NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 92.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 92."

Transkript

1 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2013

2 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning ¹) Vekst i omsetning REMA 1000 ¹) 11,2 % 12,9 % Vekst i omsetning Reitan Convenience ¹) 5,3 % 19,6 % Antall utsalgssteder per Antall medarbeidere i utsalgssteder per RESULTAT Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Årets resultat LØNNSOMHET Driftsmargin 4,0 % 3,6 % Kontantstrømsmargin 5,4 % 5,1 % Totalkapitalrentabilitet 9,3 % 8,7 % Egenkapitalrentabilitet 16,9 % 16,2 % Avkastning på sysselsatt kapital 14,6 % 14,0 % BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital Egenkapitalandel 39,5 % 34,1 % LIKVIDITET EBITDA Netto investeringer i varige driftsmidler Beholdning av likvider per Langsiktige lån per Kortsiktige lån per Netto rentebærende gjeld per For definisjoner av nøkkeltall, se side 92. ¹) Reitangruppens omsetning består av butikkomsetning gjennom franchisetakere og ekstern omsetning. Omsetning gjennom franchisetakere inngår ikke i Reitangruppens driftsinntekter. Selskapets ledelse mener likevel omsetningen er viktig og avgjørende for å forstå virksomhetens økonomiske utvikling. 2 Reitangruppen Årsrapport 2013

3 INNHOLD KONSERNREGNSKAP REITANGRUPPEN AS INTRODUKSJON SELSKAPSREGNSKAP REITANGRUPPEN AS Nøkkeltall 2 Årsberetning 16 Resultatregnskap 78 Et verdibasert selskap 4 Resultatregnskap 21 Balanse 79 REMA Balanse Eiendeler 22 Egenkapital 80 Reitan Convenience 8 Balanse Egenk. og gjeld 23 Kontantstrømoppstilling 81 Noter Innhold 83 Noter til regnskapet 84 Uno-X Gruppen 10 Egenkapital Reitan Eiendom 12 Kontantstrømoppstilling 25 DIVERSE Revisjonsberetning 90 Definisjon av nøkkeltall 92 Adresser Noter Innhold 27 Noter til regnskapet 28 Reitangruppen Årsrapport

4 ET VERDIBASERT SELSKAP Reitangruppen skal bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap, og skal være Skandinavias mest lønnsomme og raskest voksende handelshus. Vi skal utnytte lønnsomme forretningsmuligheter som relaterer seg til vår handelsvirksomhet. Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Det er våre indre verdier som driver oss derfor jobber vi hardt og kontinuerlig for å oppnå visjonen om å bli Skandinavias mest verdidrevne selskap. Dette gjør vi blant annet gjennom å rendyrke våre konsepters forretningsideer og ved å opprettholde og forsterke en kultur der kunden alltid er den øverste sjefen. Våre åtte verdigrunnlag styrer alt vi gjør og definerer hvem vi er. Morselskapet Reitangruppen AS sin oppgave er å bygge en sterk kultur, påse at vi har effektive strukturer og sette de finansielle standarder som vi skal gjennomsyres av. Handel og Eiendom Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Lade Gaard i Trondheim er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. Handelsvirksomheten drives fra Oslo, Stockholm (Sverige), København (Danmark), Horsens (Danmark), Riga (Latvia), Vilnius (Litauen), Tallinn (Estland) og Helsinki (Finland). Eiendomsvirksomheten har sitt operative senter i Trondheim. Reitangruppen har i tillegg de finansielle investeringene Axfood (15,6 prosent) og Spaceworld (97 prosent). for arbeidet. Dermed får de konsentrere seg om sine sentrale arbeidsoppgaver det de faktisk er satt til og har lyst til å gjøre. Dette er også grunnen til at franchising og partnerskap er grunnleggende i vår forretningsmodell og filosofi. Vinnerkultur Med offensiv kultur mener vi «vinnerkultur». Vi vil vinne, og vi vil være best på det vi gjør. Vi er et kompetansemiljø som preges av medarbeidere som har inngående kunnskap om sine ansvarsområder og som har sterke indre verdier. Derfor er også våre medarbeidere sine egne beslutningstagere. Det er viktig for oss at vårt kompetansemiljø preges av samhold, respekt og et gjensidig ønske om suksess. Da blir det også lønnsomt. 1894, 1903, 1927, 1948 Reitangruppen har i mer enn 60 år budt kundene på kvalitet, annerledeshet og lave priser. Nå er vi Norges 6. største selskap og driver innen mange forretningsområder, men fremdeles vet vi hvor vi kommer fra. Narvesen ble startet på slutten av 1800-tallet (1894), og Pressbyrån på begynnelsen av 1900-tallet (1903). 7-Eleven har historie tilbake til Reitangruppens historie starter i Dette skjedde selvfølgelig i Trondheim, og personene som startet eventyret var Margit og Ole Reitan foreldrene til Colonialmajor Odd Reitan. Familienavnet har vi brukt helt fra begynnelsen. Den første forretningen het O. Reitan Kolonial. Franchising og partnerskap Reitangruppens verdigrunnlag og kultur ivaretas i alle forretningsområder: Dagligvare, Servicehandel, Energi/Drivstoff og Eiendom. Vi driver enkelt og effektivt og vil at våre medarbeidere skal få fokusere på sin skaperlyst og lidenskap Odd Reitan Colonialmajor 4 Reitangruppen Årsrapport 2013

5 REMA 1000 og eget eiendomsselskap Den første ekspansjonen fant sted i Da bygget Ole Reitan et selvbetjent supermarked på Havstein i Trondheim Reitans Snarkjøp. Dette ble en kjempesuksess, og etter tre år ble forretningen utvidet og fikk navnet Reitans Supermarked. Den neste milepælen kom i Da åpnet Odd Reitan forretningen AS Sjokkpris i St. Olavs gate i Trondheim. I årene som fulgte kjøpte han flere forretninger, og i 1975 ble det første kjedekontoret «Reitankjeden AS» etablert beliggende under trappa på Reitans Supermarked. Den første REMA-butikken ble neste store begivenhet. Den åpnet på Bromstad i Trondheim i 1979, og det følgende tiåret ble et eventyr med utrullingen av REMA 1000-konseptet. I 1995 ble eiendomsvirksomheten skilt ut i et eget heleid og rendyrket selskap: Reitan Eiendom AS. Nordisk fokus Helt i starten av det nye årtusenet fant den neste store milepælen sted. Narvesen ASA og REMA 1000 International AS fusjonerte i et spennende samarbeid ved den posisjonen begge aktører hadde i sine segmenter. I tillegg til Narvesen-kioskene, ble også 7-Eleven i Norge og Pressbyrån i Sverige en del av Reitangruppen med denne fusjonen. Nordisk og internasjonal vekst ble et naturlig mål. Lidl ble REMA 1000 Reitangruppen overtok i juni 2008 Lidls norske virksomhet. REMA 1000 overtok samtlige butikker, ansatte, lager og hovedkontor. Reitan Eiendom overtok samtlige eiendommer og prosjekter/ tomter. Større servicehandel I 2004 ble all servicevirksomhet i Reitangruppen, som blant annet driften av Narvesen og 7-Eleven, slått sammen til selskapet Reitan Convenience (under navnet Reitan Servicehandel frem til 2012). I 2006 kjøpte selskapet opp samtlige aksjer i Hydro Texaco i Danmark og Norge, og lanserte bensinstasjonkjeden YX Energi. Også 2007 ble et spennende år for Reitan Convenience. Selskapet inngikk da et samarbeid med Shell i Skandinavia om samdrift og reprofilering av til sammen 269 bensinstasjoner. YX-stasjonene som avtalen omfattet, ble omprofilert til Shell-stasjoner, mens butikkvirksomheten på stasjonene ble omprofilert til å være 7-Eleven. I 2010 inngikk Reitan Convenience en avtale med Danske Statsbaner (DSB) om å omprofilere 76 av DSBs Kort&Godt-kiosker til 7-Eleven i 2011 og Vi rendyrker vår forretningsidé Vi holder en høy forretningsmoral Vi skal være gjeldfri Vi skal motivere til vinnerkultur Vi tenker positivt og offensivt Vi snakker med hverandre ikke om hverandre Kunden er vår øverste sjef Vi vil ha det morsomt og lønnsomt I mars 2012 kjøpte Reitan Convenience over kiosker i Finland, Estland og Litauen av det finske mediaselskapet Sanoma OY. Oppkjøpet omfattet kjedene R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland, samt R-kiosk og Lietuvos Spauda i Litauen. Etter kjøpet omfatter Reitan Convenience i 2012 over butikker, nær 14 milliarder i omsetning og sysselsatte i syv land, som gjør Reitan Convenience til Europas nest største servicehandelsaktør. Virksomheten ble overtatt 1. mai Reitangruppen Årsrapport

6 REMA 1000 REMA 1000 er ledende i Skandinavia innen organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen dagligvarehandel. Den første REMA 1000-butikken ble åpnet i Norge i REMA 1000 åpnet den første butikken i Danmark i REMA 1000 AS eier varemerket REMA REMA 1000-konseptet forvaltes og videreutvikles gjennom masterfranchiseavtaler med de nasjonale selskapene REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. REMA 1000 ledes av Ole Robert Reitan. De nasjonale selskapene er franchisegiver for den enkelte butikk som drives av en Kjøpmann (franchisetaker). Både i Norge og i Danmark driver franchisegiver også distribusjon av varer til REMA 1000-butikkene. Gjennom REMA Industrier har REMA 1000 eierinteresser i selskaper som er leverandører innen viktige varekategorier til REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. REMA Industrier omfatter selskapene REMA Trading, REMA Nonfood, Norsk Kylling, Stanges Gårdsprodukter (95 prosent), MaxMat (75 prosent), Grans Bryggeri (50 prosent), Kjeldsberg Kaffebrenneri (50 prosent), Hugaas Industrier (50 prosent), Spekeloftet (50 prosent), Gram Slot (48 prosent), BAMA Gruppen (20 prosent) og REMA Salg. I vår kultur og filosofi er det enkle ofte det beste. REMA-filosofien bygger på prinsippet om at få mennesker skal ta mange avgjørelser. REMA 1000 skal være symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet. I REMA 1000 er det ikke flaut å gjøre ting enkelt - det er genialt. Franchising REMA 1000-konseptet er basert på franchise som organisasjonsform. Franchising er et nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter. Franchisegiver har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn. Franchisetaker bidrar med hovedessensen; personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold. Franchise er frihet satt i system - det er effektivt og krever liten administrasjon. Butikkidé Butikkidéen består av nøkkelelementene kvalitet, laveste prisnivå og hyggelige og dyktige folk, kombinert med en sterk standardisering av arbeidsrutiner, sortiment og andre sider ved butikkdriften. REMA 1000 har en sterk kultur som skal foredles og forsterkes i alle markeder der selskapet har virksomhet. Kvalitet Kvalitet skal gjenspeiles overfor kunden gjennom butikkens utforming som i størst mulig grad skal være ensartet, ren og ryddig, oversiktlig og med en enkel varetilgjengelighet. Produktsortimentet skal bestå av varer med høy kvalitet til lave priser. Laveste prisnivå Begrepet Kuttisme har blitt introdusert av REMA 1000 og henviser til kunsten å skape mye for lite. Kuttisme innebærer at hver enkelt medarbeider aktivt skal kutte kostnader for å øke selskapets konkurransekraft. Hyggelige og dyktige folk Kunden er identifisert som vår øverste sjef. Hver kunde skal oppleve REMA 1000 som et hyggelig sted å handle. Markedet REMA 1000 har vært en viktig bidragsyter til restruktureringen av det norske dagligvaremarkedet, som i dag domineres av fem aktører. I 2013 var markedsveksten i det norske markedet på 3,6 prosent, og REMA 1000 Norge har en markedsandel på 23,1 prosent. I Danmark har REMA 1000 fått en sterk posisjon i discountsegmentet. Beregnet markedsandel av totalmarkedet er på 9,6 prosent. Det danske dagligvaremarkedet hadde i 2013 en vekst på 0,6 prosent. Virksomheten i 2013 REMA 1000 Norge hadde god omsetningsutvikling i 2013 med en vekst på 7,9 prosent. REMA Distribusjon fortsatte en god vekst i vareomsetning som følge av utviklingen i REMA 1000 og innkjøpsog distribusjonssamarbeidet med Bunnpris som startet 1. januar I tillegg inngikk selskapet i mai 2013 et liknende samarbeid med Servicegrossistene, som opererer innenfor markedet for Ole Robert Reitan Adm. dir. 6 Reitangruppen Årsrapport 2013

7 storhusholdning. For å utnytte stordriftsfordeler, kompetanse og systemdrift i Reitangruppen innen distribusjon av varer, ble Engrospartner overført fra Reitan Convenience Norway til REMA Distribusjon Norge per 1. januar Resultatutviklingen for REMA 1000 i Norge er god. REMA 1000 Norge har 528 butikker per 31. desember REMA 1000 Danmark hadde også i 2013 en sterk omsetningsutvikling med en vekst på 14,0 prosent. REMA 1000 Danmark har blitt en betydelig aktør i det danske dagligvaremarkedet. Reitan Distribution hadde god utvikling i vareomsetning og resultat. REMA 1000 Danmark har 248 butikker per 31. desember REMA Industrier kjøpte 95 prosent av aksjene i Stanges Gårdsprodukter i februar I april 2013 solgte REMA Industrier selskapets aksjer i Staur Foods. REMA Industrier hadde i 2013 vekst i driftsinntekter på 8,6 prosent, men resultatet i 2013 er påvirket av restrukturering av driften i Norsk Kylling. Totalomsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2013 er NOK mill. (NOK mill.) som gir en vekst på 11,2 prosent (12,9 prosent) sammenlignet med fjoråret. Omsetning i butikk inklusive franchisedrevne enheter er NOK mill. (NOK mill.), tilsvarende en vekst på 9,3 prosent (9,8 prosent). Sammenlignbar vekst for REMA 1000 i Norge og Danmark er henholdsvis 5,3 prosent og 6,3 prosent. EBITDA ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultatet ble NOK mill. (NOK mill.). Fremtidsutsikter REMA 1000 ønsker sterke markedsposisjoner i de land selskapet er representert og REMA 1000 har også i 2013 økt sin markedsandel både i det norske og det danske markedet. Innen dagligvarehandelen forventes det at konkurransen mellom de ledende aktørene vil være sterk også i årene fremover. Utnyttelse av opparbeidet erfaring og kompetanse innenfor kjededrift, franchising, markedsføring og merkevarebygging skal bidra til å forsterke konseptet. Arbeidet med effektivisering av driften både i lager- og butikkleddet videreføres. Fokus er å skape en enklere hverdag først og fremst for kjøpmenn og butikker, men også for resten av organisasjonen. REMA 1000 i Norge vil i 2014 fortsette videreutviklingen av konseptet gjennom økt satsning på viktige varegrupper som frukt og grønt, ferskvarer og brød. En forsterket kampanjegjennomføring skal være med å bidra til fortsatt vekst. Gjennom REMA Industriers kjøp av Stanges Gårdsprodukter får REMA 1000 Norge tilgang på hvitt kjøtt innen premiumsegmentet. For å rendyrke oppgavene i de ulike enhetene i REMA 1000 i Norge planlegger selskapet å gjøre en intern reorganisering i Som et ledd i dette og for å forsterke utviklingen av REMA 1000 Omsetning (NOK mill.) Vekst i omsetning Antall utsalgssteder Antall medarbeidere i utsalgssteder REMA 1000-butikker har selskapet fra januar 2014 overtatt en eiendoms- og prosjektportefølje fra Reitan Eiendom. REMA 1000 Danmark vil fremover forsterke konseptet og arbeide videre med Discount med holdning, som betyr at varene selges til en lav pris men med klare holdninger og krav til varenes kvalitet og innvirkning på mennesker og miljø. I dette ligger fortsatt satsning på økologi og bærekraftige produkter og redusert matspill. Samarbeidet med egne og eksklusive leverandører vil videreutvikles gjennom REMA Industrier. REMA Industrier har ledende posisjoner i flere kategorier, med merker som Millim (undertøy og klær), Solvinge (kylling og kalkun), Stange (kylling), Godehav (fisk og fiskemat), Grans (øl), Siesta (appelsinbrus), Spekeloftet (pinnekjøtt) og Kjeldsberg (kaffe), i tillegg til en rekke produkter under merkenavnet REMA REMA 1000 Norge ,9 % REMA 1000 Danmark ,0 % Reitangruppen Årsrapport

8 REITAN CONVENIENCE Reitan Convenience skal være Europas største, beste og mest lønnsomme servicehandelsselskap, og skal være spesialist på utvikling, organisering og drift av servicehandelskonsepter. Reitan Convenience omfatter kjedene Narvesen i Norge, Latvia og Litauen, Pressbyrån i Sverige, 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark, R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland og Lietuvos Spauda i Litauen. Reitan Convenience har en dominerende posisjon i alle land de er representert i. Antall utsalgssteder er per 31. desember I tillegg til servicehandelsvirksomhet omfatter forretningsområdet distribusjon av lesestoff gjennom Interpress i Norge og Sverige, Preses Serviss i Latvia, Lehepunkt i Estland og Press Express i Litauen. Reitan Convenience omfatter også Scandinavian Fuel Infrastructure (SFI) i Norge og Danmark, som eier bensininfrastrukturen på Shell/7-Eleven stasjonene i disse to landene. Reitan Convenience ledes av Magnus Reitan. Narvesen ble etablert i 1894 og er Norges ledende aktør innen kiosk- og servicehandel med kiosker over hele landet. Kjedens hovedprodukt er lesestoff, og har det største utvalget av norsk og internasjonalt lesestoff. I tillegg føres et bredt utvalg av tradisjonelle kioskvarer, kaffe, bakervarer og ulike serviceprodukter som pengespill og billetter. Pressbyrån ble etablert i 1899 og er Sveriges ledende aktør innen kiosk- og servicehandel. Pressbyrån tilbyr blant annet sjokolade, tobakk, fast food, drikke og har det største utvalget av svensk og internasjonalt lesestoff i det svenske markedet. 7-Eleven ble etablert i Dallas i 1927, og er verdens største detaljhandelskjede med mer enn butikker rundt om i hele verden. 7-Eleven er Skandinavias ledende convenience-kjede og ble etablert i Norge i 1986, i Sverige i 1980 og i Danmark i Butikkenes beliggenhet, vareutvalg og åpningstider tilfredsstiller travle og moderne menneskers behov for å kunne få «hva som helst, når som helst, hvor som helst». En samarbeidsavtale med Shell medfører at Reitan Convenience gjennom 7-Eleven drifter butikkvirksomheten, mens Shell håndterer bensinvirksomheten på bensinstasjoner i Norge, Sverige og Danmark. Shell og Reitan Convenience samarbeider på totalt 260 Shell/7- Eleven-stasjoner i Skandinavia. Reitan Convenience eier også Scandinavian Fuel Infrastructure (SFI), som igjen eier bensininfrastrukturen på Shell/7- Eleven stasjonene i Norge og Danmark. SFI leier ut infrastrukturen til Shell som i samarbeid med våre franchisetakere ivaretar drivstoffsalget på stasjonene. Reitan Convenience inngikk i 2010 en avtale med Danske Statsbaner (DSB). Avtalen innebærer at 76 av DSB s tidligere Kort & Godt butikker i dag drives som 7-Eleven. 7-Eleven konseptet ivaretas av Reitan Convenience Danmark mens DSB står for den daglige driften av butikkene. Butikkene har beliggenhet på togstasjoner over hele Danmark. Avtalen utløper tidligst ved utgangen av Narvesen i Latvia ble etablert i 1997 og overtok den på det tidspunkt dominerende kioskkjeden Preses Apvieniba i Virksomheten var opprinnelig en tradisjonell kioskkjede med hovedvekt på salg av presseprodukter, men er omstrukturert og omprofilert til å bli mer lik Narvesen i Norge. Reitan Convenience kjøpte i 2012 kioskvirksomheten til det finske medieselskapet Sanoma. Med dette fikk Reitan Convenience nye kiosker i Finland, Estland og Litauen i tillegg til to pressedistribusjonsselskaper i Estland og Litauen. R-kioski i Finland ble etablert i 1910 og historien bak det sterke varemerket har mange likheter med historien til Narvesen og Pressbyrån. R-kioski selger tradisjonelle kioskvarer som sjokolade, tobakk, aviser og magasiner, samt ulike tjenester og pengespill. R-kiosk i Estland ble etablert i 1993 og er den ledende aktøren i conveniencemarkedet i Estland. Lietuvos Spauda ble etablert i 1944 og er en tradisjonell kioskkjede, hovedsakelig bestående av små lukekiosker. I Litauen var 30 kiosker profilert som R-kiosk. I november 2013 ble disse omprofilert til Narvesen. Reitan Convenience har med virkning fra 1. januar 2013 solgt Engrospartner til REMA Distribusjon. Bakgrunnen for salget var å bedre kunne utnytte stordriftsfordeler, kompetanse og systemdrift innenfor distribusjon i Reitangruppen. Markedet Markedet for servicehandel består av kiosker, butikker og bensinstasjoner. Reitan Convenience er den dominerende aktøren i dette markedet i alle syv land de er representert. I Norge er estimert markedsandel for Reitan Convenience i ,9 prosent. Reitan Convenience i Sverige har en estimert markedsandel i 2013 på 33,7 prosent. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i Danmark i 2013 er 30,5 prosent inkludert de omprofilerte Kort & Godt-butikkene. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i 2013 var 36,7 prosent i Finland, 61,1 prosent i Latvia, 19,7 prosent i Estland og 30,0 prosent i Litauen. Pressedistribusjonsvirksomheten betje- Magnus Reitan adm. dir. 8 Reitangruppen Årsrapport 2013

9 ner alle vesentlige kjeder samt frittstående forhandlere innen servicehandel i Skandinavia og Baltikum. Virksomheten i 2013 Reitan Convenience i Norge hadde i 2013 en vekst i butikkomsetning på -2,2 prosent (0,5 prosent). Resultatutviklingen i Reitan Convenience Norge er god. Antall butikker er 519 per 31. desember Reitan Convenience i Sverige hadde i 2013 en vekst i butikkomsetning på -0,5 prosent (-0,3 prosent). Underliggende resultatutvikling i Reitan Convenience Sverige er god. Antall butikker er 507 per 31. desember Reitan Convenience i Danmark hadde i 2013 en vekst i butikkomsetning på -2,7 prosent (9,9 prosent). Antall butikker er 196 per 31. desember Narvesen i Latvia hadde i 2013 en vekst i butikkomsetning på 1,2 prosent (62,4 prosent). Veksten i omsetning i 2012 er påvirket av en økning i eierandelen i Resultatutviklingen i Narvesen i Latvia er god. Antall butikker er 242 per 31. desember Reitan Convenience overtok virksomheten i Finland, Estland og Litauen i Resultatutviklingen for disse selskapene er som forventet. Prosessen med å konvertere de egeneide kioskene til franchisedrift er påbegynt og vil fortsette i Totalomsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2013 ble NOK mill. (NOK mill.), tilsvarende en vekst på 5,3 prosent (19,6 prosent) målt mot fjoråret i lokal valuta. EBITDA ble NOK 872 mill. (NOK 685 mill.). Driftsresultatet ble NOK 407 mill. (NOK 261 mill.). Fremtidsutsikter Reitan Convenience skal være Europas største, beste og mest lønnsomme kiosk- og servicehandelsselskap og spesialist på utvikling, organisering og drift av servicehandelskonsepter. Dette må sees på som en langsiktig målsetning som til enhver tid vil være avhengig av de muligheter som åpner seg og selskapets evne til å skape den nødvendige kontantstrøm som muliggjør slike satsninger. Veksten i de markedene Reitan Convenience allerede er representert i skal i første rekke skje gjennom å videreutvikle eksisterende konsepter og sortiment. Kiosk Norge Sverige Danmark Finland Latvia Estland Litauen Omsetning (NOK mill.) Vekst i omsetning -2,0 % -0,5 % - - 1,2 % - - Antall utsalgssteder Eleven Norge Sverige Danmark Finland Latvia Estland Litauen Omsetning (NOK mill.) Vekst i omsetning -5,6 % 0,8 % -2,3 % Antall utsalgssteder Shell/7-Eleven Norge Sverige Danmark Finland Latvia Estland Litauen Omsetning (NOK mill.) Vekst i omsetning 0,4 % -1,1 % -3,6 % Antall utsalgssteder Antall medarbeidere i utsalgssteder Pressedistribusjon Norge Sverige Danmark Finland Latvia Estland Litauen Omsetning (NOK mill.) Vekst i omsetning 1,0 % -13,0 % - - 0,3 % 46,1 % 63,3 % Antall utsalgssteder Kiosk består av kjedene Narvesen i Norge og Latvia, Pressbyrån i Sverige, R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland samt R-kiosk og Lietuvos Spauda i Litauen. Omsetning er inkludert franchisetakeromsetning, se definisjon av nøkkeltall. Reitangruppen Årsrapport

10 UNO-X GRUPPEN Uno-X Gruppen har som målsetting å være det mest effektive og ukompliserte drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden. Fokuset er hele tiden enkelhet, effektivitet, fleksibilitet og kundeservice. Den overordnede visjonen er å bli kjent for å være et verdidrevet selskap. Uno-X Gruppen er et handelsselskap som driver markedsføring og salg av drivstoff og smøreoljer til private og bedrifter, og er etablert i Danmark og Norge. Forretningsområdene innenfor gruppen er rendyrket i egne selskaper for å legge til rette for markedsfokus, utvikling og vekst. Gruppen består i dag av syv økonomisk robuste og velfungerende selskaper, fire i Norge og tre i Danmark. Historien Uno-X Gruppen har tilbudt drivstoff og smøroljeprodukter til markedet i over 100 år. Historien startet tidlig på 1900-tallet, med Hydro (1905) og Texaco (1902). I 1995 ble Hydro Texaco etablert etter en fusjon mellom Hydro Olje og Texaco i Norge og Danmark. I 2006 kjøpte Reitangruppen aksjene i selskapet og endret navnet til YX Energi. I 2009 skiftet selskapet navn til Uno-X Gruppen og etablerte separate selskaper for hvert forretningsområde. Filosofien Reitangruppens åtte verdigrunnlag er retningsgivende for måten Uno-X Gruppen arbeider på, og kjernen i dette er troen på enkeltmennesket. Det står sentralt å vise stor tillit og gi tilhørende stort ansvar til forretningsområdene og medarbeiderne. Målet er å legge til rette for at medarbeiderne føler seg verdifulle, og fokuserer på sin skaperlyst og lidenskap for arbeidet. Det motiveres til vinnerkultur i en struktur hvor man er opptatt av å beslutte og gjennomføre. I Uno-X Gruppen hentes det også inspirasjon fra toppidrettsutøvere - utøvere som har fokus på forbedring av prestasjoner fra dag til dag for å nå høye mål. Samtidig arbeides det med å bygge selvtillit og mot gjennom å spille hverandre gode. Det foreligger en sterk tro på at mennesker som ønsker å skape verdier motiveres av måten det tenkes på. Virksomheten i 2013 Selskapene i Uno-X Gruppen har i 2013 forsterket sin konkurransekraft gjennom fokus på enkle og effektve løsninger. Med basis i en sterk verdidrevet kultur har dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere skapt solide resultater. Uno-X Automat-selskapene i Danmark og Norge selger drivstoff gjennom landsdekkende nettverk av ubetjente stasjoner, og hadde 427 stasjoner ved utgangen av Kunden tilbys tanking av drivstoff enkelt, effektivt og billig på lett tilgjengelige lokasjoner. Uno-X er ledende markedsaktør på automatmarkedene i begge land. Drivstoffmarkedet i Danmark er preget av fallende forbruk kombinert med et uendret antall stasjoner som samlet gir en økende overkapasitet i et marked som i utgangspunktet er et av de minst effektive i Europa. Det danske automatselskapet har i dette markedet fokus på å være best på lokasjonsbestemt prissetting og drift. Ved utgangen av året besto kjeden i Danmark av 279 stasjoner. I Norge har drivstoffsalg fra bensinstasjoner vært uendret de tre siste årene, og det totale drivstoffmarkedet i Norge er preget av stabilisering. Uno-X Automat i Norge vil i årene fremover fortsette arbeidet med å forsterke sin posisjon som ledende aktør innenfor automatmarkedet i Norge gjennom organisk vekst. Kjeden i Norge besto av 148 stasjoner ved utgangen av YX Betjent ble etablert i Norge i 2010 med fokus på betjente stasjoner som eies og drives av forhandleren selv (selveiere). Etableringen har vært en suksesshistorie. Totalt hadde kjeden 192 stasjoner ved utgangen av året, og 63 av disse er rekruttert fra konkurrerende kjeder siden Gjennom YX Forhandler- Vegar Kulset Adm. dir. 10 Reitangruppen Årsrapport 2013

11 forum har YX Betjent etablert en velfungerende samarbeidsform med norske selveiere, og selskapets mål er å være den foretrukne samarbeidspartner for norske selveiere. YX Betjent vil fremover fortsette sine aktiviteter knyttet til å ha en sentral og betydningsfull posisjon i den pågående markedskonsolideringen i Norge. Uno-X Energi-selskapene i Danmark og Norge selger drivstoff til truckmarkedet gjennom landsdekkende nettverk av ubetjente truckstasjoner. Her kan kunden tanke drivstoff enkelt og effektivt på lokasjoner skreddersydd for transportbransjen. I tillegg markedsfører og selger energiselskapene fyringsprodukter, blank og farget diesel, marine gassoljer og spesialprodukter til private og bedrifter. I Norge betjenes private og småbedrifter gjennom et forhandlernettverk, mens i Danmark selger energiselskapet direkte til kunde også innenfor disse segmentene. Energiselskapene i begge land har restrukturert sine organisasjoner i 2013, for å være enda bedre rustet til å drive effektiv og kundenær virksomhet. Uno-X Smøreolje-selskapene i Danmark og Norge markedsfører og selger høykvalitets Texaco smøreoljeprodukter. Produktene produseres hos smøreoljefabrikken Scanlube, på lisens fra Chevron Lubricants. Scanlube er et svensk tilknyttet selskap som eies 50 prosent av Uno-X Gruppen. Produktene selges direkte til kunde, samt i Norge også gjennom lokale forhandlere. Smøreoljeselskapet i Danmark har i tillegg noe eksport av produkter. Uno-X Gruppen har ut over dette en omfattende innforsyning- og lagerfunksjon som er organisert i Energiselskapene i begge land, herunder drift av Uno-X Gruppens tankanlegg langs kysten i Norge. Når det gjelder distribusjon av bulkprodukter skjer dette i regi av Skanol, et dansk tilknyttet selskap som eies 50 prosent av Uno-X Gruppen. Fremtidsutsikter Uno-X Gruppen er godt rustet for fremtiden. De gjeldende markedsforholdene i Norden gir grunn til å forvente en moderat vekst i salg av drivstoff til bedriftsmarkedet for transport langs vei. Det kommer i økende grad mer drivstoffeffektive transportmidler, men som til en viss grad oppveies av befolkningsvekst. Samtidig må det forventes en stagnerende og til dels redusert etterspørsel etter oljeprodukter til oppvarming. Samlet forventer Uno-X Gruppen en stabil totaletterspørsel etter gruppens produkter også i årene fremover. Den rendyrkede strukturen i Uno-X Gruppen har vist seg å være robust og velfungerende. I årene fremover vil det fortsatt være fokus på vekst og utvikling basert på denne strukturen. Uno-X Gruppen forventer stabil verdiskapning også i Uno-X Gruppen Norge Danmark Driftsinntekter (NOK mill.) EBITDA før FIFO (NOK mill.) Driftsresultat før FIFO (NOK mill.) Antall utsalgssteder Uno-X Antall utsalgssteder YX Reitangruppen Årsrapport

12 REITAN EIENDOM Reitan Eiendom Reitan Eiendom er et eiendomsselskap i Reitangruppen. Reitan Eiendom skal med et langsiktig perspektiv bygge store eiendomsporteføljer i sentrum av Trondheim og Bergen og en portefølje av førsteklasses REMA-eiendommer. Reitan Eiendom skal også utvikle eiendom med hovedfokus på byomforming og logistikk/industri. E. C. Dahls Eiendom med underselskaper har bygd opp en betydelig eiendomsportefølje i Trondheim sentrum. Per 31. desember 2013 omfattet denne porteføljen omkring kvadratmeter. Selskapet har egen administrasjon og har en langsiktig horisont for sin eiendomsutvikling i Trondheim. Vestenfjeldske Eiendom har sitt hovedsete i Bergen, og eies med omkring 53 prosent av Reitan Eiendom. Etter en fusjon i 2013 eier selskapet en eiendomsportefølje på omkring kvadratmeter, bestående av eiendommer i Bergen sentrum, lokalsentre og REMAbutikker i Hordaland og Sogn og Fjordane, samt flere spennende utviklingsprosjekter. Reitan Eiendom eier 29,8 prosent av aksjene i NHP Eiendom AS. Hovedfokus for NHP Eiendom er et fåtall store byomformingsprosjekter samt utvikling av større destinasjoner for logistikk og handel. Reitan Eiendom eier videre 40 prosent av Login Eiendom AS og Login Invest ANS, som utvikler logistikk- og industrieiendommer. Reitan Ejendomsudvikling A/S utvikler butikkprosjekter for REMA 1000 i Danmark. I tillegg eier Reitan Eiendom en større portefølje av Shell / 7-Elevenstasjoner og Uno-X Automatanlegg i Danmark. Eiendomsvirksomheten har frem til årsskiftet 2013/2014 vært ansvarlig for utvikling av butikkprosjekter for REMA 1000 i Norge gjennom seks regionale eiendomsselskaper. Denne aktiviteten ble overført til REMA 1000 per 1. januar Prosjekter i de regionale selskapene som ikke kan utvikles til REMA-butikker, opprettholdes i felles eierskap mellom Reitan Eiendom og våre partnere for videreutvikling og realisasjon. Virksomheten i 2013 E. C. Dahls Eiendom har i 2013 arbeidet med ombygging og oppgradering av flere av sine eiendommer. I tillegg ble det ved inngangen til 2013 kjøpt to nye eiendommer i Trondheim, Thomas Angells gt. 12 og Thomas Angells gt. 8. Det har også vært jobbet med regulering av flere prosjekter, herunder Midtbykvartalet og Bryggerikvartalet på Kalvskinnet samt utvikling av enkelteiendommer. I de regionale eiendomsselskapene i Norge ble det ferdigstilt fem nye REMA 1000-butikker og formidlet to leieforhold. I tillegg bygde REMA Eiendom Nord ferdig den nye Handelshøyskolen i Trondheim i Elgeseter gate. Eiendommen ble solgt til KLP Eiendom mot slutten av Reitan Ejendomsudvikling bidro i 2013 til åpning av 19 nye REMA-butikker i Danmark, hvorav de fleste var nyoppførte bygg i regi av selskapet. I april 2013 etablerte Reitan Eiendom og Amfi Eiendom AS Ingolv Høyland Adm. dir. 12 Reitangruppen Årsrapport 2013

13 Handelshøyskolen, Trondheim selskapet Thon Reitan AS, med 50 prosent eierandel hver. 30. april 2013 overtok selskapet tre kjøpesentre fra Storebrand. Transaksjonen omfattet eiendommene Amfi Moss, Mosseporten og Sandens i Kristiansand, samt en større tomt i Moss. Eiendommene har et totalt areal på nesten kvadratmeter og forvaltes av Amfi Drift AS. NHP Eiendom reduserte våren 2013 sin eierandel i Lade Arena, og fullførte utbyggingen av Vestby Senter. Login Eiendom har i 2013 bygd for Br. Dahl og Optimera, og overtok i desember 2013 REMA-distribunalen på Vinterbro. Årets resultat i Reitan Eiendom ble NOK 272 mill. (NOK 202 mill.). Resultatet preges av verdiøkninger, salgsgevinster og gode resultater i tilknyttede selskaper, samt verdifall på rentebytteavtaler. Bokført egenkapital i Reitan Eiendom per 31. desember 2013 var NOK mill. (NOK mill.). Egenkapitalandelen var 52,4 prosent (53,2 prosent). Fremtidsutsikter E. C. Dahls Eiendom arbeider med et mulig prosjekt i Bryggerikvartalet på Kalvskinnet for Høyskolen i Trøndelag samt et mulig utvidelsesprosjekt for Pirsenteret på Brattøra. I Midtbyen arbeider E. C. Dahls Eiendom med utvikling av Midtbykvartalet og Postgården. Vestenfjeldske Eiendom har en solid kontantstrøm og en god base for videre vekst i Bergen og Hordaland. Selskapet har ved inngangen til 2014 en bred aksjonærstruktur. Det forventes noen endringer i aksjonærsammensetningen, og en ytterligere kapitaltilførsel vil bli vurdert i NHP Eiendom AS har en rekke prosjekter under utvikling og fokuserer sin innsats på et fåtall byomformingsprosjekter og noen områder for handel og logistikk sentralt plassert nær de største byene i Norge. Login Eiendom arbeider videre med utvikling av logistikk-eiendommer for REMA 1000 på Østlandet og i Stavanger. I Danmark har Reitan Ejendomsudvikling en rekke REMA-prosjekter under utvikling. Reitan Eiendom Antall kvadratmeter basert på eierinteresser Antall kvadratmeter basert på eierandel Reitangruppen Årsrapport

14 14 Reitangruppen Årsrapport 2013

15 KONSERNREGNSKAP REITANGRUPPEN AS Reitangruppen Årsrapport

16 ÅRSBERETNING Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. REITANGRUPPEN Det er våre sterke verdier og verdigrunnlag som driver oss derfor jobber vi hardt og kontinuerlig for å oppnå Reitangruppens visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Dette gjør vi blant annet gjennom å rendyrke våre forretningsområder, og ved å opprettholde og forsterke en kultur der våre kunder alltid er den øverste sjefen. I Reitangruppen skal få mennesker ta mange avgjørelser. Reitangruppen skal være symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet. I Reitangruppen er det ikke flaut å gjøre ting enkelt det er genialt. Vi fokuserer på gjennomføringsevne. Det som besluttes skal gjennomføres. Vi setter ting ut i livet og skaper ikke unødvendig arbeid for hverandre. Vi behandler medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere og kunder på en ordentlig måte, gjør de rette tingene, morer oss og arbeider hardt. Reitangruppens verdigrunnlag beskriver de verdier vår kultur er bygget på. Verdiene er blitt til gjennom bedriftens mangeårige historie. En sterk bedriftskultur basert på de åtte verdigrunnlagene er viktig for oppnåelse av Reitangruppens overordnede målsetninger. Verdibasert ledelse er en del av vår filosofi. Vi rendyrker bedriftens forretningsidé Vi holder en høy forretningsmoral Vi skal være gjeldfri Vi skal motivere til vinnerkultur Vi tenker positivt og offensivt Vi snakker med hverandre ikke om hverandre Kunden er vår øverste sjef Vi vil ha det morsomt og lønnsomt Reitangruppens forretningsidé er å eie sterke og selvstendige forretningsområder innen handel og eiendom. Morselskapet Reitangruppen AS sin oppgave er å bygge en sterk kultur, påse at vi har effektive strukturer og sette de finansielle standarder som vi skal gjennomsyres av. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim. Lade Gaard er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, Uno-X Gruppen i Oslo/København, mens Reitan Eiendom er lokalisert i Trondheim. VIRKSOMHETEN Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg en eierandel på 15,6 prosent i Axfood samt datterselskapet Spaceworld (97,0 prosent). REMA 1000 er ledende i Skandinavia innen organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen dagligvarehandel. Reitan Convenience er ledende innenfor organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen kiosk- og servicehandelsmarkedet i Skandinavia. Denne kunnskapen og ekspertisen søkes videreført til forretningsområdets nylig ervervede virksomhet i Finland, Estland og Litauen. Reitan Convenience visjon er å bli Europas største, beste og mest lønnsomme servicehandelsselskap. Uno-X Gruppen er et handelsselskap som driver salg, distribusjon og markedsføring av drivstoff, smøreolje og energiprodukter til private og bedrifter. Selskapet er etablert i Norge og Danmark. Uno-X Gruppen skal være det mest effektive og ukompliserte drivstoffog energiselskapet i Norden. Eiendomsvirksomheten er konsentrert om to hovedområder. Eiendomsutvikling i Trondheim skjer gjennom datterselskapet E. C. Dahls Eiendom. Kjøp, utvikling og etablering av REMA 1000 butikkeiendom skjer gjennom regionale eiendomsselskaper i Norge og Danmark. I tillegg skal Reitan Eiendom optimalisere eiendomssiden i forbindelse med oppkjøp og restruktureringer i Reitangruppen. Axfood driver handel med dagligvarer i Sverige gjennom dagligvarekjedene Willys og Hemköp samt grossistene Dagab og Axfood Närlivs. Spaceworld er en franchisebasert kjede som skal gi folk det siste innen personlig teknologi, inkludert nettbrett, mobil, hodetelefoner, lydbokser, spill og alt det som hører til. Kjeden er etablert på kjøpesentra og på nett. Per 31. desember 2013 har Reitangruppen utsalgssteder (3 931). Franchisedrift Reitangruppen var den første dagligvarebedriften i Norge som tok i bruk franchising i sin organisering, og rendyrket denne formen gjennom driften av konseptet REMA Franchising er et nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter: franchisegiver og franchisetaker. Å drive franchising er en balansegang mellom frihet og systemdrift. Franchisetakeren er en selvstendig næringsdrivende, men skal etterleve konseptet og filosofien fastsatt av franchisegiveren. Franchisegiver utvikler standarder for etablering og drift av virksomheter med bestemte varer og/eller tjenester under et felles merkenavn. Franchisetaker driver sin lokale virksomhet på dette grunnlaget, assistert av franchisegiver. Det stilles store krav til ansvarlighet på begge sider, og en franchisetaker som forvalter en merkevare har et spesielt ansvar. Franchisegiver distribuerer varer og/ eller tjenester til franchisetaker. Rolledelingen er i prinsippet slik at franchisegiver utfører tjenester på de områdene hvor det totalt sett er billigst og mest praktisk å utføre arbeidet sentralt. Franchisesystemet stiller høye gjensidige krav til partene, noe som kontinuerlig hever organisasjonens kompetanse. REDEGJØRELSE FOR KONSERNREGNSKAPET Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU. Reitangruppen implementerte 1. januar 2013 revidert IAS 19 Ytelser til ansatte og ny IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger. Sammenligningstallene for 2012 er omarbeidet i tråd med endringene. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av selskapets stilling. Konsernets resultat og finansielle stilling er påvirket av usikkerhet knyttet til regnskapsestimater ved fastsettelse av virkelig verdi av investeringseiendom, samt ved vurdering av verdifall på immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Resultatregnskapet Omsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2013 ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsinntektene ble NOK mill. (NOK mill.) Driftsresultat før amortiseringer, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultat ble NOK mill. (NOK mill.). Resultat før skattekostnad ble NOK mill. (NOK mill.). Årets resultat ble NOK mill. (NOK mill.). Andre inntekter inkluderer mottatt utbytte fra finansielle investeringer på NOK 104 mill. (NOK 100 mill.). 16 Reitangruppen Årsrapport 2013

17 Reitangruppen solgte i 2013 samtlige egenkapitalbevis (6,9 prosent) i SpareBank 1 SMN for NOK 466 mill. Regnskapsmessig gevinst på NOK 191 mill. er inkludert i netto gevinster (tap). Netto finanskostnad i 2013 ble NOK 440 mill. (NOK 546 mill.), hvorav netto rentekostnad utgjorde NOK 381 mill. (NOK 436 mill.). For øvrig inngår et i all hovedsak urealisert netto valutatap på finansieringsaktiviteter med NOK 107 mill. (tap NOK 3 mill.), samt verdiøkning på rentebytteavtaler med NOK 44 mill. (verdireduksjon NOK 81 mill.). Reitangruppen oppnådde i 2013 et totalresultat på NOK mill. (NOK mill.). Totalresultatet inkluderer et utvidet resultat etter skatt på NOK mill. (NOK -197 mill.), hvorav verdiøkning på finansielle investeringer er inkludert med NOK 756 mill. (verdireduksjon NOK 111 mill.) og positive valutaomregningsdifferanser utgjør NOK 487 mill. (negative NOK 144 mill.). Remåling av pensjonsforpliktelse er kostnadsført med NOK 40 mill. (inntektsført med NOK 57 mill.) i utvidet resultat. Kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra driften ble NOK mill. (NOK mill.). Endring i arbeidskapital ga en kontantstrøm på NOK 875 mill. (NOK -501 mill.). Investeringer Samlede kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter ble NOK mill. (NOK mill.). Det ble gjennomført betydelige investeringer i 2012 relatert til investeringseiendom i Reitan Eiendom samt kioskvirksomhet i Finland og Baltikum, mens det ikke har vært gjennomført tilsvarende store investeringer i I tillegg medførte salget av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN en positiv kontantstrøm på NOK 466 mill. i Brutto investeringer i varige driftsmidler utgjorde NOK mill. (NOK mill.). Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer i varige driftsmidler vurderes som god. Finansiering og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2013 er NOK mill. (NOK mill.). Likvide midler per 31. desember 2013 er NOK mill. (NOK mill.). Ubenyttede lånefasiliteter er på NOK mill. (NOK mill.). Egenkapital ved utgangen av 2013 er NOK mill. (NOK mill.) og tilsvarer en egenkapitalandel på 39,5 prosent (34,1 prosent). REMA 1000 Forretningsområdet omfatter REMA 1000 i Norge og Danmark samt REMA Industrier. REMA Industrier inkluderer REMA Trading, Norsk Kylling, REMA Nonfood, REMA Salg, Stanges Gårdsprodukter (95 prosent), MaxMat (75 prosent), Grans Bryggeri (50 prosent), Kjeldsberg Kaffebrenneri (50 prosent), Hugaas Industrier (50 prosent), Spekeloftet (50 prosent), Gram Slot (47,6 prosent) og BAMA Gruppen (19,8 prosent). Antall utsalgssteder per 31. desember 2013 er 776 (737). Totalomsetning inklusive franchisetakeromsetning i 2013 ble NOK mill. (NOK mill.), tilsvarende en vekst på 11,2 prosent (12,9 prosent) sammenlignet med fjoråret målt i lokal valuta. Omsetning fra butikk inklusive franchisetakeromsetning i 2013 ble NOK mill. (NOK mill.) som gir en vekst på 9,3 prosent (9,8 prosent). REMA 1000 Norge hadde i 2013 en omsetningsvekst (butikkomsetning) på 7,9 prosent og en sammenlignbar vekst på 5,3 prosent. REMA 1000 Norge har en markedsandel på 23,1 prosent (22,2 prosent for 2012 i henhold til offisiell måling fra Nielsen Norge). REMA 1000 Danmark hadde i 2013 høy omsetningsvekst og god resultatutvikling. Vekst i omsetning (butikkomsetning) var 14,0 prosent og sammenlignbar vekst var 6,3 prosent. REMA 1000 Danmark har en estimert markedsandel på 9,6 prosent for 2013 (estimert til 7,6 prosent for 2012). REMA Industrier kjøpte 95 prosent av aksjene i Stanges Gårdsprodukter i februar I april solgte REMA Industrier selskapets aksjer i Staur Foods til Staur Holding. REMA Industrier hadde i 2013 vekst i driftsinntekter på 8,6 prosent. EBITDA ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultatet ble NOK mill. (NOK mill.). Reitan Convenience Forretningsområdet omfatter Narvesen i Norge, Latvia og Litauen, Pressbyrån i Sverige, 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark, R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland og Lietuvos Spauda i Litauen. Reitan Convenience er markedsledende i alle land de er representert i. I tillegg til servicehandelsvirksomhet omfatter forretningsområdet også distribusjon av lesestoff gjennom Interpress i Norge og Sverige, Preses Serviss i Latvia, Lehepunkt i Estland og Press Express i Litauen. Scandinavian Fuel Infrastructure (SFI) eier bensininfrastrukturen på Shell/7-Eleven stasjonene i Norge og Danmark. Antall utsalgssteder per 31. desember 2013 er (2 524). Totalomsetning inklusive franchisetakeromsetning i 2013 ble NOK mill. (NOK mill.). Dette tilsvarer en vekst på 5,3 prosent (19,6 prosent) målt mot fjoråret i lokal valuta. Reitan Convenience i Norge hadde i 2013 en vekst i butikkomsetning på -2,2 prosent (0,5 prosent) og en sammenlignbar vekst på -1,0 prosent i Narvesen, -1,6 prosent i 7-Eleven og 1,2 prosent i Shell/7-Eleven. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i Norge i 2013 var 29,9 prosent (29,5 prosent). Reitan Convenience i Sverige hadde i 2013 en vekst i butikkomsetning på -0,5 prosent (-0,3 prosent) og en sammenlignbar vekst på -1,2 prosent i Pressbyrån, -1,2 prosent i 7-Eleven og -1,3 prosent i Shell/7-Eleven. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i Sverige i 2013 var 33,7 prosent (32,6 prosent). Reitan Convenience i Danmark hadde i 2013 en vekst i butikkomsetning på -2,7 prosent (9,9 prosent). Vekst i fjorårets omsetning er påvirket av omprofilering av 76 Kort & Godt butikker (DSB) til 7-Eleven. 7-Eleven hadde en sammenlignbar vekst på -4,8 prosent, Shell/7-Eleven på -3,6 prosent mens de omprofilerte DSB/7-Eleven butikkene hadde en sammenlignbar vekst på 1,1 prosent. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i Danmark i 2013 var 30,5 prosent (30,3 prosent). Narvesen Latvia hadde i 2013 en vekst i butikkomsetning på 1,2 prosent (62,4 prosent) og en sammenlignbar vekst på 0,3 prosent. Omsetningsvekst i fjor er påvirket av oppkjøp av de resterende 50 prosent av aksjene i Narvesen Latvia. Estimert markedsandel for Narvesen i Latvia i 2013 var 61,1 prosent (55,9 prosent). Vekst i omsetning for virksomheten i Finland, Estland og Litauen beregnes ikke for 2013 da tidligere eier av selskapene ikke fastsatte omsetning i samsvar med Reitan Convenience sin definisjon. Estimerte markedsandeler for virksomhetene er henholdsvis 36,7 prosent i Finland, 40,0 prosent i Estland og 30,0 prosent i Litauen. EBITDA ble NOK 872 mill. (NOK 685 mill.). Driftsresultatet ble NOK 407 mill. (NOK 261 mill.). Uno-X Gruppen Forretningsområdet består av Uno-X Energi (direkte salg av parafin, fyringsolje, farget og blank diesel, marin gassolje og spesialprodukter, samt salg av diesel fra automater i Norge og Danmark), Uno-X Automat (salg av drivstoff fra ubetjente stasjoner i Norge og Danmark), Uno-X Smøreolje (salg av smøremidler fra Norge og Danmark) og YX Betjent (salg av drivstoff fra betjente stasjoner i Norge). Fokuset for virksomheten er til enhver tid enkelhet, effektivitet, fleksibilitet og kundeservice. Antall utsalgssteder per 31. desember 2013 er 619 (616). Totalomsetning i 2013 ble NOK mill. (NOK mill.). Omsetning i kroner varierer med nivå på oljeprisen. Vekst i omsetning beregnes derfor ikke for dette forretningsområdet. EBITDA før FIFO ble NOK 489 mill. (NOK 475 mill.). Driftsresultatet før FIFO ble NOK 349 mill. (NOK 329 mill.). Regnskapsmessig verdiendring på beholdning av oljeprodukter (FIFO på oljeprodukter) er inkludert i varekostnad og utgjorde NOK -5 mill. (NOK -19 mill.). Reitan Eiendom Forretningsområdet har bygd opp en stor eiendomsportefølje i Trondheim og utvikler eiendomsprosjekter for REMA Regionale partnerselskap skal utvikle eiendom på markedsmessige kriterier for å bidra til økt omsetning for REMA Eiendomsporteføljen i Trondheim sentrum skal vokse og videreutvikles i et langsiktig perspektiv i regi av E. C. Dahls Eiendom. Reitan Eiendom skal optimalisere eiendomssiden i forbindelse med oppkjøp og restruktureringer i Reitangruppen. Reitangruppens eiendomsvirksomhet har per 31. desember 2013 eierinteresser i kvadratmeter eiendom ( ). Driftsinntektene i 2013 ble NOK 373 mill. (NOK 336 mill.). EBITDA ble NOK 461 mill. (NOK 377 mill.). Driftsresultatet ble NOK 431 mill. (NOK 361 mill.). Et høyere inntekts- og resultatnivå i Reitangruppen Årsrapport

18 forhold til fjoråret har sammenheng med Reitan Eiendoms kjøp av Pirsenteret ved utgangen av mars 2012, netto positive verdiendringer samt økt kurs på danske kroner. I tillegg har tilknyttede selskaper hatt gode resultater i E. C. Dahls Eiendom investerte i 1. kvartal 2013 i to sentralt beliggende bygårder i Trondheim. Thon Reitan AS, et nyetablert selskap som eies med 50 prosent av Reitan Eiendom og 50 prosent av Amfi Eiendom AS, inngikk i mars 2013 avtale med Storebrand Livsforsikring om kjøp av tre kjøpesentre. De tre kjøpesentrene er Amfi Moss i Moss, Mosseporten i Moss og Sandens i Kristiansand. De tre eiendommene har et samlet bruttoareal på omkring kvadratmeter eksklusive parkeringsareal. Vestenfjeldske Eiendom fusjonerte i oktober 2013 med en utfisjonert del av REMA Eiendom Vest. Selskapet ble med dette tilført betydelig eiendomsmasse og aktivitet. Reitan Eiendom eier nå 53 prosent i Vestenfjeldske Eiendom, mens de resterende aksjer eies av partnere og kjøpmenn i Region Vest. REMA Eiendom Nord har i 2013 fullført byggingen av Handelshøgskolen i Trondheim, og solgte i desember denne eiendommen til KLP Eiendom. REDEGJØRELSE FOR SELSKAPSREGNSKAPET Årsregnskapet for morselskapet Reitangruppen AS er avlagt etter god regnskapsskikk. Til og med året 2012 avla morselskapet årsregnskap i henhold til forenklet IFRS, men endret fra og med 2013 regnskapsspråk til NGAAP. Bakgrunn for og effekter av omarbeidelsen er ytterligere omtalt i selskapsregnskapet. Driftsinntektene i 2013 ble NOK 322 mill. (NOK 340 mill.), i sin helhet knyttet inntektsføring av utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper og finansielle investeringer. Netto gevinster på investeringer ble NOK 158 mill. (tap NOK 23 mill.). Årsresultatet ble NOK 393 mill. (NOK 190 mill.). Totalbalansen per 31. desember 2013 er NOK mill. (NOK mill.), hvorav investering i datterselskap utgjør NOK mill. (NOK mill.). Bokført egenkapital er NOK mill. (NOK mill.), mens sum gjeld er NOK 925 mill. (NOK mill.). FINANSIELL RISIKO Reitangruppen har sin kjernevirksomhet i markedet for lavprishandel og servicehandel. I tillegg til handelsvirksomheten har Reitangruppen en betydelig eiendomsportefølje, samt andre finansielle og strategiske investeringer. Konsernet er utsatt for ordinær finansiell risiko knyttet til denne type aktiviteter. Gjennom Uno-X Gruppen er Reitangruppen eksponert for risiko knyttet til endringer i oljeprisen. Reitangruppen opererer i markeder med høy omsetning og store volum. Kontantstrømmene er høye og relativt stabile, men volatile innenfor enkelt uke/ måned. Beholdning av likvider, tilgjengelige trekkrettigheter, samt mulighet for konserninternt låneopptak, er vesentlig for styring av likviditetsrisikoen. Omsetning i REMA 1000 og Reitan Convenience skjer gjennom franchisetakere. Franchisegiver har god oversikt over hver enkelt franchisetakers økonomiske situasjon. Uno-X Gruppen har omsetning til selveiere og egne sluttkunder. Forretningsområdet har etablert rutiner for kredittvurdering og oppfølging av hver enkelt kunde, samt tegnet kredittforsikring for deler av virksomheten. Historisk sett har mislighold og tap på fordringer vært lave i forhold til samlede kundefordringer og omsetningsvolum. Reitangruppen kostnadsførte i 2013 NOK 81 mill. (NOK 61 mill.) i tap på fordringer. Reitangruppen har etablert strategier og retningslinjer for å håndtere risiko knyttet til valuta og renter. Omfang og grad av sikring varierer mellom de ulike forretningsområdene. Reitangruppens aktivitet ligger i Norden og Baltikum. Eksponering knyttet til eierandeler i utenlandske virksomheter søkes begrenset ved at sammensetning av konsernets samlede gjeldsportefølje i størst mulig grad tilpasses den enkelte valutas og lands relative betydning av konsernets samlede aktivitet. Virksomheten i Uno-X Gruppen er eksponert for valutarisiko i USD. Risikoen søkes begrenset gjennom løpende inngåelse av valutaforretninger. Det foretas disposisjoner for å dempe effekten av kortsiktige svingninger i rentemarkedene, samt for å gi noe større forutsigbarhet knyttet til fremtidige rentekostnader. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentestruktur på konsernets lån og gjennom bruk av rentebytteavtaler. Konsernets finansielle risiko og sensitivitet for endringer i bl.a. rentenivå, valutakurser og oljepris er nærmere omtalt i note 3 - Finansiell risikostyring. OPPLYSNINGER OM MILJØ Totalt beskjeftiget Reitangruppen medarbeidere ved utgangen av 2013 (34 167). I konsernet er det totalt ansatte (7 604). Samarbeidet med de ansattes organisasjoner anses som godt og søkes videreført. Mangfold og likestilling Reitangruppen skal være en arbeidsplass der det ikke forekommer diskriminering mellom menn og kvinner. Personalpolitikken har som basis at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn i saker som rekruttering, personlig utvikling, avansement og avlønning. Det tilstrebes å fremme likestilling og å forhindre forskjellsbehandling som er i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Antall ansatte fordeler seg på menn og kvinner. I Reitangruppen AS er det to ansatte på toppledernivå, hvorav én mann og én kvinne. Samlet for Reitangruppens datterselskaper er det 157 ansatte på toppledernivå, hvorav 120 er menn og 37 er kvinner. Av 394 ansatte på mellomledernivå er 252 menn og 142 kvinner. Innenfor lager og transport er det totalt ansatte, fordelt på menn og 320 kvinner. Antall øvrige ansatte, inkludert kontoransatte, er fordelt på menn og kvinner. Av de totalt ansatte i Reitangruppen jobber deltid, fordelt på 506 menn og kvinner. Det arbeides aktivt for å utvikle og rekruttere flere kvinner til ledende stillinger. Det er gjort en likelønnsrevisjon i flere av forretningsområdene mellom kvinner og menn, hvor lønn for likt arbeid ble kartlagt. Det er ingen lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i like stillinger, men individuelle forskjeller basert på kompetanse, erfaring, utdanning m.m. Dette betyr i praksis at i enkelte like stillinger ligger enkelte kvinner høyere lønnsmessig enn tilsvarende menn i lik stilling og motsatt. Dette skal ivareta en rettferdig evaluering og vurdering av den enkelte ansatte, uavhengig av kjønn. Alle stillinger er innplasserte i stillingskategorier etter stillingsbeskrivelse, kompetanse, alder og erfaring. Dette betyr i praksis at lik stillingskategori lønnes likt, uavhengig av kjønn. Medarbeiderne i Reitangruppen representerer et stort mangfold, også når det gjelder kulturell og etnisk bakgrunn. Flere enn halvparten av kjøpmennene i 7-Eleven har ikke-etnisk norsk bakgrunn, og til sammen er flere enn 40 land representert blant medarbeiderne i de ulike forretningsområdene. Medarbeidere med annen kulturell og etnisk bakgrunn er representert både i utsalgsstedene og i de administrative stillingene. De fleste lokaliteter i Reitangruppen er av moderne standard, slik at en ansatt med fysiske utviklingshemminger vil kunne jobbe der. Lokalitetene på Lade Gaard er underlagt vernebegrensninger, slik at de ikke kan tilpasses kravene til universell utforming. Øvrige ansatte med redusert arbeidskapasitet grunnet alder og/eller sykdom har fått nødvendige hjelpemidler, samt mulighet til å jobbe i redusert stilling (dels uten sykepenger / ingen reduksjon av lønnen). Rekruttering Reitangruppen benytter profesjonelle rekrutteringsverktøy i rekrutteringsprosessene. Ledige stillinger skal lyses ut internt, for å fremme interne karrieremuligheter og interne avansement. Kvinner og mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke ledende stillinger. I rekrutteringsprosessene utarbeides kravspesifikasjoner til stillingene, som sammen med grundige vurderinger, evalueringer, intervjuer, testverktøy og referansesjekker skal sikre at selskapet finner den beste kvalifiserte kandidaten til stillingen. Både dagligvarebransjen og servicehandelsmarkedet i Norge er generelt sett mannsdominert på ledernivå. Utviklingsprogram og personlige utviklingsplaner skal fremme kvinners og medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunns muligheter til å avansere innad i selskapet. Fleksible arbeidstider, hjemmekontorløsninger og muligheter for utvidet permisjon skal fremme både kvinner og menns muligheter til å kombinere karriere og familieliv. 18 Reitangruppen Årsrapport 2013

19 Medarbeiderutvikling Reitangruppen skal være en attraktiv og god arbeidsplass for medarbeiderne, med mangfold og muligheter i fokus. I Reitangruppen legges det stor vekt på å motivere og utvikle medarbeiderne i tråd med selskapets verdier og holdninger. Reitangruppen ønsker å gi alle medarbeidere en felles plattform, og bygge felles stolthet på tvers av forretningsområdene. Medarbeiderutvikling er derfor sentralt for Reitangruppen og øvrige selskap. Det har blitt gjennomført flere ulike programmer, blant annet filosofikurs og verditrening, talentprogrammer, utviklingssenter, lederindexmålinger, arbeidsmiljøkartleggingen Great Place to Work (GPTW) og ulike individuelle programmer. I 2011 ble Verdiskolen, Reitangruppens interne lederutvikling, etablert. Verdiskolen skal være en arena for kompetanseløft innenfor verdibasert ledelse i Reitangruppen. Vår definisjon på verdibasert ledelse er å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit. Ut fra stilling, kompetanse og individuelle behov skal alle ansatte få tilbud om nødvendig kompetanseheving, samt kursing og utvikling. Dette kartlegges gjennom medarbeidersamtaler, utviklingssamtaler og lønns-, bonus- og evalueringssystemer. Det tilbys også faste kompetansehevende kurs for definerte stillingskategorier. Det lages egne karriere- og utviklingsplaner for de med ønske om avansement til ledende stillinger. Planene inneholder krav til kompetanse, ferdigheter og egenskaper. Med bakgrunn i planen utarbeides oftest en konkret handlingsplan med hensyn på opplæring og utviklingsprogrammer. Sykefravær og skader Sykefraværet har gjennom året vært om lag 5,2 prosent (5,6 prosent), totalt dager ( dager). Selskapet har ikke hatt noen alvorlige personskader i løpet av Totalt har det vært 29 personskader som har medført sykefravær. Reitangruppen arbeider aktivt med tilbakeføring av sykmeldte til arbeidslivet, samarbeider tett med NAV-kontorer over hele landet og ble også tildelt Varodd-prisen i Samfunnsansvar Reitangruppen arbeider med å integrere bærekraft i sine forretningsstrategier. Dette inkluderer ansvaret for konsernets ansatte og leverandører, i tillegg til hvordan konsernet påvirker miljøet gjennom driften. Reitangruppen deler samfunnsansvarsarbeidet inn i Reitangruppen som arbeidsplass, ansvarlig innkjøp, miljø og sosialt engasjement. Reitangruppen er opptatt av å drive så effektivt og miljøvennlig som mulig. Alle forretningsområdene jobber kontinuerlig med å se på hvilke måter de kan gjøre sine virksomheter så miljøvennlige som mulig. Det handler blant annet om bærekraftig drift og å redusere forbruk av strøm, drivstoff og utslipp av CO 2. Virksomheten i Uno-X Gruppen har sin basis i omsetning av produkter som kan forurense det ytre miljøet. Risikoen søkes redusert ved å ha strenge krav til intern kontroll og en proaktiv holdning til miljø. Uno-X Gruppen er miljøsertifisert etter ISO 14001:2004 i Danmark, og er kvalitetssertifisert i både Danmark og Norge. Sertifikatene betyr at virksomheten er miljø- og kvalitetssertifisert etter de internasjonalt anerkjente ISO-standardene. Miljøsertifiseringen i Danmark betyr at selskapet i dag kjenner de miljøpåvirkningene som er en konsekvens av selskapets aktiviteter, og Uno-X Gruppen i Danmark har forpliktet seg til å redusere disse påvirkningene år etter år. Uno-X Gruppen har rutiner som skal sikre at det foretas miljøundersøkelser og sikker håndtering av eventuell forurensing på salgssteder i forbindelse med nedleggelse eller fraflytting. Distribusjonsvirksomheten i REMA 1000 og Reitan Convenience medfører at konsernet har en del transport langs veien. Det arbeides kontinuerlig med reduksjon i CO2-utslipp i begge forretningsområdene. Industrivirksomheten i REMA Industrier medfører utslipp til jord, vann og luft. Omfang og type av slike utslipp rapporteres som pålagt av offentlige myndigheter. Virksomheten skal følge gitte utslippstillatelser med hensyn på forurensning av det ytre miljø. Reitangruppen er tilsluttet materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av emballasjeavfall. Gjennom inngåtte avtaler har leverandørene til handelsvirksomheten forsikret at det i produksjons- og/eller fremstillingsprosessen ikke skjer brudd på grunnleggende menneskelige og faglige rettigheter slik de er beskrevet i Plakaten for Etisk Handel. Reitangruppen har gjennom sine verdigrunnlag et naturlig fokus på samfunnsansvar, og støtter en rekke store og små organisasjoner. Konsernet er opptatt av at alle samarbeidsprosjekter skal være en vinn-vinn situasjon, og at det skal skapes verdi og engasjement hos medarbeiderne gjennom disse samarbeidene. Reitangruppen har ved ulike anledninger fått utmerkelser for sitt engasjement. 7-Eleven og Magnus Reitan ble i 2013 tildelt Brobyggerbedriftsprisen for sitt arbeid med inkludering og integrering i arbeidslivet. I 2008 fikk Reitangruppen pris for arbeid med integrering og mangfold av 14. august-komiteen, Sponsorprisen i 2009 for sitt arbeid med ungdomsorganisasjonen MOT og Varodd-prisen i Reitangruppen er løftet frem ved flere konferanser og kampanjer i 2012 for sitt arbeid med inkluderende arbeidsliv. Under Pøbelseminaret 2013, ble Ole Robert Reitan kåret til Årets Pøbel. Prisen gis til de som står på for samfunnets «pøbler» og som gjør en unik innsats for ungdom som er i ferd med å falle utenfor. Det sosiale ansvaret spenner seg fra internasjonalt samarbeid med organisasjoner som Røde Kors, Oslosenteret, ungdomsarbeid med MOT, konsernmedlemskap i Initiativ for etisk handel og sportsavtaler med blant annet Rosenborg, til mer enn hundre lokale sponsorater til kultur, sport og humanitært arbeid. I 2012 etablerte Reitangruppen Årets Ladejarl, en årlig verdipris på to millioner kroner som tildeles en enkeltperson som utmerker seg og bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. Reitangruppen ønsker å være en samfunnsansvarlig aktør som skaper verdier ut over selskapets verdier. Arbeidet skal også gi verdi for medarbeiderne, og således skape engasjement og tilhørighet. Reitangruppen anser også arbeidet med å skape en svært god arbeidsplass som en del av samfunnsansvaret, ettersom konsernet er en betydelig arbeidsgiver. ORGANISASJON Reitangruppens filosofi er å organisere virksomheten på en slik måte at avstanden mellom ansvar/myndighet og operativ gjennomføring blir minst mulig. Som franchiseorganisasjon baserer Reitangruppen seg på systemdrift, enten det gjelder operativ eller administrativ drift. Systemdrift betyr også å etablere og etterleve rutiner og intern kontroll innenfor samtlige områder i organisasjonen. Solide rutiner sikrer god løpende kontroll av virksomheten og derigjennom at ledelsen til enhver tid har det beste beslutningsgrunnlaget tilgjengelig. Ledelses- og organisasjonsforhold Styret i Reitangruppen består av styreleder Odd Reitan og styremedlemmene Ole Robert Reitan, Magnus Reitan og Øyvind Eriksen. Ledergruppen i Reitangruppen består av daglig leder Odd Reitan, finansdirektør Kristin S. Genton, daglig leder i REMA 1000 Ole Robert Reitan, daglig leder i REMA 1000 Norge Tom Kristiansen, daglig leder i Reitan Convenience Magnus Reitan, daglig leder i Uno-X Gruppen Vegar Kulset og daglig leder i Reitan Eiendom Ingolv Høyland. Aksjonærforhold Reitangruppen er 100 prosent eid av familien Reitan. Odd Reitan, Ole Robert Reitan og Magnus Reitan eier 33,3 prosent hver av aksjene gjennom hvert sitt heleide holdingselskap. Eierne av Reitangruppen er aktivt involvert i driften av selskapet. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Årets resultat i Reitangruppen AS ble NOK 393 mill. og foreslås disponert slik: Avsetning til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponert NOK 150 mill. NOK 243 mill. NOK 393 mill. FREMTIDSUTSIKTER Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling. REMA 1000 REMA 1000 ønsker sterke markedsposisjoner i de land selskapet er representert, og REMA 1000 har også i 2013 økt sin markedsandel både i det norske og det danske markedet. Innen dagligvare- Reitangruppen Årsrapport

20 handelen forventes det at konkurransen mellom de ledende aktørene vil være sterk også i årene fremover. Utnyttelse av opparbeidet erfaring og kompetanse innenfor kjededrift, franchising, markedsføring og merkevarebygging skal bidra til å forsterke konseptet. Arbeidet med effektivisering av driften både i lager- og butikkleddet videreføres. Fokus er å skape en enklere hverdag først og fremst for kjøpmenn og butikker, men også for resten av organisasjonen. REMA 1000 i Norge vil i 2014 fortsette videreutviklingen av konseptet gjennom ny modellbutikk. Gjennom utvikling av sortiment, butikkutforming og systemdrift skal ny modellbutikk bidra til å møte endrede forventninger og krav fra forbrukerne og gjøre REMA 1000 godt rustet til å møte konkurransen fremover. Økt satsning på viktige varegrupper som frukt og grønt, ferskvarer og brød, og en forsterket kampanjegjennomføring skal være med å bidra til fortsatt vekst. REMA 1000 i Norge forventer å åpne om lag 20 butikker i Gjennom REMA Industriers kjøp av Stanges Gårdsprodukter får REMA 1000 Norge tilgang på hvitt kjøtt innen premiumsegmentet. REMA 1000 Norge startet i 2013 et forenklingsprosjekt som har til hensikt å sikre en effektiv drift og organisering fremover. Prosjektet vil fortsette for fullt de neste årene, og målet er at hverdagen til franchisetakere, ansatte og kunder skal forenkles i størst mulig grad, blant annet ved hjelp av bedre og mer smidige prosesser og rutiner, støttet av effektive IT-systemer. Prosjektet vil også være et viktig bidrag til å gjøre REMA 1000 enda mer kostnadseffektiv. Videre vil REMA 1000 Norge fra 1. januar etablere to nye regionskontorer. For å rendyrke oppgavene i de ulike enhetene i REMA 1000 i Norge planlegger selskapet å gjøre en intern reorganisering i Som et ledd i dette og for å forsterke utviklingen av REMA 1000-butikker, har selskapet fra januar 2014 overtatt en eiendoms- og prosjektportefølje fra Reitan Eiendom. Dette er omtalt nærmere under Reitan Eiendom nedenfor. REMA 1000 Danmark vil fremover forsterke konseptet og arbeide videre med «Discount med holdning», som betyr at varene selges til en lav pris men med klare holdninger og krav til varenes kvalitet og innvirkning på mennesker og miljø. I dette ligger fortsatt satsning på økologi og bærekraftige produkter og redusert matspill. REMA 1000 i Danmark forventer å åpne butikker også i Samarbeidet med egne og eksklusive leverandører skal videreutvikles gjennom REMA Industrier. REMA Industrier har ledende posisjoner i flere kategorier, med merker som Millim (undertøy og klær), Solvinge (kylling og kalkun), Stange (kylling), Godehav (fisk og fiskemat), Grans (øl); Siesta (appelsinbrus), Spekeloftet (pinnekjøtt) og Kjeldsberg (kaffe), i tillegg til en rekke produkter under merkenavnet REMA Reitan Convenience Reitan Convenience skal være Europas største, beste og mest lønnsomme kiosk- og servicehandelsselskap, og spesialist på utvikling, organisering og drift av servicehandelskonsepter. Dette må sees på som en langsiktig målsetning som til enhver tid vil være avhengig av de muligheter som åpner seg og selskapets evne til å skape den nødvendige kontantstrøm som muliggjør slike satsninger. Veksten i de markedene Reitan Convenience allerede er representert i skal i første rekke skje gjennom å videreutvikle eksisterende konsepter og sortiment. Uno-X Gruppen Uno-X Gruppen er godt rustet for fremtiden. De gjeldende markedsforholdene i Norden gir grunn til å forvente en moderat vekst i salg av drivstoff til bedriftsmarkedet for transport langs vei. Det kommer i økende grad mer drivstoffeffektive transportmidler, men som til en viss grad oppveies av befolkningsvekst. Samtidig må det forventes en stagnerende og til dels redusert etterspørsel av oljeprodukter til oppvarming. Samlet sett forventer Uno-X Gruppen en stabil totaletterspørsel etter gruppens produkter også i årene fremover. Den rendyrkede strukturen i Uno-X Gruppen, har vist seg å være robust og velfungerende. I årene fremover vil det fortsatt være fokus på vekst og utvikling basert på denne strukturen. Uno-X Gruppen forventer stabil verdiskapning også i Reitan Eiendom Reitan Eiendom har frem til årsskiftet 2013/2014 vært ansvarlig for utvikling av butikkprosjekter for REMA 1000 i Norge gjennom seks regionale eiendomsselskap. Denne aktiviteten ble overført til REMA 1000 per 1. januar Prosjekter i de regionale selskapene som ikke kan utvikles til REMA-butikker opprettholdes i felles eierskap mellom Reitan Eiendom og deres partnere for videreutvikling og realisasjon. Reitan Eiendom skal fremover eie store eiendomsporteføljer i sentrum av Trondheim og Bergen og et antall førsteklasses REMA-eiendommer. Selskapet skal i tillegg utvikle eiendom med hovedvekt på byomforming, logistikk og industri. Eiendomsinvesteringer i Trondheim skjer gjennom E. C. Dahls Eiendom. Selskapet arbeider med et mulig prosjekt i Bryggerikvartalet på Kalvskinnet for Høyskolen i Trøndelag samt et mulig utvidelsesprosjekt for Pirsenteret på Brattøra. I Midtbyen arbeider E. C. Dahls Eiendom med utvikling av Midtbykvartalet og Postgården. Vestenfjeldske Eiendom har en solid kontantstrøm og en god base for videre eiendomsinvesteringer i Bergen og Hordaland. Selskapet har ved inngangen til 2014 en bred aksjonærstruktur. Det forventes noen endringer i aksjonærsammensetningen, og en ytterligere kapitaltilførsel vil bli vurdert i NHP Eiendom har en rekke prosjekter under utvikling og fokuserer sin innsats på et fåtall byomformingsprosjekter og noen områder for handel og logistikk sentralt plassert nær de største byene i Norge. Login Eiendom arbeider videre med utvikling av logistikkeiendommer for REMA 1000 på Østlandet og i Stavanger. Trondheim, 19. mai 2014 Styret i Reitangruppen AS Odd Reitan Styrets leder / Daglig leder Ole Robert Reitan Styremedlem Magnus Reitan Styremedlem Øyvind Eriksen Styremedlem 20 Reitangruppen Årsrapport 2013

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 74.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 74. REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2011 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2011 2010 2009 Omsetning inkl. franchisetakeromsetning 1) 63 795 58 630 57 253 Vekst i omsetning REMA 1000 7,3 % 7,7 %

Detaljer

Driftsinntekter 40 682 39 829 39 872 Driftsresultat 2 228 1 812 660 Resultat før skatt 1 816 1 396-324 Årets resultat 1 453 1 053-329

Driftsinntekter 40 682 39 829 39 872 Driftsresultat 2 228 1 812 660 Resultat før skatt 1 816 1 396-324 Årets resultat 1 453 1 053-329 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2010 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2010 2009 2008 Omsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 630 57 253 57 026 Vekst i omsetning REMA 1000 7,7 % 14,7 %

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2015 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2015 2014 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning ¹) 85 561 81 644 Vekst i omsetning REMA 1000 ¹) 7,1 % 6,7 % Vekst

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning ¹) 81 644 76 848 Vekst i omsetning REMA 1000 ¹) 6,7 % 11,2 % Vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2012 2011 Driftsinntekter 34 292 29 719 Driftsresultat 1 614 1 382 Resultat før skatt 1 432 1 306 Årets resultat 1 035 956

NØKKELTALL. RESULTAT 2012 2011 Driftsinntekter 34 292 29 719 Driftsresultat 1 614 1 382 Resultat før skatt 1 432 1 306 Årets resultat 1 035 956 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2012 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2012 2011 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 47 588 42 637 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 41 288

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2001 9. november på hotel Royal Christiania

Presentasjon 3. kvartal 2001 9. november på hotel Royal Christiania Presentasjon 3. kvartal 2001 9. november på hotel Royal Christiania VISJON OG FORRETNINGSIDÉ VISJON Vi skal bli Nordens største handelshus FORRETNINGSIDÉ Reitan Narvesen ASA skal være et selskap spesialisert

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009 Reitangruppen Årsrapport 2009 Nøkkeltall (Beløp i NOK mill.) OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2009 2008 2007 Omsetning inkl. provisjon 57 253 57 026 45 841 Vekst i omsetning REMA 1000 14,7 % 17,8 % 10,6 % Vekst

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Faghandel. Servicehandel. Engros. Distribusjon

Faghandel. Servicehandel. Engros. Distribusjon 1 Dagligvare Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel Engros Distribusjon 2 Dagligvare Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel REMA Norge Norge Sverige REMA International International 3 Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2001 9. mai på Felix Konferansesenter

Presentasjon 1. kvartal 2001 9. mai på Felix Konferansesenter Presentasjon 1. kvartal 2001 9. mai på Felix Konferansesenter 1 VISJON OG FORRETNINGSIDÉ VISJON Vi skal bli Nordens største handelshus FORRETNINGSIDÉ Reitan Narvesen ASA skal være et selskap spesialisert

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 80.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 80. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2015 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2015 2014 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 63 343 58 041 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 490

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011

NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011 NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011 2 Årsregnskap for 2011 for - konserntall Fremgangen fortsetter for Driftsinntektene i 2011 ble 58 641 MNOK (55 675 MNOK), en økning på 5,3 %. Driftsresultatet (EBIT) ble

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010

Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010 Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010 et 4. kvartal og foreløpig for året 2010 Omsetningen var 863 MNOK i 4. kvartal 2010 mot 889 MNOK i 4. kvartal 2009. Omsetningen var 3.588 MNOK i 2010 mot 3.467 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer