global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi"

Transkript

1 global lønnsom vekst med energi Norsk Hydro årsrapport

2 Med energi som basis erhydro en ledende aktør idet globale g j ø d s e l m a r k e d e t. Selskapet har et godt utgangspunkt for ånåmålet om en plass iledersjiktet som lettmetallpro d u s e n t. Også innenfo r olje og gass og petrokjemi fo rtsetter internasjonaliseringe n. H y d ro tar sikte på ådoble fo r r e t n i n g s volumet og samtidig oppnå god avkastning iperioden e n e r g i Øvrige 5,9 % Asia 5,7 % Nord-Amerika 10,6 % Øvrige Europa 3,4 % Norge 9,7 % Salg fordelt på markeder EU 64,7 % Innhold Hydro i tall 1 Kort om Hydro 2 Til aksjonærene 6 Aksjonærinformasjon 7 Styrets beretning 8 Virksomhetsområdene: Landbruk 12 Olje og gass 16 Lettmetall 20 Petrokjemi 24 Øvrige virksomheter 26 Helse, miljø og sikkerhet 27 Organisasjon og ledelse 28 Finansiell del: Innholdsfortegnelse 30 Ledelsens finansielle gjennomgang 31 Regnskap og noter 46 Revisjonsberetning 77 Volumtabeller 78 Indeks 80 Generell informasjon 81

3 hydro i tall Driftsresultat Rentabilitet på bundet kapital Resultat per aksje Utbytte per aksje Mill. NOK Prosent NOK NOK b a s e r t utvikling og ekspansjon Finansielle nøkkeltall Resultat Millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat Årets resultat 1) D r i f t s resultat per virksomhetsområde Landbruk Olje og gass Lettmetall Petrokjemi Øvrige virksomheter (369) (185) (106) (186) (426) Finansielle hovedtall Kontantstrøm fra driften Investeringer 2) Langsiktig gjeld/egenkapital 3) 0,37 0,41 0,45 0,60 1,03 Rentabilitet På bundet kapital 4) 13 % 14 % 16 % 11 % 11 % På egenkapital 1) 5) 12 % 16 % 21 % 15 % 14 % Data per aksje kroner Resultat 1) 22,70 27,10 31,20 17,90 14,60 Utbytte 6) 7,50 7,00 6,00 4,25 3,50 RISK-beløp 7) 9,01 (1,37) 12,34 9,96 2,31 Egenkapital 199,60 181,40 162,20 134,70 110,70 Kurs Oslo Børs ,50 345,00 266,00 266,00 209,50 1) Eksklusive akkumulert effekt av endrede regnskapsprinsipper. 2) Investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer og immaterielle eiendeler pluss lån til og aksjekapitalinvesteringer i tilknyttede selskaper. 3) Langsiktige lån i forhold til egenkapital pluss minoritetsinteresser. 4) Resultat før skatt pluss finanskostnader ekskl. tap på verdipapirer minus valutagevinst i prosent av gjennomsnittlig totalkapital minus kortsiktig rentefri gjeld. 5) Årets resultat i prosent av gjennomsnittlig bokført egenkapital. 6) Aksjen handles eksklusive utbytte fra 24. april 1998 og American Depositary Receipts (ADR) handles eksklusive utbytte fra 21. april ) Foreløpig beregning. Regnskapsinformasjon, med mindre annet er angitt, er presentert i henhold til amerikanske Norsk Hydro

4 Salg gjødsel Øvrige Europa 18,5 % Italia 11,9 % Nord-Amerika 10,8 % Latin-Amerika 7,3 % Afrika 8,1 % Tyskland 8,4 % Storbritannia 9,5 % Frankrike 11,3 % Asia 14,2 % konsern landbruk Med ansatte og en omsetning på 96 milliarder kroner er Hydro et ledende energiog industriselskap. Gjennom mer enn 90 år har selskapet utvunnet og foredlet energiressurser og fokuserer med økt styrke på olje- og energiutvinning, produksjon av gjødsel, lettmetaller og petrokjemiske og kjemiske produkter. Hydro er en ledende markedsaktør innenfor nitrogengjødsel. En solid posisjon i Vest-Europa er utgangspunkt for vekst i Sentral- Europa, Latin-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom verdensomspennende handel, transport, rådgivning og produksjon omsettes rundt 19 millioner tonn mineralgjødsel årlig. mål Dobling av forretningsvolumet i perioden prosent avkastning over tid på bundet kapital før skatt. Globale posisjoner innen kjernevirksomhetene. Ledende innen helse, miljø og sikkerhet. Globalt ledende gjødselselskap. Dobling av gjødselsalg utenfor Vest- Europa i perioden Doblet salg av spesialprodukter i samme periode. fokus Langsiktige og solide posisjoner for kjernevirksomhetene. Bedret lønnsomhet. Miljø- og sikkerhetsorientering. Organisasjons- og lederutvikling tilpasset global vekst. Utvikling og utnyttelse av kompetanse på tvers av virksomhetsområdene. Effektiv produksjon, organisasjon og logistikk. Økt satsing på spesialprodukter. Nye løsninger og produkter tilpasset kundenes behov. Vekst utenfor Vest-Europa Globaliseringen av selskapet fortsatte. Avkastningen på bundet kapital var 13 prosent. Investeringene var på 12,5 milliarder kroner. Reduksjonen i fraværsskader stoppet opp for første gang på ti år. Vekst i lokal markedsføring utenfor Vest-Europa. Styrket posisjon i Sentral- og Sør-Europa. Produksjonskapasiteten i Qatar nær doblet. Fortsatt lønnsom vekst i Industrikjemi. 2 Norsk Hydro 1997

5 ko r t om hy d r o Produksjon olje og gass Produksjon aluminium Salg Petrokjemi Mill. toe 1000 tonn Kontinental-Europa 16,0 % Øvrige 8,0 % Norden 34,0 % Asia 14,0 % Olje Gass Primæraluminium Videreforedling Storbritannia 28,0 % olje og gass lettmetall petrokjemi Hydro deltar i leting og utvinning av olje og gass i Norge og Canada. I Angola, Venezuela og Russland deltar Hydro i flere større prosjekter i utviklingsfasen. Selskapet har en solid posisjon innenfor raffinering og markedsføring av petroleumsprodukter i Skandinavia. Hydro er en stor leverandør av aluminium og magnesium, integrert i verdikjeden fra råstoff via metallproduksjon til fremstilling av aluminiumprofiler og avanserte produkter til bruk i bygnings- og transportindustrien. Selskapet deltar aktivt i de liberaliserte, europeiske elkraftmarkedene. Hydro er markedsmessig ledende i Nord-Europa for VCM og plastmaterialet PVC og utvikler sin virksomhet i Asia. Selskapet deltar i alle produksjonstrinn fra råvarer til ferdige plastrørsystemer. Produksjon på 25 millioner tonn oljeekvivalenter i Reservetilvekst som erstatter olje- og gassproduksjonen. Internasjonalisering av olje- og gassvirksomheten. Høyere utvinning med ny, kostnadsbesparende teknologi. Effektiv drift og lave produksjonskostnader. Videreutvikle forsyningssystemet for aluminium tilsvarende en fordobling i perioden Produksjonskostnader for aluminium blant den beste tredjedel i verden. Videreutvikle posisjonen som ledende magnesiumleverandør. Ledende leverandør av utvalgte lettmetallprodukter til bilindustrien. Globalisering og effektivisering av aluminiumvirksomheten. Vekst gjennom nyetablering og oppkjøp. Sterkere satsing på leveranser til, og allianser med, bilindustrien. Nye forretningsmuligheter i Vest- Europa innenfor energi. 500 millioner kroner i resultateffekt av reduserte kostnader og økte inntekter i perioden Ny produksjonskapasitet i Asia. Modernisering av produksjonsanlegg i Europa. Satsing på miljøriktige plastmaterialer og -systemer. Økt kostnadseffektivitet. Utvikling av mer miljøriktige tilsetningsstoffer til PVC. Hydro-opererte felt produserte fat olje per døgn. Hydros andel av olje- og gassproduksjonen var fat per døgn. Store olje- og gassfunn i Angola og i Norge. Njord-feltet kom i produksjon i tråd med ambisiøs tidsplan. Oljeproduksjonen startet på Hibernia-feltet i Canada. Leveransene av primærprodukter i aluminium økte til 1,6 millioner tonn. Produksjonskapasiteten for primæraluminium i Norge økte til tonn. Pressverkvirksomhetens kapasitet økte med 15 prosent. Full integrasjon av Hydro Raufoss Automotive. Rammeavtale for langsiktig tilgang på kraft i Norge. Ny PVC-kapasitet i England og Norge bedret markedsposisjonen. Planene om nytt petrokjemianlegg i Qatar ble videreført. Ekspansjon i rør- og plastmalingvirksomhet. Norsk Hydro

6 n æ r v æ r n d idet lokale marked med et globalt pers p e k t i v Som samarbeidspartner for våre kunder er Hydros globale posisjon og kompetanse et fortrinn. Effektiv produksjon, gode distribusjonsløsninger, samt ansatte og partnere med en sterk lokal forankring, gir oss et godt utgangspunkt for videre vekst. Det siste året er stillingen styrket i alle verdensdeler. I Sør- og Mellom- Amerika vokser vi spesielt innen landbruk og aluminium og vurderer muligheter for produksjon av aluminium-metall. I Afrika har vi gjort nye, store oljefunn og styrket posisjonen innen landbruk og aluminium. I Asia videreføres samarbeidet med det singaporske selskapet Temasek om interessante prosjekter. Hydro arbeider med å etablere aluminaproduksjon i India og har etablert nye posisjoner innen landbruk, aluminium, petrokjemi og industrigasser. I Sentral-Europa er en rekke aktiviteter under utvikling innenfor aluminium, gjødsel, industrikjemi og petrokjemi. 4 Norsk Hydro 1997

7 I USA leverer Hydro lettmetaller og aluminiumkomponenter til bilindustrien. I Canada ligger én av selskapets magnesiumfabrikker, og utenfor østkysten av Canada deltar selskapet i produksjon av olje og gass. Hydros nordamerikanske gjødselvirksomhet utvikles videre. I Sentral-Europa bygger Hydro seg opp i gjødselmarkedene gjennom oppkjøp og allianser i handels- og distribusjonsleddet. Lokale kunnskaper og infrastruktur kombineres med styrke innenfor produktutvikling, produksjon og logistikk. Hydro produserer plastrør og aluminiumprofiler i Polen og deltar i aluminiumproduksjon i Slovakia. e I Asia ekspanderer Hydro innen både gjødsel, aluminium, PVC og industrikjemi. I Kina produseres det PVCfolie, og en PVC-fabrikk er i ferd med å bli realisert. Pressverkvirksomheten innenfor aluminium er etablert i India. Hydro deltar i flere store oljefunn utenfor kysten av Angola. I en årrekke har selskapet bygget opp et omfattende system for produksjon og distribusjon av mineralgjødsel i Afrika og gikk i 1997 inn med eierinteresser i sørafrikansk pressverkvirksomhet. Posisjonen som leverandør av gjødsel i Sør- og Mellom- Amerika utvikles videre i samarbeid med lokale partnere og med sterke enheter i egen regi. Hydro satser også på andre områder og overtok i 1997 et aluminium-pressverk i Brasil, blant annet med sikte på leveranser av rør til bilindustrien. Norsk Hydro

8 I Norsk Hydro har vi som mål å være blant de globalt ledende selskaper innenfor våre kjerneområder. Denne ambisjonen er drivkraften bak den strategi styret har fastlagt for Hydro mot Våre virksomheter konkurrerer i et meget krevende internasjonalt marked. Derfor er det en forutsetning for å nå våre mål at vi utvikler robuste markedsposisjoner, sterk kapitalbase og ikke minst en overlegen kompetanse og ledelseskapasitet. Prisingen av Hydros viktigste produkter påvirkes av svingninger i verdensøkonomien. Begivenheter vi ikke kontrollerer kan lede til lavere priser og redusert inntjening slik vi opplevde det i annet halvår av Den direkte virkningen av uroen i asiatisk økonomi på vår virksomhet i området var moderat, men den reduserte veksten har innvirkning på den internasjonale prisingen av våre produkter. Selv om vår totale volumvekst i 1997 var god og et positivt skritt for å gjennomføre våre langsiktige mål førte markedsutviklingen til at vi med 13 prosent avkastning på bundet kapital (ROCE) ikke nådde vårt mål på 15 prosent som gjennomsnitt over en konjunkturperiode. I konkurransen om å sikre ekstern finansiering av vår virksomhet må vi sørge for at våre aksjonærer får en tilfredsstillende avkastning på sine engasjementer i selskapet. For å opprettholde god avkastning må vi kompromissløst fokusere på kostnader. De av våre virksomheter som over tid ikke møter avkastningskrav eller på annen måte bidrar til vårt samlede resultat, vil bli vurdert kritisk. Våre investeringer vil bli vurdert med utgangspunkt i avkastning under vekslende markedsforhold og behovet for å opprettholde fleksibilitet i selskapets kapitalbinding. Fra solide europeiske posisjoner har Hydros kjerneområder i 1997 fortsatt å utvikle sine oversjøiske virksomheter. En spennende utvikling av vår internasjonale oljevirksomhet med deltakelse i betydelige nye funn og utbyggingsprosjekter, har skjedd parallelt med utviklingen av nye markedsposisjoner og nye produksjonsmuligheter for våre øvrige kjernevirksomheter. Dette må følges opp med økt oppmerksomhet mot å tilfredsstille våre kunder og samtidig stå for sikker, miljøvennlig og ansvarlig produksjon og transport. Norsk Hydros globale vekst skaper behov for desentralisert lederskap som kan utløse våre samlede kompetansereserver, uansett hvor i verden de finnes. Gjennom internasjonalt orientert rekruttering og utvikling av ledere, skal vi skape et ledelsesmiljø med mangfold samtidig som vi ivaretar det felles verdi- og kompetansegrunnlag selskapet står for. Ubestridt kvalitet i alle deler av Norsk Hydros virksomhet er det viktigste kriterium for å lykkes på lang sikt. Det gjelder vår posisjon og opptreden i markedet, våre finansielle resultater og driften av våre anlegg. Egil Myklebust Generaldirektør 6 Norsk Hydro 1997

9 a k s j o n æ r i n f o r m a s j o n Norsk Hydro og Oslo Børs totalindeks Norsk Hydro og Dow Jones Industrial Average Indeks Indeks Aksjonærpolitikk Gjennom lønnsomhet og vekst skal Hydro skape økonomiske verdier for aksjonærene, de ansatte og samfunnet. Selskapet stiller høye krav til lønnsomhet og finansiell styrke. Hydro skal utnytte og utvikle posisjonene innenfor kjerneområdene og skape ny virksomhet der selskapet har spesielle forutsetninger. Aksjonærenes avkastning bør gjenspeile verdiskapningen og vil komme til uttrykk som utbytte og kursstigning på aksjen. Utbyttet bør vise en jevn utvikling i takt med veksten i Hydros resultater, samtidig som det tas hensyn til behovet for god finansiell beredskap og muligheter for verdiskaping gjennom nye investeringer. Over tid vil verdiskapningen i større grad komme til uttrykk i kursstigning enn gjennom utdelt utbytte. Styret anser det naturlig at utbyttet i gjennomsnitt over noen år utgjør omkring 30 prosent av selskapets nettoresultat. For å oppnå størst mulig verdiskaping over tid, er det nødvendig med tilstrekkelige disponible finansielle ressurser til enhver tid. Kravet til finansiell beredskap forutsetter at selskapet opprettholder et godt forhold til aksjonærene og egenkapitalmarkedene og en posisjon som alltid gir tilgang til nødvendig lånekapital på attraktive vilkår. Gjennom børsnotering i mange land og nær kontakt med aksjemarkedene, søker selskapet å holde ved like interessen for aksjene for å sikre en best mulig omsettelighet og god geografisk spredning. Lønnsomhetsmål Hydros mål er 15 prosent avkastning før skatt på bundet kapital over tid. For å oppnå dette, ligger et realavkastningskrav på ti prosent etter skatt til grunn for selskapets investeringer. Aksjen Per 31. desember 1997 var det utstedt ordinære aksjer i Norsk Hydro ASA, og disse fordelte seg på aksjonærer. Aksjen er notert på 12 ulike børser i Europa og USA, med Oslo Børs, London Stock Exchange og New York Stock Exchange som de viktigste. Hydro på Internett Hydros hjemmeside på Internett gir informasjon om selskapet og våre virksomheter, finansielle forhold og årsrapporter. Informasjonen oppdateres løpende med nyheter, pressemeldinger, resultater og presentasjoner. Besøk oss på Fordeling aksjekapital per Den norske stat 51,0 % Norge privat 17,1 % USA 12,7 % Storbritannia 8,3 % Frankrike 2,3 % Sveits 1,8 % Tyskland 1,5 % Øvrige 5,3 % Norsk Hydro

10 Generaldirektør Egil Myklebust (fra venstre), styrets leder Einar Kloster og nestleder Borger A. Lenth. Styrets beretning for 1997 NØKKELTALL FRA ÅRSREGNSKAPET Hydro fremlegger regnskaper etter norske og amerikanske regnskapsprinsipper. Regnskapet etter norske prinsipper er tatt inn på sidene 49 51, og etter amerikanske på sidene Forskjellene ligger hovedsakelig i behandlingen av kostnader til utforskning av olje og gass og renter knyttet til anlegg under oppføring, samt i behandlingen av urealiserte gevinster knyttet til valuta, varekontrakter og børsnoterte verdipapirer. Forskjellene mellom regnskapsprinsippene er beskrevet i notene til konsernregnskapet på side 52 til 72, særlig note 27. Tabellen nedenfor gjengir utvalgte nøkkeltall fra konsernregnskapet for 1997 etter begge regnskapsprinsipper. De påfølgende kommentarer knyttet til regnskapstall, refererer seg til regnskapet etter amerikanske regnskapsprinsipper. Med mindre annet er oppgitt, gjelder styrets kommentarer uavhengig av regnskapsprinsipp. Beløp i millioner kroner Norske regnskapsprinsipper Amerikanske regnskapsprinsipper Driftsinntekter Driftsresultat Resultat i tilknyttede selskaper Netto finansielle kostnader Resultat før skatt Avsetning til betalbar og utsatt skatt Årets resultat ÅRET 1997 OG KONSER- NETS FINANSIELLE MÅL Hydros driftsresultat for 1997 lå 11 prosent over resultatet for Korrigert for en nedskrivning i Olje og gass på én milliard kroner i 1996, var driftsresultatet i 1997 på linje med foregående år. Det preges positivt av høyere priser for aluminium og petrokjemiske produkter, samt økt produksjon av elkraft. Dette ble motvirket av at kostnadene for landbruksvirksomheten var høyere enn året før, mens prisene var lavere, særlig i annet halvår. Resultatet i deleide selskaper falt med 36 prosent. Bedre resultater i Søral ble mer enn oppveid av svakere resultater i landbruksselskapene utenfor Europa og Hydro Texaco. Netto finansielle kostnader økte som følge av lavere gevinster på verdipapirer og sterkere amerikansk valuta. Høyere skatt i 1997 skyldes hovedsakelig engangseffekten av endret kraftverkbeskatning i 1996 og at en større andel av resultatet er knyttet til Olje og gass. Hydros resultat etter skatt for 1997 ble 16 prosent lavere enn i Kontantstrømmen fra driften var millioner kroner, mot millioner i De samlede investeringer var millioner kroner, inkludert aktiverte kostnader til utforskning innenfor Olje og gass, samt aktiverte renter. På grunn av betydelige investeringer og høyere driftskapital, er selskapets bundne kapital økt med ti prosent. Til tross for bedret driftsresultat, ligger derfor avkastningen på bundet kapital i 1997 på 13 prosent, ett prosentpoeng under fjorårets nivå og to 8 Norsk Hydro 1997

11 styrets beretning under konsernets avkastningskrav på 15 prosent over tid. Hydros langsiktige, rentebærende gjeld i forhold til egenkapital var ved utgangen av fjoråret 0,37, mot 0,41 for Dette er bedre enn konsernets mål som er 0,5 for dette forholdstallet over tid. I tråd med selskapets vedtatte utbyttepolitikk, har vi foreslått at utbyttet for 1997 fastsettes til 7,50 kroner per aksje, det vil si 33 prosent av resultatet etter skatt. Hydro-aksjen ble ved Oslo Børs notert til 345 kroner per aksje ved begynnelsen av året og 359,50 kroner ved årsslutt. STRATEGISKE MÅL OG UTFORDRINGER Hovedutfordringen de nærmeste årene blir å nå målene til avkastning, sikkerhet og kompetanseoppbygging samtidig som vi arbeider for vekst og globalisering. Utfordringene med hensyn til avkastning understrekes av at prisene for nitrogengjødsel og olje nå er svært lave sammenlignet med tidligere år. For olje har den negative prisutviklingen fortsatt inn i Det vil derfor bli lagt stor vekt på å videreføre de effektiviserings- og forbedringsprosesser som er igangsatt. For ytterligere å understreke målet om bedre lønnsomhet, vil generaldirektørens godtgjørelse inkludere en bonus som stiger med avkastningen på bundet kapital. Det ble i 1997 gitt økt oppmerksomhet til de kompetanse- og personalmessige utfordringene knyttet til vekst, internasjonalisering og forretningsutvikling. KOMMENTARER TIL DE ENKELTE VIRKSOM- HETSOMRÅDER Landbruk Driftsresultatet for Landbruk var millioner kroner i 1997, mot millioner i Resultatet er påvirket av vesentlig lavere nitrogenpriser etter at Kina ikke har importert urea siden april 1997 og en viss overkapasitet i det europeiske gjødselmarkedet. Prisen på urea sank med 40 prosent gjennom året til det laveste nivået siden Resultatet i annet halvår utviklet seg derfor svært negativt. Også prisene på fosfatgjødsel og NPK, som utgjør en tredjedel av Hydros gjødselvolum, var noe svakere. Hydros markedsandel for gjødsel i Europa er omtrent på samme nivå som i 1996, justert for tilvekst gjennom oppkjøpet av virksomheten i Italia. Salget til markeder utenfor Europa økte med sju prosent. Arbeidet med å binde vår europeiske gjødselvirksomhet sammen til ett, integrert forretningssystem fortsatte. Dette skal gi grunnlag for besparelser og bedre inntektsmuligheter, men har belastet regnskapet for 1997 negativt. Industrikjemis og KFKs resultat ble styrket i Olje og gass I 1997 ble driftsresultatet for Olje og gass millioner kroner, mot millioner i Oppgangen skyldes lavere avskrivninger og at resultatet i 1996 ble belastet med en nedskrivning i Frigg-området på én milliard kroner. En noe lavere produksjon skyldes bytte av lisensandeler i forbindelse med en avtale med Petro- Canada i 1996 og økt vedlikehold i Produksjonen i 1998 er ventet å øke noe. Oljeprisene i begynnelsen av 1998 har imidlertid vært de laveste på mange år. Selskapets påviste reserver i felt under produksjon eller under utbygging, er nedjustert på grunn av strengere definisjonskrav. De tekniske ressurser har imidlertid økt kraftig i Betydelige mengder olje og gass ble blant annet funnet på nye felt både i Norge og Angola. Hydro har i 1998 overtatt som operatør for Heimdalplattformen i Nordsjøen. Resultatene fra Raffinering og markedsføring var på samme nivå som i Lettmetall Driftsresultatet for Lettmetall ble millioner kroner i 1997, mot millioner året før. Oppgangen skyldes høyere inntjening i elkraftvirksomheten, økt salg og høyere aluminiumpris, bedre inntjening fra aluminiumforedling og vesentlig Norsk Hydro

12 Styremedlemmene Odd Semstrøm (til venstre) og Per Wold. Styremedlemmene Tom Wachtmeister (til venstre) og Benedicte Berg Schilbred. bedre inntjening i handelsvirksomheten for aluminium. Det er fortsatt høye kostnader knyttet til utvikling av lettmetallprodukter til bilindustrien. Resultatet for Magnesium viste liten endring. Petrokjemi Driftsresultatet for Petrokjemi ble 469 millioner kroner, mot 287 millioner i Resultatet er påvirket av at prisene for hovedproduktene PVC og VCM ble styrket i løpet av året, og av reduserte kostnader. Det var tilnærmet balanse i verdens PVC- og VCMmarkeder i Hydros andel av markedet for PVC holdt seg relativt stabil. Det er satt i gang et omfattende forsknings- og utviklingsprogram, "PVC for Tomorrow", der man blant annet tar sikte på å utvikle metallfrie stabilisatorer for PVC. KONJUNKTURFORHOLD Det er betydelig usikkerhet rundt markedenes utvikling som følge av den økonomiske uro i Sørøst-Asia, men vi legger til grunn at den globale veksten i industriell aktivitet for en tid vil bli noe dempet. Det kan få konsekvenser for markedsutviklingen for flere av Hydros produkter. Prisen på olje har svekket seg, samtidig som prisene på nitrogengjødsel fortsatt er lave. FORSKNING OG UTVIKLING Kostnadene knyttet til konsernets forskningsinnsats steg fra 767 millioner kroner i 1996 til 868 millioner. Økningen er særlig knyttet til utvikling av bildeler og spesialprodukter for landbruket. Det er satt i verk et forsknings- og utviklingsprosjekt for å samordne og forsterke Hydros bidrag til å løse utfordringene på energi- og klimagassområdet. Som stor produsent, men også som stor forbruker av energi, har Hydro verdifull kompetanse. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I 1997 mistet fire personer livet i Hydros tjeneste. For første gang siden 1987 gikk ikke antallet skader med fravær per million arbeidstimer ned. 367 av konsernets ledere gjennomførte i løpet av året et to dagers seminar for å styrke egen rolle i sikkerhetsarbeidet. Styret legger stor vekt på at vi i 1998 igjen skal ha en positiv utvikling i dette arbeidet. I 1997 skjedde det ikke miljøskader av betydning, men noen uhellsutslipp forekom. Flere av Hydros virksomheter har utfordringer knyttet til å redusere utslipp og avfall fra produksjonen. Selskapets produkter og tjenester videreutvikles slik at de i et livssyklusperspektiv i økende grad bidrar til en bærekraftig utvikling. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er omtalt mer detaljert på side 27, og selskapet utgir en utførlig miljørapport samtidig med årsberetningen. ANSATTE Hydro har ved årets utgang ansatte, mot i Av disse er ansatt i morselskapet. Styret uttrykker sin anerkjennelse til de ansatte for deres innsats i et år med høy aktivitet og skjerpede krav til individuell innsats og fleksibilitet. 10 Norsk Hydro 1997

13 styrets beretning Styremedlemmene Inge Olav Ljostad (til venstre) og Leif Haraldseth. STYRE, BEDRIFTS- FORSAMLING OG AKSJONÆRFORHOLD Torvild Aakvaag, styreformann og tidligere generaldirektør, trådte i 1997 ut av styret etter mer enn 40 års fortjenstefullt arbeid for Hydro. Einar Kloster overtok som ny formann. Samtidig trådte Svein-Kåre Finnebråten ut, og Borger A. Lenth og Odd Semstrøm ble valgt til nye medlemmer. Solveig Frøynes, Kjell Furseth, Thor Furuvald, Ove Kristiansen, Rolf Løvsjø og Magne Nord ble i 1997 valgt til nye medlemmer av bedriftsforsamlingen etter Karl Magnus Barvik, Øyvind Gregersen, Per Isak Grønlie, Borger A. Lenth, Kristian Lie og Gunnar Olsen. Styret takker for den innsats de uttredende medlemmene har nedlagt for selskapet. Opplysninger om aksjonærforhold, samt godtgjørelse til generaldirektør, styre, bedriftsforsamling og revisor er gitt i note 8 på side 75. NORSK HYDRO ASA, RESULTAT OG DISPONERINGER Norsk Hydro ASA hadde et overskudd før skatt på millioner kroner, sammenlignet med 591 millioner i Etter fradrag for betalbar og utsatt skatt på 68 millioner kroner, hadde Norsk Hydro ASA i 1997 et overskudd på millioner kroner viste et overskudd på 629 millioner kroner. Ifølge regnskapet for Norsk Hydro ASA står det til disposisjon: Regnskapsmessig overskudd 1997 kr Konsernbidrag mottatt kr Aksjonærbidrag avgitt kr ( ) Fri egenkapital forrige år kr kr Styret vil foreslå følgende anvendelse for generalforsamlingen: Utbytte 7,50 kroner per aksje kr Avsetning til reservefond kr Overføres til fri egenkapital kr kr Einar Kloster Leif Haraldseth Inge Olav Ljostad Benedicte Berg Schilbred Tom Wachtmeister Oslo, 23. mars 1998 Borger A. Lenth Egil Myklebust Odd Semstrøm Per Wold Norsk Hydro

14 l a n "Historien viser at mineralgjødsel er absolutt nødvendig for å øke matproduksjonen. Forskerne er blitt svært gode til å utvikle og velge plantesorter med høyt produksjonspotensial. Disse plantene kan sammenlignes med barn med gode gener. Som barn trenger riktig næring for å utvikle sitt genetiske potensial fullt ut, må plantene få nok fuktighet og næring, alt til riktig tid." Dr. Norman E. Borlaug Vinner av Nobels fredspris

15 l a n d b r u k Driftsresultat Landbruk Mill. NOK Gjødselsalg utenfor Europa Mill. tonn Nord-Amerika Afrika Latin-Amerika Asia g s i k t i g b i d r agsyter til verdens matfo rs y n i n g Mineralgjødsel yter et vesentlig bidrag til verdens matforsyning. Hydro er en ledende gjødselprodusent med et verdensomspennende distribusjons- og markedsapparat. Selskapet har 20 produksjonsanlegg i Canada, Elfenbenskysten, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige, Trinidad og Tyskland og medeierskap i anlegg i Qatar, Sentral-Amerika, Thailand, USA og Zimbabwe. Gjennom vårt nettverk med lokal tilstedeværelse i alle verdensdeler, solgte vi 19 millioner tonn gjødsel i mer enn 100 land. Vår ledende posisjon utvikles videre gjennom satsing på spesialprodukter, større volum i vekstmarkeder, fokus på sluttbrukernes behov og et integrert og slagkraftig europeisk produksjons- og markedssystem. Kundene stiller stadig større krav til kvalitet, rådgivning, miljø og riktig bruk, og Hydro øker innsatsen innen forskning og utvikling. Dette bidrar til verdiskaping for sluttbrukerne gjennom produktutvikling og introduksjon av spesialprodukter og merkevarer. Vokser i alle verdensdeler Med sterke lokale markedsposisjoner, et stort antall produksjonssteder verden over og et omfattende terminal- og transportsystem, har Hydro en fleksibilitet som muliggjør effektiv distribusjon og markedstilpasning. Lokalt utvikler vi som oftest virksomheten i samarbeidsforhold der Hydros produktog landbruksfaglige kompetanse kombineres med markedskunnskapen hos våre lokale partnere. I 1997 etablerte vi oss i Hellas og Sør-Russland og tok skrittet inn i det australske markedet. Hydros internasjonale gjødselvirksomhet sikter mot rask volumøkning i markeder med høy vekst. Hovedvekten legges på markedsføring og distribusjon, understøttet av deltakelse i lokale produksjonsanlegg. Nye samarbeidsselskaper ble i 1997 etablert gjennom Agromate og Blue Sky i Malaysia, samt Abopac i Costa Rica, mens et blandingsanlegg ble kjøpt opp i Brasil. I Qatar ble kapasiteten ved Qafco nesten doblet da et nytt anlegg for produksjon av ammoniakk og urea ble satt i drift. I tillegg ble to nye ammoniakkskip tatt i bruk. Styrket i Sørog Sentral-Europa Integreringen av den italienske gjødselvirksomheten som Hydro overtok mot slutten av 1996, har vært vellykket og styrket markedsposisjonen i Sør-Europa. Utviklingen av nye markeds- og distribusjonssystemer har gjort det mulig å øke salgsvolumene også i Sentral-Europa. Dette markedet betjenes med leveranser fra egen vesteuropeisk produksjon og fra lokale produsenter. Arbeidet med å integrere den europeiske gjødselvirksomheten gjennom system- og organisasjonsutvikling, fortsetter med stor tyngde. Sterkere integrasjon kombinert med Norsk Hydro

16 Kravene til kvalitet, rådgivning, miljø og riktig bruk av Hydros gjødselprodukter forutsetter kundefokus som bidrar til økt verdiskaping for sluttbrukerne. generell kompetanseheving og introduksjon av nye informasjonssystemer, skal gi økt slagkraft gjennom bedre koordinering av alle ledd fra råvare til sluttbruker. Målet er en europeisk gjødselvirksomhet hvor alle fordeler integrasjonen gir, utnyttes effektivt. Omleggingen vil medføre betydelige kostnader også i Det er et mål å redusere eksponeringen mot den mest konjunkturfølsomme delen av Europas gjødselmarked gjennom å satse på spesialprodukter, samt å øke salget gjennom Hydros internasjonale gjødselvirksomhet og kundenære, nye systemer i Sentral-Europa. Spekteret av spesialprodukter utvides, og posisjonen innen høyverdiprodukter styrkes. I 1997 kjøpte vi en minoritetsandel i det engelske selskapet Phosyn, som er ledende innen mikronæringsstoffer. Prisene falt, blandede utsikter 1997 var preget av sterkt fall i nitrogenprisene. Gjennom året falt ureaprisen på verdensmarkedet med 40 prosent. Kina stanset importen av urea i april, og valuta- og finanskrisen i Sørøst-Asia forsterket prisfallet. Svekkelsen i verdensmarkedet førte til lavere pris på gjødsel også i Europa og ga resultatsvikt for Hydros gjødselvirksomhet. Mulighetene for marginforbedring i det europeiske markedet vil i hovedsak være knyttet til utviklingen på verdensmarkedet. Prisene på fosfatgjødsel og NPK viste en mindre nedgang, og det er rimelig balanse mellom kapasitet og etterspørsel på verdensmarkedet. Gjødselforbruket utenfor Vest-Europa ventes å øke, selv om verdenshandelen har stagnert på grunn av usikkerhet knyttet til eksporten til Kina og den økonomiske uroen i Asia. Omkring 20 prosent av Hydros europeiske gjødselproduksjon eksporteres til oversjøiske markeder, der vi i tillegg leverer gjødsel fra samarbeidsselskap og andre produsenter. 14 Norsk Hydro 1997

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport i endring byr på nye forretningsmuligheter for globale selskap Globale omgivelser YARA FINANSRAPPORT 2009 Vi gjør utfordringer om til nye muligheter I 2009

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

2000 Kort fortalt. Merkevarer Kjemi Finansielle Investeringer. Orkla-Konsernet

2000 Kort fortalt. Merkevarer Kjemi Finansielle Investeringer. Orkla-Konsernet Orkla-Konsernet 2000 Kort fortalt Betydelig resultatfremgang for Industriområdet Høy gevinstrealisering i investeringsporteføljen Kostnadsprogrammer i tråd med plan Ekspansivt år med betydelige oppkjøp

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no For tre år siden startet en større strategisk omlegging i Bergesen for å dreie selskapets Kontorer Årsrapport 2002 På vei BERGESEN d.y. ASA Drammensveien 106, Postboks 2800 Solli, 0204 Oslo, NORGE Telefon:

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse Årsrapport Innhold 03 Om Orkla 06 Konsernsjefen har ordet 08 Forretningsområdene i Orkla 21 Årsberetning 33 Eierstyring og selskapsledelse 41 Samfunnsansvar i Orkla 51 Årsregnskap 56 Noter konsern 99 Årsregnskap

Detaljer

Svakere resultater for drikkevarer i Norden, Procordia Food i Sverige og Kotlin i Polen Bedring for øvrige merkevarer gjennom året

Svakere resultater for drikkevarer i Norden, Procordia Food i Sverige og Kotlin i Polen Bedring for øvrige merkevarer gjennom året Svakere resultater for drikkevarer i Norden, Procordia Food i Sverige og Kotlin i Polen Bedring for øvrige merkevarer gjennom året Fremgang for Kjemi, men svakere mot slutten av året Betydelige tiltak

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer