Offentlig journal. Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet 2019/ / Manglende svar fra Fauske kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet 2019/ / Manglende svar fra Fauske kommune"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet Forespørsel om bankvirksomhet - Manglende svar - Finanstilsynet 201/ / Ombl. annet ledd Manglende svar fra Fauske kommune Manglende svar - Rekvisisjon oppmålingsforretning - Fauske kommune 201/ / Janne K Pedersen Håkonsen Omplassering utenfor arbeidsgivers styringsrett/saksbehandling/ansettelse Ansettelsessak - omplassering etter omorganisering - 201/ / Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Klage på ulike forvaltningsorgan ifm tvangsinnleggelse mv Psykisk helsevern - tvangsinnleggelse mv 201/ / Ombl. annet ledd Side: 1 av 16

2 Klage på ansatt ang etableringspenger og reisepenger Klage på ansatt - Sosialtjenesten - NAV Notodden 201/ / Ombl. annet ledd Klage på saksbehandling og utbetaling Nav Østensjø Livsoppholdstønad til ektepar - Klage på avslag - Nav Notodden 201/ / Ombl. annet ledd Henvendelse - bolig mv Manglende hjelp fra politiet m.m. 2018/ / Ombl. annet ledd Klage på saksbehandling og utbetaling Nav Østensjø Livsoppholdstønad til ektepar - Klage på avslag - Nav Notodden 201/ / Ombl. annet ledd Side: 2 av 16

3 Manglende gjennomføring av plan 2267 og sen saksbehandling Manglende gjennomføring av Plan Støyskjerming - E3 og Randabergveien - Stavanger kommune 201/ / Per Kåre Tysland Lang saksbehandlingstid - Nav klageinstans Sen saksbehandling/manglende svar - Nav klageinstans Oslo og Akershus - sykepenger - anke til Trygderetten 201/ / Ombl. annet ledd Sak om oppmåling Godkjenning av byggesak - Tomtegrenser - Volvat terrasse 7 og - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 201/ / Anders Bahr Klage over dom Klage på dom 201/ / Ombl. annet ledd Side: 3 av 16

4 Fornyelse av Schengen-standardisert oppholdskort Schengen oppholdskort - Lang saksbehandlingstid/ brudd på veiledningsplikt - tlendingsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Klage vedrørende avslag på innsyn Brudd på taushetsplikt - nformasjon til tredjepart - Skatteetaten 201/ / Ombl. annet ledd Klage over manglende svar fra Gulating lagmannsrett Manglende svar - Domstol - Gjenåpning av sivil sak - Gulating lagmannsrett 201/ / Ombl. annet ledd Klage på behandling - tvangsmedisinering Tvangsmedisinering - Klage på behandling - Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen 201/ / Ombl. annet ledd Side: 4 av 16

5 Henvendelse Henvendelse om diverse forhold 201/ / Ombl. annet ledd Klage over lang saksbehandlingstid hos Nav i sak om kontantstøtte Kontantstøtte - Lang saksbehandlingstid og feil behandling/vedtak - Nav 201/ / Ombl. annet ledd Avslag på søknad om uføretrygd førepensjon - avslag - Nav Åsane - Nav Arbeid og ytelser Molde 201/ / Ombl. annet ledd Henvendelse om mangelfull omsorgstjeneste i Eid kommune Manglende oppfølging og behandling - hjemmesykepleien og institusjonene - kommune 201/ / Ombl. annet ledd Side: 5 av 16

6 Ny henvendelse - klage over ansettelse Ansettelsessak - forbigåelse - lærerstilling 201/ / Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Sak om lang behandlingstid Lang saksbehandlingstid - vergemål - oppnevnelse av midlertidig verge - Fylkesmannen i nnlandet 201/ / Ombl. annet ledd Avvisning av søknad om lønnsgaranti Søknad om lønnsgaranti - Avslag - Nav lønnsgaranti 201/ / Ombl. annet ledd Oversendelse Klage på dom 201/ / Ombl. annet ledd Side: 6 av 16

7 Sak om habilitet Reindrift - felles bruksregler for reinbeitedistriktene 30B Midtre sone og 30A Vestre sone - Landbruksdirektoratet - Reindriftsstyret 201/ / ngrid Mari-Anne S Gaup Klage på lang saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid/manglende svar - partsinnsyn - uførepensjon - Nav Stange - Arbeids- og velferdsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet Forespørsel om bankvirksomhet - Manglende svar - Finanstilsynet 201/ / Ombl. annet ledd Orientering om saksbehandlingstid Manglende svar - Diskrimineringsnemnda 201/ / Ombl. annet ledd Side: 7 av 16

8 Stans av arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspenger AAP - stans av arbeidsavklaringspenger - Nav Fyllingsdalen 201/ / Ombl. annet ledd Klage på vedtak fra Nav klageinstans Barnebidrag - vedtak i klagesak - Nav klageinstans 201/ / Ombl. annet ledd Sak om reisedokument tstedelse av pass - Lang saksbehandlingstid - tlendingsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Foreløpig svar i sak om klage over standpunktkarakterer i grunnskolen Manglende oppfølging av klage på standpunktkarakterer Fylkesmannen i Rogaland 201/ / Ombl. annet ledd Side: 8 av 16

9 Foreløpig svar - sak om fradeling av tilleggsareal Fradeling av tilleggsareal - avslag - gbnr 35/8 - Austevoll kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / nger Johanne Troland Aga Sivilombudsmannens undersøkelse - anmodning om utsatt svarfrist Avslag på søknad om advokatbevilling - Advokatbevillingsnemnda 201/ / Ombl. annet ledd TLSYNSRÅDET FOR ADVOKATVRKSOMHET Vedrørende klage over lang saksbehandlingstid og manglende svar i sak om statsborgerskap Lang saksbehandlingstid - Norsk statsborgerskap for barn - Den norske ambassaden i Addis Abeba 2018/ / Ombl. annet ledd ADVOKATFRMAET TVETER OG KLØVFJELL AS Ber om bekreftelse på mottatt klage Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / Jann Atle Jensen Side: av 16

10 Begjæring om omgjøring av beslutning Midlertidig dispensasjon - vedtak - Vardebakken 6 gbnr 1/62 - Nesodden kommune - Fylkesmannen i Oslo og Viken 201/ / Anne Katrine Holst Manglende svar fra Nav Manglende etterbetaling av renter fra Nav - Sak om uførepensjon 2018/ / Ombl. annet ledd Klage - manglende realitetsbehandling av søknad på utlyst stilling hos egen arbeidsgiver Ansettelsessak - 201/ / Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Juristforbundet Advokatkontor Partsinnsyn Barnevernssak - tilsynssak mot barnverntjenesten Fylkesmannen i Oslo og Viken 201/ / Ombl. annet ledd Side: 10 av 16

11 Henvendelse Klage på offentlige myndigheter for falske påstander og utkastelse fra bolig 2017/ / Ombl. annet ledd Melding fra Fylkesmannen Manglende svar - Eiendomsskatt - Karlsøy kommune 201/ / Ombl. annet ledd Ytterligere opplysninger Menerstatning/yrkesskadeerstatning - Avslag - Pasientskadenemnda 201/ / Ombl. annet ledd Kopi - Begrunnelse av avslag på innsynskrav Lang saksbehandlingstid/manglende svar - nnsyn - Dokumenter som omhandler terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i n Amenas, Algerie tenriksdepartementet 201/ / Journalist Tore Bergsaker Side: 11 av 16

12 Partsinnsyn vedrørende svar på begjæring om utvidet begrunnelse Partsinnsyn - Justisdepartementet/tenriksdepartementet 201/ /201 Ombl. annet ledd Klage på vedtatt reguleringsplan - som innskrenker rettigheter som grunneier og som forskjellsbehandler grunneiere Reguleringsplan - Klage på vedtak - Gbnr 4122/60/63 Anvik hytteområde - Larvik kommune - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 201/ / Guru Wanda Wanvik m.fl. Ytterligere informasjon Manglende oppfølging av klage på standpunktkarakterer Fylkesmannen i Rogaland 201/ /201 Ombl. annet ledd Kopi - Barnevernssak mm Barnevernssak mm 201/ /201 Ombl. annet ledd Side: 12 av 16

13 Sivilombudsmannssak - orientering om arbeid Eget tiltak Virkningstidspunktet for uføretrygd - Arbeids- og velferdsdirektoratet 2018/ / Arbeids- og velferdsdirektoratet Ytterligere opplysninger Byggesakbehandlingsgebyr - Nedre Damvei 24 - Lang saksbehandlingstid - Vestby kommune 201/ /201 Roy Aasen Sivilombudsmannssak - saksomkostninger - svar på henvendelse Sakskostnader for behandling i Trygderetten - Arbeids- og velferdsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Arbeids- og velferdsdirektoratet Oversender fullstendig brev datert KLAGE PÅ SAKSBEHANDLNG BERGEN KOMMNE Saksbehandlingen ifm reguleringsplan - marinebasen Håkonsvern gbnr 125/3 - Mathopen - Bergen kommune 201/ /201 Espen Hannisdal Side: 13 av 16

14 Klage i førerkortsak - Oversendelse av saksdokumenter Førerkort - tilbakekall av føreretten - Politidirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Politidirektoratet ndersøkelse av eget tiltak - Nav Arbeid og ytelser sin behandlingstid i uføresaker bosatt utlandet Eget tiltak - Lang saksbehandlingstid - føretrygd - Nav Arbeid og ytelser - Arbeids- og velferdsdirektoratet 201/ / Arbeids- og velferdsdirektoratet Kopi av e-post til Dyrøy kommune - Ad Havbruksannlegg Skogshamn Kopi - Havbruksanlegg Skogshamn - Dyrøy kommune - støy mv 201/ /201 Svein Odd ngebrigtsen Anmodning om utsatt svarfrist Manglende helsehjelp - Sen saksbehandling - Oslo kommune 2018/ / Ombl. annet ledd OSLO KOMMNE BYDEL 7 VESTRE AKER Side: 14 av 16

15 Kopi - Henvendelse testengelse fra avtale om allmenn praksis som lege - kommune 201/ /201 Ombl. annet ledd Henvendelse Henvendelse - Sak om erstatning 2018/ /201 Ombl. annet ledd Tilleggsinformasjon/ny informasjon i sak 201 /1773 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging av parkeringsanlegg - Ranheimsfjæra Sameie og Hornebergtunet Kubene - Trondheim kommune - Fylkesmannen i Trøndelag 201/ /201 LEGALCONSLT ADVOKAT AS Anmodning om uttalelse - Vedrørende saksbehandlingstid på søknad om dekning av sakskostnader Omgjøring av vedtak om utvisning - Dekning av saksomkostninger - Borger av Filippinene - tlendingsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd ADVOKATFRMAET NCOLASEN & CO ANS Side: 15 av 16

16 Mangelfullt svar fra Bodø kommune Anleggelse av ny lufthavn i Bodø - Gbnr 138/2532 og 138/ Manglende svar - Bodø kommune 201/ / Elisabeth Marheim Klage over vedtak vedrørende faglig leder Vedtak om advarsel - - Statens vegvesen 201/ / Ombl. annet ledd Kopi - Brev til leder teknisk komite Brudd på bestemmelser i reguleringsplan Knarrlagsund Øst Hitra kommune 2012/ /201 Wenche og Halvard Petter lvan Side: 16 av 16

Offentlig journal. Manglende svar på henvendelse - Bergen kommune 2019/ / Konklusjon av tilsynsrapport

Offentlig journal. Manglende svar på henvendelse - Bergen kommune 2019/ / Konklusjon av tilsynsrapport Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 0.08.01 Manglende svar på henvendelse - Bergen kommune Manglende svar - nnsyn i dokument - Bergen kommune, vann- og avløpsetaten

Detaljer

Sakstittel: Dispensasjon fra plan - Avslag - Utlegging av flytebrygge - Gbnr 28/32 - Sande kommune - Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dok.

Sakstittel: Dispensasjon fra plan - Avslag - Utlegging av flytebrygge - Gbnr 28/32 - Sande kommune - Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 0.08.201 Klage på svar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal Dispensasjon fra plan - Avslag - tlegging av flytebrygge - Gbnr 28/32

Detaljer

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 26.07.201 Orientering om avslutning av sak Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage

Detaljer

Offentlig journal. Klage på reguleringsplan - Solvang omsorgsboliger 2019/ / Avslag på søknad om uføretrygd

Offentlig journal. Klage på reguleringsplan - Solvang omsorgsboliger 2019/ / Avslag på søknad om uføretrygd Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 05.08.201 Klage på reguleringsplan - Solvang omsorgsboliger Reguleringsplan 2332 - Vestre platå nord - Stavanger kommune -

Detaljer

Angående byggesak Skedsmo kommune - eiendommen Martin Linges vei 5, 1465 Strømmen - gbnr 78/94

Angående byggesak Skedsmo kommune - eiendommen Martin Linges vei 5, 1465 Strømmen - gbnr 78/94 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 07.08.201 Angående byggesak Skedsmo kommune - eiendommen Martin Linges vei 5, 1465 Strømmen - gbnr 78/4 Byggesak - rammetillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Manglende svar fra fylkesmannen 2019/ / måneder saksbehandlingstid 2019/ /2019

Offentlig journal. Manglende svar fra fylkesmannen 2019/ / måneder saksbehandlingstid 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 06.08.201 Manglende svar fra fylkesmannen Manglende svar - Eiendomsskatt - Karlsøy kommune 201/2505-13 14660/201 Ombl. annet

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om avslutning - sak om ansettelse av ***** 2019/ /

Offentlig journal. Orientering om avslutning - sak om ansettelse av ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 01.08.201 Orientering om avslutning - sak om ansettelse av Ansettelsessak - 201/24-6 14771/201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr.

Detaljer

Dok.dato: Sakstittel: Lang saksbehandlingstid/manglende svar - søknad om oppholdskort etter EØS direktivet - Utlendingsdirektoratet

Dok.dato: Sakstittel: Lang saksbehandlingstid/manglende svar - søknad om oppholdskort etter EØS direktivet - Utlendingsdirektoratet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 12.08.201 ttalelse - innsyn i dokumenter om avslutning av arbeidsforhold Avslag om innsyn - Den norske kirke - Agder og Telemark

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 30.07.201 Klage på reguleringsplan Kvernaland torg Reguleringsplan - Kvernaland torg - Time kommune - Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Dok.dato: Klage til Sivilombudsmannen over vedtak om tilbakekreving - påstått feil bruk av Buypass ved rettmessige refusjonskrav

Dok.dato: Klage til Sivilombudsmannen over vedtak om tilbakekreving - påstått feil bruk av Buypass ved rettmessige refusjonskrav Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 2.07.201 Lang behandlingstid D Lang saksbehandlingstid - Visum - tlendingsdirektoratet 201/2842-1 14600/201 15.07.201 Ombl.

Detaljer

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 25.07.201 Klage på dårlig behandling fra Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage

Detaljer

Sakstittel: Klage på vedtak - Dispensasjon for oppføring av hytte gnr/bnr 99/16 - Ål kommune - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato:

Sakstittel: Klage på vedtak - Dispensasjon for oppføring av hytte gnr/bnr 99/16 - Ål kommune - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2017 nnhold: Orientering - sak om dispensasjon til oppføring av hytte i randområdet for villrein Klage på vedtak - Dispensasjon

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A.08.01 Påminnelse - innhenting av saksdokumenter Ansettelsessak - Forbigåelse - Koordinatorstillinger 01/54-14180/01 1.08.01

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - Aldersfastsettelse for enslig mindreårig afghaner som søkte om beskyttelse 2017/ /

Offentlig journal. Uttalelse - Aldersfastsettelse for enslig mindreårig afghaner som søkte om beskyttelse 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 24.04.201 ttalelse - Aldersfastsettelse for enslig mindreårig afghaner som søkte om beskyttelse Avslag på søknad om beskyttelse

Detaljer

Sakstittel: Brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse i 50% stilling som klinisk ernæringsfysiolog - ***** ***** Dok.dato:

Sakstittel: Brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse i 50% stilling som klinisk ernæringsfysiolog - ***** ***** Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.07.2018 nnhold: Klage på forbigåelse ved ansettelse av klinisk ernæringsfysiolog Brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - sak om startlån og etableringstilskudd 2018/ / AVD2/HOC.

Offentlig journal. Uttalelse - sak om startlån og etableringstilskudd 2018/ / AVD2/HOC. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.201, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.201 ttalelse - sak om startlån og etableringstilskudd Startlån og tilskudd til etablering - Avslag på søknad -

Detaljer

Oversendelse av uttalelse - Utlendingsnemndas rettsanvendelse i sak om tilbakekall av flyktningstatus etter utvisningsvedtak. Dok.dato:

Oversendelse av uttalelse - Utlendingsnemndas rettsanvendelse i sak om tilbakekall av flyktningstatus etter utvisningsvedtak. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 22.07.201 Oversendelse av uttalelse - tlendingsnemndas rettsanvendelse i sak om tilbakekall av flyktningstatus etter utvisningsvedtak

Detaljer

Sakstittel: Manglende svar - Henvendelse om garasjeplasser - Gnr./bnr. 17/346 Sementveien 1-31 Hokksund - Øvre Eiker kommune. Dok.dato:

Sakstittel: Manglende svar - Henvendelse om garasjeplasser - Gnr./bnr. 17/346 Sementveien 1-31 Hokksund - Øvre Eiker kommune. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.03.2018 nnhold: Manglende svar fra Øvre Eiker kommune Manglende svar - Henvendelse om garasjeplasser - Gnr./bnr. 17/346 Sementveien

Detaljer

Sakstittel: Brudd på Svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader - Landbruks- og matdepartementet. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Brudd på Svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader - Landbruks- og matdepartementet. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 04.06.201 ndersøkelse - dekning av sakskostnader Brudd på Svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader - Landbruks-

Detaljer

Offentlig journal. Klage på manglende svar fra Nav 2017/ / AVD1/AAS. Mottaker ***** Avsender.

Offentlig journal. Klage på manglende svar fra Nav 2017/ / AVD1/AAS. Mottaker ***** Avsender. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2017 Klage på manglende svar fra Nav Klage på Nav og tlendingsdirektoratet mm 2017/1680-4 13275/2017 28.06.2017 Ombl. annet

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar i sak om fagskolegodkjenning av utdanning 2018/ / AVD1/KAE.

Offentlig journal. Foreløpig svar i sak om fagskolegodkjenning av utdanning 2018/ / AVD1/KAE. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2018 Foreløpig svar i sak om fagskolegodkjenning av utdanning Avslag på fagskolegodkjenning - Klagenemnda for vedtak fattet

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av sak om ulovlighetsoppfølging 2017/ / AVD3/ABK Sivilombudsmannen AVD3/ABK

Offentlig journal. Behandling av sak om ulovlighetsoppfølging 2017/ / AVD3/ABK Sivilombudsmannen AVD3/ABK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2018 nnhold: Behandling av sak om ulovlighetsoppfølging Manglende realitetsbehandling av ulovlighetssak etter plan- og

Detaljer

Sakstittel: Manglende gjennomføring av Plan Støyskjerming - E39 og Randabergveien - Stavanger kommune. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Manglende gjennomføring av Plan Støyskjerming - E39 og Randabergveien - Stavanger kommune. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 0.10.01 Behandling av reguleringsplan for støyskjerm Manglende gjennomføring av Plan 67 - Støyskjerming - E3 og Randabergveien

Detaljer

Offentlig journal. Sak om eksamenskarakter 2018/ / AVD2/HMT Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/HMT

Offentlig journal. Sak om eksamenskarakter 2018/ / AVD2/HMT Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/HMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.06.2018 nnhold: Sak om eksamenskarakter Klage over karakter - T Norges arktiske universitet 2018/704-21 10733/2018 25.05.2018

Detaljer

Haster - Vennlig påminnelse - Søknad om økonomisk støtte - justissamarbeid med kinesiske myndigheter

Haster - Vennlig påminnelse - Søknad om økonomisk støtte - justissamarbeid med kinesiske myndigheter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,, Status: J,A 24.07.201 Haster - Vennlig påminnelse - Søknad om økonomisk støtte - justissamarbeid med kinesiske myndigheter Kina - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Sak om avslag på erstatning etter tap av driftsavtale 2017/ / AVD1/MLF. 9 Ombl.

Offentlig journal. Sak om avslag på erstatning etter tap av driftsavtale 2017/ / AVD1/MLF. 9 Ombl. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.0.2017 nnhold: Sak om avslag på erstatning etter tap av driftsavtale Vedtak fra Helse- og omsorgsdepartementet - Avslag på

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 23.07.201 Svar på ny henvendelse - Klage på saksbehandlingen ved vurdering av doktorgradsavhandling kke godkjent doktoravhandling

Detaljer

Sakstittel: Fri rettshjelp - avslag - dekning av utgifter for reise og opphold i Oslo - Statens sivilrettsforvaltning - Fylkesmannen i Oslo og Viken

Sakstittel: Fri rettshjelp - avslag - dekning av utgifter for reise og opphold i Oslo - Statens sivilrettsforvaltning - Fylkesmannen i Oslo og Viken Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 17.07.201 tgifter til reise og bolig i forbindelse med rettssak Fri rettshjelp - avslag - dekning av utgifter for reise og

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ombudsmannens uttalelse - taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten 2017/ /

Offentlig journal. Oversendelse av ombudsmannens uttalelse - taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.10.2018 Oversendelse av ombudsmannens uttalelse - taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten Klage på utlevering av

Detaljer

Offentlig journal. Avslag på søknad om startlån 2019/ / AVD2/KRU Sivilombudsmannen AVD2/KRU

Offentlig journal. Avslag på søknad om startlån 2019/ / AVD2/KRU Sivilombudsmannen AVD2/KRU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.201 Avslag på søknad om startlån Avslag på søknad om startlån fra Husbanken - Karlsøy kommune 201/562-2 327/201 13.02.201

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 072

Dok.dato: Klassering: 072 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 28.01.201 Invitation from the Parliamentary Ombudsman for Public Administration in Norway Justissamarbeid med SPP i 2018 2018/205-34

Detaljer

Offentlig journal. Avslag på søknad om oppholdstillatelse 2019/ / Forespørsel om saksgang 2019/ /2019

Offentlig journal. Avslag på søknad om oppholdstillatelse 2019/ / Forespørsel om saksgang 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 14.03.201 Avslag på søknad om oppholdstillatelse Familieinnvandring - Avslag på søknad om oppholdstillatelse - tlendingsdirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Klage på saksbehandling og vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud 2017/ /2017 AVD1/CHE

Offentlig journal. Klage på saksbehandling og vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud 2017/ /2017 AVD1/CHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.07.2017 nnhold: Klage på saksbehandling og vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud Klage - Vedtak Fylkesmannen i Buskerud - NAV

Detaljer

Offentlig journal. Klage over saksbehandling ved NAV Innkreving 2017/ /

Offentlig journal. Klage over saksbehandling ved NAV Innkreving 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.04.2018 nnhold: Klage over saksbehandling ved NAV nnkreving Klage på Nav for pålagt gjeldsinnbetaling av pensjon 2017/4013-21

Detaljer

Sakstittel: Klage over vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato:

Sakstittel: Klage over vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.0.018 ndersøkelse - Fylkesmannens vedtak om tvangsmedisingering Klage over vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke

Detaljer

Offentlig journal. Utvidet søkelise 2019/ / Gråsteinlia steinbrudd - konsekvensutredning

Offentlig journal. Utvidet søkelise 2019/ / Gråsteinlia steinbrudd - konsekvensutredning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 14.06.201 tvidet søkelise Ansettelse - Medarbeider innen menneskerettigheter - førstekonsulent/rådgiver - Jobbnorge D 16605

Detaljer

Offentlig journal. Sak om behandlingstid 2018/ / AVD2/HMT Sivilombudsmannen AVD2/HMT

Offentlig journal. Sak om behandlingstid 2018/ / AVD2/HMT Sivilombudsmannen AVD2/HMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.02.2018 nnhold: Sak om behandlingstid Klage på lang saksbehandlingstid/manglende svar - Fylkesmannen i Oslo og Akershus U

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 11.06.201 Lang saksbehandlingstid hos Tønsberg kommune Byggetilsyn - Manglende saksbehandling - Reservatveien 2 E - Tønsberg

Detaljer

Offentlig journal. Vurdering 2019/ / Avslutning - dekning av sakskostnader etter rettskraftig dom

Offentlig journal. Vurdering 2019/ / Avslutning - dekning av sakskostnader etter rettskraftig dom Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 1.08.201 Vurdering Høring av endringer i rovviltforvaltningen X 201/2304-3 14843/201 1.07.201 Avslutning - dekning av sakskostnader

Detaljer

Offentlig journal. Ansettelse av seksjonssjef i ***** 2019/ / Henvendelse om namsfogden og tingretten m.m.

Offentlig journal. Ansettelse av seksjonssjef i ***** 2019/ / Henvendelse om namsfogden og tingretten m.m. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 11.10.201 Ansettelse av seksjonssjef i Ansettelsessak - Seksjonssjef 201/2412-12 1188/201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr.

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - sak om ansettelse ***** ***** 2018/ / AVD1/MMS. Sivilombudsmannen AVD1/MMS

Offentlig journal. Uttalelse - sak om ansettelse ***** ***** 2018/ / AVD1/MMS. Sivilombudsmannen AVD1/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.01 ttalelse - sak om ansettelse ***** ***** Ansettelsessak - Forbigåelse - stilling som ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse 2017/ / AVD2/MKH Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/MKH

Offentlig journal. Henvendelse 2017/ / AVD2/MKH Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/MKH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.12.2017 nnhold: Henvendelse Forespørsel om klageadgang - Henvendelse om klage på Oslo tingrett m.fl. U 2017/317-4 252/2017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/AGM

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/AGM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.01.2018 Forespørsel om klageorgan Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2017/2857-11 25240/2017

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 21.06.201 ttalelse spørsmål om tilbakevirkning i forbindelse med endring av folketrygdloven Fratrekk i etterbetaling av attføringspenger

Detaljer

Sakstittel: Brudd på svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader etter rettskraftig dom - Landbruks- og matdepartementet. Dok.

Sakstittel: Brudd på svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader etter rettskraftig dom - Landbruks- og matdepartementet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 16.08.201 Arbeidsnotat sakskostnader Brudd på svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader etter rettskraftig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/AAS. Dok.dato: Klassering: 818 AVD2/AEB

Dok.dato: Klassering: AVD1/AAS. Dok.dato: Klassering: 818 AVD2/AEB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 15.01.2018 Klage på manglende utbetaling av sykepenger Klage på NAV for manglende utbebetaling av sykepenger - Nav Sarpsborg

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - klage over manglende begrunnelse ved avgjørelse om ikke å ilegge ordensstraff 2017/ /

Offentlig journal. Foreløpig svar - klage over manglende begrunnelse ved avgjørelse om ikke å ilegge ordensstraff 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.10.2017 Foreløpig svar - klage over manglende begrunnelse ved avgjørelse om ikke å ilegge ordensstraff Sak om manglende begrunnelse

Detaljer

Klage på forskjellsbehandling for vann og avløpsgebyr mellom samme type u-seksjonerte leiligheter i Stryn kommune. Dok.dato:

Klage på forskjellsbehandling for vann og avløpsgebyr mellom samme type u-seksjonerte leiligheter i Stryn kommune. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.01.201 nnhold: Klage på forskjellsbehandling for vann og avløpsgebyr mellom samme type u-seksjonerte leiligheter i Stryn

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 429 AVD1/MSG. Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/MKH

Dok.dato: Klassering: 429 AVD1/MSG. Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/MKH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2017 Klage på tidligere avgjørelse Klage på tjenestemann ved Nav Sagene 2017/173-4 14103/2017 10.07.2017 AVD1/MSG Ombl.

Detaljer

Offentlig journal. Utvidet innsyn 2017/ / ADM/MST. Sivilombudsmannen ADM/MST

Offentlig journal. Utvidet innsyn 2017/ / ADM/MST. Sivilombudsmannen ADM/MST Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.12.2017 nnhold: Utvidet innsyn Anskaffelse 2017 - Nye kontormøbler til Akersgata 8 U 2017/202-83 24801/2017 24.11.2017 ADM/MST

Detaljer

Dok.dato: Sakstittel: Manglende svar - Partsinnsyn - Lisens som psykolog - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) Dok.

Dok.dato: Sakstittel: Manglende svar - Partsinnsyn - Lisens som psykolog - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,X, Status: J,A 20.05.201 Klage på saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid - Sakskostnader - Avslag - Midlertidig oppholdstillatelse -

Detaljer

Offentlig journal. Klage på saksbehandling 2017/ / AVD3/MAG Sivilombudsmannen AVD3/MAG.

Offentlig journal. Klage på saksbehandling 2017/ / AVD3/MAG Sivilombudsmannen AVD3/MAG. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.01.2018 nnhold: Klage på saksbehandling Manglende svar på henvendelse/anke - Etablering av flyktningeboliger på Bøle i Skien

Detaljer

Offentlig journal. Stønad til helsetjenester 2017/ / AVD1/KAE Sivilombudsmannen AVD1/KAE

Offentlig journal. Stønad til helsetjenester 2017/ / AVD1/KAE Sivilombudsmannen AVD1/KAE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.10.2017 Stønad til helsetjenester Sak om medlemskap i folketrygden og dekning av utgifter til helsehjelp 2017/2708-4 18316/2017

Detaljer

Offentlig journal. Klage over Navs saksbehandling i saker om uførepensjon og bolig 2017/ /

Offentlig journal. Klage over Navs saksbehandling i saker om uførepensjon og bolig 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 1.05.2017 nnhold: Klage over Navs saksbehandling i saker om uførepensjon og bolig Klage på Trygderettens vedtak om uførepensjon

Detaljer

Offentlig journal. Vedlegg til klage 2018/ /2018 AVD1/AAS AVD1/AAS. Klage på feil ansettelse 2018/ /2018

Offentlig journal. Vedlegg til klage 2018/ /2018 AVD1/AAS AVD1/AAS. Klage på feil ansettelse 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.12.2018 nnhold: Vedlegg til klage Økonomisk stønad - Nav sosialtjenesten i Arna 2018/4811-2 25718/2018 AVD1/AAS Ombl. annet

Detaljer

Offentlig journal. Klage på vedtak om fastsettelse av forpaktningsavgift 2018/ / AVD3/JWI

Offentlig journal. Klage på vedtak om fastsettelse av forpaktningsavgift 2018/ / AVD3/JWI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.06.2018 nnhold: Klage på vedtak om fastsettelse av forpaktningsavgift Fastsettelse av forpaktningsavgift - gnr 3/3 - Drammen

Detaljer

Offentlig journal. Avslag på uføretrygd 2018/ / AVD1/AAS AVD1/AAS. Klage på tidsfrist som ikke blir holdt

Offentlig journal. Avslag på uføretrygd 2018/ / AVD1/AAS AVD1/AAS. Klage på tidsfrist som ikke blir holdt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.0.2018 nnhold: Avslag på uføretrygd Avslag på søknad om uførepensjon - Nav Arbeid og ytelser 2018/3327-1 17675/2018 05.0.2018

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om fullmakt 2019/ / AVD2/KRU Sivilombudsmannen AVD2/KRU

Offentlig journal. Forespørsel om fullmakt 2019/ / AVD2/KRU Sivilombudsmannen AVD2/KRU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.01 Forespørsel om fullmakt Forespørsel om skjema for fullmakt til å klage 01/66-3583/01 AVD/KR 4 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 6.03.01 Klage på saksbehandlingsfeil ved Diskrimineringsnemndas uttalelse Klage på uttalelse om diskriminering - Brudd på saksbehandlingsregler

Detaljer

Offentlig journal. Detaljreguleringsplan for Heggmyrane i Luster kommune 2018/ / AVD3/SHF

Offentlig journal. Detaljreguleringsplan for Heggmyrane i Luster kommune 2018/ / AVD3/SHF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.0.2018 nnhold: Detaljreguleringsplan for Heggmyrane i Luster kommune Reguleringsplan - Heggmyrane, sentrale deler - PlanD

Detaljer

Offentlig journal. Sak om startlån og tilskudd til etablering 2017/ / AVD2/AGM Sivilombudsmannen AVD2/AGM

Offentlig journal. Sak om startlån og tilskudd til etablering 2017/ / AVD2/AGM Sivilombudsmannen AVD2/AGM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2017 Sak om startlån og tilskudd til etablering Klage over avslag på søknad om startlån og tilskudd til etablering - Drammen

Detaljer

Sakstittel: Klage på kartforretning og grenser samt byggesøknad - Gbnr 5/182 Nore og Uvdal kommune - Fylkesmannen i Buskerud. Dok.dato:

Sakstittel: Klage på kartforretning og grenser samt byggesøknad - Gbnr 5/182 Nore og Uvdal kommune - Fylkesmannen i Buskerud. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.201 Manglende svar fra Fylkesmannen i Buskerud i sak om kartforretning og grenser m.v. Klage på kartforretning og grenser

Detaljer

Sakstittel: Avslag på innsyn i kalender til ansatte hos Nav Søndre Land, Østre Toten kommune - Fylkesmannen i Oppland. Dok.dato:

Sakstittel: Avslag på innsyn i kalender til ansatte hos Nav Søndre Land, Østre Toten kommune - Fylkesmannen i Oppland. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.10.2018 nnhold: Orientering - manglende svar på begjæringer om innsyn Avslag på innsyn i kalender til ansatte hos Nav Søndre

Detaljer

Offentlig journal. Undersøkelse sak om helsehjelp i fengsel 2018/ / AVD2/AEB. Sivilombudsmannen AVD2/AEB

Offentlig journal. Undersøkelse sak om helsehjelp i fengsel 2018/ / AVD2/AEB. Sivilombudsmannen AVD2/AEB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2018 ndersøkelse sak om helsehjelp i fengsel Sak om helsehjelp i Bredtveit fengsel - Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2018/631-8

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 511 AVD3/KAR

Dok.dato: Klassering: 511 AVD3/KAR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2018 nnhold: Foreløpig svar - manglende varsel om høring Manglende varsling om høring - nnvordfjellet vindkraftverk - NVE

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 15.08.201 Forsinkelse - Navs praksis med å fastsette virkningstidspunkt frem i tid Eget tiltak - Saksbehandlingen ved søknad

Detaljer

Sakstittel: Omgjøring av vedtak om dispensasjon etter fvl Glimmerveien 7 - Gnr/bnr 53/392 - Modum kommune - Fylkesmannen i Buskerud. Dok.

Sakstittel: Omgjøring av vedtak om dispensasjon etter fvl Glimmerveien 7 - Gnr/bnr 53/392 - Modum kommune - Fylkesmannen i Buskerud. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2017 Oppføring av tilbygg og garasje - Fylkesmannen i Buskerud Omgjøring av vedtak om dispensasjon etter fvl. 35 - Glimmerveien

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 326 AVD2/CEA. Dok.dato: Klassering: 410

Dok.dato: Klassering: 326 AVD2/CEA. Dok.dato: Klassering: 410 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.01.2018 nnhold: Sak om klage på advokat Klage på frifinnelse av advokat - Disiplinærnemnden for advokater 2017/3875-6 25011/2017

Detaljer

Offentlig journal. Sak om manglende svar på begjæring om innsyn 2018/ / AVD2/RSA. Sivilombudsmannen AVD2/RSA

Offentlig journal. Sak om manglende svar på begjæring om innsyn 2018/ / AVD2/RSA. Sivilombudsmannen AVD2/RSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 0.07.2018 nnhold: Sak om manglende svar på begjæring om innsyn Manglende svar - Verdal fengsel - Partsinnsyn i dokumenter - Soningsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Klage over Trygderettens kjennelse i sak om ektefellebidrag 2018/ / AVD1/MLF

Offentlig journal. Klage over Trygderettens kjennelse i sak om ektefellebidrag 2018/ / AVD1/MLF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.03.2018 nnhold: Klage over Trygderettens kjennelse i sak om ektefellebidrag Avslag på ektefellebidrag - Nav U 2018/256-7

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/KEA

Dok.dato: Klassering: AVD1/KEA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2018 nnhold: Klage over forbigåelse ved ansettelse Forbigåelse ved ansettelse i PhD- stilling ***** ***** ***** ***** 2017/4316-7

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD2/RTV

Dok.dato: Klassering: AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2018 Svar på henvendelse Klage på saksgang i etterforskning - Politiet - Spesialenheten - Justisministeren 2017/2145-10

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende dine henvendelser 2017/ / AVD2/JMI. Sivilombudsmannen AVD2/JMI.

Offentlig journal. Vedrørende dine henvendelser 2017/ / AVD2/JMI. Sivilombudsmannen AVD2/JMI. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2017 Vedrørende dine henvendelser Klage på Fylkesmannen i Telemark i sak om fri rettshjelp 2017/664-105 11143/2017 06.06.2017

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse - sak om refusjon 2017/ / AVD3/SHF

Offentlig journal. Oversendelse - sak om refusjon 2017/ / AVD3/SHF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.01.2018 nnhold: Oversendelse - sak om refusjon Klage over Fylkesmannens vedtak - Oppdeling av refusjonsenhet - Rudsteinveien

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD2/RTV

Dok.dato: Klassering: AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 15.01.018 ndersøkelse - sak om tilbakekall av våpenkort Klage på vedtak - Tilbakekall av våpentillatelse - Hordaland Politidistrikt

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om besøk fra Korea/Condor 2019/ /

Offentlig journal. Forespørsel om besøk fra Korea/Condor 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A.05.01 Forespørsel om besøk fra Korea/Condor Forespørsel om besøk - delegasjon fra Korea - Governor of Jeollabuk do rovince

Detaljer

Offentlig journal. Undersøkelse - sak om tvangsmedisinering 2018/ / AVD2/MKL. Sivilombudsmannen AVD2/MKL

Offentlig journal. Undersøkelse - sak om tvangsmedisinering 2018/ / AVD2/MKL. Sivilombudsmannen AVD2/MKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.201 ndersøkelse - sak om tvangsmedisinering Helsesak - Tvangsinnleggelse og tvangsmedisinering ved ***** ***** ***** -

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Tilg.kode Hjemmel: Klassering: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Tilg.kode Hjemmel: Klassering: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.0.2018 Manglende svar og sen saksbehandling av klage på nattestøy Manglende svar og sen saksbehandling - Oslo kommune, Helseetaten

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging av uttalelse om detaljregulering for Ringveien 25 og Vestre Brugate 30, Hokksund 2017/ /

Offentlig journal. Oppfølging av uttalelse om detaljregulering for Ringveien 25 og Vestre Brugate 30, Hokksund 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 25.03.201 Oppfølging av uttalelse om detaljregulering for Ringveien 25 og Vestre Brugate 30, Hokksund Detaljplan for Ringveien

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 412 AVD2/MLL

Dok.dato: Klassering: 412 AVD2/MLL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.01.201 Fylkesmannens behandling av klage på lege Vergemål - Klage over vedtak - Fylkesmannen i Buskerud 2018/3552-11 25883/2018

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/HKI. Dok.dato: Klassering: AVD3/JWI

Dok.dato: Klassering: AVD1/HKI. Dok.dato: Klassering: AVD3/JWI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2017 Eiendomsskatt - Betydningen av privatrettslig avtale for verdsettelsen Klage på takstgrunnlaget for eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2017/ / AVD2/RTV

Offentlig journal. Uttalelse - parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2017/ / AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2018 ttalelse - parkeringstillatelse for forflytningshemmede Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Detaljer

Sakstittel: Klage på delvis avslått innsyn i korrespondanse mellom Finansdepartementet og McKinsey & Co - Innsyn i tilbud om konsulentbistand

Sakstittel: Klage på delvis avslått innsyn i korrespondanse mellom Finansdepartementet og McKinsey & Co - Innsyn i tilbud om konsulentbistand Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.10.2017 nnhold: nnsyn i tilbud om konsulentbistand Klage på delvis avslått innsyn i korrespondanse mellom Finansdepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse sak om aldersfastsettelse 2017/ / AVD2/AEB Sivilombudsmannen AVD2/AEB

Offentlig journal. Oversendelse sak om aldersfastsettelse 2017/ / AVD2/AEB Sivilombudsmannen AVD2/AEB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2018 Oversendelse sak om aldersfastsettelse Avslag på søknad om beskyttelse - Aldersfastsettelse - Borger av Afghanistan

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 437

Dok.dato: Klassering: 437 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.07.2018 Sak om navneendring Klage over saksbehandlingen og lovanvendelsen - Forskjellsbehandling i sak om navnendring 2018/1583-2

Detaljer

Offentlig journal. Manglende innsyn - spørsmål om Engelsviken Havnenemnd omfattes av offentleglova 2019/ /

Offentlig journal. Manglende innsyn - spørsmål om Engelsviken Havnenemnd omfattes av offentleglova 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 02.10.201 Manglende innsyn - spørsmål om Engelsviken Havnenemnd omfattes av offentleglova nnsyn - Avtaler mellom Engelsviken

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD3/MAG

Dok.dato: Klassering: AVD3/MAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2018 nnhold: Klage på manglende svar på innsynsbegjæring Klage på manglende svar på innsynsbegjæring - Fylkesmannen i Finnmark

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av plan for nydyrking i Kvæfjord kommune 2018/ / AVD3/SHF

Offentlig journal. Godkjenning av plan for nydyrking i Kvæfjord kommune 2018/ / AVD3/SHF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.201 Godkjenning av plan for nydyrking i Kvæfjord kommune Nydyrking - Gbnr 42/1 - Kvæfjord kommune - Fylkesmannen i Troms

Detaljer

Offentlig journal. Dekning av kostnader til sakkyndig og juridisk bistand 2019/ /

Offentlig journal. Dekning av kostnader til sakkyndig og juridisk bistand 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 25.0.201 Dekning av kostnader til sakkyndig og juridisk bistand Konsesjon - Avslag på dekning av sakskostnader - Olje- og energidepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Ulovlighetsoppfølging etter pbl / /

Offentlig journal. Ulovlighetsoppfølging etter pbl / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,, Status: J,A 04.04.201 lovlighetsoppfølging etter pbl. 32-1 Eget tiltak - klagerett og fylkesmannens prøving ved manglende ulovlighetsoppfølging

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om Sivilforsvaret 2018/ / AVD1/MLF Sivilombudsmannen AVD1/MLF

Offentlig journal. Forespørsel om Sivilforsvaret 2018/ / AVD1/MLF Sivilombudsmannen AVD1/MLF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2018 nnhold: Forespørsel om Sivilforsvaret Anmeldelse for ikke å ha møtt til øvelse - Telemark Sivilforsvarsdistrikt 2018/146-2

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av vedlegg 2017/ / AVD1/HKI. Mottaker ***** Avsender. Sivilombudsmannen AVD1/AAS

Offentlig journal. Oversendelse av vedlegg 2017/ / AVD1/HKI. Mottaker ***** Avsender. Sivilombudsmannen AVD1/AAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.0.017 nnhold: Oversendelse av vedlegg Klage - Brudd på kvalifikasjonsprinsippet - ***** ***** ***** 017/1566-7 1434/017 1.07.017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD3/IEK. Dok.dato: Klassering: 436 AVD2/CEA

Dok.dato: Klassering: AVD3/IEK. Dok.dato: Klassering: 436 AVD2/CEA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.06.2018 Klage over manglende svar på krav om erstatning Klage over vedtak - Byggesak gnr/bnr 17/542 - Porsanger kommune U

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/RTV

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 1.01.2018 nnhold: Påminnelse - undersøkelse av sak om midlertidig tilbakekall av førerrett - ytterligere spørsmål Klage på førerkortbeslag

Detaljer

Offentlig journal. Sak om henleggelse 2018/ / AVD2/HMT Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/HMT

Offentlig journal. Sak om henleggelse 2018/ / AVD2/HMT Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/HMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2018 nnhold: Sak om henleggelse Anmeldelsessak - Besøksforbud - Spesialenheten for politisaker 2018/1883-5 10868/2018 28.05.2018

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging av ombudsmannens uttalelse i sak om å nekte passutlevering 2015/ /

Offentlig journal. Oppfølging av ombudsmannens uttalelse i sak om å nekte passutlevering 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 2.0.2017 Oppfølging av ombudsmannens uttalelse i sak om å nekte passutlevering Klage over Politidirektorates vedtak om å nekte

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - Sosialtjenesten subsidiære ansvar for dekning av klær til innsatte - Sak av Eget tiltak 2018/ /2018

Offentlig journal. Uttalelse - Sosialtjenesten subsidiære ansvar for dekning av klær til innsatte - Sak av Eget tiltak 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.0.2018 ttalelse - Sosialtjenesten subsidiære ansvar for dekning av klær til innsatte - Sak av Eget tiltak Eget tiltak - Dekning

Detaljer

Offentlig journal. Manglende høring ved endring av rovviltforskriften 2018/ / AVD3/KBU Sivilombudsmannen AVD3/KBU

Offentlig journal. Manglende høring ved endring av rovviltforskriften 2018/ / AVD3/KBU Sivilombudsmannen AVD3/KBU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.0.2018 nnhold: Manglende høring ved endring av rovviltforskriften Endring av rovviltforskriften - Manglende alminnelig høring

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om innsyn i brev fra Skattedirektoratet 2018/ / AVD1/MMY. Sivilombudsmannen AVD1/MMY

Offentlig journal. Anmodning om innsyn i brev fra Skattedirektoratet 2018/ / AVD1/MMY. Sivilombudsmannen AVD1/MMY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 2.06.2018 Anmodning om innsyn i brev fra Skattedirektoratet Vedtak om avslag på registrering av opplysninger i endringsmelding

Detaljer