Offentlig journal. Manglende svar fra fylkesmannen 2019/ / måneder saksbehandlingstid 2019/ /2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Manglende svar fra fylkesmannen 2019/ / måneder saksbehandlingstid 2019/ /2019"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A Manglende svar fra fylkesmannen Manglende svar - Eiendomsskatt - Karlsøy kommune 201/ /201 Ombl. annet ledd 21 måneder saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid - reguleringsplan S oppføring av enebolig mm - gbnr 28/561, Frits Kiærs vei 22 - Oslo kommune - Fylkesmannen i Oslo og Viken 201/ / Aleksander Hovland Klage på saksbehandlingen i forvaltningen i Austevoll kommune i byggesak Fradeling av tilleggsareal - avslag - gbnr 35/8 - Austevoll kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / nger Johanne Troland Aga Klage på saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid - vergemål - oppnevnelse av midlertidig verge - Fylkesmannen i nnlandet 201/ / Ombl. annet ledd Side: 1 av 18

2 ndersøkelse - frist for krav om kreditfradrag Avslag på kreditfradrag i Norge for årene Skatt sør 201/ /201 Ombl. annet ledd Finansdepartementet, Skattelovavdelingen KLAGE PÅ KRENKENDE NNHOLD OG MLG STRAFFBAR HOLDNNG Barnevernssak - Bekymringsmelding til barnevernet 201/ / Ombl. annet ledd Klage på tlendingsdirektoratet Avslag på dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med asylsak - tlendingsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Klage på manglende innsyn Lang saksbehandlingstid/manglende svar - partsinnsyn - uførepensjon - Nav Stange - Arbeids- og velferdsdirektoratet 201/ / Ombl. annet ledd Side: 2 av 18

3 Behandling av klage foretatt av påklagede leverandør Serviceklage - shuttlebuss på Gardermoen flyplass - OnePark - Avinor 201/ / Jan Ove rheim Klage over lang saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid/manglende svar - Namsfogden i Arendal - begjæring om utlegg - Betaling av kostnader for pålagt fjerning av etter forurensningsloven 201/ / Ombl. annet ledd Advokat Tormod Christoffersen Vedtak fra Nav klageinstans - arbeidsavklaringspenger - Arbeidsavklaringspenger - Rett til arbeidsavklaringspenger under vurdering for uføretrygd - Nav klageinstans 201/ / Ombl. annet ledd Maktovergrep Diverse forhold - Møre og Romsdal politidistrikt 201/ / Ombl. annet ledd Side: 3 av 18

4 Maktovergrep Diverse forhold - Møre og Romsdal politidistrikt 201/ / Ombl. annet ledd Klage på tlendingsdirektoratet - innkjøp av fersk frukt Avslag på søknad om tilleggsytelser til kjøp av frukt - tlendingsdirektoratet D 201/ / Ombl. annet ledd Klage på vedtak fra Nav klageinstans Barnebidrag - vedtak i klagesak - Nav klageinstans 201/ / Ombl. annet ledd Stans av arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspenger AAP - stans av arbeidsavklaringspenger - Nav Fyllingsdalen 201/ / Ombl. annet ledd Side: 4 av 18

5 Restskatt på sekundærbolig Restskatt på sekundærbolig - Likningsåret Skatteetaten 201/ /201 Ombl. annet ledd Klage over beregning av barnebidrag Barnebidrag - beregning av barnebidrag - vedtak - Nav klageinstans 201/ / Ombl. annet ledd Henvendelse Diverse forhold - Møre og Romsdal politidistrikt 201/ / Ombl. annet ledd Klage over manglende svar fra Diskrimineringsnemnda Manglende svar - Diskrimineringsnemnda 201/ /201 Ombl. annet ledd Side: 5 av 18

6 Foreløpig svar - sak om omsorgsstønad Omsorgsstønad - Klage på vedtak - Trondheim kommune - Fylkesmannen i Trøndelag 201/ /201 Ombl. annet ledd Klage på avgjørelser i vindkraftsaken på Frøya Energi - konsesjon til bygging av vindkraft på Frøya - Fylkesmannen i Trøndelag - Kommunal- og moderniseringsdepartementet 201/ /201 Hans Anton Grønskag Lang saksbehandlingstid hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark Lang saksbehandlingstid - Fylkesmannen i Troms og Finnmark 201/ /201 NORSK FRLFTSLV Oversendelse - uttalelse i sak om avslag på innsynsbegjæring Avslag om innsyn - Den norske kirke - Agder og Telemark bispedømmeråd 201/ /201 Den norske kirke Side: 6 av 18

7 Oversendelse - uttalelse i sak om avslag på innsynsbegjæring Avslag om innsyn - Den norske kirke - Agder og Telemark bispedømmeråd 201/ /201 Karl nge Reiersen Foreløpig svar - sak om oppføring av hytte Oppføring av fritidsbolig - vedtak - Gbnr 255/10 - Goneveien Tjøme i Færder kommune - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 201/ /201 Kari-Anne Magler Wiggen nnhenting av saksdokumenter - sak om oppføring av hytte Oppføring av fritidsbolig - vedtak - Gbnr 255/10 - Goneveien Tjøme i Færder kommune - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 201/ /201 FYLKESMANNEN VESTFOLD OG TELEMARK Henvendelser til ombudsmannen Gammel sak 2010/ klage over manglende helsehjelp m.m 2017/ /201 Ombl. annet ledd Side: 7 av 18

8 Kopi - Foreløpig svar Fylkesmannens klagebehandling - Psykososialt skolemiljø på - Fylkesmannen i Hordaland - Fylkesmannen i Vestland 2018/ /201 Ombl. annet ledd Fylkesmannen i Vestland Tilleggsopplysninger - ber om utvidet frist Manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver - Diskrimineringsnemnda 201/ /201 Ombl. annet ledd Saksnummer hos Sivilombudsmannen: 201/ Gbnr 10/515 Strusshamn, Askøy kommune - ber om mottaksbekreftelse Byggesak - gbnr 10/515 - Strusshamn - Askøy kommune 201/ / Johan Arild Johannessen Tillegg til klage på vedtak fattet fra LMD vedrørende innsynsbegjæringer til Mattilsynet datert 07071, oversendt Begrensninger i innsynsbegjæringer fra Mattilsynet - Klage på vedtak - Landbruks- og matdepartementet 201/ / Ombl. annet ledd Side: 8 av 18

9 Brev først mottatt lenge etterpå etter sammenslåingen fylkesmenn Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ / Ombl. annet ledd Sender papirene fra Fylkeslegen i Vestfold og professor i ortopedi en gang til og svarene fra Helseklage Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ /201 Ombl. annet ledd Dette er mitt svar til Trygderetten, brev fra Helseklage er sendt Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ /201 Ombl. annet ledd Dette er mitt svar til Trygderetten, brev fra Helseklage er sendt Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ /201 Ombl. annet ledd Side: av 18

10 Det må sendes bekreftelse om begjæringen, purring, da kom begjæringen Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ /201 Ombl. annet ledd Et svar skal dere få på avslaget som igjen ble mottatt Avslag på støtte til behandling i utlandet - HELFO 2018/ /201 Ombl. annet ledd Ny klage over manglende svar fra Diskrimineringsnemnda Manglende svar - Diskrimineringsnemnda 201/ /201 Ombl. annet ledd Krav om innsyn - sak 201/1123 nnsynsbegjæringer Avdeling 3 201/ /201 Roar Getz Side: 10 av 18

11 Klage 1 oversendt Begrensninger i innsynsbegjæringer fra Mattilsynet - Klage på vedtak - Landbruks- og matdepartementet 201/ /201 Ombl. annet ledd Klagesak som krever hurtig behandling Domstol - Manglende svar - Gjenåpning av sivil sak - Gulating lagmannsrett 201/ /201 Ombl. annet ledd Anmodning om utsatt svarfrist nnsyn - Avslag på krav om innsyn i sammenstilling av dokumenter - Byrådslederens kontor Oslo kommune 201/ /201 Fylkesmannen i Oslo og Viken Oversender saksdokumenter - klage på byggesak - Færder - 255/10 - Goneveien oppføring av fritidsbolig Oppføring av fritidsbolig - vedtak - Gbnr 255/10 - Goneveien Tjøme i Færder kommune - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 201/ /201 FYLKESMANNEN VESTFOLD OG TELEMARK Side: 11 av 18

12 Ber om Sivilombudsmannens vurdering av klagesak - avslag på ferdigattest - gbnr 10/30 Askøy kommune - ber om vurdering av fylkesmannens endelige vedtak i saken og lovligheten av dette Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / Jann Atle Jensen Oversending av henvendelse til SOM - Del 2 Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / Jann Atle Jensen Oversending av henvendelse til SOM - Del 3 Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / Jann Atle Jensen Oversending av henvendelse til SOM - Del 4 Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ / Jann Atle Jensen Side: 12 av 18

13 Tilsvar til undersøkelse av bruken av sikkerhetsseng i norske fengsel Bruk av sikkerhetsseng i fengsel 201/ / Ombl. annet ledd Romerike fengsel Henvendelse Henvendelse om diverse forhold 201/ / Ombl. annet ledd Tilbakemelding Manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver - Diskrimineringsnemnda 201/ /201 Ombl. annet ledd nnhenting av saksdokumenter - klage over forbigåelse ved ansettelse Ansettelsessak - 201/ / Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Side: 13 av 18

14 Oversending av henvendelse til SOM - Del 1 - ber om bekreftelse på mottak av e-poster Avslag på søknad om ferdigattest - Byggetiltak på gbnr 10/30 - Askøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ /201 Jann Atle Jensen Legge inn presedens som føring i klagesaker Diverse forhold - Manglende postforsendelser fra offentlige myndigheter - Økonomisk stønad - Kommunal bolig mv. 2017/ /201 Ombl. annet ledd Foreløpig svar Avkorting av produksjonstilskudd - Vindafjord kommune 201/ /201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Klage på vedtak om avkorting av hele produksjonstilskuddet fra Vindafjord kommune del 2 Avkorting av produksjonstilskudd - Vindafjord kommune 201/ /201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Side: 14 av 18

15 nvitasjon til praksisordningen 201 ved Det juridiske fakultetet ved it Norges arktiske universitet Forespørsel om praksisplasser høsten Det juridiske fakultet ved it Norges arktiske universitet 201/ /201 NVERSTETET TROMSØ - NORGES ARKTSKE NVERSTET Klage til Sivilombudsmannen Refusjon av reiseutgifter - Pasientreiser - Fylkesmannen i Nordland 201/ / Ombl. annet ledd Klage på saksbehandlingstid på omgjøringsbegjæring hos Fylkesmannen i Oslo og Viken Bruksendring til helårsbolig - Avslag - Gbnr 41/121 Brønnøya - Asker kommune - Fylkesmannen i Oslo og Viken 201/ /201 Rune Østraat Oversendelse av dokumentasjon - Fylkesmannens stadfestelse av reguleringsplan Vedtak om ny Frydenlundforbindelse - Malmporten Handelspark - Narvik - Fylkesmannen i Nordland 201/ / FYLKESMANNEN NORDLAND Side: 15 av 18

16 Tilleggsopplysninger Manglende svar - Diskrimineringsnemnda 201/ /201 Ombl. annet ledd Henvendelse Henvendelse - Straffelov mot skadelige Fraterniseringsorganisasjoner 2018/ /201 Ombl. annet ledd Mulig forbigåelse i ansettelse Ansettelsessak - forbigåelse - lærerstilling 201/ /201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Kopi - Klage på uforsvarlig oppfølging og behandling i hjemmesykepleien og institusjonene i kommune Manglende oppfølging og behandling - hjemmesykepleien og institusjonene - kommune 201/ /201 Ombl. annet ledd Side: 16 av 18

17 Jeg henviser til svar Sivilombudsmannens referanse 2018/750 Manglende hjelp fra forvaltningen i forbindelse med sykdom/skade - kommune 2018/ /201 Ombl. annet ledd Klage over tvangsmedisinering Klage på tvangsmedisinering med Cisordinol - Fylkesmannen i Rogaland - Stavanger universitetssykehus 201/ / Ombl. annet ledd nsendte papirer som forsvinner Sendt dokumentasjon ikke mottatt - Lånekassen 201/ /201 Ombl. annet ledd Klage over soningsforhold Soningsforhold - Oslo fengsel 201/ / Ombl. annet ledd Side: 17 av 18

18 Klage over soningsforhold Fengselssak - Soningsforhold - Åna fengsel 201/ / Ombl. annet ledd Vedrørende avslag på HC-parkeringstillatelse Avslag på HC-parkeringstillatelse - Bymiljøetaten - Oslo kommune 201/ / Ombl. annet ledd Kopi - Vedrørende inntektsberegning i forbindelse med barnebidrag Manglende svar fra Nav om barnebidrag - Klage på saksbehandling ved Nav Forvaltning/Nav nnkreving 2017/ / Ombl. annet ledd Klage på vedtak om avslag Gjenerverv av advokatbevilling - Klage på avslag - Advokatbevillingsnemnden 201/ / Ombl. annet ledd Side: 18 av 18

Offentlig journal. Manglende svar på henvendelse - Bergen kommune 2019/ / Konklusjon av tilsynsrapport

Offentlig journal. Manglende svar på henvendelse - Bergen kommune 2019/ / Konklusjon av tilsynsrapport Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 0.08.01 Manglende svar på henvendelse - Bergen kommune Manglende svar - nnsyn i dokument - Bergen kommune, vann- og avløpsetaten

Detaljer

Sakstittel: Dispensasjon fra plan - Avslag - Utlegging av flytebrygge - Gbnr 28/32 - Sande kommune - Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dok.

Sakstittel: Dispensasjon fra plan - Avslag - Utlegging av flytebrygge - Gbnr 28/32 - Sande kommune - Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 0.08.201 Klage på svar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal Dispensasjon fra plan - Avslag - tlegging av flytebrygge - Gbnr 28/32

Detaljer

Dok.dato: Klage til Sivilombudsmannen over vedtak om tilbakekreving - påstått feil bruk av Buypass ved rettmessige refusjonskrav

Dok.dato: Klage til Sivilombudsmannen over vedtak om tilbakekreving - påstått feil bruk av Buypass ved rettmessige refusjonskrav Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 2.07.201 Lang behandlingstid D Lang saksbehandlingstid - Visum - tlendingsdirektoratet 201/2842-1 14600/201 15.07.201 Ombl.

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om avslutning - sak om ansettelse av ***** 2019/ /

Offentlig journal. Orientering om avslutning - sak om ansettelse av ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 01.08.201 Orientering om avslutning - sak om ansettelse av Ansettelsessak - 201/24-6 14771/201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr.

Detaljer

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 26.07.201 Orientering om avslutning av sak Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage

Detaljer

Angående byggesak Skedsmo kommune - eiendommen Martin Linges vei 5, 1465 Strømmen - gbnr 78/94

Angående byggesak Skedsmo kommune - eiendommen Martin Linges vei 5, 1465 Strømmen - gbnr 78/94 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 07.08.201 Angående byggesak Skedsmo kommune - eiendommen Martin Linges vei 5, 1465 Strømmen - gbnr 78/4 Byggesak - rammetillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet 2019/ / Manglende svar fra Fauske kommune

Offentlig journal. Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet 2019/ / Manglende svar fra Fauske kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 08.08.201 Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet Forespørsel om bankvirksomhet - Manglende svar - Finanstilsynet 201/2344-3

Detaljer

Offentlig journal. Klage på reguleringsplan - Solvang omsorgsboliger 2019/ / Avslag på søknad om uføretrygd

Offentlig journal. Klage på reguleringsplan - Solvang omsorgsboliger 2019/ / Avslag på søknad om uføretrygd Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 05.08.201 Klage på reguleringsplan - Solvang omsorgsboliger Reguleringsplan 2332 - Vestre platå nord - Stavanger kommune -

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 30.07.201 Klage på reguleringsplan Kvernaland torg Reguleringsplan - Kvernaland torg - Time kommune - Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Dok.dato: Sakstittel: Lang saksbehandlingstid/manglende svar - søknad om oppholdskort etter EØS direktivet - Utlendingsdirektoratet

Dok.dato: Sakstittel: Lang saksbehandlingstid/manglende svar - søknad om oppholdskort etter EØS direktivet - Utlendingsdirektoratet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 12.08.201 ttalelse - innsyn i dokumenter om avslutning av arbeidsforhold Avslag om innsyn - Den norske kirke - Agder og Telemark

Detaljer

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 25.07.201 Klage på dårlig behandling fra Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar i sak om fagskolegodkjenning av utdanning 2018/ / AVD1/KAE.

Offentlig journal. Foreløpig svar i sak om fagskolegodkjenning av utdanning 2018/ / AVD1/KAE. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2018 Foreløpig svar i sak om fagskolegodkjenning av utdanning Avslag på fagskolegodkjenning - Klagenemnda for vedtak fattet

Detaljer

Offentlig journal. Sak om eksamenskarakter 2018/ / AVD2/HMT Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/HMT

Offentlig journal. Sak om eksamenskarakter 2018/ / AVD2/HMT Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/HMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.06.2018 nnhold: Sak om eksamenskarakter Klage over karakter - T Norges arktiske universitet 2018/704-21 10733/2018 25.05.2018

Detaljer

Sakstittel: Avslag på innsyn i kalender til ansatte hos Nav Søndre Land, Østre Toten kommune - Fylkesmannen i Oppland. Dok.dato:

Sakstittel: Avslag på innsyn i kalender til ansatte hos Nav Søndre Land, Østre Toten kommune - Fylkesmannen i Oppland. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.10.2018 nnhold: Orientering - manglende svar på begjæringer om innsyn Avslag på innsyn i kalender til ansatte hos Nav Søndre

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A.08.01 Påminnelse - innhenting av saksdokumenter Ansettelsessak - Forbigåelse - Koordinatorstillinger 01/54-14180/01 1.08.01

Detaljer

Offentlig journal. Ansettelse av seksjonssjef i ***** 2019/ / Henvendelse om namsfogden og tingretten m.m.

Offentlig journal. Ansettelse av seksjonssjef i ***** 2019/ / Henvendelse om namsfogden og tingretten m.m. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 11.10.201 Ansettelse av seksjonssjef i Ansettelsessak - Seksjonssjef 201/2412-12 1188/201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr.

Detaljer

Sakstittel: Fri rettshjelp - avslag - dekning av utgifter for reise og opphold i Oslo - Statens sivilrettsforvaltning - Fylkesmannen i Oslo og Viken

Sakstittel: Fri rettshjelp - avslag - dekning av utgifter for reise og opphold i Oslo - Statens sivilrettsforvaltning - Fylkesmannen i Oslo og Viken Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 17.07.201 tgifter til reise og bolig i forbindelse med rettssak Fri rettshjelp - avslag - dekning av utgifter for reise og

Detaljer

Offentlig journal. Klage på saksbehandling og vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud 2017/ /2017 AVD1/CHE

Offentlig journal. Klage på saksbehandling og vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud 2017/ /2017 AVD1/CHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.07.2017 nnhold: Klage på saksbehandling og vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud Klage - Vedtak Fylkesmannen i Buskerud - NAV

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse 2017/ / AVD2/MKH Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/MKH

Offentlig journal. Henvendelse 2017/ / AVD2/MKH Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/MKH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.12.2017 nnhold: Henvendelse Forespørsel om klageadgang - Henvendelse om klage på Oslo tingrett m.fl. U 2017/317-4 252/2017

Detaljer

Offentlig journal. Avslag på uføretrygd 2018/ / AVD1/AAS AVD1/AAS. Klage på tidsfrist som ikke blir holdt

Offentlig journal. Avslag på uføretrygd 2018/ / AVD1/AAS AVD1/AAS. Klage på tidsfrist som ikke blir holdt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.0.2018 nnhold: Avslag på uføretrygd Avslag på søknad om uførepensjon - Nav Arbeid og ytelser 2018/3327-1 17675/2018 05.0.2018

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - sak om startlån og etableringstilskudd 2018/ / AVD2/HOC.

Offentlig journal. Uttalelse - sak om startlån og etableringstilskudd 2018/ / AVD2/HOC. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.201, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.201 ttalelse - sak om startlån og etableringstilskudd Startlån og tilskudd til etablering - Avslag på søknad -

Detaljer

Sakstittel: Klage på vedtak - Dispensasjon for oppføring av hytte gnr/bnr 99/16 - Ål kommune - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato:

Sakstittel: Klage på vedtak - Dispensasjon for oppføring av hytte gnr/bnr 99/16 - Ål kommune - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2017 nnhold: Orientering - sak om dispensasjon til oppføring av hytte i randområdet for villrein Klage på vedtak - Dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av sak om ulovlighetsoppfølging 2017/ / AVD3/ABK Sivilombudsmannen AVD3/ABK

Offentlig journal. Behandling av sak om ulovlighetsoppfølging 2017/ / AVD3/ABK Sivilombudsmannen AVD3/ABK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2018 nnhold: Behandling av sak om ulovlighetsoppfølging Manglende realitetsbehandling av ulovlighetssak etter plan- og

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD3/IEK. Dok.dato: Klassering: 436 AVD2/CEA

Dok.dato: Klassering: AVD3/IEK. Dok.dato: Klassering: 436 AVD2/CEA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.06.2018 Klage over manglende svar på krav om erstatning Klage over vedtak - Byggesak gnr/bnr 17/542 - Porsanger kommune U

Detaljer

Offentlig journal. Klage over saksbehandling ved NAV Innkreving 2017/ /

Offentlig journal. Klage over saksbehandling ved NAV Innkreving 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.04.2018 nnhold: Klage over saksbehandling ved NAV nnkreving Klage på Nav for pålagt gjeldsinnbetaling av pensjon 2017/4013-21

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/AGM

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/AGM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.01.2018 Forespørsel om klageorgan Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2017/2857-11 25240/2017

Detaljer

Offentlig journal. Vurdering 2019/ / Avslutning - dekning av sakskostnader etter rettskraftig dom

Offentlig journal. Vurdering 2019/ / Avslutning - dekning av sakskostnader etter rettskraftig dom Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 1.08.201 Vurdering Høring av endringer i rovviltforvaltningen X 201/2304-3 14843/201 1.07.201 Avslutning - dekning av sakskostnader

Detaljer

Dok.dato: Sakstittel: Manglende svar - Partsinnsyn - Lisens som psykolog - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) Dok.

Dok.dato: Sakstittel: Manglende svar - Partsinnsyn - Lisens som psykolog - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,X, Status: J,A 20.05.201 Klage på saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid - Sakskostnader - Avslag - Midlertidig oppholdstillatelse -

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/ANB

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/ANB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.05.2017 nnhold: Foreløpig svar - Klage over avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Klage på Bergen

Detaljer

Offentlig journal. Klage på vedtak om fastsettelse av forpaktningsavgift 2018/ / AVD3/JWI

Offentlig journal. Klage på vedtak om fastsettelse av forpaktningsavgift 2018/ / AVD3/JWI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.06.2018 nnhold: Klage på vedtak om fastsettelse av forpaktningsavgift Fastsettelse av forpaktningsavgift - gnr 3/3 - Drammen

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ombudsmannens uttalelse - taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten 2017/ /

Offentlig journal. Oversendelse av ombudsmannens uttalelse - taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.10.2018 Oversendelse av ombudsmannens uttalelse - taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten Klage på utlevering av

Detaljer

Offentlig journal. Klage over Trygderettens kjennelse i sak om ektefellebidrag 2018/ / AVD1/MLF

Offentlig journal. Klage over Trygderettens kjennelse i sak om ektefellebidrag 2018/ / AVD1/MLF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.03.2018 nnhold: Klage over Trygderettens kjennelse i sak om ektefellebidrag Avslag på ektefellebidrag - Nav U 2018/256-7

Detaljer

Sakstittel: Brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse i 50% stilling som klinisk ernæringsfysiolog - ***** ***** Dok.dato:

Sakstittel: Brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse i 50% stilling som klinisk ernæringsfysiolog - ***** ***** Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.07.2018 nnhold: Klage på forbigåelse ved ansettelse av klinisk ernæringsfysiolog Brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse

Detaljer

Oversendelse av uttalelse - Utlendingsnemndas rettsanvendelse i sak om tilbakekall av flyktningstatus etter utvisningsvedtak. Dok.dato:

Oversendelse av uttalelse - Utlendingsnemndas rettsanvendelse i sak om tilbakekall av flyktningstatus etter utvisningsvedtak. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 22.07.201 Oversendelse av uttalelse - tlendingsnemndas rettsanvendelse i sak om tilbakekall av flyktningstatus etter utvisningsvedtak

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2017/ / AVD2/RTV

Offentlig journal. Uttalelse - parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2017/ / AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2018 ttalelse - parkeringstillatelse for forflytningshemmede Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Detaljer

Offentlig journal. Avslag på søknad om oppholdstillatelse 2019/ / Forespørsel om saksgang 2019/ /2019

Offentlig journal. Avslag på søknad om oppholdstillatelse 2019/ / Forespørsel om saksgang 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 14.03.201 Avslag på søknad om oppholdstillatelse Familieinnvandring - Avslag på søknad om oppholdstillatelse - tlendingsdirektoratet

Detaljer

Haster - Vennlig påminnelse - Søknad om økonomisk støtte - justissamarbeid med kinesiske myndigheter

Haster - Vennlig påminnelse - Søknad om økonomisk støtte - justissamarbeid med kinesiske myndigheter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,, Status: J,A 24.07.201 Haster - Vennlig påminnelse - Søknad om økonomisk støtte - justissamarbeid med kinesiske myndigheter Kina - Søknad

Detaljer

Sakstittel: Klage på Mattilsynet og Statens legemiddelverk for manglende forståelse for medisinbehov mot parasitter - katteoppdrett. Dok.

Sakstittel: Klage på Mattilsynet og Statens legemiddelverk for manglende forståelse for medisinbehov mot parasitter - katteoppdrett. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.04.2018 nnhold: Klage på saksbehandlingen hos Statens Legemiddelverk Klage på Mattilsynet og Statens legemiddelverk for manglende

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om Sivilforsvaret 2018/ / AVD1/MLF Sivilombudsmannen AVD1/MLF

Offentlig journal. Forespørsel om Sivilforsvaret 2018/ / AVD1/MLF Sivilombudsmannen AVD1/MLF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2018 nnhold: Forespørsel om Sivilforsvaret Anmeldelse for ikke å ha møtt til øvelse - Telemark Sivilforsvarsdistrikt 2018/146-2

Detaljer

Sakstittel: Manglende svar - Henvendelse om garasjeplasser - Gnr./bnr. 17/346 Sementveien 1-31 Hokksund - Øvre Eiker kommune. Dok.dato:

Sakstittel: Manglende svar - Henvendelse om garasjeplasser - Gnr./bnr. 17/346 Sementveien 1-31 Hokksund - Øvre Eiker kommune. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.03.2018 nnhold: Manglende svar fra Øvre Eiker kommune Manglende svar - Henvendelse om garasjeplasser - Gnr./bnr. 17/346 Sementveien

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - Aldersfastsettelse for enslig mindreårig afghaner som søkte om beskyttelse 2017/ /

Offentlig journal. Uttalelse - Aldersfastsettelse for enslig mindreårig afghaner som søkte om beskyttelse 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 24.04.201 ttalelse - Aldersfastsettelse for enslig mindreårig afghaner som søkte om beskyttelse Avslag på søknad om beskyttelse

Detaljer

Offentlig journal. Klage på saksbehandling 2017/ / AVD3/MAG Sivilombudsmannen AVD3/MAG.

Offentlig journal. Klage på saksbehandling 2017/ / AVD3/MAG Sivilombudsmannen AVD3/MAG. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.01.2018 nnhold: Klage på saksbehandling Manglende svar på henvendelse/anke - Etablering av flyktningeboliger på Bøle i Skien

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD3/IEK

Dok.dato: Klassering: AVD3/IEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 1.05.2017 nnhold: Orientering sak om manglende svar Manglende svar og sen saksbehandling hos Statens vegvesen på henvendelser

Detaljer

Sakstittel: Reguleringsplan 995b Hå kommune - Gyldighet og betydning i byggesaker - Hå kommune - Fylkesmannen i Rogaland. Dok.dato:

Sakstittel: Reguleringsplan 995b Hå kommune - Gyldighet og betydning i byggesaker - Hå kommune - Fylkesmannen i Rogaland. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.0.2017 Svar på forespørsel om status i saksgang - Byggesak - Hå kommune Reguleringsplan 5b Hå kommune - Gyldighet og betydning

Detaljer

Sakstittel: Brudd på Svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader - Landbruks- og matdepartementet. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Brudd på Svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader - Landbruks- og matdepartementet. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 04.06.201 ndersøkelse - dekning av sakskostnader Brudd på Svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader - Landbruks-

Detaljer

Sakstittel: Manglende gjennomføring av Plan Støyskjerming - E39 og Randabergveien - Stavanger kommune. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Manglende gjennomføring av Plan Støyskjerming - E39 og Randabergveien - Stavanger kommune. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 0.10.01 Behandling av reguleringsplan for støyskjerm Manglende gjennomføring av Plan 67 - Støyskjerming - E3 og Randabergveien

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 01.07.201 ndersøkelse -Fylkesmannens kompetanse etter forvaltningsloven 34 Dispensasjon for tilbygg og ny enebolig - Avslag

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD2/RSA

Dok.dato: Klassering: AVD2/RSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2018 Fylkesmannens tilsyn knyttet til manglende informasjon til biologisk mor i barnevernssak Klage på ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Utvidet søkelise 2019/ / Gråsteinlia steinbrudd - konsekvensutredning

Offentlig journal. Utvidet søkelise 2019/ / Gråsteinlia steinbrudd - konsekvensutredning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 14.06.201 tvidet søkelise Ansettelse - Medarbeider innen menneskerettigheter - førstekonsulent/rådgiver - Jobbnorge D 16605

Detaljer

Sakstittel: Klage på delvis avslått innsyn i korrespondanse mellom Finansdepartementet og McKinsey & Co - Innsyn i tilbud om konsulentbistand

Sakstittel: Klage på delvis avslått innsyn i korrespondanse mellom Finansdepartementet og McKinsey & Co - Innsyn i tilbud om konsulentbistand Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.10.2017 nnhold: nnsyn i tilbud om konsulentbistand Klage på delvis avslått innsyn i korrespondanse mellom Finansdepartementet

Detaljer

Klage på forskjellsbehandling for vann og avløpsgebyr mellom samme type u-seksjonerte leiligheter i Stryn kommune. Dok.dato:

Klage på forskjellsbehandling for vann og avløpsgebyr mellom samme type u-seksjonerte leiligheter i Stryn kommune. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.01.201 nnhold: Klage på forskjellsbehandling for vann og avløpsgebyr mellom samme type u-seksjonerte leiligheter i Stryn

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD2/RTV

Dok.dato: Klassering: AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2018 Svar på henvendelse Klage på saksgang i etterforskning - Politiet - Spesialenheten - Justisministeren 2017/2145-10

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 23.07.201 Svar på ny henvendelse - Klage på saksbehandlingen ved vurdering av doktorgradsavhandling kke godkjent doktoravhandling

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD3/IJA. Dok.dato: Klassering: AVD3/IJA

Dok.dato: Klassering: AVD3/IJA. Dok.dato: Klassering: AVD3/IJA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.05.2018 nnhenting av saksdokumenter Byggesak i Bergen kommune - Gnr/bnr 182/304 - Lokketoveien 12 - Fylkesmannen i Hordaland

Detaljer

Offentlig journal. Sak om behandlingstid 2018/ / AVD2/HMT Sivilombudsmannen AVD2/HMT

Offentlig journal. Sak om behandlingstid 2018/ / AVD2/HMT Sivilombudsmannen AVD2/HMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.02.2018 nnhold: Sak om behandlingstid Klage på lang saksbehandlingstid/manglende svar - Fylkesmannen i Oslo og Akershus U

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 14.08.01 Egenmeldt sykefravær - 4. kvartal 016 Rapportering av data til SSB 016 - Egenmeldt sykefravær 016/05-456/017 4.0.017

Detaljer

Sakstittel: Brudd på svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader etter rettskraftig dom - Landbruks- og matdepartementet. Dok.

Sakstittel: Brudd på svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader etter rettskraftig dom - Landbruks- og matdepartementet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 16.08.201 Arbeidsnotat sakskostnader Brudd på svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader etter rettskraftig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 437

Dok.dato: Klassering: 437 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.07.2018 Sak om navneendring Klage over saksbehandlingen og lovanvendelsen - Forskjellsbehandling i sak om navnendring 2018/1583-2

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/KEA

Dok.dato: Klassering: AVD1/KEA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2018 nnhold: Klage over forbigåelse ved ansettelse Forbigåelse ved ansettelse i PhD- stilling ***** ***** ***** ***** 2017/4316-7

Detaljer

Offentlig journal. Sak om permanent overføring av studielån til Statens innkrevingssentral 2017/ / AVD2/RTV

Offentlig journal. Sak om permanent overføring av studielån til Statens innkrevingssentral 2017/ / AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.03.2018 nnhold: Sak om permanent overføring av studielån til Statens innkrevingssentral Tvangsinnkreving av ikke justert studiegjeld

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 21.06.201 ttalelse spørsmål om tilbakevirkning i forbindelse med endring av folketrygdloven Fratrekk i etterbetaling av attføringspenger

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - klage over manglende begrunnelse ved avgjørelse om ikke å ilegge ordensstraff 2017/ /

Offentlig journal. Foreløpig svar - klage over manglende begrunnelse ved avgjørelse om ikke å ilegge ordensstraff 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.10.2017 Foreløpig svar - klage over manglende begrunnelse ved avgjørelse om ikke å ilegge ordensstraff Sak om manglende begrunnelse

Detaljer

Offentlig journal. Krav om innsyn - Sak 2018/173, dokument nr / / AVD2/GHA. Mottaker Sivilombudsmannen

Offentlig journal. Krav om innsyn - Sak 2018/173, dokument nr / / AVD2/GHA. Mottaker Sivilombudsmannen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.03.2018 Krav om innsyn - Sak 2018/173, dokument nr. 2 nnsynsbegjæringer 2018 - Avdeling 2 U 2018/2-16 3306/2018 12.02.2018

Detaljer

Offentlig journal. Klage over Navs saksbehandling i saker om uførepensjon og bolig 2017/ /

Offentlig journal. Klage over Navs saksbehandling i saker om uførepensjon og bolig 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 1.05.2017 nnhold: Klage over Navs saksbehandling i saker om uførepensjon og bolig Klage på Trygderettens vedtak om uførepensjon

Detaljer

Offentlig journal. Sak om avslag på erstatning etter tap av driftsavtale 2017/ / AVD1/MLF. 9 Ombl.

Offentlig journal. Sak om avslag på erstatning etter tap av driftsavtale 2017/ / AVD1/MLF. 9 Ombl. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.0.2017 nnhold: Sak om avslag på erstatning etter tap av driftsavtale Vedtak fra Helse- og omsorgsdepartementet - Avslag på

Detaljer

Sakstittel: Manglende svar - Tønsberg kommune og Fylkesmannen i Vestfold - Solvangfeltet - vegretter i henhold til reguleringsplan fra Dok.

Sakstittel: Manglende svar - Tønsberg kommune og Fylkesmannen i Vestfold - Solvangfeltet - vegretter i henhold til reguleringsplan fra Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 12.04.201 Oversendelse - manglende svar i veisak Manglende svar - Tønsberg kommune og Fylkesmannen i Vestfold - Solvangfeltet

Detaljer

Offentlig journal. Klage på manglende svar fra Nav 2017/ / AVD1/AAS. Mottaker ***** Avsender.

Offentlig journal. Klage på manglende svar fra Nav 2017/ / AVD1/AAS. Mottaker ***** Avsender. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2017 Klage på manglende svar fra Nav Klage på Nav og tlendingsdirektoratet mm 2017/1680-4 13275/2017 28.06.2017 Ombl. annet

Detaljer

Offentlig journal. Manglende protokoller i oversendelse av dokumenter 2018/ / FBE/MJW Sivilombudsmannen FBE/MJW

Offentlig journal. Manglende protokoller i oversendelse av dokumenter 2018/ / FBE/MJW Sivilombudsmannen FBE/MJW Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 28.01.201 Manglende protokoller i oversendelse av dokumenter Besøk Skjerfheimkollektivet, Bufetat region sør 2018/13-18 24803/2018

Detaljer

Offentlig journal. Klage på vedtak om samisk opplæring 2018/ / AVD1/MMS AVD1/MMS

Offentlig journal. Klage på vedtak om samisk opplæring 2018/ / AVD1/MMS AVD1/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.0.018 nnhold: Klage på vedtak om samisk opplæring Klage på vedtak om opphør av opplæring i samisk - Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/CHE

Dok.dato: Klassering: AVD1/CHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2017 Eget tiltak - Lovnad om stilling som helsesøster uten forutgående utlysning Eget tiltak - Tilsetting av helsesøster

Detaljer

Offentlig journal. Sak om manglende svar på begjæring om innsyn 2018/ / AVD2/RSA. Sivilombudsmannen AVD2/RSA

Offentlig journal. Sak om manglende svar på begjæring om innsyn 2018/ / AVD2/RSA. Sivilombudsmannen AVD2/RSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 0.07.2018 nnhold: Sak om manglende svar på begjæring om innsyn Manglende svar - Verdal fengsel - Partsinnsyn i dokumenter - Soningsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Vedlegg til klage 2018/ /2018 AVD1/AAS AVD1/AAS. Klage på feil ansettelse 2018/ /2018

Offentlig journal. Vedlegg til klage 2018/ /2018 AVD1/AAS AVD1/AAS. Klage på feil ansettelse 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.12.2018 nnhold: Vedlegg til klage Økonomisk stønad - Nav sosialtjenesten i Arna 2018/4811-2 25718/2018 AVD1/AAS Ombl. annet

Detaljer

Offentlig journal. Mattilsynets behandling av klage på veterinær 2017/ / AVD3/JWI Sivilombudsmannen AVD3/JWI

Offentlig journal. Mattilsynets behandling av klage på veterinær 2017/ / AVD3/JWI Sivilombudsmannen AVD3/JWI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.10.2017 nnhold: Mattilsynets behandling av klage på veterinær ***** ***** ***** Klage på Mattilsynet region Midt-Norge sin

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/HKI

Dok.dato: Klassering: AVD1/HKI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.10.2017 Klage på saksbehandlingen i lvik kommune i sak om eiendomsskatt Klage på saksbehandling - Eiendomsskatt - lvik kommune

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av vedlegg 2017/ / AVD1/HKI. Mottaker ***** Avsender. Sivilombudsmannen AVD1/AAS

Offentlig journal. Oversendelse av vedlegg 2017/ / AVD1/HKI. Mottaker ***** Avsender. Sivilombudsmannen AVD1/AAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.0.017 nnhold: Oversendelse av vedlegg Klage - Brudd på kvalifikasjonsprinsippet - ***** ***** ***** 017/1566-7 1434/017 1.07.017

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Tilg.kode Hjemmel: Klassering: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Tilg.kode Hjemmel: Klassering: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.0.2018 Manglende svar og sen saksbehandling av klage på nattestøy Manglende svar og sen saksbehandling - Oslo kommune, Helseetaten

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - sak om ansettelse ***** ***** 2018/ / AVD1/MMS. Sivilombudsmannen AVD1/MMS

Offentlig journal. Uttalelse - sak om ansettelse ***** ***** 2018/ / AVD1/MMS. Sivilombudsmannen AVD1/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.01 ttalelse - sak om ansettelse ***** ***** Ansettelsessak - Forbigåelse - stilling som ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/HKI. Dok.dato: Klassering: AVD3/JWI

Dok.dato: Klassering: AVD1/HKI. Dok.dato: Klassering: AVD3/JWI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2017 Eiendomsskatt - Betydningen av privatrettslig avtale for verdsettelsen Klage på takstgrunnlaget for eiendomsskatt

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/MMS

Dok.dato: Klassering: AVD1/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2018 Ansettelse av førsteamanuensis ***** ***** ***** ***** Klage på forbigåelse ved tilsetting som ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Undersøkelse sak om helsehjelp i fengsel 2018/ / AVD2/AEB. Sivilombudsmannen AVD2/AEB

Offentlig journal. Undersøkelse sak om helsehjelp i fengsel 2018/ / AVD2/AEB. Sivilombudsmannen AVD2/AEB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2018 ndersøkelse sak om helsehjelp i fengsel Sak om helsehjelp i Bredtveit fengsel - Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2018/631-8

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 429 AVD1/MSG. Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/MKH

Dok.dato: Klassering: 429 AVD1/MSG. Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/MKH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2017 Klage på tidligere avgjørelse Klage på tjenestemann ved Nav Sagene 2017/173-4 14103/2017 10.07.2017 AVD1/MSG Ombl.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 326 AVD2/CEA. Dok.dato: Klassering: 410

Dok.dato: Klassering: 326 AVD2/CEA. Dok.dato: Klassering: 410 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.01.2018 nnhold: Sak om klage på advokat Klage på frifinnelse av advokat - Disiplinærnemnden for advokater 2017/3875-6 25011/2017

Detaljer

Sakstittel: Klage over vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato:

Sakstittel: Klage over vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.0.018 ndersøkelse - Fylkesmannens vedtak om tvangsmedisingering Klage over vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 072

Dok.dato: Klassering: 072 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 28.01.201 Invitation from the Parliamentary Ombudsman for Public Administration in Norway Justissamarbeid med SPP i 2018 2018/205-34

Detaljer

Sakstittel: Klage på vedtak av Fylkesmannen i Nordland - Tillatelse til påbygg på bolighus - Gnr/bnr 39/273 i Bodø kommune. Dok.dato:

Sakstittel: Klage på vedtak av Fylkesmannen i Nordland - Tillatelse til påbygg på bolighus - Gnr/bnr 39/273 i Bodø kommune. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.02.2018 nnhold: Oversendelse - rammetillatelse til oppføring av tilbygg Klage på vedtak av Fylkesmannen i Nordland - Tillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Klage på politiet i Grong 2017/ / AVD2/MKH Sivilombudsmannen.

Offentlig journal. Klage på politiet i Grong 2017/ / AVD2/MKH Sivilombudsmannen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2017 nnhold: Klage på politiet i Grong Klage på politiet i Grong 2017/2383-2 1507/2017 26.07.2017 AVD2/MKH 812.4 Avs./mottaker:

Detaljer

Sakstittel: Feilbehandling og grov omsorgssvikt ved ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Behandling med legemidler uten samtykke. Dok.

Sakstittel: Feilbehandling og grov omsorgssvikt ved ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Behandling med legemidler uten samtykke. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.04.2018 nnhold: Melding om forsinkelse - sak om behandling med legemidler uten samtykke Feilbehandling og grov omsorgssvikt

Detaljer

Offentlig journal. Forsinkelse - sak om barnevern 2017/ / AVD2/SEL

Offentlig journal. Forsinkelse - sak om barnevern 2017/ / AVD2/SEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.01.2018 nnhold: Forsinkelse - sak om barnevern Klage på vedtak fra Fylkesmannen i Rogaland - nhabilitet - Settebarnevern

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD3/MAG

Dok.dato: Klassering: AVD3/MAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2018 nnhold: Klage på manglende svar på innsynsbegjæring Klage på manglende svar på innsynsbegjæring - Fylkesmannen i Finnmark

Detaljer

Sakstittel: Klage på forskjellsbehandling i to byggesaker - Gnr/bnr 141/36 og 141/179 - Bergen kommune - Fylkesmannen i Hordaland. Dok.

Sakstittel: Klage på forskjellsbehandling i to byggesaker - Gnr/bnr 141/36 og 141/179 - Bergen kommune - Fylkesmannen i Hordaland. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.07.2017 nnhold: Foreløpig svar - sak om forskjellsbehandling av byggesaker Klage på forskjellsbehandling i to byggesaker

Detaljer

Offentlig journal. Manglende høring ved endring av rovviltforskriften 2018/ / AVD3/KBU Sivilombudsmannen AVD3/KBU

Offentlig journal. Manglende høring ved endring av rovviltforskriften 2018/ / AVD3/KBU Sivilombudsmannen AVD3/KBU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.0.2018 nnhold: Manglende høring ved endring av rovviltforskriften Endring av rovviltforskriften - Manglende alminnelig høring

Detaljer

Offentlig journal. Stønad til helsetjenester 2017/ / AVD1/KAE Sivilombudsmannen AVD1/KAE

Offentlig journal. Stønad til helsetjenester 2017/ / AVD1/KAE Sivilombudsmannen AVD1/KAE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.10.2017 Stønad til helsetjenester Sak om medlemskap i folketrygden og dekning av utgifter til helsehjelp 2017/2708-4 18316/2017

Detaljer

Offentlig journal. Sak om barnevern 2018/ / AVD2/BKR Sivilombudsmannen AVD2/BKR

Offentlig journal. Sak om barnevern 2018/ / AVD2/BKR Sivilombudsmannen AVD2/BKR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2018 nnhold: Sak om barnevern Samværsrett for besteforeldre etter barnevernloven - Fylkesmannen i Trøndelag 2018/1832-2

Detaljer

Informasjon til foreldre/ foresatte: Sivilombudsmannen har besøkt Akershus ungdoms- og familiesenter, akutt - avdeling Sole. Dok.dato:

Informasjon til foreldre/ foresatte: Sivilombudsmannen har besøkt Akershus ungdoms- og familiesenter, akutt - avdeling Sole. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.201 nnhold: nformasjon til foreldre/ foresatte: har besøkt Akershus ungdoms- og familiesenter, akutt - avdeling Sole Besøk

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 833 AVD2/RSA

Dok.dato: Klassering: 833 AVD2/RSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2017 Klage over tlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om familiegjenforening Lang saksbehandlingstid i tlendingsdirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Detaljreguleringsplan for Heggmyrane i Luster kommune 2018/ / AVD3/SHF

Offentlig journal. Detaljreguleringsplan for Heggmyrane i Luster kommune 2018/ / AVD3/SHF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.0.2018 nnhold: Detaljreguleringsplan for Heggmyrane i Luster kommune Reguleringsplan - Heggmyrane, sentrale deler - PlanD

Detaljer

Offentlig journal. Sak om startlån og tilskudd til etablering 2017/ / AVD2/AGM Sivilombudsmannen AVD2/AGM

Offentlig journal. Sak om startlån og tilskudd til etablering 2017/ / AVD2/AGM Sivilombudsmannen AVD2/AGM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2017 Sak om startlån og tilskudd til etablering Klage over avslag på søknad om startlån og tilskudd til etablering - Drammen

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging av ombudsmannens uttalelse i sak om å nekte passutlevering 2015/ /

Offentlig journal. Oppfølging av ombudsmannens uttalelse i sak om å nekte passutlevering 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 2.0.2017 Oppfølging av ombudsmannens uttalelse i sak om å nekte passutlevering Klage over Politidirektorates vedtak om å nekte

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 835 AVD2/MLL. Dok.dato: Klassering: AVD1/CHE

Dok.dato: Klassering: 835 AVD2/MLL. Dok.dato: Klassering: AVD1/CHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.10.2017 nnhold: Orientering - klage over Utlendingsdirektoratets saksbehandlingstid Klage på manglende svar fra Utlendingsdirektoratet

Detaljer