2. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG All rights reserved.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2010. WORLD CLASS through people, technology and dedication. 2010 KONGSBERG All rights reserved."

Transkript

1 2. kvartal 21 WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

2 2. kvartal 21 Konsernet har en positiv utvikling også i 2. kvartal Driftsinntekter fortsetter opp med 21 % fra 2. kvartal 29 EBITA er opp med 71 % fra 2. kvartal 29 Resultatmarginen (EBITA) er forbedret fra 8,3 % til 11,8 % Netto kontantbeholdning er på 747 mill. kroner Egenkapitalandel er over 3 % Markedsposisjonene bekreftes i et konkurransepreget marked: Ordrereserven er solid økning på 7 % i kvartalet Kanselleringsnivået er fortsatt lavt Det er høy aktivitet i ettersalgsmarkedet Utviklings- og leveranseprogrammene følger planene: Internasjonale etableringer fortsetter Konsernet er i gjennomføringsfasen på flere større og langsiktige forsvarsprosjekter Det gjennomføres store leveranser til CROWS programmet Produktutvikling har god fremdrift maritim, olje & gass, forsvar / 2 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

3 AGENDA Økonomisk status 2. kvartal 21 Status for forretningsområdene Aktuelle forhold Appendiks / 3 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

4 2. kvartal 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 4 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

5 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA * Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q * Inkl 39 mill. kroner knyttet til oppgjør av nåværende AFP ordning inntektsført i Q1-1. / 5 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

6 Økonomisk status 2. kvartal 21 Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA 4 5 Driftsinntekter Q1 Q2 Q3 Q4 Driftsinntekter Endring i % Q ,4 % H ,8 % EBITA Q1 Q2 Q3 Q EBITA Endring i % Q ,3 % H ,9 % EBITA-margin Q2 8,3 % 11,8 % H1 8,1 % 11,8 % / 6 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

7 Økonomisk status 2. kvartal 21 Ordreinngang og ordrereserve 25 Ordrereserve Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,1 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Ordreinngang per Q2 9 per Q2 1 Ordreinngang Endring i % Q ,5 % H ,3 % / 7 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

8 Økonomisk status 2. kvartal 21 Gjeld og egenkapital KONGSBERG har en netto kontantbeholding på 747 mill. kroner mot 949 mill kroner etter 1. kvartal. Gjennomsnittlig løpetid på lånene er 3, år Konsernet har ubenyttede lånefasiliteter på 1 mill. kroner Konsernets egenkapitalprosent er 3,1 % som ved årsskiftet Forfallsstruktur låneavtaler Beløp Forfall 3 mill. kroner mill. kroner * mill. kroner 214 * Lånefasilitet som er ubenyttet pr / 8 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

9 Økonomisk status 2. kvartal 21 Kontantstrøm Netto kontantstrøm (MNOK) Q2 H1 Kommentarer til kontantstrøm: Endring i andre driftsrelaterte poster i balansen inkluderer skatteutbetalinger på 55 mill. kroner i 1. halvår Ekskl. skatteutbetaling er endringen 58 mill. kroner i Q2, og 38 mill. kroner i første halvår Kontantstrøm fra drift er 124 mill. kroner i 2. kvartal Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter inkluderer utbetaling av utbytte på 24 mill. kroner KONGSBERG hadde ved utgangen av 2. kvartal 21 en positiv netto kontantbeholding på 747 mill. kroner EBITDA Endring i andre driftsrelaterte poster før skatteutbetaling Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før skatteutbetaling Skatteutbetaling Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kjøp av anleggsmidler Andre investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (465) (55) (73) (182) (41) (59) (114) (241) (252) (259) Effekt av valutakursendringer på betalingsmidler Netto endring betalingsmidler (21) 115 / 9 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

10 Nøkkeltall Q2 21 Q2 29 1H 21 1H Endring driftsinntekter 21 % 18 % 17 % 29 % 25 % EBITDA EBITDA/ansatt * (i 1 kr) 96,4 63,7 187,5 122,8 34 EBITA EBITA-margin 11,8 % 8,3 % 11,8 % 8,1 % 1, % EBT Netto rentebærende gjeld / EBITDA - - n.a.,9 n.a. EK % - - 3,1 % 23,2 % 3,1 % Book/bill 1,8 1,84,9 1,43 1,27 EPS 2,54 1,25 4,98 2,45 6,83 * Gjennomsnittlig antall ansatte / 1 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

11 Kongsberg Maritime Status / 11 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

12 Kongsberg Maritime 2. kvartal 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert per Q Ordreinngang / 12 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

13 Kongsberg Maritime Ordreinngang Ordreinngang per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q / 13 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

14 Kongsberg Maritime 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 14 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

15 Kongsberg Maritime Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA Driftsinntekter Q1 Q2 Q3 Q4 Driftsinntekter Endring i % Q ,8 % H ,7 % EBITA EBITA Endring i % Q ,6 % H ,3 % 1 5 Q1 Q2 Q3 Q4 EBITA-margin Q2 11,9 % 12,9 % H1 11,3 % 12,6 % Marginforbedringen skyldes primært produktsammensetning og effektiv drift / 15 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

16 Kongsberg Maritime Ordreinngang og ordrereserve 8 Ordrereserve Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,2 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Ordreinngang Ordreinngang Endring i % Q ,4 % H ,6 % per Q2 9 per Q2 1 / 16 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

17 ships Kongsberg Maritime i 2. kvartal Forretningsområdet har høyt aktivitetsnivå i hele organisasjonen Fortsetter den sterke internasjonale satsningen Åpning av kontor i Dubai God fremdrift på oppbygging av ny fabrikk i Kina (Zhenjiang) En av fire hovedsponsorer under Expo 21 Shanghai, Kina Kontrahering av nye fartøy på hos verftene har tatt seg noe opp de siste månedene WORLD Contracted Newbuilds PAX Ro-Ro Bulk Container Tankers Offshore Others Source: Company internal / 17 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

18 Kongsberg Defence Systems Status / 18 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

19 Kongsberg Defence Systems 2. kvartal Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 19 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

20 Kongsberg Defence Systems 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 2 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

21 Kongsberg Defence Systems Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA Driftsinntekter Q1 Q2 Q3 Q EBITA Q1-2 Q2 Q3 Q Driftsinntekter EBITA Endring i % Q ,8 % H ,9 % Endring i % Q H EBITA-margin Q2 1,5 % 6, % H1,6 % 7,1 % Marginforbedring som følge av planmessig gjennomføring av flere store prosjekter, effektivisering og økt volum / 21 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

22 Kongsberg Defence Systems Ordreinngang og ordrereserve Ordrereserve Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,8 % Ordreinngang per Q2 9 per Q2 1 Ordreinngang Endring i % Q , % H ,3 % Ordreinngangen i kvartalet er lavere enn for tilsvarende kvartal for 29, men anses som normal variasjon mellom kvartalene 2. kvartal 29 inkluderer kontrakten på luftvern til Finland verdt 3 milliarder kroner / 22 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

23 Kongsberg Defence Systems i 2. kvartal Store leveranseprosjekter gjennomføres i henhold til planer, og har passert de første milepælene NASAMS *) luftvern til Finland NSM **) til Norge NSM som kystartilleri til Polen Produksjon av flydeler til F-35 Utviklingsprosjektet på Joint Strike Missile følger oppsatte planer God teknologisk fremdrift Stor internasjonal interesse for produktet Flere større markeds-/ salgskampanjer Luftvern Missiler Ubåt- modifikasjoner *) NASAMS, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, er et bakkebasert luftvernsystem som er utviklet av KONGSBERG i samarbeid med Raytheon i USA **) NSM, Naval Strike Missile, er et selvstyrt missil utviklet av KONGSBERG i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og Det norske sjøforsvaret / 23 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

24 Kongsberg Protech Systems Status / 24 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

25 Kongsberg Protech Systems 2. kvartal 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 25 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

26 Kongsberg Protech Systems 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 26 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

27 Kongsberg Protech Systems Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA Driftsinntekter Driftsinntekter Endring i % Q ,4 % H ,6 % Q1 Q2 Q3 Q KONGSBERG All rights reserved EBITA Q1 Q2 Q3 Q EBITA Endring i % Q ,1 % H ,8 % EBITA-margin Q2 9,8 % 14, % H1 9,9 % 14,4 % Marginforbedringen skyldes primært drifts- og logistikkforbedringer, samt volumeffekter / 27 / WORLD CLASS through people, technology and dedication

28 Kongsberg Protech Systems Ordreinngang og ordrereserve 8 Ordrereserve Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,7 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Ordreinngang Ordreinngang Endring i % Q ,1 % H ,2 % per Q2 9 per Q2 1 / 28 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

29 Kongsberg Protech Systems i 2. kvartal Høy aktivitet i organisasjonen I juni 21 ble system nummer 5 til CROWSprogrammet overlevert kunden Høy ordreinngang også i 2. kvartal mill. kroner bokført i 2. kvartal Kontrakter til CROWS-programmet beløp seg til mill. kroner Inkludert avtale som ble annonsert i august 21 på 515 millioner kroner, er nå CROWS IIrammeavtale, inkl. utvidelse, tilnærmet fullt konvertert til kontrakter Kontrakt med franske Renault Truck Defense, 14 mill. kroner Kontrakt med Kroatia, 115 mill. kroner Økende ettersalg Arbeides aktivt mot nye markedsmuligheter Potensielle nye land Nye plattformer for produktene Neste fase av CROWS-programmet Ventes ikke avgjort før mot slutten av 211 / 29 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

30 Aktuelle forhold / 3 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

31 Langsiktig, moderne og god produktplattform Vi brukte ca. 7 mill. kroner på forskning og utvikling i 1. halvår Ca. 3 mill. kroner av dette var kundefinansiert Vi har verdensledende/siste generasjons produkter innen de fleste av våre nisjer Naval Strike Missile Luftvernssystemet NASAMS RWS K-Master Dynamisk posisjonering Vi har nye produkter og systemer, bygger produksjonsfasiliteter og utvider vår internasjonale tilstedeværelse Joint Strike Missile Medium Caliber RWS LEDAFLOW Komposittfabrikk Produksjonsfabrikk i Zhenjiang, Kina Nyetableringer i Canada, Brasil og Dubai Odfjell Consulting Nytt medlem av KONGSBERG-familien / 31 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

32 Utsiktene fremover Utdrag les kvartalsrapport for komplett tekst Kongsberg Maritimes markeder er sterkt påvirket av utviklingen i verdenshandelen og etterspørselen etter energi Kongsberg Maritime forventes å opprettholde sine gode markedsposisjoner innen offshore og det maritime segmentet i 21 Styrkingen av globalt ettersalg og kundestøtte vil gi positive resultater Etter styrets vurdering vil oppdragsmengden bli noe lavere i 2. halvår 21 sammenliknet med 29 Kongsberg Defence Systems venter fortsatt god aktivitet Flere store og lange leveranseprogrammer er i gjennomføringsfasen, noe som vil gi en jevnere inntjening gjennom 21 sammenliknet med tidligere år Satsingen innen avanserte komposittkomponenter til flyindustrien fortsetter, og det pågår en betydelig markedsbearbeiding for salg og videreutvikling av missiler og luftvern Kongsberg Protech Systems har hatt et spesielt godt resultat i 1. halvår. For resten av året ventes høy aktivitet og fortsatt gode, men sannsynligvis noe lavere marginer Markedsutsiktene er gode og det arbeides aktivt mot mange nye og eksisterende kunder, både i land hvor forretningsområdet har kontrakter fra før og mot nye land I USA og Europa er det store kjøretøyprogram som enten er under planlegging eller besluttet gjennomført. Disse programmene utgjør betydelige potensialer for flere av forretningsområdets produkter KONGSBERG har i sum gode posisjoner i shipping-, offshore- og forsvarsmarkedet og en høy ordrereserve. Dette gir gode forutsetninger for drift og lønnsomhet resten av 21 Konjunktursituasjonen er imidlertid fortsatt usikker og et tilbakeslag kan over tid påvirke konsernets aktivitetsnivå / 32 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

33 / 33 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

34 Appendiks / 34 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

35 Økonomisk status per Resultatoppstilling MNOK Q2-1 Q2-9 1H 1 1H Driftsinntekter Driftskostnader (3 427) (2 92) (6 664) (5 938) (12 197) Driftsresultat (EBITDA) Avskrivninger (65) (67) (124) (119) (243) EBITA Amortisering (26) (25) (49) (47) (113) Driftsresultat (EBIT) Netto gevinst / nedskriving av finansielle eiendeler Netto andre finansposter (3) (32) (3) (61) (99) Resultat før skatt Skattekostnad (131) (67) (257) (13) (341) Periodens resultat etter skatt Minoritetsinteresser Majoritetsinteresser Resultat pr. aksje (NOK) 2,54 1,25 4,98 2,45 6,83 Resultat pr. aksje, utvannet (NOK) 2,54 1,25 4,98 2,45 6,83 Ordreinngang (MNOK) / 35 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

36 Økonomisk status per Balanse MNOK Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Andre langsiktige eiendeler Sum langsiktige eiendeler Kortsiktige eiendeler Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Mer-/ mindreverdi finansielle instrumenter Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld / 36 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

37 Aksjonærforhold 2 største aksjonærer (per 9. august 21) Aksjekursutvikling Aksjonærer # aksjer Andel D 21 1 Staten v/nærings- og handelsdepartementet , % - 2 Folketrygdfondet ,11 % -,91 % 3 Arendals Fossekompani ,96 % - 4 MP Pensjon ,1 % - Indeks 1) 18, 16, KOG sammenliknet med indekser fra 1. januar 29 5 Skagen Vekst ,73 %,13 % 14, Totalt for de 5 største aksjonærene ,81 % 12, 6 Orkla ASA ,32 % -,18 % 7 Odin Norge ,18 % -,15 % 8 Odin Norden ,3 % -,38 % 1, 8, 9 JP Morgan Chase bank - nominee ,34 %,71 % 6, 1 Odin Offshore 93,78 % -,6 % 4, 11 State Street Bank & Trust Co - nominee ,5 %,3 % 12 VP Danske Invest Norske ,45 % -,11 % 13 Montague Place Custody Service ,45 % -,11 % 14 JP Morgan Chase bank - nominee 4 236,33 % - 15 Must Invest AS 4,33 % - 2,, jan. 9 feb. 9 mar. 9 apr. 9 mai. 9 jun. 9 jul. 9 aug. 9 sep. 9 okt. 9 nov. 9 des. 9 jan. 1 feb. 1 mar. 1 apr. 1 mai. 1 jun. 1 jul. 1 aug Statoil Pensjon ,3 % Ny 17 BNP Paribas - nominee ,27 % -,11 % KOG Index OSEBX OSE Ind. 18 The Northern Trust - nominee ,27 %, % 19 JP Morgan Chase bank - nominee ,26 %,1 % 2 State Street Bank & Trust Co - nominee ,24 % Ny Totalt for de 2 største aksjonærene ,9 % Totalt antall aksjer 12 1, % 1) Sammenlikning av KOG aksjekurs relativt til OSEBX og Industriindeksen. Pris satt lik 1 pr. sluttkurs Aksjen ble splittet i forholdet 1:4 med virkning fra 8. mai 29 / 37 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

38 Valuta Sikringsportefølje per (verdi i NOK) ==> Sikringsportefølje Ordre: Alle inngåtte ordre terminsikres og valutarisiko elimineres Prognose: Sannsynlige men ikke inngåtte kontrakter sikres også etter retningslinjer gitt av Valutapolicy USD Prognose USD Ordre EUR Prognose EUR Ordre Valutapolicy Sikring av alle inngåtte kontrakter Delvis sikring av prognostiserte valutainntekter 2 år frem i tid. Mål: Skape forutsigbarhet og sikre lønnsomhet for eksisterende produktportefølje Gi tid til operasjonelle og strategiske tiltak ved langvarige kursendringer Valutaposisjon 7-75 % av omsetningen valutapåvirket 3-35 % av kostnadene i valuta Ca. 35 % nettoeksponering, primært USD og EUR Vår konkurranseevne påvirkes av: Endringer i kronekursen, NOK/EUR, mot samtlige utenlandske konkurrenter Endringer i dollarkursen, USD/EUR, mot alle konkurrenter som har kostnadsbase i USD eller valutaer som er linket mot USD / 38 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

39 Styret i Kongsberg Gruppen ASA Finn Jebsen (6), styrets leder Selvstendig næringsdrivende Konsernsjef i Orkla fra 21 til 25 Andre styreverv: Styreleder Kavli Holding AS, nestleder i KLP forsikring, styremedlem i Berner Gruppen AS, Anders Wilhelmsen & Co AS og Norsk Hydro ASA Anne-Lise Aukner (53), styremedlem Adm. direktør og Country Manager Nexans Norway AS Andre styreverv: Styremedlem EDB Business Partner ASA, Norsk Industri, Europacable Norge AS, INTPOW, Nexans Norway AS, Aukner Holding AS og NHO. Medlem av NHOs Etikkutvalg og Topplederforum i Olje- og Energidepartementet Benedicte Berg Schilbred (64), styrets nestleder Arbeidende styreleder i Odd Berg Gruppen Andre styreverv: Styreleder Tos Lab AS, styremedlem i Norway Pelagic Group AS, Fiskeriforskning AS, Norsildmel AL og Nordsildmel Innovation AS Roar Marthiniussen (53), ansattes representant Salgs- og markedssjef i Kongsberg Maritime AS Ingeniør fra Horten Ingeniørhøgskole Ansattes representant siden 1999 Erik Must (67), styremedlem Andre styreverv: Styreleder i Fondsfinans ASA, Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS, Arendals Fossekompani ASA, Gyldendal ASA og Erik Must AS. Styremedlem bl.a. i Norges Handels- og Sjøfartstidende AS, Norsk Folkemuseum, Arenzt Legat og Bioteknologisenteret ved Universitetet i Oslo Helge Lintvedt (53), ansattes representant Senior prosjektingeniør i Kongsberg Defence Systems Ingeniør fra Kongsberg Ingeniørhøgskole Ansattes representant fra 29 Leder i Nito bedriftsgruppe i KDA, styremedlem i KDA-styret John Giverholt (58), styremedlem Finansdirektør i Ferd AS Erfaring fra Orkla ASA, DNB ASA og Norsk Hydro ASA Andre styreverv: Styremedlem i Telenor ASA Kai Johansen (43), ansattes representant Klubbleder i Fellesforbundet, Kongsberg Protech Systems Utdannelse fra Kongsberg Yrkesskole Fagbrev som CNC-operatør Ansattes representant siden 27 / 39 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

40 Finanskalender og IR-kontakter Finanskalender 21 Publisering av kvartalstall 3. kvartal - 4. november IR-kontakter Arne Solberg, Finansdirektør (CFO) Telefon: E-post: Kapitalmarkedsdag 11. november Jan Erik Hoff VP Investor Relations Telefon: / E-post: Kongsberg Gruppen ASA Telefon: E-post: For mer informasjon: / 4 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

41 WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

kvartal kvartal 2010

kvartal kvartal 2010 19.8.21 2. kvartal 21 WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved. 2. kvartal 21 Konsernet har en positiv utvikling også i 2. kvartal fortsetter opp med 21 %

Detaljer

1. kvartal kvartal 2010

1. kvartal kvartal 2010 1. kvartal 21 WORLD CLASS through people, technology and dedication 1. kvartal 21 En god start på året fortsetter opp: 12 % før engangseffekter, opp: 55 % God kontantstrøm fra drift: 442 mill kroner i

Detaljer

3. kvartal 2007. KONGSBERG October 16, 2007

3. kvartal 2007. KONGSBERG October 16, 2007 3. kvartal 27 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG October 16, 27 1 Overordnet oppsummering 3. kvartal Driftsinntekter opp 4,3 prosent Driftsresultat (EBITA) opp 88 mill. kroner

Detaljer

Oppsummert: Et solid punktum på et begivenhetsrikt år

Oppsummert: Et solid punktum på et begivenhetsrikt år 19-Feb-1 Foreløpig årsregnskap 29 19. februar 21 Oppsummert: Et solid punktum på et begivenhetsrikt år Et sterkt 4. kvartal avslutter et godt år (Kvartalet / Året): fortsetter opp: 14 % / 25 % opp: 48

Detaljer

2. kvartal 2007. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG August 14, 2007 1

2. kvartal 2007. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG August 14, 2007 1 2. kvartal 27 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG August 14, 27 1 Overordnet oppsummering 2. kvartal Driftsinntekter opp 44,9 prosent Driftsresultat (EBITA) opp 94 millioner

Detaljer

23-Oct kvartal 2009 oppsummert. 3. kvartal oktober 2009

23-Oct kvartal 2009 oppsummert. 3. kvartal oktober 2009 23-Oct-9 3. kvartal 29 23. oktober 29 3. kvartal 29 oppsummert Et godt kvartal: Veksten i driftsinntekter fortsetter Gode resultater Sterk kontantstrøm Redusert gjeld Gode resultater i markedet: Sterk

Detaljer

AGENDA. Kongsberg Gruppen ASA. Økonomisk status pr 1. kvartal 2008 Forretningsområdene Status og fremtidsutsikter Konsern Aktuelle forhold Appendiks

AGENDA. Kongsberg Gruppen ASA. Økonomisk status pr 1. kvartal 2008 Forretningsområdene Status og fremtidsutsikter Konsern Aktuelle forhold Appendiks Kongsberg Gruppen ASA 1. kvartal 28 WORLD CLASS through people, technology and dedication AGENDA Økonomisk status pr 1. kvartal 28 Forretningsområdene Status og fremtidsutsikter Konsern Aktuelle forhold

Detaljer

1. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication

1. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication 1. kvartal 29 WORLD CLASS through people, technology and dedication 1. kvartal 29 Fortsatt vekst og resultatforbedring Ordrereserven holder seg sterk Styrking av markedsposisjoner Strategiske kontrakter

Detaljer

Årsregnskap 2007 (foreløpig)

Årsregnskap 2007 (foreløpig) Årsregnskap 27 (foreløpig) WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG 8. februar, 28 1 Et meget positivt år + 23,6 % 9 8 -margin + 71,6 % 16 14 7 6 5 16, % 12 14, % 1 12, % 1, % 8

Detaljer

14. august kvartal oppsummert. 2. kvartal 2009

14. august kvartal oppsummert. 2. kvartal 2009 14. august 29 2. kvartal 29 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2. kvartal 29 - oppsummert Veksten fortsetter Sterk ordreinngang ordrereserven styrkes betydelig Tilfredsstillende resultatsgrad

Detaljer

AGENDA. Kongsberg Gruppen ASA. Økonomisk status pr 2. kvartal 2008 Forretningsområdene Status og fremtidsutsikter Konsern Aktuelle forhold Appendiks

AGENDA. Kongsberg Gruppen ASA. Økonomisk status pr 2. kvartal 2008 Forretningsområdene Status og fremtidsutsikter Konsern Aktuelle forhold Appendiks Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 28 () WORLD CLASS through people, technology and dedication AGENDA Økonomisk status pr 2. kvartal 28 Forretningsområdene Status og fremtidsutsikter Konsern Aktuelle forhold

Detaljer

Årsregnskap 2006 (foreløpig)

Årsregnskap 2006 (foreløpig) Årsregnskap 26 (foreløpig) WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG February 13, 27 1 Nok et år med fremgang Driftsinntekter opp 16 % Driftsresultat (EBITA) opp 86 mill. kroner Ordinært

Detaljer

Overordnet oppsummering 1. kvartal

Overordnet oppsummering 1. kvartal Overordnet oppsummering 1. kvartal Driftsinntekter opp 1,1 prosent Driftsresultat (EBITA) opp 66,7 prosent Driftsmargin opp fra 5,5 prosent til 8,4 prosent Ordreinngangen økte med 87,7 prosent Grunnlaget

Detaljer

1. kvartal 2006. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG May 9, 2006 1

1. kvartal 2006. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG May 9, 2006 1 1. kvartal 2006 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG May 9, 2006 1 Overordnet oppsummering 1 661 mill. kroner i driftsinntekter, opp 16,3 % fra 1. kvartal 2005 EBIT på 89 mill.

Detaljer

24 Oktober 2008 AGENDA. Kongsberg Gruppen ASA. Økonomisk status pr. 3. kvartal 2008 Status for forretningsområdene Aktuelle forhold Appendiks

24 Oktober 2008 AGENDA. Kongsberg Gruppen ASA. Økonomisk status pr. 3. kvartal 2008 Status for forretningsområdene Aktuelle forhold Appendiks 24 Oktober 28 Kongsberg Gruppen ASA 3. kvartal 28 WORLD CLASS through people, technology and dedication AGENDA Økonomisk status pr. 3. kvartal 28 Status for forretningsområdene Aktuelle forhold Appendiks

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA Kongsberg Gruppen ASA 3. kvartal 28 WORLD CLASS through people, technology and dedication AGENDA Økonomisk status pr. 3. kvartal 28 Status for forretningsområdene Aktuelle forhold Appendiks / 2 / Fremgangen

Detaljer

Oppbygging i Asia og USA Introduksjon og kvalifisering av nye teknologier og produkter Strategiske kontrakter

Oppbygging i Asia og USA Introduksjon og kvalifisering av nye teknologier og produkter Strategiske kontrakter 13 February 29 Årsregnskap 28 (foreløpig) WORLD CLASS through people, technology and dedication Året 28 Betydelig vekst og resultatforbedring Ytterligere styrket ordrereserve Styrking av markedsposisjoner

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

1. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG May 4,

1. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG May 4, 1. kvartal 2005 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG May 4, 2005 1 Hovedpunkter Driftsinntekter og aktivitet i 1. kvartal på nivå med fjoråret Samlet resultat noe svakere enn

Detaljer

Kongsberg Gruppen (KOG) 1. kvartal 2012

Kongsberg Gruppen (KOG) 1. kvartal 2012 Solid første kvartal for Kongsberg Gruppen KONGSBERG rapporterer driftsinntekter på NOK 3.836 millioner i 1. kvartal 2012 og en EBITA på NOK 482 millioner, tilsvarende en margin på 12,6 prosent. Ordreinngangen

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA 1 Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 Agenda Hovedhendelser Resultat Styrket krone og uro i finansmarkedet Strategiske posisjoner Utsikter 2002

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda 19. februar 2004 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet Årsregnskap 2003 (foreløpig) Utsikter WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 25,

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 25, 3. kvartal 2004 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG October 25, 2004 1 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime - Offshore & Merchant Marine -Yachting& Fishery

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

2. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG August 9,

2. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG August 9, 2. kvartal 2006 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG August 9, 2006 1 Overordnet oppsummering 2. kvartal 1 542 mill. kroner i driftsinntekter, opp 10,1 % fra 2. kvartal 2005

Detaljer

2. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG August 20,

2. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG August 20, 2. kvartal 2004 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG August 20, 2004 1 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime - Offshore & Merchant Marine -Yachting& Fishery Kongsberg

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA 3. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Utsikter 2002 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall per 3. kvartal 2002 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Capital Markets Day 2007

Capital Markets Day 2007 Capital Markets Day 27 CEO Jan Erik Korssjøen WORLD CLASS through people, technology and dedication 1 Program for dagen 1. Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap Kongsberg Gruppen CEO Jan Erik

Detaljer

Årsregnskap 2005 (foreløpig)

Årsregnskap 2005 (foreløpig) Årsregnskap 2005 (foreløpig) WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG February 14, 2006 1 Overordnet oppsummering Resultatfremgang EBIT-margin øker fra 3,8 % til 6,3 % Forsinket

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Årsregnskap 2004 (foreløpig)

Årsregnskap 2004 (foreløpig) Årsregnskap 2004 (foreløpig) WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG February 15, 2005 1 Hovedpunkter 4. kvartals resultat som forventet Sterk avslutning i Defence & Aerospace og

Detaljer

I tiden vi nå går inn i er disse assets meget sentrale

I tiden vi nå går inn i er disse assets meget sentrale Kapitalmarkedsdag 28 Kongsberg 23. september 28 WORLD CLASS through people, technology and dedication Et meget spennende konsern med betydelige muligheter (WQ, september 7) Mitt positive førsteinntrykk

Detaljer

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010 NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Oslo 26. august 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon andre kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING. FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010

EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING. FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010 EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon første kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2011

NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2011 NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2011 Lysaker, 3. november 2011 Copyright 2011 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2011 side 1 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2011 NEAS ASA Presentasjon

Detaljer

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 23,

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 23, 3. kvartal 26 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG October 23, 26 1 Overordnet oppsummering 3. kvartal Driftsinntekter og -resultat noe lavere enn tilsvarende kvartal i fjor

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2006 Oslo 15.02.07 Agenda Oppsummering 4. kvartal 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover Markedsutvikling for TTS

Detaljer

1. kvartal 2004. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG April 29, 2004 1

1. kvartal 2004. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG April 29, 2004 1 1. kvartal 2004 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG April 29, 2004 1 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime - Offshore & Merchant Marine -Yachting& Fishery Kongsberg

Detaljer

Kapitalmarkedsdag Kongsberg, 8. september 2009

Kapitalmarkedsdag Kongsberg, 8. september 2009 Kapitalmarkedsdag 29 Kongsberg, 8. september 29 Kongsberg Gruppen Tema i presentasjonen En styrking av langsiktige utsikter gjennom siste 12 måneder KONGSBERG i korte trekk Målsettinger fremover Finansiell

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Hovedpunkter i 3. kvartal: Høy markedsaktivitet Lavere driftskostnader enn i 2002 Resultat i 3. kv./pr. 30.09 MNOK 16,3 (10,0)/MNOK 42,4 (35,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2007

Delårsrapport. 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2007 Fall i dollarkursen mot norske kroner reduserte omsetningen Driftsinntekter på 80,1 MNOK, en reduksjon 9% i forhold til 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

KONGSBERG GRUPPEN (KOG) 3. KVARTALSRAPPORT. 3. KVARTAL 2012

KONGSBERG GRUPPEN (KOG) 3. KVARTALSRAPPORT.  3. KVARTAL 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 www.kongsberg.com SIDE 1 KONGSBERG KONGSBERG leverer et godt 3. kvartal med gode marginer og tilfredsstillende ordreinngang. Flere viktige kontrakter er vunnet i perioden, og konsernet

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal og 1.halvår 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal og 1.halvår 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal og 1.halvår 2010 1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2010 Tall i MNOK Endring i % Akk. 2. Kv 10 Akk. 2. Kv 09 Endring i % Omsetning 285,9 271,5 5 % 553,2 519,2 7 % Driftskostnader 246,5

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006

Resultat 1. kvartal 2006 Resultat 1. kvartal 2006 Høydepunkt fra Q1 2006 Omsetning MNOK 305 (+ 31 %) Forhandlersalg MNOK 210,0 ( + 16,8 %) Direktesalg MNOK 93,9 (+ 76,9 %) Annet MNOK 1,1 Resultat før skatt MNOK 4,9 (+ 102 %) Økning

Detaljer

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL Resultatutvikling konsernet tredje kvartal (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010)

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL Resultatutvikling konsernet tredje kvartal (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010) GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL 11. Pr. 3. kvartal Helår 11 1 Gyldendalkonsernet 11 1 1 5, 5,7 Driftsinntekter 1 1, 1,9 1 7,3 1, 7,3 (Driftsres. før ord. avskrivninger), 9,5 13,1 5,5 5,9 EBITA

Detaljer

TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL Solutions through technology

TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL Solutions through technology TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL 2006 Solutions through technology HOVEDPUNKTER (tall for 1. kvartal 2004 og 2005 er eksklusiv Simrad Optronics) Beste 1. kvartal i selskapets historie. Driftsresultatet ble på

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013 Regnskap etter 3. kvartal 2013 23. oktober 2013 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2013: Resultatforbedring og strategiske initiativ Omsetning 451 mill kr i tredje kvartal 2013, mot 365 i 3. kvartal 2012.

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer