SpareBank 1 Gruppens styringssystem og -filosofi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Gruppens styringssystem og -filosofi"

Transkript

1 Dynamisk Styring - SpareBank 1 Gruppens styringssystem og -filosofi IBM Finance Forum 2013, 28. mai 2013 Sigurd Aune, Konserndirektør Finans og stab, SpareBank 1 Gruppen AS

2 SpareBank 1-alliansen er samlet sett Norges nest største bank SpareBank 1-alliansen 16 selvstendige sparebanker Herav 7 børsnoterte egenkapitalbevisbanker To felleseide forretningsbanker; BN Bank og Bank 1 Oslo og Akershus Total forvaltning på 805 mrd. 352 egne kontorer Totalt 378 distribusjonskontorer Ca ansatte Ca nettkunder

3 SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofil Aksjonærer og distributører SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 12 % 19,5 % 10 % Produkter, provisjon og utbyee Salg SpareBank 1 Gruppen AS Virksomheter i SpareBank 1- alliansen BN Bank SpareBank 1 BoligkrediE Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 NæringskrediE SpareBank 1 Forsikring (100 %) SpareBank 1 Markets (97 %) ODIN Forvaltning (100 %) SpareBank 1 Medlemskort (100 %) EiendomsMegler 1 SpareBank 1 Gruppen Finans (100 %) Alliansesamarbeidet Merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kredie/stavanger, læring/ Tromsø

4 Agenda Filosofi og teoretisk grunnlag Beyond Budgeting Hvorfor ville vi endre vår modell? Hvordan startet vi? Ny styringsmodell og nye krav til ledere og ledelse Hva er Dynamisk Styring i dag? Erfaringer så langt og planene for det videre arbeidet

5 En command and control -modell for styring 5

6 Beyond Budgeting tilbyr en alternativ modell for styring 6

7 Beyond Budgeting bygger på 12 prinsipper Prinsipper for desentralisert lederskap 1. Kunder Skap fokus på kunder hos alle medarbeidere, ikke på hierarkiske relasjoner. 2. Organisasjon Organiser i få nivåer og gjennom nettverk av ansvarlige team, ikke gjennom sentraliserte funksjoner. 3. Selvstyre Gi team friheten og evnen til å handle; ikke detaljstyr dem. 4. Ansvar Skap en kultur som fremmer høyt ansvar på alle nivå, ikke bare på toppnivå. 5. Åpen informasjon Tilrettelegg for åpen informasjon; ikke begrens informasjonen hierarkisk. 6. Rammer Velg noen få klare verdier, mål og grenser, ikke detalj-reguler Prinsipper for fleksible og dynamiske prosesser 1. Mål Sett relative mål på kontinuerlig forbedring; ikke forhandle faste kontrakter. 2. Belønning Belønn felles suksess basert på relativ måloppnåelse, ikke faste mål. 3. Planlegging Skap en kontinuerlig og inkluderende planleggingsprosess, ikke en top-down årlig prosess 4. Kontroll Baser kontroll på relative indikatorer og trender, ikke på avvik fra plan 5. Ressurser Gjør ressurser tilgjengelige ved behov, ikke gjennom årlig budsjettbevilgninger. 6. Koordinering Koordiner samhandling kontinuerlig og dynamisk, ikke gjennom årlige planleggingssykluser 7

8 Beyond Budgeting er en mental modell og ikke et verktøy

9 Hvilket menneskesyn legger vi til grunn når vi designer virksomhetsstyring? Teori X? Mennesker foretrekker å bli instruert, ønsker ikke ansvar og har få eller ingen ambisjoner Mennesker liker ikke arbeid og vil unngå det når det er mulig Mennesker må tvinges, kontrolleres, dirigeres eller trues med straff for å få dem til å oppnå målene til en organisasjon Mennesker søker fremfor alt trygghet Teori Y? Arbeid er like naturlig som lek og hvile Mennesker vil styre seg selv hvis de føler seg forpliktet til målene (de er ikke late) Kreativitet, oppfinnsomhet og fantasi er jevnt fordelt i befolkningen. Mennesker er i stand til å bruke disse evnene til å løse en organisasjons problemer Mennesker lærer seg å akseptere og søke ansvar Mennesker har potensial Douglas McGregor The human side of enterprise (1960)

10 Agenda Filosofi og teoretisk grunnlag Beyond Budgeting Hvorfor ville vi endre vår modell? Hvordan startet vi? Ny styringsmodell og nye krav til ledere og ledelse Hva er Dynamisk Styring i dag? Erfaringer så langt og planene for det videre arbeidet

11 Fremtiden er aldri som den var.. - forutsetningene i budsjettet utdateres i stadig raskere tempo Brent blend (USD/bbl)? Oslo Børs hovedindeks Oljeprisen 11

12 Endrede forutsetninger gjennom året gjorde at budsjettet ikke var en god målestokk for resultater og riktig ressursbruk. Og vi traff sjelden (aldri..) med budsjettet feb.05 apr.05 jun.05 aug.05 okt.05 des.05 feb.06 apr.06 jun.06 aug.06 okt.06 des.06 feb.07 apr.07 jun.07 aug.07 okt.07 des.07 feb.08 apr.08 jun.08 aug.08 Mill. kroner

13 I forhold til budsjettet bør man dele det i flere prosesser som bedre ivaretar formålene Tradisjonell budsjettering Del opp prosesser Utvikle prosessene Mål Prognose Ressursallokering Mål Prognose Retningsgivende Ambisiøse Relative i den grad det er mulig Forventet utfall tidlig forvarsel Begrenset detaljnivå Forretningsdrevet, ikke kalenderdrevet og kun for rapportering Ressursallokering Ingen før-allokering Prosjekter - beslutningsmyndighet & kriterier Drift - relative KPIer etc. Overvåkning innblanding kun ved behov Ulike formål, men èn prosess og samme tall Ulike formål, ulike tall, ulike prosesser

14 Vi ønsket at styringssystemet vårt skulle støtte en annen mentalitet knyttet til bruk av ressurser enn den budsjettet stimulerte til Har jeg budsjettmidler? Er dette riktig ting å gjøre? - Innenfor kriterier og myndighet? - Har vi midler? - Kan vi forsvare det? Budsjett Ikke OK OK OK? OK? OK? OK? OK? 14

15 Agenda Filosofi og teoretisk grunnlag Beyond Budgeting Hvorfor ville vi endre vår modell? Hvordan startet vi? Ny styringsmodell og nye krav til ledere og ledelse Hva er Dynamisk Styring i dag? Erfaringer så langt og planene for det videre arbeidet

16 Vår endring startet med at vi så på hvordan konsernet styrte selskapene sine, mer enn hvordan man jobbet på et operasjonelt nivå Nivå Konsern Selskap Seksjon Avdeling Team Strategi Strategi Strategi forretningsplan Forretningsplan operasjonelle mål Operasjonelle mål HØY Grad av kompleksitet og langsiktighet LAV 16

17 Vi søkte inspirasjon fra Handelsbanken, Statoil og Beyond Budgeting og startet arbeidet med Dynamisk Styring gjennom fire prosjekter Fire prosjekter i innføring av Dynamisk Styring 2007 brukte vi på å motivere konsernledelsen til å endre modell I juni 2008 besluttet konsernledelsen å etablere fire prosjekter knyttet til ny modell og å slutte med budsjettering Vi valgte å begynne med noen elementer av virksomhetsstyringen som var viktige, synlige og konkrete 17

18 Rullerende prognoser Brutalt ærlige

19 Rullerende prognoser Horisont og frekvens Rullerende 12 måneder som utarbeides hvert kvartal Unntak: Prognosen som utarbeides i 4. kvartal: 15 måneder for å få med en prognose for hele påfølgende år. Jan April Juli Okt Jan P 1 Q1 Q2 Q3 Q4 P 2 Q2 Q3 Q4 Q1 P 3 Q3 Q4 Q1 Q2 P 4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 19

20 Enveisprosess uten forhandlinger Prognoser er langt mindre detaljert enn budsjett Ingen forandringer eller forhandlinger på neste nivå. En prognose tas til etterretning Resultat måles ikke mot prognose og det er heller ikke knyttet noen form for belønning til oppnåelse av prognose 20

21 Benchmarking og ligatabeller Tørre å sette ambisiøse mål

22 Vårt problem er ikke at vi sikter for høyt og bommer, men at vi sikter for lavt og treffer. Aristoteles

23 I hvilken liga spiller vi og hvilket ambisjonsnivå skal vi ha? Resultater er relative og benchmark med våre konkurrenter forteller om våre prestasjoner er gode eller ikke 23

24 Knyttet til virksomhetsstyring har vi endret definisjonen av suksess til forbedring i forhold til konkurrentene, ikke til å nå et forhandlet nivå Gjennomsnitt Gjensidige 17,5 % 11,9 % 13,1 % 11,1 % 13,4 % Handelsbanken 14,7 % 13,5 % 12,9 % 12,6 % 13,4 % Nordea 11,6 % 10,6 % 11,5 % 11,3 % 11,3 % DNB 11,2 % 11,4 % 13,6 % 10,6 % 11,7 % SpareBank 1 Gruppen 8,7%* 11,1 % 18,7 % 18,1 % 14,2 % Storebrand 7,5 % 6,0 % 10,8 % 8,2 % 8,1 % Danske Bank 3,7 % 1,4 % 3,6 % 1,7 % 2,6 % Egenkapitalavkastningen er beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK *Korrigert for den ekstraordinære skattebelastningen på MNOK 193 i 4. kvartal, var egenkapitalavkastningen i 2012 på 12,3 % Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter

25 Agenda Filosofi og teoretisk grunnlag Beyond Budgeting Hvorfor ville vi endre vår modell? Hvordan startet vi? Ny styringsmodell og nye krav til ledere og ledelse Hva er Dynamisk Styring i dag? Erfaringer så langt og planene for det videre arbeidet

26 Beyond Budgeting bygger på 12 prinsipper Prinsipper for desentralisert lederskap 1. Kunder Skap fokus på kunder hos alle medarbeidere, ikke på hierarkiske relasjoner. 2. Organisasjon Organiser i få nivåer og gjennom nettverk av ansvarlige team, ikke gjennom sentraliserte funksjoner. 3. Selvstyre Gi team friheten og evnen til å handle; ikke detaljstyr dem. 4. Ansvar Skap en kultur som fremmer høyt ansvar på alle nivå, ikke bare på toppnivå. 5. Åpen informasjon Tilrettelegg for åpen informasjon; ikke begrens informasjonen hierarkisk. 6. Rammer Velg noen få klare verdier, mål og grenser, ikke detalj-reguler Prinsipper for fleksible og dynamiske prosesser 1. Mål Sett relative mål på kontinuerlig forbedring; ikke forhandle faste kontrakter. 2. Belønning Belønn felles suksess basert på relativ måloppnåelse, ikke faste mål. 3. Planlegging Skap en kontinuerlig og inkluderende planleggingsprosess, ikke en top-down årlig prosess 4. Kontroll Baser kontroll på relative indikatorer og trender, ikke på avvik fra plan 5. Ressurser Gjør ressurser tilgjengelige ved behov, ikke gjennom årlig budsjettbevilgninger. 6. Koordinering Koordiner samhandling kontinuerlig og dynamisk, ikke gjennom årlige planleggingssykluser 26

27 Knyttet til ledelsesfilosofi jobber vi med å øke ansvaret ute i organisasjonen og mot en coachende lederstil Ansvar Involvering Den beste sjefen er den som har vett nok til å velge ut dyktige personer til å gjøre det en vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det (Theodore Roosevelt) Forretningsforståelse

28 Ikke ment å være lettere, men bedre! Godt nytt for ledere ( leaders ) som ønsker å lede, coache og inspirere Dårlig nytt for ledere ( managers ) som ønsker å bli fortalt hva som skal gjøres, hvordan og når 28

29 Agenda Filosofi og teoretisk grunnlag Beyond Budgeting Hvorfor ville vi endre vår modell? Hvordan startet vi? Ny styringsmodell og nye krav til ledere og ledelse Hva er Dynamisk Styring i dag? Erfaringer så langt og planene for det videre arbeidet

30 Etter den første innføringen har vi latt oss inspirere av flere modeller og selskaper. Modeller og selskaper: Lean/Kontinuerlig forbedring Beyond budgeting Servant leadership Porter Value chain Kultur og organisasjon Bonus og incentiver Dynamisk Tekst styring Rullerende prognoser Benchmarking og ligatabeller Handelsbanken Toyota,TPS 30

31 Vi har begynt å arbeide med systematisk prosessforbedring. Dette er et naturlig neste steg når suksess er forbedring Prestasjon Kontinuerlig forbedring Ledende praksis Tradisjonell tilnærming Tid Forbedringsprosjekt 31

32 Vi utvikler nå verktøykassen og metodeverket for Dynamisk styring som har blitt testet i to pilotperioder. Basert på erfaringene i pilotene vil vi videreutvikle verktøykassen og metodeverket. Pilot 3 Pilot 1 Versjon 1 Versjon 2 Pilot 2 Pilot 4 Pilot 5 Versjon n Pilot 6 Utvikle versjon 1 av verktøykasse og metodeverk Teste versjon 1 av verktøykasse og metodeverk i piloter Etablere læringsnettverk mellom pilotene Videreutvikle verktøykasse og metodeverk til versjon 2 basert på erfaringer fra pilotene Bølge 2 av piloter med versjon 2 Etablere læringsnettverk mellom nye piloter og gamle piloter som nå er gått over i daglig drift Kontinuerlig forbedring av metodeverk og verktøykasse Etterspørselsbasert utrulling til hele organisasjonen 32

33 Vår modell for prestasjonsledelse tilstreber en klar sammenheng mellom prestasjoner, problemløsning, tiltak og målbilde Prestasjoner Problemløsning Prioritering Tiltak Målbilde Just do it! Bedre økonomiske resultater enn konkurrentene Problemløsning Eskalering Rolling Top 5 1) 2) 3) 4) 5) Markedets mest tilfredse og lojale distributører Markedets mest tilfredse og lojale kunder Den mest attraktive arbeidsplassen i bransjen KPI-utvikling vha driver-tre KPI-utvikling vha driver-tre 33

34 Operasjonaliseringen av målbildet skjer gjennom bruk av tavler på teamnivå Eksempel på tavle fra prosessteamet i Livpiloten 34

35 Nøkkelen til fremtidig konkurransekraft er å gjøre strukturert problemløsning til en del av daglig drift Strukturert problemløsning gir kontinuerlig forbedring Ytelse og resultater start slutt Endret kultur og atferd gir varige effekter Tradisjonelle metoder gir ikke varige resultater Tid Prosjekt Side 35

36 Agenda Filosofi og teoretisk grunnlag Beyond Budgeting Hvorfor ville vi endre vår modell? Hvordan startet vi? Ny styringsmodell og nye krav til ledere og ledelse Hva er Dynamisk Styring i dag? Erfaringer så langt og planene for det videre arbeidet

37 Vi ser allerede endringer i organisasjonen Å fjerne budsjettet har i seg selv gjort at ledere tar større ansvar for sine prestasjoner Vi vurderer suksess annerledes Økt forretningsforståelse Diskusjonene endrer seg når beslutningsgrunnlaget endrer seg - mer fremover og utover og mindre bakover og innover Maktforholdet mellom stabene og linje er utfordret. Større selvtillit i linjen på at beslutningene skal ligge hos dem 37

38 Vi har fortsatt noen utfordringer Det er krevende å finne en god balanse mellom å designe ferdige prosesser og å la avdelinger og selskaper finne ut av det selv Det er enkelt å innføre nye verktøy. Den største jobben er å skape forståelse for hvordan man bruker dem riktig Hele metodeverket utviklet gjennom mange år må tilpasses slik at det understøtter den kulturendringen vi trenger for å lykkes Lederutvikling og kulturendring er en lang reise 38

39 Hovedfilosofien bak Dynamisk Styring Konkurranseevne måles relativt til våre konkurrenter Et konkurransemiljø styres bedre gjennom ambisiøse mål og dynamisk virkemiddelbruk enn gjennom faste, detaljerte planer Vi benytter prognoser i stedet for budsjetter Vi ønsker en mer desentralisert styringsfilosofi for at beslutninger skal bli tatt nær kundene Vi har en sterk tro på prestasjonsorientering og kontinuerlig forbedring Problemløsning og forbedringsarbeid gjøres best av dem som vet hvor skoen trykker

40 40 Hva vi sier og hva vi gjør..

41 Hvorfor innfører vi dynamisk styring i SpareBank 1 Gruppen? SpareBank 1 Gruppens vil gjennom dynamisk styring oppnå: En sterkere kundeposisjon Bedre økonomiske resultater enn det vi ville ha oppnådd med tradisjonell virksomhetsstyring At det er interessant, utviklende og morsomt å jobbe i SpareBank 1 Gruppen 41

42 42 "...a continuous journey of learning and adaption" Jeremy Hope mfl., BBRT

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

SNF-rapport nr. 09/11. Hvordan spres Beyond Budgeting?

SNF-rapport nr. 09/11. Hvordan spres Beyond Budgeting? Hvordan spres Beyond Budgeting? av Kristian Andreassen Navekvien Mathias Siljedal Johnsen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Virksomhetsstyring - ett skritt videre. Svein Ivar Førland Konserndirektør SpareBank 1 SR-Bank

Virksomhetsstyring - ett skritt videre. Svein Ivar Førland Konserndirektør SpareBank 1 SR-Bank Virksomhetsstyring - ett skritt videre Svein Ivar Førland Konserndirektør SpareBank 1 SR-Bank Agenda SpareBank 1 SR-Bank Balansert målstyring slik det startet Behov for endring i organisasjonen Implementering

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011 Hotelregionen Gardermoen har hatt en kapasitetsøkning på 37,5 % siden 2006. Hva er optimal planlegging og drift av revenue management for regionen? Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen,

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? 1) Innledning Bakgrunn 2 Mandat 2 Fortolkning av mandatet 4 Sammensetning 5 Arbeidsform 5 2) Forhandlingshjemmel

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer