BygdefolketsStudieforbund Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BygdefolketsStudieforbund Vestfold"

Transkript

1 BygdefolketsStudieforbund Vestfold SØKNAD OMMIDLER TIL KURS- OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR LANDBRUKET I VESTFOLD Bygdefolkets Studieforbund Vestfold søker med dette om tilskudd til kurs og kompetanseutvikling for 2011 og første halvår Samlet søknadssum : kr ,-. Dette er 36 % av samlet kostnadsoverslag. Budsjettert antall deltakere : 456 stk. Usikkerheten i forhold til om planlagte kurs blir gjennomført, øker selvsagt med tiden fram til planlagt oppstart. Det hender også at det oppstår et kursbehov som vi ikke har forutsett, og vi håper i den forbindelse det, etter avtale med Vestfold Fylkeskommunes saksbehandler, kan være mulig å omprioritere tilskuddmidlene fra et kurs til et annet. Mål Utvikle, tilrettelegge og tilby relevante kurs- og kompetansetiltak til en akseptabel pris. I dette arbeidet legger vi blant annet vekt på "Regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling i Vestfold". Prioriterte områder er generell kompetanseheving, Helse, miljø og sikkerhet, rekruttering og likestilling. n er bønder og bygdefolk i Vestfold. Satsningsområder I vårt arbeid vektlegger vi, i tillegg til lovpålagte Regionale kurs, " strategier for landbruksrelatert næringsutvikling i Vestfold", samt innspill fra organisasjoner og privatpersoner med hovedvekt på rekruttering, likestilling og kompetanseutvikling. Rekruttering: - Kurs: "Nå er det min tur l " arrangeres i samarbeid med Vestfold bygdeungdomslag og Vestfold bondelag. - Kurs i eierskifte med begge generasjoner som målgruppe. - Være pådriver for at rekruttering blir tema på møter og kurs i våre medlemsorganisasjoner - Bidra til å synliggjøre landbruksrelaterte studieretninger ved våre videregående skoler, samt peke på videre utdannelsesmuligheter innenfor fag relatert til landbruk, arealforvaltning og miljø. 1

2 Likestilling i landbruksnæringa: I forbindelse med rekruttering til næringa, er det viktig å ha et særskilt fokus på at også jenter benytter seg av sin odelsrett. Det har vist seg at kvinner har en større tendens til å prioritere en mer variert næringsvirksomhet på gården, som for eksempel matforedling og "Inn på tunet" (For info om Inn på tunet: htt :// lkesmannen.no/infofa as x?m=3594 BSF Vestfold ønsker å være en av pådriverne for at Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdekvinnelag har fokus på å i særlig grad motivere jenter til å ta landbruksutdanning, overta gård og engasjere seg som tillitsvalgte. Kompetanseheving: Hele BSF Vestfolds virksomhet er basert på at vi skal tilby bønder og bygdefolk relevant kompetanseheving. Vi har påtatt oss et ansvar for at landbruket i Vestfold skal få tilbud om de kursopplegg og kompetansehevingstiltak (inkl. bedriftsledelse) som det er behov for, i tillegg til å oppfylle de kurs og kompetansekrav som pålegges næringa av overordnede myndigheter. Følgende kurs planlegges arrangert: - Eierskiftekurs - Plantevernkurs - HMS-kurs - Maskinførerkurs - Lastebilkrankurs - Truckførerkurs - KSL-kurs (Kvalitetssikringssystem for landbruket) - Gjødselplan-/skifteplankurs - Avløserkurs - Bonden som arbeidsgiver Vi håper på en positiv behandling av vår søknad, og står selvsagt til disposisjon ved eventuelle behov for utfyllende opplysninger. Gjennestad 3. februar 2011 Bygd4folkets S udieforbund Vestfold JV Vidar P. Andrew styreleder U Elisabeth Larsen daglig leder Vedlegg: Søknadsskjema (14 stk.) Fakta om BSF Vestfold Bakgrunn/historikk Postadresse : Besoksadresse: Gjennestadtunet 85 Gjennestadtunet Stokke 3160 Stokke Telefon: Bankgiro: Telefaks: Org.nr.: E-post: Nestfoldgbsfstudie.no wlnv.bsf.vestfold no 2

3 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysningerom kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Vestfold bsfstud ie.no Opplysninger om kurset Bonden som arbeidsgiver (midlertidig ansatte) Bønder med arbeidsgiveransvar for utenlandske arbeidstakere Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Kurset skal bidra til å gjøre arbeidsgivere innenfor landbruk og gartneri dyktigere i rollen som arbeidsgiver. som deles ut vil gjøre det lettere å opptre som god arbeidsgiver. innenfor landbruk og gartneri benyttes i stor grad utenlandske arbeidstakere, hvilket forsterker behovet for kompetanse. Kursetar for seg :Lov- og avtaleverk f.eks. hva angår arbeidskontrakter, arbeidstid, lønn (lønn for overtid), boforhold, HMS, m.v. Regelverket rundt ansettelse av utenlandsk arbeidskraft er forskjellig, avhengig av om arbeidstaker kommer fra et EU-land, eller fra såkalt tredjeland. Vestfold Bondelag og landbrukets Arbeidsgiverforening Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker kveld Antall kurs 1 Varighet (antall timer) Deltakeravgift 3,5 200 kr Deltagere pr kurs 30 Budsjett/finanseringsplan pr kurs utgifter Honorar forelesere 4000 Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader 9000 Reise og opphold 2500 SUM i Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten)! : Sted og dato

4 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen bsfstud ie.no Opplysninger om kurset Bonden som arbeidsgiver (fast ansatte) Bønder med arbeidsgiveransvar for utenlandske arbeidstakere Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Kurset skal bidra til å gjøre arbeidsgivere innenfor landbruk og gartneri dyktigere i rollen som arbeidsgiver. som deles ut vil gjøre det lettere å opptre som god arbeidsgiver. Innenfor landbruk og gartneri benyttes i stor grad utenlandske arbeidstakere, hvilket forsterker behovet for kompetanse. Kurset tar for seg :Lov- og avtaleverk f.eks. hva angår arbeidskontrakter, arbeidstid, lønn (lønn for overtid), boforhold, HMS, m.v. Regelverket rundt ansettelse av utenlandsk arbeidskraft er forskjellig, avhengig av om arbeidstaker kommer fra et E1-1-land, eller fra såkalt tredjeland. Vestfold Bondelag, landbrukets Arbeidsgiverforening Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker dag Antall kurs 1 Varighet (antall timer) Deltakeravgift kr Deltagere pr kurs 20 Budsjett/ finanseringsplan pr kurs Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM 1 Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) ii Sted og dato C c/ - G>(

5 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør BSF Vestfold Adresse Gjennestadtunet 85 Kontaktperson Elisabeth Larsen Organisasjonsnr(9 siffer) Bankgiro Postnr Poststed 3160 Epostadresse Stokke Telefon ie.no Opplysninger om kurset KSL kurs Bønder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Innføring og opplæring i pålagt kvalitetssikringssystem for landbruket. Vestfold Bondelag Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker Mars november 2011 Antall kurs 2 Varighet (antall timer) 8 Deltagere pr kurs 9 Deltakeravgift 400 kr Budsjett/ finanseringsplan pr kurs Honorarforelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM i Leie av lokaler, servering Markedsføring,annonser m.m. Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre (egeninnsats/underskudd) SØknadsbelØp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato. '4 -Z -:)-, - Søknaden sendes: Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg eller på e-pos til

6 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Vestfold(absfstudie.no Opplysninger om kurset Lastebilkrankurs Bønder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) For å kunne kjøre masseforflytningsmaskiner som gravemaskin, hjullaster og dumper, truck og kran på lastebil, må man gjennomgå et teoretisk og praktisk kurs m/eksamen. Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker Februar 2011 Antall kurs i Varighet (antall timer) Deltakeravgift 28 pr kurs kr Deltagere pr kurs 10 Budsjett / finanseringsplan pr kurs Utgifter Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader 9000 Reise og opphold sum Leie av lokaler, servering 8000 Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato 8'' CÅ,

7 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro 8SF Vestfold Poststed Adresse Gjennestadtunet 85 Kontaktperson Elisabeth Larsen Postnr 3160 Epostadresse Vestfold Rbsfstudie.no Stokke Telefon Opplysninger om kurset MaskinfØrerkurs Bønder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) For å kunne kjøre masseforflytningsmaskiner som gravemaskin, hjullaster og dumper, truck og kran på lastebil, må man gjennomgå et teoretisk og praktisk kurs m/eksamen. Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker HØst vår 2012 Antall kurs 1 Varighet (antall timer) Deltakeravgift 28 pr. kurs kr Deltagere pr kurs 10 Budsjett/ finanseringsplan pr kurs Utgifter Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader 9000 Reise og opphold SUM 1 Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato >wn.f1 t{ Søknaden sendes: Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg eller på e-post til

8 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør BSF Vestfold Adresse Gjennestadtunet 85 Kontaktperson Elisabeth Larsen Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro Postnr Poststed 3160 Stokke Epostadresse Telefon Opplysninger om kurset Plantevern Fornyelseskurs BØnder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler, må man gjennomgå et autorisasjonskurs m/eksamen. Autorisasjonen gjelder for 10 år av gangen, hvorpå man må gjennomføre et nytt kursopplegg ni/eksamen. Autorisasjonsordningen er hjemlet i Lov om matproduksjon og mattrygghet av og forskrift om plantevernmidler. Mattilsynet har ansvar for hele ordningen. Fylkesmannens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke har det overordnede ansvaret for at det blir gitt kurstilbud i fylket ogarrangert praksisdag. De har tilsyn og koordineringsansvar for kursvirksomheten og skal godkjennealle lærere/instruktører. De kan delegere til andre å arrangere kurs og praksisdag. Dette er delegert til Bygdefolkets Studieforbund i Vestfold. FMLA Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling l bolker Kontinuerlig Antall kurs 5 Varighet (antall timer) Deltakeravgift kr Deltagere pr kurs 15 Budsjett / finanseringsplan pr kurs Utgifter Honorarforelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM 1 Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER : Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten Sted og dato et (4

9 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysningeromkursarrangør ArrangØr BSF Vestfold Adresse GJennestadtunet 85 Kontaktperson Elisabeth Larsen Organisasjonsnr(9 siffer) Bankgiro Postnr Poststed 3160 Stokke Epostadresse Telefon opplysninger om kurset Praktisk HMS arbeid BØnder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Arbeidsmiljøloven krever at den som leder en virksomhet skal kunne dokumentere gjennomført HMSopplæring. Opplæringen skal være bransjetilpasset, og Landbrukets HMS-tjeneste har utarbeidet et kursopplegg spesielt rettet mot landbruk. Landbruket er dessverre den mest ulykkesutsatte næringa i Norge. Landbrukets HMS-tjeneste og Vestfold Bondelag Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker Kontinuerlig Antall kurs 14 Varighet (antall timer) 12 pr. kurs Deltagere pr kurs 10 Deltakeravgift Budsjett/ flnanseringsplan pr kurs Honorarforelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM 1 Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Andre inntekter søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato

10 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Vestfold Cabsfstud le.no Opplysninger om kurset Skifteplankurs Bønder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Sentrale myndigheter krever at alle gårdsbruk skal utarbeide Gjødselplan og Miljøplan. Kurset gir gårdbrukeren opplæring i hvordan disse planene skal utarbeides med fokus på blant annet regelverk og ulike verktøy til bruk i dette arbeidet. Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker Febr/mars jan/febr 2012 Antall kurs 2 Varighet (antall timer) 12 pr. kurs Deltagere pr kurs 10 Deltakeravgift kr Budsjett / finanseringsplan pr kurs Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM i Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER 22000, '. 000.,_1000.: : Andre inntekter SØknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten Sted og dato

11 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør >*': Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Eierskiftekurs Bønder i Vestfold, særlig satsning på å få med begge generasjoner. Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Kursopplegg som tar for seg både de juridiske og personlige utfordringene rundt det at den bedriften som er et gårdsbruk er, skal skifte eier. Kurset tar for seg blant annet skatteregler, lån, pensjon og forsikring. Tidspunktfor kurset, evnt oppdeling i bolker Jan/febr.+okt /nov 2011 Antall kurs: 2 Deltagerepr kurs: 30 Varighet (antall timer) Deltakeravgift 12 pr. kurs 750 kr Budsjett / finanseringsplan pr kurs Utgifter Honorarforelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold sum I Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER t , Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato C G Søknaden sendes: Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg eller på e-post til

12 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør 8SF Vestfold Adresse Gjennestadtunet 85 Kontaktperson Elisabeth Larsen Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro Postnr Poststed 3160 Epostadresse Stokke Telefon Vestfold P bsfstud ie.no Opplysninger om kurset TruckfØrerkurs Bønder i Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) For å kunne kjøre masseforflytningsmaskiner som gravemaskin, hjullaster og dumper, truck og kran på lastebil, må man gjennomgå et teoretisk og praktisk kurs m/eksamen. Tidspunkt for kurset, evnt oppdelingi bolker Mars 2011 Antall kurs i Varighet (antall timer) Deltakeravgift kr Deltagere pr kurs 10 Budsjett / flnanseringsplan pr kurs Honorar forelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM i Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER $ : Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) 35000i Sted og dato u 0 Søknaden sendes: Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg eller på e-post til

13 rekruttering, likestilling og kompetanseheving Opplysninger om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr(9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Opplysninger om kurset Plantevern Grunnkurs Bønderi Vestfold Kort kursbeskrivelse (formål, innhold,...)(legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) For å kunne kjøpe og biuke plantevernmidler, må man gjennomgå et autorisasjonskurs m/eksamen. Autorisasjonen gjelder for 10 år av gangen, hvorpå man må gjennomføre et nytt kursopplegg m/eksamen. Autorisasjonsordningen er hjemlet i Lov om matproduksjon og mattrygghet av og forskrift om plantevernmidler. Mattilsynet har ansvar for hele ordningen. Fylkesmannens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke har det overordnede ansvaret for at det blir gitt kurstilbud i fylket og arrangert praksisdag. De har tilsyn og koordineringsansvar for kursvirksomheten og skal godkjenne alle lærere/ instruktører. De kan delegere til andre å arrangere kurs og praksisdag. FMLA Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker Kontinuerlig Antall kurs 3 Varighet (antall timer) Deltakeravgift kr Deltagere pr kurs 15 Budsjett /finanseringsplan pr kurs Honorarforelesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og opphold SUM 1 Leie av lokaler, servering Deltagerrelaterte kostnader SUM 3 SUM KOSTNADER Utgifter : Andre inntekter Søknadsbeløp SUM INNTEKTER (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) Sted og dato k t.ci

14 rekruttering, likestilling og kompetanseheving >Op I svinge om kursarrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro RSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epos tadresse Telefon Elisabeth Larsen Vestfold(bsfstudie.no soppiysniegerom kurset-:.'i Sjekkheftet/kurs for svineprodusenter Svine rodusenter Vestfold I Kort kursbeskrivelse (formål, Innhold,...)( legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Dette er et årlig, fast kursopplegg som initieres av Norsvin sentralt., og som har til hensikt skal bidra til god driftsledelse i svineproduksjonen. Temaene varierer fra år til år. I år heter kursopplegget: "Sjekkheftet", der svineprodusentene ved hjelp av kursmateriell og Erfa-grupper skal finne fram til bedre rutiner som igjen skai bidra til å sikre lønnsomheten gjennom stabile og gode resultater I grisehuset. et presenterer blant annet et utvalg sjekkpunkter for å oppnå dette. Kurset skal resultere I at hver enkelt deltaker kommer fram til hvilke rutiner som må innarbeides i egen besetning, og lage et system for å sikre gjennomføring av disse. Norsvin Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling 1 bolker Kontinuerlig Antall kurs: 16 Deltagere rkurs:7 Varighet (antall timer) Deltakeravgift 16 pr, kurs 23okr...n. Budsjett / tinanseringslån rkurs inntekter.., -< Honorarforetesere Kursutvikling, kursledelse, planleggingskostnader Reise og o hold SUM 1 Leie av lokaler Servering SUM2 Delta errelaterte kostnader sum 3 `Sitt KOSTNAD- Kl, Andre Søknadsbelø -"'SUM INNTgKTgR,. (Legg til eller trekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) --<:96Qp.i ; ;" a; Sted og dato Underskri

15 rekruttering, likestilling og kompetanseheving O I sninger.om kuf5arrangør Arrangør Organisasjonsnr (9 siffer) Bankgiro BSF Vestfold Adresse Postnr Poststed Gjennestadtunet Stokke Kontaktperson Epostadresse Telefon Elisabeth Larsen Vestfold bsfstadle.no Op' 1'sningeromkursetz :< -... _.:... Landbrukshelga 2011 Bønder og kommende bønder Kort kursbeskrivelse (formål, Innhold, -)( legg evt. med egen prosjektbeskrivelse) Formål : Arets kompetanseløft for bønder. En har valgt å samle flere kurs på et sted for på den måten å få et større sosialt miljø. BSF Vestfold er hovedarrangør av Landbrukshelga I samarbeid med Bygdevis v/telemark Bondelag. Innhold: Felles åpning: Matkjedeutvalget sitt arbeid v/ EI[ Reistad Bondeyrket - viktig, spennende og med mange muligheterv/per Arne Hoppestad Paraleile kurs: - Kvalitetssystem for pelsdyroppdrett - Kurs for melk-/storfåkjøttprod.: Kusignaler. Optimal foringsstrategi og kvlgeoppdrett. Presentasjon av helsetjenesten for storfe. Kurs for unge bønder: "Nå er det min tur? Inspirasjonskurs for tillitsvalgte(ikke søkt midler til dette kurset) Bonden som bedriftsleder v/peder skåre(bygdevls søkt midler l Telemark) - Hvordan påvirke lokale planprosesser v/nils Rømningen(Bygdevisøkt midler 1 Telemark) 8 gdevlsv/telemark bondelag Tidspunkt for kurset, evnt oppdeling i bolker 22 og 23 Januar 2011 Antall kurs Varighet (antall timer) Deltakeravgift kr Deltagere pr kurs: ca. 100 tllsammen. Vestfold søker på 30 deltakere. BudsJe'ttJf(nanserrigs (8n rkurs toniekler Honorar forelesere Godtgjørelser Kursutvikling, kursledelse, planleggin skostnader Reise forelesere og kursledere sum i Hotellkostnader, alle Folder SLIM 3 SUlv1 ROSTNADgB. -;= r,._ opphold ledsagere og barn Tilskudd innvilget UnderskuddJEgeninnsats søknadsbeløp SUMJ.NNT kter (Legg til ellertrekk fra rader etter behov, og tilpass teksten) U\.Vr.lf 6/) - 1 \

16 6uds'ett LH 2011 Forutsetninger: Kursdeltagere 93 Ledsagere 15 Barn 39 Lærere uten overnatting 2 Lærere 15 Arrangører 5 Totalt 169 : Hotell: 96 personer I dobbeltrom 96x personer i enkeltrom 33x Dagpakker 168x Grupperom Sx Barn 39 x Sum hotell Godtgjørelser : Eksterne kurs x Interne kurs x Foredragsholdere honorar Reise Lærere og arrangører Sum godtgjørelser Andre utgifter: Markedsføring, annonser Folder Sum: Arbeid BSF Vestfold Arbeid BSF Telemark Totale utgifter: : er 93x Kun opphold Ledsagere 15x Barn 30 x Sum Søknad kompetansemidler Vestfold Innvilget kompetansemidler Vestfold Søknad kompetansemidler Telemark Andre inntekter/egenlnnsats Sum inntekter:

17 Oro Bygdefolkets Studieforbund Vestfold Bakgrunn /historikk Landbruket er ei sterkt kunnskapsbasert næring, med stort behov for spisskompetanse på mange ulike felt. I tillegg far næringa i økende grad krav fra sentrale myndigheter om dokumentasjon av kompetanse og sertifiseringskrav i forhold til dyrevelferd, HMS, plantevern, gjødsling m.m. Selv om Vestfold er landets minste fylket, er vi store på matproduksjon. Dette har blant annet sammenheng med at vi har svært gode naturgifte forutsetninger for å produsere mat. Både klima og jordsmonn er blant det gunstigste i Norge. Det er 1500 gårdsbruk i Vestfold som søker om produksjonstilskudd. - Vestfold er det fylket som har størst andel dyrka areal (20 %) % av landets grønnsaker blir produsert i Vestfold - Korn, frø, oljevekster og konserveserter er de største produksjonene arealmessig, men poteter, grønnsaker, frukt og bær utgjør mer en halvparten av samlet førstehåndsverdi av planteproduksjonen. - I Vestfold er det 5120 melke- og ammekuer, gris, verpehøner, slaktekylling og 3648 sauer (Kilder: Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen og Statens Landbruksforvaltning - produksjonstilskudd i landbruket. Tall pr ) T.o.m ble det gitt støtte til kurs og kompetansetiltak i landbruket fra det såkalte EB/EVL-fondet. (Etterutdanning for bønder/etter- og videreutdanning i landbruket). Dette fondet hadde sin bakgrunn i midler som opprinnelig var tiltenkt tidligere tiders maskinlag. Disse maskinlagene hadde som formål å skaffe for eksempel en traktor eller annen nødvendig redskap som kunne gå på omgang blant bøndene i ei bygd. Da dette formålet etter hvert utspilte sin rolle, ble midlene omgjort til et fond som skulle gi tilskudd til kurs- og kompetanseutvikling for bønder. Midlene ble forvaltet av SLF (Statens Landbruksforvaltning) og administrert via Fylkesmannens Landbruksavdeling. Midlene tok slutt i 2008, og partene i Jordbruksoppgjøret pekte da på BU-midlene som erstatning for EB/EVL-midlene. Vi søkte derfor Fylkesmannen om kompetansemidler fra BU-potten, og fikk innvilget tilsvarende sum som vi tidligere hadde fatt i EB-midler. Siden Fylkeskommunen nå overtar ansvaret for kurs- og kompetanseutvikling i landbruket, retter vi søknad om midler dit. EB/EVL- midlene og senere støtte til kurs - og kompetanseutviklingvia BU-midlene har vært avgjørende for å kunne utvikle, arrangere og tilrettelegge for etterutdanning og kompetansehevingi Vestfoldlandbruket.

18 Fakta onn Bygdefolkets StudieforbundVestfold: Bygdefolkets Studieforbund Vestfold er et selvstendig studieforbud organisasjonene i landbruket. Vi er tilknyttet VOFO (Voksenopplæringsforbundet) Vestfold/Telemark. BSF Vestfold ledes av et styre på 5 personer. Årsmøtet er øverste myndighet, og består av inntil 2 representanter fra hver av medlemsorganisasjonene. Årsmøte avholdes i mai hvert år. (sist ) Medlemmer pr : - Vestfold Bondelag - Vestfold Bygdekvinnelag - Vestfold Bygdeungdomslag - Nortura, Sem - Tine Øst, Sem - Felleskjøpet Agri - Norsvin Vestfold - Vestfold Sau og Geit - Gjensidige Forsikring - Vestfold Forsøksring - Ga-Fa Vestfold - Norsk Landbruksrådgiving Østafjells - Landkreditt Styret består pr av: Vidar P. Andresen (leder) Lars-Arne Høgetveit Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten Arild Knutsen Jacob Rustan Vestfold Bondelag Ga-Fa (Gartnerinæringens Fagsenter og Forsøksring) Vestfold Bygdekvinnelag Landbrukssamvirket, Tine Meierier Landbrukssamvirket, Nortura Ansatte: Elisabeth Larsen (40% stilling) BSF Vestfold har kontor på Grønt Fagsenter i Stokke. På Grønt Fagsenter har følgende organisasjoner kontor: - Vestfold Bondelag Midtvestfold Regnskap Viken Skog Vestfold Forsøksring Ga-Fa (Gartnerinæringens fagsenter og forsøksring) Veksthusringen Vestfold Landbrukstjenester Norsk Landbruksrådgivning Østafjells Vestfold Forsøksring Bygdefolkets Studieforbund Vestfold

19 Land brukshelga i Langesund januar Bilde fra de felles Fagforedragene om : "Matkjedeutvalgets arbeid - virkning for bondenæringen framover o Ved utvalgsmedlem Eli Reistad "Bondeyrket - viktig, spennende og med mange muligheter" o Ved Per Arne Hoppestad

20 Bilde fra Rekkrutteringskurset - deler av forsamlingen

21 Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp, innledet Er det min tur? med å snakke om å være stolt bonde! Alle var skjønt enige om at det å være bonde må være verdens mest betydningsfulle jobb og at det er mange gode gunner til å være stolt av det. stolt av det.

22 Inge Myhre og Harald Lie fulgte opp med å fortelle om alle muligheter man har som bonde! Alle som overtar en gård bør stille seg spørsmålet om hva lyst man til å har produsere. Det som forrige generasjon har drevet med er ikke nødvendigvis det du skal gjøre. En god kombinasjon av fornuft og kreativitet er ofte til god hjelp. Og for all del; snakk med andre om det! Inge Myhre hadde dessuten snekret sammen en kuleramme med uante muligheter for å få drifta til å gå i

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2010 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Årsmøteutsendinger f.v: Vidar Andresen, Hans Edvard Torp, Kathrine Kleveland, Harald Lie, Elin Røed, Cathrine Stavnum, Vibeke Kvalevåg,

Detaljer

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2008/2009 Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Landbrukets HMS-skole s 12 Jakt - Viltforvaltning s. 20 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 Jordbruk s 13 Bygdeliv

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

Praktikantordningen i landbruket. Veiledningshefte

Praktikantordningen i landbruket. Veiledningshefte Praktikantordningen i landbruket Veiledningshefte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Formål og målgruppe... 2 3 Lønn og andre arbeidsvilkår... 2 4 Varighet på praksisperioden...

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no Vervehåndbok Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE bondelaget.no Vervehåndboka er et oppslagverk for deg som skal Tørre å spørre. Egentlig trenger du verken kurs eller håndbok for å verve. Det viktigste

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan? DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan? Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Et opplegg for studiering Bakgrunn

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer