-D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER"

Transkript

1 -D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER

2 RARITETER «Eg velsigne alt i Stavanger, endåte sorpå)).

3 Subskribenter (Sponsorer) En hjertelig takk til samtligk - her også innbefattet nye kjøpere - fra ((Varmestuens Vever)), som skal ha hele overskuddet av boksalget. Stavanger Kommune Hetland Sparebank Smedvig Drilling Co. A/S Bergen Bank Elektro-senteret A/S Amoco Norway Oil Co. Rsnning Elektro A/S Viking - Stavanger A/S Simon Mskster Rederi Ulf A. Noer A/S Tre og Stål A/S Grethe Aasvestad Brsdrene Kverneland A/S J. E Marnburg A/S D.S.D. Rosenberg Verft Åsmund Lærdal Stavanger Forsikring A/S Sig. Bergesen d.y. A/S Fred. Hansen Engros En særskilt takk til Teknisk Kopiservice A/S, Teknisk Reproservice A/S og Teknisk Datasats A/S for velvillig hjelp med fotosats og layout.

4 GOTTFRED BORGHAMMER RARITETER STAVANGERFORLAGET

5 Av Gottfred Borghammer er tidligere utkommet: 1. Fra spøk til alvor 2. Den som visste - 3. Sistemann setter sluttstrek 4. Lende'n 5. Meninger om mangt og mye (20 radiokåserier og 8 epistler) 6. Lende'n i storm og striregn 7. Pensjonist på interrail 8. Adle kan snofla (40 petiter på dialekt) Av den fornøyelige petitsamlingen på stavangerdialekt: ((Adle kan snofla)) er det bare igjen et beskjedent antall eksemplarer. Er din bokhandler utsolgt, går det an å skrive til STAVANGERFORLAGET, Kampensgt. 42, 4000 Stavanger. Boken er rikt illustrert av E. Kåre Johannessen og koster bare kr. 57,- Tegningen av redaktør Jocumsen på omslagets forside og de fleste illustrasjonene inne i boken er av Henry Imsland. «Sølvbergtorget)) på omslagets bakside er av Henrik Backer, Obstfelderskissen av Chr. Krogh, Kielland av Blix og Tastama'en av Jordanger. Sats: Teknisk Datasats A/S Trykk: Randaberg Trykk A/S Forlagsadresse: Kampensgt. 42, 4000 Stavanger V.Vs tlf. (04) Anno: MCMLXXXV

6 Innhold Forord... Side 7 Molboposten... -»- 9 Redaktørene Jocumsen. I og I1 Gunnar Salvesen og Henry Imsland... Stavangerske «originaler»... Halte-Nils... Likkiste-Paal... «Falemaen»... Sand-Palle... Tresko-Søren... Klaumakken... «Sjøyden»... Smørkjerneoppfinner - Kaptein J. J. Lindanger... «Lenden», ponnyføllet «Leda» og «Lendelunden»... «Dusten»... Hunden «Nero» og den gamle mannen... <itryllian» i iskremsnobå... Strøkoner og bedemenn... Den gamle markedsplassen... Krigeren... Dydigste pige... Billedhugger Neandros og skulpturen ((Nutiden hyller fortiden))... Sigbjørn Obstfelder og foreningslivet... Alexander Kielland som Godtemplar... Bypoeten Reinhold Nicholay... Lokale ord og uttrykk og annet småplukk...

7 Boken er tilegnet VARMESTUENS VENNER Overskuddet av boksalget går til det påtenkte landstedet for alkoholikere som er innstilt på å komme ut av sin situasjon og leve et rusfritt liv, få andre, sundere vaner og en lysere, mere menneskeverdig framtid for seg selv og'sine pårørende. Ildsjelene i Varmestuens Venner, Gerd og Evald Høiland, ble nylig tildelt Hetland Sparebanks «pris» på kr ,-. Vårt håp er at naerværende bok kan bidra til at dette beløpet blir betydelig øket i de nærmeste måneder. Varmestuens Venner takker de sponsorer som ved forhåndsbestilling av gavebøker har støttet tiltaket med det påtenkte landstedet. Takken gjelder også forfatter og forlegger, som har fraskrevet seg økonomiske fordeler ved utgivelsen.

8 Som leserne snart vil oppdage handler denne boken om litt av hvert. Det var derfor ikke så liketil å finne den mest dekkende tittel blant de alternativene som forelå. Siden alt dreier seg om lokale forhold og personer, ville det vere ønskelig at tittelen kunne antyde dette, samtidig som den tilkjennega allsidigheten i stoffvalget. Resultatet ble altså: ((STAVANGERSKE RARITETER)) De som måtte forbinde uttrykket med pussige, halvskrullete ((byoriginalern, skal vite at «rarietet» egentlig betyr ((sjeldenhet, kostbarhet)), og da skulle boktittelen vere midt i blinken.

9 Det skal ikke forundre meg om noen vil mene at jeg har vzrt en smule «vidtfavnende» og gapt over for mange emner. Men i min alder føler en seg gjerne i desperat kappsprang med tiden, og når en dertil - som i mitt tilfelle - har flere bokprosjekter i emning, er det maktpåliggende å få tatt med det grøfste av de temaer jeg har satt meg fore å få plassert i mine framtidige bøker. Naturligvis har en hel del av stoffet allerede vzrt behandlet i aviser og lokal memoarlitteratur, men selv om jeg i løpet av de siste seksti år har hatt øynene og ørene med meg og brukt både blokk, blyant og saks, har jeg jo ikke fullgod kjennskap til alt som før må ha vaert publisert. Mange gamle, avdøde stavangere har i årenes løp viet lokalhistorikken oppmerksomhet og gjort notater, men i og med at stoffet ikke blir plassert mellom to permer, er det fare for at mye blir nedstøvet og forblir ukjent for kommende slekter. Ved planleggingen av denne boken ble sidetallet satt til maks Den foreliggende stoffmengden ville sprenge denne rammen. Men hvis interessen blant det stavangerske publikum viser seg i handling, er det ikke utenkelig at det allerede høsten 1986 vil komme en ny bok i samme serie, da forhåpentlig med advokat Sigurd Rygh og andre eldre lokalhistorikere som medarbeidere. Skulle noen av leserne ha forslag til emner som bør tas med, eller de vil tegne seg som subskribenter (med 10% rabatt), er det sva3rt hyggelig om de tar kontakt. Postadressen er oppført på side 4.

10 Pris 35 sre.. Bruk Tand: G Mundvand Tandcreme Nr. 14 POSTEN L~rdaa 11. sepiember 1826 I ~ rnst Ericson 9) - / 3. aarganig To ord som stadig er aktuelle her på vår klode, er «kommer» og «går». Eller «starter» og «opphører». Ingenting er garantert å bestå i det uendelige. «Evig liv» er det bare religionene som kan tilby dem som er villige til å underkaste seg vilkårene, i første rekke en usvikelig og klippefast tro. Vi opplever at gamle, velrennomerte handelshus og solide bedrifter oppløses og forsvinner. Når det gjelder aviser og blader av ulike slag er stabiliteten høyst variabel. De kommer i gang, men noen blir bare døgnfluer og fordufter etter en tid. Andre er mer standhaftige, oppnår popularitet og stadig øking av opplag og leserkrets. Men det finnes utallige eksempler på at lykken kan vzere svikefull endog mot gamle veteraner på nyhetsformidlingens marked. Av trykte publikasjoner har vi jo en rekke forskjellige kategorier, eller grupperinger. En av disse var den såkalte ((vittighetspressen)). Her i Norge hadde vi jo organer som ((Tyrihans)), «Korsaren», ((Krydseren)), (Vikingen)), «Hvepsen», og «Humoristen». Alle er forlengst en saga blott. Hvis vil en forsamling av unge mennesker i dag skulle nevne tittelen «Molboposten» ville vel de aller fleste sette navnet i forbindelse med en publikasjon som hadde noe med morsomme ting å bestille, f.eks. gjenga historier om de legendariske troskyldige molboene som bare gjør dumme ting, så tåpelige at normale mennesker utstyrt med sund fornuft og til dels overdrevne oppfatninger om egen fortreffelighet og ufeilbarlighet, ikke kan annet enn å gapskratte eller flire medlidende.

11 Norske vittighetsblad, som det i tidens lop har vzrt en del av, eksisterer ikke lenger. De hører en forgangen tidsperiode til. Uforståelig nok, forresten. Humoren og satiren skulle da ha sin oppgave til alle tider og under alle forhold. Men morsomme, slagferdige penner vokser ikke på hvilket som helst tre, og om de utvilsomt kunne stables på beina i et passende antall, sterter en på andre problemer - i første rekke de økonomiske. Det er kostbart å utgi blader, ikke minst i vår kravstore tid da trykksaker av alle slag må se vakre og tiltalende ut rent typografisk. I et beskjedent språksamfunn som det norske er opplagene gjerne så små at omsetningen blir for liten til at det blir balanse - for ikke å si overskudd - i regnskapene. «Molboposten» var tenkt å vzre et lokalt vittighetsblad. Selv uttrykker redaktøren seg slik i julenummeret 1926: «Jerikos mure vaklet ved det forste trompetstøt. Et slikt trompetstøt er ((Molboposten)). Våbnene våre er pennen og penselen dyppet i viddets og satirens fludium. En gammel og anerkjent pedagogisk metode, men lite påaktet i vårt hjemlige barnekammer. Vi er sterkt interessert i alle politiske partier, det vil si, vi ser like skjevt til dem alle. Baksiden er ikke alltid like blank som fasaden.«mannen bak dette lokale bladforetagende var den kjente tegneren Henry Imsland, født i Stavanger 1900, dod samme sted juni Da jeg i 1973 skulle lage et radioprogram om «Molboposten», var det både naturlig og neidvendig å søke opplysninger hos opphavsmannen selv. Året etter offentliggjorde Rogalands Avis min historikk. Straks etter kom Ingvar Molaug med en artikkel i Stavanger Aftenblad, og endelig fulgte en ny versjon i det festskriftet som ble utgitt til Henry Imslands 80 års dag. I vår naboby i nord, Haugesund ble det i begynnelsen av tjueårene utgitt et såkalt vittighetsblad, ((Gneisten)), som ga Imsland ideen til å starte et lignende lokalblad i Stavanger. Skjønt «lignende» var vel neppe det rette ordet, idet Imsland etter gjennomlesningen av et par numre av «Gneisten» fant at denne publikasjonen var - med respekt å melde - en temmelig kjedsommelig affcere. «Men jeg festet meg ved et par bidrag fra en Stavangermann som kalte seg for «Polykarp», fortalte Imsland. «Han hadde talent, det eneste jeg fant i det bladet!(( Imsland pleide av og til å ta seg en tur ned til ((Stavanger Sosialdemokrat)), en lokal ukeavis. Redaktøren i denne - Christiansen - skrev nemlig også artikler i det sosialistiske vittighetsbladet «Hvepsen» under

12 merket <<Ola 0stfolling prater med Brona)) - småkoselige betraktninger over tidens aktuelle problemer. Imsland var også medarbeider i ((Hvepsen», det var årsaken til bekjentskapet med redaktør Christiansen. De to drøftet muligheten av å starte et lokalt vittighetsblad. Imsland nevnte også denne talentfulle «Polykarp» og Christiansen kunne da opplyse om at vedkommende het Gunnar Salvesen. Noe senere ble de presentert for hverandre. Dermed var de tre i «redaksjonen)). Men Christiansen fikk betenkeligheter på grunn av sin stilling som redakt~r i en partiavis og trakk seg. Salvesen og Imsland bestemte seg likevel for å gå i gang, og det første nummeret av «MOLBOPOSTEN» så dagens lys den 16. april Tanken var at det skulle komme ett nummer hver fjortende dag til å begynne med, men det ble nå så som så med det. Kapital hadde ikke de unge entusiastene, men som regel fikk de så mange annonser at de klarte å betale trykkingen. Opplaget var 3.000, og gikk som regel ut. Men av og til når vteret var riktig ille en og annen salgsdag, kunne det hende at de ble sittende igjen med en større del av opplaget. Noen medarbeidere eller ((bidragsytere)) kunne ikke Imsland huske de hadde - i hvert fall ikke i de vanlige numrene. Men i julenummeret var det en som skrev en kriminal-parodi under merket Re Giesterton. Detektiven het Sam Snutter. Imsland øynet straks et opplagt talent og spurte kompanjongen Gunnar Salvesen om navnet på vedkommende, men fikk til svar at bak psydonymet sto det «bare en bergenser)). Faktisk talt fikk Imsland ikke vite hvem forfatteren var før han i 1928 eller -29 bestemte seg for å gi ut et nummer av «Molboposten» til påsken. Han hadde fått ideen til en god historie vedrørende ((Fjeldbergmysteriet)), en sak om noen sauer som var funnet drept oppe ved gården Fjeldberg. Saken ble slått stort opp i byens aviser. Den skrivekåte advokaten Trygve Wylkr kvesset sin penn, og Bjarne Høye, som da var redaksjonssekreta i Aftenbladet (senere sjefredaktør i Vårt Land) reiste personlig på oppklaringstokt til åstedet. Hele greia var latterlig og oste av Trangvik, så Imsland mente at her virkelig var behov for Sam Snutter, hvis han bare kunne oppspores. Han forela spørsmålet for Per Thomsen og spurte om han hadde lest parodien på en tidligere detektivhistorie i ((Molboposten)), om en politietterforsker ved navn Sam Snutter, og om han kunne tenke seg å lage noe i samme stilen. Til Imslands forbauselse fikk han da vite at Re Giesterton og Per Thomsen var identiske! Som lokalt vittighetsblad holdt «Molboposten» det gående til Men året etter satte Henry Imsland seg fore å gi ut bladet på landsbasis. Det var de to Dreyer-sønnene, Paul og Gabriel, som sto bak. De skulle

13 greie med trykking og distribusjon og litt kapital - ca. halvannet tusen kroner. Betingelsen var at Imsland sto som ansvarlig redaktør. Saken ble drøftet med Per Thomsen, og muligheten for gode medarbeidere ble vurdert. De fikk «på hånden» folk som Paul Gjesdal (Pueblo), Andreas Poulsen (Ulricksen) og noen flere. Georg Brockman kom også med. Fra redaksjonelt synspunkt så det derfor nokså lyst ut. Det bestilte opplag fra Narvesens Kioskkompani var 8.000, men det viste seg å bli for lite, så de måtte trykke Etterspørselen var således større enn forutsett. Men det skortet på regelmessigheten, og det var uheldig. Opplaget stabiliserte seg imidlertid på 6.000, slett ikke så verst på den tiden. Imsland kom til det resultat at sidetallet måtte utvides, dersom en skulle nå ut til folket. Han foreslo 32 sider, minimum 24 - og samme pris som før, nemlig 35 øre. Det kunne bety underskudd, men på den annen side mente redaktøren at et lite 16-sidig blad ble for eksklusivt til å kunne bzre seg i det lange løp. Dreyer-brødrene ville ikke gå med på noen utvidelse og dermed sa Imsland stopp. De hadde da holdt på et par år og hadde fått meget god presseomtale. «Nei, jeg hadde ikke lyst å prøve igjen, og avgjort ikke med et lokalt «Molboposten», men jeg sa at Salvesen fritt kunne overta hvis han for sin del hadde lyst. Og det hadde utvilsomt Gunnar Salvesen, for noen nye utgaver av bladet så etterhvert dagens lys. Men så sovnet det inn, stille og rolig. Og det er vel for optimistisk å anta at en ny jovial og tykkvommet redaktør Jocumsen nr. 3 vil våkne opp av dvalen og gjøre en mer eller mindre zrerik innsats i den hederskronte byen Stavanger. Forresten skulle det vel vzre grunn til å anta at molbostempelet nå etterhånden er blitt temmelig utvisket - så å si druknet i glinsende, feit nordsjøolje og overdådig storstads- og velstandsliberalisme. Byen er blitt invadert av store skarer fra alle jordens nasjoner, er blitt internasjonalisert og modernisert. Molboer med høye idealer synes ikke lenger å passe inn i miljøet, og da skulle det vel heller ikke vzre noen eller noe å latterliggjøre og karikeres!.

14 Redaktsrene Jocumsen, Gunnar Salvesen og Henry Imland De første fire årene av «Molboposten»s levetid var Salvesen redaktør og Imsland tegner. Ved overgangen til «riksorgan» overtok, som nevnt i foregående kapittel, Imsland redaktøransvaret, ikke minst fordi Dreyerbrødrene stilte dette som betingelse hvis de fortsatt skulle stå som økonomiske garantister og støttespillere. De hadde nok større tillit til Imslands pålitelighet enn til den mer ustabile kollegaen, som fikk nøye seg med å vaere stoffleverandør og altmuligmann. Henry Imsland gjorde seg sterkt bemerket gjennom et langt og virksomt liv. Han var en allsidig mann, som ikke bare vant anerkjennelse for sin tegnekunst - både på de satiriske og det mere seriøse felt - men som også kunne skrive, i saerlig grad kommentarer til tegningene. Alt det denne kunstneren har klekket ut av lystige påfunn er neimen ikke småtterier1 En sarkastisk tegner kan gjerne vzre tilbøyelig til å sette tingene så sterkt på spissen at det kan virke sårende og bli tatt høyst unådig opp av «ofrene» og av dem som for øvrig har følt seg truffet. Imsland må kunne betegnes som en mild «refser», slett ikke av den ondskapsfulle typen. At noen iblant kanskje har sett seg litt forarget på ting han har karikert, var vel nesten ikke til å unngå. Men den overveiende del av publikum har moret seg kostelig over den Imslandske streken i den lange årrekken han drev sin virksomhet, da først og fremst i Stavanger Aftenblad, der han var en høyt skattet medarbeider.

15 Gunnar Salvesen synes derimot å vzre skjult i en dunkel tåke, som det har vist seg mer vanskelig å trenge igjennom. Personlig har jeg bare såvidt sett ham på gaten, men aldri vekslet et eneste ord med ham. Derimot vet jeg at den delen av hans produksjon som ble offentliggjort i avisens spalter, både poesi og prosa, gjorde et visst inntrykk på meg, som selv følte kallet til skribentvirksomhet og derfor i åndelig slektskap med mange som gjorde seg bemerket på den selvsamme banen. Han fikk ellers utgitt en liten diktsamling, med tittelen «Små Stavanger-vignetter)). Det utrolige er at ikke engang Henry Imsland hadde synnerlig greie på sin medarbeider. I et brev til meg, datert 25/1 1973, sier Imsland: ((Hvordan det egentlig gikk med de numre Salvesen ga ut etterat jeg hadde trukket meg tilbake, vet jeg ikke. På meg virket de svzrt mislykte. Jeg hadde inntrykk av at Salvesen følte seg mislykket selv også. De uttalelser han ved leilighet kom med om Stavanger og alt dens vesen, tyder på det. Men vi var jo i de vonde tredveåra, så det var vanskelige tider for noen og enhver. Salvesen hadde en ganske betydelig lyrisk åre og den kom til syne både i «Molboposten» og Aftenbladet. Om han også prøvde seg andre steder vet jeg ikke. Det er altsåikke stort å få ut av meg når det gjelder Gunnar Salvesen, Bekjentskapet med ham var innskrenket til arbeidet med vittighetsbladet, til møter vi hadde når nytt nummer skulle planlegges. I tillegg til det lille Henry Imsland kunne meddele om sin medarbeider, har jeg søkt bistand hos to av hans klassekamerater fra Katedralskolen, Hans Koch og Sigurd Rygh, uten at det lar seg gjøre å lage en fyldig biografi. Det som kan fastslåes er: Gunnar Ingebreth Salvesen ble født i Flekkefjord 27/ Foreldrene var forretningsmann Anton Salvesen og hustru Marie, født Mauland. De var til å begynne med bosatt på Moi, men flyttet omkring 1910 til Stavanger, Gunnar hadde to brødre, den ene dro til Amerika, men kom senere tilbake til Stavanger, der han gikk under navnet ((Montana)). Den andre broren het Bjarne og skal visstnok ha va=rt sakfører. Alle tre

16 brradrene var ugifte. Sikkert er det også at de hadde minst en søster, som var gift og muligens har etterkommere. I Stavanger drev Anton Salvesen en hermetikkfabrikk og agenturfirma i Spilderhauggaten 32, noe som b1.a. framgår av telefonkatalogen for Gunnar deltok aktivt i Gymnassamfunnet «ldun», der han skrev mye i lagets avis «Brage». Han frarte en skarp penn, var overlegen i sin intelligens. En riktig bohemtype. Tok ellers en god eksamen artium. I tillegg hadde han gode anlegg for tegning. Han var bare så beskjeden at han nødig ville vise fram sine arbeider. Dessverre begynte han tidlig å bli glad i <<det våte«, slik et fuktig studentmiljø ofte kan oppmuntre til. For Gunnars vedkommende skulle da også denne tilbøyeligheten gjrare en brå og tragisk slutt pålivet hans, straks etter at han hadde rukket å bli 34 år. Alkoholen ble hans bane, idet han i beruset tilstand falt utfor en trapp i det nevnte huset i Spilderhauggaten. Begravelsen ble bekostet av hans gamle skolekamerater fra Kongsgård. Gunnar Salvesen er her fotografert sammen med noen av sine artiumskamerater ved Kongsgård. Han står som nr. 4 fravenstre (med armene i kors). De ovrigeer: Nils Aarreberg, USA; Sigbjørn Almgård, lektor, Stavanger; Aksel Gunnar Oftedahl, lektor, Bergen, bosatt i Stavanger; Paul Ingebrethsen, fylkesmann; og helt til hoyre Sigurd Rygh, kemner, advokat, Stavanger.

17 Det aller siste diktet Salvesen skrev og fikk offentliggjort i Aftenbladet 11. mai 1938, var dette: TROSS ÅRENE GÅR. Igien en mai. Om noen sp0r hva mai det er i rekken for meg, jeg svarer, redakt~r: En mai på samme flekken. Javel, om alle år som svant har Icert meg voksne-spillet, så er jeg gymnasiast iblant, hver mai står tiden stille. Hver mai da tror jeg om igjen at det som verden trenger er kjctrlighet og kloke menn med ånd og ingen penger: Jeg går som f0r hver skumringskveld og synes ikke mere at blankslitt dress og gammel gjeld er smertelig å bctre. For verden den er atter min. Som knopper ordet brister og blir til mesterlige bind av skj0nne tankegnister: Ja, hver en blomst, hvert blad og strå besverger meg sitt vennskap, og alle pikeuyne blå får dikt for gammelt vennskap. Det er hver mai at under skjer, at skuffelsene r~mmer, og hullet sko og slitte klctr blir luksus for en dr0mmer: Det er i mai at hfter gis. Mitt l~fte det skal vctre at aldri skal det kunne sis jeg svek min dikter-cere!

18 Det siste nummeret av «Molboposten» jeg er kommet over er ett fra høsten På det tidspunktet oktober - ble det holdt en såkalt ((rådgivende folkeavstemning)) i Stavanger., Befolkningen skulle si sin mening om hvorvidt Bystyret skulle få fullmakt til å endre på de rådende strenge alkoholbestemmelsene i byen. I denne kampen måtte selvsagt vittighetsbladet ta aktiv del for - om mulig - å endre på disse «molboaktige» restriksjonene. Et 16-siders (Valgnummer)) ble utgitt, uten at det resulterte i en ny kurs for byens alkoholpolitikk. Det ble avgitt stemmer, derav for bevilling, og mot, altså en overvekt på tre'tusen stemmer på de angivelige molboers side! Som en prøve på ~a'lvesensatriske poesi kan det gjengis følgende fra 11/9 1926: Forlystelsessyk er vår syndige stad, ja, det stod her forleden på prent i et blad. Tenk, der sløes pr: måned en krone pr: hode, har De hørt no' så fcelt, kan De tro det? Ja, vi kan ikke, vi, men så sto det, Tenk, det blir no' så reddsomt pr: dag som tre øre. Ja, vi vet ikke, vi, hvad syns De vi skal gj0e for å redde vår by dra syndens uføre? Gudskjelov lukker herr Fosse den fjortende, Vi er glad at Teatret har stengt igjen portene. Syndig musikk er jo banlyst fra parkerne, sesongen er slutt for fotballsparkerne. Bystyret sørger for forbud på vino, - men tenk, om vi sluttet å gå på kino, og ikke betalte skatten vår lenger, for den fornøyelsen koster oss penger! En krone pr: måned er slming «an inass«. Slukk sigaretten og knus dine glass. Selg pianofortene og brenn opp kortene. Og snart skal De se vi i verden får ry som forsakelsens peneste, dydigste by.

19 Den 28/ trykkes en sang, til melodien «Kom i kostervals)). Kom i Forbudsvals, slå den siste dram i din hals! Snart du ingen få4 - hiv0 hei, om på hodet du står! Forbudsvalsen gåc ifra pjolter til lands01 den når. Ned med ditt, ned med datt, i den svarteste natt. Forbud imot 01 og vin og dram! Forbud imot alt vårt livs nam-nam! Forbud må der til, koste hvad det vil! Bare ti still - ti still! Pluss to andre vers i samme stilen. Høsten 1926 avgjorde flertallet av landets stemmeberettigede befolkning at brennevinsforbudet, som hadde vart fra 1919, skulle oppheves. I den anledning kom «Molboposten» med tykk sørgerand, til redusert pris, nemlig 25 øre «på grunn av sorg i redaksjonen«, som det lite troverdig lyder. Tre vitser skal bidra til å latterliggjøre edruelighetsvennene, nemlig: I. 0rkenen Sahara er snart det eneste sted som er t~rrlagt. Våre avholdsfolk planlegger en ekspedisjon dit. 2. Godt og vel 30 avholdsfester skal vme avlyst denne uke. 50 bl~de kaker er returnert. 3. En mann som stemte mot forbudet ble operert av dr. Eyvin Dahl tirsdag. Pasienten begraves i dag. Deretter følger en «dypfølt» (det vil i virkeligheten si høyst ironisk):

20 KLAGESANG. Stille, dype, sterke smerte! Sukk, o svake kaffehjerte! Sukk, o sukk, men brist ei helt! O redsel, dette her var felt. Akk, vi trodde alt var vundet, alkoholen bastet, bundet, drammen bannlyst helt fra landet, nationaldrikk kaffevandet. Samvittigheten, kristendommen, trudselen om syndeflommen, statistikker; blå og rude, himmellefter; akk, så s~de, allting hjalp så såre lide, alt er tapt, og tung min kvide. Spill o, harpe, r0r gitaren, rind o tåre, slukk sigaren. Bred er syndens morke vei, sukk, o hjerte, brist dog ei. Kledt i sorg, i sekk og aske, lover vi dig hevn, o flaske! At Gunnar Salvesen personlig unnlot å ta den antydede hevn, skulle snart vise seg å bli ganske skjebnesvangert. For imidlertid å yte ham full rettferdighet, skal det - i tillegg til det allerede siterte ((Tross årene går» - tas med noen prøver på hans lyriske produksjon, som jeg selv i min ungdomstid ble fasinert av og gjerne brukte som opplesningsstoff når noe skulle fremføres på podiet. Ett av disse diktene skildrer den gamle koselige «KLEIV&) (Kleven) som det i dag bare er noen rester igjen av, blant annet det store treet nedenfor Erik Hauglands skulptur: ((Kvinnene ved vannposten)), på det stedet der en har regnet med at den gamle Olavskilden hadde sitt utspring.

21 Smale fortau, saleskvetter, larm av kjerrehjul og onger, kattelek i våkne netter avler utilfredse tungec Her må skj~res og planeres, luftes ut og reguleres. Her står husene og lever i en tid hvor moder skifter; i en tid hvor alle krever nye hus og storbedriftec - mens de selv var lune reder for de små men store gleder. Det er menneskelig og riktig! Vi skal dele lyset sammen, det er overmåte viktig at vi pynter farst på rammen. Men det rette perspektivet gir en bys kontakt med livet. Bak de slitte palissader; hvor den gamle tid forsvarer ungdoms drammer og bravader mot den nye tids barbarer, - gror det blomst på glemet graver. Jeg har sett de skjulte haver! Tropebyers hvite murer, stenkolossers funkis-bater tegner menneske-konturer som Stavangers smale gatec Bakker, smau og vestlandsvceret, der er vår sjel, synkoperet. Jo, en merker i kvartalet det var kloke folk som sa det: - E' her tungt og trangt og gale, &r me alt me kan ut a' det. - Gamle koner er prestinner over små men store minner! Fra et fortau lengst dernede, plass til en, og det en smal en - glir vi inn i Kirkestredet til den rene dansesalen. Her hvor bander hester binder, står et Sanctum tungt av minner! Vi har helt moderne vaner, og ser skjevt på gamlebyen. Gamle-Kleivå den har aner; mot den andre parvenyen! Og i bakken kneiser treet, direktaren for museet!

22 Et koselig og meningsfylt dikt er: Kvelden var sen og sort, jeg gikk og forsokte finne en mening med smått og stort. Da merket jeg i en port en skjelvende pust, en hvisken: «Nå trur eg me kan ta risken!» Men ikke et liv å se. Jeg gikk, men så sant for dyden fornemmet jeg like ved bak gjerdet den samme lyden! Er undslupne tukthusfanger på krigsstien i Stavanger? Da stoppet jeg blek av skrekk, en skygge for over gjerdet og var som en sviske vekk, hva kunde vel dette vcere? Da sprengtes min skjore skalle av skrikene: Meg te palle! Da våknet jeg med et smil, Tribonius, barndoms dage, og flyttet de mange mil til åndenes lek tilbake. Å finne det morkeste gjemme, men vcere den forste fremme! Vi voksne har og en sport som ligner på mange måter, vi gjemmer oss også bort som onger i livets gåter. Og leken den vinner alle som forst sier: Meg te palle!

23 De følgende dikt er høyst alvorlige og viser en annen side av forfatteren, enn den humoristiske og sarkastiske: BARE ET MENNESKE ivu blusser r~dt den nye dag på nattens sorte esse, nu kaller kolde amboltslag til livets morgenmesse, fabrikksirener broler hest og hjul og stempler hviner, av grådige maskiner blir dagens messe lest. Men hor, et skrik, et rop i n04 et menneske som falt. Hvem bryr sig vel i krig om br0d, om hvem som falt og hvem som skjot, storm videre, er alt. Men hvem er han som ensom går og er iveien st~tt, som ikke horer og forstår at det er maktens brunst som rå4 hvor har jeg mannen mott? Et menneske, et individ, anakronismen i vår tid! Han vandrer evig uten mål og horer ingen til: partier, klassers skrik og skrål, et menneske med hjertets ild i denne tid av damp og stål, - hvad er det mannen vil? Til side mann, slipp massen til! Til side, og han faller; og ingen horer ropet. Hvem horer hjerter kaller i maskinenes synkope? Et menneske javel, javel. Han sleper sig vel hjem ved kveld og boier sine kne, og ber for hver en d~dstrett bror på hele denne hatets jord. Et menneske; hvad er vel det? Jo det er du og jeg min bror, som hvirvles ut i kaos, og gir igjen et kj~rlig ord for piskeslag de ga oss!

24 DET FINNES ET LAND Det finnes et land bakom bergene blå, et Kanaans land uten like, og visste vi bare hvor landet lå, vi lukket vår dør og lot kursen stå mot drømmenes fabelrike. Det ligger og duver etsteds i et blått ocean under milde pasater, og alle er like, hver hytte et slott, og alle kan hoste som intet har sått, av gull er de simpleste gater: Det gnistrer av farver og vellyd og duft, og ingen har nag til sin neste, der ånder en ren og usigelig luft, der hersker et bud over all fornuft: at kjcerlighets bud er det beste. Vi ser det i syner ved høilys dag, men helst når ved natt vi seiler blandt drommenes myldrende arkipelag, da horer vi harper og paukeslag, da oiner vi landet og peiler: Og landet det ligger etsteds i det blå og mange f0r oss har vcert der; men ingen kan huske hvor landet lå, men alle de strålende syner vi så de gjemmes i våre hjerter: Og slik er det landet som ikke er som alt det vi ikke kjenner; jo sterkere stormer i livets vcer, vi seiler dets skinnende kyst mer ncer: Det ligger hvor livet ender!

25 Stavangerske «originalen> Enhver by og bygd har nok hatt en og annen blant sine innbyggere som på forskjellig vis har stukket seg ut fra den jevne befolkning. Det kan dreie seg om lovbrytere eller velgjørere, men også om personer som har hatt pussige ideer de har søkt å vinne gehør for, eller de kan ha kroppslyter som de kjennes på. Ikke sjelden er det tale om individer med underutviklede åndsevner. Felles for alle katerogier er klengenavnene de må bzre på gjennom hele livet, i tillegg til sine ((borgerlige døpenavn». I løpet av de hundreårene Stavanger by har eksistert må en regne med at adskillige originaler har vandrer omkring og vzrt til underholdning og «låttegama» for «normale» og «veduge» folk. Ingen skrev om dem i bøker, så de er - i likhet med alt annet levende - gått ned i glemselens bunnløse hav. Det er nok bare noen av dem som levde i siste delen av det forrige århundre og begynnelsen av vårt eget, som en kan regne med blir foreviget i trykt skrift. De som blir tatt med i denne boken har nok blitt omtalt i avisene, muligens også i lokallitteraturen. ((Molboposten)) brakte en del stoff om ((byoriginalene)), og mye av det som på de narrmest følgende sider berettes, er øst fra denne kilden. Selv har jeg «opplevd» flere av «typene» i persongalleriet, mens de ennå gikk lys levende iblant oss. Nå kan det jo vzre en smule betenkelig å føre mennesker inn i «original«-kartoteket. De det gjelder er jo døde og derfor ute av stand til å protestere mot ((registreringen)). Kanskje kan en eller annen ha gjenlevende slektninger son1 ikke må føle seg forulempet. La meg straks få understreke: Det er så visst ingen skam å bli kalt «byoriginal», slik vi vanligvis oppfatter betegnelsen. Iblant kan det endog dreie seg om samfunnsnyttige personligheter som bruker mye av sin tid til å tenke på sine medmennesker og gjøre vel. At de også har skapt munterhet omkring seg, latt folk få noe å smile av er bare et tilleggspoeng for dem det gjelder.

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken SVINGENS GALE VERDEN Arne Svingen DA FRODE MISTET HODET Illustrert av Henry Bronken EN HODELØS VENN Det var en tirsdag så vanlig som bare tirsdager kan være. Ulrik hadde vært på skolen. Etterpå hadde

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Bokmål m j ø s o r m e n og andre uhyrer Norsk for barnetrinnet 15790_Mjosormen_M_BM.indd 1 16-11-07 13:32:48 Mjøsa er Norges største innsjø. Den

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april 2014 Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

HUNDEVAKTEN. Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes. Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes

HUNDEVAKTEN. Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes. Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes HUNDEVAKTEN Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes FADE IN. INT. SCENE 1. BAD -- DAG MONICA og NILS står foran speilet og pynter seg med

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var DEN STYGGE ANDUNGEN Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. (på lett norsk) Kilde: minskole.no Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var blomster i alle farger,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy 1 Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy Det er ikke så lett å forklare hvordan Kalle og Mattis så ut. Du må bare ikke tro det er lett! For ingen av dem stod stille særlig lenge av gangen. Og da er det jo

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer