Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Avslutning av arbeidsforhold - Personalmappe / / P Offl. 13, jfr Fvl 13 Arbeidsavtale - - ferievikariat Tilsetting ikke utlyst stilling - Teknologi og utvikling Molde / / P Offl. 13, jfr Fvl 13 nnsynsbegjæring - avviksmeldinger nnsynsbegjæringer 2019/ /2019 NRK v/malin Kjellstadli Korsnes Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Side: 1 av 22

2 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester / /2019 Sula kommune - Barneverntenesta Klage faktura Samhandling - Klage faktura utskrivningsklare pasienter 2018/ /2019 Fræna kommune Avviksmelding - Avviksmelding / /2019 Molde kommune Avviksmelding - Avviksmelding / /2019 Molde kommune Side: 2 av 22

3 Mulighetsområde for besparelser i Helse Møre og Romsdal - ledig kapasitet ved sykehuset i Ålesund Nedbemanning - styrevedtak av / /2019 Rasmussen Rasmus A Avviksmelding - Avviksmelding / /2019 Molde kommune - Hjemmetjenesten Skåla Omsorgssenter Arbeidsavtale - Sjukepleiar AGE MOLDE, Helse Møre og Romsdal HF - st. ref / /2019 P Offl. 13, jfr Fvl 13 Klage faktura - krav om kreditnota Samhandling - Klage faktura utskrivningsklare pasienter 2018/ /2019 Molde kommune Side: 3 av 22

4 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Gjensidige Forsikring ASA Avviksmelding - Avviksmelding / /2019 Sunndal kommune Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Lege Kristin Løland Jacobsen Side: 4 av 22

5 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester / /2019 Ålesund kommune - Barneverntjenesten ATK - stikkprøvekontroll utrykningskjøring Automatisk trafikkontroll 2019/ /2019 Politiets ATK-senter Henvendelse Henvendelse / /2019 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Lege Kristin Løland Jacobsen Side: 5 av 22

6 Sperring / åpning av journal - Sperring / åpning av journal / /2019 Sperring / åpning av journal - Sperring / åpning av journal / /2019 Sperring / åpning av journal - Sperring / åpning av journal / /2019 Klage Klage 2019/ /2019 Side: 6 av 22

7 Reviderte anbefalinger for LS 1907 onkologi og kolonistimulerende legemidler Legemidler - generelt 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Søknad og CV - Overlege - st. ref. ( ) Overlege AGE ÅLESND, Helse Møre og Romsdal HF - st. ref / / P 25 - nntak for tilsetjingssaker, lønnsoppgåver m.m. Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Tryg Forsikring Journalopplysninger - påminnelse - Journalopplysninger / /2019 Tryg Forsikring Side: 7 av 22

8 Journalopplysninger - påminnelse - Journalopplysninger / / Gjensidige Forsikring ASA Journalopplysninger - påminnelse - Journalopplysninger / / Gjensidige Forsikring ASA Tilbakemelding til melder Bekymringsmelding / / Surnadal kommune Tilbakemelding til melder - Bekymringsmelding / / Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes Side: 8 av 22

9 Tilbakemelding til melder - Bekymringsmelding / / Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes NPE-sak 2018/ sakkyndig vurdering - NPE-sak 2018/ / / Norsk pasientskadeerstatning Bekymringsmelding - Bekymringsmelding / / Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes Overprøving av vedtak om bruk av tvang og makt - Bruk av tvang og makt / / Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 9 av 22

10 NPE-sak 2018/ sakkyndig vurdering - NPE-sak 2018/ / / Norsk pasientskadeerstatning Klage faktura Samhandling - klage faktura utskrivningsklare pasienter 2019/ /2019 Aure kommune Klage faktura Samhandling - klage faktura utskrivningsklare pasienter 2019/ / Smøla kommune - Smøla sykehjem Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven 29 c enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven 29 c enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring 2019/ /2019 Helse og Omsorgsdepartementet Side: 10 av 22

11 Bekreftelse på mottatt melding Bekymringsmelding / / Ålesund kommune - Barneverntjenesten Meldingen er ikke godkjent Brønnøysundregistrene - melding om endringer 2019/ / Brønnøysundregistrene Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Solli DPS Side: 11 av 22

12 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Lege Kristin Løland Jacobsen Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester 6-4 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester / / Sula kommune - Barneverntenesta Side: 12 av 22

13 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Stadfesting på motteken melding fra offentlig melder Bekymringsmelding / / Sykkylven kommune - Barneverntenesta Avviksmelding - Avviksmelding / / Ørskog kommune - Ørskog sjukeheim Spesialisterklæring - Spesialisterklæring / / Storebrand Forsikring AS Side: 13 av 22

14 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Eika Forsikring AS NAV journalopplysninger - NAV journalopplysninger / / NAV Sula Journalopplysninger - påminnelse - Journalopplysninger / /2019 Tryg Forsikring Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Side: 14 av 22

15 Arbeidsvarslingsplan Fv Åsbøen - Svinvik i Surnadal kommune - div reguleringer Beredskap - diverse 2019/ /2019 Statens vegvesen Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Klage utskrivningsklare pasienter mai Samhandling - klage faktura utskrivningsklare pasienter 2019/ / Ålesund kommune Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Fremtind Forsikring AS Side: 15 av 22

16 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / AG Legeuttalelse - Legeuttalelse / / Molde Politistasjon Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Fremtind Forsikring AS nformasjon om generisk funksjonsvurderingsverktøy til bruk for rehabiliteringspasienter i spesialisthelsetjenesten Generisk funksjonsverktøy for rehabilitering i spesialhelsetjenesten / / Helse Midt-Norge Side: 16 av 22

17 Legeuttalelse - Legeuttalelse / / Politimesteren i Møre og Romsdal Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Protector Forsikring ASA Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Sparebank 1 Forsikring AS Fylkesmannen 2018/ retur av tilsynssak - Fylkesmannen 2018/ tilsynssak / / Statens Helsetilsyn Side: 17 av 22

18 NAV journalopplysninger - NAV journalopplysninger / / NAV Hareid og lstein NAV journalopplysninger - NAV journalopplysninger / / NAV Hareid og lstein Helseforetakets og kommunenes ansvar ovenfor innbyggere med psykiske lidelser Helse Møre og Romsdal HF - FACT Nordmøre 2019/ /2019 Smøla kommune Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Hemodialysebehandling Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Side: 18 av 22

19 Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Sprøyter og kanyler Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - MFV nkontinensprodukter Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - nvasiv Kardiologi - Forbruksmateriell Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Kontorrekvisita Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Side: 19 av 22

20 Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Samlefil Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Papir, plast og cateringprodukter Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Sterilforsyning Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Verneutstyr, arbeidsklær, vernesko og yrkeskogg Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Side: 20 av 22

21 Godkjent arbeidsvarslingsplan AV og AV fv 5918 Stenging av veg for asfaltering Velledalen Sykkylven Beredskap - diverse 2019/ /2019 Statens vegvesen Ambulanse- og legeskyssbåtteneste i Møre og Romsdal Ambulansebåter / /2019 Aukra kommune Tilbakemelding om ambulanse- og legeskyssbåttenesta i Haram Ambulansebåter / /2019 Haram kommune Ambulanse- og legeskyssbåtteneste i Møre og Romsdal Ambulansebåter / /2019 Sande kommune Side: 21 av 22

22 Nytt tidspunkt for foretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF kl Foretaksmøte 2019/ /2019 Helse Midt-Norge Endring i pensjonsopptjening fra 2020 KLP - Kommunal Landspensjonskasse 2019/ /2019 Kommunal Landspensjonskasse Klage faktura og Samhandling - klage faktura utskrivningsklare pasienter 2019/ /2019 Kristiansund kommune Side: 22 av 22