KJÆRE ELEV - Velkommen til Kuben videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJÆRE ELEV - Velkommen til Kuben videregående skole"

Transkript

1 KUBEN 2019/2020

2 KJÆRE ELEV - Velkommen til Kuben videregående skole I denne boken har vi samlet en del informasjon som vi mener du og dine foresatte vil ha nytte av gjennom hele skoleåret. På skolens nettsider finner du informasjon om Kuben og utdanningstilbudene våre. En del nyheter fra skolehverdagen vil prege forsiden, men følg oss også på Facebook, Twitter og Instagram for å være oppdatert på alt det spennende som skjer på Kuben. Kuben er en skole som arbeider målrettet med å utdanne og utvikle hele eleven - både faglig og sosialt. Hos oss skal du oppleve trygg, aktiv læring i klasserom og verksteder. Vi vil bidra til at du som elev tar riktige karrierevalg, og at du fullfører og består utdanningen din i tråd med de målene du har. Med fullført og bestått skolegang ved Kuben skal du være godt forberedt til arbeidsliv og videre studier hos oss holdes mulighetene åpne! Velger du yrkesfag på Kuben skal vi forberede deg til å bli en av morgendagens beste fagarbeidere. Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for trivsel og læring. I samarbeid med Kubens elevråd møtes vi jevnlig for å sikre at Kubens gode miljø stadig styrkes. Elevrådet vårt har utviklet og bearbeidet skolens elevstandarder. Standardene er bygget på Kubens grunnverdier: respekt, ansvar og omsorg. Elevstandardene henger i alle klasserom og verksteder på skolen. Vi har et herlig mangfold av elever på Kubens 9 ulike avdelinger. De kommer fra over 40 ungdomsskoler spredt over hele Oslo. Her finner du tidligere venner og kjente, og her finner du nye venner og bekjentskap. Elevene våre sier at de trives på skolen og de trekker frem mangfoldet som noe av det som gjør Kuben så spennende. Elevene trekker også frem at de kjenner seg trygge og har lærere og miljøarbeidere som bryr seg. Kubens elever er stolte av den fine skolen vår, og jeg håper du også vil bidra til å ta vare på skolen i løpet av dine år hos oss. Jeg ønsker deg alt godt som elev ved Kuben og gleder meg til å følge deg på reisen mot læreplass eller studieplass. Kjell Ove Hauge Rektor 2 3

3 DENNE ELEVBOKEN TILHØRER: Navn: Klasse: Telefon: E-post: Min kontaktlærer: E-post: Telefon: Besøksadresse: Kabelgaten Oslo Postadresse: Oslo Kommune, Utdanningsetaten, Kuben VGS Pb Etterstad 0606 Oslo Kubens nettside: kuben.vgs.no E-post: Merk e-post med Kuben VGS Telefon sentralbord: facebook.com/kuben.vgs instagram.com/kubenvgs twitter.com/kubenyrkesarena INNHOLD KUBENS PEDAGOGISKE PLATTFORM 8 TIMEPLAN 12 SKOLENS LEDELSE 12 KONTAKTLÆRERE 16 ELEVRETTEDE TJENESTER 22 Rådgivere 22 Minoritetsrådgivere 23 Spesialpedagogisk rådgiving 24 Skolehelsetjenesten 24 Miljøgruppa 26 Viktige telefonnummer og nettsteder for helserelaterte spørsmål 27 MØTER FOR ELEVER OG FORESATTE 28 ÅPNINGSTIDER OG TILBUD 29 Skolebyggets åpningstider 29 Resepsjon og elevkontor 29 Biblioteket 29 Teknisk støtte 29 Kantina 30 Treningsrom og idrettshall 30 SATSINGSOMRÅDER 31 Internasjonale muligheter 31 Entreprenørskap 31 Kuben på sosiale medier 32 Kubenprisen 32 PRAKTISK INFORMASJON 34 Utlån av lærebøker

4 Utlån av PC 34 Elevskap 35 Tyveri 35 Skolebevis 35 Stipend og lån 36 Parkering 36 ELEVDELTAKELSE 36 Elevråd 36 Elevverneombud 36 Trygg Læring Kuben - Elevmekling 37 Ordenselevtjeneste 37 Skolemiljøutvalg 38 FRAVÆR 39 Fraværsgrense 39 Meldingsbok 39 Søknader om permisjon 40 Føring av fravær 40 Oppfølging av fravær 41 Studiedager 41 Eksamensreglement 53 Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS) 56 Fusk og plagiat 56 Kildebruk 57 Privatisteksamen 57 SØKNAD OM LÆREPLASS OG SKOLEPLASS 59 Læreplass 59 Skoleplass 59 Bestemmelser om fagvalg 61 Vitnemål og kompetansebevis 62 STUDIETEKNIKK 64 NYTTIGE SKJEMA 66 FERIE OG FRIDAGER SKOLEÅRET 2019/20 68 KALENDER FOR SKOLEÅRET 70 ORDEN OG ATFERD 42 Ordensreglement felles for alle Osloskolene 42 Kubens ordensreglement 46 VURDERING, EKSAMEN OG VITNEMÅL 48 Vurdering 48 Karakterer 49 Varsling 49 Fritak for fag 50 Eksamen

5 KUBENS PEDAGOGISKE PLATTFORM Kuben yrkesarena Kuben yrkesarena er Osloskolens storsatsing på yrkesfag. Ved siden av den videregående skolen består arenaen av Fagskolen Oslo Akershus, Lærlingesenter for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT). Direktør for arenaen er Remi Pettersen. Kuben videregående skoles lærere samarbeider med KKT, og bidrar til at senteret er en arena for utveksling av kompetanse innen ny teknologi og nye arbeidsformer. Skolehverdagen til elevene på Kuben preges av læring på tvers av Kuben yrkesarenas aktører, skolens programområder, og gjennom praktiske oppgaver og samarbeid med bransje og bedrifter. Vår visjon Kuben skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere. Kuben skal gi elevene et bredt kompetansegrunnlag for arbeidsliv og videre studier. Kuben skal være en spydspiss innen skoleutvikling i tett samarbeid med næringslivet. Som eneste skole i Oslo tilbyr Kuben dobbeltkompetanseløpet yrkes- og studiekompetanse (YSK) innen HO og BA, og robotikk. Vi har også utviklet teknologilinja, som er studiespesialisering med fordypning innen teknologi, innovasjon og entreprenørskap. Våre mål Kuben skal bidra til at flere elever foretar riktig karrierevalg. Kuben skal bidra til at elever fullfører og består med resultater som møter den enkeltes mål. Kuben skal møte næringslivets behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse. Kuben skal øke rekrutteringen til yrkesfag i Oslo. Trygg, aktiv læring Kuben videregående skole er en unik arena for yrkesfaglig og studieforberedende utdanning. Samlokalisering med Fagskolen Oslo Akershus og beliggenhet i Økern Næringspark legger godt til rette for at skolens utdanning møter fremtidens kompetansebehov. Våre styringsdokumenter tar utgangspunkt i Kubens visjon, hovedmål og strategiske initiativ. For å oppfylle vår visjon og nå våre mål, skal undervisningen ved Kuben være kjennetegnet av trygg, aktiv læring. Det er vår pedagogiske plattform. Våre elever vil møte et arbeidsliv der endringene skjer raskt og der en må være god til å lære og løse nye problemstillinger. Det krever at elevene trenes til å bli aktive i egen læreprosess, slik at de kan treffe gode valg når de står på egne ben i studier og i arbeidslivet og bli aktive, bevisste aktører i egne liv. Sosial kompetanse På Kuben er vi opptatt av å utvikle elevenes helhetlige kompetanse både faglig og sosialt. Sosial læring på Kuben tar utgangspunkt i elevstandardene. De bygger på skolens verdier, respekt, ansvar og omsorg og er definert og eksemplifisert av skolens elevråd. Etterlevelse av og oppfølging av forventninger er et felles ansvar for alle elever og ansatte på Kuben. Det betyr at de griper inn i hverdagen til oss alle på skolen med ansvar og konsekvenser for skolehverdagen. 8 9

6 Trygt skolemiljø Forventinger og rammer kommuniseres og følges opp med forutsigbarhet og vennlig tydelighet i tilbakemeldingene. Alle voksenpersoner på Kuben bidrar til et trygt og positivt skolemiljø. Avvik møter reaksjon og oppfølging gjennom løsningsrettet dialog. Skolens reaksjonsmønster er konsekvensbasert og skal som hovedregel ha en oppdragende, dannende målsetning. Trygghet styrkes også av forutsigbarhet og opplevelse av at skolen griper inn med egnede tiltak så raskt som mulig. Utøvelse av god ledelse vil likevel handle om å ta gode, skjønnsmessige beslutninger i hver sak. Kuben har en raus og åpen skolekultur som legger til rette for relasjonsbygging. Dialog og involvering danner grunnlaget for dette arbeidet. Vi har takhøyde for prøving og feiling og vi drives av undring og spørsmålstillinger. Kommunikasjon er basert på dialog med sensitivitet for mottakerens opplevelse og perspektiv. Tillit, trygghet og toleranse har gode vekstforhold med mål om at elevene skal oppleve tilhørighet. Kuben er en markant arena for skoleutvikling både nasjonalt og internasjonalt og fremstår som en referanseskole for fremtidsrettede, nytenkende utdanningstilbud. Kuben er en lærende organisasjon i løpende utvikling der det jevnlig legges til rette for samarbeid på tvers av fag, trinn og avdelinger. Deling av erfaringer, læring og praksis anses som en naturlig del av skolens arbeid. Tiltak og arbeidformer er forankret i forskning. Følgende formulering fra Hatties Visible learning er beskrivende for grunnlaget til skolens organisering: The remarkable feature of the evidence is that the greatest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers Kubens foresatte er aktivt involvert i skolehverdagen og styrker elevenes mulighet for gode skoleresultater. Aktiv deltakelse i egen og andres læring Vi utdanner elever som agerer gjennomtenkt, erfaringsbasert og kreativt i møtet med nye utfordringer. Læreren leder elevenes læringsprosesser gjennom bruk av metoder som gjør elevene aktive i egen og andres læring. Elevene arbeider med løsninger på komplekse arbeidsoppgaver der de må ta egne valg, og analyserer konsekvensene av valgte strategier. Kuben leverer en praksisrettet skolehverdag der entreprenørskap er godt synlig og bidrar til å gi eleven fremtidsrettet arbeidslivskompetanse

7 TIMEPLAN Kubens timeplan er basert på 90-minutters undervisningsøkter. Det forekommer økter på 45 minutter. I verksteder vil øktenes varighet ofte følge oppdrag og arbeidsform. Skolen tilbyr leksehjelp i samarbeid med Ent3r og norskverksted. Basistimeplanen ser slik ut: Økt Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Studieverksted Studieverksted SKOLENS LEDELSE Navn Tittel Telefon E-post Kontor Kjell Ove Hauge Rektor Marianne Dahl Assisterende rektor ST oslo.kommune.no oslo.kommune.no Camilla H. Leirvik Assisterende rektor YF ude.oslo.kommune.no Admin Admin Admin Navn Tittel Telefon E-post Kontor Aage Berge Anne Marie Moen Bjørnar Valstad Christine Nybø Brattenborg Einar Bruu Fadhila Renja Gunnar Haave Maria Grodås Per-Anders Østern Reidar Hagevik Renate Haugevik Ritha Angen Avdelingsleder dokumentasjon og elevkontor Avdelingsleder minoritetsspråklig opplæring Avdelingsleder elektrofag Avdelingsleder byggog anleggsteknikk, og teknikk og industriell produksjon kommune.no oslo.kommune.no oslo.kommune.no Avdelingsleder Studiespesialiserende kommune.no Avdelingsleder minoritetsspråklig opplæring kommune.no Personal- og administrasjonsleder Avdelingsleder helseog oppvekstfag, og design og håndverk Avdelingsleder IKT-servicefag/ Webredaktør Avdelingsleder Studiespesialiserende Avdelingsleder Studiespesialiserende Avdelingsleder elevrettede tjenester og OT oslo.kommune.no oslo.kommune.no ude.oslo.kommune.no oslo.kommune.no oslo.kommune.no kommune.no Admin Avd. Ullevål K3223 B2804 K2230 Avd. Ullevål Admin K5320 K6123 Admin B2803 B3804 Admin 12 * K = Kuben, B = Bikuben, Admin = administrasjonens kontorlandskap i 3.etg, Kuben. 13

8 Aage leder arbeidet med elevdokumentasjon, eksamen, vitnemål og kompetansebevis. Anne Marie og Fadhila er ledere for norskopplæring for minoritetsspråklige elever på avdeling Ullevål. Christine har ansvar for ST Vg3 og påbygning. Gunnar har koordineringsansvar for Kuben vgs inn mot administrasjonen, som deles med Fagskolen og andre enheter på Kuben yrkesarena. Per-Anders leder IKT-servicefag, skolens arbeid med timeplanlegging og skolens nettsider. Reidar har ansvar for ST Vg1, forberedende innføringsår og elevenes fagvalg på ST. Renate har ansvar for ST Vg2, engelsk og fremmedspråk og skolemiljøutvalg. Ritha leder skolens arbeid med elevrettede tjenester som rådgiving og spesialpedagogikk. Avdelingslederne Maria, Bjørnar og Einar har ansvaret for det faglige arbeidet innenfor sine avdelinger, samarbeid med bransje og bedrifter, samt oppfølging av elevsaker. Remi Pettersen er direktør for Kuben yrkesarena og har ansvar for driftsavdelingen og alle saker relatert til bygget, samt kantine og KKT. Han leder også arbeidsmiljøutvalget (AMU) som inkluderer den videregående skolen. Remi har kontor i administrasjonen. Ledelsens hovedoppgaver: Kjell Ove er Kuben vgs sin pedagogiske og administrative leder. Marianne er rektors stedfortreder, har koordineringsansvar for Bikuben, studiespesialisering, påbygning, fellesfag og forberedende videregående, samt utviklingsoppgaver. Camilla har koordineringsansvar for yrkesfagene, leder arbeidet med skolens utviklingsprosjekter innen YF, samt utviklingsoppgaver bl.a. internasjonalisering. Hvem snakker jeg med om hva? Hvis du har spørsmål om det som skjer (eller ikke skjer) på skolen, henvender du deg først og fremst til din kontaktlærer. Hvis kontaktlærer ikke kan hjelpe deg, eller du av ulike grunner ikke kan snakke med kontaktlærer, henvender du deg til din avdelingsleder. Har du spørsmål av personlig art, er enten rådgiver eller helsesykepleier en naturlig samtalepartner. Er du bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler, kan du ta kontakt med miljøgruppa

9 KONTAKTLÆRERE Alle elever har minimum en kontaktlærer. På studiespesialisering og påbygg er det to kontaktlærere. På yrkesfag er det kun en. Kontaktlæreren skal ha tett kontakt med sine elever og følge opp både faglige og sosiale utfordringer knyttet til skole. For at du skal få et best mulig utbytte av skoleåret, er det viktig at kontaktlæreren blir raskt kjent med deg slik at hun/han og skolen kan legge til rette for et godt skoleår. Det er derfor viktig at du som elev holder avtaler med kontaktlærer og gir informasjon som er av betydning for din opplæring. Det er avgjørende å bygge tillit mellom dere. Kontaktlæreren gir derfor tilbud om oppstartsamtale, elevsamtaler og jevnlig kontakt gjennom året. Foresatte til elever under 18 år blir invitert til oppstartsamtalen. Kontaktlærerne kommuniserer også med foresatte på andre tidspunkt når dette er ønskelig. Ulike meldinger og søknader leveres kontaktlæreren. Fravær skal meldes til kontaktlærer om morgenen den dagen du er borte. Dersom du vet at du kommer til å være borte, gir du han/henne beskjed om dette så tidlig som mulig. Oversikt over kontaktlærere Vg1 Klasse Navn Telefon E-post 0FVGA Alexandra Arne FVGB Marirosa Stokmo BAA Roar Bjørnstadhaugen BAB Widar Pederstad BAC Mads Lyngås BYSK Atle Bruvold 1DHA Grete Dalstein DHB Anne-Britt Myrhaug Klasse Navn Telefon E-post 1DHC Gro Larsen Gjerken ELA Vidar Alme ELB Geir Hammer ELC Abdul Aziz ELD Ronny Hansen ELE Robin Cousins ELR Thanh Nguyen HOA Heidi Bøe HOB Benedicte Gautneb HOC Kjersti Thoner HOD Haakon Engelstad Berg HOE Camilla Hasle Myrvold HYSK Grethe Aagenæs Hagen kommune.no 1OTBA Tom Erik Hjemmen OTHO Monica Iversen OTPR Øyvind Mettenes STA Tuva Østby STA Eirik Gran STB Karoline Kvile STB Pål Thomas Ramstad STC Jannike Berger STC Karin Drageset

10 Klasse Navn Telefon E-post 1STD Mariann Buarøy STD Kine Dorich 1STT Guro Jørgensen 1STT Marit Opsahl TPA Ali Bouabdillah TPB Torbjørn Helgesen TPC Alexander Grønnåsen Vg2 Klasse Navn Telefon E-post 2AUA Tor Kristian Jensen BIA Ronny Riise BTA Kristian Lorck BUA Trine Nævestad BUB Håvard Sveberg BYSK Petter Mortensen DEA Christian Kiær DEB Hege Lundgren ELA Stig Hansson ELB Lars Nedberge ELR James Fox FRA Guro Westad Klasse Navn Telefon E-post 2HEA Petra Ekfeldt HEB Ragnhild Andersen HYSK Isatou Ceesay IKA 2IKB 2IKC 2IKD 2IKE 2KEA Nils Løkken KTA Geir Hilleren KTB Merim Krslak KVA Jack Morris Antonsen STA Marte Gresvik 2STA Jørund Almås STB Elin Østvik STB Axel Aubert STC Mette Reistad STC Åshild Saastad 2STD Anette Erøy Hansen STD Mads Chr. Haugen

11 Klasse Navn Telefon E-post 2STT Andreas Torgrimsen 2STT Ingvild Gomperud Klasse Navn Telefon E-post 3STT Ingrid Roan 3STT Espen Harbitz Vg3 Klasse Navn Telefon E-post 3AUA Jonas Heuman BYSK Anne Ingrid Jacobsen DEA Petter Gran DEB Mitra Salim DEC Germain Bertsen HYSK Anne Ingrid Jacobsen PBA Geko Fattal PBA Wenche Rysstad Vg4 Klasse Navn Telefon E-post 4BYSK Felix Muhirwa HYSK Grete Sørbø Hansen FUND Anne Marte Sundberg FUND Konrad Mosand Andre lærere Du finner e-postadresser til alle ansatte på Kuben på skolens nettside under Om skolen. 3STA Truls Bergsholm STA Bethina Sørensen STB Raymond Bommen no 3STB Renate Stubberud STC Mink Chan STC Inger Næsheim STD Louise Mørup STD Marianne Harstad (vikar)

12 ELEVRETTEDE TJENESTER Rådgivere På Kuben er vi opptatt av å legge til rette for at du skal nå ditt mål om utdanning. Vi har stort fokus på utdanning- og yrkesveiledning. Derfor arrangerer vi en rekke aktiviteter som setter deg i sentrum. Dine interesser, evner og ferdigheter danner grunnlaget for valg av utdanningsløp. Vi er opptatt av at du har et best mulig læringsmiljø. Hvis du og/eller dine foresatte har spørsmål eller bekymringer om skolesituasjon eller læringsmiljø, ta kontakt slik at vi sammen finner gode løsninger. Du har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: 1. Sosialpedagogisk rådgiving Den sosialpedagogiske rådgivingen skal bidra til at du finner deg til rette på skolen og hjelper deg med personlige og sosiale utfordringer som kan ha noe å si for opplæringen og for dine sosiale forhold på skolen. 2. Utdannings- og yrkesrådgiving Rådgivingen skal bevisstgjøre og støtte deg i valg av utdanning og yrke og utvikle din kompetanse til langsiktig planlegging. Hvordan komme i kontakt: Rådgiverne har kontor i 3. etasje, oppgang D Kontakt rådgiveren innenfor ditt område enten på e-post, Facebook eller telefon. Rådgiverne er tilstede med åpen dør hver dag i lunsjpausen kl Du vil få gyldig fravær ved besøk hos rådgiver, men da må du ha bestilt tid og ta med deg bekreftelse på time til din kontaktlærer. Bestill tid ved å kontakte rådgiver. Programområde Rådgiver Tlf E-post EL Natalie Oberti IKT og FVG Trine Bruusgaard HO og DH Rigmor Hemstad BA og TIP Birgitte Boon-Grønseth no kommune.no OT Ida Engelstad MO Finn Reinert* * Finn Reinert har kontor på avdeling MO på Ullevål. Minoritetsrådgivere Minoritetsrådgivere finnes på utvalgte skoler i Oslo. På Kuben har vi 2 minoritetsrådgivere, en på Økern og en på Ullevål. De gir råd og hjelp til å håndtere spørsmål om frihet, tvang og kontroll i familien. De støtter deg i å bestå og fullføre videregående utdanning. Har du spørsmål eller er du bekymret for andre elever, kom innom for en prat eller send en e-post. Minoritetsrådgiver Tlf. E-post Ny kommer Omar Drammeh Programområde Rådgiver Tlf E-post ST VG1 Ny kommer ST VG2 og 3 Ingebjørg Eikenes

13 Spesialpedagogisk rådgiving Spesialpedagogisk rådgivning og tiltak dreier seg om faglige utfordringer til den enkelte elev. Stikkord kan være tilpasset undervisning, støttetimer/ spesialundervisning eller særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen. Spesialpedagogisk team har jevnlige møter med Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT). Vi har to spesialpedagoger på skolen som jobber med å tilrettelegge for spesialpedagogisk undervisning. Helsetjenesten Tlf. Helsesykepleier / Skolepsykolog Ønsker du å komme i kontakt med spesialpedagogisk team kan du eller dine foresatte kontakte veilederne direkte på e-post eller telefon, eller be din kontaktlærer hjelpe. Spesialpedagogisk rådgiver Tlf. E-post Birgitte Boon-Grønseth Kjetil Taugbøl Skolehelsetjenesten Helsetjenesten ved Kuben finner du i 3. etasje, oppgang D. Åpningstider: Mandag - torsdag fra kl Pluss annenhver fredag (i partalls uker). Du kan gjøre en avtale eller bare stikke innom. Helsesykepleier Helsesykepleier veileder om fysisk og psykisk helse, seksuell helse og rusmiddelbruk. Send gjerne en sms og avtal tid for et møte. Skolepsykolog Skolen har egen psykolog som har i oppgave å komme tidlig i kontakt med de som sliter psykisk. Trenger du å snakke med psykologen kontakter du skolehelsetjenesten direkte, eller du snakker med kontaktlærer som hjelper deg. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. Lov om helsepersonell)

14 Miljøgruppa Miljøgruppa har som hovedoppgave å lage et trygt og godt miljø på skolen. De har åpent kontor hele uka og elever kan komme i kontakt ved å gå direkte til kontoret deres i glassgaten 1. etasje. Du kan også komme i kontakt ved å ringe eller sende en e-post. Miljøgruppa arrangerer ulike aktiviteter og trivselstiltak for elevene. Et aktivt elevmiljø er viktig for Kuben og vi ønsker samarbeid med elever for å få til et best mulig miljø på skolen. Miljøgruppa jobber med å opprettholde en rusfri skole. Har du spørsmål om avhengighet eller du er bekymret for andre elever, kontakter du de. De jobber også aktivt med konflikthåndtering i skolemiljøet og bruker mekling som metode. Det finnes en rekke ulike tilbud som elever ved Kuben kan benytte seg av. Noen av tilbudene er i regi av skolen og andre drifter elevene selv. Vil du være med på noe av dette, eller sette i gang noe nytt, ta kontakt med miljøgruppa. Eksempler på tilbud elevene kan delta på eller sette i gang: Kubenfestivalen, i samarbeid med Elevrådet Musikk/låtskriving, skolen har eget lydstudio og ansatte i miljøgruppa med høy musikkompetanse Kodeklubben KubenKoder for dem som har lyst til å lære å programmere Fotballturnering Basket og boksetrening i samarbeid med Ungdom mot narkotika Tilgang til treningsrom, aktivitetsrom og idrettshall Matematikktrening i regi av ENT3R Leder for læringsmiljøteamet Tlf. E-post Mishell Shakar Viktige telefonnummer og nettsteder for helserelaterte spørsmål Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap: Psykiatrisk vakttjeneste v/legevakten: Mental Helses Hjelpetelefon: Døgnåpen telefon UngInfo Oslo: Miljøarbeider Tlf. På Facebook E-post Peter Frelsøy Peter Kuben Aleksander Pettersen oslo.kommune.no Inger Miljøarbeider Kuben Inger H. Stenshagen 26 27

15 MØTER FOR ELEVER OG FORESATTE Kontakt med foresatte er viktig for oss. Kontaktlærer har den direkte kontakten med hjemmet, men vi har også informasjonsmøter for foresatte. Elevene er velkomne til disse møtene og vi kaller dem derfor møter for elever og foresatte. For skoleåret 2019/2020 har vi planlagt disse møtene: Trinn Avdeling Tid Hvem deltar fra skolen? Tema Vg1 Alle 15. august Ledelsen Presentasjon av skolen og forventninger. Vg3 ST, påbygg Oktober Ledelsen Informasjon om hva som skjer på Vg3, russetid, eksamen, vitnemål. Vg1 YF September/ oktober Vg2 YF September/ oktober Vg1 ST Oktober/ november Ledelsen, kontaktlærer, rådgiver Ledelsen, kontaktlærer, rådgiver Ledelsen, kontaktlærer, rådgiver Vg2 ST Oktober Ledelsen, fagkoordinator, rådgiver Samtaler med kontaktlærer. Valgmuligheter på Vg2. Samtaler med kontaktlærer. Veien til læreplass. Samtaler med kontaktlærer, fagvalg, regler for oppflytting til Vg2. Nesten voksen. Fagvalg Vg3 Det gjennomføres også møter for de enkelte programområder/utdanningstilbud. Vi vil sende ut invitasjoner til alle møtene. Alle foreldre til elever under 18 år får automatisk tilgang til skoleplattformen Oslo, som inkluderer ITS learning, portalen og elevens fravær. ÅPNINGSTIDER OG TILBUD Skolebyggets åpningstider Kuben er normalt åpen kl man-fre. Bikuben er normalt åpen kl Dørene inn til etasjene på Kuben stenger kl hver dag. Resepsjon og elevkontor Kubens resepsjon ligger i foajeen. Åpningstiden er fra kl Her jobber Trine Eknæs Syvertsen og Mona Ness. Elever, foreldre og besøkende skal først henvende seg her, med mindre de har avtale om noe annet. Trenger man vaktmester er det også her man henvender seg. Telefonnummeret til resepsjonen er Elevkontoret holder til i 3. etasje, administrasjonen. Har du spørsmål om eksamen, kompetansebevis, vitnemål, fagvalg, elevbevis, klage på standpunktkarakter, privatistordningen eller morsmålseksamen, kan du sende spørsmål på e-post til aage. Biblioteket Biblioteket er åpent fra kl Det er plassert sentralt i bygget og har fine, lyse lokaler over to etasjer. Her finner du mange gode sitteplasser, studieplasser og en stilleavdeling med grupperom. På biblioteket finner du et bredt utvalg av bøker, både fagbøker og romaner. I tillegg har biblioteket blader, tegneserier, aviser og en stor samling med film. Biblioteket er utstyrt med kopimaskin/fargeprinter (med skanner) og noen stasjonære PCer. Du kan få hjelp og veiledning av bibliotekarene Rakel Wennevold og Nina Tangen Tlf: / E-post: Teknisk støtte Teknisk støtte innen IKT kan bistå med problemer som oppstår med skole-pc. Avdelingen er normalt åpen kl og ligger på rom k2313, i oppgang D

16 Teknisk støtte har ikke kapasitet til å hjelpe med oppsett av private maskiner, mobiltelefoner og annet. Vi støtter kun skolens utstyr. Du vil få svar på ulike spørsmål av teknisk art på eller tlf Kantina Kantina er åpen for servering mandag torsdag kl og fredag kl Kaffebaren er åpen hver dag fra kl Kaféen i glassgata er åpen mandag torsdag fra kl Kantina drives av Kuben yrkesarena. Har du forslag til endringer i kantina eller spesielle ønsker tar du dette opp gjennom din tillitsvalgte i elevrådet. Treningsrom og idrettshall Skolen har en flott idrettshall og treningsrom. Treningsrommet kan benyttes av elevene tirsdag og torsdag fra kl , hallen på torsdager kl Det er en lærer fra kroppsøvingsteamet til stede på disse tidspunktene. SATSINGSOMRÅDER Internasjonale muligheter Kuben jobber for at flest mulig elever skal ha muligheten til en internasjonal erfaring iløpet av deres tid her hos oss. Kuben er dette skoleåret involvert i flere internasjonale prosjekter, bl.a. Erasmus+ mobilitet, som gir elever på Vg2 helse- og oppvekstfag muligheten til utplassering ved institusjoner sør i Spania, London eller York i England. Elever fra Vg1 og Vg2 bygg og anleggsfag, og Vg2 IKT-Servicefag kan også få et studieopphold ved York College. Kuben har inngått et Nordplus Junior-samarbeid med Roskilde Tekniske Skole i Danmark, som innebærer gjensidig utveksling av Vg1 elektroelever og lærere. Kuben har et yrkesfaglig helårstilbud i England. Hvert år siden 1996 har vi sendt en Vg2 data og elektronikkkasse til Bournemouth and Poole College. Dette er et tilbud som er åpent for alle Vg1 elektroelever fra Oslo. Flere elever reiser ut på studieturer og språkreiser, som er delvis subsidiert av internasjonal avdeling. Vi sender også ut ansatte på utenlandsopphold, og tar i mot besøk. Internasjonal koordinator Tlf. E-post Kristin Skare Entreprenørskap Kuben satser på entreprenørskap. Alle avdelinger og alle nivåer skal ha noe entreprenørskap, entreprenørielle aktiviteter og samarbeid med næringslivet. Entreprenørielle aktiviteter kan være å opprette ungdomsbedrift, få oppdrag og samarbeide med næringslivet. Det legges vekt på å utvikle egenskaper og holdninger som arbeidslivet har behov for; nytenkning og kreativitet, problemløsning, ta initiativ, samarbeidsevner og sosiale ferdigheter

17 Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å tørre og ville omsette ideer til praktisk handling. Ungdomsbedrift gir elever erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Kuben på sosiale medier Kuben er aktiv på ulike sosiale medier. Dette er et ledd i vårt arbeid for å sikre god informasjonsflyt til elever, foresatte, samarbeidspartnere og andre interessenter. Via sosiale medier vil vi profilere skolen og vise frem glimt fra skolehverdag og spesielle hendelser. facebook.com/kuben.vgs instagram.com/kubenvgs twitter.com/kubenyrkesarena Rektors blogg: kjellove.wordpress.com Kubenprisen Kubenprisen ble første gang delt ut våren Det er en prestisjefylt utmerkelse som skal motivere, inspirere og engasjere. Vi ønsker at Kubens elever skal strekke seg mot egne drømmer og mål, og ta bevisste valg de kan stå for. Kubenprisen har også som formål å fremme elevstandardene og løfte frem elever som representerer skolen internt og eksternt i tråd med disse. Hovedprisen er et utdanningsstipend på kr Vi deler også ut ytterligere tre priser. I tillegg til stipendene får vinnerne med seg et flott diplom som kan legges til CV, og eleven blir en av Kubens stjerner for all ettertid. Kubens fagpris (hovedprisen) Prisen skal gå til en elev som har utmerket seg spesielt med faglig innsats og kompetanse. Det kan være jevnt over sterke karakterer, en eller flere utmerkede eksamensresultat, spesielt bidrag innen elevarbeid /større gruppearbeid og spesielt bidrag til styrket læringsmiljø. Høyt nærvær på skolens er også sentralt. Kubens brobygger Årets brobygger er en elev som har bidratt med sosialt engasjement og innsats for å styrke skolens elevmiljø. Det kan være vellykkede arrangement, spesiell innsats innen elevmegling, sentral rolle og innsats for elevmiljøet gjennom elevrådet eller som elevverneombud. Også oppgaver på tvers av fag/område, bransjer, eller bidrag i prosjekter på tvers av skolens avdelinger eller mot eksterne samarbeidspartnere vil kunne kvalifisere. Spesiell innsats i forbindelse med YOU-messe, åpen dag eller annen profilering av skolen som helhet kan også gi grunnlag for nominasjon. Kubens entreprenør Årets entreprenør er en elev som har utmerket seg spesielt gjennom en vellykket ungdomsbedrift, UB-konkurranser eller gjennom skolens entreprenørskapsarbeid. Det kan også være elever med gode resultater fra fagkonkurranser eller spesielt gode tilbakemeldinger fra praksisbedrift. Prisen kan i særskilte tilfeller tildeles en elevgruppe. Kubens rakett Årets rakett er en elev som har vist særdeles sterk utvikling i løpet av skoleåret. Det kan være både personlig, faglig, eller som bidragsyter eller aller helst en kombinasjon. Til denne prisen kan også elever med udokumentert fravær og nedsatt karakter i orden og atferd fra 1. termin være kvalifisert, så lenge situasjonen er rettet opp i 2. termin og frem mot standpunkt. Både elever og kontaktlærere kan nominere kandidater til Kubenprisen. Frist for nominasjon er normalt en uke inn i juni. Det er nedsatt en jury som behandler nominasjonene. Tildelingen skjer i egen seremoni i slutten av juni

18 PRAKTISK INFORMASJON Utlån av lærebøker Skolen låner ut lærebøker gratis til elevene. Bibliotekarene Rakel Wennevold og Nina Tangen er ansvarlige for utlån av bøkene, som registreres i bibliotekets utlånssystem. Utlånet er koblet til en unik strekkode for hver bok. Dette betyr at låneren av en bok kan identifiseres ved strekkoden. Det er viktig at du skriver navn foran i boka. Du er ansvarlig for å behandle bøkene forsiktig. Du kan ikke streke under tekst eller skrive notater i bøker som er lånt. Dersom du mister bøker må de erstattes, og det samme gjelder også om bøkene skades eller ødelegges. Ved manglende innlevering eller manglende erstatning av utstyr, vil skolen gå til rettslig inkasso. Før du får låne bøker må du undertegne en kontrakt. Dersom du er under 18 år må også foresatte undertegne. Kontrakten kan skrives ut fra skolens nettside og den underskrevne kontrakten leveres bibliotekarene ved bokutlånet. Utlån av PC Alle elever leier PC av skolen. For dette betaler du pr år et beløp tilsvarende laveste sats for Statens Lånekasses utstyrsstipend. Du har ansvaret for PC-en og må undertegne en kontrakt (evt. sammen med dine foresatte) før PC utleveres. For skoleåret 2019/2020 er satsen satt til kr Etter leie i 3 år beholder leietager maskinen som sin egen. Etter leie i 2 år kan maskinen kjøpes ut for et beløp tilsvarende utstyrsstipendet det 3. året. Leien dekker administrasjon, service og bruk av utstyret, og refunderes ikke selv om du leverer maskinen tilbake til skolen etter endt skolegang (forskrift til opplæringsloven 19-6). I leieperioden er maskinen Kuben videregående skoles eiendom. Maskinen skal leveres inn ved skoleårsavslutning i juni for klargjøring til påfølgende skoleår. Ved manglende innlevering eller erstatning av utstyr innen de frister som blir gitt, vil skolen gå til rettslig inkasso. Skolen har ikke muligheten til å stoppe faktura/inkasso. Det er ikke mulig å bruke egen PC på prøver og eksamen. Unntatt fra dette er elever som har vedtak om å benytte egen datamaskin i undervisning. Elevskap Alle elever får tildelt sitt personlige skap. Du må selv sørge for en mest mulig innbruddsikker hengelås. Skolen har ikke ansvar for tyverier, selv ikke fra låste skap, men hvis du har låst skapet ditt vil du normalt få erstatning fra ditt eget forsikringsselskap hvis du/familien har en god hjem- eller reiseforsikring. Tyveri Vi oppfordrer sterkt til at du bruker elevskapet til å oppbevare bøker, PC og annet i friminuttene hvis du forlater klasserommet ditt, og ikke kan føre tilsyn med tingene dine. Vi gjør spesielt oppmerksom på at du ikke må oppbevare PC-en og andre verdisaker i skapet etter skoletid, spesielt ikke over natten. Skolen leies ofte ut på kveldstid og vi har hatt noen tyverier fra skapene. Hvis du skal ha erstatning fra forsikringsselskapet ditt må du anmelde tyveriet til politiet. Skulle noe bli stjålet, enten det er fra elevskapet, fra pulten din eller fra andre steder på skolen, må du melde fra til miljøgruppa. Vi kan ikke erstatte tapet ditt, men vi kan gjøre undersøkelser og prøve å finne det du har mistet. Det er også viktig at vi får registrert alle tyverier. Skulle en elev bli tatt for tyveri på skolen anser skolen det som et svært alvorlig tillitsbrudd. Saken blir anmeldt til politiet og rektor vil bortvise eleven for minst 3 dager. Skolebevis Alle elever får skolebevis første året i videregående skole. For å få skolebevis må du delta på elevfotograferingen i august/september. I Vg2 og Vg3 vil du få et klistremerke til å sette på baksiden av skolebeviset. Det kan ta tid å få produsert skolebevisene, normalt blir de utdelt i oktober/november. Hvis du mister skolebeviset ditt kan vi få laget et nytt. Dette koster kr

19 Stipend og lån Rådgiver hjelper deg hvis du har spørsmål om lån og stipend, trenger hjelp med elektronisk søknad og annet. Se for øvrig informasjon på Parkering Det er ingen elevparkering for biler på Kuben. Skolen har bare 4 parkeringsplasser for besøkende. Det er parkeringsmuligheter mot avgift i underetasjen på skolen, og på parkeringsplassen innerst i Kabelgaten. Sykler og mopeder parkeres gratis på anviste plasser. Kuben oppfordrer til forsiktig kjøring og at bilister tar hensyn til gående og syklende. ELEVDELTAKELSE Elevråd Kuben har aktive elever og elevrådet er sentralt i arbeidet med å skape den skolen vi ønsker. Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse, og klassen velger også en varatillitsvalgt. Engasjement i klassens time er avgjørende for at styret skal kunne jobbe med de sakene som elevene mener er viktige for å lykkes i skolehverdagen. Elevrådet velger et styre som jobber for et trygt skolemiljø, godt arbeidsmiljø, sunne arbeidsforhold og velferdstiltak for alle elevene. Avdelingsleder møter med tillitsvalgte elever jevnlig. Elevrådets leder og sekretær sitter i skolens driftsstyre og har stemmerett. Nestleder sitter i skolemiljøutvalget sammen med sekretær og kulturansvarlig, og deltar i skolens Arbeidsmiljøutvalg, AMU. Liker du å påvirke og å bli hørt, bli tillitsvalgt! Elevrådet har kontor i glassgaten i 1. etasje. Elevrådets kontor benyttes også av elevverneombudene. Elevverneombud Elevverneombudet er elevenes stemme i saker som handler om læringsmiljø Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevverneombudene vil få opplæring slik at de kan skjøte sitt verv på en ordentlig måte. Trygg Læring Kuben - Elevmekling Hovedmålet med Trygg Lærings aktiviteter er å bidra til et inkluderende psykososialt læringsmiljø og å forebygge konflikteskalering. Forskning bekrefter at det er en sterk sammenheng mellom sosialt læringsmiljø og læringsresultat. Skolemeklingens tenkning, metode og verktøy bidrar til et godt læringsmiljø preget av trygghet og trivsel med fokus på ansvar for fellesskapet og aksept for ulikhet og ulike behov i tråd med Kubens verdier: Respekt, ansvar, omsorg. I en slik sammenheng kan konflikter være en positiv kilde til læring og vekst, og skape dårlige vilkår for utestenging, mobbing, vold og rasisme. Verkstedmetodikk og gjenopprettende konfliktarbeid er kjerneaktiviteten i: Kubens psykiske helseplan Bry deg - plan for forebygging og håndtering av mobbing Prosjektet Forebygging av hatkriminalitet og radikalisering Elevmekling Hovedaktiviteten i arbeidet er dialogverksted som blir gjennomført i alle Vg1 klasser. Disse skal være med på å bidra til å sikre gode relasjoner og motiverende læringsmiljø og gjenopprettende konflikthåndtering. Leder for læringsmiljøteamet Tlf. Rom E-post Mishell Shakar admin Ordenselevtjeneste Ordenselevtjenesten er todelt: 1. Orden i klasserommet: Lærer som har klassen før lunsj og på slutten av dagen har ansvar for at elevene rydder klasserommet. 2. Orden i skolens fellesområder og utearealer: Hver klasse har ansvar for orden i 36 37

20 fellesområder og utearealer en uke per halvår. Kontaktlærer organiserer dette, slik at elevene rydder i fellesområdene innendørs hver dag kl Klassen rydder utendørs i klassens time i den samme uken. Det er laget en egen plan for denne ryddingen. Kontaktlærer har ansvar for at arbeidet kommer i gang, samt for å følge opp og kontrollere at arbeidet er utført. Hver klasse har ansvar for å holde orden i fellesområdene på egen avdeling, en uke av gangen. Dette går på omgang for alle klassene. Klassene rydder hver dag i sin uke, rett etter storefri. Det er laget en egen plan for denne ryddingen. Kontaktlærer/ faglærer legger til rette for dette. Vi har et flott skolebygg som vi må ta godt vare på. Derfor benytter vi noe av klassens time en gang i måneden til å rydde spesielt godt og sørge for at stoler og pulter er rene. Skolemiljøutvalg Skolemiljøutvalget jobber med å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Utvalget består av representanter fra elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen, og elevene skal være i flertall (opplæringsloven 11-5a). Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindene vedtak. Ønsker du å delta i skolemiljøutvalget bør du bli engasjert i elevrådsarbeid eller elevverneombud. FRAVÆR Det er en klar sammenheng mellom gode resultater, tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen på skolen. Elever som er borte fra skolen vil gå glipp av verdifull undervisning. På Kuben har vi et mål om at elevene møter til opplæring hver dag og bidrar aktivt til et positivt læringsmiljø. Høyt fravær kan, uansett årsak, føre til tap av termin- og/eller standpunktkarakter. I tillegg kan standpunktkarakterene i orden og/ eller atferd bli satt ned. For elever på yrkesfag medfører høyt fravær at det blir vanskeligere å skaffe seg læreplass. Fraværsgrense Stortinget har innført en fraværsgrense på 10 %. Det medfører at elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få karakter i faget. Rektor vil kunne benytte skjønn i spesielle tilfeller, og utvide fraværsgrensen til 15 %. Udokumentert fravær i denne sammenhengen inkluderer både fraværskategoriene U (udokumentert) og L (legitimert) fravær. Se oversikten på side Meldingsbok Kuben benytter elektronisk meldingsbok. Ved fravær skal det umiddelbart sendes melding til kontaktlærer. Er eleven under 18 år skal meldingen komme fra foresatt. Hvis kontaktlærer ikke har mottatt melding innen timen/skoledagen begynner, vil det settes en ordensanmerkning. Fravær meldes via Skolemelding som både er tilgjengelig som app for mobiltelefon/nettbrett via App Store/Google Play. Ønsker du ikke å laste ned appen, kan du sende melding til kontaktlærer og lese meldinger fra skolen ved å logge inn i Portalen i Skoleplattform Oslo. For mer informasjon om hvordan du bruker Skolemelding, se skolens nettside: For elever og foresatte / Hjem skole samarbeid / Skolemelding Ved planlagt fravær meldes dette til kontaktlærer så snart tidspunktet er kjent

21 Søknader om permisjon Elever som vil be om fri fra skolen, må søke om dette i god tid. Søknader om permisjon inntil én dag sendes på e-post til kontaktlærer, som avgjør søknaden. Innvilges søknaden føres fraværet som D (dokumentert). Søknader om permisjon for mer enn en dag avgjøres av avdelingsleder. Eleven fyller da ut skjemaet Søknad om permisjon. Faglærere som blir berørt skal underskrive. Søknaden leveres kontaktlærer som anbefaler/ikke anbefaler godkjenning. Søknaden videresendes til avdelingsleder for avgjørelse. Skjemaet finner du på skolens nettside. Føring av fravær Alt fravær registreres elektronisk i Skole Arena. Alt fravær føres i utgangspunktet med bokstaven U = Udokumentert. Kontaktlærer endrer kode etter at eleven har meldt fraværet via elektronisk meldingsbok, eventuelt med tillegg av annen dokumentasjon. Inntil 10 fraværsdager per skoleår kan trekkes fra når vitnemålet skrives. Hvilket fravær dette omfatter, framgår av tabellen nedenfor. Selv om fraværet er registrert med D, E eller R, må eleven ved slutten av skoleåret be om å få trukket fra inntil 10 dager. Skjemaet Søknad om sletting av fravær benyttes. Følgende koder benyttes Kode Forklaring Benyttes når? Trekkes fra på vitnemålet innenfor ramme på totalt 10 dager pr år D E L Dokumentert fravær Legeattestert sykefravær Legitimert fravær Helse- og velferdsgrunner (ikke sykefravær) Skriftlig sykemelding fra lege Eleven har vært syk eller har annen grunn til fravær oppgitt i meldingsbok til riktig tid Ja Kan trekkes fra f.o.m. fjerde fraværsdag i hvert sykefravær Nei R U Religiøs høytidsdag Udokumentert Inntil to religiøse høytidsdager for elever som er medlemmer av et annet trossamfunn enn Den norske kirke Eleven har enten ulegitimert fravær eller når fravær ikke er dokumentert innen fristen. Oppfølging av fravær Fram til høstferien tar kontaktlærer kontakt med elev og foresatte ved første udokumenterte/ikke meldte fravær samme dag. En elev som har mer enn 3 dager eller 5 timer fravær i en termin uten at eleven har meldt fraværet etter skolens regler, innkalles (sammen med sine foresatte hvis eleven er under 18 år) til en samtale med kontaktlærer. Formålet med samtalen er å finne fram til gode tiltak som kan føre til at fraværet ikke fortsetter. Ved fortsatt udokumentert fravær utover 5 dager eller 10 timer vil elev (og foresatte) bli innkalt til en ny samtale med kontaktlærer. Videre fravær vil føre til samtale med rådgiver og deretter avdelingsleder. Formålet med denne oppfølgingen er å komme fram til tiltak som fører til at eleven kan fullføre skoleåret, eller at eleven blir overført til et annet opplæringstilbud. Studiedager Du kan opparbeide deg studiedager ved å ha lite fravær. Elever som har 3 dagers fravær eller mindre i en termin, kan i neste termin ta inntil 2 studiedager. Elever med timefravær kan ha inntil 2 dager og 4 timer, 1 dag og 8 timer eller inntil 10 timers fravær. En forutsetning for å få studiedager at du har karakteren god i orden og i atferd. Studiedager kan du ta ut på den/de dagen(e) du ønsker, men ikke når det er prøver eller andre planlagte vurderingssituasjoner. Du fyller ut skjemaet Melding om uttak av studiedag og leverer kontaktlærer. Skjemaet får du i resepsjonen. Du må bekrefte at du har: Ja Nei 40 41

22 sjekket ut med dine faglærere at det ikke er planlagt prøver, framføringer eller andre vurderingssituasjoner denne dagen. er kjent med at alle arbeider som skal leveres denne dagen skal leveres til riktig tid, uavhengig av din studiedag. har oppdatert deg på undervisningsplanen for studiedagen, og at du ikke har krav på spesiell oppfølging av faglærer. ORDEN OG ATFERD Kuben skal være en skole preget av respekt, ansvar og omsorg der vi trives, vi opptrer som fremtidige arbeidstakere og studenter, og tar vare på hverandre. Ordensreglement felles for alle Osloskolene 1 Formål Reglementet skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring. 2 Virkeområde Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. Reglementet omfatter også voksenopplæringssentrene så langt det passer. Reglementet gjelder i skoletiden når skolene har ansvar for elevene. Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og på andre turer i skolens regi. Reglementet kommer også til anvendelse utenfor skoletiden forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen, herunder situasjoner der elever krenker hverandre og det fører til at de ikke har det trygt og godt på skolen. I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssen- ters behov. Det enkelte driftsstyre kan også fastsette andre reaksjoner enn de som fremkommer i 8, innenfor gjeldende lovverk. 3 Hensynet til elevens beste og elevenes rett til å bli hørt I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal også ivareta elevens rett til å bli hørt. 4 Vurdering av elevens orden og oppførsel Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet. 5 Regler for orden Elevene skal møte presist følge skolens regler for melding av fravær møte forberedt til opplæringen ha med nødvendig utstyr gjøre arbeid til rett tid og overholde frister holde orden 6 Regler for oppførsel Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder være til stede i opplæringen behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering m.m. bidra til et godt skolemiljø rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 42 43

23 ta godt vare på skolens eiendeler vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres å mobbe eller på andre måter krenke andre å utøve eller true med fysisk vold å fuske eller forsøke å fuske å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler å røyke eller bruke tobakk/snus (voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement tillate bruk av røyk/tobakk/snus på nærmere angitte områder dersom senteret ikke har elever som får opplæring etter opplæringsloven 3-1 (før fylte 25 år)) å ha med og/eller benytte farlige gjenstander å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet 7 Inndragning av gjenstander Ulovlige gjenstander skal inndras og overlates til politiet. Gjenstander (eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale ordensreglementet, kan midlertidig inndras. Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres. Dersom skolen inndrar røyk/tobakk/snus eller alkohol fra umyndige elever, bør disse gjenstandene leveres til foreldrene 8 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel Osloskolen vil benytte følgende reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel: 1. anmerkning 2. skriftlig advarsel til elev 3. skriftlig melding til foreldre/foresatte 4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for 5. bortvisning fra undervisningen for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer (oppll. 9A-11) 6. bortvisning for resten av dagen (oppll. 9A-11) 7. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av dagen inntil tre dager på årstrinn (oppll. 9A-11) inntil fem dager i videregående skole (oppll. 9A-11) resten av skoleåret i videregående skole (oppll. 9A-11) 8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. 8-1) Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner. 9 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. For mindre alvorlige forhold skal skolen foreta en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig. Skolen bør vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet. 10 Erstatningsansvar Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli holdt erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. 11 Saksbehandling ved bruk av reaksjoner Ved bruk av reaksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler: Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg. Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig). Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig 44 45

24 å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak. Rektor avgjør om reaksjonene i 8 nr. 4, 6, 7 første og andre strekpunkt skal benyttes. Rektor eller den rektor delegerer det til avgjør om reaksjonene i 8 nr. 1-3 og 5 skal benyttes. Direktøren for Utdanningsetaten avgjør om reaksjonene i 8 nr. 7 tredje strekpunkt og nr. 8 skal benyttes. I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. Før foresatte varsles, skal eleven ha blitt hørt i trygge omgivelser. Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. Reaksjonene i 8 nr. 6-8 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft fra Samtidig oppheves forskrift av om ordensreglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen. 8 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel Følg Kubens rutiner for elevoppfølging og bruk av reaksjoner. Hvis eleven bryter elevstandardene kan han/hun bli tatt ut av ordinær undervisning og gitt alternativ undervisning et annet sted. For å få komme tilbake i ordinær undervisning må eleven selv vise at han/hun er i stand til å følge elevstandardene. Den som blir tatt i å krenke eller mobbe andre vil få en reaksjon fra skolen. Hvordan reaksjonen blir, kommer an på hvor alvorlig krenkelsen eller mobbingen er, og om den som har blitt krenket eller mobbet trenger beskyttelse. 12 Gyldig fra Dette reglementet gjelder fra Samtidig oppheves tidligere reglement for orden og oppførsel på Kuben vgs. Kubens ordensreglement Kubens ordensregler er et tillegg til Oslo kommunes ordensreglement. 1 Formål Kubens ordensreglement er et tillegg til ordensreglement for Osloskolen. Formålet er å bidra til å støtte opp om Kubens elevstandarder og å nå skolens målsetninger. Brudd på Kubens ordensreglement kan medføre reaksjoner i tråd med 8 i Ordensreglement for Osloskolen med lokale tillegg. 5 Regler for orden Alle skal følge skolens regler for melding av fravær. Eleven skal være på skolen med mindre eleven er syk, eller har annen gyldig grunn til fravær. Fravær meldes til kontaktlærer så tidlig som mulig, og senest før skolestart samme dag

25 VURDERING, EKSAMEN OG VITNEMÅL Vurdering Du har krav på underveisvurdering og sluttvurdering. Dette gjelder både i fag og i orden og atferd. Bestemmelsene om dette finnes i forskriften til opplæringsloven, kapittel 3. Underveisvurderingen skal fremme elevenes læring, og kan gis med og uten karakter. Underveisvurdering skal gi deg forutsigbarhet ved at du skal vite hva som skal vurderes, gi deg tilbakemelding på hva du mestrer, og hva som skal til for å bli bedre i faget. Underveisvurderingen foregår fortløpende gjennom året og egenvurdering er en viktig del av skolens underveisvurdering. Alle faglærere skal gi deg tilbakemelding i hver termin slik at du kjenner grunnlaget for halvårs- og standpunktkarakterer, og slik at du får veiledning til å bli bedre i faget. Sluttvurdering er et uttrykk for din totale kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakter blir fastsatt. Sluttvurderingen bygger på et bredt vurderingsgrunnlag, og en viktig del av grunnlaget ligger i vurdering av kompetansemål som er prøvd og avsluttet i løpet av skoleåret. Gjennom vurdering og tilbakemelding underveis i skoleåret skal du være forberedt på hvilket resultat du kan forvente på slutten av året. Sluttvurderingsordning ved Kuben Ved sluttvurderingen legges det størst vekt på resultater oppnådd i perioden etter vinterferien. Dersom læreplanmål er testet før jul og ikke er planlagt testet igjen, må elever som har vist klar framgang i tiden etter jul få muligheten til å vise sin eventuelt forbedrede kompetanse i disse læreplanmålene. Læreplanmål som er avsluttet og i utgangspunktet sluttvurdert før vinterferien, har samme vekt ved fastsettelse av standpunktkarakteren som om de hadde blitt avsluttet på et senere tidspunkt. Karakterer Du skal ha både halvårs- og standpunktkarakter. Ved avslutning av første termin (ca. 15. januar) får du halvårsvurdering i alle fag. Ved avslutning av andre termin (når skoleåret er slutt) får du standpunktkarakterer i de fleste fag. Standpunktkarakterene kommer på vitnemålet ditt når du enten har fullført og bestått tre års opplæring (ST) eller på kompetansebeviset ditt etter to års opplæring (YF). I disse fagene får du halvårsvurdering også ved slutten av 2. termin: Vg1 YF: Norsk, kroppsøving, engelsk Vg1 ST: Norsk, kroppsøving, fremmedspråk Vg2 ST: Norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk nivå 1+2 Karakterene skal gi uttrykk for kompetansen du har oppnådd på det tidspunktet de er satt. Kompetansemålene i læreplanene er grunnlaget for vurdering med karakter. Vurdering i orden og atferd (oppførsel) skal ikke inngå i fagvurderingen. Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakter, men ikke på halvårsvurderinger. Karakterskalaen går fra 1 til 6. Bestått svarer til karakterene 2-6. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. Du har 10 dagers klagefrist på eksamens- og standpunktkarakterer fra det tidspunktet karakterene gjøres kjent på skolen. Varsling Hvis du på grunn av høyt udokumentert fravær eller svakt vurderingsgrunnlag, ligger an til å ikke få standpunktkarakter eller halvårsvurdering i ett eller flere fag, skal du og dine foresatte (hvis du er umyndig) få skriftlig varsel. Varsel knyttet til udokumentert fravær opprettes i SkoleArena (fraværsystemet) mens varsler om manglende vurderingsgrunnlag og nedsatt orden/atferd oppret

26 tes i ItsLearning. I tillegg sender skolen melding om saken til deg og dine foresatte (hvis du er under 18 år). Varslet skal inneholde informasjon om hva du må gjøre for å sikre at du får karakter i faget. I forbindelse med varslet må du gjerne be din faglærer om en veiledningstime. Skolen vil også varsle deg og foresatte hvis du står i fare for å få karakteren 1 ved standpunkt-/2. terminvurdering. Varsel skal sendes dersom du står i fare for å få Nokså god eller Lite god i orden eller atferd. Varslet skal gis uten ugrunnet opphold, slik at bedre innsats og frammøte kan føre til at halvårs- eller standpunktkarakter kan settes, eller at bedre orden eller atferd kan påvirke karakteren positivt. I spesielt alvorlige tilfeller kan karakteren i orden eller atferd bli satt direkte ned som følge av en enkelthendelse. Du vil da ikke bli varslet om fare for nedsatt karakter, men skolen gjør et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Fritak for fag Hvis du har tatt tilsvarende eller mer omfattende opplæring i et fag tidligere, kan du få fritak for dette faget i videregående opplæring. Dette gjelder for eksempel hvis du har gjennomført opplæring tidligere og har bestått noen fag, men ikke alle. Du kan da søke om fritak fra dette faget og få den tidligere karakteren på vitnemålet. Du kan også velge å følge undervisningen i faget og få standpunktkarakter. Den tidligere karakteren blir da strøket hvis du består faget. Fritak for vurdering med karakter i sidemål I spesielle tilfeller kan en elev fritas for vurdering i norsk sidemål. Da skal eleven delta i timene, og betegnelsen Deltatt benyttes på vitnemålet. Elever som har hatt fritak for vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, har rett til fritak også i videregående skole. Dette gjelder i hovedsak elever med dokumenterte leseog skrivevansker, elever som ikke har gått på norsk ungdomsskole, elever som har vært fritatt for vurdering i sidemål av andre grunner. Det gjelder også elever som har fylt vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering, men på grunn av dokumenterte saksbehandlingsfeil likevel ikke har fått innvilget fritak tidligere. Disse elevene må søke om fritak senest 1. desember. Søknaden leveres til norsklærer. Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving Elever som ikke kan følge den vanlige opplæringen i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så langt dette er mulig for eleven. Elever kan få fritak fra vurdering med karakter i faget når den tilrettelagte opplæringen som eleven får, ikke kan vurderes med karakter. Søknader må begrunnes med legeattest der det går klart fram hvilke deler av kroppsøvingsfaget elever ikke kan delta i. Rektor avgjør søknadene. Rektors avgjørelser om fritak for fag og fritak for vurdering i fag er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har klagerett. Eksamen I alle avsluttende fag får du en standpunktkarakter. I tillegg kan du trekkes ut til eksamen etter følgende ordning: Studieforberedende utdanningsprogram Vg1 Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Vg2 Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk Vg3 studiespesialiserende - 4 eksamener 1 obligatorisk, norsk hovedmål eller samisk som førstespråk; skriftlig 50 51

27 2 trekkfag; skriftlig 1 trekkfag; muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk I enkelte programområder er det mulig å velge en fordypning som gjør det umulig å tilfredsstille kravet til antall skriftlige eksamener. I disse tilfellene kan skriftlige eksamener erstattes med muntlige eller muntlig-praktiske eksamener. Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 og Vg2 Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode. Alle elever på Vg2 skal opp til en tverrfaglig eksamen i programfag. Vg3 Alle elever skal opp til en tverrfaglig skriftlig prøve i programfagene. Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 1 obligatorisk, norsk hovedmål eller samisk som førstespråk; skriftlig 1 trekkfag; skriftlig 1 trekkfag; muntlig eller muntlig-praktisk NB! I fag der du får både standpunktkarakter og eksamenskarakter er det eksamenskarakteren som avgjør om faget er bestått eller ikke. Har du 1 i standpunkt og får 2 eller høyere til eksamen har du bestått. Har du 5 i standpunkt og får 1 til eksamen har du ikke bestått. For tverrfaglig eksamen på yrkesfag Vg2 gjelder andre regler. Hvis du stryker i et programfag vil ikke dette faget være bestått selv om du står til tverrfaglig eksamen. Hvis dette skjer må du avlegge og bestå en egen eksamen (særskilt prøve) i programfaget du har strøket i, etter at eksamen er gjennomført. Får du ikke standpunktkarakter i et fag, blir eksamen annullert. Dette betyr at det har svært store konsekvenser å få IV (Ikke vurdert) i et fag. Du har da ikke muligheten til å bestå faget ved å bestå eksamen. Det er derfor mye bedre å få 1 i et fag enn IV. Eksamensreglement Alle elever som skal opp til eksamen, har plikt til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i dette reglementet i god tid før eksamen. 1. Frammøte Eksamen begynner presis kl Du må være på plass i eksamenslokalet senest kl Elever som kommer mer enn 1 time etter at eksamen har startet, får normalt ikke ta eksamen. 2. Forfall og sykdom Dersom du ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må du straks kontakte lege. Du må også gi beskjed til skolens sentralbord før eksamen begynner. Sykemelding skal leveres til skolens resepsjon snarest, og senest innen tre dager. Dersom det er andre grunner til at du ikke kan møte til eksamen, som for eksempel dødsfall eller sykdom i nærmeste familie, må du kontakte skolens sentralbord før eksamen begynner. Rektor avgjør om du har gyldig grunn til fravær. Hvis du blir syk under prøven må du straks melde fra til tilsynet, som skal varsle rektor. Rektor tar stilling til om det er grunnlag for at du kan få ekstra tid eller andre tiltak på grunn av spesielle forhold. 3. Forhold i eksamenslokalet ved skriftlig eksamen Du må sette deg på plassen som er merket med ditt navn, og du kan ikke forlate plassen uten tillatelse fra tilsynet. På pulten skal du kun ha tillatte hjelpemidler som er tillatt ifølge forskriftene. Alt annet skal settes foran i eksamenslokalet. Mobiltelefoner slås helt av og legges i konvolutt merket med ditt navn og klasse. Konvolutten samles inn av tilsynet før eksamen starter. For prøver i realfag med Del 1 og Del 2 legges hjelpemidler (også PC) som kun kan brukes på Del 2, ned på gulvet ved siden av pulten. Hvis du er i tvil om et hjelpemiddel er tillatt, må du kontakte tilsynet før eksamensoppgaven deles ut. Du må selv kontrollere at du har fått riktig eksamensoppgave, og at den inne

28 holder riktig antall sider (side nr. 2/7 betyr side 2 av 7). Du må ikke kommunisere med andre elever på noen måte. Hvis du trenger noe eller ønsker å forlate eksamenslokalet, må du henvende deg til tilsynet. Ta kontakt med tilsynet når du skal levere. 4. Eksamenstid Fastsatt eksamenstid er oppgitt på oppgavearket. I tillegg kan du få 15 minutter til å føre på eksaminandnummer, sidetall etc. 5. Brudd på reglene fusk eller forsøk på fusk Eksamen annulleres ved fusk eller forsøk på fusk. Fusk eller forsøk på fusk kan være: a. å gi eller prøve å gi hjelp til andre -- å motta hjelp fra andre b. å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt, eller å oppbevare slike hjelpemidler ved plassen sin - ulovlig pålogging c. å kommunisere med andre uten tillatelse fra tilsynet uansett om det gjelder prøven eller noe annet d. å forlate plassen sin uten tillatelse fra tilsynet Dersom eksamen annulleres pga. fusk eller forsøk på fusk, kan du tidligst gå opp til eksamen ett år etter at eksamen ble holdt. Hvis du skaper vanskeligheter for avviklingen av eksamen, f. eks ved å forstyrre andre elever, kan du etter å ha blitt advart av tilsynet, vises bort fra eksamen. Bortvisning har samme følger som fusk eller forsøk på fusk. 6. Eksamensresultat adgang til å klage Du kan klage på karakteren. Merk at klagebehandlingen ikke er en ny vurdering av besvarelsen, men en vurdering om karakteren er åpenbart urimelig. Karakteren kan bli satt ned ved klagebehandling. Du bør derfor ikke klage uten at en faglærer har sett på besvarelsen din. Klagefristen er 10 dager etter at du fikk eller kunne ha fått eksamensresultatet. Vær oppmerksom på at det for Vg3 vil være en hurtigklagefrist dette betyr at hvis du leverer klagen før denne fristen, blir klagen behandlet før sommerferien, og du kan få den eventuelt nye karakteren inn på vitnemålet før søknadsfristen til Samordna Opptak. Skolen vil gi nærmere informasjon om adgangen til å klage og klagereglene. Denne blir lagt ut på skolens nettside. 7. Særskilt tilrettelegging Dersom du mener at du har krav på særskilt tilrettelegging som for eksempel ekstra tid eller opplesning av oppgaven, må du ta kontakt med rådgiver i god tid før eksamen og senest 10. mai. Etter dette vil skolen kun vurdere forhold som har oppstått etter denne datoen. Rådgiverne informerer om særskilt tilrettelegging på eksamener og prøver. Du søker om slik tilrettelegging så snart som mulig. Søknadsskjemaet finner du på skolens nettside. 8. Eksamen med forberedelsestid Elevene har selv ansvar for å hente forberedelsedelen. Informasjon får du av faglærer kl Faglærer er til stede fra kl til kl. 1000, hvis ikke annet er avtalt med elevene. 9. Hjelpemidler på eksamen Du er selv ansvarlig for at du har med deg alle hjelpemidler du trenger ved eksamen, og at du ikke har med andre hjelpemidler enn de tillatte. Hvis du er i tvil om et hjelpemiddel er tillatt, må du kontakte tilsynet før eksamensoppgaven deles ut. Du får ikke låne kalkulator og ressurshefte etc. på skolen. Du får heller ikke låne hjelpemidler av medelever. NB! Sjekk at batteriene til kalkulator er i orden. Hvis du har hjelpemidler på en minnepinne eller andre eksterne lagringsenheter, må de lastes opp på maskinen før eksamen starter. Det er ikke lov å bruke minnepinner eller andre lagringsenheter under eksamen. Opplysninger om tillatte hjelpemidler finner du i Utdanningsdirektoratets nettside ( under tema Eksamen Når alle hjelpemidler er tillatt, er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon, forbudt. For norsk og fremmedspråk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Husk å ha med deg mat og drikke på eksamen! 54 55

29 Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS) Som hovedregel arrangeres eksamen i mai/juni. Elever som har vært syke under ordinær eksamen, kan gå opp til utsatt prøve i november/desember. For at du skal ha rett til å gå opp til utsatt prøve, må legeattest leveres i skolens resepsjon snarest mulig. Ved utsatt prøve trekkes eksamensfaget på nytt. Elever som har fått Ikke bestått kan gå opp til ny/særskilt prøve i november/ desember. For utsatt, ny og særskilt prøve må du fylle ut et oppmeldingsskjema som du får i skolens resepsjon eller laster ned fra portalen. Informasjon knyttet til eksamen blir gitt fortløpende. Elever som har fått IV (ikke vurdert) i et fag, må melde seg opp som privatist i faget. Fusk og plagiat På eksamen hvor alle hjelpemidler er tillatt, vil det være fusk dersom du bruker internett, kommuniserer med andre eller bruker oversettelsesprogrammer i norsk eller fremmedspråk. På eksamen hvor Del 1 skal være uten hjelpemidler (matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2), vil det være fusk dersom du benytter hjelpemidler. På vurderingssituasjoner underveis i året vil det være fusk dersom du benytter hjelpemidler som ikke er tillatt. Konsekvensen av fusk er at du ikke får vurdering på prøven. Dette kan føre til at du ikke får standpunktkarakter eller halvårsvurdering i faget. På eksamen fører fusk til at eksamen blir annullert, og du må vente ett år før du kan gå opp til ny eksamen. Fusk er et alvorlig brudd på skolens ordensreglement og kan føre til nedsatt karakter i atferd. Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. Kildebruk Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen eller på andre vurderingssituasjoner, er det ikke plagiat å bruke kilder, men dersom kilder benyttes skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dersom du ikke oppgir kilder du har benyttet, eller bare klipper og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav måloppnåelse. Du viser ikke selvstendig kompetanse, og besvarelsen din kan få en lav karakter. Du bør sette deg inn i retningslinjer for kildebruk. Privatisteksamen Vi har enkelte henvendelser fra elever angående muligheten for å ta privatisteksamen i fag i stedet for å være elev. Disse reglene gjelder på Kuben: Det er ikke anledning til å være elev og privatist i samme fag i samme skoleår. Vi krever at elever som er tatt inn ordinært på Kuben, skal følge alle fag (full fagkrets) som elev. Det gjøres unntak i særskilte tilfeller. Eksempel på unntak er elever som ønsker å erstatte fremmedspråk som elevfag med fremmedspråk tatt som privatist (morsmål). Det er ikke anledning til å ta fag som privatist før faget normalt avsluttes. For eksempel kan elever ikke gå opp til eksamen i kroppsøving i Vg1 eller Vg2 siden dette faget avsluttes på Vg3. På bakgrunn av en søknad kan skolen i særskilte tilfeller godkjenne avvik, for eksempel dersom eleven gis mulighet til å forsere et fag. Elever kan forbedre fag som privatister og få dette ført på førstegangsvitnemålet så lenge dette er gjennomført innenfor tidsrammen for førstegangsvitnemål. Dette gjelder både når faget kun har standpunktvurdering, og hvis eleven også har blitt trukket ut til eksamen i faget. (Jfr forskrift til opplæringsloven.) For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev innenfor det fastsatte minste

30 kravet til fag- og timefordelingen, erstatte et fag, med et annet fag. Dette gjelder alle fag, uavhengig av om eleven er blitt trukket ut til eksamen i faget eller ikke. Et fag anses for å være det «samme faget» dersom de har lik fagkode. Dette gjelder ikke dersom eleven har avlagt trekkfagseksamen i matematikkfaget og erstatter 1T med 1P eller omvendt. Det gjelder heller ikke dersom et fag er forbedret («samme faget») som privatist før eleven slutter i Vg3. Når privatisteksamen føres på vitnemålet, blir standpunktkarakteren fjernet. Elever kan innenfor reglene om lovlige fagkombinasjoner erstatte et hvilket som helst fag som privatist og få dette ført på et ordinært vitnemål (sekundærvitnemål). Eleven må kontrollere nøye reglene om fag som ikke kan føres på samme vitnemål, for eksempel matematikk S1/R1, matematikk R1/ S2 eller S2/R2. Elever som har tatt fag (som elever eller privatister) ut over minstekravet til vitnemål, kan velge om de vil ha faget påført førstegangsvitnemålet. Elevene må tilfredsstille kravet til eksamenstrekk. I de fleste tilfelle betyr det at dersom eleven trekkes ut til eksamen i det ekstra faget, så må faget påføres vitnemålet, fordi ellers tilfredsstilles ikke kravet til antall trekkfag. For fag med både muntlig og skriftlig standpunktkarakter, kan man gå opp som privatist i enten muntlig eller skriftlig uavhengig av hverandre (for eksempel i norsk). Det innebærer også at elever som får IV i en av disiplinene i norsk, kan ta opp kun den disiplinen som privatist og beholde standpunkt- vurdering i de andre disiplinene. I en del fag hvor muntlig og skriftlig er slått sammen til én standpunktkarakter (for eksempel engelsk Vg1, fremmedspråk nivå II), må kandidatene opp til eksamen både skriftlig og muntlig som privatist. Det er viktig å sjekke vurderingsordningen i det enkelte fag (vurderingskapitlet i læreplanene), fordi det i en del fag er avvik mellom vurderingsordningene for elever og privatister. SØKNAD OM LÆREPLASS OG SKOLEPLASS Læreplass Det første bedriftene ser på er orden, atferd og fravær som du har fått på både Vg1 og Vg2. Når du er ute i yrkesfaglig fordypning (praksis i bedrift) er du din egen og skolens ambassadør. For deg betyr det at du har muligheten til å vise deg fram og skaffe deg læreplass. For skolen betyr det at elever som kommer etter deg vil ha muligheten til å ha utplassering på samme sted. Derfor bør du allerede ved utplassering på Vg2 jobbe mot å få læreplass i den bedriften du er i oppfør deg som en arbeidstaker. Når du søker læreplass på blir du registrert ved Avdeling for Fagopplæringi Utdanningsetaten (FAG). Selv om du registreres betyr ikke dette at FAG skaffer deg læreplass, dette har du ansvaret for selv. Hvis du fremdeles mangler læreplass etter sommeren eller tidlig på høsten, vil FAG sende deg et brev med innkalling til møte. Det er veldig viktig at du møter, slik at du får riktig og nødvendig informasjon om muligheter videre. Rådgiver på Kuben vil også kunne veilede og hjelpe deg med hvordan du skal gå frem for å få deg læreplass. Det er viktig at du lærer deg å skrive gode søknader og CV. Trenger du hjelp til dette har jobbsøkerkurs om å skrive søknader, CV og gjennomføre intervjuer. Skoleplass Du må hvert år søke om skoleplass for neste skoleår. Søkningen skjer på slik du gjorde det i 10. klasse. Elever på studiespesialisering som fullfører og består Vg1, har fortrinnsrett til plass i Vg2 på Kuben, foran elever som søker seg over fra andre skoler. Tilsvarende gjelder for elever som skal fra Vg2 til Vg3. Elever på yrkesfag har ikke fortrinnsrett til egen skole og må dermed konkurrere seg inn på ønsket skole hvert år

31 Skulle du uansett grunn velge å slutte på skolen, bør dette skje innen 1. november. Hvis du sier ifra deg skoleplassen din etter denne datoen mister du retten til 1 av dine 3 år (Ungdomsretten). MULIGHETER VED Å VELGE YRKESFAG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING KOMPETANSE MULIGHETER VIDERE Skolen har valgt å innføre veiledende karakterkrav for å kunne velge enkelte programfag: Programfag Vg1-kurs Standpunkt R1 1T min 4 S1 1T min 3 1P min 4 Fysikk 1 1T min 3 1P min 4 Kjemi 1 1T min 3 1P min 4 Elever som har 1 i engelsk i Vg1 kan ikke velge internasjonal engelsk i Vg2. Vg 1 YF Vg 2 YF Vg3 i bedrift LÆRETID 2 2,5 år Vg3 i skole Vg3 Påbygg 30t Praksisrettet studiekompetanse Yrkes-og studiekompetanse (YSK) Yrkeskompetanse Fagbrev Svennebrev Autorisasjon Studiekompetanse Yrkeskompetanse & Spesiell studiekompetanse Jobbe som faglært Fagskole Mesterbrev Y-veien til bachelor Påbygg 23t 23/5 regelen Høyskole Universitet Bestemmelser om fagvalg Elever som søker programområdet realfag må: -- velge matematikk R1 eller S1 -- velge minst to realfag ved siden av R1/S1. Elever på programområdet realfag kan velge inn ett fag fra språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) Elever som søker programområdet SSØ: -- Kan velge to eller tre fag fra SSØ -- Kan velge ett fag fra REA Dersom det er for mange elever som har valgt et programfag i forhold til antall plasser i faget, gjelder følgende regler: -- Elever som har en eller flere IV i Vg1 (uavhengig av hvilke(t) fag dette er), mister først plassen i faget. -- De som gjør fagvalget etter fristen tilbys kun plass dersom klassen ikke er fylt opp. -- Elever i Vg2 går foran elever i Vg3 i Vg2-fag -- Det konkurreres på gjennomsnittspoeng fra Vg1/Vg2. For fag som bygger på underliggende nivå (f.eks. kjemi 2), er det de karakteren som teller

32 På Vg3 kan kravet til fordypninger avgjøre om noen får fortrinn til en plass. Det settes opp ventelister for grupper som er fulle.. Etter at fagvalget er gjort i februar, gjøres følgende for elever som ønsker omvalg: -- Dette skjer i to omganger. Eleven må skrive en skriftlig søknad (Word) og levere denne før 1. mai og 16. juni. -- Er det er ledig plass blir omvalget innvilget. Beskjed gis noen dager etter fristen. Elever må fullføre og bestå et fag for å kunne fortsette med faget på et høyere nivå, men skolen kan etter en individuell vurdering, gjøre unntak ved spesielle tilfeller. Dette kan innebære en intern prøve eller eksamen. Dersom saken ikke blir løst tar tillitsvalgte saken videre med avdelingsleder. I dette tilfelle brukes en skriftlig henvendelse. Denne skrives av tillitseleven og/eller varatillitseleven. Det bør fremgå om klagen representerer hele eller deler av gruppen og den må være underskrevet av elevene som stiller seg bak den. Saken behandles av skolens ledelse, og elevene/gruppen vil bli orientert om videre saksgang. Problemene bør løses på lavest mulig nivå. Det er viktig at det brukes tid i de ulike fasene slik at det gis mulighet for forbedring på de punktene elevene peker på. Målet må være at lærer og elever finner en form som gir elevene læring og læreren en tilfredsstillende arbeidssituasjon. Vitnemål og kompetansebevis Når du har fullført tre år i videregående opplæring, vil du få et vitnemål eller et kompetansebevis. Dersom du har bestått alle fag og fyller alle krav om timetall og kombinasjoner av fag, får du et vitnemål. Hvis du har strøket i et fag (og ikke har forbedret karakteren), har for få timer eller på annen måte ikke fyller kravene til et vitnemål, vil du få et kompetansebevis. Du kan da gå opp til (ny) eksamen og etter hvert få skrevet ut et vitnemål når du tilfredsstiller kravene. For å komme inn på høyere utdanning ved universiteter og høyskoler kreves det at du har studiekompetanse. Poengberegningen for opptak ved høyere utdanning er komplisert, og du vil få mer informasjon om dette i løpet av tiden du går på videregående. Se for øvrig Hva gjør jeg hvis jeg ikke er fornøyd med opplæringen jeg får Hovedregelen er at eleven(e) tar problemet opp med faglærer muntlig. Hvis det er flere elever som ikke er fornøyde med opplæringen, snakker tillitsvalgte med faglærer på vegne av elevene. Faggrupper uten tillitsvalgt velger en talsperson blant elevene. De fleste problemer bør løses her, og skolens mål og verdigrunnlag skal være grunnlaget for løsninger

33 STUDIETEKNIKK Det kan være både slitsomt og hektisk å være elev i videregående skole. Vi er en ambisiøs skole som setter høye mål både for elevene og de ansatte. Det aller viktigste rådet: Bruk tiden på skolen best mulig. Det er utrolig hvor mye man kan få med seg av en time på 90 minutter hvis man er innstilt på å lære mest mulig og hele tiden sier til seg selv Hva kan jeg lære av dette? Men uansett innstilling, er det lurt å lære seg noen effektive teknikker og strategier for å lære mest mulig, så her er noen råd til deg om dette. Leseteknikk Når du skal gå i gang med et nytt semester, nye fag og emner, så kan det være lurt å få oversikt over pensum og bøkene. Gjør det for eksempel slik: Les læreplanmålene i faget Gjør deg noen tanker om hva faget inneholder Les innholdslisten i læreboka Gjør deg også her noen tanker om hva hvert kapittel inneholder Du er nå bedre forberedt på hvilken kunnskap du skal tilegne deg. Det er kanskje også blitt litt mer interessant å sette i gang med å tilegne deg kunnskapen fra boka. Eksempel: Du skal lese et kapittel/en tekst som forberedelse til en time: Gå raskt gjennom teksten Les overskrifter, illustrasjoner og sammendrag Les teksten Les aktivt, still deg selv spørsmål til det du leser (hva, hvorfor, hvordan og hvem) Selvhøring: Etter en arbeidsøkt hører du deg selv i fem minutter. Hva lærte jeg i løpet av økta? Skriv det ned. Notatteknikk Notater kan du ta når du har time eller jobber med faget ellers. Bruk A4-ark, fordi du da har rikelig med plass. Bruk gjerne farger for å kode informasjonen, Skriv tydelig. Husk at du skal bruke notatene ved repetisjon. Prøv å formulere setningene med egne ord. Sløs med plassen slik at du kan fylle på underveis/etterpå Suppler notatene etter timene Tankekart Mange synes det er enkelt å repetere ting ved å bruke tankekart. Det er også en nyttig metode å bruke for dem som sliter med dysleksi. Eksempel på tankekart over studieteknikk finner du her: Repetisjon Hva skal du gjøre når du opplever at stoff du leste for et par uker siden er gått i glemmeboken? Den beste måten er å repetere systematisk. Jo mer repetisjon, dess lengre og bedre husker du stoffet, slik overføres kunnskapen fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen Hvor ofte skal du repetere? -- Selvhøring rett etter en arbeidsøkt -- Skriv ned på et blankt ark hva du lærte i løpet av økta, etter timen eller etter en arbeidsøkt på biblioteket -- Repeter etter en dag, la hjernen få tid til å absorbere og sette ting på plass, -- Etter en uke, etter en måned -- Eksamensperioden Hva skal du lese når du repeterer? -- Forelesningsnotater og andre notater -- Tilbakemeldinger på prøver/innleveringer Fordeler med repetisjon er: -- Jo mer du kan, dess mer lærer du -- Du sparer tid foran prøver -- Eksamensperioden blir lettere 64 65

34 NYTTIGE SKJEMA På disse sidene finner du noen nyttige skjemaer. For å skrive ut et av disse eller andre skjemaer du behøver, gå til skolens nettside og velg for elever og foresatte og velg reglement og skjema Oslo kommune Utdanningsetaten Kuben videregående skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kuben videregående skole Søknad om at særskilt fravær ikke føres på kompetansebeviset/vitnemålet Navn: Klasse: SØKNAD OM TILRETTELEGGING VED EKSAMEN OG HELDAGSPRØVER Eleven leverer skjema med nødvendig dokumentasjon til kontaktlærer Melding om uttak av studiedag Elevens navn: Klasse: F.dato: Oslo kommune Utdanningsetaten Kuben videregående skole Kontaktlærer: Elev: Klasse: Kontaktlærer: SØKNAD OM PERMISJON FOR ELEVER I følge 3-47 i forskriften til opplæringsloven kan en elev kreve at fravær inntil 10 skoledager i skoleåret ikke blir ført på kompetansebeviset/vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes (marker årsak til fraværet): helse- og velferdsgrunner (dokumentasjonskrav er legeerklæring*) arbeid som tillitsvalgt (dokumentasjon fra elevrådsansvarlig rådgiver) politisk arbeid (dokumentasjon fra politisk organisasjon) hjelpearbeid (dokumentasjon fra humanitær organisasjon) lovpålagt oppmøte (dokumentasjon er innkalling til møte) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå (dokumentasjon er deltakerbekreftelse) innenfor rammen av 10 dager kan elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på kompetansebeviset/ vitnemålet. (dokumentasjon er bekreftelse fra trossamfunn) På grunnlag av vedlagte dokumentasjon søker jeg om at dager ikke føres som fravær på mitt kompetansebevis/vitnemål. Dokumentasjon skal vedlegges søknaden. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær knyttet til funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Dato: underskrift elev underskrift foresatt til elev under 18 år Dato: Innvilget: Ja Nei avdelingsleder For elevkontoret: Dato: Fraværet er justert i SATS før generering av dokumentasjon Underskrift Kopi: Kontaktlærer Kryss av her Tiltak det søkes om 1 time utvidet tid Opplesing/forklaring av tekst Muntlig tillegg Annen særskilt tilrettelegging. Spesifiser Spesifikasjon av annen særskilt tilrettelegging: Fag som krever særskilt tilrettelegging ved prøver/eksamen Tiltak innvilget Alle elever har tilgang til PC ved skriftlig eksamen, så det trengs ikke særskilt tilrettelegging for det Særskilt tilrettelegging av eksamen og prøver gjennom året. Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få forholdene lagt slik til rette at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Tiltakene må være tilpasset behovene til den enkelte og være egnet til å utligne problemene til eleven så lang som det er mulig. Tiltakene må ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen og prøver gjennom året. Tilretteleggingen må heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Der det i kompetansemålene er krav om skriftlige eller muntlige ferdigheter, er det ikke anledning til å tilrettelegge slik at disse ferdighetene ikke blir prøvd når slik prøving er fastsatt i eksamensformen for faget. Rektor avgjør etter samråd med eleven og foreldrene eller de foresatte hvilke ordninger som skal benyttes. Rektor kan kreve uttalelse fra en sakkyndig instans. Særskilt tilrettelegging av eksamen og prøver gjennom året krever ikke vedtak om spesialundervisning. Utdanningsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for særskilt tilrettelegging. Elevens underskrift: Saksbehandling: Kontaktlærer kontrollerer at nødvendig dokumentasjon er vedlagt søknaden og leverer videre til dokumentasjonleder. Kontrollert av kontaktlærer: dato: Underskrift: Innvilget : Ja Nei dato: Underskrift: Jeg ønsker å ta studiedag dag den / 2018 På studiedagen har jeg følgende fag og faglærere: Time: Fag: Faglærer: Mitt fravær i forrige termin var totalt dager og timer. Av dette var dager og timer registrert som "udokumentert". Jeg har karakter "god" i både orden og atferd i forrige termin. Jeg bekrefter at: Jeg har sjekket ut med mine faglærere at det ikke er planlagt prøver, framføringer eller andre vurderingssituasjoner denne dagen. Jeg er kjent med at alle arbeider som skal leveres denne dagen skal leveres til riktig tid, uavhengig av min studiedag. Jeg er selv ansvarlig for å holde meg informert om det lærestoffet som blir gjennomgått i undervisningstimene på studiedagen, og at jeg ikke har krav på spesiell oppfølgning av faglærer fordi jeg har vært borte. Jeg er kjent med at alt fravær, uansett årsak, kan føre til at jeg ikke får vurdering i et fag. Dette er min første/andre studiedag denne terminen (sett ring rundt riktig valg). Dato: Elevens underskrift Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Kuben videregående skole Kabelgaten Telefaks: OSLO Postadresse: Pb 6561 Etterstad, 0606 OSLO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fylles ut av eleven: Navn: Født:... Klasse: Program:... Dato(er) permisjon gjelder:.. Søknadsgrunn (se 3-47): Innvilget permisjon føres som dokumentert fravær. Ved skoleårets slutt kan etter søknad inntil 10 dager av fravær som omfattes av ledd trekkes fra på vitnemålet/kompetansebeviset. Dato:.. Navn:.. Underskrift XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fylles ut av kontaktlærer: Anbefales Evt. kommentar: Anbefales ikke Dato:.. Navn:.. Underskrift XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fylles ut av avdelingsleder: Søknaden innvilges Evt. kommentar: Søknaden innvilges ikke Kopi: Elevkontor Kontaktlærer Faglærere Rådgiver Dato:.. Navn:.. Underskrift 66 67

35 FERIE OG FRIDAGER SKOLEÅRET 2019/20 Måned Ferie og fridager Datoer (f.o.m-t.o.m) August Skolestart mandag 19. august Oktober Høstferie mandag 30. september fredag 4. oktober Desember Juleferie mandag 23. desember onsdag 1. januar Januar Første skoledag torsdag 2. januar Februar Vinterferie mandag 17. fredag 21. februar April Påskeferie mandag 6. mandag 13. april Mai Arbeidernes dag fredag 1. mai Kristi Himmelfartsdag torsdag 21. mai Inneklemt fridag fredag 22. mai Juni 2. Pinsedag mandag 1. juni Siste skoledag fredag 19. juni Skolestart høsten 2020 er mandag 17. august 68 69

36 KALENDER FOR SKOLEÅRET AUGUST 2019 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater 34 Mandag Skolestart Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SEPTEMBER 2019 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater 36 Mandag 2.9. Tirsdag 3.9. Onsdag 4.9. Torsdag 5.9. Fredag Mandag 9.9. Fridag - valgdag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Søkefrist for privatisteksamen 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Høstferie 70 71

37 72 OKTOBER 2019 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater Tirsdag Høstferie Onsdag Høstferie Torsdag Høstferie Fredag Høstferie 41 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Verdensdagen for psykisk helse Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag FN-dagen Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag NOVEMBER 2019 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Søkefrist for Lånekassen 47 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

38 74 DESEMBER 2019 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater 49 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Juleavslutning JANUAR 2020 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater 1 Onsdag 1.1. Juleferie Torsdag 2.1. Første skoledag etter juleferien Fredag Mandag 6.1. Tirsdag 7.1. Onsdag 8.1. Torsdag 9.1. Fredag Mandag Tirsdag Siste skoledag i 1. termin Onsdag Første skoledag i 2. termin Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

39 FEBRUAR 2020 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater 6 Mandag 3.2. Tirsdag 4.2. Onsdag 5.2. Torsdag 6.2. Samefolkets dag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Vinterferie Tirsdag Vinterferie Onsdag Vinterferie Torsdag Vinterferie Fredag Vinterferie 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Søkefrist for videregående skole MARS 2020 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater 10 Mandag 2.3. Tirsdag 3.3. Onsdag 4.3. Torsdag 5.3. Fredag Mandag 9.3. Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Søkefrist for Lånekassen 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

40 APRIL 2020 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater Onsdag 1.4. Torsdag 2.4. Fredag Mandag 6.4. Påskeferie Tirsdag 7.4. Påskeferie Onsdag 8.4. Påskeferie Torsdag 9.4. Påskeferie Fredag Påskeferie 16 Mandag Påskeferie Tirsdag Onsdag Søkefrist samordna opptak Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag MAI 2020 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater Fredag 1.5. Fridag - Arbeidernes dag 19 Mandag 4.5. Tirsdag 5.5. Onsdag 6.5. Torsdag 7.5. Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fridag - Kristi Himmelfartsdag Fredag Fridag - inneklemt dag 22 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

41 JUNI 2020 Uke Dag Dato Hva skjer? Mine notater 23 Mandag 1.6. Fridag - 2. Pinsedag Tirsdag 2.6. Onsdag 3.6. Torsdag 4.6. Fredag Mandag 8.6. Tirsdag 9.6. Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Siste skoledag NOTATER: Min faglærer: E-post: Telefon: Min faglærer: E-post: Telefon: 80 81

42 I appen kan du: få pushvarsel når det kommer en ny melding Skolemelding for foresatte Skolemelding er en meldings-app for Osloskolens foresatte, elever og ansatte. Med Skolemelding kan du få informasjon fra skolen «rett i lomma». Som foresatt kan du sende meldinger til dine barns lærere, og motta meldinger fra skolen. Du kan også melde fravær hvis eleven er borte fra undervisningen. Appen er en del av meldingsverktøyet i Skoleplattform Oslo. logge deg på med en firesifret kode sende melding til barnets kontaktlærer/faglærer eller andre ansatte på skolen få en samlet oversikt over sendte og mottatte meldinger enkelt se hvilke meldinger som gjelder hvilket barn Slik laster du ned appen Last ned Skolemelding til telefon eller nettbrett. I App Store eller Google Play søker du opp appen Skolemelding foresatte. Slik logger du deg på Første gang du logger på, bruker du ID-porten. Det er samme pålogging som til Skoleplattform Oslo eller nettbank. Du får beskjed om å lage en firesifret PIN-kode. Neste gang du logger på, bruker du PIN-koden. Slik melder du fravær Hvis barnet ditt er borte fra skolen, kan du melde fravær i appen. 1. Klikk på «Ny melding», og knappen «Meld fravær». 2. Velg hvilket barn du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder. 3. Velg tidspunkt for fravær (i dag, i morgen eller dato) og ev. klokkeslett 4. Trykk Send På grunn av personvernhensyn kan du ikke skrive noe om grunnen til fraværet. Meldingen sendes til barnets kontaktlærer. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med skolen din

KJÆRE ELEV. Velkommen som elev på Kuben videregående

KJÆRE ELEV. Velkommen som elev på Kuben videregående KUBEN 2018/2019 KJÆRE ELEV Velkommen som elev på Kuben videregående skole. Hos oss vil du oppleve trygg, aktiv læring i klasserom og verksteder. Det betyr at vi er en skole som arbeider målrettet med å

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering Program Velkommen v/ avd.leder Ola Terje Hådem Informasjon fra helsesykepleier Jorunn K. Opstad Informasjon om Sola vgs v/ rektor Janne Handeland

Detaljer

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING VELKOMMEN TIL AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING Åpnet august 2013 42000 m2 beliggende på Økern i Oslo + BiKuben Nær 2000 elever og studenter, 350 ansatte, 1500

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Lokalt ordensreglement for Blindern videregående skole

Lokalt ordensreglement for Blindern videregående skole Lokalt ordensreglement for Blindern videregående skole Blindern videregående skole har lokale ordensregler som er forankret i Osloskolens ordensreglement, og som gjelder alle som går på skolen. Vi er opptatt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kuben videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kuben videregående skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kuben videregående skole Informasjon om fraværsgrensen og fraværsreglementet ved Kuben Kunnskapsdepartementet innførte fra 1. august 201 en fraværsgrense i videregående skole.

Detaljer

Omsorg Ansvar Engasjerende Nytenkende. Samhandlende. Respekt KJÆRE ELEV!

Omsorg Ansvar Engasjerende Nytenkende. Samhandlende. Respekt KJÆRE ELEV! KUBEN 2017/2018 Omsorg Ansvar Engasjerende Nytenkende KJÆRE ELEV! Velkommen som elev på Kuben videregående skole. Hos oss vil du oppleve trygg, aktiv læring i klasserom og verksteder. Det betyr at vi er

Detaljer

Nordseter skole. Velkommen til Osloskolen!

Nordseter skole. Velkommen til Osloskolen! Nordseter skole Velkommen til Osloskolen! Skolehelsetjeneste Helsesykepleier Inger Christine Krath Hansen E-post: inger.hansen@bns.oslo.kommune.no Tlf: 971 12 364 Trivsel, trygghet, lek og læring! Aktivitetsskolen

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016 Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte vg2 August 2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

FORELDREMØTE Støren kultursal

FORELDREMØTE Støren kultursal FORELDREMØTE - 28.08.18 Støren kultursal 28.08.2018 VELKOMMEN TIL SAMARBEID MED GAULDAL VGS VISJON: VI SKAPER HISTORIE Verdier: Åpen og nysgjerrig i holdning Modig og ansvarlig i handling SKOLENS VISJON,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS 23.08.2017 VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS Gauldal videregående skole Trivsel læring kunnskap! Velkommen! Spesielt velkommen til foresatte til 1-årselevene våre. Nytt skoleslag. Opp ett nivå på veien

Detaljer

Velkommen til Frogn vgs

Velkommen til Frogn vgs Velkommen til Frogn vgs 19. august 2019 Takk for tilliten! Progam Felles presentasjon Møte med kontaktlærere i klassene Frogn videregående skole 700 elever, 90 pedagoger, 110 ansatte 1. SSP-Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte tirsdag 23.08.2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Bodin videregående skole og maritime fagskole

Bodin videregående skole og maritime fagskole Bodin videregående skole og maritime fagskole Programområde for studiespesialisering og forskningslinje 13.10.2015 s. 1 Tema Å være elev på vg2 ST Visjon, mål og satsingsområder Kvalitet og resultater

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Vg2-3

Velkommen til foreldremøte Vg2-3 Velkommen til foreldremøte Vg2-3 Blindern videregående skole 750 elever Studiespesialisering IB International Baccalaureate Middle Years Programme 4-5 Diploma Programme Fullført og bestått 2018 Trinn Resultat

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering Agenda Velkommen v/ avd.leder Linda Imsland Informasjon fra helsesykepleier Jorunn K. Opstad Informasjon sosialrådgiver, Kjartan Bø Informasjon om

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Mål med skolen (Meld. St /13) Forberede elevene til å bli aktive samfunnsmennesker i det 21. århundre

Mål med skolen (Meld. St /13) Forberede elevene til å bli aktive samfunnsmennesker i det 21. århundre Mål med skolen (Meld. St. 20 2012/13) Forberede elevene til å bli aktive samfunnsmennesker i det 21. århundre Elevens arbeidsmiljø Trivselsplan; inkludering Tipsplakater; påminnelser #Metoo; språkbruk

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer

Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg Skole og idrett hånd i hånd?

Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg Skole og idrett hånd i hånd? Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg1 2016-17 Skole og idrett hånd i hånd? Innhold i møtet Bakgrunn for møtet v/involverte parter. Litt om hvordan vi arbeider Hva kan Nesbru vgs tilby? Hva

Detaljer

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Bekkelaget skole 29.05.2018 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Hva og hvordan skal elevene lære? Barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter de første skoleårene. De skal også lære seg å samarbeide,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Tilvalgsfag Utdanningsvalg Valgfag Fravær Karakterer Forventninger

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 5.9. 2017 SANDEFJORD videregående skole Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE Sjøvegan videregående skole. 7. september

Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE Sjøvegan videregående skole. 7. september Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE 2017 Sjøvegan videregående skole 7. september Program for kvelden Møte i plenum v/ledelsen Generell informasjon Elevenes skolemiljø Fraværsrutiner Eksamen Klassevise

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING MK MED STUDIESPESIALISERING BYGGFAG ÅPEN DAG PÅ HELLERUD 17. JANUAR 2018 KL

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING MK MED STUDIESPESIALISERING BYGGFAG ÅPEN DAG PÅ HELLERUD 17. JANUAR 2018 KL VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING MK MED STUDIESPESIALISERING BYGGFAG ÅPEN DAG PÅ HELLERUD 17. JANUAR 2018 KL. 17.00-20.00 VELKOMMEN TIL HELLERUD VIDEREGÅENDE SKOLE 2018/2019 VELKOMMEN TIL HELLERUD

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

Velkommen til Foss videregående skole!

Velkommen til Foss videregående skole! Velkommen til Foss videregående skole! Oss på Foss! Utdanningsprogram for studiespesialisering: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Ca 700 elever og ca. 110

Detaljer

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Ellingsrudåsen skole 20.08.2018 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Hva og hvordan skal elevene lære? Barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter de første skoleårene. De skal også lære seg

Detaljer

Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet.

Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet. Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole 28.08.19 Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet. SKOLEN I ÅR Ca. 1000 elever 160 ansatte LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL I SENTRUM Studietilbud

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Torsdag Velkommen til foreldremøte VG1+VG2 HH/HO/SESAM

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Torsdag Velkommen til foreldremøte VG1+VG2 HH/HO/SESAM Moderne Fleksibel - Ambisiøs Torsdag 30.8.2018. Velkommen til foreldremøte VG1+VG2 HH/HO/SESAM Program for kvelden Kl. 1630 1720 (HO-SESAM vg1+vg2 + HH) - Presentasjon av Nydalen vgs. Hvem vi er og litt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velkommen til nytt skoleår!

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velkommen til nytt skoleår! Velkommen til nytt skoleår! Kveldens program Velkommen! Presentasjon av ny rektor Joachim Hirsch Årets lærerteam og rådgiver Trivsel, læringsfaglig utvikling og skolens satsningsområder Viktige datoer

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte VG1 Onsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte VG1 Onsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte VG1 Onsdag 23.08.2017 Målet med velkomstsamtalen er å fremme: tettere og raskere kontakt mellom skole og elev/foresatt godt grunnlag for gode relasjoner kontaktlærer

Detaljer

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Torsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1 / TL

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Torsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1 / TL Moderne Fleksibel - Ambisiøs Torsdag 30.8.2018. Velkommen til foreldremøte ST VG1 / TL Program for kvelden Kl.1730 1815 (kl.1sta-1stb-1stc / AVD.TL) Kl. 1830 1915 (kl.1ste -1STF 1STG) - Presentasjon av

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole! Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet.

Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole! Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet. Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole! Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet. SKOLEN I ÅR Ca. 1000 elever 160 ansatte LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL I SENTRUM Studietilbud

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

UNDERVISNINGFire Prinsipper VFL

UNDERVISNINGFire Prinsipper VFL DETTE ER BRANNFJELL Hvordan går det med elevene? Undervisning og vurdering for læring Utdanningsvalg- UDV, valgfag, fremmedspråk Elevenes læringsmiljø og skolens trivselsplan Trygghet i nærmiljøet-bli

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

Velkommen til Ski videregående skole

Velkommen til Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Kunnskap - Idrett - Kultur - Kreativitet Praktisk informasjon Fravær 9A, elevens skolemiljø Hva forteller Ungdata undersøkelsen oss? Fra Vg1 til Vg2 Vurdering Fag,

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Vg1 studiespesialisering Tirsdag 22.august 2017 Klassen Bilder av klassen fra leksen de fikk fra mandag til tirsdag 2 Skolestartprogrammet Klassen forts. Velkomstsamtale/kontaktlærers samtale

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l f o r e l d r e m ø t e V g1

Ve l k o m m e n t i l f o r e l d r e m ø t e V g1 Ve l k o m m e n t i l f o r e l d r e m ø t e V g1 Første skoledagene "Et brennende hjerte for elever" Ambisjoner Omsorg Samarbeid Eleven som ressurs for seg selv Eleven som ressurs for medelever Eleven

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Nye fag Fravær Karakterer Forventninger Omvisning på skolen MOT har

Detaljer

FORELDREMØTE VG1 STUDIESPESIALISERING OG KDA. 19. september 2018

FORELDREMØTE VG1 STUDIESPESIALISERING OG KDA. 19. september 2018 FORELDREMØTE VG1 STUDIESPESIALISERING OG KDA 19. september 2018 Velkommen til oss! Presentasjonen legges på hjemmesiden En av landets eldste- 200 år i 2016 En av landets største studiespesialisering (12

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på 7. trinn!

Velkommen til foreldremøte på 7. trinn! Rustad skole Velkommen til foreldremøte på 7. trinn! Høsten 2019 Rustad skole Agenda for møtet: 1. Felles informasjon fra ledelsen 2. Klassemøter Rektor: Britt Bøymo Skolens ledelse og administrasjon:

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e 2 M K HVEM ER VI? 2MKA Karin Hove-Capote: 95413897 karin.hove-capote@osloskolen.no 2MKB John Alfheim: 95229316 john.alfheim@osloskolen.no

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Forskrift om reglement for orden og oppførsel 29. september 2014 1 Innledning Dette ordensreglement er gitt med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa. Ifølge

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SERVICE OG SAMFERDSEL VG2 19. september 2018 Hvem er hvem på SeSam? Ledelsen: Rektor: Kristine Novak Avd.leder SeSam: Marianne Grønn Rådgivere: Ylva Fjeldavli (Ivar i hennes

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Gauldal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Gauldal videregående skole Ordensreglement for elever ved Gauldal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Forskrift om felles ordensreglement for

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg2 studiespesialisering og idrettsfag

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg2 studiespesialisering og idrettsfag VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg2 studiespesialisering og idrettsfag Sola videregående skole Studieforberedende: Studiespesialisering/ idrettsfag Yrkesfag; elektro/ teknikk og industriell produksjon Landslinje

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Innledning Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Fremmedspråk eller språklig fordypning Utdanningsvalg Valgfag

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Foreldremøte Vg1 September 2016

Foreldremøte Vg1 September 2016 Foreldremøte Vg1 September 2016 Skolens kjerneverdier Åpenhet og mangfold, engasjement og mestring Åpenhet Vi vil at skolen vår skal være et åpent felleskap der den enkelte blir sett og ivaretatt Vi er

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole. Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole. Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole Informasjon Til alle elever i Vg3 Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret Innlevering av bøker og utstyr Alle lærebøker, ordbøker og

Detaljer

- En dysleksivennlig skole

- En dysleksivennlig skole - En dysleksivennlig skole Velkommen til foreldremøte For Vg1 og Vg2 Program: Orientering om skolen Elevenes rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen. Orientering om stipend og lån. For den enkelte

Detaljer

Foreldremøte vg1. Strand vgs Høst 2017

Foreldremøte vg1. Strand vgs Høst 2017 Foreldremøte vg1 Strand vgs Høst 2017 «Det beste i den enkelte» Visjon Verdier Elevsyn Å være det å bli til som menneske, å dannes, handler om to ting og balansen dem i mellom, nemlig å være og å gjøre

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Hjemmel: ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 12/6-19

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Forskrift om reglement for orden og oppførsel 18.desember 2018 1 Innledning Dette ordensreglement er gitt med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Navn Mailadresse og jobbmobil x2 Hvordan elever er fordelt på dere SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til Brynseng skole Skolestart 2018/2019

Velkommen til Brynseng skole Skolestart 2018/2019 Brynseng skole 03.08.2018 Velkommen til Brynseng skole Skolestart 2018/2019 Hva og hvordan skal elevene lære? Barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter de første skoleårene. De skal også lære seg å

Detaljer

Velkommen til foreldremøter Vg1

Velkommen til foreldremøter Vg1 Velkommen til foreldremøter Vg1 Velkommen til foreldremøter Vg1 Har du registrert kontaktopplysningene dine? http://tinyurl.com/askerepost Registrer deg også gjerne med digipost Presentasjon Rektor Cathrine

Detaljer

- En dysleksivennlig skole

- En dysleksivennlig skole - En dysleksivennlig skole Velkommen til foreldremøte For Vg1 og Vg2 Program: Orientering om skolen Elevenes rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen. Orientering om stipend og lån. Orientering om

Detaljer

reglement for orden og oppførsel i grunnskolen

reglement for orden og oppførsel i grunnskolen Forskrift om reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Sarpsborg kommune Sammen skaper vi Sarpsborg - der barn og unge lykkes - Rådmannens forslag til revidering av forskrift til ordensreglement

Detaljer

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Foss videregående skole

NY FRAVÆRSORDNING I VIDEREGÅENDE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Foss videregående skole Oslo kommune Utdanningsetaten Foss videregående skole Notat Til: Personalet og elevene ato: 18.09.2017 Saksbeh: Rektor NY FRAVÆRSORNING I VIEREGÅENE SKOLE FRA 1. AUGUST 2016 Presiseringer for Foss videregående

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Onsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Onsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1 Moderne Fleksibel - Ambisiøs Onsdag 31.8.2016. Velkommen til foreldremøte ST VG1 Program for kvelden 1845-1915: - Presentasjon av Nydalen vgs hvem vi er og litt om våre satsningsområder her i amfiet -

Detaljer

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015 Innhold Informasjon til kontaktlærere:... 1 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Skippergata... 3 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Bekkegata... 4 Obligatoriske spørsmål i elevundersøkelsen 2015...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for 8. trinn på Nordberg skole

Velkommen til foreldremøte for 8. trinn på Nordberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Den beste starten på fremtiden 12.09.2018 Velkommen til foreldremøte for 8. trinn på Nordberg skole Tirsdag 11. september 2018 Nordberg skoles visjon og profil

Detaljer

Velkommen til elever og foresatte Vg2. Frogn vgs 15. november 2017

Velkommen til elever og foresatte Vg2. Frogn vgs 15. november 2017 Velkommen til elever og foresatte Vg2 Frogn vgs 15. november 2017 Agenda kl. 1830-1850 Velkommen ved rektor Hege Johnsen kl. 1850-1920 Kontaktlærermøter på ulike rom, se siste lysbilde Kl. 1920-2030 Dialog

Detaljer

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Agenda Generell orientering om skolen o Generelt o Elevtjenesten o Fraværsordning o Kap 9A i Opplæringsloven o Litt til Omvisning og informasjon på de enkelte

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Velkommen til Foss videregående skole

Velkommen til Foss videregående skole Velkommen til Foss videregående skole Oss på Foss! Utdanningsprogram for studiespesialisering: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Utdanningsprogram for musikk, dans og drama 674 elever og 108 ansatte

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Ett ord Bilder i kampen mot særskrivingsfeil. Ett ord Bilder i kampen mot særskrivingsfeil

Den kulturelle skolesekken Ett ord Bilder i kampen mot særskrivingsfeil. Ett ord Bilder i kampen mot særskrivingsfeil Ett ord Bilder i Gjelder: Vg1 BA, EL, HO, RM, TP Vg2 BA, EL, HO, RM, TP Mandag 27. og tirsdag 28. november i Facebook-siden, «Bilder i», til komiker og forfatter André Ulveseter fikk i løpet av 5 dager

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer