PROSPEKT. DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178."

Transkript

1 PROSPEKT DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK % p.a. konvertibelt obligasjonslån 2003/2006 Totalt NOK Tegningsperiode f.o.m. 9 desember 2002 t.o.m. 23 desember 2002 Tilrettelagt av: 5 desember 2002

2 1 IMPORTANT NOTICE This Prospectus has been prepared in connection with the secondary offering of shares and the primary offering of convertible bonds issued by DSND Inc (the Company ) in accordance with the Norwegian Securities Trading Act of 19 June 1997 no. 79 and the Norwegian Stock Exchange Regulations of 17 January 1994 no. 30. This Prospectus does not constitute an offer to sell, or an invitation by or on behalf of the Company or the Managers (or any of their respective affiliates or any other person) to subscribe or purchase the secondary offering shares and the new convertible bonds of the Company in any jurisdiction in which such offer is unlawful. The distribution of this Prospectus and the offering or sale of the secondary offering shares and convertible bonds may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons who are in possession of this Prospectus are required by the Company and the Managers to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. This Prospectus may not be used for, or in connection with, any offer to, or solicitation by, anyone in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or solicitation is not authorised or is unlawful, including but not limited to the Netherlands, Canada, Australia and Japan. The Subscriber bears the full risk for its legal ability to subscribe for and own shares and convertible bonds in the Company and its monetary liability under this undertaking will not cease to be effective in the event that subscription and ownership of shares or convertible bonds in the Company would be illegal due to statutory law and regulations or due to the articles of association of the Company. In such event, the Subscriber will fulfil the payment obligations that have been effected and will designate a third party to whom the shares and/or convertible bonds are to be transferred. Neither the delivery of this Prospectus nor any sale made hereunder shall under any circumstances imply that the information herein is correct as of any date subsequent to the date hereof. Any new circumstances/inaccuracies material to a valuation of the shares or the convertible bonds, which arise or are discovered between the publication of this Prospectus and the last date of the acceptance period, will be included as a supplement to this Prospectus and published in accordance with the Norwegian Stock Exchange Regulations, section 14-6 and bf section This Prospectus has been approved by the Oslo Stock Exchange in accordance with applicable Norwegian securities laws. Any dispute regarding this Prospectus shall be governed by Norwegian law and shall be resolved by Norwegian courts exclusively. According to the shareholder register as of 3 December 2002, 3 shareholders, amounting to 0,06% of the share capital will not receive this prospectus. Though shareholders resident in the above mentioned countries of which will not receive this prospectus, will still receive purchase- and subscription rights as set forward in the offering, and must at their own initiative contact their Norwegian broker. 1.1 Notice to Foreign Shareholders The making of the offer to shareholders in countries other than Norway may be affected by the laws of other relevant jurisdictions. This Prospectus will not be deemed to be an offer in any jurisdiction in which, or to any shareholder to whom, it is unlawful to make an offer under the laws of any relevant jurisdiction, including but not limited to the Netherlands, Canada, Australia and Japan. This Prospectus does not constitute any offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any of the secondary offering shares or convertible bonds to the public in the Cayman Islands. 1

3 Notice to US Investors The secondary offering shares and convertible bonds have not been approved by the US Securities and Exchange Commission ( SEC ) nor has the SEC passed upon the accuracy or adequacy of this Prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States. The secondary offering shares and convertible bonds will not be offered or sold in a transaction registered under the Securities Act of 1933, as amended (the US Securities Act ) and may be offered and sold only in transactions that are exempt from, or are not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The purchase rights for the secondary offering shares and the subscription rights for the convertible bonds may only be exercised by or on behalf of U.S. Persons (as defined in Regulation S under the Securities Act) who are qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the Securities Act ( QIBs ). The purchase rights and the subscription rights are being offered and sold outside the United States in an offshore transaction in reliance on Regulation S of the Securities Act. Notice to the UK Investors This Prospectus and its contents are confidential and its distribution (which term shall include any form of communication) is restricted pursuant to Section 21 (restrictions on financial promotion) of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended). In relation to the United Kingdom, this Prospectus is only directed at, and may only be distributed to, persons who are investment professionals (being persons having professional experience in matters relating to investments) within the meaning of Article 19(2) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (as amended) (the Financial Promotion Order ) or who are persons to whom Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc.) of the Financial Promotion Order applies or who are the persons to whom it may otherwise be lawfully distributed. Any investment, and investment activity or controlled activity, to which this Prospectus relates is available only to such person and will be engaged in only with such persons. Persons that do not have professional experience should not rely or act upon this Prospectus unless they are persons to whom Article 49(2)(a) to (d) applies or are persons to whom this Prospectus may otherwise lawfully be distributed. This Prospectus may only be distributed in circumstances which do not result in an offer to the public in the United Kingdom within the meaning of the Public Offers of Securities Regulations 1995 (as amended). Each such US Investor or United Kingdom Investor shall be required, as a condition to exercising their purchase rights and/or their subscription rights, to enter into an investment representation letter with the Managers in the form attached hereto. 1.2 Viktig melding Dette Prospektet har blitt utarbeidet i forbindelse med Videresalget og det Konvertible Obligasjonslånet i DSND Inc i henhold til lov om verdipapirhandel av 19 juni 1997 nr 79 og børsforskriften av 17 januar 1994 nr. 30. Prospektet er blitt kontrollert av Oslo Børs i henhold til nevnte regelverk. Prospektet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe noen av aksjene eller de konvertible obligasjonene på vegne av Selskapet eller noen Selskapet kan identifiseres med i jurisdiksjoner hvor det er ulovlig å fremsette et slikt tilbud eller en slik anmodning. Distribusjonen av Prospektet og tilbud om kjøp av aksjer og/eller tegning av konvertible obligasjoner er i visse jurisdiksjoner underlagt rettslige restriksjoner. Personer som får tilgang til dette Prospektet må selv overholde slike restriksjoner. Dette Prospektet må ikke brukes til markedsføring eller salg av aksjer eller konvertible obligasjoner på steder dette ikke er lov, herunder, men ikke begrenset til, USA, Canada, Australia, Japan og Nederland. Prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, eller en anmodning om å kjøpe, aksjene eller de konvertible obligasjonene til offentligheten på Cayman Islands. Mottak av Prospektet eller deltakelse i Videresalget eller det Konvertible Obligasjonslånet gir under ingen omstendighet uttrykk for at informasjonen i Prospektet er korrekt eller fullstendig etter datoen for Prospektet. Ny informasjon som har betydning ved verdsettelsen av aksjene og/eller de konvertible 2

4 obligasjonene som materialiserer seg mellom datoen for Prospektet og utløpet av Tegningsperioden vil bli inkludert i et tillegg til Prospektet og offentliggjort i henhold til børsforskriften 14-6 og Alle tvister vedrørende Videresalget og det Konvertible Obligasjonslånet skal løses etter norsk rett og for norske domstoler. 1.3 Utenlandske Aksjonærer Fremsettelse av tilbudet om å kjøpe Aksjer i Videresalget og tegne obligasjoner i det Konvertible Obligasjonslånet (heretter benevnt som Tilbudet ) i andre land enn Norge kan påvirkes av lovgivningen i den relevante jurisdiksjon. Prospektet er ikke å anse som et tilbud i jurisdiksjoner hvor det vil være ulovlig etter de relevante jurisdiksjoners lovgivning å fremsette Tilbudet. Utenlandske Aksjeeiere i DSND Inc som ikke er bosatt i Norge ( Utenlandske Aksjeeiere ) som ønsker å akseptere Tilbudet må orientere seg om relevant lovgivning, herunder om det er nødvendig å få offentlige tillatelser og om mulige skattekonsekvenser. Tilbudet fremsettes ikke, hverken direkte eller indirekte, ved bruk av post eller på annen måte eller andre former for (inkludert, men ikke begrenset til, telefaks, teleks, telefon og internett), mellomstatlig eller utenriks forretningsdrift i, eller ved bruk av noen av fasilitetene til en nasjonal børs i Canada, Australia, Japan og Nederland, og Tilbudet kan ikke aksepteres ved slik bruk, måte, form eller tjenester fra Canada, Australia, Japan eller og Nederland. Eksemplarer av dette Prospektet, vedlagte Bestillingsblankett og Tegningsblankett og eventuelle relaterte tilbudsdokumenter kan ikke, og må heller ikke, sendes, postlegges eller på annen måte distribueres til, i eller fra Canada, Australia eller Japan, herunder til Aksjeeiere med registrert adresse i Canada, Australia, Nederland eller Japan, eller til forvaltere eller andre som Selskapet vet oppbevarer Aksjer for slike personer. Personer som mottar nevnte dokumenter (herunder, men ikke begrenset til, forvaltere og andre fullmektiger) må ikke distribuere eller sende dem til, i eller fra Nederland, Canada, Australia eller Japan, benytte postvesenet i Canada, Nederland, Australia eller Japan eller noen slik form eller tjeneste i forbindelse med tilbudet. Personer som ønsker å akseptere Tilbudet må ikke bruke slike postvesen eller slike former eller tjenester for noe formål, direkte eller indirekte relatert til aksept av Tilbudet. Dersom dette blir gjort, vil aksepten av Tilbudet være ugyldig. Konvolutter inneholdende Akseptformularer må ikke være poststemplet i Canada, Nederland, Australia eller Japan. Alle Aksjeeiere må oppgi adresser utenfor Canada, Nederland, Australia eller Japan for utbetaling av vederlaget eller for retur av Kjøpsblankett og/eller Tegningsblankett og/eller andre dokumenter. En Aksjeeier vil oppfattes som ikke å ha akseptert Tilbudet dersom (i) han eller hun fyller ut Kjøpsblankett og/eller Tegningsblankett med en adresse i Canada, Nederland, Australia eller Japan eller har en registrert adresse i Canada, Nederland, Australia eller Japan, eller (ii) Kjøpsblankett og/eller Tegningsblankett mottatt fra ham eller henne er i en konvolutt poststemplet i, eller som på annen måte fremstår for Selskapet eller Selskapets representanter som å være sendt fra Canada, Nederland, Australia eller Japan. Selskapet forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å undersøke, i forhold til enhver aksept, hvorvidt ovennevnte klausul (i) og (ii) er tilfredsstilt. Dersom slik undersøkelse foretas og dette fører til at Selskapet (uansett grunn) fastsetter at vedkommende erklæring og garanti ikke er korrekt, vil vedkommende Kjøpsblanklett og/eller Tegningsblankett ikke anses gyldig. Dersom noen person (herunder, men ikke begrenset til, forvaltere og andre fullmektiger) i forbindelse med fremsettelsen av Tilbudet, uavhengig av hvorvidt dette skjer på basis av en kontraktsmessig eller rettslig forpliktelse eller på annet grunnlag, videresender dette Prospekt, Kjøpsblankett og/eller Tegningsblankett eller noe relatert tilbudsdokument i, til eller fra Canada, Nederland, Australia eller Japan eller bruker postverket eller andre måter eller former for (inkludert, men ikke begrenset til, telefaks, teleks, telefon og internett) mellomstatlig eller utenriks forretningsdrift i, eller noen av fasilitetene til en nasjonal børs i Canada, Nederland, Australia eller Japan i forbindelse med slik videresending, skal vedkommende (i) informere mottaker om dette faktum, (ii) forklare mottaker at vedkommende handling kan gjøre forsøk på bestilling eller tegning fra mottaker ugyldig, og (iii) henvise mottaker til dette punkt. 3

5 Bestemmelsene i dette punkt og andre vilkår ved Tilbudet som gjelder Utenlandske Aksjeeiere, kan frafalles eller endres i forhold til spesifikke Aksjeeiere eller på generell basis av Selskapet etter Selskapets frie skjønn, men bare dersom Selskapet har konkludert med at slikt frafall eller slik endring ikke vil utgjøre, eller gi opphav til, et brudd på relevant verdipapirlovgivning eller andre lovregler. Bestemmelsene i dette punkt går foran eventuelle vilkår ved Tilbudet som står i motstrid med dem. 1.4 Distribusjon av Prospektet Dette Prospektet med Kjøps- og Tegningsblankett sendes den 6 desember 2002 til samtlige Aksjonærer registrert i DSND Incs Aksjeregister pr utløpet av 2desember 2002, med unntak for Aksjonærer hjemmehørende i Nederland, Canada, Japan, Cayman Islands, Australia og andre jurisdiksjoner hvor slik utsendelse vil være i strid med lokal lovgivning, under den adresse som er innmeldt på vedkommendes VPS-konto. Pr 3 desember 2002 utgjør dette Aksjonærer som ikke får tilsendt Prospektet, som utgjør 0,06% av aksjekapitalen i Selskapet. Selv om Aksjonærer som er hjemmehørende i de overnevnte land ikke får tilsendt Prospektet vil disse likevel få tildelt rettigheter som de Øvrige Aksjonærer som beskrevet i dette Prospektet. Disse aksjonærene mp i så fall, på eget initiativ, ta kontakt med sin norske megler. US og UK Aksjonærer må bekrefte at disse er prosfesjonelle investorer i henhold til et vedlagt investment letter som sendes til disse. Prospektet legges ut til gjennomsyn hos DSND Subsea s hovedkontor samt hos Fondsfinans og Alfred Bergs kontorer, og sendes til alle autoriserte verdipapirforetak i Norge. Fondsfinans ASA Haakon VII s gt. 2 P.O. Box 1782 Vika N-0122 Oslo Telefon: Telefax: /04 Alfred Berg Norge Olav V s gt. 5 P.O. Box 1294 Vika N-0111 Oslo Telefon: Telefax:

6 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 IMPORTANT NOTICE NOTICE TO FOREIGN SHAREHOLDERS VIKTIG MELDING UTENLANDSKE AKSJONÆRER DISTRIBUSJON AV PROSPEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE ANSVARSFORHOLD UTTALELSE FRA STYRET I DSND INC TILRETTELEGGERENES UTTALELSE JURIDISK UTTALELSE JURIDISK UTTALELSE REVISORS UTTALELSE DEFINISJONER, FORKORTELSER OG TEKNISKE UTTRYKK DEFINISJONER FORKORTELSER OG TEKNISKE UTTRYKK SAMMENDRAG ELEMENTENE I REFINANSIERINGEN INDIKATIV INTERESSE FRA CAL DIVE PLIKTIG TILBUD FREMSATT AV SIEM INDUSTRIES INC TILBUD TIL AKSJONÆRENE I DSND INC OM KJØP AV AKSJER I VIDERESALGET TILBUD TIL AKSJONÆRENE I DSND INC OM TEGNING I DET KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅNET BESKRIVELSE AV DSND INC MARKEDSFORHOLD FINANSIELL INFORMASJON AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD I DSND INC RISIKOFORHOLD REFINANSIERING AV DSND INC OG ØVRIGE FORHOLD BAKGRUNNEN FOR SELSKAPETS FINANSIERINGSBEHOV OG DE ULIKE ELEMENTER I REFINANSIERINGEN RETTET EMISJON MED ETTERFØLGENDE VIDERESALG KONVERTIBELT OBLIGASJONSLÅN BRUK AV PROVENY INDIKATIV INTERESSE FRA CAL DIVE PLIKTIG TILBUD FREMSATT AV SIEM INDUSTRIES INC TILBUD TIL AKSJONÆRENE I DSND INC OM KJØP AV AKSJER I VIDERESALGET BAKGRUNN SELSKAPETS STIFTELSE OG FORMÅL AKSJEKAPITAL ETTER RETTET EMISJON OG PLIKTIG TILBUD VIDERESALGET AV NYE AKSJER TIL ØVRIGE AKSJONÆRER AKSJENES OMSETTELIGHET, RETTIGHETER OG ØVRIG INFORMASJON KOSTNADER LOVVALG TILBUD TIL AKSJONÆRENE I DSND INC OM TEGNING I DET KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅNET VEDTAKELSE AV DET KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅNET INNGÅELSE AV LÅNEAVTALE BESKRIVELSEN AV DET KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅNET LÅNETS STATUS VPS-REGISTRERING BØRSNOTERING KONVERTERINGSRETT OG -PERIODE KONVERTERINGSKURS

7 8.9 FREMGANGSMÅTE VED KONVERTERING DE NYE AKSJERS RETTIGHETER TEGNING AV OBLIGASJONER BESKRIVELSE AV DSND INC BAKGRUNN FOR ETABLERING AV DSND INC DSND INCS VIRKSOMHET DATTERSELSKAPENE I DSND INC HISTORIKK AVTALEN MED HALLIBURTON OM ETABLERING AV SUBSEA BESKRIVELSE AV SUBSEA BESKRIVELSE AV DEN GJENVÆRENDE VIRKSOMHETEN ETTER ETABLERINGEN AV SUBSEA STYRE OG LEDELSE STYRET LEDELSE GODTGJØRELSER MARKEDSFORHOLD INNLEDNING MARKEDET FOR UNDERVANNSTJENESTER KONKURRENTER FINANSIELL INFORMASJON PROFORMA FINANSIELL INFORMASJON FOR DSND INC FINANSIELL INFORMASJON FOR DSND SUBSEA REGNSKAPSPRINSIPPER FOR DSND SUBSEA REGNSKAPSPRINSIPPER FOR DSND INC AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD I DSND INC RISIKOFORHOLD JURIDISKE FORHOLD TVISTER ØVRIGE JURIDISKE FORHOLD SKATTEMESSIGE FORHOLD GENERELT NORSKE SKATTEMESSIGE FORHOLD ENGLISH SUMMARY ELEMENTS OF THE REFINANCING INDICATIVE INTEREST FROM CAL DIVE MANDATORY OFFER FROM SIEM INDUSTRIES INC OFFER TO SHAREHOLDERS OF DSND INC TO SUBSCRIBE FOR SHARES OFFER TO SHAREHOLDERS IN DSND INC TO SUBSCRIBE FOR THE CONVERTIBLE BOND LOAN DESCRIPTION OF DSND INC MARKET CONDITIONS FINANCIAL INFORMATION SHARE CAPITAL OF DSND INC AND SHAREHOLDER MATTERS RISK FACTORS SAMMENDRAG AV VESENTLIGE FORHOLD RELATERT TIL CAYMAN ISLANDS LAW OG SELSKAPETS VEDTEKTER (DETTE AVSNITTET ER KUN PÅ ENGELSK) VEDLEGG 1 VEDTEKTER FOR DSND INC...V - 1 VEDLEGG 2 3. KVARTALSRAPPORT DSND SUBSEA/DSND INC...V - 20 VEDLEGG 3 BEGRENSET REVISJONSERKLÆRING PR 30 SEPTEMBER V - 24 VEDLEGG 4 ÅRSRAPPORT FOR DSND SUBSEA V - 25 VEDLEGG 5 LÅNEAVTALEN MELLOM DSND INC OG OBLIGASJONS-EIERNE...V

8 VEDLEGG 6 TEGNINGSBLANKETT - KONVERTIBEL OBLIGASJON...V - 55 VEDLEGG 7 KJØPSBLANKETT - VIDERESALG AV AKSJER...V - 57 APPENDIX 8 PURCHASE FORM SECONDARY SALE OF SHARES...V - 59 APPENDIX 9 SUBSCRIPTION FORM CONVERTIBLE BONDS 8.00 PER CENT DSND INC. CONVERTIBLE BOND ISSUE 2003/ V - 61 VEDLEGG 10 FORM OF INVESTMENT LETTER FOR US/UK INVESTORS...V

9 3 ANSVARSFORHOLD 3.1 Uttalelse fra styret i DSND Inc Prospektet er utarbeidet som informasjonsgrunnlag i forbindelse med Videresalget av Aksjer og utstedelse av Konvertibelt Obligasjonslån i DSND Inc. Styret i DSND Inc erkjenner og bekrefter at opplysningene i Prospektet, så langt styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Uttalelser om markedsutvikling og fremtidsutsikter er avgitt ut fra beste skjønn. Cayman Islands, 5 desember 2002 I styret for DSND Inc Kristian Siem styreformann Arild Schultz Frank Capstick Richard England John W. Kennedy 3.2 Tilretteleggerenes uttalelse Fondsfinans ASA og Alfred Berg Norge ASA har som Tilretteleggere utarbeidet Prospektet vedrørende Videresalget og Konvertibelt Obligasjonslån i samarbeid med styret og ledelsen i DSND Inc og på bakgrunn av informasjon mottatt fra styret og ledelsen. Tilretteleggerne har tilstrebet seg på å gi en så fullstendig og korrekt beskrivelse av DSND Inc med datterselskaper (inklusive DSND Subsea ASA) som mulig. Tilretteleggerne kan imidlertid ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar for at Prospektets innhold er fullstendig og/eller korrekt. Tilretteleggerne kan heller ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar i forbindelse med Prospektet eller for eventuelle avgjørelser som tas på grunnlag av de opplysninger som er gitt i Prospektet. Det vises for øvrig til de inntatte erklæringer fra Selskapets styre, juridiske rådgivere og revisorer. Fondsfinans ASA og dets ansatte eide pr 5 desember 2002 ingen Aksjer i Selskapet. Alfred Berg Norge ASA og dets ansatte eide pr 5 desember Aksjer i Selskapet. Oslo, 5 desember 2002 Fondsfinans ASA Alfred Berg Norge ASA 8

10 3.3 Juridisk uttalelse Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS er norsk juridisk rådgiver for DSND Inc i forbindelse med den Rettede Emisjonen, Videresalget og den Konvertibel Obligasjon. Vi har i den forbindelse gjennomgått Prospektet og kan bekrefte at de forhold som er beskrevet om Videresalget i kapittel 7 og Konvertibel Obligasjon i kapittel 8 gir en dekkende beskrivelse av de juridiske forhold som der er beskrevet. Vi kan videre bekrefte at omtalen i kapittel 17 ("Norske skattemessige konsekvenser") gir etter vår vurdering en dekkende beskrivelse av de forhold som der er beskrevet. Vår gjennomgang og uttalelse omfatter ikke Prospektets omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold. Vi henviser her til styrets uttalelse. Vår gjennomgang og omtale begrenser seg dessuten til forhold underlagt norsk rett. 3.4 Juridisk uttalelse Oslo, 5 desember 2002 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Thommessen Krefting Greve Lund AS er juridisk rådgiver for Tilretteleggerne i forbindelse med den Rettede Emisjonen, Videresalget og den Konvertible Obligasjonen. Vi har gjennomgått Prospektet og kan bekrefte at de forhold som er beskrevet om Videresalget i kapittel 7 og det Konvertible Obligasjonslånet i kapittel 8 gir en dekkende beskrivelse av de tekniske juridiske forhold ved de nevnte transaksjoner. Vår gjennomgang og uttalelse omfatter ikke Prospektets omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold. Vår gjennomgang og omtale begrenser seg dessuten til forhold underlagt norsk rett. 3.5 Revisors uttalelse Oslo, 5 desember 2002 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma DSND Incs revisor PriceWaterhouseCoopers har avgitt følgende erklæringer som er inntatt i Prospektet: Revisjonsberetning for regnskapsåret 2001, s 31 i årsrapporten som er inntatt i vedlegg 4. Uttalelse vedrørende begrenset revisjon av DSND Subsea ASA pr 30 september 2002 som er inntatt i vedlegg 3. 9

11 4 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG TEKNISKE UTTRYKK 4.1 Definisjoner Aksjonærer Eiere av Aksjer i DSND Inc Aksje Ordinær Aksje ( common share ) i DSND Inc hver pålydende USD 0,01 Alfred Berg BRL Alfred Berg Norge ASA Brasiliansk real Børsforskriften Børsforskriften av 17 januar 1994 nr 30 Cal Dive DSND Inc eller Selskapet Cal Dive International Inc DSND Inc med Cayman Island organisasjonsnummer CR DSND Subsea DSND Subsea ASA med organisasjonsnummer Fondsfinans Kjøpsblankett Kjøpsperiode Kjøpsrett Konvertibelt Obligasjonslån Obligasjonslånet eller Lånet NOK Nordea Verdipapirservice Nye Aksjer Obligasjoner Fondsfinans ASA Formularet for bestilling av Aksjer i Videresalget som er inntatt i vedlegg 7 til dette Prospektet. Perioden fra og med 9 desember 2002 kl 10:00 til og med 23 desember 2002 kl 10:00 (norsk tid) Rett til erverv av Aksjer i forbindelse med Videresalget NOK 300 millioner konvertibelt obligasjonslån som vil bli utstedt av Selskapet på vilkår som er nærmere beskrevet i kapittel 8 i dette Prospektet Norske kroner Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirseksjonen Aksjer utstedt i Rettet Emisjon Obligasjoner i det Konvertible Obligasjonslånet som blir utstedt i henhold til kapittel 8 i dette Prospektet Obligasjonseiere Tegnere av det Konvertible Obligasjonslånet som er nærmere beskrevet i kapittel 8 Pliktig Tilbud Prospekt Refinansieringen Rettet Emisjon Subsea 7 Tegnere Tegningsavtalen Tegningsblankett Pliktig tilbud fremsatt av DSND Inc og varsel om Tvungen Overføring av de resterende aksjer i DSND Subsea ASA i henhold til tilbudsdokumentet datert 22 november 2002 Dette Prospektet vedrørende Tilbudet av Aksjer i Videresalget og Obligasjoner i det Konvertible Obligasjonslånet Plan for refinansiering av DSND Inc som nærmere beskrevet i kapittel 6 i dette Prospektet Rettet emisjon i DSND Inc på ca NOK 370 millioner i henhold til prospektet datert 29 november 2002 og som nærmere beskrevet i kapittel 7 i dette Prospektet Subsea 7 Inc bestående av subsea aktiviteter, et Cayman Island selskap eid 50% av DSND Inc. og 50% av Halliburton konsernet Tegnere av Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen Avtalen om tegning av Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen Formularet inntatt som vedlegg 6 til dette Prospektet og som skal benyttes ved 10

12 Tegningsperiode Tegningsrett Tilbudet Tillitsmannen Tilretteleggere Tvungen Overføring USD tegning av Obligasjoner i det Konvertible Obligasjonslånet Perioden fra og med 9 desember 2002 kl 10:00 til og med 23 desember 2002 kl 10:00 (norsk tid) Rett til erverv av Obligasjoner i det Konvertibel Obligasjonslånet Tilbudet om å kjøpe Aksjer i Videresalget og/eller tegne Obligasjoner i det Konvertible Obligasjonslånet på de vilkår som er beskrevet i dette Prospektet, Kjøpsblanketten og Tegningsblanketten Norsk Tillitsmann ASA Fondsfinans ASA og Alfred Berg Norge ASA DSND Incs tvangsinnløsning av de resterende aksjer i DSND Subsea som nærmere beskrevet i eget prospekt fra Selskapet datert 22 november 2002 i henhold til 4-25 i lov om allmennaksjeselskaper av 13 juni 1997 nr. 45 United States Dollar Verdipapirhandelloven Lov om verdipapirhandel av 19 juni 1997 nr 79 Videresalget VPS Øvrige Aksjonærer Videresalget av Nye Aksjer fra Siem Industries Inc og Odin Forvaltning AS til de Øvrige Aksjonærer Verdipapirsentralen Aksjonærer i Selskapet pr utløpet av 2desember 2002 som ikke fullt ut tegnet Nye Aksjer henhold til sin pro rata andel i den Rettede Emisjonen 4.2 Forkortelser og tekniske uttrykk Bareboat (B/B) Certeparti Covenants DP NWT Minimum Value Clause Operatør Timecharter (T/C) Verdijustert alder Certeparti for en tidsperiode hvor leietaker selv besørger og betaler for bemanning og drift, inkludert dokking/klassifikasjon Befraktningsavtale ved leie av skip Betingelser tilknyttet låneavtalene med bankene Dynamisk posisjonering Net Weight Tonne Fastsetter at megleranslag for markedsverdi på pantsikkerheten må utgjøre en viss prosent av til enhver tid utestående saldo på lånet. Vanlig betingelse i langsiktige låneavtaler Kommersielt driftsansvarlig Certeparti der bemanning og teknisk drift forestås av bortfrakter Mål på samlet alder av flåten, hvor hvert skip er vektet ut fra sin antatte markedsverdi på måletidspunktet 11

13 5 SAMMENDRAG Dette sammendraget bør leses i sammenheng med og er i sin helhet utarbeidet som et supplement til de øvrige deler av Prospektet, samt DSND Subsea s kvartalsregnskap for tredje kvartal 2002 og årsregnskap for 2001 som er inntatt som vedlegg 2 og 4 i dette Prospektet. Beskrivelsen av risikoforhold i kapittel 15 bør gjennomgås av alle lesere og Aksjonærer som vurderer å kjøpe Aksjer i Videresalget og/eller Obligasjoner i DSND Inc. Dette Prospektet med Kjøps- og Tegningsblankett sendes den 6 desember 2002 til samtlige Aksjonærer registrert i DSND Incs Aksjeregister pr utløpet av 2desember 2002, med unntak for Aksjonærer hjemmehørende i Nederland, Canada, Japan, Cayman Islands, Australia. Selv om Aksjonærer som er hjemmehørende i de overnevnte land ikke får tilsendt Prospektet, vil disse likevel få tildelt rettigheter som de Øvrige Aksjonærer som beskrevet i dette Prospektet. 5.1 Elementene i Refinansieringen Styret i DSND Inc vedtok den 14 november 2002 en refinansieringspakke på NOK 670 millioner. Den nye finansieringspakken består av to elementer: Rettet Emisjon av Nye Aksjer til kurs NOK 17,00 pr Aksje, til sammen ca NOK 370 mill. med etterfølgende Videresalg til de Øvrige Aksjonærer. Et garantert fulltegnet Konvertibelt Obligasjonslån på NOK 300 mill. med fortrinnsrett for Selskapets Aksjonærer. Formålet med finansieringspakken er å innfri tre lån på til sammen ca. NOK 620 millioner, samt å styrke selskapets arbeidskapital. Formålet med Videresalget er at de aksjonærer som ikke deltok i emisjonen skal få mulighet til å kjøpe relative eierandeler i de Nye aksjene i forhold til de andeler de har i selskapet, eksklusive emisjonen, pr 2 desember Den Rettede Emisjonen ble gjennomført ved at enkelte av Selskapets største Aksjonærer tegnet seg i den Rettede Emisjonen for et antall Nye Aksjer i forhold til sine relative eierandeler, likevel slik at Siem Industries Inc tegnet seg for 79,61% av de Nye Aksjene. Siem Industries Inc tegnet seg dermed for mer enn sin relative eierandel, men har samtidig ved sin Tegningsavtale, forpliktet seg til å tilby og selge inntil Aksjer pålydende USD 0,01 i et Videresalg til Øvrige Aksjonærer. Odin Forvaltning AS tegnet seg for sin relative eierandel pr 14 november 2002, men har i etterkant solgt Aksjer i markedet. For at Øvrige aksjonærer skal gis mulighet til å kjøpe relative eierandeler i der Nye aksjene i forhold til de andeler de har i selskapet, ekskl. emisjonen, pr 2 desember 2002, har Odin Forvaltning AS forpliktet seg til å tilby aksjer til Øvrige aksjonærer. Foreløpige opplysninger tilsier at det totalt vil tilbys aksjer i Videresalget ved at det tildeles Kjøpsretter på den enkelte Aksjonærs VPS konto. Øvrige Aksjonærer får dermed mulighet til å kjøpe relative andeler i de Nye Aksjene som de andeler de hadde i Selskapet, eksklusive emisjonen, pr utløpet av 2 desember Det endelige antallet aksjer som tilbys vil være gitt ved aksjonærutskrift pr 6 desember. Denne foreligger ikke ved trykking av dette Prospektet.Det Konvertible Obligasjonslånet på NOK 300 mill., som vil bli søkt notert på Oslo Børs, vil ha en løpetid på 3 år. Årlig rente vil være 8%. Lånet kan konverteres til Aksjer i Selskapet til konverteringskurs NOK 20,00 per Aksje. Det Konvertible Obligasjonslånet blir utstedt med fortrinnsrett for Selskapets eksisterende Aksjonærer. Det Konvertible Obligasjonslånet er garantert fulltegnet. 12

14 5.2 Indikativ interesse fra Cal Dive Den 26 oktober 2002 mottok styret i DSND Inc en henvendelse fra det amerikanske selskapet Cal Dive International (Cal Dive) hvor det ble indikert en interesse i å fremsette et betinget bud på samtlige Aksjer i DSND Inc til en samlet tilbudspris på USD 135 mill. (tilsvarende ca NOK 18,50 per Aksje basert på antallet utestående Aksjer på det tidspunkt). Henvendelsen var en oppfølging av tidligere kontakt med Cal Dive. Cal Dive meddelte at selskapet alternativt kunne være interessert i å erverve DSND Incs eierinteresser i Subsea 7. Cal Dive opplyste at begge alternativer, blant annet var betinget av at styret i DSND Inc ønsket en transaksjon. Etter grundige overveielser meddelte styret i DSND Inc tilbake til Cal Dive og markedet at styret var av den oppfatning at fremsettelse av et slik betinget tilbudet ikke ville være i Aksjonærenes interesse. Den 5 november 2002 varslet Cal Dive at de ville fremme et betingede tilbud på USD 150 mill., fortsatt betinget av at styret i DNSD Inc måtte ønske en transaksjon DSND Inc kunngjorde den 6 november 2002 at styret hadde nøye vurdert også denne henvendelsen, men konkludert med at dette fortsatt ikke var i Aksjonærenes interesse under henvisning til den samme begrunnelse som var gitt tidligere. Cal Dive kunngjorde den 18 november 2002 at de ikke vil komme med et bud på DSND Inc og at de tidligere henvendelser var bortfalt. 5.3 Pliktig tilbud fremsatt av Siem Industries Inc DSND Incs største Aksjonær, Siem Industries Inc, kjøpte Aksjer i DSND Inc den 28 oktober 2002 og flagget deretter eierskap på over 40% av Aksjene i Selskapet. Som følge av at styret i Siem Industries Inc besluttet ikke å redusere beholdingen av DNSD Inc aksjer under 40 % følger det av verdipapirhandelloven at Siem Industries Inc må fremsette pliktig tilbud overfor de resterende DSND Inc aksjonærene. Styret i Siem Industries Inc vedtok således 14 november 2002 å fremsette et pliktig tilbud for erverv av samtlige utestående Aksjer i DSND Inc pr 14 november Aksjer utstedt etter dette tidspunkt er ikke omfattet av det pliktige tilbudet fra Siem Industries Inc., jfr. pkt 7.5. Tilbudsprisen i det pliktige tilbudet fremsatt av Siem Industries Inc er satt til NOK 17,50 pr Aksje. Tilbudsperioden er satt fra og med 15 november 2002 til og med 13 desember Styret i Siem Industries Inc er av den oppfatning at de underliggende verdiene i DSND Inc er høyere enn NOK 17,50 pr Aksje, og har derfor anbefalt Aksjonærene å ikke akseptere tilbudet. Den habile delen av styret i DSND Inc (Richard England, John Kennedy og Arild Schultz) har i tråd med verdipapirhandelloven vurdert det pliktige tilbudet fra Siem Industries Inc om kjøp av Aksjer i Selskapet til NOK 17,50 pr aksje. Styret i DSND Inc anbefaler ikke Selskapets Aksjonærer å akseptere dette tilbudet. Etter styrets vurdering reflekterer ikke tilbudsprisen verdipotensialet i aksjen, da særlig hensyntatt selskapets 50% eierandel i Subsea 7 Inc. Styremedlem Arild Schultz og administrerende direktør Magne Kristiansen har bekreftet at de ikke vil benytte seg av tilbudet. De to øvrige habile styremedlemmene eier ikke Aksjer i Selskapet. De ansatte har ikke særskilte bemerkninger til tilbudet. Aksjonærer som innen utløpet 2 desember 2002 har akseptert tilbudet fra Siem Industries Inc vil ikke få tildelt Kjøpsretter i forbindelse med Videresalget eller Tegningsretter i forbindelse med det Konvertible Obligasjonslånet. 5.4 Tilbud til Aksjonærene i DSND Inc om kjøp av Aksjer i Videresalget Bakgrunn Siem Industries Inc og Odin Forvaltning AS har forpliktet seg til å tilby Videresalg (såkalt clawback ) av av det antall Nye Aksjer som Siem Industries Inc og Odin Forvaltning AS har tegnet seg for i den Rettede Emisjonen utover sin relative andel.i forbindelse med videresalget utstedes omsettelige 13

15 Kjøpsretter til de Øvrige aksjonærene i forhold til de andeler de har i selskapet, eksklusive emisjonen, pr 2 desember Aksjekapital etter Rettet Emisjon og Pliktig Tilbud DSND Inc har kun én aksjeklasse. Samtlige av selskapets Aksjer er notert på Oslo Børs under tickerkode DSND, med unntak av de Nye Aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen som vil være registrert med tickerkode DSNDN inntil det pliktige tilbudet fra Siem Industries Inc beskrevet i avsnitt 5.3 er gjennomført. På styremøtet i DSND Inc 14 november 2002 ble det vedtatt å gjennomføre en Rettet Emisjon mot de største Aksjonærene på totalt NOK ved utstedelse av Aksjer Selskapets "authorized share capital" utgjør USD ,10, fordelt på Aksjer. Selskapets "Issued share capital" er gjennom den Rettede Emisjonen forhøyet fra USD ,95 til USD ,01 fordelt på Aksjer. DSND Inc offentliggjorde i en børsmelding den 13 november 2002 et Pliktig Tilbud på de resterende Aksjer i DSND Subsea. I det pliktige Tilbudet kan den enkelte aksjonær i DSND Subsea akseptere tilbudet om kontantvederlag på NOK 13,50 per aksje eller oppgjør i Aksjer i DSND Inc. Den nye "Issued share capital" vil således etter at det Pliktige Tilbudet er gjennomført, og under forutsetning av aksept om oppgjør i Aksjer fra samtlige gjenværende aksjonærer i DSND Subsea, utgjøre USD 820,807.11, fordelt på totalt Aksjer Videresalget av Nye Aksjer til Øvrige Aksjonærene Videresalg av Nye Aksjer vil bli utført mot de av Aksjonærene i DSND Inc som ikke deltok i den Rettede Emisjonen ( Øvrige Aksjonærer ) og som var registrert i aksjonærregistret pr utløpet av 2desember Foreløpige opplysninger tilsier at det totalt vil tilbys aksjer i Videresalget ved at det tildeles Kjøpsretter på den enkelte Aksjonærs VPS konto. Øvrige Aksjonærer får dermed mulighet til å kjøpe relative andeler i de Nye Aksjene som de andeler de hadde i Selskapet, eksklusive emisjonen, pr utløpet av 2 desember Det endelige antallet aksjer som tilbys vil være gitt ved aksjonærutskrift pr 2 desember. Denne foreligger ikke ved trykking av dette Prospektet. Kjøpskursen er fastsatt til NOK 17,00 per Aksje som tilsvarer tegningskursen i den Rettede Emisjonen. Siem Industries Inc vil få en kommisjon på 1% av sin andel av Videresalget for tegnings- og betalingsgaranti. Det påløper ingen direkte kostnader for kjøper forbundet med å delta i Videresalget. Det vil bli utstedt omsettelige Kjøpsretter til de Øvrige Aksjonærene, slik at disse mottar én Kjøpsrett for hver Aksje i DSND Inc eiet pr utløpet av 2 desember Antallet kjøpsretter vil være bestemt av aksjonærutskriften pr 2 desember Denne er ikke tilgjengelig i VPS ved trykking av prospektet. Ut fra foreløpige opplysninger pr 5 desember er antall kjøpsretter som vil bli utstedt til øvrige aksjonærer Kjøpsrettene vil være registrert på den enkelte Aksjonærens VPS konto senest 9 desember Kjøpsrettene vil bli notert på Oslo Børs i perioden 9 desember 2002 til 20 desember Ticker kode for Kjøpsrettene vil være DSNDK. Det gis adgang til overbestilling. Kjøpsrettene bortfaller og blir verdiløse ved utløpet av Kjøpsperioden. Eiere av Kjøpsretter vil ikke ha andre rettigheter enn rett til å kjøpe Aksjer eller selge Kjøpsretten som beskrevet i dette kapitlet i løpet av Kjøpsperioden Kjøpsperiode og kjøpssted Videresalget vil pågå i perioden fra kl 10:00 den 9 desember 2002 til kl 10:00 den 23 desember Ved kjøp må den særskilte Kjøpsblanketten som er vedlagt dette Prospektet benyttes. Korrekt utfylt Kjøpsblankett må være mottatt pr post eller pr fax hos Nordea Verdipapirservice senest kl. 10:00 den 23 desember

16 5.4.5 Melding om tildeling og betaling Melding om tildeling sendes ut 2 januar Betaling for de tildelte Aksjene vil foregå ved at den enkelte Kjøper gjennom utfylling og signering av Kjøpsblanketten gir Nordea Verdipapirservice en engangsfullmakt til å belaste den enkelte bestillers oppgitte bankkonto for det beløp som Kjøperen er blitt tildelt. Belastning vil finne sted rundt den 6 januar Det er forventet at Aksjene vil bli registrert på den enkeltes VPS konto senest 3 dager etter frist for betaling 6 januar Aksjenes omsettelighet og rettigheter Aksjer kjøpt i Videresalget vil være fritt omsettelige og berettiget til fullt utbytte fra og med regnskapsåret 2002 og vil for øvrig være likestilt med de øvrige Aksjene fra det tidspunkt Aksjene er registrert på den enkeltes VPS-konto. 5.5 Tilbud til Aksjonærene i DSND Inc om Tegning i det Konvertible Obligasjonslånet Vedtakelse av det Konvertible Obligasjonslånet Styret i DSND Inc besluttet den 14 november 2002 å legge ut et Konvertibelt Obligasjonslån. Lånets størrelse er satt til NOK , og Obligasjonene utstedes med pålydende NOK Fullstendige vilkår for Lånet følger av låneavtalen med Norsk Tillitsmann ASA, inntatt som vedlegg 5 til Prospektet Rentesats, renteterminer og løpetid Renten er satt til 8% p.a. som er fast for hele Lånets løpetid. Lånet skal settes rentebærende fra og med 6 januar 2003, da Lånet utbetales Selskapet. Da lånet utstedes til pari kurs, vil effektiv rente være 8 %. Rente skal betales årlig etterskuddsvis, første gang 6 januar Lånet forfaller i sin helhet til tilbakebetaling etter 3 år, det vil si 6 januar Lånet forfaller også til betaling dersom en aksjonær eller en gruppe av aksjonærer (med unntak av Siem Industries Inc og dets nærstående) oppnår eierskap, eller kontroll, med mer enn 50% av stemmene i DSND Inc. Det Konvertible Obligasjonslånet er usikret. Lånet med påløpte ikke-betalte renter er likestilt med Selskapets øvrige usikrede gjeld VPS-registrering og børsnotering Lånet vil være registrert i Verdipapirsentralen med verdipapirnummer ISIN KYG5025WAA06. Obligasjonene er fritt omsettelige og vil bli søkt notert på Oslo Børs Konverteringsrett, -kurs og periode og fremgangsmåte Konverteringskursen er fastsatt til NOK 20,00 pr Aksje i DSND Inc. Dette innebærer at én Obligasjon kan konverteres til 500 Aksjer i Selskapet. Konverteringskursen skal justeres i tilfelle endringer i Selskapets aksjekapital som nærmere beskrevet i Låneavtalen. Obligasjonene kan konverteres til Aksjer i DSND Inc den 6 i hver måned i i hele lånets løpetid. Melding om konvertering skal skje til kontofører utsteder senest 15 bankdager før konverteringsdato. Konvertering skal finne sted senest den 6 i den aktuelle måneden dersom kontofører har mottatt melding om konvertering 15 bankdager før den 6 i den aktuelle måneden og fått overført Obligasjoner som kreves konvertert. Ved konvertering skal Obligasjonseiers kontofører straks sende kravet om konvertering til Nordea Verdipapirservice som er kontofører for Obligasjonslånet, og samtidig overføre de Obligasjoner som kreves konvertert til særskilt VPS-konto hos kontofører uten påhefte av pant eller andre heftelser. 15

17 Kontofører vil etter at konverteringen er registrert overføre de nye aksjene til Obligasjonseierens VPSkonto Tegning og betaling av Obligasjoner Selskapets Aksjonærer pr utgangen av 2 desember 2002 er gitt fortrinnsrett til å tegne i det Konvertible Obligasjonslånet. Aksjer utstedt i forbindelse med den Rettede Emisjonen vil ikke bli inkludert ved beregning av tildeling av Tegningsrettene til å tegne i det Konvertible Obligasjonslånet. De fortrinnsberettigede Aksjonærene er gitt fortrinnsrett til å tegne og få tildelt én Obligasjon pålydende NOK for hver 1.862,5665 Aksje. Tegningsrettene bortfaller og blir verdiløse ved utløpet av Tegningsperioden. Eiere av Tegningsretter vil ikke ha andre rettigheter enn rett til å kjøpe Obligasjoner eller selge Tegningsretten som beskrevet i dette kapitlet i løpet av Tegningsperioden. Lånets størrelse er satt til NOK hvilket betyr at totalt Obligasjoner vil bli utstedt. Aksjonærenes fortrinnsretter til tegning av Obligasjoner i Lånet blir registrert på den enkeltes VPSkonto senest 9 desember Det utstedes én Tegningsrett pr Aksje. Tegningsrettene vil være omsettelige, og vil være notert på Oslo Børs i tegningsperioden 9 desember 2002 til 20 desember 2002 med ticker kode DSNDJ. Det er adgang til overtegning. Tegningskursen er satt til pari, det vil si NOK per Obligasjon. Utgifter i forbindelse med låneopptaket skal dekkes av Selskapet. Minste tegning som vil bli akseptert er én Obligasjon, tilsvarende NOK Tegning av Obligasjoner vil pågå fra kl 10:00 den 9 desember 2002 til kl 10:00 den 23 desember Ved tegning må særskilt Tegningsblankett som er vedlagt dette Prospektet benyttes. Korrekt utfylt Tegningsblankett må være mottatt pr post eller pr fax hos Nordea Verdipapirservice senest kl. 10:00 den 23 desember Innbetaling for de tegnede Obligasjoner må foretas i henhold til betalingsinstruks gitt på Tegningsblanketten. Ved tegning gir den enkelte tegner Nordea Verdipapirservice en engangsfullmakt til å belaste en oppgitt norsk bankkonto for vederlaget for de tildelte Obligasjoner. Vederlag for tegning skal betales til Nordea Bank Norge ASA senest 6 januar Fulltegningsgaranti Tilretteleggerne har etablert et garantikonsortium som til sammen garanterer for fulltegning av det Konvertible Obligasjonslånet på NOK Garantikommisjon utgjør 1,75 % av det totale Obligasjonslånet. Garantistene har på lik linje med øvrige Aksjonærer, fortrinnsrett til tegning av obligasjoner i lånet i forhold til de andeler de har av Aksjer i Selskapet, eksklusive den rettede emisjonen, pr 2 desember Tillitsmann og konverteringsagent Norsk Tillitsmann ASA er tillitsmann for lånet. Meddelelser til Tillitsmannen kan rettes til Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo. Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, er konverteringsagent for låntaker og kontofører for Selskapet i VPS. 5.6 Beskrivelse av DSND Inc Innledning DSND Inc ble etablert den 10 januar 2002 på Cayman Islands. DSND Inc er et holdingselskap med eneste formål å eie aksjene i DSND Subsea og selskaper tidligere eid av DSND Subsea. Den 22 mai i år slo DSND Subsea og Halliburton Subsea, en forretningsenhet av Halliburton's Energy Services, sammen sine respektive virksomheter i subsea-markedet i et nytt 50/50 felleseid selskap, Subsea 7. Subsea 7 ble operativt 23 mai Subsea 7, registrert på Cayman Islands, ble etablert ved at de to 16

18 selskapene la inn eiendeler, løpende kontrakter og ansatte relatert til undervannsvirksomheten i det nye selskapet. Virksomhetene som er lagt inn i Subsea 7 representerer hovedtyngden av DSND Subsea s tidligere virksomhet. Eierandelen på 50,0% i Subsea 7 er således den viktigste eiendelen til DSND Inc Juridisk struktur og organisering DSND Inc inngikk den 27 september 2002 en management-avtale med DSND Subsea som manager. Gjennom management-avtalen mellom DSND Subsea og DSND Inc har ledelsen i DSND Subsea ansvaret for gjennomføring av overordnet strategi, forretningsutvikling, dekke operative enheters kapitalbehov, investorkontakt samt finansiell styring og kontroll. Juridisk struktur etter etableringen på Cayman Islands DSND Inc DSND Coreco Inc DSND Subsea ASA DSND Consub SA DSND Subsea Ltd Arcade Offshore BV 50% Subsea 7 Datterselskaper Datterselskaper Datterselskaper Datterselskaper Figuren over viser den nye selskapsstrukturen etter gjennomføring av det frivillige tilbudet fra DSND Inc til aksjonærene i DSND Subsea om å bytte én aksje i DSND Subsea med én aksje i DSND Inc. DSND Inc eier 50,0 % av Subsea 7 gjennom selskapet DSND Coreco Inc. Etter etableringen av Subsea 7 ligger den gjenværende operative virksomheten i DSND Subsea gruppen primært i DSND Subsea ASA (inkl datterselskaper) og DSND Consub SA (inkl datterselskaper) som er direkte eiet av DSND Inc Målsetting og strategi Konsernet skal være et industrielt selskap innen offshore og shipping virksomhet. Aktiv oppfølging av investeringen i Subsea 7 vil være en høyt prioritert oppgave i tillegg til å ivareta og utvikle øvrige investeringer Selskapene i DSND Inc Forretningsområder Etter gjennomføring av det frivillige tilbudet består DSND Inc av følgende forretningsområder: Forretningsområder i DSND Inc: Halliburton DSND Inc 50 % 50 % Subsea 7 DSND Consub (Brasil) -Supply fartøy -Kabel fartøy -Modfrag Investeringer i andre fartøy 17

19 Beskrivelse av Subsea 7 Subsea 7 viderefører henholdsvis DSND Subsea s og Halliburton sine offshorevirksomheter knyttet til rørlegging, installasjon og overvåking av ulike former for undervannsinstallasjoner. Det nye selskapet kontrollerer 21 skip, hvorav langt de fleste er høyt spesialiserte DP-skip (dynamisk posisjonerte skip) som utfører dypvannsrørlegging, dypvannskonstruksjon, dykking og subsea undersøkelser. I tillegg har det nye selskapet 113 ROV er (remotley operated vehicles) og eier tre baser for produksjon av rørledninger. Selskapet har rundt ansatte hvorav ca 500 ingeniører med spesialkompetanse innen utbygging og vedlikehold av undervannsfelt. Selskapet hadde ved utgangen av tredjekvartal 2002 en ordrebok på ca USD 750,0 mill. Subsea 7 har virksomhet i Norge, Storbritannia, USA, Brasil, Singapore samt i det Kaspiske hav. Selskapet har også etablert viktige kontakter i Vest-Afrika og vil derved være sikret tilstedeværelse i alle de viktige markeder for undersjøisk aktivitet i tilknytning til utvinning av olje og gass. Et stort aktivitetsnivå og en stor utnyttelsesgrad av flåten, både konstruksjonsarbeide så vel som ROV/survey oppdrag, kjennetegnet tredjekvartal 2002, som var det første hele kvartalet for Subsea 7. Omsetningen i tredjekvartal var USD 224,0 mill. med en EBITDA på USD 29,0 mill., hvilket innebærer en EBITDA-margin på 12,9%. Resultatet for tredjekvartal 2002 før skatt var USD 9,3 mill. og resultat etter skatt var USD 7,3 mill. Beskrivelse av den gjenværende virksomheten i DSND Subsea etter etableringen av Subsea 7 Etter etableringen av Subsea 7 og overføring av tidligere DSND Subsea ansatte til det nye selskapet, har resterende DSND omlag 500 ansatte. Etter etableringen av Subsea 7, har flere nøkkelpersoner i DSND Subsea tiltrådt nye stillinger i Subsea 7. Gjennom management-avtalen mellom DSND Subsea og DSND Inc har ledelsen i DSND Subsea ansvaret for gjennomføring av overordnet strategi, forretningsutvikling, dekke operative enheters kapitalbehov, investorkontakt samt finansiell styring og kontroll. Den delen av flåten som ikke inngår i Subsea 7 omfatter 20 fartøy. Joides Resolution er på T/C-kontrakt til Ocean Drilling Programme ut september 2003, mens Big Orange XVIII er på T/C-kontrakt med Dowell Schlumberger for arbeid i Nordsjø bassenget frem til august Big Orange XVIIIs befrakter har en rett til å kansellere årlig fra august Joides Resolution og Big Orange XVIII eies henholdsvis med 50,00% og 41,33% av DSND Subsea. Buccaneer som er innleid på Bareboat med en løpende kjøpsopsjon, har nylig avsluttet sin kontrakt med Elf Congo som planlagt. DSND undersøker nå ulike oppdrag, av både av kortere og lengre varighet, for dette fartøyet. Fartøyene Helder, Atria og Taurus ligger for tiden i opplag. Brasil Olympic Princess er innleid på Bareboat fra Olympic Shipping ut desember 2003 og fartøyet er på kontrakt ut tilsvarende periode for kabelleggingsvirksomheten til Schahin (ACMA) i Brasil. Gjennom DSND Consub SA i Brasil eier DSND-konsernet 10 mindre supply-/crew-skip, hvorav alle er fullt ut engasjert. DSND Consub har nylig signert en ny kontrakt med Petrobras for supply-fartøyet Marati. Kontrakten begynner i januar 2003 og er en fem års kontrakt. Fartøyet vil operere i den nord-østlige delen av Brasils kontinentalsokkel som et oljevernberedskapsfartøy. Den totale kontraktsverdien er omlag BRL 33,0 mill. Oppdraget vil innebære en oppgradering av fartøyet på ca BRL 5,7 mill. I tillegg eier DSND Consub et survey skip og leier inn et crew skip og et well service skip. DSND Consub står også for kommersiell drift av ytterligere to skip i Brasil. DSND Consub har også eierskap i et prosjekt knyttet til den Brasilianske marinen, det såkalte Modfrag-prosjektet Styre og ledelse Styrene i DSND Subsea og DSND Inc er identiske og består av Kristian Siem (styrets formann), Arild Schultz, Frank Capstick, Richard England og John W. Kennedy. 18

20 Administrerende direktør i DSND Subsea er Magne Kristiansen og økonomidirektør er Terje Sørensen. Rachid Felix er administrerende direktør i datterselskapet DSND Consub i Brasil. 5.7 Markedsforhold Oljeprisen er den viktigste indikatoren for utviklingen innen offshoremarkedet. En pådriver i undervannsmarkedet er utbyggingen av nye dypvannsfelt over hele verden. En økende andel av fremtidig produksjon forventes å ville foregå på dypt vann utenfor Sørøst-Asia, Vest-Afrika og Brasil, samt i Mexicogulfen. Det er forventet at utbygging i disse områdene krever teknologi og kostnadseffektive løsninger som gjør at flytende plattformer og undervannsløsninger stadig oftere vil bli foretrukket. Med dagens høye oljepris er internasjonale oljeselskaper i ferd med å skifte fokus fra konsolidering og kostnadskutt til forbedring av reservoarutnyttelse og produksjonsøkning. Etterhvert som oljereservoarer i modne områder når produksjonstoppen, forventes det at tilknytninger av nærliggende mindre reservoarer vil være lønnsomt for å opprettholde effektiv produksjon på moderplattformen. Det er derfor forventet at tilknytning av mindre satellitter og subsea systemer samt økende vedlikehold og modifikasjonskrav vil utgjøre en stadig større del av totalmarkedet 5.8 Finansiell informasjon Finansiell informasjon siste 3 år Nedenfor gjengis hovedtall for årene for DSND Subsea samt 3 kvartalstall for DSND Inc, inkl. selskapets 50,0% andel i Subsea 7. Tallene pr 30 september 2002 har vært gjenstand for begrenset revisjon. Resultatregnskap (Beløp i NOK 1 000) YTD * YTD Driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før andre poster Andre kostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat * Inkluderer 50% av Subsea 7 i 5 uker av 2 kvartal og hele 3 kvartal

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

PROSPEKT OG TILBUDSDOKUMENT

PROSPEKT OG TILBUDSDOKUMENT PROSPEKT OG TILBUDSDOKUMENT Pliktig tilbud og varsel om tvungen overføring av aksjer i DSND Subsea ASA Utarbeidet i forbindelse med: Pliktig tilbud til aksjonærene i DSND Subsea ASA fra DSND Inc i henhold

Detaljer

PROSPEKT OG TILBUDSDOKUMENT

PROSPEKT OG TILBUDSDOKUMENT PROSPEKT OG TILBUDSDOKUMENT DSND Subsea ASA Utarbeidet i forbindelse med: Frivillig tilbud til aksjonærene i DSND Subsea ASA fra DSND Inc med oppgjør i aksjer i DSND Inc 1 aksje i DSND Subsea ASA byttes

Detaljer

Skandiabanken ASA - Annonsering av betingelser og vilkår for børsintroduksjonen, godkjent prospekt og oppdatering drift

Skandiabanken ASA - Annonsering av betingelser og vilkår for børsintroduksjonen, godkjent prospekt og oppdatering drift NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet.

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. EITZEN CHEMICAL Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. 19. februar 2015 EITZEN CHEMICAL ASA REGNSKAP FOR 4. KVARTAL

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :02 Utsteder: Eidesvik Offshore ASA. Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg:

MeldingsID: Innsendt dato: :02 Utsteder: Eidesvik Offshore ASA. Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: MeldingsID: 441976 Innsendt dato: 05.01.2018 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: EIOF Eidesvik Offshore ASA EIOF - Eidesvik Offshore

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode 24. november kl. 09.00 8. desember 2015 kl. 16.30 norsk tid Som eksisterende eier av

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.09.2002 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA meddelte i børsmelding 1. oktober 2002 at selskapet arbeidet med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: ENTRA - BESTILLINGER FRA PRIMÆRINNSIDERE Meldingstekst:

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: ENTRA - BESTILLINGER FRA PRIMÆRINNSIDERE Meldingstekst: MeldingsID: 362202 Innsendt dato: 06.10.2014 18:33 UtstederID: ENTRA Utsteder: Entra ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: ANDRE MELDINGER Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg: Tittel:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Aksjeeierne i I.M. Skaugen SE innkalles herved til ordinær generalforsamling 18. mars 2010, kl. 16:00, på selskapets kontor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling 19 oktober adm.dir Erik Haugane

Ekstraordinær generalforsamling 19 oktober adm.dir Erik Haugane Ekstraordinær generalforsamling 19 oktober 2009 - adm.dir Erik Haugane 1 Disclaimer All presentations and their appendices (hereinafter referred to as Investor Presentations ) published on www.detnor.no

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Estatia Resort AS 30. september 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Estatia Resort AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. oktober

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Nordea Corporate Finance er blitt engasjert av Eastern Drilling ASA ( Eastern Drilling ) i forbindelse med Seadrill Limiteds ("Seadrill") pliktige tilbud om kjøp

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR Drift og finansiering.

FORELØPIG REGNSKAP PR Drift og finansiering. FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.09.2005 Drift og finansiering. Petrolia Drilling ASA har inngått kontrakt med Island Oil & Gas Ltd for bruk av SS Petrolia f.o.m april 2006 (ref børsmelding 19.10.05). Kontrakten

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR

FORELØPIG REGNSKAP PR FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.06.2005 Drift og finansiering. Selskapet startet reaktiveringen av SS Petrolia i januar 2005 som følge av positiv markedsutvikling, og mulig boring på Stockman-feltet i Barentshavet

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) Our ref.: ESA Lysaker, 16. september 2009 PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL. 13.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Fullmakt

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Prospekt C.TYBRING-GJEDDE ASA. 1. Offentlig fortrinnsrettsemisjon

Prospekt C.TYBRING-GJEDDE ASA. 1. Offentlig fortrinnsrettsemisjon Prospekt C.TYBRING-GJEDDE ASA 1. Offentlig fortrinnsrettsemisjon Utstedelse av inntil 706.439.712 nye aksjer Tegningskurs: NOK 0,10 per aksje Tegningsperiode: 3. - 17. juni 2003 2. Rettet emisjon mot AB

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 SSB Energivekst AS Tøffe tider Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 Thousands Økende arbeidsledighet Oljebremsen har kostet nærmere 37 000 jobber i Norge 200 180-20% Direct

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ekstraordinær

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I FJORD LINE AS FREMSATT AV FERD AS TILBUDSPRIS NOK 5,00 PER AKSJE AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN 07. DESEMBER 2015 KL 16:00 (MED FORBEHOLD OM FORLENGELSE)

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på Felix Konferansesenter Bryggetorget

Detaljer