Offentlig journal. Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet 2019/ / Manglende svar fra Fauske kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet 2019/ / Manglende svar fra Fauske kommune"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet Forespørsel om bankvirksomhet - Manglende svar - Finanstilsynet 201/ / Ombl. annet ledd Manglende svar fra Fauske kommune Manglende svar - Rekvisisjon oppmålingsforretning - Fauske kommune 201/ / Janne K Pedersen Håkonsen Omplassering utenfor arbeidsgivers styringsrett/saksbehandling/ansettelse Ansettelsessak - omplassering etter omorganisering - 201/ / Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Klage på ulike forvaltningsorgan ifm tvangsinnleggelse mv Psykisk helsevern - tvangsinnleggelse mv 201/ / Ombl. annet ledd Side: 1 av 16

2 Klage på ansatt ang etableringspenger og reisepenger Klage på ansatt - Sosialtjenesten - NAV Notodden 201/ / Ombl. annet ledd Klage på saksbehandling og utbetaling Nav Østensjø Livsoppholdstønad til ektepar - Klage på avslag - Nav Notodden 201/ / Ombl. annet ledd Henvendelse - bolig mv Manglende hjelp fra politiet m.m. 2018/ / Ombl. annet ledd Klage på saksbehandling og utbetaling Nav Østensjø Livsoppholdstønad til ektepar - Klage på avslag - Nav Notodden 201/ / Ombl. annet ledd Side: 2 av 16

3 Manglende gjennomføring av plan 2267 og sen saksbehandling Manglende gjennomføring av Plan Støyskjerming - E3 og Randabergveien - Stavanger kommune 201/ / Per Kåre Tysland Lang saksbehandlingstid - Nav klageinstans Sen saksbehandling/manglende svar - Nav klageinstans Oslo og Akershus - sykepenger - anke til Trygderetten 201/ / Ombl. annet ledd Sak om oppmåling Godkjenning av byggesak - Tomtegrenser - Volvat terrasse 7 og - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 201/ / Anders Bahr Klage over dom Klage på dom 201/ / Ombl. annet ledd Side: 3 av 16

4 Fornyelse av Schengen-standardisert oppholdskort Schengen oppholdskort - Lang saksbehandlingstid/ brudd på veiledningsplikt - tlendingsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Klage vedrørende avslag på innsyn Brudd på taushetsplikt - nformasjon til tredjepart - Skatteetaten 201/ / Ombl. annet ledd Klage over manglende svar fra Gulating lagmannsrett Manglende svar - Domstol - Gjenåpning av sivil sak - Gulating lagmannsrett 201/ / Ombl. annet ledd Klage på behandling - tvangsmedisinering Tvangsmedisinering - Klage på behandling - Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen 201/ / Ombl. annet ledd Side: 4 av 16

5 Henvendelse Henvendelse om diverse forhold 201/ / Ombl. annet ledd Klage over lang saksbehandlingstid hos Nav i sak om kontantstøtte Kontantstøtte - Lang saksbehandlingstid og feil behandling/vedtak - Nav 201/ / Ombl. annet ledd Avslag på søknad om uføretrygd førepensjon - avslag - Nav Åsane - Nav Arbeid og ytelser Molde 201/ / Ombl. annet ledd Henvendelse om mangelfull omsorgstjeneste i Eid kommune Manglende oppfølging og behandling - hjemmesykepleien og institusjonene - kommune 201/ / Ombl. annet ledd Side: 5 av 16

6 Ny henvendelse - klage over ansettelse Ansettelsessak - forbigåelse - lærerstilling 201/ / Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Sak om lang behandlingstid Lang saksbehandlingstid - vergemål - oppnevnelse av midlertidig verge - Fylkesmannen i nnlandet 201/ / Ombl. annet ledd Avvisning av søknad om lønnsgaranti Søknad om lønnsgaranti - Avslag - Nav lønnsgaranti 201/ / Ombl. annet ledd Oversendelse Klage på dom 201/ / Ombl. annet ledd Side: 6 av 16

7 Sak om habilitet Reindrift - felles bruksregler for reinbeitedistriktene 30B Midtre sone og 30A Vestre sone - Landbruksdirektoratet - Reindriftsstyret 201/ / ngrid Mari-Anne S Gaup Klage på lang saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid/manglende svar - partsinnsyn - uførepensjon - Nav Stange - Arbeids- og velferdsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet Forespørsel om bankvirksomhet - Manglende svar - Finanstilsynet 201/ / Ombl. annet ledd Orientering om saksbehandlingstid Manglende svar - Diskrimineringsnemnda 201/ / Ombl. annet ledd Side: 7 av 16

8 Stans av arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspenger AAP - stans av arbeidsavklaringspenger - Nav Fyllingsdalen 201/ / Ombl. annet ledd Klage på vedtak fra Nav klageinstans Barnebidrag - vedtak i klagesak - Nav klageinstans 201/ / Ombl. annet ledd Sak om reisedokument tstedelse av pass - Lang saksbehandlingstid - tlendingsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Foreløpig svar i sak om klage over standpunktkarakterer i grunnskolen Manglende oppfølging av klage på standpunktkarakterer Fylkesmannen i Rogaland 201/ / Ombl. annet ledd Side: 8 av 16

9 Foreløpig svar - sak om fradeling av tilleggsareal Fradeling av tilleggsareal - avslag - gbnr 35/8 - Austevoll kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / nger Johanne Troland Aga Sivilombudsmannens undersøkelse - anmodning om utsatt svarfrist Avslag på søknad om advokatbevilling - Advokatbevillingsnemnda 201/ / Ombl. annet ledd TLSYNSRÅDET FOR ADVOKATVRKSOMHET Vedrørende klage over lang saksbehandlingstid og manglende svar i sak om statsborgerskap Lang saksbehandlingstid - Norsk statsborgerskap for barn - Den norske ambassaden i Addis Abeba 2018/ / Ombl. annet ledd ADVOKATFRMAET TVETER OG KLØVFJELL AS Ber om bekreftelse på mottatt klage Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / Jann Atle Jensen Side: av 16

10 Begjæring om omgjøring av beslutning Midlertidig dispensasjon - vedtak - Vardebakken 6 gbnr 1/62 - Nesodden kommune - Fylkesmannen i Oslo og Viken 201/ / Anne Katrine Holst Manglende svar fra Nav Manglende etterbetaling av renter fra Nav - Sak om uførepensjon 2018/ / Ombl. annet ledd Klage - manglende realitetsbehandling av søknad på utlyst stilling hos egen arbeidsgiver Ansettelsessak - 201/ / Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Juristforbundet Advokatkontor Partsinnsyn Barnevernssak - tilsynssak mot barnverntjenesten Fylkesmannen i Oslo og Viken 201/ / Ombl. annet ledd Side: 10 av 16

11 Henvendelse Klage på offentlige myndigheter for falske påstander og utkastelse fra bolig 2017/ / Ombl. annet ledd Melding fra Fylkesmannen Manglende svar - Eiendomsskatt - Karlsøy kommune 201/ / Ombl. annet ledd Ytterligere opplysninger Menerstatning/yrkesskadeerstatning - Avslag - Pasientskadenemnda 201/ / Ombl. annet ledd Kopi - Begrunnelse av avslag på innsynskrav Lang saksbehandlingstid/manglende svar - nnsyn - Dokumenter som omhandler terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i n Amenas, Algerie tenriksdepartementet 201/ / Journalist Tore Bergsaker Side: 11 av 16

12 Partsinnsyn vedrørende svar på begjæring om utvidet begrunnelse Partsinnsyn - Justisdepartementet/tenriksdepartementet 201/ /201 Ombl. annet ledd Klage på vedtatt reguleringsplan - som innskrenker rettigheter som grunneier og som forskjellsbehandler grunneiere Reguleringsplan - Klage på vedtak - Gbnr 4122/60/63 Anvik hytteområde - Larvik kommune - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 201/ / Guru Wanda Wanvik m.fl. Ytterligere informasjon Manglende oppfølging av klage på standpunktkarakterer Fylkesmannen i Rogaland 201/ /201 Ombl. annet ledd Kopi - Barnevernssak mm Barnevernssak mm 201/ /201 Ombl. annet ledd Side: 12 av 16

13 Sivilombudsmannssak - orientering om arbeid Eget tiltak Virkningstidspunktet for uføretrygd - Arbeids- og velferdsdirektoratet 2018/ / Arbeids- og velferdsdirektoratet Ytterligere opplysninger Byggesakbehandlingsgebyr - Nedre Damvei 24 - Lang saksbehandlingstid - Vestby kommune 201/ /201 Roy Aasen Sivilombudsmannssak - saksomkostninger - svar på henvendelse Sakskostnader for behandling i Trygderetten - Arbeids- og velferdsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Arbeids- og velferdsdirektoratet Oversender fullstendig brev datert KLAGE PÅ SAKSBEHANDLNG BERGEN KOMMNE Saksbehandlingen ifm reguleringsplan - marinebasen Håkonsvern gbnr 125/3 - Mathopen - Bergen kommune 201/ /201 Espen Hannisdal Side: 13 av 16

14 Klage i førerkortsak - Oversendelse av saksdokumenter Førerkort - tilbakekall av føreretten - Politidirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Politidirektoratet ndersøkelse av eget tiltak - Nav Arbeid og ytelser sin behandlingstid i uføresaker bosatt utlandet Eget tiltak - Lang saksbehandlingstid - føretrygd - Nav Arbeid og ytelser - Arbeids- og velferdsdirektoratet 201/ / Arbeids- og velferdsdirektoratet Kopi av e-post til Dyrøy kommune - Ad Havbruksannlegg Skogshamn Kopi - Havbruksanlegg Skogshamn - Dyrøy kommune - støy mv 201/ /201 Svein Odd ngebrigtsen Anmodning om utsatt svarfrist Manglende helsehjelp - Sen saksbehandling - Oslo kommune 2018/ / Ombl. annet ledd OSLO KOMMNE BYDEL 7 VESTRE AKER Side: 14 av 16

15 Kopi - Henvendelse testengelse fra avtale om allmenn praksis som lege - kommune 201/ /201 Ombl. annet ledd Henvendelse Henvendelse - Sak om erstatning 2018/ /201 Ombl. annet ledd Tilleggsinformasjon/ny informasjon i sak 201 /1773 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging av parkeringsanlegg - Ranheimsfjæra Sameie og Hornebergtunet Kubene - Trondheim kommune - Fylkesmannen i Trøndelag 201/ /201 LEGALCONSLT ADVOKAT AS Anmodning om uttalelse - Vedrørende saksbehandlingstid på søknad om dekning av sakskostnader Omgjøring av vedtak om utvisning - Dekning av saksomkostninger - Borger av Filippinene - tlendingsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd ADVOKATFRMAET NCOLASEN & CO ANS Side: 15 av 16

16 Mangelfullt svar fra Bodø kommune Anleggelse av ny lufthavn i Bodø - Gbnr 138/2532 og 138/ Manglende svar - Bodø kommune 201/ / Elisabeth Marheim Klage over vedtak vedrørende faglig leder Vedtak om advarsel - - Statens vegvesen 201/ / Ombl. annet ledd Kopi - Brev til leder teknisk komite Brudd på bestemmelser i reguleringsplan Knarrlagsund Øst Hitra kommune 2012/ /201 Wenche og Halvard Petter lvan Side: 16 av 16