FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 2012-2016"

Transkript

1 L SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9167 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1982 I Saksbehandler: Line Kristiansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 011/13 I FORMANNSKAP I Dato: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN Vedlegg: Søknad Sammendrag: I forbindelse med behandling av sak om Alkoholpolitisk handlingsplan gjorde Kommunestyret i Fauske kommune det mulig med flere utslag for alkohol. Det foreligger nå søknad om beviling om salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol for perioden fra I søknaden er det gitt de nødvendige opplysninger mht: 3. Selskapet som søker bevilingen 4. Salgslokale Det foreligger også nødvendig dokumentasjon for å vudere vandelskravene for de involverte. Alkohollovens 1 ~ 7 setter krav om dokumenterte kunskaper om alkoholloven for de som skal godkjennes som styrer/stedfortreder. Det stiles krav om at slik dokumentasjon må foreligge innen 3 måleder etter at beviling er gitt. Saksbehandlers vurdering: Rådmannen har vurdert søknaden i henhold til Fauske kommune sin alkoholpolitiske handlingsplan, samt alkohollovens bestemmelser og innstiler positivt i denne saken INNSTILLING: Søknad fra ICA supermarked Fauske om beviling for salg av øl og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger: Bevilingshaver: Salgslokale: Salgstid: ICA Norge AS, org.nr ICA supermarked Fauske I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan

2 Omfang: Styrer: Stedfortreder: øi og anen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol Stig Allan Salemonsen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Greta Olsen (Kunskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbeviling) Bevilingsperioden er: fra til Even Ediassen Rådman

3 ~~ Saksbeh. Klasserlng ~. Fauske k~mmune Li \ 0i ~~l'l-/~ 'i~ 12;:183 _!ili 'ì18;; Fauske kommune Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden c2d2l o?./6 Firma: /tllý!j 12 Side O av 9

4 Søknad om beviling til salg av øl og annen alkoholholdig drikk 1. Bevillingssøker: bl Dersom søker er et foretak oppgis: Side 1 av 9

5 Søknad om bevillng til salg av øl og annen alkoholholdig drikk 2. Virksomhetens eier( e) a) Hvis fysiske personer har eierinteresser oppgis: :Na'yl!;",...~~~ f1':.~ ~~iì~.~-i~ ~~~~ -.~--..-;~ Eierandel I" %.lostnr/.!tej,,~.c",' e',agrts~e,,,,..._~,;ig,..,,\:,~~ ~~-_3~f.,iU~~~~ ""~;;- ~' ;, ',,!.' ;'!'ti *~".Ie1e,fQ! dag~, -" Mobil:. n;e.w"o; ro ~~~ -~- ritt'. Ilka 5i_i-"~ Personnr,.' (11 siffer): l b) Hvis foretak har eierinteresser oppgis (bruk eget ark hvis flere):,t, J'avn:_ ) ri E' dl' o/ ;j", 'i' ~i Î':t!!l m-~~.w~ '. '3 ") 'llfx1llf i&..~--~,jeran e 4L, O_~~'~" æ"" I () U;(/J/ í 4f /õzfø ~~ei_ 'LV -.'': lf(1/3 &/t A r Teiero,J!4!gtlff F;l'.1i~~~\S: "'tl.- " Il_.~~~J!i.""~_,,,,_,,-- c" ",c..., " '.;,. o,'"~ "" :JJtdl S;.. *"r&\- ~ MoJ~l!:LL_,;",,,.._,-i,,,elefa,3:,; - Ui~.li'l!l ~ óólty~ 7fNf? ;Organisasjonsnr: co, Aksjonærer/deltakere Adresse, ".,tf " Personnr: Eierandel: (Bruk om nødvendig eget ark i tilegg) Side 2 av 9

6 Søknad om bevilling til salg av øl og annen alkoholholdig drikk 3. Eier/utleier av skjenkestedet Navnlirmallavn ;Fødselsnr (llsiffer) N. il, %1,JelefoßedagtidJmobiltlf rovl Telefax, b) Partene i leiekontrakten:, N'" avil!fm fl al,p!~!b,.~_~~,,./ '''..' 'i', 'f' = ".'"v=.,'"..rgt!1,r.llersoyirjuj!ffs.rx..,. "".... ',,.r " ;~t4\ ~uir!!~p n9.ilr:'~;... j,.~~~.,._it._':~...sl. ff.i _.' ~g~íírjpersoiiiiijlliffer)': c) Aksjonærer med eierinteresser i den faste eiendommen: ~ ~~'..~ ~!J'Persônnr (111 siffer \,~, ~a~n;.":r.: ~~~~!:\f!~4d:;'~~ B ~~~~~,,t~~ ~ii:ïl;,... '''in :1# i!~,.,." 'Ji~~'lt-G " "''". ".,. it,. ~.lr"4~ ai~dm~'- r 'PIl ~!i_~~~ P '(11,. "fi' )1 'q Side 3 av 9

7 Søknad om beviling til salg av øl og annen alkoholholdig drikk 'i 4. Styrer for salgsbevillingen: s. Stedfortreder for styrer: Side 4 av 9

8 Søknad om bevillng til salg av øl og annen alkoholholdig drikk 6. Utsalgsstedet: ~~!l,~.-..~ iill...~~~:~._';.,j --II..~ ~ ~..,.T r 7-S y' láom~""id~ I' n d td'. '";,M b'i'" Tlf," y.,..w.._. ag.l'i.j er!!~f"';(ij iiui"..it~.,...~ N'luiln.ei~' ~t#hi fl N ~...ß~~,~_,~~~~~ 7. Utsalgsstedets varesortiment: (fuv mj ~ltjj~í1w Utsalgsstedets størrèlse: ~, 't 'Aunin2stid,', ~. f ';, " "") " \" ';;/ ~1 g; 1f m2 Fra kl tjtj I! til kl. oi.lø ~&) Plantegning over arealet vedlegges søknaden. \. Side 5 av 9

9 Søknad om beviling til salg av øl og annen alkoholholdig drikk Vedlegg: Følgende dokumentasjon skal følge søknaden: Følger vedlagt (kryss av):.ll 1. Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet Rolleutskrift fra Brønnøysundsregistrene Plantegning over utsalgsstedets areal. (I 4. Kopi av husleieavtale (hvis salg i leide lokaler)!x 5. Kopi av aksjebok (dersom aksjeselskap) II 6. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet. D 7. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders kvalifikasjoner. i: 8. Erklæring 8. Erklæring Jeg forplikter meg til å orientere Fauske kommune om eventuelle endringer i drift/varesortiment, jfr. forskrft av 19. desember 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 5-1 om forbud mot ølomsetning blant annet i kiosk. Jeg forplikter meg til å sende Fauske kommune årlig oppgave over omsatt volum av alkoholholdig drikk i utsalgsstedet. Jeg samtykker i at det innhentes oppgave over utsalgsstedets innkjøp av alkoholholdig drikk fra leverandører med tilvirknings-, engrosbeviling, til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige alkoholgebyret. ~den ~d/1r Søker underskrift (~ l 4 L ç;a NOrge. AS ~~~~:::~::~~::L ww4~:i:::~~~~:=:=~~::~ Side 6 av 9

10

11

12 I l:l Bolagsverket e-registreringsbevis.. AKTIEBOLAG OrganlsaUonsnummer Objektets regislreringsdatum. Nuvarande finnas registreringsdatum ~ Dokumentet skapa! Sida : 20 1 (2) Org. nummer: Firma: Adress : ICA Detalj AS Svetsarvägen SOLNA. Sate: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun :iiv (\: \.0,' ~(;i"j'.. Detta år BILDAT DATUM t; S..V i: ù t~. ~ C~ t"~.t._~ r~\ to. e il-,'"- ~= SAMSTÄLLNING AV AkTIEKAITAL \-;0 "" c) ~. ~. Aktiekapital....: loe.ooo SEK în JN.."". Antal aktier...: (~) STYRLSELEDAMOT,VERKSTKtLAE DIREKTÖR, ORDFÖRAE Bengt.sson,Pe~t."'Erik Kenneth, Söderby Villa, VÄSTERHÁN~NGE 4 Jit,ṅ l t;'i STYRLSELEOAMÖTER 'I J 1'''' ", \.' SEK SEK Behm, Per Svante, RöSV~9~ S B, Fi 7~' 5~"i ÉKERÖ Burman Olsson, Sonat, Valhallavägen 17, REVISOR (ER) Deloitte AB, STOCKHOLM Representeras av: HtANSVARIG REVISOR Cí ",- /~. '..- " t,:-.. (~~ '\ "~*;~ LIDINGÖ Peters, Bengt Anders Richard, Beritta Gurrisgatan 30, MALMÖ FIRMTECKNING Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Sehm, Per Svante Bengtssoni Per-Erik Kenneth LL, 4~ () Dl'a

13 il I' Bolagsverket e-registreringsbevis AKTIEBOLAG Organisalionsnummar Objaktats ragistranngsdatum Nuvaranda fias registreringsdatum Dokumentet skapat Sida : 20 2 (2). Burman Olsson, Sonat Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsatgärder FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRLSELEDAMÖTER/ STYRLSE SUPPLEANTER Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med högst io suppleanter. BOLAGSORDNING \. l~, ~ Datum för senaste ändringen: ~JaJ SV E :) t) L:., FÖRBEHÄL/ AWlIæLSER/VILLKOR ~~) BOLAGSORDNINGEN Hembudsförbehåll "!- ~~'.l..., f;",,!~ ir VERKSAMT Bolaget skall förvalta t../i RÄNSKAsAR ~l~:~ tlì KALELSE CJ,li. Kallelse s ker genom~rev med posten. FIRMISTORIK " Aktiebola~t Grundstenen 9 ****Ovanstående (") eie ktrbnis ka ().''t- Bolagsverket L Sundsvall bolagsverket0bolagsverket. se ijr2~~ "'1 Ai. It I t.~ r.. r;.:.;:;- (~~ '\ H E. '.,0' et. L,l~ i~r~j. L) \"l.: ü. Ll, (~) f:~~l utfärdat av~dlagsverket.**** tl'c..t, ' '\., C.,,cl,,"'. o la

14 ----'--_ ~--_._----~---~~-----_.~ ~--~-~._---~-----~" ~,,-----, _..ii._- Brønnøysundregistrene Rolleoversikt Fødselsdato: Navn: Adresse: Thorbjørn Theie Stallmannsvingen 51 E 3716 SKIEN Brønnysundregistrene i BrønnøysUndregistrene Postadresse: 8910 Brønnsund Telefoner: Opplysningstelefonen Telefaks E-post: firtapost0jbrreg.no Internett: ww.brreg.no Orimnisasionsriummer:

15 _1I -- Brønnøysundregistrene Rolleoversikt ROLLEOVERSIKT Navn: Fødselsdato : Adresse: Thorbjørn Theie 19Ö159 Stallmansvingen 51 E 3716 SKIEN Oversikt over inørte roller i Foretaksregisteret og inførte roller i tilkyting til næringsvirksomhet i Enhetsregisteret pr Rolle: N avn/foretaksiiavn: Organisasj onsnr: Forretningsadresse: Kommune: Postadresse: Signatu i fellesskap ICANORGEAS Sinsenv OSLO OSLO Postboks 6500 Rodeløkka 0501 OSLO Rolle: Navnforetaksnavn: Organisasj onsnr: Forretningsadresse:. Kommune: Postadresse: Daglig leder! adm. ICANORGEAS Sinsenv OSLO OSLO diektør Postboks 6500 Rodeløkka 0501 OSLO Rolle: Navnforetaksnavn: Organisasj onsnr: Forretningsadresse: Kommune: Postadresse: Prokura hver for seg ICANORGEAS Sinsenv OSLO OSLO Postboks 6500 Rodeløkk 0501 OSLO Rolle: Navn/foretaksnavn: Organisasj onsnr: Forretningsadresse: Styemedlem ICA EIENDOM NORGE AS Sinsenveien OSLO -, kl 07:57 Brønnøysundregistrene Side 1 av 2

16 Brønnøysundregistrene Rolleoversikt Kommune: Postadresse: OSLO Postboks 6500 Rodeløkka 0501 OSLO ii kl 07:57 Brønnøysundregistrene Side 2 av2

17 :; 8,.5! ;jjii! ~ ~ l ~ J'" '-; :; "=!!!. ~ æ i - - L i _~.. 1 ~~gg ã!ili_ I "6 ~HnH~II~H ~I l.~. :: l l l I : Ë il!! ;;_=..~ 1:= '". ~! ~ l! = l E.'" i i ~... ~ ä ~j -" l! = ~ I J I J I i n.h. ~ i-l-. -I -I ~íf Il ~ "l" H " I., -i ~ ~lilll n æ 0 i wj ~i.1 ~~. ~~ H 8~ L -l

18 I _._-_.~ ,-_._ r_::,_. T_,l ICA iea Eiendom Norge AS LEIEKONTRAKT FOR LOKALER DATERT MELLOM ICA EIENDOM NORGE AS (som "UTLEIER") OG ICA DETAUAS (som "LEIER") i! l I tl

19 I~-- i INNHOLDSFORTEGNELSE L. LOKALENE. HVA LEIEFORHOLDET OMFATTER LOKALENE...,...~...~ LOKALENES TILSTAND...: PARKERING...;..., LEI EFORHOLDETS VARIGHET... s 2.1 LEIEFORHOLDETS VARIGHET...;,...;; FORLENGELSE AV KONTRAKTEN LEJ-EiI...iI...~...ii~~..." it...~~!'...~ ÅRLIG LEIE......~~.~.~~...~.~~~...~..~~~5 3.2 MERVERDIAVGIFT...,...; AVGRENSNING AV LEIESUMMEN...; REGULERING AV LEIESUMMEN...: DRIFTSKOSTNADER...;...;;...~ GENERELT AVGRENSNING MELLOM UTSKIFTNING OG VEDLIKEHOLD AV ANLEGG I EIENDOMMEN BETALING AV LEIESUM OG DRIFTSKOSTNADER BETALING AV LEIESUMMEN BETALING AV DRIFTSKOSTNADER BETALINGSMATE...,..., RENTER VED FORSINKET BETALING..." LEIERS PLIKTER OG RETTIGHETER...:..., LEIERS BRUK AV LOKALENE......;.: VEDLIKEHOLD..." REKl.ME1.PROEILERING...:...:...~ END~INGER...;...:...; KONTROLL...;...;...~; O 7. OFFENTLIGE PÅBUD :MV..., UTLEIERS. PLIKTER OG RETTIGHETER...: LEIERSRETT TIL Å KREVE UTViDELSER UTLEIERENS RETTTIL Å FORETA BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER MV FORSiKRINGER KONKURS. MV BRANN ELLER ANNEN HENDELIG BEGiVENHET LEIEFORHOLDETS OPPHØR. FRAFLyTTING Utleier.::(l,...,., Leier: _..._ o _,._._.. ~_..._._.....,.-'_.,._ _0."..._

20 15. MISLIGHOLD OG IRREGULÆRT OPPHØR...d...;; BETALINGSMiSLIGHOLD MISLIGHOLD AV PLiKTTILÀ FLmE...~ ANNET MISLIGHOLD..., KONSEKVENSER AV LEIERENS MISLIGHOLD...;...,...~ UTLEIERS MiSLIGHOLD...,...~ MOTKRAV OG LIGNENDE FRA LEIEREN FORRETNINGSOVERDRAGELSE. FREMLEIE - PANTSETTELSE. EiERSKIFTE...~ SÆRLIGE BESTEMMELSER...15 PRAKTISERING AV AVTALEN...,...;...15 ENDRINGER I AVTALEN...15 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN OG UFRAVIKELIGE LOVBESTEMMELSER...15 TINGLYSING OG. PRioRitET...i...ti...11:...~i LOVVALG.OG VERNETING...~...16 BILAG: Firmaattester Situasjonsplan Ut. it,."".", kler.j..."., -._'.,......_ '-._ _.... o... _' _

21 , _....- _.._....._._ _.- ---_._--..._.._---_.._ _.._._-_.._._. _ "_._ _._- _._._ _ _._--_._--- _...._..._~..._--_..._ ~ 4- Mellom: iea Eiendom Norge AS, Sinsenveien 45, Postboks 6500 Rodeløkka, , organisasjonsnummer , (heretter benevnt DUtleierO) og iea Detalj AS, Sinsenveien 45, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo~. organisasjonsnummer , (heretter benevnt JlLeierD) er det i dag inngått fø/gendelelekontrakt vedrørende loka/er I eiendommen fca Supermarked Fauske, Gnr.103 bnr.624/1434 i Fauske kommune, adresse: Sjøgata 62 og 64, 8201 Fauske (heretter benevnt OAvtalenD): 1. LOKALENE. HVA LEIEFORHOLDET OMFATTER 1.1 Loka/ene Leieforholdet omfatteri475 m2 BTA forretningslokaler inklusive andel av fellesarealer. Med til leieforholdet hører ca. 70 parkeringsplasser. eventuelle Skisse over lokalene med varelevering og eventuelle parkeringsplasser er vedlagt under Bilag B til Avtalen (InkL. andel felles areal i eiendommen). Lokalene ertiltenkt brukt til salg av dagligvarer og andre varer med høy omløpshastighet. Dersom tilstøtende arealer til lokalet blir ledige, skal leieren ha fortrinnsrett til leie av disse arealene og skal ha skriftlig varsel. Utleier har ikke. adgang til å leie ut andre lokaler i eiendommen til dagligvarevirksomhet. Dersom kioskvirksomhet skal etableres i eiendommen, har leier eller den leier måtte utpeke fortrinnsrett til å leie. 1.2 Lokalenes tilstand Lökållime overtas I den stand de er på Avtaletidspunktet, Jf husleieloven 2.5. Dersom Partene har avtalt noe utbedring eller Istandsetting før Overtakelsesdato.. er dette beskrevet I eget bilag til Avtalen. Leieren har nøye besiktiget Eiendommen og Lokalene, og har herunder stillet Utleieren de spørsmål ()m lokalene som han har funnet nødvendige og slike spørsmål er besvart. Leieren er oppfordret til å gjøre seg kjent med offentlige reguleringer og planer som berører disse, og har gjort seg kjent med slike reguleringer og planer som han har funnet hensiktsmessig og nødvendig og Leieren har etter de undersøkelser han har gjort, funnet at Lokalene passer for det formål som er beskrevet I punkt 1. ovenfor. Utleier., t,..." ~er.lß...

22 -. i I Parkering Tlf leieforholdet hører også fri kundeparkering I henhold til vedlagte tegninger I bilag B. Dersom det er andre leiere til eiendommen, skal kundeparkeringen benyttes I fellesskap med disse. 2. LEIEFORHOLDETS VARIGHET 2.1 Leieforholdets varighet Eksisterende leiekontrakt datert og addendum til leiekontrakt datert som begge utløper , forlenges på samme vilkår frem tll Deretter gjelder ny leiekontrakt. De nye lokalene overtas av LeIer den (heretter benevnt OvertakeJsesdatoen) og plikten til å betale leie og felleskostnader løper fra denne dato. Leiekontrakten er bindende for begge parter frem til og utløper ved denne dato uten oppsigelse og flytteoppfordring. Dersom denne dato ikke er en virkedag, skal lokalene være stillet til utleiers rådighet første virkedag forut for denne dato. 2.2 Forlenge/se av kontrakten Ved utløp av leieperioden kan kontrakten av leierforlenges fors :. S år på samme leiebetingelser og øvrige vilkår. Leier har deretter retttil videre leie. Ønsker leier å benytte seg av retten til forlengelse av leiekontrakten, skal dette meddeles Utleier skriftlig senest 12 måneder før utløpet av de erikelte periodene. 3. LEIE' 3.1 Arlig leie For lokalene skal leier betale et årlig beløp som tilsvarer 3 % av netto omsetning (brutto omsetning fratrukket mva). Inntekter fra kommisjons- og provisjonssalg Inngår i beregningsgrunnlag for husleie. Husleien skal likevel minimum utgjøre 1,85 MNOK pr. år. Dersom oppgitt areal viser seg å ikke være korrekt, gir dette ikke Leieren rett tilå kreve Leiesummen endret eller justert 3.2 Merverdiavgift Utleier er frivillig registrert for merverdiavgift for de àrealer leieforholdet omfatter. Husleie og felleskostnader tillegges derfor merverdiavgift etter de til enhver tid gjeldende merverdiavgiftsregler. Dersom Utleier piikter å tilbakeføre merverdiavgift etter merverdiavgiftsreglene, som følge av Lelers forandring av virksomhet, skal Leier fullt ut dekke tilbakeføringsbeløpet. Leier skal videre dekke merkostnader som Utleier påføres som Utleier ;.~,eiers reduserte fradragsret forlnngaende merverdlavglft~~~s~ _.._---_.._-----~, '-

23 ~ 6. følge av Lelers handlemåte. Dette gjelder bare hvis Leier Ikke har fått Utleiers skriftlige samtykke tri forandring av virksomhet. Ved fremleie plikter Leier, etter skriftlig pålegg fra Utleier, å søke frivillig registrering etter merverdiavgiftslovens regler. På denne bakgrunn tillegges husleien og. driftskostnadene merverdiavgift etter de tri enhver tid gjeldende regler. Leier plikter å forbli frivillig registrert så lenge fremleieforholdet løper. Eventuelle kostnader forbundet med en frivillig registrering bæres av Leier. TIlbakeføringsbeløp forfaller til betaling ved påkrav. For betaling av eventuellè merkostnader gjelder tilsvarende regler som ved betaling av husleie og felleskostnader. Dersom det gjøres endringer i merverdiavgiftsregelverket, skal denne bestemmelsen tilpasses endringene. 3.3 Avgrensning uttømmende: av Leiesummen. I Leiesummen inngår ikke leiers egne kostnader til drift I lokalet, herunder, men Ikke (a) kostnader til eget energiforbruk, herunder strøm, oppvarming og varmtvann mv for lokalene; og vinduer; og. (b) kostnader til rengjøring og drift av Lokalene, Inkludert innvendig vask av (c) vaktmestertjenester for egen bruk; og (d) egen drift av leieareal; og Ce) egen renovasjon. Disse kostnadene skal betales direkte av Leieren, utenom leie og felleskostnader, der dette erpråktisk mulig. Dersom dette ikke er praktisk mulig betales en forholdsmessig eindel av disse kostnadene. 3.4 Regulering av Leiesummen Husleien kan reguleres pr hvert år med 100 % av endringen i konsumprisindeksen M første gang pr.01.0l08. Dog skal leien Ikke kunne reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet. Basis for reguleringen er indeks pr og indeks for hvert senere år.. Dersom offentlige myndigheter skulle forby leiereguleringen i perioden, skal Utleieren etter at forbudet oppheves være berettiget til å regulere leien opp så snart som mulig, til det nivå den ville ha hatt ved normal kontrakt leieregulering etter denne ua-,.1f... u~, _ ;--_..;.._ ;- -_ "'-...._ _._._ ':----_.._ "' '-'--.."'--._._---_...

24 -7 ~ 4. DRIFTSKOSTNADER 4.1 Generelt I tillegg til leien betales driftskostnader som relaterer seg til drift av eiendommen, og berører ikke leiers egne kostnader til drift av lokalet. Disse driftskostnadene omfatter blant annet kostnader til driftsadministrasjon,. vaktmester-tjenester, vakttjenester, brannverntjenester, avfallshåndtering utvendige anlegg, løpende drift og vedlikehold av tekniske anlegg, forretningsførsel, samt avgifter pålagt av det offentlige. I tillegg betaler Leieren energi og forsyninger som. strøm, oppvarming, vann, og energiforbruk til utvendige anlegg, samt vedlikehold, snørydding og sandstrøing, rengjøring og oppmerking avveier og plasser. Utleier kan beslutte at driften eller deler av denne besørges av et eget driftsselskap som også besørger Inndrivelse og fordellngavdriftskostnader.ved eventuell opphør av avtale med driftsselskap, faller ansvar for eiendommens drift tilbake til Utleier. Disse driftskostnadene kan også påløpe i medhold av partenes vedlikeholdsplikt. I den utstrekning Utleieren blir belastet medikke-fradragsberettigetmerverdiavgjft på noen del av driftskostnadene, skal denne merverdiavgiften anses som en del av driftskostnadene Avgrensning mellom ut~kiftning og vedlikehold av anlegg i eiendommen Utleier er ansvarlig Eiendommen. for å installere nødvendige anlegg for en forskriftsmessig bruk av Kostnader til drift av Eiendommens tekniske anlegg, herunder serviceavtaler, utskiftning av defekte/slitte deler etc, er åanse som driftskostnader. Kun hovedutskiftninger av hele anlegg er Utleierens ansvar.. 5. BETALING AV LEIESUM OG DRIFTSKOSTNADER I 5.1 Betaling av Leiesummen Husleie skal betales uoppfordret forskuddsvis. den 1. hvert kvartal, første gangoi Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på Utleieren sin konto. Leier skal hvert år innen uoppfordret innsende omsetningsoppgave for det: foregående år slik at endelig årsleie kan utregnes. Eventuelt restoppgjør eller for mye innbetalt husleie skal gjøres opp innen RevIsorbekreftet omsetningsoppgave skal videre være innsendt innen og eventuelt avvik skal uoppfordret være oppgjort Innen samme år Betaling av Driftskostnader Budsjetterte driftskostnader faktureres forskuddsvis à konto fire ganger i året med forfall per 1. januar, 1. april, 1. JUli og L oktober. Arlig avregning foretas per 31. desember, og forfaller til betaling I henhold til faktura fra UtleIer. Avregningen skal være spesifisert og angi hvilke varer og tjenester som er levert. ~rj Utleier:... rl... Lc~.il,.,., ~ I ~.:--~: :.-, ~

25 r--- I I ' I -- I - 8 ~ 5.3 Betalingsmåte Betaling av Leiesummen og Driftskostnader skal skje uoppfordret til Utleierens konto nummer , eller til en annen konto som Utleieren anviser. 5.4 Renter ved forsinket betaling Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente r henhold til lov om renter ved forsinket betaling fra forfall til betaling skjer. 6. LEIERS PLIKTER OG RETTIGHETER 6.1 Leiers bruk av Lokalene Leier plikter å behandle Lokalene og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leier er erstatningspliktig for all skade som skyldes ham selv eller folk I hans tjeneste, faste eller tilfeldige, eller andre som han har gitt adgang til Lokalene, Lokalene må kun benyttes til formål som beskrevet i punkt L Skifte av bransje er Ikke tillatt uten etter Utleierens forutgående samtykke. Medfører Virksomheten forhøyelse av Eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, plikter Leieren selv å betale forhøyelsen.. Lokalene må ikke brukes på en måte som nedsetter Eiendommens omdømme eller som ved rystelse, støy, lukt og lignende sjenerer andre leiere ellernaboer. Kostnader forbundet ried utbedring av slike forhold, samt eventuell erstatning, herunder etter krav fra tredjemann, er Leietakers ansvar. I den utstrekning Utleier har dekket noen del av silke kostnader eller erstatninger, erleietakeren senest 14 - fjorten - dager etter at skriftlig påkrav fra Utleieren er kommet frem, forpliktet til årefundere Utleierenslike utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente per påbegynt måned I henhold til lov om renter ved forsinket betaling, ref. pkt Leier plikter å Innhente alle nødvendige tl1atelser for sin bruk av eiendommen. Leieren plikter å følge de instrukser for tekniske anlegg så vel som instrukser for.. øvrlgsom.tllenhvertldgjelder i eller for Eiendommen. Herunder presiseres at knuste ruter, dørerog porter som omfattes av leieforholdet, av Leier omgående för egen regning må erstattes med nye. Leieren plikter likeledes å holde de rom der det er vannledningsrør og avløpsrør tilstrekkelig oppvarmetslik at frostskader unngås. Leier plikter å gl Utleier adgang til Lokalene for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, Inspeksjon.. taksering etc. I alle tilfeller der det er nødvendig for å forebygge eller begrense skade på EIendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til Lokalene. Leieren plikter å holde arealet i og omkring Lokalene fritt for avfall, mellomlagring av varer mv til enhver tid. Eventuell ominnredning, nyinnredning eller annen forandring J eller av de leide lokaler skal utføres for Leierens regning og på en forskrifts- og håndverksmessig god måte. Dersom Leier ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp eller lignende enn hva Lokalene på tidspunktet for inngåelsen av Avtalen var utstyrt med, er LeIer Ud_,..tl... ~.,.~...

26 r--- I i ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og er også ansvarlig for alle kostnader som måtte påløpe som følge av tiltak eller lignende som Iverksettes. Dersom Leier har krav om å registrere virksomheten knyttet til leieforholdet hos Arbeidsmyndighetene mv, skal kopi av slik melding sendes til Utleier innen 14 (fjorten) dager. Tilfeldige avbrudd I forsyninger av vann, strøm, luft, varme, kjøling, ventilasjon etc plikter LeIeren å tåle uten erstatning eller lelereduksjon~ Leier plikter å holde virksomheten åpen og i vanlig daglig drift, unntatt når midlertidig stengning er nødvendig. Leier plikter å følge de husordensregler som Utleier til enhver tid har fastsatt for Eiendommen. Dersom husordensregler er fastsatt på Avtaletidspunktet, er disse vedlagt under Bilag Dtll Avtalen Vedlikehold Det påhviler Leier å vedlikeholde Lokalene innvendig, herunder også ut- og InnvendIg vedlikehold og utskiftning av Inngangsdører og porter samt vedlikehold av vinduer med omrammlng, slik at Lokalene mv til enhver tid er I håndverksmessig god stand. Vedlikeholdsplikten omfatter også innretninger som Leier har anbrakt i lokalene. Vedlikeholdsplikten omfatter dessuten fornyelse av tapeter og gulvbelegg og annen oppussing og Istandsetting Innvendig, herunder overflatebehandling av gulv, vegger og tak. Videre omfatter vedlikeholdsplikten Innenfor leiers lokaler ledninger og innretninger som hørertil forsyning med avløp for vann, gass, avløp, trykkluft, varme og elektrisk strøm fra egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter, samt ventilasjons~ og kjøleanlegg, samt alt øvrig sedvanemessig Indre vedlikehold, herunder vedlikehold av låser, nøkler, ruter, vannklosettskåler med sete, lòkk og sisterner... Oppfyller ikke Leier Alt vedlikeholdsarbeid som Leier plikter å utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold~og på en håndverksritessig god måte. sin vedlikeholdsplikt i vesentlig grad, er Utleier berettiget til etter skriftlig vars.el å la vedlikeholdsarbeidet utføre for Leiers regning. 63. Reklame / profilering Eventuell skilting skal skje r henhold til Utleier sin skiltplan. Skilt, markiser, radio- og TV-anlegg, uthengsskap, automater mv, må ikke settes opp uten at UtleIeren på forhånd skriftlig har godkjent utseendet og plasseringen av disse. ForutsetnIngen er videre at nødvendige offentlige tillatelser er innhentet og at skiltingen Ikke er i strid med regler og pålegg gitt av offentiige myndigheter. Ved fraflytting; uansett årsak, plikter Leietakeren å fjerne alle ovenfor nevnte Installasjoner, samt for egen regning utbedre de skader monteringen! demonteringen har medført Utlcior..1...",. ùm:.jl,..

27 Endringer Leier har rett tit på egen bekostning. å foreta endringer med hensyn til Innredning av lokalene. Enhver endring av tekniske Installasjoner og bygning mågodkjennes av Utleier. Dersom leierens tilpassing av lokalene nødvendiggjør særskilte tillatelser fra offentlige myndlgheter, plikter leier å Innhente disse før istandsettelse eller endringsarbeider Igangsettes. Dersom partene Ikke skriftlig avtaler noe annet på tidspunktet for når endringsarbeider finner sted, har leieren ikke rett til kompensasjon fra UtlelerJor forbedringer /forandringer. 6.5 Kontroll Utleieren har rett til, med rimelig varsel til Leieren, å gjennomføre kontroll av Leierens oppfyllelse av dennes plikter etter denne bestemmelse. 7. OFFENTLIGE PÅBUD MV Utbedringer eller bygningsmessige endringer som på grunn av lelers virksomhet blir påbudt av offentligmyndighet, skalleier bekoste. I den utstrekning Utleier har dekket noen del av slike utbedringer eller bygningsmessige endringer, er Leier senest 14 - fjorten - dager etterat skriftlig påkrav fra Utleieren eller offentlige myndigheter er kommet frem, forpliktet til å refundere Utleieren silke utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente per påbegynt måned I henhold til lov om renter ved forsinket betaling. a.utleiers PLIKTER OG RETTIGHETER Det påhviler Utleier å bekoste utvendig og bygningsmessig vedlikehold i den grad dette vedlikehold Ikke faller Inn under Lelers vedlikeholdsplikt slik den fremkommer av avtalen. Ukelede.s påhviler det Utleier å skifte ut tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg etc, når disse Ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte. UtleIer plikter å sørge for at lokalene står til rådighet forleieren Ileìetiden.Ved overtakelse av lokalet skal disse ha en standard som beskrevet i denne avtale. Utleier har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse før overtakelse ogfor at lokalene tilfredsstiller. alle gjeldende offentiige myndigheters krav. 9. LEIERS REIT Til  KREVE UTVIDELSER Leier harrett til å kreve at det foretas utvidelse av eiendommen på Utleiers vegne innenfor rammen av tillatt utnyttelse i henhold til gjeldende offentligrettslige krav. Leier skall så fall prosjektere og administrere utvidelsen. Leier skal betale kostnadene ved utvidelsen frem til midlertidig brukstllatelse for utvidelsen foreligger. På det tidspunkt rnldlertidig brukstillatelse foreligger skal Utleier refundere Leier de dokumenterte kostnader ved utvidelsen. Leier skal bekoste og fremskaffe ferdigattest..ja Utleier:."./"!i " " ".".0 Lc~...l.

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. J0uralpostID: 12/9557 I Arkiv sakid.:. 12/2145

FAUSKE KOMMUNE. J0uralpostID: 12/9557 I Arkiv sakid.:. 12/2145 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE J0uralpostID: 12/9557 I Arkiv sakid.:. 12/2145 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap II Sak nu 012/13 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Line Kristiansen I Dato: 04.02.2013

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN FRA VEDTAKSDATO TIL 30062016

FAUSKE KOMMUNE BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN FRA VEDTAKSDATO TIL 30062016 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/6410 I Arkiv sakid.: 12/1153 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet I I Saksbehandler: Line Kristiansen II Sak nr.: 136/12 I FORMANNSKAP I Dato: 24.09.2012

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06. STEIGEN KOMMUNE Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER... 2 2 BAKGRUNN/FORMÅL... 2 3 LEIEOBJEKTENE... 2 4 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE... 2 5 VARIGHET... 3 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

L E I E K O N T R A K T

L E I E K O N T R A K T L E I E K O N T R A K T Mellom og Utleier: Navn Vapa Eiendom AS Org.nr. 985 315 302 Adresse: Møllendalsveien 63b, 5009 Bergen Leietaker: Navn: Org.nr.: Adresse I: er det i dag inngått slik leiekontrakt

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune Leiekontrakt mellom GRIEGHALLEN AS og GRIEGI-JALLEN IKS (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune 27. november 2013 L_4192S51_VI 22.1113 202465.002 i UTLEIER

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

Fauske kommune. Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: Personnr: b) Dersom søker er et foretak oppgis:

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO NYE MAJOR SØRKEDALSVEIEN 11 G, GARASJEPLASS 2023, 0369 OSLO LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL LEIEPRIS: KR. 1 700 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier LEIEKONTRAKT Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell Verran kommune Utleier Side 1 LEIEKONTRAKT For utleie av forretningslokale (kontor) Mellom Verran kommune heretter kalt utleier 7790 Malm og Malm

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet 01.07.2016 til 30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALER

AVTALE OM LEIE AV LOKALER AVTALE OM LEIE AV LOKALER Jfr konkurransegrunnlaget for leie av modulrigg til Sandnes brannstasjon pkt 8.2.1. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den ( ) mellom: (i) ( ), (pers/org nr. ( )), (adresse)

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Mellom. FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra STRAUME Org. nr.

LEIEKONTRAKT. Mellom. FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra STRAUME Org. nr. LEIEKONTRAKT Mellom FJELL UTLEIE AS (SELSKAP UNDER STIFTELSE) v/agile Konsult AS Trollhaugmyra 15 5353 STRAUME Org. nr.: 992 415 436 (heretter kalt utleieren) og FJELL KOMMUNE EIGEDOM v/eigedomssjefen

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 ( volumprosent alkohol) Butikkens navn...

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 ( volumprosent alkohol) Butikkens navn... Lillesand kommune SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2016-30.06.2020 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:...

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT!

HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VERVEN VERVEN 36, LEIL 503, 4014 STAVANGER HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT! LEIEPRIS: KR. 5 900 PR. MND. ELEKTRISITET INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE:

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 9, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 LEIEPRIS: KR. 6 200 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT.

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MYRSLETTA 125, 2052 JESSHEIM HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72 B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM. LEIEPRIS: KR. 8 500 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 40 KVM. BRA.

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) TYSFJORD KOMMUNE Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA Formannskapet behandlet saken den 24.04.2017, saksnr. 48/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN!

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OSLOVEIEN/MARIENBORG OSLOVEIEN 132E, 7019 TRONDHEIM LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS:

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER PRESTASKJERLIA 18, 4056 TANANGER TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 14 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA.

Detaljer

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VÅLAND VIDARSGATE 10 A, 4011 STAVANGER VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 113

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LOSOLDERMANN NATVIGS VEI 7, 4024 STAVANGER 3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE!

FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN BOGSTADVEIEN 34, LEIL 859, 0355 OSLO FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE! LEIEPRIS: KR. 11 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA.

Detaljer

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN.

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HAVNA KOBBES GATE 10, 7042 TRONDHEIM BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. LEIEPRIS: KR. 3 750

Detaljer

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER.

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM/ILA KLEISTS GATE 7, 7018 TRONDHEIM PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. LEIEPRIS: KR. 8 750 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT

HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STABEKK ÅSLIVEIEN 4A, 1368 STABEKK HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 8 500 PR.

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer