BygdefolketsStudieforbund Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BygdefolketsStudieforbund Vestfold"

Transkript

1 BygdefolketsStudieforbund Vestfold SØKNAD OMMIDLER TIL KURS- OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR LANDBRUKET I VESTFOLD Bygdefolkets Studieforbund Vestfold søker med dette om tilskudd til kurs og kompetanseutvikling for 2011 og første halvår Samlet søknadssum : kr ,-. Dette er 36 % av samlet kostnadsoverslag. Budsjettert antall deltakere : 456 stk. Usikkerheten i forhold til om planlagte kurs blir gjennomført, øker selvsagt med tiden fram til planlagt oppstart. Det hender også at det oppstår et kursbehov som vi ikke har forutsett, og vi håper i den forbindelse det, etter avtale med Vestfold Fylkeskommunes saksbehandler, kan være mulig å omprioritere tilskuddmidlene fra et kurs til et annet. Mål Utvikle, tilrettelegge og tilby relevante kurs- og kompetansetiltak til en akseptabel pris. I dette arbeidet legger vi blant annet vekt på "Regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling i Vestfold". Prioriterte områder er generell kompetanseheving, Helse, miljø og sikkerhet, rekruttering og likestilling. n er bønder og bygdefolk i Vestfold. Satsningsområder I vårt arbeid vektlegger vi, i tillegg til lovpålagte Regionale kurs, " strategier for landbruksrelatert næringsutvikling i Vestfold", samt innspill fra organisasjoner og privatpersoner med hovedvekt på rekruttering, likestilling og kompetanseutvikling. Rekruttering: - Kurs: "Nå er det min tur l " arrangeres i samarbeid med Vestfold bygdeungdomslag og Vestfold bondelag. - Kurs i eierskifte med begge generasjoner som målgruppe. - Være pådriver for at rekruttering blir tema på møter og kurs i våre medlemsorganisasjoner - Bidra til å synliggjøre landbruksrelaterte studieretninger ved våre videregående skoler, samt peke på videre utdannelsesmuligheter innenfor fag relatert til landbruk, arealforvaltning og miljø. 1

2 Likestilling i landbruksnæringa: I forbindelse med rekruttering til næringa, er det viktig å ha et særskilt fokus på at også jenter benytter seg av sin odelsrett. Det har vist seg at kvinner har en større tendens til å prioritere en mer variert næringsvirksomhet på gården, som for eksempel matforedling og "Inn på tunet" (For info om Inn på tunet: htt :// lkesmannen.no/infofa as x?m=3594 BSF Vestfold ønsker å være en av pådriverne for at Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdekvinnelag har fokus på å i særlig grad motivere jenter til å ta landbruksutdanning, overta gård og engasjere seg som tillitsvalgte. Kompetanseheving: Hele BSF Vestfolds virksomhet er basert på at vi skal tilby bønder og bygdefolk relevant kompetanseheving. Vi har påtatt oss et ansvar for at landbruket i Vestfold skal få tilbud om de kursopplegg og kompetansehevingstiltak (inkl. bedriftsledelse) som det er behov for, i tillegg til å oppfylle de kurs og kompetansekrav som pålegges næringa av overordnede myndigheter. Følgende kurs planlegges arrangert: - Eierskiftekurs - Plantevernkurs - HMS-kurs - Maskinførerkurs - Lastebilkrankurs - Truckførerkurs - KSL-kurs (Kvalitetssikringssystem for landbruket) - Gjødselplan-/skifteplankurs - Avløserkurs - Bonden som arbeidsgiver Vi håper på en positiv behandling av vår søknad, og står selvsagt til disposisjon ved eventuelle behov for utfyllende opplysninger. Gjennestad 3. februar 2011 Bygd4folkets S udieforbund Vestfold JV Vidar P. Andrew styreleder U Elisabeth Larsen daglig leder Vedlegg: Søknadsskjema (14 stk.) Fakta om BSF Vestfold Bakgrunn/historikk Postadresse : Besoksadresse: Gjennestadtunet 85 Gjennestadtunet Stokke 3160 Stokke Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr.: E-post: Nestfoldgbsfstudie.no wlnv.bsf.vestfold no 2

3 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysningerom kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Vestfold bsfstud ie.no Opplysninger om kurset Bonden som arbeidsgiver (midlertidig ansatte) Bønder med arbeidsgiveransvar for utenlandske arbeidstakere Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Kurset skal bidra til å gjøre arbeidsgivere innenfor landbruk og gartneri dyktigere i rollen som arbeidsgiver. som deles ut vil gjøre det lettere å opptre som god arbeidsgiver. innenfor landbruk og gartneri benyttes i stor grad utenlandske arbeidstakere, hvilket forsterker behovet for kompetanse. Kursetar for seg :Lov- og avtaleverk f.eks. hva angår arbeidskontrakter, arbeidstid, lønn (lønn for overtid), boforhold, HMS, m.v. Regelverket rundt ansettelse av utenlandsk arbeidskraft er forskjellig, avhengig av om arbeidstaker kommer fra et EU-land, eller fra såkalt tredjeland. Vestfold Bondelag og landbrukets Arbeidsgiverforening Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker kveld Antall kurs 1 Varighet (antall timer) Deltakeravgift 3,5 200 kr Deltagere pr kurs 30 Budsjett/finanseringsplan pr kurs utgifter Honorar forelesere 4000 Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader 9000 Reise og opphold 2500 SUM i Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten)! : Sted og dato

4 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen bsfstud ie.no Opplysninger om kurset Bonden som arbeidsgiver (fast ansatte) Bønder med arbeidsgiveransvar for utenlandske arbeidstakere Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Kurset skal bidra til å gjøre arbeidsgivere innenfor landbruk og gartneri dyktigere i rollen som arbeidsgiver. som deles ut vil gjøre det lettere å opptre som god arbeidsgiver. Innenfor landbruk og gartneri benyttes i stor grad utenlandske arbeidstakere, hvilket forsterker behovet for kompetanse. Kurset tar for seg :Lov- og avtaleverk f.eks. hva angår arbeidskontrakter, arbeidstid, lønn (lønn for overtid), boforhold, HMS, m.v. Regelverket rundt ansettelse av utenlandsk arbeidskraft er forskjellig, avhengig av om arbeidstaker kommer fra et E1-1-land, eller fra såkalt tredjeland. Vestfold Bondelag, landbrukets Arbeidsgiverforening Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker dag Antall kurs 1 Varighet (antall timer) Deltakeravgift kr Deltagere pr kurs 20 Budsjett/ finanseringsplan pr kurs Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM 1 Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) ii Sted og dato C c/ - G>(

5 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør BSF Vestfold Adresse Gjennestadtunet 85 Kontaktperson Elisabeth Larsen Organisasjonsnr(9 siffer) Bankgiro Postnr Poststed 3160 Epostadresse Stokke Telefon ie.no Opplysninger om kurset KSL kurs Bønder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Innføring og opplæring i pålagt kvalitetssikringssystem for landbruket. Vestfold Bondelag Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker Mars november 2011 Antall kurs 2 Varighet (antall timer) 8 Deltagere pr kurs 9 Deltakeravgift 400 kr Budsjett/ finanseringsplan pr kurs Honorarforelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM i Leie av lokaler, servering Markedsføring,annonser m.m. Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre (egeninnsats/underskudd) SØknadsbelØp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato. '4 -Z -:)-, - Søknaden sendes: Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg eller på e-pos til

6 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Vestfold(absfstudie.no Opplysninger om kurset Lastebilkrankurs Bønder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) For å kunne kjøre masseforflytningsmaskiner som gravemaskin, hjullaster og dumper, truck og kran på lastebil, må man gjennomgå et teoretisk og praktisk kurs m/eksamen. Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker Februar 2011 Antall kurs i Varighet (antall timer) Deltakeravgift 28 pr kurs kr Deltagere pr kurs 10 Budsjett / finanseringsplan pr kurs Utgifter Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader 9000 Reise og opphold sum Leie av lokaler, servering 8000 Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato 8'' CÅ,

7 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro 8SF Vestfold Poststed Adresse Gjennestadtunet 85 Kontaktperson Elisabeth Larsen Postnr 3160 Epostadresse Vestfold Rbsfstudie.no Stokke Telefon Opplysninger om kurset MaskinfØrerkurs Bønder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) For å kunne kjøre masseforflytningsmaskiner som gravemaskin, hjullaster og dumper, truck og kran på lastebil, må man gjennomgå et teoretisk og praktisk kurs m/eksamen. Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker HØst vår 2012 Antall kurs 1 Varighet (antall timer) Deltakeravgift 28 pr. kurs kr Deltagere pr kurs 10 Budsjett/ finanseringsplan pr kurs Utgifter Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader 9000 Reise og opphold SUM 1 Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato >wn.f1 t{ Søknaden sendes: Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg eller på e-post til

8 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør BSF Vestfold Adresse Gjennestadtunet 85 Kontaktperson Elisabeth Larsen Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro Postnr Poststed 3160 Stokke Epostadresse Telefon Opplysninger om kurset Plantevern Fornyelseskurs BØnder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler, må man gjennomgå et autorisasjonskurs m/eksamen. Autorisasjonen gjelder for 10 år av gangen, hvorpå man må gjennomføre et nytt kursopplegg ni/eksamen. Autorisasjonsordningen er hjemlet i Lov om matproduksjon og mattrygghet av og forskrift om plantevernmidler. Mattilsynet har ansvar for hele ordningen. Fylkesmannens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke har det overordnede ansvaret for at det blir gitt kurstilbud i fylket ogarrangert praksisdag. De har tilsyn og koordineringsansvar for kursvirksomheten og skal godkjennealle lærere/instruktører. De kan delegere til andre å arrangere kurs og praksisdag. Dette er delegert til Bygdefolkets Studieforbund i Vestfold. FMLA Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling l bolker Kontinuerlig Antall kurs 5 Varighet (antall timer) Deltakeravgift kr Deltagere pr kurs 15 Budsjett / finanseringsplan pr kurs Utgifter Honorarforelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM 1 Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER : Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten Sted og dato et (4

9 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysningeromkursarrangør ArrangØr BSF Vestfold Adresse GJennestadtunet 85 Kontaktperson Elisabeth Larsen Organisasjonsnr(9 siffer) Bankgiro Postnr Poststed 3160 Stokke Epostadresse Telefon opplysninger om kurset Praktisk HMS arbeid BØnder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Arbeidsmiljøloven krever at den som leder en virksomhet skal kunne dokumentere gjennomført HMSopplæring. Opplæringen skal være bransjetilpasset, og Landbrukets HMS-tjeneste har utarbeidet et kursopplegg spesielt rettet mot landbruk. Landbruket er dessverre den mest ulykkesutsatte næringa i Norge. Landbrukets HMS-tjeneste og Vestfold Bondelag Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker Kontinuerlig Antall kurs 14 Varighet (antall timer) 12 pr. kurs Deltagere pr kurs 10 Deltakeravgift Budsjett/ flnanseringsplan pr kurs Honorarforelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM 1 Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre inntekter søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato

10 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Vestfold Cabsfstud le.no Opplysninger om kurset Skifteplankurs Bønder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Sentrale myndigheter krever at alle gårdsbruk skal utarbeide Gjødselplan og Miljøplan. Kurset gir gårdbrukeren opplæring i hvordan disse planene skal utarbeides med fokus på blant annet regelverk og ulike verktøy til bruk i dette arbeidet. Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker Febr/mars jan/febr 2012 Antall kurs 2 Varighet (antall timer) 12 pr. kurs Deltagere pr kurs 10 Deltakeravgift kr Budsjett / finanseringsplan pr kurs Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM i Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER 22000, '. 000.,_1000.: : Andre inntekter SØknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten Sted og dato

11 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør >*': Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Eierskiftekurs Bønder i Vestfold, særlig satsning på å få med begge generasjoner. Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Kursopplegg som tar for seg både de juridiske og personlige utfordringene rundt det at den bedriften som er et gårdsbruk er, skal skifte eier. Kurset tar for seg blant annet skatteregler, lån, pensjon og forsikring. Tidspunktfor kurset, evnt oppdeling i bolker Jan/febr.+okt /nov 2011 Antall kurs: 2 Deltagerepr kurs: 30 Varighet (antall timer) Deltakeravgift 12 pr. kurs 750 kr Budsjett / finanseringsplan pr kurs Utgifter Honorarforelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold sum I Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER t , Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato C G Søknaden sendes: Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg eller på e-post til

12 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør 8SF Vestfold Adresse Gjennestadtunet 85 Kontaktperson Elisabeth Larsen Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro Postnr Poststed 3160 Epostadresse Stokke Telefon Vestfold P bsfstud ie.no Opplysninger om kurset TruckfØrerkurs Bønder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) For å kunne kjøre masseforflytningsmaskiner som gravemaskin, hjullaster og dumper, truck og kran på lastebil, må man gjennomgå et teoretisk og praktisk kurs m/eksamen. Tidspunkt for kurset, evnt oppdelingi bolker Mars 2011 Antall kurs i Varighet (antall timer) Deltakeravgift kr Deltagere pr kurs 10 Budsjett / flnanseringsplan pr kurs Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM i Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER $ : Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) 35000i Sted og dato u 0 Søknaden sendes: Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg eller på e-post til

13 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr(9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Opplysninger om kurset Plantevern Grunnkurs Bønderi Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) For å kunne kjøpe og biuke plantevernmidler, må man gjennomgå et autorisasjonskurs m/eksamen. Autorisasjonen gjelder for 10 år av gangen, hvorpå man må gjennomføre et nytt kursopplegg m/eksamen. Autorisasjonsordningen er hjemlet i Lov om matproduksjon og mattrygghet av og forskrift om plantevernmidler. Mattilsynet har ansvar for hele ordningen. Fylkesmannens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke har det overordnede ansvaret for at det blir gitt kurstilbud i fylket og arrangert praksisdag. De har tilsyn og koordineringsansvar for kursvirksomheten og skal godkjenne alle lærere/ instruktører. De kan delegere til andre å arrangere kurs og praksisdag. FMLA Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker Kontinuerlig Antall kurs 3 Varighet (antall timer) Deltakeravgift kr Deltagere pr kurs 15 Budsjett /finanseringsplan pr kurs Honorarforelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM 1 Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Utgifter : Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato k t.ci

14 rekruttering, likestilling og kompetanseheving >Op I svinge om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro RSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epos tadresse Telefon Elisabeth Larsen Vestfold(bsfstudie.no soppiysniegerom kurset-:.'i Sjekkheftet/kurs for svineprodusenter Svine rodusenter Vestfold I Kort kursbeskrivelse (formål, Innhold,...)( legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Dette er et årlig, fast kursopplegg som initieres av Norsvin sentralt., og som har til hensikt skal bidra til god driftsledelse i svineproduksjonen. Temaene varierer fra år til år. I år heter kursopplegget: "Sjekkheftet", der svineprodusentene ved hjelp av kursmateriell og Erfa-grupper skal finne fram til bedre rutiner som igjen skai bidra til å sikre lønnsomheten gjennom stabile og gode resultater I grisehuset. et presenterer blant annet et utvalg sjekkpunkter for å oppnå dette. Kurset skal resultere I at hver enkelt deltaker kommer fram til hvilke rutiner som må innarbeides i egen besetning, og lage et system for å sikre gjennomføring av disse. Norsvin Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling 1 bolker Kontinuerlig Antall kurs: 16 Deltagere rkurs:7 Varighet (antall timer) Deltakeravgift 16 pr, kurs 23okr...n. Budsjett / tinanseringslån rkurs inntekter.., -< Honorarforetesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og o hold SUM 1 Leie av lokaler Servering SUM2 Delta errelaterte kostnader sum 3 `Sitt KOSTNAD- Kl, Andre Søknadsbelø -"'SUM INNTgKTgR,. (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) --<:96Qp.i ; ;" a; Sted og dato Underskri

15 rekruttering, likestilling og kompetanseheving O I sninger.om kuf5arrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Vestfold bsfstadle.no Op' 1'sningeromkursetz :< -... _.:... Landbrukshelga 2011 Bønder og kommende bønder Kort kursbeskrivelse (formål, Innhold, -)( legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Formål : Arets kompetanseløft for bønder. En har valgt å samle flere kurs på et sted for på den måten å få et større sosialt miljø. BSF Vestfold er hovedarrangør av Landbrukshelga I samarbeid med Bygdevis v/telemark Bondelag. Innhold: Felles åpning: Matkjedeutvalget sitt arbeid v/ EI[ Reistad Bondeyrket - viktig, spennende og med mange muligheterv/per Arne Hoppestad Paraleile kurs: - Kvalitetssystem for pelsdyroppdrett - Kurs for melk-/storfåkjøttprod.: Kusignaler. Optimal foringsstrategi og kvlgeoppdrett. Presentasjon av helsetjenesten for storfe. Kurs for unge bønder: "Nå er det min tur? Inspirasjonskurs for tillitsvalgte(ikke søkt midler til dette kurset) Bonden som bedriftsleder v/peder skåre(bygdevls søkt midler l Telemark) - Hvordan påvirke lokale planprosesser v/nils Rømningen(Bygdevisøkt midler 1 Telemark) 8 gdevlsv/telemark bondelag Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker 22 og 23 Januar 2011 Antall kurs Varighet (antall timer) Deltakeravgift kr Deltagere pr kurs: ca. 100 tllsammen. Vestfold søker på 30 deltakere. BudsJe'ttJf(nanserrigs (8n rkurs toniekler Honorar forelesere Godtgjørelser Kursutvikling, kursledelse, planleggin skostnader Reise forelesere og kursledere sum i Hotellkostnader, alle Folder SLIM 3 SUlv1 ROSTNADgB. -;= r,._ opphold ledsagere og barn Tilskudd innvilget UnderskuddJEgeninnsats søknadsbeløp SUMJ.NNT kter (Legg til ellertrekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) U\.Vr.lf 6/) - 1 \

16 6uds'ett LH 2011 Forutsetninger: Kursdeltagere 93 Ledsagere 15 Barn 39 Lærere uten overnatting 2 Lærere 15 Arrangører 5 Totalt 169 : Hotell: 96 personer I dobbeltrom 96x personer i enkeltrom 33x Dagpakker 168x Grupperom Sx Barn 39 x Sum hotell Godtgjørelser : Eksterne kurs x Interne kurs x Foredragsholdere honorar Reise Lærere og arrangører Sum godtgjørelser Andre utgifter: Markedsføring, annonser Folder Sum: Arbeid BSF Vestfold Arbeid BSF Telemark Totale utgifter: : er 93x Kun opphold Ledsagere 15x Barn 30 x Sum Søknad kompetansemidler Vestfold Innvilget kompetansemidler Vestfold Søknad kompetansemidler Telemark Andre inntekter/egenlnnsats Sum inntekter:

17 Oro Bygdefolkets Studieforbund Vestfold Bakgrunn /historikk Landbruket er ei sterkt kunnskapsbasert næring, med stort behov for spisskompetanse på mange ulike felt. I tillegg far næringa i økende grad krav fra sentrale myndigheter om dokumentasjon av kompetanse og sertifiseringskrav i forhold til dyrevelferd, HMS, plantevern, gjødsling m.m. Selv om Vestfold er landets minste fylket, er vi store på matproduksjon. Dette har blant annet sammenheng med at vi har svært gode naturgifte forutsetninger for å produsere mat. Både klima og jordsmonn er blant det gunstigste i Norge. Det er 1500 gårdsbruk i Vestfold som søker om produksjonstilskudd. - Vestfold er det fylket som har størst andel dyrka areal (20 %) % av landets grønnsaker blir produsert i Vestfold - Korn, frø, oljevekster og konserveserter er de største produksjonene arealmessig, men poteter, grønnsaker, frukt og bær utgjør mer en halvparten av samlet førstehåndsverdi av planteproduksjonen. - I Vestfold er det 5120 melke- og ammekuer, gris, verpehøner, slaktekylling og 3648 sauer (Kilder: Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen og Statens Landbruksforvaltning - produksjonstilskudd i landbruket. Tall pr ) T.o.m ble det gitt støtte til kurs og kompetansetiltak i landbruket fra det såkalte EB/EVL-fondet. (Etterutdanning for bønder/etter- og videreutdanning i landbruket). Dette fondet hadde sin bakgrunn i midler som opprinnelig var tiltenkt tidligere tiders maskinlag. Disse maskinlagene hadde som formål å skaffe for eksempel en traktor eller annen nødvendig redskap som kunne gå på omgang blant bøndene i ei bygd. Da dette formålet etter hvert utspilte sin rolle, ble midlene omgjort til et fond som skulle gi tilskudd til kurs- og kompetanseutvikling for bønder. Midlene ble forvaltet av SLF (Statens Landbruksforvaltning) og administrert via Fylkesmannens Landbruksavdeling. Midlene tok slutt i 2008, og partene i Jordbruksoppgjøret pekte da på BU-midlene som erstatning for EB/EVL-midlene. Vi søkte derfor Fylkesmannen om kompetansemidler fra BU-potten, og fikk innvilget tilsvarende sum som vi tidligere hadde fatt i EB-midler. Siden Fylkeskommunen nå overtar ansvaret for kurs- og kompetanseutvikling i landbruket, retter vi søknad om midler dit. EB/EVL- midlene og senere støtte til kurs - og kompetanseutviklingvia BU-midlene har vært avgjørende for å kunne utvikle, arrangere og tilrettelegge for etterutdanning og kompetansehevingi Vestfoldlandbruket.

18 Fakta onn Bygdefolkets StudieforbundVestfold: Bygdefolkets Studieforbund Vestfold er et selvstendig studieforbud organisasjonene i landbruket. Vi er tilknyttet VOFO (Voksenopplæringsforbundet) Vestfold/Telemark. BSF Vestfold ledes av et styre på 5 personer. Årsmøtet er øverste myndighet, og består av inntil 2 representanter fra hver av medlemsorganisasjonene. Årsmøte avholdes i mai hvert år. (sist ) Medlemmer pr : - Vestfold Bondelag - Vestfold Bygdekvinnelag - Vestfold Bygdeungdomslag - Nortura, Sem - Tine Øst, Sem - Felleskjøpet Agri - Norsvin Vestfold - Vestfold Sau og Geit - Gjensidige Forsikring - Vestfold Forsøksring - Ga-Fa Vestfold - Norsk Landbruksrådgiving Østafjells - Landkreditt Styret består pr av: Vidar P. Andresen (leder) Lars-Arne Høgetveit Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten Arild Knutsen Jacob Rustan Vestfold Bondelag Ga-Fa (Gartnerinæringens Fagsenter og Forsøksring) Vestfold Bygdekvinnelag Landbrukssamvirket, Tine Meierier Landbrukssamvirket, Nortura Ansatte: Elisabeth Larsen (40% stilling) BSF Vestfold har kontor på Grønt Fagsenter i Stokke. På Grønt Fagsenter har følgende organisasjoner kontor: - Vestfold Bondelag Midtvestfold Regnskap Viken Skog Vestfold Forsøksring Ga-Fa (Gartnerinæringens fagsenter og forsøksring) Veksthusringen Vestfold Landbrukstjenester Norsk Landbruksrådgivning Østafjells Vestfold Forsøksring Bygdefolkets Studieforbund Vestfold

19 Land brukshelga i Langesund januar Bilde fra de felles Fagforedragene om : "Matkjedeutvalgets arbeid - virkning for bondenæringen framover o Ved utvalgsmedlem Eli Reistad "Bondeyrket - viktig, spennende og med mange muligheter" o Ved Per Arne Hoppestad

20 Bilde fra Rekkrutteringskurset - deler av forsamlingen

21 Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp, innledet Er det min tur? med å snakke om å være stolt bonde! Alle var skjønt enige om at det å være bonde må være verdens mest betydningsfulle jobb og at det er mange gode gunner til å være stolt av det. stolt av det.

22 Inge Myhre og Harald Lie fulgte opp med å fortelle om alle muligheter man har som bonde! Alle som overtar en gård bør stille seg spørsmålet om hva lyst man til å har produsere. Det som forrige generasjon har drevet med er ikke nødvendigvis det du skal gjøre. En god kombinasjon av fornuft og kreativitet er ofte til god hjelp. Og for all del; snakk med andre om det! Inge Myhre hadde dessuten snekret sammen en kuleramme med uante muligheter for å få drifta til å gå i

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Unni Anita Farstad. Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar 2011 12:36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad. Ir.

Unni Anita Farstad. Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar 2011 12:36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad. Ir. Unni Anita Farstad Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karl-Otto Mauland 4. februar 211 13:24 VFK-FADM Stab Service Dok VS: Søknad Kursbeskrivelse-Vedlegg-RLK-februar211.docx; RLK-Søknad- Vestfold FR&Gafa.docx

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll!

Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll! Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll! - Hvor: Rømskog SPA og Resort - Når: 28.-29. 01.2012 - Hva: Landbrukshelg er et flerkurskonsept, der det arrangeres

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

TILSKUDD - HEDMARK LANDBRUKSRÅDGIVING - ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV BØNDER

TILSKUDD - HEDMARK LANDBRUKSRÅDGIVING - ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV BØNDER Saknr. 2872/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal TILSKUDD - HEDMARK LANDBRUKSRÅDGIVING - ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV BØNDER Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Hedmark Landbruksrådgiving,

Detaljer

Velkommen til Mære KURSKATALOG

Velkommen til Mære KURSKATALOG HVERT ÅR DELTAR OVER 1000 PERSONER PÅ ULIKE KURS I REGI AV MÆRE. HER HAR VI TRIVELIGE KURSLOKALER OG ET KJØKKEN SOM SERVERER SPENNENDE MAT MED GODE RÅVARER FRA MIDT-NORGE. Velkommen til Mære KURSKATALOG

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Kvalitetssystem i landbruket

Kvalitetssystem i landbruket Kvalitetssystem i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdal 22.01.11 Dagrun Aaen KSL Matmerk KSL Matmerk Etablert i 2007 En sammenslåing av KSL-sekretariatet og Stiftelsen Matmerk 17 ansatte Kontor i

Detaljer

FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING

FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING Saknr. 10/493-21 Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FORDELING AV TILSKUDD TIL REKRUTTERING, KOMPETANSE OG LIKESTILLING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Akershus fylkeskommune opprettet fom 01.01.2011 en enhet i tilknytning til Hvam vgs som skal ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

2006 Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter Honne 2836 Biri

2006 Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter Honne 2836 Biri KIL PROSJEKTER SLUTTFØRTE I 2009 Oversikten nedenfor viser prosjekter som har fått tildelt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket og som er sluttførte i 2009. 2005 Norges Pelsdyralslag

Detaljer

Finalister: Årets unge bonde 2014

Finalister: Årets unge bonde 2014 Finalister: Årets unge bonde 2014 Marita Helskog Alder: 34 Hjemsted: Dyping Gård, Steigen Kommune, Nordland Fylke Yrke: Melkebonde Marita er gift med Andreas og har to barn på 9 og 12 år. Hun driver et

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Hvilke krefter styres bonden av i sin arealbruk, i pressområder og næringsfattige områder

Hvilke krefter styres bonden av i sin arealbruk, i pressområder og næringsfattige områder Hvilke krefter styres bonden av i sin arealbruk, i pressområder og næringsfattige områder Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp Vi får Norge til å gro! Strukturendringer i Vestfold Strukturendringer

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Miljøplan avvikles veien videre. Jon Magnar Haugen, seksjon miljø og klima

Miljøplan avvikles veien videre. Jon Magnar Haugen, seksjon miljø og klima Miljøplan avvikles veien videre Jon Magnar Haugen, seksjon miljø og klima Disposisjon Evalueringen Veien videre Gjødslingsplan og sprøytejournal Bruk av KSL Kursuka NLR 11.11.14 3 Evalueringen Mandat

Detaljer

KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift

KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift KSL Standard Garden KSL-egenrevisjon Foruten krav til garden (dette heftet), omfatter revisjonen følgende produksjoner: Grovfôr Korn Poteter Frukt, grønt, bær, veksthus Mjølk, storfekjøtt, sau, geit Svin

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Praktikantordningen i landbruket. Veiledningshefte

Praktikantordningen i landbruket. Veiledningshefte Praktikantordningen i landbruket Veiledningshefte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Formål og målgruppe... 2 3 Lønn og andre arbeidsvilkår... 2 4 Varighet på praksisperioden...

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

dyrebilsjåfører på transportkurs hos Animalia i % Deltagere på dyrevelferdskurs i 2011

dyrebilsjåfører på transportkurs hos Animalia i % Deltagere på dyrevelferdskurs i 2011 4 KJØTTETS TILSTAND 212 INNLEDNING Nedgangen i antall kylling som dør under transport til slakteriet fortsetter fra 21 til 211. Det er også nedgang i antallet småfe og antallet gris som dør under transport.

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

PROSJEKTPLAN KJØTT I NORDLAND 10.07.15.

PROSJEKTPLAN KJØTT I NORDLAND 10.07.15. PROSJEKTPLAN KJØTT I NORDLAND 10.07.15. 0 Innholdsfortegnelse 1. GRUNNOPPLYSNINGER. 2. ORGANISERING 3. BAKGRUNN 4. MÅLGRUPPE 5. PROSJEKTMÅL 1. FORMÅL. 2. RESULTATMÅL. 6. PROSJEKTBESKRIVELSE 1. INNHOLD

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Praktikantordningen i landbruket

Praktikantordningen i landbruket SLF-410 Veiledningshefte Praktikantordningen i landbruket Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Formål og målgruppe 2 3 Lønn og andre arbeidsvilkår 2 4 Varighet på praksisperioden 3 5 Søknad om praksisplass

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015 Studieforbundet Næring og Samfunn Morstongveien 29, 1859 Slitu Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no Turid Eibakk, mob

Detaljer

Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole

Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Statens Side 1 Sak: 2004/01863 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Saksdato: 25.02.2004 Arkivdel: MATMERK 1 25.02.2004 I Saksbeh: ALP / SVK

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Program for basiskompetanse i arbeidslivet VOX Innsendt dato: 11.11.2014 Referansenummer: FZQNHD Program for basiskompetanse i arbeidslivet Søker Org.nr. 971526912 Virksomhet Studieforbundet Aof Midt-Norge Næringskode 85.593 Adresse Vestre Rosten

Detaljer

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

Begge kursene holdes på Scandic Elgstua, Elverum og det er anledning til å delta på begge. Se program for kursene på de neste side.

Begge kursene holdes på Scandic Elgstua, Elverum og det er anledning til å delta på begge. Se program for kursene på de neste side. Invitasjon Hedmark Bondelag og SpareBank 1 Østlandet inviterer til to forskjellige kurs: Kurs for unge bønder 26.-27. januar 2018 Kurset er egnet for unge som er interessert i gårdsdrift, eller som har

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 10/ Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 10/493-8 Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Norsvin Vestfold ÅRSMELDING 2010

Norsvin Vestfold ÅRSMELDING 2010 Norsvin Vestfold ÅRSMELDING 2010 Lederen har ordet Kjære alle svineprodusenter i Vestfold Jeg starter der jeg sluttet i fjord, tur til Morgedal januar 2011. Fantastisk oppslutning av nåværende og kommende

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø!

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø! TIPSHEFTE TIL FAGKVELDER I DITT LOKALE FAGLAG Kompetanseløft Trøndersk landbruk tilbyr tilskudd til bondelag, bonde og småbrukarlag, sau og geit, skogeierlag, produsentlag osv. for å kjøre fagkvelder i

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

Kompetansetilbud for landbruket

Kompetansetilbud for landbruket Kompetansetilbud for landbruket Presentasjon strategiseminar Drammen, 23.8.2012 Bjørnar Sæther 1.amanuensis økonomisk geografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Forsker Østlandsforskning

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda Landbrukstjenester Sør Til tjeneste for kunden og bygda Landbruksvikarordningen gir deg trygghet ved sykdom Alle husdyrbrukere med rett til avløsertilskudd, har rett på landbruksvikarvikar ved sykdom og

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Kvalitetssystem i landbruket - KSL, opp mot integrert plantevern

Kvalitetssystem i landbruket - KSL, opp mot integrert plantevern Kvalitetssystem i landbruket - KSL, opp mot integrert plantevern Workshop, implementering av IPM i Norge Ski, 1. november 2011 Tom Roterud, Matmerk Hvordan knytte KSL opp mot Til gjennomgangen: KSL i dag

Detaljer

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012 Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012 Årsmeldinger fra: Dyrevernnemnda og Mattilsynet Felleskjøpet Agri, avd Oppdal Fjellfôr SA 4H-arbeidet i Oppdal Fjellmandel Oppdal SA Landbrukets HMS-tjeneste

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Nettbasert autorisasjonskurs (fornyingskurs) Marit Lilleby Kvarme Mattilsynet, Seksjon for planter Februar 2016

Nettbasert autorisasjonskurs (fornyingskurs) Marit Lilleby Kvarme Mattilsynet, Seksjon for planter Februar 2016 Nettbasert autorisasjonskurs (fornyingskurs) Marit Lilleby Kvarme Mattilsynet, Seksjon for planter Februar 2016 Bakgrunn Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 2010-2014: Bedre

Detaljer

Dato: 19.11.2004. 2. Eget søknadsskjema skal benyttes. Søknadsskjema ligger nederst i denne artikkelen.

Dato: 19.11.2004. 2. Eget søknadsskjema skal benyttes. Søknadsskjema ligger nederst i denne artikkelen. Dato: 19.11.2004 TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER FOR 2005 Helse Nord RHF vil også i 2005 fordele tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Tilskuddet skal fremme organisasjonenes arbeid for et

Detaljer

Presentasjon i Kirkenes

Presentasjon i Kirkenes Presentasjon i Kirkenes 18.11.2015 Antall bruk Bakgrunn for prosjektet En betydelig nedgang i landbruket i Karasjok, Kautokeino og Porsanger mellom 2000 og 2010 70 Antall gårdsbruk i Ávjovárri 2000-2014

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 10/4133-4 Ark.nr. A41 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen RETT LANDBRUKSUTDANNING 2020 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Høgskolen

Detaljer

PROSJEKT OM "BONDEN OG GOD DRIFTSLEDELSE" - LØTEN BONDELAG

PROSJEKT OM BONDEN OG GOD DRIFTSLEDELSE - LØTEN BONDELAG Saknr. 204/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Bonden og god driftsledelse

Detaljer

Landbrukets ØKOLØFT - sammen for flere økologiske bønder og mer norskprodusert økologisk mat

Landbrukets ØKOLØFT - sammen for flere økologiske bønder og mer norskprodusert økologisk mat Landbrukets ØKOLØFT - sammen for flere økologiske bønder og mer norskprodusert økologisk mat Aina Bartmann, prosjektleder Landbrukets ØKOLØFT Jeløya 9 februar 2017 Bakgrunnen for arbeidet Økt etterspørsel

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner Ung 3.0 Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014

PLANTEVERNKURS TYSVÆR BONDELAG ARRANGERER PRAKTISK HMS KURS. Nummer 1 6. januar 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no Fagmelding 2014 Nummer 1 6. januar 2014 Snart fått nok? Desember varta opp med 560

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune.

Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune. Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune. Formålet: Formålet er å sikre rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune. Det settes fokus på å stimulere til økt rekruttering

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

ww26y John Johnsen Håper jeg har sendt til riktig e-postadresse? Med vennlig hilsen Her har du vår søknad som vi da fremmer igjen.

ww26y John Johnsen Håper jeg har sendt til riktig e-postadresse? Med vennlig hilsen Her har du vår søknad som vi da fremmer igjen. John Johnsen Fra: Karl-Otto Mauland Sendt: 27. september 2010 09:42 Til: VFK-FADM Stab Service Dok Emne: VS: Søknad om kompetansemidler i landbruket Vedlegg: Søkand om kompetansemidler.doc Vedlegget skal

Detaljer

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner Mål Iverksette tiltak for å bedre landbrukskvinners lønns- og arbeidsvilkår beholde de kvinnene som er i næringa få flere til å velge landbruk som levevei Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet

Detaljer

Inn på tunet - løftet

Inn på tunet - løftet Innovasjon Norge Akersgata 13 0104 Oslo Telefon : 22 00 25 00 Telefaks : 22 00 25 01 E-post: post@innovasjonnorge.no Innsendt dato: 11.01.2011 Referansenummer: PVQWBL Inn på tunet - løftet Foretaksdata

Detaljer

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida»

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapporten er skrevet med grunnlag i punktene i prosjektskissa for prosjektet, datert 24. januar 2013. 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne

Detaljer

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa Maten i systemet Kommunens rolle Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa 4.12.2015 Kommunens oppgaver Administrasjon: Tilskuddsforvaltning Erstatningsordninger Skogfond

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Rekruttering og kompetanse i landbruket Rekruttering og kompetanse i landbruket Landbruk i ny tid krever ny kunnskap. Innlegg ved John Luktvasslimo Avdelingsleder Mosjøen vgs. 26.4.2012 24.05.2012 1 Hva sier landbruksmeldinga om behovet for

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

r7 Fortengelseforebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Se pkt 5.4 og side 4)

r7 Fortengelseforebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Se pkt 5.4 og side 4) / / Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT- honorar for IA-virksomheter Forskriftom forebyggings-og tilretteleggingstilskuddfor IA-virksomheterog BHT-honorar Førstegangssøknad (Evaluering

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer