Pårørende medrammet og ressursperson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pårørende medrammet og ressursperson"

Transkript

1 Pårørende medrammet og ressursperson Geir Stenersen, psykolog RNNK (samtalepartner, visekunstner, typograf, lydtekniker, oppfinner, lastebil- og bussjåfør, hobbyfilosof, verandasnekker, høyttalerkonstruktør, generelt løsningsorientert pellementmaker m.m.)

2 En ørliten utfordring for meg Hvordan forklare dere her i salen, på en enkel og lettfattelig måte, i løpet av bare minutter, hva vi på Kurbadet forsøker å tilby sårbare pårørende/medrammede, med utgangspunkt i en type invalidiserende helsesvikt ingen kan si noe sikkert om, verken vedr. årsak, behandling eller prognose, men som mange likevel har sterke og klare oppfatninger av, og som man stadig får nye retningslinjer for Og i tillegg gjøre det på en overbevisende, inkluderende og respektfull måte, som bidrar til økt innsikt og mestringstro, redusert lidelse og frustrasjon, og som i siste instans gjør den sekundærrammede bedre rustet til å agere mer hensiktsmessig ift. den primærrammede Mens han eller hun samtidig ivaretar sine egne behov på en bærekraftig måte...? Vel

3 Pårørende rammes flerdobbelt Som regel flere som sliter når én rammes av alvorlig og/eller langvarig helseutfordring. Sorgen over at den man er glad i sliter med helsa, får redusert livskvalitet, mister seg selv, opplever andres disrespekt etc. Utrygghet og bekymring med tanke på fremtid, økonomi etc. Sosial tilbaketrekking, redusert aksjonsradius/opplevelsesspekter. Frustrasjon over ikke å få lov (eller få til) å gi sitt bidrag for å avhjelpe situasjonen for den man er glad i. Manglende forståelse og anerkjennelse fra omgivelsene, ikke rom for egen sorgprosess/ivaretakelse av egne behov. Avkreves ekstra ytelse for å kompensere for den primærrammede.

4 Samtidig Nærmeste pårørende er pasientens viktigste hjelpemiddel til bedring over tid. Hjelp, støtte, oppmuntring og avlastning i hverdagen. Humor, latter og felles livsglede. Trygging av (forsikring om) pasientens fortsatte verdi som menneske, selv om yteevnen er redusert. Bidra til å redusere mengden energi som kastes bort på dårlig samvittighet (pga. redusert yteevne og en hel masse annet). Spille den rammede god til å senke kravene, grensesette seg bedre, skape tilstrekkelig rom for restitusjon, legge til rette for hans eller hennes medvirkning til gradvis bedring av helse og bærekraft i livet.

5 Vanlige pårørende-symptomer Håpløshet, nedstemthet, bekymringstanker, opplevelse av hjelpeløshet m.m. Mange forteller om: Depresjonssymptomer. Utbrenthetssymptomer, langvarig utmattelse. Søvnvansker. Samlivsproblemer og økt konfliktnivå/redusert trivsel i familien. Redusert omsorgsevne, redusert deltakelse i barnas hverdag. Redusert arbeidsevne. Evt. flukt bort fra hjemmet, til jobben som mestringsarena. Generelt redusert livskvalitet.

6 Pårørendetilbud to perspektiver Et forum for å dele erfaringer rundt det å være pårørende til en CFS/ME-rammet. Ingen pasienter i gruppa, kun pårørende tilstede. Livsledsager, barn, foreldre, søsken, andre nærstående... (Psyko)edukativt perspektiv: Den rammedes situasjon, opplevelsen av liv og hverdag. Forståelse av CFS/ME (etiologi, behandling, prognose m.m.). Viktigheten av å ivareta egne behov, for å kunne fortsette å stå i det. Forståelse for omgivelsenes mangel på forståelse. Ens egen rolle som ressursperson.

7 Forum for å dele erfaringer Lov å formidle hvor jævlig man faktisk har det; fortvilelsen, sinnet, maktesløsheten, slitenheten, sorgen. Godt å oppleve at andre har det likedan, at noen forstår. Støtte i fellesskapet. Dele erfaringer og ideer til praktiske løsninger i hverdagen. Lov å formidle til psykologen at man rett og slett blir jævlig provosert av at det nettopp er en psykolog som har denne pårørende-gruppa (mange CFS/ME-pasienter og deres pårørende er i likhet med undertegnede relativt allergisk mot ideen om at CFS/ME er bare psykisk ). Det er INGENTING som heter bare psykisk ; det er jo nervesystemet og kroppen som skaper hele vår subjektive opplevelse av verden

8 Som pårørende kan du (1) Hjelpe den CFS/ME-rammede til å bli flinkere til å lytte til kroppen sin, dvs. å merke seg og ta hensyn til (!) de første advarselstegnene. Bidra til at den det gjelder reduserer sitt aktivitetsnivå i tide, og får tilstrekkelig anledning til å hvile når behovet melder seg. Bidra til at den det gjelder får til å veksle mellom aktivitet og hvile på en bærekraftig måte (NB! TV-titting, lesing, musikklytting, strikking etc. er aktivitet, ikke hvile ). Vesentlig å hvile før man blir helt skutt, optimal mengde restitusjon er minst like viktig som optimal mengde aktivitet. Unngå bebreidelser og å gi den det gjelder dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet er et formidabelt energisluk, og de fleste med CFS/ME har mer enn nok fra før.

9 Som pårørende kan du (2) Trygge den det gjelder på at du har forstått og akseptert at uforutsigbarhet er en del av problematikken. Forklare om og om og om igjen til den det gjelder at det å be om hjelp ikke er mas og bryderi, men snarere en mulighet for deg å få lov å bidra, og at det betyr mye for deg å få lov til nettopp det. Se tidsbruk, bryderi og begrensninger ift. pacing (aktivitetsavpasning/energiøkonomisering) som en investering i et avgrenset tidsrom, der målet er fremtidig varig bedring og økt yteevne. Mas og bebreidelser gjør det bare verre for alle Dele dine bekymringer og frustrasjoner med andre enn den CFS/ME-rammede. Som pårørende rammes du også av lidelse, bekymring og belastning, men den primærrammede er ikke nødvendigvis rett adresse for dine terapeutiske behov.

10 Som pårørende kan du (3) Sammen med den CFS/ME-rammede utforske hvordan dere (og resten av nettverket deres) kan spille hverandre god til å dekke hverandres behov, til tross for helsebegrensningene. Kommunikasjon og respekt er nøkkelord her... Bli stadig bedre til å ivareta dine behov oppi alt, siden det faktisk er din helse som danner grunnlaget for det du på sikt kan oppleve av livskvalitet, inkludert din fortsatte evne til å ivareta den CFS/ME-rammedes behov i fremtiden. Godartet egoisme handler om å sette oksygenmaska på seg selv først, før man prøver å hjelpe medpassasjeren

11 Pedagogiske poenger (1) Ingenting som heter 'bare psykisk, hjernen/nervesystemet/ kroppen er ren biologi, og alt henger sammen. Nervesystemet vårt er programmerbart, nerveforbindelser som benyttes ofte blir mer effektive, de som benyttes sjelden blir mindre effektive. Langvarig energisvikt => organismen vår har for lenge stått i større belastning enn den har hatt kapasitet til, både rent biologisk og ift. opplevd stress. Vi er alle automater i eget liv, det meste 'inni oss' og 'rundt oss' skjer uten at vi er klar over det. Automatikken vår er ofte på etterskudd, det krever både tid, energi og øvelse å få etablert ny og mer bærekraftig automatikk.

12 Pedagogiske poenger (2) Vi er primært skapt for overlevelse, eventuell lykke, trivsel og kos er ren bonus. Det negative trekker automatisk mer oppmerksomhet enn det positive. Logisk nok ut fra et 'overlevelsesprinsipp. Vi prøver automatisk å konstruere 'mening' i alt som skjer oss, selv om det er aldri så tilfeldig. Jeg er tross alt fortsatt i live, alternativet er antakelig verre. Jeg blir ikke yngre med årene, følgelig blir det stadig viktigere med effektiv grensesetting. Livet setter seg i kroppen, tidligere livsbelastninger kan gi varig økt sårbarhet, f.eks. i forhold til stress.

13 Pedagogiske poenger (3) Logisk at hukommelsen og 'fornuften' vår svikter når kroppen sliter alvorlig nok lenge nok. Det er ikke tilstrekkelig med tilgjengelig energi til optimal kognitiv fungering. Å si 'ja' er også å si 'nei' til andre ting jeg kunne sagt ja til. Alt har en kostnad, også snillhet og godhet. Å alltid si 'ja' programmerer andre til å ta meg for gitt. Det kan være sørgelig langt mellom innskuddene i 'Godwill-banken, alle får dessverre ikke som fortjent. Bærekraft i eget liv = balanse mellom uttak og inntak. Det går utmerket an å gå 'energimessig konkurs' over tid. Rettferdighet er ikke et prinsipp i naturen, men en menneskelig overenskomst, et ideal, noe vi må kreve og kjempe oss til.

14 Pedagogiske poenger (4) Skam og dårlig samvittighet = bortkastet livskraft. Ingen som er glad i meg har noe som helst å tjene på min dårlige samvittighet. Jeg har uendelig stor verdi for alle som er glad i meg, selv om jeg ikke presterer like mye som før. Å be en annen om hjelp er å tilby en positiv opplevelse til den som får lov til å hjelpe. Det gir andre mennesker den gode følelsen av å være verdifull, et godt medmenneske etc. Ikke 'bli bra' men 'få det bedre. Vi kan alle få økt livskvalitet gjennom mer effektiv stressmestring, grensesetting etc. Jeg fortjener å få det bedre, uansett hva livet eller andre mennesker har programmert nervesystemet mitt til å tro. Jeg kan klare å få det bedre. Må bare finne min måte, mine 'nøkler', mine 'gode hjelpere.

15 Pedagogiske poenger (5) En liten endring i dag vil kunne medføre enorm endring over tid, gradvis eller plutselig. I henhold til såkalt 'kaos-teori... Spille hverandre god eller spille hverandre ut? De fleste relasjoner har stort forbedrings-potensiale i så måte. Andre menneskers uforstand og ufullkommenhet er nær sagt uendelig. De fleste som svikter oss gjør det av uvitenhet, dumskap, feighet eller i selvforsvar, kun et fåtall er genuint dyssosiale/ onde, selv om de dessverre også vandrer trøstig iblant oss (1-4% av befolkningen). Gjøre det man vil vs. gjøre det man ikke klarer å la være å ville. Hvis vi nå har en såkalt fri vilje, og samtidig er slaver av nervesystemet vårt, hva er i så fall denne frie viljen vår fri i forhold til?

16 Pedagogiske poenger (6) Ikke begjære/forvente av andre det de ikke frivillig har lyst å gi meg. Det er en garantert oppskrift på slitenhet og frustrasjon. Ikke begjære/forvente av andre det de ikke har i seg å gi meg. Det er selve definisjonen av umulig og nytteløst. Intelligens kan være en ensom sak: Er man tilfeldigvis litt over gjennomsnittet intelligent, må nødvendigvis et flertall av de man møter være mindre intelligent. Følgelig kan ting du har erfart og forstått i livet være merkelig vanskelig for andre å skjønne Det finnes mange elegante måter å grensesette seg på, å si nei på: I utgangspunktet ja, men dessverre nei! er en av de bedre En dag dør jeg, men alle andre dager lever jeg. (spansk ordtak)

17 Mine erfaringer De aller fleste, både pasienter og pårørende, formidler å ha nytte av tilbudet. Dette skulle jaggu mæ han Arne også ha fått med sæ! Alle ønsker at tilbudet til pårørende skulle vært mer omfattende Atskillig større varighet enn de tilmålte 3-4 timer. Pårørende mer løpende involvert underveis i behandlingstilbudet. Mer innhold, både faglig og mestringsmessig. Mer tid/rom for fellesskap og deling av erfaringer, følelser m.m. Mulighet for individualsamtaler og parsamtaler etter behov.

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep RVTS-Ø, Fagteam vold og overgrep Av spesialrådgiver/psykologspesialist Trine Anstorp Det er ikke mer enn bare et par tiår siden at fortellinger om voksnes

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger?

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Jan Frich, overlege og professor Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Institutt for helse

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Råd mot søvnproblemer (1)

Råd mot søvnproblemer (1) Råd mot søvnproblemer (1) I dette notatet gir vi råd bygget på slik behandling man tilbys hos fagfolk som har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med store søvnproblemer. Metodene har gjennom vitenskapelige

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer