Velkommen til hovedstyremøte #1 2018/2019. Sakspapirer HS#1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til hovedstyremøte #1 2018/2019. Sakspapirer HS#1"

Transkript

1 Velkommen til hovedstyremøte #1 2018/2019 Sakspapirer HS#1 Brussel 20. oktober 2018

2 Innkalling til hovedstyre møte #1 2018/2019 Det innkalles herved til hovedstyremøte #1 den 20. september 2018 i Brussel, Belgia. Møtet er åpent for alle medlemmer av ANSA samt ansatte i ANSAs sekretariat. Møtetider: - Lørdag: Oppmøte for hovedstyrets medlemmer er klokken Fra vil det avholdes styreseminar og opplæring. I tillegg til selve hovedstyremøte vil det også avholdes møter med aktuelle instanser og samarbeidspartnere i Brussel fredag 19. september. Hovedstyrets medlemmer bes derfor ankomme Brussel senest fredag morgen. Vel møtt! Vennlig hilsen, Hanna Flood President, ANSA 2

3 Forkortelser Hovedstyret (HS) Kyrre Berland (KB) Johan Liseth Hansen (JLH) Mathias Grotli (MHG) Eirin Holan (EH) Magnus Lund Røer (MLR) Fredrik Tombra (FHT) Julie Nordmo (JN) Ida Iselin Eriksson (IIE) Kinza Ashraf (KA) Hanna Flood (HF) Fra sekretariatet Anders Petterød Halvorsen (APH) Jørgen Ringen Andersen (JRA) Andre Hedda Gudim (HG) 3

4 Forslag til saksliste s. 5 Konstituering s. 2 Godkjenning av innkalling s. 4 Godkjenning i saksliste s. 4 Godkjenning av tidsplan Vedlegg Godkjenning av referat fra HS #6 2017/2018 s. 38 Rapporter s. 38 Rapporter fra VK og KK s. 40 Utvalgsrapporter s. 45 Land-/regionrapporter Informasjonssaker s. 6 Generalsekretær informerer s. 10 Politikk og representasjon s. 13 Elektroniske vedtak s. 17 Hovedstyrets handlingsplan s. 18 Økonomigjennomgang s. 20 Personalhåndbok ANSA Vedlegg Hovedstyrets årshjul s. 22 Kriterier til utdeling av årets.. s. 24 Organisasjonsutvikling s. 25 ANSA i India s. 26 Kartlegging av medlemmer s. 28 ANSA i Nord-Irland s. 30 LNU Diskusjonssaker s. 32 Hovedstyrets arbeid med politikk, HS sak 2 18/19 Vedtakssaker s. 34 Styrelederrollen, HS sak 1 18/19 Forslag til tidsplan 10:00 Styreseminar/styreopplæring 12:00 Lunsj 13:00 Godkjenning innkalling og saksliste 13:15 Informasjonssaker 15:00 Vedtakssaker 16:00 Diskusjonssak 17:15 Rapporter 17:30 Eventuelt, evaluering og møteslutt 4

5 Saksordfører: JRA/OK Sak: Konstituering Se innkalling til HS1 2018/2019 Se forslag til saksliste Se forslag til tidsplan Se referat fra HS5 2017/2018 vedlagte Referent foreslås på møtet. Forslag til vedtak - Innkalling til HS1 2018/2019 godkjennes - Saksliste for HS1 2018/2019 godkjennes - Tidsplan for HS1 2018/2019 godkjennes - Referat fra HS5 2017/2018 godkjennes - Referent for HS1 2018/2019 velges 5

6 Saksnummer X Saksordfører: Sak: Generalsekretær Anders Petterød Halvorsen GS informerer Informasjonssak Sakspresentasjon - Det rapporteres på endringer, justeringer og avvik siden forrige hovedstyremøte og vedtak på generalforsamlingen. Det arbeides ellers videre med de tiltak og innholdsleveranser som tidligere er presentert. - Hovedstyret ble informert av GS 6. september i en kort rapport om status og om høstens/vårens prosjekter og reiseoversikt innad i sekretariatet. Dette tas derfor ikke med i rapportering til HS1. Sekretariatets Handlingsplan - Strategiperiode Ble fastsatt på sekretariatet Kvartalsmøte 31. august 2018 se vedlegg Medlemstilbud - TOEFL test status pr 26. september: avholdt 2 testdatoer, 28. pax. Antallet testplasser øker fra 14 til 20 grunnet aksept søknad Amerikanske Ambasade om et stipend på kr ,- dollar ( nok, Beløpet er delt mellom 2 ulike prosjekt og gjøremål internt i ANSA tilfaller utvikling av ANSAs språktestsatsning) Karriereveiledning - Karriererådgiver utdanner seg fortsatt innenfor karriereveiledning på OsloMet- ferdig til jul. - Starter med noen KV-samtaler før jul, men lanserer tjenesten for fullt rett etter jul. Da vil også ANSA Karriere sine nettsider lanseres + egen ANSA Karriere Facebook-side. - CV/Søknadsveiledning: Populær tjeneste. Pr. 21/9 totalt mottatt 146 CV- er og 61 søknader. - 4 av 5 veiledere har fortsatt etter sommeren, og samtlige skal etter planen være tilstede på ANSAs Karrieredag i Oslo den 20.desember. Karriererådgiver + 1 CV/søknadsveileder skal delta på Karrieredagen i Berlin 3. november (Facing Forward Berlin). - 4 webinarer spikret med dato for høst Planlegger LinkedIn-kurs, excel kurs og outlook kurs q Flere webinarer under planlegging. Sosialveiledning - 3 webinarer (med Lifekeys) fastsatt for høst januar Online psykologtjeneste: Totalt gitt ut 59 timer til studenter pr. 21/9 (av 100). Har ikke reklamert mye for tjenesten etter lansering, men mange studenter tar kontakt for henvisning. Sekretariatet jobber med muligheter for økning økonomisk. - Tall for henvendelser Sosialveileder Tlf. E-post Veiledninger Tjenesten ikke lenger promotert på samme måte som tidligere, det må bestilles veiledningstime. Dette gjøres for å luke ut «useriøse» henvendelser og samtidig kunne bistå de som behøver en samtalepartner. 6

7 Velkommen til arbeidslivet 20.juni Velkommen til arbeidslivet ble arrangert i ANSAs egne lokaler for tredje år på rad. ca. 60 engasjerte studenter, en dobling fra året før. - Påmeldte bedrifter var Orkla Norge, Qvartz, Equinor, Storebrand, BDO, Samfunnsviterne, NBIM og Clue. - Vurderer å utvide neste år til et to-dagers opplegg, Juvernarte - 14 studenter har sendt inn bidrag og det har vært 26 bidrag til vurdering (noen studenter har opptil 4 bidrag). Generell høy kvalitet på bidragene og alle bidragene blir vist på Fine Art 20.desembe. - Årets jury består av Nico Widerberg, Hanne Krogh, Hanne Krogh, Hege Halse Sporastøyl og Halvor Bakke. - NRK var og filmet på juryeringen 5.september. Innslag på NRK Kveldsnytt: ANSA Informasjonssenter - Kinasatsing; egen turne har besøkt klasser i den videregående skole som har undervisning i kinesisk: Kongsbakken Vgs. i Tromsø, Molde Vgs. i Møre og Romsdal, Sandvika Vgs. i Akershus, Kristiansand katedralskole Gimle i Vest-Agder, Amalie Skram Vgs. i Bergen - Det er planlagt en delgradssatsning på Kina denne høsten. Denne satsningen foregår i samarbeid med Diku og Lånekassen. BI i Oslo skal besøkes samt Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim. - Deltatt på SONOR Turne i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen. - Temakvelder: Så langt i høst er holdhar vi holdt temakveld om studier i o UK - 70 deltakere og 429 så streamingen på Facebook o Canada 4 deltakere og 461 så streamingen på Facebook - Det er gjennomført studieturer til henholdsvis Spania (Barcelona og Madrid), Frankrike (Perpignan og Montpellier), Kina (Suzhou, Kunshan og Beijing) - Nettsidene til ANSA Infosenter er nå oppdaterte. Beredskap/Varsling - Beredskapstest beredskapsgruppen gjennomført 21.august 2018 Evaluering GF og sommersem - Alt i alt gode tilbakemeldinger. Der hvor forbedringspotensialet tas direkte med riktig organ. - Slås sammen til 1 helg 2019, valgt på bakgrunn av erfaringer, økonomi og kommunikasjon og opplæring - Datoer 2019: o ANSAs generalforsamling juli på Hotell Q33 i Oslo o ANSAs tillitsvalgtseminar 25. juli på Hotell Q33 i Oslo Web og sosiale medier - ANSAs felles arrangementskalender er oppe å går. Denne oppstår på bakgrunn av at alle arrangement i ANSA skal benytte Checkin. - Tyskland prosjekt: det vil rapporteres på prosjektet, oppstart 1. desember 2018 Medlemstall (se vedlegg) 7

8 - Tall i vedlegg og i denne rapporten tar utgangspunkt i tall hentet 15. september Trenden i medlemsantallet i ANSA ser ut til å peke oppover. Samtidig er det for tidlig å feire, da det gjenstår flere gode rekrutteringsmåneder, men det oppleves positivt. Det er som tidligere nevnt store utfordringer med sammenligning av medlemstall fra år til år og ANSA tall mot Lånekasse tall. Dette pga. at ansa har over tidenes løp endret medlemskategorier, og hvor Ansa snakker om medlemskap snakker om individer og ikke medlemskap. Resultatet regnes best ved årsslutt. - Utviklingen i de 6 største landene har økt med over 500 medlemmer, men holder seg fortsatt på nivå med fjoråret med sine 64% av total medlemsmasse - Det er mye endringer i medlemsregisteret for tiden selv om det ikke slår ut på totalen. Vi har fortsatt 1250 medlemskap som vil avsluttes innen 2019, så det er avgjørende å ha fokus på salg fortsatt. - Arrangementstall. Det etableres for øyeblikket mnd statisikk på dette for fremtiden. Statistikk fordrer historie, og vil kunne tas i bruk på HS2. Det vil automatiseres salgskampanjer på bakgrunn av mnd rapporter. Forsikring Region Forsikret Ikke forsikret Totalsum Andel forsikret Norden % Europa % Australia % USA % Verden % Totalsum % - ANSA Forsikring i ny drakt ble lansert 1. mai i år. Salget går bra. Land med fokus fremover er «medisin landene», UK, Sverige og USA. Tallene over presenterer antall prosent forsikret av nye medlemmer fra 1. mai. - 82% av alle nye medlemmer kjøper forsikring - Det ble gjort et slagstunt på nye medlemmer som ikke hadde kjøpt forsikring. Resultatet ble en konverteringsprosent på 28, som er veldig bra. Det settes opp til mnd stunt fremover semiautomatisk. - MRSA forsikring er etablert 8

9 - Kontoret - Avholdt kvartalsmøte 31. august. 100% ansatte deltok - ANSA har sagt opp medlemskapet i Virke og ser et tydeligere utbytte av et medlemsskap i Abelia. Overgangstidspunktet er fortsatt usikkert. - Toril Jøraandstad har slutte i ANSA. Siste arbeidsdag var 31. august - Florian Gorqaj startet som Informasjonskonsulent, ANSA Informasjonssenter, 1. september. Florian skal 50% av tiden jobbe med å utvikle den digitale informasjonstjenesten «før studiene». Først via et Chatbot prosjekt. - Noe høyt fravær i sekretariatet siste 6 mnd. Noe er naturlig og annet av ulikt omfang. Ledelsen tar grep ved å skape dialog, samtidig strammes rutiner noe opp for sykdomsfravær, registrering og krav til sykemelding. Dette gjennom app for håndtering. - Kristian Borgenvik Kilen-Skogstad valg som HMS ansvarlig av de ansatte - Annette Skram Hansen valgt som ansattekontakt av de ansatte - Kinza Ashraf valgt som styremedlem av de ansatte - Kundeservice: o startet 24 timers svargaranti tillitsvalgte oppfordrer til bruk av workplace. o Trådløs bedrift alle ansatte startet 1. september o Endring høsten 2018 til kun 1 tlf nummer og 2 epostadresser Forslag til vedtak: - Hovedstyret tar informasjonen til orientering. Vedlegg til saken: Vedlegg HS sekretariatets handlingsplan Vedlegg HS tall GS informerer 9

10 Saksordfører: Sak: HF Politikk og representasjon Informasjonssak Sakspresentasjon Saksordførers orientering til hovedstyret. Bakgrunn Saksordfører ønsker å orientere hovedstyret om sin aktivitet siden generalforsamlingen. Dette fordi saksordfører ønsker at hovedstyret skal ha et godt overblikk over styreleders aktivitet og dagligdagse arbeid. Arbeid Etter to ukers overlapping med forrige president Ole Kristian Bratset dro saksordfører på Arendalsuka sammen med kommunikasjonsrådgiver Jørgen Andersen, samt Magnus Lund Røer, Kyrre Berland og Mathias Grotli fra HS. Julie Nordmo fra HS var også med på deler av Arendalsuka. Gjennom Arendalsuka deltok vi på flere eksterne arrangementer (ikke notert ned i møteoversikten), i tillegg til å arrangere våre egne. Årets studentnach i samarbeid med NSO ble en suksess nok en gang, med Mathilde Tybring-Gjedde, Marit Strand, Sivert Bjørnstad og Martin Henriksen i panelet og Ola Rydje som debattleder. Saksordfører var også med i en debatt om studentmobilitet i Norden som ANSA arrangerte i samarbeid med Hallo Norden. Med i panelet var Dagfinn Høybråten, Mari Sundli Tveit, Jorodd Asphjell og Rebekka Borsch. For ANSA har Arendalsuka blitt en arena hvor man har muligheten til å bli kjent med politikere, næringsliv og andre organisasjoner, noe det også var i år. Av de større arrangementene som saksordfører har deltatt på er særlig Panorama-forum verdt å nevne. Som mange sikkert er klar over har arbeidet med en stortingsmelding om studentmobilitet nettopp startet, og på Panorama-forum var det allerede mye snakk om dette. Alle deltagere fikk mulighet til å holde et innlegg, og undertegnede trakk frem områder det er essensielt at stortingsmeldingen belyser (f.eks. studiefinansiering og autorisasjon). ANSA har en god dialog med gruppen som arbeider med stortingsmeldingen, og de er positive til ANSAs innspill. Saksordfører har allerede hatt to møter på Stortinget med deler av UFO-komiteen. I et av møtene tok kommunikasjonsrådgiver og undertegnede opp blant annet problematikken rundt utveksling på VGS, noe det ble vist interesse for å jobbe videre med. Saksordfører ønsker derfor at HS skal diskutere hvordan det kan jobbes videre med dette under kommunikasjonsrådgivers diskusjonssak på HS#1. Som kjent legges statsbudsjettet for 2019 frem den 8. oktober, og saksordfører vil orientere om dette muntlig under HS#1. Etter tiltredelse har saksordfører hatt medietrening med Karsten Nielsen, rådgiver i NSO. Fokuset har vært å ha tilstedeværelse i media der det er naturlig at ANSA har en stemme, samt stille opp ved andre relevante forespørsler. 10

11 Utover dette har saksordfører et ønske om å sette et større fokus på ELTE-studentene og medisinstudentene som må gå dobbel turnus. Saksordfører er i dialog med både Psykologiforbundet og Studentorganisasjonen for rettferdig turnustjeneste, og ser videre på hvordan ANSA kan være med å støtte opp under deres arbeid. Blant annet kommenterte saksordfører en sak i Dagens Medisin hvor det ble skrevet om ELTE-studentene. Ellers har mye av tiden gått til å bli kjent med sektoren og møter med relevante aktører for ANSA. For å holde HS oppdatert mellom HS-møtene har saksordfører startet å sende ut en ukeslutt-mail hver uke. Etter forslag fra HS skal saksordfører tilstrebe å sende ut noe lignende til resten av tillitsvalgtapparatet ved å publisere et innlegg rundt én gang i måneden på Workplace. Møteoversikt juli: kort overlapp med nytt og gammelt hovedstyre juli: introduksjonsmøte med ny og gammel president juli: introduksjonsmøte med Jorge Moreno juli: lunsj med kontoret og det nye hovedstyret juli: introduksjonsmøte med Jørgen Andersen juli: Politikkgjennomgang med Ole Kristian Bratset og Jørgen Andersen - 1. august: introduksjonsmøte med Lena Dammen (HS møter info) - 2. august: gjennomgang av sektoren med Ole Kristian Bratset og Jørgen Andersen - 2. august: besøk og lunsj på Stortinget august: sommerseminar o 5. august: kort opplæring med nytt HS og OK - 6. august: styrelederkurs med Rode Hegstad - 6. august: introduksjonsmøte med Annette Skram Hansen - 7. august: telefonmøte om debatt i Arendal (debattleder) - 8. august: møte med Mari Strømsvåg - 8. august: lunsj med NSO - 9. august: lunsj med NOKUT august: gjennomgang av generell skriving med Jørgen Andersen august: Arendalsuka o 13. august: lunsj med NSO og Ola Rydje o 13. august: Studentnach med NSO på Solsiden o 15. august: debatt om Norden med Hallo Norden o 16. august: lunsj med Econa august: introduksjonsmøte med Lånekassen august: oppstartsmøte med generalsekretær august: møte om beredskap med beredskapsgruppen august: kaffe med Sverre Tofte august: medietrening med Karsten Nielsen august: møte med EF august: videomøte med Diku om delegasjonsreise til Sør-Afrika august: oppstartsmøte om CRM med Kristian Kilen-Skogstad august: presentasjon om Eurostudent hos SSB august: styremøte i Lånekassen august: Holmenseminaret august: Task force-møte hos Fulbright august: Panorama-forum august: Forum for europeisk utdanningspolitikk august: møte med Studentorganisasjonen for rettferdig turnustjeneste august: presidentmiddag august: lunsj med Aker Scholarship august: kvartalsmøte med kontoret august: lederpils med EO og NSO - 3. september: åpning av Diku - 4. september: møte med Rode Hegstad - 4. september: oppstartsmøte med ny kollega Florian Gorqaj 11

12 - 5. september: presentasjon av SHoT-undersøkelsen - 6. september: autorisasjon ELTE - 8. september: telefonmøte med Alexander Lundgreen fra Psykologiforbundet september: møte med Guri Melby (V) september: møte med Kent Gudmundsen og Marianne Synnes (H) september: møte med Abelia september: introduksjonsmøte med Kinza Ashraf om hovedstyret september: møte med Diku og landsstyret i Sør-Afrika om delegasjonsreisen september: møte med NHO om årskonferansen september: Skypemøte med HS september: lansering av NHOs kompetansebarometer september: quiz med ANSA Brisbane september: landsmøte med ANSA Australia september: møte med lokallagsstyret i ANSA Sydney og ANSA Wollongong Planlagte møter - 4. oktober: møte om ANSA-seminaret 2019 med NHO og LO - 5. oktober: møte med Mona Gravås (SV) - 5. oktober: Ta Plass-konferansen - 8. oktober: fremlegging av SB oktober: møte med Marit Strand (SP) oktober: styremøte i Lånekassen oktober: Karriereforum Paris - 15./16. oktober: høring i finanskomiteen oktober: HS#1-23./25. oktober: høring i UFO-komiteen - Uke 44: delegasjonsreise med KD til Sør-Afrika november: fagseminaret til ANSA Polen november: Transatlantic Education Forum november: beredskapsmøte desember: ANSAs karrieredag desember: HS#2 12

13 Saksnummer X Saksordfører: Sak: HF Elektroniske vedtak Informasjonssak Sakspresentasjon Oversikt over elektroniske vedtakssaker siden generalforsamlingen. Bakgrunn Da HS møtedatoer er forskjøvet i år har HS#1 blitt flyttet fra helgen etter GF til oktober. Det er likevel noen saker som har krevd behandling før den tid, og det har derfor vært nødvendig med elektroniske vedtaksaker på Workplace. Sakene presenteres i en informasjonssak da det er ønskelig at disse sakene, som alle andre vedtakssaker, også blir protokollført. Elektronisk vedtakssak 1: HS møtedatoer HS#1: oktober HS#2: desember HS#3: februar HS#4: april HS#5: juni HS#6: 18. juli (elektronisk for de som ikke har mulighet til å møte opp) Enstemmig vedtatt. Elektronisk vedtakssak 2: land- og utvalgsfordeling Kyrre Berland - Australia & New Zealand - Sveits - Frankrike - Italia Johan Liseth Hansen - Spania - Tyskland 13

14 - Danmark - Benelux Mathias Grotli - Kina - Sør-Korea - Japan - Singapore - Fysioterapi Eirin Holan - Tsjekkia - Kroatia - Ungarn - Akuttmedisinsk gruppe Magnus Lund Røer - Polen - Latvia - Slovakia - Medisin Fredrik Tombra - Brasil - Østerrike - Russland - Veterinær Julie Nordmo - USA - Canada - UK - Students Help Students Ida Iselin Eriksson - Sør-Afrika 14

15 - Sverige - Irland - Fag & Karriere Enstemmig vedtatt. Elektronisk vedtakssak 3: etablere arbeidsgrupper Retningslinjer for organisasjonsutvikling i landene - JN - IIE - MHG - JLH Kartlegging av medlemmer/ikke-medlemmer i landene - EH - MLR - FT - JLH Rekruttering VGS - JN - KB Alumni/Karriere - IIE - KB Enstemmig vedtatt. Elektronisk vedtakssak 4: GF Hovedstyret vedtar at ANSAs 63. generalforsamling legges til juli Enstemmig vedtatt. Elektronisk vedtakssak 5: handlingsplan Hovedstyrets handlingsplan

16 Enstemmig vedtatt. Vedlegg Hovedstyrets handlingsplan

17 Saksnummer X Saksordfører: Sak: HF Fremdrift handlingsplan Informasjonssak Sakspresentasjon Saksordfører ønsker at HS har en tour de table hvor hvert HS-medlem kommenterer hvordan arbeidet med handlingsplanen går. Bakgrunn På GF ble ANSAs nye handlingsplan vedtatt, og hovedstyret har satt sine egne tiltak og prosjekter for å gjennomføre punktene i handlingsplanen. Det er ønskelig at det tas en gjennomgang av status quo i organisasjonen, slik at vi kan klargjøre hvordan det er hensiktsmessig å jobbe videre. Arbeid Siden GF har saksordfører presentert et forslag til handlingsplan for HS. HS har deretter diskutert dette forslaget, hatt et elektronisk møte over Skype, og kommet med kommentarer og innspill i etterkant. Deretter ble endelig handlingsplan vedtatt innad i HS. I tillegg har også landene startet å vedta sine egne handlingsplaner. Saksordfører ønsker derfor å høre hvordan HS synes arbeidet går så langt, hva som går bra, hva som har bydd på utfordringer, og hva som må fokuseres på fremover. Vedlegg Hovedstyrets handlingsplan

18 Saksnummer X Saksordfører: Generalsekretær Anders Petterød Halvorsen Sak: Økonomigjennomgang og redegjørelse budsjettprosess 2019 Informasjonssak Sakspresentasjon - Resultat: o Budsjettkomiteen har gått gjennom ANSAs økonomiske situasjon, presentert tall og saksfremstilling via dialog gjennom epost. o Periode: kommentarer og fremstilling basert på regnskapstall pr 12/09/18. o Det vises til «kommentarer fra sekretariatet» til driftsinntekter og driftsutgifter i selve vedlegget. Dette inkluderer de «viktigste» kommentarene fra budsjettkomiteen. o ANSA sentralt har i etterkant av budsjettkomitemøte fått bevilget ca kr ,- i søknad til Amerikas Ambassade. Dette vil utbetales i q3 og tas i rapporteringen på HS2. - Budsjettprosess 2019 o Sekretariatet legger frem redegjørelse for budsjettprosess 2019 Bakgrunn - Resultat: o Kommentarene i resultatet speiler mindre avvik samtidig som noen poster ikke lar seg kommentere nærmere før årsslutt. Mye av ANSAs inntjening på arrangement, partneravtaler og medlemskap ligger knyttet til siste del q3 og q4. o Det merkes at det er noen mindre forskjeller i kontonummer. Dette skyldes uttak regnskapssystemet opp mot at man ikke kan gå likt i detalj på Generalforsamlingen ref. fremleggelse av revidert budsjett. I sum så stemmer alle poster. o Det legges kun frem en oversikt over ANSAs inntekter og kostnader frem til 12. september 2018, og presenterer ikke en revidering av budsjettet. Dette nevnes kun som oppklaring. - Budsjettprosess 2019 o Oppstart 1. oktober 2018 utsendelse epost til alle i sekretariatet for innspill o «intervjurunder» ansatte uke 42 og 43 o Eventuelle innspill fra styret på HS1 o Sekretariatet ferdig 9. november o Budsjettkomiteen diskuterer uke 46 o Budsjett legges frem som vedtaksak HS2 - Vurdering - Basert på vedlagt resultatrapport ønsker saksordfører å informere HS om følgende. Forslag til vedtak: - Hovedstyret tar informasjonen til orientering og bes om forslag til justeringer etter ønske.. 18

19 Vedlegg til saken: Vedlegg HS resultatrapport 12 september 19

20 Saksnummer X Saksordfører: Sak: Generalsekretær Anders Petterød Halvorsen Personalhåndbok ANSA Informasjonssak Sakspresentasjon - Saksordfører informerer om at dagens «arbeidsavtale mellom ansatte og ANSA v/generalsekretær anno mai 2016» er sagt opp. Grunnlaget for dette er at saksordfører, som tidligere presentert for ansatte i 2017, ønsket innen inngangen i 2019 få på plass en ordentlig personalhåndbok for sekretariatet. Dette for å fortsette å profesjonalisere administrasjonen og håndteringen og oppfølging av arbeidstakere. Bakgrunn - Avtalen måtte sies opp med et 3 mnd. varsel ref. avtalen. - Bakgrunnen for at HS informeres er at HS til enhver tid må holdes informert med større endringer og prosesser i administrasjonen og for at kostnaden vil ligge oppad til kr kr som nevnt i revidert budsjett på GF Dagens avtale, er ikke en personalhåndbok, den har utdatert informasjon som henviser til eldre områder i arbeidsmiljøloven. Den kan til tider oppleves som at man har tariffavtaler i dagens avtale, noe man ikke har. Samtidig går avtalen direkte inn og bestemmer individuelle føringer i fremtidige arbeidskontrakter, noe den ikke skal gjøre. Disse punktene vil rettes opp i en personalhåndbok - Dette er i tråd med sunn forretningspolitikk, og ANSA benytter arbeidsrettsadvokat, med kjennskap til regelverk og bransje ANSA operer i. Vedrørende lønn så setter dagens avtale premisser om lønnsjustering de nærmeste 5 år. Dette kan ikke ANSA etterleve, og kan ikke ha en avtale som lover en lønnsutvikling i fem år fremover. Eksterne faktorer og økonomiske utsikter kun kan settes i budsjettprognoser året før. - Dette gjøres også i forbindelse at dagens avtale omhandler utvikling av lønn. Lønnsjustering i ANSA henvises til lønnstrinn og utvikling i statlig sektor. Statlig sektor går bort fra sentralisert lønnsjustering som betyr at ANSA må gjøre bestemmelser basert på endringer i statlig sektor. - I samsvar med dette og personvernreglement vil samtidig alle kontrakter, fraværshåndtering og ferieavvikling overføres til en apptjeneste så den enkelte ansatte hele tiden har oversikt over hva som ligger av informasjon på seg selv. Arbeid - Ledelsen ved Generalsekretær vil håndtere utarbeidelse og dialog med de ansatte. - Ansatte vil gjennom ansatte valgt informeres om justeringer og bes om innspill. - Det kan samtidig være nødvendig at mange/alle kontrakter i ANSA endres for å være gjeldende endringer i personalhåndbok. Dette vil også gjelde endringer i lønn og fremtidig lønnsfastsettelse da dette i dag er kommentert i dagens personalhåndbok, noe det ikke skal være. Vurdering 20

21 - Basert på bakgrunn og arbeid ønsker saksordfører å informere HS om at følgende vil foregå frem mot 1. januar Det informeres om at dette er en krevende øvelse for en ledelse basert på 1 person, også tidsmessig. Forslag til vedtak: - Hovedstyret tar informasjonen til orientering. 21

22 Saksnummer X Saksordfører: Sak: HF Kriterier for tildeling av prisen årets landsstyre/lokallag Informasjonssak Sakspresentasjon Saksordfører ønsker at hovedstyret fastsetter kriterier for kåringene av årets landsstyre og årets lokallag. Bakgrunn Som et tiltak for å øke engasjementet i organisasjonen har hovedstyret i sin handlingsplan notert ned at vi skal ha kåringer av årets landsstyre og årets lokallag. Det er ønskelig at kriteriene for tildelingen av denne prisen skal være godt begrunnet og velkjent i organisasjonen, slik at prosessen kan være så gjennomsiktig som mulig. Arbeid På første del av sommerseminaret ble de tillitsvalgte spurt om å komme med innspill til denne kåringen. De ble satt i grupper, og hver enkelt gruppe kom sammen frem til kriterier de mente hovedstyret burde ta i betraktning når kriteriene skulle bli satt. Det som ble skrevet ned var følgende: - Inkluderende og varierte arrangementer, antall arrangementer, nye typer arrangementer, synlighet før, under og etter et arrangement, deltagerprosent på arrangementer, god bredde i arrangementene - Økt medlemsmasse, prosentvis medlemsvekst, holde medlemsmassen oppe - Oppfølging av personvern, oppfølging av alt organisatorisk, oppfølging av handlingsplan gjennom hele styreperioden, oppfølging av lokallag - Kontinuitet, overlapping mellom nytt og gammelt styre - Måles opp mot handlingsplan - Gjennomføringsevne - Trygg og sunn økonomi - God aktivitet på sosiale medier - Både kvalitet og kvantitet - Høy aktivitet - Ekstraordinær innsats Jeg har tatt meg friheten til å renskrive punktene noe og samle de ut ifra kategori. De originale punktene finner dere i mail tilsendt fra generalsekretær den 20. august. Vurdering Saksordfører ønsker derfor at hovedstyret vurderer punktene, og velger ut opptil fem kriterier som skal legges til grunn når prisen skal utdeles på generalforsamlingen. De valgte kriteriene trenger ikke å være fra listen over. 22

23 Saksordfører ønsker også at hovedstyret tar stilling til om det er hensiktsmessig å inkludere utvalgene i denne kåringen eller ikke. 23

24 Saksnummer X Saksordfører: Sak: MHG Organisasjonsutvikling Informasjonssak Sakspresentasjon - Saksordfører ønsker på vegne av arbeidsgruppen å redegjøre for arbeidet som har blitt lagt ned i forbindelse med organisasjonutvikling i lokallag, land, og utvalg. Bakgrunn - I starten av hovedstyrets virkeperiode ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på utvikling av organisasjonen. Hovedsaklig går dette ut på å strømlinjeforme flere sentrale dokumenter, for å sikre at tillitsvalgte har mye av den samme kunnskapen for å kunne utføre vervene sine på en måte som gagner lokallaget, landet, og/eller utvalget, samt organisasjonen som helhet og den tillitsvalgte selv. Arbeidsgruppen ser at innholdet, og derfor av og til kvaliteten, i opplæringen av tillitsvalgte er svært sprikende blant de i ulike leddene i ANSA, og dette er bakgrunnen for arbeidet. - Arbeidsgruppen ser i dag at flere nye styrer stiller med blanke ark med lav kunnskap om organisasjonen og om å det å drifte et lokallag, land, og/eller utvalg. Det er derfor ønskelig med dokumenter som viser en oversikt over innholdet som skal gjennomføres på f.eks. et landsmøtet og andre viktige arrangementer. Formålet er i bunn og grunn å gjøre det lettere for de tillitsvalgte å nettopp være tillitsvalgte. Arbeid - I tiden fremover ønsker arbeidsgruppen å se på hva de tillitsvalgte mener om tilgjengligheten og kvaliteten på sin egen opplæring. Som beskrevet over er bakgrunnen for dette basert på arbeidsgruppens egne erfaringer, og med en undersøkelse ønsker vi å komme nærmere konkrete formål og tiltak for å sørge for best mulig tilgang, informasjon, og opplæring. - Arbeidsgruppen ønsker å understreke viktigheten med at samarbeid og koordinering med sekretarietet er elementært i denne prossessen. Det vil derfor være viktig med svært god dialog i tiden etter hovedstyremøtet. Det er også ønskelig med en diskusjon og dialog rundt dette under selve møtet. - Arbeidsgruppen er også klar over at sekretariatet jobber med en e-læringsplattform for opplæring av tillitsvalgte. Her er det ønskelig med god koordinering og dialog, slik at vi ungår dobbeltarbeid. - Arbeidsgruppen er fortsatt i en prossess for å konkretisere formålet og arbeidsoppgavene, og det reflekterer derfor også arbeidet som har blitt gjort til nå. Den noe uklare veien videre vil bli klarere etter at hovedstyremøtet i oktober har funnet sted. Vurdering - Arbeidsgruppen ved saksordfører ønsker å informere hovedstyret om at videre aktivitet etter møtet vil være avhengig av utfallet fra saksgangen i denne informasjonssaken. 24

25 Saksnummer X Saksordfører: Sak: MHG ANSA i India Informasjonssak Sakspresentasjon - Saksordfører ser for øyeblikket på muligheten til å avholde et arrangement i India i regi av ANSA for norske studenter der. Det er relativt mange norske studenter i India, men svært lav andel er medlemmer i ANSA. Det er derfor vanskelig å nå ut til medlemmene, samtidig som at de fleste kun er i India for ett semester. Bakgrunn - India er i dag det eneste BRICS-landet som ikke er et ANSA-land. Det er ingen arrangementer i regi av ANSA eller for norske studenter, men har likevel en norsk studentmasse som er høyere enn flere av de andre BRICS-landene, samt andre ANSA-land. De aller fleste er delgradsstudenter med kun ett semester, noe som naturligvis er problematisk både med tanke på tid og kontinuitet. Likevel mener saksordfører at et engasjement blant norske studenter i India er mulig, på bakgrunn av erfaringer gjort i lignende ANSA-land. - Det har derfor blitt sett på muligheten for å arrangere et arrangement i India dette semesteret mens saksordfører oppholder seg der, med håp om at dette kan fortsette også neste semester, samt at India på sikt kan få et interimstyre med jevnlige arrangementer for medlemmene der. Arbeid - I første omgang er tanken at ANSA avholder et arrangement for norske studenter i India. Saksordfører har derfor vært i kontakt med den norske ambassaden i New Delhi, og de er positive til å avholde et arrangement for norske studenter sammen med ANSA. Saksordfører har også pratet med en som skal på utveksling neste semester, og han har bidratt med å komme i kontakt med andre relevante organisasjoner for å nå ut til norske studenter i India. Blant annet har Innovasjon Norge vært svært positive til et arrangement. - Samtlige ANSA-medlemmer i India har blitt kontaktet, og saksordfører har mottatt flere positive svar. Det er likevel vanskelig å nå ut til de norske studentene, da andelen medlemmer er etter alt å dømme lav. Tanken er at et arrangement kan bidra til å øke ANSAs tilstedeværelse i India, og ikke minst øke medlemstallene der. Det er derfor ønskelig å bruke et slikt første arrangement til å rekruttere medlemmer, samt å spre ordet om at ANSA ønsker å være tilstede i India fremover. - Arbeidet fremover vil derfor bestå av å fastsette dato og innhold, og å komme i kontakt med flest mulige studenter i landet. Det ses også på om det er mulig med økonomisk støtte for de som ønsker å deltar. Vurdering - Saksordfører informerer med dette hovedstyret om dagens status på prosjektet, og kommenterer gjerne også utdypende under møtet om det har kommet mer informasjon. 25

26 Saksnummer X Saksordfører: Sak: JLH Arbeidsgruppe kartlegging av medlemmer Informasjonssak Sakspresentasjon - Statusoppdatering om pågående arbeid i arbeidsgruppen «Kartlegging av medlemmer» Bakgrunn Arbeidsgruppen ble opprettet med formål å kartlegge ANSAs medlemmer for å gi et bedre bilde av hvorfor antallet på medlemmer har gått ned de siste årene og hva som eventuelt kan gjøres for å snu trenden. Arbeidet har blitt delt opp i to faser og arbeidsgruppen ser for seg endelig produkt som informasjonssak en gang på våren. Første fase er selve informasjonsinnhentingen av medlemsdata og tall fra lånekassen, og andre fase er informasjonsinnhenting fra medlemmer gjennom landsstyrer/lokallag. Arbeidsgruppen består av Magnus Lund Røer, Eirin Holan, Fredrik Tombra, og saksordfører. Datagrunnlaget innhentet i fase 1 vil gi grobunn for spørsmål til landsstyrer og deres refleksjoner rundt tallene. Innspill fra landene vil gi mer innsikt i den faktiske situasjonen i hvert enkelt land i tillegg til deres tanker om hva landene selv kan gjøre for å snu eventuelle negative trender i deres land. At landene får komme med deres innspill er svært viktig for å kunne identifisere likheter og ulikheter i landene, spesielt knyttet til om det er eksterne eller interne faktorer de føler påvirker medlemsantallet mest. Forhåpentligvis vil et bedre datagrunnlag og innspill fra landene gi mer innsikt i den faktiske situasjonen ikke bare i hvert enkelt land, men også organisasjonen som helhet. Informasjonen vil derfor kunne virke som et felles premiss for beslutninger som blir tatt angående medlemsantallsituasjonen og gi indikasjoner på hvilke beslutninger som bør tas både på lokalt og sentralt nivå. Arbeid Per dags dato (slutten av september) så er arbeidet i fase 1 og utfordringen til nå har vært innhentingen av data. Optimalt sett trenger man oppslutning av ANSA-medlemmer i forhold til studenter som får støtte fra Lånekassen på semester- og skolenivå (og fag), delt opp på hel- og delgrad. Med andre ord er så disaggregerte/detaljerte data som mulig å foretrekke for å få et best mulig bilde av situasjonen. Dette er tidskrevende arbeid og det er uklart på nåværende tidspunkt hva slags data som faktisk er mulig å innhente da dette krever arbeid i ANSAs medlemsdatabase og villighet fra Lånekassen å gi fra seg tall. 26

27 Fase 2 er til en viss grad mulig å sette i gang da det ikke i utgangspunktet er helt nødvendig å ha detaljerte oppslutningstall. Tillitsvalgte har gjerne har god forståelse for oppslutning uansett og deres tanker rundt tiltak for å øke antallet medlemmer kan være uavhengig av oppslutning. Vurdering - Basert på bakgrunn og arbeid ønsker saksordfører og arbeidsgruppen å holde resten av HS oppdatert. Forslag til vedtak: - Hovedstyret tar informasjonen til orientering. 27

28 Saksnummer X Saksordfører: Sak: IIE ANSA Irland ønsker å bli en region som inkluderer Nord Irland Informasjonssak Sakspresentasjon Per dags dato tilhører Nord Irland ANSA UK, likevel har flere studenter i Nord Irland, kontaktet Irland fordi de ønsker å være medlem i Irland og delta på deres arrangementer. Dette medfører et vanskelig spørsmål om hvem som skal dekke deres reiserefusjon og deltakeravgift på nasjonale/lokale arrangementer. Avgrensingen som i dag innpasser Nord Irland i ANSA UK er spesielt leit for studenter som ønsker å engasjere seg i ANSA Irland som er geografisk nærmere Irland (Dublin) enn UK spesielt med tanke på styreverv. Det er derfor et ønske fra ANSA Irland å inkludere Nord Irland i en region. Bakgrunn Formålet med denne informasjonssaken er å diskutere hvor vidt styret vil stille seg bak forslaget om å endre landegrensen. Det vil være nødvendig å initiere samtaler mellom ANSA Irland og ANSA UK om dette, og siden landsstyret i Irland føler det kan bli tatt negativt imot i UK, er det forstått som viktig at hovedstyret (HS) stiller seg positivt bak forslaget og kan hjelpe til i prosessen. Det er på den bakgrunnen at HS informeres. Det er flere ulemper med dagens landeavgrensing. For det første oppstår det et spørsmål om hvem som dekker avgifter assosiert med deltagelse fra Nord Irland på nasjonale arrangementer i Irland. Til nå har ANSA Irland vært imøtekommende og men vurdert det dithen at de ikke kan dekker reiseavgift for tilreisende fra Nord Irland da de tilhører UK. Derimot er det alltid gitt medlemspris til de som vil delta og som er ANSA medlem. Deltagertallene fra Nord Irland er lave, men det antas å være assosiert med at studenter i Nord Irland ikke får direkte informasjon om arrangement fra Irland, men selv må oppsøke informasjon om ANSA Irland arrangement. For det andre, så er Nord Irland vesentlig nærmere Dublin der de fleste arrangement i ANSA Irland per dags dato avholdes enn UK. For å fly til arrangementer i UK må uansett studenter i Nord Irland reise gjennom Dublin. Reisen kan ta opp til 8 timer, i forhold til 2 timer ned til Dublin. Det er antatt av ANSA Irland at det vil være hensiktsmessig og større deltagelse blant studenter i Nord Irland hvis det irske landsstyret får tilgang på området. Videre så vil en ny region bety at studentene i Nord Irland kan stille til styrevalg i Irland, noe som er ønsket fra ANSA Irland og som sees på som en mulighet for å skape større engasjement i nord. Ved årets årsmøte deltok en student fra Belfast, som det antas, at hvis anledningen hadde tilbudt seg, ville påtatt seg et verv i styret. Arbeid ANSA Irland har i samsvar med saksordfører utarbeidet informasjonssaken som er basert på den informasjonen og erfaringene ANSA Irland har gjort seg. Innputt fra den Nord Irlendske deltageren på årsmøtet har også blitt vurdert. Det var uttrykt fra studenten selv både i person og per e-post, at hun til større grad ønsket å delta i Irland da det er lettere. Slike utrykk har fremkommet ved flere anledninger av andre studenter, men på nåværende tidspunkt kan det ikke vises til konkrete tall. Det kan være verdifullt å se på Nord Irlands deltagelse på UK arrangement, vis-a-vis Irland, men resultatene må 28

29 eventuelt vurderes med skjønn da ANSA Irland til nå ikke har reklamert arrangementene sine for Nord Irlendske studenter. Vurdering Ønsket fra ANSA Irland om å endre landegrensen er ikke økonomisk motivert. Ønsket er basert på tidligere og nåværende studenter som stadig kontakter ANSA Irland fordi de ønsker å delta på deres arrangementer. Det sees som hensiktsmessig å inkludere Nord Irland i ANSA Irland. Både finansielt, da reise til UK er dyrt og tidkrevende, og fordi det geografisk gir mening i forhold til avstand og nærhet. Videre tror landsstyret i Irland at det kan bli naturlig å få med seg en representant fra Nord Irland i styret i fremtiden. Da det ikke er snakk om store reisekostnader, eller avstander, er det absolutt en mulighet, og kan hjelpe organisasjonen skape et større ANSA miljø i Nord Irland. Det er forstått at ANSA UK kan stille seg negativt til forslaget om å endre på landegrensene. Endringen vil bety en nedgang i ANSA UK sine medlemstall og eventuelt økonomiskstøtte fra frifondmidler. I den anledningen vil det være nødvendig å se på medlem deltagelse fra Nord Irland på UK arrangement. Hvis ingen penger direkte blir brukt på studentene i Nord Irland kan ikke argumentet om å beholde territoriet forsvares fra et økonomisk ståsted. Hvis kostnaden er assosiert med deltagelse på GAUK bes det tas i betraktning at ANSA Irland også er en deltager på arrangementet, og da vil kunne dekke reisekostnadene til eventuelle deltagere selv. Forslag til vedtak: (1) Landet ANSA Irland blir region ANSA Irland der territoriet Nord Irland inkluderes. Endringen vil ha virkning umiddelbart. (2) Opprettelse av en Arbeidsgruppe på nevnt problemstilling med svarfrist til HS2. Arbeidsgruppen skal kartlegge deltagelse fra studenter i Nord Irland på arrangement i Irland/UK. En stemningsrapport på forslaget i Nord Irland, UK, og Irland bør forekomme. 29

30 Saksnummer X Saksordfører: HG Sak: LNU Informasjonssak Sakspresentasjon Hovedstyret i ANSA 2017/2018 nominerte saksordfører til sentralt styreverv i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Saksordfører ble deretter valgt inn i LNUstyret 2018/2019 under Barne- og ungdomstinget i april ANSAs president HF har derfor bedt saksordfører orientere ANSAs hovedstyre om saksordførers arbeid i LNU i form av skriftlige eller muntlige oppdateringer. Bakgrunn LNU er en paraplyorganisasjon for 97 norske barne- og ungdomsorganisasjoner. LNU er en interessepolitisk organisasjon og jobber blant annet for å øke ungdomsmedvirkningen i samfunnet og tilrettelegge for barne- og ungdomsfrivillighet. I tillegg jobber de med kompetanseheving og serviceytelse overfor medlemsorganisasjonene og som forvalter av støtteordninger som Frifond. ANSA har ved flere anledninger hatt nytte av LNU. ANSA får hvert år tildelt store summer gjennom Frifond som går direkte til ANSAs medlemmer i landene. ANSA har også mulighet til å nominere medlemmer til sentrale styreverv og verv som ungdomsdelegater. Amanda Gran er i år valgt som ungdomsdelegat på menneskerettigheter i FN og vil representere LNU i New York i høst. Tidligere hovedstyrerepresentant i ANSA Mari Strømsvåg har tidligere sittet i LNU-styret på vegne av ANSA og sitter nå som styremedlem i Europeisk ungdomsforum (YFJ), som er Europas paraplyorganisasjon for nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner. Mari Strømsvåg stiller nå til gjenvalg i YFJ under deres Generalforsamling i november. LNU tilbyr på den måten flere typer arenaer som ANSA er og har vært tilstede i og som vil også kunne være et talerør for ANSA. Arbeid Saksordfører deltar på månedlige styremøter i LNU og sitter i arbeidsgruppen for FNspørsmål og LNUs internasjonale gruppe. Saksordfører planlegger et møte med president HF om LNU, og skal oversende en oversikt over relevante ressurser og tilbud som ANSA kan benytte seg av. 30

31 Vurdering Saksordfører anser LNU som en ofte lite brukt ressurs. LNU tilbyr flere kompetansehevende tiltak som både ANSAs hovedstyre, medlemsland og sekretariat kan benytte seg av, blant annet tematiske kurs, ledernettverk, og mulighet for å bestille et "Lån en LNU-er oppdrag" der LNU forsøker å skreddersy et besøk tilpasset organisasjonens ønsker. I tillegg jobber LNU kontinuerlig for å bedre tilbudene til medlemsorganisasjonene slik at de gjenspeiler medlemmenes ulike behov. ANSA er her i en særstilling ved at flesteparten av våre aktiviteter ikke finner sted i Norge. Likevel mener saksordfører at det er rom for at ANSA i større grad kan være med å fremme saker av felles interesse som også kan komme ANSA til gode. Saksordfører ser derfor et behov for tettere kontakt mellom LNU og ANSA, samt større bevisstgjøring rundt LNUs forskjellige tilbud til medlemsorganisasjonene og den ressurser LNU representerer som ANSAs paraplyorganisasjon. Saksordfører ønsker derfor å opptre som et bindeledd mellom ANSAs hovedstyre og LNUs styre i året som kommer. Saksordfører ønsker slik en tettere dialog med ANSAs hovedstyre og president om LNU videre, og vil holde styret orientert om LNUs arbeid ved fremtidige styremøter. Forslag til vedtak: - Hovedstyret tar informasjonen til orientering. 31

32 Saksnummer: HS1819/2 Saksordfører: Sak: JRA Hovedstyrets arbeid med politikk i organisasjonen Diskusjonssak Sakspresentasjon Det er ønskelig at hovedstyret diskuterer hvordan de ser for å jobbe med politikk i organisasjonen det kommende året, sett opp mot vedtak i handlingsplanen. Bakgrunn I ANSAs strategi for er politikk vedtatt som et av hovedarbeidsområdene i den kommende perioden. I motsetning til de andre tre hovedområdene i strategien er dette er arbeid hovedstyret må jobbe med hands on og ta stilling til sammen med landsstyrenes. Dersom vi skal engasjere organisasjonen i politikken må organisasjonen oppleve at det finnes en arena for å engasjere seg, og mye av arbeidet vil ligge nettopp i å skape disse arenaene. Arbeid Hovedstyret har i sin handlingsplan vedtatt at de skal jobbe med å formidle politikk bedre internt i organisasjonen, og at de skal kjenne de politiske utfordringene hos landene gjennom dialog med landsstyrene. Deler av dette står i tråd med sekretariatets vedtatt prioriteringer om å jobbe med å formidle politikken bedre internt i organisasjonen. Sekretariatet har også vedtatt å jobbe for å få en politisk kontakt i alle landene. Dette ses som hensiktsmessig dersom det skulle være saker som krever innspill fra landene i politiske saker gjennom mindre høringer eller lignende. Saksordfører ønsker også å informere hovedstyret om et ønske om å jobbe med å utvide ANSAs politikk. Statuttene paragraf 69.2 sier: Politisk program Politisk program er ANSAs overordnede politiske dokument. Dokumentene legger føringer for ANSAs politiske arbeid og prioriteringer og hovedstyret kan utfylle det politiske programmet ved å vedta mindre politiske dokumenter og resolusjoner. Denne typen mindre dokumenter skal ta utgangspunkt i allerede eksisterende politikk. Dette gir hovedstyret mandat til å vedta dokumenter som utfyller dagens politiske program. Saksordfører og president har sett behovet for å utvide våre politiske prioriteringer innenfor visse områder. Et av disse er utveksling i vgs. Kommunikasjonsrådgiver kommer derfor i samråd med president til å legge frem et forslag til politisk notat om utveksling i videregående skole til hovedstyre møte #2 2018/2019. Det vil bli etterspurt innspill fra hovedstyret i utformingen av et slikt dokument. 32

33 Vurdering Saksordfører mener det er relevant at hovedstyret diskuterer hvordan de ser for seg å formidle poltikk bedre i internt i organisasjonen, og hvordan informasjon om politiske utfordringer i landene kan hentes inn og resultere i konkret politikk for organisasjonen. Som overnevnt vil det legges frem forslag til et utdypende dokument om utveksling i videregående til neste hovedstyremøte. Det er ønskelig at hovedstyret også diskuterer om det er andre områder der vi ser ANSAs politikk som mangelfull, eller der vi ser et område for å utdype politikken vår mer enn det som er gjort i det politiske programmet. Forslag til vedtak - Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 33

34 Saksnummer HS1819/1 Saksordfører: Sak: Generalsekretær Anders Petterød Halvorsen Styrelederrollen Vedtakssak Sakspresentasjon. Det foretas en vurdering av posisjonen «president» i ANSA for å se nærmere på rettighetene til organisasjonen og personen og om det foreligger alternative måter å regulere rollen på. Presidenten i ANSA er foreningens styreleder, og dermed også den øverste tillitsvalgte i foreningen. Det foreligger ingen ansettelsesavtale mellom ANSA og presidenten, idet det er generalforsamlingen som velger de sentrale tillitsvalgte, herunder presidenten. Det følger av foreningens statutter, se 12. Forholdene rundt presidenten reguleres av statuttene punkt 30 til og med 33. Presidenten er hovedstyrets leder og er ansvarlig for det politiske arbeidet i foreningen, jf. 30 i statuttene. Av 31 fremgår at presidentens økonomiske kompensasjon fastsettes årlig av hovedstyret, som står fritt til å fastsette en godtgjørelse de mener er passende. For oversiktens skyld bemerkes at arbeidsavtalen mellom de ansatte i ANSA og ANSA, ikke gjelder for presidenten, jf. 1 i avtalen. Den økonomiske kompensasjonen trer i kraft med virkning for ny president etter påfølgende generalforsamling. Honoraret er ikke avhengig eller betinget av en bestemt resultatoppnåelse hos presidenten, ei heller av eventuelt syke- eller annet fravær fra rollen. At presidenten ikke regnes som alminnelig ansatt, og ANSAs sammenslutningsform ikke er lovregulert, medfører at det i utgangspunktet ikke stilles krav til presidentens rettigheter, herunder for eksempel rett til pensjon, sykepenger og lønn. Arbeidsmiljølovens bestemmelser kommer heller ikke til anvendelse, idet presidenten som nevnt ikke regnes som «arbeidstaker» etter loven. Det er viktig å understreke at ANSAs nåværende ordning med hensyn til presidentens godtgjørelse ikke er i strid med dagens lovgivning. Tillitsverv er i utgangspunktet ment å inneha et element av frivillighet, som er noe av begrunnelsen for at de øvrige medlemmene av hovedstyret ikke mottar økonomisk kompensasjon, jf. statuttene 31 annen setning. At presidenten blir tilgodesett med en godtgjørelse, har å gjøre med den rollen presidenten skal fylle. Konkret dukker det opp tre situasjoner. Den ene er en problemstilling knyttet til presidentens tilknytningsforhold til ANSA, herunder om det er andre måter å regulere presidentens rolle på enn i statutter. Den andre problemstillinger gjelder eventuell sykdom hos den sittende presidenten, hvor ANSA i dag er nødt til å sette inn vikar eller annet for å dekke opp for sykefraværet. Dette medfører i dag en ekstra utgift, fordi ANSA ikke får dekket tapet fra NAV. Den tredje problemstillingen er knyttet til presidents manglende pensjonsrettigheter og rett til feriepenger. 34

35 Presidentens tilknytning til ANSA statutter eller ansettelsesavtale. Per i dag er presidents rolle og tilknytning til ANSA som nevnt regulert i statuttene, og da særlig i 31 til og med 33. Ettersom det er generalforsamlingen i ANSA som velger presidenten, er det heller ikke praktisk med en formalisert avtale rundt vervet. Det er frivillig å stille som kandidat til vervet, og det er dessuten viktig å minne om at kandidatene til vervet allerede er kjent med betingelsene/godtgjørelsen for det arbeidet vedkommende påtar seg som innehaver av presidentrollen. Vurdering er at denne tilknytningsformen sikrer tilstrekkelig trygghet for begge parter. Presidenten har som følge av vedtaket i hovedstyremøte krav på økonomisk kompensasjon, og vet med andre ord hvilken godtgjørelse som venter. ANSA på sin side har ikke arbeidsgiveransvar for presidenten, og har heller ikke de samme forpliktelser overfor presidenten som overfor alminnelig ansatte. ANSAs utfordring er først og fremst knyttet til den situasjonen hvor en president blir syk, og andre må følge opp de oppgavene som påhviler presidenten. Vurdering av å gjennomføre en «ansettelsesavtale» for presidenten ikke er en god løsning, og slik statuttene er lagt opp i dag, er det heller ikke en gjennomførbar løsning. Dette ville også gi et vern mot oppsigelse som vel ikke er ønskelig for en slik stilling. Sykdom hos presidenten dobbel utgift for ANSA? Ved sykdom og/eller større fravær hos presidenten, vil det kunne være aktuelt å se på godtgjørelsen til presidenten. Det fremkommer ikke av statuttene at godtgjørelsen til presidenten skal/kan reduseres/bortfalle ved sykefravær. Ordningen i dag er altså at presidenten beholder sin rett til godtgjørelse, selv ved større fravær. ANSA bør vurdere om det er hensiktsmessig å ta inn en generell formulering om mulig (men ikke tvungen) avkortning i presidentens godtgjørelse ved større fravær. En slik avkortingsregel vil typisk ha som vilkår at det må være fravær over et visst minimumskrav for at den skal komme til anvendelse. Avkortning skjer gjerne forholdsmessig, slik at 30 % fravær gir 30 % avkortning. Dersom det er ønskelig å ivareta presidenten ved siden av en slik avkortningsregel, kan et alternativ være å kompensere utgifter til privat sykepengeordning hos NAV. Det er det ikke i dag, og saksordfører stiller seg spørrende til om Presidenten selv kjenner til denne utfordringen. Hvis ikke presidenten er i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver, forutsetter statuttene 32 at hovedstyret kan velge en stedfortreder for presidenten. At det i statuttene står at hovedstyret «kan» velge en stedfortreder, må etter vårt syn tolkes dithen at det er opp til hovedstyret selv å vurdere om det er behov for en stedfortreder. Dette gjelder både ved kortere og lengre fravær. Statuttene sier ikke noe om hvem stedfortrederen kan være, men statuttene må etter vår vurdering forstås slik at stedfortrederen må velges blant de øvrige medlemmene i styret. 35

HS# Referat HS# Brussel, Belgia 20. oktober Til stede lørdag :

HS# Referat HS# Brussel, Belgia 20. oktober Til stede lørdag : Referat Brussel, Belgia 20. oktober 2018 Til stede lørdag 20.10.18: Hovedstyret (HS) Hanna Flood (HF) Mathias H. Grotli (MHG) Magnus Lund Røer (MLR) Julie Nordmo (JN) Johan Liseth Hansen (JLH) Eirin Holan

Detaljer

REFERAT HS# April ANSA Association of Norwegian Students Abroad

REFERAT HS# April ANSA Association of Norwegian Students Abroad REFERAT HS#4 12.-13. April 2019 ANSA Association of Norwegian Students Abroad Konstituering Til stede fra HS: - Eirin Holan (EH) - Fredrik Tombra (FT) - Hanna Flood (HF) - Ida Iselin Eriksson (IIE) - Johan

Detaljer

Gjeldende ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Gjeldende ordlyd:

Gjeldende ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Gjeldende ordlyd: Statuttendringsforslag 1 Forslag: Endring i 21 Generalforsamlingen velger referent som protokollfører forhandlinger og vedtak. Referat skal innen en måned sendes ut til landsstyrene og alle deltagere på

Detaljer

Statuttendringsforslag til GF 2019, del 2

Statuttendringsforslag til GF 2019, del 2 Statuttendringsforslag til GF 2019, del 2 Forslag s-stiller Nåværende statutt NY. 8.1 EH Ikke-medlemmer skal betale en betydelig høyere pris enn medlemmer på ANSA sine arrangementer. Prisen skal være minimum

Detaljer

Hovedstyrets statuttendringsforslag

Hovedstyrets statuttendringsforslag Hovedstyrets statuttendringsforslag Foreslås vedtatt på ANSAs 62. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Referat ANSAs 62. ordinære generalforsamling juli 2018

Referat ANSAs 62. ordinære generalforsamling juli 2018 Referat ANSAs 62. ordinære generalforsamling 27. - 28. juli 2018 Fredag 27. juli 1. Møteåpning 1.1. Åpning Åpning ved president Ole Kristian Bratset 1.2. Valg av sekretær til presidiet Erika Vartdal valgt

Detaljer

Generalforsamling 2018 Velkommen til Oslo juli 2018

Generalforsamling 2018 Velkommen til Oslo juli 2018 Generalforsamling 2018 Velkommen til Oslo 27.-29. juli 2018 Velkommen til ANSAs generalforsamling 2018 Tid: 27.-29. juli Sted: Hotell Q33, Løren, Oslo. Vi har gleden av å ønske deg velkommen til ANSAs

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

ANSAs 63. generalforsamling Oslo, juli

ANSAs 63. generalforsamling Oslo, juli ANSAs 63. generalforsamling Oslo, 26.-27. juli Velkommen til ANSAs generalforsamling 2019 Tid: 26.-27. juli Sted: Hotell Q33, Økern, Oslo Program og innhold Fredag: - Felles oppmøte, innsjekk og registrering

Detaljer

Referat Styremøte 4 [SM#4] ANSA UK Referat. ANSA UKs Styremøte #4 [SM#4] Skype

Referat Styremøte 4 [SM#4] ANSA UK Referat. ANSA UKs Styremøte #4 [SM#4] Skype Referat ANSA UKs Styremøte #4 [SM#4] 16.08.16 Skype 1 Forkortelser Referat Styremøte 4 [SM#4] ANSA UK 16.08.16 Landsstyret (LS) MAK: Martin Alexander Kasseth Landsleder HKOF: Hanna Kornelia On-Yu Flood

Detaljer

Referat. Styremøte # Skype/Google Hangout

Referat. Styremøte # Skype/Google Hangout Referat Styremøte #2 20.04.17 Skype/Google Hangout Forkortelser Landsstyret (LS) MWK: Martin Wisth Kolltveit Landsleder AOS: Askild Oxaas-Straume Nestleder KSN: Kristian Soelberg Nilsen Økonomiansvarlig

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 02.03.2018-04.03.2018 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM8 02.02.-18 Gjelder Rammebudsjett for 2019 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2019 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Statuttendringsforslag til GF 2019 Hvordan skal dette gjøres? Jo, nå skal dere høre "#$

Statuttendringsforslag til GF 2019 Hvordan skal dette gjøres? Jo, nå skal dere høre #$ Statuttendringsforslag til GF 2019 Hvordan skal dette gjøres? Jo, nå skal dere høre "#$ Alle i HS kan komme med sine endringer, og så kommer vi i arbeidsgruppen til å samle dette sammen. Vi har ordnet

Detaljer

Innkalling til hovedstyremøte 2/2019

Innkalling til hovedstyremøte 2/2019 Til hovedstyret Dato: 07.02. 2019 Innkalling til hovedstyremøte 2/2019 Vi innkaller med dette til styreseminar i Juristenes Hus torsdag 14. februar 2019. Styremøtet starter kl. 12.00 og avsluttes kl. 17.00.

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon.

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon. 1 1 STIFTELSE OG NAVN 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet 25.4.2013, eksisterer som organisasjon. 1.2 Organisasjonens navn er Grønne Studenter (bokmål), Grøne Studentar (nynorsk)

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

6. Godkjenning av dagsorden (Ble avglemt i starten) - Ordstyrer: Katinka Oxaas - Referent: Kari Sødal Gjestvang

6. Godkjenning av dagsorden (Ble avglemt i starten) - Ordstyrer: Katinka Oxaas - Referent: Kari Sødal Gjestvang REFERAT 1. Katinka ønsker velkommen - ANSA 60 år i år! - God utvikling med mange nye på LM - Presentasjon av dagens program 2. Presentasjonsrunde 3. Presentasjon av styret og hvert enkelt verv - Katinka

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

ANSAs statutter

ANSAs statutter ANSAs statutter 2017-2018 Vedtatt på ANSAs 61. generalforsamling 4. - 5. august 2017 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 20.04.2018-22.04.2018 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM8 02.02-18 Gjelder Rammebudsjett for 2019 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2019 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAU SAGENE SKOLE. Vedtatt på FAU-møtet

VEDTEKTER FOR FAU SAGENE SKOLE. Vedtatt på FAU-møtet VEDTEKTER FOR FAU SAGENE SKOLE Vedtatt på FAU-møtet 15.01.2018 Innholdsfortegnelse 1) Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)... 1 2) Valg av FAU... 1 3) FAU-representantens ansvarsområde... 1 4) Konstituering

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte 7.5.2001, og sist revidert på årsmøte 10.5.2017 1 NAVN Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). 2 LOKALISERING Foreningen har sitt sekretariat

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Innkalling til hovedstyremøte 3/2019. Dagsorden Tidsestimat

Innkalling til hovedstyremøte 3/2019. Dagsorden Tidsestimat Til hovedstyret Dato: 19. mars 2019 Innkalling til hovedstyremøte 3/2019 Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus torsdag 21. mars 2019. Styremøtet starter kl. 10.00 og antas å vare til kl.

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge

Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge Paragraf Styrets innstilling til nye vedtekter Gjeldende vedtekter Organisasjonens navn er Seniornett. Seniornett Norge (SN) er en frivillig, partipolitisk nøytral

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer Landsmøtet 26. april 2019 Vedlegg sak 6 Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringer På forrige landsmøte ble reviderte vedtekter for foreningen vedtatt. Disse oppleves å fungere godt. Sentralstyret

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Innkomne forslag SAK 11. Landsmøte 2018 Stavanger, april. Inneholder: Naturvernforbundets valgkomité. Naturvernforbundets fylkes- og lokallag

Innkomne forslag SAK 11. Landsmøte 2018 Stavanger, april. Inneholder: Naturvernforbundets valgkomité. Naturvernforbundets fylkes- og lokallag Landsmøte 2018 Stavanger, 20. 22. april SAK 11 Innkomne forslag Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til retningslinjer for Naturvernforbundets valgkomité 2) Landsstyrets forslag til retningslinjer for

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

Studentutvalget skal utarbeide hovedlinjene og ha det koordinerende ansvar for studentarbeidet i Econa.

Studentutvalget skal utarbeide hovedlinjene og ha det koordinerende ansvar for studentarbeidet i Econa. VEDTEKTER FOR LANDSOMFATTENDE STUDENTGRUPPE 1 Formål Landsomfattende studentgruppe skal bidra til å oppfylle Econas formål, jf. Econas vedtekter 1.2 og styrke studentmedlemmenes fremtid gjennom samhold,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Referat ANSAs 61. ordinære generalforsamling august 2017

Referat ANSAs 61. ordinære generalforsamling august 2017 Referat ANSAs 61. ordinære generalforsamling 4. - 5. august 2017 Fredag 4. august 1. Møteåpning 1.1 Åpning Åpning ved president Ole Kristian Bratset 1.2 Valg av delegat til presidiet Thea Holland valgt

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Retningslinjer for regioner i Akademikerforbundet

Retningslinjer for regioner i Akademikerforbundet Retningslinjer for regioner i Akademikerforbundet Retningslinjene er gitt med hjemmel i Akademikerforbundets vedtekter. Retningslinjene er vedtatt av hovedstyret i møte 30. august 2011. Oppdatert i hovedstyret

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.09.2018 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-18/19 Gjelder Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret 2018/2019 Vedlegg til saken: 1. Forslag

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse for studentråd Studentparlamentet i Østfold

Funksjonsbeskrivelse for studentråd Studentparlamentet i Østfold Funksjonsbeskrivelse for studentråd Studentparlamentet i Østfold Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved hver avdeling. Studentrådene skal jobbe opp imot avdelingens ledelse og behandle

Detaljer

Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015

Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 Statuttendringsforslag ANSAs 59. ordinære generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 Forslag 1: Supplering av 10, linjer 38-54. 10. Hovedstyret kan, etter samråd med det respektive landsstyret, ekskludere

Detaljer

Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2016 Trondheim

Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2016 Trondheim Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2016 Trondheim 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Tirsdag 04.10.16 Tid: Kl. 16.15 Sted: D153 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 21/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.09.16 * Ref-sak 22/16 Saker

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Møteplan for MNSU-møte 22.jan

Møteplan for MNSU-møte 22.jan Møteplan for MNSU-møte 22.jan MNSU-kontoret på Vilhelm Bjerknes hus klokka 16:15 1 Formelt 1.1 Godkjenning av Innkalling Leder, nestleder eller minst 3 medlemmer kan innkalle til møte. Innkalling til møte

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Innkalling til styremøte 9/2018. Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet

Innkalling til styremøte 9/2018. Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktivitet Til hovedstyret Dato: 11.10.2018 Innkalling til styremøte 9/2018 Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus 18. oktober 2018 kl. 10.00. Forfall til møtet bes meldt snarest. Dagsorden Sak 131/18

Detaljer

Innkalling til styremøte 7/2018. Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus 23. august 2018 kl Møte antas å vare til kl. 17.

Innkalling til styremøte 7/2018. Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus 23. august 2018 kl Møte antas å vare til kl. 17. Til hovedstyret Dato: 16.8. 2018 Innkalling til styremøte 7/2018 Vi innkaller med dette til styremøte i Juristenes Hus 23. august 2018 kl. 10.00. Møte antas å vare til kl. 17.00 Forfall til møtet bes meldt

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

15/ /9-eal

15/ /9-eal Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 15/5421 2 16/9-eal 29.01.2016 Evaluering av organiseringen av arbeidet med ansvarlig forvaltning Statens pensjonsfond utland Vi

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende etter landsmøtet 228. september oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende etter landsmøtet 228. september oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende etter landsmøtet 228. september oktober 20197 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 022/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Tid: kl. 12.09 12.55 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Tilstede fra AU: Til stede

Detaljer

Vedtekter for Seniornett

Vedtekter for Seniornett Vedtekter for Seniornett (forslag 08.01.2019, revidert 11.02.2019 og 07.03.2019) 1 NAVN OG FORMÅL Organisasjonens navn er Seniornett. Seniornett består av lokale foreninger og en nettforening, og har sekretariat

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtetid: Tirsdag 12. januar kl. 19 21 Innkalt: Andrea Søgnen Tveit, Nikki Schei, Sara Marie Blichner, Suhur Lorch Falch, Ellen Sandvik

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUNGEKREFTFORENINGEN

VEDTEKTER FOR LUNGEKREFTFORENINGEN VEDTEKTER FOR LUNGEKREFTFORENINGEN vedtatt på stiftelsesmøtet 9. november 2008 (sist revidert 28. april 2018) 1. NAVN Foreningens navn er Lungekreftforeningen Foreningen er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

ANSA-undersøkelsen Hovedrapport.

ANSA-undersøkelsen Hovedrapport. ANSA-undersøkelsen 2018 - Hovedrapport. Publisert 15. mars 2019 Forord ANSA-undersøkelsen ble gjennomført for første gang i perioden desember 2018 januar 2019. Målet er at dette skal bli en årlig undersøkelse,

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret 8. desember 2016. Redigert med tilpasning til ny lov for NITO i presidentvedtak januar 2019 Innhold Vedtekter for NITOs avdelinger... 1 1 Formål...

Detaljer