this supplement is an advertisement from mediaplanet verdivurdering Større krav til sikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "this supplement is an advertisement from mediaplanet verdivurdering Større krav til sikkerhet"

Transkript

1 this supplement is an advertisement from mediaplanet verdivurdering TRANSAKSJONSAVTALEN: LÅN I BANK OG MARKED: EARN OUT: Solide avtaler i usikre tider En god finansiell due diligence vil enten sannsynliggjøre eller avkrefte at de kommersielle målsettingene som legges til grunn i verdsettelsen av virksomheten oppnås. NY VEDLIKEHOLD: REGNSKAPS- petter røed, statsautorisert revisor og partner, kjelstrup & Wiggen consulting as. Page 8 Større krav til sikkerhet Børs, ikke børs Les side UTGAVE - DESEMBER 2008 Skaper trygghet og løsninger i nedgangstider Page 9 Page 11 Page 10 kompetanseheving: i dagens energifokuserte hverdag er det blitt økendefokus på å (EBITDA STANDARD: bringe inn en miljøvennlig og en- BASED ) AND ENTERPRISE VALUE ergibesparende oppvarming. Derfor ser vi at kompetanse knyttet til nettopp forvalting basert på miljøvennlighet og energi blir mer og mer viktig, forteller Henning Møllerløkken, administrenede direktør ved Norges Eiendomsakademi. Følger kurve Tallene i en fersk internasjonal undersøkelse viser at EBITDA øker bratt i takt med selskapets markedsverdi frem til verdien når omtrent 165 millioner kroner, hvor utviklingen så flater ut. Vil statistikken stemme for norske forhold om man bare nedjusterer beløpene? Les side 6 Fokus på energi og miljø Les side annonse Monsters nye hodetelefoner: Foto: kristin Lyseggen annonse beats by dr. dre Hear what you ve been missing

2 2 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet utfordringer Likviditet har blitt et nøkkelord i dagens finanskrise, og det med rette. Verdsettelse = f(likviditet)? Verdsettelse av selskaper og prosjekter er en krevende øvelse, og med det siste års erfaringer fra finansmarkedet og etter hvert realøkonomien opplever nok mange dette som tilsynelatende håpløst. Mye av dette skyldes likviditetsspøkelset, som påvirker handler og verdier fra svært mange vinkler. We succeed if you succeed Verdsettelse av økonomisk virksomhet er å anslå dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer med hensyn til ventetid, risiko og eventuelt andre elementer. Dette kan også innebære å sammenligne seg med børsnoterte selskaper og benytte deres verdirelaterte forholdstall mellom for eksempel aksjekurs og neste års fortjeneste eller mellom markedsverdi og bokført verdi av egenkapitalen. Heller ikke disse analysene blir bedre enn de input man benytter. Kontantstrømsanslagene kommer dels fra egne prognoser og dels fra informasjon fra markedene man møter. Mer finansielle inputs kommer tilsvarende fra finansmarkedet, primært rentemarkedet og aksjemarkedet, for å beregne korrekt risikojustert avkastningskrav. Implisitt forutsettes i de fleste sentrale finansteoretiske arbeider at man kan hente informasjon fra velfungerende finansmarkeder. Likviditet har blitt et nøkkelord i dagens finanskrise, og det med rette. Likviditet påvirker verdsettelser og finansielle transaksjoner i til dels dramatisk grad. Likviditet har flere betydninger, men i hovedsak betyr det effektive handler. Effektivitet betyr at man kan handle til forventede priser og er godt informert, at markedet kan matche det volumet vi ønsker å handle, samt at handler skjer raskt, sikkert og med lave transaksjonskostnader. Hva betyr så likviditet for verdsettelse i dagens marked? Aksjebørsenes utvikling kan delvis forklares med likviditet, i alle fall i kortere og urolige faser. Hovedproblemet er at i mange aksjer kan man ikke handle vesentlige poster uten å påvirke kursene mye, særlig under tidspress. I seg selv gjør det at de kursene børsen viser og som per definisjon er korrekte markedspriser blir svært følsomme for handelen i aksjen og mindre robuste som verdimål. I tillegg har man effekten av at når investorene av ulike grunner ofte markedsfallet i seg selv må selge aksjer for å redusere risiko, så må de selge de mest likvide aksjene og presser dermed kursene på disse ytterligere nedover. Likviditeten påvirker på denne måten både selskapenes direkte verdsettelse og hele markedets funksjon som referanse for andre verdsettelser. I praksis vil man skjønnsmessig justere for dette, selv om det vanligvis brukes nok skjønn allerede i verdsettelser. Likviditet har også en mer indirekte effekt på markeder og verdsettelse. Mange av investorene på Oslo Børs er fond eller selskaper som investerer på vegne av mange mindre investorer. Verdipapirfond og hedgefond er gode eksempler. I perioder der forventningene til markedsutviklingen gjør at de bakenforliggende investorene vil trekke seg ut av aksjemarkedet ved å innløse sine andeler, må derfor fondene selge aksjer. Slike aksjesalg må ofte skje raskt, og da møter fondet de likviditetsdrevne problemene nevnt ovenfor. Konsekvensene kan da bli at man selger aksjer man ikke ville selge til for lav pris for å realisere kontanter til innløsningen. I tillegg vil den gjenværende porteføljen som øvrige andelseiere eier ikke lenger være optimalt sammensatt, men følge av nødvendige heller enn ønskede handler. I siste instans gjør denne dynamikken at fond kan oppleve innløsningskrav som ligner på bank runs, dvs. når alle innskytere tar pengene ut av banken samtidig. Investeringsstrukturer som hedgefond og andre er ofte også basert på kortsiktig pengemarkedsfinansiering. Slik finansiering forutsetter at markedet stadig vil gi nye lån. En stor del av finanskrisen er knyttet til at dette ikke lenger er tilfelle, både for fond, men i enda større grad for banker som trenger annen finansiering enn innskudd. Den manglende likviditeten i dette markedet har for mange årsaker til at jeg vil dekke det her, men det er sentralt som i aksjemarkedet at markedet ikke har forventet likviditet. Slike investorer kan derfor komme i situasjoner der de må storselge verdipapirer på grunn av at kapitalen trekkes ut, både fra andelshavere og långivere. Det er ikke vanskelig å forstå at manglende likviditet på mange plan påvirker markedets verdsettelse. Men når påvirker dårlig likviditet oss som privatpersoner og/ eller beslutningstakere? For det første har verdifallet for de aller fleste eiendeler påvirket dagsverdien av alle formuer; bilen, båten, huset eller hytta er høyst sannsynlig mindre verdt enn for et år siden. Noe av dette skyldes den generelle finansielle og realøkonomiske utviklingen og noe skyldes manglende likviditet i markedene. I tillegg er selv de som ikke handler andeler i fond og strukturer påvirket av at andre handler, som nevnt over. Det er samtidig en realitet at virkningen av verdifall på grunn av manglende likviditet kun har permanent effekt dersom man realiserer det gjennom et salg; det gjør oss eksponert ved uventede handlebehov, men gir samtidig en viss trøst hvis man kan ha langsiktig perspektiv. Aksel Mjøs Dr.oecon., Forsker, Samfunns- og næringslivsforskning AS VERDIVURDERING 1. Utgave, Adm.dir.: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Salgssjef: Thomas Berge Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Redigerer: Tonja Ingrid Sødal Prosjektleder: Kristin Sørnes Telefon: e-post: Distribueres med Dagens Næringsliv, November 2008 Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet is leading European publisher in providing high quality and in-depth analysis on topical industry and market issues, in print, online and broadcast. Telefon: Faks: e-post: P A T E N T V A R E M E R K E D E S I G N R E T T I G H E T E R Kongens gate 15, 0153 Oslo Tlf: Faks: STOL PÅ DINE IDÉER OG OSS Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn, markedsføringsrett og illojal konkurranse. Vår stab omfatter patentingeniører innenfor alle tekniske fagområder samt advokater med immaterialrett som spesialfelt.

3 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet 3 Hvordan synliggjøre virkelige verdier? Verdivurdering er spesielt aktuelt i transaksjoner, finansielle omstillingsprosesser og IFRSrapportering. Våre rådgivere har solid erfaring og kompetanse innen de fleste bransjer og transaksjonstyper. BDO Noraudit bistår nasjonale og internasjonale virksomheter, samt investormiljøer med verdivurderinger i en rekke ulike situasjoner; Kjøp og salg av virksomheter Generasjonsskifte Omstrukturering Tvister Purchase Price Allocations Impairment Testing For mer informasjon, ta kontakt med partner Ingve Halvorsen på tlf eller e- post til Se også for presentasjon av våre øvrige tjenesteområder. BDO_Mediaplanet246x365_okt08.indd :10:42

4 4 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet Å vurdere verdier Verdivurdering er ingen eksakt vitenskap, og det finnes flere ulike metoder for å vurdere selskaper. Erik JørgEnsEn er aktuelt i forbindelse med blant annet Verdivurdering oppkjøp, fusjoner, emisjoner og generasjonsskifte, sier siviløkonom og statsautorisert revisor Gunnar Dahl i DHT Corporate Services. Verdivurdering er ingen eksakt vitenskap, og det finnes flere ulike metoder for å vurdere selskaper. Man skiller mellom to hovedgrupper av metoder, forklarer Dahl. Det ene er de inntjeningsbaserte metodene, og det andre er de balansebaserte metodene. Normalt er det de inntjeningsbaserte metodene som blir benyttet i de aller fleste tilfellene. Blant dem har du en rekke metoder. Det ene er kontantstrømbasert metode, det vil si at du estimerer fremtidige netto kontantstrømmer som du forventer at selskapet kommer til å generere, og så neddiskonterer du de kontantstrømmene med et avkastningskrav. Avkastningskravet reflekterer risikoen knyttet til sannsynligheten for å oppnå kontantstrømmene. Relativ prising og PE-metoden Man har også andre og mye en- gunnar dahl, revisor, dht corporate services. klere metoder, og en av de metodene er det vi kan kalle relativ prising. Det betyr at man finner inntekstnivåer på en del bedrifter som synes å være rimelig sammenlignbare. Deretter ser man på forholdene mellom de inntekstbegrepene og enten verdien av egenkapitalen eller verdien av det man kaller sysselsatt kapital. En annen måte å verdivurdere på er å bruke PE-metoden. Den går på forholdet mellom prisen på aksjen og inntjeningen etter skatt per aksje. Hovedsvakheten er at man normalt bare benytter ett år som basis. Sammenligningstallene er gjerne basert på ett år, og det er historiske tall. De får ikke med effektene av investeringsnivået, fremtidige investeringer, nødvendige reinvesteringer og fremtidig binding i arbeidskapital, sier Dahl. Funcom Jeg mener at det er veldig mange overprisede selskaper, fordi disse utelukkende prises på forventninger, men gjerne uten å ha klart å levere noe til nå. Et eksempel på dette har vist seg i den dramatiske nedgangen til Funcom-aksjen. Gapet mellom det selskapet forventet i forhold til hva spillerne så for seg ble veldig stort. Når motkonjunkturen kommer, faller den type bedrifter dramatisk. Det er noe av det nøkkeltallet har blitt brukt til. Selskaper som har høy multiplikator på historisk resultat i prisingen på børs, er det stor risiko med, fordi det er veldig forventningspriset, sier Dahl. For selskapene som har priser med lav PE, mener Dahl at det kan ligge et potensial for verdistigning. Paradoks Det paradoksale i oppgangstider er at folk flyr beina av seg etter de som har PE, og da har man enormt stor risiko knyttet til investeringene. De med høy PE som da også faller når forventningsprisingen ikke slår til faller gjerne som en stein. Det finnes også en normalresultatmetode, som ifølge Dahl brukes av mange. Den går ut på å prøve å finne den normaliserte inntjeningen i selskapet, altså en snittinntjening i fremtiden. Denne er gjerne basert på historiske tall, og i tillegg på et avkastningskrav. Men hvordan vet du hva en bedrift tjener i 2015? Spesielt i en så turbulent verden som nå, blir dette relativt tøvete. Man får ikke tatt med noe som ligger i kompetansen eller merkevaren, og da får man gjerne med bare eiendommene. For de børsnoterte bedriftene er det markedet som bestemmer selve verdien av selskapet. For de ikke et effektivt marked som beregner verdien. Prisen som er rett for et selskap, er den kjøperen e Børs, ikke børs En ny regnskapsstandard for børsnoterte selskaper øker forskjellen i verdivurderingen i forhold til de unoterte selskapene. hans robert schwencke, professor i regnskapsrett på Bi. Mari Hult i Norge er todelt, sier Hans Systemet Robert Schwencke, professor i regnskapsrett på BI. jobb mer effektivt ta bedre beslutninger lær stadig mer Finanskrisen skaper turbulens i norsk næringsliv! Hvordan påvirkes din bedrift? Hvor godt står bedriften rustet til å møte noen turbulente år? Hvor sårbar er bedriften for endringer? Hvor store endringer tåler den? Hvilke muligheter har bedriften for å iverksette tiltak? Hvilke? Hvordan er effekten av dette på resultat, likviditet og nøkkeltall? Våre analyseverktøy gir svar! Benyttes i dag blant annet innen bank, revisjon og økonomisk rådgivning. Ta kontakt for GRATIS ANALYSE: Risiko- og trendanalyse av de tre siste årsregnskapstall for ditt selskap. DEMO: Hvordan utføre vurdering med oppdaterte tall ved hjelp av analyseverktøy fra nettopp.biz! eller de du er rådgiver for? Ta kontakt med Anders Thoresen Mob www. nettopp biz - forretningsbibliotek på nett

5 5 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet Skal man ha en relativ prising på et selskap er det ikke bare-bare å finne et sammenlignbart selskap, kan man ikke bruke et selskap i USA til dette direkte. Da ville man ha brukt observasjoner fra USA på et norsk selskap, og det ville blitt uriktig, sier Gunnar Dahl i DHT Corporate Services. Ikke så likt som man skulle tro Skal man ha relativ prising, må man få identifisert selskaper som faktisk er sammenlignbare, ifølge verdivurderingsekspert Gunnar Dahl. Erik Jørgensen e unoterte er det derimot er villig til å betale. Børsnoterte selskaper må følge IFRS, mens de unoterte er underlagt norske regnskapslover. Bruken av denne standarden påvirker regnskapsførte tall og setter helt andre krav til en verdivurdering. For de børsnoterte bedriftene er det markedet som bestemmer selve verdien av selskapet. For de unoterte er det derimot ikke et effektivt marked som beregner verdien. Prisen som er rett for et selskap, er den kjøperen er villig til å betale. Private equity-aktører inves- terer i ikke-noterte bedrifter, og bruker mye av de samme verdivurderingsmetodene og kriteriene som brukes ved analyser av noterte selskaper. Men noterte selskaper har jo et aktivt marked i form av børsen, som hele tiden vurderer og setter verdier, sier Bjørn Christensen i Alliance Venture. Disse verdiene kan ofte være sterkt avvikende fra hva analytikerne mener. Innen private equity vil det ikke være et slikt marked, og analysene får mye sterkere gjennomslag. Ifølge Christensen er ikke slike analyser eksakte, enten de kommer fra aksjeanalytikere eller fra tilsvarende eksperter i PE-selskaper, selv om det ofte legges mye og godt arbeid i dem. Vurderinger fra forskjellige selskaper kan variere ganske kraftig, på samme måte som aksjeanalytikere kan ha forskjellige vurderinger av noterte selskaper. Modellene som brukes kan være ganske så like, men forutsetningene og variablene som legges inn vil ofte variere sterkt. P rissetting av et selskap skjer gjerne ved å sammenligne med et annet selskap. Men har man de rette forutsetninger hvis man sammenligner et norsk og et utenlandsk selskap når markedet er så turbulent? Nå er det en helt atypisk situasjon hvor ingen egentlig har fasitsvar på dette, sier Gunnar Dahl i DHT Corporate Services. Børsene over hele verden raser fra dag til dag, og det blir vondt å finne holdepunkter for verdivurderingen. Ikke bare-bare Spørsmålet er om det norske markedet generelt sett går verre enn i utlandet, og det tror jeg ikke. De relative forholdene er nok ikke vesentlig forrykket i forhold til normalsituasjonen, men det er ikke bare-bare å finne et sammenlignbart selskap. Dahl trekker frem et eksempel, men påpeker at man ikke direkte kan bruke et selskap i USA til dette. Da ville man ha brukt observasjoner fra USA på et norsk selskap, og det ville blitt uriktig. For å bruke relative størrelser, må selskapet analyseres for å se om det i realiteten er rimelig sammenlignbart. Den må for eksempel ikke drive med produkter i andre markeder og med annen teknologi enn vårt målselskap. Skal man ha relativ prising, må man få identifisert selskaper som faktisk er sammenlignbare. Anbefaler varsomhet Det har ifølge Dahl vist seg å være veldig vanskelig. Man tror at noe ligner, men så er det egentlig ikke så likt som man skulle tro. Man skal være veldig varsom, men uten å bli altfor regnearkorientert. Det er viktig å bruke hodet og skjønne vurderinger som en del ved siden av selve regneoperasjonen. Riktig utført - Riktig brukt En verdsettelse bør være verdiskapende! BWAS Group AS er et uavhengig, konsulenteiet selskap med fokus på strategisk og verditeknisk rådgivning for aksjonærer og ledelse ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold. Vi har lang erfaring med verdsettelser for ulike formål, for virksomheter av ulik størrelse og bransje og eiere med ulike behov og tidslinjer. Vår klientbase omfatter private investorer, familieeide og børsnoterte selskaper, revisorer og advokater. Kontakt: Svein Helle tlf / Ole Petter Knutsen tlf

6 6 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet Vet du hva du er verdt? Unoterte selskaper har for liten kunnskap om hva egen bedrift er verdt. Problematisk, mener ekspert TREND LINE BETWEEN (EBITDA BASED ) AND ENTERPRISE VALUE 4 Morten Søberg, Verdi Analyse. 2 Mari Hult De børsnoterte selskapene blir daglig minnet om markedsutviklingen og om svingninger i verdien av egen bedrift. Kursutviklingen blir et mål på i hvilken grad styret og ledelsen har lykkes, og er av aller største interesse for aksjonærene i børsnoterte selskaper, sier Morten Søberg i Verdi Analyse. For de unoterte bedriftene vil det også være nyttig å være mer konkret i vurderingen av sin markedsverdi. Normalt tar styret og ledelsen bare stilling til verdien når situasjonen krever det, for eksempel ved salg av aksjer, fusjon eller i diskusjon med ligningsmyndighetene om grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt. Slike vurderinger blir ifølge Søberg oftest subjektive, og påvirket av hensikten med dem. Det er synd at verdivurderinger bare utføres når det er absolutt nødvendig. Bedriftene burde ha hatt periodiske verdianalyser på dagsorden. Da ville man ha fokusert mer på hvilke faktorer som påvirker verdien og på mulige strategiske valg og enkelttiltak for å øke verdien. Styreformann Jan Lien i forlaget Vett & Viten ser potensialet i gode verdivurderingsrutiner. Det er klart at hvis jeg sitter i styret som eier, så er jeg alltid interessert i alle verdivurderinger underveis, sier han. Som styremedlem uten eierinteresser, blir det litt situasjonsbetinget for Lien. Når det kommer til stykket, er jo aldri selskapet verdt mer enn hva noen vil gi for det. Søberg peker på at styremedlemmene har ansvar for å sørge for at verdier bundet i bedriften blir forvaltet godt. Men regnskapet viser ikke bedriftens reelle verdi. Styret må derfor vurdere denne på annen måte. Og hvis man gjør periodiske vurderinger, kan man også se hvordan verdien endrer seg. ENTERPRISE VALUE (GBP M.) Grafen ovenfor beskriver forholdet mellom størrelsen på en transaksjon ved salg av en virksomhet (verdien) og driftsresultatet (EBITDA multiplikatoren). For transaksjoner under ca NOK 60 mill stiger verdien kraftig med økende resultat. For transaksjoner over NOK 60 mill er økningen ikke signifikant. Nærmere studium viser at ca 1/3 del av økningen i multiplikator er grunnet transaksjonens størrelse. Andre faktorer, så som ledelse, kundekonsentrasjon osv bidrar vesentlig tilverdien av et privateid selskap. Sterk sammenheng mellom omsetningsog bedriftsverdi Fersk statistikk viser at størrelsen på selskapet er nært knyttet til selskapsverdien. Erik Jørgensen er et resultat av tall innhentet av det interna- Statistikken sjonale nettverket Leading Edge Alliance, som Weibull er en del av. Tallene er en sammenstilling av resultatet omtrent 200 trans- aksjoner i tidsperioden 2005 til 2007, forteller avdelingsleder for finansanalyse hos Weibull, Peter A. Simonsen. Tallene viser at EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, oversettes gjerne til Driftsresultat før avskrivninger og spesielle poster, journ. anm.) øker bratt i takt med selskapets markedsverdi frem til verdien når omtrent 165 millioner kroner, hvor utviklingen så flater ut. Det er store forskjeller på det som skjer ute og hjemme. Det norske investerende publikums syn på risiko er forskjellig her fra andre ute. Vi ser også derfor at PE-en på børsen i Norge er lavere enn på børsen i andre land. Skal man derfor bruke internasjonale sammenligningsbegreper som EBITDA og lignende, må man nedtransportere det til norske forhold. Det er spesielt viktig når man ser på privateide selskap, forteller Simonsen. Tenker man for eksempel på små og mellomstore bedrifter, når ikke de bedriftene opp i et transaksjonsvolum som er på annet enn den bratte delen av kurven. De når rett og slett ikke opp til den flate delen. Forskjellen blir derfor så komprimert at du ikke kan se hvor du er på kurven. Simonsen tror likevel at sammenhengen mellom driftsresultatet og markedsverdien til selskapet følger samme kurve som i sammenligningslandene. Vil statistikken stemme for norske forhold om man bare nedjusterer beløpene? Jeg tror at spørsmålet er gyldig, men har ikke dokumentert grunnlag for å si det. Jeg har ikke regnet på det, siden våre tall er basert på for få bedrifter til å gjøre gjennomsnittsbetraktninger. Sammenlignbart vil nok forholdstallene være mye lavere hos norske bedrifter enn hos utenlandske. Referansematerialet er resultatet av et samarbeid mellom selskaper i blant annet Tyskland, England og Nederland, så du kan si at verden er annerledes i de landene enn hos oss.

7 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet 7 SMS kodeord TAKST til Nå har du mulighet til å bli EKSPERT på næringseiendom Norges Eiendomsakademi tilbyr ny linje for taksering av næringseiendommer Dette er en ekspertlinje som vil lede frem til et kunnskapsnivå som tilfredsstiller både norske og internasjonale krav til taksering og verdisetting av store og krevende eiendommer. Verditaksering av næringseiendommer er både krevende og spennende. Man skal håndtere store mengder data og input som skal ende opp i et tall; markedsverdien. Målet for linjen er å gi studenten kompetanse innen verdivurdering av fast eiendom og spesielt næringseiendommer for utleie. Etter endt studium skal studenten kunne verdsette eiendommer og anleggsmidler i eiendomsforetak ut fra anerkjente nasjonale og internasjonale takseringsmetoder. Faglig innhold Metodikk for taksering Innsamling og behandling av fakta Drift, vedlikehold og utvikling av næringseiendommer Hjelpemidler og spesielle utfordringer Husleierett og sameierformer Plan- og bygningsloven Risikovurderinger, lønnsomhet og finansieringsforhold Kontantstrømanalyse og nåverdiberegninger Budsjettering, regnskap og praktiske økonomistyring for næringseiendom Investeringer og kalkylemetoder Taksering i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) Studiepoeng: 25 Varighet: 9 mnd. - deltid Studiestart: 28. januar 2009 Søknadsfrist: 3 uker før studiestart Anbefalt bakgrunn Sivilingeniør/høyskoleingeniør Sivilarkitekt/jurist med konstruksjonslære og byggeteknikk Murer- og/eller tømrermester med økonomifag Teknisk fagskole med økonomifag Matematikk tilsvarende videregående For studenter som skal sertifiseres av Norges TakseringsForbund anbefales det å ha fullført linjene Verditaksering av boliger og Tilstandsanalyse av boliger. Alle studiene ved Eiendomsakademiet er nettbaserte og kompletteres med heldagsseminarer. Kontakt oss for mer informasjon SMS Send TAKST til Telefon E-post Hjemmeside Besøksadresse Fyrstikkalléen 20, 0661 Oslo

8 8 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet Kunsten å kvalitetssjekke bedriften En god finansiell due diligence kan spare deg for både tid og penger, ifølge ekspert. Erik Jørgensen er viktig som oppdragsgiver er å Det identifisere og klargjøre elementer som er spesielt verdidrivende for oppkjøpet og som har lagt premissene for den avtalte prisen, sier Petter Røed, som er statsautorisert revisor og partner ved Kjelstrup & Wiggen Consulting AS. Røed forklarer at identifisering av nøkkelelementene spisser og forenkler angrepsvinkelen og utførelsen av den finansielle due diligence. En god finansiell due diligence vil enten sannsynliggjøre eller avkrefte at de kommersielle målsettingene som legges til grunn i verdsettelsen av virksomheten oppnås. Petter Røed, statsautorisert revisor og partner, Kjelstrup & Wiggen Consulting AS. Røed anbefaler at du avklarer et klart mandat for due diligencen. Det er kunnskapen du ønsker å få belyst som bør dekkes av mandatet. Kunnskapen du er trygg på, eller som er irrelevant, skal ikke vurderes. Man må også definere transaksjonskritiske forhold og teste disse først. Er ikke de transaksjonskritiske forholdene i orden, kan man avblåse prosessen og minimere kostnadene, påpeker Røed. Krev kompetanse Oppdragsgiver bør kreve due diligence-team bestående av mindre grupper med mest mulig kompetanse innenfor sitt fagområde (kommersielt, finansielt, juridisk osv.). Det er viktig at det er riktig kompetanse i teamene i forhold til de risikoområder som sjekkes. Bygg gjerne opp team du bruker på gjentatte prosesser og som har bygget relasjoner og kjenner hverandre godt, sier Røed. Revisoren forklarer at alle de involverte due diligence-partene må være godt forberedt, arbeide koordinert og kjenne virksomheten best mulig før de starter arbeidet. Behold imidlertid alltid styring på prosessen selv. Selv om due diligence utføres av et håndplukket team med kjernekompetanse på ulike områder, anbefaler Røed at en selv tar aktivt del i arbeidet. Bli selv med på de intervjuer og møter som gjennomføres med selskapets ledelse, administrasjon og revisor. Kjør hyppige, uformelle oppsummeringsmøter med due diligence-teamene under prosessen. Koordiner møtene mellom de ulike due diligenceaktørene, og sørg for at de er oppdatert på de aktuelle problemstillingene, sier Røed. Problem- En god finansiell due diligence vil enten sannsynliggjøre eller avkrefte at de kommersielle målsettingene som legges til grunn i verdsettelsen av virksomheten oppnås., forteller Petter Røed, statsautorisert revisor og partner, Kjelstrup & Wiggen Consulting AS. stillingene er ofte tverrfaglige, og det er helt nødvendig å koordinere dette for å forstå omfanget og den verdimessige effekten av problemene. Evaluering av funn Hva gjør du så når resultatene foreligger? Det er viktig at funn som dukker opp defineres og klarlegges. Det vil være funn av ulik karakter. De kan både være knyttet direkte til verdien ved funn som påvirker den fremtidige inntjeningen og funn knyttet til usikkerhet rundt status for balanseposter eller historiske forhold ved skatt og avgifter osv. En due diligence kan også være verdiskapende i seg selv. I en transaksjon vil en godt gjennomført due diligence være en slags forsikring for kjøper om at selskapet er i den stand man forutsetter. Due diligencen kan også bidra til at avtaleverk og pris reflekterer den risikoen både selskapet og transaksjonen reelt sett har. Vi tilbyr tjenester innenfor M&A og Corporate: Strukturering Fusjoner og fisjoner Finansiering Omstrukturering Due diligence Kapitalendringer Ta kontakt med advokatene: Avtaleverk Management Buyout Skatt og avgift Oppgjørsansvar Selskapsrett Verdipapirhandel Vår fremste oppgave er å bidra til at våre oppdragsgivere oppnår utvikling og fremdrift i sin virksomhet. Oslo: Dronning Maudsgt Pb Vika Oslo Tel: Sandvika: Kinoveien 14 - Pb Sandvika Tel: Hans Rugset Maria Ervik Løvold

9 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet 9 innside Brudd på garantier kan oppdages både ved due diligence og etter overtagelse av bedriften. Pass på avtalen Foto: istockphoto Finanskrisen gjør transaksjonsavtalen enda viktigere, mener advokat Gunhild Buestad i Advokatfirmaet NORDIA. gunhild BuEstaD i markedene gjør det vanskeligere å -Usikkerhet bli enige om pris. Dette kan avhjelpes ved betaling over tid, sier advokat Buestad. En betalingsavtale som strekker seg over et lengre tidsrom kan innebære en fast pris, men kan også knyttes opp til fremtidig inntjening, såkalt earn out. - Men husk; det blir gevinstskatt på hele gevinsten med en gang selv om betalingen kommer over tid. Dette må man ta hensyn til i avtalen. Selger må gis garantier for usikkerhet ved kjøpers fremtidige betalingsevne. Salg kan også skje ved kapitalforhøyelse, såkalt emisjon, hvor deler av kapitalinnskuddet deles ut Gunhild Buestad, Advokatfirmaet NORDIA. som utbytte til gamle aksjonærer. For å komme frem til en avtale når en er uenige om prisen, kan partene for eksempel bli enige om at en kan kjøpe seg opp, eller selge seg ut, innen en viss periode til en viss pris som er knyttet til inntjeningen. Ved et generasjonsskifte kan man for eksempel dele opp virksomheten ved å la alle barna overtar bedriftens bygg, mens bare ett av barna overtar driftsdelen, forklarer Buestad. - Usikkerhet om verdier kan reguleres i testament som tar hensyn til fremtidig utvikling dersom giver har flere verdier å fordele. Viktigere enn noensinne Transaksjonsavtaler har alltid bestemmelser hvor selger gis rett til gjen- nomgang av selskapet, såkalt due diligence. I dagens usikre marked kan det være naturlig å avtale en grundigere due diligence prosess enn i et normal marked. - I avtalen garanterer selger kjøpsgjenstanden og kjøper garanterer betalingen. Dagens usikre marked gjør gjennomtenkte garantibestemmelser viktigere enn noen gang, påpeker Bruestad. - Brudd på garantier kan oppdages både ved due diligence og etter overtagelse av bedriften. Avtalen må nøye beskrive hva som garanteres og hva som skal skje dersom garantier brytes. Det må avtales når brudd på garantier skal medføre at selger må tåle pris reduksjon og når kjøpet kan kanselleres. Både selger og kjøper har interesse i at bestemmelsene er klare slik at tvister kan unngås i etterkant. Usikkerhet om verdier kan reguleres i testament som tar hensyn til fremtidig utvikling. gunhild BUestad, advokat, nordia. Verdi basert på fakta Arnfinn Osvik, Statsautorisert revisor partner i RSM Hasner AS. - Usikre tider aktualiserer viktigheten av å sikre at aksjonærer har et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Når andre eiendeler enn penger brukes som kapitalinnskudd, ved fusjoner og andre transaksjoner, krever aksjeloven at det utarbeides en redegjørelse, forklarer Statsautorisert revisor Arnfinn Osvik, partner i RSM Hasner AS. Uavhengig av revisor - Stadig flere børsnoterte foretak ønsker at revisors uavhengighet ikke skal kunne trekkes i tvil og velger å utnevne en uavhengig sakkyndig revisor for å utarbeide redegjørelsen. Derved kommer valgt revisor ikke i en situasjon der man skal revidere egne uttalelser i forbindelse med for eksempel et oppkjøp med vederlag i aksjer, fortsetter Osvik. RSM Hasner AS har som et mellomstort revisjons- og rådgivningsselskap med ca 40 ansatte registrert et økende behov for selskapets tjenester som uavhengig sakkyndig. - Dette er et spennende marked for oss og vi har sjelden utfordringer knyttet til uavhengighet, ettersom våre revisjonsklienter primært er eierstyrte virksomheter, poengterer Osvik. Beskytter kreditor- og eierinteresser Formålet med redegjørelser og revisors bekreftelser av disse er å gi generalforsamlingen i selskapet et tilfredsstillende grunnlag de kan ta en beslutning på, samtidig som man beskytter så vel kreditor- som eierinteresser. - Når vi skal kontrollere selskapets verdsettelse krever vi normalt at eiendelene er verdsatt ved minimum to ulike metoder, samt at det foreligger sensitivitetsanalyser i forhold til sentrale forutsetninger, utdyper Osvik. - Omfanget av revisors arbeid vil blant annet være avhengig av eiendelenes karakter, kvaliteten på den foreliggende verdivurdering og dokumentasjon for denne, forklarer Osvik. Lovendring på gang Det pågår for tiden arbeider med reglene og standardene som omhandler redegjørelser og bekreftelser. For eksempel har regjeringen foreslått endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven som innebærer at man ikke lenger behøver å utarbeide sakkyndig redegjørelse for fusjon dersom samtlige aksjeeiere samtykker til dette. Endringen vil i så fall få tilsvarende virkning for fisjon. - For oss som leverandør av tjenester innenfor transaksjonsstøtte (due diligence, verdsettelser, redegjørelser etc) antar vi at lovendringene ikke vil redusere, men heller øke antall forespørsler, forteller Osvik. Kort om aksjelovens krav Aksjeloven krever at styret skal sørge for redegjørelse i forbindelse med kapitalinnskudd med andre eiendeler enn penger. Dette gjelder i praksis ved stiftelse og kapitalforhøyelse med tingsinnskudd. Videre er det pliktig å utarbeide redegjørelse ved fusjon, fisjon, ved omdannelse av AS til ASA samt ved betydelig transaksjoner med nærstående. Formålet med redegjørelsen er styrke aksjeeiers beslutningsgrunnlag, slik at utvanningseffekten av foreslåtte transaksjoner kan vurderes. Revisor skal kontrollere redegjørelsen og avgi en særskilt uttalelse om denne. For allmennaksjeselskaper skal redegjørelsen utarbeides av revisor eller særskilt oppnevnt revisor

10 10 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet Micke Bernakiewicz i Connecto Bedriftsmegling. Ekstra sikkerhet for kjøper med earn out I små bedrifter står ofte eieren for mesteparten av kompetansen. Ved et oppkjøp er risikoen derfor stor for at selve substansen går tapt. Løsningen kan være en earn out. Mari Hult ligger i sakens natur at selger og kjøper har Det forskjellige meninger om hva et selskap er verdt, sier Micke Bernakiewicz i Connecto Bedriftsmegling. I dette ligger ikke bare faktumet at selger ønsker å få mest betalt og at kjøper ønsker å betale minimalt. Det gjelder kanskje mest i selskaper der en stor del av verdien forventes å komme fra forandringer av virksomhetens drift, etter at kjøperen har tatt over selskapet. Earn out kan være løsningen når kjøper av en bedrift er usikker på om produktet er så bra som lovet. Når eier går ut av et mindre selskap, forsvinner ofte selve substansen i det som er igjen. Små forandringer i små selskaper påvirker lønnsomheten svært mye, sier Bernakiewicz. Selgeren fortsetter i selskapet Ved en slik løsning, lages det en avtale der en del av salgssummen knyttes til selskapets fremtidige inntjening. Et punkt her er at selgeren fortsetter i selskapet i noen år etter overtakelsen. Ved en earn out får selgeren kommisjon både på sine gamle produkter, men også på de nye som kommer inn i selskapet. Det kan også skje at kjøperen av selskapet har en større produktportefølje og får et mye høyere salg av gamle produkter. Dette får også selgeren provisjon av. Ekstra aktuelt under finanskrisen Med kombinasjonen av forskjellig kunnskap og ressurser hos kjøper og selger, og en felles interesse for å finne løsninger, kan en earn out ifølge Bernakiewicz være veldig bra for selskapet. Det er ekstra aktuelt nå under finanskrisen. Mindre selskaper har gjerne dyre maskiner og høye personalkostnader, men med et oppkjøp kan to små selskaper som taper penger bli lønnsomme sammen. Renten er ustabil, og den fremtidige inntjeningen for de fleste bedrifter er usikker. For mange blir løsningen salg eller fusjon. Men hva er selskapene verdt? Mari Hult Finanskrisen demper vekstutsiktene i verdensøkonomien. Utfordringene i dagens marked er omfattende. Konjunkturindikatorene i Norge viser økende prisstigning, lavere investeringsaktivitet og en sterk krone. Internasjonalt har veksten i råvarepriser sunket, og finanskrisen har dempet vekstutsikter for mange bedrifter. Slik som nå, når markedet for kapital tørket ut for de store bedriftene, tørker det ut enda fortere for de små, sier Geir Samdal ved Gess.no. For mange blir det et alternativ med salg eller fusjon. I et turbulent marked er det ekstra utfordrende å sette riktig pris. For de børsnoterte selskapene varierer prisene hver dag med aksjekursen. Med det fallet vi har hatt, er prisene på selskaper notert på børs omtrent halvert. Det har ført til at prisen på unoterte selskaper også har blitt redusert. Man har ikke den samme løpende prisfastsettelsen for dem. Ofte foregår prising av selskaper med referanse til noterte selskaper, og når verdien deres synker, vil prisene reguleres nedover, sier Samdal. Skylder på spekulasjon Løpende markedspris reflekterer ikke alltid den reelle prisen på bedriften. Det kommer an på hva man regner som den reelle verdien, sier professor ved BI, Pål Korsvold. Vanligvis vil bedriftsledere referere til siste diskontering av forventet fremtidige inntekter, og kalle det for realverdien. Denne verdien kan ofte avvike fra hva markedet ser etter. Ifølge Korsvold er det mer fornuftig å snakke om forskjellen på børsverdien og verdien bedriftslederne mener at selskapet har. Bedriftsledere er generelt sett mer optimistiske enn markedet generelt. Det vil særlig være tilfelle nå, siden mange av dem mener at børsfallet bare skyldes psykologi og spekulasjon. Inntjening i kritisk fase De største investorene har analytikere som de forholder seg til. Det som avgjør hvor mye de vil betale per aksje, er selskapets forventede inntjening i løpet av de neste tre til fem år, sier Atle Edvardsen i LNP Corporate Finance. For at kjøperen skal kunne forsvare denne prisen, finnes det mange modeller for å beregne seg frem til verdisetting. Her brukes de samme modeller og faktorer uansett om det er nedgangstider eller ikke. Ifølge Edvardsen går utfordringen i dagens marked på det som avgjør nettopp fremtidig inntjening. De fleste bransjene ser at det peker nedover, og har lavere inntjeningsestimater enn for et par år siden. Hvis vi skal verdsette et selskap, må vi kunne estimere hva de skal kunne tjene i en kritisk fase, og det kan være vanskelig å vurdere hvilke konsekvenser det får. Bedriftsledere e markedet generel mange av dem m og spekulasjon., fo Sprik mellom markedsverd VERDI ANALYSE Morten Søberg siviløkonom MBA SMB Verdivurdering Norge leverer konsulenttjenester innen økonomi og finans. Vi kan hjelpe deg med verdivurderinger, analyser og assistanse ved gjennomføring av prosesser og tiltak. I tillegg gjennomføres seminarer innen økonomi og finans, for styrer og ledelsen. HVA ER BEDRIFTENS MARKEDSVERDI? Verdivurdering av bedrifter og næringseiendom Forsikringsoppgjør avbruddstap/ansvar Verdi Analyse AS, Siviløkonom MBA Morten Søberg Telefon: E-post: Verdi Analyse Eyvind Lyches vei 19 A 1338 Sandvika Telefon: Telefaks: Mobil: VERDI ANALYSE

11 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet 11 Tidene er usikre Utflating av veksten og dårligere tilgang til kapital er noen av utfordringene næringslivet har i vente. Det forteller Stine Neverdal i Finansnæringens Hovedorganisasjon. r generelt sett mer optimistiske enn t. Det vil særlig være tilfelle nå, siden ener at børsfallet bare skyldes psykologi rteller professor ved BI, Pål Korsvold. Foto: istockphoto Mari Hult den sterke oppgangen vi har bak Med oss, måtte vi forvente en utflating, sier Stine Neverdal i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Det meldes om en markert oppbremsning i varehandelen den siste tiden, for eksempel innenfor byggevarer, tekstiler og ellers alt som er litt mer luksuspreget. Folk er blitt litt skremt av høyere renter og kriseoppslag i mediene. I USA og mange europeiske land er det mer snakk om en bråstopp, og utviklingen der vil også påvirke oss i negativ retning. Rentene settes nå ned i de fleste land som følge av finanskrisen og dårligere utsikter. Fra og med 30. oktober satt Norges Bank styringsrenten ned med 0,50 prosentenheter. Det ventes også lavere renter i Norge fremover, og enkelte snakker om boligrenter nede på 6-tallet allerede i løpet av Men tidene er svært usikre. Rask og markert avmatting Virkningene av finanskrisen vil mest sannsynlig bli større enn det kunne se ut til for bare kort tid siden. Avmattingen i norsk økonomi ser ut til å komme raskt og bli markert, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding. Ifølge Gjedrem har prisene steget mye siden i fjor høst, men det er utsikter til at prisveksten kan bli lavere fremover. Derfor er prognosen for styringsrenten fremover redusert, og strategien er at den bør ligge mellom 4 og 5 prosent i perioden frem til neste rapport i mars. Bankene stiller strengere krav For bedrifter som trenger lån, må de som tidligere henvende seg i bankene. Bare de største bedriftene kan låne direkte i markedet gjennom å utstede ulike gjeldspapirer, sier Neverdal. Og også for dem er markedet blitt vanskeligere i lys av finanskrisen. Med dårligere tider i vente, vil bankene stille strengere krav enn før til bedriftene og til lønnsomheten i de prosjekter som skal finansieres. Kravene til sikkerhet vil trolig bli skjerpet. Fremover spår hun en svak vekst i norsk økonomi og stigende arbeidsledighet. Men hun er likevel optimistisk. Norsk økonomi, og ikke minst den norske stat, står godt rustet til å komme seg gjennom også dårlige tider. realverdi og i i turbulente tider Vet du hva næringslivslederne tenker? Tjen gode penger som økonomifreelancer Som freelancer i Mediaplanet må du ha redaksjonell arbeidserfaring; høyere utdannelse er en fordel. Du må også kunne delta på våre redaksjonsmøter. Vi ønsker økonomifreelancere som er ambisiøse, og har interesse for å skrive om saker av strategisk betydning for norsk næringsliv, har god innsikt i nasjonale og globale trender som påvirker enkeltbedrifter og bransjer, har god forståelse for hva ledere i næringslivet er opptatt av, leverer saker til avtalt tid, og som bestilt av reportasjeleder, og er kreative og interessert i å bidra til det redaksjonelle fellesskapet. Vi kan tilby mange og varierte oppdrag til god betaling, et ungt, kreativt og kompetent redaksjonelt miljø, og moderne og sentrale redaksjonslokaler i Hegdehaugsveien. I Mediaplanet er vi resultatorienterte, og vi setter høye krav til våre redaksjonelle prestasjoner. Mediaplanet følger Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Disse verdiene må du dele med oss. Send søknad, CV og arbeidsprøver til Editorial manager Bjarne Svanfeldt Brokke: Merk søknaden: Økonomifreelancer Har du spørsmål vedrørende stillingen eller søknadsprosessen, kan Bjarne nås på eller Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. Vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Du finner mer informasjon om oss og våre temaaviser på Vi hjelper våre lesere til å lykkes

12 12 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet innside For taksering av næringseiendommer er selvfølgelig kompetansekravene sentrale. Behov for uavhengig og nøytral vurdering Långiverne vil trolig skjerpe kravene til sikkerhet etter finanskrisen, og det betyr økt etterspørsel etter uavhengige verdivurderinger. Dessuten vil utenlandske eiendomsinvestorer forventer taksering i henhold til internasjonale standarder. Dette henger i en viss grad sammen. arne støbakk Mange kalte den forrige finanskrisen for historiens største voksenopplæringsprosjekt. Nå har vi lært, ble det sagt. Dette skal ikke skje igjen. 20 år senere ser vi at erfaringsoverføringene ikke har berget Arne Støbakk. kjørt fra den ene og ut i den andre grøfta. Eksempler hvor belåning til mer enn 100 prosent av verdien av sikkerheten, uten troverdig verdisetting, er mange. Vi tror at når hverdagen, etter finanskrisen, blir normalisert vil finansinstitusjonene stramme inn rutinene sine for vurdering av låntageres betjeningsevne. Når det gjelder verdisettingen av pantet kommer de til å skjerpe kravet om uavhengighet og kompetanse hos den som verdsetter. Takseringsbransjen er opptatt av uavhengig verdisetting. Når det gjelder boligsalg har denne uavhengigheten vært utfordret og Norges Takseringsforbund har hevdet prinsippet om at verdisetting generelt, og vurdering av markedsverdi spesielt, må gjøres av en part som selv ikke har kommersielle interesser i det objektet han takserer. Denne uavhengigheten er like viktig når det gjelder verdivurdering av næringseiendom. For taksering av næringseienoss unna en ny krise. Også i dag er overvurdering av underliggende verdier den største feilen som begås. Siden de som eier og forvalter verdier blir vurdert på basis av porteføljen kan rutinene som skal ta vare på tilstrekkelig sikkerhet bli skjøvet lenger og lenger bak i hukommelsen. En risikerer at det ikke stilles nødvendige krav til uavhengighet til de som foretar verdianslagene. Ingen ønsker at en må stå med lua i hånden når en ber banken om lån, men vi ser at noen banker og kredittinstitusjoner har Hva er virksomhetens verdi om 2-3 år? dommer er selvfølgelig også kompetansekravene sentrale. Det finnes etter hvert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne type taksering. De er nå nedfelt i en Europeisk sertifiseringsordning for takstmenn og ligger etter hvert der hvor de europeiske kravene har blitt satt når den internasjonale takseringsbransjen har harmonisert kompetansekrav på tvers av landegrensene. Disse minstekravene berører mer enn kompetanse og bl.a. er uavhengighet avgjørende. Brukere av takstene må kunne stole på at verdivurderingen er gjort på nøytralt grunnlag og ikke satt med tanke på å påvirke markedet, av en rådgiver uten egeninteresse i utfallet av verdisettingen eller andre forhold som beskrives i rapporten. Vi tror innføringen av slike betingelser og krav vil øke oppmerksomheten rundt verdivurderinger også i markedet for næringseiendom. Sannsynligvis vil etterspørselen øke, og nærme seg det nivået vi ser de fleste andre steder i Europa. Det vil også gjøre det norske markedet mer interessant for utenlandsk kapital. Verdivurderinger basert på uavhengighet og faglig soliditet kan ikke forhindre nye kriser i finansmarkedet. Men omfang og skadevirkninger kan helt sikkert reduseres. Det stemmer at markedet etterspør kunnskaper o Møllerløkken, administrenede direktør ved Norges Nå behøv med foku Verditaksering av næringseiendommer er ofte både krevende og spennende. Takstmannen skal håndtere store mengder data og input som skal ende opp i et tall markedsverdien. SELV I UROLIGE TIDER er det som regel fornuftig å utvikle planer for fremtidige, mulige endringer på eiersiden. Weibull har lang erfaring i å finne riktig markedsverdi på bedrifter i SMB-markedet og kan gi råd om hvordan du selv kan påvirke verdien i årene som kommer. Vi er i dag den ledende bedriftsrådgiveren innen eierskaps-planlegging i dette markedet. Kontakt Frithjof Samuelsen på telefon for en uforpliktende samtale om hvordan vi skaper resultater. SMB Verdivurdering Norge leverer konsulenttjenester innen økonomi og finans. Vi kan hjelpe deg med verdivurderinger, analyser og assistanse ved gjennomføring av prosesser og tiltak. I tillegg gjennomføres seminarer innen økonomi og finans, for styrer og ledelsen. OSLO KRISTIANSAND STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Kjøp, salg eller fusjon med andre er ofte tidkrevende prosesser. Legg en eierskapsplan i god tid, så er du forberedt på fremtiden.

13 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet 13 Fokus på eiendomsforvalting har vært der i mange år, men først nå synliggjør man denne rollen i næringen. Henning Møllerløkken, administrenede direktør, Norges Eiendomsakademi. Fokus på eiendomsforvalting har vært der i mange år, men først nå synliggjør man denne rollen i næringen. Dette betyr at mange erfarne aktører ønsker å vise frem erfaringsgrunnlaget. Det stemmer at markedet etterspør kunnskaper om eiendomsforvaltning på et generelt grunnlag, sier Møllerløkken. Derfor har mange med lang erfaring et behov for å formalisere kompetansen sin. Vi ser at stadig flere fra nettopp denne gruppen søker til skolene. Ved å formalisere kompetansen, styrker de posisjonen ved arbeidsstedet og gir dem et konkurransefortrinn ved jobbsøking i vanskelige tider et godt poeng nå som vi går inn i en periode med trangere arbeidsmarked, poengterer han. m eiendomsforvaltning på et generelt grunnlag, forteller Henning Eiendomsakademi. es eiendomskompetanse s på miljø og energi Tom Amriati-Løvås Ved taksering av næringseiendom, er man ute etter å finne den tekniske verdien av eiendommen. Store næringsbygg kan være svært kompliserte også når det gjelder selve forvaltingen. Eierne ser store kostnadsbesparelser ved kompetanseheving knyttet til eiendomsforvaltingen innenfor teknisk drift og vedlikehold, sier Henning Møllerløkken - administrenede direktør ved Norges Eiendomsakademi. I dagens energifokuserte hverdag er det blitt økendefokus på å bringe inn en miljøvennlig og energibesparende oppvarming. Derfor ser vi at kompetanse knyttet til nettopp forvalting basert på miljøvennlighet og energi blir mer og mer viktig av to grunner. Den første grunnen er miljøhensyn og den andre at eierne og de som forvalter eiendommer ønsker å bli forbundet med fokus på de riktige verdiene. Grønn kompetanse er med andre ord viktigere enn noen gang, poengterer han. Foto: Kristin Lyseggen Standardisering vil dominere Primært behøver en god eiendomsforvalter fokus på eiendomsteknikk, eiendomsjuss og eiendomsøkonomi, sier Møllerløkken. Dette er basisområdene som utgjør daglige oppgaver for de aller fleste. Vi ser også at eiendomsforvalterkompetanse i lys av kunnskap om verdisetting er viktig. Her er det sentralt med forståelsen av at byggekonstruksjon underbygger totalbildet om levetidskostnader, utfordringer med HMS, miljø, energibehov, bruksendringsutfordringer og så videre, sier han. I hovedsak er det nå to internasjonale standarder som brukes i verditaksering av fast eiendom. Det er den europeiske EVS (European Valuation Standard) og den mer globale IVS (International Valuation Standard). I praksis er de tilnærmet like, men sett fra det internasjonale kapitalmarkedets side er det ønskelig at man kan forholde seg til en av dem. Det er riktig at man har et fokus på dette, og innenfor en europeisk kontekst er dette standardiserte takseringsprinsipper som også kommer til å prege det norske markedet. I så måte blir det viktig at man fremmer kompetansehensyn i forhold til kommende retningskrav fra EU, understreker Møllerløkken til slutt. STO CPH GOT OSL We mind your business NORDIA er et skandinavisk advokatkontor i Stokholm, Oslo, København og Gøteborg. Vi bistår innen alle forretningsjuridiske områder. Med vår skandinaviske struktur og vårt internasjonale nettverk kan vi tilby grenseoverskridende løsninger. Ditt beste er vårt fokus.

14 14 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet Styr unna skatteproblemer ved aksjesalg til ansatte Skattemyndighetene gjennomfører jevnlige kontroller ved ansattes kjøp av aksjer. Er spriket mellom reell verdi og aksjepris satt for ansatte for stort, er det brudd på reglene. Mari Hult Mange kan dermed få seg en skattesmell i ettertid dersom skattemyndighetene vurderer verdien annerledes enn selskapet har gjort. Hvis det er underpris, har arbeidsgiver plikt til å innberette fordelen som lønn og beregne arbeidsgiveravgift, sier advokat i NHO, Ellen Mulstad. Skattemyndighetene kan alltid stille spørsmål ved hvordan en skattyter er blitt eier av aksjer og for eksempel hvilken pris som er betalt. Hvis det er lagt til grunn en verdi som er lavere enn den skattemessige verdien, så bør man ha en begrunnelse for det. Det samme gjelder hvis aksjene er Ellen Mulstad, advokat, NHO. solgt i markedet til en høyere verdi. Da er det ikke smart å prøve seg på en lavere verdsettelse. Skattemyndighetene foretar også jevnlige kontroller, og har mange kilder for å kunne sjekke omsetningsverdi på aksjene. Begrenset unntaksregel Reglene på området er klare. Den fordel som oppnås ved at ansatte mottar aksjer vederlagsfritt eller til underpris, er som hovedregel skattepliktig. Fordelen utgjør som hovedregel differansen mellom salgsverdien for aksjen på anskaffelsestidspunktet og det den ansatte eventuelt har betalt for den. Dette er altså reglene hvis aksjene kjøpes til underpris. Unntaksregelen gjelder bare i svært begrenset grad, sier Mulstad. Fordel ved at aksjer eller grunnfondsbevis mottas som gave fra arbeidsgiver eller kjøpes til underkurs, kan bli skattefri inntil visse beløpsgrenser. For tiden kan fordelen for overskytende verdi reduseres med opptil 1500 kroner per år. Dette krever av den ansatte har fått dette tilbudet etter en generell ordning i bedriften, som innebærer at tilbudet i utgangspunktet må gis til alle ansatte i selskapet. Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker feilaktig har lagt til grunn at det ikke er en underpris, mens skattemyndighetene kommer til at det er det, vil det bli en etterberegning av arbeidsgiveravgift og en eventuell endring av ligningen til den ansatte, sier Mulstad. Da kan man også risikere tilleggsavgift og skatt. Rett verdi Dersom man er usikker på verdsettelsen, anbefaler Mulstad bedriften om å opplyse skattekontoret om dette. Da unngår man disse ekstra utgiftene. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan også be skattekontoret fastsette verdien hvis de ikke selv kan finne ut av det. For å unngå dette, og komme frem til rett salgsverdi, er det flere alternativer å bruke for å få det så rett som mulig. For børsnoterte aksjer vil normalt salgsverdien være kursverdien Fordel ved at aksjer eller grunnfondsbevis mottas som gave fra arbeidsgiver eller kjøpes til underkurs, kan bli skattefri inntil visse beløpsgrenser. For tiden kan fordelen for overskytende verdi reduseres med opptil 1500 kroner per år. Dette krever av den ansatte har fått dette tilbudet etter en generell ordning i bedriften, som innebærer at tilbudet i utgangspunktet må gis til alle ansatte i selskapet. på tidspunktet aksjene mottas. For ikke-børsnoterte aksjer er utgangspunktet at aksjene skal verdsettes til antatt salgsverdi. Dersom den ikke med rimelig sikkerhet kan fastsettes på annen måte, settes salgsverdien til notering på meglerliste eller aksjens andel av selskapets fulle skattemessige formuesverdi. Skattmessig verdi benyttes hvis man ellers ikke kan finne frem til aksjens virkelige verdi. Denne er summen av selskapets gjeld og eiendeler, slik det fastsettes ved ligningen av selskapet etter skattereglene, fordelt på antall aksjer, sier Mulstad. Kjelstrup & Wiggen Consulting AS har bred erfaring som rådgiver i forbindelse med ulike selskapstransaksjoner. Vi bistår med tett og personlig oppfølging i blant annet følgende prosesser: Due diligence Verdsettelse Reorganisering Børsintroduksjon IFRS bistand Kjelstrup & Wiggen Consulting AS Stortingsgt Oslo Petter Røed

15 B&M_HelsAnn_EffektivDetaljhandel_3_DN_TH_8771.qxd:Mise en page :23 Side 1 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet 15 B A U M E & M E R C I E R & M E Photo Robert Erdmann It s TIME to make a difference. To learn more about how Baume & Mercier and TERI HATCHER contribute to programs that improve education for our children, seek to cure cancer and protect environment, please visit: OSLO: PROTID URMAKER PER H. CHRISTENSEN, Karl Johans gt. 39 Palèet DAVID-ANDERSEN, Karl Johansgt. 20 Egertorget PROTID URMAKER MALMNES, Bogstadveien HEYERDAHL GULLSMED URMAKER, CC-Vest HEYERDAHL GULLSMED & URMAKER, Sjølyst Allè BERGEN: PROTID J. GJERTSEN, Torgalmenningen Galleriet PROTID URMAKER IVERSEN & CO, Strandgt PROTID URMAKER IVERSEN & CO UR & SMYKKER, Lagunen Kjøpesenter HAUGESUND: PROTID LERVIK UR AS, Haraldsgt KONGSVINGER: GULLSMED KRISTOFFERSEN, Glommengt KRISTIANSAND: JUVELEN, Markensgate SANDVIKA: PROTID URMAKER KJELL LARSEN, Sandvika Storsenter SARPSBORG: URMAKER ERIK ØDEGAARD, Karl Johansgt. 8, SKIEN: JUVELEN HERKULES, Ulefossveien 32b STAVANGER: OTTEREN URMAKER & GULLSMED, Kirkegt STRØMMEN: PROTID URMAKER Ø. THOMASSEN, Strømmen Storsenter TRONDHEIM: PROTID URMAKER HÅKON LIAN, Nordregt PROTID URMAKER NÆSS, Byhaven PRODUCT LINE AS Tlf: ILÉA MOA08771 Fra veil. kr ,- Avbildet modell veil. kr ,-

16 TERNAL MANAGERS URE TERNAL MANAGERS TATE URE TATE 1 1 Årsrapport Årsrapport Carnegie ASA Stranden 1 Carnegie P.O. Box ASA684 Sentrum Stranden 01061Oslo, NORWAY P.O. Box Phone: Sentrum Fax: Oslo, +47 NORWAY Phone: Fax: SEB Enskilda AS Filipstad Brygge 1 SEB P.O. Enskilda Box 1363 AS Vika Filipstad 0113 Brygge Oslo, Norway 1 P.O. Phone: Box Vika Fax: Oslo, +47 Norway Phone: ANNUAL REPORT 2007 Fax: ANNUAL REPORT The The boards boards of directors of directors of Statoil of Statoil and and Norsk Norsk Hydro Hydro have have approved a merger a merger plan plan that that provides for for merger of Statoil of Statoil with with Hydro Hydro Petroleum, which which principally comprises oil oil and and gas gas business of Norsk of Norsk Hydro, along along with with Norsk Norsk Hydro s Hydro s wind wind power power business business and and interests a in power a power generation company and and an information technology subsidiary. The The merger merger will will be be implemented by by means means of of a a demerger transaction effected in in accordance with with September: Norwegian law law whereby whereby assets assets and and liabilities, rights rights and and obligations of Hydro of Hydro Petroleum will will be be transferred to to SPP- SPP- og og Storebrand-ansatte samles samles på på merged merged company for for consideration in in form form of shares of shares of Statoil. of Statoil. annonseringsdagen for for oppkjøpet. If If merger merger plan plan is adopted is adopted and and merger merger completed, shareholders of of Norsk Norsk Hydro Hydro will will receive shares shares of Statoil of Statoil for for each each Norsk Norsk Hydro Hydro share share that that y y own own and and will will also also continue to to be be owners owners of of Norsk Norsk Hydro Hydro shares shares that that y y currently currently own. own. Januar Januar Juni Juni Oktober Oktober Statoil Statoil will will hold hold an an extraordinary general general meeting meeting to consider to consider and and vote vote upon upon approval of of merger merger plan plan Best Best på bærekraft på bærekraft igjen. igjen. Også Også i 2007 i 2007 er er Storebrand Storebrand har de har mest de mest fornøyde fornøyde OTPkundene, and Norsk kundene, Norsk viser Hydro viser Hydro Norsk Norsk and and upon Kundebarometer. upon election election of godkjenner members of godkjenner members to fortrinnsemisjonen to merged merged å for company s å corporate assembly OTP- Den Den ekstraordinære generalforsamlingen Storebrand Storebrand med med på listen på listen over between over between de 100 de Statoil mest 100 Statoil mest and bærekraftige bærekraftige selskapene selskapene i verden. i verden. finans finans iere iere oppkjøpet oppkjøpet av SPP. av SPP. and and election election committee. The The resolution resolution relating relating to to approval approval of of merger merger plan plan requires requires affirmative vote vote of of Juli Juli Februar Februar a two-thirds a two-thirds majority majority of of share share capital capital of Statoil of Statoil represented Desember Desember at at extraordinary general general meeting. meeting. The The election election Som Som første første finansinstitusjon finansinstitusjon i Norden i Norden forplikter Statoil s plikter Storebrand corporate Storebrand corporate seg assembly til seg å assembly til bli å klimanøytral bli klimanøytral and and election election Storebrands Storebrands committee årsrapport is årsrapport made is made for 2006 for by 2006 by simple blir simple blir kåret kåret majority. majority. for- Storebrand Storebrand beslutter beslutter at selskapets at of selskapets members of members hovedkontokontor skal flyttes skal flyttes til Lysaker. til Lysaker. fra fra til den til den beste beste på rapportering på rapportering av eierstyring av eierstyring hoved- to Statoil s to og selskapsledelse. og selskapsledelse. September Mai Mai Norsk Norsk Hydro Hydro will September will hold hold an an extraordinary general general meeting meeting to to consider consider and and vote vote upon upon approval approval of of Oppkjøpet Oppkjøpet av SPP av SPP gjennomføres. gjennomføres. Storebrand offentliggjør at konsernet vil Lanserer Lanserer en egen en egen kreftforsikring. kreftforsikring. merger merger For plan. hver For plan. hver The The resolution resolution Storebrand approving offentliggjør approving at konsernet merger merger vil plan plan requires requires affirmative affirmative vote vote of of a a two-thirds majority majority of of kjøpe kjøpe det svenske det svenske pensjonsselskapet pensjonsselskapet SPP. SPP. solgte solgte forsikring forsikring mottar mottar Kreftforeningen Kreftforeningen share share capital capital represented represented at at extraordinary general general meeting meeting of Norsk of Norsk Hydro. Hydro. 100 kroner. 100 kroner. The The Norwegian Norwegian Government Government has has requested requested from from Parliament Parliament authorization to vote to vote in in favor favor of of merger merger at at extraordinary extraordinary shareholders shareholders meetings meetings of Statoil of Statoil and and Norsk Norsk Hydro, Hydro, and and Parliament s Parliament s vote vote on on this this request request is is expected expected in June in June Konsernsjefen Konsernsjefen har har ordet ordet Upon Upon completion completion 6of 6 of merger, merger, Medlemmer Statoil s Medlemmer Statoil s shareholders shareholders av Storebrands av Storebrands will will own own per per cent cent of of shares shares of of merged merged company company and and Norsk Norsk Hydro Hydro shareholders shareholders styrings- styringswill og will kontrollorgan og hold hold kontrollorgan per per cent cent of of shares 60 shares 60 of of merged merged company. company. The The Storebrands Storebrands historie historie 8 8 merged merged company s company s shares shares will will be listed be Innholdsfortegnelse listed on Innholdsfortegnelse on Oslo Oslo Stock Stock Exchange Exchange and and its its ADSs ADSs will will be be listed listed on on New New York York Nøkkeltall Nøkkeltall 9 9 Stock Stock Exchange. Exchange. noter noter og regnskap og regnskap SPP SPP Regnskap Regnskap Storebrand Storebrand Konsern Konsern Samfunnsansvar Samfunnsansvar For For a discussion a discussion of risk of risk factors factors Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalyse that that you you should should consider consider in evaluating evaluating transactions, transactions, see see Risk Risk Årsberetning Årsberetning Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Factors Factors beginning beginning on on page page Aksjonærforhold Aksjonærforhold Noter Noter Storebrand Storebrand Konsern Konsern Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse This This circular/prospectus circular/prospectus has has been been prepared prepared in in reliance reliance on on exemptions exemptions of of Norwegian Norwegian Securities Securities Ledelsen i Storebrand Ledelsen i Storebrand Trading Trading Act Act section section no. no. 5. The 5. The Regnskap Regnskap Oslo Oslo Stock Storebrand Stock Storebrand Exchange Exchange ASA ASA has has reviewed reviewed 110this circular/prospectus, circular/prospectus, but but has has not not Kontantstrømanalyse 112 Ledelsesrapport: Kontantstrømanalyse 112 Ledelsesrapport: approved approved or disapproved or disapproved this this circular circular pursuant pursuant to to provisions provisions of of Norwegian Norwegian Securities Securities Trading Trading Act Act Finansiell og forretningsmessig utvikling 37 Regnskapsprinsipper Finansiell og forretningsmessig utvikling 37 Regnskapsprinsipper concerning concerning prospectus. prospectus. The The accompanying accompanying circular/prospectus circular/prospectus provides provides you you with with detailed detailed information information about about Hovedpunkter 38 Noter Storebrand ASA 114 Hovedpunkter 38 Noter Storebrand ASA 114 Livsforsikring proposed proposed transactions. transactions. We We 41encourage encourage you you to read read this this entire entire document document carefully. carefully. In addition, In addition, Statoil Statoil shareholders shareholders Livsforsikring 41 Kapitalforvaltning and and Norsk Norsk Hydro Hydro shareholders shareholders 49 may may obtain obtain more more information information about about merger merger from from documents documents that that Statoil Statoil files files Kapitalforvaltning 49 Revisjonsberetning for Revisjonsberetning for Bank with with Oslo Oslo Stock Stock Exchange. Exchange. 52 To To find find out out how how to obtain to obtain se se documents, documents, see see Where Where You You Can Can Find Find More More Bank 52 Selskapene i Storebrand 125 Øvrig virksomhet Information. Information. 54 Selskapene i Storebrand 125 Øvrig virksomhet 54 Ord og uttrykk 126 Oppfølging av verdidrivere 54 Ord og uttrykk 126 Oppfølging av verdidrivere 54 Finansiell risikostyring 55 Finansiell risikostyring 55 This document is dated May 25, 2007 This document is dated May 25, 2007 Completed Directed Issue of 20,370,000 New Kongsberg Automotive Holding Shares, each with a par value of NOK 0.50, at a subscription price of NOK per share. Completed Directed Issue of 20,370,000 New Kongsberg Automotive Holding Shares, each with a par Subsequent value of NOK Share 0.50, Offering at a subscription of up to 2,777,777 price of New NOK Kongsberg per Automotive share. Holding Shares, each with a par value of NOK 0.50, at a subscription price of NOK per share. Subsequent Share Offering of up to 2,777,777 New Kongsberg Automotive Holding Shares, each with a par value of NOK 0.50, at a subscription price of NOK per share. PRELIMINARY OFFERING MEMORANDUM SUBJECT TO COMPLETION, DATED SEPTEMBER 25, 2007 PRELIMINARY OFFERING MEMORANDUM A public limited company organized under laws of Kingdom of Norway CONFIDENTIAL The information contained in this offering memorandum relates to listing and initial public offering of ordinary shares, par value NOK 0.02 ( Shares ) of Pronova BioPharma ASA ( Pronova or Company ), a public limited company organized under laws of Kingdom of Norway. The information This offering contained is part in ofthis a global offering offering memorandum ( Offering ) relates to oflisting 105,915,432 and initial ordinary public offering shares ( of ordinary Offershares, Shares ), par of valuewhich NOK25,000, ( Shares ) new ordinary of Pronova sharesbiopharma being issued ASA by ( Pronova Company ( or New Company ), Shares ) and a public 80,915,432 limited ordinary company shares organized are existing under ordinary laws shares of Kingdom being soldof bynorway. Selling Shareholders ( Secondary Shares ). The Offering comprises (i) a Thisretail offering offering, is part in which of a Offer globalshares offering are ( being Offering ) offered to of public 105,915,432 in Norway ordinary reliance shares on Regulation ( Offer S ( Regulation Shares ), ofs ) which under 25,000,000 United arestates new ordinary Securities shares Act of being 1933,as issued amended by Company ( Securities ( New Act ), Shares ) ( Retail and 80,915,432 Offering ); ordinary (ii) an institutional shares are existing offering, ordinary which shares Offer being Shares soldare bybeing Selling offered Shareholders to institutional ( Secondary investors andshares ). professional Theinvestors Offering in comprises Norway(i) and a to retailinstitutional offering, investors which Offer outside Shares Norway are being and offered United to States public in reliance in Norway on Regulation in reliance on S under Regulation Securities S ( Regulation Act and, S ) in under United United States, States to qualified Securities institutional Act of 1933, buyers as amended ( QIBs ) ( as Securities defined in, and Act ), in reliance ( Retail on, Rule Offering ); 144A under (ii) an institutional Securities Act offering, ( Rule in 144A ), which Offer ( Institutional Shares are being Offering ); offered(iii) to institutional an employeeinvestors offering directed and professional at employees investors of Company in Norway in reliance and to on institutional Regulation investors S ( outside Employee Norway Offering ). and United We will States not receive in reliance any of on Regulation proceedssfrom under sale Securities of Secondary Act and, in Shares. United AllStates, of shares to qualified (including institutional Offer buyers Shares) ( QIBs ) of Company as defined will in, beand registered in reliance in on, Norwegian Rule 144ACentral under Securities Securities Depository Act ( Rule ( Verdipapirsentralen 144A ), ( Institutional or VPS ) Offering ); and will (iii) be an in book-entry employee offering form anddirected will carry at employees voting rights. of AllCompany ordinary reliance shares rank on in Regulation parity with S ( one Employee anor and Offering ). carry one vote We will per share. not receive any of proceeds from sale of Secondary Shares. All of Investing shares in(including our shares involves Offer Shares) a highofdegree Company of risk. will See be Risk registered Factors in beginning Norwegian oncentral page 20. Securities Depository ( Verdipapirsentralen or VPS ) and will be in book-entry form and will carry voting rights. All ordinary shares rank in To extent that managers sell a number of Offer Shares higher than number offered for sale in Offering, Ferd Private parity with one anor and carry one vote per share. Equity (Jersey-I), L.P. and Ferd Private Equity (Jersey-II) L.P. (toger, FPE or Principal Selling Shareholders ) Investing intendintoour grant shares managers involves a high rightdegree to purchase of risk. up See to an Risk additional Factors 10,591,568 beginning Offer onshares, page 20. which represents 10% of To maximum extent that number managers of Offer sell Shares a number to beofsold Offer inshares Offering, higher than at initial number public offered offering for sale price in ( Offering, Offer Price ). Ferd Private Equity The(Jersey-I), Offer Shares L.P. have and Ferd not been Private andequity will not (Jersey-II) be registered L.P. under (toger, Securities FPE or Act or Principal any state securities Selling Shareholders ) laws of United intend States. to grant The shares managers are being offered right toonly purchase (i) to qualified up to aninstitutional additional 10,591,568 buyers in Offer United Shares, States which in reliance represents on Rule 10% 144A of under maximum Securities numberact of Offer or (ii) Shares outsideto beunited sold in States Offering, relianceaton Regulation initial public S under offering Securities price ( Act. Offer Our Offer Price ). Shares are not The Offer transferable Sharesexcept have not in accordance been and will with not berestrictions registered under described Securities under Transfer Act orrestrictions. any state securities laws of United States. This The isshares an initial arepublic beingoffering offered only and prior (i) to to qualified Offering institutional re has buyers been no in public United trading States market in reliance for on shares. Rule Application 144A underhas Securities been made Act foror (ii) shares outside to be admitted United States for trading reliance and listing on Regulation Oslo S under Stock Exchange Securities( Act. OSE Our Offer or Oslo Shares Børs ). are notthe transferable listing application except in accordance is expected to with be approved restrictions by described OSE at itsunder board Transfer meeting torestrictions. be held September 26, At time of This anoffering, initial public shares offering will and not prior be listed to on Offering any stock reexchange. has been no public trading market for shares. Application has beenit made is expected for that shares payment to be admitted for, and delivery for trading of, andoffer listing Shares on allocated Oslo Stock Exchange Retail Offering ( OSE and Employee or Oslo Offering Børs ). The will be listing made application or about is expected October to 15, be 2007 approved ( Retail by Closing OSE at its Date ) boardthrough meeting tofacilities be held on of September VPS. It is26, expected At that payment time offor, Offering, and delivery shares of, will Offer notshares be listed allocated on any stock exchange. Institutional Offering will be made on or about October 16, 2007 ( It is expected Institutional that payment Closingfor, Date ) and delivery through of, facilities Offer of Shares VPS, allocated Euroclear to and Retail Clearstream Offering and Banking. Employee Dealings Offering will shares be on madean on if or issued about October basis on 15, 2007 OSE ( are Retail expected Closing to commence Date ) through on or about facilities October of11, VPS. It is expected that payment for, and delivery of, Offer Shares allocated to Institutional Offering will be made on or about October 16, 2007 ( Institutional Closing Date ) through facilities of VPS, Euroclear and Clearstream Banking. Dealings in shares on an if issued basis on OSE are expected to commence on or about October 11, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners Co-Managers Co-Managers SUBJECT TO COMPLETION, DATED SEPTEMBER 25, 2007 Offering Memorandum dated October, 2007 Offering Memorandum dated October, 2007 CONFIDENTIAL 16 Denne temaavisen er et annonsebilag fra mediaplanet Signatur Corporate: Utvikling og formidling av finansiell kommunikasjon Årsrapporter Storebrand Årsrapport 2007 Storebrand Årsrapport 2007 Storebrand ASA ASA Prospekter Høydepunkter 2007 Norsk Hydro ASA Statoil ASA Merger of of Hydro Petroleum with with Statoil Signatur Corporate er størst i Norge innen utvikling og produksjon av årsrapporter og prospekter Innhold Innhold Storebrand StatoilHydro fusjon Helhetlig kommunikasjon Åpen og troverdig kommunikasjon er nødvendig for å oppnå en mest mulig presis verdisetting av et selskap. Utfordringen ligger i en jevn strøm av informasjon med konsistent budskap og evnen til å håndtere uforutsette situasjoner på en måte som sikrer virksomhetens posisjon gjennom et helhetlig kommunikasjonskonsept. Aker Aker Solutions ABG ABG Sundal Sundal Collier Collier Annual Report 2007 Annual Report 2007 We will create enduring value and leave clear footprints We will create enduring value and leave clear footprints Ferd Ferd Tandberg Televisjon tilbudsdokument Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg Automotive Holding ASA Joint Lead Managers Joint Lead Managers Kongsberg Kongsberg Automative Automative emisjon emisjon The information contained in this preliminary offering memorandum is not complete and may be changed. We may not sell se securities or accept an offer to buy se securities until this offering memorandum is delivered in final form. This preliminary offering memorandum is not an offer to sell se securities and we are not soliciting offers to buy se securities in any jurisdiction where offer or sale is not permitted. The information contained in this preliminary offering memorandum is not complete and may be changed. We may not sell se securities or accept an offer to buy se securities until this offering memorandum is delivered in final form. This preliminary offering memorandum is not an offer to sell se securities and we are not soliciting offers to buy se securities in any jurisdiction where offer or sale is not permitted. Pronova BioPharma ASA A public limited company organized under laws of Kingdom of Norway Pronova BioPharma ASA Offering of 105,915,432 Shares Indicative Offer Price Range of Minimum NOK 23 and Maximum NOK 29 Offering of 105,915,432 Shares per Share Indicative Offer Price Range of Minimum NOK 23 and Maximum NOK 29 per Share Carnegie UBS Investment Bank Carnegie UBS Investment Bank ABG Sundal Collier Arctic Securities DnB NOR Markets ABG Sundal Collier Arctic Securities DnB NOR Markets Pronova BioPharma Pronova notering BioPharma på Oslo Børs notering på Oslo Børs IR-rådgivning og prosjektledelse Signatur Corporate tilbyr IR-rådgivning og prosjektledelse og er en naturlig samarbeidspartner ved børsnoteringer, emisjoner, fusjoner, oppkjøp, nedsalg og selskapsanalyser. Vi utfører oppdrag både for børsnoterte selskaper, øvrige selskaper, statlige virksomheter og offentlige etater. Vi sørger også for innkallinger og dokumentasjon til general forsamlinger samt kunngjøringer i media. Både norske og internasjonale meglerhus benytter våre tjenester. Signatur Corporate markerer sin faglige styrke gjennom løpende oppdrag og jevn tilstedeværelse i finansmarkedet signatur.no Kistefos Kistefos Eastern Echo Holding Eastern notering Echo på Oslo Holding Axess notering på Oslo Axess

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Nordea Corporate Finance er blitt engasjert av Eastern Drilling ASA ( Eastern Drilling ) i forbindelse med Seadrill Limiteds ("Seadrill") pliktige tilbud om kjøp

Detaljer

Finansiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS

Finansiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS Finansiell analyse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 23.09.2009 Bruk våre sjekklister til å gjennomføre en finansiell analyse av et kjøpsobjekt: Er økonomien som forutsatt? Få også tips til presentasjon

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Hva er selskapet verdt? Ole Jørn Horntvedt

Hva er selskapet verdt? Ole Jørn Horntvedt Hva er selskapet verdt? Ole Jørn Horntvedt Agenda Introduksjon Ulike modeller for verdivurdering og når bruker vi dem. Prosessen for verdivurdering Due diligence Andre forhold/konklusjon Page 2 Introduksjon

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kommersiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS

Kommersiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS Kommersiell analyse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 23.09.2009 Bruk vår sjekkliste til å gjennomføre en kommersiell analyse, en "helsesjekk", på et kjøpsobjekt. Få også tips til presentasjon av

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Egenkapitalvurdering. Introduksjon. Om prosessen

Egenkapitalvurdering. Introduksjon. Om prosessen Egenkapitalvurdering Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Fra 1.juli 2013 ble aksjelovens 3-4 om forsvarlig egenkapital utvidet til også å inkludere forsvarlig likviditet. Dette øker kravet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Mars 2009 Også Februar endte ned Oslo børs: -5% S&P 500-8,9% FTSE World -7,8% FTSE Emerging -4,0% Oljepris: 0% Er du en tviler? I en tid hvor negative nyheter dominerer nyhetsbildet

Detaljer

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer #Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer Partner Advokat : Terje Gulbrandsen Hovedproblemstilling Hva kan målselskapet - AS B - bidra med i forbindelse med finansieringen av kjøpers erverv

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Verdsetting av bedrifter - en praktisk tilnærming

Verdsetting av bedrifter - en praktisk tilnærming Verdsetting av bedrifter - en praktisk tilnærming Av Lars E. Frang Handelshøyskolen BI 28. mars 2003 Innledning: Hva er verdi? Verdi kontra pris Verdi er avhengig av forutsetninger Verdi forandrer seg

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Bergen 01. desember 2015 Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel Obligasjoner Analyse Netthandel 1 2 3 4 Norne Securities

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal

Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal Frokostseminar, 17. februar 2016 Hva er temaet? Kjøp av "virksomhet" Aksjer eller andre selskapsandeler "Innmat" Børsnoterte selskaper (public-to-private)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Markedsrapport. Januar 2010

Markedsrapport. Januar 2010 Markedsrapport Januar 2010 Utvikling i desember Desember Oslo børs: +3,9% S&P 500: +0,6% FTSE All World: -0,1% MSCI Emerging: +0,1% Oljepris: -2,5% Oslo børs noterte en god måned til tross for midlertidig

Detaljer

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi Erling Maartmann-Moe Regnskap Mange slags regnskap De viktigste oversiktene er: Resultatregnskap Inntekter/utgifter et gitt år Balanse Kapital

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter 1 BONUM 2 BONUM UTVIKLING B O N U M I N V E S T Vi er snart i gang med vårt første

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer