Rapport fra Akustikk-måling Ravnanger Grendehus, Grendehussalen Askøy kommune i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Akustikk-måling Ravnanger Grendehus, Grendehussalen Askøy kommune i Hordaland"

Transkript

1 Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Ravnanger Grendehus, Grendehussalen Askøy kommune i Hordaland Hedmark og Oppland musikkråd, Ravnanger grendehussal stod ferdig i 1987 og eies av Askøy kommune. Ungdomslaget Viljen bidro med midler ved oppføringen, og det er Ravnager ungdomsskole som drifter den og administrerer utleie. Salen brukes til teaterforestillinger og konserter, danseøvinger, samt kulturskoleundervisning. Fra musikklagene som bruker salen meldes det om det føles som om lyden ikke når ut til publikum - særlig fra indre del av scenen. NORSK MUSIKKRÅDS UTVALG FOR MUSIKKLOKALER Norsk musikkråd Pb 4651 Sofienberg 0506 OSLO - Tlf

2 BRUKSOMRÅDE FOR ROMMET Salen er bygget for teaterformidling, med skyveamfi, titteskapscene og sceneteknikk for teater. Målingene viser at dette er lagt til grunn under prosjektering/bygging, og den er godt tilpasset dette formålet. Askøy sang- og musikksamskipnad har bestilt målingen for å få vurdert hvordan salen kan brukes til musikk. NORSK MUSIKKRÅDS NORMER Om rommets volum og størrelse: Norsk musikkråds norm for musikklokaler anbefaler et romvolum på minimum 1000 m 3 til lydsterk akustisk musikk, og at det er 7-10 m3 pr person i lokalet (publikum + utøvere). Denne salen fyller disse kriteriene Netto riggplass på scenen (tilgjengelig areal for å sette opp ensemblet) skal være minimum 80 m 2. Med sideben og bakteppe på plass, beregnes netto riggareal (inkl forscene) å være ca 65 m2 dette er for lite til et janitsjarkorps på 60 utøvere, men kan fungere til et brassband. For at scenen skal fungere til musikkformidling, må det være reflekterende flater på scenen (max 20% av scenevegger/tak kan være dekket med absorbenter), og åpningen mot salen må være minst 80% av salens tverrsnitt. Slik salen var rigget ved målingen, var det mye absorberende tekstiler på scenen, og sceneåpningen er kun 30% av salens tverrsnitt. Om etterklang og bakgrunnsstøy Norsk musikkråds norm for musikklokaler anbefaler at en sal av denne størrelsen bør ha en etterklang på 1,3-1,7 sek for konsertformål med lydsterke grupper (korps/storband/symfoniorkester). Bassfaktoren (forholdet mellom etterklang i bassområdet og mellomtoneområdet), bør være 1,3 eller høyere for lydsterk akustisk musikk. Bakgrunnsstøyen skal ikke overstige 25 dba i rom som brukes til musikkframføring. SAMMENFATNING AV MÅLEDATA Godt dempet lokale, med meget jevn gjennomsnittlig etterklangstid som synker over 800 Hz. Det registreres store forskjeller fra målepunkt til målepunkt, og noe kortere etterklangstid på scenen enn i salen. Bakgrunnsstøyen fra ventilasjonsanlegget er meget sjenerende, og over 60 db i lave frekvenser (< 250 Hz). Nøytral bassfaktor. Målingene er gjort med WinMLS2004 Professional Level 7, med målemikrofon BSWA type 201 (IEC61672 Class 1), samt høyttaler Norsonic NOR275 og måleforsterker NOR280. ii tillegg ble det brukt en Morgan M115XA basshøyttaler. Side 2 av 11 Dato:

3 KONKLUSJON En godt dempet sal med etterklang som passer best for teaterformidling. I følge Norsk musikkråds normer og anbefalinger for musikklokaler, er etterklangen noe kort for konsert, og for lydsvake ensembler (kor og strykere) men akseptabel for øving med lydsterke ensembler (korps og storband). Scenen har liten anvendelig riggflate, og sceneåpningen så liten at den i praksis ikke egner seg for musikkformidling med store ensembler som må bruke scenearealet innenfor sceneåpningen (proscenniet). Til musikkformål er bakgrunnsstøyen fra ventilasjonsanlegget den største utfordringen, og de målte verdiene er også over kravene i Arbeidsmiljøloven (= maks 55 db for undervisningsrom). Forutsatt at bakgrunnsstøyen kan reduseres (evt ved å montere en lokal overstyring for å stenge ventilasjonen), er dette rommet godt egnet som øvingslokale for lydsterke grupper (korps). Det anbefales at korps stilles opp i selve salen (med amfiet inne), og spilleretning mot scenen. Da vil den horisontale himlingen bidra til godt medhør for utøvere og dirigent. Slik plasseres denne salen ift Norsk musikkråds normer og anbefalinger for musikklokaler (NB Normene er for konsertlokaler, for øvingsformål reduseres anbefalt etterklangstid med 0,2-0,4 sek): X Grendehussalen Side 3 av 11 Dato:

4 REGISTRERINGSRAPPORT Idnr 1247_02 Dato for målingen Oppdragsgiver Askøy sang og musikksamskipnad Utarbeidet av Trond Eklund Johansen Sign Kontrollert av Kari Anne K. Drangsland Sign Godkjent av Kåre Haugli Sign Kommune, fylke Askøy, Hordaland Hus Ravnanger Grendehus Rom Grendehussalen Type Teatersal Publikumskapasitet 275 i skyveamfi Antall konserter/år 40 Sjanger Alle Hovedbruksformål Teaterforestillinger, konserter (kor/korps), kulturskoleundervisning Volum 2260 m 3 Lengde/bredde/høyde Total 16,4 x 16,0 x 9,3 m Scene 5,8 x 13,4 x 8,2 m Beskrivelse av lokalet Rektangulært rom med pulttak og titteskapscene. Foran scenen en hevbar forlengelse i hele scenens bredde (15 m2). Skyveamfi med klappstoler (2,5 cm stopping i rygg og 5 cm stopping i setet) med finer bakside. I publikumsområdet henger det en horisontal, akustisk himling med innfelte lys (7 m over gulvet, ca 96 m2). Selve takhøyden varierer fra 8,0 til 10,6 m = snitt 9,3 m. Scenegulv i tre, ca 90 cm over gulvet i salen. Åpningen mellom scene og sal er liten (ca 40% av salstverrsnittet). I tillegg er det 3 par sideben, kapper og bakteppe i molton. Det er få reflekterende flater i scenevegger og -tak, slik at den fungerer som et eget akustisk rom. Scenens volum (620 m 3 ) er derfor ikke tatt med i beregningen av totalvolumet i salen. Overflate Tak; A-profil ståltak på dragere. Synlige ventilasjonskanaler og akustisk himling. Vegger: Betongvegger med malt strietapet. Store felt med diffusjon (spredning) og absorberente felt (justerbart m tekstiler). Gulv: Tregulv med belegg. Gulv i amfi: trefiberplater med belegg. Etterklangstid, tom sal 1,31 sek Bassfaktor 1: 1,09 Bassfaktor 2: 1,00 Kommentar til etterklangtid Noe resonans ble målt i enkelte frekvenser, trolig kommer det fra rommethulrommet under sceneforlengelsen (hevbar) foran selve scenen, siden det var mest merkbart når høyttaler var plassert der. Bakgrunnstøy 64 dba Kommentar til Hovedsakelig støy fra ventilasjonsanlegget. bakgrunnstøy Kommentarer vedr målingen Øvrige kommentarer Flygel og tormmesett er lagret på scenen, siden de var godt gjemt i tepper, vurderes det som lite sannsynlig at det har påvirket målingen. Volum under uttrukket amfi (280m 3 ) er ikke tatt med i beregningen av totalvolumet. Nisje (30 m 3 ) og sidegalleri (100 m 3 ) er regnet med. Side 4 av 11 Dato:

5 FIGURER / DIAGRAMMER 1. Etterklang Fig 1.1: Gjennomsnitt etterklang pr frekvens Fig 1.2: Alle målekurver viser spredning pr frekvens Side 5 av 11 Dato:

6 FIGURER / DIAGRAMMER 2. Bakgrunnstøy Fig 2.1: Gjennomsnitt bakgrunnsstøy pr frekvens 3a. Tabell etterklangstid Frekvens Etterklang 1,30 1,23 1,29 1,21 1,24 1,25 1,28 1,33 1,29 1,30 1,32 1,38 1,31 1,27 1,20 1,11 1,01 0,93 0,82 3b. Tabell bakgrunnsstøy Frekvens dba Side 6 av 11 Dato:

7 BILDER Sidevegg, merk galleri og åpning til siderom Motsatt sidevegg, merk gardiner i feltene bak diffusorene Side 7 av 11 Dato:

8 Scenen i bruk til korpskonsert Himling over publikumsområdet, merk proscennieåpningen Side 8 av 11 Dato:

9 Utvalg for musikklokaler Scenerommet, merk bakteppe, tre par sideben i molton, og sideinndekning NORSK MUSIKKRÅDS UTVALG FOR MUSIKKLOKALER Norsk musikkråd Pb 4651 Sofienberg 0506 OSLO - Tlf

10 TEGNINGER g Angivelse av målepunkter. TR = etterklangmåling, BR = målepunkt for bakgrunnsstøy, H = høyttalerposisjon Side 2 av 11 Dato:

11 Utvalg for musikklokaler Om rapporten Rapporten er utarbeidet i tråd med retningslinjer utarbeidet av Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler. Rapportene er beskrivende rapporter, og utarbeides ofte som trinn 2 i et lokalt arbeid med musikklokaler. Hele prosessen består av følgende 6 faser: 1. Registrering av lokaler som brukes til musikk i kommunen 2. Måling av romakustikk 3. Vurdering av hvilke lokaler som bør brukes til hvilke formål 4. Vurdering av utbedring av de akustiske forholdene 5. Prioritering av tiltak lage helhetlig plan for kommunen 6. Framskaffe økonomi og gjennomføre tiltak Noen sentrale begreper og generelle kommentarer Bakgrunnsstøy Etterklangstid Støynivå under 30 dba anses ofte som akseptabelt, til lydsvake grupper anbefales 25 dba som grense for konsertlokaler. Støynivå over 35 dba er uakseptabelt. Hvor lenge lyden henger igjen i rommet, dvs den tid det tar før lydnivået er redusert med 60 db. Jo større rommet er, jo lengre blir etterklangtiden dersom øvrige forhold er like. Bassfaktor 1 og 2 Forholdet mellom etterklang i bassområdet (faktor1: 63 Hz og faktor 2: 125 Hz) og mellomtoneområdet (500 Hz 2000 Hz). Til forsterket musikk bør begge disse være under 1,3. Til lydsvake og lydsterke grupper kan den gjerne være høyere. Lydsvake grupper Lydsterke grupper Forsterket musikk Titteskapscene Grupper hvor det er en overvekt av lydsvake instrumenter/stemmer. Typiske grupper er kor, strykeorkester, solister. Kammergrupper og mindre blåsegrupper (opp til 10 personer) Akustiske musikkgrupper som produserer mye lyd. Typiske grupper er skolekorps (40-50 musikanter), amatørkorps over musikanter, symfoniorkestre og storband. Alle typer sang og musikk som formidles via forsterkeranlegg, pop- og rockegrupper, revyer og musikaler der lyden hovedsakelig spres ved hjelp av forsterkeranlegg (PA-anlegg) Opphøyd scene av tradisjonell type, med en forholdsvis liten sceneåpning (proscenium). Sceneåpningen omkranses av fast materiale både over og på begge sider. For mer informasjon, se Veiledning for lokale musikkråd i arbeid med registrering, vurdering og utbedring av lokaler i kommunen utarbeidet av Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler mai 2009 Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål utarbeidetsist revidert av Norsk musikkråds anleggsutvalg januar 2010desember Norsk musikkråds nettsted for musikklokaler, med informasjon om musikkrådets arbeid med lokaler, fagartikler og annet nyttig stoff om akustikk, kjøp og vedlikehold av teknisk utstyr, bygging og ombygging av lokaler etc. NORSK MUSIKKRÅDS UTVALG FOR MUSIKKLOKALER Norsk musikkråd Pb 4651 Sofienberg 0506 OSLO - Tlf

Rapport fra Akustikk-måling Vestre Toten Kulturhus, Sal 2 (møterom) Vestre Toten kommune i Oppland

Rapport fra Akustikk-måling Vestre Toten Kulturhus, Sal 2 (møterom) Vestre Toten kommune i Oppland Rapport fra Akustikk-måling Vestre Toten Kulturhus, Sal 2 (møterom) Vestre Toten kommune i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, 22.06.2012 Vestre Toten kulturhus ble innviet i 1978, og inneholder bibliotek,

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Quality Hotel Alexandra, Bar Alex Molde kommune i Møre og Romsdal

Rapport fra Akustikk-måling Quality Hotel Alexandra, Bar Alex Molde kommune i Møre og Romsdal Rapport fra Akustikk-måling Quality Hotel Alexandra, Bar Alex Molde kommune i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Musikkråd 28.10.2011 Bar Alex er et utested sentralt i Molde og er en klubb scene som arrangerer

Detaljer

kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller!

kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller! kortinfo for lokale musikkråd nr 8 Akustikk med og motspiller! 12. 02. 2015 De færreste lokaler som benyttes til musikkaktiviteter er tilpasset og tilrettelagt for formålet. Selv om det offentlige hvert

Detaljer

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd og leder for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Innledning Ved planlegging av en fremtidig skolestruktur er det nødvendig

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer