NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl.13.00"

Transkript

1 NMCUs årsmøte i klubbhuset til Born To Be Free MC Bergen, Bergen lørdag 4 september 2010 kl Tilstede: Sentralstyret v/bent Ording, Erik Eriksson, Tor-Arne Ljunggren, Cecilie Dundas, Bjørn Vigen, Kari-Anne Søreng, Tor Seim, Kristian Vehus, Ketil Schjei, Anders Kvarnstrøm. Valgkomiteen: Ann-Mari Klokkerud. TSK: Jan-Fredrik Møller. Web-master: Ole Robin Paulsen. Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Martin Økshed. Tommy Kragseth Hansen, Liv Hermann, Gaute Bleie, Trond Martinsen, Vidar Bye, Heidi Billing, Arvid Mikkelsen, Magne Risa, Hilde Haug, Hans Vestre, Kjell Thorstensen, Nils Aage Tangvald, Tom Erlandsen, Geir Magne Lilleskog, Bjørn Solbakken, Arild Olsen, Per Anders Dybhavn, Unni Fure, Kari Sørensen, Berit Seim, Tor-Arne Lyshaugen, Hans Petter Strifeldt, Gro Uldal, Synnøve Søraa, Janne Hovland, Belinda Enger, Rosmari Enger, Svein-Inge Borgen, Samuel Østhaug, Kenneth Johnsen. Referat 1. Åpning a) Leder Bent Ording ønsket velkommen og åpnet møtet. b) Antall stemmer ble telt opp og godkjent med 46 stemmer. c) Daglig leder Wenche Jordfald la fram praktiske opplysninger for dagen. 2. Konstituering a) Dagsorden og innkalling ble godkjent uten innvendinger b) Hans Vestre ble valgt som møteleder uten motkandidat c) Tellekorps ble valgt. d) Wenche Jordfald, sekretariatet, og Unni Fure ble valgt som referenter. 3. Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Leder Bent Ording gikk gjennom sentralstyrets beretning. Kapitler som ble gjennomgått: Tillitsvalgte i perioden. Medlemsutvikling. NMCU kretsene. Trafikksikkerhet. Treff og tur. Forsikring. Transportpolitikk. Ombygging og godkjenning av motorsykler. Medlemsservice. Informasjon og kampanjer. Internasjonal virksomhet. Organisasjonsutvikling. Sekretariatet. Mao. hele NMCU's virkeområde. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt med 46 stemmer. Etter gjennomgang av sentralstyrets beretning foretok leder en oppsummering av verdidebatten som har pågått i perioden 2009/2010. Denne ble tatt til etterretning. 4. Revidert regnskap for driftsåret 2009/2010 Kasserer Kristian Vehus la fram reviderte regnskapstall fra 2009/2010. Gikk først gjennom postene og forklarte bakgrunnen for resultatene. Kommentarer: Inntektsbortfall på enkelte poster: Netto kr ,- lavere inntekter enn budsjettert. Hovedårsak: Lavere renter enn budsjettert. Bortfall av NMCU-bidrag på ESSO-avtalen. Mindre momskompensasjon enn forventet. På utgiftssiden har det vært god kontroll. Besparelser på totalt kr ,-. Besparelser til bidrag/kostnader til kretsene: kr ,-. Treffkalender/portobesparelser: kr ,-. Datautstyr/tilbehørbesparelser: kr ,-. Porto generelt besparelse: kr ,-. Ingen poster hvor det er vesentlig overskridelse i forhold til budsjett. Regnskapet ble gjort opp med et overskudd på kr ,-. I revisjonsberetningen fra Total Revisjon DA mener de at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av NMCUs økonomiske stilling pr. 30. juni 2010 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge, Side 1 av 5 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-post Organisasjonsnr: NMCU Dronningensgt Boks 351 inngang Skoggaten Telefax: Internett: Kontonr. N-1502 MOSS Moss

2 men etter kontantprinsippet uten kunde- og leverandørreskontro. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, men etter kontantprinsippet uten kunde- og leverandørreskontro. Revidert regnskap ble deretter enstemmig godkjent med 46 stemmer. Årsmøtet innrømmet styret enstemmig ansvarsfrihet. 5. Innmeldte saker Sak 1: Vedtektsendring 4, pkt. 5i Forslagstiller: Valgkomiteen Forslag: Nåværende tekst: Valg av fire styremedlemmer for to år.. Forslag til ny tekst: Valg av to styremedlemmer for to år Begrunnelse: Valgkomiteen mener at med to varamedlemmer er det unødvendig mange med fire styremedlemmer. Valgkomiteen mener at sentralstyret vil bli mer effektivt med to styremedlemmer og to varamedlemmer. Vedtak: Avstemming: For: 3 stemmer Mot: 30 Avholdende: 13 stemmer. Ikke vedtatt Sak 2: Vedtektsendring: 4, pkt. 5i Forslag: Nåværende tekst: Valg av: Leder for ett år nestleder, kasserer, sekretær, fire styremedlemmer for to år to varamedlemmer for ett år to revisorer for ett år tre medlemmer av valgkomiteen. Forslag til tekst: Valg av: leder for ett år nestleder, kasserer, sekretær, fire styremedlemmer for to år to varamedlemmer for ett år tre medlemmer av valgkomiteen. Begrunnelse: Vår valgte revisor siden 1992, Kristian Mjelde døde i november Sentralstyret brukte derfor et profesjonelt revisjonsfirma og ønsker å benytte dette også i fortsettelsen. Vedtak: For: 43 stemmer Mot: 0 stemmer Avholdende: 3 stemmer Sak 3: Vedtektsendring 6, pkt.3 Forslag: Nåværende tekst: Punkt 3: Hver krets mottar økonomisk tilskudd fra NMCU sentralt, tilsvarende 10% av kretsenes bidrag i form av medlemskontingent. Innmelding og innbetaling av kontingent skjer direkte til NMCUs sekretariat. Forslag til ny tekst: Kretsene mottar økonomisk tilskudd fra NMCU sentralt. Hvert kretsstyre skal ha overført kr per. år. I tillegg er det anledning til å søke om ekstrabevillinger til gode prosjekter. Begrunnelse: Slik NMCUs virksomhet er lagt opp er det ikke nødvendigvis rimeligere å drive kretsarbeid i et fylke med få medlemmer. Noen ganger er det til og med tvert om, fordi fylker med lavt medlemstall også ofte er fylker med store avstander. Med dagens elektroniske kommunikasjon er det heller ikke slik at kretsarbeidet i folkerike fylker på Østlandet med mange medlemmer nødvendigvis koster mer enn fylker med færre medlemmer. Derfor ønsker sentralstyret å gå over til et system der kretsenes årlige driftstilskudd fordeles likt mellom kretsene. Vedtak: For: 42 stemmer Mot: 1 stemme Avholdende: 3 stemmer Side 2 av 5

3 6. Sentralstyrets forslag til retningslinjer og plan for driftsåret 2010/2011 herunder valg av arrangør for Norgestreffet Virksomhetsplan for driftsåret 2010/2011: 1. Medlemsutvikling: 2. Kretsene: 3. Trafikksikkerhet: 4. Forsikring: 5. Treff og tur: 6. Transportpolitikk: 7. Ombygging og godkjenning: 8. Medlemsservice: 9. Informasjon og kampanjer: 10. Internasjonalt arbeid: 11. Sekretariatet: Vedtak: For: 46 stemmer Mot: 0 stemmer Norgestreffet 2011 Vidar Bye fra Koffer Itj MC og Steinkjer MCK, som ble valgt av fjorårets årsmøte til arrangør av Norgestreffet 2011, orienterte om planene rundt treffet og hvor langt de var kommet. Treffet blir arrangert fra torsdag 9. juni kl til mandag 13. juni kl (pinse). Norgestreffet Det var kommet inn 3 søkere om å arrangere Norgestreffet Søker 1: Brevik MC Tid: juni 2012 (datoen er valgt fordi Dyrskuplassen alltid er opptatt i pinsen) Sted: Dyrskueplassen i Seljord, Telemark Fasiliteter: Dyrskuplassen er et stort område som egner seg ypperlig til å arrangere Norgestreff. Teltplass til mennesker. God plass til familiecamping. I nærheten av treffplassen finnes 800 senger på hotell/folkehøgskule og 300 på hytter. Plassen har flere bygninger, for eksempel Husdyrhallen med plass til 3000 på to plan. Toaletter og dusjanlegg over hele området. Eget administrasjonsbygg. Stor scene. Barnepark med lekeplass for barn. Seljord ligger sentralt i Sør-Norge og vil være lett å komme til. Foreløpig program: Vanlig Norgestreffprogram Informasjon om klubben: Brevik MC-klubb ble stiftet 1. Januar 1993 og teller for tiden over 200 medlemmer. Klubben er åpen for folk i alle aldere - og på tvers av MC-type og merke. Vi holder til i koselige lokaler ved Sjøloftet i Brevik Teknisk arrangør: Brevik MC Side 3 av 5

4 Søker 2: Lofoten MC Tid: juli 2012 Sted: Løkta friluftsområde, Gravdal i Vestvågøy Fasiliteter: Løkta friluftsområde er et 50 mål stort område. 35 mål vil brukes som teltområde, mens 10 mål til fellesaktiviteter. Lofoten MC har egen toalettbrakke, kjøkkenbrakke og stort partytelt. Ved behov vil de leie utstyr fra Hålogaland festivalservice AS som eies og drives av Harstad MC-klubb. Dusjmuligheter i idrettshall i nærheten. Foreløpig program: Døgnåpen kiosk med kioskvarer og noen varmretter. Egen grill på området. Levende musikk fredag og lørdag. Treffleker. Aktiviteter for barn/ungdom. Stort treffbål lørdag kveld. Informasjon om klubben: Lofoten MC-klubb har arrangert treff siden slutten av 80-tallet. Alle på Løkta friluftsområde. Klubben har i dag 33 medlemmer og holder til på Gravdal i Vestvågøy. Klubben eier og driver et gammelt ungdomshus hvor den ene delen er restaurert til klubbhus og resten er lokaliteter som leies ut. Huset inneholder også egen garasje/verksted til klubbens medlemmer. Dugnadsånden og arbeidsiveren er stor blant klubbens medlemmer i tillegg til det sosiale aspektet. Teknisk arrangør: Lofoten MC-klubb Søker 3: Svolvær MC-klubb Sluken Tid: juni 2012 Da tillitsvalgte fra klubben ble utsatt for et trafikkuhell på veg til flyplassen, ble hele søknaden utsatt til neste år. Det ble derfor stemt over to søkere. (Sekretariatet avsto fra å stemme) Brevik MC: 16 stemmer Lofoten MC-Klubb: 22 stemmer Arrangør for Norgestreffet 2012 er Lofoten MC. 7. Revisjon av MC-politisk plattform Forslag: Det foreslås ingen endringer i MC-politisk plattform. Vedtak: For: 46 stemmer Mot: 0 stemmer 8. Sentralstyrets forslag til budsjett for driftsåret 2010/2011/herunder fastsettelse av kontingent for neste driftsår Sentralstyret la fram et forslag om å la medlemskontingenten for 2011 være uendret: 1. Kontingent for enkeltmedlemmer: kr. 300,- 2. Kontingent for klubbmedlemmer: kr. 250,- 3. Kontingent for ungdom mellom år: kr. 100,- 4. Familiemedlemskap er gratis Begrunnelse: Selv om det går langsomt, er medlemsutviklingen positiv. Dessuten viser regnskapet for forrige driftsperiode at fjorårets kontingentøking har ført til at økonomien er under kontroll. Derfor ser ikke sentralstyret noen grunn til å foreslå en kontingentøking i år. For: 46 stemmer Kontingenten blir dermed kr. 300,- for enkeltmedlemmer, kr. 250,- for klubbmedlemmer. Kr. 100,- for ungdom mellom år beholdes. Husstandsmedlemskap skal fortsatt være gratis. Kasserer Kristian Vehus la fram forslag til budsjett med en ramme på 3,4 millioner kroner. Sentralstyrets forslag til budsjett for 2010/2011 ble vedtatt med 46 stemmer for og 0 stemmer mot. Side 4 av 5

5 9. Valg Ordstyrer Hans Vestre la fram valgkomiteens forslag til sentralstyre og valgkomité. Det kom benkeforslag på ett av vervene. Det nye sentralstyret ble dermed: Leder: Bent Ording, Kristiansand 1 år gjenvalg Nestleder: Erik Eriksson, Drammen ikke på valg Kasserer: Kristian Vehus, Oslo/Arendal ikke på valg Sekretær: Tor Arne Ljunggren, Bodø ikke på valg Styremedlem: Kari-Anne Søreng, Oslo ikke på valg Styremedlem: Cecilie Dundas, Bodø ikke på valg Styremedlem: Bjørn Vigen, Ski ny (annet verv tidligere) Styremedlem: Tor Seim, Drøbak 2 år gjenvalg Varamedlem: Anders Kvarnstrøm, Trysil 1 år gjenvalg Varamedlem: Arvid Mikkelsen, Sande 1 år ny Valgkomite: Henry Enoksen, Oslo 1 år gjenvalg Ann-Mari Klokkerud, Kråkstad 1 år gjenvalg Tor Arne Lyshaugen, Norheimsund 1 år ny (valgt etter benkeforslag) 10. Avslutning Leder Bent Ording takket for tilliten, takket for godt årsmøte og ønsket velkommen til neste årsmøte. Det ble deretter delt ut gave til avtroppende sentralstyremedlem: Ketil Schjei. Premie for lengst kjørte på motorsykkel på årsmøtet ble delt ut: Bjørn Solbakken og Per Anders Dybhavn hadde begge kjørt 500 km for å komme til årsmøtet og måtte dele pakken. Born To Be Free MC Bergen ble overrakt platting som takk for at de åpnet klubbhuset og gjorde en stor innsats for at vi alle skulle ha et trivelig årsmøte. Årsmøtet ble formelt avsluttet kl Unni Fure, referent Wenche Jordfald, referent Side 5 av 5

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2014. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2014 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2013/2014 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité: Redaksjonskomité: Webmaster:

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 NMCUs årsmøte 2010 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c:

NMCUs årsmøte 2009. Vedtektenes 4, pkt. 5 c: NMCUs årsmøte 2009 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2008/2009 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer