Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås"

Transkript

1 Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE Lørdag 22. mars kl Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

2 ÅRSMØTESAK 1 Konstituering av Årsmøtet a. Godkjenning av stemmeberettigede Antall stemmeberettigede:... b. Valg av møteleder Valgt ble:... c. Valg av to møtereferenter Valgt ble: d. Valg av to protokollvitner Valgt ble: e. Valg av tre medlemmer til tellekorps Valgt ble:

3 ÅRSMØTESAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING : Varsel om ordinært årsmøte i Akershus sangerforum er sendt til korledere, styrets medlemmer, valgkomiteens leder og revisorer : Innkalling til ordinært årsmøte i Akershus sangerforum vedlagt saksdokumenter sendt til korledere, påmeldte dirigenter, styrets medlemmer, hedrede medlemmer, valgkomiteens leder, revisorer, Norsk sangerforum og Akershus musikkråd. Forslag til vedtak: Årsmøtet i Akershus sangerforum godkjenner innkallingen til årsmøtet.

4 ÅRSMØTESAK 3 GODKJENNING AV SAKSLISTE Saksliste (utsendt sammen med innkalling ) 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning av stemmeberettigede b. Valg av møteleder c. Valg av to møtereferenter d. Valg av to protokollvitner e. Valg av tre medlemmer til tellekorps 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Årsberetning 2012 og Revidert regnskap Innkomne saker 6.1 Forslag fra Lørenskog Mannskor Det gjennomføres en undersøkelse om mannskorenes medlemsutvikling siste 3 år, og en sannsynlig utvikling for de neste 3 år. 7. Budsjett 2014 og medlemskontingent Valg Forslag til vedtak: Årsmøtet i Akershus sangerforum godkjenner den utsendte saksliste som gjeldende for årsmøtet 2014.

5 ÅRSMØTESAK 4 TO-ÅRS BERETNING Det vises til styrets to-års beretning for Forslag til vedtak: Årsberetning for godkjennes.

6 AKERSHUS SANGERFORUM TO-ÅRS BERETNING ORGANISASJON Sammensetning av styret og utvalg: Styret: Leder: Jorun Fagerhaug Nannestad Kammerkor Nestleder: Per-Otto Nyhagen Bærumkoret Styremedlem: Sissel Gjertsen Østensjøsangerne Styremedlem: Liv Karin Clasèn Lørenskog Damekor Styremedlem: Wenche Majorsæter ConVita Styremedlem: Reed Waldo Nes Bygdekor Varamedlemmer til styret: 1. Ivar Havdal Lørenskog Mannskor 2. Ole Emil Holth Korille/Late Edition 3. Håkon Stenberg Nydalens Sangforening / Grefsen Korforening Revisorer: Åsgeir Seland Aina Hellum Nes Bygdekor Nes Bygdekor Valgkomite: Leder: Jan Hvoslef St. Laurentiuskoret Medlem: Grete Korsvoll Nes Bygdekor Medlem: Torill Stridh Høybråten Damekor

7 2. MØTEVIRKSOMHET 2.1 STYREMØTER. Det er i løpet av 2012 avholdt 7 ordinære styremøter. Det er i løpet av 2013 avholdt 8 ordinære styremøter. Styret og administrasjonen har sett det som sine oppgaver å Være behjelpelig med søknad om økonomisk støtte til korene, Ha en toveiskommunikasjon mellom korene og styret / administrasjonen. Dette har vi gjort ved å ha ressurspersoner på kontoret vårt på Kjeller som svarer på telefonhenvendelser, ved å arbeide med elektroniske nyhetsoppdateringer via mail, og ved å møte fram personlig ved forskjellige arrangementer ute blant korene. Å tilføre korenes medlemmer nye impulser ved å tilby kurs og felles samlinger Styrets leder og to styremedlemmer deltok ved Norsk sangerforums landsmøte i Tromsø 29. april. Planlegging og gjennomføring av «Solistkurs» med Camilla Susann Haug januar for Lørenskog Mannskor. Planlegging og gjennomføring av «Oppfølgingskurs for hjelpeinstruktører» med Linn Asak Andersen 11. februar. Søkt om fylkeskommunal støtte til drift og aktiviteter. Planlegging og gjennomføring av presentasjonskurset «For øre og øye» med Kjetil Aamann 10. mars for Lørenskog Mannskor Planlegging og gjennomføring av Årsmøtet på Strømmen 17. mars. Planlegging og gjennomføring av tema-kurs «Koret Mitt!» med Marit Skoveng Østby 15. mai. Planlegging og gjennomføring av kurs «Påfyll for hjelpeinstruktører» med Linn Asak Andersen 29. september. Gjennomført loddtrekning av tre akustikkmålinger av korenes øvingslokale. Tilrettelegging av kurset «For øre og øye» med Kjetil Aamann 13. oktober. Kurset ble avlyst pga. manglende oppslutning. Planlegging og gjennomføring av «Solistkurs» med Camilla Susann Haug november. Medlemmer av styret har deltatt på Kurs for tillitsvalgte på fylkesnivå. Styreleder har sittet i styret i Akershus musikkråd tom. våren 2013.

8 2013 Distrikts treff i Lillestrøm 2. og 3. februar. Seminar på Gamlehorten Gjestegård januar for tillitsvalgte i Akershus sangerforum. Planlegging og gjennomføring av Økonomikurs med Jon G. Olsen 24. januar. Søkt om fylkeskommunal støtte til drift og aktiviteter. Planlegging og gjennomføring av ledermøtet 20. mars. Planlegging og gjennomføring av tema-kurs Koret Mitt! med Kjetil Aamann 17. april. Planlegging og gjennomføring av PA-kurs med Roy Botten og Kjetil Aamann 2. mai. Planlegging og tilrettelegging av Harmony Weekend i juni. Barbershop kurs. Dette ble avlyst på grunn av manglende oppslutning blant medlemmene. Møte med representanter for Eidsvoll 2014 angående Grunnlovsjubileet 9. juli. Planlegging og gjennomføring av Repertoar-kurs med Kjetil Aamann 11. september. Deltatt i planlegging og gjennomføring av kor-konkurransen Sangerdyst i Oslo 24. oktober. Planlegging og gjennomføring av Solistkurs med Camilla Susann Haug november. Representant fra styret deltok på møte om rekruttering i regi av Lørenskog mannskor 17. november. Representant fra styret har deltatt på kurs om Organisasjon desember. Gruppe av styremedlemmer har tatt ansvar for og hatt flere møter om Grunnlovsjubileet vårt på Eidsvoll i mai Det har vært samarbeid mellom administrasjonen og TV8 i forbindelse med filming under Sangerdyst og påfølgende Korkamp i Akershus. Det har vært samarbeid mellom styret og Stortinget angående Grunnlovsjubileet vårt. 2.2 ÅRSMØTET OG LEDERMØTET I AKERSHUS SANGERFORUM 2012 Akershus sangerforum avholdt ordinært årsmøte på Folkets Hus i Strømmen 17. mars Egen protokoll Akershus sangerforum avholdt ledermøte 20. mars 2013 på Kjeller. 3. REPRESENTASJON 2012 Norsk sangerforum avholdt landsmøte 29. april i Tromsø. Representanter fra Akershus sangerforum var: Jorun Fagerhaug (styreleder), Liv Karin Clasén og Wenche Majorsæter (styremedlemmer) Norsk sangerforum avholdt «Distrikts treff» i Lillestrøm februar. Representanter fra Akershus sangerforum var: Jorun Fagerhaug (styreleder), Per-Otto Nyhagen (nestleder ), Wenche Majorsæter (styremedlem) og Marianne Holm fra administrasjonen.

9 4. AKTIVITETER 4.1 «KURS FOR SOLISTER I KOR». Dette kurset er ment for alminnelige korsangere som har lyst til å prøve seg på noen solistroller i koret, og som trenger litt drahjelp, råd og faglige tilbakemeldinger før de helt tør å kaste seg ut i oppgaven. Dette er et populært kurs som vi kjører jevnlig for medlemmene våre. Akershus sangerforum arrangerte også kurshelg for Lørenskog mannskor om dette temaet januar. 4.2 «OPPFØLGINGSKURS FOR HJELPEINSTRUKTØRER» Flere kor sliter med at ingen kan ta over dirigentens oppgaver hvis dirigenten er forsinket eller forhindret i å møte. Vi startet derfor en kursrekke i 2011 Kurs for hjelpedirigenter i kor. I dette kurset viser Linn Asak Andersen hvordan man kan gjennomføre enkle oppvarmingsøvelser, hvordan man kan lese et notebilde, og gir tips og praktiske øvelser i grunnleggende dirigering. Endel av dem som har deltatt på disse kursene har stadig ønsket å lære mer, og vi har fulgt opp med nye kurs både i 2012 og «PRESENTASJONSKURS/SCENETEKNIKK» Her lærer koristene hvordan musikken skal formidles til publikum, uansett sjanger. Konsertantrekk er også en viktig del av helhetsinntrykket. Belysning, plassering av sangerne og rammene rundt konserten er temaer. Kurset ble arrangert for Lørenskog mannskor. Vi satte kurset opp som tilbud til øvrige medlemmer senere, men det var ikke mange nok deltagere til at det kunne gjennomføres. 4.4 «KORET MITT!» - OM LEDELSE OG UTVIKLING AV KOR Her lærer korene om daglige drift av kor - nyttig både for nye tillitsvalgte og som motivasjon for tillitsvalgte med en del fartstid. 4.5 «VINN EN GRATIS AKUSTIKKMÅLING» Akershus sangerforum er opptatt av at korene har gode øvingslokaler og ikke minst er det viktig at akustikken er bra for kor. Vi samarbeider med Akershus musikkråd for å få større kunnskap om hvordan akustikken er der korene øver. Ofte viser det seg at det ikke er så kostbart å gjøre noe med akustikken men for å vite hva man skal gjøre må det måles først. Det ble utlyst en gratis akustikkmåling til korene i Akershus sangerforum. Korille, ConVita og Gjerdrum Bygdekor ble vinnerne. Målingen har en verdi av kr 5.000,- pr lokale.

10 4.6 ØKONOMI I KOR Kurset tar for seg tilskuddsordninger, økonomistyring og økonomisk drift av kor. Man vil også lære noe om hvilket økonomisk ansvar man som privatperson har når man sitter i et styre. 4.7 PA-KURS INNFØRINGSKURS I LYDTEKNIKK FOR KOR LYD PÅ KONSERTER OG I ØVINGSLOKALER Dette er et nytt kurs hos oss. PA står for Public Address, og er det utstyret som forsterker lyden fra et kor eller et band, slik at publikum som står et stykke unna, kan høre hva som skjer på scenen. På kurset lærer man å kunne sette opp et PA-anlegg, uavhengig av størrelse, og skru fin lyd for koret sitt. Man får kjennskap til hva som gjør at noen konserter låter mye bedre enn andre. 4.8 REPERTOAR-KURS Dette er også et av våre nye kurs. Kursinnhold: Hvordan få ideer til repertoar? Hvordan vurdere om et stykke musikk passer for koret? Hvordan kan man spare penger på noter? Hvor kan man få tak i noter gratis? Hvordan kan vi få skrevet musikk spesielt til koret vårt? 4.9 SEMINAR GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD JANUAR Styret i Akershus sangerforum var på seminar på Gamlehorten Gjestegård. På programmet sto aktivitetsplanen LEDERMØTET OG REISE MED KOR Styret innkaller lederne i medlemskorene til møte innen utgangen av juni i året mellom årsmøtene. Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første år. Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Samtidig ble det holdt Temakurs; Reise med kor GRUNNLOVSJUBILEET Styret hadde ekskursjon til Rikspolitisk senter på Eidsvoll 9. juli. Der hadde vi møte med museumskontakten, og sammen så vi på hvilke muligheter og begrensninger det var ved å arrangere Grunnlovsjubileum for våre medlemskor der. En gruppe i styret har deretter arbeidet med den tekniske gjennomføringen av dette. 18 av våre kor til sammen 520 medlemmer har meldt seg på til dette treffet, og vi er stolte over å kunne gjøre dette for medlemmene våre i jubileumsåret.

11 4.12 KOR-KONKURRANSE - «SANGERDYST» Den 24. oktober sto Akershus sangerforum for tredje gang som teknisk arrangør og vertskap for Norsk sangerforums landsomfattende kor-konkurranse, Sangerdyst. Lokalene var også denne gang Lindemannssalen på Norges Musikkhøyskole i Oslo. Konkurransen var en ren a cappella-konkurranse, og det ble konkurrert i to klasser; åpen klasse 1 og åpen klasse 2. Pliktnummer i åpen klasse I var Thomas Caplins: Agnus Dei (fra Sacrum, Five songs for choir). Juryen bestod av Steffen Kammler, Margrethe Ek og Ida Cecilie Tingstein. 10 kor fra hele landet deltok. Av Akershus sangerforums medlemskor deltok Asker kammerkor og Beatleskoret. Vinner av åpen klasse 1 ble Stavanger Vocalensemble og av åpen klasse 2 Skedsmo Voices. Styret i Akershus sangerforum sørget for sekretariat og den praktiske tilretteleggingen under konserten. Østensjøsangerne sto nok en gang for kafédrift og bevertning på dugnad. Konferansier under konkurransen var styreleder i Akershus sangerforum. Tilbakemeldinger fra dommere og deltakere viser at vi også denne gangen har gjennomført dette på en tilfredsstillende måte. Denne formen for konkurranse som ikke strekker seg over mer enn noen timer, synes å passe våre konkurransedeltakere EVALUERINGSSKJEMA Styret har utarbeidet og tatt i bruk evalueringsskjema. Dette deles ut avslutningsvis på våre arrangementer, og vil gi oss en pekepinn på om de arrangementene vi gjennomfører tilfredsstiller medlemmenes forventninger DRIFT Styret har også arbeidet med en generell omorganisering av Akershus sangerforums drift, først og fremst av økonomiske hensyn. Dette har de gjort bl.a. ved at styrets medlemmer selv har hatt aktive roller i forbindelse med gjennomføring av forbundets egne arrangement. 5. STIPEND Akershus sangerforum mottok to søknader i 2012, hvor av den ene ble innvilget, men ikke benyttet. 6. ØKONOMI Det vises til styrets fremlagte regnskap for 2013.

12 7. MEDLEMSKOR Pr. 31/12-13 hadde Akershus sangerforum disse medlemskorene (43 stk.): A Cantus (Aurskog/Høland) Absolutt Kor (Lørenskog) Asker Kammerkor Asker Mannskor Beatleskoret i Drøbak Bærumkoret ConVita (Nannestad) Corona (Nittedal) Drøbak Mannskor Ensemblet Tryllefløytene (Oppegård) Fermate Vokal (Sørum) Fet Bygdekor Frisk Pust (Skedsmo) Frogn Mannskor Gjerdrum Bygdekor Grefsen Korforening Høybråten Damekor (Oslo) Kisakoret (Ullensaker) Kor-i-Lia (Rælingen) Korille (Skedsmo) KoriO (Oppegård) Late Edition (kvartett, Romerike) Lillestrøm Damekor Lørenskog Damekor Lørenskog Mannskor Nannestad Kammerkor Nes Bygdekor Nordbykoret (Ås) Nydalens Sangforening Opus 89 (Eidsvoll) Rause Røster (Asker) Romerike Oratoriekor Sandvikakoret Sandvikens Mandskor Sangkoret Øyeren (Rælingen) Ski Mannskor Skikoret Skjetten Dur & Moll Soon Blandede Kor St. Laurentiuskoret, (Lørenskog) Vokalgruppen Souls Østensjøsangerne Ås Korforening Innmeldte kor i 2012/2013 Vokalgruppen Souls Utmeldte kor i 2012/2013: SAS Singers Drøbak Gospel Ladies in Red 8. HEDERSBEVISNINGER Det er ikke blitt delt ut hedersbevis i denne perioden. To av våre hedrede medlemmer, Torbjørn Andersen og Arvid Òden Sandhaug, gikk bort i 2012, Akershus sangerforums fortjenestemedalje I perioden er det delt ut 8. stk. fortjenestemedaljer.

13

14 ÅRSMØTESAK 5 REVIDERT REGNSKAP 2013 Det vises til styrets fremlagte regnskap for Revisjonsrapport deles ut på årsmøtet. Merknader: Forslag til vedtak: Revidert regnskap for 2013 godkjennes.

15

16

17 ÅRSMØTESAK 6 INNKOMNE SAKER Saken nedenfor er fremmet skriftlig og begrunnet innen fristen. Sak 6.1 Forslag fra Lørenskog Mannskor «Det gjennomføres en undersøkelse blant Akershus sangerforum mannskors medlemsutvikling siste tre år, og en sannsynlig utvikling for de neste tre år. Undersøkelsen skal danne grunnlag for vurdering av tiltak som Akershus sangerforum kan iverksette for økt tilslutningen til korene. Undersøkelsen og tiltaksplan gjennomføres i 2014/2015. Mannskorene inviteres til et oppstartsmøte for nærmere å definere omfang og mål.» Begrunnelse for forslaget: Lørenskog Mannskor har erfart at mannskorene generelt har en meget krevende medlemsutvikling. Korenes gjennomsnittsalder tror vi er raskt økende. Kanskje gjelder dette mest for de eldste korene. Vi mener det derfor er viktig å få en status på mannskorenes utvikling, og at organisasjonen vurderer mulige tiltak som Norsk sangerforum kan gjennomføre i samarbeid med mannskorene. Sangerforumet gir i sine Toårs-beretninger statistikk over den totale medlemsutviklingen i antall kor og medlemmer. Vi foreslår at denne utvides slik at mannskorene kan vurdere sin egen utvikling sammenliknet med andres. Hvis Årsmøte finner å kunne vedta forslaget bør det vurderes om medlemsstatistikken også for andre korgrupper bør detaljeres. Forslag til vedtak i sak 6.1:

18 ÅRSMØTESAK 7 BUDSJETT (heri medlemskontingent) Budsjett; Det vises til styrets fremlagte forslag til budsjett for Etter vedtektsendring foretatt av årsmøtet 1999 jf. 4, behandles forslag til budsjett og medlemskontingent under ett. Egne notater; Medlemskontingent: Med utgangspunkt i det fremlagte regnskap og budsjett ser ikke styret det nødvendig å heve kontingenten for perioden Kontingenten til Akershus sangerforum vil fortsatt være kr 50,- pr. person. I tillegg kommer kontingentandelen til Norsk sangerforum, som for tiden er kr. 80,- pr. person. Forslag til vedtak: Årsmøtet i Akershus sangerforum tar styrets framlagte budsjett for 2014 til etterretning. Årsmøtet vedtar ingen endring av medlemskontingenten til Akershus sangerforum for 2014 og 2015.

19

20 ÅRSMØTESAK 8 VALG 2014 og 2015 Egne notater:

21 Valgkomiteens innstilling til tillitsvalgte for 2013/2014 Forslag til nytt styre blir lagt frem på årsmøtet.

22

23 V E D T E K T E R FOR VEDTATT PÅ ÅRSMØTE SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE

24 1. ORGANISASJON Akershus sangerforum (tidl. Akershus Korforbund i perioden 4/ /3 2012) stiftet 4/ , er et distriktsledd av Norsk sangerforum, NSF. Akershus sangerforum er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet er forbundets øverste myndighet (jfr. 4). Akershus sangerforum er tilsluttet Akershus musikkråd. 2. FORMÅL Akershus sangerforums overordnede mål, er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Dette skjer bl.a. ved å: - opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier - være et bindeledd mellom korene i fylket/regionen - iverksette ulike studie- og opplæringstiltak for korsangere, tillitsvalgte og dirigenter - utvikle nødvendig informasjonsmateriell og eventuelt utgi medlemstidsskrift - arrangere korstevner, konserter, etc. - samarbeide med andre kulturorganisasjoner, musikkinstitusjoner etc. i regionen - stimulere til opprettelse av nye kor i regionen - gi administrativ og faglig støtte til medlemskor 3. MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer a. Det enkelte kor tegner medlemskap i Akershus sangerforum. Ved medlemskap i Akershus sangerforum blir koret i regionen/fylket automatisk medlem i Norsk sangerforum. b. Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til Akershus sangerforum på fastsatt skjema. Søknaden godkjennes administrativt. Ved avslag kan søkeren anke avgjørelsen inn for Akershus sangerforums styre. c. Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato. Kontingent regnes fra påfølgende 1. januar eller 1. juli. 3.2 Forutsetninger for medlemskap Medlemmene plikter å følge Norsk sangerforums og Akershus sangerforums vedtekter, reglement og vedtak gjort av Norsk sangerforums og regionleddets besluttende organer. 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a. Medlemmene skal innen angitt frist sende Norsk sangerforum en oppdatert medlemsliste med de opplysninger som forbundet krever. b. Medlemmene skal innen angitt frist betale kontingent for inneværende år til Norsk sangerforum med bakgrunn i medlemstall pr 1. januar. c. Medlemmene plikter å holde Akershus sangerforum løpende orientert om skifte av tillitsvalgte og dirigent. 3.4 Utmelding. Kor som melder seg ut av Akershus sangerforum skal gjøre dette skriftlig innen 1. desember for at utmeldingen skal være gyldig fra påfølgende årsskifte. Ved utmelding tapes all rett til Akershus sangerforums verdier.

25 4. ÅRSMØTET 4.1 Årsmøtet er Akershus sangerforums øverste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode og forslag til årsmøtet. a. Ordinært årsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av mars og trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 8 (åtte) ukers varsel. Saksliste, styrets beretning, regnskap samt øvrige saksdokumenter skal sendes medlemmene senest 14. dager før årsmøtet. b. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 (fjorten) dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Saksliste skal følge innkallingen. c. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst en tredjedel av medlemskorene er representert. d. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i hende minst 4 (fire) uker før årsmøtet. 4.3 Årsmøtets sammensetning På årsmøtet deltar a. 2 delegater fra hvert kor som har oppfylt kravene i 3.3. b. styrets medlemmer c. medlemmer av utvalg valgt av årsmøtet d. dirigenter e. hedrede medlemmer f. revisor 4.4 Forslags- og stemmerett a. Delegater valgt av korene i h.h.t. 4.3 a. slik at hver delegat kan avgi 1 stemme. b. Styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder årsmelding og regnskap. 4.5 Møte- og talerett har dessuten a. medlemmer av utvalg valgt av årsmøtet b. dirigenter c. hedrede medlemmer d. revisor 4.6 Forhandlingsplan a. Godkjenning av stemmeberettigede b. Valg av møteleder c. Valg av to møtesekretærer d. Valg av to protokollvitner e. Valg av tre medlemmer til tellekorps f. Innkalling g. Saksliste h. Årsmelding i. Revidert regnskap j. Behandle saker foreslått av styret/medlemskor k. Handlingsplan l. Kontingent for kommende kalenderår m. Budsjett n. Valg

26 STYRET: a. velge leder for 2 år b. velge nestleder for 2 år c. velge styremedlemmer for 2 år d. velge 3 varamedlemmer for 2 år REVISORER Velge 2 revisorer for 2 år VALGKOMITÈ a. velge leder for 2 år b. velge medlemmer for 2 år c. velge varamedlem for 2 år Valgbare er personer med gyldig medlemskap i et av regionleddets medlemskor. 4.7 AVSTEMNINGSMÅTER a. Valg skjer ved skriftlig avstemning dersom det er flere kandidater til samme tillitsverv, eller dersom noen forlanger det. b. Alminnelig flertall avgjør sakene, unntatt i saker som omfattes av 12, og 13. c. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg, som i det tilfellet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall avsette styret samlet. Møteprotokoll føres for årsmøteforhandlingene, og undertegnes av møtesekretærene og to representanter valgt av årsmøtet. 5 LEDERMØTE Styret innkaller lederne i medlemskorene til møte innen utgangen av juni i året mellom årsmøtene. Innkallingen sendes med 8 ukers varsel. Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første år. Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Styret kan innkalle til ledermøter oftere, dersom styret finner det hensiktsmessig. 6 STYRET a. Styret skal lede forbundet i tiden mellom årsmøtene og er sammensatt av: - leder - nestleder - 5 styremedlemmer. Møter i styret blir holdt så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 2/3 av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. b. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet. 7 VALGKOMITÉ Valgkomiteen består av tre valgte medlemmer og ett varamedlem, med en funksjonstid på 2 (to) år. Valgkomiteen arbeider etter instruks vedtatt av årsmøtet.

27 8 ØKONOMI a. Budsjettplan må til enhver tid gi økonomisk dekning for alle kostnader en vedtatt stillingsplan påfører forbundet. Styret kan revidere budsjettet i årsmøteperioden, men bare innen gitt budsjettramme. b. Akershus sangerforum dekker alle nødvendige reise- og diettutgifter for styrets medlemmer, samt for medlemmer av valgte eller oppnevnte komiteer og utvalg. c. Regnskapet skal revideres hvert år. Regnskapet følger kalenderåret. 9 KORARRANGEMENTER Akershus sangerforum er ansvarlig for at det blir arrangert stevner og/eller tilsvarende arrangementer for kor. Stevner tildeles medlemskor etter søknad, og skal arrangeres etter retningslinjer gitt av styret. 10 HEDERSBEVISNINGER Hedersbevisninger i Akershus sangerforum omfatter: - Æresmedlemskap m/diplom - Hederstegn (medalje) m/diplom - Fortjenestemedalje m/diplom Hedersbevisninger gis etter statutter vedtatt av styret. 11 REPRESENTASJONSKOR Kor som skal representere forbundet må godkjennes av styret. 12 VEDTEKTSENDRINGER Vedtektene kan bare endres av årsmøtet og da med minst 2/3 flertall. 13 OPPLØSNING Vedtak om oppløsning av Akershus sangerforum kan gjøres av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og da med minst 2/3 flertall. Disponering av forbundets midler bestemmes med alminnelig flertall i samme møte. Midlene skal nyttes til beste for korsangen.

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011.

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011. VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE Vedtatt 12.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND NORDMØRE, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. november 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund.

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov.

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. 23 KAPITTEL 6: TRAVLAG 6-1 Formål (1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. (2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer