Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland"

Transkript

1 Returadresse: Postboks Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen og i Rogaland fylke. Vår visjon er å være motor for nyskaping på regional basis. I 2004 har vi hovedsaklig arbeidet med følgende: Videreføring av eksisterende nettverk og topplederforum Igangsetting av nye nettverk Teknologioverføring Idéfangst i medlemsbedriftene FUN-samarbeid (forskning - utdanning - næringsliv) Prosjektet er en viktig møteplass mellom etablert næringsliv og innovasjonsaktører fra det private og offentlige. Våre nettverk er i stor grad initiert og drevet av våre medlemmer Ønsker du mer informasjon om? Ta kontakt med oss! Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping s måte å tenke nettverk på kan bli en modell for innovasjonsarbeid i hele landet. Det sier styreleder i Innovasjon Norge, Steinar Olsen. Med bakgrunn i mange år i det regionale næringslivet i regionen, mener Olsen Rogaland har spesielt gode forutsetninger for å sikre og styrke posisjonen som tyngdepunkt innen nyskaping. Han tror imidlertid det må settes et enda sterkere fokus på organisasjon og ledelse som to forutsetninger for ytterligere utvikling. John Lunde Bernt Rønningsbakk prosjektleder prosjektsekretariatet tlf: tlf: Aktive og nye nettverk Det er høy aktivitet i de ulike nettverkene i Innovasjon Rogaland. Og den siste tiden har tre nye grupper med ressurspersoner kommet til. Det ene vil arbeide med personalarbeid, det andre har fokus på ferskvarelogistikk mens det tredje er et marint matnettverk. Vi som jobber med HR/personal møter ofte de samme problemstillingene uavhengig av bransje. Derfor tror jeg det er viktig at vi har felles møteplattform, sier Ingrid Hjelle, leder av det nystartede HRnettverket og personalsjef i Skretting. Bedrifter som driver med ferskvarelogistikk har en rekke felles utfordringer og problemstillinger, sier Morten Nevland, leder for det nye nettverket og logistikksjef i Tine, mens hele verdikjeden er representert i det nye Marint matnettverk. Travel høst Å komme seg ut der det skjer er både hyggelig og interessant. Det var de enige om, de ulike medlemsbedriftene som tidligere i høst lot seg representere ved en ekskursjon til havbruksmiljøet i Hjelmeland. Det de fikk se der, var spisskompetanse i internasjonal klasse innen en av Norges viktigste vekstnæringer. Tekst og foto: Compartner AS. Design: Pro&Contra. Tips til redaksjonen:

2 Nettverk er alt! Steinar Olsen, styreleder i Innovasjon Norge: kan bli en modell for hele Norge Rogaland er i nyhetsbildet som aldri før. Stavanger-regionen blir europeisk kulturby Vi er i ferd med å få Norges mest nyskapende universitet. Næringslivet melder om vekst og utvikling. Alt peker tilsynelatende i riktig retning for tiden. Det er vi selvsagt glade for. Men la oss vokte oss vel for å tro at vi kan tillate oss en pust i bakken. Arbeidet for å bli en nyskapingsregion av internasjonalt format må fortsette som aldri før. I denne utgaven av Innovatøren kan du lese mer om aktiviteten innen de ulike nettverkene i regi av Innovasjon Rogaland. Oppgavene og interessen har aldri vært større enn nå. Eksempelvis kan medlemmene i merkevare nettverket fortelle at de har tatt fatt på kjempeutfordringen med å tenke nytt omkring alt det spennende som skal skje i Stavanger-regionen i tiden fram mot Nye nettverk er også kommet til. Personalarbeid, ferskvarelogistikk og marint matnettverk er alle viktige områder for næringslivet i regionen. Vi ser fram til arbeidet deres med spenning. I denne utgaven møter du også Steinar Olsen. Vi tillater oss å kalle ham vår mann i Innovasjon Norge der han leder styret. Noe av det han trekker fram i intervjuet i denne utgaven av Innovatøren er viktigheten av å bygge nettverk. Om ett stikkord har hatt rangen i s korte historie, ja så er det nettopp nettverk. For hva er vel en vekstorientert region uten bedrifter og organisasjoner med evne til å samarbeide? Nettverk er både enkelt og komplisert. Enkelt fordi det ikke er noen tvil om at man oppnår mer ved å stå side om side. Komplisert fordi man ofte ikke har noen praksis og erfaring fra samarbeid med andre, fordi det er vanskelig å la andre få innblikk i egen virksomhet osv. Nettopp derfor har vi i brukt lang tid på å legge tilrette for samarbeid. Og da snakker jeg ikke kun om det praktiske. Nei, nettverk er like mye en holdning som en praktisk forordning! John M. Lunde Prosjektleder Han har stor tro på nordmenns evne til å skape nytt. Og med næringslivet i Rogaland som nasjonal spydspiss er det ikke grenser for nye ideer og produkter med et marked langt ut over Norge. Som styreleder i Innovasjon Norge er Steinar Olsen sentral i en organisasjon med et årsbudsjett på cirka 4,7 milliarder kroner, en balanse på nær 20 milliarder og til sammen 720 ansatte. Innovasjon Norge har til sammen 34 kontorer over hele verden, og er dessuten representert i samtlige fylker her hjemme. -Målsettingen vår er å skape en sømløs forbindelse mellom alle våre kontorer i inn- og utland slik at våre kunder opplever organisasjonen som en enhet og får samme behandling uansett hvor de måtte treffe på oss. Vi tror dette vil skape en klar synergieffekt, hvor du har de samme muligheter og det samme tilbud enten du sitter i Stavanger eller i Kuala Lumpur, sier Olsen. -Og hvordan merker innovatørene nyskaperne Innovasjon Norge? -Først og fremst ved at vi ofte går inn i prosjekter med høyere risiko enn det markedet vil ta. Hovedmålgruppene våre er unge entreprenører, de som driver nyskaping og små og mellomstore bedrifter. Når det gjelder bransjer, ser vi mange muligheter i det som generelt er viktige næringer i norsk sammenheng. Eksempler på dette er olje og gass, havbruk og fisk, reiseliv og landbruk. Men også det som kanskje tradisjonelt har vært mer ukjente næringer her hjemme, eksempelvis medisin, er et spennende område hvor det skjer mye nytt. Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter. Generelt kan vi gjerne si at Innovasjon Norge vil engasjere seg i virksomheter som ellers ikke hadde fått en sjanse i det private finansmarkedet, sier Steinar Olsen. Åpne og internasjonale Det foregår mye mer verdifullt innovasjonsarbeid i Norge enn det folk flest er klar over, mener Olsen. Han viser til EUs European Innovation Scoreboard hvor Norge er blant toppnasjonene når det gjelder antall etableringsforsøk som lykkes. Stavanger og Rogaland ligger Steinar Olsens hjerte nær. Her har han hatt ulike sentrale stillinger og funksjoner i en årrekke fra Rogalandsbanken tilbake på 70-tallet og fram til i dag hvor han er styreleder i en rekke virksomheter, blant dem Helse Stavanger. -Jeg blir selvsagt subjektiv når jeg snakker om Rogaland. Samtidig mener jeg det objektivt sett foregår utrolig mye viktig nyskaping her. Det ser vi ikke minst når fylket presenteres i toppen av verdiskapingen her i landet. Og det ser vi også i, hvor Innovasjon Norge faktisk var blant stifterne. -Hvorfor klarer Rogaland nyskaping så godt? -Jeg tror det rogalandske næringslivet kjennetegnes ved flere stikkord. Vi er åpne når det gjelder holdning. Tradisjon og historie har lært oss å være internasjonale og vi har politikere som forstår viktigheten av at det skapes noe nytt. Spesielt vil jeg framheve Stavanger kommune som jeg mener gjør en stor innsats for å legge til rette for næringslivet. At vi er gode, gjør imidlertid at det stilles enda større krav til vår del av landet. Så her er det bare å fortsette satsingen. Unikt nettverk Og satsingen mener Steinar Olsen har en sentral plass i. -Sett fra mitt ståsted, ikke minst som styreleder i Innovasjon Norge, mener jeg har skapt et fantastisk nettverk som vi etter hvert nå ser resultatet av. Ja, jeg tror faktisk landet for øvrig kan adoptere det som etter hvert kanskje blir hetende Rogalandsmodellen. For det er ingen tvil om at ved siden av kompetanse, økonomi osv er evnen og viljen til å bygge nettverk helt avgjørende for graden av suksess i nyskaping. Bedriftene i Innovasjon Rogaland bygger slike nettverk på en imponerende måte. De deler kunnskap, erfaringer og innsikt på en måte som jeg tror er unik i norsk målestokk, sier Olsen. Ellers er organisasjon og ledelse to av de innsatsfaktorene Steinar Olsen er spesielt opptatt av i næringslivet. -Jeg tror kvaliteten på de som leder bedriftene blir viktigere og viktigere. Vi ser stadig at noen bedrifter blir en sikker suksess fordi de har de rette folkene om bord, mens andre, tilsvarende organisasjoner kanskje har de rette produktene uten å ha den rette organisasjonen. Jeg tror derfor ledelses faget blir stadig viktigere i et mer og mer åpent og internasjonalt marked. En god leder må være delaktig, motiverende, inspirerende og inkluderende for å få det beste ut av sin organisasjon. I tillegg må han være visjonær, forandrings dyktig og ha god økonomiforståelse. Ut i verden! Dyktige ledere ser ingen grenser. Det er en egenskap bedriftene, ikke minst i vår region, trenger mener Steinar Olsen og viser til utviklingen innen petroleumsnæringen. -Jeg synes diskusjonen om når oljen tar slutt, tidvis er ganske deprimerende. For det handler ikke kun om når det siste fatet olje tas opp her hjemme, uansett når det måtte finne sted. Det blir i alle fall svært lenge til. Det trenger ikke være noen sammenheng mellom lokalt ressurssgrunnlag og utviklingen av høyteknologisk næringsvirksomhet. Vi har et utrolig godt grunnlag i den erfaring vi har som produsent av olje og gass, men vi kan gå glipp av dette dersom vi ikke utvikler og bygger videre på den kunn skap vi allerede har. Da vil det globale ressurssgrunnlag være basis for vår nasjonale næringsutvikling. Sier altså Steinar Olsen. Nettopp hjemkommet fra Østen, hvor han ledet en norsk delegasjon av 140 næringslivsledere på jakt etter nye markeder og muligheter.

3 IKT-nettverket gir godt utbytte Å treffe mennesker som steller med de samme problemstillingene og faglige diskusjoner gjør at medlemmene i IKT-nettverket får utbytte av de kvartalsvise samlingene. Helt siden nettverket startet, har medlemmene holdt seg til den opprinnelige møteformen. En gang i kvartalet møtes de for å lære noe nytt av hverandre. Målet med nettverksmøtene er at medlemmene skal få ideer og inspirasjon til å bruke moderne IKTverktøy i innovasjon og prosessforbedringer. Nye tema IKT-nettverket består av medlemmer fra en rekke bedrifter innen ulike bransjer. Med fire møter i året siden oppstarten for nærmere 3 år siden, begynner det etter hvert å bli en utfordring å finne aktuelle tema hver gang. Vi er en relativt liten gruppe. Derfor er det viktig at sakene vi tar opp fenger alle, sier Rune Jensen, leder av nettverket og administrerende direktør i Allianse. Inspirerende Jensen mener de fleste medlemmene har hatt godt utbytte av å delta i nettverket. Nettverket består av mennesker som oftest jobber internt i bedriftene. Å treffe andre med samme fagfelt og få presentert hvordan forskjellige bedrifter løser ulike utfordringer er både inspirerende og lærerikt, sier han. Tips og råd Gjennom samlingene får deltakerne faglig påfyll. Nettverkets mål er ikke å skape de store og revolusjonerende endringer hos medlemmene. Men det faglige påfyllet og innsikten i andres erfaringer som vi får gjennom møtene, er noe vi kan dra nytte av i egne prosjekter og det daglige arbeidet, sier Jensen. Varierte tema Siden oppstarten har nettverket vært innom en mengde tema, som balansert målekort, datasikkerhet og datavarehus, IKT som hjelpemiddel i moderne læring, måling og rapportering ved en moderne driftssentral, Zero time management, V-lab som verktøy for idegenerering og analyse, e-drift i oljeindustrien og muligheter for landbasert industri og dataverktøy og modeller for simulering. Fakta om IKT Leder: Rune Jensen, Allianse, Petter Linaae, SR Bank, Bjarte Sleire, Gilde, Knut Svendsen, Felleskjøpet, Martin Hetland, Laerdal Medical, Svend Øvrebekk, RKK, Bjørn Aareskjold, Skretting, Geir Inge Lerang, Stavanger Aftenblad, Hans Tore Frydnes, Helse Stavanger, Rune Hegrestad, Kverneland Group, Jarle Bøe, Statoil, Kjetil Thu, Tine, Erik Klepsvik, Scana, Per-Endre Bjørnevik, Rogalandsforskning, Vil koble forskning og praktisk arbeid Det nystartete HR-nettverket har som mål å bringe nyskaping inn i personalarbeidet i medlemsbedriftene. De menneskelige ressursene i en bedrift betyr mye for hvordan den utvikler seg. Vi som jobber med HR/personal møter ofte de samme problemstillingene uavhengig av bransje. Derfor tror jeg det er viktig at vi har felles møteplattform, sier Ingrid Hjelle, leder av det nystartede HRnettverket og personalsjef i Skretting. Mange medlemmer Allerede før nettverket er kommet skikkelig i gang, har det fått 15 medlemmer. Nytenking krever at flere hoder tenker sammen. Derfor er det bra at så mange har meldt sin interesse, sier Hjelle som samtidig understreker at det er plass til flere. Fagfelt i utvikling De siste årene har HR-fagfeltet utviklet seg til å bli en mer integrert del når bedriftene legger sine strategier. Fokus på humankapital er en trend som er kommet for å bli, sier Hjelle. Dermed blir det viktigere å måle og dokumentere den kompetanse og verdiskapning humankapitalen bidrar med. Konkrete oppgaver I tillegg til å være et faglig møtested, er målet at nettverket også skal bli et forum der næringslivet og forskningsmiljøene kobles tettere sammen. Å koble forskningsresultater med det konkrete arbeidet som foregår i næringslivet kan bety mye for utviklingen av medlemmene i nettverket og bedriftene de representerer. Derfor hadde det vært spennende å få satt i gang konkrete prosjekt som følge av arbeidet i nettverket, sier hun. Små skritt Hun har nøkterne forventninger om at nettverkarbeidet vil føre til revolusjonerende endringer i HR-arbeidet. Vel så viktig som de store sprangene er det at vi klarer å videreutvikle de metoder og organisasjonsverktøy som medlemmene allerede bruker, sier hun. Vi har eksempelvis vært hos Statoil og sett hvordan de utfører arbeidsmiljøundersøkelser. Slike undersøkelser er etter hvert blitt vanlig i mange bedrifter. Derfor er det nyttig å lære om hvordan andre gjør dem, og å utveksle erfaring for å eventuelt forbedre sine egne prosesser rundt undersøkelsene, sier Hjelle. Kreativitet I januar blir kreativitet satt på agendaen. Da er det planlagt et møte der Gro Ellen Mathisen fra Høgskolen i Stavanger deltar. Mathisen holder på å avslutte en doktorgrad om kreativitet, og skal lære oss hvordan vi kan bruke kreatvitetsteknikker. Medlemmene er utfordret til å komme med innspill til felles HR-problemstillinger som trenger ny tenking eller nye kreative innfallsvinkler. Bruk av kreativitetsteknikkene kan kanskje hjelpe oss til å se på gamle problemer med nye øyne. Fakta om HR - personal Leder: Ingrid Hjelle, Skretting; Ønsker tettere samarbeid med næringslivet Forsking og utdanning er sterkt representert i arbeidsgruppen til FUN-nettverket. Nettverksleder Kristel Skorge ønsker seg flere medlemmer fra næringslivet. Målsettingen til FUN-nettverket (forskning undervisning næringsliv) er å skape et regionalt innovasjons system der samspillet mellom forskningsog undervisningsmiljøene og næringslivet står helt sentralt. Samarbeid mellom disse miljøene er sentralt for å få til nyskaping i vår region, sier Kristel Skorge, som til daglig arbeider ved HiS. Etterlyser næringslivet Arbeidsgruppen i nettverket består i hovedsak av medlemmer fra forskning- og utdanningsmiljøene med Aker Kværner som unntaket. Tone Eikeland, Rogalandsforskning Jorunn Sandsdalen, Tine Meierier Sør Siren Erichsen, Høgskolen i Stavanger Siv Grethe Hansen, Aker Kværner Øyvind Aas, Rogalandsforskning Ingrid Hjelle, Skretting Tone Samuelsen, Sparebank 1 SR-Bank Bjørn Bugge, Handelshøyskolen BI Einar Brandsdal, Statiol Terje Helle, Laerdal Medical Odd Hedmand, Lyse Energi Erik Klepsvik, Scana Industrier Gunnar Lemvik, Helse Vest avd. Stavanger Connie Adsem, Kverneland ASA Torill Sigurdsen, Gilde Vest Etter hvert som nettverket utvikler seg ønsker vi flere medlemmer fra næringslivet. De som jobber ute i bedriftene vet best hva forsknings- og undervisningsmiljøene kan bidra med. Derfor er næringslivet en sentral partner i FUN-nettverket, sier Skorge. Konkret prosjekt Selv om nettverket er helt i startgropen, er et samarbeid mellom Rogalandsforskning og Aker Offshore Partner allerede i gang. Det er bevilget penger til et forprosjekt om den regionalt baserte offshorenæringens konkurranseevne, sier Skorge. Involverer studenter For tiden arbeider nettverket med å fremme nyskaping og å skape interesse for nyskaping blant studenter. For tiden jobber vi med å få til et seminar med studentenes Start-organisasjon. Dette er et konkret resultat av at næringslivet har etterlyst samhandling med råstoffet de skal bygge virksomhetene på i framtiden, sier Skorge. Start-organisasjonen er valgt som samarbeidspartner fordi den omfatter alle studieretningene. (forts. s8)

4 På jakt etter fisk Økt forskning vil skape nye resultater Daglig henter vogntog tonnevis med laks fra anlegget til Marine Harvest i Hjelmeland. Den lekre fisken setter kursen for land på kontinentet og er utvilsomt en av Norge mest verdifulle merkevarer. Oppdrett av laks og annen fisk var på agendaen da en gruppe representanter for medlemsbedriftene i tidligere i høst satte kursen mot Hjelmeland og Ryfylke. Ved siden av laks, er både kveite og torsk fiskeslag fra oppdrettsvirksomheten her. Det er Cold Water Species, eid av multinasjonale Nutreco, som står for driften. -I løpet av 14 dager begynner vi så smått å slakte kveite, og til våren tar vi den første oppdrettstorsken, kunne administrerende direktør Magnus Skretting fortelle i begynnelsen av november. Den samlede produksjonen av torsk og kveite skal etter planen bli like stor som det totale volumet ved lakseslakteriet Ryfisk. Kveitene som nå er produsert, er hentet fra Island. Hit ble de fraktet høsten Siden den gang har de mangedoblet vekten fra i utgangspunktet 0-20 gram til dagens opp mot 7 kilo. Det skjedde først i et settefiskanlegg i nord-fylket, før de ble overført til et oppdrettsanlegg i Hjelmeland. I tillegg til Marine Harvests anlegg besøkte gruppen senteret for akvakompetanse i Langavika, ikke langt fra Hjelmeland. Senteret har en rekke interessenter: Skretting, Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole, Akvasmart, Marine Harvest, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning og Høgskolen i Stavanger. Her drives det forskning i internasjonal toppklasse i fullskala oppdrett. Forskning og næringsliv var på agendaen da topplederne i satte hverandre stevne i bystyresalen i Stavanger kommune. Med ordfører Leif Johan Sevland som vert, for anledningen representert av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, var temaet hvordan næringsliv og utdanning kan styrke samarbeidet nettopp med forskning som virkemiddel. Blant innlederne under møtet tidligere i høst, var HiS-rektor Ivar Langen, Tore Lærdal på vegne av Laerdal Medical og adm. direktør i Kunnskapsparken, Kjetil Alfsnes. Fellesnevneren for de tre: Alle har forskning som selve ryggraden i deres respektive virksomheter. Ivar Langen, rektor ved Høgskolen i Stavanger, representerer en institusjon med ambisjon om å bli Norges nyskapingsuniversitet. Tore Lærdal fortalte topplederne om viktigheten av nettverk innen akuttmedisin. For Laerdal Medical er Stavanger-regionen et kjerneområde der selskapets faglige kompetanse samles blant annet gjennom samarbeid med det regionale helsemiljøet og universitetet. Lærdal vet hva han snakker om. Stavanger-regionen er verdensledende innen akuttmedisin og kan vise til en meget høy overlevelsesprosent. Laerdal Medical har hatt en sentral posisjon i dette, og vil ytterligere bidra til å styrke denne posisjonen. Adm.direktør Kjetil Alfsnes ved Kunnskapsparken representerer en regional drivkraft innen innovasjon og nyskaping. Utgangspunktet for dette er forskningsresultater, avanserte produkter og tjenester. Målet er å være et innovativt senter der bedrifter, forsknings- og utviklingsmiljøer samt virkemiddelapparatet er lokalisert for å drive nyskaping og kommersialisering. Foreløpig vil likevel produksjonen av hvitfisk bare være en liten del laksens volum. Ifølge Magnus Skretting vil et par hundre tonn bli levert restauranter osv i norske byer. I tillegg finnes det et marked for denne typen produkter i eksempelvis Sverige og England. Men allerede fra 2005 satses det for alvor. Da snakker man trolig om en produksjon på opp mot 700 tonn, ifølge mediene. -Derfor har vi også store forventninger til næringslivet i regionen. Et nettverk som har en meget viktig funksjon også for oss og ikke minst fordi det her sitter mange beslutningstakere. Skal vi nå målet om å bli et universitet med fokus på nyskaping, krever det et tett samarbeid oss imellom. Blant annet blir det viktig å trekke studentene inn i næringslivet for kortere eller lengre tid, sa Langen. Ivar Langen, Tore Lærdal og Kjetil Alfsnes. Bystyresalen i Stavanger, for anledningen sted for s møte.

5 Etter hvert kan arbeidet mot studentene spisses mer inn mot grupper næringslivet er spesielt interessert i. Da er vi helt avhengige av bedriftene kommer med sine behov, sier Skorge. Fakta om FUN Leder: Kristel Skorge, HiS, Kristin Husebø, Kunnskapsparken, Petter Rune Larsen, Aker Kværner, Tor Tønnensen, Rogalandsforskning, Ferskvarene skal frem Produsenter av ferskvarer møter stadige ut fordringer i forhold til logistikk. Et nytt nettverk i ferskvarelogistikk skal sørge for å spre gode løsninger og nye ideer blant medlemmene. Nettverket blir startet etter initiativ fra topplederforum i. Bedrifter som driver med ferskvarelogistikk har en rekke felles utfordringer og problemstillinger, sier Morten Nevland, leder for det nye nettverket og logistikksjef i Tine. Konferanser Første skritt på vegen blir å finne en velegnet arbeidsmetode for nettverket. En tanke er å få i stand bedriftsbesøk hos de enkelte medlemsbedriftene. Vi ser også for oss muligheten til å reise på logistikkonferanser sammen og om mulig å få arrangert en egen konferanse i vår region, sier Nevland. Foreløpig har nettverket en spiss tilnærming til hva det skal arbeide med. Dermed er det begrenset hvilke bedrifter som vil ha nytte av å delta her. Foreløpig har nettverket medlemmer fra Tine, Prior, Gilde og Skretting. Vi skal ha vårt første møte i november. Da er målet å få meislet ut en mer konkret arbeidsplan, sier Nevland. Etter møtet vil nettverket starte en mer aktiv markedsføring av seg selv opp mot aktuelle nye medlemmer. Vi bør bli en gruppe på 6-8 medlemmer for å sikre stabilitet, sier Nevland. Terje Våland, Handelshøyskolen BI, Hilde Aasheim, Forskningsrådet avd.stavanger Leif Knudsen, Rogaland Kurs og Kompetansenter Felles utfordringer Utfordringene bedriftene som arbeider med ferskvarelogistikk møter, er mange og ofte av samme karakter. Merking og sporing av varene er en av de sentrale utfordringene vi som jobber i bransjen støter på. For tiden er det usikkerhet omkring teknologien som skal brukes på dette feltet. Her i regionen har både Gilde og Statoil noe på gang som andre medlemmer i nettverket kanskje kan nyte godt av, sier Nevland. En annen problemstilling er hvordan transportørene av ferskvarer kan sørge for at kjølekjeden blir ubrutt. I tillegg møter vi hele tiden andre utfordringer. Derfor er jeg sikker på at det vil dukke opp nye problemstillinger hele tiden, sier Nevland. Samtidig som ferskvarelogistikknettverket vil støtte seg på medlemmenes erfaringer, vil det også bli et samarbeid med Mattilsynet. Fakta om Logistikk Leder: Morten Nevland, Tine, Frode Jaasund, Skretting, Finn-Ole Lambrechts, Gilde, Stein Erik Søiland, Prior, Skal bygge regionen som merkevare Merkevarenettverket har lenge etterlyst konkrete arbeidsoppgaver. Nå har etterlys ningen resultert i en omfattende jobb; nett verket skal bidra til å bygge Stavanger-regionen som merkevare. Vi i merkevarenettverket har lenge hatt et ønske om konkrete arbeidsoppgaver. Nå har vi til gangs fått det vi har bedt om, sier Bjørnar Jacobsen, leder av merkevarenettverket og konsernmarkedssjef i SpareBank 1 SR-Bank. Tidenes anledning Temaet er ikke minst blitt aktuelt etter at Stavanger ble utropt til europeisk kulturhovedstad i Med Stavanger 2008 har vi fått tidenes anledning til å profilere regionen. Kulturbyen har høstet mange lovord for mottoet Open Port. Det er helt klart noe regionen kan bygge videre på, sier Jacobsen. Mange diskusjoner Medlemmene i merkevarenettverket har hatt mange store og spennende diskusjoner om hvordan regionen kan bli bedre profilert. Møtene våre har vært fruktbare og gitt oss mange nye ideer selv om vi ikke har kommet fram til noen løsning - annet enn at merkevare byggingen må koble seg på tankesett og løsninger som finnes i forbindelse med Stavanger 2008, sier Jacobsen. Mange aktører En av utfordringene regionen møter når markenavnet skal bygges, er at det finnes så pass mange aktører, som hver på sin måte vil fremme regionen. Klarer vi å samle Stavanger 2008, Destinasjon Stavanger og næringslivet på samme spor, sier Jacobsen. Fakta om Merkevare Leder: Bjørnar Jacobsen.. SR Bank, Tor Magne Undheim, Felleskjøpet Marianne Bakke,, Hitec Vision Anne Selnes,, HiS Arild Gjerde,, Kverneland Group Kurt Helland,, Allianse Mari Espedal,, Laerdal Medical Grete Andersen/Hilde Berg Nesse,, Lyse Marit Spilde Erikstein,, Statoil Johannes Bjerga,, Stavanger Aftenblad Internasjonal forretningsledelse John M. Lunde er konstituert leder av nettverket som arbeider med internasjonal forretnings ledelse inntil nettverket har ny leder på plass. Med i denne gruppen er blant annet Scana, Statoil, Kverneland Group, Innovasjon Norge og Laerdal Medical.

6 Ønsker konkrete resultater Hele verdikjeden er representer i det nye Marint matnettverk. Målet er at nettverksarbeidet skal føre til verdiskaping. Forutsetningene for at vi skal lykkes er absolutt tilstede. I Rogaland har vi sterke miljø i hele verdikjeden når det gjelder fisk, sier Ingeborg Flornes, leder av nettverket. Uttalelsen blir styrket av nettverkets medlemsliste: Skretting, Marine Harvest, Norconserv, HiS, Rogalandsforskning og Tine. Fagmiljø I utgangspunktet var nettverket tiltenkt navnet Mat og helse. På det første møtet diskuterte vi hvilke områder det var naturlig å satse på ut fra eksisterende kompetanse i regionen. Det hele endte med at vi valgte å fokusere på marin verdiskaping, sier Flornes, som til daglig arbeider i Tine. Naturlig satsing I og med at medlemmene i nettverket representerer hele verdikjeden både kan og vil de trekke veksler på hverandres kunnskaper og erfaringer for å komme med ideer til konkurransedyktige produkter. I dag blir mye av sjømaten eksportert ut av landet. Det bør ligge et stort potensial i å foredle mer av råvarene her hjemme, sier Flornes. Bedriften Flornes representerer, Tine, har sjømat som et av sine nye satsningsområder. Kan utvikle seg Selv om Marint matnettverk starter som et nettverk der medlemmene kan komme sammen for å bli inspirert og utveksle ideer og erfaringer, er ikke Flornes fremmed for at arbeidet kan utvikle seg i en mer konkret retning. Om vi kommer opp med et spennende utviklingskonsept, kan det veldig gjerne være at arbeidet utvikler seg til et konkret prosjekt, sier Flornes. Foreløpig har nettverket kun hatt ett møte og dermed ikke funnet noen fast arbeidsform, men det blir lagt opp til ett møte før jul for å komme videre i arbeidet. Fakta om Marin mat Leder: Ingeborg Flornes, Tine, Anita Viga, Skretting Øyvind Oaland, Marine Harvest Helge Bergslien, Norconserv Wenche Frølich, HiS Torger Jefsen, Rogalandsforskning Johanne Brendehaug, Tine. Navet fokuserer på hovedstrategien: Innovasjon i egen bedrift Navet har så langt hatt fokus på å etablere verktøy til bruk i arbeidet med innovasjon, samt delta i utviklingen av nettverkene i. Nå skal Navet ytterligere fokusere på å få til innovasjon i den enkelte medlemsbedrift. Navet sin rolle det siste året har vært å bistå i etableringen av de nye nettverkene i. Nå ser vi at det syder og koker rundt omkring. Det er også meget positivt at flere nye nettverk er startet den siste tiden, sier Roar Feedt, leder av Navet. Spydspisser Den første tiden i IR er i stor grad brukt til å definere hva vi mener med innovasjon, til å bevisstgjøre deltakerne på betydningen av å drive nyskaping og til å få nettverkene til å fungere. Medlemmene i Navet har vært spydspisser i så måte, og har bidratt til å sette innovasjon på dagsorden i den enkelte medlemsbedrift, sier Feedt. Skape resultater Framover vil fokuset til Navet være å fremme et klima for innovasjonsjobbing ute i den enkelte bedrift. Målet er å bringe det vi lærer ved å være med i IR tilbake til den enkelte bedrift slik at vi får sett konkrete resultater av innovasjonsarbeidet, understreker Feedt. Gode historier Han er også klar på at medlemmene i nettverkene må få ta del i suksesshistorier. Jeg har forventninger om at bedrifter kommer tilbake til IR og forteller at de har klart å få til ny verdiskaping som følge av innovasjonsarbeid. Vi trenger å høre de gode historiene for å bli inspirert til videre jobbing, sier han. Matnyttige samlinger Når nettverkene møtes, mener Feedt det er viktig at samlingene gir den enkelte deltaker noe nytt og nyttig. Navsmøtene skal være matnyttige med tanke på å få til innovasjon i ute i den enkelte bedrift. Dessuten vil navsmedlemmene være viktig ressurspersoner for hverandre, og bidra til at nyttig kompetanse vil komme alle medlemmene til gode, sier Feedt. Fakta om Navet Samtlige medlemsbedrifter i er med i Navet. Leder: Roar Fedt, Felleskjøpet, Aker Kvaerner Allianse Felleskjøpet Rogaland Agder Gilde Vest Handelshøyskolen BI Helse Stavanger Høgskolen i Stavanger Kverneland Group Laerdal Medical Lyse Marine Harvest Norconserv Pan Fish Prior Rogaland Kunnskapspark Rogaland Kurs- og Kompetansesenter Rogalandsforskning Scana Industrier Skretting SpareBank 1 SR-Bank Statoil Stavanger Aftenblad Tine Vetco Aibel

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

KONFERANSE / PRISUTDELING / FESTFORESTILLING PROGRAM

KONFERANSE / PRISUTDELING / FESTFORESTILLING PROGRAM KONFERANSE / PRISUTDELING / FESTFORESTILLING PROGRAM IBSENHUSET TIRSDAG 4. FEBRUAR 2014 Ti priser og stipender fra fylkeskommunen skal deles ut under arrangementet «Fotavtrykk Telemark» 4. februar 2014

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk» MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar fremtid & konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes? Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar 25. november kl. 10.00-16.15. Tema

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger?

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? 13.mars 2008 Dagens samling Innblikk i andre industrier og kompetansemiljø i Trøndelag som

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Samhandling med næringslivet

Samhandling med næringslivet Samhandling med næringslivet Prorektor Dag Husebø og Leder for senter for entreprenørskap Minnah F. Haniffa Universitetet i Stavanger uis.no 17. oktober 2017 Mål for innlegg 1. UiS og regionen, i dag og

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Satsing på Sjømatnæringen. En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift

Satsing på Sjømatnæringen. En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift Satsing på Sjømatnæringen En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift Styrket markedsorientering Økt verdiskaping og lønnsomhet Forpliktende samarbeid, kompetanseheving

Detaljer

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling?

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Presentasjon av erfaringer og eksempler, 11.09.12 Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland AS Helgeland er mulighetenes region! Næringslivet skaper store verdier

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT BAKGRUNN ARENA FOR NYSKAPING Hvordan ser fremtidens arena for nyskaping ut? Hvilken verdi skal arenaen tilby - for hvem? Hva er relevant innhold i arenaen? Oppgave:

Detaljer

UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA

UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA Fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert havbruksnæring! Bjørnar Johansen rektor ved Frøya videregående skole Frøya Frøya vgs 1 Havbruksnæringa endres

Detaljer

Veivalg 21. Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge. Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger

Veivalg 21. Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge. Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger Veivalg 21 Forskning og teknologi former framtiden ogsåi Norge Veivalg 21 Christina I.M. Abildgaard Fungerende divisjonsdirektør Divisjon for store satsinger Kjære alle bidragsytere og deltagere på konferansen.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Professor Handelshøyskolen BI Norgespakken: Spissteknologi, kunnskap og ledelse Stord-konferansen Stord, 15.06.2006 Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Detaljer

DELIVERING THE DIFFERENCETM

DELIVERING THE DIFFERENCETM DELIVERING THE DIFFERENCETM Mørenot Group etablert i1948 Mørenot Aquaculture en divisjon i Mørenot gruppen Bente Lund Jacobsen Adm direktør / CEO Bor i Ålesund - Arbeider i Haram Styreleder Havbruksleverandørene

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Forslag til strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold Bakgrunn Prosess

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer