Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

2 For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres uten forhåndsvarsel. Merk deg at ingen juridiske krav kan baseres på informasjonen i disse instruksjonene. Bruk bare originaldeler ved reparasjon. Bruk av andre deler fører til at garantien blir ugyldig. Det må ikke utføres endringer på maskinen eller monteres uoriginalt utstyr uten tillatelse fra produsenten. Endringer på enheten kan føre til at enheten blir skadet eller at det blir farlig å bruke den. Når dette produktet er utslitt og ikke lenger i bruk, bør det returneres til forhandleren eller en tredjepart til resirkulering Alle rettigheter forbeholdt. Orangeburg,SC.

3 INNHOLD INNLEDNING...4 Kjøring og transport på offentlig vei...5 Sleping...5 Betjening...5 God service...6 SYMBOLER OG MERKER...7 SIKKERHET...9 Sikkerhetsinstruksjoner...9 Personlig verneutstyr...11 Kjøring i skråninger...11 Sikker håndtering av bensin...13 Generelt vedlikehold...14 Transport...16 Sleping...16 Gnistfanger...16 STYREENHETER...17 Styreenhetenes plassering...17 Styrespaker...18 Timeteller...19 Knivbryter...19 Tenningsbryter...19 Parkeringsbrems...20 Sporingshåndtak...21 Sikringer...21 Hydrostatiske utløserspaker...21 Regulering av klippehøyde...22 Spak for setejustering...22 Drivstoffkran...22 Tanking...23 BETJENING...24 Opplæring...24 Styring...24 Før oppstart...25 Starte motoren...25 Startkabler...28 Kjøring...29 Drift i skråninger...30 Stoppe motoren...31 Klippetips...32 Manuell transport...33 Bypass-koblinger...33 VEDLIKEHOLD...34 Vedlikeholdsskjema...34 Batteri...36 Sikkerhetssystem...37 Dekktrykk...37 Parkeringsbrems...37 Aggregatrem...38 Pumperem...39 V-remmer...39 Klippekniver...40 Vatring av aggregat...41 Antiskalperingshjul...42 Rullehjul...43 Monteringsdeler...43 Rengjøring...43 SMØRING...44 Smøreskjema...44 Smørenipler på hjul og aggregat...45 Forhjulfeste...45 Forhjullager...45 Aggregatspindler...45 Skifte mellomakselolje (utveksling)...46 Lufteprosedyrer...47 FEILSØKINGSSKJEMA...48 LAGRING...50 Vinteropplag...50 Service...50 LEDNINGER...51 TEKNISKE DATA...52 Momentspesifi kasjoner...54 SAMSVARSSERTIFIKATER...55 SERVICEHEFTE...56 Husqvarna-3

4 INNLEDNING ADVARSEL! Hvis advarslene og instruksjonene ikke følges kan det føre til alvorlig skade på brukeren eller andre personer. Eieren må ha forstått disse instruksjonene, og må bare la klipperen brukes av personer med tilstrekkelig opplæring og som forstår disse instruksjonene. Alle som bruker klipperen må ha god fysisk og psykisk helse, og må ikke være påvirket av medikamenter. 4-Husqvarna

5 INNLEDNING Gratulerer Takk for at du kjøpte en Husqvarna kjøregressklipper. Denne maskinen er bygd for enestående effektivitet og hurtig klipping av store områder. Maskinens ytelse fremmes av det lett tilgjengelige kontrollpanelet og den hydrostatiske utvekslingen som reguleres av styrespakene. Denne bruksanvisningen er et verdifullt dokument. Les innholdet nøye før du bruker eller utfører service på maskinen. Det er viktig for sikkerheten både for brukeren og andre at disse instruksjonene (bruk, service, vedlikehold) følges av alle som bruker maskinen. Det kan også forlenge maskinens levetid vesentlig, og øke maskinens bruktverdi. Hvis du selger maskinen, må bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Det siste kapittelet i denne bruksanvisningen inneholder en servicejournal. Sørg for at service og reparasjoner blir nøye dokumentert. En oppdatert servicejournal reduserer servicekostnadene til vedlikehold, og påvirker maskinens bruktverdi. Kontakt forhandleren hvis du vil vite mer. Ta med bruksanvisningen når maskinen leveres til forhandleren for service. Generelt I denne bruksanvisningen er venstre og høyre, bakover og forover brukt i forhold til maskinens normale kjøreretning. Som et ledd i den kontinuerlige forbedringen av produktene kan spesifi kasjoner og design endres uten varsel. Kjøring og transport på offentlig vei Kontroller gjeldende veitrafi kkbestemmelser før transport på offentlig vei. Hvis maskinen transporteres, må det alltid brukes egnet festeutstyr og sikres at maskinen er godt forankret. Maskinen MÅ IKKE brukes på offentlig vei. Sleping Hvis maskinen er utstyrt med slepekrok må det utvises stor forsiktighet under slep. La aldri barn eller andre oppholde seg på eller i utstyret som slepes. Ta store svinger for å unngå klemfare. Kjør sakte og beregn ekstra stopplengde. Unngå å slepe på hellende underlag. Vekten av utstyret som slepes kan føre til at maskinen mister veigrepet og at føreren mister kontrollen. Følg produsentens anbefalte vektbegrensning for utstyr som slepes. Unngå slep i nærheten av grøfter, kanaler og andre farer. Betjening Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på plener og jevnt underlag, uten hindringer som steiner, trestubber osv. Maskinen kan også brukes til andre oppgaver når den utstyres med spesielt tilbehør levert av produsenten. Bruksanvisning for dette tilbehøret medfølger ved levering. Alle andre typer bruk er feil. Produsentens instruksjoner når det gjelder bruk, vedlikehold og reparasjon må følges nøye. Plenklippere og alt motorisert utstyr kan være farlig hvis det brukes feil. Sikkerhet er et resultat av god dømmekraft, forsiktig bruk i samsvar med disse instruksjonene, samt sunn fornuft. Maskinen må bare brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med maskinens spesielle egenskaper, og som har kjennskap til sikkerhetsinstruksjonene. Bruk bare godkjente reservedeler til vedlikehold av maskinen. Ulykkesforebyggende bestemmelser, generelle sikkerhetsbestemmelser, arbeidsmiljøbestemmelser og trafi kkforskrifter må følges uten unntak. Uautoriserte endringer i maskinens konstruksjon kan frita produsenten for ansvar for eventuell påfølgende personskade eller skade på eiendom. Husqvarna-5

6 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter er bare tilgjengelige hos utvalgte forhandlere med fullstendig servicetilbud. Dette sikrer at du som kunde får kun den beste støtte og service. Produktet er kontrollert og justert av forhandleren før levering. Se sertifi katet i servicejournalen i denne bruksanvisningen. Hvis du trenger reservedeler eller støtte i forbindelse med servicespørsmål, garantikrav osv., kontakter du følgende leverandør: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motor Overføring Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer fi nnes på det trykte typeskiltet som er festet i motorrommet. Følgende er angitt på skiltet: 1. Maskinens typebetegnelse (I.D.). 2. Produsentens typenummer (Model). 3. Maskinens serienummer (Serial no.) Oppgi typebetegnelse og serienummer når du bestiller reservedeler. Motorens produksjonsnummer er stemplet på ett av ventildekslene. Platen angir følgende: 4. Motormodell. 5. Motortype. 6. Kode Ha disse opplysningene tilgjengelige når du bestiller reservedeler. Hjulmotorene og hydrostatpumpene har en etikett med strekkode bak på enhetene. 6-Husqvarna

7 SYMBOLER OG MERKER Følgende symboler er brukt på maskinen og i bruksanvisningen. Studer dem nøye slik at du vet hva de betyr. ADVARSEL! Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Brukes i denne publikasjonen til å varsle leseren om fare for personskade eller dødsfall, spesielt hvis leseren unnlater å følge instruksjonene i bruksanvisningen. VIKTIG INFORMASJON Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Brukes i denne publikasjonen til å markere fare for skade på eiendom, spesielt hvis leseren unnlater å følge instruksjonene i bruksanvisningen. Brukes også hvis det fi nnes mulighet for feil bruk eller feilmontering. R N Revers Fri Raskt Langsomt Drivstoff Advarsel Parkeringsbrems Advarsel Roterende kniver, Berør ikke delene hold avstand til utkastaggregatet MAX +_90N MAX +_150N Batterisyre er korroderende, eksplosiv og brennbar Ikke stå her Lasting av trekkstang Bruk vernebriller Bruk vernehansker Husqvarna-7

8 SYMBOLER OG MERKER Les Stopp motoren og Hold sikker Bruk i skråninger Ingen passasjerer Brukerens fjern nøkkelen før avstand fra ikke større Bruksanvisning utfører vedlikehold maskinen enn 10 eller reparasjon Hele kroppen Kapping av fi ngre Ikke åpne eller Rygg forsiktig, Kjør forsiktig eksponering for og tær fjern sikkerhets- se opp for andre forover, se opp for gjenstander som kastes skjerming mens personer andre personer motoren er i gang Støyutslipp til omgivelsene i samsvar med EU-direktivet. Maskinens utslipp er angitt i kapittelet TEKNISKE DATA, og på klistremerkene. Kun maskiner for det europeiske markedet. 8-Husqvarna

9 Sikkerhetsinstruksjoner Disse instruksjonene er for din sikkerhet. Les dem nøye. SIKKERHET ADVARSEL! Dette symbolet betyr at det må legges stor vekt på viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette gjelder din sikkerhet. VIKTIG: DENNE KLIPPEREN ER I STAND TIL Å KAPPE AV HENDER OG FØTTER, OG KASTE UT GJENSTANDER. HVIS DISSE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE IKKE FØLGES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL. Generell drift Alle instruksjoner på maskinen og i denne bruksanvisningen må være lest og forstått før arbeidet starter. Unngå å plassere hender eller føtter nær roterende deler eller under maskinen. Hold alltid avstand til utkaståpningene. Maskinen må bare brukes av ansvarlige voksne som er kjent med instruksjonene. Rengjør området for gjenstander som steiner, vaier osv. som kan bli fanget opp og kastet ut av bladene. Pass på at det ikke fi nnes forbipasserende i området før arbeidet starter. Stopp maskinen hvis noen kommer inn i området. Kjør aldri med passasjerer på maskinen. Denne maskinen er kun ment for å brukes av én person. Ikke klipp i revers hvis det ikke er absolutt nødvendig. Se alltid ned og bak maskinen før og under rygging. Materialutkastet må aldri rettes mot noen. Unngå å kaste ut materiale mot en vegg eller hindring. Materialet kan bli kastet tilbake på brukeren. Stopp knivene ved kryssing av grusfl ater. Maskinen må ikke brukes uten at hele gressoppsamleren, utkastvernet og annet sikkerhetsutstyr er på plass og fungerer som det skal Senk farten før svinger. La aldri maskinen stå uten tilsyn når motoren er i gang. Stopp alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og fjern nøklene før du stiger av maskinen. Koble ut knivene når du ikke klipper. Slå av motoren og vent til alle deler har stoppet helt før du rengjør maskinen, fjerner oppsamleren eller fjerner gress fra utkasteren. Maskinen må bare brukes i dagslys eller med god kunstig belysning. Bruk ikke maskinen hvis du er påvirket av alkohol eller medikamenter Les bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen Fjern gjenstander fra området før det klippes Husqvarna-9

10 SIKKERHET Vær oppmerksom på trafi kk ved bruk nær vei eller kryssing av vei. Vær ekstra forsiktig når maskinen lastes på eller losses fra tilhenger eller lastebil. Bruk alltid vernebriller når du bruker maskinen. Data viser at brukere over 60 år er involvert i en stor del av personskadene som oppstår ved bruk av kjøregressklippere. Slike brukere må vurdere sin evne til å bruke kjøregressklipperen på en måte som er trygg nok til å beskytte dem selv og andre mot alvorlig personskade. Følg produsentens anbefalinger for hjulvekter eller motvekter. Alle som bruker denne maskinen må først ha lest og forstått denne bruksanvisningen. Aldersgrense for bruk kan være underlagt lokale bestemmelser. Hold maskinen fri for gress, løv eller andre fremmedelementer som kan bygge seg opp og komme i kontakt med eksosrøret eller motoren og begynne å brenne. La ikke klippeaggregatet pløye gjennom blader eller annet som kan bygge seg opp. Tørk opp olje- eller drivstoffsøl før du bruker eller lagrer maskinen. La maskinen avkjøles før du lagrer den. Kjør aldri med passasjerer ADVARSEL! Motoreksos og enkelte komponenter inneholder eller avgir kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, usynlig og giftig gass. Maskinen må ikke brukes på innelukkede steder. 10-Husqvarna

11 SIKKERHET Personlig verneutstyr ADVARSEL! Bruk alltid godkjent personlig verneutstyr (vist i illustrasjonen) ved bruk av maskinen. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be forhandleren om hjelp til å velge riktig utstyr. Sørg for at du har førstehjelpsutstyr tilgjengelig når du bruker maskinen. Bruk aldri maskinen barføtt. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette i tåen. Bruk alltid godkjente vernebriller eller fullt ansiktsvisir ved montering eller kjøring. Bruk alltid hansker ved håndtering av knivene. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk hørselvern for å unngå skade på hørselen. Kjøring i skråninger Skråninger er en viktig faktor forbundet med tap av kontroll og velteulykker, som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. All kjøring i skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge opp en bakke, eller føler deg utrygg, må du ikke klippe der. Klipp opp og ned skråninger (maks. 10 grader), ikke på tvers. Vær oppmerksom på hull, røtter, ujevnheter, stein eller andre skjulte gjenstander. Ujevnt terreng kan føre til at maskinen velter. Høyt gress kan skjule hindringer. Velg lav kjørehastighet slik at du ikke trenger å stoppe i skråningen. Unngå å klippe vått gress. Dekkene kan miste grepet. Unngå å starte, stoppe eller svinge i en skråning. Hvis dekkene mister grepet, kobler du ut knivene og fortsetter langsomt rett ned bakken. Bruk langsomme og gradvise bevegelser i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning, som kan føre til at maskinen velter. Vær ekstra forsiktig når maskinen brukes med gressoppsamler eller annet tilbehør. Dette kan påvirke maskinens stabilitet. Må ikke brukes i bratte skråninger. Prøv ikke å stabilisere maskinen ved å sette en fot på bakken. Unngå å klippe nær stup, grøfter eller elvebredder. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten eller hvis kanten gir etter. Personlig verneutstyr Klipp opp og ned, ikke fra side til side ADVARSEL! Kjør ikke opp eller ned skråninger som er brattere enn 10 grader. Kjør ikke på tvers av skråninger a Husqvarna-11

12 SIKKERHET Barn Tragiske ulykker kan skje hvis brukeren ikke er oppmerksom på barn i området. Barn blir ofte tiltrukket av maskinen og klippingen. Gå aldri ut fra at barn kommer til å holde seg utenfor fare. Hold barn ute av klippeområdet og under tilsyn av en annen ansvarlig, voksen person enn brukeren. Vær oppmerksom og stopp maskinen hvis et barn kommer inn i området. Se etter små barn bak deg og ned før og under rygging. Kjør aldri med barn på maskinen, selv om knivene er slått av. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller påvirke maskinens sikkerhet. Barn som har fått sitte på tidligere kan plutselig dukke opp i klippeområdet for en ny kjøretur, og bli overkjørt eller rygget ned av maskinen. La aldri barn bruke maskinen. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg et uoversiktlig hjørne, busker, trær eller andre gjenstander som kan skjule et barn. Hold barn borte fra arbeidsområdet La aldri barn bruke maskinen Husqvarna

13 SIKKERHET ADVARSEL! Motoren må ikke startes når førergulvplaten eller andre beskyttelsesplater for klippeaggregatets drivrem er fjernet. Sikker håndtering av bensin For å unngå personskade eller skade på eiendom, må du utvise ekstrem forsiktighet ved håndtering av bensin. Bensin er ekstremt brannfarlig og dampene er eksplosive. Slukk alle sigaretter, sigarer, piper, og andre antennelseskilder. Bruk bare godkjente drivstoffbeholdere. Fjern aldri tanklokket eller fyll bensin mens motoren er i gang. La motoren kjøles ned i minst to (2) minutter før påfylling av drivstoff. Fyll aldri drivstoff på maskinen innendørs. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffbeholdere der det er åpen fl amme, gnister eller pilotfl amme, som f.eks. på en varmtvannsbereder eller andre apparater. Reduser faren for utlading av statisk elektrisitet ved å berøre en metalloverfl ate før du begynner å fylle drivstoff. Fyll aldri beholdere inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller hengerplan med plastfôring. Plasser alltid beholdere på bakken borte fra kjøretøyet når du fyller. Fjern bensindrevet utstyr fra lastebilen eller hengeren og etterfyll drivstoff på bakken. Hvis dette ikke er mulig, etterfylles slikt utstyr med en bærbar kanne, fremfor fra en bensinpumpe. Hold munnstykket i kontakt med kanten av drivstofftanken eller åpningen på kannen hele tiden inntil påfyllingen er ferdig. Bruk ikke en enhet som lar munnstykket stå åpent uten at det holdes manuelt. Skift klær umiddelbart hvis du søler drivstoff på klærne. Overfylle aldri drivstofftanken. Sett tanklokket på igjen og trekk det til. Ikke start motoren i nærheten av drivstoffsøl. Bruk aldri bensin til rengjøring. Hvis det oppstår lekkasje i drivstoffsystemet, må motoren ikke startes før problemet er utbedret. Kontroller drivstoffnivået før bruk, og la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg som følge av varme fra motoren eller solskinn, for å unngå at det renner over. Fyll aldri drivstofftanken innendørs ADVARSEL! Motoren og eksossystemet blir svært varme under bruk. Det er forbrenningsfare ved berøring. La motoren og eksosanlegget kjøles ned minst to (2) minutter før påfylling av drivstoff. Husqvarna-13

14 SIKKERHET Generelt vedlikehold Bruk aldri maskinen på et innelukket område. Hold alle mutre og bolter fastskrudd for å være sikker på at utstyret er i sikker stand. Det må aldri utføres inngrep på sikkerhetsinnretningene. Kontroller regelmessig at de fungerer som de skal. Hold maskinen fri for gress, løv eller annet materiale som kan samle seg opp. Tørk opp olje- eller drivstoffsøl og fjern forurensninger som har suget opp drivstoff. La maskinen avkjøles før du lagrer den. Hvis maskinen treffer en gjenstand, stopper du og inspiserer maskinen. Reparer om nødvendig før maskinen startes igjen. Foreta aldri justeringer eller reparasjoner mens motoren er i gang. Kontroller komponentene i gressoppsamleren og utkastervernet ofte, og skift ut med deler anbefalt av produsenten ved behov. Knivbladene er skarpe. Pakk inn kniven eller bruk hansker, og vær ekstra forsiktig ved service på dem. Kontroller bremsefunksjonen ofte. Juster og utfør service etter behov. Vedlikehold og skift sikkerhets- og instruksjonsmerkene ved behov. Det må ikke utføres endringer på sikkerhetsutstyret. Kontroller regelmessig at det fungerer som det skal. Maskinen må ikke brukes med defekte eller demonterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre sikkerhetsinnretninger. Unngå å endre innstillingen av regulatorer, og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører motoren for raskt, risikerer du skade på maskinens komponenter. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etseskader. Hvis batterisyre søles på huden, skyller du umiddelbart med vann. Syre i øynene kan forårsake blindhet. Kontakt lege umiddelbart. Vær forsiktig ved service på batteriet. Det dannes eksplosiv gass i batteriet. Utfør aldri vedlikehold på batteriet mens du røyker, eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom. Forsikre deg om at utstyret er i god stand og at alle mutre og bolter, spesielt de som holder knivfestene, er trukket til med riktig moment. Kjør aldri maskinen på innelukkede steder ADVARSEL! Bruk vernebriller under vedlikeholdsarbeid ADVARSEL! Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Vask hendene etter at du har håndtert batteriet. 14-Husqvarna

15 Det kan forekomme gnister ved arbeid på batteriet og de kraftige kablene i starterkretsen. Dette kan føre til batterieksplosjon, brann eller øyeskade. Gnister i denne kretsen kan ikke forekomme etter at chassiskabelen (normalt negativ, svart) er fjernet fra batteriet. SIKKERHET ADVARSEL! Unngå elektriske gnister og konsekvensene av disse, ved å følge disse rutinene: Bruk vernebriller. Pass på at tanklokket sitter som det skal, og at ingen brennbare stoffer oppbevares i åpne beholdere. Arbeid aldri med starterkretsen hvis det er sølt drivstoff. Koble den negative kabelen fra batteriet først, og koble den til igjen til slutt. Starteren må ikke kjøres ved å koble direkte forbi startreleet. Bruk aldri maskinen innendørs eller på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. Eksosgassene inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, giftig og dødelig gass. Stopp for å inspisere utstyret hvis maskinen kjører over eller på noe. Utfør om nødvendig reparasjoner før du starter igjen. Utfør aldri justeringer mens motoren er i gang. Maskinen er kun testet og godkjent med det originale utstyret eller med utstyr som anbefales av produsenten. Bruk kun godkjente reservedeler til maskinen. Knivene er skarpe og kan forårsake kuttskader. Pakk inn knivene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller ofte at parkeringsbremsen fungerer som den skal. Juster og utfør service etter behov. Finfordelingsknivene må bare brukes på kjente steder når det ønskes høyere klippekvalitet. Reduser faren for brann ved å fjerne gress, blader og annet som kan ha samlet seg opp i maskinen. La maskinen kjøles ned før den settes bort for lagring. Rengjør klippeaggregatet og undersiden av det regelmessig. Unngå å sprøyte vann på motor eller elektriske deler Unngå å røyke når du utfører vedlikeholdsarbeid på batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsaken alvorlig personskade/ skade på eiendom. Fare for gnister Rengjør klippeaggregatet regelmessig Husqvarna-15

16 SIKKERHET Transport Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige klemskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes på eller losses fra et kjøretøy eller en tilhenger. Bruk en godkjent tilhenger til å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen, steng drivstoffkranen og fest maskinen med godkjent festeutstyr, som bånd, kjetting eller stropper, under transport. Maskinen må ikke brukes på offentlig vei. Kontroller og følg lokale trafi kkforskrifter før maskinen transporteres på vei. Maskinen må ikke slepes. Det fører til skade på drivverket. Last enheten på en lastebil eller tilhenger ved å kjøre den i lav hastighet opp på en tilstrekkelig sterk rampe. Ikke løft! Maskinen er ikke ment for å løftes for hånd. Sleping Hvis maskinen er utstyrt med slepekrok må det utvises stor forsiktighet under slep. La aldri barn eller andre oppholde seg på eller i utstyret som slepes. Ta store svinger for å unngå klemfare. Kjør sakte og beregn ekstra stopplengde. Unngå å slepe på hellende underlag. Vekten av utstyret som slepes kan føre til at maskinen mister veigrepet og at føreren mister kontrollen. Følg produsentens anbefalte vektbegrensning for utstyr som slepes. Unngå slep i nærheten av grøfter, kanaler og andre farer. Gnistfanger En gnistfanger til lyddemperen er tilgjengelig via den autoriserte Husqvarna-forhandleren. ADVARSEL! Hydraulikkolje under trykk som lekker ut kan ha tilstrekkelig kraft til å penetrere huden, og kan føre til alvorlige skader. Kontakt lege umiddelbart hvis du blir skadet av væskeutslipp. Hvis du ikke får riktig medisinsk behandling umiddelbart kan det føre til alvorlig infeksjon eller reaksjon. VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig til å holde maskinen på plass under transport. Sørg for at maskinen er godt festet til transportkjøretøyet. Rygg alltid maskinen inn på transportkjøretøyet for å unngå at den velter. ADVARSEL! Denne klipperen er utstyrt med en intern forbrenningsmotor, og må ikke brukes på eller ved områder med uryddet skog, busker eller gress hvis motoren ikke er utstyrt med en gnistfanger som oppfyller eventuelle gjeldende lokale eller nasjonale bestemmelser. 16-Husqvarna

17 STYREENHETER Denne bruksanvisningen beskriver Husqvarna Zero Turn-klipper. Kjøregressklipperern er utstyrt med en Briggs & Stratton fi retaktsmotor med overliggende ventiler. Overføringen fra motoren foregår via remdrevne hydrauliske pumper. Venstre og høyre styrespak brukes til å regulere væskestrømmen, og dermed retning og hastighet. Styreenhetenes plassering Styrespaker 2. Parkeringsbrems 3. Sporingshåndtak 4. Brennstofftank 5. Hydro-utløserspak 6. Tenningsbryter 7. Timeteller 8. Gassregulator 9. Knivbryter 10. Spak for setejustering 11. Høyre sporingsbolt 12. Høydejustering 13. Aggregatløft Husqvarna-17

18 STYREENHETER Styrespaker Maskinens hastighet og retning er kontinuerlig variabel ved hjelp av de to styrespakene. Styrespakene kan fl yttes frem og tilbake i forhold til nøytralstilling. I tillegg fi nnes en nøytralstilling som er låst hvis styrespakene beveges utover. Når begge spakene står i nøytralstilling (N), står maskinen stille. Ved å skyve begge spakene like mye forover eller bakover, kjører maskinen i en rett linje henholdsvis forover eller bakover. Hvis du for eksempel vil svinge til høyre mens maskinen kjører forover, trekker du høyre styrespak mot nøytral stilling. Rotasjonen til det høyre hjulet reduseres, og maskinen dreier til høyre. Sving på stedet (zero turn) kan oppnås ved å bevege én kontroll bakover (bak nøytral stilling) og forsiktig bevege den andre styrespaken forover fra nøytral stilling. Rotasjonsretningen ved sving på stedet bestemmes av hvilken styrespak som beveges bakover bak nøytral stilling. Hvis venstre styrespak trekkes bakover, svinger maskinen til venstre. Vær ekstra forsiktig når denne manøveren utføres. Styrespaker ADVARSEL! Maskinen kan svinge svært raskt hvis én styrespak beveges mye lenger frem enn den andre Forover 2. Fri 3. Nøytralspor, Nøytrallås 4. Revers Bevegelsesmønster for styrespak (høyre side) Husqvarna

19 Timeteller Timetelleren viser total driftstid. CHG OIL (skift olje) blinker med intervaller på 50 timer. Indikatoren blinker i én time før og én time etter intervallet. CHG OIL-ikonet tennes og slukkes automatisk. Timetelleren kan ikke nullstilles manuelt. STYREENHETER Timeteller Knivbryter Trekk ut knivbryteren for å koble inn klippeaggregatet. Klippeknivene kobles ut når bryteren trykkes helt inn. Knivbryter Tenningsbryter Tenningsnøkkelen er plassert på kontrollpanelet, og brukes til å starte og stoppe motoren. Drei nøkkelen med urviseren for å starte motoren. Tenningsbryter Husqvarna-19

20 STYREENHETER Slipp nøkkelen til RUN-stilling når motoren har startet. Tenningsbryter - RUN-stilling Drei nøkkelen med urviseren for å bruke accessory. Tenningsbryter - accessory Parkeringsbrems Parkeringsbremsen er montert på venstre side av maskinen. Trekk spaken bakover for å aktivere bremsen, og skyv den forover for å løse den ut. VIKTIG INFORMASJON Maskinen må stå helt stille før du setter på parkeringsbremsen. Sett alltid på parkeringsbremsen før du stiger av maskinen. Slipp parkeringsbremsen før du flytter klipperen. Parkeringsbrems Husqvarna

21 Sporingshåndtak Hvis klipperen ikke går rett, kontrollerer du dekktrykket i begge bakdekkene. Anbefalt lufttrykk er 10 psi (0,7 bar) i fordekkene og 15 psi (1 bar) i bakdekkene. Sporingen må kontrolleres på fl att og jevnt betongeller asfaltunderlag. Roter sporingshåndtaket for å fi njustere sporingen slik at maskinen går rett når styrespakene står i fullt forover-stilling. Roter håndtaket med urviseren (sett fra førerposisjonen) for å øke hastigheten på venstre spak. Roter mot urviseren for å redusere hastigheten. STYREENHETER Sporingshåndtak Sikringer Sikringene er plassert på venstre side av maskinen. Du kommer til dem ved å vippe setet forover. Sikringene er fl atstiftsikringer av samme type som brukes i biler. Det er to sikringer med følgende kapasitet og funksjon: A, hovedsikring 2. 7,5 A, tilkopling av klippeaggregat Sikringer Hydrostatiske utløserspaker Bypass-koplingene til mellomakslene må være koblet inn når klipperen skyves eller trekkes. Utløserspakene er plassert på begge sider bak på enheten, under den bakre motorplaten. Se Manuell transport i delen Drift. Høyre side, hydrostatisk utløserspak Husqvarna-21

22 STYREENHETER Regulering av klippehøyde Ønsket høyde på klippeaggregatet stilles inn med høydepinnen. Klippehøydepedalen løser ut aggregatløfteren og setter aggregatet i ønsket høyde. Ved transport trykkes løftepedalen helt frem, slik at klippeaggregatet låses i transportstilling (høyeste stilling) Utløserpedal 2. Høydepinne Pedaler for valg av klippehøyde Spak for setejustering Setet kan justeres i lengderetning. Ved justering fl yttes spaken under fremre kant av setet til venstre (sett fra førersetet), slik at setet kan fl yttes bakover eller forover. Justering i lengderetning Drivstoffkran Drivstoffkranen er montert på midten bak setet. Ventilen er stengt av når håndtaket står vinkelrett på drivstoffslangen. Drivstoffkran i STENGT stilling Husqvarna

23 STYREENHETER Tanking Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før påfylling av drivstoff. Tankkapasiteten er 19 liter. Kontroller pakningen i tanklokket regelmessig med tanke på skade, og hold lokket godt lukket. Motoren går på blyfri bensin med et oktantall på minst 87 (ingen oljeblanding). Miljøtilpasset alkylatbensin kan brukes. Se Tekniske data angående etanoldrivstoff. Metanoldrivstoff er ikke tillatt. Bruk ikke E85 alkoholbasert drivstoff. Dette kan føre til skade på motor og komponenter. Ved bruk i temperaturer under 0 C må det brukes fersk vintergodkjent bensin for å bidra til enkel oppstart i kaldt vær. Drivstofftank ADVARSEL! Bensin er meget brennbart. Vær forsiktig og fyll tanken utendørs (se sikkerhetsinstruksjonen). ADVARSEL! Motoren og eksossystemet blir svært varme under bruk. Forbrenningsfare ved berøring. La motoren og eksosanlegget kjøles ned minst to (2) minutter før påfylling av drivstoff ADVARSEL! Fyll på til bunnen av påfyllingsstuss. Unngå overfylling. Tørk av eventuelt olje- eller drivstoffsøl. Bensin må ikke lagres, søles eller brukes i nærheten av åpen ild. VIKTIG INFORMASJON Erfaring viser at drivstoff med alkoholblanding (også kalt gasohol, etanol eller metanol) kan trekke til seg fuktighet som fører til at drivstoffet skiller seg og danner syrer under lagring. Syreholdig bensin kan føre til skade på drivstoffsystemet i motoren under lagring. For å unngå motorproblemer må drivstoffsystemet tømmes før maskinen settes bort for 30 dager eller mer. Tøm drivstofftanken, start motoren og la den gå til drivstofflinjene og forgasseren er tømt. Bruk nytt drivstoff neste sesong. Se Lagringsinstruksjoner for ytterligere informasjon. Bruk aldri motor- eller forgasserrens i drivstofftanken. Dette kan føre til permanent skade. Husqvarna-23

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning P-ZT26 CE / 966791901 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29D Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvising EZ22 Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og design endres uten forvarsel. Legg merke til

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning RZ19. Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning RZ19. Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning RZ19 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 96899930/LZ5C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 968999343 TRD5 Tunnel Ram-aggregat, 968999344 TRD6 Tunnel Ram-aggregat, 968999348 CD5 kombiaggregat, 968999349

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les grundig gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått den før du tar i bruk maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning CZE 4818. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning CZE 4818 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Gratulerer med kjøpet av din HUSQVARNA gressklipper. Den er konstruert og produsert for å gi

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Bruksanvisning M105-97F M125-97FH. Norwegian. Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning M105-97F M125-97FH. Norwegian. Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning M05-97F M25-97FH Les nøye gjennom bruksanvisningen og sørg for at du har forstått innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Indeks INNHOLD Indeks...2 INNLEDNING Kjære kunde!...3

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 3378-139 Rev A Strømningsfordelersett Trekkenhet i Groundsmaster 4000-serien med Yanmar-motor Modellnr. 30407 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk Go-Go Elite Traveller Manual Norsk Gratulerer med anskaffelsen av Go-Go Elite Traveller scooter. Din sikkerhet er viktig for oss. Denne bruksanvisningen er laget slik at den skal være enkel å forstå. OBS!

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

CS1000. Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys

CS1000. Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys CS1000 Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys Din starthjelper er utviklet og produsert med tanke på mange års sikker drift. Vennligst les og forstå denne brukerveilledingen før du

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer