global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi"

Transkript

1 global lønnsom vekst med energi Norsk Hydro årsrapport

2 Med energi som basis erhydro en ledende aktør idet globale g j ø d s e l m a r k e d e t. Selskapet har et godt utgangspunkt for ånåmålet om en plass iledersjiktet som lettmetallpro d u s e n t. Også innenfo r olje og gass og petrokjemi fo rtsetter internasjonaliseringe n. H y d ro tar sikte på ådoble fo r r e t n i n g s volumet og samtidig oppnå god avkastning iperioden e n e r g i Øvrige 5,9 % Asia 5,7 % Nord-Amerika 10,6 % Øvrige Europa 3,4 % Norge 9,7 % Salg fordelt på markeder EU 64,7 % Innhold Hydro i tall 1 Kort om Hydro 2 Til aksjonærene 6 Aksjonærinformasjon 7 Styrets beretning 8 Virksomhetsområdene: Landbruk 12 Olje og gass 16 Lettmetall 20 Petrokjemi 24 Øvrige virksomheter 26 Helse, miljø og sikkerhet 27 Organisasjon og ledelse 28 Finansiell del: Innholdsfortegnelse 30 Ledelsens finansielle gjennomgang 31 Regnskap og noter 46 Revisjonsberetning 77 Volumtabeller 78 Indeks 80 Generell informasjon 81

3 hydro i tall Driftsresultat Rentabilitet på bundet kapital Resultat per aksje Utbytte per aksje Mill. NOK Prosent NOK NOK b a s e r t utvikling og ekspansjon Finansielle nøkkeltall Resultat Millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat Årets resultat 1) D r i f t s resultat per virksomhetsområde Landbruk Olje og gass Lettmetall Petrokjemi Øvrige virksomheter (369) (185) (106) (186) (426) Finansielle hovedtall Kontantstrøm fra driften Investeringer 2) Langsiktig gjeld/egenkapital 3) 0,37 0,41 0,45 0,60 1,03 Rentabilitet På bundet kapital 4) 13 % 14 % 16 % 11 % 11 % På egenkapital 1) 5) 12 % 16 % 21 % 15 % 14 % Data per aksje kroner Resultat 1) 22,70 27,10 31,20 17,90 14,60 Utbytte 6) 7,50 7,00 6,00 4,25 3,50 RISK-beløp 7) 9,01 (1,37) 12,34 9,96 2,31 Egenkapital 199,60 181,40 162,20 134,70 110,70 Kurs Oslo Børs ,50 345,00 266,00 266,00 209,50 1) Eksklusive akkumulert effekt av endrede regnskapsprinsipper. 2) Investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer og immaterielle eiendeler pluss lån til og aksjekapitalinvesteringer i tilknyttede selskaper. 3) Langsiktige lån i forhold til egenkapital pluss minoritetsinteresser. 4) Resultat før skatt pluss finanskostnader ekskl. tap på verdipapirer minus valutagevinst i prosent av gjennomsnittlig totalkapital minus kortsiktig rentefri gjeld. 5) Årets resultat i prosent av gjennomsnittlig bokført egenkapital. 6) Aksjen handles eksklusive utbytte fra 24. april 1998 og American Depositary Receipts (ADR) handles eksklusive utbytte fra 21. april ) Foreløpig beregning. Regnskapsinformasjon, med mindre annet er angitt, er presentert i henhold til amerikanske Norsk Hydro

4 Salg gjødsel Øvrige Europa 18,5 % Italia 11,9 % Nord-Amerika 10,8 % Latin-Amerika 7,3 % Afrika 8,1 % Tyskland 8,4 % Storbritannia 9,5 % Frankrike 11,3 % Asia 14,2 % konsern landbruk Med ansatte og en omsetning på 96 milliarder kroner er Hydro et ledende energiog industriselskap. Gjennom mer enn 90 år har selskapet utvunnet og foredlet energiressurser og fokuserer med økt styrke på olje- og energiutvinning, produksjon av gjødsel, lettmetaller og petrokjemiske og kjemiske produkter. Hydro er en ledende markedsaktør innenfor nitrogengjødsel. En solid posisjon i Vest-Europa er utgangspunkt for vekst i Sentral- Europa, Latin-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom verdensomspennende handel, transport, rådgivning og produksjon omsettes rundt 19 millioner tonn mineralgjødsel årlig. mål Dobling av forretningsvolumet i perioden prosent avkastning over tid på bundet kapital før skatt. Globale posisjoner innen kjernevirksomhetene. Ledende innen helse, miljø og sikkerhet. Globalt ledende gjødselselskap. Dobling av gjødselsalg utenfor Vest- Europa i perioden Doblet salg av spesialprodukter i samme periode. fokus Langsiktige og solide posisjoner for kjernevirksomhetene. Bedret lønnsomhet. Miljø- og sikkerhetsorientering. Organisasjons- og lederutvikling tilpasset global vekst. Utvikling og utnyttelse av kompetanse på tvers av virksomhetsområdene. Effektiv produksjon, organisasjon og logistikk. Økt satsing på spesialprodukter. Nye løsninger og produkter tilpasset kundenes behov. Vekst utenfor Vest-Europa Globaliseringen av selskapet fortsatte. Avkastningen på bundet kapital var 13 prosent. Investeringene var på 12,5 milliarder kroner. Reduksjonen i fraværsskader stoppet opp for første gang på ti år. Vekst i lokal markedsføring utenfor Vest-Europa. Styrket posisjon i Sentral- og Sør-Europa. Produksjonskapasiteten i Qatar nær doblet. Fortsatt lønnsom vekst i Industrikjemi. 2 Norsk Hydro 1997

5 ko r t om hy d r o Produksjon olje og gass Produksjon aluminium Salg Petrokjemi Mill. toe 1000 tonn Kontinental-Europa 16,0 % Øvrige 8,0 % Norden 34,0 % Asia 14,0 % Olje Gass Primæraluminium Videreforedling Storbritannia 28,0 % olje og gass lettmetall petrokjemi Hydro deltar i leting og utvinning av olje og gass i Norge og Canada. I Angola, Venezuela og Russland deltar Hydro i flere større prosjekter i utviklingsfasen. Selskapet har en solid posisjon innenfor raffinering og markedsføring av petroleumsprodukter i Skandinavia. Hydro er en stor leverandør av aluminium og magnesium, integrert i verdikjeden fra råstoff via metallproduksjon til fremstilling av aluminiumprofiler og avanserte produkter til bruk i bygnings- og transportindustrien. Selskapet deltar aktivt i de liberaliserte, europeiske elkraftmarkedene. Hydro er markedsmessig ledende i Nord-Europa for VCM og plastmaterialet PVC og utvikler sin virksomhet i Asia. Selskapet deltar i alle produksjonstrinn fra råvarer til ferdige plastrørsystemer. Produksjon på 25 millioner tonn oljeekvivalenter i Reservetilvekst som erstatter olje- og gassproduksjonen. Internasjonalisering av olje- og gassvirksomheten. Høyere utvinning med ny, kostnadsbesparende teknologi. Effektiv drift og lave produksjonskostnader. Videreutvikle forsyningssystemet for aluminium tilsvarende en fordobling i perioden Produksjonskostnader for aluminium blant den beste tredjedel i verden. Videreutvikle posisjonen som ledende magnesiumleverandør. Ledende leverandør av utvalgte lettmetallprodukter til bilindustrien. Globalisering og effektivisering av aluminiumvirksomheten. Vekst gjennom nyetablering og oppkjøp. Sterkere satsing på leveranser til, og allianser med, bilindustrien. Nye forretningsmuligheter i Vest- Europa innenfor energi. 500 millioner kroner i resultateffekt av reduserte kostnader og økte inntekter i perioden Ny produksjonskapasitet i Asia. Modernisering av produksjonsanlegg i Europa. Satsing på miljøriktige plastmaterialer og -systemer. Økt kostnadseffektivitet. Utvikling av mer miljøriktige tilsetningsstoffer til PVC. Hydro-opererte felt produserte fat olje per døgn. Hydros andel av olje- og gassproduksjonen var fat per døgn. Store olje- og gassfunn i Angola og i Norge. Njord-feltet kom i produksjon i tråd med ambisiøs tidsplan. Oljeproduksjonen startet på Hibernia-feltet i Canada. Leveransene av primærprodukter i aluminium økte til 1,6 millioner tonn. Produksjonskapasiteten for primæraluminium i Norge økte til tonn. Pressverkvirksomhetens kapasitet økte med 15 prosent. Full integrasjon av Hydro Raufoss Automotive. Rammeavtale for langsiktig tilgang på kraft i Norge. Ny PVC-kapasitet i England og Norge bedret markedsposisjonen. Planene om nytt petrokjemianlegg i Qatar ble videreført. Ekspansjon i rør- og plastmalingvirksomhet. Norsk Hydro

6 n æ r v æ r n d idet lokale marked med et globalt pers p e k t i v Som samarbeidspartner for våre kunder er Hydros globale posisjon og kompetanse et fortrinn. Effektiv produksjon, gode distribusjonsløsninger, samt ansatte og partnere med en sterk lokal forankring, gir oss et godt utgangspunkt for videre vekst. Det siste året er stillingen styrket i alle verdensdeler. I Sør- og Mellom- Amerika vokser vi spesielt innen landbruk og aluminium og vurderer muligheter for produksjon av aluminium-metall. I Afrika har vi gjort nye, store oljefunn og styrket posisjonen innen landbruk og aluminium. I Asia videreføres samarbeidet med det singaporske selskapet Temasek om interessante prosjekter. Hydro arbeider med å etablere aluminaproduksjon i India og har etablert nye posisjoner innen landbruk, aluminium, petrokjemi og industrigasser. I Sentral-Europa er en rekke aktiviteter under utvikling innenfor aluminium, gjødsel, industrikjemi og petrokjemi. 4 Norsk Hydro 1997

7 I USA leverer Hydro lettmetaller og aluminiumkomponenter til bilindustrien. I Canada ligger én av selskapets magnesiumfabrikker, og utenfor østkysten av Canada deltar selskapet i produksjon av olje og gass. Hydros nordamerikanske gjødselvirksomhet utvikles videre. I Sentral-Europa bygger Hydro seg opp i gjødselmarkedene gjennom oppkjøp og allianser i handels- og distribusjonsleddet. Lokale kunnskaper og infrastruktur kombineres med styrke innenfor produktutvikling, produksjon og logistikk. Hydro produserer plastrør og aluminiumprofiler i Polen og deltar i aluminiumproduksjon i Slovakia. e I Asia ekspanderer Hydro innen både gjødsel, aluminium, PVC og industrikjemi. I Kina produseres det PVCfolie, og en PVC-fabrikk er i ferd med å bli realisert. Pressverkvirksomheten innenfor aluminium er etablert i India. Hydro deltar i flere store oljefunn utenfor kysten av Angola. I en årrekke har selskapet bygget opp et omfattende system for produksjon og distribusjon av mineralgjødsel i Afrika og gikk i 1997 inn med eierinteresser i sørafrikansk pressverkvirksomhet. Posisjonen som leverandør av gjødsel i Sør- og Mellom- Amerika utvikles videre i samarbeid med lokale partnere og med sterke enheter i egen regi. Hydro satser også på andre områder og overtok i 1997 et aluminium-pressverk i Brasil, blant annet med sikte på leveranser av rør til bilindustrien. Norsk Hydro

8 I Norsk Hydro har vi som mål å være blant de globalt ledende selskaper innenfor våre kjerneområder. Denne ambisjonen er drivkraften bak den strategi styret har fastlagt for Hydro mot Våre virksomheter konkurrerer i et meget krevende internasjonalt marked. Derfor er det en forutsetning for å nå våre mål at vi utvikler robuste markedsposisjoner, sterk kapitalbase og ikke minst en overlegen kompetanse og ledelseskapasitet. Prisingen av Hydros viktigste produkter påvirkes av svingninger i verdensøkonomien. Begivenheter vi ikke kontrollerer kan lede til lavere priser og redusert inntjening slik vi opplevde det i annet halvår av Den direkte virkningen av uroen i asiatisk økonomi på vår virksomhet i området var moderat, men den reduserte veksten har innvirkning på den internasjonale prisingen av våre produkter. Selv om vår totale volumvekst i 1997 var god og et positivt skritt for å gjennomføre våre langsiktige mål førte markedsutviklingen til at vi med 13 prosent avkastning på bundet kapital (ROCE) ikke nådde vårt mål på 15 prosent som gjennomsnitt over en konjunkturperiode. I konkurransen om å sikre ekstern finansiering av vår virksomhet må vi sørge for at våre aksjonærer får en tilfredsstillende avkastning på sine engasjementer i selskapet. For å opprettholde god avkastning må vi kompromissløst fokusere på kostnader. De av våre virksomheter som over tid ikke møter avkastningskrav eller på annen måte bidrar til vårt samlede resultat, vil bli vurdert kritisk. Våre investeringer vil bli vurdert med utgangspunkt i avkastning under vekslende markedsforhold og behovet for å opprettholde fleksibilitet i selskapets kapitalbinding. Fra solide europeiske posisjoner har Hydros kjerneområder i 1997 fortsatt å utvikle sine oversjøiske virksomheter. En spennende utvikling av vår internasjonale oljevirksomhet med deltakelse i betydelige nye funn og utbyggingsprosjekter, har skjedd parallelt med utviklingen av nye markedsposisjoner og nye produksjonsmuligheter for våre øvrige kjernevirksomheter. Dette må følges opp med økt oppmerksomhet mot å tilfredsstille våre kunder og samtidig stå for sikker, miljøvennlig og ansvarlig produksjon og transport. Norsk Hydros globale vekst skaper behov for desentralisert lederskap som kan utløse våre samlede kompetansereserver, uansett hvor i verden de finnes. Gjennom internasjonalt orientert rekruttering og utvikling av ledere, skal vi skape et ledelsesmiljø med mangfold samtidig som vi ivaretar det felles verdi- og kompetansegrunnlag selskapet står for. Ubestridt kvalitet i alle deler av Norsk Hydros virksomhet er det viktigste kriterium for å lykkes på lang sikt. Det gjelder vår posisjon og opptreden i markedet, våre finansielle resultater og driften av våre anlegg. Egil Myklebust Generaldirektør 6 Norsk Hydro 1997

9 a k s j o n æ r i n f o r m a s j o n Norsk Hydro og Oslo Børs totalindeks Norsk Hydro og Dow Jones Industrial Average Indeks Indeks Aksjonærpolitikk Gjennom lønnsomhet og vekst skal Hydro skape økonomiske verdier for aksjonærene, de ansatte og samfunnet. Selskapet stiller høye krav til lønnsomhet og finansiell styrke. Hydro skal utnytte og utvikle posisjonene innenfor kjerneområdene og skape ny virksomhet der selskapet har spesielle forutsetninger. Aksjonærenes avkastning bør gjenspeile verdiskapningen og vil komme til uttrykk som utbytte og kursstigning på aksjen. Utbyttet bør vise en jevn utvikling i takt med veksten i Hydros resultater, samtidig som det tas hensyn til behovet for god finansiell beredskap og muligheter for verdiskaping gjennom nye investeringer. Over tid vil verdiskapningen i større grad komme til uttrykk i kursstigning enn gjennom utdelt utbytte. Styret anser det naturlig at utbyttet i gjennomsnitt over noen år utgjør omkring 30 prosent av selskapets nettoresultat. For å oppnå størst mulig verdiskaping over tid, er det nødvendig med tilstrekkelige disponible finansielle ressurser til enhver tid. Kravet til finansiell beredskap forutsetter at selskapet opprettholder et godt forhold til aksjonærene og egenkapitalmarkedene og en posisjon som alltid gir tilgang til nødvendig lånekapital på attraktive vilkår. Gjennom børsnotering i mange land og nær kontakt med aksjemarkedene, søker selskapet å holde ved like interessen for aksjene for å sikre en best mulig omsettelighet og god geografisk spredning. Lønnsomhetsmål Hydros mål er 15 prosent avkastning før skatt på bundet kapital over tid. For å oppnå dette, ligger et realavkastningskrav på ti prosent etter skatt til grunn for selskapets investeringer. Aksjen Per 31. desember 1997 var det utstedt ordinære aksjer i Norsk Hydro ASA, og disse fordelte seg på aksjonærer. Aksjen er notert på 12 ulike børser i Europa og USA, med Oslo Børs, London Stock Exchange og New York Stock Exchange som de viktigste. Hydro på Internett Hydros hjemmeside på Internett gir informasjon om selskapet og våre virksomheter, finansielle forhold og årsrapporter. Informasjonen oppdateres løpende med nyheter, pressemeldinger, resultater og presentasjoner. Besøk oss på Fordeling aksjekapital per Den norske stat 51,0 % Norge privat 17,1 % USA 12,7 % Storbritannia 8,3 % Frankrike 2,3 % Sveits 1,8 % Tyskland 1,5 % Øvrige 5,3 % Norsk Hydro

10 Generaldirektør Egil Myklebust (fra venstre), styrets leder Einar Kloster og nestleder Borger A. Lenth. Styrets beretning for 1997 NØKKELTALL FRA ÅRSREGNSKAPET Hydro fremlegger regnskaper etter norske og amerikanske regnskapsprinsipper. Regnskapet etter norske prinsipper er tatt inn på sidene 49 51, og etter amerikanske på sidene Forskjellene ligger hovedsakelig i behandlingen av kostnader til utforskning av olje og gass og renter knyttet til anlegg under oppføring, samt i behandlingen av urealiserte gevinster knyttet til valuta, varekontrakter og børsnoterte verdipapirer. Forskjellene mellom regnskapsprinsippene er beskrevet i notene til konsernregnskapet på side 52 til 72, særlig note 27. Tabellen nedenfor gjengir utvalgte nøkkeltall fra konsernregnskapet for 1997 etter begge regnskapsprinsipper. De påfølgende kommentarer knyttet til regnskapstall, refererer seg til regnskapet etter amerikanske regnskapsprinsipper. Med mindre annet er oppgitt, gjelder styrets kommentarer uavhengig av regnskapsprinsipp. Beløp i millioner kroner Norske regnskapsprinsipper Amerikanske regnskapsprinsipper Driftsinntekter Driftsresultat Resultat i tilknyttede selskaper Netto finansielle kostnader Resultat før skatt Avsetning til betalbar og utsatt skatt Årets resultat ÅRET 1997 OG KONSER- NETS FINANSIELLE MÅL Hydros driftsresultat for 1997 lå 11 prosent over resultatet for Korrigert for en nedskrivning i Olje og gass på én milliard kroner i 1996, var driftsresultatet i 1997 på linje med foregående år. Det preges positivt av høyere priser for aluminium og petrokjemiske produkter, samt økt produksjon av elkraft. Dette ble motvirket av at kostnadene for landbruksvirksomheten var høyere enn året før, mens prisene var lavere, særlig i annet halvår. Resultatet i deleide selskaper falt med 36 prosent. Bedre resultater i Søral ble mer enn oppveid av svakere resultater i landbruksselskapene utenfor Europa og Hydro Texaco. Netto finansielle kostnader økte som følge av lavere gevinster på verdipapirer og sterkere amerikansk valuta. Høyere skatt i 1997 skyldes hovedsakelig engangseffekten av endret kraftverkbeskatning i 1996 og at en større andel av resultatet er knyttet til Olje og gass. Hydros resultat etter skatt for 1997 ble 16 prosent lavere enn i Kontantstrømmen fra driften var millioner kroner, mot millioner i De samlede investeringer var millioner kroner, inkludert aktiverte kostnader til utforskning innenfor Olje og gass, samt aktiverte renter. På grunn av betydelige investeringer og høyere driftskapital, er selskapets bundne kapital økt med ti prosent. Til tross for bedret driftsresultat, ligger derfor avkastningen på bundet kapital i 1997 på 13 prosent, ett prosentpoeng under fjorårets nivå og to 8 Norsk Hydro 1997

11 styrets beretning under konsernets avkastningskrav på 15 prosent over tid. Hydros langsiktige, rentebærende gjeld i forhold til egenkapital var ved utgangen av fjoråret 0,37, mot 0,41 for Dette er bedre enn konsernets mål som er 0,5 for dette forholdstallet over tid. I tråd med selskapets vedtatte utbyttepolitikk, har vi foreslått at utbyttet for 1997 fastsettes til 7,50 kroner per aksje, det vil si 33 prosent av resultatet etter skatt. Hydro-aksjen ble ved Oslo Børs notert til 345 kroner per aksje ved begynnelsen av året og 359,50 kroner ved årsslutt. STRATEGISKE MÅL OG UTFORDRINGER Hovedutfordringen de nærmeste årene blir å nå målene til avkastning, sikkerhet og kompetanseoppbygging samtidig som vi arbeider for vekst og globalisering. Utfordringene med hensyn til avkastning understrekes av at prisene for nitrogengjødsel og olje nå er svært lave sammenlignet med tidligere år. For olje har den negative prisutviklingen fortsatt inn i Det vil derfor bli lagt stor vekt på å videreføre de effektiviserings- og forbedringsprosesser som er igangsatt. For ytterligere å understreke målet om bedre lønnsomhet, vil generaldirektørens godtgjørelse inkludere en bonus som stiger med avkastningen på bundet kapital. Det ble i 1997 gitt økt oppmerksomhet til de kompetanse- og personalmessige utfordringene knyttet til vekst, internasjonalisering og forretningsutvikling. KOMMENTARER TIL DE ENKELTE VIRKSOM- HETSOMRÅDER Landbruk Driftsresultatet for Landbruk var millioner kroner i 1997, mot millioner i Resultatet er påvirket av vesentlig lavere nitrogenpriser etter at Kina ikke har importert urea siden april 1997 og en viss overkapasitet i det europeiske gjødselmarkedet. Prisen på urea sank med 40 prosent gjennom året til det laveste nivået siden Resultatet i annet halvår utviklet seg derfor svært negativt. Også prisene på fosfatgjødsel og NPK, som utgjør en tredjedel av Hydros gjødselvolum, var noe svakere. Hydros markedsandel for gjødsel i Europa er omtrent på samme nivå som i 1996, justert for tilvekst gjennom oppkjøpet av virksomheten i Italia. Salget til markeder utenfor Europa økte med sju prosent. Arbeidet med å binde vår europeiske gjødselvirksomhet sammen til ett, integrert forretningssystem fortsatte. Dette skal gi grunnlag for besparelser og bedre inntektsmuligheter, men har belastet regnskapet for 1997 negativt. Industrikjemis og KFKs resultat ble styrket i Olje og gass I 1997 ble driftsresultatet for Olje og gass millioner kroner, mot millioner i Oppgangen skyldes lavere avskrivninger og at resultatet i 1996 ble belastet med en nedskrivning i Frigg-området på én milliard kroner. En noe lavere produksjon skyldes bytte av lisensandeler i forbindelse med en avtale med Petro- Canada i 1996 og økt vedlikehold i Produksjonen i 1998 er ventet å øke noe. Oljeprisene i begynnelsen av 1998 har imidlertid vært de laveste på mange år. Selskapets påviste reserver i felt under produksjon eller under utbygging, er nedjustert på grunn av strengere definisjonskrav. De tekniske ressurser har imidlertid økt kraftig i Betydelige mengder olje og gass ble blant annet funnet på nye felt både i Norge og Angola. Hydro har i 1998 overtatt som operatør for Heimdalplattformen i Nordsjøen. Resultatene fra Raffinering og markedsføring var på samme nivå som i Lettmetall Driftsresultatet for Lettmetall ble millioner kroner i 1997, mot millioner året før. Oppgangen skyldes høyere inntjening i elkraftvirksomheten, økt salg og høyere aluminiumpris, bedre inntjening fra aluminiumforedling og vesentlig Norsk Hydro

12 Styremedlemmene Odd Semstrøm (til venstre) og Per Wold. Styremedlemmene Tom Wachtmeister (til venstre) og Benedicte Berg Schilbred. bedre inntjening i handelsvirksomheten for aluminium. Det er fortsatt høye kostnader knyttet til utvikling av lettmetallprodukter til bilindustrien. Resultatet for Magnesium viste liten endring. Petrokjemi Driftsresultatet for Petrokjemi ble 469 millioner kroner, mot 287 millioner i Resultatet er påvirket av at prisene for hovedproduktene PVC og VCM ble styrket i løpet av året, og av reduserte kostnader. Det var tilnærmet balanse i verdens PVC- og VCMmarkeder i Hydros andel av markedet for PVC holdt seg relativt stabil. Det er satt i gang et omfattende forsknings- og utviklingsprogram, "PVC for Tomorrow", der man blant annet tar sikte på å utvikle metallfrie stabilisatorer for PVC. KONJUNKTURFORHOLD Det er betydelig usikkerhet rundt markedenes utvikling som følge av den økonomiske uro i Sørøst-Asia, men vi legger til grunn at den globale veksten i industriell aktivitet for en tid vil bli noe dempet. Det kan få konsekvenser for markedsutviklingen for flere av Hydros produkter. Prisen på olje har svekket seg, samtidig som prisene på nitrogengjødsel fortsatt er lave. FORSKNING OG UTVIKLING Kostnadene knyttet til konsernets forskningsinnsats steg fra 767 millioner kroner i 1996 til 868 millioner. Økningen er særlig knyttet til utvikling av bildeler og spesialprodukter for landbruket. Det er satt i verk et forsknings- og utviklingsprosjekt for å samordne og forsterke Hydros bidrag til å løse utfordringene på energi- og klimagassområdet. Som stor produsent, men også som stor forbruker av energi, har Hydro verdifull kompetanse. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I 1997 mistet fire personer livet i Hydros tjeneste. For første gang siden 1987 gikk ikke antallet skader med fravær per million arbeidstimer ned. 367 av konsernets ledere gjennomførte i løpet av året et to dagers seminar for å styrke egen rolle i sikkerhetsarbeidet. Styret legger stor vekt på at vi i 1998 igjen skal ha en positiv utvikling i dette arbeidet. I 1997 skjedde det ikke miljøskader av betydning, men noen uhellsutslipp forekom. Flere av Hydros virksomheter har utfordringer knyttet til å redusere utslipp og avfall fra produksjonen. Selskapets produkter og tjenester videreutvikles slik at de i et livssyklusperspektiv i økende grad bidrar til en bærekraftig utvikling. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er omtalt mer detaljert på side 27, og selskapet utgir en utførlig miljørapport samtidig med årsberetningen. ANSATTE Hydro har ved årets utgang ansatte, mot i Av disse er ansatt i morselskapet. Styret uttrykker sin anerkjennelse til de ansatte for deres innsats i et år med høy aktivitet og skjerpede krav til individuell innsats og fleksibilitet. 10 Norsk Hydro 1997

13 styrets beretning Styremedlemmene Inge Olav Ljostad (til venstre) og Leif Haraldseth. STYRE, BEDRIFTS- FORSAMLING OG AKSJONÆRFORHOLD Torvild Aakvaag, styreformann og tidligere generaldirektør, trådte i 1997 ut av styret etter mer enn 40 års fortjenstefullt arbeid for Hydro. Einar Kloster overtok som ny formann. Samtidig trådte Svein-Kåre Finnebråten ut, og Borger A. Lenth og Odd Semstrøm ble valgt til nye medlemmer. Solveig Frøynes, Kjell Furseth, Thor Furuvald, Ove Kristiansen, Rolf Løvsjø og Magne Nord ble i 1997 valgt til nye medlemmer av bedriftsforsamlingen etter Karl Magnus Barvik, Øyvind Gregersen, Per Isak Grønlie, Borger A. Lenth, Kristian Lie og Gunnar Olsen. Styret takker for den innsats de uttredende medlemmene har nedlagt for selskapet. Opplysninger om aksjonærforhold, samt godtgjørelse til generaldirektør, styre, bedriftsforsamling og revisor er gitt i note 8 på side 75. NORSK HYDRO ASA, RESULTAT OG DISPONERINGER Norsk Hydro ASA hadde et overskudd før skatt på millioner kroner, sammenlignet med 591 millioner i Etter fradrag for betalbar og utsatt skatt på 68 millioner kroner, hadde Norsk Hydro ASA i 1997 et overskudd på millioner kroner viste et overskudd på 629 millioner kroner. Ifølge regnskapet for Norsk Hydro ASA står det til disposisjon: Regnskapsmessig overskudd 1997 kr Konsernbidrag mottatt kr Aksjonærbidrag avgitt kr ( ) Fri egenkapital forrige år kr kr Styret vil foreslå følgende anvendelse for generalforsamlingen: Utbytte 7,50 kroner per aksje kr Avsetning til reservefond kr Overføres til fri egenkapital kr kr Einar Kloster Leif Haraldseth Inge Olav Ljostad Benedicte Berg Schilbred Tom Wachtmeister Oslo, 23. mars 1998 Borger A. Lenth Egil Myklebust Odd Semstrøm Per Wold Norsk Hydro

14 l a n "Historien viser at mineralgjødsel er absolutt nødvendig for å øke matproduksjonen. Forskerne er blitt svært gode til å utvikle og velge plantesorter med høyt produksjonspotensial. Disse plantene kan sammenlignes med barn med gode gener. Som barn trenger riktig næring for å utvikle sitt genetiske potensial fullt ut, må plantene få nok fuktighet og næring, alt til riktig tid." Dr. Norman E. Borlaug Vinner av Nobels fredspris

15 l a n d b r u k Driftsresultat Landbruk Mill. NOK Gjødselsalg utenfor Europa Mill. tonn Nord-Amerika Afrika Latin-Amerika Asia g s i k t i g b i d r agsyter til verdens matfo rs y n i n g Mineralgjødsel yter et vesentlig bidrag til verdens matforsyning. Hydro er en ledende gjødselprodusent med et verdensomspennende distribusjons- og markedsapparat. Selskapet har 20 produksjonsanlegg i Canada, Elfenbenskysten, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige, Trinidad og Tyskland og medeierskap i anlegg i Qatar, Sentral-Amerika, Thailand, USA og Zimbabwe. Gjennom vårt nettverk med lokal tilstedeværelse i alle verdensdeler, solgte vi 19 millioner tonn gjødsel i mer enn 100 land. Vår ledende posisjon utvikles videre gjennom satsing på spesialprodukter, større volum i vekstmarkeder, fokus på sluttbrukernes behov og et integrert og slagkraftig europeisk produksjons- og markedssystem. Kundene stiller stadig større krav til kvalitet, rådgivning, miljø og riktig bruk, og Hydro øker innsatsen innen forskning og utvikling. Dette bidrar til verdiskaping for sluttbrukerne gjennom produktutvikling og introduksjon av spesialprodukter og merkevarer. Vokser i alle verdensdeler Med sterke lokale markedsposisjoner, et stort antall produksjonssteder verden over og et omfattende terminal- og transportsystem, har Hydro en fleksibilitet som muliggjør effektiv distribusjon og markedstilpasning. Lokalt utvikler vi som oftest virksomheten i samarbeidsforhold der Hydros produktog landbruksfaglige kompetanse kombineres med markedskunnskapen hos våre lokale partnere. I 1997 etablerte vi oss i Hellas og Sør-Russland og tok skrittet inn i det australske markedet. Hydros internasjonale gjødselvirksomhet sikter mot rask volumøkning i markeder med høy vekst. Hovedvekten legges på markedsføring og distribusjon, understøttet av deltakelse i lokale produksjonsanlegg. Nye samarbeidsselskaper ble i 1997 etablert gjennom Agromate og Blue Sky i Malaysia, samt Abopac i Costa Rica, mens et blandingsanlegg ble kjøpt opp i Brasil. I Qatar ble kapasiteten ved Qafco nesten doblet da et nytt anlegg for produksjon av ammoniakk og urea ble satt i drift. I tillegg ble to nye ammoniakkskip tatt i bruk. Styrket i Sørog Sentral-Europa Integreringen av den italienske gjødselvirksomheten som Hydro overtok mot slutten av 1996, har vært vellykket og styrket markedsposisjonen i Sør-Europa. Utviklingen av nye markeds- og distribusjonssystemer har gjort det mulig å øke salgsvolumene også i Sentral-Europa. Dette markedet betjenes med leveranser fra egen vesteuropeisk produksjon og fra lokale produsenter. Arbeidet med å integrere den europeiske gjødselvirksomheten gjennom system- og organisasjonsutvikling, fortsetter med stor tyngde. Sterkere integrasjon kombinert med Norsk Hydro

16 Kravene til kvalitet, rådgivning, miljø og riktig bruk av Hydros gjødselprodukter forutsetter kundefokus som bidrar til økt verdiskaping for sluttbrukerne. generell kompetanseheving og introduksjon av nye informasjonssystemer, skal gi økt slagkraft gjennom bedre koordinering av alle ledd fra råvare til sluttbruker. Målet er en europeisk gjødselvirksomhet hvor alle fordeler integrasjonen gir, utnyttes effektivt. Omleggingen vil medføre betydelige kostnader også i Det er et mål å redusere eksponeringen mot den mest konjunkturfølsomme delen av Europas gjødselmarked gjennom å satse på spesialprodukter, samt å øke salget gjennom Hydros internasjonale gjødselvirksomhet og kundenære, nye systemer i Sentral-Europa. Spekteret av spesialprodukter utvides, og posisjonen innen høyverdiprodukter styrkes. I 1997 kjøpte vi en minoritetsandel i det engelske selskapet Phosyn, som er ledende innen mikronæringsstoffer. Prisene falt, blandede utsikter 1997 var preget av sterkt fall i nitrogenprisene. Gjennom året falt ureaprisen på verdensmarkedet med 40 prosent. Kina stanset importen av urea i april, og valuta- og finanskrisen i Sørøst-Asia forsterket prisfallet. Svekkelsen i verdensmarkedet førte til lavere pris på gjødsel også i Europa og ga resultatsvikt for Hydros gjødselvirksomhet. Mulighetene for marginforbedring i det europeiske markedet vil i hovedsak være knyttet til utviklingen på verdensmarkedet. Prisene på fosfatgjødsel og NPK viste en mindre nedgang, og det er rimelig balanse mellom kapasitet og etterspørsel på verdensmarkedet. Gjødselforbruket utenfor Vest-Europa ventes å øke, selv om verdenshandelen har stagnert på grunn av usikkerhet knyttet til eksporten til Kina og den økonomiske uroen i Asia. Omkring 20 prosent av Hydros europeiske gjødselproduksjon eksporteres til oversjøiske markeder, der vi i tillegg leverer gjødsel fra samarbeidsselskap og andre produsenter. 14 Norsk Hydro 1997

17 l a n d b r u k Etter 25 års fruktbart samarbeid i Qatar, ble kapasiteten ved Qafco nesten doblet da et nytt anlegg for produksjon av ammoniakk og urea startet opp i Kundeorientering for Industrikjemi Industrikjemi leverer tekniske nitrater, nitrogenkjemikalier og industrigasser, de fleste med utgangspunkt i produksjons- og markedssynergier fra gjødselvirksomheten. Produktene brukes i ulike sammenhenger, fra produksjon av sprengstoff, lim, matvarer og drikkevarer, til sveisegasser og rensing av avløpsvann. Målet er rask vekst innen spesialprodukter som industrigasser og nitrogenkjemikalier. Vår kunnskap om anvendelsesområder for industrigasser har gitt grunnlag for å etablere oss i det asiatiske markedet for industrigasser, mens produktet Nutriox og vår teknologi for behandling av avløpsvann har vært utgangspunktet for etablering i Australia. Posisjonen i det indiske markedet er styrket gjennom kjøpet av karbondioksid-selskapet Pure Liquid Gases. I 1997 overtok vi dessuten 50 prosent av eierinteressene i karbondioksid-selskapet Santa Morrison i Thailand, og det ble besluttet å etablere produksjon og markedsføring av karbondioksid og kullsyreis i Malaysia. I 1997 ble det etablert et samarbeid i Colombia om fremstilling og salg av sprengstoff til gruvevirksomhet levert ved borehullet. Vi startet også salg av karbonmonoksid i Frankrike. Posisjonen som ledende leverandør av flytende karbondioksid og kullsyreis til sluttbrukere i Europa, ble styrket gjennom utvidelser og nyetableringer. Landbruk i tall Landbruk sysselsetter personer over hele verden og omfatter divisjonene Hydro Agri Europe, Hydro Agri International og Industrikjemi. Selskapet er dessuten majoritetseier i det danske A/S Korn- og Foderstof Kompagniet (KFK). Forretningsområdet hadde i 1997 et driftsresultat på millioner kroner av en omsetning på millioner. De samlede investeringene var millioner kroner. Norsk Hydro

18 ko m " R e s e rvene utenfor østkysten av Canada gir oss en unik mulighet. Vi ønsker å etablere en sterk utforskningsaktivitet igjen, denne gang med produksjon og kontantstrøm vel på plass. Med sin teknologi og ekspertise skal Norsk Hydro hjelpe oss med å nå disse målene." Jim Stanford Administrerende direktør, Petro-Canada

19 olje og gass Driftsresultat Olje og gass Mill. NOK Påviste gjenværende reserver Mill. toe Gass Olje *) Nedgangen skyldes strengere definisjon av påviste reserver i 1997 p e t e n t u t nyttelse avnaturressurs e n e Hydro har som mål å doble olje- og gassproduksjonen fra 1995 til 2005, til et årsvolum på 25 millioner tonn oljeekvivalenter. Det skjer gjennom sterk internasjonal satsing parallelt med en videreutvikling av den teknologiske kompetansen og posisjonen på norsk sokkel. I 1997 ble det gjort flere store funn i Angola og Norge. Økt utvinningsgrad fra felt som allerede er i produksjon og prosjekter under utbygging, indikerer at målet er innen rekkevidde. Samarbeidet med Texaco i Danmark og Norge gir stordriftsfordeler innenfor markedsføring. Hydro var en pioner da det norske oljeeventyret startet for over 30 år siden og har bygget opp en solid teknologisk posisjon, blant annet gjennom kompetanseoverføring mellom oljevirksomheten og selskapets øvrige industrielle aktiviteter. Vi er inne i en fase der den internasjonale oljeog gassvirksomheten blir stadig viktigere. I 1997 produserte vi den første oljen fra et felt utenfor Europa, og i 2000 er det ventet at oljeproduksjonen kommer i gang i Angola. Flere funn som ble gjort i 1997, bidrar til en betydelig ressurstilvekst. Det ble i fjor avsluttet 22 lete- og avgrensningsbrønner. I 14 av dem ble det gjort funn, hvorav 12 anses å være kommersielle. På grunn av strengere definisjonskrav, er imidlertid våre påviste reserver nedjustert til 211,2 millioner tonn oljeekvivalenter, 15,4 millioner tonn mindre enn året før. Produksjonskostnadene per fat olje ble 18 kroner i Det vil bli stor fokus på å holde enhetskostnadene nede etter hvert som noen av de større feltene får redusert produksjon, deriblant det Hydroopererte Oseberg. Leting ga resultater På sokkelen utenfor Angola ble det funnet store mengder olje ved boring av to brønner i Dalia-feltet på blokk 17. I den samme blokken ble Girassol-feltet påvist i 1996, og etter nye boringer i 1997 ble anslagene over de påviste reservene oppjustert til 400 millioner fat olje. Produksjonsstart for Girassol er planlagt i Hydro har en andel på ti prosent i blokken. Også på norsk sokkel ble det gjort meget interessante funn. Etter den første brønnen på Ormen Lange, er det forventet at strukturen kan inneholde 250 til 300 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass. Funnet strekker seg inn i naboblokkene i sør. Det planlegges flere boringer i Hydro er operatør i lisensen med en eierandel på 25 prosent. Det ble også gjort en del mindre funn i andre lisenser der Hydro har eierinteresser. Nye felt under utvikling og i produksjon I 1997 var produksjonen av olje og gass 13,3 millioner tonn oljeekvivalenter. Dette var noe lavere enn året før på grunn av økt vedlikehold og bytte av reserver i forbindelse med overtakelsen av interesser på kanadisk sokkel. De norske feltene Njord, Norne, Vigdis og det kanadiske Hiber- Norsk Hydro

20 Hibernia utenfor Newfoundland ble satt i drift i Hydro har en andel på fem prosent i feltet, som i full produksjon er planlagt å produsere fat per dag. nia ble satt i produksjon i løpet av 1997, og vi forventer at den samlede produksjonen vil øke noe fra 1997 til Njord-prosjektet ble med Hydro som operatør gjennomført på 30 måneder, vesentlig raskere enn noe sammenlignbart felt på norsk sokkel. Arbeidet med å effektivisere utbyggingen av nye felt har gitt gode resultater, men blir mer og mer krevende og motvirkes av knapp tilgang på borerigger og høy kapasitetsutnyttelse i leverandørindustrien. Hibernia-feltet utenfor Newfoundland ble satt i drift i november. Hydro har en andel på fem prosent i feltet, som i full produksjon er planlagt å gi vel fat per dag. I Canada deltar vi dessuten med en andel på 15 prosent i Terra Nova, som skal bygges ut med et produksjonsskip og ventes å komme i produksjon i slutten av Gjennom Timan Pechora Company, hvor Hydro deltar med 16 prosent, forhandler vi med russiske myndigheter om rammevilkår som kan bidra til at virksomhet i området kommer i gang. Vi har også inngått en avtale med Total om overtakelse av en andel på 45 prosent i Kharyaga-prosjektet, der det forberedes en utbygging. Forhandlinger pågår med myndighetene om godkjennelse av Hydros inntreden. I Venezuela bearbeides Sincor-prosjektet i Zuataområdet hvor Hydro har en andel på 15 prosent. Prosjektet er i en fase der tekniske løsninger for utvinning av tungolje og videre transport til kysten vurderes. Det er besluttet å bygge ut satellittfeltene Oseberg Øst og Oseberg Sør. De vil komme i produksjon i henholdsvis 1998 og I tillegg vil gasseksporten fra Oseberg-feltet etter planen starte i Fra januar 1998 har Hydro overtatt driftsansvaret for Heimdalplattformen, som antas å avslutte produksjonen av egne reserver i Den vil kunne brukes som transportknutepunkt for gassrørledninger til kontinentet og Storbritannia og som prosesseringssenter for mindre felt i området. Hydro er også operatør for andre felt som kommer i produksjon de nærmeste årene, blant dem Visund og Troll C. På feltene Grane, Fram og Gjøa bearbeides planer for utbygging. Gullfaks-satellittene og Visund vil bidra til selskapets produksjon fra Det ble i 1997 vedtatt å investere i et anlegg for stabilisering av våtgassprodukter på Sture i Hordaland. Anlegget skal være operativt høsten Våtgassproduktene, som vil bli hentet ut av oljestrømmen fra Oseberg feltsenter, vil dels bli skipet til Hydros anlegg i Grenland, dels gå i rørledning til Mongstad hvor de skal videreforedles til etan og butan. Teknologi gir økt utvinning Produksjonen på Troll B- plattformen viser at de tynne oljelagene under deler av det store gassfeltet kan utvinnes. Ved hjelp av avansert teknologi og horisontale flergrensbrønner, planlegges det nå å produsere olje fra lag som bare er meter tykke. I tillegg skal ny teknologi for undervannsseparasjon og reinjeksjon av vann før 18 Norsk Hydro 1997

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Med energi som basis er Hydro en ledende aktør i det globale. gjødselmarkedet. Selskapet har et godt utgangspunkt for å nå målet

Med energi som basis er Hydro en ledende aktør i det globale. gjødselmarkedet. Selskapet har et godt utgangspunkt for å nå målet Med energi som basis er Hydro en ledende aktør i det globale gjødselmarkedet. Selskapet har et godt utgangspunkt for å nå målet om en plass i ledersjiktet som lettmetallprodusent. Også innenfor olje og

Detaljer

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997 Norsk Hydro 1. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1996 4. kv Millioner kroner 1. kv 1. kv 1.754 Driftsresultat 3.145 3.116 152 Tilknyttede selskaper 83 173 1.874 Resultat før skatt 3.202

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 1996. Kompetanse - Hydros kraftkilde

NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 1996. Kompetanse - Hydros kraftkilde NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 1996 Kompetanse - Hydros kraftkilde Dette er Norsk Hydro Foredling av energi i form av vannkraft, olje og naturgass er grunnlaget for Hydros virksomhet. Bred kompetanse i foredling

Detaljer

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat DNO ASA Foreløpig resultat 4. kvartal og årsresultat 2000 DNO ASA KONSERN STYRETS BERETNING FOR 4. KVARTAL OG PR. 31. DESEMBER 2000. Innledning DNO konsernet hadde i 2000 en betydelig vekst i virksomheten,

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

Norsk Hydro Årsrapport 1998 Norsk Hydro N-0240 Oslo Tel. (47) 22 43 21 00 Fax (47) 22 43 27 25 Internett: www.hydro.com

Norsk Hydro Årsrapport 1998 Norsk Hydro N-0240 Oslo Tel. (47) 22 43 21 00 Fax (47) 22 43 27 25 Internett: www.hydro.com Norsk Hydro Årsrapport 1998 1998 var et vanskelig år med usikre markeder, lave priser og svak lønnsomhet. Hydro møter utfordringene med utgangspunkt i solide markedsposisjoner, teknisk kompetanse og kreativitet

Detaljer

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1997 1997 1996 2. kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår 2.633 3.145 2.830 Driftsresultat 5.975

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

DETTE ER NORSK HYDRO. Norsk Hydro er Norges største børsnoterte

DETTE ER NORSK HYDRO. Norsk Hydro er Norges største børsnoterte NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 1994 HYDROS FORRETNINGSIDÉ DETTE ER NORSK HYDRO Norsk Hydro er et industriselskap forankret i foredling av naturressurser med sikte på å dekke behov for mat, energi og materialer.

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004 Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling Oslo 16. juni 2004 Grunnlaget for mineralgjødsel: Energi, ammoniakk og naturlige mineraler Nitrogen (N) fra luft Naturgass Ammoniakk Ferdige produkter:

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999 DNO ASA Resultat 1. kvartal 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL 1999 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon samt tidskritiske og / eller marginale petroleumsfelt.

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Driftsinntekter 41.128 38.366 156.861 Driftsresultat 7.445 6.729 28.466 Tilknyttede selskaper 201 166 672 Renteinntekter og andre finansinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005 Yara vekst i et sterkt marked Generalforsamling 19. mai 2005 Proaktivt lederskap innen gjødselindustrien den neste fasen i Yaras utvikling 2 1999-2001 2002-2004 2005 - Snuoperasjon og kostnadskutt Konsolidering

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA Hovedtrekk og viktigste hendelser BØRSMELDING 1258/140803 DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003. I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill *

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill * Kvartalsrapport 2/2001 for første halvår på NOK 72,3 mill. Prispress i det norske markedet for treprodukter som en følge av svak svensk krone. Svakere etterspørsel etter industritre i de internasjonale

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt 4 1. kvartal 2012 God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt Resultatfremgang i Baltikum Styrket innskuddsdekning og god tilgang g på

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Kvartalsrapport 2/2006 Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Resultatregnskap 2. kvartal 1. halvår Driftsinntekt 1.715,7 1.674,4 1.573,4 3.272,7 3.085,6 2.980,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivning

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer