Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås"

Transkript

1 Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE Lørdag 22. mars kl Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

2 ÅRSMØTESAK 1 Konstituering av Årsmøtet a. Godkjenning av stemmeberettigede Antall stemmeberettigede:... b. Valg av møteleder Valgt ble:... c. Valg av to møtereferenter Valgt ble: d. Valg av to protokollvitner Valgt ble: e. Valg av tre medlemmer til tellekorps Valgt ble:

3 ÅRSMØTESAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING : Varsel om ordinært årsmøte i Akershus sangerforum er sendt til korledere, styrets medlemmer, valgkomiteens leder og revisorer : Innkalling til ordinært årsmøte i Akershus sangerforum vedlagt saksdokumenter sendt til korledere, påmeldte dirigenter, styrets medlemmer, hedrede medlemmer, valgkomiteens leder, revisorer, Norsk sangerforum og Akershus musikkråd. Forslag til vedtak: Årsmøtet i Akershus sangerforum godkjenner innkallingen til årsmøtet.

4 ÅRSMØTESAK 3 GODKJENNING AV SAKSLISTE Saksliste (utsendt sammen med innkalling ) 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning av stemmeberettigede b. Valg av møteleder c. Valg av to møtereferenter d. Valg av to protokollvitner e. Valg av tre medlemmer til tellekorps 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Årsberetning 2012 og Revidert regnskap Innkomne saker 6.1 Forslag fra Lørenskog Mannskor Det gjennomføres en undersøkelse om mannskorenes medlemsutvikling siste 3 år, og en sannsynlig utvikling for de neste 3 år. 7. Budsjett 2014 og medlemskontingent Valg Forslag til vedtak: Årsmøtet i Akershus sangerforum godkjenner den utsendte saksliste som gjeldende for årsmøtet 2014.

5 ÅRSMØTESAK 4 TO-ÅRS BERETNING Det vises til styrets to-års beretning for Forslag til vedtak: Årsberetning for godkjennes.

6 AKERSHUS SANGERFORUM TO-ÅRS BERETNING ORGANISASJON Sammensetning av styret og utvalg: Styret: Leder: Jorun Fagerhaug Nannestad Kammerkor Nestleder: Per-Otto Nyhagen Bærumkoret Styremedlem: Sissel Gjertsen Østensjøsangerne Styremedlem: Liv Karin Clasèn Lørenskog Damekor Styremedlem: Wenche Majorsæter ConVita Styremedlem: Reed Waldo Nes Bygdekor Varamedlemmer til styret: 1. Ivar Havdal Lørenskog Mannskor 2. Ole Emil Holth Korille/Late Edition 3. Håkon Stenberg Nydalens Sangforening / Grefsen Korforening Revisorer: Åsgeir Seland Aina Hellum Nes Bygdekor Nes Bygdekor Valgkomite: Leder: Jan Hvoslef St. Laurentiuskoret Medlem: Grete Korsvoll Nes Bygdekor Medlem: Torill Stridh Høybråten Damekor

7 2. MØTEVIRKSOMHET 2.1 STYREMØTER. Det er i løpet av 2012 avholdt 7 ordinære styremøter. Det er i løpet av 2013 avholdt 8 ordinære styremøter. Styret og administrasjonen har sett det som sine oppgaver å Være behjelpelig med søknad om økonomisk støtte til korene, Ha en toveiskommunikasjon mellom korene og styret / administrasjonen. Dette har vi gjort ved å ha ressurspersoner på kontoret vårt på Kjeller som svarer på telefonhenvendelser, ved å arbeide med elektroniske nyhetsoppdateringer via mail, og ved å møte fram personlig ved forskjellige arrangementer ute blant korene. Å tilføre korenes medlemmer nye impulser ved å tilby kurs og felles samlinger Styrets leder og to styremedlemmer deltok ved Norsk sangerforums landsmøte i Tromsø 29. april. Planlegging og gjennomføring av «Solistkurs» med Camilla Susann Haug januar for Lørenskog Mannskor. Planlegging og gjennomføring av «Oppfølgingskurs for hjelpeinstruktører» med Linn Asak Andersen 11. februar. Søkt om fylkeskommunal støtte til drift og aktiviteter. Planlegging og gjennomføring av presentasjonskurset «For øre og øye» med Kjetil Aamann 10. mars for Lørenskog Mannskor Planlegging og gjennomføring av Årsmøtet på Strømmen 17. mars. Planlegging og gjennomføring av tema-kurs «Koret Mitt!» med Marit Skoveng Østby 15. mai. Planlegging og gjennomføring av kurs «Påfyll for hjelpeinstruktører» med Linn Asak Andersen 29. september. Gjennomført loddtrekning av tre akustikkmålinger av korenes øvingslokale. Tilrettelegging av kurset «For øre og øye» med Kjetil Aamann 13. oktober. Kurset ble avlyst pga. manglende oppslutning. Planlegging og gjennomføring av «Solistkurs» med Camilla Susann Haug november. Medlemmer av styret har deltatt på Kurs for tillitsvalgte på fylkesnivå. Styreleder har sittet i styret i Akershus musikkråd tom. våren 2013.

8 2013 Distrikts treff i Lillestrøm 2. og 3. februar. Seminar på Gamlehorten Gjestegård januar for tillitsvalgte i Akershus sangerforum. Planlegging og gjennomføring av Økonomikurs med Jon G. Olsen 24. januar. Søkt om fylkeskommunal støtte til drift og aktiviteter. Planlegging og gjennomføring av ledermøtet 20. mars. Planlegging og gjennomføring av tema-kurs Koret Mitt! med Kjetil Aamann 17. april. Planlegging og gjennomføring av PA-kurs med Roy Botten og Kjetil Aamann 2. mai. Planlegging og tilrettelegging av Harmony Weekend i juni. Barbershop kurs. Dette ble avlyst på grunn av manglende oppslutning blant medlemmene. Møte med representanter for Eidsvoll 2014 angående Grunnlovsjubileet 9. juli. Planlegging og gjennomføring av Repertoar-kurs med Kjetil Aamann 11. september. Deltatt i planlegging og gjennomføring av kor-konkurransen Sangerdyst i Oslo 24. oktober. Planlegging og gjennomføring av Solistkurs med Camilla Susann Haug november. Representant fra styret deltok på møte om rekruttering i regi av Lørenskog mannskor 17. november. Representant fra styret har deltatt på kurs om Organisasjon desember. Gruppe av styremedlemmer har tatt ansvar for og hatt flere møter om Grunnlovsjubileet vårt på Eidsvoll i mai Det har vært samarbeid mellom administrasjonen og TV8 i forbindelse med filming under Sangerdyst og påfølgende Korkamp i Akershus. Det har vært samarbeid mellom styret og Stortinget angående Grunnlovsjubileet vårt. 2.2 ÅRSMØTET OG LEDERMØTET I AKERSHUS SANGERFORUM 2012 Akershus sangerforum avholdt ordinært årsmøte på Folkets Hus i Strømmen 17. mars Egen protokoll Akershus sangerforum avholdt ledermøte 20. mars 2013 på Kjeller. 3. REPRESENTASJON 2012 Norsk sangerforum avholdt landsmøte 29. april i Tromsø. Representanter fra Akershus sangerforum var: Jorun Fagerhaug (styreleder), Liv Karin Clasén og Wenche Majorsæter (styremedlemmer) Norsk sangerforum avholdt «Distrikts treff» i Lillestrøm februar. Representanter fra Akershus sangerforum var: Jorun Fagerhaug (styreleder), Per-Otto Nyhagen (nestleder ), Wenche Majorsæter (styremedlem) og Marianne Holm fra administrasjonen.

9 4. AKTIVITETER 4.1 «KURS FOR SOLISTER I KOR». Dette kurset er ment for alminnelige korsangere som har lyst til å prøve seg på noen solistroller i koret, og som trenger litt drahjelp, råd og faglige tilbakemeldinger før de helt tør å kaste seg ut i oppgaven. Dette er et populært kurs som vi kjører jevnlig for medlemmene våre. Akershus sangerforum arrangerte også kurshelg for Lørenskog mannskor om dette temaet januar. 4.2 «OPPFØLGINGSKURS FOR HJELPEINSTRUKTØRER» Flere kor sliter med at ingen kan ta over dirigentens oppgaver hvis dirigenten er forsinket eller forhindret i å møte. Vi startet derfor en kursrekke i 2011 Kurs for hjelpedirigenter i kor. I dette kurset viser Linn Asak Andersen hvordan man kan gjennomføre enkle oppvarmingsøvelser, hvordan man kan lese et notebilde, og gir tips og praktiske øvelser i grunnleggende dirigering. Endel av dem som har deltatt på disse kursene har stadig ønsket å lære mer, og vi har fulgt opp med nye kurs både i 2012 og «PRESENTASJONSKURS/SCENETEKNIKK» Her lærer koristene hvordan musikken skal formidles til publikum, uansett sjanger. Konsertantrekk er også en viktig del av helhetsinntrykket. Belysning, plassering av sangerne og rammene rundt konserten er temaer. Kurset ble arrangert for Lørenskog mannskor. Vi satte kurset opp som tilbud til øvrige medlemmer senere, men det var ikke mange nok deltagere til at det kunne gjennomføres. 4.4 «KORET MITT!» - OM LEDELSE OG UTVIKLING AV KOR Her lærer korene om daglige drift av kor - nyttig både for nye tillitsvalgte og som motivasjon for tillitsvalgte med en del fartstid. 4.5 «VINN EN GRATIS AKUSTIKKMÅLING» Akershus sangerforum er opptatt av at korene har gode øvingslokaler og ikke minst er det viktig at akustikken er bra for kor. Vi samarbeider med Akershus musikkråd for å få større kunnskap om hvordan akustikken er der korene øver. Ofte viser det seg at det ikke er så kostbart å gjøre noe med akustikken men for å vite hva man skal gjøre må det måles først. Det ble utlyst en gratis akustikkmåling til korene i Akershus sangerforum. Korille, ConVita og Gjerdrum Bygdekor ble vinnerne. Målingen har en verdi av kr 5.000,- pr lokale.

10 4.6 ØKONOMI I KOR Kurset tar for seg tilskuddsordninger, økonomistyring og økonomisk drift av kor. Man vil også lære noe om hvilket økonomisk ansvar man som privatperson har når man sitter i et styre. 4.7 PA-KURS INNFØRINGSKURS I LYDTEKNIKK FOR KOR LYD PÅ KONSERTER OG I ØVINGSLOKALER Dette er et nytt kurs hos oss. PA står for Public Address, og er det utstyret som forsterker lyden fra et kor eller et band, slik at publikum som står et stykke unna, kan høre hva som skjer på scenen. På kurset lærer man å kunne sette opp et PA-anlegg, uavhengig av størrelse, og skru fin lyd for koret sitt. Man får kjennskap til hva som gjør at noen konserter låter mye bedre enn andre. 4.8 REPERTOAR-KURS Dette er også et av våre nye kurs. Kursinnhold: Hvordan få ideer til repertoar? Hvordan vurdere om et stykke musikk passer for koret? Hvordan kan man spare penger på noter? Hvor kan man få tak i noter gratis? Hvordan kan vi få skrevet musikk spesielt til koret vårt? 4.9 SEMINAR GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD JANUAR Styret i Akershus sangerforum var på seminar på Gamlehorten Gjestegård. På programmet sto aktivitetsplanen LEDERMØTET OG REISE MED KOR Styret innkaller lederne i medlemskorene til møte innen utgangen av juni i året mellom årsmøtene. Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første år. Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Samtidig ble det holdt Temakurs; Reise med kor GRUNNLOVSJUBILEET Styret hadde ekskursjon til Rikspolitisk senter på Eidsvoll 9. juli. Der hadde vi møte med museumskontakten, og sammen så vi på hvilke muligheter og begrensninger det var ved å arrangere Grunnlovsjubileum for våre medlemskor der. En gruppe i styret har deretter arbeidet med den tekniske gjennomføringen av dette. 18 av våre kor til sammen 520 medlemmer har meldt seg på til dette treffet, og vi er stolte over å kunne gjøre dette for medlemmene våre i jubileumsåret.

11 4.12 KOR-KONKURRANSE - «SANGERDYST» Den 24. oktober sto Akershus sangerforum for tredje gang som teknisk arrangør og vertskap for Norsk sangerforums landsomfattende kor-konkurranse, Sangerdyst. Lokalene var også denne gang Lindemannssalen på Norges Musikkhøyskole i Oslo. Konkurransen var en ren a cappella-konkurranse, og det ble konkurrert i to klasser; åpen klasse 1 og åpen klasse 2. Pliktnummer i åpen klasse I var Thomas Caplins: Agnus Dei (fra Sacrum, Five songs for choir). Juryen bestod av Steffen Kammler, Margrethe Ek og Ida Cecilie Tingstein. 10 kor fra hele landet deltok. Av Akershus sangerforums medlemskor deltok Asker kammerkor og Beatleskoret. Vinner av åpen klasse 1 ble Stavanger Vocalensemble og av åpen klasse 2 Skedsmo Voices. Styret i Akershus sangerforum sørget for sekretariat og den praktiske tilretteleggingen under konserten. Østensjøsangerne sto nok en gang for kafédrift og bevertning på dugnad. Konferansier under konkurransen var styreleder i Akershus sangerforum. Tilbakemeldinger fra dommere og deltakere viser at vi også denne gangen har gjennomført dette på en tilfredsstillende måte. Denne formen for konkurranse som ikke strekker seg over mer enn noen timer, synes å passe våre konkurransedeltakere EVALUERINGSSKJEMA Styret har utarbeidet og tatt i bruk evalueringsskjema. Dette deles ut avslutningsvis på våre arrangementer, og vil gi oss en pekepinn på om de arrangementene vi gjennomfører tilfredsstiller medlemmenes forventninger DRIFT Styret har også arbeidet med en generell omorganisering av Akershus sangerforums drift, først og fremst av økonomiske hensyn. Dette har de gjort bl.a. ved at styrets medlemmer selv har hatt aktive roller i forbindelse med gjennomføring av forbundets egne arrangement. 5. STIPEND Akershus sangerforum mottok to søknader i 2012, hvor av den ene ble innvilget, men ikke benyttet. 6. ØKONOMI Det vises til styrets fremlagte regnskap for 2013.

12 7. MEDLEMSKOR Pr. 31/12-13 hadde Akershus sangerforum disse medlemskorene (43 stk.): A Cantus (Aurskog/Høland) Absolutt Kor (Lørenskog) Asker Kammerkor Asker Mannskor Beatleskoret i Drøbak Bærumkoret ConVita (Nannestad) Corona (Nittedal) Drøbak Mannskor Ensemblet Tryllefløytene (Oppegård) Fermate Vokal (Sørum) Fet Bygdekor Frisk Pust (Skedsmo) Frogn Mannskor Gjerdrum Bygdekor Grefsen Korforening Høybråten Damekor (Oslo) Kisakoret (Ullensaker) Kor-i-Lia (Rælingen) Korille (Skedsmo) KoriO (Oppegård) Late Edition (kvartett, Romerike) Lillestrøm Damekor Lørenskog Damekor Lørenskog Mannskor Nannestad Kammerkor Nes Bygdekor Nordbykoret (Ås) Nydalens Sangforening Opus 89 (Eidsvoll) Rause Røster (Asker) Romerike Oratoriekor Sandvikakoret Sandvikens Mandskor Sangkoret Øyeren (Rælingen) Ski Mannskor Skikoret Skjetten Dur & Moll Soon Blandede Kor St. Laurentiuskoret, (Lørenskog) Vokalgruppen Souls Østensjøsangerne Ås Korforening Innmeldte kor i 2012/2013 Vokalgruppen Souls Utmeldte kor i 2012/2013: SAS Singers Drøbak Gospel Ladies in Red 8. HEDERSBEVISNINGER Det er ikke blitt delt ut hedersbevis i denne perioden. To av våre hedrede medlemmer, Torbjørn Andersen og Arvid Òden Sandhaug, gikk bort i 2012, Akershus sangerforums fortjenestemedalje I perioden er det delt ut 8. stk. fortjenestemedaljer.

13

14 ÅRSMØTESAK 5 REVIDERT REGNSKAP 2013 Det vises til styrets fremlagte regnskap for Revisjonsrapport deles ut på årsmøtet. Merknader: Forslag til vedtak: Revidert regnskap for 2013 godkjennes.

15

16

17 ÅRSMØTESAK 6 INNKOMNE SAKER Saken nedenfor er fremmet skriftlig og begrunnet innen fristen. Sak 6.1 Forslag fra Lørenskog Mannskor «Det gjennomføres en undersøkelse blant Akershus sangerforum mannskors medlemsutvikling siste tre år, og en sannsynlig utvikling for de neste tre år. Undersøkelsen skal danne grunnlag for vurdering av tiltak som Akershus sangerforum kan iverksette for økt tilslutningen til korene. Undersøkelsen og tiltaksplan gjennomføres i 2014/2015. Mannskorene inviteres til et oppstartsmøte for nærmere å definere omfang og mål.» Begrunnelse for forslaget: Lørenskog Mannskor har erfart at mannskorene generelt har en meget krevende medlemsutvikling. Korenes gjennomsnittsalder tror vi er raskt økende. Kanskje gjelder dette mest for de eldste korene. Vi mener det derfor er viktig å få en status på mannskorenes utvikling, og at organisasjonen vurderer mulige tiltak som Norsk sangerforum kan gjennomføre i samarbeid med mannskorene. Sangerforumet gir i sine Toårs-beretninger statistikk over den totale medlemsutviklingen i antall kor og medlemmer. Vi foreslår at denne utvides slik at mannskorene kan vurdere sin egen utvikling sammenliknet med andres. Hvis Årsmøte finner å kunne vedta forslaget bør det vurderes om medlemsstatistikken også for andre korgrupper bør detaljeres. Forslag til vedtak i sak 6.1:

18 ÅRSMØTESAK 7 BUDSJETT (heri medlemskontingent) Budsjett; Det vises til styrets fremlagte forslag til budsjett for Etter vedtektsendring foretatt av årsmøtet 1999 jf. 4, behandles forslag til budsjett og medlemskontingent under ett. Egne notater; Medlemskontingent: Med utgangspunkt i det fremlagte regnskap og budsjett ser ikke styret det nødvendig å heve kontingenten for perioden Kontingenten til Akershus sangerforum vil fortsatt være kr 50,- pr. person. I tillegg kommer kontingentandelen til Norsk sangerforum, som for tiden er kr. 80,- pr. person. Forslag til vedtak: Årsmøtet i Akershus sangerforum tar styrets framlagte budsjett for 2014 til etterretning. Årsmøtet vedtar ingen endring av medlemskontingenten til Akershus sangerforum for 2014 og 2015.

19

20 ÅRSMØTESAK 8 VALG 2014 og 2015 Egne notater:

21 Valgkomiteens innstilling til tillitsvalgte for 2013/2014 Forslag til nytt styre blir lagt frem på årsmøtet.

22

23 V E D T E K T E R FOR VEDTATT PÅ ÅRSMØTE SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE

24 1. ORGANISASJON Akershus sangerforum (tidl. Akershus Korforbund i perioden 4/ /3 2012) stiftet 4/ , er et distriktsledd av Norsk sangerforum, NSF. Akershus sangerforum er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet er forbundets øverste myndighet (jfr. 4). Akershus sangerforum er tilsluttet Akershus musikkråd. 2. FORMÅL Akershus sangerforums overordnede mål, er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Dette skjer bl.a. ved å: - opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier - være et bindeledd mellom korene i fylket/regionen - iverksette ulike studie- og opplæringstiltak for korsangere, tillitsvalgte og dirigenter - utvikle nødvendig informasjonsmateriell og eventuelt utgi medlemstidsskrift - arrangere korstevner, konserter, etc. - samarbeide med andre kulturorganisasjoner, musikkinstitusjoner etc. i regionen - stimulere til opprettelse av nye kor i regionen - gi administrativ og faglig støtte til medlemskor 3. MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer a. Det enkelte kor tegner medlemskap i Akershus sangerforum. Ved medlemskap i Akershus sangerforum blir koret i regionen/fylket automatisk medlem i Norsk sangerforum. b. Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til Akershus sangerforum på fastsatt skjema. Søknaden godkjennes administrativt. Ved avslag kan søkeren anke avgjørelsen inn for Akershus sangerforums styre. c. Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato. Kontingent regnes fra påfølgende 1. januar eller 1. juli. 3.2 Forutsetninger for medlemskap Medlemmene plikter å følge Norsk sangerforums og Akershus sangerforums vedtekter, reglement og vedtak gjort av Norsk sangerforums og regionleddets besluttende organer. 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a. Medlemmene skal innen angitt frist sende Norsk sangerforum en oppdatert medlemsliste med de opplysninger som forbundet krever. b. Medlemmene skal innen angitt frist betale kontingent for inneværende år til Norsk sangerforum med bakgrunn i medlemstall pr 1. januar. c. Medlemmene plikter å holde Akershus sangerforum løpende orientert om skifte av tillitsvalgte og dirigent. 3.4 Utmelding. Kor som melder seg ut av Akershus sangerforum skal gjøre dette skriftlig innen 1. desember for at utmeldingen skal være gyldig fra påfølgende årsskifte. Ved utmelding tapes all rett til Akershus sangerforums verdier.

25 4. ÅRSMØTET 4.1 Årsmøtet er Akershus sangerforums øverste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode og forslag til årsmøtet. a. Ordinært årsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av mars og trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 8 (åtte) ukers varsel. Saksliste, styrets beretning, regnskap samt øvrige saksdokumenter skal sendes medlemmene senest 14. dager før årsmøtet. b. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 (fjorten) dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Saksliste skal følge innkallingen. c. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst en tredjedel av medlemskorene er representert. d. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i hende minst 4 (fire) uker før årsmøtet. 4.3 Årsmøtets sammensetning På årsmøtet deltar a. 2 delegater fra hvert kor som har oppfylt kravene i 3.3. b. styrets medlemmer c. medlemmer av utvalg valgt av årsmøtet d. dirigenter e. hedrede medlemmer f. revisor 4.4 Forslags- og stemmerett a. Delegater valgt av korene i h.h.t. 4.3 a. slik at hver delegat kan avgi 1 stemme. b. Styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder årsmelding og regnskap. 4.5 Møte- og talerett har dessuten a. medlemmer av utvalg valgt av årsmøtet b. dirigenter c. hedrede medlemmer d. revisor 4.6 Forhandlingsplan a. Godkjenning av stemmeberettigede b. Valg av møteleder c. Valg av to møtesekretærer d. Valg av to protokollvitner e. Valg av tre medlemmer til tellekorps f. Innkalling g. Saksliste h. Årsmelding i. Revidert regnskap j. Behandle saker foreslått av styret/medlemskor k. Handlingsplan l. Kontingent for kommende kalenderår m. Budsjett n. Valg

26 STYRET: a. velge leder for 2 år b. velge nestleder for 2 år c. velge styremedlemmer for 2 år d. velge 3 varamedlemmer for 2 år REVISORER Velge 2 revisorer for 2 år VALGKOMITÈ a. velge leder for 2 år b. velge medlemmer for 2 år c. velge varamedlem for 2 år Valgbare er personer med gyldig medlemskap i et av regionleddets medlemskor. 4.7 AVSTEMNINGSMÅTER a. Valg skjer ved skriftlig avstemning dersom det er flere kandidater til samme tillitsverv, eller dersom noen forlanger det. b. Alminnelig flertall avgjør sakene, unntatt i saker som omfattes av 12, og 13. c. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg, som i det tilfellet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall avsette styret samlet. Møteprotokoll føres for årsmøteforhandlingene, og undertegnes av møtesekretærene og to representanter valgt av årsmøtet. 5 LEDERMØTE Styret innkaller lederne i medlemskorene til møte innen utgangen av juni i året mellom årsmøtene. Innkallingen sendes med 8 ukers varsel. Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første år. Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Styret kan innkalle til ledermøter oftere, dersom styret finner det hensiktsmessig. 6 STYRET a. Styret skal lede forbundet i tiden mellom årsmøtene og er sammensatt av: - leder - nestleder - 5 styremedlemmer. Møter i styret blir holdt så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 2/3 av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. b. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet. 7 VALGKOMITÉ Valgkomiteen består av tre valgte medlemmer og ett varamedlem, med en funksjonstid på 2 (to) år. Valgkomiteen arbeider etter instruks vedtatt av årsmøtet.

27 8 ØKONOMI a. Budsjettplan må til enhver tid gi økonomisk dekning for alle kostnader en vedtatt stillingsplan påfører forbundet. Styret kan revidere budsjettet i årsmøteperioden, men bare innen gitt budsjettramme. b. Akershus sangerforum dekker alle nødvendige reise- og diettutgifter for styrets medlemmer, samt for medlemmer av valgte eller oppnevnte komiteer og utvalg. c. Regnskapet skal revideres hvert år. Regnskapet følger kalenderåret. 9 KORARRANGEMENTER Akershus sangerforum er ansvarlig for at det blir arrangert stevner og/eller tilsvarende arrangementer for kor. Stevner tildeles medlemskor etter søknad, og skal arrangeres etter retningslinjer gitt av styret. 10 HEDERSBEVISNINGER Hedersbevisninger i Akershus sangerforum omfatter: - Æresmedlemskap m/diplom - Hederstegn (medalje) m/diplom - Fortjenestemedalje m/diplom Hedersbevisninger gis etter statutter vedtatt av styret. 11 REPRESENTASJONSKOR Kor som skal representere forbundet må godkjennes av styret. 12 VEDTEKTSENDRINGER Vedtektene kan bare endres av årsmøtet og da med minst 2/3 flertall. 13 OPPLØSNING Vedtak om oppløsning av Akershus sangerforum kan gjøres av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og da med minst 2/3 flertall. Disponering av forbundets midler bestemmes med alminnelig flertall i samme møte. Midlene skal nyttes til beste for korsangen.

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer