Offentlig journal. Manglende svar fra fylkesmannen 2019/ / måneder saksbehandlingstid 2019/ /2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Manglende svar fra fylkesmannen 2019/ / måneder saksbehandlingstid 2019/ /2019"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A Manglende svar fra fylkesmannen Manglende svar - Eiendomsskatt - Karlsøy kommune 201/ /201 Ombl. annet ledd 21 måneder saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid - reguleringsplan S oppføring av enebolig mm - gbnr 28/561, Frits Kiærs vei 22 - Oslo kommune - Fylkesmannen i Oslo og Viken 201/ / Aleksander Hovland Klage på saksbehandlingen i forvaltningen i Austevoll kommune i byggesak Fradeling av tilleggsareal - avslag - gbnr 35/8 - Austevoll kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / nger Johanne Troland Aga Klage på saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid - vergemål - oppnevnelse av midlertidig verge - Fylkesmannen i nnlandet 201/ / Ombl. annet ledd Side: 1 av 18

2 ndersøkelse - frist for krav om kreditfradrag Avslag på kreditfradrag i Norge for årene Skatt sør 201/ /201 Ombl. annet ledd Finansdepartementet, Skattelovavdelingen KLAGE PÅ KRENKENDE NNHOLD OG MLG STRAFFBAR HOLDNNG Barnevernssak - Bekymringsmelding til barnevernet 201/ / Ombl. annet ledd Klage på tlendingsdirektoratet Avslag på dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med asylsak - tlendingsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Klage på manglende innsyn Lang saksbehandlingstid/manglende svar - partsinnsyn - uførepensjon - Nav Stange - Arbeids- og velferdsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Side: 2 av 18

3 Behandling av klage foretatt av påklagede leverandør Serviceklage - shuttlebuss på Gardermoen flyplass - OnePark - Avinor 201/ / Jan Ove rheim Klage over lang saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid/manglende svar - Namsfogden i Arendal - begjæring om utlegg - Betaling av kostnader for pålagt fjerning av etter forurensningsloven 201/ / Ombl. annet ledd Advokat Tormod Christoffersen Vedtak fra Nav klageinstans - arbeidsavklaringspenger - Arbeidsavklaringspenger - Rett til arbeidsavklaringspenger under vurdering for uføretrygd - Nav klageinstans 201/ / Ombl. annet ledd Maktovergrep Diverse forhold - Møre og Romsdal politidistrikt 201/ / Ombl. annet ledd Side: 3 av 18

4 Maktovergrep Diverse forhold - Møre og Romsdal politidistrikt 201/ / Ombl. annet ledd Klage på tlendingsdirektoratet - innkjøp av fersk frukt Avslag på søknad om tilleggsytelser til kjøp av frukt - tlendingsdirektoratet D 201/ / Ombl. annet ledd Klage på vedtak fra Nav klageinstans Barnebidrag - vedtak i klagesak - Nav klageinstans 201/ / Ombl. annet ledd Stans av arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspenger AAP - stans av arbeidsavklaringspenger - Nav Fyllingsdalen 201/ / Ombl. annet ledd Side: 4 av 18

5 Restskatt på sekundærbolig Restskatt på sekundærbolig - Likningsåret Skatteetaten 201/ /201 Ombl. annet ledd Klage over beregning av barnebidrag Barnebidrag - beregning av barnebidrag - vedtak - Nav klageinstans 201/ / Ombl. annet ledd Henvendelse Diverse forhold - Møre og Romsdal politidistrikt 201/ / Ombl. annet ledd Klage over manglende svar fra Diskrimineringsnemnda Manglende svar - Diskrimineringsnemnda 201/ /201 Ombl. annet ledd Side: 5 av 18

6 Foreløpig svar - sak om omsorgsstønad Omsorgsstønad - Klage på vedtak - Trondheim kommune - Fylkesmannen i Trøndelag 201/ /201 Ombl. annet ledd Klage på avgjørelser i vindkraftsaken på Frøya Energi - konsesjon til bygging av vindkraft på Frøya - Fylkesmannen i Trøndelag - Kommunal- og moderniseringsdepartementet 201/ /201 Hans Anton Grønskag Lang saksbehandlingstid hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark Lang saksbehandlingstid - Fylkesmannen i Troms og Finnmark 201/ /201 NORSK FRLFTSLV Oversendelse - uttalelse i sak om avslag på innsynsbegjæring Avslag om innsyn - Den norske kirke - Agder og Telemark bispedømmeråd 201/ /201 Den norske kirke Side: 6 av 18

7 Oversendelse - uttalelse i sak om avslag på innsynsbegjæring Avslag om innsyn - Den norske kirke - Agder og Telemark bispedømmeråd 201/ /201 Karl nge Reiersen Foreløpig svar - sak om oppføring av hytte Oppføring av fritidsbolig - vedtak - Gbnr 255/10 - Goneveien Tjøme i Færder kommune - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 201/ /201 Kari-Anne Magler Wiggen nnhenting av saksdokumenter - sak om oppføring av hytte Oppføring av fritidsbolig - vedtak - Gbnr 255/10 - Goneveien Tjøme i Færder kommune - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 201/ /201 FYLKESMANNEN VESTFOLD OG TELEMARK Henvendelser til ombudsmannen Gammel sak 2010/ klage over manglende helsehjelp m.m 2017/ /201 Ombl. annet ledd Side: 7 av 18

8 Kopi - Foreløpig svar Fylkesmannens klagebehandling - Psykososialt skolemiljø på - Fylkesmannen i Hordaland - Fylkesmannen i Vestland 2018/ /201 Ombl. annet ledd Fylkesmannen i Vestland Tilleggsopplysninger - ber om utvidet frist Manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver - Diskrimineringsnemnda 201/ /201 Ombl. annet ledd Saksnummer hos Sivilombudsmannen: 201/ Gbnr 10/515 Strusshamn, Askøy kommune - ber om mottaksbekreftelse Byggesak - gbnr 10/515 - Strusshamn - Askøy kommune 201/ / Johan Arild Johannessen Tillegg til klage på vedtak fattet fra LMD vedrørende innsynsbegjæringer til Mattilsynet datert 07071, oversendt Begrensninger i innsynsbegjæringer fra Mattilsynet - Klage på vedtak - Landbruks- og matdepartementet 201/ / Ombl. annet ledd Side: 8 av 18

9 Brev først mottatt lenge etterpå etter sammenslåingen fylkesmenn Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ / Ombl. annet ledd Sender papirene fra Fylkeslegen i Vestfold og professor i ortopedi en gang til og svarene fra Helseklage Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ /201 Ombl. annet ledd Dette er mitt svar til Trygderetten, brev fra Helseklage er sendt Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ /201 Ombl. annet ledd Dette er mitt svar til Trygderetten, brev fra Helseklage er sendt Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ /201 Ombl. annet ledd Side: av 18

10 Det må sendes bekreftelse om begjæringen, purring, da kom begjæringen Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ /201 Ombl. annet ledd Et svar skal dere få på avslaget som igjen ble mottatt Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ /201 Ombl. annet ledd Ny klage over manglende svar fra Diskrimineringsnemnda Manglende svar - Diskrimineringsnemnda 201/ /201 Ombl. annet ledd Krav om innsyn - sak 201/1123 nnsynsbegjæringer Avdeling 3 201/ /201 Roar Getz Side: 10 av 18

11 Klage 1 oversendt Begrensninger i innsynsbegjæringer fra Mattilsynet - Klage på vedtak - Landbruks- og matdepartementet 201/ /201 Ombl. annet ledd Klagesak som krever hurtig behandling Domstol - Manglende svar - Gjenåpning av sivil sak - Gulating lagmannsrett 201/ /201 Ombl. annet ledd Anmodning om utsatt svarfrist nnsyn - Avslag på krav om innsyn i sammenstilling av dokumenter - Byrådslederens kontor Oslo kommune 201/ /201 Fylkesmannen i Oslo og Viken Oversender saksdokumenter - klage på byggesak - Færder - 255/10 - Goneveien oppføring av fritidsbolig Oppføring av fritidsbolig - vedtak - Gbnr 255/10 - Goneveien Tjøme i Færder kommune - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 201/ /201 FYLKESMANNEN VESTFOLD OG TELEMARK Side: 11 av 18

12 Ber om Sivilombudsmannens vurdering av klagesak - avslag på ferdigattest - gbnr 10/30 Askøy kommune - ber om vurdering av fylkesmannens endelige vedtak i saken og lovligheten av dette Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / Jann Atle Jensen Oversending av henvendelse til SOM - Del 2 Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / Jann Atle Jensen Oversending av henvendelse til SOM - Del 3 Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / Jann Atle Jensen Oversending av henvendelse til SOM - Del 4 Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / Jann Atle Jensen Side: 12 av 18

13 Tilsvar til undersøkelse av bruken av sikkerhetsseng i norske fengsel Bruk av sikkerhetsseng i fengsel 201/ / Ombl. annet ledd Romerike fengsel Henvendelse Henvendelse om diverse forhold 201/ / Ombl. annet ledd Tilbakemelding Manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver - Diskrimineringsnemnda 201/ /201 Ombl. annet ledd nnhenting av saksdokumenter - klage over forbigåelse ved ansettelse Ansettelsessak - 201/ / Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Side: 13 av 18

14 Oversending av henvendelse til SOM - Del 1 - ber om bekreftelse på mottak av e-poster Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ /201 Jann Atle Jensen Legge inn presedens som føring i klagesaker Diverse forhold - Manglende postforsendelser fra offentlige myndigheter - Økonomisk stønad - Kommunal bolig mv. 2017/ /201 Ombl. annet ledd Foreløpig svar Avkorting av produksjonstilskudd - Vindafjord kommune 201/ /201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Klage på vedtak om avkorting av hele produksjonstilskuddet fra Vindafjord kommune del 2 Avkorting av produksjonstilskudd - Vindafjord kommune 201/ /201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Side: 14 av 18

15 nvitasjon til praksisordningen 201 ved Det juridiske fakultetet ved it Norges arktiske universitet Forespørsel om praksisplasser høsten Det juridiske fakultet ved it Norges arktiske universitet 201/ /201 NVERSTETET TROMSØ - NORGES ARKTSKE NVERSTET Klage til Sivilombudsmannen Refusjon av reiseutgifter - Pasientreiser - Fylkesmannen i Nordland 201/ / Ombl. annet ledd Klage på saksbehandlingstid på omgjøringsbegjæring hos Fylkesmannen i Oslo og Viken Bruksendring til helårsbolig - Avslag - Gbnr 41/121 Brønnøya - Asker kommune - Fylkesmannen i Oslo og Viken 201/ /201 Rune Østraat Oversendelse av dokumentasjon - Fylkesmannens stadfestelse av reguleringsplan Vedtak om ny Frydenlundforbindelse - Malmporten Handelspark - Narvik - Fylkesmannen i Nordland 201/ / FYLKESMANNEN NORDLAND Side: 15 av 18

16 Tilleggsopplysninger Manglende svar - Diskrimineringsnemnda 201/ /201 Ombl. annet ledd Henvendelse Henvendelse - Straffelov mot skadelige Fraterniseringsorganisasjoner 2018/ /201 Ombl. annet ledd Mulig forbigåelse i ansettelse Ansettelsessak - forbigåelse - lærerstilling 201/ /201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Kopi - Klage på uforsvarlig oppfølging og behandling i hjemmesykepleien og institusjonene i kommune Manglende oppfølging og behandling - hjemmesykepleien og institusjonene - kommune 201/ /201 Ombl. annet ledd Side: 16 av 18

17 Jeg henviser til svar Sivilombudsmannens referanse 2018/750 Manglende hjelp fra forvaltningen i forbindelse med sykdom/skade - kommune 2018/ /201 Ombl. annet ledd Klage over tvangsmedisinering Klage på tvangsmedisinering med Cisordinol - Fylkesmannen i Rogaland - Stavanger universitetssykehus 201/ / Ombl. annet ledd nsendte papirer som forsvinner Sendt dokumentasjon ikke mottatt - Lånekassen 201/ /201 Ombl. annet ledd Klage over soningsforhold Soningsforhold - Oslo fengsel 201/ / Ombl. annet ledd Side: 17 av 18

18 Klage over soningsforhold Fengselssak - Soningsforhold - Åna fengsel 201/ / Ombl. annet ledd Vedrørende avslag på HC-parkeringstillatelse Avslag på HC-parkeringstillatelse - Bymiljøetaten - Oslo kommune 201/ / Ombl. annet ledd Kopi - Vedrørende inntektsberegning i forbindelse med barnebidrag Manglende svar fra Nav om barnebidrag - Klage på saksbehandling ved Nav Forvaltning/Nav nnkreving 2017/ / Ombl. annet ledd Klage på vedtak om avslag Gjenerverv av advokatbevilling - Klage på avslag - Advokatbevillingsnemnden 201/ / Ombl. annet ledd Side: 18 av 18