ÅRSMØTE Torsdag 21. mars 2013, kl i Lychepaviljongen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2013. Torsdag 21. mars 2013, kl. 19.00 i Lychepaviljongen"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2013 Torsdag 21. mars 2013, kl i Lychepaviljongen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive Under protokollen. 2. Årsmelding og regnskap for år Fastsetting av kontingent 4. Innkomne saker 5. Valg til styret i DKF 6. Valg av revisor 7. Valg av valgkomité Årsmelding med regnskap er lagt ut på en uke før årsmøtet. Valgkomitéens innstilling blir lagt fram i møtet. Etter årsmøtet holder Morten Langhoff foredrag med tema Modernisme og postmodernisme i billedkunsten Vel møtt til årsmøtet i DKF som nok en gang varter opp med sitt velrenommerte ostebord Med hilsen Styret

2 ÅRSMELDING 2012

3 Sak 1 Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen Sak 2 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ÅR 2012 Drammen Kunstforening, stiftet i 1867, er en av landets eldste kunstforeninger. Formålet med DKF er nedfelt i vedtektene, sist revidert 18. mars Drammen Kunstforening oppnevner et fondsstyre på tre medlemmer som forvalter Stiftelsen Fabrikkeier Harald Lyches Kunstfond. ETTER ÅRSMØTET 24. MARS 2011 HAR STYRET I DKF HATT FØLGENDE SAMMENSETNING: Rita Winness, leder Harald Gautneb, nestleder Eva Rydhagen Inger Hagen Sissel Enger Moe Marit Weel VARAREPRESENTANTER: Harald Wessel-Berg Sabine Berg Trine Otilie Schjølberg Silion VALGKOMITE: Tom Jacoby og Espen Hoff. REGNSKAP: Styrets leder, Rita Winness har ført regnskapet og Harald Wessel-Berg har vært revisor. INNKJØPSKOMITE: Robert Bjørka Rita Winness Espen Hoff FABRIKKEIER HARALD LYCHES KUNSTFOND: Espen Hoff (leder) Rita Winness og Harald Wessel-Berg er valgt til styre i Harald Lyches Kunstfond. Årsberetning og regnskap er tilgjengelig på DKFs årsmøte. DKFs REPRESENTANTER I MUSEUMSSTIFTELSENS STYRE HAR VÆRT: Rita Winness. Personlig vararepresentant: Bjørg Nøkleby Espen Hoff. Personlig vararepresentant: Eva Rydhagen MEDLEMSFORENINGEN DRAMMEN KUNSTFORENING DKF har medlemsserviceavtale med firmaet Mamut AS. Avtalen baserer seg på nettbaserte tjenester. DKF redigerer selv medlemslistene og sørger for å bestille kontingent- og programutsendelser. Arbeidet blir ivaretatt av Eva Rydhagen. Medlemstall pr var 257 (2011: 266, 2010:245 og i 2009:224,). Opprydding i medlemsregisteret har ført til færre registrerte medlemmer. Kun betalende medlemmer for 2012 er registrert.

4 STYREMØTER: Det har i 2012 vært avholdt 9 styremøter. Inger Hagen har ført møteprotokollen. Styremedlemmene utfører ulike oppgaver for driften av DKF. SAKER BEHANDLET OG GJENNOMFØRT AV STYRET Utarbeiding/utsendelse og gjennomføring av kunstforeningens vår- og høstprogram for 2012 Årsmøte og regnskap Croquistilbud våren og høsten 2012 Planlegging av DKFs utstillinger i 2012 og DKFs tradisjonsrike julemøte 6. des med utlodning Planlegging av en gatekunstkonkurranse våren 2013 Diskusjoner om DKFs profil og framtidsvisjoner fortsetter i 2013 DKFs VÅRPROGRAM Mandag 30.januar startet DKFs croquistegning og ble gjennomført 11 mandager. Lørdag 4. februar: Omvisning i Per Inge Bjørlos retrospektive utstilling på Høvikodden Torsdag 23. februar: Lysbideforedrag «Dører i Drammen» v. Tone Ulltveit-Moe Tirsdag 6. mars viste vi filmen «Séraphine» i samarbeid med Drammen Filmklubb Torsdag, 22. mars ble årsmøtet i Drammen Kunstforening avholdt. Årsberetning og regnskap for 2011 ble godkjent og valg ble foretatt. Etter årsmøtet holdt Ståle Sørensen et lysbildeforedrag, «Mitt Kunstnerskap». Årsmøtet bød på ostebord og forfriskninger. Lørdag 12. mai: Galleri-vandring på Bragernes med café-besøk Torsdag 21. juni: Åpning av utstillingen «Stretching the Mind». DKFs HØSTPROGRAM Torsdag, 30 august: Omvisning i utstillingen og KunstCafé med Vanna Bowles og Christer Karlstad Søndag 9. sept.: Omvisning i utstillingen på Høvikodden. Dronning Sonjas samling på egen hånd. Croquistegningen i Lychepaviljongen startet opp mandag 17. sept. og fortsatte 11 mandager fremover. Tirsdag, 24. sept.: Film om ikonmaleren Andrej Rjublev i samarbeid med Drammen Filmklubb og Dammen Sacred Music Festival Torsdag, 11. okt.: Diskusjon «Er dette kunst» m. Berit Myrvold Torsdag 22. nov.: Invitasjon til åpningen av Novemberutstillingen for våre medlemmer Torsdag 6. desember var det tid for DKFs tradisjonelle julemøte med servering av gløgg med tilbehør og utlodning. Foredrag av Trond Berg Eriksen «Det nordiske flegma i kunsten». DKFs julelotteri ble trukket og vinnere ble: Thor Egil Hansen, Oslo og Åse Johnsen, Drammen, vant hvert sitt grafiske blad av Blikk for Blix, en etsning av Inger Hagen Harald Gautneb, Drammen, vant Når du minst venter det av Inger Karthum Sissel Enger Moe, Drammen, vant Nr. 2 av Sophie Rodin Turid Wikstrand Iversen vant Blått portrett av Inger Hagen Vinnerne blant nye medlemmer i 2012 var Else Marie Eriksen, Hønefoss som vant et litografi av Runi Langum. Vinnerne er underrettet.

5 Croquistilbudet Kunstforeningen har hatt et tilbud om croquis-tegning etter modell i Lychepaviljongen mandager fra Deltakerne har betalt kr 80,- pr. gang eller sesongkort til kr. 500,-. Virksomheten har vært administrert av Eva Rydhagen og styremedlemmene har sørget for vakthold og kaffekoking. I 2012 var antall deltakere 266 (2011: 255, 2010: 237, i 2009: 247) Utstillinger Utstillingen Stretching the Mind ble lagt opp som en temautstilling og fikk tittel etter Vanna Bowles tredimensjonale tegning med samme navn. Utstillingen ble vist i perioden 22. juni 28. oktober Ordfører Tore Opdal Hansen åpnet utstillingen, det kunstneriske innslaget var ved Anders Kregnes Hansen. Drammen Kunstforening inviterte de anerkjente kunstnerne Kjell Erik Killi Olsen, Vanna Bowles, Signe Marie Andersen, Fredrik Raddum, Jonas Liveröd og Christer Karlstad til å fabulere fritt over det gitte tema. Utstillingen inviterte betrakteren inn i en figurativ verden med flerdimensjonale billedelementer, der forventninger om hva man ser og grensen mellom virkelighet og fantasi forskyves. Kunstnerne utforsket, ut fra sitt ståsted og ved hjelp av ulike teknikker, eksistensielle spørsmål som angår oss som menneske og samfunn. Utstillingen bar preg av en surrealistisk og illusjonistisk realisme. Noen av de utstilte verkene kan sies å være i slekt med magiske forestillinger og mystisk uhygge. Det ble produsert en katalog på 41 sider, med essay av Mari F. Sundet, og det ble utarbeidet «Tips om tegn». Ustillingen ble omtalt i «Listen» juni nov. 2012, Drammens Tidende 8. og 21. juni 2012 og Byavisa 20. juni Det ble holdt to omvisninger i utstillingsperioden. Et «kunststunt» på Bragernes Torg 30. aug med oppheng av plakater og piler som viste til Lychepaviljongen hadde som mål å fokusere på utstillingen og kunstcaféen etterpå. Kunstnerne Vanna Bowles og Krister Karlstad var til stede da DKF arrangerte en kunstcafé i Lychepaviljongen, der publikum kunne stille spørsmål og utveksle meninger. Utstillingen inngikk i ordningen Den kulturelle skolesekken, og ett av bildene ble analysert til eksamen i norsk ved Drammen videregående skole. Høsten 2012 var også planlegging og tilrettelegging for utstillingen «Rolf F. Hoff Kolorist uten tittel» en oppgave styret tok seg av. Drammens Museum bisto med katalogproduksjon og montering. Utstillingen henger i perioden 24. jan. 1. april Vervekampanje Også i 2012 hadde DKF en vervekampanje for de som vervet et nytt medlem. Nye medlemmer som meldte seg inn i andre halvår 2012, fikk et halvt års gratis medlemskap. Premien var et flott litografi av Runi Langum. Økonomi Medlemskontingenten er DKFs viktigste inntektskilde. Økonomien er tilfredsstillende takket være en restriktiv kostnadskontroll. Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Gjennom grasrotandelen fra Norsk Tipping har DKF mottatt kr ,-. Dette er en inntektskilde med potensiale som kan utvikles. Verving av nye medlemmer bør stimuleres. For å gjennomføre spesielle prosjekter utover gjennomført aktivitetsnivå kan det søkes om ulike støtteordninger via tilskuddsportalen og kulturrådets ordninger.

6 Årsregnskap 2012 Resultat UT INN UT INN Møtegodtgjørelse og div Kontorrekvisita Program Porto Postboksleie Gebyrer Medlemsservice Annonsering Foredrag mm Juleutlodning Gaver/blomster Webhotel Brønnøysund Elvefestivalen SUM Medlemskontingent Inntekt medl.arr Croquis Renter Gaver Grasrotandel Overskudd SUM BALANSE DNB 1. jan Kontantkasse 1. jan Overskudd DNB 31. des Kontantkasse 31. des SUM Drammen, 19. februar 2013 sign. Rita Winness, leder REVISJONSBERETNING Regnskapets bilag og føringer er gjennomgått, og jeg finner ingen ting å bemerke. Kasse og bankkonto er avstemt mot regnskapet og fjorårets resultat / balanse. Jeg anbefaler ovenfor årsmøte at regnskapet godkjennes. Drammen, 13. mars 2013 sign. Harald Wessel- Berg

7 Sak 3 Fastsetting av kontingent Styret foreslår at kontingenten holdes uforandret ut Sak 4 Innkomne saker Det er ikke innkommet saker til behandling på årsmøtet. Sak 5 Valg av styret Valgkomiteens forslag til styret og vararepresentanter for 2013/2015 legges fram på møtet. Sak 6 Valg av revisor Harald Wessel-Berg ble valgt for to år på årsmøte i 2012 og er således ikke på valg. Sak 7 Valg av valgkomitemedlem Tom Jacoby er ikke på valg. Espen Hoff forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg for to år. Styret i DKF innstiller Espen Hoff som medlem av valgkomiteen for to år.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3 1 Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen www.bvkn.no Org.nr: 991 074 023 Stabbesteinen Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars 2011. Nr. 3 Generalforsamling i BVK/Neste medlemsmøte:

Detaljer

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 Newsletter Title Pensjonistuniversitetet i Ålesund Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 I denne utgaven Årsberetningen for året 2008 Vedtektene som gjelder Nytt medlemsforslag

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar

- en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker. Årsmøte 2015. Onsdag 11. februar - en aktiv forening for deg som bor i Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Sørum eller Ullensaker Årsmøte 2015 Onsdag 11. februar Årsmøte 2015 Skedsmo og omegn Parkinsonforening Org.nr. 993 598 216 Årsmøte 2015 Tid:

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte i Oslo 5. september 2013 Bilde fra krigsgraver på Alfasaet gravlund I forbindelse med Nordisk kongress 4. - 6. september 2013 Tema: Verdier, kvalitet

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer