2. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG All rights reserved.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2010. WORLD CLASS through people, technology and dedication. 2010 KONGSBERG All rights reserved."

Transkript

1 2. kvartal 21 WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

2 2. kvartal 21 Konsernet har en positiv utvikling også i 2. kvartal Driftsinntekter fortsetter opp med 21 % fra 2. kvartal 29 EBITA er opp med 71 % fra 2. kvartal 29 Resultatmarginen (EBITA) er forbedret fra 8,3 % til 11,8 % Netto kontantbeholdning er på 747 mill. kroner Egenkapitalandel er over 3 % Markedsposisjonene bekreftes i et konkurransepreget marked: Ordrereserven er solid økning på 7 % i kvartalet Kanselleringsnivået er fortsatt lavt Det er høy aktivitet i ettersalgsmarkedet Utviklings- og leveranseprogrammene følger planene: Internasjonale etableringer fortsetter Konsernet er i gjennomføringsfasen på flere større og langsiktige forsvarsprosjekter Det gjennomføres store leveranser til CROWS programmet Produktutvikling har god fremdrift maritim, olje & gass, forsvar / 2 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

3 AGENDA Økonomisk status 2. kvartal 21 Status for forretningsområdene Aktuelle forhold Appendiks / 3 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

4 2. kvartal 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 4 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

5 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA * Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q * Inkl 39 mill. kroner knyttet til oppgjør av nåværende AFP ordning inntektsført i Q1-1. / 5 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

6 Økonomisk status 2. kvartal 21 Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA 4 5 Driftsinntekter Q1 Q2 Q3 Q4 Driftsinntekter Endring i % Q ,4 % H ,8 % EBITA Q1 Q2 Q3 Q EBITA Endring i % Q ,3 % H ,9 % EBITA-margin Q2 8,3 % 11,8 % H1 8,1 % 11,8 % / 6 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

7 Økonomisk status 2. kvartal 21 Ordreinngang og ordrereserve 25 Ordrereserve Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,1 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Ordreinngang per Q2 9 per Q2 1 Ordreinngang Endring i % Q ,5 % H ,3 % / 7 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

8 Økonomisk status 2. kvartal 21 Gjeld og egenkapital KONGSBERG har en netto kontantbeholding på 747 mill. kroner mot 949 mill kroner etter 1. kvartal. Gjennomsnittlig løpetid på lånene er 3, år Konsernet har ubenyttede lånefasiliteter på 1 mill. kroner Konsernets egenkapitalprosent er 3,1 % som ved årsskiftet Forfallsstruktur låneavtaler Beløp Forfall 3 mill. kroner mill. kroner * mill. kroner 214 * Lånefasilitet som er ubenyttet pr / 8 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

9 Økonomisk status 2. kvartal 21 Kontantstrøm Netto kontantstrøm (MNOK) Q2 H1 Kommentarer til kontantstrøm: Endring i andre driftsrelaterte poster i balansen inkluderer skatteutbetalinger på 55 mill. kroner i 1. halvår Ekskl. skatteutbetaling er endringen 58 mill. kroner i Q2, og 38 mill. kroner i første halvår Kontantstrøm fra drift er 124 mill. kroner i 2. kvartal Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter inkluderer utbetaling av utbytte på 24 mill. kroner KONGSBERG hadde ved utgangen av 2. kvartal 21 en positiv netto kontantbeholding på 747 mill. kroner EBITDA Endring i andre driftsrelaterte poster før skatteutbetaling Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før skatteutbetaling Skatteutbetaling Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kjøp av anleggsmidler Andre investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (465) (55) (73) (182) (41) (59) (114) (241) (252) (259) Effekt av valutakursendringer på betalingsmidler Netto endring betalingsmidler (21) 115 / 9 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

10 Nøkkeltall Q2 21 Q2 29 1H 21 1H Endring driftsinntekter 21 % 18 % 17 % 29 % 25 % EBITDA EBITDA/ansatt * (i 1 kr) 96,4 63,7 187,5 122,8 34 EBITA EBITA-margin 11,8 % 8,3 % 11,8 % 8,1 % 1, % EBT Netto rentebærende gjeld / EBITDA - - n.a.,9 n.a. EK % - - 3,1 % 23,2 % 3,1 % Book/bill 1,8 1,84,9 1,43 1,27 EPS 2,54 1,25 4,98 2,45 6,83 * Gjennomsnittlig antall ansatte / 1 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

11 Kongsberg Maritime Status / 11 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

12 Kongsberg Maritime 2. kvartal 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert per Q Ordreinngang / 12 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

13 Kongsberg Maritime Ordreinngang Ordreinngang per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q / 13 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

14 Kongsberg Maritime 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 14 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

15 Kongsberg Maritime Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA Driftsinntekter Q1 Q2 Q3 Q4 Driftsinntekter Endring i % Q ,8 % H ,7 % EBITA EBITA Endring i % Q ,6 % H ,3 % 1 5 Q1 Q2 Q3 Q4 EBITA-margin Q2 11,9 % 12,9 % H1 11,3 % 12,6 % Marginforbedringen skyldes primært produktsammensetning og effektiv drift / 15 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

16 Kongsberg Maritime Ordreinngang og ordrereserve 8 Ordrereserve Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,2 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Ordreinngang Ordreinngang Endring i % Q ,4 % H ,6 % per Q2 9 per Q2 1 / 16 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

17 ships Kongsberg Maritime i 2. kvartal Forretningsområdet har høyt aktivitetsnivå i hele organisasjonen Fortsetter den sterke internasjonale satsningen Åpning av kontor i Dubai God fremdrift på oppbygging av ny fabrikk i Kina (Zhenjiang) En av fire hovedsponsorer under Expo 21 Shanghai, Kina Kontrahering av nye fartøy på hos verftene har tatt seg noe opp de siste månedene WORLD Contracted Newbuilds PAX Ro-Ro Bulk Container Tankers Offshore Others Source: Company internal / 17 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

18 Kongsberg Defence Systems Status / 18 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

19 Kongsberg Defence Systems 2. kvartal Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 19 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

20 Kongsberg Defence Systems 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 2 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

21 Kongsberg Defence Systems Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA Driftsinntekter Q1 Q2 Q3 Q EBITA Q1-2 Q2 Q3 Q Driftsinntekter EBITA Endring i % Q ,8 % H ,9 % Endring i % Q H EBITA-margin Q2 1,5 % 6, % H1,6 % 7,1 % Marginforbedring som følge av planmessig gjennomføring av flere store prosjekter, effektivisering og økt volum / 21 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

22 Kongsberg Defence Systems Ordreinngang og ordrereserve Ordrereserve Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,8 % Ordreinngang per Q2 9 per Q2 1 Ordreinngang Endring i % Q , % H ,3 % Ordreinngangen i kvartalet er lavere enn for tilsvarende kvartal for 29, men anses som normal variasjon mellom kvartalene 2. kvartal 29 inkluderer kontrakten på luftvern til Finland verdt 3 milliarder kroner / 22 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

23 Kongsberg Defence Systems i 2. kvartal Store leveranseprosjekter gjennomføres i henhold til planer, og har passert de første milepælene NASAMS *) luftvern til Finland NSM **) til Norge NSM som kystartilleri til Polen Produksjon av flydeler til F-35 Utviklingsprosjektet på Joint Strike Missile følger oppsatte planer God teknologisk fremdrift Stor internasjonal interesse for produktet Flere større markeds-/ salgskampanjer Luftvern Missiler Ubåt- modifikasjoner *) NASAMS, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, er et bakkebasert luftvernsystem som er utviklet av KONGSBERG i samarbeid med Raytheon i USA **) NSM, Naval Strike Missile, er et selvstyrt missil utviklet av KONGSBERG i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og Det norske sjøforsvaret / 23 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

24 Kongsberg Protech Systems Status / 24 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

25 Kongsberg Protech Systems 2. kvartal 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 25 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

26 Kongsberg Protech Systems 1. halvår 21 Driftsinntekter EBITA Ordrereserve akkumulert Ordreinngang per Q / 26 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

27 Kongsberg Protech Systems Kvartalsvis utvikling i driftsinntekter og EBITA Driftsinntekter Driftsinntekter Endring i % Q ,4 % H ,6 % Q1 Q2 Q3 Q KONGSBERG All rights reserved EBITA Q1 Q2 Q3 Q EBITA Endring i % Q ,1 % H ,8 % EBITA-margin Q2 9,8 % 14, % H1 9,9 % 14,4 % Marginforbedringen skyldes primært drifts- og logistikkforbedringer, samt volumeffekter / 27 / WORLD CLASS through people, technology and dedication

28 Kongsberg Protech Systems Ordreinngang og ordrereserve 8 Ordrereserve Ordrereserve Q4 29 Q2 21 Endring i % ,7 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Ordreinngang Ordreinngang Endring i % Q ,1 % H ,2 % per Q2 9 per Q2 1 / 28 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

29 Kongsberg Protech Systems i 2. kvartal Høy aktivitet i organisasjonen I juni 21 ble system nummer 5 til CROWSprogrammet overlevert kunden Høy ordreinngang også i 2. kvartal mill. kroner bokført i 2. kvartal Kontrakter til CROWS-programmet beløp seg til mill. kroner Inkludert avtale som ble annonsert i august 21 på 515 millioner kroner, er nå CROWS IIrammeavtale, inkl. utvidelse, tilnærmet fullt konvertert til kontrakter Kontrakt med franske Renault Truck Defense, 14 mill. kroner Kontrakt med Kroatia, 115 mill. kroner Økende ettersalg Arbeides aktivt mot nye markedsmuligheter Potensielle nye land Nye plattformer for produktene Neste fase av CROWS-programmet Ventes ikke avgjort før mot slutten av 211 / 29 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

30 Aktuelle forhold / 3 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

31 Langsiktig, moderne og god produktplattform Vi brukte ca. 7 mill. kroner på forskning og utvikling i 1. halvår Ca. 3 mill. kroner av dette var kundefinansiert Vi har verdensledende/siste generasjons produkter innen de fleste av våre nisjer Naval Strike Missile Luftvernssystemet NASAMS RWS K-Master Dynamisk posisjonering Vi har nye produkter og systemer, bygger produksjonsfasiliteter og utvider vår internasjonale tilstedeværelse Joint Strike Missile Medium Caliber RWS LEDAFLOW Komposittfabrikk Produksjonsfabrikk i Zhenjiang, Kina Nyetableringer i Canada, Brasil og Dubai Odfjell Consulting Nytt medlem av KONGSBERG-familien / 31 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

32 Utsiktene fremover Utdrag les kvartalsrapport for komplett tekst Kongsberg Maritimes markeder er sterkt påvirket av utviklingen i verdenshandelen og etterspørselen etter energi Kongsberg Maritime forventes å opprettholde sine gode markedsposisjoner innen offshore og det maritime segmentet i 21 Styrkingen av globalt ettersalg og kundestøtte vil gi positive resultater Etter styrets vurdering vil oppdragsmengden bli noe lavere i 2. halvår 21 sammenliknet med 29 Kongsberg Defence Systems venter fortsatt god aktivitet Flere store og lange leveranseprogrammer er i gjennomføringsfasen, noe som vil gi en jevnere inntjening gjennom 21 sammenliknet med tidligere år Satsingen innen avanserte komposittkomponenter til flyindustrien fortsetter, og det pågår en betydelig markedsbearbeiding for salg og videreutvikling av missiler og luftvern Kongsberg Protech Systems har hatt et spesielt godt resultat i 1. halvår. For resten av året ventes høy aktivitet og fortsatt gode, men sannsynligvis noe lavere marginer Markedsutsiktene er gode og det arbeides aktivt mot mange nye og eksisterende kunder, både i land hvor forretningsområdet har kontrakter fra før og mot nye land I USA og Europa er det store kjøretøyprogram som enten er under planlegging eller besluttet gjennomført. Disse programmene utgjør betydelige potensialer for flere av forretningsområdets produkter KONGSBERG har i sum gode posisjoner i shipping-, offshore- og forsvarsmarkedet og en høy ordrereserve. Dette gir gode forutsetninger for drift og lønnsomhet resten av 21 Konjunktursituasjonen er imidlertid fortsatt usikker og et tilbakeslag kan over tid påvirke konsernets aktivitetsnivå / 32 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

33 / 33 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

34 Appendiks / 34 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

35 Økonomisk status per Resultatoppstilling MNOK Q2-1 Q2-9 1H 1 1H Driftsinntekter Driftskostnader (3 427) (2 92) (6 664) (5 938) (12 197) Driftsresultat (EBITDA) Avskrivninger (65) (67) (124) (119) (243) EBITA Amortisering (26) (25) (49) (47) (113) Driftsresultat (EBIT) Netto gevinst / nedskriving av finansielle eiendeler Netto andre finansposter (3) (32) (3) (61) (99) Resultat før skatt Skattekostnad (131) (67) (257) (13) (341) Periodens resultat etter skatt Minoritetsinteresser Majoritetsinteresser Resultat pr. aksje (NOK) 2,54 1,25 4,98 2,45 6,83 Resultat pr. aksje, utvannet (NOK) 2,54 1,25 4,98 2,45 6,83 Ordreinngang (MNOK) / 35 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

36 Økonomisk status per Balanse MNOK Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Andre langsiktige eiendeler Sum langsiktige eiendeler Kortsiktige eiendeler Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Mer-/ mindreverdi finansielle instrumenter Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld / 36 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

37 Aksjonærforhold 2 største aksjonærer (per 9. august 21) Aksjekursutvikling Aksjonærer # aksjer Andel D 21 1 Staten v/nærings- og handelsdepartementet , % - 2 Folketrygdfondet ,11 % -,91 % 3 Arendals Fossekompani ,96 % - 4 MP Pensjon ,1 % - Indeks 1) 18, 16, KOG sammenliknet med indekser fra 1. januar 29 5 Skagen Vekst ,73 %,13 % 14, Totalt for de 5 største aksjonærene ,81 % 12, 6 Orkla ASA ,32 % -,18 % 7 Odin Norge ,18 % -,15 % 8 Odin Norden ,3 % -,38 % 1, 8, 9 JP Morgan Chase bank - nominee ,34 %,71 % 6, 1 Odin Offshore 93,78 % -,6 % 4, 11 State Street Bank & Trust Co - nominee ,5 %,3 % 12 VP Danske Invest Norske ,45 % -,11 % 13 Montague Place Custody Service ,45 % -,11 % 14 JP Morgan Chase bank - nominee 4 236,33 % - 15 Must Invest AS 4,33 % - 2,, jan. 9 feb. 9 mar. 9 apr. 9 mai. 9 jun. 9 jul. 9 aug. 9 sep. 9 okt. 9 nov. 9 des. 9 jan. 1 feb. 1 mar. 1 apr. 1 mai. 1 jun. 1 jul. 1 aug Statoil Pensjon ,3 % Ny 17 BNP Paribas - nominee ,27 % -,11 % KOG Index OSEBX OSE Ind. 18 The Northern Trust - nominee ,27 %, % 19 JP Morgan Chase bank - nominee ,26 %,1 % 2 State Street Bank & Trust Co - nominee ,24 % Ny Totalt for de 2 største aksjonærene ,9 % Totalt antall aksjer 12 1, % 1) Sammenlikning av KOG aksjekurs relativt til OSEBX og Industriindeksen. Pris satt lik 1 pr. sluttkurs Aksjen ble splittet i forholdet 1:4 med virkning fra 8. mai 29 / 37 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

38 Valuta Sikringsportefølje per (verdi i NOK) ==> Sikringsportefølje Ordre: Alle inngåtte ordre terminsikres og valutarisiko elimineres Prognose: Sannsynlige men ikke inngåtte kontrakter sikres også etter retningslinjer gitt av Valutapolicy USD Prognose USD Ordre EUR Prognose EUR Ordre Valutapolicy Sikring av alle inngåtte kontrakter Delvis sikring av prognostiserte valutainntekter 2 år frem i tid. Mål: Skape forutsigbarhet og sikre lønnsomhet for eksisterende produktportefølje Gi tid til operasjonelle og strategiske tiltak ved langvarige kursendringer Valutaposisjon 7-75 % av omsetningen valutapåvirket 3-35 % av kostnadene i valuta Ca. 35 % nettoeksponering, primært USD og EUR Vår konkurranseevne påvirkes av: Endringer i kronekursen, NOK/EUR, mot samtlige utenlandske konkurrenter Endringer i dollarkursen, USD/EUR, mot alle konkurrenter som har kostnadsbase i USD eller valutaer som er linket mot USD / 38 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

39 Styret i Kongsberg Gruppen ASA Finn Jebsen (6), styrets leder Selvstendig næringsdrivende Konsernsjef i Orkla fra 21 til 25 Andre styreverv: Styreleder Kavli Holding AS, nestleder i KLP forsikring, styremedlem i Berner Gruppen AS, Anders Wilhelmsen & Co AS og Norsk Hydro ASA Anne-Lise Aukner (53), styremedlem Adm. direktør og Country Manager Nexans Norway AS Andre styreverv: Styremedlem EDB Business Partner ASA, Norsk Industri, Europacable Norge AS, INTPOW, Nexans Norway AS, Aukner Holding AS og NHO. Medlem av NHOs Etikkutvalg og Topplederforum i Olje- og Energidepartementet Benedicte Berg Schilbred (64), styrets nestleder Arbeidende styreleder i Odd Berg Gruppen Andre styreverv: Styreleder Tos Lab AS, styremedlem i Norway Pelagic Group AS, Fiskeriforskning AS, Norsildmel AL og Nordsildmel Innovation AS Roar Marthiniussen (53), ansattes representant Salgs- og markedssjef i Kongsberg Maritime AS Ingeniør fra Horten Ingeniørhøgskole Ansattes representant siden 1999 Erik Must (67), styremedlem Andre styreverv: Styreleder i Fondsfinans ASA, Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS, Arendals Fossekompani ASA, Gyldendal ASA og Erik Must AS. Styremedlem bl.a. i Norges Handels- og Sjøfartstidende AS, Norsk Folkemuseum, Arenzt Legat og Bioteknologisenteret ved Universitetet i Oslo Helge Lintvedt (53), ansattes representant Senior prosjektingeniør i Kongsberg Defence Systems Ingeniør fra Kongsberg Ingeniørhøgskole Ansattes representant fra 29 Leder i Nito bedriftsgruppe i KDA, styremedlem i KDA-styret John Giverholt (58), styremedlem Finansdirektør i Ferd AS Erfaring fra Orkla ASA, DNB ASA og Norsk Hydro ASA Andre styreverv: Styremedlem i Telenor ASA Kai Johansen (43), ansattes representant Klubbleder i Fellesforbundet, Kongsberg Protech Systems Utdannelse fra Kongsberg Yrkesskole Fagbrev som CNC-operatør Ansattes representant siden 27 / 39 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

40 Finanskalender og IR-kontakter Finanskalender 21 Publisering av kvartalstall 3. kvartal - 4. november IR-kontakter Arne Solberg, Finansdirektør (CFO) Telefon: E-post: Kapitalmarkedsdag 11. november Jan Erik Hoff VP Investor Relations Telefon: / E-post: Kongsberg Gruppen ASA Telefon: E-post: For mer informasjon: / 4 / WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

41 WORLD CLASS through people, technology and dedication 21 KONGSBERG All rights reserved.

3. kvartal 2007. KONGSBERG October 16, 2007

3. kvartal 2007. KONGSBERG October 16, 2007 3. kvartal 27 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG October 16, 27 1 Overordnet oppsummering 3. kvartal Driftsinntekter opp 4,3 prosent Driftsresultat (EBITA) opp 88 mill. kroner

Detaljer

2. kvartal 2007. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG August 14, 2007 1

2. kvartal 2007. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG August 14, 2007 1 2. kvartal 27 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG August 14, 27 1 Overordnet oppsummering 2. kvartal Driftsinntekter opp 44,9 prosent Driftsresultat (EBITA) opp 94 millioner

Detaljer

Oppsummert: Et solid punktum på et begivenhetsrikt år

Oppsummert: Et solid punktum på et begivenhetsrikt år 19-Feb-1 Foreløpig årsregnskap 29 19. februar 21 Oppsummert: Et solid punktum på et begivenhetsrikt år Et sterkt 4. kvartal avslutter et godt år (Kvartalet / Året): fortsetter opp: 14 % / 25 % opp: 48

Detaljer

Årsregnskap 2007 (foreløpig)

Årsregnskap 2007 (foreløpig) Årsregnskap 27 (foreløpig) WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG 8. februar, 28 1 Et meget positivt år + 23,6 % 9 8 -margin + 71,6 % 16 14 7 6 5 16, % 12 14, % 1 12, % 1, % 8

Detaljer

Årsregnskap 2006 (foreløpig)

Årsregnskap 2006 (foreløpig) Årsregnskap 26 (foreløpig) WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG February 13, 27 1 Nok et år med fremgang Driftsinntekter opp 16 % Driftsresultat (EBITA) opp 86 mill. kroner Ordinært

Detaljer

1. kvartal 2006. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG May 9, 2006 1

1. kvartal 2006. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG May 9, 2006 1 1. kvartal 2006 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG May 9, 2006 1 Overordnet oppsummering 1 661 mill. kroner i driftsinntekter, opp 16,3 % fra 1. kvartal 2005 EBIT på 89 mill.

Detaljer

Kongsberg Gruppen (KOG) 1. kvartal 2012

Kongsberg Gruppen (KOG) 1. kvartal 2012 Solid første kvartal for Kongsberg Gruppen KONGSBERG rapporterer driftsinntekter på NOK 3.836 millioner i 1. kvartal 2012 og en EBITA på NOK 482 millioner, tilsvarende en margin på 12,6 prosent. Ordreinngangen

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA 1 Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 Agenda Hovedhendelser Resultat Styrket krone og uro i finansmarkedet Strategiske posisjoner Utsikter 2002

Detaljer

Capital Markets Day 2007

Capital Markets Day 2007 Capital Markets Day 27 CEO Jan Erik Korssjøen WORLD CLASS through people, technology and dedication 1 Program for dagen 1. Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap Kongsberg Gruppen CEO Jan Erik

Detaljer

Årsregnskap 2005 (foreløpig)

Årsregnskap 2005 (foreløpig) Årsregnskap 2005 (foreløpig) WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG February 14, 2006 1 Overordnet oppsummering Resultatfremgang EBIT-margin øker fra 3,8 % til 6,3 % Forsinket

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

1. kvartal 2004. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG April 29, 2004 1

1. kvartal 2004. WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG April 29, 2004 1 1. kvartal 2004 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG April 29, 2004 1 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime - Offshore & Merchant Marine -Yachting& Fishery Kongsberg

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2007

Delårsrapport. 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2007 Fall i dollarkursen mot norske kroner reduserte omsetningen Driftsinntekter på 80,1 MNOK, en reduksjon 9% i forhold til 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Utfordringer og arbeidet som ligger bak NUES-tilpasningene og god virksomhetsstyring KONGSBERG GRUPPEN ASA. Corporate Compliance Officer

Utfordringer og arbeidet som ligger bak NUES-tilpasningene og god virksomhetsstyring KONGSBERG GRUPPEN ASA. Corporate Compliance Officer Utfordringer og arbeidet som ligger bak NUES-tilpasningene og god virksomhetsstyring KONGSBERG GRUPPEN ASA Hans-Jørgen Wibstad Lene Svenne CFO & EVP Corporate Compliance Officer Oslo, 5. mars 2013 World

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013 Regnskap etter 2. kvartal 2013 14. og 15. august 2013 Scana Industrier ASA etter 1. halvår 2013 Fortsatt svakt globalt marked, gir negativt resultat i 1. halvår 2013. Operative forbedringstiltak gjennomført

Detaljer

FORELØPIG ÅRSRESULTAT

FORELØPIG ÅRSRESULTAT 4. KVARTAL FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2012 www.kongsberg.com 4. KVARTAL/FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2012 SIDE 1 KONGSBERG 4. KVARTAL 2012 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2012 KONGSBERG hadde et høyt aktivitetsnivå i 4. kvartal

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Første kvartal 2012: Fortsatt krevende internasjonalt marked Omsetning 559 mill kr, en økning på 73 mill kr (15%) i forhold til første kvartal 2011 EBITDA 4 mill

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 21. OKTOBER 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Fokusområder (fra

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2008

Delårsrapport. 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2008 Rekordkvartal med driftsinntekter på 103,0 MNOK, en økning på 29% mot 3. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 27,9 MNOK (37%)

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 3.kvartal 12 var MNOK 268,3 i forhold MNOK 267, i samme periode i fjor. Akkumulert pr 3.kvartal økte omsetningen med 1 % til MNOK 882,7

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 21 Høydepunkter Per september er omsetningen MNOK 814, det høyeste i konsernets historie. Topplinjeveksten i 3 kvartal var 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. 3. kvartal

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer