Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland"

Transkript

1 Returadresse: Postboks Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen og i Rogaland fylke. Vår visjon er å være motor for nyskaping på regional basis. I 2004 har vi hovedsaklig arbeidet med følgende: Videreføring av eksisterende nettverk og topplederforum Igangsetting av nye nettverk Teknologioverføring Idéfangst i medlemsbedriftene FUN-samarbeid (forskning - utdanning - næringsliv) Prosjektet er en viktig møteplass mellom etablert næringsliv og innovasjonsaktører fra det private og offentlige. Våre nettverk er i stor grad initiert og drevet av våre medlemmer Ønsker du mer informasjon om? Ta kontakt med oss! Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping s måte å tenke nettverk på kan bli en modell for innovasjonsarbeid i hele landet. Det sier styreleder i Innovasjon Norge, Steinar Olsen. Med bakgrunn i mange år i det regionale næringslivet i regionen, mener Olsen Rogaland har spesielt gode forutsetninger for å sikre og styrke posisjonen som tyngdepunkt innen nyskaping. Han tror imidlertid det må settes et enda sterkere fokus på organisasjon og ledelse som to forutsetninger for ytterligere utvikling. John Lunde Bernt Rønningsbakk prosjektleder prosjektsekretariatet tlf: tlf: Aktive og nye nettverk Det er høy aktivitet i de ulike nettverkene i Innovasjon Rogaland. Og den siste tiden har tre nye grupper med ressurspersoner kommet til. Det ene vil arbeide med personalarbeid, det andre har fokus på ferskvarelogistikk mens det tredje er et marint matnettverk. Vi som jobber med HR/personal møter ofte de samme problemstillingene uavhengig av bransje. Derfor tror jeg det er viktig at vi har felles møteplattform, sier Ingrid Hjelle, leder av det nystartede HRnettverket og personalsjef i Skretting. Bedrifter som driver med ferskvarelogistikk har en rekke felles utfordringer og problemstillinger, sier Morten Nevland, leder for det nye nettverket og logistikksjef i Tine, mens hele verdikjeden er representert i det nye Marint matnettverk. Travel høst Å komme seg ut der det skjer er både hyggelig og interessant. Det var de enige om, de ulike medlemsbedriftene som tidligere i høst lot seg representere ved en ekskursjon til havbruksmiljøet i Hjelmeland. Det de fikk se der, var spisskompetanse i internasjonal klasse innen en av Norges viktigste vekstnæringer. Tekst og foto: Compartner AS. Design: Pro&Contra. Tips til redaksjonen:

2 Nettverk er alt! Steinar Olsen, styreleder i Innovasjon Norge: kan bli en modell for hele Norge Rogaland er i nyhetsbildet som aldri før. Stavanger-regionen blir europeisk kulturby Vi er i ferd med å få Norges mest nyskapende universitet. Næringslivet melder om vekst og utvikling. Alt peker tilsynelatende i riktig retning for tiden. Det er vi selvsagt glade for. Men la oss vokte oss vel for å tro at vi kan tillate oss en pust i bakken. Arbeidet for å bli en nyskapingsregion av internasjonalt format må fortsette som aldri før. I denne utgaven av Innovatøren kan du lese mer om aktiviteten innen de ulike nettverkene i regi av Innovasjon Rogaland. Oppgavene og interessen har aldri vært større enn nå. Eksempelvis kan medlemmene i merkevare nettverket fortelle at de har tatt fatt på kjempeutfordringen med å tenke nytt omkring alt det spennende som skal skje i Stavanger-regionen i tiden fram mot Nye nettverk er også kommet til. Personalarbeid, ferskvarelogistikk og marint matnettverk er alle viktige områder for næringslivet i regionen. Vi ser fram til arbeidet deres med spenning. I denne utgaven møter du også Steinar Olsen. Vi tillater oss å kalle ham vår mann i Innovasjon Norge der han leder styret. Noe av det han trekker fram i intervjuet i denne utgaven av Innovatøren er viktigheten av å bygge nettverk. Om ett stikkord har hatt rangen i s korte historie, ja så er det nettopp nettverk. For hva er vel en vekstorientert region uten bedrifter og organisasjoner med evne til å samarbeide? Nettverk er både enkelt og komplisert. Enkelt fordi det ikke er noen tvil om at man oppnår mer ved å stå side om side. Komplisert fordi man ofte ikke har noen praksis og erfaring fra samarbeid med andre, fordi det er vanskelig å la andre få innblikk i egen virksomhet osv. Nettopp derfor har vi i brukt lang tid på å legge tilrette for samarbeid. Og da snakker jeg ikke kun om det praktiske. Nei, nettverk er like mye en holdning som en praktisk forordning! John M. Lunde Prosjektleder Han har stor tro på nordmenns evne til å skape nytt. Og med næringslivet i Rogaland som nasjonal spydspiss er det ikke grenser for nye ideer og produkter med et marked langt ut over Norge. Som styreleder i Innovasjon Norge er Steinar Olsen sentral i en organisasjon med et årsbudsjett på cirka 4,7 milliarder kroner, en balanse på nær 20 milliarder og til sammen 720 ansatte. Innovasjon Norge har til sammen 34 kontorer over hele verden, og er dessuten representert i samtlige fylker her hjemme. -Målsettingen vår er å skape en sømløs forbindelse mellom alle våre kontorer i inn- og utland slik at våre kunder opplever organisasjonen som en enhet og får samme behandling uansett hvor de måtte treffe på oss. Vi tror dette vil skape en klar synergieffekt, hvor du har de samme muligheter og det samme tilbud enten du sitter i Stavanger eller i Kuala Lumpur, sier Olsen. -Og hvordan merker innovatørene nyskaperne Innovasjon Norge? -Først og fremst ved at vi ofte går inn i prosjekter med høyere risiko enn det markedet vil ta. Hovedmålgruppene våre er unge entreprenører, de som driver nyskaping og små og mellomstore bedrifter. Når det gjelder bransjer, ser vi mange muligheter i det som generelt er viktige næringer i norsk sammenheng. Eksempler på dette er olje og gass, havbruk og fisk, reiseliv og landbruk. Men også det som kanskje tradisjonelt har vært mer ukjente næringer her hjemme, eksempelvis medisin, er et spennende område hvor det skjer mye nytt. Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter. Generelt kan vi gjerne si at Innovasjon Norge vil engasjere seg i virksomheter som ellers ikke hadde fått en sjanse i det private finansmarkedet, sier Steinar Olsen. Åpne og internasjonale Det foregår mye mer verdifullt innovasjonsarbeid i Norge enn det folk flest er klar over, mener Olsen. Han viser til EUs European Innovation Scoreboard hvor Norge er blant toppnasjonene når det gjelder antall etableringsforsøk som lykkes. Stavanger og Rogaland ligger Steinar Olsens hjerte nær. Her har han hatt ulike sentrale stillinger og funksjoner i en årrekke fra Rogalandsbanken tilbake på 70-tallet og fram til i dag hvor han er styreleder i en rekke virksomheter, blant dem Helse Stavanger. -Jeg blir selvsagt subjektiv når jeg snakker om Rogaland. Samtidig mener jeg det objektivt sett foregår utrolig mye viktig nyskaping her. Det ser vi ikke minst når fylket presenteres i toppen av verdiskapingen her i landet. Og det ser vi også i, hvor Innovasjon Norge faktisk var blant stifterne. -Hvorfor klarer Rogaland nyskaping så godt? -Jeg tror det rogalandske næringslivet kjennetegnes ved flere stikkord. Vi er åpne når det gjelder holdning. Tradisjon og historie har lært oss å være internasjonale og vi har politikere som forstår viktigheten av at det skapes noe nytt. Spesielt vil jeg framheve Stavanger kommune som jeg mener gjør en stor innsats for å legge til rette for næringslivet. At vi er gode, gjør imidlertid at det stilles enda større krav til vår del av landet. Så her er det bare å fortsette satsingen. Unikt nettverk Og satsingen mener Steinar Olsen har en sentral plass i. -Sett fra mitt ståsted, ikke minst som styreleder i Innovasjon Norge, mener jeg har skapt et fantastisk nettverk som vi etter hvert nå ser resultatet av. Ja, jeg tror faktisk landet for øvrig kan adoptere det som etter hvert kanskje blir hetende Rogalandsmodellen. For det er ingen tvil om at ved siden av kompetanse, økonomi osv er evnen og viljen til å bygge nettverk helt avgjørende for graden av suksess i nyskaping. Bedriftene i Innovasjon Rogaland bygger slike nettverk på en imponerende måte. De deler kunnskap, erfaringer og innsikt på en måte som jeg tror er unik i norsk målestokk, sier Olsen. Ellers er organisasjon og ledelse to av de innsatsfaktorene Steinar Olsen er spesielt opptatt av i næringslivet. -Jeg tror kvaliteten på de som leder bedriftene blir viktigere og viktigere. Vi ser stadig at noen bedrifter blir en sikker suksess fordi de har de rette folkene om bord, mens andre, tilsvarende organisasjoner kanskje har de rette produktene uten å ha den rette organisasjonen. Jeg tror derfor ledelses faget blir stadig viktigere i et mer og mer åpent og internasjonalt marked. En god leder må være delaktig, motiverende, inspirerende og inkluderende for å få det beste ut av sin organisasjon. I tillegg må han være visjonær, forandrings dyktig og ha god økonomiforståelse. Ut i verden! Dyktige ledere ser ingen grenser. Det er en egenskap bedriftene, ikke minst i vår region, trenger mener Steinar Olsen og viser til utviklingen innen petroleumsnæringen. -Jeg synes diskusjonen om når oljen tar slutt, tidvis er ganske deprimerende. For det handler ikke kun om når det siste fatet olje tas opp her hjemme, uansett når det måtte finne sted. Det blir i alle fall svært lenge til. Det trenger ikke være noen sammenheng mellom lokalt ressurssgrunnlag og utviklingen av høyteknologisk næringsvirksomhet. Vi har et utrolig godt grunnlag i den erfaring vi har som produsent av olje og gass, men vi kan gå glipp av dette dersom vi ikke utvikler og bygger videre på den kunn skap vi allerede har. Da vil det globale ressurssgrunnlag være basis for vår nasjonale næringsutvikling. Sier altså Steinar Olsen. Nettopp hjemkommet fra Østen, hvor han ledet en norsk delegasjon av 140 næringslivsledere på jakt etter nye markeder og muligheter.

3 IKT-nettverket gir godt utbytte Å treffe mennesker som steller med de samme problemstillingene og faglige diskusjoner gjør at medlemmene i IKT-nettverket får utbytte av de kvartalsvise samlingene. Helt siden nettverket startet, har medlemmene holdt seg til den opprinnelige møteformen. En gang i kvartalet møtes de for å lære noe nytt av hverandre. Målet med nettverksmøtene er at medlemmene skal få ideer og inspirasjon til å bruke moderne IKTverktøy i innovasjon og prosessforbedringer. Nye tema IKT-nettverket består av medlemmer fra en rekke bedrifter innen ulike bransjer. Med fire møter i året siden oppstarten for nærmere 3 år siden, begynner det etter hvert å bli en utfordring å finne aktuelle tema hver gang. Vi er en relativt liten gruppe. Derfor er det viktig at sakene vi tar opp fenger alle, sier Rune Jensen, leder av nettverket og administrerende direktør i Allianse. Inspirerende Jensen mener de fleste medlemmene har hatt godt utbytte av å delta i nettverket. Nettverket består av mennesker som oftest jobber internt i bedriftene. Å treffe andre med samme fagfelt og få presentert hvordan forskjellige bedrifter løser ulike utfordringer er både inspirerende og lærerikt, sier han. Tips og råd Gjennom samlingene får deltakerne faglig påfyll. Nettverkets mål er ikke å skape de store og revolusjonerende endringer hos medlemmene. Men det faglige påfyllet og innsikten i andres erfaringer som vi får gjennom møtene, er noe vi kan dra nytte av i egne prosjekter og det daglige arbeidet, sier Jensen. Varierte tema Siden oppstarten har nettverket vært innom en mengde tema, som balansert målekort, datasikkerhet og datavarehus, IKT som hjelpemiddel i moderne læring, måling og rapportering ved en moderne driftssentral, Zero time management, V-lab som verktøy for idegenerering og analyse, e-drift i oljeindustrien og muligheter for landbasert industri og dataverktøy og modeller for simulering. Fakta om IKT Leder: Rune Jensen, Allianse, Petter Linaae, SR Bank, Bjarte Sleire, Gilde, Knut Svendsen, Felleskjøpet, Martin Hetland, Laerdal Medical, Svend Øvrebekk, RKK, Bjørn Aareskjold, Skretting, Geir Inge Lerang, Stavanger Aftenblad, Hans Tore Frydnes, Helse Stavanger, Rune Hegrestad, Kverneland Group, Jarle Bøe, Statoil, Kjetil Thu, Tine, Erik Klepsvik, Scana, Per-Endre Bjørnevik, Rogalandsforskning, Vil koble forskning og praktisk arbeid Det nystartete HR-nettverket har som mål å bringe nyskaping inn i personalarbeidet i medlemsbedriftene. De menneskelige ressursene i en bedrift betyr mye for hvordan den utvikler seg. Vi som jobber med HR/personal møter ofte de samme problemstillingene uavhengig av bransje. Derfor tror jeg det er viktig at vi har felles møteplattform, sier Ingrid Hjelle, leder av det nystartede HRnettverket og personalsjef i Skretting. Mange medlemmer Allerede før nettverket er kommet skikkelig i gang, har det fått 15 medlemmer. Nytenking krever at flere hoder tenker sammen. Derfor er det bra at så mange har meldt sin interesse, sier Hjelle som samtidig understreker at det er plass til flere. Fagfelt i utvikling De siste årene har HR-fagfeltet utviklet seg til å bli en mer integrert del når bedriftene legger sine strategier. Fokus på humankapital er en trend som er kommet for å bli, sier Hjelle. Dermed blir det viktigere å måle og dokumentere den kompetanse og verdiskapning humankapitalen bidrar med. Konkrete oppgaver I tillegg til å være et faglig møtested, er målet at nettverket også skal bli et forum der næringslivet og forskningsmiljøene kobles tettere sammen. Å koble forskningsresultater med det konkrete arbeidet som foregår i næringslivet kan bety mye for utviklingen av medlemmene i nettverket og bedriftene de representerer. Derfor hadde det vært spennende å få satt i gang konkrete prosjekt som følge av arbeidet i nettverket, sier hun. Små skritt Hun har nøkterne forventninger om at nettverkarbeidet vil føre til revolusjonerende endringer i HR-arbeidet. Vel så viktig som de store sprangene er det at vi klarer å videreutvikle de metoder og organisasjonsverktøy som medlemmene allerede bruker, sier hun. Vi har eksempelvis vært hos Statoil og sett hvordan de utfører arbeidsmiljøundersøkelser. Slike undersøkelser er etter hvert blitt vanlig i mange bedrifter. Derfor er det nyttig å lære om hvordan andre gjør dem, og å utveksle erfaring for å eventuelt forbedre sine egne prosesser rundt undersøkelsene, sier Hjelle. Kreativitet I januar blir kreativitet satt på agendaen. Da er det planlagt et møte der Gro Ellen Mathisen fra Høgskolen i Stavanger deltar. Mathisen holder på å avslutte en doktorgrad om kreativitet, og skal lære oss hvordan vi kan bruke kreatvitetsteknikker. Medlemmene er utfordret til å komme med innspill til felles HR-problemstillinger som trenger ny tenking eller nye kreative innfallsvinkler. Bruk av kreativitetsteknikkene kan kanskje hjelpe oss til å se på gamle problemer med nye øyne. Fakta om HR - personal Leder: Ingrid Hjelle, Skretting; Ønsker tettere samarbeid med næringslivet Forsking og utdanning er sterkt representert i arbeidsgruppen til FUN-nettverket. Nettverksleder Kristel Skorge ønsker seg flere medlemmer fra næringslivet. Målsettingen til FUN-nettverket (forskning undervisning næringsliv) er å skape et regionalt innovasjons system der samspillet mellom forskningsog undervisningsmiljøene og næringslivet står helt sentralt. Samarbeid mellom disse miljøene er sentralt for å få til nyskaping i vår region, sier Kristel Skorge, som til daglig arbeider ved HiS. Etterlyser næringslivet Arbeidsgruppen i nettverket består i hovedsak av medlemmer fra forskning- og utdanningsmiljøene med Aker Kværner som unntaket. Tone Eikeland, Rogalandsforskning Jorunn Sandsdalen, Tine Meierier Sør Siren Erichsen, Høgskolen i Stavanger Siv Grethe Hansen, Aker Kværner Øyvind Aas, Rogalandsforskning Ingrid Hjelle, Skretting Tone Samuelsen, Sparebank 1 SR-Bank Bjørn Bugge, Handelshøyskolen BI Einar Brandsdal, Statiol Terje Helle, Laerdal Medical Odd Hedmand, Lyse Energi Erik Klepsvik, Scana Industrier Gunnar Lemvik, Helse Vest avd. Stavanger Connie Adsem, Kverneland ASA Torill Sigurdsen, Gilde Vest Etter hvert som nettverket utvikler seg ønsker vi flere medlemmer fra næringslivet. De som jobber ute i bedriftene vet best hva forsknings- og undervisningsmiljøene kan bidra med. Derfor er næringslivet en sentral partner i FUN-nettverket, sier Skorge. Konkret prosjekt Selv om nettverket er helt i startgropen, er et samarbeid mellom Rogalandsforskning og Aker Offshore Partner allerede i gang. Det er bevilget penger til et forprosjekt om den regionalt baserte offshorenæringens konkurranseevne, sier Skorge. Involverer studenter For tiden arbeider nettverket med å fremme nyskaping og å skape interesse for nyskaping blant studenter. For tiden jobber vi med å få til et seminar med studentenes Start-organisasjon. Dette er et konkret resultat av at næringslivet har etterlyst samhandling med råstoffet de skal bygge virksomhetene på i framtiden, sier Skorge. Start-organisasjonen er valgt som samarbeidspartner fordi den omfatter alle studieretningene. (forts. s8)

4 På jakt etter fisk Økt forskning vil skape nye resultater Daglig henter vogntog tonnevis med laks fra anlegget til Marine Harvest i Hjelmeland. Den lekre fisken setter kursen for land på kontinentet og er utvilsomt en av Norge mest verdifulle merkevarer. Oppdrett av laks og annen fisk var på agendaen da en gruppe representanter for medlemsbedriftene i tidligere i høst satte kursen mot Hjelmeland og Ryfylke. Ved siden av laks, er både kveite og torsk fiskeslag fra oppdrettsvirksomheten her. Det er Cold Water Species, eid av multinasjonale Nutreco, som står for driften. -I løpet av 14 dager begynner vi så smått å slakte kveite, og til våren tar vi den første oppdrettstorsken, kunne administrerende direktør Magnus Skretting fortelle i begynnelsen av november. Den samlede produksjonen av torsk og kveite skal etter planen bli like stor som det totale volumet ved lakseslakteriet Ryfisk. Kveitene som nå er produsert, er hentet fra Island. Hit ble de fraktet høsten Siden den gang har de mangedoblet vekten fra i utgangspunktet 0-20 gram til dagens opp mot 7 kilo. Det skjedde først i et settefiskanlegg i nord-fylket, før de ble overført til et oppdrettsanlegg i Hjelmeland. I tillegg til Marine Harvests anlegg besøkte gruppen senteret for akvakompetanse i Langavika, ikke langt fra Hjelmeland. Senteret har en rekke interessenter: Skretting, Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole, Akvasmart, Marine Harvest, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning og Høgskolen i Stavanger. Her drives det forskning i internasjonal toppklasse i fullskala oppdrett. Forskning og næringsliv var på agendaen da topplederne i satte hverandre stevne i bystyresalen i Stavanger kommune. Med ordfører Leif Johan Sevland som vert, for anledningen representert av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, var temaet hvordan næringsliv og utdanning kan styrke samarbeidet nettopp med forskning som virkemiddel. Blant innlederne under møtet tidligere i høst, var HiS-rektor Ivar Langen, Tore Lærdal på vegne av Laerdal Medical og adm. direktør i Kunnskapsparken, Kjetil Alfsnes. Fellesnevneren for de tre: Alle har forskning som selve ryggraden i deres respektive virksomheter. Ivar Langen, rektor ved Høgskolen i Stavanger, representerer en institusjon med ambisjon om å bli Norges nyskapingsuniversitet. Tore Lærdal fortalte topplederne om viktigheten av nettverk innen akuttmedisin. For Laerdal Medical er Stavanger-regionen et kjerneområde der selskapets faglige kompetanse samles blant annet gjennom samarbeid med det regionale helsemiljøet og universitetet. Lærdal vet hva han snakker om. Stavanger-regionen er verdensledende innen akuttmedisin og kan vise til en meget høy overlevelsesprosent. Laerdal Medical har hatt en sentral posisjon i dette, og vil ytterligere bidra til å styrke denne posisjonen. Adm.direktør Kjetil Alfsnes ved Kunnskapsparken representerer en regional drivkraft innen innovasjon og nyskaping. Utgangspunktet for dette er forskningsresultater, avanserte produkter og tjenester. Målet er å være et innovativt senter der bedrifter, forsknings- og utviklingsmiljøer samt virkemiddelapparatet er lokalisert for å drive nyskaping og kommersialisering. Foreløpig vil likevel produksjonen av hvitfisk bare være en liten del laksens volum. Ifølge Magnus Skretting vil et par hundre tonn bli levert restauranter osv i norske byer. I tillegg finnes det et marked for denne typen produkter i eksempelvis Sverige og England. Men allerede fra 2005 satses det for alvor. Da snakker man trolig om en produksjon på opp mot 700 tonn, ifølge mediene. -Derfor har vi også store forventninger til næringslivet i regionen. Et nettverk som har en meget viktig funksjon også for oss og ikke minst fordi det her sitter mange beslutningstakere. Skal vi nå målet om å bli et universitet med fokus på nyskaping, krever det et tett samarbeid oss imellom. Blant annet blir det viktig å trekke studentene inn i næringslivet for kortere eller lengre tid, sa Langen. Ivar Langen, Tore Lærdal og Kjetil Alfsnes. Bystyresalen i Stavanger, for anledningen sted for s møte.

5 Etter hvert kan arbeidet mot studentene spisses mer inn mot grupper næringslivet er spesielt interessert i. Da er vi helt avhengige av bedriftene kommer med sine behov, sier Skorge. Fakta om FUN Leder: Kristel Skorge, HiS, Kristin Husebø, Kunnskapsparken, Petter Rune Larsen, Aker Kværner, Tor Tønnensen, Rogalandsforskning, Ferskvarene skal frem Produsenter av ferskvarer møter stadige ut fordringer i forhold til logistikk. Et nytt nettverk i ferskvarelogistikk skal sørge for å spre gode løsninger og nye ideer blant medlemmene. Nettverket blir startet etter initiativ fra topplederforum i. Bedrifter som driver med ferskvarelogistikk har en rekke felles utfordringer og problemstillinger, sier Morten Nevland, leder for det nye nettverket og logistikksjef i Tine. Konferanser Første skritt på vegen blir å finne en velegnet arbeidsmetode for nettverket. En tanke er å få i stand bedriftsbesøk hos de enkelte medlemsbedriftene. Vi ser også for oss muligheten til å reise på logistikkonferanser sammen og om mulig å få arrangert en egen konferanse i vår region, sier Nevland. Foreløpig har nettverket en spiss tilnærming til hva det skal arbeide med. Dermed er det begrenset hvilke bedrifter som vil ha nytte av å delta her. Foreløpig har nettverket medlemmer fra Tine, Prior, Gilde og Skretting. Vi skal ha vårt første møte i november. Da er målet å få meislet ut en mer konkret arbeidsplan, sier Nevland. Etter møtet vil nettverket starte en mer aktiv markedsføring av seg selv opp mot aktuelle nye medlemmer. Vi bør bli en gruppe på 6-8 medlemmer for å sikre stabilitet, sier Nevland. Terje Våland, Handelshøyskolen BI, Hilde Aasheim, Forskningsrådet avd.stavanger Leif Knudsen, Rogaland Kurs og Kompetansenter Felles utfordringer Utfordringene bedriftene som arbeider med ferskvarelogistikk møter, er mange og ofte av samme karakter. Merking og sporing av varene er en av de sentrale utfordringene vi som jobber i bransjen støter på. For tiden er det usikkerhet omkring teknologien som skal brukes på dette feltet. Her i regionen har både Gilde og Statoil noe på gang som andre medlemmer i nettverket kanskje kan nyte godt av, sier Nevland. En annen problemstilling er hvordan transportørene av ferskvarer kan sørge for at kjølekjeden blir ubrutt. I tillegg møter vi hele tiden andre utfordringer. Derfor er jeg sikker på at det vil dukke opp nye problemstillinger hele tiden, sier Nevland. Samtidig som ferskvarelogistikknettverket vil støtte seg på medlemmenes erfaringer, vil det også bli et samarbeid med Mattilsynet. Fakta om Logistikk Leder: Morten Nevland, Tine, Frode Jaasund, Skretting, Finn-Ole Lambrechts, Gilde, Stein Erik Søiland, Prior, Skal bygge regionen som merkevare Merkevarenettverket har lenge etterlyst konkrete arbeidsoppgaver. Nå har etterlys ningen resultert i en omfattende jobb; nett verket skal bidra til å bygge Stavanger-regionen som merkevare. Vi i merkevarenettverket har lenge hatt et ønske om konkrete arbeidsoppgaver. Nå har vi til gangs fått det vi har bedt om, sier Bjørnar Jacobsen, leder av merkevarenettverket og konsernmarkedssjef i SpareBank 1 SR-Bank. Tidenes anledning Temaet er ikke minst blitt aktuelt etter at Stavanger ble utropt til europeisk kulturhovedstad i Med Stavanger 2008 har vi fått tidenes anledning til å profilere regionen. Kulturbyen har høstet mange lovord for mottoet Open Port. Det er helt klart noe regionen kan bygge videre på, sier Jacobsen. Mange diskusjoner Medlemmene i merkevarenettverket har hatt mange store og spennende diskusjoner om hvordan regionen kan bli bedre profilert. Møtene våre har vært fruktbare og gitt oss mange nye ideer selv om vi ikke har kommet fram til noen løsning - annet enn at merkevare byggingen må koble seg på tankesett og løsninger som finnes i forbindelse med Stavanger 2008, sier Jacobsen. Mange aktører En av utfordringene regionen møter når markenavnet skal bygges, er at det finnes så pass mange aktører, som hver på sin måte vil fremme regionen. Klarer vi å samle Stavanger 2008, Destinasjon Stavanger og næringslivet på samme spor, sier Jacobsen. Fakta om Merkevare Leder: Bjørnar Jacobsen.. SR Bank, Tor Magne Undheim, Felleskjøpet Marianne Bakke,, Hitec Vision Anne Selnes,, HiS Arild Gjerde,, Kverneland Group Kurt Helland,, Allianse Mari Espedal,, Laerdal Medical Grete Andersen/Hilde Berg Nesse,, Lyse Marit Spilde Erikstein,, Statoil Johannes Bjerga,, Stavanger Aftenblad Internasjonal forretningsledelse John M. Lunde er konstituert leder av nettverket som arbeider med internasjonal forretnings ledelse inntil nettverket har ny leder på plass. Med i denne gruppen er blant annet Scana, Statoil, Kverneland Group, Innovasjon Norge og Laerdal Medical.

6 Ønsker konkrete resultater Hele verdikjeden er representer i det nye Marint matnettverk. Målet er at nettverksarbeidet skal føre til verdiskaping. Forutsetningene for at vi skal lykkes er absolutt tilstede. I Rogaland har vi sterke miljø i hele verdikjeden når det gjelder fisk, sier Ingeborg Flornes, leder av nettverket. Uttalelsen blir styrket av nettverkets medlemsliste: Skretting, Marine Harvest, Norconserv, HiS, Rogalandsforskning og Tine. Fagmiljø I utgangspunktet var nettverket tiltenkt navnet Mat og helse. På det første møtet diskuterte vi hvilke områder det var naturlig å satse på ut fra eksisterende kompetanse i regionen. Det hele endte med at vi valgte å fokusere på marin verdiskaping, sier Flornes, som til daglig arbeider i Tine. Naturlig satsing I og med at medlemmene i nettverket representerer hele verdikjeden både kan og vil de trekke veksler på hverandres kunnskaper og erfaringer for å komme med ideer til konkurransedyktige produkter. I dag blir mye av sjømaten eksportert ut av landet. Det bør ligge et stort potensial i å foredle mer av råvarene her hjemme, sier Flornes. Bedriften Flornes representerer, Tine, har sjømat som et av sine nye satsningsområder. Kan utvikle seg Selv om Marint matnettverk starter som et nettverk der medlemmene kan komme sammen for å bli inspirert og utveksle ideer og erfaringer, er ikke Flornes fremmed for at arbeidet kan utvikle seg i en mer konkret retning. Om vi kommer opp med et spennende utviklingskonsept, kan det veldig gjerne være at arbeidet utvikler seg til et konkret prosjekt, sier Flornes. Foreløpig har nettverket kun hatt ett møte og dermed ikke funnet noen fast arbeidsform, men det blir lagt opp til ett møte før jul for å komme videre i arbeidet. Fakta om Marin mat Leder: Ingeborg Flornes, Tine, Anita Viga, Skretting Øyvind Oaland, Marine Harvest Helge Bergslien, Norconserv Wenche Frølich, HiS Torger Jefsen, Rogalandsforskning Johanne Brendehaug, Tine. Navet fokuserer på hovedstrategien: Innovasjon i egen bedrift Navet har så langt hatt fokus på å etablere verktøy til bruk i arbeidet med innovasjon, samt delta i utviklingen av nettverkene i. Nå skal Navet ytterligere fokusere på å få til innovasjon i den enkelte medlemsbedrift. Navet sin rolle det siste året har vært å bistå i etableringen av de nye nettverkene i. Nå ser vi at det syder og koker rundt omkring. Det er også meget positivt at flere nye nettverk er startet den siste tiden, sier Roar Feedt, leder av Navet. Spydspisser Den første tiden i IR er i stor grad brukt til å definere hva vi mener med innovasjon, til å bevisstgjøre deltakerne på betydningen av å drive nyskaping og til å få nettverkene til å fungere. Medlemmene i Navet har vært spydspisser i så måte, og har bidratt til å sette innovasjon på dagsorden i den enkelte medlemsbedrift, sier Feedt. Skape resultater Framover vil fokuset til Navet være å fremme et klima for innovasjonsjobbing ute i den enkelte bedrift. Målet er å bringe det vi lærer ved å være med i IR tilbake til den enkelte bedrift slik at vi får sett konkrete resultater av innovasjonsarbeidet, understreker Feedt. Gode historier Han er også klar på at medlemmene i nettverkene må få ta del i suksesshistorier. Jeg har forventninger om at bedrifter kommer tilbake til IR og forteller at de har klart å få til ny verdiskaping som følge av innovasjonsarbeid. Vi trenger å høre de gode historiene for å bli inspirert til videre jobbing, sier han. Matnyttige samlinger Når nettverkene møtes, mener Feedt det er viktig at samlingene gir den enkelte deltaker noe nytt og nyttig. Navsmøtene skal være matnyttige med tanke på å få til innovasjon i ute i den enkelte bedrift. Dessuten vil navsmedlemmene være viktig ressurspersoner for hverandre, og bidra til at nyttig kompetanse vil komme alle medlemmene til gode, sier Feedt. Fakta om Navet Samtlige medlemsbedrifter i er med i Navet. Leder: Roar Fedt, Felleskjøpet, Aker Kvaerner Allianse Felleskjøpet Rogaland Agder Gilde Vest Handelshøyskolen BI Helse Stavanger Høgskolen i Stavanger Kverneland Group Laerdal Medical Lyse Marine Harvest Norconserv Pan Fish Prior Rogaland Kunnskapspark Rogaland Kurs- og Kompetansesenter Rogalandsforskning Scana Industrier Skretting SpareBank 1 SR-Bank Statoil Stavanger Aftenblad Tine Vetco Aibel

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

annaler. Side 4 utføre jobben? Side 10

annaler. Side 4 utføre jobben? Side 10 09 06 Rosenkilden N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Hål i håve - Det é jo heilt hål i håve. Et forslag som er så hinsides at det bare kunne være fremsatt av byråkrater på høyt hold. I gamle dager

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug

Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug VERDENSSENSASJON TIL PULPIT side 14 FORVALTER 310 MILLIARDER side 18 VI TJENER PÅ ANDRES SUKSESS side 28 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug side 6-12

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen 4 06 i Kjersti Myhre om Næringsforeningen Trond Reinertsen om Næringsforeningen Sverre Moe om Næringsforeningen TEMA: Næringsforeningen I dette nummeret svarer vi på: Hvordan jobber vi? Hvorfor være medlem?

Detaljer

ROGALAND. i utvikling

ROGALAND. i utvikling ROGALAND i utvikling Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Nr. 2 juni. 2003 8. årgang Hylen midt i verda Regionalt utviklingsarbeid Fylkesdelplan på Haugalandet Havbruk viktig næring i matfylket

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk 4 10 Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter i Morten Midjo om næringspolitikk Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv Terje Bakken om forskningsperlene Er du opptatt av bedriftens forsikringer?

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt www.bergen-chamber.no // TEma Verdens største sjømatkonferanse

Detaljer

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi 05 Rosenkilden 06 N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Næringspolitikk og økonomi PROFILEN: MARTIN GJELSVIG SIDE 4 7. SEADRILL HAR STARTET KLATRETUREN SIDE 8 10. BANKEN I MOBILBYGGET SIDE 12 13. STØVLETTER

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET SIRI KALVIG: TROR PÅ STATOIL side 24 DETTE MENER POLITIKERNE side 14 VIL HA BYBOLIGER PÅ FORUS side 20 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Sammen for nye muligheter side

Detaljer

Rosenkilden. . Side 16-18. Ryfast kommer

Rosenkilden. . Side 16-18. Ryfast kommer Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 2-2008 ÅRGANG 14 Ryfast kommer Betingelsene for at Ryfast skal realiseres er at ingen stikker kjepper i hjulene. Forutsetningen er at både reguleringsplaner i Stavanger

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer