Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund."

Transkript

1 Kunstskatter støver ned Ib Thomsen vil åpne Slottets skattkammer, og la folk ta del i de kongeliges kunst. Side 16 Blir lastebildirektør Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Side 6 FrP mot mobbing Mette Hanekamhaug og FrP vil komme mobbingen til livs. Side 4 Lørdag 12. mai Nr årgang Sykehuskunst til 60 millioner Foto: Scanpix Helt ubegripelig Under mottoet «visuelle medisiner» skal St. Olavs hospital utsmykkes. Stortingspolitiker fra Trøndelag, Robert Eriksson rister på hodet og kaller kunstkjøp til 60 millioner kroner i et helseforetak for helt ubegripelig. Side 14

2 2 Leder Lørdag 12. mai Politiske bein. En av de viktigste saker som har vært oppe til debatt i Stortinget i sluttspurten før sommerferien, gjaldt de folkevalgtes privilegier i forbindelse med styreverv i statsbedrifter og offentlige organer. Da det fortrinnsvis er arbeiderpartifolk som har blitt begunstiget med slike bein, var det ingen overraskelse at nettopp representanter fra dette partiet kjempet mot forslaget i Dokument 7 med nebb og klør. Ap ble helt isolert i denne saken i det SV stemte med de borgelige. Kampen mot mobbing Kampen mot mobbing er min hjertesak, sier FrPs Mette Hanekamhaug i dette nummer av Fremskritt. Den kampen burde kanskje være alles hjertesak, ikke minst skoleverkets. I den norske skolen gjøres det mye godt arbeid for å forebygge og forhindre at barn får skoledagen ødelagt. Dessverre viser dystre tall på statistikken at så mange som elever blir mobbet én eller flere ganger hver eneste uke. Mange av disse blir mobbet utenfor skolens område, på arenaer der lærerne og andre voksne har begrensede muligheter til å gripe inn. Likevel kommer man ikke unna at elevenes ve og vel til syvende og sist faktisk ligger hos lærerne, og ikke minst hos den enkelte skoles ledelse. Opplæringsloven slår klart fast at den enkelte ansatte ved skolene har en plikt til å undersøke tilfeller hvor det mistenkes at en elev blir utsatt for mobbing og trakassering. Det var prisverdig at FrP og Høyre tok initiativ til å sette problemet på dagsordenen gjennom seminaret som nylig ble gjennomført på Stortinget. Ordfører i Oslo, Fabian Stang, som åpnet seminaret på Stortinget sa: Det ikke å ha det godt som barn, kan gjøre at vi aldri lykkes senere i livet. La oss jobbe for at alle skal lykkes, og at ingen skal ha behov for erstatning for en ødelagt barndom. Det er likevel viktig at trykket og arbeidet kontinuerlig følges opp. Skoleeierne har ulike tiltaksplaner for å forebygge og bekjempe mobbing, nulltoleranse er innført og Kjell Magne Bondeviks manifest mot mobbing fra 2002 er videreført hvert eneste år. Dessverre hjelper ikke de gode intensjonene dersom kommunene ikke følger dem opp. I februar i år avsa Høyesterett en historisk dom i en mobbesak: En 31 år gammel mann fikk nærmere én million kroner i erstatning for mobbing han opplevde under sin skolegang i Kristiansand kommune. Dessverre hadde skaden allerede skjedd for den 31 år gamle mannen, og opplevelsene fra skoletiden vil han aldri få endret på. Også barneombud Reidar Hjermann deltok på FrP og Høyres seminar om mobbing. Barneombudet fikk for et år siden flere stillinger for å hjelpe barn som ikke når frem i mobbesaker. Så langt har ombudet arbeidet med å styrke tilsynsfunksjonen som Fylkesmannen skal ha med skolene, men ansvaret for at elever skal slippe å få barneårene ødelagt hviler likevel på skoleledelsen og lærerne. Derfor er relasjonen mellom lærer og elev så viktig for å få et godt læringsmiljø. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Foto: Scanpix Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Finn Egil Holm, Ansv. redaktør Børge Sandnes, Redaktør Ansvarlig redaktør: Finn Egil Holm Forretningsfører: Erland Vestli Redaktør: Børge Sandnes, Selv om 17. mai-smørbrødene til Felix er sååååååå store, er det jo klart at jeg står myyyye nærmere kronprinsen. Selv om jeg jo egentlig ikke har noen venner da, i hvert fall ingen nære venner Støre- Monique Watne, Journalist Journalister: Monique Watne Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300,. Halvår kr 180,. Bankgiro: Design/produksjon: Modul Reklamebyrå AS Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen, mener høringen i kontrollog konstitusjonskomiteen ikke ga tilstrekkelig med svar. Jeg registrerer at mange aktører brukte mye tid på å

3 Lørdag 12. mai Ingen endring av FpU-logo. Fremskrittspartiets Ungdoms sentralstyre vedtok på et møte i helgen ikke å forandre FpU-logoen. Etter forrige sentralstyremøte ble saken sendt ut på høring til fylkes- og kommunelagene, og valget sto mellom den gamle logoen og ett forslag sentralstyret hadde samlet seg om som et eventuelt alternativ. Etter de innkomne svarene å dømme, var det meget stor uenighet om det nye forslaget til logo. På bakgrunn av dette vedtok sentralstyret at FpU beholder den allerede godt innarbeidede logoen Liker ikke FrP. Kaci Kullmann Five liker ikke Fremskrittspartiet og hun liker ikke partiets talsmenn. Bryskt og helt utvetydelig gjør hun det helt klart overfor Fremskritt at FrP bare kan glemme et fremtidig samarbeid. - Du kritiserer noen ganger FrPs politiske innhold, og andre ganger partiets stil. Hva er du egentlig i mot? - Begge deler, svarer hun. høring ga ikke alle svar snakke om alt annet enn hva saken faktisk dreide seg om, det tar jeg til etterretning, sier Anundsen. Forhørt Saken omhandler en bevilgning på seks millioner kroner fra Utenriksdepartementet til et prosjekt som Støres venn Felix Tschudi var initiativtaker til. Mandag denne uken var både Tschudi og Støre inne til høring. Det vi i alle fall fikk bekreftet er at Tschudi var den som tok initiativet til opprettelsen av dette senteret. Det har det tidligere vært tvil om. I tillegg merket jeg meg at Støre ikke helt ville svare på om han hadde vurdert sin egen habilitet når det gjelder denne konkrete saken i Anundsen mener det har vært en klar utvikling i Støres beskrivelse av den faktiske situasjonen, noe han mener er forunderlig. I starten var det snakk om fjernt vennskap. I dag fikk vi også bekreftet at Støre har vært på flere middager hjemme hos Tschudi i forbindelse med feiringen av Jeg vil ikke legge meg på et nivå hvor man gjør denne saken til et politisk spill. Anders Anundsen 17. mai, hvor det kun har vært personer til stede. Alvorlig sak Anundsen mener saken er viktig og alvorlig, og bekrefter at komiteen vil behandle den grundig i tiden som kommer. Han mener det er trist at Martin Kolberg (Ap) forsøker å skape et politisk spill ut av saken, fremfor å forholde seg til de faktiske forhold. Jeg registrerer at Martin Kolberg har et behov for å snakke om alt annet enn hva saken faktisk handler om. Jeg vil ikke legge meg på et nivå hvor man gjør denne saken til et politisk spill. Jeg vil ikke bidra til å undergrave kontrollkomiteens arbeid slik Kolberg gjør, sier Anundsen. Ole Berget >

4 4 Lørdag 12. mai 2012 Bøndene mangler magemål Bondeorganisasjonene har lagt frem sitt krav til jordbruksforhandlingene. FrP mener bondeorganisasjonene ikke spiller på lag med medlemmene. Nylig la bondelaget og småbrukarlaget frem felles krav til jordbruksforhandlingene med staten. Det totale kravet fra organisasjonene er på 2,2 milliarder kroner. I totalpakken krever de blant annet at matvareprisene økes, og en inntektsøkning på kroner pr årsverk utover hva som tilbys til andre grupper i samfunnet. Lytter ikke FrPs landbrukspolitiske talsmann Torgeir Trældal mener bondeorganisasjonene ikke lytter til sine medlemmer. Når jeg møter bønder er de opptatt av å deregulere landbruket, og flytte makt fra organisasjonene og landbruksdepartementet over til den enkelte bonde. Med kravene bondelaget og småbrukarlaget nå legger frem, vil bonden også i fremtiden være en Når jeg møter bønder er de opptatt av å deregulere landbruket Torgeir Trældal trell for staten, sier FrPpolitikeren. Jeg mener landbruksorganisasjonene må kreve en slik omlegging av landbruket i stedet for økte måltall og penger fra staten. Jeg hadde håpet at organisasjonene på vegne av bøndene hadde krevd at man fjernet kvotetakene og at landbruksprodusenter likestilles uavhengig av hvor store eller små de er, legger Trældal til. Mer makt Trældal syne det er for enkelt å sende regningen for landbruksoppgjøret til forbrukerne. Han mener staten heller må tilby bonden mer makt over egen gård, og muligheten til å utvikle egen virksomhet uten innblanding fra myndighetene. Lars Joakim Hanssen > VERT: Skolepolitiker Mette Hanekamhaug var vertskap da FrP og Høyre satte mobb god klasseledelse, sier Hanekamhaug. (Foto: Reynir Johannesson). god klasseledelse, sier Hanekamhaug. (Foto: Reynir Johannesson). Seminar m Kampen mot mobbing er min hjertesak, sier Mette Hanekamhaug. Forleden var hun vertskap da stortingsgruppene til FrP og Høyre inviterte til seminar om mobbing i skolen. TRELL: FrP-politiker Torgeir Trældal hevder at dersom kravene fra bondelaget og småbrukarlaget innfries, vil bonden også i fremtiden være en trell for staten. (Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes). Jeg er kjempeglad for at vi er sammen om dette seminaret for å få flere innspill i arbeidet mot mobbing, sier Hanekamhaug. Oslo-ordfører Fabian Stang åpnet seminaret om mobbing i skolen som FrP og Høyre arrangerte på Stortinget. Han la vekt på at vi aldri må akseptere urett. Ikke å ha det godt som barn kan gjøre at vi aldri lykkes senere i livet. Skolen har en veldig viktig rolle i kampen mot mobbing. Men også det personlige engasjementet til hver og en av oss er avgjørende, sier han. Trygge voksne Professor Thomas Nordahl som leder Utdanningsdirektoratets forskergruppe for læringsmiljø, og er en av landets fremste mobbeforskere legger vekt på sammenhengen mellom et godt skolemiljø og prestasjoner Et godt læringsmiljø bidrar både til bedre læring og til økt sosial kompetanse. Barn blir trygge når de er sammen med tydelige voksne som tar styring. Derfor er relasjonen mellom lærer og elev så viktig for å få et godt læringsmiljø. Læreren er også med på å gi elevene sosiale roller. Dersom læreren ikke ser en elev, sender han samtidig et signal til de andre om at den eleven ikke er så interessant, sier han. Disse perspektivene er utrolig viktige. Derfor har FrP jobbet for å stille krav til lærerne og øke kompetansen på god klasseledelse, sier Hanekamhaug. Nordahl kunne fortelle at fra årsalderen er venner den viktigste faktoren for en elevs trivsel. Erfaringene fra barndommen setter dype spor. Hver gang jeg har uttalt meg om mobbing i media får jeg telefoner fra 50-, 60- og 70-åringer som forteller om

5 Lørdag 12. mai Blogger om økonomi Økonomisk politikk seiler opp som vårens viktigste politiske tema. På www. solvikolsen.com kan du følge FrPs finanspolitiske talsmanns blogg om temaet. Handlingsregelen, oljefond og ansvarlig økonomisk politikk er velbrukte ord for både velgere og politikere denne våren. Ikke noe tema har vært diskutert så mye som økonomisk politikk. ing på dagsorden. - FrP jobbet for å stille krav til lærerne og øke kompetansen på Få innblikk På FrPs landsmøte i april la FrPs stortingsgruppe frem sitt alternativ til handlingsregelen og satte i gang debatten for alvor. Det tok ikke lang tid før Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet kastet seg inn i debatten mot FrP. På FrPs finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsens blogg kan du få et innblikk i den jobben som gjøres fra Stortinget på økonomisk politikk. Den siste tiden har det blant annet vært diskutert heftig rundt at Tyskland bygger motorveier for norske oljekroner til 1,8 prosent rente, mens Norge låner kapital fra utlandet til opp mot 6,5 prosent rente for å utbedre norsk infrastruktur. På bloggen skriver Solvik- Olsen blant annet følgende: Johnsens verden «I Johnsens verden er det ansvarlig at Norge låner ut oljepenger billig til Tyskland for å finansiere tysk veibygging, og samtidig låner inn penger dyrt fra utlandet for å finansiere norsk veibyg- ging. Mens Tyskland får låne oljepenger til 1,8 prosent rente, så betaler enkelte bomprosjekter i Norge hele 6,5 prosent rente for sine lån. Dette er fullstendig tullete. Det burde være absolutt unødvendig å låne penger av utlendinger for å bygge veier i Norge, og derfor vil FrP endre på handlingsregelen for bruk av oljepenger.» Fredrik Färber ot mobbing mobbing de opplevde i skolen. Og opplevelsene sitter fortsatt i. Vant i Høyesterett Advokat Gisle Alexander Johnson vant i februar frem i en i historisk mobbesak mot Kristiansand kommune. For første gang i historien ble en kommune dømt til å betale erstatning etter at en gutt ble utsatt for alvorlige krenkelser på skolen. Johnson kunne fortelle om en svært tøff kamp for klienten. Dagens erstatningsrett er lite egnet for den type saker. Siden jeg nå er på Stortinget vil jeg utfordre dere på å etablere erstatningsordninger som bedre kan ivareta barns vern, sier han. Bred deltakelse Også politiet, elevorganisasjonene, idrettsforbundet, konfliktrådene i Norge og Barneombudet deltok på seminaret. Barneombud Reidar Hjermann kunne fortelle om ombudets utvidede rolle som mobbeombud. Seminaret har gitt meg ny inspirasjon til å stå på videre i kampen mot mobbing. Mette Hanekamhaug Så langt har Barneombudet konsentrert seg om å bedre tilsynsfunksjonen Fylkesmannen skal ha med skolene. 1. juni skal ombudet levere en evalueringsrapport fra dette arbeidet. Seminaret har gitt meg ny inspirasjon til å stå på videre i kampen mot mobbing elever blir mobbet én eller flere ganger hver eneste uke. Det er for mange, sier Hanekamhaug. Ida Krag > Siv talte i Drammen LO er bekymret for høye boligpriser, men applauderer regjeringens krav som gjør nye hus kroner dyrere. Det henger ikke sammen, sa Siv Jensen i sin 1. mai-tale. Roar Flåthen sa i sin 1. mai-tale at han var bekymret for de høye boligprisene. Men helt nylig applauderte han og LO regjeringens klimamelding, som kan medføre at nye hus blir opp mot kroner dyrere på grunn av nye klimakrav, sa Siv Jensen. Ekstrautgifter Hun viste til at regjeringen i klimameldingen, som ble lagt frem for tre uker siden, går inn for at alle nye hus skal bygges som såkalte passivhus. Beregninger viser at dette vil påføre utbyggere så mye som opp til kroner i ekstrautgifter pr hus. Det var på Bragernes Torg i Drammen at Siv Jensen holdt sin tale. Det har nesten blitt en tradisjon at FrPs leder besøker denne byen på arbeidernes dag. FrP markerer denne dagen fordi vi vil sette fokus på saker som vanlige arbeidsfolk er opptatt av, men som fagforeningene ikke snakker om på 1. mai. LO vil helst snakke om de sakene der de kan støtte opp om den rødgrønne regjeringen. Derfor er det mange saker som ikke nevnes, forklarte Jensen i talen sin. Vil fjerne helsekøene Jensen tok også opp helsekøene, og det store antallet ansatte som får dekket helseforsikring av arbeidsgiveren sin. Ni av ti som har helseforsikring får det via arbeidsgiver. FrP vil reversere regjeringens skattlegging av arbeidsgiverbetalt helseforsikring. Men det viktigste er å gjenopprette tilliten til det offent-lige helsevesenet, og fjerne helsekøene, sa Siv Jensen. Over personer stod i helsekø ved årsskiftet. Køene har aldri vært lenger under dagens helsemodell. Samtidig har om lag nordmenn privat helseforsikring. Fredrik Färber

6 6 Lørdag 12. mai 2012 Takker av etter 22 år Stabssjef og tidligere generalsekretær Geir A. Mo slutter i FrP for å bli administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Nå har jeg funnet tiden inne for å skifte beite, rett og slett for å arbeide med noe annet enn partipolitikk. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye og store utfordringer, samtidig som det er med betydelig grad av vemod jeg i denne omgang forlater Fremskrittspartiet, sier Mo. I høst er det 22 år siden jeg ble ansatt i Fremskrittspartiet. I løpet av disse årene har jeg vært med på en fantastisk reise med en organisasjon der det aldri finnes kjedelige dager. Det har vært oppturer og nedturer, og jeg har vært med på dem alle. Spennende jobb Jeg går til en svært spennende og viktig organisasjon. Sammen med forbundets medlemmer, tillitsvalgte og mange dyktige ansatte skal jeg arbeide med å modernisere NLF og tilpasse den de store utfordringer godstransportnæringen står overfor med internasjonalisering, økt innenlands konkurranse og farene for sosial dumping, sier Mo. Forbundsleder i NLF, Per Madsen, forteller at det har vært en krevende prosess å ansette ny direktør på grunn av mange godt kvalifiserte søkere. Vi er sikre på at Geir A. Mo er rett mann til å styre NLF i en periode med store krav til effektiv myndighetskontakt og organisatorisk fornyelse, forklarer Madsen. Madsen begrunner valget med at Mo har en unik tyngde og erfaring fra en medlemsstyrt organisasjon, noe som han understreker er viktig i NLF. Geir stiller med ledererfaring fra en stor organisasjon med mange meningsbærere, og vet hvordan han skal få folk til å trekke i samme retning. Geirs kompetanse fra andre områder enn transportnæringen vil være nødvendig for NLFs strategiske prosjekt «Veien videre». Vil savne folk Gjennom alle mine år som medlem og ansatt har jeg blitt kjent med en masse positive og flotte mennesker som bruker sin fritid og engasjement for å gjøre FrP til et bedre parti og Norge til et bedre samfunn. Det er mitt håp at disse positive kreftene vil prege Foto: Scanpix partiet også i årene fremover det er de som vil gjøre FrP til et bredt, tolerant og moderne folkeparti som naturlig hører hjemme i regjeringskontorene. Jeg har også hatt mange gode kolleger og medarbeidere gjennom alle disse årene kolleger og medarbeidere som jeg vil savne og arbeide sammen med, men som jeg forhåpentligvis vil se igjen i andre sammenhenger i årene fremover, sier han. Ros av Siv Partileder Siv Jensen gratulerer Mo med den nye jobben, men sier samtidig det var med vemod hun mottok beskjeden om at han hadde bestemt seg for å skifte jobb. Geir har vært med å bygge opp FrP fra en liten organisasjon på 90-tallet til ett av Norges største partier i vår tid. FrP har nytt godt av hans evner til å jobbe strategisk og effektivt i en medlemsorganisasjon. Han vil bli savnet i FrP, men vi skal samtidig glede oss over at andre også kan få nytte av hans engasjement og arbeidskapasitet, sier Jensen. Lang erfaring Geir A. Mo er den personen som har vært lengst ansatt i FrP. Han startet i 1990 som gruppesekretær i FrPs stortingsgruppe. Han ble generalsekretær i 1994, en posisjon han hadde frem til 2009, da han ble stabssjef for Siv Jensen. I perioden 2005 til 2010 var han også sekretariatsleder i stortingsgruppen. Han gjeninntrådte også som generalsekretær fra 2010 til I hele min tid har jeg også vært privilegert med å ha gode ledere. Først gjennom mange år under Carl I. Hagen, og de siste seks årene med Siv Jensen som sjef. Fortroligheten jeg har hatt med henne og partiets nestledere Per Sandberg og Per Arne Olsen har vært uvurderlig for meg i de rollene jeg har hatt. Jeg kommer til å savne dem som ledere, men ser frem til å beholde dem alle som gode venner, sier Geir A. Mo. Morten Wold > Sier ja til byreklame Vi har hele tiden vært krystallklare på at vi ønsker å ivareta Bergens historiske sentrum. Slik blir det også med byreklame, sier bystyrerepresentant Morten Myksvoll i Bergen. Garantien som ble gitt i FrPs valgprogram, som også ble gjentatt i byrådsplattformen var følgende: Det historiske sentrum av Bergen skal nyte godt av opprustningen, en skal få offentlige toaletter også her, men reklamen skal stå andre steder. Alle gode formål som kommunen bruker penger på må veies opp mot hverandre. Skal vi bruke penger på offentlige toaletter må noe annet reduseres. Når det er mulig å få gjort noe godt for byen uten at det går på bekostning av andre oppgaver, griper vi sjansen, forklarer Myksvoll. Tapetserer Han forklarer at dette burde ha blitt gjort allerede i 2005, da det sist var aktuelt med opprusting av byrom. Den gang hørte ikke motstanderne på fakta i saken. Det virket nesten som om de trodde at vi skulle tapetsere Bryggen med brus- og sjamporeklamer. Myksvoll mener at hele byen bør være lei seg for at det ikke ble noen avtale den gangen, og synes det er trist at det har tatt syv år før saken nå kommer opp igjen. Jeg håper årets debatt ikke vil basere seg på like mye feilinformasjon og skremselspropaganda, men lite tyder på noe annet. Vi blir beskyldt for å rasere Bergen som historisk by, selv før saken er levert. Lever godt Han viser til byer som Stavanger, Oslo og Trondheim, som lever godt med reklame i bybildet. Det kommer vi i Bergen til å gjøre også. Min utfordring til motstanderne er å påvirke fremfor bare å protestere. Vi vil nemlig ha med både arkitektur- og kulturmiljøet på laget for å gjøre saken best mulig.

7 Lørdag 12. mai Vil ha vannkraftmelding FrP ber regjeringen legge frem en egen stortingsmelding for vannkraftpolitikk. Partiet vil revidere verneplanene for vassdrag. Det er fortsatt stort potensial for skånsom og miljøvennlig kraftutbygging i Norge. Stortinget må stimulere til økt vannkraftproduksjon. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har et større ønske om å utnytte potensialet som fortsatt finnes i vannkraft i Norge, sier FrPs Oskar Grimstad (bildet). Fornybar Tirsdag la Grimstad og hans FrP-kolleger i energikomiteen frem forslag i Stortinget, hvor partiet ber regjeringen legge frem en egen vannkraftmelding. FrP viser til at klimaforliket og EUs fornybardirektiv skjerper kravet til norsk produksjon av fornybar kraft. Norsk energipolitikk har lenge vært preget av at passivitet og overdreven frykt. Man har trodd at den beste miljøløsningen i kraftsektoren har vært ikke å bygge ut ny kraftproduksjon. Som følge av det er Norge i perioder netto importør av kraft, også kraft som kan være basert på kullkraft, sier Grimstad, som er medlem av Stortingets energiog miljøkomité. Grimstad sier at den rødgrønne regjeringen har avslått vannkraftprosjekt tilsvarende ca 4 TWH de siste årene. Kraftbransjen har fremmet en rekke nye kraftprosjekter til myndighetene, men møtt betydelig motstand fra stortingsflertallet, som har avslått eller redusert mange av dem. Med en ny politisk ledelse i miljøverndepartementet håper jeg vi kan få fortgang i fornybar energiproduksjon. Avviser En stortingsmelding om vannkraftproduksjon må også inneholde en ny vurdering av avslåtte, tilbaketrukne eller reduserte kraftutbygginger som Svartisen, Øvre Otta, Sauda og Vefsna, mener Grimstad. Han avviser at forslaget fra FrP vil rasere norsk natur, og viser til at kun et fåtall av norske elver i dag har kraftproduksjon. Vi snakker ikke om nye og store oppdemminger. Den tid er forbi. Med dagens teknologi kan man bedre utnytte vannressursene og samtidig ivareta verneinteressene. Vannkraftutbygging er den beste fornybare energikilden vi har. Den er billigere, og en langt mer forutsigbar energiproduksjon enn vindkraft, og økt produksjon av vannkraft vil være et godt tiltak i klimadebatten, samt at det vil gi grunneiere et stort økonomisk løft. Fremfor å importere kullkraft kan Norge heller eksportere vannkraft, understreker Grimstad. Lars Joakim Hanssen > Fakta: FrP mener stortingsmeldingen bør inneholde: En vurdering av potensialet for ny vannkraftutbygging, samt opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg. Tiltak til hvordan man kan redusere konsesjonsbehandlingen av vannkraftprosjekter. Forslag om at kommunene får beslutningsmyndighet til å gi konsesjon til småkraftverk. At verneplanen for vassdrag mykes opp. VANNKRAFT: Oscar Grimstad og FrP ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om vannkraftproduksjon. (Foto: Børge Sandnes). Kjør debatt Forrige uke deltok jeg i den første partilederdebatten siden valget i fjor høst. Det var både morsomt og interessant. Morsomt fordi partilederdebatter er de tøffeste debattene jeg deltar i, men også interessant fordi vi så tegn på hvordan tiden frem til valget neste høst vil bli. Den rødgrønne regjeringen er snart syv år gammel. Det merket jeg i debatten. Jens Stoltenberg er preget av interne kamper med SV og Sp. Derfor var det ikke regjeringens egen politikk han snakket mest om, men om FrPs. Jeg trives godt med å snakke om FrPs politiske løsninger. Det har vi gjort i utallige debatter tidligere. Men det er et tegn som er verdt å legge merke til. Jeg tror nemlig ikke velgerne stemmer Arbeiderpartiet inn i regjeringskontorene enda en gang uten at partiet snakker om hva det har gjort og hva det vil gjøre. Velgere stemmer på det partiet som har den politikken de er enig i. Jeg tror vi politikere hele tiden bør minne oss selv på at det er langt viktigere å snakke om hva vi vil, fremfor å kritisere de andre partiene. Derfor tror jeg Stoltenbergs strategi vil feile. FrP bør frem mot valget fokusere enda mer på våre egne politiske løsninger. Det gjelder ikke bare i partilederdebatter, men også i fylkes- og lokalpolitikken. Snakk mer om hva FrP og du vil gjøre fremfor å kritisere andre. Vi politikere velges på vårt partiprogram, ikke for å være mot alt de andre partiene mener. Samtidig må vi ikke glemme den politiske debatten. Selv om jeg mener det er viktig å fokusere på hva FrP vil gjøre, betyr det ikke at vi ikke skal møte argumenter med motargumenter. Generelt savner jeg mer politisk debatt i media. I dag er det bare NRK2 som har daglige debattprogrammer på TV. Tidligere hadde både NRK1 og TV2 sendinger med sine RedaksjonEn og Tabloid. Jeg mener samfunnsdebatten er blitt fattigere de siste årene, som følge av at politikerne ikke daglig må stå til ansvar for sine utspill i direktesendte TV-debatter. Jeg har ingen forståelse for kritikerne som mener det var rett å fjerne debattprogrammene fordi de kun appellerte til godt voksne. Men verden går videre og velgerne finner stadig nye kanaler for å diskutere politikk. Nettdebatter har blitt den nye arenaen det diskuteres på. FrP er et av de største partiene på Facebook. Selv har jeg også en Facebook-side. På den deler jeg politiske saker og ting som skjer i dagliglivet. Etter tilbakemeldingene å dømme er det tydelig at folk engasjerer seg lett. På TV, radio og nettmedier vil debatten frem mot valget bli spennende. Nå som de ikke-sosialistiske partiene er i ferd med å samle seg, kan det gå mot et såkalt regjeringsvalg i Dette spørsmålet tror jeg blir en gjenganger i politiske debatter fremover. facebook.com/siv.jensen.frp twitter.com/siv_jensen_frp BLOGG:

8 8 Portrettet Lørdag 12. mai 2012 Himanshu har regien Egentlig ville FpU-leder Himanshu Gulati bli filmregissør. Nå nøyer han seg med å se film, kjøre slalåm og bruke en stor del av lønnen på å reise. Men den viktigste jobben hans er å lede frihetselskende ungdom. Himanshu Gulati har ledet Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i snart to måneder, og har allerede markert seg kraftig i media. Allerede i ukene før han ble valgt var pågangen stor fra riksmedia. Hans flerkulturelle bakgrunn, indiske opphav og oppvekst i Sogn og Fjordane, vekket stor interesse. Jeg synes min flerkulturelle bakgrunn blir litt tullete og uviktig. Selv om min bakgrunn er en del av hvem jeg er, så er det min politiske rolle og det jeg ønsker å arbeide for, som er viktig, forteller han. Regissør Himanshus foreldre kom til Norge fra India på slutten av 70-tallet. Faren er lege og moren fysioterapeut. Selv er han født og oppvokst i Norge og har ingen planer om å følge i foreldrenes fotspor yrkesmessig. Jeg er født og oppvokst i Lavik i Høyanger kommune. Der bodde vi i mange år før vi flyttet til Lillestrøm da jeg var ni år. Der bor jeg sammen med mine foreldre i dag, sier han. Himanshu forsøkte seg på medisinstudier, men fant fort ut at det ikke var riktig vei å gå for ham. Han har bachelor i økonomi og ledelse fra BI, men drømte om å bli noe helt annet. Jeg har faktisk gått et halvt år på filmskole i India for å bli regissør. Det ble mer som hobby, men kanskje jeg kan komme tilbake til det og gjøre noe i fremtiden. Jeg har også lyst å bruke utdannelsen min til å skape noe selv. Jeg er nok litt gründer, smiler han. Mange, og spesielt media, syntes det var oppsiktsvekkende at en ung gutt med en flerkulturell bakgrunn skulle lede FpU. Avtroppet formann i FpU, Ove Vanebo, var raskt ute på Twitter og skrev ironisk følgende: Det er sant som de sier, innvandrerne kommer og tar jobbene våre. Selv smiler Himanshu, og mener det er et kraftig spark på leggen til folk som har fordommer mot FrP. Våre politiske motstandere har forsøkt å etablere fordommer mot FrP. Jeg tror mange av våre motstandere ikke er klar over hvor mange innvandrere som er kritiske til den snillistiske og løsslupne asyl- og innvandringspolitikken som føres i Norge. Innvandrere er som folk fl e s t. Selvstendig Himanshu forklarer at både hans egne foreldre og mange andre innvandrere som driver egne foretak, møter akkurat de samme utfordringer som påbud, forbud og det enorme byråkratiet i dagliglivet. FrP skiller ikke på bakgrunn av hudfarge, religionstilhørighet eller etnisk bakgrunn. Vi er opptatt av at alle skal ha de samme rettigheter og plikter. Jeg kommer ikke til å bli en talsmann for innvandrere, men derimot en talsmann for alle som ønsker å bidra positivt i samfunnet, men som møter de utfordringene som en feilslått politikk gjennom mange år har skapt, forklarer han. Som leder av en ungdomsorganisasjon er han selvsagt svært opptatt av hverdagen til nettopp ungdom. En av de virkelig store sakene jeg ønsker å arbeide for, er det stramme boligmarkedet som holder svært mange nyetablerere utenfor. Regjeringen har gjennom en feilslått boligpolitikk avskåret mange ungdommer fra å skaffe seg en egen bolig. Jeg ønsker å oppheve BSU-grensen, fjerne dokumentavgiften og egenkapitalkravet, forklarer han. Himanshu kjenner på ansvaret og tilliten som hviler på de 23 år gamle skuldrene hans, og innser at han kan bli nødt å ta tøffe beslutninger. Jeg har på mange måter vært heldig som har vært nestformann i to år, det gjør overgangen veldig smidig. Noe av det første man kjenner på, er ansvaret. At det nå er jeg som sitter med det øverste ansvaret for alt som skjer i FpU, og at det til slutt er jeg som ofte må ta beslutningene, sier han. Organisasjonsarbeid Til tross for knappe to måneder med formannsklubben, i FpU heter det fortsatt formann og ikke leder, har Himanshu allerede rukket å gjøre mye. Nå i begynnelsen har jeg brukt veldig mye tid på organisasjonsarbeid. Vi har også lagt mye planer. Fremover vil jeg ha et enda større fokus på å synliggjøre FpUs politikk i media. En viktig del av min nye jobb er å reise rundt og kurse våre medlemmer. Det er ingenting som er så gøy som å se at det stadig opprettes FpU-lag i de fjerneste hjørnene av Norge. Navn: Himanshu Gulati Alder: 23 år Sivilstatus: Single Favorittfilm: François Girards The red violin Favorittbok: Alkymisten av Paulo Coelho Favorittmusikk: Indisk og klassisk Våre politiske motstandere har forsøkt å etablere fordommer mot FrP. Himanshu Gulati, FpU-formann Han forteller at han ser stadig yngre folk som melder seg inn i FpU, og flere og flere i aldersgruppen 14 til 16 år engasjerer seg. Jeg vil anmode FrP-ere i alle fylker om å være tålmodige når de får ferske, unge FpU-ere med i sine lokallagsstyrer. Mange trenger god støtte og litt tid til å utvikle seg som politikere. Stort sett fryder han seg over sin nye jobb, og til tross for sin unge alder har han allerede reist mer enn godt voksne mennesker. Han har besøkt over 90 land. Først og fremst så er det utrolig gøy å være formann for en så fantastisk gjeng med frihetselskende ungdommer. Jeg møter hele tiden ungdommer som bruker av sin egen fritid for å kjempe for min og din frihet. Til tross for at Himanshu har en krevende jobb som formann i FpU, forsøker han å finne tid til å slappe av. Aller helst bak rattet i sin hvite Peugeot med taket nede, eller i full fart ned slalåmløypa. Slalåm Jeg liker svært godt å kjøre bil, så jeg setter meg gjerne bak rattet og tar en rolig kjøretur og nyter inntrykkene. Jeg må også kunne si at jeg er en stor slalåmentusiast. Det er herlig å ta heisen opp på toppen av et fjell, og nyte vinden mens jeg kjører nedover. Det er frihet, forklarer han entusiastisk. I tillegg bruker han mye tid og penger på å reise. Jeg antar at riselysten ligger i genene mine. Foreldrene mine elsker å reise, så jeg er nok litt arvelig belastet der, ler han. Himanshu er ofte i hjemlandet til foreldrene sine, og har slekt som han forsøker å besøke når han kan. Røtter For meg er det viktig å ta være på røttene mine. Jeg har reist masse i India, og blant annet gjennom å ha lært meg språket, hindi, forsøker jeg å ta vare på den delen av identiteten min også. Nå sist besøkte jeg besteforeldrene mine en uke i New Dehli denne påsken. Himanshu rekker knapt å pakke om kofferten sin før han skal ut å reise igjen. I slutten av denne måneden

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul Gleder seg til jul Siv Jensen gleder seg både til jul og til valgåret 2011. Side 3 Juleøl til besvær «Øl for klippfisk», «pommes frites-øl fra Arendal» og «smaker som Nordkoreansk risøl». Kommentarene

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7 Banens helt Gjennom et oppsiktsvekkende og tverrpolitisk samarbeid, slo KrF, SV og FrP gamle fotballhelter. Per Sandberg ble banens beste. Side 3 Vant kampen om eiendomsskatt Folk i Sandnes kan takke FrP

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

Dobbeltmoral. Trivsel på sjøen. Sommerpraten. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Dobbeltmoral. Trivsel på sjøen. Sommerpraten. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Trivsel på sjøen Oslo-byråd Sylvi Listhaug (FrP) inviterte flere hundre eldre på båttur. Side 20 Eli Hagen gleder seg til sommer, sol og grillmat. Side 3 Sommerpraten Dobbeltmoral Åse Michaelsen (FrP)

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. april Dagsorden 3137 Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2013 (Innst.

Detaljer

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 GRÜNDERSKAP OG INTEGRERING Gründere skal slippe å drukne

Detaljer

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 Innhold: Stortingsgruppen. 3 Politisk regnskap, sammendrag 4 Venstres alternative statsbudsjett, finanskrise og RNB 5 Om Regjeringen og Stortinget.

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Presidenten: Representanten Signe Øye vil framsette et privat forslag. Presidenten: Representanten Per Sandberg vil framsette

Presidenten: Representanten Signe Øye vil framsette et privat forslag. Presidenten: Representanten Per Sandberg vil framsette 3500 18. juni Voteringer over saker på dagsorden nr. 101 2004 Møte fredag den 18. juni kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 102): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer