børretzen Fra Telemarkskanalen

Detaljer

En eventyrlig opplevelse

En eventyrlig opplevelse En eventyrlig opplevelse 2014 historisk vandre sykle padle sluser stillhet og ro lek og moro kulturlandskap kanalby slusecruise bobil sakte idyll vakker natur Verdens åttende underverk kanalbåter fruktbygda

Detaljer

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt Grenseland ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt... og mye, mye mer... Nr. 4

Detaljer

EN EVENTYRLIG REISE I HALDENKANALEN

EN EVENTYRLIG REISE I HALDENKANALEN MS Strømfoss 50 år 1965-2015 MS STRØMSFOSS EN EVENTYRLIG REISE I HALDENKANALEN Bli med på en unik reise mellom Strømsfoss-brygge (Aremark) og Tistedal-brygge (Halden) Vi seiler gjennom Nord Europas høyeste

Detaljer

-BLADET. Medlemsblad for BMW MC-klubben Norge nr. 3-2010 10. årgang

-BLADET. Medlemsblad for BMW MC-klubben Norge nr. 3-2010 10. årgang -BLADET Medlemsblad for BMW MC-klubben Norge nr. 3-2010 10. årgang Stor reportasje fra BMW-treffet i Steinkjer, her var Arve Hoel med sin R 67/2, 1952 modell, treffets eldste sykkel. -BLADET Medlemsblad

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Grenseland AVISA. Endelig sommerferie! Ørje-Suksess for 60-tallet. Familiebedrift På offensiven. Portrettet side 6 og 7. samarbeid lønner seg

Grenseland AVISA. Endelig sommerferie! Ørje-Suksess for 60-tallet. Familiebedrift På offensiven. Portrettet side 6 og 7. samarbeid lønner seg Nr. 3 Juni 2008 Endelig sommerferie! Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Femteklassingene på Rømskog skole gleder seg til sommerferien. Da skal de reise, fiske og bare kose seg. S side

Detaljer

Offisiell guide for Hamarregionen HAMAR. regionen

Offisiell guide for Hamarregionen HAMAR. regionen Offisiell guide for Hamarregionen HAMAR regionen 2014 2 Hedmarksmuseet Løiten Brænderi Innhold Velkommen til Hamarregionen 4 Hamar 5 Stange 6 Løten 7 Ringsaker 8 Attraksjoner 9 Aktiviteter 16 Fiske 27

Detaljer

Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG For en herlig sommer! «Livet er herlig, dere!» Det kunne vært «samtalen» disse kuene imellom. Vi har lagt bak oss en sommer som savner sidestykke.

Detaljer

Handel og kunsthåndverk

Handel og kunsthåndverk velkommen 4 12 26 38 48 52 59 66 67 Om destinasjon røros attraksjoner Aktiviteter Overnatting Handel og kunsthåndverk lokalmat og spisesteder Hva skjer? kurs og konferanse Praktisk informasjon Kart Bruk

Detaljer

2015 - Offisiell guide for Elverum, Våler og Åmot. Elverum-Regionen. www.visitelverumregionen.no

2015 - Offisiell guide for Elverum, Våler og Åmot. Elverum-Regionen. www.visitelverumregionen.no 2015 - Offisiell guide for Elverum, Våler og Åmot Elverum-Regionen www.visitelverumregionen.no Hva kjennetegner Elverum-Regionen er det kanskje noen som spør seg? Å svare på det er ikke enkelt, for Elverum-Regionen

Detaljer

GRENSESØMMEN åpnes 5. juni på Morokulien

GRENSESØMMEN åpnes 5. juni på Morokulien T URISTF O RENIN G Nr. 1/2005 GRENSESØMMEN åpnes 5. juni på Morokulien se side 7 Barnas turlag side 13 Årsmøte 6. april side 8-11 Turprogram side 14 15 Odal turlag s. 17 23 Naturopplevelser for livet www.finnskogen-turistforening.no

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

hurdal ØSTLANDETS PERLE

hurdal ØSTLANDETS PERLE hurdal ØSTLANDETS PERLE 2012 Historie Velkommen Hurdal ligger vakkert til rundt den nordlige delen av Hurdalssjøen. Kommunevåpenet, ei grankongle, symboliserer skog i vekst. Skogen og dens ressurser har

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Sørg for at turferien ikke kommer for brått på den firbente Viltpåkjørsel hvis

Detaljer

Grenseland AVISA FESTLIG HJEMKOMST BRANNTÅRNET I RØMSKOG SVILLER FRA ØRJE FOLK OG BILER I FOSSEN. Neste avis kommer 18. september. Nr.

Grenseland AVISA FESTLIG HJEMKOMST BRANNTÅRNET I RØMSKOG SVILLER FRA ØRJE FOLK OG BILER I FOSSEN. Neste avis kommer 18. september. Nr. Nr. 7 August 2009 FESTLIG HJEMKOMST Det var stor stas da D/S «Turisten» kom hjem til Aremark og Ørje. Side 6 og 7 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Hyggelig på «Kanallekene» Lokale

Detaljer

Sommer i Selbu 2009. Vi er hytteeierens beste venn! Selbu Camping med nye hytter. Vi tar jobben og kan blant annet utføre følgende:

Sommer i Selbu 2009. Vi er hytteeierens beste venn! Selbu Camping med nye hytter. Vi tar jobben og kan blant annet utføre følgende: Sommer 2009 i Selbu Selbu Camping med nye hytter Fire nye hytter er nå under oppføring ved Selbu Camping i Innbygda, og i tillegg strømmer det stadig til gjester med campingvogner som ønsker å sesongcampe

Detaljer

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking

Grenseland AVISA. Verdens beste skisprinter hedret Side 6. utvekslingsstudenter. Stortrives i Aremark. trevarer fra ørje. Tradisjonell barking Nr. 2 April 2008 utvekslingsstudenter Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Les om utvekslingsstudentene Carmen og Birthe, som bor hos vertsfamilier i henholdsvis Aremark og Rødenes i

Detaljer

GUIDE 2015. eventyrlig og ekte. www.visithelgeland.com

GUIDE 2015. eventyrlig og ekte. www.visithelgeland.com GUIDE 2015 eventyrlig og ekte www.visithelgeland.com Bodø Bliksvær Naurstad Fauske 17 Hurtigrute Hurtigbåt FLEINA FUGLØYA Sørfugløy Tonnes Hestmona LURØY 17 Bjørn g LEIR FJOR D Sandnessjøen 78 Bleikvatnet

Detaljer

FFISIELL GUIDE FOR ØR-HEDMARK. Tittel //

FFISIELL GUIDE FOR ØR-HEDMARK. Tittel // FFISIELL GUIDE FOR ØR-HEDMARK 2015 Tittel // 1 ELKOMMEN IL SØR-HEDMARK Velkommen til Sør-Hedmark. Velkommen til ekte opplevelser. Opplevelser i stillhet der ro og frisk luft gir påfyll og energi. Der du

Detaljer

NORSK REISEHÅNDBOK 2011. Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter. Verdens. vakreste. reiserute

NORSK REISEHÅNDBOK 2011. Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter. Verdens. vakreste. reiserute NORSK REISEHÅNBOK 2011 Verdens vakreste reiserute Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter Avstandstabell Steinkjer Bodø 20 min Sandnessjøen Side 140 HORN Brønnøysund Side 139 60 min Side 141

Detaljer

DESTINASJON NORGE. Henriette Bruusgaard har sett mye av Norge allerede, men blir ikke mett og vil oppleve enda mer.

DESTINASJON NORGE. Henriette Bruusgaard har sett mye av Norge allerede, men blir ikke mett og vil oppleve enda mer. LYNGENFJORDEN OG MAGISKE LOFOTEN Nyt våren nordpå. Solen varmer igjen, og når mørket senker seg er det mulig å se det magiske nordlyset. Bestill nå på telefon 810 30 000 eller hos ditt nærmeste reisebyrå

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

AKTIV FERIE I NORGE. - alt pakket og klart! FOTTURER SYKKEL TURER KULTUR. www.norske-bygdeopplevelser.no

AKTIV FERIE I NORGE. - alt pakket og klart! FOTTURER SYKKEL TURER KULTUR. www.norske-bygdeopplevelser.no 2012 AKTIV FERIE I NORGE - alt pakket og klart! FOTTURER SYKKEL TURER KULTUR www.norske-bygdeopplevelser.no Aktiv ferie i Norge - ditt naermeste ferieland! Norge som ferieland byr på uendelige muligheter

Detaljer

Foto: Tor Helge Hansen

Foto: Tor Helge Hansen Sommer 2010 i Selbu Foto: Tor Helge Hansen Foto: Roger Melhus Foto: Mali G. Røsseth Kommunikasjon og infrastruktur Sommer i Selbu 2010 Kommunikasjon og infrastruktur er stadig viktigere i vårt moderne

Detaljer

PLANBESKRIVELSE for OMRÅDEREGULERING STRØMSFOSS

PLANBESKRIVELSE for OMRÅDEREGULERING STRØMSFOSS Aremark kommune PLANBESKRIVELSE for OMRÅDEREGULERING STRØMSFOSS Beskrivelse datert: 05.10.2012 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 24.02.2015 Dato for kommunestyrets vedtak, sak 4/15: 12.02.2015 INNHOLD

Detaljer