Lyset. Menighetsblad. for Ringsaker, Åsmarka, Brumunddal/Veldre og Nes menigheter. Biskopens påskeandakt. Kirkene våre. Naturen våkner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyset. Menighetsblad. for Ringsaker, Åsmarka, Brumunddal/Veldre og Nes menigheter. Biskopens påskeandakt. Kirkene våre. Naturen våkner."

Transkript

1 Menighetsblad Nr årgang 2018 Opplag: for Ringsaker, Åsmarka, Brumunddal/Veldre og Nes menigheter Biskopens påskeandakt Kirkene våre Naturen våkner Potterpåske Lyset

2 Leder I dette nummeret setter vi fokus på gravplassene og kirkene våre. Ringsaker kommune bevilger hvert år store summer til kirkens drift og vedlikehold. At bygg og anlegg holdes i hevd er en grunnleggende forutsetning for at kirken skal kunne utføre sitt oppdrag innen gravferdsvirksomhet og menighetsliv. Kirken følger på en konkret måte mennesker gjennom livet. Kirken forvalter på vegne av storsamfunnet gravferdsvirksomheten for alle livssyn i Norge. I 2015 stod den nye gravplassen ved Brumunddal kirke ferdig. Nå skal gravplassen ved Ringsaker kirke utvides. Det kan du lese mer om senere i bladet. I tillegg til dette presenterer vi også femårsplanen for vedlikehold og rehabilitering av kirkene i Ringsaker. Kirker og gravplasser minner oss om viktige merkedager for oss selv, våre nærmeste og våre venner. Gravplassene minner oss på en særlig måte om at det en gang settes et punktum for vårt liv på jorden. Påsken nærmer seg, og med den våren. Dette er et vakkert perspektiv som også gjør at vi ikke bare skal tenke på gravplassen som stedet for sorg og mørke. Den representerer også mer enn et punktum. Der punktum et satt, kan også nye kapitler åpnes. Etter en flott vinter med mye snø kan vi se frem til at våren etter hvert bringer sol og varme. Under mørke, snø og is ligger livet og sitrer i spenning og venter på å kunne strekke seg mot lyset og varmen. Biskop Solveig Fiske formidler i sin påskerefleksjon hvordan Jesus, gjennom sin død og oppstandelse satte et endelig punktum for dødens krefter. God påske lyset stråler. Frivillig støtte til produksjon av menighetsbladet kan gis til konto: Betalingen merkes menighetsbladet. Det er også mulig å bruke mobiltelefonen: Send MBLAD150 til 2108 for å gi 150,- til menighetsbladet. Kirkevergen, prost og kirkekontor for Brøttum, Ringsaker og Åsmarka menigheter: Besøksadresse: Storgata 98 b, Moelv Postadresse: Postboks 195, 2391 Moelv Kirkekontor for Furnes, Brumunddal/Veldre og Nes menigheter: Besøksadresse: Sjurstuvegen 4 c, Brumunddal Postadresse: Postboks 30, 2381 Brumunddal Åpningstid: Mandag - fredag kl Sentralbord åpent kl Tlf sentralbord Har du spørsmål omkring kirkegård, gravsted eller feste av gravsted? Ta kontakt med kirkevergens kontor i Moelv kirkesenter, Storgata 98 B i Moelv. Du kan også ta kontakt pr telefon eller e-post. For direktenummer og e-postadresser til ansatte se Menighetsrådene Leder i Ringsaker menighetsråd Olav Moslet - Leder Brumunddal/Veldre menighetsråd Guro Ekornes Hagene - Leder i Åsmarka menighetsråd Bjørg Amdal Stenersen - Leder i Nes Menighetsråd: Kjell Skaugen - Kontaktinformasjon til prestene Gerd Th. Christensen Prost Stig-Jørund Arnesen Vikarprest Ringsaker Katrin Wiegman Sokneprest i Brumunddal/Veldre Salvar Geir Gudgeirsson Kapellan Brumunddal/Veldre Ørn Bardur Jonsson Sokneprest Nes Roger Brevik Sokneprest Åsmarka Kristine Elisabeth Berg Prostiprest Finn oss på nett: Hjemmeside - Facebook aktiviteter for ungdom - Facebook aktiviteter for barn - Facebook Br.dal/Veldre menighet - Facebook Nes menighet - Facebook Åsmarka menighet - I redaksjonen: Eva Konningrud, Ann Kristin Tørud, Harald Solberg, Gunvor Grønvold, Eva Ormåsen, Kai Ove Berg og Gro Solbakk. Frist innlevering av stoff neste nummer: 29. mai. til Forsidebilde : Biskopåsen på Ring foto: Kai Ove Berg Opplag: Produksjon: Hamar Media avd. Nydal Solveig Fiske Hamar biskop Påskeandakt 2018 Mange alterbilder har påskemotivet med Jesus på korset. Oftest er motivene utformet slik at vi finner på siden av Jesus apostelen Johannes, og Jesu mor Maria. I følge evangeliet etter Johannes var det faktisk tre som het Maria ved Jesu kors: det var Jesu mor og morens søster som også hette Helgøya kirke altertavle, foto: arkiv Maria. Dessuten Maria Magdalena. Når vi ser slike bilder tenker vi sjølsagt mest på Jesu død og lidelse. Men det er samtidig noe annet som stiger fram: At Jesus ikke var alene da han døde. Riktig nok kjente han seg forlatt av Gud da han ropte Min Gud min Gud, hvorfor har du forlatt meg. Men forfatteren av Johannes evangeliet ser noe mer. Det var noen der i hans siste time, til han hadde fullført det han skulle. Det var hans aller nærmeste og fortrolige. Jesu mor, den disippelen han hadde kjær, hans tante og Maria Magdalena. Døden blir veldig ofte framstilt som det ensomste av alt. Vi fødes alene, og vi dør alene blir det sagt. Men er dette så sikkert? Når vi blir født, så er det hender som tar imot oss og beskytter oss. Uten denne omsorgen går vi til grunne. Når min dødstime er der, så vil jeg at det skal være noen der. Mine aller nærmeste. Døden er kanskje ikke så ensom som vi har trodd? Det er et dobbelt håpsperspektiv knyttet til døden. Det ene er det å være omgitt av noen som viser en omsorg i Andakt dødens stund. Det andre er knyttet til Jesu død, mot evigheten. Jesus fjernet seg ikke fra verdens lidelse og heller ikke fra det enkelte menneskets smerte. Han var i den og gikk inn i det ytterste rommet. Jesus var alltid til stede der verden led og enkeltmennesker opplevde smerte. Hans død er en hengivelse for oss, i kjærlighet, Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine står det i Johannesevangeliet. «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» skriver Paulus i 1 Korinterbrev. I påsken åpner Jesus et nytt perspektiv på døden det er opprettet et håp om at døden ikke lenger er siste stoppested. At selv om vi skulle dø i ensomhet, så er vi ivaretatt på den andre siden. Selv om vi skulle dø i ensomhet, er Jesu oppstandelse det lys som er tent for oss. Jeg ønsker dere alle en velsignet påskehøytid! Biskop Solveig Fiske 2 3

3 Gravplassene våre Gravplassene våre Ringsaker kirke er en av Norges aller eldste kirker, bygd og vigd på midten av 1100-tallet. Kirken er svært majestetisk og storslått og ligger vakkert i det åpne åkerlandskapet i hellingen ned mot Mjøsa. Prosjektet omhandler kirkegårdsutvidelse med etablering av gravfelt for ca. 600 kister, 250 urnegraver, navnet minnelund og anonym minnelund. Prosjektet omfatter også utskifting av lysstolper, tinepunkt og vannposter rundt kirken, samt oppgradering av Gamle kirkebakke og parkeringsanelgget i vest. Det er også vist nye HC-pakeringer nord for bårehuset. Byggherre: Ringsaker kirkelige fellesråd Prosjektansvarlig: Norconsult Oppstart: 2018 Ferdigstillelse: 2019 Kostnadsramme: 8 millioner Aktuelle lovenstemmelser: Kirkeloven Gravferdsloven

4 Fornyelse Potterpåske Slik så den nymalte kirken ut i oktober Foto: Kai Ove Berg Primus motor Trond Amdal Stenersen. Foto: Kai Ove Berg Fornyelse i Åsmarka I løpet av våren 2017 ble gulvet slipt og lakkert. Nye tepper ble lagt i midtgangen og i alterringen. Høsten 2017 ble hele kirken malt utvendig. På bildet står Trond Amdal Stenersen som har vært primus motor for arbeidet. En del har vært gjort på dugnad, mens en del tjenester ble kjøpt. Menighetsrådet har finansiert alle prosjekt gjennom en arv som ble gitt til Åsmarka sokn. VOKSENKOR Brumunddal / Veldre menighet har startet opp voksenkor. Dette er et eget kortilbud for voksne, og målet er egen vår- og julekonsert, samt enkelte opptredener i forbindelse med gudstjeneste på søndag. Vi vil synge et bredt spekter av repertoar, både verdslig og kirkelig musikk. I tillegg vil vi jobbe en god del med generell sangteknikk. Øvelsene er fast på onsdager fra kl til i Brumunddal kirke, innlagt en kaffepause med enkel servering. Alle er hjertelig velkommen! Dirigent og musikalsk leder for koret, blir Kantor Erik Brænden, tlf , Kirkerehabilitering i Ringsaker Hovedmålsetting femårsperioden Ingen taklekkasjer. Fullstendig skadeomfang alle bygg kartlagt. Etappevis reparasjon av kirketak på alle bygg skal være gjennomført med 50%. Innen 10 år skal alle kirketak være oppgradert med varige løsninger. Delplan for oppgradering av energiforsyning og varmeanlegg utarbeidet for alle bygg, og opp graderingsarbeid igangsatt. Nye løsninger skal være antikvarisk korrekte, bidra til reduksjon av brannrisiko, varige og i tillegg teknisk, økonomisk og miljømessig bærekraftige i et langsiktig perspektiv. Delplan for brannsikring utarbeidet for alle bygg, og brannsikringsarbeider igangsatt. Delplan for istandsetting av tårn og tårntak alle bygg og to tårn istan satt innenfor periode. Økonomiske rammebetingelser Etterslep på vedlikehold for kirkene i Ringsaker ble i 2017 estimert til ca millioner. I kommunes økonomiplan er det gjort vedtak om å bevilge 4,5 millioner årlig til rehabilitering av krikene i kommunen. I løpet av 5 år vil man være ca. 20 % ferdig i forhold til det totale behovet forutsatt at bevilgningene til vedlikehold i opprettholdes på dagens nivå. Potterpåske mars forvandles Veldre kirke til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Da arrangerer nemlig Trosopplæringen i Ringsaker prosti Potterpåske for unge i alderen år. Vi overnatter i kirken og ser Harry Potter-filmene. I tillegg vil det være aktiviteter inspirert av handlingen i bøkene og mat hentet fra Harry Potter-universet. Arrangementet avsluttes med en Potter-gudstjeneste som er åpen alle. Ansvarlige er kateket Kine Elise Østerud og menighetspedagogene Heidi Sveås og John Slåtsveen som alle er Potter-fans. Forfatteren av bøkene om Harry Potter, J.K Rowling, forteller at hun er kristen og at historien om Harry Potter er inspirert av tekstene i Det nye testamentet. Det er lett å finne paralleller på flere plan. Disse skal vi lete etter under hele arrangementet og de vil hentes frem i gudstjenesten. Vårt land skriver at flere forskere og teologer mener at fantasy-sjangeren egner seg godt til å formidle kristen tro. Film er spennende å bruke i undervisning, og Kine og John studerer filmdidaktikk i trosopplæring ved høyskolen i Volda dette semesteret. For mange mennesker spiller film og annen populærkultur en vesentlig rolle i livstolkningen, og det hevdes at de fleste nordmenn har sine ferskeste inntrykk av organisert religiøs aktivitet fra mediene og ikke fra kirken, bedehuset eller moskeen. Vi har forberedt oss godt for å gi de som melder seg på en unik og ekte opplevelse, med blant annet studie av alle filmene og innkjøp av rekvisitter fra Outland på Hamar for å skape den riktige stemningen. Vi har også fått tak i en Harry Potterkokebok for å kunne servere autentisk mat. De ansatte stiller i Potter-kostymer og deltakerne kan gjerne kle seg ut som sin favorittkarakter. Potterpåske har vært arrangert med stor suksess i flere norske menigheter de siste årene og vi håper mange unge i Ringsaker vil tilbringe starten av påskeferien sin med oss. På grunn av kapasitet er det plass maks 60 deltakere. Egenandel er 200 kroner, og inkluderer popcorn og alle måltider. Påmeldingen åpner 19. mars kl på 6 7

5 Velkommen til gudstjeneste Denne oversikten gir ikke rom for alle som deltar i gudstjenestene. Fyldigere omtale står i Ringsaker Blad og Hamar Arbeiderblad Dato Dag Prekentest Kirke Kl. Beskrivelse sif Joh 3,11-16 Brumunddal kirke 11:00 Gudstjeneste Åsmarka kirke 11:00 Solidaritetsgudstjeneste. Konfirmantene deltar MB Luk 1,46-55 Nes kirke 11:00 Gudstjeneste Veldre kirke 11:00 Gudstjeneste. Menighetens årsmøte Moelv kirkesenter 19:00 Solidaritetsgudstjeneste. Konfirmantene deltar Ringsaker kirke 11:00 Gudstjeneste Palmesøndag Matt 26,6-13 Brumunddal kirke 11:00 Gudstjeneste Stavsjø kirke 11:00 Gudstjeneste Skjærtorsdag Langfredag Luk 22,14-23 Joh 18,1-19, Påskedag Matt 28, påskedag Luk 24, sip Joh 21, sip Joh 10,1-10 Ringsaker Bo 11:30 Institusjonsgudstjeneste, Stue 2.etg. Moelv Bo 15:30 Institusjonsgudstjeneste Helgøya kirke 19:00 Gudstjeneste Brumunddal kirke 19:00 Kveldsgudstjeneste Ringsaker kirke 19:00 Kveldsgudstjeneste Helgøya kirke 11:00 Gudstjeneste Ringsaker kirke 11:00 Pasjonsgudstjeneste Brumunddal kirke 19:00 Pasjonsgudstjeneste Ringsaker kirke 06:00 Oppstandelsesmesse Ringsaker kirke 10:00 Høytidsgudstjeneste Brumunddal kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Helgøya kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Åsmarka kirke 12:00 Høytidsgudstjeneste Tømmerli Bo 10:30 Påskegudstjeneste på Tømmerli Moelv kirkesenter 11:00 Påskegudstjeneste Nes Bo 11:30 Høytidsgudstjeneste Brumunddal Bo 12:00 Påskegudstjeneste på Brumunddal Bo- og aktivitetssenter Veldre kirke 11:00 Barnas påskedag Ringsaker kirke 11:00 Familiegudstjeneste, Barnas påskedag. 6-årsbok. Brumunddal kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Moelv kirkesenter 11:00 Gudstjeneste, Områdestevne for Det norske misjonsselskap Åsmarka kirke 11:00 Familiegudstjeneste, Barnas påskedag Nes kirke 11:00 Gudstjeneste, Barnas påskedag On e 3sip Joh 10,1-10 Veldre kirke 18:00 Ung Messe. Amazing deltar Stavsjø kirke 11:00 Gudstjeneste sip Joh 13,30-35 Veldre kirke 11:00 Gudstjeneste Ringsaker kirke 11:00 Gudstjeneste Brumunddal kirke 11:00 Gudstjeneste sip Luk 13,18-21 Helgøya kirke 11:00 Gudstjeneste Åsmarka kirke 11:00 Gudstjeneste Jølstad grendehus 11:00 Vårgudstjeneste mai Luk 14,12-14 Moelv kirkesenter 11:00 Solidaritetsgudstjeneste Brumunddal kirke 11:00 Solidaritetsgudstjeneste sip Matt 7,7-12 Brumunddal kirke 18:00 Ung Messe. Amazing deltar KrHi Luk 24,46-53 Veldre kirke 11:00 Gudstjeneste Ringsaker kirke 11:00 Gudstjeneste Nes Bo 11:30 Gudstjeneste Dato Dag Prekentest Kirke Kl. Beskrivelse Ringsaker kirke 11:00 Familiegudstjeneste Sfpi Joh 3,16-21 Veldre kirke 11:00 Gudstjeneste Nes kirke 11:00 Gudstjeneste Nes kirke 19:00 Gudstjeneste. Pilgrimsvandring med konfirmanter On e Sfpi Joh 3,16-21 Veldre kirke 12:00 Babysanggudstjeneste Ringsaker kirke 09:30 17.maigudstjeneste Nes kirke 11:00 Gudstjeneste mai Matt 22,17-22 Veldre kirke 11: mai gudstjeneste (tidspunkt ikke avklart) Åsmarka kirke 11:00 Gudstjeneste Brumunddal kirke 11: mai gudstjeneste (tidspunkt ikke avklart) Brumunddal kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Pidag Joh 14,15-21 Åsmarka kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Ringsaker kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Stavsjø kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste pi Joh 6,44-47 Ringsaker kirke 18:00 Felles gudstjeneste for menighetene i Ringsaker prosti Ringsaker kirke 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Treen Luk 10,21-24 Stavsjø kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Veldre kirke 11:00 Gudstjeneste Ringsaker kirke 12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Lø e Treen Luk 10,21-24 Ringsaker kirke 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Ringsaker kirke 12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Åsmarka kirke 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Helgøya kirke 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste sit Gal 3,23-29 Brumunddal kirke 11:00 Gudstjeneste Ringsaker kirke 11:00 Gudstjeneste Åsmarka kirke 12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Nes kirke 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste sit Joh 1,35-51 Veldre kirke 11:00 Myldresanggudstjeneste Ringsaker kirke 11:00 Familiegudstjeneste Moelv kirkesenter 11:00 Gudstjeneste sit Matt 16,24-27 Brumunddal kirke 11:00 Gudstjeneste Åsmarka kirke 11:00 Gudstjeneste Stavsjø kirke 11:00 Gudstjeneste Frister for menighetsbladet 2018 Nr mai gjelder for medio juni-ultimo september Nr september gjelder for ultimo september-medio november Nr november gjelder for ultimo november-medio mars Endringer kan forekomme: Ettersom menighetsbladet utkommer med fire nummer i året kan det skje endringer i gudstjenesteoversikten, som ikke klarer å fange opp. Vi minner om at gudstjenester for alle kirker i Ringsaker prosti blir annonsert i Ringsaker Blad torsdager og på vår hjemmeside: 8 9

6 Det skjer i menighetene Det skjer i menighetene Påskevandring for 8-9 åringer i Brumunddal kirke mandag 19. mars kl Min Kirkebok 6 Ringsaker Samling i Ringsaker kirke tirsdag 3. april kl Boka deles ut på Barnas påskedag søndag 8. april kl Ringsaker barnekor og Tweens synger på gudstjenesten. Barnas påskedag søndag 8. april kl i Veldre kirke. Velkommen. Babysang Barnas Påskedag i Nes kirke Søndag 15. april kl blir en fin familiedag i Nes kirke. Da feirer vi Barnas Påskedag. 8-åringer er og blir spesielt invitert. Ung messe i Veldre kirke onsdag 18. april og søndag 6. mai kl Ungdomskoret Amazing deltar sammen med årets konfirmanter. Rett etter gudstjenesten blir det ungdomskafé i kirkestua i Veldre kirke. Velkommen. Vi kjører to babysanggrupper: Babysang 1 (ca 2 12 mnd) og Babysang 2 (ca 8 20 mnd) med felles lunsj for begge gruppene. Ta med egen matpakke. Pris: kr 300,- inkl. cd og sanghefte. Veldre kirke mandager kl for babysang 1 og kl. 12 for babysang 2 Nes kirke onsdager kl for babysang 1 og kl. 12 for babysang 2 Moelv kirkesenter fredager kl for babysang 1 og kl for babysang 2. Her møter dere menighetspedagogene John Slåtsveen og Lisabeth Kvalevaag-Holm. Kontaktinfo: Påskekonsert med Ringsaker kantori og kammerkoret Collegium Vocale Dirigenten Ketil Jule Bjørnstad Belsaas har plukket favoritter fra øverste hylle til denne konserten. Repertoaret er hentet fra Josef Rheinberger, Bach, Brahms, Mozart, Mendelssohn, Gjeilo m.fl. Blant annet synges «Stabat mate» Konserten er søndag 18. mars kl i Ringsaker kirke. Høgdagssamling 19. april En liten hverdagsgudstjeneste på Moelv kirkesenter. Gudstjenestedelen varer en halv time, med veksellesning fra Salmenes Bok, andakt (kommende søndags tekst), salmer og en «kirkebønn». Etterpå har vi formiddagsmat. Vi samles «ved høgstdagsleitet», nærmere bestemt kl ca Samlingen vil gi bekreftelse på menighetsfellesskap midt i vikua! Hjertelig velkommen. 60/90-samlinger Vi inviterer til samlinger med variert program, sosialt samvær og god mat i kirkestua i Brumunddal. Møtene begynner kl Programmet er lagt opp spesielt med tanke på deg som er passert 60 år, men alle er velkomne! Vårens datoer: 3. april, 2. mai og 5. juni (sommertur til Nes og Helgøya) Følg oss på sosiale medier Facebook Størst av alt ungdom i Ringsaker Instagram og Snapchat storstavalt_ung Familiekor med middagsfellesskap I vår har vi startet familiekor i Brumunddal kirke. Koret er for alle sangglade familier. Vi har ingen hverken øvre eller nedre aldergrense. Hele familien er velkommen! Koret skal ha et variert repertoar, med sanger som passer både liten og stor. Koret øver annenhver mandag, fra kl , i Brumunddal kirke. Øvingene blir i oddetallsukene. Før korøvingen spiser vi middag sammen. Derfor inviteres alle til å komme på middag fra kl Middagen blir laget av frivillige i menigheten.det vil være mulig å komme rett til øvelsene, om dere ikke rekker middagen. Dersom du ser dette og tenker at du heller har lyst til å være med i «kjøkkenteamet» og lage middager, kan du kontakte oss enten via kirkekontoret eller på Facebook. Mer informasjon om koret og påmeldinger til middagene finner du på Facebook: «Familiekoret i Brumunddal kirke». Misjonsgruppa støtter Madagaskar Misjonsgruppa for NMS samles hver første mandag i måneden i møterommet på Kirkesenteret i Moelv. Programmet er gjerne andakt og sang, misjonsinfo og kollekt samt kaffe og enkel servering. Misjonsinfo handlet sist om Madagaskar. NMS ønsker å øke støtten til driften av skoler som driver døvearbeid. Misjonsgruppa har bestemt å øremerke våre gaver til døvearbeidet på Madagaskar. Det er mulig å støtte dette arbeidet som fast giver. Gaver kan sendes til konto nr og merkes med prosjektnummer For øvrig er gruppa selvsagt åpen for flere når vi møtes kl disse mandagene! Grete Svendsen Myldresanggudstjeneste Veldre kirke søndag 10. juni kl Denne dagen synger vi kjente og kjære sanger fra Babysang 1, Babysang 2 og Krølletreff. Gudstjenesten er spesielt tilrettelagt for de yngste barna, men hele storfamilien er velkommen! TriolaBarnekor, Sakarja Tweens og Familiekoret opptrer også. Umiddelbart etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe! Alle små og store fra hele prostiet er hjertelig velkommen! Ringsaker kirkeakademi Ringsaker kirkeakademi er en del av Norske kirkeakademier. Kirkeakademiene har som formål: - bidra til dialog mellom forskjellige mennesker - skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning Vårens datoer: 4. april kl Er klimaendringene vår tids største solidaritetssak i forhold til de neste generasjoner? Ved biskop emerita Laila Riksaasen Dahl. Sted: Brumunddal kirkestue. 2. mai kl Sult og tørke i Afrika klimaendringenes store etiske utfordring ved generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Anne-Marie Nørstelien Helland. Sted: Moelv kirkesenter.. Nes Diakonat Har møter i kirkestua på Stavsjø kl På møtene er det god prat, latter, sang, kulturelle innslag, matservering og loddtrekning. Her er datoene for de neste møtene: 13. april 2. mai 11. mai Busstur i juni: ikke avklart tidspunkt og sted når menighetsbladet går i trykken

7 Catering til alle anledninger Ringsaker speidergruppe Våre annonsører Tlf Fax: pe.no %4 6 AKSEL GUBBERUD Graving - Pigging Transport - Kantklipping $E UTENKTE TANKERS TÌRN 5! 3 WWW U NO :56:45 KALK KRAFT DDSFOR DRENSR R NORDÅSVEIEN PLANTESENTER Ønsker du denne annonseplassen? 1500 kroner for 4 nummer Alle dager kl sparebanken-hedmark.no Alle dager kl sparebanken-hedmark.no Alle dager kl sparebanken-hedmark.no Mariannes Catering AS Mobil Lucky Mat ønsker velkommen til Sjusjøen cafe i Natrudstilen men skulle ikke det passe kan vi gjerne bringe maten dit du ønsker den. Det være seg jubileer, barnedåp, konfirmasjon, minnesamvær eller bare hyggelig lag. Ta kontakt med Kari eller Jan Arne v/jørn Westby 2390 Moelv Tlf Tlf MOELV Vi gleder oss til å ta i mot deg og dine til store og små arrangement!ksel (ARBY 2350 Nes Hed., tlf ROSET Selskapslokaler og hytter tilleie. Selskapslokaler og Catering Catering til alle anledninger Tlf : Fax: : E-post : Tlf Fax: Tlf: &/4/(53%4 -/%,6 12 $E UTENKTE TANKERS TÌRN 5! 3 WWW U NO Hei, og godt nytt år! Ringsaker speidergruppe er nå godt i gang med speideråret Vi fikk rett før jul en vannlekkasje på Grendehuset på Jølstad og holder derfor noen arrangementer utomhus til uti mars, da vi håper vannskaden er utbedret. God start på det nye speideråret ble det med bading og moro på Jorekstad Fritidsbad på Fåberg. Der la hele 25 speidere seg i blaut. Godt å få seg et bad tidlig i januar! Torsdag 1.februar arrangerte speidergruppa Gruppetingets årsmøte på Gaupen skole. Alle speidere, rovere og ledere ble invitert. Alle som deltok får en oppsummering av foregående år, hadde stemmerett og mulighet til å påvirke kommende år og får en innføring i organisasjonslivet. Det var godt oppmøte og mange engasjerte speidere. Den største endringen som ble gjort på årsmøtet var valg av gruppeassistent. Ellen Gjertviksten tar over etter Terje Høitomt. Vi takker Terje så mye for innsatsen som gruppeassistent i to år. Vi ønsker Ellen velkommen inn i gruppestyret. Ringsaker speidergruppe inviterte lørdag 10. februar til Kretstingets årsmøte for Hedmark krets av Nsf. Dette foregikk på Gaupen Skole hvor vi var teknisk arrangør. Dette går på rundgang i gruppene. Til kretstinget kom representanter fra alle speidergruppene i Hedmark Krets: Røros, Brekken, 1. Løten, Alvdal, Brumunddal, Furnes, Mjølner (Elverum), 1. Vang1. Romedal, Østby MSK. Kretstinget startet med et foredrag av Halvard Olestad. Han er far til Kari Sangro Olestad, kjent fra TV-programmet «Uten grenser» med Lars Monsen som programleder. Halvard hadde et engasjerende innlegg om at man ikke skal begrense hva barn kan klare og fortalte om mestringsfølelse og ukuelig pågangsmot hos Kari, samtidig som man som foreldre utfordres på å ikke sette for snevre grenser. år er det et nytt tema for Tenkedagen og våre to speidersjefer har skrevet et felles Tenkedagsbudskap vi leser opp. Årets tema er Impact- påvirkning. «Påvirkning i speideren handler om å skape positive endringer». 26. februar arrangeres felles troppsmøte for alle speidere og småspeidere. Anledningen er markeringen av den internasjonale Tenkedagen, 22. februar. Tenkedagen ble opprinnelig markert på bursdagen til Lady Olave og Lord Robert Baden-Powell. Etter deres bortgang har man fortsatt markeringen for å minne hverandre på felleskapet vi har i speiderbevegelsen verden over. Hvert 5. mars kl arrangerer Ringsaker speidergruppe den årlige Basaren med lynlotteri på Nes Barneskole. Søndag 11. mars deltar speidergruppa med stand ved Bygdekvelden på Tingnes mars reiser en gjeng glade speidere til nabobyen Brumunddal. Der arrangeres årets Merkehelg av Brumunddal speidergruppe. På en Merkehelgen får speidere velge mellom flere aktiviteter hvor de etter endt økt får utdelt fordypningsmerker for gjennomført aktivitet. Speiderne kan velge mellom blant annet lek, speiderhistorie, Air Scout, brannvern, førstehjelp, langbue, folkedans, drama og smed. Roverne skal delta på trafikksikkerhet på NAF-bana hvor bruk av bil på glatta blir sentralt. Med speiderhilsen Stein Arne Bekkum 13

8 Slekters gang Det grønne hjørnet Døpte Brumunddal kirke: Brage Øvre Kristiansen Emrik Amundsen Byenstuen Michael Oland Pedersen Olivia Sofie Gimse-Røste Sander Nilsen Birkelund Kalani Corey Amund Cole Martin Skaug Seberg Oliver Thorstad Hagelund Magnus Bergli Bekkelund Veldre kirke: Elias Sagen Stenberg André Westvang Sofie Visnes Rønning Linus Johansen Phillip Heffling Platou Erik Falch Rustand Hanna Sofie Evensen Niklas Andreassen Mikkel Mostuen Børresen Wilma Ødegård Gustavsen Anders Maurud Lund Kristin Ugelstad Oliver Gjelsvik Tvedt Mia Bækkevold Bjørge Stavsjø kirke: Jenny Halvarsson Skjerven Nes kirke: Andreas Huuse-Røneid David Brovold Sunde Tord Blakstad William Duenger Lea Franceska Arenstedt Drevland Ringsaker kirke: Oliver Prestkværn Leonora Sognar Huhtimo Tuva Karlsen Lucas Eldristad Ole Morten Agbo Halvorsen William Solomon Gillebo Katarina Rattsø Fasting Frida Raddum Berntsen Emilie Monsbakken Erik Røhr-Godø Henrik Danielsberg Frøya Elverhøi-Bjerkreim Signe Larsen Løvås Gabriel Aleksander Fredriksen-Vattøy Av Eva Ormåsen Hvorfor skal kirkene bry seg om miljøspørsmål? Katrin Wiegmann er sokneprest i Brumunddal/Veldre og representerer de ansatte i grønn menighetsutvalget. Vi har stilt henne tre spørsmål om hennes engasjement for klima/miljø-saken. I skaperverket møter mennesket Guds kall: Ta vare på jorden og alle dens rikdommer. Fordi Gud elsker den jorden som bærer oss, er vi også kalt til å elske den jorden som skal være et bærekraftig hjem, for oss og alle skapninger, nå og for dem som kommer etter oss. Jordens liv er truet av menneskers ansvarsløse framferd. (Fra grønnkirke.no) Døde Ringsaker: Oddbjørg Høyesveen Liv Brandsrud Marie Bjørnstad Marie Engom Jan Erik Skaug Marie Synnøve Amb Mikael Tollefsen Andreas Monsbakken Borghild Nordby Ole Olstad Rigmor Oddrunn Nilsen Ellen Hornnæss Astrid Berge Anny Østli Lilli Vorkinn Åsta Langøy Bjørn Øistein Hagen Ivar Flathagen Ole Gunnar Larsen Per Arne Nilsen Ellen Margrethe Nannestad Aslaug Teksum Alf Bjørnstad Veldre: Anna Aasen Magnhild Taskerud Lars Arne Tajet Berta Steinbakken Knut Arnkværn Elbjørg Svendsen Reidar Smebold Brumunddal: Anne-Lise Simensen Sidsel Andresen Finn Roy Andersen Randi Jensen Kjell Ivar Maanum Tor Egil Gjenga Mathias Brobakken Eldbjørg Magnhild Grøttum Egil Otto Gran Trond Kristiansen Kai Oddvin Halvorsen Odd Bjarne Fredheim Jon Birger Fløtre Geir Magne Engen Per Torvald Follestad Nikoline Vingerhagen Jorunn Kohmann Andersen Ståle Hoholm Randi Ødegård Marie Ingeborg Kroken Åse Kvalsvik Olsen Inger Kari Amb Ragnar Ruud Olav Nikolai Langgård Solveig Nordsveen Beathe Johansen Finn Bø Gunnar Alstad Magnhild Ingelstad Leif Annar Rognlien Steinar Kleven Knut Arnkværn Olav Øystein Grøttum Reidun Henriksen Svein Erik Lillesveen Nes kirke: Ingrid Fagerlund Arve Monsbakken Stavsjø kirke: Solveig Mildrid Larsen Gunhild Kolstad Anne Lise Torp Jan Ivar Sollie Klara Lilleengen Kåre Mikael Taskerud Biruta Maija Erlate Jorunn Ottosen Morten Kolstad Irene Fossum Helgøya kirke: Astrid Ingeborg Moen Arve Monsbakken Det ble vedtatt at Brumunddal/Veldre menighet skal være en grønn menighet. Hva er det som gjør dette til en viktig sak for deg? Forvalteransvaret for Guds skaperverk mener jeg skal ligge til grunn i menighetslivet; i arbeidshverdagen og ikke minst i vår handling der vi er med tanke på forbruk og avfall, energibruk og transport. Dette er viktige forutsetninger for å bidra til en bærekraftig framtid både lokal og globalt. Hva er den største klima/miljø-utfordringen i dag? En av utfordringene i nåtidens forbrukersamfunn er, slik jeg ser det, vårt manglende langsiktige perspektiv. Vi mister blikket for sammenheng og helhet i vårt økosystem. Mange av oss lever i et her og nå. Vi er opptatt av å ha alt tilgjengelig til enhvert tid og til en billigst mulig pris. Hva er ditt viktigste bidrag på hjemmebane? Fokus på miljø begynner i det små. For meg er det viktig med gjenbruk i stedet for kjøp og kast. Kildesortering bidrar til dette. Å kunne redusere bruk Vilje til handling gir håp for framtiden. Ved å gjøre noe konkret er vi forbilder for våre barn og barnebarn. (Sitat fra «Barnas framtid», Framtiden i våre hender) Katrin er glad i natur og friluftsliv fra en tur til Jostedalsbreen. av plast i hverdagen er ikke enkelt, men mulig. Jeg er vant med at lyset slås på når det faktisk er behov for det, ikke ellers. Jeg prøver å begrense vannforbruket og bruk av forurensende stoffer i husholdningen. Jeg foretrekker å handle økologiske matvarer. Mitt viktigste bidrag er vel å ikke miste dette fokuset. Sier det som det er Lokaler til leie Her er en oversikt over menighetshus som leies ut til selskap, møter, minnesamvær og andre tilstelninger. Ta kontakt med kirkekontorene for å reservere lokale. Tlf Moelv kirkesenter i Storgata 98B. Pris kr 2500,- inkludert vask. Har plass til ca. 150 stk. Åsmarka kirkestue i Åsmarkvegen Pris kr 750,- inkludert vask. Veldre menighetssal i Flesakervegen 23. Pris kr 2500,- inkludert vask. Har plass til 100 stk. Brumunddal kirkestue i Kirkevegen 67. Pris kr 2500,- for hele salen. Har plass til 100 stk. Halve salen har plass til ca. 50 stk. og koster kr 1500,-. Stavsjø kirkestue i Tingnesvegen 2. Pris kr 800,-. Har plass til 50 stk. Tingnesvegen 21, 2353 Stavsjø - Telefon: Mobiltelefon: Tlf E-post: Jeg kan ingen bønner, jeg vet ikke hvordan jeg skal be. Jeg bare sier det som det er: Jeg trenger at du forstår det jeg kjenner inni meg nå. Bønn fra Oslo 14 15

9 Salmestafett Salme II av Bjørnstjerne Bjørnson Jeg sitter og blar i siste nummer av Menighetsbladet og ser at Inger- Pernille Stramrud utfordrer meg til å skrive om min favorittsalme til neste nummer. Takk for utfordringen, Nille! Hvilken salme skal jeg velge? Det må helst bli ei salme i dur selv om jeg f.eks synes Erik Byes mollstemte Blå salme har en vakker tekst og melodi. Alf Prøysens Julekveldsvisa er også et mulig valg. Nå har den endelig fått plass i salmeboka. Så kunne jeg valgt Fagert er landet som jeg alltid synger når jeg er ute og sykler langs Mjøsa. Salmene «No livnar det i lundar, Gud signe vårt dyre fedreland, Den blomstertid nu kommer, Å leva det er å elska, Sommarpsalm er andre eksempler på salmer jeg synger fra sykkelsetet i pur glede over å bevege meg ute i Guds frie natur. Jeg synger mest om våren når jeg ser og undrer meg over at alt liv våkner etter vinterdvalen. Jeg kjenner sterkt på at jeg selv er en del av dette forunderlige livet som hele tiden fornyer seg. Så ender jeg med å velge ei salme hverken i dur eller moll. Egentlig er det ikke ei salme, og jeg har heller ikke har hørt noen melodi på den, Salme II av Bjørnstjerne Bjørnson (fra Dikte og sange, 1880) Den lærte jeg meg utenat på Ringsaker realskole i Moelv midt på 1960-tallet. Det jeg husker er at den salmen er en hyllest til Darwin evolusjonslære. Dette var spennende tanker for en undrende 15/16-åring da som nå. Teksten vil jeg si er durstemt og tekstformuleringen, innholdet og formen begeistrer meg. Hele salmen har noe stort og mektig over seg. Jeg forundret meg den gangen over tittelen Salme II fordi jeg tenker at en salme er en sang med kristen/åndelig tekst. Om jeg utvider begrepet, kan en salme være en tekst/melodi som når inn til menneskenes hjerter og da passer Salme II utmerket. Den krabbet rett inn i Marit Røhr Bø sjela mi rundt 1965 og har siden vært der. Evolusjonslæren ser jeg på som en naturlig forklaring på livets utvikling på jorden. For meg kan den godt settes inn i en religiøs dimensjon. Jeg har lett for å undre meg og jeg spør: Hvem har funnet på alt dette med livets og tilværelsens mysterier? Det må da være Skaperen selv. Jeg vil utfordre fetter Jon Sørby til å skrive om sin favorittsalme i neste utgave av Menighetsbladet for Ringsaker. Ære det evige forår i livet, som alting har skabt! Opstandelsens morgen det mindste er givet, kun former går tabt. Slægt føder slægt, stigende ævne den når; art føder art i millioner af år. Verd ner forgår og opstår. Intet så småt, at ej finnes et mindre, ingen kan se. Intet så stort, at ej finnes et større bortenfor det. Krybet i jord, bærge jo bygge det kan. Støvet, som fo r, eller det skyllende sand riger har grundlagt en gang. Uendeligt alt, hvor det mindste og største løber i ét. Ingen skal skue det siste, det første ingen har sét. Ordenens lov bærer det alt i sin favn, frugt og behov føder hværandre; vort savn møder det samledes gavn. Evigheds afkom og frø er vi alle. Tankerne har rødder i slægternes morgen; de falle, spørsmål med svar, fulle af sæd over den evige grun; derfor dig glæd, at du en svindende stund øgede evigheds arv. Bland dig i livs-fryden, du, som fik være blomst i dens vår, nyde et døgn til det eviges ære i menneske-kår; yde din skærv in til det eviges hværv, liden og svag ånde et eneste drag in af den evige dag. Vi beklager at salmen falt ut i sist nummer, vi trykker både Marits tekst og salmen på nytt. Så fortsetter stafetten i neste nummer. (red.) Foto: Kai Ove Berg Hamar Media avd. Nydal