KRISTIANSAND. Årsmøte. 13. februar 2013 kl 1800

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND. Årsmøte. 13. februar 2013 kl 1800"

Transkript

1 1 KRISTIANSAND Årsmøte 13. februar 2013 kl 1800 Dagsorden Årsmelding Regnskap Lokallagets rolle og oppgaver i kommunen Innkomne forslag Prioriterte oppgaver Budsjett Valg

2 2 LHL Kristiansand DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET Åpning 2. Konstituering og godkjenning av innkalling og sakliste a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av dagsorden c) Valg av møteleder d) Valg av referent(er) e) Valg av protokollunderskrivere f) Valg av tellekorps 3. Årsmelding for Regnskap for Ordskifte om lokallagets rolle og oppgaver i kommunen 6. Behandling av innkomne forslag og uttalelser Forslag fra styret 7. Fastsettelse av prioriterte oppgaver Forslag fra styret: Handlings- og arbeidsplan for LHL Kristiansand for Fastsettelse av budsjett for 2013 Forslag fra styret 9. Valg Styremedlemmer Varamedlemmer Valgkomite Andre valg: Utsending(er) til årsmøte 2013 i LHL Vest-Agder Avslutning

3 3 Årsmelding for 2012 Generell informasjon Lagets navn LHL Kristiansand Lagets nummer 1903 Antall medlemmer 382 Lagets kontonummer Antall styremøter 10 Anslag frivillige medarbeidere Styrets melding Innledning Styret har i 2012 bestått av: Leder: Laila Skarpholt Nestleder: Jan Kristian Strømme Kasserer: Sonja Sigridnes Sekretær: Anders Jørgen Andersen Styremedlemmer: Per Abrahamsen Nils Olav Odden Per Olav Thorkildsen (sjukmeldt) Varamedlem: Ingen valgt Ca. 6 Andre verv: Valgkomité: Revisor: Gerda Terese Aas, Knut Sannes Ingen valgt da kravet om statsautorisert revisor har falt bort. Representasjon: Jan Kristian Strømme representerte laget på årsmøtet 2012 i LHL Vest-Agder. Jørgen Andersen representerte laget på lagssamling i regi av LHL Vest-Agder i Mandal Lagsmøter Planlagt lagsmøte med LHLs pasientombud måtte avlyses pga. streik. Interessepolitiske saker Ingen Brukermedvirkning i råd og utvalg Jan Kristian Strømme har også i 2012 vært kontaktperson for LHL Kristiansand overfor SSHF/SSK (Sørlandet Sykehus Helseforetak/Kristiansand) både når det gjelder opplysningssamarbeid og brukermedvirkning. Sonja Sigridnes har vært vår brukerrepresentant i prosjektet for utvikling av Lokalmedisinsk senter i Knutepunkt Sørlandet hva gjelder å utrede pasientforløp for brukere med Kols samt i Kols-prosjektet E-læringsprogram. Per Abrahamsen har på vegne av LHL Kristiansand - som leietaker på huset - representert laget i som varamelem i styret i FHA (= Frivillighetens Hus Agder). Laila Skarpholt vært brukerrepresentant i Knutepunkt Sørlandet i 2012.

4 4 Likemannsarbeid / Servicetorgtjenester Likemannsaktiviteter i regi av LHL Kristiansand i 2011: Hjertetrim - Nivå 1-2: Tirsdager kl på Kongens senter. Stavgang - Nivå 2-3: Torsdager kl 1200 med frammøte Svarttjønnvn. Erfaringsgruppe for oksygenbrukere nivå 1: Annenhver tirsdag kl 1300 på Kongens senter. LHL Kristiansand har i 2012 hatt gratis rådgivning i Frivillighetens Hus slik: Advokathjelp: 2 ganger hvert halvår - annonsert. Sykepleier: Pusteprøver, blodtrykk, kolesterol m.m. 3. tirsdag hver måned kl (eks juli) Fysioterapeut: Råd om kosthold og trening 3. tirsdag hver måned kl (unntatt juli). Sosialt samvær med deltakere hver gang. Servert vafler og kaffe. Kontortid: LHL-kontoret i Frivillighetens Hus har vært fast betjent av et styremedlem på torsdager mellom kl 1100 og 1400 (unntatt i juli og deler av juni og august). Studiearbeid og kurs Sonja Sigridnes har deltatt på kurs for kommuneansatte innen helsesektoren og holdt foredrag om å leve med KOLS. Per Abrahamsen og Jan Kristian Strømme har vært på Kvadraturen vdg. Skole og snakket om det å være hjertesyk. De har dessuten deltatt på kurs i prosjektarbeid i regi av LHL i forbindelse med Ekstramidler. Sonja har vært på Kvadraturen videregående skole og snakket om å leve med KOLS. Fysisk aktivitet I tillegg til likemannsaktivitetene har det i regi av LHL Kristiansand vært gjennomført følgende trimaktiviteter for medlemmene i 2012: Lungetrim med fysioterapeut (Nivå 1-3): Hver mandag og fredag kl i Gyldenløves gt 5-7. Gratis med rekvisisjon fra lege. Kontaktperson: Gerda Marcussen. Hjertetrim med fysioterapeut (Nivå 2-3): I Frivillighetens Hus Agder (gymsalen) 2 ganger i uka; hhv på mandager med to partier á 1 time (fra kl og kl 17-18) og ett parti på torsdager (fra kl 17-18) - og slik fordelt på de to kursperiodene: 1. halvår ( ) med i alt 61 kurstimer og totalt 30 registrerte deltakere 2. halvår ( ) med 45 kurstimer og 30 registrerte deltakere. Treningstilbudet har hatt fysioterapeutene Tine C.K. Taraldsen og Lina Krohg som faste instruktører og Nils Olav Odden (aktivitets-/studieansvarlig) og Per Abrahamsen som lagets kontaktpersoner. Aktiviteten har som tidligere vært basert på egenbetaling fra deltakernes side. Deltakeravgiften har i 2012 ligget på samme nivå som foregående år, d.v.s. kr 1300 pr semester for LHL-medlemmer ved trening 2 ganger i uka (kr 1600 for ikke-medlemmer). Når det gjelder det økonomiske resultatet for tiltaket i 2012, vises det til avsnittet om Økonomi. Sosiale tiltak, arrangementer og aksjoner Hjerte- og lungesykes dag i mai: Åpent hus på kontoret. Sesongavslutning for trimaktivitetene/sommersamling på hotell Noas Ark 23. mai 2012 for tillitsvalgte, instruktører/likemenn og aktivitetsledere/-deltakere med flere. Denne sammenkomsten hadde hele 48 påmeldte. Lokal markering av Verdens Kolsdag 2012 : Markeringen skjedde 21. novemberog ble gjennomført i form av stand i Sørlandssenteret. To sykepleikere fra lungeavdelinga ved sykehuset var med oss og tilbød pusteprøver og informasjon om KOLS. Det var som tok pusteprøve og andre stoppa bare for å få informasjon. Julebordsarrangement i regi av LHL Kristiansand fant sted på hotell Noas Ark 28. november. De ca. 45 deltakerne som var til stede, fikk god mat og det ble i forkant bydd på underholdning v/ Maiken og Kai. En hyggelig sesongavslutning med mye god sosial samrøre ved langbordene. Dette var Takk-for-innsatsen-markeringen overfor triminstruktører/likemenn/andre som hadde bidratt med dugnadsinnsats for laget i 2012.

5 5

6 6

7 7

8 8 Sak 6: Behandling av innkomne forslag og uttalelser LHL Kristiansand Forslag fra styret til årsmøtet 2013 Styret viser til budsjettforslaget for På grunn av at husleia i Frivillighetens Hus Agder har blitt svært høy, må LHL Kristiansand snarest si opp leieforholdet der. Det er ikke mulig å sette opp et budsjett i noenlunde balanse uten at det blir funnet rimeligere lokaler enn de vi nå leier i FHA.

9 9 Sak 7: Fastsettelse av prioriterte oppgaver Handlings- og arbeidsplan 2013 for LHL Kristiansand LHL Kristiansand skal som lokallag i en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende satse på følgende oppgaver i 2013: 1 Gjøre LHL synlig i nærmiljøet: Aksjonsdager. Samarbeide med andre organisasjoner. Bruke lokale medier og internett for meldinger og annonseringer. Kontakt med kommunale organ. 2 Drive helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil Kvalitetssikre likemannstiltak som er i gang og samtidig åpne for å sette i gang nye tiltak. Det velges kontaktperson for likemannsarbeidet. Drive studiearbeid. Samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, Hjertedagsenteret og Lungedagsenteret på sjukehuset videreutvikles. Minst ett medlemsmøte med et samfunnspolitisk eller helsepolitisk tema i løpet av året. 3 LHL skal være hjerte- og lungesyke og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk Kontoret skal være møte- og samlingssted for alle. 4 Utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og deres pårørende Det søkes samarbeid med andre LHL-lag om turopplegg og andre tiltak. LHL Kristiansand Servicetorg videreføres og videreutvikles etter behov. 5 Styrke samholdet blant funksjonshemmede LHL skal konsentrere sine krefter og virksomhet om å være hjerte- og lungesykes samlingspunkt og nettverk, å påvirke samfunnet til full likestilling og deltakelse, å utvikle tjenestetilbud til hjerte- og lungesyke og å styrke samholdet blant funksjonshemmede. 6 Organisasjonsutvikling Alle tillitsvalgte skal få tilbud om organisasjonskurs og andre kurs som kan være nyttige i arbeidet som tillitsvalgt. Likemannstiltakene og andre arrangementer drives mest mulig i økonomisk balanse. Verve nye medlemmer. Samarbeide med andre lokallag på det organisatoriske der det er naturlig. Utvikle kjennskap til hvordan LHL kan påvirke samfunnet lokalt, regionalt og nasjonalt. Samarbeide med alle ledd i organisasjonen, bruke lagets kontaktpersoner på regionalt og sentralt nivå og være en aktiv del av organisasjonen.

10 10 Sak 8: Fastsettelse av budsjett LHL KRISTIANSAND BUDSJETTFORSLAG 2013 Konto: Inntekt: Konto: Utgift: 3200 Inntekter Hjertetrim Lønn ansatte instruktører Bingoinntekter Utgiftsgodtgjørelse styret Eget lotteri Godtgjørelse, km Lhl lotteriet Gaver ansatte/styret 3230 Egenand div tilstelling Kontorleie Tilskudd LHL sentralt leie, lokaler tilstellinger Minnegaver m.m Lys, varme Inntekt Norsk tipping Inventar, lokaler Kontingentinntekter Drift utstyr/data Annen driftsrelat innt Regnskapsføring Kontorrekvisita Utgift, styremøter Utgifter O2-gruppa Utgifter hjertetrim: Lokaler Utg. hj.trim Kongens senter Tilstellinger, medlemmer Årsmøte/julebord Mobiltelefon Porto Parkering/bom, møter 7100 Bil-/reisegodtgjørelse Reisekostn, ikke oppg pl 7160 Diett ikke oppg.-pl Reklame/annonse Kontingent fradr.ber Gaver/blomster Forsikring Bank og kortgebyr 7790 Annen kostnad Underskudd Kommentarer: Konto: Tekst: Det antas at LHL har kontor i FHA i 1. halvår. Deretter noe rimeligere annet sted Det må budsjetteres med noen utgifter ved etablering i annet kontor Reisegodtgjørelse, tillitsvalgte Utgiftsgodtgjørelse, tillitsvalgte Lotteri: LHL-lotteriet. Eget lotteri Konto 3210 og 3211: Inntekt fra lotteri baseres på at styret får hjelp av frivillige til å selge lodd. Ved ordinær drift hele året vil det være vanskelig å unngå underskudd på driftsbalansen, fordi det må regnes med høy leie i første halvår i Frivillighetens Hus Agder. Det må også påregnes noen utgifter ved flytting til annet kontor. Noe er lagt på på konto 6540, mens uforutsette utgifter budsjetteres på konto 7790 (forsiktig overslag). Etter dette vil årets budsjett gå med et underskudd på kr

11 11

12 12 Sak 9: Valg Innstilling fra valgkomiteen: Styre Styreleder Varamedlemmer til styret Valgkomite Varamedlemmer til valgkomiteen Andre valg: Utsending(er) til årsmøte i LHL Vest-Agder

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. VISJON / MOTTO... 2 4. STYRETS ARBEID... 3 4.1 Styrets sammensetning... 3 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET...

Detaljer