Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Avslutning av arbeidsforhold - Personalmappe / / P Offl. 13, jfr Fvl 13 Arbeidsavtale - - ferievikariat Tilsetting ikke utlyst stilling - Teknologi og utvikling Molde / / P Offl. 13, jfr Fvl 13 nnsynsbegjæring - avviksmeldinger nnsynsbegjæringer 2019/ /2019 NRK v/malin Kjellstadli Korsnes Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Side: 1 av 22

2 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester / /2019 Sula kommune - Barneverntenesta Klage faktura Samhandling - Klage faktura utskrivningsklare pasienter 2018/ /2019 Fræna kommune Avviksmelding - Avviksmelding / /2019 Molde kommune Avviksmelding - Avviksmelding / /2019 Molde kommune Side: 2 av 22

3 Mulighetsområde for besparelser i Helse Møre og Romsdal - ledig kapasitet ved sykehuset i Ålesund Nedbemanning - styrevedtak av / /2019 Rasmussen Rasmus A Avviksmelding - Avviksmelding / /2019 Molde kommune - Hjemmetjenesten Skåla Omsorgssenter Arbeidsavtale - Sjukepleiar AGE MOLDE, Helse Møre og Romsdal HF - st. ref / /2019 P Offl. 13, jfr Fvl 13 Klage faktura - krav om kreditnota Samhandling - Klage faktura utskrivningsklare pasienter 2018/ /2019 Molde kommune Side: 3 av 22

4 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Gjensidige Forsikring ASA Avviksmelding - Avviksmelding / /2019 Sunndal kommune Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Lege Kristin Løland Jacobsen Side: 4 av 22

5 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester / /2019 Ålesund kommune - Barneverntjenesten ATK - stikkprøvekontroll utrykningskjøring Automatisk trafikkontroll 2019/ /2019 Politiets ATK-senter Henvendelse Henvendelse / /2019 Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Lege Kristin Løland Jacobsen Side: 5 av 22

6 Sperring / åpning av journal - Sperring / åpning av journal / /2019 Sperring / åpning av journal - Sperring / åpning av journal / /2019 Sperring / åpning av journal - Sperring / åpning av journal / /2019 Klage Klage 2019/ /2019 Side: 6 av 22

7 Reviderte anbefalinger for LS 1907 onkologi og kolonistimulerende legemidler Legemidler - generelt 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Søknad og CV - Overlege - st. ref. ( ) Overlege AGE ÅLESND, Helse Møre og Romsdal HF - st. ref / / P 25 - nntak for tilsetjingssaker, lønnsoppgåver m.m. Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Tryg Forsikring Journalopplysninger - påminnelse - Journalopplysninger / /2019 Tryg Forsikring Side: 7 av 22

8 Journalopplysninger - påminnelse - Journalopplysninger / / Gjensidige Forsikring ASA Journalopplysninger - påminnelse - Journalopplysninger / / Gjensidige Forsikring ASA Tilbakemelding til melder Bekymringsmelding / / Surnadal kommune Tilbakemelding til melder - Bekymringsmelding / / Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes Side: 8 av 22

9 Tilbakemelding til melder - Bekymringsmelding / / Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes NPE-sak 2018/ sakkyndig vurdering - NPE-sak 2018/ / / Norsk pasientskadeerstatning Bekymringsmelding - Bekymringsmelding / / Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes Overprøving av vedtak om bruk av tvang og makt - Bruk av tvang og makt / / Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 9 av 22

10 NPE-sak 2018/ sakkyndig vurdering - NPE-sak 2018/ / / Norsk pasientskadeerstatning Klage faktura Samhandling - klage faktura utskrivningsklare pasienter 2019/ /2019 Aure kommune Klage faktura Samhandling - klage faktura utskrivningsklare pasienter 2019/ / Smøla kommune - Smøla sykehjem Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven 29 c enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven 29 c enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring 2019/ /2019 Helse og Omsorgsdepartementet Side: 10 av 22

11 Bekreftelse på mottatt melding Bekymringsmelding / / Ålesund kommune - Barneverntjenesten Meldingen er ikke godkjent Brønnøysundregistrene - melding om endringer 2019/ / Brønnøysundregistrene Journalopplysninger - Journalopplysninger / /2019 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Solli DPS Side: 11 av 22

12 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Lege Kristin Løland Jacobsen Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester 6-4 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester / / Sula kommune - Barneverntenesta Side: 12 av 22

13 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Stadfesting på motteken melding fra offentlig melder Bekymringsmelding / / Sykkylven kommune - Barneverntenesta Avviksmelding - Avviksmelding / / Ørskog kommune - Ørskog sjukeheim Spesialisterklæring - Spesialisterklæring / / Storebrand Forsikring AS Side: 13 av 22

14 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Eika Forsikring AS NAV journalopplysninger - NAV journalopplysninger / / NAV Sula Journalopplysninger - påminnelse - Journalopplysninger / /2019 Tryg Forsikring Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Side: 14 av 22

15 Arbeidsvarslingsplan Fv Åsbøen - Svinvik i Surnadal kommune - div reguleringer Beredskap - diverse 2019/ /2019 Statens vegvesen Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Klage utskrivningsklare pasienter mai Samhandling - klage faktura utskrivningsklare pasienter 2019/ / Ålesund kommune Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Fremtind Forsikring AS Side: 15 av 22

16 Journalopplysninger - Journalopplysninger / / AG Legeuttalelse - Legeuttalelse / / Molde Politistasjon Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Fremtind Forsikring AS nformasjon om generisk funksjonsvurderingsverktøy til bruk for rehabiliteringspasienter i spesialisthelsetjenesten Generisk funksjonsverktøy for rehabilitering i spesialhelsetjenesten / / Helse Midt-Norge Side: 16 av 22

17 Legeuttalelse - Legeuttalelse / / Politimesteren i Møre og Romsdal Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Protector Forsikring ASA Journalopplysninger - Journalopplysninger / / Sparebank 1 Forsikring AS Fylkesmannen 2018/ retur av tilsynssak - Fylkesmannen 2018/ tilsynssak / / Statens Helsetilsyn Side: 17 av 22

18 NAV journalopplysninger - NAV journalopplysninger / / NAV Hareid og lstein NAV journalopplysninger - NAV journalopplysninger / / NAV Hareid og lstein Helseforetakets og kommunenes ansvar ovenfor innbyggere med psykiske lidelser Helse Møre og Romsdal HF - FACT Nordmøre 2019/ /2019 Smøla kommune Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Hemodialysebehandling Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Side: 18 av 22

19 Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Sprøyter og kanyler Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - MFV nkontinensprodukter Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - nvasiv Kardiologi - Forbruksmateriell Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Kontorrekvisita Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Side: 19 av 22

20 Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Samlefil Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Papir, plast og cateringprodukter Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Sterilforsyning Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Nasjonal avtale - Endring uke 25 - Verneutstyr, arbeidsklær, vernesko og yrkeskogg Nasjonale avtaler 2019/ /2019 Sykehusinnkjøp Side: 20 av 22

21 Godkjent arbeidsvarslingsplan AV og AV fv 5918 Stenging av veg for asfaltering Velledalen Sykkylven Beredskap - diverse 2019/ /2019 Statens vegvesen Ambulanse- og legeskyssbåtteneste i Møre og Romsdal Ambulansebåter / /2019 Aukra kommune Tilbakemelding om ambulanse- og legeskyssbåttenesta i Haram Ambulansebåter / /2019 Haram kommune Ambulanse- og legeskyssbåtteneste i Møre og Romsdal Ambulansebåter / /2019 Sande kommune Side: 21 av 22

22 Nytt tidspunkt for foretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF kl Foretaksmøte 2019/ /2019 Helse Midt-Norge Endring i pensjonsopptjening fra 2020 KLP - Kommunal Landspensjonskasse 2019/ /2019 Kommunal Landspensjonskasse Klage faktura og Samhandling - klage faktura utskrivningsklare pasienter 2019/ /2019 Kristiansund kommune Side: 22 av 22

Dok.dato: Dok.dato: Godkjent arbeidsvarslingsplan AV fv 63 Skifte av stikkrenne - stenging med omkjøringsmuligheter

Dok.dato: Dok.dato: Godkjent arbeidsvarslingsplan AV fv 63 Skifte av stikkrenne - stenging med omkjøringsmuligheter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2019 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Aure rehabiliteringssenter - 4213482 2019/91-23 28630/2019 P Offl.

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** / /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.10.2017 Arbeidsavtale - - 030503 Tilsetting ikke utlyst stilling - 030503 2017/217-27 36408/2017 23.10.2017 P Offl. 13, jfr

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2019/01166 ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. NPE-sak 2019/01166 ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2019 NPE-sak 2019/01166 NPE-sak 2019/01166-2019/1192-6 13953/2019 Norsk pasientskaderestatning NPE-sak 2018/08179 - NPE-sak

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2018/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ /2018

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2018/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2018 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Korttids døgn rusbehandling TSB Ålesund - 4213451 2018/92-13 13508/2018

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2018 2018/4877-3 32036/2018 Gjensidige Forsikring ASA 2018/4194-2 32044/2018 Volda kommune Klage - Klage - 2018/4137-5

Detaljer

Offentlig journal. Krav om økt stilling - ***** ***** 2018/ / Krav om fast tilsetting 2018/ /2018

Offentlig journal. Krav om økt stilling - ***** ***** 2018/ / Krav om fast tilsetting 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.04.2019 Krav om økt stilling - Krav om økt stilling - 2018/2821-2 20026/2018 09.05.2018 P Offl. 13, jfr Fvl 13 Krav om fast

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2018/ ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. NPE-sak 2018/ ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2018 NPE-sak 2018/01303 - ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2018/01303 - ***** ***** ***** ***** 2018/1147-6 17060/2018 2018/2553-3

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ /2019

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.07.2019 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Dialyse Ålesund - 4213503 2019/72-22 25424/2019 P Offl. 13, jfr

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2019 Arbeidsavtale - Sjukepleiar Kirurgisk sengepost 1 Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF - st. ref. 4046143337 2019/1920-6

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling prosjektmidler pasientsikkerhet 2019/ /

Offentlig journal. Tildeling prosjektmidler pasientsikkerhet 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2019 Tildeling prosjektmidler pasientsikkerhet 2019 - Regionale pasientsikkerthetsmidler 2019/3969-3 22761/2019 25.06.2019

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ /2019

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2019 Arbeidsavtale - Tilsetting ikkje utlyst stilling - TSB Avrusing rusbehandling Ålesund 2019/217-14 7582/2019 27.02.2019

Detaljer

Offentlig journal. Innsynsbegjæring 2019/ / /

Offentlig journal. Innsynsbegjæring 2019/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2019 nnsynsbegjæring 2019/3318-35 2019 - nnsynsbegjæringer 2019/400-97 27199/2019 Ole Hansen Avviksmelding - Avviksmelding

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2017 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - 100105 - Seksjon for ambulante tjenester Nordmøre og Romsdal 2017/308-26

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2019 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Kjøkken og kantine Ålesund m/kiosk og kafé - 4213429 2019/55-48

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2019 2019/710-2 5526/2019 12.02.2019 Sparebank 1 Forsikring AS 2019/720-2 5555/2019 12.02.2019 DNB Livsforsikring AS -

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.11.2018 Arbeidsavtale - Overlege POLKLNKK FYSKALSK MEDSN - st. ref. 3952831771 2018/5858-7 42787/2018 02.11.2018 P Offl. 13,

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen 2019/ etterlysning av dokumenter 2019/ /

Offentlig journal. Fylkesmannen 2019/ etterlysning av dokumenter 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.10.2019 Fylkesmannen 2019/4528 - etterlysning av dokumenter Fylkesmannen 2019/4528 - tilsynssak - 2019/5238-3 34061/2019 Fylkesmannen

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om avlevering til Norsk helsearkiv 2019/ /

Offentlig journal. Avtale om avlevering til Norsk helsearkiv 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2019 Avtale om avlevering til Norsk helsearkiv Avlevering til Norsk Helsearkiv 2019/1589-2 8027/2019 01.03.2019 Norsk Helsearkiv

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen - klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Fylkesmannen - klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2017 Fylkesmannen - klage - Fylkesmannen - klage 2016/5343-7 23724/2017 29.06.2017 P Offl. 13, jfr Fvl 13 Fylkesmannen

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.07.2019 2019/2570-2 25801/2019 16.07.2019 Klage faktura utskrivningsklare pasienter desember 2018 191 25927/2019 Ålesund kommune

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2018 2018/3360-4 32769/2018 22.08.2018 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester 6-4 - Journalopplysninger

Detaljer

Sakstittel: Tilsetting intern utlysing - Sjukepleiar - Klinikk for kvinner, barn og ungdom - Poliklinikk barn og ungdom Molde og Ålesund. Dok.

Sakstittel: Tilsetting intern utlysing - Sjukepleiar - Klinikk for kvinner, barn og ungdom - Poliklinikk barn og ungdom Molde og Ålesund. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.08.2018 Arbeidsavtale - Tilsetting intern utlysing - Sjukepleiar - Klinikk for kvinner, barn og ungdom - oliklinikk barn og

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** / /

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.08.2018 Arbeidsavtale - 4213460 Tilsetting ikke utlyst stilling - oliklinikk psykisk helse DS Molde - 4213459 2018/79-16 24179/2018

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.01.2019 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Medisinsk poliklinikk, fysioterapi og kontor - 4213707 2019/66-2

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2018/05712 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. NPE-sak 2018/05712 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.11.2018 NPE-sak 2018/05712 NPE-sak 2018/05712-2018/4334-11 42692/2018 01.11.2018 N2016/3447 - NPE-sak 2014/04899 - NPE-sak

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2018 nnhold: Journalopplysninger - Journalopplysninger - 2018/540-6 4529/2018 31.01.2018 Norsk Pasientforening nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2018/ journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. NPE-sak 2018/ journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2019 NPE-sak 2018/08544 - journalopplysninger - NPE-sak 2018/08544-2018/6627-11 13796/2019 2019/2476-3 13808/2019 2019/1890-2

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2018 Arbeidsavtale Tilsetting ekstern utlysing - LS1 Ålesund - 01.03.2019 2018/5212-34 42722/2018 02.11.2018 Offl. 13,

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.07.2018 U 2018/4099-2 27703/2018 02.07.2018 2018/4199-1 28536/2018 20.06.2018 SpareBank 1 Forsikring AS 2018/4200-1 28537/2018

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.04.2019 Påtalebegjæring - Påtalebegjæring 2018/7035-3 47821/2018 10.12.2018 Møre og Romsdal Politidistrikt Arbeidsavtale -

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** - i medhold lov om barneverntjenester ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** - i medhold lov om barneverntjenester ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2019 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester 6-4 - Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen - tilsynssak - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Fylkesmannen - tilsynssak - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2017 Fylkesmannen - tilsynssak - påminnelse - Fylkesmannen - tilsynssak - 2016/1491-30 35280/2017 12.10.2017 Fylkesmannen

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Arbeidsavtale - ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Arbeidsavtale - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2018 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Akutt psykisk helse Ålesund - 4213476 2018/67-44 11840/2018 Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.07.2019 Arbeidsavtale - Tilsetting ikkje utlyst stilling - Ortopediske legar Molde 2019/239-5 23776/2019 Arbeidsavtale - Helsesekretær

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.02.2018 2018/1383-2 9147/2018 21.02.2018 Crawford & Company A.S Journalopplysninger - Journalopplysninger - 2018/813-4 9167/2018

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen 2018/ klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /2018

Offentlig journal. Fylkesmannen 2018/ klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2018 Fylkesmannen 2018/1123 - klage - Fylkesmannen 2018/1123 - klage - 2018/1584-5 13437/2018 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ /2019

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2019 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - atologi Ålesund - 4213446 2019/144-21 20426/2019 06.06.2019 Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2018/04519 ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. NPE-sak 2018/04519 ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.06.2018 NPE-sak 2018/04519 NPE-sak 2018/04519-2018/3267-3 22320/2018 29.05.2018 Norsk pasientskadeerstatning Avviksmelding

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.09.2019 LS1 til kommune - LS1 til kommuner i Sogn og Fjordane LS1 til kommune 01.09.2019-29.02.2020 - Helse Møre og Romsdal

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.12.2018 nnhold: Søknad Søknad 2018/4461-1 29568/2018 19.07.2018 nnhold: Søknad og CV - Assisterande seksjonsleiar - Sengepost

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ / Svar på mottatt klage 2018/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ / Svar på mottatt klage 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.02.2018 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - medisinske legar Volda - 4213709 2018/349-5 6487/2018 05.02.2018

Detaljer

Offentlig journal. Spesialisterklæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Spesialisterklæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.01.2018 Spesialisterklæring Journalopplysninger - 2017/4120-2 36935/2017 25.10.2017 Sparebank 1 Forsikring AS Journalopplysninger

Detaljer

Sakstittel: Psykiatrisk sjukepleiar/ sjukepleiar, vernepleiar, miljøterapeut Akutt psykisk helse Ålesund - st. ref Dok.dato:

Sakstittel: Psykiatrisk sjukepleiar/ sjukepleiar, vernepleiar, miljøterapeut Akutt psykisk helse Ålesund - st. ref Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2018 Arbeidsavtale - sykiatrisk sjukepleiar/ sjukepleiar, vernepleiar, miljøterapeut Akutt psykisk helse Ålesund - st.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad og CV - Sjukepleiarar - st. ref. (2018/2083) 2018/ /

Offentlig journal. Søknad og CV - Sjukepleiarar - st. ref. (2018/2083) 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 22.05.2018 2018/2083-12 20694/2018 27.04.2018 Søknad og CV - Assistent - st. ref. (2018/2693) Assistent Reinhald Ålesund og

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** / / Tilsettingsbrev og arbeidsavtale - ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** / / Tilsettingsbrev og arbeidsavtale - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.2018 Arbeidsavtale - - Tilsetting ikke utlyst stilling - Korttids døgn rusbehandling TSB Ålesund - 4213451 2018/92-1 1231/2018

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2017/ /2017

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2017 nnhold: Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - 080405 - medisinske leger Molde 2017/4752-12 37207/2017

Detaljer

Offentlig journal. N2015/ NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. N2015/ NPE-sak 2015/ ***** ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2017 N2015/7833 - NPE-sak 2015/10471 - NPE-sak 2015/10471-2016/1213-18 12520/2017 28.03.2017 Helseklage NPE -sak 2017/00954

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.07.2017 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - 100202 - DPS - Søre Sunnmøre døgn 2017/310-12 24065/2017 P Offl.

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** / / Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ /2018

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** / / Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2018 Arbeidsavtale - - 4213532 Tilsetting uten utlysing - Seksjon poliklinikk og leger Kristiansund - RESH 4213532 2018/171-4

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2019/ sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. NPE-sak 2019/ sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.07.2019 NE-sak 2019/00329 - sakkyndig vurdering - NE-sak 2019/00329-2019/642-17 23834/2019 02.07.2019 Norsk pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Offentleg søkjarliste 2019/ /

Offentlig journal. Offentleg søkjarliste 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2019 Offentleg søkjarliste HR-konsulent HR-seksjonen, Helse Møre og Romsdal HF - st. ref. 4052477973 2019/3013-2 19506/2019

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2018 Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.2018 Tilsetting uten utlysning - 080603 2017/51-100 41592/2017 27.11.2017 Turnuslege til Ålesund kommune 01.03.2018 - Kommunehelsetjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen 2019/ tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Fylkesmannen 2019/ tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2019 Fylkesmannen 2019/4113 - tilsynssak - Fylkesmannen 2019/4113 - tilsynssak - 2019/4648-3 27107/2019 01.08.2019 Fylkesmannen

Detaljer

Offentlig journal. Ambulansejournal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Ambulansejournal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2017 Ambulansejournal Fylkesmannen 2017/1699 - tilsynssak 2017/2525-3 17164/2017 09.05.2017 2017/2695-3 17339/2017 Klage

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen - klage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Fylkesmannen - klage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2016 Fylkesmannen - klage Fylkesmannen - klage - 2016/2645-11 44815/2016 28.11.2016 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2018 Journalopplysninger - Journalopplysninger - 2017/6618-2 12619/2018 16.03.2018 Fylkesmannen 2018/412 - tilsynssak -

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2017 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - 100401 2017/238-13 12668/2017 29.03.2017 Offl. 13, jfr Fvl 13 Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.04.2018 2018/1842-5 13579/2018 Journalopplysningar - 2018/1898-6 13602/2018 - i medhold lov om barneverntjenester 6-4 - -

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.09.2017 Journalopplysninger - Journalopplysninger - 2017/4637-2 29613/2017 Diakonhjemmet sykehus Avviksmelding - Avviksmelding

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2016 Journalopplysninger Journalopplysninger - 2015/5124-5 33912/2015 14.12.2015 NE-sak 2016/00293 NE-sak 2016/00293-2016/419-7

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2017 Klage - Klage - 2017/6264-5 42151/2017 30.11.2017 Advokat Kjell Sigve Haugland A/S Avslutning av arbeidsforhold -

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2013/ / Journalopplysninger - ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2013/ / Journalopplysninger - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.11.2017 Arbeidsavtale - ersonalmappe - 2013/2110-15 37326/2017 27.10.2017 Journalopplysninger - Journalopplysninger - 2017/4271-3

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.06.2017 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - 100301 2017/228-46 18777/2017 22.05.2017 Arbeidsavtale - Tilsetting

Detaljer

Offentlig journal. Klage utskrivningsklar pasient mars / /

Offentlig journal. Klage utskrivningsklar pasient mars / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.10.2017 Klage utskrivningsklar pasient mars 2017 2017 - Samhandling - Klage faktura utskrivningsklare pasienter 2017/1205-81

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2019 Bekymringsmelding - Bekymringsmelding - 2019/3211-1 18033/2019 20.05.2019 Giske kommune - Barneverntjenesten 2019/3368-2

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2018/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ /2018

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2018/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2018 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Kirurgisk poliklinikk Ålesund 4213641 2018/138-2 14453/2018 03.04.2018

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2017 Arbeidsavtale - Sjukepleiar - Ålesund Sjukehus Avdeling for rehabilitering, revmatologi og hud - st. ref. 3444641938

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ /2019

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2019 Arbeidsavtale - Tilsetting ikkje utlyst stilling - tgreiing og behandling psykisk helse Ålesund 2019/213-64 32609/2019

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2017/ /2017

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2017 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - ntensiv Volda 2017/145-18 30611/2017 04.09.2017 Arbeidsavtale -

Detaljer

Offentlig journal. Avviksmelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Avviksmelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2017 Avviksmelding - Avviksmelding - 2017/4771-2 33374/2017 Ørsta kommune - Tildelingskontoret 2017/5247-6 33380/2017 Avviksmelding

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** / / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** / / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2017 Arbeidsavtale - - 010202 Tilsetting ikke utlyst stilling - 010201 2017/97-2 17573/2017 12.05.2017 Arbeidsavtale -

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.01.2018 Arbeidsavtale - Tilsetting uten utlysning - 080603 2017/51-82 36195/2017 20.10.2017 Arbeidsavtale - Tilsetting uten

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2019 Arbeidsavtale - Tilsetting ikkje utlyst stilling - Kirurgisk sengepost 1 - Ålesund 2019/257-10 4463/2019 Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - 080604 2016/142-18 10880/2016 08.04.2016 17.03.2016. Arbeidsavtale - ***** ***** - 080604

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - 080604 2016/142-18 10880/2016 08.04.2016 17.03.2016. Arbeidsavtale - ***** ***** - 080604 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2016 Arbeidsavtale - - 080604 Tilsetting ikke utlyst stilling - 080604 2016/142-18 10880/2016 17.03.2016 Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - i medhold lov om barneverntjenester ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - i medhold lov om barneverntjenester ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.04.2019 Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester 6-4 - Journalopplysninger - - i medhold lov om barneverntjenester

Detaljer

Høring - Fylkesveg 216 og fylkesveg 220 i Aukra kommune. Særskilt fartsgrense 40 km/t og fartshumper på Falkhytten

Høring - Fylkesveg 216 og fylkesveg 220 i Aukra kommune. Særskilt fartsgrense 40 km/t og fartshumper på Falkhytten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2016 Høring - Fylkesveg 216 og fylkesveg 220 i Aukra kommune. Særskilt fartsgrense 40 km/t og fartshumper på Falkhytten

Detaljer

Offentlig journal. Avviksmelding - ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Avviksmelding - ***** ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.10.2017 ***** ***** ***** ***** 2017/4815-2 33533/2017 Molde kommune - Helse og omsorg - i medhold lov om barneverntjenester

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2017 2016/6164-3 47298/2016 16.12.2016 Vika Legesenter v/einang 2016/6174-5 47301/2016 16.12.2016 2017/2191-2 13998/2017

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av leieavtale - Sande kommune 2013/ / Arbeidsavtale - ***** ***** *****

Offentlig journal. Oppsigelse av leieavtale - Sande kommune 2013/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.09.2017 Oppsigelse av leieavtale - Sande kommune Leieavtale - Sande kommune - Leie av deler av Sandetun på Larsnes 2013/2609-11

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2016/ / Journalopplysninger - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2016/ / Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.12.2017 Arbeidsavtale - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling - st. ref. 3223998585 2016/5100-27 42762/2016 09.11.2016

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til møte om forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal 2015/ /

Offentlig journal. Invitasjon til møte om forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2017 nvitasjon til møte om forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal rosjekt Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal -

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2018/ /2018

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2018/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2018 Tilsetting ikke utlyst stilling - tgreiing og behandling psykisk helse Ålesund - 4213480 2018/66-64 31397/2018 09.08.2018

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.01.2018 Fylkesmannen 2017/3377 - tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen 2017/3377

Detaljer

Offentlig journal. Retur av bombrikker - UF42625, UF46641, UF / /

Offentlig journal. Retur av bombrikker - UF42625, UF46641, UF / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2019 Retur av bombrikker - F42625, F46641, F46640 2018 - Leaseplan 2018/45-107 43782/2018 09.11.2018 Vegamot AS NE-sak

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** - 1203 2014/3685-5 2994/2015 17.03.2016 02.02.2015. Arbeidsavtale - ***** ***** - 1203

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** - 1203 2014/3685-5 2994/2015 17.03.2016 02.02.2015. Arbeidsavtale - ***** ***** - 1203 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Arbeidsavtale - - 1203 ersonalmappe - - EHRS 2011/126 2014/3685-5 2994/2015 02.02.2015 R Offl 13, jfr. Fvl 13 Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** 2018/ / Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** 2018/ / Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2018 Arbeidsavtale Tilsetting uten utlysning - Sengepost barn og ungdom Ålesund - 4213525 2018/346-60 38569/2018 01.10.2018

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /2018

Offentlig journal. Bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2018 Bekymringsmelding - Bekymringsmelding - 2018/5807-1 39226/2018 04.10.2018 Barneverntjenesten i Molde Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** 2019/ / Arbeidsavtale - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2019 Arbeidsavtale - Tilsetting ikkje utlyst stilling - Kirurgisk sengepost 2 - Ålesund 2019/258-33 16457/2019 Arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Påtalebegjæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Påtalebegjæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2019 Påtalebegjæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Påtalebegjæring - ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Iverksetting av pasientforløp for den eldre multisyke pasient i Møre og Romsdal Søknad om prosjektmidler 2017/ /2017

Offentlig journal. Iverksetting av pasientforløp for den eldre multisyke pasient i Møre og Romsdal Søknad om prosjektmidler 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.05.2017 verksetting av pasientforløp for den eldre multisyke pasient i Møre og Romsdal Søknad om prosjektmidler Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2017/ / Journallogg - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** 2017/ / Journallogg - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2017 nnhold: Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - 050502 2017/91-91 42763/2017 05.12.2017 Offl. 13, jfr Fvl

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Erstatningssak - påminnelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.07.2019 Erstatningssak - påminnelse - Erstatningssak - 2019/164-3 24895/2019 09.07.2019 Erstatningssak - Erstatningssak -

Detaljer

Offentlig journal 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** / /2017

Offentlig journal 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** / /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Bekymringsmelding etter lov om barneverntjenesten 6-4 - Bekymringsmelding til barneverntjenesten - 2017/4454-1 27682/2017

Detaljer

Offentlig journal. Journallogg - ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Journallogg - ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2018 Journallogg - Journallogg - 2018/6781-2 47150/2018 Journalopplysninger - Journalopplysninger - 2018/6604-4 47175/2018

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2019 Avviksmelding - Avviksmelding - 2018/2864-1 19342/2018 04.05.2018 Kristiansund kommune Arbeidsavtale - Tilsetting

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Arbeidsavtale - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2017 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - 100402 - Alderspsyk. seksjon 2017/239-39 21265/2017 Arbeidsavtale

Detaljer

Sakstittel: Tilsyn - fylkesmannen / ansvarsavklaring og kommunikasjon mellom intensivsavdeling og ortopedisk avdeling. Dok.

Sakstittel: Tilsyn - fylkesmannen / ansvarsavklaring og kommunikasjon mellom intensivsavdeling og ortopedisk avdeling. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2017 Tilbakemelding 28. 08 17 på foreløpig rapport vedrørende tilsyn med ansvarsavklaring og kommunikasjon mellom ntensivavd.

Detaljer

Offentlig journal 2017/ / Journalopplysninger - ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal 2017/ / Journalopplysninger - ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.09.2017 nnhold: Fylkesmannen 2016/8190 - avgjørelse tilsynssak - pasrl 2 - Fylkesmannen 2016/8190 - tilsynssak - pasrl 2 2017/901-11

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2019 2019/3730-2 27357/2019 2019/4536-2 27366/2019 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer