HR Norge Årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR Norge Årsberetning 2014"

Transkript

1 HR Norge Årsberetning

2 Innhold STYRETS BERETNING MEDLEMSORGANISASJONEN 5 MEDLEMSKAP... 5 ØKONOMI OG FORRETNINGSMESSIG DRIFT 5 ORGANISASJON... 6 ANSATTE... 6 STYRET... 7 RÅD OG KOMITEER... 7 HR NORGES NETTVERK... 8 FAGLIGE MØTEPLASSER 8 MEDLEMSMØTER... 9 KURS... 9 HR AKADEMIET... 9 KONFERANSER RÅDGIVNING OG BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEUTVIKLING KOMMERSIELLE TILBUD FOR ØVRIG 11 UTSTILLERE KOMMUNIKASJON OG NETTSIDER 11 NETTSIDER NYHETSBREV OG SOSIALE MEDIER PRESSE UTMERKELSER 14 KUNSTEN Å LEDE KOMPETANSEPRISEN HR PRISEN REGNSKAP RESULTAT BALANSE REGNSKAPSNOTER REVISJONSBERETNING - KOMMER 24 2

3 Styrets beretning

4 4

5 Medlemsorganisasjonen Medlemskap Ved utløpet av 2014 hadde HR Norge 3184 medlemmer, som er en vekst på 3 % prosent fra året før. Det betyr at antall medlemmer har vokst hvert eneste år siden HR Norge ble stiftet i De fleste store og mange små virksomheter i norsk næringsliv og i offentlig sektor er i dag medlemmer i HR Norge. Potensialet er likevel betydelig både i forhold til enkelte sektorer og bransjer, i forhold til regioner og ikke minst i forhold til å komme tettere på enkeltindividene i den enkelte virksomhet I møte med potensielle nye medlemmer fokuserer HR Norge særlig på følgende fordeler ved medlemskapet: - viktigheten av å være en del av et HR-faglig fellesskap og deltakelse i Norges største HR- og ledelsesfaglige nettverk, en av Europas ledende HR organisasjoner. - nettsted med personlig innlogging hvor man kan finne ledende rapporter og undersøkelser innen HR og ledelse, temaark m.m. - bistand via e-post og telefon ved HR-faglige og arbeidsrettslige og pensjons/forsikringsfaglige spørsmål samt gratis helsesjekk av virksomheters personalforsikringer - abonnement på bladet Personal og Ledelse - medlemspris på HR Norges kurs og konferanser - mulighet til å delta på medlemsmøter - gratis annonsering av ledige HR-stillinger på vårt nettsted Økonomi og forretningsmessig drift HR Norge styres av en ideell formålsparagraf og ønsket om å skape nytte for medlemmene. Dette forutsetter løpende god inntjening og en tilfredsstillende kapitalbase i bunn. Kommersielle og ideelle mål bygger opp under hverandre. Identiteten som medlemsorganisasjon og integriteten vi utviser er på lang sikt vår største konkurransefordel. Relasjonskapitalen i medlemsmassen er av høy verdi også kommersielt. Inntektene til HR Norge hviler på to ben, kontingent og kompetanseutvikling. Kostnadene er i hovedsak knyttet til ansatte, leie og kostnader knyttet til det enkelte arrangement. HR Norges økonomiske resultatmål er å gå i balanse og ha en tilstrekkelig økonomisk buffer for å kunne tåle svingninger i etterspørsel samtidig som vi skal kunne gjøre investeringer for fremtiden. 5

6 Etter underskudd i 2013, fikk HR Norge et overskudd på ,- kroner i Hovedårsaken er at vi fornyet formater og økte deltakelsen på noen av våre sentrale arrangementer Utvikling egenkapital Den største risikoen til HR Norge er knyttet til konjunkturer, virksomhetenes vilje og evne til å satse på kompetanseutvikling, endringer i konkurransesituasjonen samt uønsket turnover. Med det omslaget som Norge nå er inne i og ut fra erfaringer fra tidligere, må vi forvente at en del virksomheter innenfor særlig privat sektor kommer til å begrense satsning på kompetanseutvikling. Dette vil gi ytterligere påtrykk for HR Norge for å være relevant i et stadig tøffere konkurransemiljø. Organisasjon HR Norge baserer seg på en kompetent kjerneorganisasjon, kombinert med utstrakt samarbeid med medlemmer og eksterne samarbeidspartnere. Ved å jobbe i nettverk sikrer organisasjonen seg gode faglige råd og spisskompetanse som innholdsleverandører til kurs, foredragsholdere på konferanser, priskomiteer, redaksjonelle miljøer o.a. Samtidig oppnår vi høy fleksibilitet både finansielt, organisatorisk og operativt. Støttefunksjoner settes i stor grad ut til eksterne samarbeidspartnere. Ansatte HR Norge hadde ved utløpet av året 22 ansatte. Dette er en økning på en fra foregående år. Seks av de ansatte arbeider deltid. Kjønnsfordelingen er 14 kvinner og 8 menn. HR Norge bygger kompetanse blant egne ansatte gjennom en kombinasjon av formell kompetanseutvikling, utvikling av jobbinnhold og læringsprosesser i møte med det spennende nettverket som kjennetegner HR Norge. Vi gir medarbeiderne gode muligheter for å skape og synliggjøre resultater gjennom egen innsats. Arbeidsmiljøet vurderes godt. 6

7 Styret Styret i HR Norge i perioden (valgperiode i parentes): Styreleder: - Tove Selnes, Executive Vice President HR, Opera Software (14-16) Nestleder: - Øivind Christoffersen, spesialrådgiver, Kommunal- og Moderniserings dep. (14-15) Styremedlemmer: - Tom Simonsen, Personaldirektør, Forsvaret (14-16) - Trude S. Husebø, HR-direktør, Skuld (14-15) - Stine Fjell, HR domain expert, Questback (14-16) - Tove Ulvin, Leder salg/marked, HR Norge ansattrepresentant (13-15) Varamedlemmer: - Hilde Ringereide, HR-direktør, A/S Norske Shell (13-15) - Hans Olav Næss, Seniorrådgiver HR utvikling, Sporveien AS (13-16) Råd og komiteer Valgkomité: - Eivind Garshol, direktør, Deloitte Norway - Hege Aamotsmo, HR-direktør, Orkla Confectionery & Snacks - Wenche Hagan, Seksjonssjef, Oslo kommune Priskomité Kunsten å lede : - Trude S. Husebø, HR direktør, Skuld og styremedlem i HR Norge - Øivind Christoffersen, Spesialrådgiver og styremedlem i HR Norge - Anne Aasheim, Direktør, Kulturrådet - Terje Venold, tidligere Konsernsjef, Veidekke Priskomité Kompetanseprisen : - Hans Olav Næss, Seniorrådgiver HR utvikling, Sporveien AS og varamedlem i HR Norge - Mårten Skjøstad, Leder HR, Gjensidige Forsikring ASA - Stine Fjell, HR domain expert, Questback og styremedlem i HR Norge - Anne Haueng, seniorkonsulent Deloitte (vår 2014) - Anders Dysvik, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, BI (høst 2014) Priskomité HR Prisen : - Tove Selnes, Executive Vice President HR, Opera Software og styreleder i HR Norge - Jens Jenssen, Seniorrådgiver, Statoil 7

8 - Hallstein Mørk, HR rådgiver, HR Norge m.m. - Tom Simonsen, Personaldirektør, Forsvaret og styremedlem i HR Norge HR Norges Nettverk HR Norge er medlem av EAPM (European Association of People Management, se Gjennom EAPM er vi også medlem av WFPMA (World Federation of Personell Management Associations, se EAPM og WFPMA er paraplyorganisasjoner tilsvarende HR Norge på europeisk og globalt nivå. Fagansvarlig Henrik Øhrn er styremedlem. Gjennom disse overbygningene får vi tilgang til nettverksbygging, mulighet for å bistå HR Norge sine medlemmer med spørsmål om forhold i andre land og konkret overføring av kunnskap. De siste årene er det også utviklet et formalisert samarbeid mellom de nordiske HR-organisasjonene knyttet til EAPM, som medlemmene blant annet har fått nytte av gjennom utveksling av rapporter (se medlemsfordeler). Vi har også uformelle nettverk til regionale og selvstendige personalforeninger. Disse dugnadsbaserte nettverkene er svært viktige samarbeidspartnere for HR Norge, ettersom vi kompletterer hverandre hva angår relasjoner og mulighet for å levere nytte til HR-medarbeidere i Norge. I 2013 har vi gjennomført flere kurs og medlemsmøter i samarbeid med dem. Vi bygger også nettverk til regionale næringsforeninger. Sammen med økt satsning på web, har dette bidratt til at vi har kunnet levere mer medlemsnytte og knytte flere kontakter med et større geografisk nedslagsfelt. Med en stadig sterkere satsning på rapporter, har vi utviklet et sett av sterke, faglige relasjoner til noen av de mest spennende HR-konsulentmiljøene i Norge, Europa og globalt. HR Norge har også betydelig utbytte av relasjonen vi bygger til personer som bidrar med faglig innhold til kurs og konferanser. Gjennom utstillerplasser og andre kommersielle relasjoner, bygger vi kontakter til spennende fagmiljøer som også gir faglig verdi. Sist men ikke minst lever HR Norge i tett samvirke med aktive enkeltmedlemmer. Opp gjennom historien har HR Norge og dets forgjengere NIPA og SPO initiert en lang rekke nettverk. I dag drifter vi ett nettverk i HR Executive Network. Nettverket samler CHRO i de fleste av de største norske virksomhetene, hovedsakelig innen privat sektor. Nettverket fasiliteres av Hallstein Mørk. Faglige møteplasser HR Norge utarbeider rapporter og temahefter, alene eller i samarbeid med andre. I 2014 har vi utgitt: - HR-undersøkelsen 2014, i samarbeid med EY - European Employee Index 2014, i samarbeid med Ennova - HR Lønnsrapport 2014, i samarbeid med Hay Group - Creating People Advantage , i samarbeid med EAPM/BCG I tillegg til egne undersøkelser har vi formidlet det som utvikles av våre svenske og danske søsterorganisasjoner samt andre undersøkelser og rapporter vi opplever som nyttige for 8

9 medlemmene. I 2014 har vi også gjort tilgjengelig for medlemmene 4 utgaver av WFPMA s magasin Worldlink. Medlemsmøter HR Norges medlemsmøter er et av de viktigste medlemsgodene vi har. Møtene gjennomføres både med interne ressurser og i samarbeid med partnere som Ennova på European Employee Index, EY på HR-undersøkelsen, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund på arbeidsrett og Stenberg & Plahte på pensjon/forsikringer. Vi trekker også inn spennende medlemmer. Hensikten er å gjøre medlemsmøtene til en kilde til ny innsikt og en møteplass for våre medlemmer. I 2014 fant nærmere 1550 medlemmer veien til våre medlemsmøter. Kurs Gjennom vår kursvirksomhet leverer HR Norge dybdekunnskap på hele HR-området. Muligheten til å møte andre med like utfordringer i en konsentrert setting er viktig, og skaper et godt miljø for læring og utvikling. I 2014 holdt vi over 32 kurs. Kursene har en gjennomsnittlig høy, men likevel noe synkende evaluering. I tillegg har antall deltakere gått noe ned. En gjennomgang med fornyelse og kvalitetssikring av kursporteføljen ble derfor igangsatt mot slutten av året. Kurs tilbys også bedriftsinternt. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Totalevaluering kurs HR akademiet På HR akademiet kan HR Norge, i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, tilby studiepoeng. Hensikten med studiene er å gi HR Norges medlemmer praktisk anvendbar utdannelse innen HR, basert på et teoretisk grunnlag. HR akademiet retter seg mot nye HR-medarbeidere, ledere med personalansvar og mot de som har fått utvidet ansvarsområde innen HR og som trenger faglig påfyll i form av formalkompetanse. I 2014 gjennomførte vi følgende studier på HR akademiet: - Human Resource Management, 15 studiepoeng. I 2014 gjennomførte totalt 36 studenter HRM studiet. 9

10 - Arbeidsrett, 15 studiepoeng. Våren 2014 fullførte 30 studenter studiet, og høsten 2014 startet et nytt kull med 30 studenter opp. - Rekruttering, 10 studiepoeng. Høsten 2014 gjennomførte 19 studenter rekrutteringsstudiet. I tillegg startet vi opp to nye studier: - Endringsledelse, 10 studiepoeng. Våren 2014 gjennomførte 23 studenter studiet i endringsledelse. - Kompetanseledelse, 10 studiepoeng. Høsten 2014 startet første kull med 36 studenter dette studiet. HR Akademiet tilbys også bedriftsinternt. Konferanser HR Norges største konferanser er HR Forum (tidligere PersonalForum) som ble arrangert i Oslo/Fornebu i november og Personalkonferansen for Offentlig Sektor på Lillehammer i januar. Begge disse har befestet sin markedsposisjon som ledende i Norge og Norden de senere år. Deltakerantallet svinger noe, men det har vært stabilt høy deltakelse over år. Utstillertorgene er også utsolgte lang tid i forkant. I tillegg er det etablert et sett av tematisk rettede todagerskonferanser; Rekrutteringsdagene, Belønningsdagene og Kompetansedagene. Disse har stabilt posisjonert seg som sterke fagkonferanser for spesialister og beslutningstakere. Det er også arrangert jevnlige dagskonferanser og workshop er innenfor aktuelle temaer. Arbeidsrettskonferansen og Pensjonskonferansen var de best besøkte av en-dagers konferansene. Nye konferanser av året ble etablert i Stavanger, Bergen og Trondheim, i tillegg til konferansene HR Analyser, Arbeidsglededagen og Endringsledelse i Oslo. Til sammen 13 konferanser og 3 frittstående workshoper ble arrangert. En økning fra foregående år. Totalt hadde vi nærmere 2500 konferansedeltakere i Evalueringene av konferansene har de siste årene vært på et stabilt og høyt nivå. Vi vurderer at flere av konferansene våre holder et faglig nivå i europeisk toppklasse. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Totalevaluering konferanser Evalueringene av konferansene har de siste årene vært på et stabilt, høyt nivå 10

11 Rådgivning og bedriftsintern kompetanseutvikling Som en integrert del av medlemsservicen bistår vi medlemmer som henvender seg til oss med spørsmål innen ulike HR-områder. I den grad vi ikke selv har kompetanse til å besvare disse yter vi rådgivning om hvordan virksomheten kan gå frem for å vurdere å finne egnede samarbeidspartnere blant andre aktører i markedet. HR Norge har i 2014 gjennomført bedriftsintern kompetanseutvikling i en rekke virksomheter i privat og offentlig sektor. Dette har vært gjennomført i form av faglige foredrag, bedriftsintern gjennomføring av HR Akademiet, kurs og kortere undervisningsmoduler. Noe kapasitet brukes også til undervisning ved høgskoler/universiteter og spesialutviklede undervisningsopplegg. Medlemmer får alltid prioritet. Kommersielle tilbud for øvrig Utstillere På HR Norges største konferanser har vi et begrenset antall utstillerplasser. Hensikten er at utstillere tilbyr sine tjenester til deltakerne og er en integrert del av konferansen. Det er et skarpt redaksjonelt skille mellom konferansens innhold og deltakelse som utstillere. Samtidig gjør vi utstillerne til en integrert del av konferanseopplevelsen, og bruker også aktivt fagkompetansen de representerer der hvor det er naturlig. Flere utstillere kommer tilbake år etter år, samtidig som at nye også ønsker å presentere seg på våre konferanser. På de store konferansene har vi de siste årene hatt flere interesserte utstillere enn tilgjengelig kapasitet. Kommunikasjon og nettsider HR Norge kommuniserer med medlemmer og andre interessenter gjennom flere kanaler. Vi ser at sosiale medier er gode drivere til besøk på våre nettsider og til deling av relevante fagtilbud som konferanser og medlemsmøter. Nettsider HR Norge gjennom 2014 lagt grunnlaget for å fornye nettstedet vårt. De nye sidene skal være klart til lansering våren Nettsidene er vår viktigste kommunikasjonskanal, både til HR-faglig formidling, til å markedsføre HR Norges kompetansetilbud og medlemsfordeler. 11

12 Utvikling nettsider - antall klikk inn på siden Utviklingen viser en liten nedgang i 2010 som ikke er reel men skyldes manglende måling fra oktober ut året. Nyhetsbrev og sosiale medier Nyhetsbrevet sendes ukentlig og formidler artikler med HR-faglige tips og råd, oppdateringer om forskning og trender, kompetansetilbud og stillingsannonser. Vi formidler HR-relaterte saker - både stoff med svært høy HR-faglig verdi, rapporter og undersøkelser samt noen artikler med et noe lettere innhold. I tillegg benytter vi fagartikler til å promotere våre arrangementer. Nyhetsbrev og sosiale medier er en av de viktigste driverne av trafikk til web-sidene våre. Desidert mest trafikk gir rene søk i søkemotorer, men de sosiale mediekanalene bidrar også betydelig. De ulike kanalene har ulike funksjoner. Vi ser at Facebook driver mest trafikk til artiklene på hrnorge.no, mens arrangementene våre får mest oppmerksomhet fra LinkedIn Facebook Twitter LinkedIn Nyhetsbrev

13 Presse I løpet av året har HR Norge hatt til dels store oppslag i riksdekkende media som NRK Radio, Aftenposten, Dagens Næringsliv, Dagbladet, Dagsavisen, Finansavisen, Ukeavisen Ledelse. Målt i antall registrerte treff, har vi i 2014 hatt en oppgang på ca. 50 oppslag fra året før og er dermed tilbake på nivået for tidligere år. Økt synliggjøring gjennom media er avgjørende for å bygge forståelse og troverdighet samt kunne yte påvirkning hos målgrupper særlig utenfor dem som jobber spesifikt med HR. I tillegg bygger synlighet lojalitet i forhold til egne medlemmer som vi også når gjennom andre kanaler. Media er derfor definert som et satsningsområde og hvor vi skal øke synligheten vår fremover. HR Norge får tilbakemeldinger på at vi er en troverdig avsender/referansekilde når media skal skrive om HR-faglige spørsmål. I tillegg til oppslag med HR Norge som faglig avsender, bistår vi journalister med research og kommentarer. 250 Utvikling presseoppslag Utvikling i antallet presseomtaler fra HR Nytt i bladet Personal og Ledelse HR Norge har et tett og godt samarbeid med Ask Media knyttet til bladet Personal og Ledelse som kommer ut åtte ganger i året. Bladet distribueres til alle våre medlemmer som en del av medlemskapet, vi disponerer fire sider under vignetten HR Nytt i hvert nummer. HR Nytt har fokus på HR Norge som medlemsorganisasjon. Her skiver vi om HR Norges aktiviteter og profilerer både kompetansetilbud og medlemsgoder som rapporter og møter. 13

14 Utmerkelser Kunsten å lede 2014 Kunsten å lede er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. Prisen går til en norsk leder som har utøvet ledelseskunsten innen personalfeltet. Kunsten å lede gikk i 2014 til Kai G. Henriksen, toppleder i Vinmonopolet. Juryens begrunnelse: Toppleder i Vinmonopolet og en mester i ledelse og omdømmebygging. Kai G Henriksen er en moderne leder som på en fremragende måte kombinerer kundeorientering med prestasjonsorientert lederskap. Han har styrket Vinmonopolets omdømme og skapt en faghandel preget av kvalitet og høy kompetanse. Kai G. Henriksen er samfunnsengasjert, har høy personlig integritet og solid erfaring fra politikk og næringsliv i privat og offentlig sektor. Henriksen tok over ledelsen i Vinmonopolet i 2006, en offentlig virksomhet som befant seg i en krevende og turbulent periode med et noe frynsete omdømme. Det var nødvendig å bruke tid på å legge en ny strategi, og starte systematisk omdømmebygging for å skape et fremtidsrettet Vinmonopol. Målet var å skape en faghandel preget av kvalitet og høy kompetanse på lik linje med andre høykvalitets fagehandlere. Den systematiske omdømmebyggingen har krevd hardt arbeid og god ledelse. Ved å skape motivasjon og lagånd steg innsatsviljen og Henriksen fikk de ansatte med på endringene. Uten de ansatte på laget i en faghandel hvor fagmenneskene fronter kunden er det så å si umulig å klare en slik snuoperasjon. Prisvinneren utøver et tydelig, prestasjonsorientert og engasjerende lederskap. Han har styrket Vinmonopolets omdømme og kundeorientering gjennom bred intern forankring av en langsiktig strategi, en konsekvent gjennomføring og som entusiastisk rollemodell for medarbeiderne. - Medarbeidere som blir møtt med klare, tydelige mål og avklarte forventninger som får lov til å utføre sine oppgaver i henhold til dette og som får beskjed om hvordan de ligger an i forhold til målene er fornøyde også med lederen. På denne måten får vi fornøyde kunder, sier Henriksen. Han har et genuint medarbeiderfokus og utøver sitt lederskap tett på de ansatte, to til tre ganger i året jobber han ute i butikkene. Når jeg sier at kundemøtet er de aller viktigste av møtene i Vinmonopolet, må jo jeg etterleve dette selv, sier han. Og for å 14

15 sikre kunden en god opplevelse har han selv tatt diplomeksamen med laud fra Brittiske Wine & Spirit Education Trust. Vinneren av Kunsten å lede 2014 har vært styreleder Delphi Consulting, styremedlem Danske Capital, arbeidsgiverforeningen Spekter og leder av bedriftsforsamlingen i Kollektivtransportproduksjon. Henriksen ble nylig utnevnt til styreleder i NSB nok et samfunnsoppdrag av stor betydning i en offentlig virksomhet. Kompetanseprisen 2014 Kompetanseprisen deles ut til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling. Den høyt hengende prisen gikk i 2014 til Laerdal Medical. Juryens begrunnelse: Laerdal Medical representerer 50 år med kontinuerlig innovasjon, kompetanseutvikling og innsats for ett formål: å berge liv. Bedriften er verdensledende som leverandør av høyteknologiske produkter innen medisinsk førstehjelp og trening. 400 ansatte fra 37 nasjoner er tilsatt på hovedkontoret. I andre i avdelinger i USA, Mexico, Kina, Danmark og India, jobber nærmere Laerdal Global Health er etablert som en egen ideell, «non-profit» del av organisasjonen med målsetting om å redusere dødelighet blant mor og barn i den 3. verden. Laerdal Medical har beholdt hele verdikjeden på én adresse, sentralt i Stavanger. Med få skritt kan ingeniører bevege seg fra datamaskinen til modellverkstedet. Kort vei mellom utviklingsavdeling, støperi og produksjon bidrar til å effektivisere prosessene og akselerere kreativitet og innovasjon. Når internkunde og intern leverandør er gruppert tett sammen i åpne landskap oppstår intensiverende verdistrømmer og produktportfolier. Fremfor å flagge ut produksjonen til lavkostland har man satset på synergieffekter og kompetansedeling under ett tak. Laerdal Medical produserer og leverer materiell, kursinnhold og trening til livreddende medisin. «The Circle of Learning» - bedriftens egen modell - er delt opp i fem segmenter: kunnskapstilegnelse, ferdighetstrening, simulering på maskin og i team, og klinisk erfaring. Man legger vekt på kontinuerlige prosesser ut fra individuelle og sosiale læringsbehov og stikkord som «low dose high frequency» og «blended learning». Laerdal Medical er preget av en særlig høyt utviklet læringsideologi basert på tiltak som er gjensidig forsterkende. 15

16 Systematikken for medarbeidersamtaler er gjennomarbeidet og preget av fleksibilitet. Ansvarlighet, leveringer og kompetansebehov følges opp i hyppige dialoger mellom ledere og medarbeider - minimum 3-4 samtaler i året. Man har nylig gått bort fra karaktersetting. Nyansatte følger et program for «onboarding» der man sammen med leder fastlegger en 3-6 måneders utviklingsplan. Den grunnleggende tankegangen bak «The Circle of Learning» brukes også her, noe som illustrerer hvordan Laerdal Medical arbeider ut fra en konsekvent og moderne pedagogisk tilnærming som er tilstrekkelig enkel og forståelig til at den kan brukes i hele organisasjonen også internasjonalt. Produktene er unike. Man mottar nesten daglig bekreftelser på at misjonen «Helping Save Lives» blir innfridd. Bak det hele ligger gjensidige forsterkende HR prosesser og en høyt utviklet kompetanse- og læringsmetode. Strategien frem mot 2020 forutsetter et høyt engasjement fra den enkelte medarbeider. Det er definert et hierarki av utfordringer og delmål med stikkord som «Think Differently», Agility and Entrepreneurship, Educational Leadership og Organizational Efficiency. Solid forankret HR strategi med et intenst topplederengasjement, ideelle målsettinger og lokalisering under ett tak, har bidratt til en kompetansekraft uten sidestykke. HR Prisen 2014 HR Prisen deles ut til personer, grupper eller institusjoner som har bidratt til utvikling av fagfeltet i form av å være rollemodell, etablert fremragende organisatorisk praksis, stått for fremragende forskning eller på annen måte fremmet HR-faget på en særlig fortjenestefull måte. Prisen ble i 2014 tildelt HR avdelingen ved Jotun. Juryens begrunnelse: HR Prisen 2014 tildeles HR avdelingen ved Jotun. Jotun har 69 selskaper i 40 land og 36 produksjonsanlegg på alle kontinenter. Jotun har 9500 ansatte og er representert i over 90 land. Jotun er ranket på 9. plass blant verdens malingsprodusenter. Hovedkontoret er i Sandefjord. I en årrekke har selskapet stått for fremragende organisatorisk HR praksis og fremstår som et forbilde for strategisk -og forretningsorientert medarbeiderutvikling. HR strategien er gjennomarbeidet og grundig forankret. Det foregår et kontinuerlig arbeid for å sikre involvering og innsikt i Jotuns forretningsmessige utfordringer. HR-konsern, regionale - og lokale HR avdelinger er koordinert med basis i langsiktige HR strategiske planer. Gruppene 16

17 møtes jevnlig og er representert i årlige Business- og HR-Reviewer, i tillegg til jevnlige sentrale -og regionale HR samlinger. Forretningsmessig gjennomslag er skapt ved hjelp av god strategisk forståelse, globale verdiskapende HR konsepter, verktøy, klare strukturer, grundighet og personlig oppfølging. Et miljø for innovasjon og produktutvikling er grunnlaget for Jotuns suksess i internasjonale markeder. En av Nordens største private forskningsinstitusjoner er bygget opp gjennom god rekruttering og langsiktig medarbeiderutvikling. Nyansatte melder om en «pingvinisering» som skaper både engasjement og lojalitet - den såkalte "Penguin Spirit". Det er spesielt tilrettelagt for mobilitet av menneskelige ressurser over landegrenser. Ledelseskulturen er høyt utviklet og er basert på "Jotun's Leadership Expectations" - et holistisk lederskap med elementene "Self Leadership", "Task Leadership" og "People Leadership". Langvarig innsats innen HR og kompetanseutvikling har vært bidragsytende til Jotuns innovasjonskraft som er å regne for verdensklasse. Jotun er et globalt selskap, som har sitt eierskap og kulturelle røtter klart og langsiktig forankret i lokalsamfunnet Sandefjord. Virksomheten fortsetter å vokse i form av et levende internasjonalt felleskap på tvers av land og etnisk tilhørighet, bygget på kjerneverdiene Omsorg, Lojalitet, Respekt og Mot. HR prisen 2014 tildeles Jotun for et grundig, verdibasert, verdensomspennende og klart forretningsorientert HR over mange år. 17

18 Regnskap resultat 2014 HUMAN RESSURSER NORGE RESULTAT REGNSKAP FOR 2014 NOTE REGNSKAP REGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Kontingentinntekter Kompetanse tilbud Internoppdrag Leieinntekter, salgsinntekt o.a Sum Inntekter Direkte kostnader Lønn, inkl feriepenger, honorarer 1, Avskrivninger Husleie, renhold o.a Kontor/driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Finanskostnader 0 0 SUM NETTO FINANSPOSTER ÅRSOVERSKUDD DISPONERING AV OVERSKUDD OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL

19 Balanse

20 NOTER FOR HR NORGE 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Medlemskontingent for faste medlemmer faktureres og inntektsføres en gang pr. år. Nye medlemmer faktureres og inntektsføres ved innmelding. Konferanse inntekter faktureres og inntektsføres ca. 14 dager før kurset på bakgrunn av påmeldinger. Sammenstillingsprinsippet følges fullt ut ved årsskifter. Internoppdrag blir fakturert og inntektsført når oppdraget er gjennomført. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden. Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Varebeholdninger HR Norge legger til grunn forsiktighets- og sammenstillingsprinsippet hva gjelder konkrete vurderinger av immaterielle tjenester. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 20

21 Pensjoner HR Norge kommer inn under regelverket om obligatorisk tjenestepensjon. Det er inngått en kollektiv, innskuddsbasert pensjonsordning. For ansatte med lengre ansiennitet er det en ytelsesbasert pensjonsordning. Begge ordninger tilfredsstiller kravene til OTP. Skatt Foreningens virksomhet er ikke skattepliktig. 21

22 Regnskapsnoter 2014 Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Sysselsatte årsverk Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Andre tjenester Sum godtgjørelse til revisor

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

HR Norge Årsberetning 2015

HR Norge Årsberetning 2015 HR Norge Årsberetning 2015 www.hrnorge.no 1 Innhold STYRETS BERETNING 2015 3 MEDLEMSORGANISASJONEN 5 MEDLEMSKAP 5 ØKONOMI OG FORRETNINGSMESSIG DRIFT 6 ORGANISASJON 6 ANSATTE 7 STYRET 7 RÅD OG KOMITEER

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer