Kap. 1 Fellesbestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. 1 Fellesbestemmelser"

Transkript

1 Kap. 1 Fellesbestemmelser 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Hovedformålet med forskriften er å bidra til byggverk av god kvalitet og som er i samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder forskrifter og arealplaner med bestemmelser. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø og helse og energi. Kravene gjelder i utgangspunktet for alle tiltak, uavhengig av om arbeidene krever saksbehandling i kommunen eller ikke.

2 Kap. 1 Fellesbestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak For driftsbygninger i landbruket og tilsvarende bygninger for husdyr utenom landbruket Gjelder Kap. 1. Felles bestemmelser Kap. 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav Kap. 3. Dokumentasjon av produkter Kap. 4. Dokumentasjon for FDV Kap. 5. Grad av utnytting Kap. 6. Beregnings- og måleregler Kap. 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger Kap. 8. Uteareal og plassering av byggverk 8-1 Uteareal 8-3 Plassering av byggverk 8-5 første ledd Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer 8-8 Kjøreatkomst 8-9 første og annet ledd Parkerings- og annen oppstillingsplass Gjelder ikke Kap. 8. Uteareal og plassering av byggverk 8-2 Uteareal med krav om universell utforming 8-4 Uteoppholdsareal 8-5 andre ledd Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer 8-6 Gangatkomst til byggverk 8-7 Gangatkomst til uteoppholdsareal 8-9 tredje ledd Parkerings- og annen oppstillingsplass 8-10 Trapp i uteareal

3 Kap. 1 Fellesbestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak For driftsbygninger i landbruket og tilsvarende bygninger for husdyr utenom landbruket Gjelder Kap. 9 Ytre miljø Kap. 10. Konstruksjonssikkerhet Kap. 11. Sikkerhet ved brann Kap. 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 12-4 første ledd Inngangsparti ledd Planløsning ledd Kommunikasjonsvei 12-7 første ledd Krav til rom og annet oppholdsareal første ledd Badstue, kjølerom og fryserom Varemottak Gjelder ikke Kap. 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk 12-1 Krav om universell utforming av byggverk 12-2 Krav om tilgjengelig boenhet 12-3 Krav om heis i byggverk 12-4 annet ledd Inngangsparti 12-5 fjerde og femte ledd Planløsning 12-6 fjerde og femte ledd Kommunikasjonsvei 12-7 andre femte ledd Krav til rom og annet oppholdsareal 12-8 Entre og garderobe 12-9 Bad og toalett Bod og oppbevaringsplass Balkong og terrasse mv Avfallssystem og kildesortering andre ledd Badstue, kjølerom og fryserom

4 Kap. 1 Fellesbestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak For driftsbygninger i landbruket og tilsvarende bygninger for husdyr utenom landbruket Gjelder Kap. 9 Ytre miljø Kap. 10. Konstruksjonssikkerhet Kap. 11. Sikkerhet ved brann Kap. 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk og 2. ledd bokstav a Dør, port mv første ledd Trapp ledd Rekkverk første ledd Rampe Leider Vindu og andre glassfelt og 2. ledd Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv Gjelder ikke Kap. 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk andre ledd bokstav b-d, tredje og fjerde ledd Dør, port mv andre og tredje ledd Trapp femte ledd Rekkverk andre fjerde ledd Rampe tredje ledd Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv

5 Kap. 1 Fellesbestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak For driftsbygninger i landbruket og tilsvarende bygninger for husdyr utenom landbruket Gjelder Kap. 13. Miljø og helse 13-1 første ledd Generelle krav til ventilasjon 13-6 første ledd Generelle krav om lyd og vibrasjoner 13-9 Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs støykilder Vibrasjonsforhold Lys Generelle krav om fukt Fukt fra grunnen Overflatevann Nedbør Fukt fra inneluft Byggfukt Våtrom og rom med vanninstallasjoner Rengjøring før bygningen tas i bruk Kap. 14. Energi 14-1 til 14-8 med unntak av 14-7 Energiforsyning Kap. 15. Installasjoner og anlegg Kap. 16. Sikkerhetskontroll av heis Kap. 17. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser Gjelder ikke Kap. 13. Miljø og helse 13-1 andre ledd Generelle krav til ventilasjon 13-2 Ventilasjon i boenhet 13-3 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning 13-4 Termisk inneklima 13-5 Radon 13-6 annet og tredje ledd Generelle krav om lyd og vibrasjoner 13-7 Lydisolasjon 13-8 Romakustikk Lyd- og taleoverføringsutstyr Utsyn Kap. 14. Energi 14-7 Energiforsyning

6 Kap. 1 Fellesbestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak Fritidsboliger med en boenhet: Gjelder Kap. 1. Felles bestemmelser Kap. 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav Kap. 3. Dokumentasjon av produkter Kap. 4. Dokumentasjon for FDV Kap. 5. Grad av utnytting Kap. 6. Beregnings- og måleregler Kap. 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger Kap. 8. Uteareal og plassering av byggverk 8-1 Uteareal 8-3 Plassering av byggverk Gjelder ikke Kap. 8. Uteareal og plassering av byggverk 8-2 Uteareal med krav om universell utforming 8-4 Uteoppholdsareal 8-5 Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer 8-6 Gangatkomst til byggverk 8-7 Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming 8-8 Kjøreatkomst 8-9 Parkerings- og annen oppstillingsplass 8-10 Trapp i uteareal

7 Kap. 1 Fellesbestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak Gjelder Kap. 9. Ytre miljø Kap. 10. Konstruksjonssikkerhet Kap. 11. Sikkerhet ved brann Kap. 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 12-5 første til tredje ledd Planløsning 12-7 første ledd Krav til rom og annet oppholdsareal første og annet ledd Balkong og terrasse mv første ledd Badstue, kjølerom og fryserom første ledd Dør, port mv første ledd bokstav a-d Trapp første til fjerde ledd Rekkverk Vindu og andre glassfelt Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv Fritidsboliger med en boenhet: Gjelder ikke Kap. 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk 12-1 Krav om universell utforming av byggverk 12-2 Krav om tilgjengelig boenhet 12-3 Krav om heis i byggverk 12-4 Inngangsparti 12-5 fjerde og femte ledd Planløsning 12-6 Kommunikasjonsvei 12-7 andre til femte ledd Krav til rom og annet oppholdsareal 12-8 Entre og garderobe 12-9 Bad og toalett Bod og oppbevaringsplass tredje ledd Balkong og terrasse mv Avfallssystem og kildesortering annet ledd Badstue, kjølerom og fryserom Varemottak annet til fjerde ledd Dør, port mv første ledd bokstav f-g, annet og tredje ledd Trapp femte ledd Rekkverk Rampe

8 Kap. 1 Fellesbestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak Fritidsboliger med en boenhet: Gjelder Kap. 13. Miljø og helse 13-1 første ledd Generelle krav til ventilasjon 13-4 Termisk inneklima 13-5 Radon Lys Generelle krav om fukt Fukt fra grunnen Overflatevann Nedbør Fukt fra inneluft Byggfukt Våtrom og rom med vannistallasjoner Rengjøring før bygning tas i bruk Gjelder ikke Kap. 13. Miljø og helse 13-1 annet ledd Generelle krav til ventilasjon 13-2 Ventilasjon i boenhet 13-3 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner 13-7 Lydisolasjon 13-8 Romakustikk 13-9 Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder Lyd- og taleoverføringsutstyr Vibrasjonsforhold Utsyn

9 Kap. 1 Fellesbestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak Fritidsboliger med en boenhet: Gjelder Kap. 14. Energi For fritidsboliger under 150 m² oppvarmet BRA gjelder kun: 14-5 første ledd og annet ledd Minstekrav 14-6 Laftede bygg Kap. 15. Installasjoner og anlegg Kap. 16. Sikkerhetskontroll av heis Kap. 17. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser Gjelder ikke Kap. 14. Energi For fritidsbolig under 50 m² oppvarmet BRA gjelder ikke kap. 14 For fritidsbolig over 150 m² oppvarmet BRA og fritidsboliger med flere boenheter, gjelder kravene i kap. 14 som for småhus. For fritidsboliger under 150 m² oppvarmet BRA gjelder ikke: 14-1 Generelle krav om energi ventilasjon 14-2 Energieffektivitet 14-3 Energitiltak 14-4 Energiramme 14-5 tredje ledd Minstekrav 14-7 Energiforsyning

10 Kap. 1 Fellesbestemmelser 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak For studentboliger oppført av studentsamskipnader og studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger gjelder følgende unntak: Det er tilstrekkelig t 20 % av bofellesskap for to personer, hybelleiligheter samt par- og familieleiligheter oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet, 12-7 annet og tredje ledd, 12-8 første ledd (entre og garderobe), 12-9 første ledd (utforming av bad og toalett), annet ledd (bod og oppbevaringsplass), tredje ledd (balkong og terrasse) tredje ledd (skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer m.v.) Det skal for besøkende være likestilt tilgang til toaletter som oppfyller 12-9 første ledd (utforming av bad og toalett) i hver etasje i bygning med krav til heis.

11 Kap. 2 Dokumentasjon av oppfyllelse av krav Den nye TEK inneholder tallfestede ytelseskrav på flere fagområder enn tidligere. Der forskriften angir funksjonskrav vil veiledningen utdype disse og angi ytelser som tilfredsstiller forskriftens krav. 2-1 og 2-2 behandler verifikasjon som metode. Der forskriften angir funksjonskrav skjer verifikasjon på to nivåer; først en omsetting eller tolking av forskriftskravet fra funksjon til ytelse, deretter fra ytelse til løsning. Ytelser som ikke er gitt i forskriften er ikke juridisk bindende. Det er ansvarlig prosjekterende som i utgangspunktet har ansvar for å verifisere at kravene i teknisk forskrift er oppfylt.

12 Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal: Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i pbl og forskrift om tekniske krav til byggverk Gi sporbarhet mellom krav, prosjekterte ytelser og tekniske løsninger Være tilstrekkelig grunnlag for produksjon Være egnet som grunnlag for kontroll og tilsyn Være grunnlag for FDV TEK10 Kap. 2, 3 og 4 2

13 Oppfyllelse av krav Fravik fra ytelser fastsatt i forskrift dispensasjon Fravik fra preaksepterte løsninger - verifikasjon ved analyse at valgte ytelser oppfyller funksjonskravene i forskriften

14 Begreper Verifikasjon Skriftlig bevis for oppfyllelse av krav og ytelser. Dokumentasjon Alt skriftlig materiale som utarbeides i et byggeprosjekt, inklusive verifikasjonen. Grunnen til at vi bruker begge begrepene er bl.a. at det er viktig bl.a. for (uavhengig) kontroll og tilsyn å skille ut den delen av dokumentasjonen som viser at krav er oppfylt. 4

15 Prosessen Funksjonskrav Brukerbehov Rammebetingelser Ytelser Se også Byggforsk Tekniske løsninger 5

16 2-1 Verifikasjon av funksjonskrav 1) Der ytelsen er gitt i forskriften, skal disse oppfylles 2) Der ytelser ikke er gitt i forskriften, skal oppfyllelse av forskriftens funksjonskrav verifiseres enten a) ved at byggverk prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, eller b) ved at byggverk prosjekteres i samsvar med ytelser verifisert ved analyse som viser at forskriftens funksjonskrav er oppfylt 3) Dersom oppfyllelse av forskriftens funksjonskrav verifiseres ved analyse, skal det påvises at anvendt analysemetode er egnet til og gyldig for formålet. Forutsetningene som legges til grunn skal være beskrevet og begrunnet. Analysen skal angi nødvendige sikkerhetsmarginer. 4) Verifikasjon av funksjonskrav skal være skriftlig Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende TEK 7-21, 8-3 og For enkelte kravområder, som lydforhold og konstruksjonssikkerhet, følger preaksepterte ytelser i hovedsak Norsk Standard.

17 Funksjonskrav -> ytelser Det er umulig å prosjektere og bygge direkte ut fra kvalitative funksjonskrav til byggverk Hvordan verifisere oppfyllelse? Funksjonskrav må om mulig omformes til målbare/ etterprøvbare ytelser Ill. SINTEF Byggforsk 7

18 Funksjonskrav Overordnet formål eller oppgave som skal oppfylles i det ferdige byggverket Vil vanligvis være angitt kvalitativt (med ord) Eksempel på funksjonskrav Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 8

19 Ytelser Teknisk, bruks- eller miljømessig kvalitet, kapasitet eller egenskap hos byggverk, bygningsdel, installasjon eller utearealer Skal om mulig angis kvantitativt (tallfestet) slik at de er objektivt målbare/etterprøvbare Eksempel på ytelser U-verdier, brannmotstand, lydreduksjonstall, dimensjoner (lengde, bredde, høyde) 9

20 Ytelseskrav i forskriften Uteareal og plassering av byggverk ( 8-4, 8-6 og 8-7) Tiltak mot spredning av brann mellom byggverk ( 11-6) Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider ( 11-12) Utgang fra branncelle ( 11-13) Planløsning og bygningsdeler i byggverk (Kap.12) Luftkvalitet ( 13-1 til 13-3) og radon ( 13-5) Våtrom og rom med vanninstallasjoner ( 13-20) Energi (Kap. 14) Heisstol og lastbærer ( 15-13) Rulletrapp og rullende fortau ( 15-15) 10

21 Preaksepterte ytelser i veiledningen Preakseptert ytelse Ytelse angitt av myndighet i veiledning til byggteknisk forskrift, og som vil oppfylle, eller bidra til å oppfylle, ett eller flere funksjonskrav i forskriften. Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav. (Tidligere: Preaksepterte løsninger, noe som var et uheldig begrep siden myndighetene/veiledningen ikke gir (tekniske) løsninger.) 11

22 Ansvar som påligger PRO Rammer avklares, Ytelser fastsettes Konsept Primært brann og energi SAK Ytelser omsettes til tekniske løsninger Detaljprosjektering Utførelse SAK Bruk/drift 12

23 Verifikasjon av funksjonskrav Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Alt. 1 Alt. 2 Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger TEK Ytelseskrav i forskriften skal oppfylles Der forskriften bare gir funksjonskrav skal oppfyllelse av disse påvises ved bruk av preaksepterte ytelser (forenklet prosjektering), eller ved analyse

24 Forenklet prosjektering Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Alt. 1 Alt. 2 Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger Må oppfylle: Ytelseskrav i forskriften, og Preaksepterte ytelser gitt i veiledningen NB! Må beskrive hvilke preaksepterte ytelser som er valgt, og bekrefte at disse er fulgt.

25 Forenklet prosjektering Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Alt. 1 Alt. 2 Eksempel funksjonskrav: Brannmotstand tilstrekkelig for rømning og redning Eksempel preakseptert: REI 30 Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger Ill. SINTEF Byggforsk

26 Forenklet prosjektering Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Alt. 1 Alt. 2 Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger (Loven), byggteknisk forskrift + egendefinerte krav (brukerkrav) > Veil. til byggteknisk forskrift > Norsk standard (bærende konstruksjoner, lydforhold) > Byggforskserien (verifiserte alternative ytelser eller ytelser som ikke er dekket av veil. til byggteknisk forskrift) > Sertifiserte/godkjente produkter og løsninger, dokumenterte løsninger i Byggforskserien, håndbøker etc. > Standardisert beregning, prøving

27 Verifikasjon ved analyse Oppfylle ytelseskrav i forskriften, og Vise at andre valgte ytelser oppfyller funksjonskravene Fullstendig analyse Komparativ analyse (Vise at valgte ytelser samlet er minst på nivå med de preaksepterte ytelsene) For energieffektivitet er det alternativ 1 som er aktuell ved valg av energirammemetoden. Her skal det altså påvises at energirammen som er gitt for det aktuelle byggverket er oppfylt. Dessuten skal minstekravene til U-verdier og lekkasjetall gitt i 14-3 være oppfylt. For brannsikkerhet vil det når det gjøres fravik fra veiledningen til TEK10 - som oftest benyttes en komparativ analysemetode. Dette betyr at det gjøres en sammenlignende analyse hvor den utformingen man har valgt sammenlignes med en referanseutforming som er tilfredsstillende. Referanseutformingen vil da vanligvis være veiledningen til TEK10, dvs. preaksepterte ytelser. 17

28 Verifikasjon ved analyse Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Alt. 1 Alt. 2 Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger Analysemetoden må være egnet til og gyldig for formålet Forutsetninger som legges til grunn skal være beskrevet og begrunnet Analysen skal angi nødvendige sikkerhetsmarginer

29 2-2 Verifikasjon av ytelser Oppfyllelse av ytelser kan verifiseres ved bruk av metoder i samsvar med Norsk Standard eller likeverdig standard. Verifikasjon av ytelser skal være skriftlig Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende TEK 6-1

30 Verifikasjon av ytelser Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Alt. 1 Alt. 2 Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger TEK Vise at valgte tekniske løsninger tilfredsstiller fastsatte ytelser Metoder i samsvar med Norsk Standard eller likeverdig standard

31 Dokumentasjon av løsninger Byggteknisk forskrift Funksjons- og ytelseskrav Alt. 1 Alt. 2 Preaksepterte ytelser Verifiserte ytelser Analyse Tekniske løsninger TEK Prosjekterende skal dokumentere løsningene med tegninger, beskrivelser etc. Vise oppfyllelse av krav Nødvendig og tilstrekkelig for utførelse (jf. SAK ) kontroll (jf. SAK FDV (jf. TEK10 4-1)

32 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-1 Generelle krav om produkter til byggverk 1. Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for produkter som fremstilles og omsettes for bruk i byggverk. Bestemmelser gjennomfører direktiv 89/106/EØF (Byggevaredirektivet), direktiv 95/16/EF (Heisdirektivet) og direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet) 2. Produkter til byggverk med dokumenterte egenskaper etter dette kapittel skal fritt kunne markedsføres og omsettes. 3. Før produkter bygges inn i byggverk må det være dokumentert at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller kravene som følger av forskriften. 4. For produkter til byggverk som bestilles eller lages for ett spesielt byggverk, og produksjonsmetoden ikke inngår i produsentens ordinære virksomhet, gjelder ikke 3-2 annet ledd og 3-4 til For produkter til byggverk som ikke har vesentlig betydning for at byggverket oppfyller krav i forskriften, gjelder ikke 3-2 annet ledd og 3-4 til Nr. 4 gir bl.a. landbruksnæringen anledning til å bruke materialer fra egen skog til landbruksbygg, forutsatt at materialene er gode nok.

33 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-2 Krav til egenskaperkjenning og kontroll 1. Ethvert produkt som omfattes av Byggevaredirektivet skal ha slike egenskaper som, når de er forsvarlig benyttet, medvirker til at byggverket tilfredsstiller grunnleggende krav til: a) mekanisk motstandsevne og sikkerhet b) brannsikring c) hygiene, helse og miljø d) sikkerhet ved bruk e) Beskyttelse mot støy og vibrasjoner f) energisparing og varmeisolering 2. Produktet skal underlegges godkjennings- og kontrollsystemer i henhold til de krav som gjelder ved attestering av samsvar, jf. 3-5.

34 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-3 Markedsføring, omsetning og bruk av produkter til byggverk 1. Produsent og dennes representant, herunder importør, omsetningsledd og forhandler, skal sørge for at egenskaper til produkter til byggverk er dokumentert og at produktdokumentasjonen er tilgjengelig før produktet markedsføres, omsettes eller brukes i et byggverk. 2. Dokumentasjonen skal angi produktets egenskaper i henhold til relevant teknisk spesifikasjon og produktets opprinnelse. Dokumentasjonen skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk. 3. Før et produkt til byggverk gjøres tilgjengelig på markedet skal den som omsetter produktet sørge for at det følger med tilfredsstillende produktdokumentasjon. Det er ikke tillatt å benytte uriktig eller mangelfull informasjon som er egnet til å villede om produktets lovlige bruk i et byggverk eller om produktets egenskaper. Det er viktig å være oppmerksom på at CE-merket ikke er et kvalitetsstempel. Selv om en vare er påført et CE-merke, kan det eksistere nasjonale bestemmelser som medfører at produktet kun kan benyttes i begrenset utstrekning. Direktivets artikkel 3 nr. 2 åpner for at forskjellige beskyttelsesnivåer lovlig kan opprettholdes, der det kan tas hensyn til geografiske eller klimatiske forhold, levemåter etc.

35 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-4 Tekniske spesifikasjoner som grunnlag for dokumentasjon 1. Egenskaper og dokumentasjon for produkter til byggverk skal være i samsvar med tekniske spesifikasjoner. Tekniske spesifikasjoner er: a) Harmoniserte produktstandarder bekjentgjort i Den Europeiske Unions Tidende b) Europeiske tekniske godkjenninger bekjentgjort gjennom European Organization for Technical Approvals (EOTA) c) Nasjonale tekniske spesifikasjoner som er ansett å være i samsvar med de grunnleggende krav og som er publisert i Den Europeiske Unions Tidende d) Andre tilfredsstillende tekniske spesifikasjoner, forutsatt at de ikke strider mot EØS-avtalen 2. For produkter til byggverk der det foreligger en harmonisert produktstandard, skal produktdokumentasjonen utarbeides i samsvar med tillegg ZA i den harmoniserte standarden.

36 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-5 Attestering av samsvar 1. Produktdokumentasjonen for produkter til byggverk skal inneholde en attestering av samsvar med relevant teknisk spesifikasjon 2. Produsent eller dennes representant har ansvar for at attestering av samsvar foreligger og er i overensstemmelse med det som er angitt i relevant teknisk spesifikasjon. 3. Prosedyre for attestering av samsvar, angitt i vedtak fra EUkommisjonen eller teknisk spesifikasjon for produktet, skal følges.

37 3-5 Attestering av samsvar Veiledningen sier: 3-5 tabell 1: Systemer for samsvarserklæring (attestasjonsmoduler) iht. Byggevaredirektivet System for samsvarserklæring Fabrikantens samsvarserklæring Produktsertifisering Utføres av fabrikanten Produksjonskontroll JA JA JA JA JA JA Prøving etter plan JA JA JA JA Innledende typeprøving JA JA JA Utføres av det utpekte organ Innledende typeprøving JA JA JA Innledende fabrikkinspeksjon Sertifisering av produksjonskontroll Overvåking av produksjonskontroll Stikkprøver av produkter JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA Produktsertifikat JA JA I tilfeller der et produkt til byggverk er omfattet av flere direktiver og dermed høyst sannsynlig av flere norske myndigheters forskrifter, antas det at metodikken som er angitt i det direktivet eller den forskriften med mest relevans til produktet, skal legges til grunn for samsvarsvurderingen.

38 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-6 Gjensidig godkjenning 1. Dersom et produkt til byggverk lovlig kan markedsføres i annet EØS-land, skal produktet godtas markedsført i Norge uten ny prøving eller kontroll 2. Det kan likevel kreves ytterligere produktdokumentasjon i tilfeller der det kan påvises forskjell mellom beskyttelsesnivåene i Norge og andre EØS-land. Krav om ytterligere produktdokumentasjon må være nødvendige og proporsjonalt, jf. EØS-avtalen artikkel 13.

39 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-7 Løfteinnretning Bestemmelsen gjelder for permanent løfteinnretning som heis, løfteplattform, rulletrapp, rullende fortau og trappeheis, med unntak av løfteinnretning som del av produksjonsprosess. Følgende krav gjelder: a) Heis og tilhørende sikkerhetskomponenter skal tilfredsstille Heisdirektivet. b) Andre løfteinnretninger skal tilfredsstille Maskindirektivet. c) Som grunnlag for EU-typegodkjenning skal samsvarsvurdering utføres av teknisk kontrollorgan. Produktet skal vurderes mot tekniske spesifikasjoner og mot relevante sikkerhetskrav i direktivene. d) For heis og tilhørende sikkerhetskomponenter skal installatøren av heis etter Heisdirektivet og for andre løfteinnretninger etter Maskindirektivet få utført samsvarsvurdering etter fremgangsmåte fastsatt i de respektive direktivene. Definisjon av heis jf Maskindirektivet artikkel 24: Løfteinnretning som betjener fastlagte nivåer ved hjelp av heisstol, som beveger seg langs faste styreskinner og med helning på mer enn 15º i forhold til et vannrett plan og som er beregnet til å transportere personer, personer og gods og gods alene hvis heisstolen er tilgjengelig, dvs at en person kan gå inn i heisstolen uten vanskeligheter og at den er utstyrt med betjeningsanordninger inne i heisstolen eller innenfor rekkevidde av personen i heisstolen. Løfteinnretning som beveger seg langs en fast bane selv om den ikke beveger seg langs faste styreskinner, hører under Maskindirektivet Med heisstol skal forstås den del av en heis som bærer personer, personer og gods eller gods alene som skal heises opp eller senkes ned. Løfteinnretning som beveger seg med hastighet lik eller under 0,15 m/s, defineres som andre løfteinnretninger Lavfartsheis er en løfteplattform i henhold til Maskindirektivet.

40 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-8 Varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel 1. Bestemmelsen gjelder for varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel og som har en effekt på mellom 4 kw og 400 kw innfyrt effekt. Bestemmelsen gjelder ikke for kjeler som kan bruke forskjellig type brensel. 2. Varmtvannskjel skal ha samsvarserklæring, eller EU-typegodkjenning, som omfatter kjelens energieffektivitet. Typegodkjenningen skal være utført av et teknisk kontrollorgan og vurderes direkte mot de sikkerhetskrav som gjelder for det aktuelle produktet. 3. Typeprøving og vurdering utføres i henhold til regler gitt i eller i medhold av henholdsvis: a) Direktivet om varmtvannskjeler, Rådsdirektiv 1992/42/EØF b) Direktivet om gassinstallasjoner, Rådsdirektiv 1990/396/EØF c) Direktivet om koordinering av regler om CE-merking, Rådsdirektiv 1993/68/EØF

41 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-9 Enheter for romoppvarming og varmtvannsproduksjon 1. Bestemmelsen gjelder for varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmt forbruksvann i ny eller eksisterende bygning, med unntak av industribygning. Varmeproduserende enhet omfatter varmtvannsbereder, dampkjel, varmluftsanlegg med komponenter og særlig tilhørende brennerutstyr tilpasset den type fossilt brensel som benyttes. 2. Varmeproduserende enhet skal kontrolleres av et teknisk kontrollorgan på produksjonsstedet eller ved installasjon, og skal merkes med de vesentlige energirelaterte data. 3. Kontroll og merking skal utføres i samsvar med reglene i direktiv 78/170/EØF om varmeproduserende enheters ytelse, med endringer i direktiv 82/885/EØF 4. Følgende varmeproduserende enheter er unntatt fra direktivet: a) Varmeproduserende enheter som kun gjør bruk av elektrisk motstandsoppvarming b) Varmepumper c) Tilslutninger til fjernvarmeanlegg d) Varmeproduserende enheter som drives med fast brensel e) Kjeler med røykgasskondensering

42 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-10 Tekniske kontrollorgan 1. Et teknisk kontrollorgan skal attestere at produkter til byggverk er i samsvar med den gitte tekniske spesifikasjon. 2. Et teknisk kontrollorgan skal utpekes av Direktoratet for byggkvalitet etter reglene i lov av 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan. 3. Som grunnlag for utpeking av et teknisk kontrollorgan skal foretaket være akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan. Et teknisk kontrollorgan som ikke er akkreditert kan i særskilte tilfeller likevel utpekes, forutsatt at utpekende myndighet kan dokumentere at organet innehar nødvendig kompetanse.

43 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-11 CE-merking 1. Et CE-merke viser at et produkt tilfredsstiller en teknisk spesifikasjon som beskrevet i 3-4 første ledd bokstav a til c. 2. Følgende produkter skal påføres CE-merke som angitt i gjeldende direktiver for produktene: a) Heis og tilhørende sikkerhetskomponenter som er i samsvar med grunnleggende krav angitt i Heisdirektivet b) Løfteinnretning som er i samsvar med grunnleggende krav angitt i Maskindirektivet c) Varmtvannskjel som er i samsvar med krav angitt i Maskindirektivet 3. For produkter til byggverk som er i samsvar med Byggevaredirektivet, er påføring av CE-merke frivillig. 4. CE-merke skal påføres produktet av produsent eller dennes representant 5. CE-merket skal bestå av bokstavene CE i følgende grafiske utforming: 6. Dersom CE-merket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik det fremgår av modellen overfor, overholdes. 7. CC-merkingen skal omfatte krav angitt i gjeldende direktiv for produktet og kan være: a) Identifikasjonsnummeret for det organ som har deltatt i produksjonskontrollfasen b) Produsentens navn eller identifikasjonsmerke c) De to siste sifrene i det året da merkingen ble påført og om nødvendig produktsertifikatets nummer d) Deklarerte produktegenskaper, klassifisering og lignende som angitt i direktiv for produktet. 8. De ulike delene som CC-merkingen består av, skal så langt mulig ha samme høyde og ikke være under 5 mm 9. Opplysninger som er nødvendige ut fra et sikkerhetssynspunkt skal være på norsk.

44 CE-merking Alle produkter som er produsert og dokumentert i henhold til kravene i byggevaredirektivet kan påføres et CE-merke. Formålet med CE-merking er å fjerne handelshindringer for omsetning av byggeprodukter i Europa. Et CE-merke kan sammenlignes med et pass for byggevaren som er gyldig innen landene i EØS-området. Det er viktig å være klar over at CE-merking ikke gir noen bekreftelse på at produktet tilfredsstiller nasjonale forskriftskrav. Det betyr at selv om produkter kan omsettes innebærer ikke dette nødvendigvis at det kan brukes i norsk bygg- og anleggsvirksomhet.

45 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-12 Produkt med mangel 1. Produkt til byggverk med mangel i forhold til krav i forskriften, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon, skal ikke markedsføres, omsettes eller brukes i byggverk. 2. Første ledd gjelder også for produkt til byggverk, som selv om det er erklært å være i samsvar med kravene, kan medføre fare for sikkerhet, helse eller miljø.

46 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-13 Tilsynsmyndighet 1. Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for produkter til byggverk. 2. Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans for avgjørelser som fattes av tilsynsmyndigheten.

47 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-14 Tilsyn med produkter til byggverk 1. Tilsynsmyndigheten kan kreve tilsendt produktdokumentasjon og annen informasjon som er tilgjengelig ved markedsføring, omsetning eller bruk av produkt i byggverk, herunder dokumentasjon for attestering av samsvar og test- og beregningsgrunnlag som er brukt ved utarbeidelse av produktdokumentasjonen. 2. Tilsynsmyndigheten skal gis adgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne utføre vurdering av produktet. 3. Ved begrunnet mistanke om at det markedsføres, omsettes eller brukes produkt med mangel etter forskriften, skal bygningsmyndighet og annen offentlig myndighet som behandler tiltak etter sektorlovgivning som omfattes av plan- og bygningsloven 29-7 melde forholdet til tilsynsmyndigheten. 4. Dersom produsent eller dennes representant trekker et produkt med mangel tilbake fra markedet, skal det sendes melding til tilsynsmyndigheten.

48 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-15 Reaksjoner fra tilsynsmyndigheten 1. Dersom tilsynsmyndigheten finner at produkt til byggverk ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon etter forskriften, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon, kan den gi pålegg om å stanse markedsføring, omsetning og bruk av produktet inntil tilfredsstillende produktdokumentasjon foreligger. Tilsynsmyndigheten kan ilegge tvangsmulkt etter PBL 32-5 dersom pålegget ikke etterkommes. 2. Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om å kalle tilbake produkter som beskrevet i første ledd fra markedet eller kreve andre tiltak for å sikre at produktet bringes i overensstemmelse med forskriften. 3. Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr etter PBL 32-8 annet ledd ved markedsføring, omsetning eller bruk av produkt til byggverk uten tilfredsstillende produktdokumentasjon etter forskriften. 4. I tilfeller der vanlig eller forventet bruk av produkt til byggverk kan utgjøre en alvorlig risiko for sikkerhet, helse eller miljø, kan tilsynsmyndigheten midlertidig stanse markedsføring, omsetning og bruk av produktet for å utføre nødvendige undersøkelser og sikkerhetsvurderinger.

49 Kap 3 Dokumentasjon av produkter 3-16 Gebyr 1. Tilsynsmyndigheten kan kreve gebyr for tilsynsarbeidet i forbindelse med utføring av tilsyn med produkter. Gebyrsatser fastsettes av Direktoratet for byggkvalitet

50 Henvisninger Anvisning Dokumentasjon av egenskaper for byggprodukter SINTEF Byggforsk Melding H=-3/2006 Produktdokumentasjon Melding HO-3/2008 Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak

51 Kapittel 4 Dokumentasjon for FDV 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen TEK10 (1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte. (2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet

52 Kapittel 4 Dokumentasjon for FDV TEK Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket. 2

53 Hjemmel Hjemmelen finnes i pbl Sluttkontroll og ferdigattest som bl.a. sier at: Ved ferdigattest skal det fra tiltakshavers eller de ansvarlige foretaks side foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets og byggeproduktenes egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av bygget.

54 Forhold til ferdigattest Byggesaksforskriften 8-2 Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold sier at: Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen som angitt i byggteknisk forskrift 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine ansvarsområder. Søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering

55 Innhold i dokumentasjonen Fasadetegninger Plantegninger Viktige snitt og detaljer Branntegninger Skjemategninger for tekniske installasjoner Brannsikkerhetsstrategi Statiske beregninger Energiberegninger Produktdokumentasjon/datablader

56 Format på dokumentasjonen Bør spesifiseres i kontraktsdokumentene Både papirformat og digitalt format? Digitalt format basert på «allmenne» filformater: Pdf-format Dwg-format

57 Struktur på dokumentasjonen Bør spesifiseres i kontraktsdokumentene Aktuelle norske standarder : NS 3451 Bygningsdelstabell NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Prinsipper og struktur NS 3456 Mønster for dokumentasjon og bruksanvisning for bygninger NS 3457 Bygningstypetabell NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

TEK 10 - Dokumentasjonskravene

TEK 10 - Dokumentasjonskravene TEK 10 - Dokumentasjonskravene Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10.

Detaljer

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon 1 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i og forskrift om tekniske krav til byggverk

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk.

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk. Utkast Forskrift xx.xx.xxxx nr. yyy om markedsføring av produkter til byggverk Hjemmel: Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 m/veiledning pr. 1.1.2012 TEK 2010 TEK10 har vesentlig flere ytelseskrav enn det vi kjenner fra tidligere byggeforskrifter. Det er gjennomgående krav om at de fleste byggverk

Detaljer

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt.

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt. Iglemyr svømmehall - nsvarsmatrise prosjektering Vedlegg 10 Prosjektnr: nsv. Søker: Revisjon nr. Prosjektnavn: Dato: Sign: : nsvar for helhetlig løsning i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og

Detaljer

TEK-krav til byggmoduler og anleggsbrakker

TEK-krav til byggmoduler og anleggsbrakker TEK-krav til byggmoduler og anleggsbrakker - Krav og virkelighet! Terje Mork Regionsjef Norge TEK-10 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak (5) For midlertidige bygninger gjelder forskriften

Detaljer

1-7 skal lyde: 1-7 Følgende bestemmelser i plan- og bygningsloven gis tilsvarende anvendelse:

1-7 skal lyde: 1-7 Følgende bestemmelser i plan- og bygningsloven gis tilsvarende anvendelse: Deres referanse: Vår referanse: 2016/690-3-L42 Saksbehandler: Inger Marie Haukalid Dato: 08.07.2016 Forslag til endring av byggeforskrift for Longyearbyen Fastsatt av Longyearbyen lokalstyre 2016 med hjemmel

Detaljer

Kapittel 1. Felles bestemmelser

Kapittel 1. Felles bestemmelser Kapittel 1. Felles bestemmelser Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.09.2016 Kapittel 1. Felles bestemmelser Innledning Kapittel 1 har bestemmelser om formålet med forskriften og gir nærmere

Detaljer

Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav

Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav Innledning Dette kapitlet gir bestemmelser om dokumentasjon

Detaljer

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk SJEFINGENIØR VIDAR STENSTAD, DIBK 22.11.2016 Høringsmøte om TEK17, Ingeniørenes hus Tydeligere og enklere regler Opprydding som gir en

Detaljer

2-1. Verifikasjon av funksjonskrav

2-1. Verifikasjon av funksjonskrav 2-1. Verifikasjon av funksjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 2-1. Verifikasjon av funksjonskrav (1) Der ytelser er gitt i forskriften, skal disse oppfylles. (2) Der ytelser

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav

Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav Publisert dato 29.06.2012 Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav Innledning Dette kapitlet gir bestemmelser om dokumentasjon av oppfyllelse av

Detaljer

Introduksjon - byggevareforordningen. HANNE PRESTMO , Frokostseminar Virke Byggevarehandel

Introduksjon - byggevareforordningen. HANNE PRESTMO , Frokostseminar Virke Byggevarehandel Introduksjon - byggevareforordningen HANNE PRESTMO 17.09.2013, Frokostseminar Virke Byggevarehandel Presentasjonens innhold 1) Regelverket i dag TEK 10 kap. 3 2) Endringer med den nye byggevareforordningen

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Vedtatt 26.3.10 m/veiledning Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter

Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter Publisert dato 11.11.2013 Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter Innledning Dette kapittelet omfatter regler om dokumentasjon av byggprodukter. Hensikten med reglene

Detaljer

Veiledning til kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.

Veiledning til kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. til kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. Dato: 01.07.2017 Innhold om tekniske krav til byggverk... 3 Kapittel 2 Dokumentasjon

Detaljer

Høringsnotat: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven

Høringsnotat: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven Høringsnotat: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven 23. juni 2009 Høringsfrist: 1. oktober 2009 1 Departementet anmoder om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@krd.dep.no Last ned

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

Grensesnittmatrise prosjektering, MAKS-rutine

Grensesnittmatrise prosjektering, MAKS-rutine Grensesnittmatrise prosjektering, MAKS-rutine 41-031 Fase Prosjektnr Prosjektnavn Opprettet Sist lagret Detaljprosjekt 1003 1-10 skole, flerbrukshall, helsestasjon og kulturhus 5/19/2016 10/14/2016 SAK10

Detaljer

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Byggevaredagen 2013-04-24 En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen 1 Innhold CPR - Construction Products Regulation Byggevareforordningen

Detaljer

Kap. V Produkter til byggverk

Kap. V Produkter til byggverk Kap. V Produkter til byggverk 5-1 Produkter til byggverk Dette kapitlet gjelder gjennomføring av plan- og bygningsloven 77 om utførelse av byggearbeid og krav til produkter til byggverk og 111 om ileggelse

Detaljer

Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav.

Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav. Byggeteknisk forskrift. TEK. - Universell utforming. - FDV-dokumentasjon. - Nye energikrav. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak UU = Universell utforming Tilgjengelighet To tema som går side ved side i

Detaljer

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2016 Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Innledning

Detaljer

Hvorfor uavhengig kontroll?

Hvorfor uavhengig kontroll? Hvorfor uavhengig kontroll? NOU 1995 NOU 2005:12 Veiledning til forskrift om saksbehandling og Veiledning til forskrift om saksbehandling og 1997 til forskrift om 2003 Veiledning Veiledning til forskrift

Detaljer

Veiledning til Byggevareforordningen

Veiledning til Byggevareforordningen Veiledning til Byggevareforordningen Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Veiledning til Byggevareforordningen Veiledning til byggevareforordningen Dette kapittelet gjengir den norske

Detaljer

Bioetanolpeiser/dekorasjons

Bioetanolpeiser/dekorasjons Bioetanolpeiser/dekorasjons peiser Risiko og manglende produktdokumentasjon Bekymringsmeldinger IMPORTØRSEMINARET 20.04.10 Søren Tybring Haug Rådgiver STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TYPER AV BIOETANOLPEISER

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Publisert dato 01.07.2011 om tekniske krav til byggverk Kapittel 1. Felles bestemmelser Innledning Kapittel 1 har bestemmelser om formålet med forskriften og gir nærmere regler for forskriftens anvendelse

Detaljer

Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD

Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD Detaljprosjektering regelverk og prinsipper VIDAR STENSTAD Byggverkets livsløp - de ulike fasene E Endringer A Brann- sikkerhets- strategi B Detalj- prosjektering C U6ørelse D Bruk A: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 Byggevaredokumentasjonsforskriften DiBK Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk Forskriften erstatter kapittel 3 i forskrift

Detaljer

Vil du vinne i ROT-markedet?

Vil du vinne i ROT-markedet? Byggtreff Voss 11. januar 2013 Vil du vinne i ROT-markedet? Del 1: Tabber du bør unngå Del 2: Hvilke regler gjelder Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Saksbehandling: Type arbeid: Nybygg

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Godkjenning av minirenseanlegg i Norge Norsk Vannforenings fagtreff, UMB på Ås, 23. februar 2009 PRODUKTDOKUMENTASJON En plikt Søren Tybring Haug Rådgiver STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hensikt med krav

Detaljer

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Direktoratet for byggkvalitet > Sentral myndighet for bygningsregelverket > Tilsynsmyndighet for produkter til byggverk > Kompetansesenter > Direktorat

Detaljer

Contents. I Generelle bestemmelser 5. 1 Felles bestemmelser 5 Ÿ 1-1. Formål... 5 Ÿ 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak...

Contents. I Generelle bestemmelser 5. 1 Felles bestemmelser 5 Ÿ 1-1. Formål... 5 Ÿ 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak... Contents I Generelle bestemmelser 5 1 Felles bestemmelser 5 Ÿ 1-1. Formål........................................................... 5 Ÿ 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak.......................................

Detaljer

TEK 2010. Endringer i TEK 2010. Plan- og bygningsloven

TEK 2010. Endringer i TEK 2010. Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven TEK 2010 Vedtatt 26.3.10 1 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de

Detaljer

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Willy Røstum Thelin Seniorforsker,, Vann og Miljø Avløpskonferansen 2016 Ås, 24.05.2016 1 Innhold Hva innebærer CE merking av byggevarer?

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Hva er nytt i TEK17. PÅL LYNGSTAD Landskonferansen for råd for funksjonshemmede

Hva er nytt i TEK17. PÅL LYNGSTAD Landskonferansen for råd for funksjonshemmede Hva er nytt i TEK17 PÅL LYNGSTAD Landskonferansen for råd for funksjonshemmede TEK17: Oppdraget Utrede effekten av byggtekniske krav i bolig- og byggemarkedet Særlig vekt på konsekvensene for små boliger

Detaljer

Innføring i regleverket

Innføring i regleverket Innføring i regleverket Plan og bygningsloven TEK 10 + SAK 10 Veiledning til TEK Standarder Bransjeveiledninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. (plan- og bygningsloven) Forskrift

Detaljer

Byggevarer og produktdokumentasjon

Byggevarer og produktdokumentasjon Byggevarer og produktdokumentasjon Introduksjon til regelverk og krav til produktdokumentasjon Informasjon om bransjeprosjektet PRODOK PRODOK PRODOK er et prosjekt initiert av SKANSKA, SINTEF Byggforsk,

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder

Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder Egenskaper blokk Elementer ID-kode / TAG Designegenskaper Areal leieavtale Vedlikehold Rapportering offentlige Kommune Arbeidstilsynet etc Digital dokumenter

Detaljer

TEK 10 På vei mot TEK 15 Krav til byggmoduler og BA-moduler. MATHIEU VEULEMANS 29.01.2013 Norsk utleiekonferanse, Clarion Hotel Gardemoen

TEK 10 På vei mot TEK 15 Krav til byggmoduler og BA-moduler. MATHIEU VEULEMANS 29.01.2013 Norsk utleiekonferanse, Clarion Hotel Gardemoen TEK 10 På vei mot TEK 15 Krav til byggmoduler og BA-moduler MATHIEU VEULEMANS 29.01.2013 Norsk utleiekonferanse, Clarion Hotel Gardemoen Byggmoduler og BA-brakker og regelverket Byggmoduler (faste og midlertidige)

Detaljer

Nytt fra EOTA om ETA, ETAG, EAD etc.

Nytt fra EOTA om ETA, ETAG, EAD etc. Nytt fra EOTA om ETA, ETAG, EAD etc. Jan Olav Hjermann SINTEF Certification 10. februar 2016 SINTEF Byggforsk 1 Byggevareforordningen og krav til produktdokumentasjon Byggevareforordningen er tatt inn

Detaljer

Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn

Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn TROND S. ANDERSEN og MARIT HENRIKSDATTER Innhold og begrensninger Innhold Oppdeling i tiltaksklasser 1. enkle tilsyn med PRO Fravik fra preaksepterte

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.12.2012 om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Dokumentasjonskrav for byggevarer MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Hva skal jeg snakke om? 1. Hva slags dokumentasjon vi krever 2. Hva betyr CE-merking?

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Definisjoner

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 2 Definisjon Areal - BRA, BYA, BTA Beskrivelse arealbegrep er definert

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A, RÅDSDIREKTIV 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av direktivene 87/404/EØF (enkle trykkbeholdere), 88/378/EØF (sikkerhetskrav til leketøy), 89/106/EØF (byggevarer), 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet),

Detaljer

TEK og kommunenes rolle. BYGGESAKSDAGENE nov 2016 Avdelingsdirektør Ketil Krogstad

TEK og kommunenes rolle. BYGGESAKSDAGENE nov 2016 Avdelingsdirektør Ketil Krogstad TEK og kommunenes rolle BYGGESAKSDAGENE 2016 3 nov 2016 Avdelingsdirektør Ketil Krogstad Kommunene og TEK Historikk Dagens system - teorien Fra teori til praksis Tips og råd Noen eksempler og en liten

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Forenkling av regelverk Byggekostnadene må ned med nytt regelverk. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening

Forenkling av regelverk Byggekostnadene må ned med nytt regelverk. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Forenkling av regelverk Byggekostnadene må ned med nytt regelverk Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Fagdager 6.-7. november 2013 Boliger for folk flest TEK15 må bli enklere og billigere enn TEK10!

Detaljer

Formålet med TEK10 Dokumentasjon Ytre miljø

Formålet med TEK10 Dokumentasjon Ytre miljø Hotell 33 19. mars 2013 Formålet med TEK10 Dokumentasjon Ytre miljø Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Byggforsk 250 personer Oslo/Trondheim Konsernområde i SINTEF Datterselskap: NBL as

Detaljer

Opphør av lokal godkjenning endringer og konsekvenser TROND S. ANDERSEN 15.03.2016 FG SPRINKLERKONFERANSEN

Opphør av lokal godkjenning endringer og konsekvenser TROND S. ANDERSEN 15.03.2016 FG SPRINKLERKONFERANSEN Opphør av lokal godkjenning endringer og konsekvenser TROND S. ANDERSEN 15.03.2016 FG SPRINKLERKONFERANSEN Bakgrunn Lokal godkjenning strider mot EØS-avtalen og tjenestedirektivet Norge dømt i EFTA-domstolen

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Veiledning til kapittel 17 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.

Veiledning til kapittel 17 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. til kapittel 17 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. Dato: 01.07.2017 Innhold om tekniske krav til byggverk... 3 Kapittel 17

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Ivar Jonassen 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 11-13. Utgang fra branncelle. 11-13, 3) Anbefaling om vindushøyde: Hevet betjeningshøyde for vinduer til maks. 1,2

Detaljer

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Page 1 of 48 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) DATO: FOR-2010-03-26-489 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 5 s 827 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Litt om TEK17. PETTER SANDTANGEN Boligprodusentenes fagdager for hytteprodusenter, Oslo

Litt om TEK17. PETTER SANDTANGEN Boligprodusentenes fagdager for hytteprodusenter, Oslo Litt om TEK17 PETTER SANDTANGEN 12.09.17 Boligprodusentenes fagdager for hytteprodusenter, Oslo Innhold Oppdraget Strukturen Endringer Overgangsbestemmelser Endringer knyttet til fritidsbolig med en boenhet

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Agenda. Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? 07.04.2014. 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon. 2. Krav til byggevarer som er CE merket

Agenda. Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? 07.04.2014. 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon. 2. Krav til byggevarer som er CE merket Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? MARTIN STRAND, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 03.04.2014, Mastemyr, Våtromsdagene Agenda 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon 2. Krav til byggevarer

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Nye materialer i vannforsyningen. Vet vi nok om mulige helseeffekter. PBL krav til produkter. Olav Berge DIBK

Nye materialer i vannforsyningen. Vet vi nok om mulige helseeffekter. PBL krav til produkter. Olav Berge DIBK Nye materialer i vannforsyningen. Vet vi nok om mulige helseeffekter. PBL krav til produkter Olav Berge DIBK 04.12.2017 Om Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og hva vi skal ha fokus på Sentral godkjenning

Detaljer

CPR-sertifikater: Hva er det?

CPR-sertifikater: Hva er det? CPR-sertifikater: Hva er det? Ved: Steinar K. Nilsen Sertifiseringsleder SINTEF Certification 1 PRODUKTSERTIFIKATER UTSTEDT AV SINTEF Certification SINTEF Produktsertifikat Europeisk CPR-sertifikat 2 SINTEF

Detaljer

16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser

16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser Publisert dato 09.09.2013 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser (1) For heis, rulletrapp, rullende fortau, løfteplattform og trappeheis

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) TEK17 og andre regelendringer

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) TEK17 og andre regelendringer Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) TEK17 og andre regelendringer Inneledning Forskrift 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk ( TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017 (bortsett fra endringer

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Fra Kluge: Advokat Anders Evjenth Tlf 23 11 00 00/ 90 18 64 18 E-post: anders.evjenth@kluge.no Kort om endringer i ansvarssystemet

Detaljer

TEK17 Hva er nytt? TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET FIRESAFE

TEK17 Hva er nytt? TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET FIRESAFE TEK17 Hva er nytt? TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 25.10.2017 FIRESAFE TEK17 1. juli trådte ny byggteknisk forskrift i kraft. I TEK17 er krav fjernet, lempet og forenklet. Oversikt de

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Roller og ansvar for brannsikkerhet

Roller og ansvar for brannsikkerhet Byggeregler Roller og ansvar for brannsikkerhet VIDAR STENSTAD Byggverket - de ulike fasene E Endringer A Brann- sikkerhets- strategi/ konsept B Detalj- prosjektering C U7ørelse A: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

Ny forskrift om byggesak

Ny forskrift om byggesak Ny forskrift om byggesak Kontroll, tilsyn og ferdigattest Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kontroll Egenkontroll er ikke lenger eget ansvarsområde Obligatorisk uavhengig kontroll innenfor objektive

Detaljer

PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon

PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon PRODOK matriser angir minimumskrav til produktdokumentasjon ved omsetting av byggevarer i Norge. Matrisene er veiledende dokumenter som kan brukes av

Detaljer

Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking. MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel

Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking. MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel Hva jeg skal snakke om 2 Byggevareforordningen Hovedtrekk Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring

Detaljer

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Anticimex AS Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Byggesak AS Hvordan bekrefte at tiltak oppfyller myndighetskrav Prosessuell del Kapittel 1. Felles bestemmelser Kapittel

Detaljer

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen Byggevareforordningen JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 11.02.2014 SINTEF Byggforsks kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon Disposisjon 1. Om ny forskrift om

Detaljer

Teknisk forskrift til plan og bygningsloven

Teknisk forskrift til plan og bygningsloven Utkast til forskriftsbestemmelser Teknisk forskrift til plan og bygningsloven 23. juni 2009 Høringsfrist: 1. oktober 2009 1 Departementet anmoder om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@krd.dep.no

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Multiconsult (fagområde akustikk) 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. (e) Innebærer ingen endring, men betyr at det

Detaljer

TEK 10 Krav *l eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015 TONE RØNNEVIG

TEK 10 Krav *l eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015 TONE RØNNEVIG TEK 10 Krav *l eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015 TONE RØNNEVIG Byggteknisk forskrid TEK markedets minimumsnivå for byggkvalitet TEK skal ivareta ulike kvaliteter i bygg og berører mange

Detaljer

Formålet med TEK10 Dokumentasjon Ytre miljø

Formålet med TEK10 Dokumentasjon Ytre miljø Oslo 30. mars 2011 Formålet med TEK10 Dokumentasjon Ytre miljø Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 TEK10 1-1 Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/282 Arkivsaksnr.: 15/627-9 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/282 Arkivsaksnr.: 15/627-9 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/282 Arkivsaksnr.: 15/627-9 Klageadgang: Ja GBNR 058/282 - BRUKSENDRING Administrasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103, RÅDSDIREKTIV av 10. desember 1982 om endring av direktiv 78/170/EØF om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger

Detaljer

Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak?

Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak? Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak? Vidar Stenstad Statens bygningstekniske etat Brannsikkerhet i bygninger - Trondheim 8.-9. januar 2009 Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak?

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

HO-3/2008 ISSN 0802-9598. Temaveiledning. Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak SAK TEK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

HO-3/2008 ISSN 0802-9598. Temaveiledning. Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak SAK TEK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT HO-3/2008 ISSN 0802-9598 Temaveiledning Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak SAK TEK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk Byggtjenestes forlag Stensberggt. 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Detaljer

Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN

Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN Roller og ansvar for brannsikkerhet - sprinkler TROND S. ANDERSEN www.dibk.no Temaer > Roller og ansvar i byggesak > Kvalitetssikring > Krav 5l slokkeanlegg i TEK10 når kreves slokkeanlegg som kompenserende

Detaljer