PROSPEKT. DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178."

Transkript

1 PROSPEKT DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK % p.a. konvertibelt obligasjonslån 2003/2006 Totalt NOK Tegningsperiode f.o.m. 9 desember 2002 t.o.m. 23 desember 2002 Tilrettelagt av: 5 desember 2002

2 1 IMPORTANT NOTICE This Prospectus has been prepared in connection with the secondary offering of shares and the primary offering of convertible bonds issued by DSND Inc (the Company ) in accordance with the Norwegian Securities Trading Act of 19 June 1997 no. 79 and the Norwegian Stock Exchange Regulations of 17 January 1994 no. 30. This Prospectus does not constitute an offer to sell, or an invitation by or on behalf of the Company or the Managers (or any of their respective affiliates or any other person) to subscribe or purchase the secondary offering shares and the new convertible bonds of the Company in any jurisdiction in which such offer is unlawful. The distribution of this Prospectus and the offering or sale of the secondary offering shares and convertible bonds may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons who are in possession of this Prospectus are required by the Company and the Managers to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. This Prospectus may not be used for, or in connection with, any offer to, or solicitation by, anyone in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or solicitation is not authorised or is unlawful, including but not limited to the Netherlands, Canada, Australia and Japan. The Subscriber bears the full risk for its legal ability to subscribe for and own shares and convertible bonds in the Company and its monetary liability under this undertaking will not cease to be effective in the event that subscription and ownership of shares or convertible bonds in the Company would be illegal due to statutory law and regulations or due to the articles of association of the Company. In such event, the Subscriber will fulfil the payment obligations that have been effected and will designate a third party to whom the shares and/or convertible bonds are to be transferred. Neither the delivery of this Prospectus nor any sale made hereunder shall under any circumstances imply that the information herein is correct as of any date subsequent to the date hereof. Any new circumstances/inaccuracies material to a valuation of the shares or the convertible bonds, which arise or are discovered between the publication of this Prospectus and the last date of the acceptance period, will be included as a supplement to this Prospectus and published in accordance with the Norwegian Stock Exchange Regulations, section 14-6 and bf section This Prospectus has been approved by the Oslo Stock Exchange in accordance with applicable Norwegian securities laws. Any dispute regarding this Prospectus shall be governed by Norwegian law and shall be resolved by Norwegian courts exclusively. According to the shareholder register as of 3 December 2002, 3 shareholders, amounting to 0,06% of the share capital will not receive this prospectus. Though shareholders resident in the above mentioned countries of which will not receive this prospectus, will still receive purchase- and subscription rights as set forward in the offering, and must at their own initiative contact their Norwegian broker. 1.1 Notice to Foreign Shareholders The making of the offer to shareholders in countries other than Norway may be affected by the laws of other relevant jurisdictions. This Prospectus will not be deemed to be an offer in any jurisdiction in which, or to any shareholder to whom, it is unlawful to make an offer under the laws of any relevant jurisdiction, including but not limited to the Netherlands, Canada, Australia and Japan. This Prospectus does not constitute any offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any of the secondary offering shares or convertible bonds to the public in the Cayman Islands. 1

3 Notice to US Investors The secondary offering shares and convertible bonds have not been approved by the US Securities and Exchange Commission ( SEC ) nor has the SEC passed upon the accuracy or adequacy of this Prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States. The secondary offering shares and convertible bonds will not be offered or sold in a transaction registered under the Securities Act of 1933, as amended (the US Securities Act ) and may be offered and sold only in transactions that are exempt from, or are not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The purchase rights for the secondary offering shares and the subscription rights for the convertible bonds may only be exercised by or on behalf of U.S. Persons (as defined in Regulation S under the Securities Act) who are qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the Securities Act ( QIBs ). The purchase rights and the subscription rights are being offered and sold outside the United States in an offshore transaction in reliance on Regulation S of the Securities Act. Notice to the UK Investors This Prospectus and its contents are confidential and its distribution (which term shall include any form of communication) is restricted pursuant to Section 21 (restrictions on financial promotion) of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended). In relation to the United Kingdom, this Prospectus is only directed at, and may only be distributed to, persons who are investment professionals (being persons having professional experience in matters relating to investments) within the meaning of Article 19(2) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (as amended) (the Financial Promotion Order ) or who are persons to whom Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc.) of the Financial Promotion Order applies or who are the persons to whom it may otherwise be lawfully distributed. Any investment, and investment activity or controlled activity, to which this Prospectus relates is available only to such person and will be engaged in only with such persons. Persons that do not have professional experience should not rely or act upon this Prospectus unless they are persons to whom Article 49(2)(a) to (d) applies or are persons to whom this Prospectus may otherwise lawfully be distributed. This Prospectus may only be distributed in circumstances which do not result in an offer to the public in the United Kingdom within the meaning of the Public Offers of Securities Regulations 1995 (as amended). Each such US Investor or United Kingdom Investor shall be required, as a condition to exercising their purchase rights and/or their subscription rights, to enter into an investment representation letter with the Managers in the form attached hereto. 1.2 Viktig melding Dette Prospektet har blitt utarbeidet i forbindelse med Videresalget og det Konvertible Obligasjonslånet i DSND Inc i henhold til lov om verdipapirhandel av 19 juni 1997 nr 79 og børsforskriften av 17 januar 1994 nr. 30. Prospektet er blitt kontrollert av Oslo Børs i henhold til nevnte regelverk. Prospektet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe noen av aksjene eller de konvertible obligasjonene på vegne av Selskapet eller noen Selskapet kan identifiseres med i jurisdiksjoner hvor det er ulovlig å fremsette et slikt tilbud eller en slik anmodning. Distribusjonen av Prospektet og tilbud om kjøp av aksjer og/eller tegning av konvertible obligasjoner er i visse jurisdiksjoner underlagt rettslige restriksjoner. Personer som får tilgang til dette Prospektet må selv overholde slike restriksjoner. Dette Prospektet må ikke brukes til markedsføring eller salg av aksjer eller konvertible obligasjoner på steder dette ikke er lov, herunder, men ikke begrenset til, USA, Canada, Australia, Japan og Nederland. Prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, eller en anmodning om å kjøpe, aksjene eller de konvertible obligasjonene til offentligheten på Cayman Islands. Mottak av Prospektet eller deltakelse i Videresalget eller det Konvertible Obligasjonslånet gir under ingen omstendighet uttrykk for at informasjonen i Prospektet er korrekt eller fullstendig etter datoen for Prospektet. Ny informasjon som har betydning ved verdsettelsen av aksjene og/eller de konvertible 2

4 obligasjonene som materialiserer seg mellom datoen for Prospektet og utløpet av Tegningsperioden vil bli inkludert i et tillegg til Prospektet og offentliggjort i henhold til børsforskriften 14-6 og Alle tvister vedrørende Videresalget og det Konvertible Obligasjonslånet skal løses etter norsk rett og for norske domstoler. 1.3 Utenlandske Aksjonærer Fremsettelse av tilbudet om å kjøpe Aksjer i Videresalget og tegne obligasjoner i det Konvertible Obligasjonslånet (heretter benevnt som Tilbudet ) i andre land enn Norge kan påvirkes av lovgivningen i den relevante jurisdiksjon. Prospektet er ikke å anse som et tilbud i jurisdiksjoner hvor det vil være ulovlig etter de relevante jurisdiksjoners lovgivning å fremsette Tilbudet. Utenlandske Aksjeeiere i DSND Inc som ikke er bosatt i Norge ( Utenlandske Aksjeeiere ) som ønsker å akseptere Tilbudet må orientere seg om relevant lovgivning, herunder om det er nødvendig å få offentlige tillatelser og om mulige skattekonsekvenser. Tilbudet fremsettes ikke, hverken direkte eller indirekte, ved bruk av post eller på annen måte eller andre former for (inkludert, men ikke begrenset til, telefaks, teleks, telefon og internett), mellomstatlig eller utenriks forretningsdrift i, eller ved bruk av noen av fasilitetene til en nasjonal børs i Canada, Australia, Japan og Nederland, og Tilbudet kan ikke aksepteres ved slik bruk, måte, form eller tjenester fra Canada, Australia, Japan eller og Nederland. Eksemplarer av dette Prospektet, vedlagte Bestillingsblankett og Tegningsblankett og eventuelle relaterte tilbudsdokumenter kan ikke, og må heller ikke, sendes, postlegges eller på annen måte distribueres til, i eller fra Canada, Australia eller Japan, herunder til Aksjeeiere med registrert adresse i Canada, Australia, Nederland eller Japan, eller til forvaltere eller andre som Selskapet vet oppbevarer Aksjer for slike personer. Personer som mottar nevnte dokumenter (herunder, men ikke begrenset til, forvaltere og andre fullmektiger) må ikke distribuere eller sende dem til, i eller fra Nederland, Canada, Australia eller Japan, benytte postvesenet i Canada, Nederland, Australia eller Japan eller noen slik form eller tjeneste i forbindelse med tilbudet. Personer som ønsker å akseptere Tilbudet må ikke bruke slike postvesen eller slike former eller tjenester for noe formål, direkte eller indirekte relatert til aksept av Tilbudet. Dersom dette blir gjort, vil aksepten av Tilbudet være ugyldig. Konvolutter inneholdende Akseptformularer må ikke være poststemplet i Canada, Nederland, Australia eller Japan. Alle Aksjeeiere må oppgi adresser utenfor Canada, Nederland, Australia eller Japan for utbetaling av vederlaget eller for retur av Kjøpsblankett og/eller Tegningsblankett og/eller andre dokumenter. En Aksjeeier vil oppfattes som ikke å ha akseptert Tilbudet dersom (i) han eller hun fyller ut Kjøpsblankett og/eller Tegningsblankett med en adresse i Canada, Nederland, Australia eller Japan eller har en registrert adresse i Canada, Nederland, Australia eller Japan, eller (ii) Kjøpsblankett og/eller Tegningsblankett mottatt fra ham eller henne er i en konvolutt poststemplet i, eller som på annen måte fremstår for Selskapet eller Selskapets representanter som å være sendt fra Canada, Nederland, Australia eller Japan. Selskapet forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å undersøke, i forhold til enhver aksept, hvorvidt ovennevnte klausul (i) og (ii) er tilfredsstilt. Dersom slik undersøkelse foretas og dette fører til at Selskapet (uansett grunn) fastsetter at vedkommende erklæring og garanti ikke er korrekt, vil vedkommende Kjøpsblanklett og/eller Tegningsblankett ikke anses gyldig. Dersom noen person (herunder, men ikke begrenset til, forvaltere og andre fullmektiger) i forbindelse med fremsettelsen av Tilbudet, uavhengig av hvorvidt dette skjer på basis av en kontraktsmessig eller rettslig forpliktelse eller på annet grunnlag, videresender dette Prospekt, Kjøpsblankett og/eller Tegningsblankett eller noe relatert tilbudsdokument i, til eller fra Canada, Nederland, Australia eller Japan eller bruker postverket eller andre måter eller former for (inkludert, men ikke begrenset til, telefaks, teleks, telefon og internett) mellomstatlig eller utenriks forretningsdrift i, eller noen av fasilitetene til en nasjonal børs i Canada, Nederland, Australia eller Japan i forbindelse med slik videresending, skal vedkommende (i) informere mottaker om dette faktum, (ii) forklare mottaker at vedkommende handling kan gjøre forsøk på bestilling eller tegning fra mottaker ugyldig, og (iii) henvise mottaker til dette punkt. 3

5 Bestemmelsene i dette punkt og andre vilkår ved Tilbudet som gjelder Utenlandske Aksjeeiere, kan frafalles eller endres i forhold til spesifikke Aksjeeiere eller på generell basis av Selskapet etter Selskapets frie skjønn, men bare dersom Selskapet har konkludert med at slikt frafall eller slik endring ikke vil utgjøre, eller gi opphav til, et brudd på relevant verdipapirlovgivning eller andre lovregler. Bestemmelsene i dette punkt går foran eventuelle vilkår ved Tilbudet som står i motstrid med dem. 1.4 Distribusjon av Prospektet Dette Prospektet med Kjøps- og Tegningsblankett sendes den 6 desember 2002 til samtlige Aksjonærer registrert i DSND Incs Aksjeregister pr utløpet av 2desember 2002, med unntak for Aksjonærer hjemmehørende i Nederland, Canada, Japan, Cayman Islands, Australia og andre jurisdiksjoner hvor slik utsendelse vil være i strid med lokal lovgivning, under den adresse som er innmeldt på vedkommendes VPS-konto. Pr 3 desember 2002 utgjør dette Aksjonærer som ikke får tilsendt Prospektet, som utgjør 0,06% av aksjekapitalen i Selskapet. Selv om Aksjonærer som er hjemmehørende i de overnevnte land ikke får tilsendt Prospektet vil disse likevel få tildelt rettigheter som de Øvrige Aksjonærer som beskrevet i dette Prospektet. Disse aksjonærene mp i så fall, på eget initiativ, ta kontakt med sin norske megler. US og UK Aksjonærer må bekrefte at disse er prosfesjonelle investorer i henhold til et vedlagt investment letter som sendes til disse. Prospektet legges ut til gjennomsyn hos DSND Subsea s hovedkontor samt hos Fondsfinans og Alfred Bergs kontorer, og sendes til alle autoriserte verdipapirforetak i Norge. Fondsfinans ASA Haakon VII s gt. 2 P.O. Box 1782 Vika N-0122 Oslo Telefon: Telefax: /04 Alfred Berg Norge Olav V s gt. 5 P.O. Box 1294 Vika N-0111 Oslo Telefon: Telefax:

6 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 IMPORTANT NOTICE NOTICE TO FOREIGN SHAREHOLDERS VIKTIG MELDING UTENLANDSKE AKSJONÆRER DISTRIBUSJON AV PROSPEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE ANSVARSFORHOLD UTTALELSE FRA STYRET I DSND INC TILRETTELEGGERENES UTTALELSE JURIDISK UTTALELSE JURIDISK UTTALELSE REVISORS UTTALELSE DEFINISJONER, FORKORTELSER OG TEKNISKE UTTRYKK DEFINISJONER FORKORTELSER OG TEKNISKE UTTRYKK SAMMENDRAG ELEMENTENE I REFINANSIERINGEN INDIKATIV INTERESSE FRA CAL DIVE PLIKTIG TILBUD FREMSATT AV SIEM INDUSTRIES INC TILBUD TIL AKSJONÆRENE I DSND INC OM KJØP AV AKSJER I VIDERESALGET TILBUD TIL AKSJONÆRENE I DSND INC OM TEGNING I DET KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅNET BESKRIVELSE AV DSND INC MARKEDSFORHOLD FINANSIELL INFORMASJON AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD I DSND INC RISIKOFORHOLD REFINANSIERING AV DSND INC OG ØVRIGE FORHOLD BAKGRUNNEN FOR SELSKAPETS FINANSIERINGSBEHOV OG DE ULIKE ELEMENTER I REFINANSIERINGEN RETTET EMISJON MED ETTERFØLGENDE VIDERESALG KONVERTIBELT OBLIGASJONSLÅN BRUK AV PROVENY INDIKATIV INTERESSE FRA CAL DIVE PLIKTIG TILBUD FREMSATT AV SIEM INDUSTRIES INC TILBUD TIL AKSJONÆRENE I DSND INC OM KJØP AV AKSJER I VIDERESALGET BAKGRUNN SELSKAPETS STIFTELSE OG FORMÅL AKSJEKAPITAL ETTER RETTET EMISJON OG PLIKTIG TILBUD VIDERESALGET AV NYE AKSJER TIL ØVRIGE AKSJONÆRER AKSJENES OMSETTELIGHET, RETTIGHETER OG ØVRIG INFORMASJON KOSTNADER LOVVALG TILBUD TIL AKSJONÆRENE I DSND INC OM TEGNING I DET KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅNET VEDTAKELSE AV DET KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅNET INNGÅELSE AV LÅNEAVTALE BESKRIVELSEN AV DET KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅNET LÅNETS STATUS VPS-REGISTRERING BØRSNOTERING KONVERTERINGSRETT OG -PERIODE KONVERTERINGSKURS

7 8.9 FREMGANGSMÅTE VED KONVERTERING DE NYE AKSJERS RETTIGHETER TEGNING AV OBLIGASJONER BESKRIVELSE AV DSND INC BAKGRUNN FOR ETABLERING AV DSND INC DSND INCS VIRKSOMHET DATTERSELSKAPENE I DSND INC HISTORIKK AVTALEN MED HALLIBURTON OM ETABLERING AV SUBSEA BESKRIVELSE AV SUBSEA BESKRIVELSE AV DEN GJENVÆRENDE VIRKSOMHETEN ETTER ETABLERINGEN AV SUBSEA STYRE OG LEDELSE STYRET LEDELSE GODTGJØRELSER MARKEDSFORHOLD INNLEDNING MARKEDET FOR UNDERVANNSTJENESTER KONKURRENTER FINANSIELL INFORMASJON PROFORMA FINANSIELL INFORMASJON FOR DSND INC FINANSIELL INFORMASJON FOR DSND SUBSEA REGNSKAPSPRINSIPPER FOR DSND SUBSEA REGNSKAPSPRINSIPPER FOR DSND INC AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD I DSND INC RISIKOFORHOLD JURIDISKE FORHOLD TVISTER ØVRIGE JURIDISKE FORHOLD SKATTEMESSIGE FORHOLD GENERELT NORSKE SKATTEMESSIGE FORHOLD ENGLISH SUMMARY ELEMENTS OF THE REFINANCING INDICATIVE INTEREST FROM CAL DIVE MANDATORY OFFER FROM SIEM INDUSTRIES INC OFFER TO SHAREHOLDERS OF DSND INC TO SUBSCRIBE FOR SHARES OFFER TO SHAREHOLDERS IN DSND INC TO SUBSCRIBE FOR THE CONVERTIBLE BOND LOAN DESCRIPTION OF DSND INC MARKET CONDITIONS FINANCIAL INFORMATION SHARE CAPITAL OF DSND INC AND SHAREHOLDER MATTERS RISK FACTORS SAMMENDRAG AV VESENTLIGE FORHOLD RELATERT TIL CAYMAN ISLANDS LAW OG SELSKAPETS VEDTEKTER (DETTE AVSNITTET ER KUN PÅ ENGELSK) VEDLEGG 1 VEDTEKTER FOR DSND INC...V - 1 VEDLEGG 2 3. KVARTALSRAPPORT DSND SUBSEA/DSND INC...V - 20 VEDLEGG 3 BEGRENSET REVISJONSERKLÆRING PR 30 SEPTEMBER V - 24 VEDLEGG 4 ÅRSRAPPORT FOR DSND SUBSEA V - 25 VEDLEGG 5 LÅNEAVTALEN MELLOM DSND INC OG OBLIGASJONS-EIERNE...V

8 VEDLEGG 6 TEGNINGSBLANKETT - KONVERTIBEL OBLIGASJON...V - 55 VEDLEGG 7 KJØPSBLANKETT - VIDERESALG AV AKSJER...V - 57 APPENDIX 8 PURCHASE FORM SECONDARY SALE OF SHARES...V - 59 APPENDIX 9 SUBSCRIPTION FORM CONVERTIBLE BONDS 8.00 PER CENT DSND INC. CONVERTIBLE BOND ISSUE 2003/ V - 61 VEDLEGG 10 FORM OF INVESTMENT LETTER FOR US/UK INVESTORS...V

9 3 ANSVARSFORHOLD 3.1 Uttalelse fra styret i DSND Inc Prospektet er utarbeidet som informasjonsgrunnlag i forbindelse med Videresalget av Aksjer og utstedelse av Konvertibelt Obligasjonslån i DSND Inc. Styret i DSND Inc erkjenner og bekrefter at opplysningene i Prospektet, så langt styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Uttalelser om markedsutvikling og fremtidsutsikter er avgitt ut fra beste skjønn. Cayman Islands, 5 desember 2002 I styret for DSND Inc Kristian Siem styreformann Arild Schultz Frank Capstick Richard England John W. Kennedy 3.2 Tilretteleggerenes uttalelse Fondsfinans ASA og Alfred Berg Norge ASA har som Tilretteleggere utarbeidet Prospektet vedrørende Videresalget og Konvertibelt Obligasjonslån i samarbeid med styret og ledelsen i DSND Inc og på bakgrunn av informasjon mottatt fra styret og ledelsen. Tilretteleggerne har tilstrebet seg på å gi en så fullstendig og korrekt beskrivelse av DSND Inc med datterselskaper (inklusive DSND Subsea ASA) som mulig. Tilretteleggerne kan imidlertid ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar for at Prospektets innhold er fullstendig og/eller korrekt. Tilretteleggerne kan heller ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar i forbindelse med Prospektet eller for eventuelle avgjørelser som tas på grunnlag av de opplysninger som er gitt i Prospektet. Det vises for øvrig til de inntatte erklæringer fra Selskapets styre, juridiske rådgivere og revisorer. Fondsfinans ASA og dets ansatte eide pr 5 desember 2002 ingen Aksjer i Selskapet. Alfred Berg Norge ASA og dets ansatte eide pr 5 desember Aksjer i Selskapet. Oslo, 5 desember 2002 Fondsfinans ASA Alfred Berg Norge ASA 8

10 3.3 Juridisk uttalelse Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS er norsk juridisk rådgiver for DSND Inc i forbindelse med den Rettede Emisjonen, Videresalget og den Konvertibel Obligasjon. Vi har i den forbindelse gjennomgått Prospektet og kan bekrefte at de forhold som er beskrevet om Videresalget i kapittel 7 og Konvertibel Obligasjon i kapittel 8 gir en dekkende beskrivelse av de juridiske forhold som der er beskrevet. Vi kan videre bekrefte at omtalen i kapittel 17 ("Norske skattemessige konsekvenser") gir etter vår vurdering en dekkende beskrivelse av de forhold som der er beskrevet. Vår gjennomgang og uttalelse omfatter ikke Prospektets omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold. Vi henviser her til styrets uttalelse. Vår gjennomgang og omtale begrenser seg dessuten til forhold underlagt norsk rett. 3.4 Juridisk uttalelse Oslo, 5 desember 2002 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Thommessen Krefting Greve Lund AS er juridisk rådgiver for Tilretteleggerne i forbindelse med den Rettede Emisjonen, Videresalget og den Konvertible Obligasjonen. Vi har gjennomgått Prospektet og kan bekrefte at de forhold som er beskrevet om Videresalget i kapittel 7 og det Konvertible Obligasjonslånet i kapittel 8 gir en dekkende beskrivelse av de tekniske juridiske forhold ved de nevnte transaksjoner. Vår gjennomgang og uttalelse omfatter ikke Prospektets omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold. Vår gjennomgang og omtale begrenser seg dessuten til forhold underlagt norsk rett. 3.5 Revisors uttalelse Oslo, 5 desember 2002 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma DSND Incs revisor PriceWaterhouseCoopers har avgitt følgende erklæringer som er inntatt i Prospektet: Revisjonsberetning for regnskapsåret 2001, s 31 i årsrapporten som er inntatt i vedlegg 4. Uttalelse vedrørende begrenset revisjon av DSND Subsea ASA pr 30 september 2002 som er inntatt i vedlegg 3. 9

11 4 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG TEKNISKE UTTRYKK 4.1 Definisjoner Aksjonærer Eiere av Aksjer i DSND Inc Aksje Ordinær Aksje ( common share ) i DSND Inc hver pålydende USD 0,01 Alfred Berg BRL Alfred Berg Norge ASA Brasiliansk real Børsforskriften Børsforskriften av 17 januar 1994 nr 30 Cal Dive DSND Inc eller Selskapet Cal Dive International Inc DSND Inc med Cayman Island organisasjonsnummer CR DSND Subsea DSND Subsea ASA med organisasjonsnummer Fondsfinans Kjøpsblankett Kjøpsperiode Kjøpsrett Konvertibelt Obligasjonslån Obligasjonslånet eller Lånet NOK Nordea Verdipapirservice Nye Aksjer Obligasjoner Fondsfinans ASA Formularet for bestilling av Aksjer i Videresalget som er inntatt i vedlegg 7 til dette Prospektet. Perioden fra og med 9 desember 2002 kl 10:00 til og med 23 desember 2002 kl 10:00 (norsk tid) Rett til erverv av Aksjer i forbindelse med Videresalget NOK 300 millioner konvertibelt obligasjonslån som vil bli utstedt av Selskapet på vilkår som er nærmere beskrevet i kapittel 8 i dette Prospektet Norske kroner Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirseksjonen Aksjer utstedt i Rettet Emisjon Obligasjoner i det Konvertible Obligasjonslånet som blir utstedt i henhold til kapittel 8 i dette Prospektet Obligasjonseiere Tegnere av det Konvertible Obligasjonslånet som er nærmere beskrevet i kapittel 8 Pliktig Tilbud Prospekt Refinansieringen Rettet Emisjon Subsea 7 Tegnere Tegningsavtalen Tegningsblankett Pliktig tilbud fremsatt av DSND Inc og varsel om Tvungen Overføring av de resterende aksjer i DSND Subsea ASA i henhold til tilbudsdokumentet datert 22 november 2002 Dette Prospektet vedrørende Tilbudet av Aksjer i Videresalget og Obligasjoner i det Konvertible Obligasjonslånet Plan for refinansiering av DSND Inc som nærmere beskrevet i kapittel 6 i dette Prospektet Rettet emisjon i DSND Inc på ca NOK 370 millioner i henhold til prospektet datert 29 november 2002 og som nærmere beskrevet i kapittel 7 i dette Prospektet Subsea 7 Inc bestående av subsea aktiviteter, et Cayman Island selskap eid 50% av DSND Inc. og 50% av Halliburton konsernet Tegnere av Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen Avtalen om tegning av Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen Formularet inntatt som vedlegg 6 til dette Prospektet og som skal benyttes ved 10

12 Tegningsperiode Tegningsrett Tilbudet Tillitsmannen Tilretteleggere Tvungen Overføring USD tegning av Obligasjoner i det Konvertible Obligasjonslånet Perioden fra og med 9 desember 2002 kl 10:00 til og med 23 desember 2002 kl 10:00 (norsk tid) Rett til erverv av Obligasjoner i det Konvertibel Obligasjonslånet Tilbudet om å kjøpe Aksjer i Videresalget og/eller tegne Obligasjoner i det Konvertible Obligasjonslånet på de vilkår som er beskrevet i dette Prospektet, Kjøpsblanketten og Tegningsblanketten Norsk Tillitsmann ASA Fondsfinans ASA og Alfred Berg Norge ASA DSND Incs tvangsinnløsning av de resterende aksjer i DSND Subsea som nærmere beskrevet i eget prospekt fra Selskapet datert 22 november 2002 i henhold til 4-25 i lov om allmennaksjeselskaper av 13 juni 1997 nr. 45 United States Dollar Verdipapirhandelloven Lov om verdipapirhandel av 19 juni 1997 nr 79 Videresalget VPS Øvrige Aksjonærer Videresalget av Nye Aksjer fra Siem Industries Inc og Odin Forvaltning AS til de Øvrige Aksjonærer Verdipapirsentralen Aksjonærer i Selskapet pr utløpet av 2desember 2002 som ikke fullt ut tegnet Nye Aksjer henhold til sin pro rata andel i den Rettede Emisjonen 4.2 Forkortelser og tekniske uttrykk Bareboat (B/B) Certeparti Covenants DP NWT Minimum Value Clause Operatør Timecharter (T/C) Verdijustert alder Certeparti for en tidsperiode hvor leietaker selv besørger og betaler for bemanning og drift, inkludert dokking/klassifikasjon Befraktningsavtale ved leie av skip Betingelser tilknyttet låneavtalene med bankene Dynamisk posisjonering Net Weight Tonne Fastsetter at megleranslag for markedsverdi på pantsikkerheten må utgjøre en viss prosent av til enhver tid utestående saldo på lånet. Vanlig betingelse i langsiktige låneavtaler Kommersielt driftsansvarlig Certeparti der bemanning og teknisk drift forestås av bortfrakter Mål på samlet alder av flåten, hvor hvert skip er vektet ut fra sin antatte markedsverdi på måletidspunktet 11

13 5 SAMMENDRAG Dette sammendraget bør leses i sammenheng med og er i sin helhet utarbeidet som et supplement til de øvrige deler av Prospektet, samt DSND Subsea s kvartalsregnskap for tredje kvartal 2002 og årsregnskap for 2001 som er inntatt som vedlegg 2 og 4 i dette Prospektet. Beskrivelsen av risikoforhold i kapittel 15 bør gjennomgås av alle lesere og Aksjonærer som vurderer å kjøpe Aksjer i Videresalget og/eller Obligasjoner i DSND Inc. Dette Prospektet med Kjøps- og Tegningsblankett sendes den 6 desember 2002 til samtlige Aksjonærer registrert i DSND Incs Aksjeregister pr utløpet av 2desember 2002, med unntak for Aksjonærer hjemmehørende i Nederland, Canada, Japan, Cayman Islands, Australia. Selv om Aksjonærer som er hjemmehørende i de overnevnte land ikke får tilsendt Prospektet, vil disse likevel få tildelt rettigheter som de Øvrige Aksjonærer som beskrevet i dette Prospektet. 5.1 Elementene i Refinansieringen Styret i DSND Inc vedtok den 14 november 2002 en refinansieringspakke på NOK 670 millioner. Den nye finansieringspakken består av to elementer: Rettet Emisjon av Nye Aksjer til kurs NOK 17,00 pr Aksje, til sammen ca NOK 370 mill. med etterfølgende Videresalg til de Øvrige Aksjonærer. Et garantert fulltegnet Konvertibelt Obligasjonslån på NOK 300 mill. med fortrinnsrett for Selskapets Aksjonærer. Formålet med finansieringspakken er å innfri tre lån på til sammen ca. NOK 620 millioner, samt å styrke selskapets arbeidskapital. Formålet med Videresalget er at de aksjonærer som ikke deltok i emisjonen skal få mulighet til å kjøpe relative eierandeler i de Nye aksjene i forhold til de andeler de har i selskapet, eksklusive emisjonen, pr 2 desember Den Rettede Emisjonen ble gjennomført ved at enkelte av Selskapets største Aksjonærer tegnet seg i den Rettede Emisjonen for et antall Nye Aksjer i forhold til sine relative eierandeler, likevel slik at Siem Industries Inc tegnet seg for 79,61% av de Nye Aksjene. Siem Industries Inc tegnet seg dermed for mer enn sin relative eierandel, men har samtidig ved sin Tegningsavtale, forpliktet seg til å tilby og selge inntil Aksjer pålydende USD 0,01 i et Videresalg til Øvrige Aksjonærer. Odin Forvaltning AS tegnet seg for sin relative eierandel pr 14 november 2002, men har i etterkant solgt Aksjer i markedet. For at Øvrige aksjonærer skal gis mulighet til å kjøpe relative eierandeler i der Nye aksjene i forhold til de andeler de har i selskapet, ekskl. emisjonen, pr 2 desember 2002, har Odin Forvaltning AS forpliktet seg til å tilby aksjer til Øvrige aksjonærer. Foreløpige opplysninger tilsier at det totalt vil tilbys aksjer i Videresalget ved at det tildeles Kjøpsretter på den enkelte Aksjonærs VPS konto. Øvrige Aksjonærer får dermed mulighet til å kjøpe relative andeler i de Nye Aksjene som de andeler de hadde i Selskapet, eksklusive emisjonen, pr utløpet av 2 desember Det endelige antallet aksjer som tilbys vil være gitt ved aksjonærutskrift pr 6 desember. Denne foreligger ikke ved trykking av dette Prospektet.Det Konvertible Obligasjonslånet på NOK 300 mill., som vil bli søkt notert på Oslo Børs, vil ha en løpetid på 3 år. Årlig rente vil være 8%. Lånet kan konverteres til Aksjer i Selskapet til konverteringskurs NOK 20,00 per Aksje. Det Konvertible Obligasjonslånet blir utstedt med fortrinnsrett for Selskapets eksisterende Aksjonærer. Det Konvertible Obligasjonslånet er garantert fulltegnet. 12

14 5.2 Indikativ interesse fra Cal Dive Den 26 oktober 2002 mottok styret i DSND Inc en henvendelse fra det amerikanske selskapet Cal Dive International (Cal Dive) hvor det ble indikert en interesse i å fremsette et betinget bud på samtlige Aksjer i DSND Inc til en samlet tilbudspris på USD 135 mill. (tilsvarende ca NOK 18,50 per Aksje basert på antallet utestående Aksjer på det tidspunkt). Henvendelsen var en oppfølging av tidligere kontakt med Cal Dive. Cal Dive meddelte at selskapet alternativt kunne være interessert i å erverve DSND Incs eierinteresser i Subsea 7. Cal Dive opplyste at begge alternativer, blant annet var betinget av at styret i DSND Inc ønsket en transaksjon. Etter grundige overveielser meddelte styret i DSND Inc tilbake til Cal Dive og markedet at styret var av den oppfatning at fremsettelse av et slik betinget tilbudet ikke ville være i Aksjonærenes interesse. Den 5 november 2002 varslet Cal Dive at de ville fremme et betingede tilbud på USD 150 mill., fortsatt betinget av at styret i DNSD Inc måtte ønske en transaksjon DSND Inc kunngjorde den 6 november 2002 at styret hadde nøye vurdert også denne henvendelsen, men konkludert med at dette fortsatt ikke var i Aksjonærenes interesse under henvisning til den samme begrunnelse som var gitt tidligere. Cal Dive kunngjorde den 18 november 2002 at de ikke vil komme med et bud på DSND Inc og at de tidligere henvendelser var bortfalt. 5.3 Pliktig tilbud fremsatt av Siem Industries Inc DSND Incs største Aksjonær, Siem Industries Inc, kjøpte Aksjer i DSND Inc den 28 oktober 2002 og flagget deretter eierskap på over 40% av Aksjene i Selskapet. Som følge av at styret i Siem Industries Inc besluttet ikke å redusere beholdingen av DNSD Inc aksjer under 40 % følger det av verdipapirhandelloven at Siem Industries Inc må fremsette pliktig tilbud overfor de resterende DSND Inc aksjonærene. Styret i Siem Industries Inc vedtok således 14 november 2002 å fremsette et pliktig tilbud for erverv av samtlige utestående Aksjer i DSND Inc pr 14 november Aksjer utstedt etter dette tidspunkt er ikke omfattet av det pliktige tilbudet fra Siem Industries Inc., jfr. pkt 7.5. Tilbudsprisen i det pliktige tilbudet fremsatt av Siem Industries Inc er satt til NOK 17,50 pr Aksje. Tilbudsperioden er satt fra og med 15 november 2002 til og med 13 desember Styret i Siem Industries Inc er av den oppfatning at de underliggende verdiene i DSND Inc er høyere enn NOK 17,50 pr Aksje, og har derfor anbefalt Aksjonærene å ikke akseptere tilbudet. Den habile delen av styret i DSND Inc (Richard England, John Kennedy og Arild Schultz) har i tråd med verdipapirhandelloven vurdert det pliktige tilbudet fra Siem Industries Inc om kjøp av Aksjer i Selskapet til NOK 17,50 pr aksje. Styret i DSND Inc anbefaler ikke Selskapets Aksjonærer å akseptere dette tilbudet. Etter styrets vurdering reflekterer ikke tilbudsprisen verdipotensialet i aksjen, da særlig hensyntatt selskapets 50% eierandel i Subsea 7 Inc. Styremedlem Arild Schultz og administrerende direktør Magne Kristiansen har bekreftet at de ikke vil benytte seg av tilbudet. De to øvrige habile styremedlemmene eier ikke Aksjer i Selskapet. De ansatte har ikke særskilte bemerkninger til tilbudet. Aksjonærer som innen utløpet 2 desember 2002 har akseptert tilbudet fra Siem Industries Inc vil ikke få tildelt Kjøpsretter i forbindelse med Videresalget eller Tegningsretter i forbindelse med det Konvertible Obligasjonslånet. 5.4 Tilbud til Aksjonærene i DSND Inc om kjøp av Aksjer i Videresalget Bakgrunn Siem Industries Inc og Odin Forvaltning AS har forpliktet seg til å tilby Videresalg (såkalt clawback ) av av det antall Nye Aksjer som Siem Industries Inc og Odin Forvaltning AS har tegnet seg for i den Rettede Emisjonen utover sin relative andel.i forbindelse med videresalget utstedes omsettelige 13

15 Kjøpsretter til de Øvrige aksjonærene i forhold til de andeler de har i selskapet, eksklusive emisjonen, pr 2 desember Aksjekapital etter Rettet Emisjon og Pliktig Tilbud DSND Inc har kun én aksjeklasse. Samtlige av selskapets Aksjer er notert på Oslo Børs under tickerkode DSND, med unntak av de Nye Aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen som vil være registrert med tickerkode DSNDN inntil det pliktige tilbudet fra Siem Industries Inc beskrevet i avsnitt 5.3 er gjennomført. På styremøtet i DSND Inc 14 november 2002 ble det vedtatt å gjennomføre en Rettet Emisjon mot de største Aksjonærene på totalt NOK ved utstedelse av Aksjer Selskapets "authorized share capital" utgjør USD ,10, fordelt på Aksjer. Selskapets "Issued share capital" er gjennom den Rettede Emisjonen forhøyet fra USD ,95 til USD ,01 fordelt på Aksjer. DSND Inc offentliggjorde i en børsmelding den 13 november 2002 et Pliktig Tilbud på de resterende Aksjer i DSND Subsea. I det pliktige Tilbudet kan den enkelte aksjonær i DSND Subsea akseptere tilbudet om kontantvederlag på NOK 13,50 per aksje eller oppgjør i Aksjer i DSND Inc. Den nye "Issued share capital" vil således etter at det Pliktige Tilbudet er gjennomført, og under forutsetning av aksept om oppgjør i Aksjer fra samtlige gjenværende aksjonærer i DSND Subsea, utgjøre USD 820,807.11, fordelt på totalt Aksjer Videresalget av Nye Aksjer til Øvrige Aksjonærene Videresalg av Nye Aksjer vil bli utført mot de av Aksjonærene i DSND Inc som ikke deltok i den Rettede Emisjonen ( Øvrige Aksjonærer ) og som var registrert i aksjonærregistret pr utløpet av 2desember Foreløpige opplysninger tilsier at det totalt vil tilbys aksjer i Videresalget ved at det tildeles Kjøpsretter på den enkelte Aksjonærs VPS konto. Øvrige Aksjonærer får dermed mulighet til å kjøpe relative andeler i de Nye Aksjene som de andeler de hadde i Selskapet, eksklusive emisjonen, pr utløpet av 2 desember Det endelige antallet aksjer som tilbys vil være gitt ved aksjonærutskrift pr 2 desember. Denne foreligger ikke ved trykking av dette Prospektet. Kjøpskursen er fastsatt til NOK 17,00 per Aksje som tilsvarer tegningskursen i den Rettede Emisjonen. Siem Industries Inc vil få en kommisjon på 1% av sin andel av Videresalget for tegnings- og betalingsgaranti. Det påløper ingen direkte kostnader for kjøper forbundet med å delta i Videresalget. Det vil bli utstedt omsettelige Kjøpsretter til de Øvrige Aksjonærene, slik at disse mottar én Kjøpsrett for hver Aksje i DSND Inc eiet pr utløpet av 2 desember Antallet kjøpsretter vil være bestemt av aksjonærutskriften pr 2 desember Denne er ikke tilgjengelig i VPS ved trykking av prospektet. Ut fra foreløpige opplysninger pr 5 desember er antall kjøpsretter som vil bli utstedt til øvrige aksjonærer Kjøpsrettene vil være registrert på den enkelte Aksjonærens VPS konto senest 9 desember Kjøpsrettene vil bli notert på Oslo Børs i perioden 9 desember 2002 til 20 desember Ticker kode for Kjøpsrettene vil være DSNDK. Det gis adgang til overbestilling. Kjøpsrettene bortfaller og blir verdiløse ved utløpet av Kjøpsperioden. Eiere av Kjøpsretter vil ikke ha andre rettigheter enn rett til å kjøpe Aksjer eller selge Kjøpsretten som beskrevet i dette kapitlet i løpet av Kjøpsperioden Kjøpsperiode og kjøpssted Videresalget vil pågå i perioden fra kl 10:00 den 9 desember 2002 til kl 10:00 den 23 desember Ved kjøp må den særskilte Kjøpsblanketten som er vedlagt dette Prospektet benyttes. Korrekt utfylt Kjøpsblankett må være mottatt pr post eller pr fax hos Nordea Verdipapirservice senest kl. 10:00 den 23 desember

16 5.4.5 Melding om tildeling og betaling Melding om tildeling sendes ut 2 januar Betaling for de tildelte Aksjene vil foregå ved at den enkelte Kjøper gjennom utfylling og signering av Kjøpsblanketten gir Nordea Verdipapirservice en engangsfullmakt til å belaste den enkelte bestillers oppgitte bankkonto for det beløp som Kjøperen er blitt tildelt. Belastning vil finne sted rundt den 6 januar Det er forventet at Aksjene vil bli registrert på den enkeltes VPS konto senest 3 dager etter frist for betaling 6 januar Aksjenes omsettelighet og rettigheter Aksjer kjøpt i Videresalget vil være fritt omsettelige og berettiget til fullt utbytte fra og med regnskapsåret 2002 og vil for øvrig være likestilt med de øvrige Aksjene fra det tidspunkt Aksjene er registrert på den enkeltes VPS-konto. 5.5 Tilbud til Aksjonærene i DSND Inc om Tegning i det Konvertible Obligasjonslånet Vedtakelse av det Konvertible Obligasjonslånet Styret i DSND Inc besluttet den 14 november 2002 å legge ut et Konvertibelt Obligasjonslån. Lånets størrelse er satt til NOK , og Obligasjonene utstedes med pålydende NOK Fullstendige vilkår for Lånet følger av låneavtalen med Norsk Tillitsmann ASA, inntatt som vedlegg 5 til Prospektet Rentesats, renteterminer og løpetid Renten er satt til 8% p.a. som er fast for hele Lånets løpetid. Lånet skal settes rentebærende fra og med 6 januar 2003, da Lånet utbetales Selskapet. Da lånet utstedes til pari kurs, vil effektiv rente være 8 %. Rente skal betales årlig etterskuddsvis, første gang 6 januar Lånet forfaller i sin helhet til tilbakebetaling etter 3 år, det vil si 6 januar Lånet forfaller også til betaling dersom en aksjonær eller en gruppe av aksjonærer (med unntak av Siem Industries Inc og dets nærstående) oppnår eierskap, eller kontroll, med mer enn 50% av stemmene i DSND Inc. Det Konvertible Obligasjonslånet er usikret. Lånet med påløpte ikke-betalte renter er likestilt med Selskapets øvrige usikrede gjeld VPS-registrering og børsnotering Lånet vil være registrert i Verdipapirsentralen med verdipapirnummer ISIN KYG5025WAA06. Obligasjonene er fritt omsettelige og vil bli søkt notert på Oslo Børs Konverteringsrett, -kurs og periode og fremgangsmåte Konverteringskursen er fastsatt til NOK 20,00 pr Aksje i DSND Inc. Dette innebærer at én Obligasjon kan konverteres til 500 Aksjer i Selskapet. Konverteringskursen skal justeres i tilfelle endringer i Selskapets aksjekapital som nærmere beskrevet i Låneavtalen. Obligasjonene kan konverteres til Aksjer i DSND Inc den 6 i hver måned i i hele lånets løpetid. Melding om konvertering skal skje til kontofører utsteder senest 15 bankdager før konverteringsdato. Konvertering skal finne sted senest den 6 i den aktuelle måneden dersom kontofører har mottatt melding om konvertering 15 bankdager før den 6 i den aktuelle måneden og fått overført Obligasjoner som kreves konvertert. Ved konvertering skal Obligasjonseiers kontofører straks sende kravet om konvertering til Nordea Verdipapirservice som er kontofører for Obligasjonslånet, og samtidig overføre de Obligasjoner som kreves konvertert til særskilt VPS-konto hos kontofører uten påhefte av pant eller andre heftelser. 15

17 Kontofører vil etter at konverteringen er registrert overføre de nye aksjene til Obligasjonseierens VPSkonto Tegning og betaling av Obligasjoner Selskapets Aksjonærer pr utgangen av 2 desember 2002 er gitt fortrinnsrett til å tegne i det Konvertible Obligasjonslånet. Aksjer utstedt i forbindelse med den Rettede Emisjonen vil ikke bli inkludert ved beregning av tildeling av Tegningsrettene til å tegne i det Konvertible Obligasjonslånet. De fortrinnsberettigede Aksjonærene er gitt fortrinnsrett til å tegne og få tildelt én Obligasjon pålydende NOK for hver 1.862,5665 Aksje. Tegningsrettene bortfaller og blir verdiløse ved utløpet av Tegningsperioden. Eiere av Tegningsretter vil ikke ha andre rettigheter enn rett til å kjøpe Obligasjoner eller selge Tegningsretten som beskrevet i dette kapitlet i løpet av Tegningsperioden. Lånets størrelse er satt til NOK hvilket betyr at totalt Obligasjoner vil bli utstedt. Aksjonærenes fortrinnsretter til tegning av Obligasjoner i Lånet blir registrert på den enkeltes VPSkonto senest 9 desember Det utstedes én Tegningsrett pr Aksje. Tegningsrettene vil være omsettelige, og vil være notert på Oslo Børs i tegningsperioden 9 desember 2002 til 20 desember 2002 med ticker kode DSNDJ. Det er adgang til overtegning. Tegningskursen er satt til pari, det vil si NOK per Obligasjon. Utgifter i forbindelse med låneopptaket skal dekkes av Selskapet. Minste tegning som vil bli akseptert er én Obligasjon, tilsvarende NOK Tegning av Obligasjoner vil pågå fra kl 10:00 den 9 desember 2002 til kl 10:00 den 23 desember Ved tegning må særskilt Tegningsblankett som er vedlagt dette Prospektet benyttes. Korrekt utfylt Tegningsblankett må være mottatt pr post eller pr fax hos Nordea Verdipapirservice senest kl. 10:00 den 23 desember Innbetaling for de tegnede Obligasjoner må foretas i henhold til betalingsinstruks gitt på Tegningsblanketten. Ved tegning gir den enkelte tegner Nordea Verdipapirservice en engangsfullmakt til å belaste en oppgitt norsk bankkonto for vederlaget for de tildelte Obligasjoner. Vederlag for tegning skal betales til Nordea Bank Norge ASA senest 6 januar Fulltegningsgaranti Tilretteleggerne har etablert et garantikonsortium som til sammen garanterer for fulltegning av det Konvertible Obligasjonslånet på NOK Garantikommisjon utgjør 1,75 % av det totale Obligasjonslånet. Garantistene har på lik linje med øvrige Aksjonærer, fortrinnsrett til tegning av obligasjoner i lånet i forhold til de andeler de har av Aksjer i Selskapet, eksklusive den rettede emisjonen, pr 2 desember Tillitsmann og konverteringsagent Norsk Tillitsmann ASA er tillitsmann for lånet. Meddelelser til Tillitsmannen kan rettes til Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo. Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, er konverteringsagent for låntaker og kontofører for Selskapet i VPS. 5.6 Beskrivelse av DSND Inc Innledning DSND Inc ble etablert den 10 januar 2002 på Cayman Islands. DSND Inc er et holdingselskap med eneste formål å eie aksjene i DSND Subsea og selskaper tidligere eid av DSND Subsea. Den 22 mai i år slo DSND Subsea og Halliburton Subsea, en forretningsenhet av Halliburton's Energy Services, sammen sine respektive virksomheter i subsea-markedet i et nytt 50/50 felleseid selskap, Subsea 7. Subsea 7 ble operativt 23 mai Subsea 7, registrert på Cayman Islands, ble etablert ved at de to 16

18 selskapene la inn eiendeler, løpende kontrakter og ansatte relatert til undervannsvirksomheten i det nye selskapet. Virksomhetene som er lagt inn i Subsea 7 representerer hovedtyngden av DSND Subsea s tidligere virksomhet. Eierandelen på 50,0% i Subsea 7 er således den viktigste eiendelen til DSND Inc Juridisk struktur og organisering DSND Inc inngikk den 27 september 2002 en management-avtale med DSND Subsea som manager. Gjennom management-avtalen mellom DSND Subsea og DSND Inc har ledelsen i DSND Subsea ansvaret for gjennomføring av overordnet strategi, forretningsutvikling, dekke operative enheters kapitalbehov, investorkontakt samt finansiell styring og kontroll. Juridisk struktur etter etableringen på Cayman Islands DSND Inc DSND Coreco Inc DSND Subsea ASA DSND Consub SA DSND Subsea Ltd Arcade Offshore BV 50% Subsea 7 Datterselskaper Datterselskaper Datterselskaper Datterselskaper Figuren over viser den nye selskapsstrukturen etter gjennomføring av det frivillige tilbudet fra DSND Inc til aksjonærene i DSND Subsea om å bytte én aksje i DSND Subsea med én aksje i DSND Inc. DSND Inc eier 50,0 % av Subsea 7 gjennom selskapet DSND Coreco Inc. Etter etableringen av Subsea 7 ligger den gjenværende operative virksomheten i DSND Subsea gruppen primært i DSND Subsea ASA (inkl datterselskaper) og DSND Consub SA (inkl datterselskaper) som er direkte eiet av DSND Inc Målsetting og strategi Konsernet skal være et industrielt selskap innen offshore og shipping virksomhet. Aktiv oppfølging av investeringen i Subsea 7 vil være en høyt prioritert oppgave i tillegg til å ivareta og utvikle øvrige investeringer Selskapene i DSND Inc Forretningsområder Etter gjennomføring av det frivillige tilbudet består DSND Inc av følgende forretningsområder: Forretningsområder i DSND Inc: Halliburton DSND Inc 50 % 50 % Subsea 7 DSND Consub (Brasil) -Supply fartøy -Kabel fartøy -Modfrag Investeringer i andre fartøy 17

19 Beskrivelse av Subsea 7 Subsea 7 viderefører henholdsvis DSND Subsea s og Halliburton sine offshorevirksomheter knyttet til rørlegging, installasjon og overvåking av ulike former for undervannsinstallasjoner. Det nye selskapet kontrollerer 21 skip, hvorav langt de fleste er høyt spesialiserte DP-skip (dynamisk posisjonerte skip) som utfører dypvannsrørlegging, dypvannskonstruksjon, dykking og subsea undersøkelser. I tillegg har det nye selskapet 113 ROV er (remotley operated vehicles) og eier tre baser for produksjon av rørledninger. Selskapet har rundt ansatte hvorav ca 500 ingeniører med spesialkompetanse innen utbygging og vedlikehold av undervannsfelt. Selskapet hadde ved utgangen av tredjekvartal 2002 en ordrebok på ca USD 750,0 mill. Subsea 7 har virksomhet i Norge, Storbritannia, USA, Brasil, Singapore samt i det Kaspiske hav. Selskapet har også etablert viktige kontakter i Vest-Afrika og vil derved være sikret tilstedeværelse i alle de viktige markeder for undersjøisk aktivitet i tilknytning til utvinning av olje og gass. Et stort aktivitetsnivå og en stor utnyttelsesgrad av flåten, både konstruksjonsarbeide så vel som ROV/survey oppdrag, kjennetegnet tredjekvartal 2002, som var det første hele kvartalet for Subsea 7. Omsetningen i tredjekvartal var USD 224,0 mill. med en EBITDA på USD 29,0 mill., hvilket innebærer en EBITDA-margin på 12,9%. Resultatet for tredjekvartal 2002 før skatt var USD 9,3 mill. og resultat etter skatt var USD 7,3 mill. Beskrivelse av den gjenværende virksomheten i DSND Subsea etter etableringen av Subsea 7 Etter etableringen av Subsea 7 og overføring av tidligere DSND Subsea ansatte til det nye selskapet, har resterende DSND omlag 500 ansatte. Etter etableringen av Subsea 7, har flere nøkkelpersoner i DSND Subsea tiltrådt nye stillinger i Subsea 7. Gjennom management-avtalen mellom DSND Subsea og DSND Inc har ledelsen i DSND Subsea ansvaret for gjennomføring av overordnet strategi, forretningsutvikling, dekke operative enheters kapitalbehov, investorkontakt samt finansiell styring og kontroll. Den delen av flåten som ikke inngår i Subsea 7 omfatter 20 fartøy. Joides Resolution er på T/C-kontrakt til Ocean Drilling Programme ut september 2003, mens Big Orange XVIII er på T/C-kontrakt med Dowell Schlumberger for arbeid i Nordsjø bassenget frem til august Big Orange XVIIIs befrakter har en rett til å kansellere årlig fra august Joides Resolution og Big Orange XVIII eies henholdsvis med 50,00% og 41,33% av DSND Subsea. Buccaneer som er innleid på Bareboat med en løpende kjøpsopsjon, har nylig avsluttet sin kontrakt med Elf Congo som planlagt. DSND undersøker nå ulike oppdrag, av både av kortere og lengre varighet, for dette fartøyet. Fartøyene Helder, Atria og Taurus ligger for tiden i opplag. Brasil Olympic Princess er innleid på Bareboat fra Olympic Shipping ut desember 2003 og fartøyet er på kontrakt ut tilsvarende periode for kabelleggingsvirksomheten til Schahin (ACMA) i Brasil. Gjennom DSND Consub SA i Brasil eier DSND-konsernet 10 mindre supply-/crew-skip, hvorav alle er fullt ut engasjert. DSND Consub har nylig signert en ny kontrakt med Petrobras for supply-fartøyet Marati. Kontrakten begynner i januar 2003 og er en fem års kontrakt. Fartøyet vil operere i den nord-østlige delen av Brasils kontinentalsokkel som et oljevernberedskapsfartøy. Den totale kontraktsverdien er omlag BRL 33,0 mill. Oppdraget vil innebære en oppgradering av fartøyet på ca BRL 5,7 mill. I tillegg eier DSND Consub et survey skip og leier inn et crew skip og et well service skip. DSND Consub står også for kommersiell drift av ytterligere to skip i Brasil. DSND Consub har også eierskap i et prosjekt knyttet til den Brasilianske marinen, det såkalte Modfrag-prosjektet Styre og ledelse Styrene i DSND Subsea og DSND Inc er identiske og består av Kristian Siem (styrets formann), Arild Schultz, Frank Capstick, Richard England og John W. Kennedy. 18

20 Administrerende direktør i DSND Subsea er Magne Kristiansen og økonomidirektør er Terje Sørensen. Rachid Felix er administrerende direktør i datterselskapet DSND Consub i Brasil. 5.7 Markedsforhold Oljeprisen er den viktigste indikatoren for utviklingen innen offshoremarkedet. En pådriver i undervannsmarkedet er utbyggingen av nye dypvannsfelt over hele verden. En økende andel av fremtidig produksjon forventes å ville foregå på dypt vann utenfor Sørøst-Asia, Vest-Afrika og Brasil, samt i Mexicogulfen. Det er forventet at utbygging i disse områdene krever teknologi og kostnadseffektive løsninger som gjør at flytende plattformer og undervannsløsninger stadig oftere vil bli foretrukket. Med dagens høye oljepris er internasjonale oljeselskaper i ferd med å skifte fokus fra konsolidering og kostnadskutt til forbedring av reservoarutnyttelse og produksjonsøkning. Etterhvert som oljereservoarer i modne områder når produksjonstoppen, forventes det at tilknytninger av nærliggende mindre reservoarer vil være lønnsomt for å opprettholde effektiv produksjon på moderplattformen. Det er derfor forventet at tilknytning av mindre satellitter og subsea systemer samt økende vedlikehold og modifikasjonskrav vil utgjøre en stadig større del av totalmarkedet 5.8 Finansiell informasjon Finansiell informasjon siste 3 år Nedenfor gjengis hovedtall for årene for DSND Subsea samt 3 kvartalstall for DSND Inc, inkl. selskapets 50,0% andel i Subsea 7. Tallene pr 30 september 2002 har vært gjenstand for begrenset revisjon. Resultatregnskap (Beløp i NOK 1 000) YTD * YTD Driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før andre poster Andre kostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat * Inkluderer 50% av Subsea 7 i 5 uker av 2 kvartal og hele 3 kvartal

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Organisasjonsnr NO 982 463 718 Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Forventet pris: Mellom 50 kroner og 68 kroner pr aksje Bestillingsperiode:

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Organisasjonsnr 923 609 016 Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Forventet pris: Mellom 66 kroner og 76 kroner per aksje Bestillingsperiode: For

Detaljer

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-.

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-. Prospekt Bankia Bank ASA (Org.nr. 983 521 592) Offentlig emisjon av minimum 1.000 aksjer og maksimum 118.693 aksjer hver pålydende NOK 10,- til tegningskurs NOK 23,- per aksje, med fortrinnsrett for Aksjonærer

Detaljer

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ)

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ) En felles SAS-aksje Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA Prospekt for SAS AB (publ) Bytteforhold: For hver aksje i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB, tilbys det én ny

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Leif Höegh & Co. ASA

Leif Höegh & Co. ASA Prospekt Leif Höegh & Co. ASA Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av 6.250.000 aksjer til Tegningskurs NOK 72,- pr. aksje, hver pålydende NOK 2,- med fortrinnsrett for Selskapets aksjonærer

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold... 2 2 Definisjoner og uttrykk... 3 3 Sammendrag...

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) 370 60 880 Fax: (+47 370 62 899 www.cecon.no Org.nr: 938 803 595 MVA 9. januar

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer