-D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER"

Transkript

1 -D BORG.-R S'IIAVANGERSKE RARITETER

2 RARITETER «Eg velsigne alt i Stavanger, endåte sorpå)).

3 Subskribenter (Sponsorer) En hjertelig takk til samtligk - her også innbefattet nye kjøpere - fra ((Varmestuens Vever)), som skal ha hele overskuddet av boksalget. Stavanger Kommune Hetland Sparebank Smedvig Drilling Co. A/S Bergen Bank Elektro-senteret A/S Amoco Norway Oil Co. Rsnning Elektro A/S Viking - Stavanger A/S Simon Mskster Rederi Ulf A. Noer A/S Tre og Stål A/S Grethe Aasvestad Brsdrene Kverneland A/S J. E Marnburg A/S D.S.D. Rosenberg Verft Åsmund Lærdal Stavanger Forsikring A/S Sig. Bergesen d.y. A/S Fred. Hansen Engros En særskilt takk til Teknisk Kopiservice A/S, Teknisk Reproservice A/S og Teknisk Datasats A/S for velvillig hjelp med fotosats og layout.

4 GOTTFRED BORGHAMMER RARITETER STAVANGERFORLAGET

5 Av Gottfred Borghammer er tidligere utkommet: 1. Fra spøk til alvor 2. Den som visste - 3. Sistemann setter sluttstrek 4. Lende'n 5. Meninger om mangt og mye (20 radiokåserier og 8 epistler) 6. Lende'n i storm og striregn 7. Pensjonist på interrail 8. Adle kan snofla (40 petiter på dialekt) Av den fornøyelige petitsamlingen på stavangerdialekt: ((Adle kan snofla)) er det bare igjen et beskjedent antall eksemplarer. Er din bokhandler utsolgt, går det an å skrive til STAVANGERFORLAGET, Kampensgt. 42, 4000 Stavanger. Boken er rikt illustrert av E. Kåre Johannessen og koster bare kr. 57,- Tegningen av redaktør Jocumsen på omslagets forside og de fleste illustrasjonene inne i boken er av Henry Imsland. «Sølvbergtorget)) på omslagets bakside er av Henrik Backer, Obstfelderskissen av Chr. Krogh, Kielland av Blix og Tastama'en av Jordanger. Sats: Teknisk Datasats A/S Trykk: Randaberg Trykk A/S Forlagsadresse: Kampensgt. 42, 4000 Stavanger V.Vs tlf. (04) Anno: MCMLXXXV

6 Innhold Forord... Side 7 Molboposten... -»- 9 Redaktørene Jocumsen. I og I1 Gunnar Salvesen og Henry Imsland... Stavangerske «originaler»... Halte-Nils... Likkiste-Paal... «Falemaen»... Sand-Palle... Tresko-Søren... Klaumakken... «Sjøyden»... Smørkjerneoppfinner - Kaptein J. J. Lindanger... «Lenden», ponnyføllet «Leda» og «Lendelunden»... «Dusten»... Hunden «Nero» og den gamle mannen... <itryllian» i iskremsnobå... Strøkoner og bedemenn... Den gamle markedsplassen... Krigeren... Dydigste pige... Billedhugger Neandros og skulpturen ((Nutiden hyller fortiden))... Sigbjørn Obstfelder og foreningslivet... Alexander Kielland som Godtemplar... Bypoeten Reinhold Nicholay... Lokale ord og uttrykk og annet småplukk...

7 Boken er tilegnet VARMESTUENS VENNER Overskuddet av boksalget går til det påtenkte landstedet for alkoholikere som er innstilt på å komme ut av sin situasjon og leve et rusfritt liv, få andre, sundere vaner og en lysere, mere menneskeverdig framtid for seg selv og'sine pårørende. Ildsjelene i Varmestuens Venner, Gerd og Evald Høiland, ble nylig tildelt Hetland Sparebanks «pris» på kr ,-. Vårt håp er at naerværende bok kan bidra til at dette beløpet blir betydelig øket i de nærmeste måneder. Varmestuens Venner takker de sponsorer som ved forhåndsbestilling av gavebøker har støttet tiltaket med det påtenkte landstedet. Takken gjelder også forfatter og forlegger, som har fraskrevet seg økonomiske fordeler ved utgivelsen.

8 Som leserne snart vil oppdage handler denne boken om litt av hvert. Det var derfor ikke så liketil å finne den mest dekkende tittel blant de alternativene som forelå. Siden alt dreier seg om lokale forhold og personer, ville det vere ønskelig at tittelen kunne antyde dette, samtidig som den tilkjennega allsidigheten i stoffvalget. Resultatet ble altså: ((STAVANGERSKE RARITETER)) De som måtte forbinde uttrykket med pussige, halvskrullete ((byoriginalern, skal vite at «rarietet» egentlig betyr ((sjeldenhet, kostbarhet)), og da skulle boktittelen vere midt i blinken.

9 Det skal ikke forundre meg om noen vil mene at jeg har vzrt en smule «vidtfavnende» og gapt over for mange emner. Men i min alder føler en seg gjerne i desperat kappsprang med tiden, og når en dertil - som i mitt tilfelle - har flere bokprosjekter i emning, er det maktpåliggende å få tatt med det grøfste av de temaer jeg har satt meg fore å få plassert i mine framtidige bøker. Naturligvis har en hel del av stoffet allerede vzrt behandlet i aviser og lokal memoarlitteratur, men selv om jeg i løpet av de siste seksti år har hatt øynene og ørene med meg og brukt både blokk, blyant og saks, har jeg jo ikke fullgod kjennskap til alt som før må ha vaert publisert. Mange gamle, avdøde stavangere har i årenes løp viet lokalhistorikken oppmerksomhet og gjort notater, men i og med at stoffet ikke blir plassert mellom to permer, er det fare for at mye blir nedstøvet og forblir ukjent for kommende slekter. Ved planleggingen av denne boken ble sidetallet satt til maks Den foreliggende stoffmengden ville sprenge denne rammen. Men hvis interessen blant det stavangerske publikum viser seg i handling, er det ikke utenkelig at det allerede høsten 1986 vil komme en ny bok i samme serie, da forhåpentlig med advokat Sigurd Rygh og andre eldre lokalhistorikere som medarbeidere. Skulle noen av leserne ha forslag til emner som bør tas med, eller de vil tegne seg som subskribenter (med 10% rabatt), er det sva3rt hyggelig om de tar kontakt. Postadressen er oppført på side 4.

10 Pris 35 sre.. Bruk Tand: G Mundvand Tandcreme Nr. 14 POSTEN L~rdaa 11. sepiember 1826 I ~ rnst Ericson 9) - / 3. aarganig To ord som stadig er aktuelle her på vår klode, er «kommer» og «går». Eller «starter» og «opphører». Ingenting er garantert å bestå i det uendelige. «Evig liv» er det bare religionene som kan tilby dem som er villige til å underkaste seg vilkårene, i første rekke en usvikelig og klippefast tro. Vi opplever at gamle, velrennomerte handelshus og solide bedrifter oppløses og forsvinner. Når det gjelder aviser og blader av ulike slag er stabiliteten høyst variabel. De kommer i gang, men noen blir bare døgnfluer og fordufter etter en tid. Andre er mer standhaftige, oppnår popularitet og stadig øking av opplag og leserkrets. Men det finnes utallige eksempler på at lykken kan vzere svikefull endog mot gamle veteraner på nyhetsformidlingens marked. Av trykte publikasjoner har vi jo en rekke forskjellige kategorier, eller grupperinger. En av disse var den såkalte ((vittighetspressen)). Her i Norge hadde vi jo organer som ((Tyrihans)), «Korsaren», ((Krydseren)), (Vikingen)), «Hvepsen», og «Humoristen». Alle er forlengst en saga blott. Hvis vil en forsamling av unge mennesker i dag skulle nevne tittelen «Molboposten» ville vel de aller fleste sette navnet i forbindelse med en publikasjon som hadde noe med morsomme ting å bestille, f.eks. gjenga historier om de legendariske troskyldige molboene som bare gjør dumme ting, så tåpelige at normale mennesker utstyrt med sund fornuft og til dels overdrevne oppfatninger om egen fortreffelighet og ufeilbarlighet, ikke kan annet enn å gapskratte eller flire medlidende.

11 Norske vittighetsblad, som det i tidens lop har vzrt en del av, eksisterer ikke lenger. De hører en forgangen tidsperiode til. Uforståelig nok, forresten. Humoren og satiren skulle da ha sin oppgave til alle tider og under alle forhold. Men morsomme, slagferdige penner vokser ikke på hvilket som helst tre, og om de utvilsomt kunne stables på beina i et passende antall, sterter en på andre problemer - i første rekke de økonomiske. Det er kostbart å utgi blader, ikke minst i vår kravstore tid da trykksaker av alle slag må se vakre og tiltalende ut rent typografisk. I et beskjedent språksamfunn som det norske er opplagene gjerne så små at omsetningen blir for liten til at det blir balanse - for ikke å si overskudd - i regnskapene. «Molboposten» var tenkt å vzre et lokalt vittighetsblad. Selv uttrykker redaktøren seg slik i julenummeret 1926: «Jerikos mure vaklet ved det forste trompetstøt. Et slikt trompetstøt er ((Molboposten)). Våbnene våre er pennen og penselen dyppet i viddets og satirens fludium. En gammel og anerkjent pedagogisk metode, men lite påaktet i vårt hjemlige barnekammer. Vi er sterkt interessert i alle politiske partier, det vil si, vi ser like skjevt til dem alle. Baksiden er ikke alltid like blank som fasaden.«mannen bak dette lokale bladforetagende var den kjente tegneren Henry Imsland, født i Stavanger 1900, dod samme sted juni Da jeg i 1973 skulle lage et radioprogram om «Molboposten», var det både naturlig og neidvendig å søke opplysninger hos opphavsmannen selv. Året etter offentliggjorde Rogalands Avis min historikk. Straks etter kom Ingvar Molaug med en artikkel i Stavanger Aftenblad, og endelig fulgte en ny versjon i det festskriftet som ble utgitt til Henry Imslands 80 års dag. I vår naboby i nord, Haugesund ble det i begynnelsen av tjueårene utgitt et såkalt vittighetsblad, ((Gneisten)), som ga Imsland ideen til å starte et lignende lokalblad i Stavanger. Skjønt «lignende» var vel neppe det rette ordet, idet Imsland etter gjennomlesningen av et par numre av «Gneisten» fant at denne publikasjonen var - med respekt å melde - en temmelig kjedsommelig affcere. «Men jeg festet meg ved et par bidrag fra en Stavangermann som kalte seg for «Polykarp», fortalte Imsland. «Han hadde talent, det eneste jeg fant i det bladet!(( Imsland pleide av og til å ta seg en tur ned til ((Stavanger Sosialdemokrat)), en lokal ukeavis. Redaktøren i denne - Christiansen - skrev nemlig også artikler i det sosialistiske vittighetsbladet «Hvepsen» under

12 merket <<Ola 0stfolling prater med Brona)) - småkoselige betraktninger over tidens aktuelle problemer. Imsland var også medarbeider i ((Hvepsen», det var årsaken til bekjentskapet med redaktør Christiansen. De to drøftet muligheten av å starte et lokalt vittighetsblad. Imsland nevnte også denne talentfulle «Polykarp» og Christiansen kunne da opplyse om at vedkommende het Gunnar Salvesen. Noe senere ble de presentert for hverandre. Dermed var de tre i «redaksjonen)). Men Christiansen fikk betenkeligheter på grunn av sin stilling som redakt~r i en partiavis og trakk seg. Salvesen og Imsland bestemte seg likevel for å gå i gang, og det første nummeret av «MOLBOPOSTEN» så dagens lys den 16. april Tanken var at det skulle komme ett nummer hver fjortende dag til å begynne med, men det ble nå så som så med det. Kapital hadde ikke de unge entusiastene, men som regel fikk de så mange annonser at de klarte å betale trykkingen. Opplaget var 3.000, og gikk som regel ut. Men av og til når vteret var riktig ille en og annen salgsdag, kunne det hende at de ble sittende igjen med en større del av opplaget. Noen medarbeidere eller ((bidragsytere)) kunne ikke Imsland huske de hadde - i hvert fall ikke i de vanlige numrene. Men i julenummeret var det en som skrev en kriminal-parodi under merket Re Giesterton. Detektiven het Sam Snutter. Imsland øynet straks et opplagt talent og spurte kompanjongen Gunnar Salvesen om navnet på vedkommende, men fikk til svar at bak psydonymet sto det «bare en bergenser)). Faktisk talt fikk Imsland ikke vite hvem forfatteren var før han i 1928 eller -29 bestemte seg for å gi ut et nummer av «Molboposten» til påsken. Han hadde fått ideen til en god historie vedrørende ((Fjeldbergmysteriet)), en sak om noen sauer som var funnet drept oppe ved gården Fjeldberg. Saken ble slått stort opp i byens aviser. Den skrivekåte advokaten Trygve Wylkr kvesset sin penn, og Bjarne Høye, som da var redaksjonssekreta i Aftenbladet (senere sjefredaktør i Vårt Land) reiste personlig på oppklaringstokt til åstedet. Hele greia var latterlig og oste av Trangvik, så Imsland mente at her virkelig var behov for Sam Snutter, hvis han bare kunne oppspores. Han forela spørsmålet for Per Thomsen og spurte om han hadde lest parodien på en tidligere detektivhistorie i ((Molboposten)), om en politietterforsker ved navn Sam Snutter, og om han kunne tenke seg å lage noe i samme stilen. Til Imslands forbauselse fikk han da vite at Re Giesterton og Per Thomsen var identiske! Som lokalt vittighetsblad holdt «Molboposten» det gående til Men året etter satte Henry Imsland seg fore å gi ut bladet på landsbasis. Det var de to Dreyer-sønnene, Paul og Gabriel, som sto bak. De skulle

13 greie med trykking og distribusjon og litt kapital - ca. halvannet tusen kroner. Betingelsen var at Imsland sto som ansvarlig redaktør. Saken ble drøftet med Per Thomsen, og muligheten for gode medarbeidere ble vurdert. De fikk «på hånden» folk som Paul Gjesdal (Pueblo), Andreas Poulsen (Ulricksen) og noen flere. Georg Brockman kom også med. Fra redaksjonelt synspunkt så det derfor nokså lyst ut. Det bestilte opplag fra Narvesens Kioskkompani var 8.000, men det viste seg å bli for lite, så de måtte trykke Etterspørselen var således større enn forutsett. Men det skortet på regelmessigheten, og det var uheldig. Opplaget stabiliserte seg imidlertid på 6.000, slett ikke så verst på den tiden. Imsland kom til det resultat at sidetallet måtte utvides, dersom en skulle nå ut til folket. Han foreslo 32 sider, minimum 24 - og samme pris som før, nemlig 35 øre. Det kunne bety underskudd, men på den annen side mente redaktøren at et lite 16-sidig blad ble for eksklusivt til å kunne bzre seg i det lange løp. Dreyer-brødrene ville ikke gå med på noen utvidelse og dermed sa Imsland stopp. De hadde da holdt på et par år og hadde fått meget god presseomtale. «Nei, jeg hadde ikke lyst å prøve igjen, og avgjort ikke med et lokalt «Molboposten», men jeg sa at Salvesen fritt kunne overta hvis han for sin del hadde lyst. Og det hadde utvilsomt Gunnar Salvesen, for noen nye utgaver av bladet så etterhvert dagens lys. Men så sovnet det inn, stille og rolig. Og det er vel for optimistisk å anta at en ny jovial og tykkvommet redaktør Jocumsen nr. 3 vil våkne opp av dvalen og gjøre en mer eller mindre zrerik innsats i den hederskronte byen Stavanger. Forresten skulle det vel vzre grunn til å anta at molbostempelet nå etterhånden er blitt temmelig utvisket - så å si druknet i glinsende, feit nordsjøolje og overdådig storstads- og velstandsliberalisme. Byen er blitt invadert av store skarer fra alle jordens nasjoner, er blitt internasjonalisert og modernisert. Molboer med høye idealer synes ikke lenger å passe inn i miljøet, og da skulle det vel heller ikke vzre noen eller noe å latterliggjøre og karikeres!.

14 Redaktsrene Jocumsen, Gunnar Salvesen og Henry Imland De første fire årene av «Molboposten»s levetid var Salvesen redaktør og Imsland tegner. Ved overgangen til «riksorgan» overtok, som nevnt i foregående kapittel, Imsland redaktøransvaret, ikke minst fordi Dreyerbrødrene stilte dette som betingelse hvis de fortsatt skulle stå som økonomiske garantister og støttespillere. De hadde nok større tillit til Imslands pålitelighet enn til den mer ustabile kollegaen, som fikk nøye seg med å vaere stoffleverandør og altmuligmann. Henry Imsland gjorde seg sterkt bemerket gjennom et langt og virksomt liv. Han var en allsidig mann, som ikke bare vant anerkjennelse for sin tegnekunst - både på de satiriske og det mere seriøse felt - men som også kunne skrive, i saerlig grad kommentarer til tegningene. Alt det denne kunstneren har klekket ut av lystige påfunn er neimen ikke småtterier1 En sarkastisk tegner kan gjerne vzre tilbøyelig til å sette tingene så sterkt på spissen at det kan virke sårende og bli tatt høyst unådig opp av «ofrene» og av dem som for øvrig har følt seg truffet. Imsland må kunne betegnes som en mild «refser», slett ikke av den ondskapsfulle typen. At noen iblant kanskje har sett seg litt forarget på ting han har karikert, var vel nesten ikke til å unngå. Men den overveiende del av publikum har moret seg kostelig over den Imslandske streken i den lange årrekken han drev sin virksomhet, da først og fremst i Stavanger Aftenblad, der han var en høyt skattet medarbeider.

15 Gunnar Salvesen synes derimot å vzre skjult i en dunkel tåke, som det har vist seg mer vanskelig å trenge igjennom. Personlig har jeg bare såvidt sett ham på gaten, men aldri vekslet et eneste ord med ham. Derimot vet jeg at den delen av hans produksjon som ble offentliggjort i avisens spalter, både poesi og prosa, gjorde et visst inntrykk på meg, som selv følte kallet til skribentvirksomhet og derfor i åndelig slektskap med mange som gjorde seg bemerket på den selvsamme banen. Han fikk ellers utgitt en liten diktsamling, med tittelen «Små Stavanger-vignetter)). Det utrolige er at ikke engang Henry Imsland hadde synnerlig greie på sin medarbeider. I et brev til meg, datert 25/1 1973, sier Imsland: ((Hvordan det egentlig gikk med de numre Salvesen ga ut etterat jeg hadde trukket meg tilbake, vet jeg ikke. På meg virket de svzrt mislykte. Jeg hadde inntrykk av at Salvesen følte seg mislykket selv også. De uttalelser han ved leilighet kom med om Stavanger og alt dens vesen, tyder på det. Men vi var jo i de vonde tredveåra, så det var vanskelige tider for noen og enhver. Salvesen hadde en ganske betydelig lyrisk åre og den kom til syne både i «Molboposten» og Aftenbladet. Om han også prøvde seg andre steder vet jeg ikke. Det er altsåikke stort å få ut av meg når det gjelder Gunnar Salvesen, Bekjentskapet med ham var innskrenket til arbeidet med vittighetsbladet, til møter vi hadde når nytt nummer skulle planlegges. I tillegg til det lille Henry Imsland kunne meddele om sin medarbeider, har jeg søkt bistand hos to av hans klassekamerater fra Katedralskolen, Hans Koch og Sigurd Rygh, uten at det lar seg gjøre å lage en fyldig biografi. Det som kan fastslåes er: Gunnar Ingebreth Salvesen ble født i Flekkefjord 27/ Foreldrene var forretningsmann Anton Salvesen og hustru Marie, født Mauland. De var til å begynne med bosatt på Moi, men flyttet omkring 1910 til Stavanger, Gunnar hadde to brødre, den ene dro til Amerika, men kom senere tilbake til Stavanger, der han gikk under navnet ((Montana)). Den andre broren het Bjarne og skal visstnok ha va=rt sakfører. Alle tre

16 brradrene var ugifte. Sikkert er det også at de hadde minst en søster, som var gift og muligens har etterkommere. I Stavanger drev Anton Salvesen en hermetikkfabrikk og agenturfirma i Spilderhauggaten 32, noe som b1.a. framgår av telefonkatalogen for Gunnar deltok aktivt i Gymnassamfunnet «ldun», der han skrev mye i lagets avis «Brage». Han frarte en skarp penn, var overlegen i sin intelligens. En riktig bohemtype. Tok ellers en god eksamen artium. I tillegg hadde han gode anlegg for tegning. Han var bare så beskjeden at han nødig ville vise fram sine arbeider. Dessverre begynte han tidlig å bli glad i <<det våte«, slik et fuktig studentmiljø ofte kan oppmuntre til. For Gunnars vedkommende skulle da også denne tilbøyeligheten gjrare en brå og tragisk slutt pålivet hans, straks etter at han hadde rukket å bli 34 år. Alkoholen ble hans bane, idet han i beruset tilstand falt utfor en trapp i det nevnte huset i Spilderhauggaten. Begravelsen ble bekostet av hans gamle skolekamerater fra Kongsgård. Gunnar Salvesen er her fotografert sammen med noen av sine artiumskamerater ved Kongsgård. Han står som nr. 4 fravenstre (med armene i kors). De ovrigeer: Nils Aarreberg, USA; Sigbjørn Almgård, lektor, Stavanger; Aksel Gunnar Oftedahl, lektor, Bergen, bosatt i Stavanger; Paul Ingebrethsen, fylkesmann; og helt til hoyre Sigurd Rygh, kemner, advokat, Stavanger.

17 Det aller siste diktet Salvesen skrev og fikk offentliggjort i Aftenbladet 11. mai 1938, var dette: TROSS ÅRENE GÅR. Igien en mai. Om noen sp0r hva mai det er i rekken for meg, jeg svarer, redakt~r: En mai på samme flekken. Javel, om alle år som svant har Icert meg voksne-spillet, så er jeg gymnasiast iblant, hver mai står tiden stille. Hver mai da tror jeg om igjen at det som verden trenger er kjctrlighet og kloke menn med ånd og ingen penger: Jeg går som f0r hver skumringskveld og synes ikke mere at blankslitt dress og gammel gjeld er smertelig å bctre. For verden den er atter min. Som knopper ordet brister og blir til mesterlige bind av skj0nne tankegnister: Ja, hver en blomst, hvert blad og strå besverger meg sitt vennskap, og alle pikeuyne blå får dikt for gammelt vennskap. Det er hver mai at under skjer, at skuffelsene r~mmer, og hullet sko og slitte klctr blir luksus for en dr0mmer: Det er i mai at hfter gis. Mitt l~fte det skal vctre at aldri skal det kunne sis jeg svek min dikter-cere!

18 Det siste nummeret av «Molboposten» jeg er kommet over er ett fra høsten På det tidspunktet oktober - ble det holdt en såkalt ((rådgivende folkeavstemning)) i Stavanger., Befolkningen skulle si sin mening om hvorvidt Bystyret skulle få fullmakt til å endre på de rådende strenge alkoholbestemmelsene i byen. I denne kampen måtte selvsagt vittighetsbladet ta aktiv del for - om mulig - å endre på disse «molboaktige» restriksjonene. Et 16-siders (Valgnummer)) ble utgitt, uten at det resulterte i en ny kurs for byens alkoholpolitikk. Det ble avgitt stemmer, derav for bevilling, og mot, altså en overvekt på tre'tusen stemmer på de angivelige molboers side! Som en prøve på ~a'lvesensatriske poesi kan det gjengis følgende fra 11/9 1926: Forlystelsessyk er vår syndige stad, ja, det stod her forleden på prent i et blad. Tenk, der sløes pr: måned en krone pr: hode, har De hørt no' så fcelt, kan De tro det? Ja, vi kan ikke, vi, men så sto det, Tenk, det blir no' så reddsomt pr: dag som tre øre. Ja, vi vet ikke, vi, hvad syns De vi skal gj0e for å redde vår by dra syndens uføre? Gudskjelov lukker herr Fosse den fjortende, Vi er glad at Teatret har stengt igjen portene. Syndig musikk er jo banlyst fra parkerne, sesongen er slutt for fotballsparkerne. Bystyret sørger for forbud på vino, - men tenk, om vi sluttet å gå på kino, og ikke betalte skatten vår lenger, for den fornøyelsen koster oss penger! En krone pr: måned er slming «an inass«. Slukk sigaretten og knus dine glass. Selg pianofortene og brenn opp kortene. Og snart skal De se vi i verden får ry som forsakelsens peneste, dydigste by.

19 Den 28/ trykkes en sang, til melodien «Kom i kostervals)). Kom i Forbudsvals, slå den siste dram i din hals! Snart du ingen få4 - hiv0 hei, om på hodet du står! Forbudsvalsen gåc ifra pjolter til lands01 den når. Ned med ditt, ned med datt, i den svarteste natt. Forbud imot 01 og vin og dram! Forbud imot alt vårt livs nam-nam! Forbud må der til, koste hvad det vil! Bare ti still - ti still! Pluss to andre vers i samme stilen. Høsten 1926 avgjorde flertallet av landets stemmeberettigede befolkning at brennevinsforbudet, som hadde vart fra 1919, skulle oppheves. I den anledning kom «Molboposten» med tykk sørgerand, til redusert pris, nemlig 25 øre «på grunn av sorg i redaksjonen«, som det lite troverdig lyder. Tre vitser skal bidra til å latterliggjøre edruelighetsvennene, nemlig: I. 0rkenen Sahara er snart det eneste sted som er t~rrlagt. Våre avholdsfolk planlegger en ekspedisjon dit. 2. Godt og vel 30 avholdsfester skal vme avlyst denne uke. 50 bl~de kaker er returnert. 3. En mann som stemte mot forbudet ble operert av dr. Eyvin Dahl tirsdag. Pasienten begraves i dag. Deretter følger en «dypfølt» (det vil i virkeligheten si høyst ironisk):

20 KLAGESANG. Stille, dype, sterke smerte! Sukk, o svake kaffehjerte! Sukk, o sukk, men brist ei helt! O redsel, dette her var felt. Akk, vi trodde alt var vundet, alkoholen bastet, bundet, drammen bannlyst helt fra landet, nationaldrikk kaffevandet. Samvittigheten, kristendommen, trudselen om syndeflommen, statistikker; blå og rude, himmellefter; akk, så s~de, allting hjalp så såre lide, alt er tapt, og tung min kvide. Spill o, harpe, r0r gitaren, rind o tåre, slukk sigaren. Bred er syndens morke vei, sukk, o hjerte, brist dog ei. Kledt i sorg, i sekk og aske, lover vi dig hevn, o flaske! At Gunnar Salvesen personlig unnlot å ta den antydede hevn, skulle snart vise seg å bli ganske skjebnesvangert. For imidlertid å yte ham full rettferdighet, skal det - i tillegg til det allerede siterte ((Tross årene går» - tas med noen prøver på hans lyriske produksjon, som jeg selv i min ungdomstid ble fasinert av og gjerne brukte som opplesningsstoff når noe skulle fremføres på podiet. Ett av disse diktene skildrer den gamle koselige «KLEIV&) (Kleven) som det i dag bare er noen rester igjen av, blant annet det store treet nedenfor Erik Hauglands skulptur: ((Kvinnene ved vannposten)), på det stedet der en har regnet med at den gamle Olavskilden hadde sitt utspring.

21 Smale fortau, saleskvetter, larm av kjerrehjul og onger, kattelek i våkne netter avler utilfredse tungec Her må skj~res og planeres, luftes ut og reguleres. Her står husene og lever i en tid hvor moder skifter; i en tid hvor alle krever nye hus og storbedriftec - mens de selv var lune reder for de små men store gleder. Det er menneskelig og riktig! Vi skal dele lyset sammen, det er overmåte viktig at vi pynter farst på rammen. Men det rette perspektivet gir en bys kontakt med livet. Bak de slitte palissader; hvor den gamle tid forsvarer ungdoms drammer og bravader mot den nye tids barbarer, - gror det blomst på glemet graver. Jeg har sett de skjulte haver! Tropebyers hvite murer, stenkolossers funkis-bater tegner menneske-konturer som Stavangers smale gatec Bakker, smau og vestlandsvceret, der er vår sjel, synkoperet. Jo, en merker i kvartalet det var kloke folk som sa det: - E' her tungt og trangt og gale, &r me alt me kan ut a' det. - Gamle koner er prestinner over små men store minner! Fra et fortau lengst dernede, plass til en, og det en smal en - glir vi inn i Kirkestredet til den rene dansesalen. Her hvor bander hester binder, står et Sanctum tungt av minner! Vi har helt moderne vaner, og ser skjevt på gamlebyen. Gamle-Kleivå den har aner; mot den andre parvenyen! Og i bakken kneiser treet, direktaren for museet!

22 Et koselig og meningsfylt dikt er: Kvelden var sen og sort, jeg gikk og forsokte finne en mening med smått og stort. Da merket jeg i en port en skjelvende pust, en hvisken: «Nå trur eg me kan ta risken!» Men ikke et liv å se. Jeg gikk, men så sant for dyden fornemmet jeg like ved bak gjerdet den samme lyden! Er undslupne tukthusfanger på krigsstien i Stavanger? Da stoppet jeg blek av skrekk, en skygge for over gjerdet og var som en sviske vekk, hva kunde vel dette vcere? Da sprengtes min skjore skalle av skrikene: Meg te palle! Da våknet jeg med et smil, Tribonius, barndoms dage, og flyttet de mange mil til åndenes lek tilbake. Å finne det morkeste gjemme, men vcere den forste fremme! Vi voksne har og en sport som ligner på mange måter, vi gjemmer oss også bort som onger i livets gåter. Og leken den vinner alle som forst sier: Meg te palle!

23 De følgende dikt er høyst alvorlige og viser en annen side av forfatteren, enn den humoristiske og sarkastiske: BARE ET MENNESKE ivu blusser r~dt den nye dag på nattens sorte esse, nu kaller kolde amboltslag til livets morgenmesse, fabrikksirener broler hest og hjul og stempler hviner, av grådige maskiner blir dagens messe lest. Men hor, et skrik, et rop i n04 et menneske som falt. Hvem bryr sig vel i krig om br0d, om hvem som falt og hvem som skjot, storm videre, er alt. Men hvem er han som ensom går og er iveien st~tt, som ikke horer og forstår at det er maktens brunst som rå4 hvor har jeg mannen mott? Et menneske, et individ, anakronismen i vår tid! Han vandrer evig uten mål og horer ingen til: partier, klassers skrik og skrål, et menneske med hjertets ild i denne tid av damp og stål, - hvad er det mannen vil? Til side mann, slipp massen til! Til side, og han faller; og ingen horer ropet. Hvem horer hjerter kaller i maskinenes synkope? Et menneske javel, javel. Han sleper sig vel hjem ved kveld og boier sine kne, og ber for hver en d~dstrett bror på hele denne hatets jord. Et menneske; hvad er vel det? Jo det er du og jeg min bror, som hvirvles ut i kaos, og gir igjen et kj~rlig ord for piskeslag de ga oss!

24 DET FINNES ET LAND Det finnes et land bakom bergene blå, et Kanaans land uten like, og visste vi bare hvor landet lå, vi lukket vår dør og lot kursen stå mot drømmenes fabelrike. Det ligger og duver etsteds i et blått ocean under milde pasater, og alle er like, hver hytte et slott, og alle kan hoste som intet har sått, av gull er de simpleste gater: Det gnistrer av farver og vellyd og duft, og ingen har nag til sin neste, der ånder en ren og usigelig luft, der hersker et bud over all fornuft: at kjcerlighets bud er det beste. Vi ser det i syner ved høilys dag, men helst når ved natt vi seiler blandt drommenes myldrende arkipelag, da horer vi harper og paukeslag, da oiner vi landet og peiler: Og landet det ligger etsteds i det blå og mange f0r oss har vcert der; men ingen kan huske hvor landet lå, men alle de strålende syner vi så de gjemmes i våre hjerter: Og slik er det landet som ikke er som alt det vi ikke kjenner; jo sterkere stormer i livets vcer, vi seiler dets skinnende kyst mer ncer: Det ligger hvor livet ender!

25 Stavangerske «originalen> Enhver by og bygd har nok hatt en og annen blant sine innbyggere som på forskjellig vis har stukket seg ut fra den jevne befolkning. Det kan dreie seg om lovbrytere eller velgjørere, men også om personer som har hatt pussige ideer de har søkt å vinne gehør for, eller de kan ha kroppslyter som de kjennes på. Ikke sjelden er det tale om individer med underutviklede åndsevner. Felles for alle katerogier er klengenavnene de må bzre på gjennom hele livet, i tillegg til sine ((borgerlige døpenavn». I løpet av de hundreårene Stavanger by har eksistert må en regne med at adskillige originaler har vandrer omkring og vzrt til underholdning og «låttegama» for «normale» og «veduge» folk. Ingen skrev om dem i bøker, så de er - i likhet med alt annet levende - gått ned i glemselens bunnløse hav. Det er nok bare noen av dem som levde i siste delen av det forrige århundre og begynnelsen av vårt eget, som en kan regne med blir foreviget i trykt skrift. De som blir tatt med i denne boken har nok blitt omtalt i avisene, muligens også i lokallitteraturen. ((Molboposten)) brakte en del stoff om ((byoriginalene)), og mye av det som på de narrmest følgende sider berettes, er øst fra denne kilden. Selv har jeg «opplevd» flere av «typene» i persongalleriet, mens de ennå gikk lys levende iblant oss. Nå kan det jo vzre en smule betenkelig å føre mennesker inn i «original«-kartoteket. De det gjelder er jo døde og derfor ute av stand til å protestere mot ((registreringen)). Kanskje kan en eller annen ha gjenlevende slektninger son1 ikke må føle seg forulempet. La meg straks få understreke: Det er så visst ingen skam å bli kalt «byoriginal», slik vi vanligvis oppfatter betegnelsen. Iblant kan det endog dreie seg om samfunnsnyttige personligheter som bruker mye av sin tid til å tenke på sine medmennesker og gjøre vel. At de også har skapt munterhet omkring seg, latt folk få noe å smile av er bare et tilleggspoeng for dem det gjelder.

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Bokmål m j ø s o r m e n og andre uhyrer Norsk for barnetrinnet 15790_Mjosormen_M_BM.indd 1 16-11-07 13:32:48 Mjøsa er Norges største innsjø. Den

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Blanca Busquets Stillhetens hus Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Til min far og til min onkel Francesc, som alltid har gitt alt for musikken Øvelsen Teresa Min første fiolin fant jeg på en søppelfylling.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

En ankomst. Versjoner

En ankomst. Versjoner En ankomst. Versjoner Alt skjedde på en gang, hulter til bulter, og ingen har klart å finne ut av rekkefølge og årsak, det var meg, sa T. Kanne senere, det var min telefonsamtale den søndag ettermiddagen,

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Det er en lett dag og solen står på skrå over sletten. Snart vil klokkene ringe, for det er søndag. Mellom et par rugåkrer har to unge funnet en sti som de aldri før har

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke VERDENSFRED I STUEKROKEN (fra En jeger og hans hund, 1958) JEG SATT VED LAMPEN MED

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

HUNDEVAKTEN. Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes. Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes

HUNDEVAKTEN. Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes. Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes HUNDEVAKTEN Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes FADE IN. INT. SCENE 1. BAD -- DAG MONICA og NILS står foran speilet og pynter seg med

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Liv Margareth Alver. Døden er her. Slangeringen 1. Gyldendal

Liv Margareth Alver. Døden er her. Slangeringen 1. Gyldendal Liv Margareth Alver Døden er her Slangeringen 1 Gyldendal TAKK TIL Professor Bergljot Solberg, som var min veileder til Arkeologi hovedfag. Rosvita M. Alver, Eirik W. Alver, Anne L. Alver, Bjarte S. Larsen,

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

ISBN 82-7052-063-2 BOK

ISBN 82-7052-063-2 BOK BARNAS TEGN-ORDBOK, bind 1 Ideen til å lage Barnas Tegnordbok fikk jeg for seks-sju år siden. Som nyutdannet audiopedagog/reiselærer i Bodø, skulle jeg begynne å lære nærmiljøet rundt døve småbarn tegnspråk.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy 1 Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy Det er ikke så lett å forklare hvordan Kalle og Mattis så ut. Du må bare ikke tro det er lett! For ingen av dem stod stille særlig lenge av gangen. Og da er det jo

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta går for gull. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta går for gull. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta går for gull Illustrert av Per Dybvig 2000, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25565-6

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

engelsk, og det var vanskelig å skjønne hvordan den digre, tunge sognepresten hadde klart å finne en så liten, lett dame i England.

engelsk, og det var vanskelig å skjønne hvordan den digre, tunge sognepresten hadde klart å finne en så liten, lett dame i England. 3.11.1984 På skråss Da jeg besvimte prestefruen For noen uker siden fortalte jeg om den gangen jeg var syk og hadde skarlagensfeber. Da fikk jeg trekkspill av faren min. Så satt jeg der i sengen og øvde

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

KAPITTEL 1. Mannen på stranden

KAPITTEL 1. Mannen på stranden KAPITTEL 1 Mannen på stranden Cecilia Gaathe hadde aldri sett et dødt menneske. Ikke før nå. De hadde ikke villet la henne se moren da hun døde i fjor. Det var Gamle-Tim som hadde funnet henne i fjæresteinene

Detaljer

"Hunnørnen" Jonas Lie

Hunnørnen Jonas Lie "Hunnørnen" Jonas Lie Navnet ditt:... Jonas Lie Hunnørnen Hunnørnen kom fra en hundremils morgenjakt innover stenviddene og suste hjem til ungen med en nybåren reinkalv i klørne. Som den dalte ned mot

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer