Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand"

Transkript

1 Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

2 FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september Gatejuristen Kristiansand er nå etablert som et fast tilbud til rusavhengige i Kristiansands regionen. Rapporten vil omhandle driften av kontoret i I 2013 mottok vi 103 saker fordelt på 80 personer. Av disse er det 21 kvinner og 59 menn. Dette er en liten økning fra året før. Det er gjennomført 22 saksmottak på kveldstid hvor frivillige har deltatt. De frivillige har i 2013 lagt ned 165 timer frivillig arbeid. Av disse har 44 vært i forbindelse med saksmottak og 121 vært saksbehandling de frivillige har utført på sin fritid. Vårt oppdrag er å være gode juridiske rådgivere for rusavhengige og vi gir gratis rettshjelp, noe de i utgangspunktet ikke vil ha tilgang til andre steder. Vår målsetting er å gi fullført rettshjelp av god kvalitet på lavest mulig konfliktnivå. De fleste saker løses derfor utenfor rettssystemet, men i 2013 har Gatejuristen fått sin første sak inn for Kristiansand tingrett. I disse sakene må det søkes særskilt om at Gatejuristen kan opptre som prosessfullmektig, og det er gledelig at Kristiansand tingrett har gitt Gatejuristen tillatelse til å kunne representere en av våre klienter. Det er videre svært gledelig at vi i august 2013 fikk mulighet til å styrke kontoret med en midlertidig 40% stilling. Dette har økt kapasiteten ved kontoret. Vi ønsker å takke alle som på en eller annen måte har bidratt til at Gatejuristen Kristiansand kan fortsette sitt arbeid. Ikke minst vil vi takke de frivillige for at de bruker av sin tid i Gatejuristen. Den frivillige innsatsen er en viktig ressurs. De frivilliges innsats bidrar til at mennesker i en vanskelig livssituasjon kan motta rettshjelp av høy faglig kvalitet. Vi vil også takke for økonomisk støtte, dette har gitt oss mulighet til å fortsette driften i Vi er takknemlige for den oppslutningen og det samarbeidet Gatejuristen Kristiansand har fått i det juridiske miljøet i byen, med de enkelte advokater og med Advokatforeningen Vest Agder Krets, og i det offentlige og private hjelpeapparatet rundt vår målgruppe. Som leder av Gatejuristen Kristiansand vil jeg avslutningsvis takke for meg, i mai 2014 går jeg over i ny jobb og overlater «stafettpinnen» til andre. Det har vært 3 innholdsrike, lærerike og spennende år. Det har vært en meningsfull hverdag med gode samtaler, og møter med flotte mennesker. Tusen takk til våre klienter! «Ingen er bare det du ser!» Kristiansand 30. januar Liv Jorunn Hovda Leder Gatejuristen Kristiansand 2

3 Takk for økonomisk støtte i 2013 Justisdepartementet Kristiansand kommune Eckbos Legat Advokatfirma Wigemyr & Co Advokatfellesskapet Advokatfirma Tofte & Co Takk for godt samarbeid i 2013 Justisdepartementet Kirkens Bymisjon Kristiansand Gatejuristnettverket Kristiansand kommune v/ Sofot, Feltsykepleien, NAV sosial, EBT Sørlandets sykehus, ARA Kristiansand fengsel Solholmen overgangsbolig Personalet ved de kommunale boligene Blå Kors Pasient- og brukerombudet Forbrukerrådet Konfliktrådet Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Advokatforeningen Vest Agder Krets Way-Back 3

4 KAPITTEL 1 BAKGRUNN Gatejuristen Kristiansand er opprettet etter modell fra Gatejuristen Oslo. Leder for Gatejuristen Oslo, Cathrine Moksness og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand samarbeidet under prosessen for å få etablert Gatejuristen i Kristiansand. Leder for Gatejuristen Kristiansand begynte 1. mars Våren og forsommeren ble brukt til å få på plass de nødvendige tillatelsene, samt organisere det praktiske rundt etablering av kontoret. Første sak ble tatt inn i september MÅLSETTING Gatejuristen arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet til rusavhengige. Vårt arbeid bygger på Kirkens Bymisjon sine visjoner og verdigrunnlag. Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp av høy kvalitet til rusavhengige. Formålet er å bedre rettsikkerheten for gruppen. Rettshjelpen bidrar til å ivareta klientenes grunnleggende behov. Vi ser at det offentlige ofte skjerper seg når de vet at sakene kan bli fulgt opp av en jurist. Videre vil Gatejuristen bruke sine erfaringer til å jobbe rettspolitisk. Vi ønsker å påvirke utformingen og praktiseringen av regelverket. I tillegg håper vi å jobbe aktivt med informasjon til klientene, pårørende og andre som jobber med rusavhengige. Gatejuristen Kristiansand har som målsetting å bygge opp et godt miljø for frivillig arbeid, der man blir en del av et fellesskap med høy faglig kompetanse. På denne måten får klientene våre bistand av høy faglig kvalitet, samtidig som advokaters og juristers samfunnsansvar blir synliggjort. På sikt håper Gatejuristen Kristiansand å kunne ansette en person til i fast stilling. Vi er nå på god vei ved at vi har fått en midlertidig 40% stilling. Mye av det arbeidet vi gjør må gjøres på dagtid og de fleste av våre frivillige jobber for oss på kveldstid. Det blir derfor mange oppgaver på en ansatt. Videre vil vi med to faste ansatte jurister bli mindre sårbare, og vi vil ha mulighet til å holde åpent i ferier og ved sykdom. 4

5 KAPITTEL 2 ORGANISERING Gatejuristen Kristiansand er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK). Kirkens Bymisjon Kristiansand er godt etablert i Kristiansand, og har vært en viktig «døråpner» i etableringen av Gatejuristen. Organisatorisk har Gatejuristen siden oppstart ligget inn under virksomheten Natthjemmet. Høsten 2012 ble det foretatt organisasjonsjusteringer i SKBK. For Gatejuristen ble dette en formell justering uten praktisk betydning. Virksomheten Natthjemmet, som omfattet tiltakene Natthjemmet og Gatejuristen, byttet navn til Gatenært. Som tidligere er Jenny-Ann Høgeli virksomhetsleder for Natthjemmet og Gatejuristen. Gatejuristen samlokaliserer fremdeles med Batteriet, et annet tiltak under SKBK. Vi benytter oss av SKBK sine støttefunksjoner som for eksempel regnskap og IT-tjenester. Dette er en stor fordel. Liv Jorunn Hovda er ansatt som leder av Gatejuristen Kristiansand i 100% stilling. Leder har ansvaret for den daglige driften og har det faglige ansvaret. Medio august 2013 ble det ansatt en student i en midlertidig 40% stilling. DRIFT I praksis driftes Gatejuristen Kristiansand som et advokatkontor. Gatejuristen har tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å drive rettshjelp. Gatejuristen tilstreber seg høy kvalitet. Gatejuristen bruker saksbehandlingssystemet Advisor. Saksbehandlingssystemet er lagt opp slik at den enkelte frivillige kan koble seg opp hjemmefra eller fra sitt arbeidssted ved hjelp av en kode som de mottar på sms. Se kapittel 4 for nærmere beskrivelse av driften. HMS På slutten av 2013 begynte et revisjons arbeid av HMS rutiner i SKBK, dette omfatter også Gatejuristen. For Gatejuristen er det spesielt brannrutiner, og rutiner for vold og trusler som gjennomgås og revideres. Dette arbeidet fortsetter inn i I desember 2013 gikk kontoret til anskaffelse av en bærbar personalarm. Denne skal ligge på kontoret og brukes når noen av de ansatte er alene i lokalene. Alarmen er direkte tilknyttet G4S sin alarmsentral og politiet varsles når alarmen utløses. 5

6 ANSATTE Gatejuristen har siden oppstart hatt en jurist i 100% stilling. Liv Jorunn Hovda har vært ansatt som leder siden 1. mars Medio august 2013 ble det ansatt en student i en midlertidig 40% stilling. Kontoret har siden august vært besatt av 2 personer mandag og tirsdag. Dette har medført større kapasitet ift. saksbehandling, og i tillegg har Gatejuristen fått et lite juridisk fagmiljø. Leder har det faglige ansvaret ift. 40% stilling, og SKBK ved virksomhetsleder i Gatenært har personalansvaret. Stillingen videreføres i FRIVILLIGE I 2013 har de frivillige arbeidet 165 timer i Dette er en nedgang siden 2012 hvor timeantallet var 230. Hovedårsaken til dette er at det i 2013 er avholdt saksmottak annenhver tirsdag, se under saksmottak, kap.4.. I tillegg måtte 2 av de frivillige «legge ned» arbeidet i en periode høsten 2013 pga. stort arbeidspress i sine ordinære jobber. Av timene de frivillige har lagt ned i Gatejuristen er 44 timer i forbindelse med saksmottak, de øvrige 121 timene er timer de frivillige har jobbet på fritiden. Gatejuristen Kristiansand har pr. d.d. 8 jurister og advokater som arbeider frivillig for Gatejuristen. Frivilliggruppen har vært uendret i Dette fungerer bra og det er ingen planer om å utvide dette antallet med det første. I desember 2013 sluttet en av våre frivillige som har vært med siden oppstart. Hun er erstattet av en ny frivillig som begynte 1. januar Våren 2012 ble det noen små endringer i det frivillige arbeidet. De endringene som da ble foretatt har fungert bra og det frivillige arbeidet har derfor vært uendret i Siden våren 2012 har de frivillige kunne velge mellom følgende arbeid/ innsats i Gatejuristen: 1. Delta på saksmottak + saksbehandling 2. Skrivebordsfrivillig kun saksbehandling 3. Saksmottaksfrivillig - kun delta på saksmottak I 2013 har 3 av de frivillige vært skrivebord-frivillige, 1 har deltatt kun på saksmottak, de øvrige har vært med på saksmottak og saksbehandlet enkeltsaker. I tillegg tilpasses den frivilliges arbeid etter den enkeltes kapasitet De frivillige arbeider innefor ulike felt, noe som gjør at gruppen samlet sett innehar en bred kompetanse. Flesteparten av de frivillige jobber som advokater til daglig og de øvrige arbeider innen det private næringsliv eller offentlig forvaltning. I desember 2013 ble det arrangert julelunsj for de frivillige. 6

7 Frivillige advokater/ jurister i 2013: Jill Akselsen Harald Martens Kjell Rune Holvik Bjørge Tveito Rita Charlotte Lid Åse Johnsen Drabløs Gisle Johnson Silje Årnes Ragnhild Jørgensen I desember 2013 sluttet Jill Akselsen. Ny frivillig fra 1. januar 2014, Åshild Schmidt I tillegg til frivillige jurister og advokater hadde Gatejuristen i januar og februar 2013; 1 frivillig medarbeider som hjalp til med forefallende kontorarbeid. Den frivillige var ved kontoret 2 halve dager i uken, 4 timer pr. gang. Dette var en ikke-jurist. Det lettet arbeidspresset på leder å slippe å utføre forefallende arbeid. I april 2013 fikk den frivillige tilbud om fast jobb og sluttet derfor som frivillig i Gatejuristen. Den frivillige la ned 32 timer med frivillig arbeid på dagtid. KAPITTEL 3 SAMARBEID MED GATEJURISTNETTVERKET Gatejuristen Kristiansand er en del av gatejuristnettverket i Norge. Samarbeidet med de øvrige gatejuristene har vært godt og konstruktivt i Det har vært spesielt nyttig å kunne ringe de øvrige kontorene vedrørende faglige spørsmål i enkeltsaker. I 2013 har Gatejuristen Kristiansand deltatt i 2 nettverksmøter hvor felles problemstillinger og felles utfordringer er blitt drøftet. Dette er nyttige møter både faglig og sosialt, da Gatejuristen Kristiansand bare har 1 ansatt. PROFILERING Gatejuristen Kristiansand har i 2013 ikke hatt kapasitet til å fokusere på profilering. Vi har vært omtalt i media 1 gang hvor leder for Gatejuristen ble intervjuet under «Dagens navn» i Fædrelandsvennen. 7

8 KAPITTEL 4 NÆRMERE OM DRIFT Saksmottak og oppsøkende virksomhet Fra mai 2012 ble det foretatt en omorganisering av saksmottakene hvor de frivillige deltar. Saksmottakene ble da «oppsøkende saksmottak» ute på kommunale og private boliger i Kristiansand. I tillegg ble saksmottakene redusert til annenhver tirsdag. Dette har fungert godt og har vært mer effektivt for de frivillige. Både ansatte ved boligene og beboere er svært fornøyde med at vi kommer ut. I 2013 ble 2 av saksmottakene avlyst pga. av flytting av de kommunale boligene i Ægirsvei. I 2013 startet gatejuristen opp med saksmottak i Kristiansand fengsel. Disse saksmottakene er en del av fengselets Servicetorg. En tjeneste hvor fengselet inviterer inn ulike instanser som kan hjelpe de innsatte. Gatejuristen har i hele 2013 hatt ett saksmottak i fengselet pr. mnd. Gatejuristen har tatt inn saker hver gang. Vi fortsatte i 2013 med saksmottak første onsdag i mnd. på «Møteplass»/ SOFOT, Kristiansand kommune sitt lavterskeltilbud. Da SOFOT er under omorganisering ble tilbudet på «Møteplass» redusert høsten 2013, og siden november har det vært stengt. Gatejuristen har derfor ikke hatt saksmottak hos kommunen siden oktober Det er imidlertid planer om å ta dette opp igjen når kommunen har fått på plass sine tilbud. Det var en målsetting for 2013 å øke det oppsøkende arbeidet. Dette har vi ikke greid i så stor grad som vi ønsket. Årsaken er manglende kapasitet. Økt sakstilgang medfører økt saksbehandling og ledere har derfor vært «bundet» til kontoret. Saksbehandling Gatejuristen har i utgangspunktet en 2-person strategi. For Gatejuristen Kristiansand har dette ikke vært mulig og gjennomføre da det har vært kun 1 ansatt ved kontoret. Under de oppsøkende saksmottakene har vi imidlertid alltid vært 2, daglig leder og 1 frivillig. Utgangspunkete er at den frivillige som er med på saksmottaket får ansvar for den/ de saken(e) som kommer inn. Dersom saken haster og det trengs oppfølging på dagtid følger ansatt i Gatejuristen saken opp videre. Gatejuristen bruker saksbehandlingssystemet Advisor. Dette er lagt opp slik at den enkelte frivillige kan koble seg opp hjemmefra eller fra sitt arbeidssted ved hjelp av en kode som mottas på sms. Gatejuristens henvendelser deles i to kategorier, veiledningssaker og representasjonssaker. Saksbehandlingstiden hos Gatejuristen er dessverre til tider svært lang. Dette skyldes flere forhold. Det vises spesielt til at det kreves mer arbeid å gi full rettshjelp til en gatejurist klient, enn til en «vanlig» advokat klient. Forhold som gjør rettshjelpen mer komplisert er at klientene ofte er uten bosted eller telefon og er dermed vanskelige å nå, klientene flytter på seg, klientene følger ikke opp avtaler, ofte må det ordnes opp i andre forhold før saken kan behandles osv. Alle disse forholdene kompliserer saksbehandlingen og medfører at den tar tid. Ut fra dette er det også vanskelig å måle Gatejuristen sin innsats i kroner og øre pr. sak. 8

9 SAMARBEID MED HJELPEAPPARATETET OG ANDRE Gatejuristen ser nytten og verdien av et tett og godt samarbeid med hjelpeapparatet rundt gatejuristens målgruppe. Både innenfor det offentlige og det private. I 2013 har vi merket at Gatejuristen er blitt godt kjent da henvendelsene fra hjelpeapparatet har økt. Foruten de aktørene som arbeider direkte inn mot gatejuristens målgruppe har det vært samarbeid med Pasient- og brukerombudet, Advokatforeningen Vest Agder Krets, Fylkesmannen i Vest Agder, Kristiansand fengsel, Konfliktrådet, Forbrukerrådet og Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre. 9

10 OPPSUMMERING, MÅLSETTINGER OG UTFORDRINGER Vi ser at Gatejuristen har blitt enda bedre kjent og at vi er blitt en etablert «institusjon» i Kristiansand. Gatejuristen har i 2013 mottatt 103 saker fordelt på 80 klienter. Av disse er 21 kvinner og 59 menn. Saksmengden har hatt en liten økning fra 2012 hvor det kom inn 94 saker. En forutsetning for å få inn flere sake er at vi får mulighet til å drive mer oppsøkende arbeid. Med 1 ansatt har det vært vanskelig å øke den delen av virksomheten. Erfaring fra andre Gatejurister er at når antallet ansatte øker, så øker også saksmengden. Antall frivillige advokater og jurister har holdt seg stabilt i hele Dette har medført forutsigbarhet ift. driften. Pr var det 8 frivillige advokater og jurister i Gatejuristen. Det er gjennomført 22 saksmottak på kveldstid hvor frivillige har deltatt. De frivillige har i 2013 lagt ned ca. 165 timer frivillig arbeid. I tillegg har Gatejuristen hatt en frivillig medarbeider ift. forefallende arbeid i januar og februar Hun arbeidet 32 timer. Saksmottakene med frivillige fungerer godt og både klienter og samarbeidspartnere er fornøyde med løsningen. Vi ser at den oppsøkende virksomheten medfører kontakt med klienter vi aldri hadde kommet i kontakt med dersom vi kun hadde vært stasjonære. Vi har fremdeles som målsetting å bli mer oppsøkende i vårt arbeid. Dette forutsetter imidlertid at kontoret får flere ansatte Gatejuristen ser at det er sårbart og bare ha 1 fast ansatt. Dette er både ift. saksbehandling, og tilgjengelighet. Fra medio august 2013 ble det ansatt en juss student i en midlertidig 40% stilling. Dette har avhjulpet ift. saksbehandling, men sårbarheten ved kontoret er den samme da en student ikke kan drifte kontoret alene. Kontoret må stenge i ferier og det blir stående ubemannet ved sykdom. I 2013 har kontoret vært stengt ca. 6 uker i forbindelse med ferieavvikling eller jobbreising. Vi ser derfor at en forsvarlig drift som sådan forutsetter 2 fast ansatte jurister i minimum 1,5 stillinger. Gatejuristen vil fortsette med og jobbe for å sikre økonomien slik at det kan bli minimum 1,5 faste jurist stillinger ved kontoret. Vi ser imidlertid at det er en utfordring å få til en tilstrekkelig grunnfinansiering. Det ble i 2013 rettet flere henvendelser mot advokatbransjen som medførte noe økonomisk støtte, men dette er ikke noe Gatejuristen kan regne med for kommende år. I 2013 har Gatejuristen Kristiansand mottatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet, Kristiansand kommune og Eckbos legat. Gatejuristens største utfordring er den økonomiske situasjonen, se mer under økonomi, kap

11 KAPITTEL 5 STATISTIKK Gatejuristen har i 2013 tatt inn 103 saker fordelt på 80 klienter. Tabellene og illustrasjonene nedenfor bygger på opplysninger innhentet av saksbehandler i den aktuelle saken. I noen tilfeller mangler vi opplysninger om klienten. Dette skyldes enten at opplysningene ikke er blitt etterspurt, eller at klienten ikke har ønsket eller vært i stand til å gi opplysningene. I disse tilfellene vil det stå ikke oppgitt. Antall saker fordelt på sakstyper: 67 saker er representasjons-saker, dvs. at Gatejuristen har representert klienten overfor motparten, 23 saker er veiledningssaker, 5 saker er overført advokat og 5 saker er henvist til andre instanser/ hjelpetiltak. Sakene som er overført til advokat er saker hvor klient tilfredsstiller vilkårene for å motta offentlig fri rettshjelp. Andre instanser/ tiltak det er henvist til er Pasient- og brukerombudet, kommunens gjeldsordningskontor, Konfliktrådet, Bymisjonen, Kommunen/ NAV, og Forbrukerrådet. 11

12 Antall saker fordelt på saksområder: Erstatning/ forsikring utgjorde i 2013 den største saksgruppen med 32 saker. Det samme som i Dette er i hovedsak saker hvor klienter har bedt om bistand til å søke om statlig vederlagserstatning/ oppreisning. Saker vedrørende gjeld er den nest største gruppen. Vi ser at gjeld ofte henger sammen med andre juridiske problemer klienten har. For eksempel tvangssalg av eiendom, mislighold av husleiebetaling, utkastelse. 12

13 Antall saker fordelt på mottakssted: De fleste sakene Gatejuristen tok inn i 2013 kom inn ved at klient møtte opp på kontoret. Som regel var det avtalt tid i forkant ved at klient hadde ringt Gatejuristen og bedt om et møte. Sakene som har kommet inn ved offentlig og privat værested har kommet inn i forbindelse med oppsøkende saksmottak ute på de ulike rusboligene i Kristiansand. Dette er Natthjemmet, Blå Kors, Ægirsvei, Setesdalsveien, Kvinneboligen KF. I tillegg er det saker som kom inn under saksmottak i Kristiansand fengsel. 13

14 Antall saker fordelt på mottaksmåned: Som nevnt ovenfor har Gatejuristen mottatt 103 saker i I gjennomsnitt er dette 9,8 saker pr. mnd. i de månedene Gatejuristen har hatt åpent. Til sammenligning lå gjennomsnittet for 2012 på 7,8. Gatejuristen har hatt en jevn pågang av saker hele året. Halve juli og halve august var kontoret stengt pga. ferieavvikling.. I desember deltok leder for Gatejuristen i Kirkens Bymisjons felles- arrangementer samt at juleferien i 2013 var lang. Dette har gitt utslag i at antall innkomne saker disse månedene har vært lavere enn øvrige mnd. Videre ble 2 av de oppsøkende saksmottakene avlyst i november og desember pga. flytting av de kommunale boligene i Ægirsvei. I tillegg ble det ikke gjennomført saksmottak på «Møteplass» i november og desember, jf. ovenfor under kapittel 4/ Saksmottak. 14

15 Kjennskap til Gatejuristen: Vi ser at klientenes kjennskap til Gatejuristen kommer fra flere hold. Det offentlige, oppsøkende virksomhet og annet utgjør de største gruppene. Fra det offentlige har klienten blitt henvist videre fra ARA (Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (SSHF), Kristiansand kommune/ NAV. «Annet» utgjør den største gruppen. Dette er saker hvor klientene har fått kjennskap til Gatejuristen via det private hjelpeapparatet. Her kan nevnes Kirkens Bymisjon, Natthjemmet, Blå Kors, FOS (Filadelfia Omsorgssenter), Shalam, ProLar, Way Back, Varodd. Dette viser at det er viktig å ha et tett samarbeid med både det det offentlige og private. Videre ser vi at vi gjennom oppsøkende saksmottak har nådd ut til mange som kanskje ellers ikke ville ha tatt kontakt med oss. Under kategorien «Brukt gatejuristen før», faller tidligere klienter hos Gatejuristen Kristiansand, eller klienter som har brukt Gatejuristen andre steder i landet. 15

16 Kjønn: Av 80 klienter er 21 kvinner og 59 menn. Vi ser at det er langt flere menn som har benyttet seg av Gatejuristen enn det er kvinner. En årsak er at de oppsøkende saksmottakene vi har ute på rusboligene i Kristiansand kommune stort sett er boliger for menn. Det er kun Kvinneboligen KF75 som er ren bolig for kvinner. Nødboligene i Ægirsvei huser både kvinner og menn, men de fleste er menn. Kvinnene som har tatt kontakt med Gatejuristen er enten blitt henvist via hjelpeapparatet eller de egenhendig har tatt kontakt via telefon og bedt om et møte. Gatejuristen ser det som en utfordring å treffe kvinnene da vi antar at kvinnelige rusavhengige har et like stort behov for juridisk bistand som menn. Sammenlignet med 2012 har det vært 12 flere personer inn til samtale hos Gatejuristen i Dette viser at vi i 2013 har nådd ut til flere. 16

17 Alder: Statistikken viser at hovedtyngden av sakene har klienter mellom år. I 2013 har vi ikke hatt saker hvor klientene er født før Vi ser at mennesker i den yngste aldersgruppen er vanskelig å nå gjennom det ordinære oppsøkende arbeidet. Vi regner derfor med at disse tallene bare viser en brøkdel av dem i denne aldersgruppen som trenger juridisk hjelp. I tillegg til kvinnene er en av våre utfordringer å nå ut til denne aldersgruppen. Erfaringsmessig vil det være lettere å hjelpe en klient på «rett kjøl» dersom boligsituasjonen og inntektssituasjonen stabiliseres i ung alder. 17

18 Inntektsgrunnlag: Tallene beror på klientens egne opplysninger om inntekt og gjelder bare offisielle/ lovlige inntektskilder. Ytelsen uføretrygd er det hyppigste forekommende inntektsgrunnlaget. Av 103 saker har klientene opplyst i 36 saker at uføretrygd er hovedinntektskilden. Videre har en stor andel oppgitt at de mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette må nok ses i sammenheng med den store andelen av klienter «I behandling/ tidligere rusavhengig», sammenholdt med alder. 18

19 Bosted: Statistikken sier noe om klientenes bosted i den enkelte sak. Der samme klient har flere saker er bosted telt flere ganger. Statistikken gir allikevel et bilde av bosituasjonen til Gatejuristen sine klienter. Hovedtyngden av henvendelser kommer fra personer bosatt i Kristiansand kommune. Statistikken viser imidlertid at Gatejuristen har mottatt saker fra klienter bosatt i Vest Agder og Aust Agder. Kategorien UFB omfatter klienter som ikke har noen plass å bo eller ikke/ har egen bostedsadresse. Klienter som er i fengsel og ikke har et bosted etter endt soning, og klienter som bor på midlertidige botilbud er registrert som UFB. I de fleste tilfellene hvor klientene har opplyst at de har fast bosted, leier de enten privat bolig eller de leier kommunal bolig. 19

20 Målgruppe: Av de 103 sakene Gatejuristen har fått inn i 2013 er det i 36 saker er registrert at klient er rusavhengig. I tillegg er det registrert at klientene i 17 saker er i LAR behandling. Annen behandling omfatter behandling utenfor LAR, og klienter som er i etterverns-behandling, eller annen oppfølging av rusomsorgen. Bildet er ikke helt entydig da det er en kjent sak at mange som er i LAR behandling også har et sidemisbruk. I 2013 er det ikke blitt registrert henvendelser fra personer som faller utenfor Gatejuristen sin målgruppe. Denne gruppen har ikke vært stor, men noen henvendelser har vi fått. Dette er ren psykiatri, aleneforeldre, innvandrere, pårørende til rusavhengige eller personer som tror at Gatejuristen er et gratis rettshjelpstilbud til alle. Gatejuristen synes det er viktig at alle får hjelp. Personene i denne gruppen er som regel blitt henvist videre til andre rettshjelpstiltak som JussBuss, Jurk, Advokatvakten, Pasient- og brukerombudet, NAV, eller til advokat. 20

21 Statsborgerskap: Tabellen viser at klientene i de fleste sakene er norsk statsborger. I 2013 har vi imidlertid hatt en økning av saker hvor klienten har et annet statsborgerskap enn norsk. Erfaringer fra andre gatejurister og tilbakemeldinger fra andre rettshjelpstiltak tyder på at det er generelt vanskelig å nå ut til rusavhengige med ikke-vestlig bakgrunn. I noen kulturer er rusavhengighet forbundet med stor skam. Språk-barrierer kan også ha en medvirkende årsak til at antall utenlandske klienter er lavt. 21

22 KAPITTEL 6 ØKONOMI I 2013 har Gatejuristen Kristiansand mottatt økonomisk støtte fra Justisdepartementet, Kristiansand kommune og Eckbos legat. Det har hele tiden vært en målsetting å utvide med flere ansatte. På bakgrunn av at vi ikke visste om vi ville ha økonomi til å videreføre en evt. ny stilling måtte vi avvente inntil vi fikk en mer stabil og forutsigbar økonomiske situasjon. I juni 2013 arrangerte Gatejuristen et etikk kurs for byens advokater. I tillegg til dette arrangerte Gatejuristen Kristiansand en «Julestafett» i desember. Gatejuristen sin egeninnsats, sammenholdt med det vi hadde mottatt fra Justisdepartementet, Kristiansand kommune og Eckbos legat gjorde det mulig å opprette en midlertidig 40% stilling etter sommeren som kunne videreføres i For 2014 søkte Gatejuristen Kristiansand om kr ,- fra Eckbos legat. Dette ble ikke innvilget. På bakgrunn av at 40% stillingen ikke ble opprettet før etter sommeren 2013 sitter Gatejuristen igjen med et overskudd ift. deler av Eckbos legat. Dette vil vi søke om å få overført til I tillegg overføres inntektene fra Etikk kurset og «Julestafetten» for å sikre 40% stillingen i hele Gatejuristen ser at det er sårbart og bare ha 1 fast ansatt. Dette er både ift. saksbehandling, og tilgjengelighet. Ansettelsen av en juss student i 40% har avhjulpet godt ift. saksbehandling, men sårbarheten ved kontoret er den samme da en student ikke kan drifte kontoret alene. Vi ser derfor at en forsvarlig drift som sådan forutsetter 2 fast ansatte jurister i minimum 1,5 stillinger. Det er derfor viktig for Gatejuristen å fortsette med og jobbe for å sikre økonomien slik at det kan bli minimum 1,5 faste jurist stillinger ved kontoret. Vi ser imidlertid at det er en utfordring å få til en tilstrekkelig grunnfinansiering. Det ble, som nevnt, rettet flere henvendelser mot advokatbransjen som medførte noe økonomisk støtte, men dette er ikke noe Gatejuristen kan regne med for kommende år. Kristiansand kommune ga i 2012 tilsagn på kr ,- for 2013 og Sammenholdt med støtten fra Justisdepartementet sikrer dette en grunnfinansiering av 1 fast stilling. Det er imidlertid usikkert om Kristiansand kommune vil gi støtte for Usikkerheten rundt det økonomiske preget også driften av Gatejuristen i Både i forhold til fremtidig planlegging og økonomisk spillerom. 22

23 Budsjett og regnskap for gatejuristen 2013 Inntekter Budsjett Regnskap (*) Justisdepartementet Kristiansand kommune Gave - Eckbos legater** Andre øremerkede gaver*** Etikk kurs**** Julestafett***** Sum driftsinntekter Utgifter Budsjett Regnskap (*) Lønn og sosiale kostnader Husleie og strøm IKT Kontorutstyr Administrasjonskostander Kurs og reise Faglitteratur (øremerked tilskudd) Forsikringer Telefon og porto Sosiale velferdstiltak Andre utgifter: revisor, regnskapsfører, markedsføring Sum kostnader Resultat (*) Ikke godkjent revidert regnskap. Regnskapet vil bli godkjent av SKBKs styre og revisor i mars En antar at endringene i regnskapet vil være minimale Merknader: ** Det vil bli søkt om overføring til 2014 på det vi ikke fikk brukt i 2013 *** Gave fra Sparebanken Sør til juridisk bibliotek, gaven mottatt i desember 2012 og brukt i 2013 **** Egne innsamlede midler som øremerkes drift og midlertidig stilling i 2013/ 2014 ***** Egne innsamlede midler som øremerkes midlertidig stilling i

24 Gatejuristen Kristiansand gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi gjennomførte vårt første saksmottak 6. september Denne rapporten beskriver Gatejuristen Kristiansand sine viktigste resultater i Rapporten knytter kommentarer til hvilke utfordringer vi står ovenfor i det videre arbeidet og målsettinger for Dessuten innholder rapporten en statistisk gjennomgang av mottatte saker og klientopplysninger, samt budsjett og regnskap. 24

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo IKONER: Denne brosjyren er ment som en praktisk guide til tilbud i Oslo innenfor økonomiske, juridiske og sosialfaglige områder. For problemstillinger

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2015 1 FORORD Nok et spennende år er passert og blitt en del av Gatejuristens historie. 2015 var et godt og innholdsrikt år for Gatejuristen. Vi fikk mange nye klienter

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 11. februar 2011. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har behandlet 242 saker i 2010. Dette er 22 % flere saker enn i 2009. Til tross for at vi ikke har hatt flere ansatte eller frivillige har vi hatt en markert økning av antall

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen

FORORD. Tromsø, 12. februar 2010. Nina Walthinsen FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet sitt første ordinære driftsår. Vi har behandlet 196 saker fra 98 klienter. Dette er i overkant av det vi hadde regnet med da vi startet opp. Gatejuristen erfarer

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013

Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2013 1 FORORD Å være leder for et rettshjelpstiltak for rusavhengige byr på mange utfordringer på ulike plan, men først og fremst er dette en jobb som gir umåtelig

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo

Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo Ide Ideen kom etter oppstarten av prosjektet Restorative justice i Verdal fengsel. Prosjektet handler om samhandling, konfliktløsning og inkludering knyttet

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2012/3352-36251/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 18.11.2012 Saksframlegg Rødhetteprosjektet Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012 Rådmannens

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010 Håp i Havet Lite anlegg fra Norge Runar Myklebust 10. Mars 2010 Hvem er vi Classic Norway - Eierstyrt kjede - Hovedkontor i Molde - Salg / Marked / Drift Regionen - 3 Flyplasser -Tog -Hurtigruten - Cruicebåter

Detaljer

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness FORORD Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Virksomheten drives av tre fast ansatte og ca

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 4 2.5 Eksterne henvendelser... 5 2.6

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Innledning: ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETSKULTUR KOMPETANSEMILJØ Tall (2011): Ca. 4,8 millioner

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 Antall saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 3 2.5 Eksterne henvendelser...

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

Månedsrapport Juni, juli, august 2014

Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Innhold Bakgrunn... 3 Om NorSIS... 3 Slettmeg.no Sommer 2014... 4 Uønskede oppføringer... 6 Krenkelser... 7 Brukerstøtte... 9 De mest vanlige henvendelsene... 10 Trender

Detaljer

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE»

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» 24SJU MÅLGRUPPE De mest utsatte rusavhengige som ikke i tilstrekkelig grad nås gjennom det ordinære hjelpeapparat Tilgjengelighet: Hele døgnet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2016 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for INFORMASJON i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

Oslo 15. februar 2010

Oslo 15. februar 2010 FORORD Gatejuristen åpnet sine dører i januar 2005. I løpet av de fem årene Gatejuristen har vært i virksomhet, har mer enn 2 200 saker vært til behandling. I den tiden vi har eksistert, har nærmere 1

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge 1 Orientering om Rådgivningskontorene i Norge Velkommen Bodø 23.04.2008 Rådgivningskontoret for Salten, sted Bodø. 2 Hvem er vi? Etablert som prøveprosjekt i 1996 Permanent ordning fra jan. 2007 Gratis

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn utgjør en stadig større andel av skattytermassen. Artikkelen viser at denne gruppen skiller seg ut

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer