2. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG All rights reserved.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2010. WORLD CLASS through people, technology and dedication. 2010 KONGSBERG All rights reserved."

Transkript

1 2. kvartal 21 WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

2 2. kvartal 21 Konsernet har en positiv utvikling også i 2. kvartal Driftsinntekter fortsetter opp med 21 % fra 2. kvartal 29 EBITA er opp med 71 % fra 2. kvartal 29 Resultatmarginen (EBITA) er forbedret fra 8,3 % til 11,8 % Netto kontantbeholdning er på 747 mill. kroner Egenkapitalandel er over 3 % Markedsposisjonene bekreftes i et konkurransepreget marked: Ordrereserven er solid økning på 7 % i kvartalet Kanselleringsnivået er fortsatt lavt Det er høy aktivitet i ettersalgsmarkedet Utviklings- og leveranseprogrammene følger planene: Internasjonale etableringer fortsetter Konsernet er i gjennomføringsfasen på flere større og langsiktige forsvarsprosjekter Det gjennomføres store leveranser til CROWS programmet Produktutvikling har god fremdrift maritim, olje & gass, forsvar / 2 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

3 AGENDA Økonomisk status 2. kvartal 21 Status for forretningsområdene Aktuelle forhold Appendiks / 3 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

4 2. kvartal 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 4 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

5 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA * Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q * Inkl 39 mill. kroner knyttet til oppgjør av nåværende AFP ordning inntektsført i Q1-1. / 5 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

6 Økonomisk status 2. kvartal 21 Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA 4 5 Driftsinntekter Q1 Q2 Q3 Q4 Driftsinntekter Endring i % Q ,4 % H ,8 % EBITA Q1 Q2 Q3 Q EBITA Endring i % Q ,3 % H ,9 % EBITA-margin Q2 8,3 % 11,8 % H1 8,1 % 11,8 % / 6 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

7 Økonomisk status 2. kvartal 21 Ordreinngang og ordrereserve 25 Ordrereserve Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,1 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Ordreinngang per Q2 9 per Q2 1 Ordreinngang Endring i % Q ,5 % H ,3 % / 7 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

8 Økonomisk status 2. kvartal 21 Gjeld og egenkapital KONGSBERG har en netto kontantbeholding på 747 mill. kroner mot 949 mill kroner etter 1. kvartal. Gjennomsnittlig løpetid på lånene er 3, år Konsernet har ubenyttede lånefasiliteter på 1 mill. kroner Konsernets egenkapitalprosent er 3,1 % som ved årsskiftet Forfallsstruktur låneavtaler Beløp Forfall 3 mill. kroner mill. kroner * mill. kroner 214 * Lånefasilitet som er ubenyttet pr / 8 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

9 Økonomisk status 2. kvartal 21 Kontantstrøm Netto kontantstrøm (MNOK) Q2 H1 Kommentarer til kontantstrøm: Endring i andre driftsrelaterte poster i balansen inkluderer skatteutbetalinger på 55 mill. kroner i 1. halvår Ekskl. skatteutbetaling er endringen 58 mill. kroner i Q2, og 38 mill. kroner i første halvår Kontantstrøm fra drift er 124 mill. kroner i 2. kvartal Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter inkluderer utbetaling av utbytte på 24 mill. kroner KONGSBERG hadde ved utgangen av 2. kvartal 21 en positiv netto kontantbeholding på 747 mill. kroner EBITDA Endring i andre driftsrelaterte poster før skatteutbetaling Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før skatteutbetaling Skatteutbetaling Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kjøp av anleggsmidler Andre investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (465) (55) (73) (182) (41) (59) (114) (241) (252) (259) Effekt av valutakursendringer på betalingsmidler Netto endring betalingsmidler (21) 115 / 9 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

10 Nøkkeltall Q2 21 Q2 29 1H 21 1H Endring driftsinntekter 21 % 18 % 17 % 29 % 25 % EBITDA EBITDA/ansatt * (i 1 kr) 96,4 63,7 187,5 122,8 34 EBITA EBITA-margin 11,8 % 8,3 % 11,8 % 8,1 % 1, % EBT Netto rentebærende gjeld / EBITDA - - n.a.,9 n.a. EK % - - 3,1 % 23,2 % 3,1 % Book/bill 1,8 1,84,9 1,43 1,27 EPS 2,54 1,25 4,98 2,45 6,83 * Gjennomsnittlig antall ansatte / 1 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

11 Kongsberg Maritime Status / 11 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

12 Kongsberg Maritime 2. kvartal 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert per Q Ordreinngang / 12 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

13 Kongsberg Maritime Ordreinngang Ordreinngang per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q / 13 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

14 Kongsberg Maritime 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 14 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

15 Kongsberg Maritime Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA Driftsinntekter Q1 Q2 Q3 Q4 Driftsinntekter Endring i % Q ,8 % H ,7 % EBITA EBITA Endring i % Q ,6 % H ,3 % 1 5 Q1 Q2 Q3 Q4 EBITA-margin Q2 11,9 % 12,9 % H1 11,3 % 12,6 % Marginforbedringen skyldes primært produktsammensetning og effektiv drift / 15 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

16 Kongsberg Maritime Ordreinngang og ordrereserve 8 Ordrereserve Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,2 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Ordreinngang Ordreinngang Endring i % Q ,4 % H ,6 % per Q2 9 per Q2 1 / 16 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

17 ships Kongsberg Maritime i 2. kvartal Forretningsområdet har høyt aktivitetsnivå i hele organisasjonen Fortsetter den sterke internasjonale satsningen Åpning av kontor i Dubai God fremdrift på oppbygging av ny fabrikk i Kina (Zhenjiang) En av fire hovedsponsorer under Expo 21 Shanghai, Kina Kontrahering av nye fartøy på hos verftene har tatt seg noe opp de siste månedene WORLD Contracted Newbuilds PAX Ro-Ro Bulk Container Tankers Offshore Others Source: Company internal / 17 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

18 Kongsberg Defence Systems Status / 18 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

19 Kongsberg Defence Systems 2. kvartal Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 19 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

20 Kongsberg Defence Systems 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 2 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

21 Kongsberg Defence Systems Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA Driftsinntekter Q1 Q2 Q3 Q EBITA Q1-2 Q2 Q3 Q Driftsinntekter EBITA Endring i % Q ,8 % H ,9 % Endring i % Q H EBITA-margin Q2 1,5 % 6, % H1,6 % 7,1 % Marginforbedring som følge av planmessig gjennomføring av flere store prosjekter, effektivisering og økt volum / 21 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

22 Kongsberg Defence Systems Ordreinngang og ordrereserve Ordrereserve Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,8 % Ordreinngang per Q2 9 per Q2 1 Ordreinngang Endring i % Q , % H ,3 % Ordreinngangen i kvartalet er lavere enn for tilsvarende kvartal for 29, men anses som normal variasjon mellom kvartalene 2. kvartal 29 inkluderer kontrakten på luftvern til Finland verdt 3 milliarder kroner / 22 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

23 Kongsberg Defence Systems i 2. kvartal Store leveranseprosjekter gjennomføres i henhold til planer, og har passert de første milepælene NASAMS *) luftvern til Finland NSM **) til Norge NSM som kystartilleri til Polen Produksjon av flydeler til F-35 Utviklingsprosjektet på Joint Strike Missile følger oppsatte planer God teknologisk fremdrift Stor internasjonal interesse for produktet Flere større markeds-/ salgskampanjer Luftvern Missiler Ubåt- modifikasjoner *) NASAMS, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, er et bakkebasert luftvernsystem som er utviklet av KONGSBERG i samarbeid med Raytheon i USA **) NSM, Naval Strike Missile, er et selvstyrt missil utviklet av KONGSBERG i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og Det norske sjøforsvaret / 23 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

24 Kongsberg Protech Systems Status / 24 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

25 Kongsberg Protech Systems 2. kvartal 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 25 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

26 Kongsberg Protech Systems 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 26 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

27 Kongsberg Protech Systems Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA Driftsinntekter Driftsinntekter Endring i % Q ,4 % H ,6 % Q1 Q2 Q3 Q KONGSBERG All rights reserved EBITA Q1 Q2 Q3 Q EBITA Endring i % Q ,1 % H ,8 % EBITA-margin Q2 9,8 % 14, % H1 9,9 % 14,4 % Marginforbedringen skyldes primært drifts- og logistikkforbedringer, samt volumeffekter / 27 / WORLD CLASS through people, technology and dedication

28 Kongsberg Protech Systems Ordreinngang og ordrereserve 8 Ordrereserve Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,7 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Ordreinngang Ordreinngang Endring i % Q ,1 % H ,2 % per Q2 9 per Q2 1 / 28 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

29 Kongsberg Protech Systems i 2. kvartal Høy aktivitet i organisasjonen I juni 21 ble system nummer 5 til CROWSprogrammet overlevert kunden Høy ordreinngang også i 2. kvartal mill. kroner bokført i 2. kvartal Kontrakter til CROWS-programmet beløp seg til mill. kroner Inkludert avtale som ble annonsert i august 21 på 515 millioner kroner, er nå CROWS IIrammeavtale, inkl. utvidelse, tilnærmet fullt konvertert til kontrakter Kontrakt med franske Renault Truck Defense, 14 mill. kroner Kontrakt med Kroatia, 115 mill. kroner Økende ettersalg Arbeides aktivt mot nye markedsmuligheter Potensielle nye land Nye plattformer for produktene Neste fase av CROWS-programmet Ventes ikke avgjort før mot slutten av 211 / 29 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

30 Aktuelle forhold / 3 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

31 Langsiktig, moderne og god produktplattform Vi brukte ca. 7 mill. kroner på forskning og utvikling i 1. halvår Ca. 3 mill. kroner av dette var kundefinansiert Vi har verdensledende/siste generasjons produkter innen de fleste av våre nisjer Naval Strike Missile Luftvernssystemet NASAMS RWS K-Master Dynamisk posisjonering Vi har nye produkter og systemer, bygger produksjonsfasiliteter og utvider vår internasjonale tilstedeværelse Joint Strike Missile Medium Caliber RWS LEDAFLOW Komposittfabrikk Produksjonsfabrikk i Zhenjiang, Kina Nyetableringer i Canada, Brasil og Dubai Odfjell Consulting Nytt medlem av KONGSBERG-familien / 31 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

32 Utsiktene fremover Utdrag les kvartalsrapport for komplett tekst Kongsberg Maritimes markeder er sterkt påvirket av utviklingen i verdenshandelen og etterspørselen etter energi Kongsberg Maritime forventes å opprettholde sine gode markedsposisjoner innen offshore og det maritime segmentet i 21 Styrkingen av globalt ettersalg og kundestøtte vil gi positive resultater Etter styrets vurdering vil oppdragsmengden bli noe lavere i 2. halvår 21 sammenliknet med 29 Kongsberg Defence Systems venter fortsatt god aktivitet Flere store og lange leveranseprogrammer er i gjennomføringsfasen, noe som vil gi en jevnere inntjening gjennom 21 sammenliknet med tidligere år Satsingen innen avanserte komposittkomponenter til flyindustrien fortsetter, og det pågår en betydelig markedsbearbeiding for salg og videreutvikling av missiler og luftvern Kongsberg Protech Systems har hatt et spesielt godt resultat i 1. halvår. For resten av året ventes høy aktivitet og fortsatt gode, men sannsynligvis noe lavere marginer Markedsutsiktene er gode og det arbeides aktivt mot mange nye og eksisterende kunder, både i land hvor forretningsområdet har kontrakter fra før og mot nye land I USA og Europa er det store kjøretøyprogram som enten er under planlegging eller besluttet gjennomført. Disse programmene utgjør betydelige potensialer for flere av forretningsområdets produkter KONGSBERG har i sum gode posisjoner i shipping-, offshore- og forsvarsmarkedet og en høy ordrereserve. Dette gir gode forutsetninger for drift og lønnsomhet resten av 21 Konjunktursituasjonen er imidlertid fortsatt usikker og et tilbakeslag kan over tid påvirke konsernets aktivitetsnivå / 32 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

33 / 33 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

34 Appendiks / 34 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

35 Økonomisk status per Resultatoppstilling MNOK Q2-1 Q2-9 1H 1 1H Driftsinntekter Driftskostnader (3 427) (2 92) (6 664) (5 938) (12 197) Driftsresultat (EBITDA) Avskrivninger (65) (67) (124) (119) (243) EBITA Amortisering (26) (25) (49) (47) (113) Driftsresultat (EBIT) Netto gevinst / nedskriving av finansielle eiendeler Netto andre finansposter (3) (32) (3) (61) (99) Resultat før skatt Skattekostnad (131) (67) (257) (13) (341) Periodens resultat etter skatt Minoritetsinteresser Majoritetsinteresser Resultat pr. aksje (NOK) 2,54 1,25 4,98 2,45 6,83 Resultat pr. aksje, utvannet (NOK) 2,54 1,25 4,98 2,45 6,83 Ordreinngang (MNOK) / 35 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

36 Økonomisk status per Balanse MNOK Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Andre langsiktige eiendeler Sum langsiktige eiendeler Kortsiktige eiendeler Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Mer-/ mindreverdi finansielle instrumenter Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld / 36 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

37 Aksjonærforhold 2 største aksjonærer (per 9. august 21) Aksjekursutvikling Aksjonærer # aksjer Andel D 21 1 Staten v/nærings- og handelsdepartementet , % - 2 Folketrygdfondet ,11 % -,91 % 3 Arendals Fossekompani ,96 % - 4 MP Pensjon ,1 % - Indeks 1) 18, 16, KOG sammenliknet med indekser fra 1. januar 29 5 Skagen Vekst ,73 %,13 % 14, Totalt for de 5 største aksjonærene ,81 % 12, 6 Orkla ASA ,32 % -,18 % 7 Odin Norge ,18 % -,15 % 8 Odin Norden ,3 % -,38 % 1, 8, 9 JP Morgan Chase bank - nominee ,34 %,71 % 6, 1 Odin Offshore 93,78 % -,6 % 4, 11 State Street Bank & Trust Co - nominee ,5 %,3 % 12 VP Danske Invest Norske ,45 % -,11 % 13 Montague Place Custody Service ,45 % -,11 % 14 JP Morgan Chase bank - nominee 4 236,33 % - 15 Must Invest AS 4,33 % - 2,, jan. 9 feb. 9 mar. 9 apr. 9 mai. 9 jun. 9 jul. 9 aug. 9 sep. 9 okt. 9 nov. 9 des. 9 jan. 1 feb. 1 mar. 1 apr. 1 mai. 1 jun. 1 jul. 1 aug Statoil Pensjon ,3 % Ny 17 BNP Paribas - nominee ,27 % -,11 % KOG Index OSEBX OSE Ind. 18 The Northern Trust - nominee ,27 %, % 19 JP Morgan Chase bank - nominee ,26 %,1 % 2 State Street Bank & Trust Co - nominee ,24 % Ny Totalt for de 2 største aksjonærene ,9 % Totalt antall aksjer 12 1, % 1) Sammenlikning av KOG aksjekurs relativt til OSEBX og Industriindeksen. Pris satt lik 1 pr. sluttkurs Aksjen ble splittet i forholdet 1:4 med virkning fra 8. mai 29 / 37 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

38 Valuta Sikringsportefølje per (verdi i NOK) ==> Sikringsportefølje Ordre: Alle inngåtte ordre terminsikres og valutarisiko elimineres Prognose: Sannsynlige men ikke inngåtte kontrakter sikres også etter retningslinjer gitt av Valutapolicy USD Prognose USD Ordre EUR Prognose EUR Ordre Valutapolicy Sikring av alle inngåtte kontrakter Delvis sikring av prognostiserte valutainntekter 2 år frem i tid. Mål: Skape forutsigbarhet og sikre lønnsomhet for eksisterende produktportefølje Gi tid til operasjonelle og strategiske tiltak ved langvarige kursendringer Valutaposisjon 7-75 % av omsetningen valutapåvirket 3-35 % av kostnadene i valuta Ca. 35 % nettoeksponering, primært USD og EUR Vår konkurranseevne påvirkes av: Endringer i kronekursen, NOK/EUR, mot samtlige utenlandske konkurrenter Endringer i dollarkursen, USD/EUR, mot alle konkurrenter som har kostnadsbase i USD eller valutaer som er linket mot USD / 38 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

39 Styret i Kongsberg Gruppen ASA Finn Jebsen (6), styrets leder Selvstendig næringsdrivende Konsernsjef i Orkla fra 21 til 25 Andre styreverv: Styreleder Kavli Holding AS, nestleder i KLP forsikring, styremedlem i Berner Gruppen AS, Anders Wilhelmsen & Co AS og Norsk Hydro ASA Anne-Lise Aukner (53), styremedlem Adm. direktør og Country Manager Nexans Norway AS Andre styreverv: Styremedlem EDB Business Partner ASA, Norsk Industri, Europacable Norge AS, INTPOW, Nexans Norway AS, Aukner Holding AS og NHO. Medlem av NHOs Etikkutvalg og Topplederforum i Olje- og Energidepartementet Benedicte Berg Schilbred (64), styrets nestleder Arbeidende styreleder i Odd Berg Gruppen Andre styreverv: Styreleder Tos Lab AS, styremedlem i Norway Pelagic Group AS, Fiskeriforskning AS, Norsildmel AL og Nordsildmel Innovation AS Roar Marthiniussen (53), ansattes representant Salgs- og markedssjef i Kongsberg Maritime AS Ingeniør fra Horten Ingeniørhøgskole Ansattes representant siden 1999 Erik Must (67), styremedlem Andre styreverv: Styreleder i Fondsfinans ASA, Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS, Arendals Fossekompani ASA, Gyldendal ASA og Erik Must AS. Styremedlem bl.a. i Norges Handels- og Sjøfartstidende AS, Norsk Folkemuseum, Arenzt Legat og Bioteknologisenteret ved Universitetet i Oslo Helge Lintvedt (53), ansattes representant Senior prosjektingeniør i Kongsberg Defence Systems Ingeniør fra Kongsberg Ingeniørhøgskole Ansattes representant fra 29 Leder i Nito bedriftsgruppe i KDA, styremedlem i KDA-styret John Giverholt (58), styremedlem Finansdirektør i Ferd AS Erfaring fra Orkla ASA, DNB ASA og Norsk Hydro ASA Andre styreverv: Styremedlem i Telenor ASA Kai Johansen (43), ansattes representant Klubbleder i Fellesforbundet, Kongsberg Protech Systems Utdannelse fra Kongsberg Yrkesskole Fagbrev som CNC-operatør Ansattes representant siden 27 / 39 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

40 Finanskalender og IR-kontakter Finanskalender 21 Publisering av kvartalstall 3. kvartal - 4. november IR-kontakter Arne Solberg, Finansdirektør (CFO) Telefon: E-post: Kapitalmarkedsdag 11. november Jan Erik Hoff VP Investor Relations Telefon: / E-post: Kongsberg Gruppen ASA Telefon: E-post: For mer informasjon: / 4 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

41 WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Konsernsjefen kommenterer

Konsernsjefen kommenterer Konsernsjefen kommenterer 2 Vi er tilfreds med å presentere en sterk avslutning på 2011, - kvartalet bekrefter at selskapet er «back on track» etter et utfordrende 2010. Vi har oppnådd god lønnsomhet i

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur.

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Årsrapport 2007 Kort om AKVA group AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Vi har 30 års erfaring med design og produksjon av stålmerder,

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer