MONTERINGSANVISNING MUSIKKBINGE, T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSANVISNING MUSIKKBINGE, T"

Transkript

1 SIDE 1 AV MONTERINGSANVISNING MUSIKKBINGE, T Skulle det dukke opp spørsmål eller problemer under monteringen ring Nordic Shelter AS på ett av følgende telefonnummer:

2 SIDE 2 AV Denne anvisningen må følges nøye for å unngå skade på materiell og personell!! Grunnarbeider og fundamentering må utføres I henhold denne anvisning. Det er svært viktig at containerne monters på et 100% plant grunnlag/fundament for å sikre tilstrekkelig tetning slik at inntrenging av vann forhindres og for at lyddemping skal virke optimalt.! Gå ALDRI under containere når de løftes med kran eller gaffeltruck.! Ved sammenføyning av containerne er det fare for klemskader. Verneutstyr SKAL brukes: Hjelm, hansker og vernesko.! Ved opphold på taket skal det brukes sikkerhetsline som festes I kran eller lignende. Alternativt kan det brukes sikkerhetssele som festes I minst to motstående hjørneklosser på taket.! Under ingen omstendighet skal det oppholde seg personell inne I containerne under løfting og håndtering.! Påse at alle dører, inn- og utvendig er forsvarlig lukket og last før container løftes og håndteres for å unngå skader ved at dører åpnes uforutsett pga ytre påvirkning.

3 SIDE 3 AV INNHOLD MONTERINGSANVISNING GENERELT LØFTING OG HÅNDTERING Transport Gaffeltruck Kran GRUNNARBEIDER OG FUNDAMENT MONTERING Forberedelser Fundament Kran/gaffeltruck Personell Verktøy Elektrisk tilkopling Fiberoptisk kobling (når levert) Montering Innvendig montering Strømtilkopling ANDRE TILTAK...

4 SIDE 4 AV 1 GENERELT Det er svært viktig at denne monteringsanvisningen følges nøye under montering. Anvisningene I denne manualen er gitt for å sikre at lokalet skal være tryggt for brukerne, at det skal fungere optimalt mht støydemping og akustikk og for å sikre en lengst mulig levetid på musikkbingen. Produsenten kan ikke tas ansvar for hendelser eller forringet funksjonalitet eller levetid som følge av at denne monteringsanvisningen ikke er fulgt. Oppstår det spørsmål eller tvil om monteringen under arbeidet kontaktes produsent FØR arbeidet fortsetter. 2 LØFTING OG HÅNDTERING 2.1 Transport Containerne er konstruert for å transporteres på lastebil med containerlåser, på skip og jernbane. For lengre transporter må åpne sider dekkes forsvarlig til med pressenning, plastikk eller lignende for å hinder innternging av vann, støv o gannet I containerne Gaffeltruck For å løfte containeren kreves en gaffeltruck med lastekapasitet større en 5 tonn. På grunn av isolering I containerbunen er IKKE containerne utsrustet med gaffelommer. Det må derfor utvises stor forsiktighet ved løfting, og det må IKKE løftes dersom ikke gaflene på trucken er så lange at de når ut til den andre siden av containeren! Det må videre tas hensyn til at tyngdepunktet ikke er midt på containeren ved løfting.

5 SIDE 5 AV Kran Ved løfting med kran kan det brukes en løfteramme som vist nedenfor eller slings (mest vanlig) som vist nedenfor.

6 SIDE 6 AV 3 GRUNNARBEIDER OG FUNDAMENT Containerne må plasseres på et plant grunnlag. Skal de bli stående permanent eller over lengre tid (mer enn noen uker) må grunnen forberedes FF Betongfundament - plan

7 SIDE 7 AV Løse fundamenter - plan Det er viktig at grunnen og fundamentet er ferdig FØR container ankommer på bil. Det kan ellers påløpe ekstra kostnader.

8 SIDE 8 AV 4 MONTERING Containerne er konstruert og utrustet slik at montering skal være enklest og tryggest mulig. Det skal ikke være behov for faglært personell for monteringen. Montering vil normalt ta mindre enn 2 timer med 2 personer. 4.1 Forberedelser Monteringen krever noen forberedelser: - grunnen og fundamentet må være klart - det må finnes kran eller gaffeltruck med tilstrekkelig løftekapasitet på plass - det må finnes personell på plass - det må finnes verktøy på plass - det må være forberedt elektrisk tilkoplingsmulighet Fundament Skal være klargjort I henhold til ett av alternativene I pkt 2 foran Kran/gaffeltruck Containerne ankommer på bil med kapell (overdekket). Lossing med en stor gaffeltruck vil derfor være det minst tidkrevende. Truck MÅ ha en løftekapasitet på MINST 5 tonn. Anbefalt kapasitet er MINST 7 tonn. Brukes kran må kappell på bil/henger tas av og dette tar noe tid. Kranen MÅ ha en løftekapasitet på MINST 8 tonn. Avhengig av løftelengde og høyde kan det være behov for større løftekapasitet på kran. Dette må avklares på forhånd med kranfører, helst med befaring å stedet Personell Til montering kreves 2 personer. Hjelm, vernesko og hansker er påkrevet for å forebygge personellskade Verktøy Til monteringen kreves: - Stor skiftenøkkel, med forlenger for å få nok moment ved stramming av tersebolter som binder containerne sammen. Anbefalt størrelse på skiftenøkkel 18 /53mm. - Elektrisk drill med bits for montering av innnvendige skjøteprofiler I tak, gulv og på vegg - Sicaflex eller lignende tetningsmasse som MÅ påføres innvendige skjøteprofiler ved montering for å sikre tilstrekkelig lydtetning Elektrisk tilkopling Musikkbingen er utrustet med en elektrisk kobling av CEE type, 230V-3fase, 32A. Best nr , type Fiberoptisk kobling (når levert)

9 SIDE 9 AV Kobling av type. Med 1 meter kabel innevendig. 4.2 Montering Fundamenter vil om de er utført I henhold til pkt 2 over passe med containernes utvendige mål. 1. Før containerne løftes må det påses at ALLE inn- og utvendige dører er forsvarlig lukket for å forhindre skade under løfting og håndtering. 2. Ta ut ALLE løse deler som ligger inne I containerne FØR de sammenføyes. 3. Plasser medfølgende gummiplater på fundamentene under hjørneklosser (8stk). Dette er MEGET VIKTIG for å oppnå optimal støydemping. 4. Plasser ytterhjørner på containeren med 12cm klaring på begge sider av fundamentet som vist på tegning. 5. Plasser container nummer 2 på samme vis så tett inntil container nummer 1 som mulig. Pass på at pakning montert på langside rundt åpningen ikke beskadiges under denne operasjonen! Skjøtpakning Avstandspunkt og tersebolt Gummiplate under hjørnekloss 6. Monter tersebolter I ISO-hjørneklosser og trekk disse til gradvis; dvs ta et par omdreininger om gangen på alle bolter. Begynn så på første bolt igjen osv. Det er sveiset på avtands-punkter, og bolter SKAL strammes til avstandspunkter møter motsatt container.

10 SIDE 10 AV Tersebolter for sammenføyning av containerne. 7. Når alle tersebolter er dratt tiltrekkelig til skal medfølgende stålprofil festes over skjøt på taket. Stålprofiler legge på skjøt og festes med påmonterte bolter fra siden. Stålprofil plassert over takskjøt

11 SIDE 11 AV 4.3 Innvendig montering Det medfølger et antall løse profiler/plater som skal nyttes til å dekke skjøten mellom containerne I tak, gulv og på vegger. Gulvprofil (metall) Vegg og takplate (plywood)

12 SIDE 12 AV Platene festes med medfølgende skruer. Når gulv og vegg/takplater monteres er det MEGET VIKTIG at det påføres rikelig med tetningsmasse (Sikaflex eller lignende) mellom gul/profil og vegg/tak/plater for å sikre optimal støydemping! Manglende tenting kan medføre opptil 10dB mindre demping enn påkrevet. Vegger, tak og gulv består av 21mm plywood og tåler gjentatt infesting (ved evt flytting av bingen). 4.4 Strømtilkopling FØR strømkabel tilkoples SKAL følgende utføres: - Jordingskabel festes på påsveisede jordingsbolter utvendig på begge containere. Jordingskabel for forbindelse mellom containere. - Hovedbryter (INPUT) og automatsikringer I sikringsskap slås AV

13 SIDE 13 AV Sikringsskap med jorfeilbryter og automatsikringer - Sett innvendige løse stikkontakter I støpsler for å forbinde det elektriske anlegget I containerne

14 SIDE 14 AV Kontakter I kabelgate som skal forbindes FØR tilkopling av utvendig strømkilde Støpsel I tak som skal forbindes FØR tilkopling av utvendig strømkilde - Kople til strømtilførsel med utvendig kabel

15 SIDE 15 AV Elektrisk 230V 32A 3 fas tilkopling på lydfelle utvendig - Hovedbryter og sikringer kan nå aktiveres og elektrisk utstyr settes I drift

16 SIDE AV 5 ANDRE TILTAK Etter montering anbefales det å gå over container inn- og utvendig for å se etter skader som kan ha oppstått under transport og montering. Er det oppstått vesentlige skader kontaktes Nordic Shelter AS umiddelbart slik at forsikringskrav kan fremmes. Slike krav må fremmes uten opphold, og senest dagen etter mottak. Skader bør dokumenteres med bilder. Mindre skraper og gnissemerker må påregnes på containere under transport og håndtering og dekkes normalt ikke av forsikring. Det følger maling med containerne og det anbefales at evt skraper ol flekkmales umiddelbart for å hindre korrosjon. Det anbefales videre at alt montert materiell funksjonstestes etter montering. Dette er gjort før forsendelse fra fabrikk, men vibrasjon etc under transport kan forårsake feil på montert utrustning: - Elektrisk anlegg generelt - Belysning med dimmebryter - Varmekabler I gulv med termostat - Ventilasjonsvifte med regulator - Stikkontakter Musikkbingen leveres med dørlåser og hengelåser. Kontroller at nøkler er tilstede. Skulle det dukke opp spørsmål eller problemer under monteringen ring Nordic Shelter AS på ett av følgende telefonnummer:

PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM

PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 06/2009A NORSK Påse at de til enhver tid gjeldende HMS regler blir fulgt. Fig 1. Emballasje KJØLE- OG FRYSEMASKINENE BLÅSER VARMLUFTEN

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Installasjonsveiledning for grunnarbeider BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Denne veiledningen gjelder spesielt for de arbeidene som må utføres i forbindelse med nedgraving av minirenseanlegget.

Detaljer

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io BRUKSANVISNING INVERTER GENERATOR LC3500io Les bruksanvisningen før strømaggregatet tas i bruk Røykenveien 70 1386 Asker tlf. 66753000 www.kcl.no INNLEDNING Takk for at du valgte LONCIN LC3500io inverter

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billetteringog sanntidssystem Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar og forsikring

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual

DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual NO Innhold Sikkerhetskrav...3 Transportering...4 Kort beskrivelse av aggregatet...5 Installasjon...6 Vedlikehold...7 Teknisk

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer