Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.."

Transkript

1 Bruksanvisning PZ29D Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk

2 Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner og design kan endres uten forvarsel. Merk at det ikke kan gjøres lovmessige krav basert på informasjonen i disse instruksjonene. Bruk kun originaldeler ved reparasjon. Bruk av andre deler fører til at garantien blir ugyldig. Ikke utfør endringer eller monter ikke-standard utstyr på enheten uten tillatelse fra produsenten. Endringer på enheten kan føre til usikker drift eller at enheten blir skadet. Når dette produktet er utslitt og ikke lenger i bruk, må det leveres tilbake til forhandleren eller en tredjepart for resirkulering HTC. Alle rettigheter forbeholdt. Beatrice, NE. Trykket i U.S.A.

3 INNHOLD INNLNNLEDNDNING... 5 Kjøring og transport på offentlig vei... 5 Sleping... 5 Betjening... 5 God service... 6 SYMBOLER OG MERKER... 7 SIKKERHET... 9 Sikkerhetsinstruksjoner... 9 Personlig verneutstyr Kjøring i skråninger Sikker håndtering av diesel Generelt vedlikehold Transport Veltebeskyttelse (ROPS) Gnistfanger STYREENHETER Styreenhetenes plassering Bevegelseskontroll-spaker Sporjustering Parkeringsbrems Knivbryter Timeteller Tenningsbryter Knivbryter Kontrollmodul Klippehøyde-pedaler Setejusteringer Sikringer Drivstoffventil Fylle på drivstoff DRIFT Opplæring Styring Veltebøyle og setebelte Før oppstart Starte motoren Startkabler Kjøring Drift i skråninger Stoppe motoren Klippetips Flytte maskinen manuelt Pumpens utløserventiler VEDLIKEHOLD Motor og radiator Batteri Sikkerhetssystem Drivstoffilter Dekktrykk Parkeringsbrems Justering av parkeringsbrems Justering av kjørespakene Høydejustering Lengdejustering Aggregatreim Pumpereim Clutch-reim V-reimer Klippekniver Justere klippeaggregatet Nivellere aggregatet Antiskalperingsruller Styrehjul Rengjøring Komponenter SMØRING Smøringsskjema Motor og radiator Hjul- og aggregat-nipler Forhjulsfeste Forhjulslagre Aggregatspindel Kabler Hydraulisk drev Skifte væske og fi lter Utluftingsprosedyre for transmisjonen FEILSØKINGSLISTE LAGRING Vinterlagring Service KOBLINGSSKJEMA Tiltrekkingsspesifi kasjoner TEKNISKE DATA SAMSVARSSERTIFIKATER SERVICEJOURNAL... 63

4 Hvis advarslene og sikkerhetsinstruksjonene for bruk ikke følges, er det fare for alvorlig personskade for brukeren eller andre personer. Eieren må ha forstått disse instruksjonene og må bare la klipperen brukes av personer med tilstrekkelig opplæring, og som forstår disse instruksjonene. Alle som bruker klipperen må ha god fysisk og psykisk helse, og må ikke være påvirket av medikamenter. Motoreksos og enkelte komponenter inneholder eller avgir kjemikalier som ifølge staten California kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Batteriet, batteriterminaler og tilbehøret inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som ifølge staten California kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Vask hendene etter at du har håndtert batteriet.

5 INNLEDNING Gratulerer Takk for at du har kjøpt en Husqvarnakjøregressklipper. Denne maskinen er konstruert for enestående effektivitet og hurtig klipping av store områder. Det lett tilgjengelige kontrollpanelet og den hydrostatiske transmisjonen som reguleres av styrespaker, gjør maskinen svært brukervennlig. Denne håndboken er et verdifullt dokument. Les innholdet nøye før du bruker eller utfører service på maskinen. Det er viktig for sikkerheten til brukeren og andre at alle som bruker maskinen følger instruksjoner (bruk, service, vedlikehold). Det kan også forlenge maskinens levetid vesentlig, og øke maskinens bruktverdi. Hvis du selger maskinen, må brukerhåndboken overlates til den nye eieren. Det siste kapittelet i denne brukerhåndboken inneholder en servicejournal. Sørg for at service og reparasjoner dokumenteres. En oppdatert servicejournal reduserer servicekostnadene for vedlikehold, og påvirker maskinens bruktverdi. Kontakt forhandleren for mer informasjon. Ta med brukerhåndboken når maskinen leveres til forhandleren for service. Generelt I denne brukerhåndboken er venstre og høyre, bakover og forover brukt i forhold til maskinens normale kjøreretning. Som et ledd i den kontinuerlige forbedringen av produktene kan spesifikasjoner og design endres uten varsel. Kjøring og transport på offentlig vei Kontroller gjeldende veitrafikkbestemmelser før transport på offentlig vei. Hvis maskinen transporteres, må det alltid brukes egnet festeutstyr og sikres at maskinen er godt forankret. IKKE bruk maskinen på offentlig vei. Sleping Hvis maskinen er utstyrt med slepekrok, må det utvises stor forsiktighet under slep. Ikke la barn eller andre være i eller på det slepte utstyret. Ta store svinger for å unngå foldeknivsulykke. Kjør sakte og beregn ekstra stopplengde. Unngå å slepe på hellende underlag. Vekten av utstyret som slepes kan føre til at maskinen mister veigrepet, og at føreren mister kontrollen. Følg produsentens anvisninger angående vektgrenser for slept utstyr. Unngå slep i nærheten av grøfter, kanaler og andre farer. Betjening Denne maskinen er kun konstruert for å klippe gress på plener og jevne underlag uten hindringer som steiner, trestubber osv. Maskinen kan også brukes til andre oppgaver når den utstyres med spesielt tilbehør levert av produsenten. Bruksanvisning for tilbehøret medfølger ved levering. Alle andre typer bruk er feil. Produsentens instruksjoner for bruk, vedlikehold og reparasjon må følges nøye. Gressklippere og alt motordrevet utstyr kan være potensielt farlig hvis det brukes feil. Sikkerheten krever god bedømmelse og forsiktig bruk i samsvar med disse instruksjonene og sunn fornuft. Maskinen må kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med maskinens spesielle egenskaper, og som har kjennskap til sikkerhetsinstruksjonene. Bruk kun godkjente reservedeler ved vedlikehold av maskinen. Ulykkesforebyggende bestemmelser, generelle sikkerhetsbestemmelser, arbeidsmiljøbestemmelser og trafikkforskrifter må følges uten unntak. Uautoriserte endringer i maskinens konstruksjon kan frita produsenten for ansvar for eventuelle påfølgende personskader eller skader på eiendom. 5

6 INNLEDNING God service Husqvarnas produkter selges på verdensbasis og er bare tilgjengelige hos utvalgte forhandlere med komplett servicetilbud. Dette sikrer at du som kunde kun får optimal støtte og service. Produktet er for eksempel kontrollert og justert av forhandleren før levering. Se sertifi katet i servicejournalen i denne brukerhåndboken. Hvis du trenger reservedeler eller støtte i forbindelse med servicespørsmål, garantikrav osv., kontakter du følgende fagforhandler: Denne håndboken tilhører maskinen med produksjonsnummeret: Motor Transmisjon Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer finner du på den trykte platen under setet på høyre av rammen. Følgende er angitt på skiltet, fra toppen: Maskinens typebetegnelse (I.D.). Produsentens typenummer (modell). Maskinens serienummer (serienr.) Oppgi typebetegnelse og serienummer når du bestiller reservedeler. Motorens produksjonsnummer er på hoveddekslet. Platen angir følgende: 1. Motormodell. 2. Motorens serienummer. 3. Motortype. 4. Kode Ha disse opplysningene tilgjengelige når du bestiller reservedeler. Hjulmotorene og hydrostatpumpene er merket med en strekkode på toppen Alle rettigheter reservert. Orangeburg, SC Trykket i U.S.A. 6

7 SYMBOLER OG MERKER Følgende symboler finner du på maskinen og i brukerhåndboken. Studer dem nøye, slik at du vet hva de betyr. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. VIKTIG INFORMASJON Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. De er brukt i denne publikasjonen for å varsle leseren om en risiko for personskader eller død, spesielt dersom leseren ikke følger instruksjonene i håndboken. De er brukt i denne publikasjonen for å varsle leseren om en risiko for materielle skader, spesielt dersom leseren ikke følger instruksjonene i håndboken. Brukes også hvis det finnes mulighet for feil bruk eller feilmontering. R N Revers Nøytral Raskt Langsomt Choke Drivstoff Advarsel! Parkeringsbrems CE-samsvars- Advarsel! Roterende kniver, Ikke berør roterende deler merking. Gjelder kun hold deg unna det europeiske markedet utkastet Batterisyre er etsende, eksplosiv og lettantennelig Ikke stå her Støyutslipp til omgivelsene i samsvar med EU-direktivet. Maskinens utslipp er angitt i kapittelet TEKNISKE DATA, og på merkene. Kun maskiner for det europeiske markedet Bruk beskyttelsesbriller Bruk beskyttelseshansker 7

8 SYMBOLER OG MERKER Les Slå av motoren og Hold sikker Bruk kun på skråninger Ingen passasjerer bruker- ta ut nøkkelen før avstand fra som ikke er brattere håndboken du utfører maskinen enn 10 vedlikehold eller reparasjon Helkropps- Brudd på fi ngre Ikke åpne eller Rygg forsiktig, Kjør forsiktig eksponering for og tær fjerne sikkerhets- vær oppmerksom på framover, vær utkastede gjenstander vern når andre personer oppmerksom på motoren er i gang andre personer Skarpe kniver beveger seg under dekselet Støyutslipp til omgivelsene i samsvar med EU-direktivet. Maskinens utslipp er angitt i kapittelet TEKNISKE DATA, og på merkene. Gjelder kun maskiner for det europeiske markedet. 8

9 SIKKERHET Sikkerhetsinstruksjoner Disse instruksjonene er for din sikkerhet. Les dem nøye. Dette symbolet betyr at det må tas hensyn til viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette gjelder din sikkerhet. VIKTIG: DENNE KLIPPEREN ER I STAND TIL Å KAPPE AV HENDER OG FØTTER, OG KASTE UT GJENSTANDER. HVIS DISSE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE IKKE FØLGES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL. Generell drift Alle instruksjoner på maskinen og i håndboken må være lest og forstått før arbeidet starter. Unngå å plassere hender eller føtter nær roterende deler eller under maskinen. Hold alltid avstand til utkasteråpningen. Maskinen må bare brukes av ansvarlige voksne som er kjent med instruksjonene. Rengjør området for gjenstander som steiner, leketøy, vaiere osv., som kan bli fanget opp og kastet ut av knivene. Pass på at det ikke finnes personer i området før arbeidet starter. Stopp maskinen hvis noen kommer inn i området. Kjør aldri med passasjerer på maskinen. Denne maskinen er kun ment for å brukes av én person. Ikke klipp i revers hvis det ikke er absolutt nødvendig. Se alltid ned og bak maskinen før og under kjøring i revers. Gressutkastet må aldri rettes mot personer. Unngå å kaste ut gresset mot en vegg eller hindring. Gresset kan bli kastet tilbake mot brukeren. Stopp knivene ved kryssing av grusflater. Ikke bruk maskinen dersom gressoppsamleren, utkasterskjermen eller annet sikkerhetsutstyr ikke er komplett montert og fungerer riktig Senk farten før svinger. La aldri maskinen stå uten tilsyn når motoren er i gang. Stopp alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og fjern nøklene før du stiger av maskinen. Koble ut knivene når du ikke klipper. Slå av motoren og vent til alle deler har stoppet helt før du rengjør maskinen, tar av gressoppsamleren eller fjerner gress fra utkasterskjermen. Maskinen må bare brukes i dagslys, eller med god kunstig belysning. Ikke bruk maskinen hvis du er påvirket av alkohol eller medikamenter. Les brukerhåndboken før du starter maskinen Rengjør området for gjenstander før du klipper

10 SIKKERHET Vær oppmerksom på trafikk ved bruk nær vei eller kryssing av vei. Vær ekstra forsiktig når maskinen lastes på eller losses av tilhenger eller lastebil. Bruk alltid vernebriller når du bruker maskinen. Data viser at brukere over 60 år er involvert i en stor del av personskadene som oppstår ved bruk av kjøregressklippere. Slike brukere må vurdere sin evne til å bruke kjøregressklipperen på en måte som er trygg nok til å beskytte dem selv og andre mot alvorlig personskade. Følg produsentens anbefalinger for hjulvekter eller motvekter. Alle som bruker denne maskinen må først ha lest og forstått denne brukerhåndboken. Aldersgrensen for bruk kan være underlagt lokale bestemmelser. Hold maskinen ren for gress, løv og andre avfallsrester som kan komme i kontakt med varme eksos/motordeler og ta fyr. Ikke la gressklipperen pløye opp løv eller annet avfall som kan samle seg under maskinen. Tørk opp olje- eller drivstoffsøl før du bruker eller lagrer maskinen. La maskinen avkjøles før du lagrer den. Kjør aldri med passasjerer på maskinen Motoreksos og enkelte komponenter inneholder eller avgir kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, usynlig og giftig gass. Maskinen må ikke brukes i lukkede rom

11 SIKKERHET Personlig verneutstyr Bruk alltid godkjent personlig verneutstyr (vist i illustrasjonen) ved bruk av maskinen. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men det reduserer skadeomfanget hvis ulykken skjer. Be forhandleren om hjelp til å velge riktig utstyr. Sørg for at du har førstehjelpsutstyr tilgjengelig når du bruker maskinen. Bruk aldri maskinen med nakne føtter. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler, helst med stålhette i tåen. Bruk alltid godkjente vernebriller eller fullt ansiktsvisir ved montering eller kjøring. Bruk alltid hansker ved håndtering av knivene. Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk hørselvern for å unngå skade på hørselen. Kjøring i skråninger Skråninger er en av hovedårsakene til tap av kontroll og velteulykker som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. All kjøring i skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke kan rygge opp en skråning, eller føler deg utrygg, må du ikke klippe der. Klipp opp og ned skråninger (maks. 10 grader), ikke på tvers. Vær oppmerksom på hull, røtter, ujevnheter, steiner eller andre skjulte gjenstander. Ujevnt terreng kan føre til at maskinen velter. Høyt gress kan skjule hindringer. Velg lav kjørehastighet, slik at du ikke trenger å stoppe i skråningen. Unngå å klippe vått gress. Dekkene kan miste grepet. Unngå å starte, stoppe eller svinge i en skråning. Hvis dekkene mister grepet, kobler du ut knivene og fortsetter langsomt rett ned bakken. Bruk langsomme og jevne bevegelser i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning, som kan føre til at maskinen velter. Vær ekstra forsiktig når maskinen brukes med gressoppsamler eller annet tilbehør; dette kan påvirke maskinens stabilitet. Må ikke brukes i bratte skråninger. Ikke prøv å stabilisere maskinen ved å sette en fot på bakken. Unngå å klippe nær stup, grøfter eller elvebredder. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul kommer over kanten, eller hvis kanten gir etter. Personlig verneutstyr Klipp opp og ned, ikke fra side til side a Ikke kjør opp eller ned skråninger som heller mer enn 10 grader. Ikke kjør på tvers i skråninger. 11

12 SIKKERHET Barn Tragiske ulykker kan skje hvis brukeren ikke er oppmerksom på barn i nærheten. Barn blir ofte tiltrukket av maskinen og klippingen. Gå aldri ut fra at barn kommer til å holde seg utenfor fare. Hold barn borte fra klippeområdet og under tilsyn av en annen ansvarlig voksen person enn brukeren. Vær oppmerksom og stopp maskinen hvis et barn kommer inn i området. Se bakover og ned mot bakken etter små barn før og under rygging. Kjør aldri med barn på maskinen selv om knivene er slått av. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller påvirke maskinens sikkerhet. Barn som har fått sitte på tidligere kan plutselig dukke opp i klippeområdet for en ny kjøretur og bli overkjørt eller rygget ned av maskinen. La aldri barn bruke maskinen. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg et uoversiktlig hjørne, busker, trær eller andre gjenstander som kan skjule et barn. Hold barn borte fra arbeidsområdet La aldri barn bruke maskinen

13 SIKKERHET Motoren må ikke startes når førergulvplaten eller andre beskyttelsesplater for klippeaggregatets drivreim er fjernet. Sikker håndtering av diesel For å unngå personskade eller skade på eiendom må du utvise ekstrem forsiktighet ved håndtering av diesel. Diesel er ekstremt brannfarlig, og dampene er eksplosive. Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder. Bruk kun godkjente drivstoffbeholdere. Fjern aldri tanklokket eller fyll drivstoff mens motoren er i gang. La motoren kjøles ned før påfylling av drivstoff. Fyll aldri på drivstoff innendørs. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffbeholdere i nærheten av åpen ild, gnist eller tennfl amme, som f.eks. på en varmtvannsbereder eller andre apparater. Reduser faren for utlading av statisk elektrisitet ved å berøre en metalloverflate før du fyller på drivstoff. Fyll aldri beholdere inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller hengerplan med plastfôring. Plasser alltid beholderne på bakken i avstand fra kjøretøyet når du fyller. Fjern utstyr fra lastebilen eller tilhengeren, og etterfyll drivstoff på bakken. Hvis dette ikke er mulig, må slikt utstyr heller etterfylles med en bærbar kanne enn med en drivstoffpumpe. Munnstykket må være i kontakt med kanten av drivstofftanken eller åpningen på kannen hele tiden inntil påfyllingen er ferdig. Ikke bruk en enhet uten lås på munnstykket. Skift klær umiddelbart hvis du søler drivstoff på dem. Overfyll aldri drivstofftanken. Sett tanklokket på igjen, og trekk det til. Ikke start motoren i nærheten av drivstoffsøl. Bruk aldri diesel til rengjøring. Hvis det oppstår lekkasje i drivstoffsystemet, må motoren ikke startes før problemet er utbedret. Kontroller drivstoffnivået før hver bruk, og la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg som følge av varme fra motoren eller solskinn, for å unngå at det renner over. Fyll aldri drivstofftanken innendørs Motoren og eksossystemet blir svært varme under drift. Det er forbrenningsfare ved berøring. La motoren kjøles ned før påfylling av drivstoff

14 SIKKERHET Generelt vedlikehold Bruk aldri maskinen i et lukket rom. Alle mutre og bolter må være fastskrudd for å sikre at utstyret er i driftsikker stand. Du må aldri justere eller reparere sikkerhetsinnretningene selv. Kontroller regelmessig at de fungerer som de skal. Hold maskinen fri for gress, løv eller annet materiale som kan hope seg opp. Tørk opp oljeeller drivstoffsøl, og fjern eventuelle gjenstander som er tilsølt med drivstoff. La maskinen avkjøles før du lagrer den. Hvis maskinen treffer en gjenstand, stopper du og inspiserer maskinen. Reparer om nødvendig før maskinen startes igjen. Utfør aldri justeringer eller reparasjoner mens motoren er i gang. Kontroller komponentene i gressoppsamleren og utkasterskjermen ofte, og skift ut med deler som er anbefalt av produsenten, ved behov. Klippeknivene er skarpe. Pakk inn knivene eller bruk hansker, og vær ekstra forsiktig ved service på dem. Kontroller bremsefunksjonen ofte. Juster og utfør service ved behov. Vedlikehold og skift ut sikkerhets- og instruksjonsetikettene ved behov. Ikke utfør endringer på sikkerhetsutstyret. Kontroller regelmessig at det fungerer som det skal. Maskinen må ikke brukes med defekte eller demonterte beskyttelsesplater, deksler, sikkerhetsbrytere eller andre sikkerhetsinnretninger. Unngå å endre innstillinger på regulatorer, og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører motoren for raskt, risikerer du å skade maskinens komponenter. Vær svært forsiktig ved håndtering av batterisyre. Syre på huden kan forårsake alvorlige etseskader. Hvis batterisyre søles på huden, skyller du med vann umiddelbart. Syre i øynene kan forårsake blindhet. Kontakt lege umiddelbart. Vær forsiktig ved service på batteriet. Det dannes eksplosive gasser i batteriet. Utfør aldri vedlikehold på batteriet mens du røyker, eller i nærheten av åpen ild eller gnister. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom. Påse at utstyret er i god stand og at alle muttere og bolter, spesielt de som fester knivene, er skikkelig tilstrammet Kjør aldri maskinen i lukkede rom Bruk vernebriller under vedlikeholdsarbeid. Batteriet inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Vask hendene etter at du har håndtert batteriet Lekkasjer av hydraulikkolje under trykk kan ha tilstrekkelig kraft til å penetrere huden, og kan føre til alvorlige skader. Kontakt lege umiddelbart hvis du blir skadet av væskeutslipp. Hvis du ikke får riktig medisinsk behandling umiddelbart, kan det føre til alvorlig infeksjon eller reaksjon. 14

15 SIKKERHET Det kan forekomme gnister ved arbeid på batteriet og de kraftige kablene i starterkretsen. Dette kan føre til batterieksplosjon, brann eller øyeskade. Gnister i denne kretsen kan ikke forekomme etter at chassiskabelen (normalt negativ, svart) er fjernet fra batteriet. Bruk vernebriller. Påse at tanklokket er festet skikkelig, og at ingen brannfarlige stoffer oppbevares i åpne beholdere. Unngå elektriske gnister og konsekvensene av disse, ved å følge disse rutinene: Arbeid aldri med starterkretsen hvis det er sølt drivstoff. Koble den negative kabelen fra batteriet først, og koble den til igjen sist. Starteren må ikke kjøres ved å koble direkte forbi startreleet. Bruk aldri maskinen innendørs eller på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. Eksosgassene inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, giftig og dødelig gass. Stopp for å inspisere utstyret hvis maskinen kjører over eller på noe. Utfør om nødvendig reparasjoner før du starter igjen. Utfør aldri justeringer mens motoren er i gang. Maskinen er kun testet og godkjent med det originale utstyret, eller med utstyr som anbefales av produsenten. Bruk kun godkjente reservedeler til maskinen. Knivene er skarpe og kan forårsake kuttskader. Pakk inn knivene eller bruk vernehansker når du håndterer dem. Kontroller ofte at parkeringsbremsen fungerer som den skal. Juster og utfør service ved behov. Finfordelingsknivene må bare brukes på kjente steder når det ønskes høyere klippekvalitet. Reduser faren for brann ved å fjerne gress, blader og annet som kan ha samlet seg på maskinen. La maskinen kjøles ned før den settes bort for lagring. Rengjør klippeaggregatet og undersiden regelmessig. Unngå å sprute vann på motor eller elektriske deler Unngå å røyke når du utfører vedlikeholdsarbeid på batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom. Fare for gnister Rengjør klippeaggregatet regelmessig

16 SIKKERHET Transport Maskinen er tung og kan forårsake alvorlige klemskader. Vær ekstra forsiktig når den lastes på eller losses fra et kjøretøy eller en tilhenger. Bruk en godkjent tilhenger til å transportere maskinen. Sett på parkeringsbremsen, steng drivstofftilførselen og fest maskinen med godkjent festeutstyr, som bånd, kjetting eller stropper, under transport. Ikke bruk maskinen på offentlig vei. Kontroller og følg lokale trafikkforskrifter før maskinen transporteres på vei. Maskinen må ikke slepes: det kan skade drivverket. Last enheten på en lastebil eller tilhenger ved å kjøre den i lav hastighet opp på en tilstrekkelig sterk rampe. Ikke løft! Maskinen er ikke ment for å løftes for hånd. VIKTIG INFORMASJON Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig til å holde maskinen på plass under transport. Sørg for at maskinen er godt festet til transportkjøretøyet. Rygg alltid maskinen inn på transportkjøretøyet for å unngå at den velter. Vær spesielt forsiktig når du laster maskinen på en lastebil eller tilhenger ved hjelp av en rampe. Det er fare for alvorlige personskader eller dødsfall dersom maskinen faller ned fra rampen. 16

17 SIKKERHET Veltebeskyttelse (ROPS) Veltebeskyttelsen (ROPS) øker basevekten på enheten med 73 lbs/33 kg. Ikke bruk veltebeskyttelsen som løfte-, feste- eller ankringspunkt. Ikke bruk veltebeskyttelsen til å taue vrak eller til sleping. ikke overskrid maks. tillatt totalvekt: 2822 lbs/1283 kg. Fest setebeltet skikkelig dersom enheten har veltebeskyttelse. Unngå om mulig å bruke enheten i nærheten av grøfter, fyllinger og hull. Senk hastigheten når du snur, krysser skråninger og på grove, glatte eller gjørmete overfl ater. Hold deg borte fra skråninger som er for bratte for sikker bruk. Pass på hvor du går, spesielt ved enden av raden, på veier og rundt trær. Kjør aldri med passasjerer på maskinen. Bruk klipperen på en jevn måte - ingen brå start, stopp eller svinger. Når klipperen er stanset, koble bremsene ordentlig inn og bruk parkeringsbremsen. Dersom en del av veltebeskyttelsen er ødelagt, må hele veltebeskyttelsen erstattes. Kontroller om alle boltene inkludert dem på setebeltet har riktig tiltrekningsmoment før hver bruk. Kontroller om veltebeskyttelsens struktur er skadet før hver bruk. Veltebøylen er IKKE beregnet på bruk ved temperaturer under null. Veltebeskyttelsens egenskaper kan forringes av skader dersom klipperen velter eller det oppstår endringer på den. Hvis dette skjer, MÅ hele strukturen erstattes. Denne gressklipperen er utstyrt med en innvendig forbrenningsmotor og må ikke brukes på eller i nærheten av terreng der skogen ikke er ryddet, eller er dekket av busk eller gress med mindre motorens system er utstyrt med en gnistfanger som er i samsvar med gjeldende lokale eller nasjonale lover (hvis anvendelig). Motoren og eksossystemet blir svært varme under drift. Det er forbrenningsfare ved berøring. La motoren kjøles ned til en trygg temperatur før du fyller drivstoff. Gnistfanger En gnistfanger er standardutstyr på enheten og er festet på lyddemperen. Rengjør den innvendige skjermen regelmessig, avhengig av bruk og forhold. Motoren og eksossystemet blir svært varme under drift og det er forbrenningsfare ved berøring. La motoren kjøles ned til en trygg temperatur før du rengjør skjermen. Ved rengjøring skyves gnistfangerskjermen ut av lyddemperen. Fjern kull fra skjermen med en myk børste eller klut. Sett skjermen tilbake på plass og fest halerøret igjen. Sett halerøret enten horisontalt eller oppover, på avstand fra gressoverflater. Rengjør gnistfangerskjermen regelmessig

18 STYREENHETER Denne brukerhåndboken beskriver Husqvarna Zero Turn-rider. Rideren er utstyrt med en Kubota motor som utvikler 29 hestekrefter*. Overføringen fra motoren foregår via reimdrevne hydrauliske pumper. Venstre og høyre styrespak brukes til å regulere væskestrømmen, og dermed retning og hastighet. Styreenhetenes plassering Bevegelseskontrollspaker 2. Sporjustering 3. Parkeringsbrems 4. Drivstoffl okk, venstre 5. Sikringer 6. Drivstoffl okk, høyre 7. Kontrollmodul Tenningsbryter 9. Timeteller 10. Gasspak 11. Knivbryter 12. Setejustering 13. Aggregatutløser 14. Aggregatløft *Den oppgitte nominelle motoreffekten er den gjennomsnittlige nytteeffekten (ved et spesifisert turtall) for en typisk produksjonsenhet av denne motormodellen sammenlignet med SAE standard J1349/ISO1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Faktisk effekt for motoren som er montert på den ferdige maskinen avhenger av driftshastighet, miljøbetingelser og andre variabler.

19 STYREENHETER Bevegelseskontroll-spaker Maskinens hastighet og retning er kontinuerlig variabel ved hjelp av de to styrespakene. Styrespakene kan flyttes frem og tilbake i forhold til nøytral posisjon. I tillegg finnes en nøytral posisjon som er låst hvis styrespakene beveges utover. Når begge spakene står i nøytral posisjon (N), står maskinen stille. Ved å skyve begge spakene like mye forover eller bakover, kjører maskinen i en rett linje henholdsvis forover eller bakover. Hvis du for eksempel vil svinge til høyre mens maskinen kjører forover, trekker du høyre styrespak mot nøytral posisjon. Rotasjonen til det høyre hjulet reduseres, og maskinen dreier til høyre. Sving på stedet (zero turn) kan oppnås ved å bevege én kontroll bakover (bak nøytral posisjon), og forsiktig bevege den andre styrespaken forover fra nøytral posisjon. Rotasjonsretningen ved sving på stedet bestemmes av hvilken styrespak som beveges bakover til bak nøytral posisjon. Hvis venstre styrespak trekkes bakover, svinger maskinen til venstre. Vær ekstra forsiktig når denne manøveren utføres. Styrespaker Maskinen kan svinge svært raskt hvis én styrespak beveges mye lenger frem enn den andre Forover 2. Nøytral 3. Nøytralt spor, nøytral lås 4. Revers Mønster for bevegelseskontroll -spak(høyre side)

20 STYREENHETER Sporjustering Hvis klipperen ikke går i rett linje, kontrollerer du dekktrykket i begge bakdekkene. Anbefalt lufttrykk for bakdekkene er 15 psi (1 bar). 1. Sporjustering gjøres med sporingsbolten og sporingshåndtaket. Sporingsbolten og sporingshåndtaket fungerer som begrensende enheter for bevegelseskontroll-spakene i fullt forover-stilling. 2. For foreløpig sporjustering, flytt enheten til et åpent, uhindret område som f.eks. en tom parkeringsplass eller åpen mark. 3. Trekk sporingsbolten ut til den er i flukt med mutteren. 4. Løsne på sporingshåndtaket til det er i flukt med mutteren. 5. Testkjør enheten ved å kjøre den på full gass og i fullt forover-stilling på begge bevegelseskontrollspakene. Drei sporingsbolten på høyre side gradvis inn til det er merkbart at enheten begynner å gå til høyre. 6. Kjør forover på full gass med begge bevegelseskontroll-spakene i fullt forover-stilling. Drei sporingshåndtaket (venstre side) gradvis til enheten går rett. Sporjustering Parkeringsbrems Parkeringsbremsen befinner seg til venstre på maskinen. Trekk spaken bakover for å aktivere bremsen og skyv den forover for å deaktivere den. VIKTIG INFORMASJON Maskinen må stå helt stille før du aktiverer parkeringsbremsen. Sett alltid på parkeringsbremsen før du stiger av maskinen. Slipp parkeringsbremsen før du flytter klipperen. Parkeringsbrems

21 STYREENHETER Knivbryter For å koble inn klippeaggregatet, trekker du knivbryteren ut. Klippeknivene er koblet ut når bryteren er trykket helt ned. Knivbryter Timeteller Timetelleren viser totalt antall driftstimer. Den vil blinke CHG OIL (skift olje) med 50 timers intervall. Blinkingen varer fra en time før til en time etter intervallet. Symbolet for CHG OIL vil tennes og slukkes automatisk. Timetelleren kan ikke tilbakestilles manuelt. Timeteller Tenningsbryter Tenningsbryteren er plassert på kontrollpanelet og brukes til å starte og stoppe motoren. Drei nøkkelen med urviseren for å starte motoren. Tenningsbryter

22 STYREENHETER Sett nøkkelen i KJØRE-stilling når motoren har startet. Tenningsbryter - KJØRE-stilling Ved bruk av tilbehør dreies nøkkelen med urviseren. Tenningsbryter - tilbehør Knivbryter For å koble inn klippeaggregatet, trekker du knivbryteren ut. Klippeknivene er koblet ut når bryteren er trykket helt ned. 22 Knivbryter

23 STYREENHETER Kontrollmodul Kontrollmodulen driver og overvåker flere funksjoner slik som varsellamper, sete-forsinkelse, lydsignal, kraftuttakskobling og starttimer. Varsellampene på modulen inkluderer batterispenning, lavt oljetrykk, høy kjølevæsketemp. og glødeplugger. Ved første gangs oppstart, lyser alle lampene i et sekund og lydsignalet vil pipe en gang. Batterispenning Batterilampen lyser fast dersom batterispenningen faller under 12V og blinker dersom spenningen overskrider 15V. Oljetrykk Når tenningsbryteren dreies til ACC eller KJØRE, vil oljetrykklampen lyse til motoren starter. Etter tretti sekunder høres et lydsignal og du må slå av og på igjen tenningsbryteren for at kraftuttaket skal fungere. Hvis oljetrykket faller til et utrygt nivå under drift, høres et lydsignal, kraftuttaket kobler seg ut og du må slå av og på igjen tenningsbrytere for at kraftuttaket skal fungere. Kjølevæsketemperatur Dersom kjølevæsketemperaturen når et utrygt nivå, lyser lampen i 30 sekunder. Etter tretti sekunder høres et lydsignal, kraftuttaket kobler seg ut og du må slå av og på igjen tenningsbryteren for at kraftuttaket skal fungere. Glødeplugger Avhengig av omgivelsestemperaturen, kan glødeplugglampen lyse for å indikere at det er nødvendig med forgløding. Når motoren er startet, vil glødeplugglampen fortsette å lyse i fem sekunder som en ettergløding. Over 50 F (10 C) er det ikke behov for forgløding og lampen vil lyse i ett sekund Over 23 F (-5 C), med under 50 F (10 C), er det behov for en fem sekunds forgløding og lampen vil lyse i fem sekunder Under 23 F (-5 C) er det behov for en ti sekunds forgløding og lampen vil lyse i ti sekunder. Kontrollmodul Batterispenning 2. Oljetrykk 3. Kjølevæsketemperatur 4. Glødeplugger Kontrollmodul Når motoren er startet, vil disse lampene være slått av med mindre det er lavt oljetrykk, høy kjølevæsketemp., eller dynamoen stopper å lade og forårsaker lav batterispenning eller batterispenningen stiger til et utrygt nivå. 23

24 STYREENHETER Klippehøyde-pedaler Klippehøyde-pedalene utløser aggregatløftet for å kunne stille inn ønsket aggregathøyde. Trykk på løftepedalen og drei foten for også å trykke på utløserpedalen og låse opp aggregatløftet. For transport skyver du løftepedalen helt forover til aggregatløftet låser seg i transportstilling (høyeste) Løftepedal 2. Utløserpedal Pedaler for valg av klippehøyde Setejusteringer Setet kan justeres sidelengs med spaken på høyre side av setet (sett fra førersetet). Flytt spaken oppover for å justere. Justering av setefjæringen kan utføres ved å dreie på midtknotten. Setejustering

25 STYREENHETER Sikringer Hovedsikringene i kabelsystemet befinner seg på høyre side av maskinen under setet. De er tilgjengelige ved å tippe setet forover. Sikringene på høyre side er en 10 amp ATO/ATC sikring for tilbehørstilkoblinger og en 20 amp ATO/ATC sikring for tenningsbryteren og sikkerhetstilkoblinger Motorens kabelsystem har to sikringer plassert nær motorstarteren på venstre side av motoren. Sikringene for motorens kabelsystem er en 30 amp maxi sikring for viftens regulatormodul og en 50 amp maxi sikring for glødepluggene Hovedsikringene i kabelsystemet befinner seg under setet Drivstoffventil Drivstoffventilen befinner seg på høyre side foran på motoren, under luftfilteret. Ventilen er stengt når håndtaksknotten er dreid vinkelrett med drivstoffrøret. 25

26 STYREENHETER Fylle på drivstoff VIKTIG INFORMASJON Det anbefales å fylle drivstoff i begge tankene ved første gangs oppstart. Les sikkerhetsinstruksjonene før du fyller drivstoff. Maskinen har to drivstofftanker, en på hver side rett bak setet. Kapasiteten til hver tank er 11,4 liter (6 gallons). Kontroller regelmessig at pakningen på drivstofflokket ikke er skadet og hold lokket godt lukket. Bruk av lavsvovel drivstoff eller ultra lavsvovel drivstoff er påbudt når enheten brukes i områder som er regulert av miljøbeskyttelsesbyrået (EPA). Bruk nr.2-d S500 eller S15 diesel som et alternativ til nr.2-d, og bruk nr.1-d S500 eller S15 diesel som et alternativ til nr.1-d for omgivelsestemperaturer under 14 F ( 10 C) for å sikre en god start i kaldt vær. Drivstofftanker Diesel er lettantennelig. Vær forsiktig, og fyll tanken utendørs (se sikkerhetsinstruksjonene). Motoren og eksossystemet blir svært varme under drift. Forbrenningsfare ved berøring. La motoren kjøles ned før påfylling av drivstoff. VIKTIG INFORMASJON For å unngå motorproblemer må drivstoffsystemet tømmes før maskinen settes bort for 30 dager eller mer. Tøm drivstofftankene, start motoren og la den gå til drivstoffslangene og injektoren er tømt. Bruk nytt drivstoff neste sesong. Se Lagringsinstruksjoner for ytterligere informasjon. Bruk aldri motor- eller injektorrens i drivstofftanken, fordi det kan føre til permanent skade. Fyll på til bunnen av påfyllingsstussen. Unngå overfylling. Tørk av eventuelt olje- eller drivstoffsøl. Diesel må ikke lagres, søles eller brukes i nærheten av åpen ild. 26

27 DRIFT Les avsnittet om sikkerhetsinstruksjoner og de neste sidene hvis du er ukjent med maskinen. Opplæring Zero turn-klippere er mye lettere å manøvrere enn typiske kjøregressklippere på grunn av den unike styreevnen. Vi anbefaler at dette kapittelet gjennomgås i sin helhet før du prøver å kjøre klipperen. For å bli kjent med kontrollene bør du kjøre med redusert turtall og redusert kjørehastighet første gang du skal bruke klipperen. IKKE flytt kjørespakene til helt fremre eller bakre posisjon når du bruker maskinen for første gang. Vi anbefaler også at førstegangsbrukere gjør seg kjent med klipperens bevegelser på et hardt underlag, for eksempel betong eller asfalt, FØR maskinen brukes på gress. Før brukeren har blitt kjent med kjørespakene og funksjonen for sving på stedet, kan gresset skades som følge av for aggressiv manøvrering. Styring Kjøre forover og bakover Klipperens kjøreretning og hastighet justeres med styrespaken(e) på hver side av klipperen. Venstre styrespak styrer venstre hjul. Høyre styrespak styrer høyre hjul. Trekk styrespakene tilbake til nøytral posisjon, slik at klipperen stopper. Trekk styrespakene litt tilbake, slik at klipperen beveger seg bakover. Skyv styrespakene forover til nøytral posisjon, slik at klipperen stopper. Svinge til høyre Under kjøring forover trekker du den høyre spaken tilbake mot nøytral posisjon mens den venstre spaken ikke beveges, for å redusere rotasjonshastigheten til det høyre hjulet, slik at maskinen svinger til høyre. Svinge til venstre Under kjøring forover trekker du den venstre spaken tilbake mot nøytral posisjon mens den høyre spaken ikke beveges, for å redusere rotasjonshastigheten til det venstre hjulet, slik at maskinen svinger til venstre. Svinge på stedet Under kjøring forover, trekker du først begge kjørespakene bakover, til klipperen stopper eller hastigheten reduseres betydelig. Ved deretter å bevege én spak litt forover og den andre bakover, svinger klipperen i retningen mot den spaken som trekkes bakover. VIKTIG INFORMASJON Når styrespakene står i revers-posisjon går de tilbake til nøytral posisjon hvis de slippes. Dette kan føre til at klipperen plutselig stopper. Førstegangsbrukere bør skyve klipperen (se Flytte kjøregressklipperen manuelt under Bruk ) til et åpent, fl att område uten andre personer, kjøretøy eller hindringer i nærheten. For å kjøre maskinen må brukeren sitte i førersetet og starte motoren (se Før oppstart i kapittelet Drift). Juster motorens turtall til tomgang, deaktiver parkeringsbremsen, men ikke aktiver knivene foreløpig. Roter styrespakene innover. Dersom styrespakene ikke er blitt flyttet forover eller bakover, vil ikke klipperen bevege seg. Flytt begge styrespakene forsiktig fremover. Dette gjør at klipperen begynner å bevege seg forover i rett linje. 27

28 DRIFT Veltebøyle og setebelte Bruk enheten med veltebøylen i hevet og låst stilling og bruk setebeltet. Det finnes ingen veltebeskyttelse når veltebøylen er nede. Hvis det skulle bli nødvendig å senke veltebøylen, ikke bruk setebeltet. Hev veltebøylen så snart klaringen tillater det. Setebeltet må brukes når veltebøylen er i oppreist stilling. Før oppstart Les kapitlene Sikkerhetsinstruksjoner og Styreenheter før du starter maskinen. Utfør daglig vedlikehold før start (se Vedlikeholdsskjema i avsnittet Vedlikehold). Kontroller at det er nok drivstoff på tanken. Juster setet til ønsket posisjon. Følgende betingelser må være oppfylt før motoren kan startes: 1. Knivbryteren til innkobling av klippeknivene må trykkes inn. 2. Parkeringsbremsen må være på. Veltebøyle i oppreist stilling Koble inn bremsen før oppstart Begge styrespakene må stå i låst (ytre) nøytral posisjon. 28 Sett spakene i nøytral posisjon

29 DRIFT Starte motoren 1. Åpne ventilen på drivstofftanken. Drivstoffventil i ÅPEN stilling Sett deg i setet. 3. Hev klippeaggregatet til transportstilling ved å sette løftepedalene helt forover. Sett klippeaggregatet i transportstilling Aktiver parkeringsbremsen. 5. Koble ut klippeknivene ved å trykke knivbryteren ned. Knivbryter

30 DRIFT 6. Flytt styrespakene utover til låst (ytre) nøytral posisjon. Sett spakene i nøytral posisjon Flytt gasspaken til midtposisjonen. Still inn gassen Drei nøkkelen til KJØRE-stilling og vent til glødeplugglampen slukker. Trykk inn og drei tenningsnøkkelen til START-stilling. Hvis motoren ikke starter innen 10 sekunder, vil motoren stoppe å hoste og tenningsbryteren må slås av for å tilbakestille startsekvensen. Når motoren starter, slipper du tenningsbryteren umiddelbart tilbake til kjøreposisjon. MERK: Viften vil starte tretti sekunder etter at tenningen er slått på, og blåse luft gjennom radiatoren for å hjelpe til med å fjerne avfallsrester fra radiatoren og avfallssamleren. Viften vil deretter snu retning og fortsette i sugemodus til tenningen slås av Drei nøkkelen til KJØRE og kontroller glødeplugglampen

31 DRIFT 9. Still inn ønsket turtall med gasspaken. Eksosen fra motoren samt visse maskindeler inneholder eller utsondrer kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, usynlig og giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. La motoren gå på moderat turtall, halv gass, i 3-5 minutter før den belastes for hardt. BRUK FULL GASS NÅR DU KLIPPER. MERK: Kraftuttaket er utstyrt med en sikkerhetskobling som er beregnet på å varsle om eventuelle problemer med høy kjølevæsketemperatur eller lavt trykk. Dersom lampen for vanntemperatur lyser i mer enn 30 sekunder, vil kraftuttaket slå seg av og lydsignalet vil pipe. Tenningsbryteren må slås av før kraftuttaket kan tilbakestilles. Dersom lampen for oljetrykk lyser i mer enn 30 sekunder, vil kraftuttaket slå seg av og lydsignalet vil pipe. Tenningsbryteren må slås helt av før kraftuttaket kan tilbakestilles. For mer informasjon om bruk av kontrollmodulen, se Kontrollmodul i avsnittet Kontroller. Still inn motorturtallet

32 DRIFT Svakt batteri Blysyrebatterier danner eksplosive gasser. Hold gnister, flammer og røykeutstyr borte fra batteriene. Bruk alltid vernebriller i nærheten av batteriene. VIKTIG INFORMASJON Gressklipperen er utstyrt med et 12-volts negativt jordet system. Det andre kjøretøyet må også ha et 12 volts system med negativ jord. Ikke bruk gressklipperen til å starte andre kjøretøy. Gjør slik dersom startkabler brukes for å starte motoren: Startkabler Koble endene av den RØDE kabelen til de POSITIVE (+) polene på hvert batteri, mens du passer på å ikke kortslutte til chassis. Koble én ende av den SVARTE kabelen til den NEGATIVE (-) polen på det oppladede batteriet. Koble den andre enden av den SVARTE kabelen til en god CHASSISJORD på klipperen med utladet batteri, med god avstand til drivstofftank og batteri. Fjern kablene i motsatt rekkefølge Fjern først den SVARTE kabelen fra chassis og deretter fra det Oppladede batteriet. Fjern den RØDE kabelen til slutt fra begge batteriene. Tilkobling av startkabler

33 DRIFT Kjøring 1. Deaktiver parkeringsbremsen ved å bevege spaken nedover. MERK: Klipperen er utstyrt med dødmannsfunksjon. Hvis brukeren forlater førersetet mens motoren er i gang uten å først sette på parkeringsbremsen, stopper motoren. 2. Sett styrespakene i nøytral posisjon (N). Koble ut parkeringsbremsen Klippehøyden kan stilles inn fra 1"til 5" (2,5 cm-12,7 cm) ved å sette bolten for justering av klippehøyde i ønsket hull. Utløs klippehøydekontrollen ved å trykke likt på begge pedalene. Skyv fotpedalen helt forover til transportstilling Pedaler for valg av klippehøyde Sett bolten i ønsket klippehøyde. (Bolten fjernes ved å dreie den 180 grader.) Skyv på pedalene igjen for å senke aggregatet til valgt innstilling. Still inn aggregatet på valgt klippehøyde

34 DRIFT 5. Påse at arbeidsområdet er fritt for gjenstander som kan bli kastet av de roterende knivene. Forsikre deg om at ingen befinner seg i nærheten av klipperen når knivbryteren kobles inn. 6. Koble inn klippeknivene ved å trekke ut knivbryteren. 7. Flytt gasspaken til full gass. Maskinens hastighet og retning er kontinuerlig variabel ved hjelp av de to styrespakene. Når begge spakene står i nøytral posisjon, står maskinen stille. Ved å skyve begge spakene like mye forover eller bakover, kjører maskinen i en rett linje henholdsvis forover eller bakover. Koble inn klippeaggregatet og flytt gasspaken til full Drift i skråninger Les Kjøring i skråninger i Sikkerhetsinstruksjoner". Ikke kjør opp eller ned skråninger som heller mer enn 10 grader. Ikke kjør på tvers i skråninger. Bruk lavest mulig hastighet før oppstart i skråninger, både oppover og nedover. Unngå å stoppe eller endre hastighet i skråninger. Sett spakene i nøytral posisjon VIKTIG INFORMASJON Kontrollspakene går tilbake til nøytral stilling når de slippes. Dette kan føre til at klipperen plutselig stopper. Hvis det er helt nødvendig å stoppe, trekker du kjørespakene til nøytral posisjon, og skyver dem utover for å koble inn parkeringsbremsen. Deaktiver parkeringsbremsen for å starte bevegelsen igjen. Trekk styrespakene tilbake mot midten av klipperen, og trykk forover for å kjøre forover igjen. Kjør alltid sakte når du svinger. 34 Koble ut parkeringsbremsen

35 DRIFT Stoppe motoren Flytt gasspaken til minimum posisjon (skilpaddesymbol). La motoren gå på tomgang et minutt for å få normal arbeidstemperatur før den stanses dersom den har arbeidet hardt. Unngå å kjøre motoren på tomgang over lengre tid. 1. Koble ut klippeaggregatet ved å trykke på knivbryteren Koble ut klippeaggregatet og flytt gasspaken til minimum. 2. Hev klippeaggregatet ved å trykke fotpedalen forover til transportstilling. 3. Når maskinen står stille, aktiverer du parkeringsbremsen ved å trekke spaken oppover. 4. Drei tenningsnøkkelen til stopp-posisjon. Hev aggregatet til transportstilling Flytt styrespakene utover. 6. Ta ut nøkkelen. Ta alltid ut nøkkelen når du forlater klipperen for å hindre at uvedkommende bruker den. Sett spakene i nøytral stilling for å stanse

36 DRIFT Klippetips Vær oppmerksom på og marker steiner og andre faste gjenstander for å unngå kollisjoner. Start med høy klippehøyde og reduser høyden deretter til ønsket klipperesultat nås. En vanlig plen bør klippes til 2½" (64 mm) vår og høst og over 3" (76 mm) i sommermånedene. Klipp ofte etter moderat vekst for å få en sunn og pen plen. Gress som er høyere enn 15 cm klippes to ganger for å få best mulig resultat. Klipp ganske høyt første gang, deretter til ønsket høyde i andre omgang. Klipperesultatet blir best med høyt turtall (knivene roterer raskt) og lav hastighet (kjøregressklipperen kjører sakte). Hvis gresset ikke er for langt og tett, kan kjørehastigheten økes uten at det påvirker klipperesultatet negativt. Best resultat oppnås ved å klippe plenen ofte. Plenen blir jevnere, og det avklipte gresset fordeles jevnere over det klipte området. Den totale tidsbruken øker ikke, fordi man kan bruke høyere kjørehastighet uten at resultatet blir dårlig. Unngå å klippe vått gress. Klipperesultatet blir dårligere fordi hjulene synker ned i den myke plenen, det danner seg klumper og gresset setter seg fast i klippeaggregatet. Spyl undersiden av klippeaggregatet med vann etter hver bruk. Ved rengjøring skal klippeaggregatet løftes til transportposisjon. Forsikre deg om at klipperen er avkjølt, og at motoren er slått av. Bruk trykkluft til å rengjøre oversiden av klippeaggregatet. Unngå å spyle vann på motoren, de elektriske komponentene, og på oversiden av maskinen. Når mulchingsettet brukes, er det viktig at klippeintervallet er kort og at klippeaggregatet rengjøres oftere. Klippemønster Fjern steiner og andre gjenstander på plenen som kan bli kastet ut av knivene. Kjør aldri kjøregressklipperen i en skråning som heller mer enn 10 grader. Klipp skråninger opp og ned, aldri fra side til side. Unngå plutselige retningsendringer b 36

37 DRIFT Flytte maskinen manuelt VIKTIG INFORMASJON Stram ventilen moderat. Ikke overstram ventilen nå den lukkes. Det kan skade ventilsetet. Pumpens utløserventiler Pumpens utløserventiler befinner seg på høyre side av hver pumpe. De brukes til å utløse systemet slik at maskinen kan flyttes for hånd når den ikke er i drift. Tipp setet forover for å komme til pumpene. Bruk en 5 /8" nøkkel eller socket og skralle. Drei hver pumpeutløserventil med ½ omdreining. Gjør det motsatte for å tilbakestille pumpene. Utløserventiler Det må ikke utføres justeringer eller vedlikehold med mindre: motoren har stoppet tenningsnøkkelen er fjernet parkeringsbremsen er aktivert 37

38 VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLD Kontroller parkeringsbremsen Kontroller motoroljenivået (hver gang det fylles drivstoff) Kontroller sikkerhetssystemet Daglig Minst én gang årlig Vedlikeholdintervall i timer Før Etter Kontroller for drivstoff- og oljelekkasjer Kontroller klippeaggregatet Kontroller for løse komponenter (skruer, mutre) Rengjør undersiden av klippeaggregatet Start motoren og knivene, lytt etter uvanlige lyder Kontroller for skade Rengjør grundig rundt motoren Rengjør rundt reimer, reimhjul Kontroller dekktrykk Rengjør drivstoffi lteret Kontroller radiatorslanger og klemmer (etter 200 timer) Kontroller batterikoblinger Slip 1) / skift klippekniver Rengjør fi lterelement 2) Kontroller/juster parkeringsbremsen Kontroller lyddemper/gnistfanger Kontroller luftinntaksslanger og klemmer (etter 200 timer) 1) P Utføres av autorisert serviceverksted. 2) I støvete omgivelser, må rengjøring og utskifting utføres oftere. 3) Første skift etter 8-10 timer. Skift hver 50. driftstime ved høy belastning eller høye omgivelsestemperaturer. = Beskrevet i denne håndboken = Ikke beskrevet i denne håndboken = Se motorprodusentens håndbok Motor og radiator Følg motorprodusentens vedlikeholdsinstruksjoner. Dersom det oppstår en feilfunksjon under motorens garantiperiode, bring den til en autorisert serviceforhandler. IKKE ta motoren i fra hverandre, da dette kan gjøre motorprodusentens garanti. MERK: Se motorprodusentens brukerhåndbok for all serviceinformasjon om motoren og radiatoren. 38

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning P-ZT26 CE / 966791901 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet

GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet Form No. 3365-237 Rev A GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet Modellnr. 74568TE Serienr. 310000001 og oppover g012175 For å registrere et produkt eller laste ned en brukerhåndbok

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. For Earth, For Life F F2890/F3090/F3890 Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. Kraftige rotorklippere med st ytelse tilfredsstiller

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

HTS275 Instruksjonsbok

HTS275 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS275 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS275-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS275 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Klargjøringsinstruksjoner for modell:

Klargjøringsinstruksjoner for modell: Klargjøringsinstruksjoner for modell: 9968999306/IZC Utstyrt med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram-aggregat eller 968999347 CD48 Kombiaggregat Klargjøring Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 NO Hurtigveiledning MC 1122 Quantum Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0222-Q 2 av

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

Groundsmaster 7200- eller 7210-gressklippere Modellnr. 30360 Serienr. 313000001 og oppover

Groundsmaster 7200- eller 7210-gressklippere Modellnr. 30360 Serienr. 313000001 og oppover Form No. 3377-176 Rev B Groundsmaster 7200- eller 7210-gressklippere Modellnr. 30360 Serienr. 313000001 og oppover Modellnr. 30363 Serienr. 313000001 og oppover Modellnr. 30363TC Serienr. 313000001 og

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet

GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet Form No. 3368-567 Rev A GrandStand gressklipper Med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhet Modellnr. 74568TE Serienr. 311000001 og oppover g015545 For å registrere et produkt eller laste ned en brukerhåndbok

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk INSTRUKSJONER for kullsyremaskinen Innholdsfortegnelse Norsk Sikkerhet ved bruk av kullsyremaskinen Viktige forholdsregler 6 Sikker håndtering av kullsyremaskinen 7 Spesifikasjoner av maskinkapasitet 8

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

TS260 Instruksjonsbok

TS260 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TS260 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TS260 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BUILT FOR HEALTH Takk for at du kjøpte Shoulder and Neck massager. Før du starter å bruke produktet, les nøye gjennom brukermanualen, spesielt i den delen som

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvising EZ22. Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvising EZ22 Les nøye gjennom bruksanvisningeno g forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk I forbindelse med forbedringer kan spesifikasjoner og design endres uten forvarsel. Legg merke til

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer